Toncoglaz Valentin _MATEMATICA DERIVARE Tabelul Derivatelor Funcțiilor

Funcția elementară Derivata Funcția compusă Derivata

Derivata
Derivata unei funcții într-un punct semnifică rata cu care se modifică valoarea funcției atunci când se modifică argumentul. Cu alte cuvinte, derivata este o formulare matematică a noțiunii de rată de variație. Derivata funcției f(x) în punctul x 0 : 𝒄

(𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕) 𝒙𝒂 𝒙

0 𝑎𝑥 𝑛 𝑢 𝑢

1 1 𝑎

−1 𝒏

√𝒙 𝒂𝒙 𝒆𝒙 𝑛

√𝑥 𝑛−1 𝑎 𝑥 ln 𝑎 𝑒 𝑥 1 𝑥 𝑛 𝑢𝑎

√𝑢 𝑎𝑢 𝑒 𝑢 𝑎

𝑢 𝑛 𝑎

−1 𝑎𝑢

∙ 𝑢´ ∙ ln 𝑎 𝑒 𝑢 ∙ 𝑢´ 𝑢´ 𝑢 ln 𝑎 𝑢´ 𝑢 𝑛

√𝑢𝑛−1 𝑢

´ 𝑢

´ 𝐥𝐨𝐠

𝒂 𝒙 𝐜𝐨𝐬 𝒙 𝐭𝐠 𝒙 𝐬𝐢𝐧 𝒙 𝐥𝐧

𝒙

1 𝑥 ln 𝑎 − sin 𝑥 1 − 2 sin 𝑥 1 1 1 cos2 𝑥 cos 𝑥

log 𝑎 𝑢 cos 𝑢 tg 𝑢 sin 𝑢

ln 𝑢

Interpretare geometrică: Existența derivatei finite a funcției f în punctul x 0 este echivalentă cu existența tangentei(neverticale și ҂ cu axa (Oy) în punctul (x 0 ,f(x 0 )) al graficului G f (roșu),astfel încît coeficientul unghiular al acestei tangente este egal cu f ´(x 0 ). Deci m=f ´(x 0 )=tgα Dreapta tangentă(neverticală) la grafic în p. (x 0 ,f(x 0 )) al gr.funcției f continue în p. x 0 , este dreapta de ecuație: y=f(x 0 )+f ´(x 0 )(x-x 0 ) 𝑓

`(𝑥) = lim 𝑓

(𝑥0 + ∆𝑥) − 𝑓 (𝑥0 ) 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0 ) = lim ∆𝑥→0 𝑥→𝑥0 ∆𝑥 𝑥 − 𝑥0

−(sin 𝑢) ∙ 𝑢´ 𝑢´ − 2 sin 𝑢 𝑢´ 𝑢´ 𝑢´ cos2 𝑢

(cos 𝑢) ∙ 𝑢´

Interpretare fizică: Termenul accelerație în mod uzual, reprezintă variația vitezei unui punct material, raportată la unitatea de timp : Diferențiala unei funcții. Funcția liniară g:R→R, g(Δx)=f ´(x 0 )Δx , se numește diferențiala funcției f în punctul x 0 și se notează df(x 0 ). 𝑎
⃗= ∆𝑣 ⃗ ∆𝑡 𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬

𝒙 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐠 𝒙 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧

𝒙 𝐜𝐭𝐠

𝒙

√1 − 𝐚𝐫𝐜𝐜𝐭𝐠

𝒙

Operații cu funcții derivabile

1 1 + 𝑥 2

√1 − 𝑥 2 1 1 + 𝑥 2 𝑥

2

arccos 𝑢 arctg 𝑢

arcsin 𝑢

ctg 𝑢

Diferențiala lui f este egală cu produsul dintre derivata lui f și diferențiala argumentului. Notare: 𝑑𝑑

(𝑥) = 𝑓 ´(𝑥)𝑑𝑑

√1 − 𝑢2 𝑢´ 1 + 𝑢2

√1 − 𝑢2 𝑢´ 1 + 𝑢2

Derivata parțială a unei funcții de mai multe variabile este derivata în raport cu una din acele variabile, în condițiile în care celelalte variabile sunt ținute constante (spre deosebire de derivata totală, la care toate variabilele au voie să varieze). Derivatele parțiale( dp.) sunt utile în analiza vectorială și geometria diferențială. 𝑑

(𝑛) (𝑥); 𝑦 ̈ ; 𝑑𝑓

𝑑𝑥

; 𝑑𝑦

𝑑𝑥

; 𝑑𝑥

𝑛 𝑑

𝑛 𝑦

; 𝑑𝑦 𝑑𝑥

𝑥=1

= 𝑑𝑦

𝑑𝑥

(𝑎); 𝑑𝑥 𝑑 𝑑

(𝑥); 𝐷𝑥 𝑑.

arcctg 𝑢

(𝒇 + 𝒈)´ = 𝒇´ + 𝒈´ 𝒇 𝒇´𝒈 − 𝒇𝒈´ � � = 𝒈 𝒈𝟐
,

(𝑐 ∙ 𝑑)´ = 𝑐 ∙ 𝑑´ (𝑑 ∙ 𝑔)´ = 𝑑`𝑔 + 𝑑𝑔´ 𝟏 𝒇´(𝒙)

dp. de ordinul întîi: 𝜕𝜕

𝑓 (𝑥1 , … , 𝑥𝑘 + ∆𝑥, … , 𝑥𝑛 ) − 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑘 , … , 𝑥𝑛 ) = lim 𝜕𝑥𝑘 ∆𝑥→0 ∆𝑥 𝜕𝑓
𝜕𝑥 𝜕2 𝑓

dp mixte de ord. doi:

= 𝑑𝑥 = 𝜕𝑥 𝑑 ; d.p. de ordinul doi: = 𝑑𝑥𝑦 = 𝜕𝑥𝑦 𝑑 d.p. de ord.sup.:

derivata funcției inverse

În cazul funcțiilor cu mai multe variabile, unele din aceste variabile pot fi legate unele de celelalte, și ar putea fi necesar să se specifice explicit care variabile sunt considerate constante. În domenii cum ar fi mecanica statistică, derivata parțială a lui f în raport cu x, când y și z sunt constante, sunt adesea exprimate astfel: � 𝜕𝑓
𝜕𝑥 𝑦 ,𝑧 𝜕𝑦𝜕𝑥 𝜕𝑥

𝑖 𝜕𝑦 𝑗 𝜕𝑧 𝑘 𝜕𝑖

+𝑗+𝑘 𝑓 𝜕𝑥

2 𝜕

2 𝑓

= 𝑑𝑥𝑥 = 𝜕𝑥𝑥 𝑑 = 𝑑 (𝑖,𝑗,𝑘)

derivata de ordin superior 𝒇´´ = (𝒇´)´ 𝒔𝒂𝒖 𝒇(𝒏) = (𝒇(𝒏−𝟏) )´

�𝒇−𝟏 �´(𝒚) =

derivata funcției compuse (𝒈 ⃘𝒇)´ = �𝒈�𝒇(𝒙)�� ´ = 𝒈´(𝒇(𝒙)) ∙ 𝒇´(𝒙) derivata puterii (𝒇𝒈 )´ = 𝒇𝒈 �𝒈´ ∙ 𝐥𝐧 𝒇 + 𝒈 ∙ 𝒇´ � 𝒇

Sensul geometric: Considerăm volumul V al unui con; el depinde de înălțimea h și raza r a conului, comform formulei V(r,h)=r2hπ/3. Dp. a lui V în raport cu r este: Ea descrie viteza cu care volumul unui con se modifică dacă raza sa este crescută, ținînd înălțimea constantă. Dp. a lui V în raport cu h este: și reprezintă viteza cu care volumul se modifică dacă se modifică înălțimea, ținînd raza constantă. 𝜕𝑉
𝜕ℎ 𝜕𝑉 𝜕𝑟

.

=

2𝑟ℎ𝜋 3

= 𝑟

2 𝜋 3

1