Sunteți pe pagina 1din 104
Ropoyzsd WAVINITY LYS Sempronia Filipoi Basme terapeutice pentru copii si parinti CATALIN LUCA psikolog Fundatia Culturala Forum Cluj-Napoca 1998 Basme terapeutice pentru copii si parinti Cuvint inainte Orice carte are o poveste a ei, Chiar si aceasta carte de povesti, Ea este legatii de experienta dificultatilor de comunicare din practica relatiei cu pacientul copil dar si cu parintele siu, in tinpul gedintelor de consiliere sau psioterapie. in opinia lui Eric Fromm cea mai imperioas’ trebuinti'a omului este aceea de a-si depisi izolarea, inchisoarea singurititii sale, Pentru aceasta el trebuie si spun’ cova cuiva care sil asculte, si care s& ia in considerare cele spuse. Zi de 2i, cind vor- bim celor din jur, ne dim seama cf ei doar ne aud, nui ne ascultd, Mesajele verbale coti- diene sunt banale, De fapt nu comunicim, uneori nici cu cei din familie. De aceca se {ntimplé si nu ne intelegem, cu toate ci avem aceleasi pireri. Comunicarea este vitalé in procesul psihoterapeutic. Ea se realizeaza totusi dificil, mai ales sub presiunea timpului. insisi durata psihoterapiei depinde de eficienta comunicirii. Putini pacienti intelog c& terapeutul nu le rezolva el insusi problema, Acest lucru nu le-ar fi de un folos real. Rolul lui este si-i asculte, sii asiste, sii insofeasct pe calea descoperirii fortei interioare, a propriilor resurse de solutionare a problemei. Dar pentru a se lisa condus astfel, pacientul trebuie si aibi ineredere, si iba clar senzatia comunicdrii cu cineva care nu-l judeci, nu decide, nu-si asuma responsabilititile sale, Ne putem astepta si dureze mult timp pind la stabilirea unei telatii de ineredere. Majoritatca pirintilor care au copii cu probleme sunt capabili si giiseasct singuri rezolvarea deficultitilor lor. Totusi au din cind in cind nevoie si ei de cineva care sti asculte (nu doar si-i andi), si-i infeleagd, in timp ce ei insisi se afld in pro- cesul interior de ciutare si elaborare a solufici La fel se intimpl si cu copiii care vin la consiliere sau la psihoterapie. Au evoie s& se simmti intelesi si sd aibi libertatea de a hotlist pe cit posibil singuri in pro- Dlemele lor. Terapeutul supravegheaza aceasti independent, fi ajutd si-si descopere eul, forta interioard de a se impiica sau de a se confrunta cu situatia conflictual. Inainte ca psihoterapia si devin © modalitate stiinfificd de abordare, bas- mul era deja un element foleloric, poate chiar traditional de terapie si pedagogie prin folosirea metaforei. Nu putem preciza daci Seherazada a fost prima “specialist” despre care se spune ca timp de 1001 de nopti ar fi alinat tulburarea mental a singero- sului sah Riar istorisindu-i basmele care au ficut-o celebré, Intre 1812-1815 nu mai putin celebrii frati Grimm, descoperind cit de aseminitoare sunt basmele diferitelor Popoare, au semnat actul de nastere al basmologiei modeme ca autori ai culegerii “Kinder und Hausmirehen”. Cu siguranti basmmul nu tine totusi numai de domeniul copilitiei, Bste prin- cipalul motiv pentru care aceastt carte se adreseazi in acelasi timp adultilor si copiilor. Ea a fost inspirati pe ling propria experientd, de alfi doi autori si psihoterapeuti: Nancy Davis si Nossrat Paseschkian ale ciror idei convingitoare au constituit axa principal pentru adaptarea in roméneste acestei prime colectii de basme terapeutice. 3

S-ar putea să vă placă și