Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC ,, V.MADGEARU CATEDRA DE DISCIPLINE ECONOMICE ANUL SCOLAR 2011-2012 Nr............../.............................

PLAN MANAGERIAL AL CATEDREI Nr.cr Obiective urmarite t. 1. Asigurarea programelor scolare Stabilirea manualelor scolare Realizarea proiectarii didactice anuale si semestriale si a unitatii de invatare Masuri ce se vor intreprinde -Se va studia lista cu programele scolare si manualele alternative -Se vor alege manualele adecvate profilului -Se vor elabora proiecte de programe la disciplinele optionale -Se vor elabora documente de proiectare didactica Termen calendaristic Septembrie 201 Profesor responsabil Catedra de specialitate

2.

Organizarea instruirii practice, curente si comasate a elevilor Incheierea contractelor de parteneriat cu agenti economici

Octombrie 2011 -Elaborarea graficului de instruire practica Permanent -Urmarirea modului de desfasurare a orelor de instruire practica in laboratoarele de specialitate si in cadrul

Prof.Chiru Prof.Patriche Prof.Chiru

3. Asigurarea schimbului de informatii interdisciplinar

agentilor economici -Sustinerea de lectii deschise demonstrative care sa puna in valoare interdisciplinaritatea modulelor de cultura tehnica Noiembrie 2011 Prof.Dragu Ionica Prof.Manolache Mihaela Prof.Atodiresei Sorin Prof.Patriche Prof.Musca Prof.Colan Prof.Manolache Prof.Atodiresei Prof.Luchian Cadrele didactice ce predau modulele din trunchiul comun Cadrele didactice care predau disciplinele de concurs

-Organizarea Targului FE

Februarie 2012

4.

Distribuirea tematicii proiectelor de specialitate pentru examenul -Se va urmari elaborarea si afisarea listelor cu temele propuse de certificare a competentelor -Se va distribui tematica si structura profesionale proiectelor de specialitate -Elaborarea unui grafic de regatire suplimentara a elevilor -Urmarirea modului de desfasurare a pregatirii

Octombrie 2011

5.

Pregatirea elevilor pentru concursurile interdisciplinare faza pe scoala ,locala si nationala

Decembrie 2011 Ianuarie 2012 Martie 2012

6. Organizarea examenului de certificare a competentelor profesionale 7. Organizarea examenelor de certificare acompetentelor profesionale, nivel 2 si 3

-Inaintarea catre ISJ a propunerilor privind componenta comisiilor de examen -Stabilirea graficului de examen prin repartizarea pe zile a specializarilor -Urmarirea modului de realizare a proictelor de specialitate

Aprilie-mai 2012 Resp.catedra

Mai-Iunie 2012

Resp.catedra

Director adj. Prof.Chiru Gabriela

Responsabil catedra, Prof.Patriche Corina

S-ar putea să vă placă și