P. 1
Test Concurs Cu Viata Mea Apar Viata 2011

Test Concurs Cu Viata Mea Apar Viata 2011

|Views: 612|Likes:
Published by Oana Dobre
util
util

More info:

Published by: Oana Dobre on May 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2015

pdf

text

original

Chestionar detasament ISU Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar cu 30 de întrebări.

Fiecare întrebare este cotată cu câte 1 punct şi are trei variante de răspuns, una corectă şi două eronate. Foile de răspuns se completează numai cu pastă sau cerneală de culoare albastră, prin marcarea răspunsului considerat corect prin litera „x”. Pe foaia de răspuns nu sunt admise modificări sau ştersături. La solicitarea concurenţilor, în cazul în care se impune înlocuirea foii de răspuns, preşedintele juriului poate dispune anularea acesteia şi distribuirea unui nou tipizat. Orice neregulă sau nelămurire va fi exprimată cu voce tare, înainte de începerea concursului. Membrilor echipei le este permis să se consulte între ei, dar cu intensitate scăzută a vocii. Chestionarul supus rezolvării este tras la sorţi de preşedintele juriului cu 10 minute înainte de începerea concursului, în prezenţa echipelor, dintr-un set de 3 chestionare tip grilă introduse în plicuri sigilate.

b. activitatea de protecţie civilă din România este coordonată de: a. primul – ministru. la nivel central. Ministerul Administraţiei şi Internelor. pe timpul şi după producerea dezastrelor. . permanent. precum şi pentru acordarea autoajutorului sau a primului ajutor.COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” URZICENI JUD. Legea 307/2006. b. c. IALOMITA TESTE ISU Timpul de lucru alocat este de 60 minute 1. Legea 481/2004. 5. la 28 februarie 1933. c. în caz de dificultate. la 28 februarie1965. c. controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul protecţiei civile. c. b. în vederea însuşirii regulilor de comportare înainte. sistemului securităţii naţionale. sistemului securităţii internaţionale. c. Conform Legii nr. colectiv. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Activitatea de protecţie civilă are caracter: a. se asigură de către: a. prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. sistemului securităţii civile. 3. b. Care este legea care reglementează activitatea Protecţiei civile din România ? a. Coordonarea. Legea 84/1995. preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă. Protecţia civilă este o componentă a : a. exerciţii practice şi antrenamente . 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. La ce dată s-a constituit protecţia civilă în România? a. a studenţilor şi elevilor. 6. Inspectoratul municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. c. b. Una dintre misiunile stategice ale Protecţiei Civile este : a. c. la 28 februarie 1918. instruirea populaţiei neîncadrate. 4. temporar. 212/2006. organizarea cursurilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă . 2. preşedintele ţării. 7. b. b.

b. de tratament medical şi antidoturi. salariaţii au următoarele obligaţii şi drepturi : să beneficieze. permanent. salariaţii au următoarele obligaţii şi drepturi : să beneficieze. un eveniment ce ameninţă bunurile materiale ale populaţiei. un eveniment ce ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei. accidente nucleare. cutremure. continuu.Tipurile de risc conform Ordonanţei de Urgenţă nr. după caz . 12. de echipament de protecţie individuală. în mod gratuit. plata salariului cât timp acesta a absentat de la locul de muncă . calamitaţi naturale. generatori de evenimente periculoase.8. indiferent de forma de proprietate. inundaţii. măsurile de protecţie civilă se aplică: a. să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute prin lege pentru perioadele de întrerupere a activităţii. secretariatele tehnice permanente ale comitetelor judeţene: a. ajutoare de la inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă. desfăşurarea şi managementul activităţilor de protecţie civilă se stabilesc şi se realizează la nivel local şi naţional pe principiile: . impuse de situaţiile de protecţie civilă. de echipament de protecţie individuală şi să participe la instruiri. tornade. să respecte normele. stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei. b. exerciţii. dacă sunt încadraţi la agenţi economici sau instituţii cu surse de risc nuclear. c. c. b. b. mediul înconjurător. Concepţia.21/2004 sunt: a. În cazul în care cetăţeanul a suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat ori ca urmare a executării intervenţiei de către serviciile de urgenţă are dreptul la: a. patronii şi managerii operatorilor economici. c. un eveniment care produce degradarea vieţii şi a ecosistemului. centrele operaţionale judeţene. 9. Inspectoratele Judeţene de Poliţie. 13. monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici. au numai următoarele obligaţii principale: asigură identificarea. 14. în mod gratuit. incendii. gradual. căderi de obiecte din atmosferă. 10. conducătorii instituţiilor publice. să participe la instruiri. în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă. chimic sau biologic. avalanşe. regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite. aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică. organizarea. Alegeţi varianta corectă : a. c. b. ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri.21/2004 o situaţie de urgenţă este: a. Cine asigură la nivelul serviciilor profesioniste judeţene. accidentele rutiere. c. b. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 11. c. exerciţii. aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică. În funcţie de amploarea şi intensitatatea situaţiei de urgenţă. valorile materiale şi culturale importante. primarii.

comitetele pentru situaţii de urgenţă. bugetul de stat şi/sau din bugetele locale. b. Previziunea.a. b. Prin noţiunea de prim ajutor se înţelege: a. serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă. legalităţii. semestrial sau la solicitarea cetăţeanului. centrele operative pentru situaţii de urgenţă şi comandantul acţiunii. şefii de servicii publice deconcentrate. măsuri de constrângere ale managementului situaţiilor de urgenţă. cooperării şi solidarităţii . înainte de a fi posibilă acordarea unei asistenţe medicale calificate. 21. subsidiarităţii. Din comitetul local fac parte: a. c. c. c. comandantul acţiunii. Transportarea la cea mai apropiată unitate sanitară a unui ranit cu insuficienţă respiratorie. responsabilităţii. b. Oprirea unei hemoragii intense prin aplicarea garoului. comitetele pentru situaţii de urgenţă. c. c. b. corelării obiectivelor şi resurselor. legalităţii. autonomiei. acţiuni şi măsuri ce se întreprind pe durata stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. b. bugetul ministerului internelor şi reformei administrative. cooperării şi solidarităţii . 19. bugetul asigurărilor de sănătate. Îngrijirea de urgenţă a unui ranit sau contaminat. semestrial. reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai instituţiilor şi agenţilor economici din unitatea administrativ-teritorială. prevenirea. semestrial şi ori de căte ori situaţia impune. Componentele Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. denumit în continuare Sistem Naţional sunt: a. corelării obiectivelor şi fondurilor băneşti. De căte ori se întruneşte comitetul pentru situaţii de urgenţă : a.viceprimarii sectoarelor. Fenomene meteo periculoase. autonomiei. continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă constituie: a. b. 17. cooperării şi solidarităţii . . corelării obiectivelor şi resurselor. c. oraşului. municipiului ori ai sectoarelor municipiului Bucureşti. b. 18. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă. 20. 16. colaborării. subsidiarităţii. legalităţii. responsabilităţii. serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă. secretarul comunei. Fondurile băneşti pentru situaţii de urgenţă la nivel local se asigură din: a. Cutremurele de pământ sunt: a. subsidiarităţii. principii ale managementului situaţiilor de urgenţă . Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţia prefectului. comitetele pentru situaţii de urgenţă. c. 15.

c. Calamităţi naturale.p. adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea parlamentarilor şi fondul privat de adăpostire realizat de operatorii economici şi proprietarii de imobile. b. b. reprezintă: .Cu ce sunt prevăzute subsolurile amenajate ca adăposturi publice de protecţie civilă? a. adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul public de adăpostire realizat de operatorii economici şi proprietarii de imobile. – ieşire de salvare. activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre producerea unor dezastre. c. c. Subsolurile amenajate ca adăposturi publice de protecţie civilă şi celor care au suprafaţă de adăpostire mai mare de 100 m. – încăperi de adăpostit. c. adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 26. din cauze naturale sau provocate de om.p. Alarmarea. se prevăd cu: – sas. adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Subsolurile amenajate ca adăposturi publice de protecţie civilă şi celor care au suprafaţă de adăpostire mai mare de 100 m. Fenomene de origine cosmică. conform legii protecţiei civile 481/2004. Dezastrul este definit ca fiind: a. adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul privat de adăpostire realizat de operatorii economici şi proprietarii de imobile. adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. – grup sanitar. Subsolurile amenajate ca adăposturi publice de protecţie civilă şi celor care au suprafaţă de adăpostire mai mare de 100 m. 25. a bunurilor materiale. c.p. Peşterile. generator de pierderi umane şi materiale b. 22. 23. – grup sanitar. – ieşire de salvare. Sistemul naţional de adăpostire cuprinde: a.b. 24. se prevăd cu: – grup sanitar. – ieşire de salvare. se prevăd cu: – sas. Subsolurile locuinţelor. b. Garajele. modificată şi completată cu Legea 212/2006. măsura specifică de protecţie a populaţiei. a valorilor culturale şi de patrimoniu. În categoria adăposturilor naturale intră : a. evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri.

33. două minute. c. c. pe coline.6 sunete pe durata a 2 minute. sirene electrice şi clansoanele maşinilor. 10 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele . transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian. a conducatorului instituţiei publice sau a agentului economic implicat. Avertizarea este definită ca: a. pe stâlpi metalici de cel puţin 50 metrii înălţime. 5 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele . 29. dupa caz. a conducătorului instituţiei. Semnalul “ Încetarea alarmei” se compune din: a. semnal continuu. Semnalul pentru “Alarmă aeriană” se compune din : a.clopote. ori a împuterniciţilor acestora. c. c. primarului localităţii. . sirenele electrice. un minut. Unde se instalează de regulă sirenele electrice? a. b. c. semnal continuu . 32. Câte impulsuri şi ce durată are semnalul “Alarmă la dezastre “ transmis cu sirena electrică? a.motosirene. semnal continuu. Durata semnalului de alarmare la sirenele cu aer comprimat este de: a. b. în copaci. b.toace. . transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.5 sunete pe durata a 2 minute. pe clădiri dominante dispuse în centrul zonei de alarmat. de aceeaşi intensitate cu durata de 1 minut 31. 28. trei minute.a. 15 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele . locuri dominante. c. Ce mijloace se folosesc pentru alarmarea populaţiei? a. c. sirene electronice . b. b. 34. b. c. b. primarului localităţii. 30. de aceeaşi intensitate cu durata de 2 minute . Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu aprobarea: a. aducerea la cunoştinţă a populaţiei a informaţiilor necesare despre producerea unor dezastre. sirene electrice şi panouri luminoase.sirene cu aer compriat. ansamblul de operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea muniţiei neexplodate.3 sunete pe durata a 1 minut. b. 27.

Pe umăr. 40. c. 122. b. 36. transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian. aducerea la cunoştinţă a populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre. c. nu le atingeţi. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. aplicarea unui pansament steril uscat pe suprafaţa arsă. b. 43.cu capul in sensul de deplasare. La spate. adapostiţivă lângă cel mai apropiat copac.b. Primul ajutor în arsuri: a. 39. b. c. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Îi facem masaj cardiac extern. 42. pe verticala focarului. Punctul intermediar pe verticala focarului. 112. 41. b. b. Scot persoana electrocutată din zonă şi îi facem masaj cardiac extern. c. Ministerul Apărării Naţionale. . b. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Care este numărul de telefon la care sunăm în situaţii de urgenţă? a. Terenurile stabilite pentru distrugerea muniţiei rămase neexplodate din timpul conflictelor armate se amenajează potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice elaborate de: a. c. Cum se aşează corect pe targă o persoană rănita la torace? a. Cum procedăm când descoperim că o persoană este căzută la pământ şi este electrocutată? a. 121. c. b. Pe şoldul stâng. intr-o parte . 37. 38. poliţie . nu le loviţi sau mişcaţi şi nu le introduceţi în foc. c. c. b. Neutralizarea şi distrugerea muniţiei neexplodate se execută de către: a. pe spate cu capul in sensul de deplasare. 35. În cazul descoperirii unei muniţii neexplodate. Decuplăm curentul şi îi facem reanimare cardiorespiratorie. respectaţi următoarele reguli: a. Epicentrul unui cutremur este: a. transportaţile cel mai repede la un post de poliţie. Punctul situat la suprafaţa pământului. Punctul teoretic în care se produce ruptura iniţială . subunităţi pirotehnice dotate cu aparatură specială . c. Masca contra fumului şi gazelor se poartă: a. cu spatele sprijinit pe suluri de pături.

Autospecialele. b. Care dintre următoarele mijloace intră în categoria mijloacelor de protecţie individuale? a. nu alergaţi în stradă . Ce instituţie se ocupă de neutralizarea şi asanarea muniţiei rămase neexplodate? a. c. Inspectoratul judeţean de poliţie. altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de apărare. c. 45. ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea muniţiei explodate şi dezafectarea terenurilor. cărţi. 481/2004 republicată se înţelege: a. . lanterna cu baterii de rezervă. administrarea de oxigen sau carbogen. 47. Sacul de urgenţă al elevului trebuie să cuprindă: a. b. b. respiraţia artificială. cautaţi să-l stingeţi prin forţe propii . o oră şi jumătate. altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de apărare. Prezintă degerături la nivelul membrelor inferioare. ordine publică şi securitate naţională. 2 ore.b. b. b. ordine publică şi securitate naţională. Înainte de producere. Prin asanare în sensul Legii nr. c. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. trebuie să se realizeze: a. 46. Este mai mica de 36 grade celsius. Regulile de comportare şi măsurile de protecţie în caz de cutremur. b. c. c. ordine publică şi securitate naţională. daca s-a declanşat un incendiu. Garoul nu este permis să stea strâns mai mult de : a. 50. altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de apărare. Este mai mare de 36 grade celsius. c. hărţi. pe timpul producerii cutremurului şi după ce mişcarea seismică a trecut. 44. 51. b. După producerea unui cutremur : a. c. ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea muniţiei neexplodate şi dezafectarea terenurilor. Masca contra gazelor. Înainte de producerea cutremurului. b. folosiţi scările sau liftul pentru a părăsi clădirea . 49. Pe timpul producerii cutremurului şi după ce miscarea seismică a trecut. Aparat de detecţie radiological.. 48. ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau păstrarea muniţiei explodate şi dezafectarea terenurilor. Se consideră că o persoană este în hipotermie atunci când temperatura corpului: a. Unităţi militare de geniu. c.

mijloacele de protecţie individuală improvizate şi mijloacele de protecţie individuală pentru combaterea contaminării sau diminuare a efectului de contaminare. din când în când.După adâncime. aruncarea din avion a manifestelor. Mijloacele de protecţie individuală a căilor respiratorii şi mijloacele de protecţie individuală a pielii. 4 ore.pe timpul transportului cu targa. pulverizarea din avion a substanţelor toxice de luptă. 53.Pulsul normal al unui om este de: a. 120-150 pulsaţii pe minut. orizontală. de adâncime. c. Întreruperea cu energie electrică a clădirii. b. .c. b. Pentru fiecare nivel al instituţiei de învăţământ se vor întocmi: a. b. Evacuarea rapidă a cladirii în condiţii de siguranţă şi verificarea prezenţei la locul de adunare. închiderea ferestrelor. Mijloacele de protecţie individuală a căilor respiratorii . b.Accidentatul . 55. Poziţia corpului accidentatului în timpul ridicării pe targa trebuie să rămână: a. intermediare. permanent. c. b. înclinată 10 grade în spate. cutremurele se clasifică astfel : a. 56. 100-140 pulsaţii pe minut. Planul de alarmare. De suprafaţă şi de adâncime. c. b. 60. De suprafaţă. trebuie supravegheat: a. Cele mai importante activităţi care trebuie întreprinse într-o şcoală . Planul de desfăşurare a exerciţiilor de evacuare. în cazul producerii unei situaţii de urgenţă vizează : a. Intermediar şi de adâncime. la începutul şi la sfârşitul transportului .Mijloacele de protecţie individuală pentru prevenirea contaminării sunt : a. Targa se ţine pe timpul transportului rănitului în poziţie: a. c. b. explozia nucleară. 52. Unda de şoc este provocată de : a. 54. c. c. 57. înclinată în faţă. 60-80 pulsaţii pe minut. Planul de evacuare a persoanelor şi bunurilor. puţin îndoită în spate. 59. c.mijloacele de protecţie individuală a pielii. b. c. b. dreaptă. 58. puţin îndoită în faţă.

Erupţiile vulcanice sunt: . c. b. cu ajutoul clopotelor. răspândirii unei epidemii sau epizootii . este blocarea parţială sau totală a unor căi de comunicaţii . comercializarea bunurilor contaminate. utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate. cauzată în general de ploi abundente pe care solul nu este capabil să le absoarbă. Măsurarea cantităţii de energie degajată de o explozie solară. 63. ameninţarii iminente. c. b. b. Care este cea mai corectă definiţie a unui pericol : a. stării de alertă ori producerii unei situaţii de urgenţă. acumularea unor cantităţi mari de apă. Evacuarea în cazul dezastrelor se execută : a. b.mijloacele de protecţie individuală a pielii şi mijloacele de protecţie individuală improvizate. conform legislaţiei în vigoare. persoanelor din formaţiile civile . c. femeilor. vânturi foarte violente care se deplasează deasupra pamîntului. Măsurarea magnitudinii sau cantităţii de energie degajată de un cutremur. Mijloacele de protecţie individuală a căilor respiratorii . fără a lua lucruri inutile şi păstrând calmul . c. comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate. evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare.resuscitarea cardio-respiratorie . care poate să producă pagube unui grup de oameni. pentru a putea bloca uşa.persoanelor ce nu se pot deplasa singure. c. b. Când apare fenomenul de contaminare se interzice: a. c. În cazul alunecărilor de teren se iau următoarele măsuri : a. unui conflict armat şi incendiu . bunurilor lor şi mediului în care trăiesc . alertarea serviciului de ambulanţă. este un fenomen sau proces cu cauze naturale sau umane. militarilor ce vor pazi adăpostul. 66. b. Evacuarea este o măsură de protecţie luată numai în cazul: a. b.Scara Richter este utilizată pentru : a. La intrarea într-un adăpost de protecţie civilă cui acordaţi prioritate? a. acumulări de gaze în subteran . c. c. Măsurarea cantităţii de energie degajată de erupţia vulcanică. pe baza planurilor întocmite în acest scop. 62. este o activitate a pământului .c. pe baza planurilor de securitate la incendiu. 68. batrânilor. b. soneriilor. 69. Inundaţiile sunt definite ca fiind : a. 67. 64. 65. 61.

parcele organizate de aer cald şi umed. animalelor. accidentele rutiere. perioada de timp(luni sau ani) în care o suprafaţă de pământ suferă de lipsa ploilor. cu excepţia celor destinate unor scopuri neinterzise. c. febra japoneză. Secetele sunt definite ca : a. surpările de teren. surselor de apă. mediul înconjurător. c. Care sunt agenţii patogeni care pot fi utilizaţi în producerea armei biologice? a. reprezintă o categorie de arme de distrugere în masă şi cuprind substanţele volatile şi precursorii acestora. contaminarea căilor de comunicaţii. b.antrax. care provoacă distrugeri mari litoralului. dispozitivele şi echipamentele special concepute pentru întrebuinţarea substanţelor toxice în scopuri de agresiune împotriva oamenilor. culturilor etc. de insecte sau animale care distrug recoltele . 75.. virusul HPV. holeră. parcele organizate de aer cald. val uriaş. cu excepţia celor destinate unor scopuri interzise. de exemplu provocată de catre un nor mare. animalelor.a. c.. Care sunt armele nucleare fără acţiune explozivă? . ciumă. Ce este arma chimică? a. 71. 72. animalelor şi chiar oamenilor . vulcani. producând mari pagube asupra solului. recoltei. 74. holeră. c. b. surselor de apă. dispozitivele şi echipamentele special concepute pentru întrebuinţarea substanţelor toxice în scopuri de agresiune împotriva oamenilor. mişcări ale suprafeţei pământului . antrax. asociate cu puternice furtuni. avalanşe. explozii sau emisii de lava şi gaze toxice provenite din adâncul pământului. muniţiile. animalelor. accidentele industriale. dispozitivele şi echipamentele special concepute pentru întrebuinţarea substanţelor netoxice în scopuri de agresiune împotriva oamenilor. cauzat de un cutremur sau de o erupţie vulcanică. bacterii: antrax. variola. reprezintă o categorie de arme de distrugere în masă şi cuprind substanţele toxice şi precursorii acestora. accidentele feroviare . coloane de aer ce se rotesc repede. b. marile calamităţi ale pământului ( cutremure. ploile. surselor de apă. febră tifoidă. catastrofa care afectează o întreaga comunitate. febra japoneză. c.) . culturilor etc. febra aftoasă. Tornadele sunt: a. surpări şi alunecări de teren etc. muniţiile. b. apa. 70. culturilor etc.. virusul HIV. gripă. c. 73. cicloane. b. reprezintă o categorie de arme de distrugere în masă şi cuprind substanţele toxice şi precursorii acestora. viruşi: encefalită. muniţiile. cu excepţia celor destinate unor scopuri neinterzise. accidentele aeronavale. ricketsii: tifosul exantematic. Cauzele care pot determina mari calamităţi şi catastrofe sunt: a. perioade lungi de timp în care o suprafaţa de pământ suferă de lipsa ploilor . contaminarea căilor de comunicaţii. focul. ciumă. b. furtuni. contaminarea căilor de comunicaţii.

aerului şi terenului. c. capul b. luarea unor măsuri specifice pentru identificarea şi eliminarea surselor poluante. c. Care sunt simptomele îmbolnăvirii cu Antrax (bacillus anthracis)? a. răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la plante. c. 76. b. luarea unor măsuri specifice pentru identificarea şi eliminarea surselor poluante. Fuziunea nucleară este procesul prin care două nuclee uşoare se pot contopi dând naştere unui nucleu de masă mai mică. prin contact direct cu animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animală contaminate. 78. bruceloza. holera. gripa aviară. 79. Definiţi termenul de epizootie: a. bruceloza. morva. Fuziunea nucleară este procesul prin care două nuclee uşoare se pot contopi dând naştere unui nucleu de masă mai mare. Depoluarea constă în: a. energia eliberată în timpul procesului fiind proporţională cu diferenţa între masa nucleelor reactante şi masa noului nucleu (masa nucleului nou format fiind mai mică decât suma maselor nucleelor intrate în reacţie). substanţele radioactive şi bomba cu neutroni. dureri abdominale. limitarea. 77. energia eliberată în timpul procesului fiind proporţională cu diferenţa între masa nucleelor reactante. bulimia. Fuziunea nucleară este procesul prin care patru nuclee uşoare se pot contopi dând naştere unui nucleu de masă mai mică. limitarea agenţilor poluatori ai apei. Ce se înţelege prin fuziune nucleară? a. luarea unor măsuri specifice pentru identificarea şi eliminarea surselor nepoluante. bruceloza. vomismente. c. 80. b. aerului şi terenului. limitarea. c. febra tifoidă. b. febră. holera. ciuma. febra aftoasă. răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la plante. substanţele radioactive de luptă şi bomba cu protoni . bronşita. . prin contact direct cu animalele sau prin consumul de produse de origine contaminate. greaţa. 81. c. morva. unele din ele putând fi transmise şi la animale. creşterea poftei de mâncare.a. morva. greaţa. energia eliberată în timpul procesului fiind invers proporţională cu diferenţa între masa nucleelor reactante. prin contact direct cu oamenii sau prin consumul de produse de origine contaminate. unele din ele putând fi transmise şi la oameni. În cazul în care sunteţi surprinşi de căderea unor obiecte căutaţi să vă protejaţi : a. îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor poluatori ai apei. febra aftoasă. b. gripa. aerului şi terenului. b.Care sunt bolile caracteristice atât epizootiilor cât şi epidemiilor? a. răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la animale. unele din ele putând fi transmise şi la oameni. vomismente sanguinolente şi diaree severă. substanţele radioactive de luptă şi bomba cu neutroni . îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor poluatori ai apei. b. capul şi membrele. membrele. scăderea poftei de mâncare. urmate de dureri abdominale.

c. În cazul în care cetăţeanul a suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat ori ca urmare a executării intervenţiei de către serviciile de urgenţă are dreptul la: a. de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. greaţa. De către cine se aprobă evacuarea în situaţii de conflict armat? a. b. Cetăţenii au dreptul: a. după caz. 88. c. la propunerea ministrului apărării. să încheie contracte de voluntariat pentru încadrarea în serviciile de urgenţă voluntare cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale. este o armă de nimicire în masă a cărei acţiune distructivă se bazează pe utilizarea energiei nucleare. curbe care delimitează pe o hartă microseismică suprafeţe de egală magnitudine seismică. 85. 87. c. febră. sirenelor b. ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri. în urma căreia se produc pierderi de vieţi umane şi animale. 83. . precum şi pagube materiale. curbe care delimitează pe o hartă macroseismică suprafeţe de egală intensitate seismică. precum şi beneficii materiale. b. ajutoare de la inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă. de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Incendiul de masă reprezintă o ardere declanşată artificial. b. 82. delimitări pe o hartă a suprafeţelor mari pe care se propagă undele seismice. Alarmarea populatiei se face cu ajutorul : a. mass-mediei c. Incendiul de masă reprezintă o declanşare naturală sau artificială. c. 86. să încheie contracte de prestări servicii pentru încadrarea în serviciile de urgenţă voluntare cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale. b. b. în urma căreia se produc pierderi de copaci.Ce este arma nucleară? a. Incendiul de masă reprezintă o ardere declanşată natural sau artificial. c. urmate de dureri abdominale şi vomismente sanguinolente. de Consiliul de Apărare a Ţării. este o armă de nimicire în masă a cărei acţiune distructivă se bazează pe utilizarea iodurii de potasiu. vomismente. c. să încheie convenţii pentru încadrarea în serviciile de urgenţă profesioniste cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale. retelei de telecomunicatii. c. Ce se întelege prin izoseisme? a. la propunerea ministrului mediului. b. în urma căreia se produc pierderi de vieţi omeneşti.Ce sunt incendiile de masă? a. creşterea poftei de mâncare. plata salariului cât timp acesta a absentat de la locul de muncă . 84. la propunerea ministrului apărării. este o armă de nimicire în masă a cărei acţiune benefică se bazează pe utilizarea energiei electrice.

Erupţiile vulcanice sunt definite ca: a) hazarde endogene datorate energiilor acumulate in rezervoarele subterane care contin lave si presiuni exercitate de forţele tectonice. b. c. Nu atingeti firele electrice. b) eveniment datorat declanşării unui cutremur. un aparat radio cu alimentare de la baterii sau cu acumulatori. bateţi la intervale regulate cu un obiect tare în conducte sau în pereţi . caracteristici ale epizootiilor. coloane de aer ce se rotesc repede.89. Evitati suprasolicitarea . un aparat radio cu alimentare de la baterii sau cu acumulatori . fiecare cetatean trebuie să-şi ia : a. respiratia artificiala. c. pistoale. nu consumati apa direct de la sursa.Primul ajutor in arsuri: a. care determina ascensiunea materiei incadescente spre suprafaţa. c. b. volumul viiturii şi unda de vitură reprezintă: a. Lunca inundabilă. obiecte personale strict necesare. b. caracteristici ale inundaţiilor. electrice. c. decat dupa aprobarea organelor de specialitate . b. administrarea de oxigen sau carbogen 91. aplicarea unui pansament steril uscat pe suprafata arsa. 94. încercaţi prin orice metode să luaţi legătura cu cei din afară . un mijloc de iluminat independent de sursa de alimentare. Tornadele sunt: a. b. asociate cu puternice furtuni. caracteristici ale cutremurului. parcele organizate de aer cald 93. parcele organizate de aer cald si umed. Care este varianta de comunicare cu cei din afară în cazul producerii unui cutremur a. b.Astronomie b. Evitati pe cat posibil. gaze. obiectele de valoare . c. nu folositi instalatiile de alimentare cu apa. obiecte personale strict necesare. .Din categoria muniţiei fac parte: a. Actele casei. La întoarcerea acasă. rachete. 90.Astrofizica 96. c) hazarde datorate energiilor acumulate la suprafaţa 95. circulatia in vederea vizitarii rudelor sau cunostiintelor pentru a vedea care este starea lor. ci numai dupa ce a fost fiarta. Actele de identitate. dupa producerea unui cutremur. 97. Ştiinţa care cercetează mişcările de pământ se numeşte : a. ţipaţi după ajutor. c. Seismologie c.La parasirea locuintei. Actele de identitate. 92. după producerea unei inundaţii trebuie să respectaţi următoarele reguli: a.

Pentru învăţământul secundar (gimnaziu) 1. c. TEMATICA NECESARĂ ÎN VEDEREA SUSŢINERII PROBEI TEORETICE A CONCURSULUI CU VIATA MEA APĂR VIAŢA 1. sete puternică şi roşeaţa pielii. • să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii. 3. Atelele pentru imobilizarea unei fracturi rezultate în urma unui accident rutier trebuie sa fie: a. 2. artificii. 99. armament. fumul. c. • să identifice corect principalele tipuri de riscuri • să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate activităţii umane. ameţeală. soarele. 4. Dezastre datorate activităţii umane • să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre . 98. Ce ştim despre dezastre: • să identifice principalele tipuri de dezastre • să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de protecţie civilă pe timpul dezastrelor.Care este factorul esenţial în propagarea unui incendiu produs în aer liber? a. cat si dedesubt. nu există nici un simptom. 5. • să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă.b. proiectile. b. c. cartuşe.Primele semne în caz de insolaţie sunt: a. cumparate din strainatate. suficient de lungi pentru a acoperi zona fracturata atat deasupra. grenade. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă: • să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă . slăbiciune. b. creşte pofta de mâncare şi somn. 100. Dezastre naturale • să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă 6. dureri de cap. mine. b. greaţă. Noţiuni generale despre dezastre. foarte grele. c. vântul. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor: • să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător.

avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform specificului acestuia. alunecări de teren. pe timpul. muniţii neexplodate) 8.7. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă • să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă 12. cutremurele. poluări accidentale. accidentele tehnologice. după): inundaţii. Impactul dezastrelor asupra mediului: • să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane • să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambient 9. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală • să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală 11. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate • să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate 16. anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre • să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii 14. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru • să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă 15. cutremur. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre • să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă • să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă 18. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru. • să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă 1. Pentru învăţământul liceal (colegiu) . folosirea apelului de urgenţă 112 • să cunoască sistemul de înştiinţare. 10. atacuri teroriste: • să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte • să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 17. alunecări de teren. • să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea • să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în diferite situaţii 13. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă • să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de protecţie civilă. Dezastrele din România • să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea locală (inundaţiile. fenomene meteo periculoase: ploi abundente. tornade. viituri. incendii.

folosirea apelului de urgenţă 112 • să cunoască sistemul de înştiinţare. fenomene meteo periculoase: ploi abundente. anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă. • să identifice corect principalele tipuri de riscuri • să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate activităţii umane 3. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea • să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în diferite situaţii 11. • să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă. alunecări de teren. accidentele tehnologice. tornade. 8. cutremurele. viituri. Impactul dezastrelor asupra mediului: • să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane • să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambient 7.1. Dezastrele din România • să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea locală (inundaţiile. incendii. 2. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală • să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală 9. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă • să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă 10. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru. Dezastre naturale • să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă 4. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru • să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă . Ce ştim despre dezastre: • să identifice principalele tipuri de dezastre • să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă. avertizare şi alarmare apopulaţiei şi să acţioneze conform specificului acestuia. muniţii neexplodate) 6. Dezastre datorate activităţii umane • să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre 5. Noţiuni generale despre dezastre. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre • să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii 12.

13. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta 6. atacuri teroriste: • să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte • să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 15. 2. alunecări de teren.I. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare.A. pe timpul. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă • să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de protecţie civilă. 481 privind protecţia civilă. Protocol IGSU MECT _2007 tematica inv 4. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate • să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate 14. cutremur. republicată 3. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre • să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă • să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă 16. după): inundaţii. • să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă Bibliografie Legislaţie 1. Legea nr.ro – DOMENII – INSPECTIA DE PREVENIRE .isuilfov. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului cu tematică de protecţie civilă ”Cu viaţa mea apăr viaţa”.O. poluări accidentale. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă www. Reguli de comportare a cetăţenilor în caz de dezastre 7. ORDONANTA DE URGENTA nr. avertizare. nr. Ordin nr.M. prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->