Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA MUNCII Fisa postului 1. Identificarea si definirea postului 1.1 Denumirea postului: 1.2 Denumirea departamentului: 1.

3 Obiectivul specific al muncii: 2. Integrarea in structura organizationala 2.1 Se subordoneaza: 2.2 Poate inlocui/fi inlocuit de 2.3 Relatii ierarhice: 2.4 Relatii functionale: 3. Conditii materiale ale muncii: (utilaje, dispozitive etc.) 4. Atributiile postului: 5. Pregatirea necesara ocuparii postului: (pregatirea generala sau de baza, de specialitate, abilitati suplimentare) 6. Experienta: 7. Acomodarea cu cerintele postului: 8. Responsabilitatile: (in raport cu alte persoane, utilaje, agregate, masini, precizia activitatii, respectarea tolerantelor) 9. Conditiile postului: (program fix, flexibil, munca individuala/la banda/in echipa, posibile deplasari-natura si durata lor, alte conditii) 10. Salarizarea: (nivel minim si maxim, bonificatii, prime etc.) 11. Posibilitati de promovare:

Cerinte psihologice: