Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI GRUP SCOLAR DE TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA BRASOV

PROIECT ABSOLVIRE ETAPELE COMERCIALIZARII UNUI PRODUS TURISTIC

Profesor coordonator, Cristina Agache

Absolvent, Papp Bogdan-Gabriel

CUPRINS Cap I.Introducere Cap II. Conditii de comercializare a produselor turistice .Cap.III. Strategii de comercializare a produselor turistice Cap IV. Studiu de caz- Sejur franta Cap V .Concluzii si proupuneri Cap VI. Bibliografie

Capitolu I. Introducere
Conceperea si comercializarea produselor turistice se realizeaza in etape successive, incepand de la politicile de marketing si terminand cu analizele de pret si eficienta. Cererea turistica manifesta in perioada actuala un interes crescand pentru produsele turistice cu teme, inspirate din evenimente istorice, viata culturalartistica, subiecte literare celebre etc. Conceptul de produs tuistic se refera la ansamblul de bunri materiale si servicii capebile sa satisfaca nevoile de turism ale unei personae intre momentul plecarii si momentul sosirii in locul de plecare. Conceptul de marketing turistic, in conceptia O.M.T., desemneaza o serie de metode si tehnici care vizeaza satisfacerea in cele mai bune conditii (psihosociale, tehnice, financiare etc)a nevoiilor se servicii turistice ale populatiei (exprimate sau latente), fara ca populatia de primire sa aiba de suferit.Aceasta definitie ignora interesul firmei de turism concretizat in obtinerea profitului. Produsul turistic se formeaza prin valorificarea unor resurse naturale in conditii specifice de productie, care include o serie de activitati ce permit transformarea lor in marfa, aceasta urmand sa fie vanduta consumatorului teoretic.

Capitolu II. Conditii de comercaializare a produselor turistice


Informatiile scrise, furnizate de catre agentiile de turism, trebuie sa fie astfel formulate incat sa nu permita interpretari echivoce cu privire la pretul, continutul pachetului de servicii sa la alte conditii ce urmeaza a fi incluse in contractul dintre agentie si turist. Contacul dintre agentia de turism si turist este acordul de vointa dintre agentia touroperatoare sau detailist si turist, care are ca obiect cumpararea unor servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism. Informatiile privind serviciile turistice pot fi prezentate turistului sub forma unui catalog, pliant sau a unui alt inscris, agentia avand obligatia sa faca dovada ca turistul a primit un exemplar. Inainte de inceperea calatoriei, turistul va fi informat in scris de catre agentia de turism despre: -numele, adresa si numarul de telefon ale reprezentantului local al agentiei, care poate acorda asistenta turistului in caz de dificultate.Acolo unde nu exista asemenea reprezentant,turistul trebuie sa fie informat despre modalitate de contactare a agentiei de turism;

Conditii generale de efectuare a calatoriilor:

A.RESPONSABILITAILE CLIENTULUI B.Responsabilitatile LARTOURS

C.Contracte de calatorie
D.Modificarea contractului E.Rezilierea contractului

F.Regimul declaratiilor:
a) In timpul executarii voiajelor b) Dupa efectuarea voiajului

G.Informatii generale

CAPITOLU III.STRATEGII DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR TURISTICE


III.1MODALITAI DE PROMOVARE A PRODUSELOR TURISTICE

Modalitaile principale de promovare a produseluo turistice de catre ageniile de turism sunt: -editarea de materiale publicitare; -realizarea de campanii publicitare; III.2EDITAREA DE MATERIALE PUBLICITARE Broura turistic este definit drept materialul de prezentare editat ntru-un mare numr de exemplare i difuzat prin reeua de sucursale i de agentii de turism.

Etapele intocmirii unei brouri:


1.Conceperea brourii III.3 REALIZAREA DE CAMPANII PUBLICITARE

IV.STUDIU DE CAZ- SEJUR FRANTA

A.Descrierea generala a Frantei


A.1 Pozitionarea geografica A.2 intemeierea istorica B.Descrierea generala a Parisului B.1 obiective turistice si naturale C.Identificarea formelor de cazare/alimentatie din Paris D. Calculatia pretului

D.1 All-inclusive

CAPITOLU VI. CONCLUZII SI PROPUNERI

Produsul turistic nu poate avea valoare rezidala, se produce in consum in acelas loc si poate fi soliciatat direct sau prin contract, cu conditia ca turismul sa fie prezent, nefiind posibila expedierea produsului. Produsul turistic este eterogon si complex, iar elementele care il acmpun nu pot fi stocate (de exemplu locurile din avion, zapada, noptile nedormite. Fiecare produs turistic isi are ciclul sau de viata, respectiv se naste, traverseaza cateva etape de crestere si ajunge eventual in declin deoarece apar noi produse, cere satisfac mai bine nevoile sau dorintele turistilor. Conceperea produsului turistic presupune urmatoarele etape : -organizarea preliminara ; -conceperea serviciilor oferite ; -stabilirea preturilor. Publicitatea poate imbraca urmatoarele forme : -afise, pliante ; -anunturi, reportaje, comunicate de presa ; -spoturi publicitare ; -organizarea de conferinte de presa, cocktailuri de presa, dezbateri ; -voiaje organizate si platite pentru ziaristi si reprezentanti ai altor agentii de turism ; Bunurile materiale ale produselor turistice : -patrimoniul de resurse naturale ; -anumite elemente de infrastructura ; -unele facilitati de acces.