Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SCHIMB

ncheiat astzi ................


la ....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul
social n (localitatea) ......................., str. ........................................... nr. ......................, bloc .............,
scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ........................................., nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului ................................................., sub nr. ................... din ................................., cod
fiscal nr. .............................. din ..............................., avnd contul nr. .............................., deschis
la .............................., reprezentat de .................................., cu funcia de ............................., n calitate de
copermutant (coschimba) prim, pe de o parte, i
1.2. ntreprinderea/Asociaia ................................................................................................................, cu sediul n
(localitatea) ..............................................., str. ..................................... nr. .............., bloc ........, scara ........,
etaj ........, apartament ..........., sector/jude ............................................, posesoarea autorizaiei
nr. ................... din ............., eliberat de Primria ................................, codul fiscal nr. ...............................
din ............................., avnd contul nr. ..............................., deschis la ......................................,
reprezentat de ..................................................., cu funcia de ..................................., n calitate de
copermutant (coschimba) secund, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Copermutanii (coschimbaii), pri ale prezentului contract, au hotrt s procedeze la schimbarea
bunurilor proprietatea noastr, astfel:
a) copermutantul (coschimbaul) prim pred n proprietate deplin copermutantului (coschimbaului)
secund, bunurile prevzute n anexa nr. ................... care face parte integrant din prezentul
contract, n valoare total de .................................................... .
b) copermutantul (coschimbaul) secund pred n proprietate deplin copermutantului
(coschimbaului) prim bunurile prevzute n anexa nr. ..................., care face parte integrant din
prezentul contract, n valoare total de ..................................................... .
2.2. Starea tehnic a bunurilor a fost constatat prin procesele-verbale anex, care fac parte integrant din
prezentul contract.
2.3. Fa de valorile bunurilor care fac obiectul schimbului, potrivit prevederilor prezentului contract:
nu rezult nici o diferen i, ca atare, nu se datoreaz sult;
sau
diferena rezultat este minor i copermutantul (coschimbaul) creditor nu are nici o pretenie fa
de copermutantul (coschimbaul) debitor;
sau
rezult o diferen de (n cifre i litere) ............... reprezentnd sulta pe care trebuie s o plteasc
copermutantul (coschimbaul)* ...................................................................... copermutantului
(coschimbaului) ........................................., n termenul prevzut de prezentul contract.
______________
* prim sau secund dup caz
III. PREDAREA-PRIMIREA BUNURILOR
3.1. Copermutanii (coschimbaii) au obligaia s predea i, respectiv, s primeasc reciproc bunurile care fac
obiectul prezentului contract astfel:
a) copermutantul (coschimbaul) prim, la (locul de predare a bunurilor) .............................. pn la data
de .............................. n urmtoarele
condiii: ............................................. ....................................................................................................
....................................... pe baz de proces-verbal de predare-primire, care va face parte integrant
din prezentul contract;
b) copermutantul (coschimbaul) secund, la (locul de predare a bunurilor) ......................... pn la data
de ............................... n urmtoarele
condiii: ............................................ .....................................................................................................

...................................... pe baz de proces-verbal de predare-primire care va face parte integrant


din prezentul contract.
3.2. Copermutanii (coschimbaii), pri ale prezentului contract de schimb au deplina proprietate asupra
bunurilor dup primirea lor i dup plata sultei.
3.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expediie, de ncrcare-descrcare, manipulare, transport i
alte cheltuieli) se suport
astfel: ................................................................................ ................................................................................
...................................................................... ....................................................................................................
................................................ .
3.4. Partea care ntrzie predarea sau primirea bunurilor, n condiiile i n termenele prevzute de prezentul
contract este obligat la plata unei penalizri de ................. % pe zi de ntrziere din valoarea bunurilor
nepredate sau neprimite, dar nu mai mult de ................. % din aceast valoare.
3.5. Copermutanii (coschimbaii) pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract nainte de termenul
prevzut de prezentul contract, numai dac obin acordul scris al celeilalte pri.
3.6. Bunurile se consider acceptate i trec, reciproc, n proprietatea prilor la data constatrii strii lor n
procesele-verbale ncheiate de pri (reprezentanii lor) .
IV. GARANII
4.1. Copermutanii (coschimbaii) garanteaz reciproc pentru eviciune i eventualele vicii ascunse ale bunurilor
care fac obiectul prezentului contract de schimb.
*)
V. PLATA SULTEI
5.1. Copermutantul (coschimbaul) debitor se oblig s plteasc copermutantului (coschimbaului) creditor
suma de (n cifre i litere) ................................ lei, reprezentnd sulta datorat, potrivit prevederilor
contractului pn la data de .........................................................., din care n avans suma de (n cifre i
litere) ........................ pn la data de ................................ .
5.2. Pentru orice ntrziere n plata sultei, copermutantul (coschimbaul) debitor este obligat la plata unei
penaliti de ................ % pe zi de ntrziere, calculat asupra sumei datorate.
**)
VI. CLAUZA PENAL
6.1. n cazul n care una dintre pri nu i ndeplinete obligaiile contractuale sau i le ndeplinete n mod
necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pri penaliti daune interese n valoare
de ..................................., astfel: ................................................................................................ ......
VII. NCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui/unei tribunal
arbitral/instane judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct. ......, din prezentul contract;
este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de lichidare
(faliment) nainte de nceperea executrii prezentului contract;
cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte pri;
i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de ctre
cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezoluiunea/rezilierea prezentului
contract.
sau
n termen de ........ zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunotin c nu i-a
executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obligaiile ce-i revin.
7.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pri, cu
cel puin ......... zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele.
7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile
contractante.
7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) .............................................................................. nu nltur
rspunderea prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului.
VIII. FORA MAJOR
8.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod
necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac
neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa
cum este definit de lege.
8.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ................. (zile, ore),
producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
8.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au

dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind
daune-interese.
IX. NOTIFICRI
9.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil
ndeplinit dac va fi transmis la sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract.
9.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu
confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal
primitor pe aceast confirmare.
9.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n
care a fost expediat.
9.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin intermediul
uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre
soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc,
organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
11.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina
prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
11.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c
ea a renunat la acest drept al su.
11.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din care ........................
astzi ........................., data semnrii lui.
COPERMUTANT (COSCHIMBA)
PRIM
COPERMUTANT (COSCHIMBA)
SECUND
______________
*) n cazul n care se datoreaz sult
**) Dac prile convin se poate stipula c valoarea penalitilor nu poate ntrece, n orice caz, valoarea
creanei.