Sunteți pe pagina 1din 46

Diagnosticul activitatii desfasurate de S.C. RADIC STAR S.R.L.

in perioada 2006-2008
Cap. I Prezentarea societatii Radic Star.S.R.L.
1.1. Detalii generale
Societatea comerciala Radic Star are sediul social in judetul Arges, oras Stefanesti, strada Cavalerului, nr. 893, iar punctul de lucru in judetul Arges, oras Steanesti, DN 207. S.C. Radic Star S.R.L. a fost infiintata in anul 1993, avand capital integral privat romanesc, obiectul de activitate fiind producerea si comercializarea carnii si produselor din carne.

Obiectul de activitate 1052


1511 Productia, prelucrarea si conservarea carnii 1513 Produse de baza din carne 5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne SC RADIC STAR SRL si-a desfasurat activitatea incepand anul 1993, de catre cei doi asociati. La inceput a avut 4 salariati realizand o productie zilnica de 150200 kg preparate din carne, activitatea desfasurandu-se intr-un spatiu de 100 m2. Urmarea rezultatelor economice, prin reinvestirea profitului obtinut, societatea a reusit sa se doteze cu echipamente si utilaje pentru cresterea activitatii, SC RADIC STAR SRL a construit o hala de fabricatie in suprafata de 1.400 m2 unde proceseaza in prezent 2.500 tone de carne pe an, aproximativ 10 t/zi. Numarul de personal a avut o evolutie ascendenta avand un total de 102 angajati.
1

Prin cresterea calitatii produselor, a diversificarii lor si printr-o politica coerenta in ceea ce priveste preturile practicate, societatea a reusit sa stabileasca relatii economice cu foarte multi beneficiari, volumul vanzarilor fiind permanent in crestere. Societatea a realizat in ultimii ani o medie de 1.000 t carne/ an, pasta de mici fiind principalul sortiment de productie, aproximativ 30%. In anul 2003 societatea s-a utilitat cu noi utilaje specializate beneficiind si de finantare prin Programul SAPARD. In anul 2005, SC RADIC STAR SRL Stefanesti a realizat planul de modernizare in conformitate cu cerintele Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, aprobat de catre autoritatile locale de resort la data de 20.08.2005. Dupa implementariea proiectului de modernizare a fabricii de prelucrare din carne, capacitate medie a liniei de procesare a devenit de 20 t/zi, dar societatea prelucreaza in medie circa 3.159 t carne / an, de unde rezulta 3.769 t/an produs. Din valoarea totala a investitiei: 2032027 RON din surse proprii, 4546660 RON din credite bancare, 0 mii ron din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, 0 ron din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, 4074017 ron din credite externe garantate sau contractate direct de stat. Amplasamentul fabricii este racordat la toate utilitatile, respectiv curent electric, alimentare cu apa, alimentare cu gaze, telecomunicatii, drum principal. Alimentarea cu energie termica este asigurata de la centrala termica proprie, care este racordata la reteaua de gaze naturale din zona. Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua electrica, fiind furnizata de SC ELECTRICA SA. Apele uzate provenite din procesul de productie (spalare, fierbere, racire, tratament termic, spalare pardoseli, sau utilaje) sunt preluate de o retea de canalizare interioara etansa, apoi conduse spre statia de epurare. Apele pluviale vor fi evacuate de pe invelitoarea constructiei prin cadere libera data de inclinatia acoperisului, cu preluarea acestora de catre jgheaburi si burlane plasate in principal pe conturul cladirii, iar evacuarea acestora de pe terenul aferent se va face prin intermediul jgheaburilor si rigolelor de suprafata catre reteaua comunala de preluare ape pluvial.
2

Societatea dispune de un magazine de vanzare cu amanuntul, ce poarta numele unitatii si se gaseste in Stefanesti sat. S.C.Radic Star S.R.L. detine urmatoarele acte necesare desfasurarii activitatii economice: Actul constitutiv Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori Detine licente de fabricatie pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare cu seria A, nr. 26276, nr. 26691, nr. 25130, nr. 25131 eliberate de Directia generala pentru agricultura si alimentattie a judetului Arges.

Structura actionariat
Tabel 1 Nr. crt Nume actionar Nr. actiuni/parti sociale detinute
1. 2. DUMITRU ION DUMITRU DORINA 18 18 35000 35000 630000 630000 50 % 50 %

Valoare nominal RON

Valoare totala RON

Participare la capital %

TOTAL Sursa: Sc Radic Star S.R.L

36

1260000

100 %

Capitalul social al S.C. Radic Star S.R.L. este in valoare de 1260000, prin aportul actionarilor DUMITRU ION SI DUMITRU DORINA, conform prevederilor legale. Capitalul social este structurat dupa cum urmeaza:

Tabel 2

Capital social Subscris varsat Subscris nevarsat Patrimonial regiei TOTAL

Subscris lei 1260000 0 0 1260000

Pondere % 100 % 0% 0% 100 %

Varsat lei 1260000 0 0 1260000

Pondere % 100 % 0% 0% 100 %

Sursa: Statutul de infiintare al S.C. Radic Star S.R.L.

1.2.

Organizare structurala
Societatea comerciala Radic Star S.R.L. are ca profil productia si comercializarea carnii si

produselor din carne. In anu 2009, societatea detinea 800 m2 de teren la o valoare contabila de 4100 ron., avand o capacitate de productie de 2 de tone marfa pe zi,

Structura imobilizarilor corporale la S.C. Radic Star S.R.L.:


Tabel 3 Imobilizari corporale U.M. 2007
Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs

ANII 2008
4.100 2681550 2698179 7213 449144

2009
2681550 3747139 7213 96961

lei lei lei lei lei

4.100 47914 1598076 7213 1712557

TOTAL Sursa: S.C. Radic Star S.R.L.

3369860

5840186

6536963

Se observa ca anul 2007 a fost cel mai prosper dintre cei 3 ani analizati, observandu-se cresteri substantiale ale imobilizarilor corporale ale societatii.

Din punct de vedere organizational , in cazul societatii Radic Star S.R.L. , se tine cont ca societatea se incadreaza in categoria societatilor mijlocii (IMM), managerul general avand si rolul de administrator. Contabilitatea firmei este realizata de catre departamentul financiar-contabil al unitatii , avand-o ca director economic pe doamna Mirela Ungurenus. Organigrama RADIC STAR S.R.L vezi Anexa 1.

1.3.

Diagnosticul potentialului tehnico-productiv


Conducerea societatii a fost interesata inca de la inceputul activitatii sa foloseasca in procesul

de productie unele utilaje performante, aceasta fiind una dintre conditiile esentiale pentru realizarea unor produse de calitate, competitive cu produsele similare de pe piata. In decursul timpului, gama de masini necesare realizarii produselor a fost completata permanent, atat cu utilaje care erau necesare si nu existau in firma, cat si cu utilaje moderne, cu randamente superioare. Cu toate acestea, societatea nu dispune de o linie tehnologica care sa-si asigure performante in exploatare. Acestea situatie este generalizata in cadrul procesatorilor de carne care au pornit de la capacitate mica de productie, acestea fiind crescuta pe parcursul activitatii. Pentru realizarea potentialului tehnico-productiv se face referire in primul rand la activele fixe, respective la inzestrarea tehnica cu mijloace si utilaje de productie, iar in al doilea rand la tehnologiile de productie utilizate de societatea comerciala in desfasurarea activitatii productive.

In cazul S.C. Radic Star S.R.L., activele fixe ale unitatii sunt: Tabel 4

Nr. Denumire mijloc fix Crt.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Statia de epurare Sectie de prelucrare Tumbler Instalatie frig Masina impachetat Lada congelator Suflanta Agregat frigorific Tumbler Masina de umplut Instalatie frigorifica Celula afumare Celula afumare Masina de umplut Generator de abur Instalatie zvantare -afumare Instalatie maturare Dispozitiv tras mici Generator abur Dulap climatizare Bascula electronica Autoutilitara Autoutilitara Autoutilitara Autoutilitara Autoutilitara Autoutilitara

Data achizitiei
2004 2002 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2003 2003 1999 2003 2003 2003 6 2003 2003

Valoarea ramasa la data ultimului bilant contabil


272.583 296.020 13.104 11.351 4.580 2.746 3.883 8.188 58.270 27.339 25.875 186.073 224.400 207.760 58.619 123.091 123.091 49.190 29.297 4.573 3.128 5.560 30.015 21.465 30.848 31.009 30.827 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Buc

Sursa: S.C. Radic Star S.R.L. Toate utilajele sunt in stare buna de functionare. Continuand politica de inzestrare a firmei cu utilajele necesare desfasurarii activitatii de productie, S.C. Radic Star S.R.L. a crecut valoarea activelor fixe prin achizitionarea de diverse aparaturi. La data de 31.12.2006 , soldul fiind de 3.718.705, iar in anul 2007, de 9.472.567, apropate tripland-se soldul, iar in anul 2008 s-a marit cu o treime, ajungandu-se la 12.444.128. In prezent, intreaga suprafata de teren aflata in exploatarea S.C. Radic Star S.R.L. este folosita, capacitatea de productie si stocare-depozitare este folosita la o capacitate de 33%, ceea ce indica un grad relative redus de utilizare a utilajelor. Abatorul are capacitatea de a sacrifice 100 de porcine si 50 de bovine zilnic , iar spatiile de depozitare au o capacitate dubla , permitand depozitarea animalelor sacrificate in decursul a doua zile si este singurul abator de categoria A din Judetul Arges . Capacitatea de productie a cunoscut o evolutie ascendenta in perioada 2006-2008, datorita cresterii activelor, numarului de client etc. Astfel se constata o crestere de la 9.481.844 in 2006 la 13.345.907 in 2007, ajungandu-se la 21.727.237 in anul 2008. Evolutia capacitatii de productie la S.C. Radic Star S.R.L. este evidentiata in graficul urmator:

Grafic nr. 1

1.4.

Structura si managementul fortei de munca


La nivelul intreprinderii, analiza gestiunii resurselor umane vizeaza atat aspect cantitative,

referitoare la dinamica personalului, utilizarea timpului de munca, cat si calitative, referitoare la


7

calificarea, organizarea si impactul asupra productivitatii precum si efectele cresterii acestora. In cadrul gestiunii resurselor umane, un indicator de prim rang il constituie productivitatea muncii (forta productive a muncii) si se utilizeaza o serie de indicatori (cantitate produs/cheltuiala de munca, cheltuiala de munca pentru obtinerea unei unitati de produs) pentru a o determina. Managementul societatii comerciale Radic Star S.R.L. se asigura cu competent de catre domnul Dicu Gheorghe, care este administratorul societatii cu o vechime de activitate de peste 15 ani.

Personalul executive - Numar total de salariati: 102


cu contract de munca: - 99 persoane (cu vechime in organizatie mai mare de 2 ani: 70 persoane ; cu functie de conducere si cu functie de executie: 9 persoane) Tabel 5 Atributii in societate
Spriter Fumarist Preparator mezeluri Macelar Muncitor 2 persoane Sofer Agent vanzari Secretara

colaboratori: 3 persoane;

Nivel orientativ de salarizare (lei)


600 500 600 550 500 500 500 500

Sursa: S.C Radic Star S.R.L. 2005 Comparativ cu anul 1993, cand numarul de salariati era de 4 persoane, putem spune ca societatea a avut o crestere ascendenta ajungand la 102 angajati in prezent, datorita extinderii activitatii societatii, prin marirea suprafetei de productie si achizitionarea de noi utilaje, deschiderea de magazine de desfacere si cresterii numarului de consumatori, astfel marindu-se cererea de produse Radic Star.
8

Managerul unitatii urmareste cresterea productivitatii muncii, prin marirea de salarii, acordarea de bonusuri si platirea orelor suplimentare ale angajatilor conform programului de activitate. In procesul de productie personalul muncitor participa in sens cantitativ sub forma de numar sit imp de munca si in sens calitativ, pe baza pregatirii si calificarii profesionale. Personalul muncitor are o structira interna ce depinde de dotarea tehnica a intreprinderii, la nivelul proceselor tehnologice. Astfel, in perioada analizata 2006-2008, nivelul producticvitatii muncii si corelatia acesteia cu salariul mediu a fost:

Productivitatea muncii la S.C. Radic Star S.R.L.


Tabel 6 Specificare
Cifra afaceri Nr. angajati permanenti Venituri din vanzari Cheltuieli personal Mii lei 886.233 1.054.754 1.542.122 Mii lei 4.403.173 5.774.426 6.768.600

UM
Mii lei Pers.

2006
13.891.012 91

2007
19.150.333 116

2008
28.495.837 131

Sursa: bilant S.C. Radic Star S.R.L. Asigurarea informatiilor necesare luarii deciziilor constituie un domeniu de preocupare deosebit, recurganu-se la surse variate, ele fiind detectate si culese apeland la diverse modalitati: sindaje, statistici etc. In atentia managerului general se afla mai cu seama informatii referitoare la cererea de produs, identificarea clentilor potentiali si atragerea acestora, informatii necesare fundamentarii deciziilor prin capacitatea de productie, prin intermediul carora societatea incearca sa se adapteze la mediul economic, in special la cerintele pietei.

1.5.

Descrierea fluzului tehnologic


9

1. Animale furnizoare de carne si grasime, S.C. Radic Star S.R.L.:


Pentru descrierea fluxului tehnologic este necesar a se cunoaste care sunt animalele furnizoare de carne si organe, rasele acestora si caracteristicile specifice. Taurine Porcine Ovine Galine

2. Principalele produse Radic Star:


prospaturi parizer, cremwursti, toba, catalbos, pate, carnati proaspeti, parizer cu pulpa fierte afumate salam de vara, salam Vanatoresc cabanos, carnati Oltenesti, carnati Ploiesti, carnati de porc afumati, carnati Muntenia, carnati Trandafir, salam Victoria, salam Bihor, carnati semi afumati, salam de porc, salam rusesc, salam Bucuresti, carnati picanti, carnati de bere, carnati Debretin, carnati Populari crud uscate salam crud uscat, salam Radic, salam Parma, salam Milanez, carnati RadicStar specialitati patrama de porc, muschi File, sunca Presata, sunca York, sunculita Taraneasca, spata Ardeleneasca semipreparate pasta de mici, carne tocata afumaturi costita afumata, oase afumate, slanina afumata, ciolane afumate carne transata cotlet, ceafa pulpa

3. Factori ce influenteaza productia de carne si calitatea acesteia


In cazul speciei, trebuie sa se tina cont de anumite caractere de specie:

10

caractere morfologice- tin cont de aspect, forma, macro si micro structura (culoare par/penaj, schele, structura organe genital, numar, forma si marime comozomilor etc.);

caractere fiziologice- mijloace metabolice, serologice si fecunditatea; caractere ecologice- adaptarea animalelor la conditiile de mediu; caractere etologice- comportarea animalelor din diferite specii (comportare la imperechere, constituire in colonii etc.);

In cazul rasei- grupa de animale domestic de aceeasi specie, cu origine comuna si anumite insusiri ereditare asemanatoare, formate de om in aceeleasi conditii de mediu, in vederea unor scopuri economice determinate- se tine cont de :

caracterele de rasa: 1. morfologice (talie, greutate corporala, regiuni corporale, piele, par, lana si penaj, culoare); 2. fiziologice (productie, precocitate, longevitate, capacitate de valorificare a hranei, prolificitate, constitutie, rezistenta la boli).

factori istorico-naturali (exemplu: au dus la aparitia raselor locale) factori social-economici (alimentative, intretinere, selectie, metode de crestere etc.) conditia animalelor : 1. conditia de reproductie; 2. conditia de antrenament; 3. conditia de ingrasare; 4. conditia de extenuare;

elemente de baza pentru determinarea constitutiei animalelor: 1. habitus (aspect exterior, aspect morfo-fiziologic);
11

2. interior (particularitati morfologice si biochimice ale organismului); 3. temperamental (modul de a reactiona la excitanti externi si interni); 4. tipurile de constitutie ( fina, robusta, robusta-compacta, debila, grosolana). factori care influenteaza cresterea: o interni 1. sistem nervos; 2. hipofiza; 3. tiroida; 4. paratiroidele; 5. timusul; 6. glandele sexuale. o externi 1. hrana; 2. temperature; 3. lumina; 4. igiena adaposturi; 5. miscare; 6. igiena corporala.

3. Operatii antesacrificare animale


postul animalelor inainte de imbarcare (reduce cantitatea gastrointestinala, cantitatea de dejectii poluante, incidenta starii PSE); imbarcarea (stresori important asupra starii fiziologice si calitative a carnii animalului); transportul propriu-zis (durata transportului, temperature ambianta, densitatea de incarcare, felul mijlocului de transport, conduit conducatorului auto).

4. Tehnologia de abatorizare folosita in cadrul S.C. Radic Star S.R.L.


Principalele etape de abatorizare sunt: pregatirea animalului pentru taiere (slabirea animalului, cantarirea, respectarea timpului de odihna, examenul sanitar-veterinar, luarea deciziei privind sacrificarea, curatarea animalului, a abatorului si a carcaselor obtinute ulterior etc.);
12

suprimarea vietii animalului, prin diversele metode prevazute prin lege (asomarea animalului, sangerarea animalului);

prelucrarea initiala (jupuire, oparire, depilare, parlire+razuire de scrum+finisare); prelucrarea carcaselor (eviscerare, despicare, toaletare, examen sanitar-veterinar, marcare si cantarire, analizarea punctelor critice de control la abatorizarea animalelor de carne pentru aplicarea planului HACCP). Planul HACCP-Hazard Analysis Critical Points face referire la identificarea riscurilor

care pot afecta produsele pe parcursul procesarii industriale si pentru a putea interveni si evita contaminarea sau alterarea lor fizica, chimica si biologica. Metoda este superioara controlului calitatii la produsele finite, deoarece poate evita problemele inainte de aparitia acestora.

Aprecierea calitatii carcaselor animalelor-porcine:


Tabel 7 SPECIFICATIE
*porci de carne *porci grasi

SCHELET
11,2 9,7

MUSCHI
44,9 36,3

TESUT GRAS
33,9 44,1

Sursa: S.C. Radic Star S.R.L. laborator Marea parte a carnii rezultata din abator va fi utilizata ca materie prima in fabrica de mezeluri si nu numai, abatorul fiind un beneficiu si pentru locuitorii Stefanestiului care au acum un loc autorizat, ce respecta toate normele europene, unde sa isi poata sacrifica si valorifica animalele.

In urma observatiei in abatoare si laboratorul sanitar-veterinar, am constata ca marea majoritate a etapelor de abatorizare sunt efectuate de catre personalul specializat si nu de catre masini si utilaje, iar din punct de vedere igienic si sanitar-veterinar, normele legale au fost respectate cu cea mai mare strictete.
Vezi Anexa 3: Proces verbal nr.1185 de constatare a conditiilor igienico-sanitare
13

5. Metode de imbunatatire a calitatii carnii in procesul de abatorizare


tratarea soc de frig a porcinelor in vivo; stimulare electrica a carcaselor; conditionarea carnii inainte de refrigerare.

6. Structura morfologica si compozitionala a carnii


Carnea, indiferent de animalul de la care provine , are o compozitie corespunzatoare varstei si starii de nutritie a animalului. Carnea contine circa 20 % proteine iar continutul grasimilor in carne depinde de felul animalului, astfel cea mai saraca in grasimi este carnea de vita si vitel ( 6 - 8 % ) si cea mai bogata carnea de porc ( 30 % ) . Ea este formata din tesuturi musculare si conjunctive. Raportul cantitativ dintre tesuturi determina calitatea si valoarea alimentara a carnii. Pe langa substantele proteice in compozitia carnii intra : apa , grasimi si saruri minerale. Cantitativ acestea difera de la o specie la alta si chiar in cadrul aceleiasi specii . Tesut muscular- reprezinta circa 50% din greutatea carcasei si datorita componentelor usor digestibile pe care le contine are cea mai mare valoare biologica. El este alcatuit din fascicule musculare invelite cu formatiuni conjunctive fine. Daca in spatiul dintre fasciculele musculare , alaturi de tesutul conjunctiv, este acumulata grasimea, carnea se considera marmorata , iar daca tesutul adipos se gaseste in interiorul fasciculelor musculare, carnea este perselata. Tesut conjunctiv- rol de sustinere si legatura intre diferite organe, dar pentru ca are in compozitie colagen si elastina proteine nevaloroase si neasimilabile tesutul conjunctiv micsoreaza valoarea nutritiva si comerciala a carnii . Tesut gras
14

Tesut osos

7. Calitatile globale ale carnii


Din punct de vedere sensorial, avem: culoarea- in functie de: specie, rasa, sex, varsta, hrana; aroma-in functie de: specie, rasa, sex, varsta, hrana, grad de maturarea al carnii, tipul muschiului, tratamentul termic; fragezimea-rezistenta opusa la masticatie-in functie de : specie, rasa, varsta, stare de ingrasare (influenteaza proportia de tesut conjunctiv si gras, calitatea acestuia si a fibrei muscular); consistent suculenta

Din punct de vedere nutritive, avem: continut in protein; continut in lipide; continut in vitamine; continut in substante minerale.

15

Compozitia in aminoacizi ai tesutului muscular al carnii de porc si de vital la 100 grame parte comestibila
Tabel 8 INDICATOR
Tesut muscular Apa % Protein % Coeficient de transformare Aminoacizi esentiali Aminoacizi neesentiali 74,6 20,4 6,25 7801 11637

CARNE de PORC
Carne porcine pt bacon 54,2 17,0 6,25 6811 10116 Carne de la porcine de carne 51,5 14,3 6,25 5619 8602 Carne de la porcine de grasime 38,4 11,7 6,25 4605 7068

CARNE de VITEL
Carne vital 1 77,2 19,7 6,25 7626 12133 Carne vital 2 78,0 20,4 6,25 7981 1295

TOTAL

19438

16927

14221

11673

19759

20276

AMINOACIZI Sursa: Procesarea industriala a carnii, Constantin Banu

Continut in lipide al carnii de porcine grase si al carnii de vital la 100 grame parte comestibila
Tabel 9 INDICATOR Carne provenita de la porcine Total lipide Total acizi grasi: -saturati -mononesatur -polisaturati 17,06 22,01 5,29 0,16 0,15 0,06 31,66 35,54 4,32 0,79 0,86 0,13 0,39 0,4 0,07 grase 49,3 44,36 0,5 0,37 75,0 71,52
Tesut muscular

Carne de vital
Tesut gras Carne de vital 1 Carne de vital 2

2,0 1,78

0,9 0,86

Sursa: Procesarea industriala a carnii, Constantin Banu


16

Continut in vitamine al carnii de porc si vital la 100 grame parte comestibila


Tabel 10 INDICATOR
Tesut muscular

CARNE de PORC
De la porcine pentru bacon urrme 0,54 urme 0,4 2,8 0,5 0,16 0,6 4,4 De la porcine de carne urme urme 0,33 2,6 0,47 0,14 0,52 4,1 75 De la porcine grase urme urme 0,3 2,2 0,37 0,1 0,4 3,1 -

CARNE de VITEL
Tesut muscular Carne vital 1

Vitamina A Vitamina E Vitamina C Vitamina B6 Vitamina B12 Biotina Niacin Acid pantotenic Riboflavin Tiamina Folacina Colina

Urme 0,5 1,1 4,5 3,9 0,7 0,2 0,84 6,1 -

urme Urme 0,4 2,1 5,0 6,0 1,0 0,25 0,16 6,0 -

Urme 0,15 Urme 0,38 5,8 0,95 0,23 0,14 5,8 105

Sursa: Procesarea industriala a carnii, Constantin Banu

Continut in substante minerale al diferitelor carnuri la 100 grame parte comestibila


Tabel 11 INDICATOR
Cenusa % Macroelemente Microelemente

Carne de porc
0,9 854,4 4287,2

Carne de vita
1,0 937,2 6538,3

Carne de oaie
0,9 881,5 4334,9

Carne de vital
1,1 980,2 6448,9

Sursa: Procesarea industriala a carnii, Constantin Banu Factori tehnologici: capacitatea de retinere a apei, capacitatea de hidratare, pH-ul carnii;

17

Factori igienici: gradul de contaminare al carnii cu microorganism de alterare si patogene, eventual infestate cu paraziti, prezenta unor antibiotic cu care au fost tratate animalele, prezenta unor microtoxine, pesticide, hormone oestrogeni si a B-agonistilor, metale grele sau hidrocarburanti policiclici condensati.

8. Tehnologia fabricarii preparatelor din carne

Figura nr. 2

1. Volt maruntit oase; 2. Transportator de oase maruntite; 3. Separator carne/oase; 4. Bazin primire oase separate; bazin primire pasta carne racita; 5. Racitor de pasta de carne separata de pe oase; 6. Cantar si ambalator pasta de pe oase. Materii prime:
18

carne de porc-40 % carne de vita+pui-60 %

Tabel 12 Principalii furnizori de materii prime


Furnizori Extern/in tern S.C. Mercado S.R.L. S.C. Coscvele Intern Comuna Rucar 960 8080282 40 Intern Pitesti 1440 12120423 60 Adresa Cantitate aprox. Valoare aprox. %

TOTAL Sursa:S.C. Radic Star S.R.L.

2400

20200705

100

Achizitionarea materiei prime, carnea, se face aproape zilnic si este adusa la sediul unitatii, intrucat aceasta se foloseste la fabricarea produselor si este nevoie sa fie cat mai proaspata posibil, acestea respectand normele sanitar veterinare in vigoare.

Materii auxiliare: 1. Apa potabila, trebuie sa indeplineasca conditiile STAS 1342-1984 din punct de vedere chimic, iar din punct de vedere bacteriologic nu trebuie sa contina germeni patogeni si paraziti.

19

2. Clorura de sodium trebuie sa corespunda STAS 1465-1972, fiind necesar ca gradul de puritate sa fie cat mai mare , sa fie curate uscata si fara miros strain; 3. Zaharul trebuie sa corespunda STAS11-1968, depozitat in incaperi uscate, curate, deratizate si fara miros strain, cu umiditate relative maxima de 80%; 4. Azotitul are actiune aseptica , dar fiind totxic, trebuie supravegheata cu mare strictete folosirea sa; 5. Acidul ascorbic si sarurile de sodium se adauga in proportie de 300-400 mg/kg compozitie; 6. Polifosfatii asigura retinerea apei in produse fara producerea de suc, gel, crescand randamentul produsului prin cresterea capacitatii de retinere a apei; 7. Aromatizanti-condimente si plante condimentare, oleorezine, uleiuri esentiale- ajuta la imbunatatirea gustului si mirosului, au proprietati antiseptic si antioxidante si influenteaza favorabil digestia; 8. Oleorezinele se obtin din plante condimentare si condiment uscate macinate si percolate cu un solvent organic; 9. Uleiurile esentiale se obtin din condimenmte si plante condimentare prin extractia cu solvent organic, urmate de recuperarea solventului din miscela; 10. Potentiatori de aroma; 11. Glutamatul de sodium excita papilele gustative , si se utilizeaza in proportie de 0,5-1%; 12. Ribonucleotidele (acidul guanozin-monofosforic si acidul inozinmonofosforic) se folosesc pentru aromare in proportie de 0,065-0,03%;

20

13. Hidrolizatele proteice din carne de calitate inferioara, faina de soia, gluten: Gluten-faina de grau prin indepartarea amidonului si proteinelor solubile in apa; Concentratele proteice din soia, contin pana la 75% protein si se obtin din paiete sai fainuri degresate. Membrane: Natural uscate sau sarate, originale sau calibrate; sunt rezistente, elastic, au permeabilitate. Inainte de folosire, intestinele se sareaza si se inmoaie in apa, se spala cu apa curgatoare si se dezinfecteaza 15 minute cu o solutie de 2% 0 hipermanganat de potasiu, dupa care se respala. Membranele natural uscate se inmoaie in apa calduta si se leaga cu sfoara la un capat. Membrane semisintetice, colagenice ce au o buna absorbtie a componentelor utile sin fum, pot fi stufuite, imprimate, au retractibilitate buna, sunt usor de taiat la decuparea produsului finit.

Membranele folosite in cadrul firmei RADIC STAR S.R.L., cat si condimentele utilizate in retete si aditivii alimentari, sunt achizitionate de la furnizorul SC Inorogul Impex SRL. Plata furnizorilor de materii auxiliare se face intre 15 30 zile. Aprovizionarea cu ambalaje se face pentru o perioada mai mare de 30 zile, intrucat, in general, sunt din plastic sau cartoane si nu prezinta riscul deprecierii lor calitative.

21

9. Conservarea carnii
Conservarea carnii se face cu ajutorul: 1. Eliminarea microorganismelor prin separare fizica: microfiltrare; ultracentrifugare. 2. Distrugerea microorganismelor (sterilizare)prin : actiunea caldurii: fierbere clasica (100C); sterilizare apertizare (110...140C); UHT; radiatii ionizante (sterilizare la rece): electroni accelerati; raze si X; radiatii ultraviolete; folosirea antisepticelor lichide sau gazoase: alcooli; acizi; conservanti chimici. deshidratare; liofilizare; protectie prin incorporare, inglobare de inhibitori: sarare uscata si umeda; conservare in saramura; conservare cu zahar; 3. Efect de oprire a proliferarii microorganismelor efect de protectie (nu de eliminare): utilizarea temperaturilor scazute: refrigerarea prin scaderea temperaturii la 0...3C si refrigerare in vid; congelare; supracongelare; reducerea continutului de apa (eliminarea a 60- 70% din apa de constitutie): uscare si uscare-afumare;

22

afumare; conservare in otet (marinare); fermentatie (produse lactate). 4. Procedee mixte (utilizand cel putin doua procedee) : refrigerare in atmosfera controlata; tratament termic urmat de refrigerare;

tratament cu radiatii ionizante si refrigerare; prin fermentare si pasteurizare sau sterilizare; prin actiunea asupra activitatii apei (aw); prin actiunea asupra pH-ului.

Congelarea este caracterizata prin scaderea temperaturii produsului sub 0C(~ 18C), putandu-se realiza o durata de conservare de cateva luni si chiar mai mult. Are ca efecte: blocarea multiplicarii microorganismelor si distrugerea unor germeni sensibili (criosterilizare); oprirea celor mai multe dintre reactiile biochimice. Deshidratarea se realizeaza prin evaporarea apei care ajunge treptat la suprafata produsului supus deshidratarii pana la valoarea aw < 0,7 care sa impiedice dezvoltarea microorganismelor. Conservarea prin sarare se explica prin cresterea concentratiei sucului celular (marirea presiunii osmotice), ducand la pierderea vitalitatii microorganismelor, deshidratarea produsului, respectiv micsorarea cantitatii de apa disponibila pentru microorganisme, fixarea ionilor de Na+ si de Cl- la legaturile peptidice in locul de actiune al enzimelor proteolitice proprii tesutului muscular sau secretate de microorganisme, micsorarea solubilitatii oxigenului in saramura (inhibarea partiala a dezvoltarii microorganismelor la sarare prin imersie), activitatea azotitului prin efectul Perigo (legatura azotit -NH2 din proteinele citoplasmei microorganismelor). Rolul sararii consta in: ameliorarea capacitatii de conservare a produselor alimentare; imbunatatirea proprietatilor senzoriale (textura, gust) in care caz se combina cu o alta metoda de conservare .
23

Conservarea cu ajutorul zaharului se realizeaza prin adaugarea de zahar in cantitati necesare cresterii presiunii osmotice a fazei lichide a produsului alimentar, care sa impiedice dezvoltarea microorganismelor (peste 60% de zahar in produs finit), cand are loc plasmoliza celulelor microbiene si reducerea umiditatii produsului, respectiv scaderea aw sub limita de dezvoltare a microorganismelor . Afumarea este operatia prin care un produs alimentar se supune actiunii fumului aerosol - rezultat din combustia specifica a anumitor materiale lemnoase. In functie de temperatura fumului, afumarea poate fi: hituire, cand temperatura fumului este mai mare de 100C, in care caz se realizeaza si o coacere a produsului; afumarea la cald, cand temperatura fumului este cuprinsa intre 75 si 80C; afumare la rece care se aplica in doua variante: - cu fum la temperatura de 25 - 40C (pentru salamuri semiafumate); - cu fum la temperatura de 9 - 12C (pentru salamuri si carnati cruzi).

Depozitarea carnii refrigerate:


Tabel 13 PRODUS Temperature aerului
0

Umezeala relative a aerului %


90-95 90 90

Durata maxima de depozitare zile


7-14 14-21 7-14

Carne de porc Carne de vita Carne de vital

-1.50 -1.50 -1.00

Sursa: Procesarea industriala a carnii, Constantin Banu

10.Ambalarea carnii si preparatelor din carne


24

Ambalare de prezentare-folii retractile sau folii extensibile, pentru carne proaspata si portionata si poate fi: Ambalare de tip Skin (se folosesc tavite support confectionate din carton special sau din material plastic, acoperindu-se cu folii retractibile cu permeabilitate la gaze sau la vapori de apa si apa lichida) Ambalare in folii extensibile (se folosesc pungi PVC extensibile cu permeabilitate O 2 de 2000 cm3) Ambalare de conservare cu folii retractibile cu permeabilitate redusa la gaze si impermeabilitate la vapori de apa sau folii neretractibile, cu permeabilitate foarte redusa la gaze si impermeabilitate la vaporii de apa. Ambalare sub vid- evitarea contaminarii cu microorganism din mediul exterior, evitarea dezvoltarii celor initiale, evitarea penetrarii oxigenului si evitarea pierderii de umiditate ce duce la deshidratarea produsului. Balarea sub vid este de doua feluri: ambalare cu punere sub vid la presiune atmosferica si ambalare cu punere sub vid in incinta. Ambalare de conservare in atmosfera controlata.

11. Depozitarea carnii


2 depozite (24, 53) carne congelata; un depozit (22)carca sa vita refrigerata; un depozit (23) carcasa porc refrigerata.

12. Livrare
5 spatii frigorifice (17, 43, 44, 45, 50) pentru stocarea separata a produselor finite in functie de compatibilitati; sala feliere, vidare, etichetare (47); sala formare loturi expeditie si cantarire (48); sala expeditie (51), birou facturare (19); spatiu beneficiari (20); zona de incarcare este prevazuta cu burdufuri pentru protejarea incarcarii.
25

13.Controlul calitatii produselor


Controlul calitatii produselor se va face in doua etape: SC RADIC STAR SRL are propriul laborator, in care se fac unele analize la produsul finit. SC RADIC STAR SRL are semnat un contract de prestari servicii cu Laboratorul pentru controlul produselor alimentare al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Arges. La acest laborator se efectueaza, atat analize fizico-chimice, organoleptice, cat si bacteriologice. Odata cu finalizarea proiectelor finantate de SAPARD, s-au implementat si sistemul de siguranta alimentara ISO si HACCP, astfel obtinandu-se autorizatia sanitar veterinara de categoria A , ceea ce este echivalent cu dreptul de a face schimburi intracomunitare. SC RADIC STAR SRL urmareste ca produsele fabricate sa se incadreze in normele in vigoare.

14.Igienizare
Etapele igienizarii: Pregatirea zonei pentru curatare (dezasamblarea partilor lucrative ale echipamentului tehnologic si a pieselor componente); Curatarea fizica (colectarea resturilor si depozitarea intr-un recipient pentru deseuri); Prespalarea (utilajelor, peretilor si a pardoselii cu apa la 50-55 0C); Curatarea chimica (spuma sau gel- intr-un timp de 5-20 minute)

Substante bazice de curatare (cele mai utilizate si au proprietatea de a peptoniza substantele proteice si de a saponifica grasimile si uleiurile): soda caustic, carbonat de sodium, fosfati, silicate alcalini, substante acide de curatare, acid azotic, acid fosforic; Substante de curatare complexe (substante detergente): agenti anionici, agenti cationici, agenti neionici si agenti amfolitici. Clatirea (apa la 50-55 0C)
26

Controlul curatarii (inspectia vizata a suprafetelor si retusarea manuala acolo unde este cazul);

Curatarea bacteriologica/ dezinfecti (compusii clorului): clor lichid, hipoclorit de sodium, fosfat de sodium clorinat, dioxid de clor, clorura de var, cloramine; (alti compusi ce elibereaza oxigenul): acidul peracetic, peroxidul de hidrogen; (substante dezinfectante neoxidante): compusi cuaternari de amoniu, biguanidinele, compusi cu iod, bromoclordimetilhidantina).

Reguli de igienizare pentru personalul operativ: spalarea zonelor de prelucrare a carnii si de manipulare foarte curate; spalarea si dezinfectarea frecventa a ustensilelor; utilizarea numai carpelor de unica folosinta; curatarea corporala si a imbracamintei; sa poarte capison/bereta curate; sa nu se fumeze in zonele in care se prelucreaza carnea; personalul bolnav sau cu rani vizibile nu are acces in zonele de productie, si nici personalul ce lucreaza cu materia prima; igiena stricta inainte si dupa intrarea la wc, imbracamintea folosita in cadrul fabricii nu trebuie sa fie purtata la wc.

Cap. II Piata si diagnosticul activitatii economico-financiare


27

A. PIATA 2.1.A Politica de pret


Data fiind numarul mare de procesatori in domeniu, desi concurenta este mare, diferenta de preturi este data in primul rand de calitatea produselor finite, cat si de adaosul comercial practicat de diferiti comercianti. In aceasta situatie producatorul trebuie sa gaseasca raportul optim intre calitatea produselor, puterea de cumparare a populatiei, pretul produselor finite si traditia culinara a zonei. Tabel 14 Nr. Crt Gama de produse UM Pretul mediu - RON SC RADIC STAR SRL
1 2 3 4 Specialitati Produse proaspete Carne tocata Carne proaspata Kg Kg Kg Kg 18 13 12 15 20 15 14 21

Pret de vanzare al produselor similare - RON -

Sursa:S.C. Radic Star S.R.L. In urma analizei ofertei de preturi a societatii Radic Star ce se gaseste in anexe, am putut observa ca marea majoritate a preturilor (contin TVA), sunt moderate, fiind accesibile tuturor categoriilor sociale, iar din punctul de vedere al varietatii, putem spune ca produsele sunt pentru toate gusturile si categoriile de varsta.

2.2. A Politica de desfacere


Ponderea principala a pietei de desfacere o reprezinta piata locala si imprejurimile judetului Arges. Politica alegerii structurii sortimentale de fabricatie este determinata atat sezon, cat si de
28

puterea de cumparare a populatiei din arealul de desfacere. In prezent se desfac in conditii optime produsele cu preturi la nivelul mediei, in proportie de 60-70% iar produsele cu preturi peste medie in procent de 30-40 %. Pe masura cresterii puterii de cumparare exista tendinta imbunatatirii acestui raport.

Clientii S.C. Radic Star S.R.L.


Tabel 15 Cantitate aprox. (tone/an) 84,27 Valoare aprox. (RON) 1.344.926 % aprox. din total achizitii

CLIENT

Extern/Intern

Adresa

Sc Gladiola Srl Sc Oxima Geopol Srl Lupu Georgeta Argentina AF Sc Devis Grup Srl Sc Oancea Impex Total Srl AF Dumitru Gabriel

Intern

Piteti

5,33

Intern

Piteti

89,07

1.412.557

5,63

Intern

Piteti

92,67

1.470.263

5,86

Intern

Piteti

80,67

1.279.581

5,10

Intern

Piteti

85,47

1.357.360

5,41

Intern

Cmpulung

83,07

1.317.215

5,25

Sc Eden Blue Oil Srl Intern Sc Gim Enterprise Srl Sc Cosmarul Expert Srl

Stlpeni

85,47

1.357.360

5,41

Intern

Mioveni

83,07

1.317.215

5,25

Intern

Pitesti
29

89,07

1.412.557

5,63

10

Sc Big Fast Aliment Srl Sc PFI Purcea Nicusor Sc Emina Junior 2001 Srl Sc Barbulesc Spiwl Srl Sc Algrup Ron Srl Coop. Bascu Mag. Alimentar Sc Simona flor 2002 Srl Sc Ema Srl

Intern

Mioveni

89,07

1.412.557

5,63

11

Intern

Mioveni

48

828.047

3,03

12

Intern

Mioveni

54

855.563

3,41

13

Intern

Scorniceti

60

950.904

3,79

14

Intern

Slatina

24

378.856

1,51

15

Intern

Bascov

60

950.904

3,79

16

Intern

Piteti

48

760.221

3,03

17

Intern

Geti

60

950.904

3,79

18

Sc Enescu Srl Sc Covimar Art Divers Srl

Intern

Geti

48

760.221

3,03

19

Intern

Topoloveni

48

760.221

3,03

20

Sc Cobadi Impex Srl Intern

Trgovite

48

760.221

3,03

21

Sc Scenic Srl

Intern

Geti

60

950.904

3,79

22

Sc Crmand Com Srl

Intern

Geti

57,6

913.270

3,64

30

23

Sc Nat Fior Supercom Sc Gif Sribet 2002 Srl Sc Gabi Rustic Market

Intern

Cart. Trivale Cartier. Prundu, Piteti Com Mrcineni, Piteti

30

474.198

1,89

24

Intern

48

760.221 3,03

25

Intern

24

378.857 1,51

Sursa: S.C.Radic Star S.R.L. Pentru a nu exista probleme de natura desfacerii produselor sale, investitia SC RADIC STAR SRL, a dosrit sa vizeze pentru inceput doar cresterea capacitatii de productie, cresterea calitatii, scaderea consumurilor si implicit a costurilor pe unitatea de produs. Nu se intentiona pentru inceput diversificarea gamei sortimentale, in special datorita clientelei deja formate, care apreciaza pozitiv produsele SC RADIC STAR SRL., si a caror cerere este in prezent neacoperita. Dupa implementarea investitiei, SC RADIC STAR SRL a fost mai pregatita sa penetreze noi piete de desfacere la nivel national, datorita costurilor de productie si implicit a preturilor de vanzare mai scazute decat ale concurentei, lucru care a reprezenta un atu dupa 2007, cand multe dintre fabricile de procesare a carnii au fost obligate sa isi inchida portile sau sa produca numai pentru piata locala .

Concurenta Radic Star S.R.L.


In zona Pitestiului sunt foarte multi procesatori din carne. Printre acesti procesatori cei mai importanti sunt SC CARMEN SRL si SC DIANA SRL. Principalele avantaje ale SC RADIC STAR SRL, in lupta cu concurenta sunt: o ofera produse proaspete la calitate ridicata; o materia prima este aleasa cu atentie, iar furnizorii controlati strict;
31

o societatea foloseste condimente naturale, in proportii ce confera produselor un gust adaptat specificului romanesc; o produsele oferite se preteaza, atat consumului individual, cat si celui in familie, pentru mese servite atat acasa, cat si in aer liber; o toate produsele societatii sunt bine omogenizate, usor feliabile, de dimensiuni perfecte pentru sandwich-uri; o ca urmare a detinerii propriei retele de distributie a produselor la nivel local, produsele SC RADIC STAR SRL., au preturi convenabile ca urmare a evitarii adaosurilor pe care le-ar fi practicat societatile intermediare de distributie; in plus, se realizeaza o interfata transparenta cu clientii, interfata care a condus la cunoasterea foarte buna a cererii manifestate pe piata (cererea efectiva) sub raport cantitativ, calitativ si structural si la influentarea comportamentului de cumparare al clientilor potentiali. Mai intervine si avantajul combaterii riscului alterarii produselor in timpul transportului, avand in vedere ca reteaua de desfacere este in zona si este efectuata cu mijloace de transport frigorifice.

2.3. A. Politica de promovare si distributie


SC RADIC STAR SRL isi propune, in viitor, pentru a se putea mentine pe piata produselor din carne doreste sa duca o campaniei de mediatizare. Acest lucru se doreste a se realiza atat prin intermediul presei locale, cat si prin intermediul diferitelor pliante. De asemenea, pentru prezentarea produselor, societatea intentioneaza sa participe la targurile de profil din tara. Societatea isi distribuie produsele spre clienti cu ajutorul propriilor mijloace de transport, care sunt dotate cu agregate frigorifice.

B. Diagnosticul activitatii economico-financiare


Perioada de diagnosticare a activitatii economico-financiare a societatii comerciale Radic Star S.R.L. este perioada 2006-2008. Intrucat societatea se incadreaza in categoria IMM, fiind o soicetate mijlocie , pentru incheierea exercitiului financiar anual, societattea comerciala completeaza un bilant prescurtat, de unde am extras datele necesare diagnosticarii activitatii economico-financiare.
32

Activitatea economico-financiara de ansamblu se reflecta in rezultatele excelente din ultimii 3 ani, avand parte numai de cresteri profituale, de forta de munca si tehnologice.

Evolutia veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare :


Tabel 16 Specificare
I. Venituri Totale din care : 1.Venituri exploatatre 2.Venituri financiare 3.Venituri exceptionale Cifra afaceri II.Cheltuieli Totale din 18.577.033 care : Cheltuieli materiale Cheltuieli personalul 1.Cheltuieli exploatare 2.Cheltuieli financiare 3.Cheltuieli exceptionale III.Profit(Pierderi) Total brut IV.Rezultatul net al exercitiului 341.714 149.997 82.684 400.072 172.136 95.947 76.431 0 260.712 0 1.033.216 0 de 18.577.033 24.711.330 34.772.852 cu 886.233 1.054.754 1.542.122 16.368.519 21.208.188 29.271.743 24.711.330 34.772.852 88.049 0 36.645 0 19.100.333 39.828 0 28.495.837 din 18.889.056 24.846.829 34.828.971

2006
18.977.105

2007
24.883.474

2008
34.868.799

de 13.891.012

Sursa : Bilantul S.C.Radic Star S.R.L. Indicatorii financiari reflecta sistematic rezultatele finale ale diagnozei, respectiv bonitatea financiara a societatii comerciale si permit evaluarea credibilitatii acesteia.

33

Principalii indicatori economico-finaciari calculati in cadrul societatii sunt structurati in urmatoarele categorii : 1. Indicatori de lichiditate : a. Lichiditatea generala=A circulante/D curente Lg2006=3.877.086/1.208.302=3,208 Lg2007=7.504.442/3.099.092=2,421 Lg2008=13.276.892/6.607.581=2,009 b. Lichiditatea imediata=(A circulante-Stocuri)/D curente Li2006=3.031.234/1.208.302=2,508 Li2007=6.384.620/3.099.092=2,060 Li2008=9.352.796/6.607.581=1,415 c. Rata solvabilitatii generale=A totale/D curente Rs2006=5.691.892/1.208.302=4,710 Rs2007=13.251.609/3.099.092=4,275 Rs2008=19.111.877/6.607.581=2,892 2. Indicatori de echilibru financiar : a. Rata autonomiei financiare=Capital propriu/Capital permanent Raf2006=2.691.527/4.123.379=0,652 Raf2007=2.841.525/8.165.787=0,347 Raf2008=2.924.208/8.974.657=0,325 b. Rata de finantare a stocurilor=Fond rulment/Stocuri=(Capital permanent- Active imobilizate)/Stocuri Rfs2006=(4.123.379-3.718.705)/845.852=0,478 Rfs2007=(8.165.787-9.472.567)/1.119.822= -1,166 Rfs2008=(8.974.657-12.444.128)/3.924.096= -0,884
34

c. Rata datoriilor=D totale/A totale Rd2006=2.640.154/5.691.892=0,463 Rd2007=8.423.374/13.251.609=0,635 Rd2008=12.658.030/19.111.877=0,662 d. Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate=Capital propriu/A imobilizate Rk2006=2.691.527/3.718.705=0,723 Rk2007=2.841.525/9.472.567=0,299 Rk2008=2.924.208/12.444.128=0,234 e. Rata de rotatie a obligatiilor=Cifra de afaceri/ Media datoriilor totale Rro2006=13.891.012/2.640.154=5,261 Rro2007=19.100.333/8.423.374=2,267 Rro2008=28.495.837/12.658.030=2,251 f. Viteza de rotatie a obligatiilor=360 zile/Rata de rotatie a obligatiilor Vro2006=360/5,261=68,428 Vro2007=360/2,267=158,8 Vro2008=360/2,251=159,928 3. Indicatori de gestiune : a. Rotatia activelor circulante=Cifra de afaceri/A circulante Rac2006=13.891.012/3.877.086=3,582 Rac2007=19.100.333/7.504.442=2,545 Rac2008=28.495.837/13.276.892=2,146 b. Viteza de rotatie in zile=360 zile/Rotatia activelor circulante Vrac2006=360/3,582=139,426 Vrac2007=360/2,545=141,453 Vrac2008=360/2,146=167,753
35

c. Rotatia activului total=Cifra de afaceri/A totale Rat2006=13.891.012/5.691.892=2,440 Rat2007=19.100.333/13.251.609=1,441 Rat2008=28.495.837/19.111.877=1,491 d. Viteza de rotatie in zile=360 zile/Rotatia activului total Vrat2006=360/2,440=147,54 Vrat2007=360/1,441=249,826 Vrat2008=360/1,491=241,448 4. Indicatori de rentabilitate : a. Rata rentabilitatii economice=Profit brut(pierderi)/Capital permanent Rre2006=400.072/4.123.379=0,097 Rre007=172.136/8.165.787=0,021 Rre2008=95.947/8.974.657=0,010 b. Rata rentabilitatii financiare=Profit net(pierderi)/Capital propriu Rrf2006=341.714/2.691.527=0,126 Rrf2007=149.997/2.841.525=0,052 Rrf2008=82.684/2.924.208=0,029 c. Rata rentabilitatii resurselor consumate=Profit net(pierderi)/Cheltuieli totale Rrc2006=341.714/18.577.033=0,0183 Rrc2007=149.997/24.711.330=0,0060 Rrc2008=95.947/34.772.852=0,0027 5. Indicatori ai fondului de rulment : a.Fondul de rulment total=A totale-A imobilize FRT2006=5.691.892-3.718.705=1.973.187 FRT2007=13.251.609-9.472.567=3.779.042
36

FRT2008=19.111.877-12.444.128=6.667.749 b.Fondul de rulment permanent=(Capital propriu total+Imprumuturi si datorii financiare)-Active imobilizate FRP2006=(2.691.527+2.640.154)-3.718.705=1.612.976 FRP2007=(2.841.525+8.423.374)-9.472.567=1.792.332 FRP2008=(2.924.208+12.658.030)-12.444.128=3.138.110 c.Fondul de rulment propriu=Capital propriu total-Active imobilizate FRPr2006=2.691.527-3.718.705= -1.027.178 FRPr2007=2.841.525-9.472.567= -6.631.042 FRPr2008=2.924.208-12.444.128= -9.519.920 d.Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu=Fond de rulment propriu/Fond de rulment total Gr2006=-1.027.178/1.973.187= -0,520 Gr2007=-6.631.042/3.779.042= -1,754 Gr2008=-9.519.920/6.667.749= -1,427

Principalii indicatori economico-financiari Tabel 17

37

Sursa :Bilantul S.C. Radic Star S.R.L.


Nr.crt. Grupa indicatori Indicatori 2006 2007 2008

1.

Indicatori de lichiditate

Lichiditate generala Lichiditate imediata Rata solvabilitatii generale

3,208 2,508 4,710 0,652 0,478 0,463 0,723 5,261 3,582 2,440 0,097 0,126 0,0183 1973187 1612976 -1027178 -0,520

2,421 2,060 4,275 0,347 -1,166 0,635 0,299 2,267 2,545 1,441 0,021 0,052 0,0060 3779042 1792332 6631042 -1,754

2,009 1,415 2,892 0,325 -0,884 0,662 0,234 2,251 2,146 1,491 0,010 0,029 0,0027 6667749 3138110 -9519920 -1,427

2.

Indicatori de echilibru financiar

Rata autonomiei financiare Rata de finantare a stocurilor Rata datoriilor Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate Rata de rotatie a obligatiilor

3.

Indicatori de gestiune

Rotatia activelor circulante Rotatia activului total

4.

Indicatori de rentabilitate

Rata rentabilitatii economice Rata rentabilitatii financiare Rata rentabilitatii resurselor consumate

5.

Indicatori ai fondului de rulment

Fondul de rulment total Fondul de rulment permanent Fondul de rulment propriu Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu

Concluzii -Analiza si interpretarea indicatorilor economico-financiari, precum si trasarea graficelor principalelor grupe de indicatori pot duce la concluzionarea urmatoarelor idei :

Indicatori de lichiditate :

38

Grafic nr. 2 Lichiditatea generala si rata solvabilitatii generale sunt in scadere, aproape intersectand-se, ambele tinzand spre 2,2 la sfarsitul anului 2008, ceea ce reprezinta o situatie nefavorabila pentru intreprindere. Lichiditatea imediata a fost intr-o continua scadere inca de la inceputul anului 2006, iar la jumatatea lui 2007, scaderea s-a accentuat brusc, ajungadu-se la un 1,5 in 2008. Conform raportului de 3:1 impus unei societati pentru a fi solvabile, se remarca faptul ca in cei 3 ani, SC Radic Star SRL nu a fost solvabila, avand toti cei 3 indicatori de solvabilitate in scadere.

Indicatori de echilibru financiar:

Grafic nr. 3 Concluzia imediat remarcata este faptul ca societatea nu are mari probleme legat de datorii si imprumuturi, iar in caz de faliment aceasta isi va putea acoperi cele mai mari datorii.

39

Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate si rata de rotatie a obligatiilor sunt practic pe aceeasi linie de semiechilibru, acelasi lucru putandu-se spune si despre rata autonomiei financiare care a scazut drastic in 2006, iar incepand cu 2007 si pana acum a reprezentat o linie dreapta.

Indicatori de gestiune:

Grafic nr. 4 Evolutia valorilor indicatorilor de gestiune este explicabila prin evolutia contractelor pe care unitatea le are cu partenerii de afaceri, si implicit prin volumul vanzarilor. Valorile indicatorilor sunt nemultumitoare, observandu-se ca pana la jumatatea anului 2007 au fost in cadere libera, numai rotatia activului total incercand sa se redreseze aproape imperceptibil in anul 2008.

Indicatori de rentabilitate:

Grafic nr. 5

Din graficul de mai sus putem observa faptul ca societatea isi consuma resursele intr-un ritm destul de alert, iar rata rentabilitatii economice si rata rentabilitatii financiare inregistreaza un trend
40

vizibil descendent. Pentru o stabilitate a societatii, cei 3 indicatori trebuiec analizati cu strictete deoarece pe termen lung pot rezulta probleme legate de rentabilitate.

Indicatori ai fondului de rulment:

Grafic nr. 6 Fondul de rulment total si cel permanent cresc in mod paradoxal daca este sa observam valorile negative pe care le atinge fondul de rulment propriu. Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu urmeaza o linie dreapta, care nu poate decat sa preocupe managerul general. Per ansambul, diagnosticul economico-financiar al societatii S.C. Radic Star S.R.L., scoate in evidenta faptul ca in ultimii 3 ani, marea majoritate a indicatorilor au fost intr-o continua scadere, iar actuala criza economica nu poate decat sa preocupe si sa aduca o grija in plus managerului general care va trebui sa adopte noi strategii de marketing si sa ia un alt tip de decizii manageriale, mai stricte si concise

Cap. III Concluzii legate de activitatea societatii comerciale si impactul crizei economice asupra S.C RADIC STAR S.R.L.

41

CONCLUZII
Referitor la activitatea trecuta, prezenta si viitoare a SC RADIC STAR SRL, se poate concluziona: In ceea ce priveste politica de produs, solicitantul a reusit sa intre si sa se mentina pe piata prin oferirea unor produse de calitate, intr-o variata gama sortimentala, lansate pe piata in locul, la momentul si in cantitatea dorita. Societatea a realizat in ultimii ani o medie de 1.000 t carne/ an, pasta de mici fiind principalul sortiment de productie, aproximativ 30%. In urma analizei produselor, putem observa ca acestea sunt orientate catre toate categoriilor sociale, iar din punctul de vedere al varietatii, putem spune ca produsele sunt pentru toate gusturile si categoriile de varsta, profesie, preferinte, cutume. Instrumentele politicii de pret au fost de asemenea eficient folosite, produsele SC RADIC STAR SRL caracterizandu-se printr-un raport favorabil calitate pret. In urma analizei ofertei de preturi a societatii Radic Star ce se gaseste in anexe, am putut observa ca marea majoritate a preturilor (contin TVA),sunt moderate, fiind accesibile. Acest lucru este posibil ca urmare a faptului ca materia prima principala carnea se asigura in mod ritmic si are calitate foarte buna. Membranele folosite in cadrul firmei RADIC STAR S.R.L., cat si condimentele utilizate in retete si aditivii alimentari, sunt achizitionate de la furnizorul SC Inorogul Impex SRL. Plata furnizorilor de materii auxiliare se face intre 15 30 zile. Aprovizionarea cu ambalaje se face pentru o perioada mai mare de 30 zile, intrucat, in general, sunt din plastic sau cartoane si nu prezinta riscul deprecierii lor calitative. Privind politica de promovare, SC RADIC STAR SRL a adoptat strategii de marketing diferentiat pentru fiecare segment de piata. Se evita astfel dependenta de un singur segment de piata sau numai o nisa, diminuandu-se astfel vulnerabilitatea societatii. Ponderea principala a pietei de desfacere o reprezinta piata locala si imprejurimile judetului Arges. Politica alegerii structurii sortimentale de fabricatie este determinata atat sezon, cat si de puterea de cumparare a populatiei din arealul de desfacere. In prezent se desfac in conditii optime produsele cu preturi la nivelul mediei, in proportie de 60-70% iar produsele cu preturi peste medie in procent de 30-40 %. Pe masura cresterii puterii de cumparare exista tendinta imbunatatirii acestui raport.
42

Principalele avantaje ale societatii, comparativ cu piata concurentiala sunt: o ofera produse proaspete la calitate ridicata; o materia prima este aleasa cu atentie, iar furnizorii controlati strict; o societatea foloseste condimente naturale, in proportii ce confera produselor un gust adaptat specificului romanesc; o produsele oferite se preteaza, atat consumului individual, cat si celui in familie, pentru mese servite atat acasa, cat si in aer liber; o toate produsele societatii sunt bine omogenizate, usor feliabile, de dimensiuni perfecte pentru sandwich-uri; o ca urmare a detinerii propriei retele de distributie a produselor la nivel local, produsele SC RADIC STAR SRL., au preturi convenabile ca urmare a evitarii adaosurilor pe care le-ar fi practicat societatile intermediare de distributie; in plus, se realizeaza o interfata transparenta cu clientii, interfata care a condus la cunoasterea foarte buna a cererii manifestate pe piata (cererea efectiva) sub raport cantitativ, calitativ si structural si la influentarea comportamentului de cumparare al clientilor potentiali. Mai intervine si avantajul combaterii riscului alterarii produselor in timpul transportului, avand in vedere ca reteaua de desfacere este in zona si este efectuata cu mijloace de transport frigorifice. In ceea ce priveste politica de personal, conducerea unitatii a mers pe linia unei motivatii pozitive a personalului, pentru a-l antrena in realizarea obiectivelor societatii, prin acordarea unui salariu remuneratoriu adecvat pentru munca prestata si sporuri pentru orele suplimentare prestate. Sunt asigurate, de asemenea, conditii bune privind igiena si securitatea muncii. Pe langa aceste elemente motivante de ordin material, s-au folosit si mijloace de ameliorare a relatiilor sociale din cadrul unitatii, pentru a crea un climat propice realizarii obiectivelor prestabilite. Utilizarea eficienta a instrumentelor de finantare ale UE a fost posibila de catre societate, deoarece aceasta nu inregistreaza pierderi si datorii fiscale si are toate sansele de imbunatatire a performantelor economico-financiare prin accesarea de fonduri SAPARD. In anul 2003 societatea sa utilitat cu noi utilaje specializate beneficiind si de finantare prin Programul SARARD. In anul 2005, SC RADIC STAR SRL Stefanesti a realizat planul de modernizare in conformitate cu cerintele Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, aprobat de catre autoritatile locale de resort la data de 20.08.2005. Dupa implementariea proiectului de modernizare a fabricii de prelucrare din carne, capacitate medie a liniei de procesare a devenit de 20 t/zi, dar societatea
43

prelucreaza in medie circa 3.159 t carne / an, de unde rezulta 3.769 t/an produs. Odata cu finalizarea proiectelor finantate de SAPARD, s-au implementat si sistemul de siguranta alimentara ISO si HACCP, astfel obtinandu-se autorizatia sanitar veterinara de categoria A , ceea ce este echivalent cu dreptul de a face schimburi intracomunitare. Consumul mediu anual de carne si produse din carne este inferior celui recomandat de nutritionisti si mult mai mic decat cel inregistrat in Uniunea Europeana, in perspectiva ridicarii nivelului de trai al populatiei se estimeaza extinderea pietei carnii si a produselor din carne (nivelul productiei, consumului, schimburilor comerciale). Pentru o dezvoltare viabila este necesar ca SC RADIC STAR SRL sa fie parte integranta a raportului de forte de pe aceasta piata. In acest sens, solicitantul va trebui sa adopte o interfata transparenta in raporturile cu clientii care sa-i permita cunoasterea exacta a nevoilor si preferintelor acestora si adaptarea flexibila a productiei la aceste solicitari. Tendinta de saturare a cererii din punct de vedere cantitativ, la nivelul anumitor categorii socioprofesionale ale populatiei va conduce la cresterea exigentelor consumatorilor in ceea ce priveste diversitatea gamei sortimentale si calitatea produselor. Cu toate ca SC RADIC STAR SRL realizeaza o gama variata de produse din carne, alcatuita din numeroase linii si sortimente de produse, solicitarea de sprijin financiar in cadrul Programului SAPARD este explicata de nevoia de adaptare a productiei la cerere.
Din fondurile oferite de SAPARD, s-a efectuat modernizarea si extinderea fabricii de procesare carne in valoare de 2,7 milioane construirea unui abator , iar cel de al doilea pentru . Utilajele la standarde europene in valoare de 1 milion

achizitionate prin proiect au condus la modernizarea liniei, obtinerea noilor produse cerute de piata la un nivel calitativ superior si preturi accesibile. In decursul timpului, gama de masini necesare realizarii produselor a fost completata permanent, atat cu utilaje care erau necesare si nu existau in firma, cat si cu utilaje moderne, cu randamente superioare. Cu toate acestea, societatea nu dispune de o linie tehnologica care sa-si asigure performante in exploatare. Acestea situatie este generalizata in cadrul procesatorilor de carne care au pornit de la capacitate mica de productie, acestea fiind crescuta pe parcursul activitatii. Beneficiarii modernizarii si aprovizionarii cu produse din carne, de catre societatea Radic Star sunt, atat crescatorii de animale din zona (asigurarea pietei de desfacere pentru productia de
44

carne), cat si consumatorii (beneficiaza de o gama variata de produse caracterizate printr-un raport favorabil calitate - pret). In anul 2008, S.C. Radic Star S.R.L. a incheiat un mare contract cu Hypermarketul

Kaufland, deoarece Radic Star-ul este cunoscut pe piata argeseana ca fiind un furnizor de incredere, cu produse de calitate superioara, pe care te poti baza fara sa-ti asumi nici un risc. Anul 2009 va fi anul in care produsele Radic Star vor depasi granitele Romaniei si partenerii lor europenii se vor putea bucura de calitatea produselor unitatii, acest lucru insemnand o mare provocare care impune performante deosebite, dar si o mare responsabilitate, atat pentru management cat si pentru fiecare salariat in parte.

Impactul crizei economice asupra pietei carnii


Incepand cu septembrie 2008, data de incepere a crizei economice, se poate spune ca treptat, si S.C. RADIC STAR S.R.L. a fost afectata deoarece populatia a inceput sa achizitioneze doar strictul necesar in ceea ce priveste produsele alimentare. In conditiile in care preturile au crescut exagerat la unele alimente, inclusive carnea cu peste 25 %, oamenii se gandesc de doua ori inainte de a lasa banii in marketuri. Din acest motiv se poate observa o scadere de 10-25%, in functie de animalul de provenienta, a vanzarilor, numai carnea de pui mai fiind achizitionata regulat, poate chiar intr-o continua crestere, deoarece acum a devenit substituent pentru celelalte carnuri: porc, vita, oaie. In perioada pascala, carnea de miel a fost mai putina si mult mai scumpa comparative cu anii precedent, motiv pentru care animalul sacrificat de Paste anul acesta a fost vitelul sau porcul, total in contradictie cu obiceiurile crestinilor-ortodocsi. In ritmul in care criza loveste, speram ca de Craciun sa se amelioreze situatia economica a tarii, deoarce romanii sunt un popor credincios cu niste cutume bine inradacinate. Anul 2009 decisiv pentru producatorii de preparate din carne, anuntandu-se posibilitatea sa fim martorii unei cerneri a producatorilor in functie de capacitatea de competitivitate pe piata, corelata cu atingerea termenului de pasuire la intrarea in conformitate cu normele europene. In pericol sunt atat micii producatori, cat si cei mai mari. Anul acesta este unul decisiv in privinta producatorilor autorizati, dar si in privinta pietei negre. Noile reglementari impuse de Uniunea Europeana, si pentru care pana acum s-a primit pasuire, la care se adauga modul in care criza se va resimti de catre fiecare producator, vor avea efecte immediate. Referitor la masurile producatorilor,
45

se contureaza o lupta apriga pentru prezenta pe piata, dar va fi o batalie individuala, a fiecarui producator cu propriile limite: Singurii care vor supravietui crizei vor fi cei care au investit pana acum in respectarea normelor de calitate si cei care de acum inainte isi vor concentra atentia pe desfacere, pe vanzare, caci nu are rost sa mizeze pe profituri mari, ci pe asigurarea desfacerii. Cei care vor castiga vor fi cei care vor reusi sa vanda in conditiile impuse de concurenta si de normele in vigoare. In prezent exista doar o masura pe care statul va fi obligat sa o puna in practica - sprijinirea crescatorilor autohtoni de animale, ca unica masura de protectie impotriva crizei: La Comisia pentru Agricultura din Camera Deputatilor se discuta deja despre modul in care crescatorii autohtoni de animale pot fi sustinuti. Se cauta solutii, chiar daca acestea vor insemna subventii. Va fi nevoie de interventia statului, in mod obligatoriu, deoarece trebuie sa se gaseasca o solutie pentru cresterea posibilitatilor de asigurare a cererilor de pe piata interna, in conditiile in care, mai ales in perioade de criza, la nivel mondial, sunt jucatori mult mai importanti pe piata carnii decat Romania, care este un simplu importator; in conditii de criza, exista state mult mai puternice care pot monopoliza piata, ceea ce duce la cresterea cotatiilor si implicit a pretului resimtit de romani. S.C RADIC STAR S.R.L. a fost afectat de catre criza economica, impactul putandu-se observa in mod direct in raportul capacitate de productie-volum productie: capacitatea de productie este de 30 tone/zi, dar in 2009 s-a produs de maximum 10 tone/zi, iar indirect in profiturile obtinute, destul de scazute si datorita reinvestitiei acestora in modernizarea unitatii.

46

S-ar putea să vă placă și