Sunteți pe pagina 1din 35

Standardizarea Europeana

Standardizarea Europeana
Scopul standardizarii este de a armoniza standardele pe o baza europeana pentru a facilita schimbul de bunuri si servicii in UE prin eliminarea barierelor tehnice din calea comertului si asigurarea competitivitatii economice.

Importanta sistemului european de standardizare


Sunt instrumente de crestere a competitivitatii in UE Ajuta la protejarea sanatatii si securitatii cetatenilor europeni Ofera solutii tehnice unor probleme in cadrul schimburilor comerciale in cadrul UE Sprijina transpunerea in practica a legislatiei europene

Noua abordare in domeniul standardizarii europene


Noua Abordare contine directive care definesc cerinte esentiale concretizate in standarde europene armonizate Aplicarea obligatorie a marcajului CE care semnifica faptul ca produsul indeplineste cerintele esentiale respective

Obiective ale noii abordari


Eliminarea barierelor tehnice in cale comertului european Imbunatatirea competitivitatii internationale a produselor

Principii fundamentale ale noii abordari


1. Cerinte esentiale

Directivele stabilesc numai cerintele esentiale de securitate a produselor care trebuie sa asigure protectia sanatatii, a mediului, securitatea muncii si a persoanelor Corelarea dintre directivele si standardele europene armonizate constituie principalul instrument de inlaturare a barierelor tehnice in calea comertului european

Cont.
2. Referinta la standard

Se introduce conceptul referintei la standardele voluntare, respectiv standarde europene armonizate in scopul definirii caracteristicilor tehnice ale produselor

Cont.
3. Evaluarea conformitatii

Aplicarea unor metode armonizate de evaluare a conformitatii si marcare Aceste metode garanteaza ca produsele sunt fabricate in conformitate cu cerintele esentiale din directive

Organisme europene de standardizare


Au rol economic prin suprimarea barierelor tehnice si rol social prin asigurarea securitatii si protejarii si securitatii consumatorilor Aceste organisme sunt: - Comitetul European de Standardizare (CEN ); - Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnica (CENELEC); - Institutul European de Standardizare in Telecomunicatii (ETSI)

Cont.
Colaborarea intre aceste institutii asigura prioritatea standardelor europene prin: obligativitatea preluarii (fiecare standard european trebuie sa fie preluat ca standard national); obligativitatea sistarii (nici un proiect national de standard avand acelasi subiect cu un standard european nu poate fi definitivat);

obligativitatea retragerii (standardele

nationale care vin in contradictie cu cele europene trebuie sa fie retrase) CEN, CENELEC si ETSI sunt organisme de standardizare competente sa adopte standarde europene EN cat si documente de armonizare (HD) si pre-standarde europene (ENV)

Sistemul international de standardizare


Importanta standardizarii internationale se datoreaza urmatorilor factori: - creaza conditii pentru o piata mondiala deschisa - Creaza interconectarea sectoarelor care nu este posibila fara referinte comune - Dezvoltarea sistemelor globale de comunicatii care necesita o standardizare rapida - Aparitia tehnologiilor noi care impun standarde internationale - Faciliteaza programele de restructurare a tarilor in curs de dezvoltare

Organizatia Internationala de Standardizare ISO: este o organizatie neguvernamentala, membrii sai sunt organismele nationale de standardizare Comisia electrotehnica internationala (CEI): este organizatie neguvernamentala, membrii sai sunt comitetele nationale pentru sectoarele interesate Uniunea internationala a telecomunicatiilor (UIT): este organizatie care face parte din sistemul ONU

Organizatii Internationale de Standardizare Organizatii Internationale de Standardizare

Obiectivele ISO sunt: Coordonarea si unificarea standardelor nationale; Elaborarea de standarde internationale; Organizarea schimbului international de informatii intre tari; Cooperarea cu alte organizatii internationale pentru elaborarea standardelor.

Alte organizatii internationale sunt: Comisia CODEX Alimentarius Comisia CODEX Alimentarius si Federatia internationala pentru aplicarea standardelor Comisia CODEX Alimentarius

Organizatii Internationale de Standardizare


Mondializarea standardizarii Alinierea standardelor nationale si regionale la standardele internationale. Organizatiile europene de standardizare au incheiat acorduri cu partenerii internationali: Acordul de la Viena intre CEN si ISO Acordul de la Dresda intre CENELEC si CEI

Organizatii Internationale de Standardizare


Acordul asupra obstacolelor tehnice in calea comertului, elaborat de Organizatia Mondiala a Comertului ISONET reteaua de informatii ISO, retea mondiala de informare asupra standardelor Acces rapid la informatii

Certificarea produselor
Conceptul de certificare-reprezinta atestarea de catre organismul de certificare, a conformitatii produselor si serviciilor cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. ORGANIZATIA EUROPEANA PENTRU CALITATE defineste certificarea astfel:procedura si activitate desfasurata de un organism autorizat pentru determinarea verificarea si atestarea scrisa a calitatii produselore,serviciilor in concordanta cu obiectivele stabilite

Certificarea produselor
Obiectivul principal al certificarii este de a garanta prin intermediul unui organism tert, independent de producator si beneficiar, conformitatea produsului,serviciului sau sistemului de management al calitatii cu un referential prestabilit. Organismul care realizeaza certificarea se numeste organism de certificare.Recunoasterea oficiala a competentei unui organism de certificare se realizeaza prin acreditare.

Cont.
Scopul principal al acreditarii este de a tine sub control organismele de certificare. Avantajele certificarii: Contribuie la promovarea produselor si serviciilor Reprezinta dovada ca sunt respectate caracteristicile de calitate mentionate in standard

Certificarea produselor
Faciliteaza orientarea consumatorilor in alegerea produselor Permite eliminarea incercarilor multiple si costisitoare asupra produselor efectuate de producator, diversi beneficiari, sau intermediari certificarea contribuie la inlaturarea barierelor tehnice din calea comertului

Cont.
Dovada conformitatii produselor poate fi sub forma unui certificat de conformitate sau a unei marci de conformitate Certificatul de conformitate este un document, emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca un produs este in conformitate cu un anumit standard sau un alt document normativ.

cont
Marca de conformitate pentru certificare este o marca protejata, aplicata sau emisa pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca produsul/serviciul este in conformitate cu un anumit standard sau alt act normativ. In tarile Uniunii Europene si ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb se practica doua tipuri de certificare

cont
Certificare obligatorie si voluntara Certificare obligatorie se refera la domeniul reglementat(domeniu ce defineste produsele/serviciile care cad sub incidenta unor reglementari obligatorii). Certificarea voluntara se refera la domeniul nereglementat(domeniu ce se refera la produse/servicii pentru care nu exista reglementari obligatorii)

Cont.
Organismul de certificare este un organism ter, independent de producator i beneficiar n funcie de domeniul de certificare , exist: Certificarea produselor sau serviciilor Certificarea sistemelor de menegement al calitii, mediului, securitii Certificarea personalului

Certificarea produselor in Uniunea Europeana


In anul 1985 a aparut o noua conceptie privind armonizarea tehnica si standardizarea in cadrul UE. Astfel, in Noua Abordare(new approach), sunt prevazute cerinte cu privire la conformitatea produselor cu cerintele esentiale privind sanatatea, securitatea utilizatorilor si protectia mediului inconjurator

Certificarea produselor in Uniunea Europeana


Consiliul UE a adoptat o conceptie modulara potrivit careia procedurile de evaluare a conformitaii sunt impartite pe mai multe module. S-a stabilit utilizarea unei marci distincte, marca CE. Prin aceasta marca se atesta conformitatea produselor cu cerintele esentiale prevazute in directivele noua abordare. Ea este obligatorie pentru toate produsele care intra sub incidenta acestei directive reprezentand un pasaport care confera produselor dreptul la libera circulatie in tarile comunitare.

Certificarea produselor in Uniunea Europeana


Marca CE se aplica direct pe produs dar si pe ambalajul acestuia sau pe documentele insotitoare. Pentru evaluarea conformitaii produselor se pot utiliza mai multe module care prezinta obligatiile ce revin producatorului si organismelor abilitate in procesul evaluarii conformitatii produselor cu cerintele esentiale

Certificarea conformitatii in Romania


Organismul national de acreditare din Romania este Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR, asociatie independenta, neguvernamentala si nonprofit. Acreditarea organismelor de certificare si a laboratoarelor se desfasoara in conformitate cu prevederile O.G./1998. RENAR acrediteaza laboratoare si organisme care desfasoara activitati atat in domeniul reglementat cat si in cel nereglementat

Certificarea conformitatii in Romania


Principalele atributii ale RENAR sunt: acreditarea laboratoarelor si a organismelor de certificare, acordarea dreptului de utilizare a marcii nationale de acreditare, reprezentarea Romaniei in organizatiile de acreditare europene si internationale, partciparea la nivel national, european si international la elaborarea standardelor din domeniul sau de activitate

Certificarea conformitatii in Romania


Membrii RENAR sunt grupati in urmatoarele colegii: Colegiul organismelor acreditate care cuprinde laboratoare si organisme de certificare si de inspectie acreditate; Colegiul beneficiarilor si consumatorilor care cuprinde personae juridice cum sunt agentii economici, intreprinderi mici si mijlocii, confederatii patronale, etc

Certificarea conformitatii in Romania


Colegiul autoritatilor publice cuprinde membrii de drept, avand functii de reglementare; Colegiul de cercetare-inovare-dezvoltareinvatamant superior, incluzand si specialisti in domeniile de activitate ale asociatiei. RENAR este membru de drept al organismului national de standardizare, precum si al consiliului de administratie al acestora

In Romania, a fost instituit sistemul certificarii conformitatii produselor cu standardele nationale de referinta . Astfel sa reglementat aplicarea marcilor de conformitate cu standardele romane, marci gestionate de Asociatia Romana de Stndardizare-ASRO.

Certificarea conformitatii produselor cu standardele romane

Certificarea conformitatii in Romania


La Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, au fost inregistrate marca SR si marca SR-S. Marca SR este o marca de certificare a conformitatii produselor cu standardele romane de referinta, iar marca SR-S este o marca de securitate utilizata pentru certificarea conformitatii cu standardele romane de securitate.

Certificarea conformitatii in Romania


Dreptul de utilizare a marcilor SR si SR-S este acordat de Asociatia de Standardizare din Romania. Titularii dreptului de utilizare a marcilor de conformitate cu standardele romane pot sa aplice aceste marci pe produse , pe ambalajele acestora sau pe documentele referitoare la produsele si serviciile respective.

Evaluare