Sunteți pe pagina 1din 2

Propuneri de teme pentru eseuri/ articole in Revista Noi si mediul, ISSN

1. Reciclarea deseurilor menajere 2. Depozitarea necontrolata a deseurilor 3. Reciclarea hartiei 4. Incinerarea deseurilor periculoase 5. Incalzirea globala efectul antropizarii ecosistemelor naturale 6. Miscarile de aer si dispersia poluantilor 7. Precipitatiile si dispersia poluantilor 8. Eutrofizarea apelor naturale 9. Zone protejate Parcul National Lunca Muresului 10. Zone protejate Rezervatia Biosferei Delta Dunarii 11. Impactul poluarii apelor asupra organismelor 12. Impactul poluarii mediului asupra organismului uman 13. Contaminarea om sol om 14. Efectul de sera 15. Degradarea stratului de ozon 16. Ploile acide 17. Modificarea biodiversitatii in urma incendiilor 18. Supravegherea modului de exploatare si intretinere a retetelor de canalizare 19. Poluarea antropica in Padurea Verde , Timisoara 20. Poluarea cu deseuri menajere 21. Efectele poluantilor asupra sanatatii 22. Padurea sursa de viata 23. Poluantii atmosferici si sanatatea umana 24. Efectele poluarii sonore asupra organismului uman 25. Efectele metalelor grele asupra plantelor 26. Poluarea in industria alimentara

27. Influenta transporturilor asupra atmosferei 28. Energia si mediul ambiant 29. Gazele cu efect de sera si deteriorarea stratului de ozon 30. Ecologia de la stiinta la constiinta 31. Padurile intre defrisari si dezvoltarea durabila 32. Efectul de sera si dezvoltarea industriala 33. Impactul depozitelor de deseuri asupra mediului 34. Amenajarea unor suprafete de teren degradate in vederea reintroducerii lor in circuitul natural 35. Stoparea extinderii unor specii invadante in vederea refacerii echilibrului interspecific pe o suprafata delimitata 36. Introducerea de specii noi de plante in parcul dedrologic pentru imbogatirea colectiei 37. Gestionarea zonelor protejate 38. Masuri de protectie a calitatii apelor 39. Masuri de protectie a calitatii aerului 40. Masuri de protectie a calitatii solului 41. Biodiversitatea locala si zonala 42. Factori care conduc la modificarea biodiversitatii 43. Modificarea biodiversitatii in cazul unor accidente ecologice 44. Masuri de protectie a biodiversitatii la nivel mondial