P. 1
Revista Nr 3-4 2012 Stres Si Inteligenta Emotionala

Revista Nr 3-4 2012 Stres Si Inteligenta Emotionala

4.0

|Views: 83|Likes:
Published by adeflav

More info:

Published by: adeflav on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

Anul XIV, nr.

3-4 (47-48) / 2012

PROTECÞIA SOCIALÃ A COPILULUI
Revistã de pedagogie ºi asistenþã socialã editatã de

Federaþia Internaþionalã a Comunitãþilor Educative –

FICE – România

STRESUL ªCOLAR
Controlul stresului – componentã a inteligenþei

emoþionale. O viziune formativã în mediul educaþional
Implicaþiile stresului în viaþa personalã – control,

prevenire ºi ameliorarea efectelor
Implicaþii medico-sociale ale stresului „Profesia” de elev ºi stresul psihic Emoþionalitate, stres ºi inteligenþã emoþionalã la

cadrele didactice
Cartografierea socialã – sisteme de navigare în

spaþiile sociale

EDITURA UNIVERSITARÃ

FONDATORI: Toma MAREª Gerd SCHEMENAU

DIRECTOR: prof.univ.dr. Ioan NEACªU COLEGIUL DE REDACÞIE
Redactor ºef: conf.univ.dr. Sorin IVAN Redactor ºef adjunct: Florin ANTONESCU Secretar general de redacþie: Mariana NICA Coordonator limbi strãine: Yolanda CATELLY Redactori limbi strãine: Roxana UREA Adina PESCARU Ana DURAC Simona FARCAª Daniela TORDOI

COLEGIUL ªTIINÞIFIC
prof. dr. univ. Walter DIETRICH (Germania) prof. dr. univ. Carol KELLY (SUA) prof. univ. dr. Soren HEGSTRUP (Danemarca) conf. univ. dr. Maria ZAM (Ungaria) prof. univ. dr. Liliane RIOUX (Franþa) dr. Margit STEIN (Germania) dr. Emmanuel GRUPPER (Israel) prof. univ. dr. Marioara LUDUªAN prof. univ. dr. Valeriu DUMITRU conf. univ. dr. Valeria NEGOVAN prof. univ. dr. Grigore GEORGIU prof. univ. dr. Virginia CREÞU prof. univ. dr. Elena ZAMFIR conf. univ. dr. Gheorghiþa NISTOR conf. univ. dr. Ioan CHELEMEN

COLABORATORI PERMANENÞI
Ioana PANAGOREÞ, Heidi HOKA, Marioara POPA, Elena FILICHE, Cristinel ROªCA, Ionel MARINECI, Elisabeta VOICULESCU, Monica BARA, Ion ARMEANU-ªTEFÃNICÃ, Pintilii PENCIUC, Gabriel VRÂNCEANU, Elena-Petruþa LUNGU, Ionel BRÃTIANU.

Tehnoredactare: Ameluþa VIªAN Redactare copertã: Ameluþa VIªAN Concept copertã: Cãlin DRÃGOI

Copyright © 2012 Editura Universitarã Director: Vasile Muscalu Bd. Nicolae Bãlcescu nr. 27-33, sect.1, Bucureºti. Tel./Fax. (021) 315.32.47 / 319.67.27

www.editurauniversitara.ro. e-mail: redactia@editurauniversitara.ro.

ISSN 1453-393-X

PROTECÞIA SOCIALÃ A COPILULUI - Revistã de pedagogie ºi asistenþã socialã - Anul XIV - nr.3-4 (47-48)/2012

CUPRINS / SUMMARY
STRESUL ªCOLAR / SCHOOL STRESS
Toma Mareº – Stresul la vârsta copilãriei – Sinteza dezbaterii organizate de FICE România la 27 septembrie 2012 / Stress at childhood – Synthesis of the debate organized by FICE România on 27 September 2012 ................................................................................................................. Didi Denise DESHAIES – Educating balance in an accelerating world ...................................... Florentina HÃHÃIANU – Controlul stresului – componentã a inteligenþei emoþionale. O viziune formativã în mediul educaþional / Stress control – a component of emotional intelligence. A formative vision in the educational environment .......................................................................... Ioana PANAGOREÞ, Anca Irina VASILE – Stresul la vârsta copilãriei ºi a tinereþii / Stress at childhood and youth ..................................................................................................................... Cristina BLANARU – Stresul la vârsta copilãriei / Stress at childhood ..................................... Iuliana TOMESCU, Violeta FILIP – Despre stres la vârsta copilãriei / Childhood and stress in the XXI century ............................................................................................................................. Nella GHIÞÃ - Copilãria ºi stresul in secolul XXI / Childhood and stress in the XXI century ....... Luminiþa Mihaela DRÃGHICESCU, Ioana STÃNCESCU – Cum gestionãm stresul ºcolar? / How do we manage school stress? ............................................................................................. Mihai NISTOR – Implicaþii medico-sociale ale stresului / Social and medical implications of stress ........................................................................................................................................... Anca Cristina OPREA – Implicaþiile stresului în viaþa personalã – control, prevenire ºi ameliorarea efectelor / The implications of stress on personal life – control, prevention and effect - reduction . Cleopatra Mercedes RAVARU – „Profesia” de elev ºi stresul psihic / The student “profession” and psychic stress ....................................................................................................................... Constanþa ªERBAN – Modalitãþi de comunicare profesor – elev / Communication ways between teacher and student .......................................................................................................

3 6

12 20 27 34 37 41 51 59 68 74

Cristina PODOSU – Stresul ocupaþional în cariera didacticã / Occupational stress in teaching 77 Simona CIF – Emoþionalitate, stres ºi inteligenþã emoþionalã la cadrele didactice / Emotions, stress and emotional stress with teachers ................................................................................... Cristian BUCUR – Stresul profesional în învãþãmântul preºcolar ºi primar - factori ºi determinanþi / Professional stress in pre-school and primary education – factors and causes .......................... Florentina UÞÃ, Gelu Tudor UÞÃ – Stres, activitãþi fizice ºi efecte destresante / Stress, physical activities and relaxation effects ...................................................................................... 84 93 108

1

RESPONSIBILITY AND PROFESIONALISM – a response to violence against children .......................................................................................... FICE Romania report on the 19 days of activism for the prevention of abuse and violence against children and young people ...nr...........PROTECÞIA SOCIALÃ A COPILULUI ........ 116 DIN ACTIVITATEA FICE ROMÂNIA / FICE ROMANIA ACTIVITY School.................................................................................................................... 126 128 131 132 2 ....... FICE ROMANIA CALL – for prevention of abuse and violence against children and young people ......................................................3-4 (47-48)/2012 METODOLOGII DE CERCETARE / RESEARCH METHODOLOGIES Cãlin DRÃGOI – Cartografierea socialã – sisteme de navigare în spaþiile sociale / Social cartography – Surfing systems in the social space ..........................................................................Anul XIV ........ family and community stand together in their fight against violence – Article published in “Tribuna Învãþãmântului” ........................Revistã de pedagogie ºi asistenþã socialã .....

reprezentanţi ai unor instituţii-cheie ale educaţiei şi protecţiei sociale. psihologi. părinţi. În aceste condiţii. reprezentanţi ai media etc. La dezbatere au participat specialişti în educaţie. îi afectează pe copii. 3 . Tema este una de maximă actualitate şi de excepţională gravitate. profesionişti în protecţia copilului şi în asistenţa socială.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . de către specialiştii prezenţi. soluţiile de combatere. elevi. în mediul lor familial. Dezbaterea a analizat cauzele stresului. societate. de eşec şcolar şi profesional. de -a lungul adolescenţei. cadre didactice din ciclurile preuniversitar şi universitar. care au în centrul lor copiii. sub diversele lui ipostaze. grupuri. în spaţiul privat şi în spaţiul public. FICE România a considerat necesară o dezbatere profesionistă. apără drepturile copiilor. până la intrarea în maturitate. de violenţă şi consum de droguri.nr. încă de la cea mai fragedă vârstă. pedagogi. şcoală. din 1990. pe un complex fond cauzal şi în prezenţa unei multitudini de factori favorizanţi. responsabili ai sistemului de învăţământ. Tema stresului a fost abordată. efectele asupra existenţei şi dezvoltării personalităţii. cu explicaţii.C. social. cu efectele lui negative. formele de manifestare. împreună cu revista naţională Tribuna învăţământului şi cu Biblioteca Pedagogică Naţională I. a derulat dezbaterea cu tema „Stresul la vârsta copilăriei‖. şcolar. în diferite contexte: familie. consilieri şcolari. 3-4 (47-48)/2012 STRESUL ŞCOLAR Stresul la vârsta copilăriei Sinteza dezbaterii organizate de FICE România 27 septembrie 2012 Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative. ca şi pe tineri. Ca organizaţie neguvernamentală care. în condiţiile existenţei de astăzi. soluţii şi sugestii către factorii decidenţi. experţi din mediul academic. comunităţi.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Petrescu . Secţiunea România – FICE România.Anul XIV . FICE România priveşte cu îngrijorare episoadele şi fenomenele de abandon şcolar şi familial. Fenomenul stresului. La originea multora dintre acestea se regăseşte stresul acumulat din mediul cotidian.

profesionale. Dintre formele de manifestare a stresului la copii. care duc inclusiv la afecţiuni fizice. Reglementarea în folosul minorilor a circumstanţelor legate de plecarea părinţilor la muncă în alte ţări şi de obligaţiile acestora faţă de copiii lor. în funcţie de competenţele fiecăruia: Extinderea cantitativă şi de conţinut a formării psiho-pedagogice a cadrelor didactice şi a salariaţilor din sistemul de asistenţă socială. Pe baza prezentărilor de cazuri concrete. sociale de urmat de către copii. însuşirea şi. când multe persoane pleacă din ţară şi îşi lasă copiii singuri sau în grija unor rude care nu pot avea răspunderea creşterii şi educării lor. precum şi condiţiile bulversărilor politice care afectează sistemul educaţional şi de protecţie socială. cu extindere în condiţiile actuale. Adecvarea spaţiilor şcolare şi a orarelor la cerinţele obiective de dezvoltare a copiilor. de aprecieri şi de sugestii formulate de către participanţii la dezbatere. FICE România sintetizează o serie de propuneri. s-a afirmat că situaţiile grele în care se găsesc numeroşi copii (cu părinţi la muncă în alte ţări.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 3-4 (47-48)/2012 De la început. cu părinţi şomeri sau cu venituri diminuate substanţial) le provoacă acelor copii un stres care îi conduce spre fapte antisociale. pe cât posibil. 4 . de observaţii profesioniste. s-a observat că stresul este o boală a lumii contemporane. Încadrarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ cu consilieri şcolari. infracţiuni. cauză a multor dereglări.  stresul informaţional – apărut la vârsta şcolară. au fost abordate:  sindromul de separaţie – un stres al copilăriei. apărut la minorii despărţiţi de mame.nr. în condiţiile unor programe şcolare şi ale unor manuale depăşite. psihice.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Deblocarea posturilor la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului. neautentificate. nesistematizate. de aprecieri şi soluţii inadecvate.Anul XIV . materializarea lor de către factorii decidenţi.  stresul frumuseţii – efect al unor programe mass media.  stresul de model – impunerea de către familii a unor rute şcolare. În sens larg. relaţionări anormale etc. în faţa unor informaţii abundente.  stresul imaginii de sine – alimentat de influenţele societăţii. pe care le difuzează spre cunoaşterea.

a motivaţiei pentru învăţare etc. programe tip şcoala după şcoală. a formelor şi mijloacelor de lucru. culte religioase. Prof. prin expertiza şi profesionalismul membrilor săi. cultivarea încrederii de sine. debarasarea acestuia de influenţa politică. Instituirea stabilităţii la nivelul managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ. TOMA MAREŞ. societate civilă. Instituirea unor forme de aprofundare şi permanentizare a comunicării dintre şcoală şi familiile elevilor. pentru îmbunătăţirea educării şi creşterii copiilor. voluntariat. implicare în viaţa comunităţii. FICE România îşi reafirmă disponibilitatea de a contribui. Elaborarea unor programe şi manuale şcolare care să elimine supraîncărcarea materiei. Preşedintele FICE România 5 .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .Anul XIV . a tinerilor. confuziile. Dezvoltarea unor programe educaţionale pentru părinţi. instituţii. durata liceului etc. activităţi de întrajutorare. comunitate. concursuri şcolare.nr. Stabilizarea şi respectarea legislaţiei în educaţie şi în asistenţa socială. susţinători ai şcolii din mediul socio-economic. asociativitate. 3-4 (47-48)/2012 Finanţarea corespunzătoare a sistemului educaţional şi a celui de asistenţă socială. administraţia locală. Luarea deciziilor privind structura ciclurilor de învăţământ (poziţionarea clasei pregătitoare. dezorientarea cadrelor didactice şi a elevilor.) numai după analize obiective. la perfecţionarea reglementărilor. Susţinerea de către stat şi mediul privat a mijloacelor de contracarare a influenţelor negative şi dezvoltarea unei gândiri pozitive a copiilor: literatură pentru copii.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .

3-4 (47-48)/2012 EDUCATING BALANCE IN AN ACCELERATING WORLD Didi Denise DESHAIES Asociatia Educatiei Neoumanista Bucharest.ro As the technological speed of modern society increases at exponential rates. and is increasingly characterized by continuous change rather than by stability. Children are faced with increased levels of cognitive stimulation and complexity from their early years. Introduction The very landscape of childhood has been radically altered since those of us now involved in early childhood education were children. so has the experience of early childhood been radically altered. seeking to preserve children’s sense of being connected to a greater whole. The Neohumanist teacher’s own subjective experience and self-development is seen as an inseparable part of the teaching process. It examines the ways that Neohumanist education balances extroversial sensorial stimulation and cognitive development.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . engage them in learning as joyful discovery.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . commercialized culture? This paper explores these questions according to the holistic approach to early childhood development offered by Neohumanist Education. emotional and spiritual competencies? How to facilitate the development of an internal “compass” to prepare children to navigate the challenges of a technological. Romania didi@amurtel. and help them discover meaningful ways to contribute to their world.nr. with training in introversial capacities such as self-regulation.Anul XIV . such as ADHD. Contemporary adults may treasure fond childhood memories of acting out elaborate imaginary adventures with 6 . As the very landscape of childhood has shifted so dramatically since parents and teachers were themselves children. logic and individual creative expression. The statistics of the incidence of childhood mental health disorders. empathy and creative visualization. The paper studies Neohumanist Education’s synthesis of classical eastern wisdom teachings from the ancient tradition of yoga that highlight personal development and collective values with modern western progressive educational techniques that cultivate rationality. are rising. The holistic vision of Neohumanist education is essentially an ecological vision that honors the interconnectedness of the web of life. or does conscious attention need to be given to the development of social. in what ways must educational approaches adapt to help children to successfully integrate these experiences and reach their full human potential? Is cognitive development in itself sufficient to guarantee happiness.

. Research confirms an increase in experiences of stress and stress-related behavior in children. theorizes that a faster speed of life characterized by instant access to information via the Internet and to each other through cell phones has garnered a sense that people can do more. so it also leads to increased levels of stress. in their innate eagerness to learn. Allen Walker MD states ―Many schools and teachers are not able to keep up with the different learning styles of students. and the current fast-paced culture seems to propagate the ADHD phenomenon.nr.Anul XIV . Children. such as defiance. By contrast. and picking juicy strawberries. Learning through imagination and creative curiosity (which I find inherent in kids with ADHD) is disappearing in many schools. impulsivity. noted child development expert. ―ADD‖.‖ [4] 7 . emphasis on academics in preschool. while many of these play opportunities still exist. are attracted by new technology and their flexible and absorbent minds master it quickly and easily.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . [3] Thus. baby-dolls. and often spends hours in front of computers and televisions. 3-4 (47-48)/2012 friends outside. the modern European toddler may already have her own MP3 player and other technological devices. and violent TV/movie-based toys all threaten healthy playtime. According to the ―Stress Model‖. In addition. for which other fields have developed medicalized labels and treatments such as ―ADHD‖. David Elkind. playing on swings. balls and board games.Dr. this acceleration of life has contributed to the idea that earlier is better leading to more academics for young children. In addition. F. Our early childhood world was decorated with bright finger paint.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . over-stimulation and overwhelm for young children. baking cookies. ―Oppositional Defiant Disorder‖ etc. wooden blocks.‖[1] Just as this increased speed of modern technological life leads to increased levels of stress and stress-related disorders for adults. Many young children imitate adults by playing with pretend cell-phones and laptops. too much sedentary screen time. [2].… I feel everyone experiences symptoms of ADHD to varying degrees at some point during his or her life. Increased stress in early childhood How has this affected the world of childhood? ―According to the Alliance for Childhood and others. developed by social worker/ therapist Bryan Post. skills for selfregulation are important modern life-skills that are often completely neglected in most early-childhood care settings. putting play at risk…. playdough snakes. it is critically important for adults to understand their role in helping children to regulate. Challenging behaviors. lack of safe place spaces. overscheduling. leading to booking more commitments for children. lack of concentration and attention. aggressivity. all of these behaviors. riding tricycles. tantrums and more result when children surpass their threshold of stress tolerance and enter into a dysregulated state. are linked to states of stress and affect dysregulation. uncontrollable behaviors. They have access to a far greater volume of information at a far earlier age. The natural attraction to role-play and practice for adult life took the form of sneaking into our parent‘s closets to try on ties or high heeled shoes.

However.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . rational society. of Roskild University states ―Changes in the life-conditions of children growing up today can be expected to take place continuously. dogma-free. The children of today will undoubtedly meet different challenges from those we had as we grew up. Whenever an action of knowing takes place within the arena of the mind a portion of it plays the subjective role and another portion the objective role. P. introversial powers of the mind. Neohumanist Education is an outgrowth of the philosophy of Neohumanism which was introduced by Prabhat Rainjan Sarkar in 1982. and sense of spiritual connection to the world and those around them that children need to effectively face the 21st century. 8 .‖ [7] Unlike other eastern philosophies that exclusively give importance to the cultivation of the subjective.‖[6] Neohumanist education offers a holistic response. but also to the careful and systematic cultivation of a rich inner life. it is an educational philosophy deeply rooted in a socio-cultural context that gives importance not only to external.nr. not only for human beings but also for the entire ecological system. educational innovator. self-regulation skills. information rich world? Lars Dencik. When Terrance Woodworth. in almost all spheres of life and at an accelerating pace. composer. His life work centered on creating a rights-based society. denying the material world as an illusion. and spiritual philosopher based in India. achieving a progressive blend of eastern subjective approach and western objective approach.R. He worked for a caste-free. material development. and may get its objects both from the external physical world and the internal psychic world. Neohumanist Education has not remained a culturally isolated phenomenon limited to India. and in which such a holistic paradigm is most easily nurtured. he presented the fact that between 1991 and 1999.‖ He encourages further reflection on adapting educational practices suitably: ―… education should serve the interests of the child by rendering the child competent to master the life challenges that not yesterday's.Anul XIV . US sales of methylphenidate and amphetamine had increased by nearly 500%. on behalf of the US Drug Enforcement Administration testified before Congress on the use of Ritalin.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . as it is designed to equip children with the flexible thinking. As Neohumanist Education originated in India. 3-4 (47-48)/2012 Indeed. the rate of prescribing psycho-active drugs for ADHD is rising at alarming rates. Sarkar‘s spiritual philosophy encourages embracing both in a practical and balanced way – nurturing awareness of one‘s inner experience. Sarkar explains in detail these two aspects of our faculty of knowledge: ―The subjectivated mind is the witnessing counterpart of the objectivated mind. Sarkar (1921-1990) was a social activist. [5] Neohumanist Education: adapting to new life skills for modern children This leads to an important question .in what ways must educational approaches adapt to help children to successfully integrate in a high speed. creative imagination. and focused on early childhood education as the critical period in which the human being‘s basic world outlook is being shaped. but also developing an engaged attitude of service towards the relative world. but future life conditions may pose. nor even today's. rather it has flourished abroad.

and concluded with a deep relaxation exercise incorporating guided imagery. As brief and deceptively simple as these centering moments are. belonging and flow that comes from having an inner relationship to the Higher Self and connection to a greater whole. rather than simply learning to obey external authority – or even commercial influences. stories. Centering moments enhance concentration. to enjoy the magic of quietness. they provide an important opportunity to exercise the child‘s ability to self-regulate and experience tranquility and love from within.Anul XIV . The art of positive thinking is also nurtured through the use of affirmations and empathetic communication. has already challenged the existing educational paradigm that has traditionally emphasized academics. Seva . prejudices or social injustice. Sarkar‘s view was ―Real education leads to a pervasive sense of love and compassion for all creation‖ . responsible members of society. there are three fundamental aspects of human nature that must be fully expressed to achieve lasting happiness and self-realization: Vistara . especially when these influences can be driven by interests. Rather than seeing values as something to be instilled from the outside. Simple guided imagery is used. Neohumanist Education has a fundamentally positive view of the inherent goodness of every human being and seeks to awaken the intuitive voice of conscience and the practice of listening to one‘s heart and applying critical thinking. but also works to create an affirming.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . by positing that possessing certain skills such as good communication.the sense harmony. These sessions are followed by a self-massage. [8] Neohumanist Education builds on this perspective. keeping in mind that the goal of education is not just to prepare children to become economically productive. The clarity that comes from having a clear goal offers flexibility to Neohumanist Education practitioners around the world to adapt curriculum and methodology to fit local contexts in culturally appropriate ways. self-control. playful way. A study entitled ―Yoga for children in the mirror of the science‖ at Leipzig University. Germany demonstrated significant benefits from integrating a similar yoga 9 .the passion for learning and discovery. [9] Simplified versions of yoga exercises are also introduced in a creative. but rather to help them to construct values that are eventually able lead them towards the full realization of their human potential. including selfdiscovery. The power of imagination is further developed by creative visualization exercises. positive psychic atmosphere through the choice of songs. as well as specific songs that are associated with these peaceful moments. useful for helping the child to connect to and care for his own body. and Rasa . Neohumanist Education in Practice The practical application of this philosophy in Neohumanist kindergartens around the world.the sense of meaningfulness that comes from finding an altruistic way to contribute to the welfare of others.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .nr. 3-4 (47-48)/2012 Daniel Goleman‘s seminal work on Emotional Intelligence. zeal and self-motivation are more important indicators for success in life than IQ. is found in the integration of special ―Quiet Time‖ moments during morning circle. The teacher works not only to prepare an aesthetically pleasing environment. According to the ancient wisdom tradition of yoga. Another unique aspect of the Neohumanist Education is the approach towards moral education. and content that reflect values of love and connection. in which small children learn to sense their breathing. and prepare the child for cognitive activities.

Neohumanist Education rejects superficial.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . to make faces like an advertisement. brand names. [12] This again underlines the need for both children and adults to learn specific stress management skills so that they can reconnect. 3-4 (47-48)/2012 program in a primary school setting. brandishing a toy gun and dressed up like some character he has seen on television. menaces. in "togetherness".‖[10] The key role of the teacher’s personal example The successful implementation of Neohumanist Education in the classroom. as children with challenging behaviors are actually communicating their need for assistance in returning to regulation by the empathetic intervention of a soothing adult figure. however depends not on specific methodologies as much as it depends on the teacher‘s own conscious and holistic process of self-development. [13] Similarly. Only a regulated adult can soothe dysregulated children. In fact. to rationalize. both with themselves. false little monster. conforming to others like himself. He may have imagination. Heather Forbes and Bryan Post advocate the use of ―time-in‖ rather than ―time-out‖. commercialized ―pseudo culture‖. However. When he gets to school he learns to verbalize. rather than to react – and this requires the subjective ability to observe one‘s own stress and fear as children start to act out. Children that received relaxation training ―could stabilize on a higher level in the fields of the personality that are relevant for stress coping. and access to their higher and more subtle human qualities. But all these qualities are quickly destroyed by the fears. a simple and individual freshness of response to reality. and cliches.nr. He becomes a yelling. fear and overwhelm. and seeks to create a subtle atmosphere in which the inherent spirituality of the child can blossom. but this can get overshadowed by states of stress. rather than completely condemning technological 10 . songs. statistics. to need a car. These ―mirror neurons‖ reflect back an action we observe in someone else. to selfregulate by breathing and shifting perspective from the behavior itself to what is driving the behavior. and be creatively responsive to the child‘s needs during behavioral crisis.Anul XIV . noises. It then requires the presence of mind that comes from regular practice. [11] Research into mirror neurons has shown that the brain is neurologically hardwired for empathy. His head is filled with inane slogans. explosions. ribaldries. and compulsions to conform which come at him from all directions…. to pose. making us mimic that action or have the impulse to do so.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . originality. It is important to respond. anxieties. and with others in order to achieve self regulation. and in short to go through life with an empty head. Protecting childhood Thomas Merton observed: ―The modern child may in the beginning of his conscious life begin to show natural and spontaneous signs of spirituality. brash. and even a tendency to moments of thoughtful silence and absorption.‖ Our natural tendency is to be empathetic and helpful.

. This metaphor evokes the image of a garden of tender saplings that must be protected and cultivated with careful attention. 6: 2.aspx?ArticleID= 591> 7 Apr. Bigelow. H. ―Learning to Play‖. ―Why ADHD Is on the Rise?‖. 45 12. 2010 p 93 10. AMGK Publications.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Resource Center. The Inner Experience. 7 Apr. Shelley Butler Early Childhood News <http://www. 19 — 33 7. fulfilled life with the inner resources needed for to thrive in the midst of the stresses of the modern world. 46 13.‖ [14] Educating balance from an early age. when green. one will keep oneself all right in the teeth of the greatest trials and tribulations in life. No. 2011 http://www. A. 2010 p 91 8.com. 2010. BCI 2006. Neohumanism chooses a balanced stance.com/earlychildhood/article_view. BCI 2006. 371-377 11. It aims to equip children with the skills to successfully navigate this very prominent aspect of reality. Post Bryan & Forbes. [―Yoga for children in the mirror of the science: working spectrum and practice fields of the Training of Relaxation with Elements of Yoga for Children‖ M.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Gale Cengage. Lars(1998) 'Modernisation — A challenge to early childhood education: Scandinavian experiences and perspectives'. Beyond Consequences. (1989) ―Psychosoziale Belastung im Jugendalter‖ (Berlin. 3-4 (47-48)/2012 culture and scientific advances. Ibid. Bantam.D. 7 Apr. Foundations of Neohumanist Education: AMGK Publications. Rama & Brim ed. Engel. de Gruyter). eNotes. Logic and Control. Germany Early Child Development and Care Vol. 2006. "Ritalin and Other Methylphenidates . is an essential factor in preparing children for a happy. Rama & Brim ed. AMGK Publications. Dencik. p. Foundations of Neohumanist Education. 10 11 . M. The origin of the word kindergarten in German translates to ―children‘s garden‖. Emotional Intelligence.. 2006. Barbara C. 3. pp. can be shaped or bent in any way you like. Stuck and N.nr. Leipzig University. Daniel.. 2010 p. 4." Encyclopedia of Drugs and Addictive Substances. 2003. PR Sarkar states: "If one receives the fundamentals of education in the formative period of one's life.earlychildhoodnews. 1995 9. Post Bryan & Forbes. 2011 2. K. Goleman. 2011 <http://www.com/drugs-substancesencyclopedia/
ritalin-other-methylphenidates/overview> 6. U.Overview. Logic and Control. & Hurrelmann. F. Gloeckner.. 128-129 14. Beyond Consequences.Anul XIV . p. p 20 4.org/why-adhd-is-on-the-rise/ 5. p.Allen Walker. May 2005. any attempt to reshape it will break it. 175. Harper Collins.addrc. and learn to use technological tools in beneficial ways. A bamboo. Similarly. Once it ripens. Foundations of Neohumanist Education. Rama & Brim ed.D. H.D. European Early Childhood Education Research Journal. Ed. Thomas Merton.enotes. REFERENCES: 1.

181) consideră că termenul „stres‖ provine din fizică şi se referă la forţa mecanică ce acţionează asupra unui corp. Înţelegându -ţi emoţiile. educational environment Astfel.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . astfel. permiţându -ţi să abordezi situaţiile înainte ca acestea să devină de necontrolat (Bradberry şi Greaves. Abilităţile de inteligenţă emoţională te ajută să faci stresul mai uşor de gestionat. acestea se acumulează rapid în senzaţii neplăcute de tensiune. This article aims to underline the main role of emotional intelligence in stress management in educational environment. În anul 2000.drd. începând să apară chiar şi probleme de ordin somatic. reprezintă o cursă neîntreruptă. Dar sincer. dar.univ.nr. Reacţia la acel stres s -a numit încordare. poţi gestiona corespunzător provocările curente şi poţi preveni apariţia celor viitoare. dacă îţi reprimi sentimentele. stres şi anxietate. agents. Florentina HĂHĂIANU Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. These skills can positively influence the results. Emotional intelligence supporters have recently emphasized that a better understanding of emotions can improve personal skills in adapting to different situations. Aici intervine capacitatea fiecăruia de a reuşi să gestioneze cu calm dificultăţile fără a fi copleşiţi de emoţii puternice. domeniul adaptabilităţii. Fiecare este mai mult sau mai puţin emotiv. BUCUREŞTI The literature refers to research studies regarding stressful sources and personal features which trigger high sensitivity in educational environment. domeniul interpersonal. in a studying situation. Cadru general S. Key words: stress. domeniul administrării 12 . ne adâncim într-o prăpastie a crizelor. deciziile sunt tot mai dificil de luat. dar încă destul de mică pentru a fi rezolvată. În schimb. alături de cele stress cotidiene. fie şi pentru un moment? Credem că putem amâna rezolvarea anumitor probleme.Anul XIV . ce pot fi supuse dezvoltării prin educaţie: domeniul intrapersonal.J. puterea de concentrare slăbeşte. de fapt. 3-4 (47-48)/2012 CONTROLUL STRESULUI – COMPONENTĂ A INTELIGENŢEI EMOŢIONALE. 57). este dificil să ne păstrăm mintea limpede şi să nu ne simţim invadaţi de către acestea. Book (2003. 1. 2008. cei doi cercetători sintetizează paradigma inteligenţei emoţionale în cinci domenii. Stein şi H.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . anxios ori stresat. emotional intelligence. Anxietatea începe să îşi facă simţită prezenţa şi. O VIZIUNE FORMATIVĂ ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL Asist. când problemele apar. Emoţiile îţi oferă semnalul să acţionezi atunci când o problemă este destul de mare pentru a atrage atenţia. Problemele profesionale. cine are timp să se detaşeze de probleme.E.

Se mai numeşte reacţie la stres.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . ca fiind o agresiune. Stresul a fost definit ca „un stimul. prea puţin impulsivă şi a rezista bine atunci când există presiune (Stein şi Book. incapacitatea de a se relaxa.Anul XIV . interacţiune care exprimă un oarecare dezechilibru al relaţiei persoanei cu mediul său‖ (Bogáthy. de modul său de viaţă. emoţionale. În 1936. Hans Selye introduce conceptul de stres propriu-zis în anii ‘50. nicotină sau droguri. la început. Cercetătorul face distincţia fundamentală între reacţiile adaptative specifice şi cele nespecifice. griji excesive. sangvinii. Conform concepţiei lui Selye. Rosenman (apud Burduş şi Căprărescu. Domeniul administrării stresului se referă la capacitatea de a rezista stresului fără a ceda.H. 2. 237) Astfel. 2003. reale sau imaginare. 13). deoarece în acest fel. colericii. pag. tensiunile care produc stresul fac parte din viaţa cotidiană. psihologic şi fiziologic. SGA reprezintă capacitatea corpului de a se adapta. El încearcă să definească stresul. iritabilitate. un răspuns sau ca rezultat al interacţiunii stimulrăspuns. izolare. fără a pierde controlul sau a dispera. corpul îşi menţine echilibrul intern împotriva dezechilibrelor şi perturbaţiilor exterioare. definind în cele din urmă stresul ca suma răspunsurilor nespecifice la orice solicitare şi care se evidenţiază în sindromul general de adaptare (Turc. la un mediu înconjurător nou. sentimentul singurătăţii. 3-4 (47-48)/2012 stresului. Stresul este o reacţie firească a organismului nostru care survine ori de câte ori trebuie să facem un efort pentru a ne adapta unei situaţii. 77). domeniul stării generale. instabilitate dispoziţională. M. fizice sau comportamentale: gândirea defectuoasă. Capacitatea de adaptare a fiecărui individ este legată de istoria sa. dureri toracice. 13 . creşterea consumului de alcool. „stresul este o reacţie firească a organismului nostru care survine ori de câte ori trebuie să facem un efort pentru a ne adapta oricărei situaţii‖ (Lelord şi André. o privire de ansamblu negativă. mâncatul în exces sau pierderea apetitului. Stresul caracterizează o reacţie psihologică complexă. cel care lansează termenul „stres‖ este cercetătorul canadian Hans Selye. extrem de intensă şi relativ durabilă a individului confruntat cu noi şi dificile situaţii existenţiale (Turc. Din acest punct de vedere succesul înseamnă a fi în general o persoană calmă. dureri somatice. de viziunea sa asupra lumii. 12). ameţeli. care pune în evidenţă sindromul general de adaptare (SGA). apoi ca o reacţie a subiectului la o agresiune. 141). 2011. 2008. aceasta reprezentând stresorul. greţuri. sentimentalii. 2007.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Friedman şi R. 177). pag. neglijarea responsabilităţilor. Relaţia stres – inteligenţă emoţională Stresul a devenit o problemă globală. palpitaţii. agitaţie. Practica a demonstrat că stresul este resimţit mai puternic de acele persoane cu un pronunţat caracter emotiv: pasi onalii. Stresul psihologic se referă la incapacitatea unei persoane de a răspunde adecvat la ameninţările emoţionale sau fizice. 2007.nr. depresie. 2007. Putem spune despre o persoană că este stresată atunci când doza de stres acumulată depăşeşte pragul său de adaptare (Tudose. Semnele stresului pot fi cognitive.

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

1999, 406-407) au indicat relaţia strânsă dintre stres, frecvenţa bolilor cardio vasculare şi tipul de personalitate. Ei au identificat două tipuri majore de personalitate A şi B, şi un tip intermediar AB. Tipul A de personalitate poate fi observat la orice persoană implicată agresiv într-o luptă cronică şi nestăpânită pentru a realiza cât mai mult în tot mai puţin timp, în ciuda tuturor adversităţilor. Ind ivizii aparţinând acestui tip se concentrează spre realizări superioare, muncesc rapid, sunt foarte competitivi, intoleranţi şi chiar agresivi când întâmpină dificultăţi. Astfel de indivizi sunt de două ori mai expuşi stresului în comparaţie cu tipul opus, B, care reprezintă individul calm, ce nu resimte presiunea şi conflictele cu timpul sau cu alte persoane. Controlul stresului reprezintă una dintre componentele principale ce definesc inteligenţa emoţională, componente stabilite de Reuven Bar -On în definiţia pe care o dă inteligenţei emoţionale în 1992. Modelul conceput şi propus de Reuven Bar -On cuprinde cinci domenii principale: abilităţi intrapersonale, abilităţi interpersonale, adaptabilitate, managementul stresului şi starea/dispoziţia generală (Neacşu, 2010, 218-219). Din punctul său de vedere, controlul stresului presupune toleranţa la stres - abilitatea de a te împotrivi evenimentelor şi situaţiilor stresante fără a te poticni şi, de asemenea, abilitatea de a face faţă acestora în mod activ şi pozitiv, precum şi controlul impulsurilor - abilitatea de a rezista sau a amâna impulsivitatea şi de a goni tentaţia care te determină să acţionezi în grabă (M. Roco, 2004, 141) Gestionarea stresului este extrem de utilă tuturor persoanelor care activează într -un domeniu cu o mare încărcătură psihică. Spre exemplu, în contextul şcolar, elevul se confruntă cu o serie de factori stresori, aceştia putând afecta gradul de oboseală, concentrarea, atenţia şi, implicit, rezultatele şcolare. În cazul adolescenţilor, există stresori specifici perioadei şi crizei prin care trec (impresia că sunt singuri sau dimpotrivă, impresia că nu se deosebesc de nimeni cu nimic, despărţirile afective, etc.), stimuli care pot fi accentuaţi şi de personalitatea, dar mai ales, de temperamentul lor. Persoanele introvertite şi/sau instabile emoţional sunt mai predispuse către stres şi necesită o atenţie mai mare în acest plan. De aceea, este important pentru ei să asimileze acele elemente care îi ajută să fie echilibraţi şi să reuşească să treacă peste evenimente cu o mare încărcătură psihică, fără a -şi distruge sănătatea, viaţa personală sau relaţiile cu colegii. O definiţie propusă de Daniel Goleman în anul 1995, prin conţinutul şi accentele sale, se dovedeşte a fi mai apropiată de preocupările noastre. Conform acestuia, inteligenţa emoţională desemnează o capacitate de control şi auto -control al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi celelalte capacităţi şi abilităţi pe care le posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională. Realitatea ne demonstrează că persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpânesc bine emoţiile şi care decriptează şi abordează eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, fie că e vorba de relaţii sentimentale, fie de respectarea regulilor nescrise ce determină reuşita în diverse arii de activitate. Altfel spus, cei ce posedă capacităţi emoţionale bine dezvoltate au mai multe şanse de a fi eficienţi şi mulţumiţi în viaţă, deoarece îşi pot controla abilităţile mintale ce le susţin productivitatea. În schimb, cei cu puţine resurse de control 14

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

emoţional sunt expuşi la nenumărate conflicte interne, ajungând astfel să -şi submineze propriul potenţial. Având în vedere toate aceste aspecte, persoana cu inteligenţă emoţională ridicată ar prezenta o toleranţă crescută la frustrare, capacitatea de a amâna satisfacerea dorinţelor şi obţinerea recompenselor, abilitate de autoreglare a dispoziţiilor şi o atitudine optimistă, plină de speranţe. Cu alte cuvinte, un nivel crescut al inteligenţei emoţionale conferă individului un deosebit autocontrol (asupra emoţiilor, dispoziţiilor şi sentimentelor, dar şi asupra gândurilor şi acţiunilor), o imagine de sine pozitivă, împletită cu mulţumirea de propria persoană indiferent de variabilele externe, capacitatea de a face faţă stresului şi de a se adapta schimbărilor, capacitatea empatică şi de relaţionare eficientă cu ceilalţi, priceperea de a-şi stabili scopuri realiste şi de a se motiva pentru atingerea acestora. Pentru un management corect al inteligenţei emoţionale trebuie să ştim să controlăm fiecare componentă a acesteia. O persoană cu o inteligenţă emoţională ridicată va şti cum să-şi dirijeze emoţiile, în aşa manieră încât să gestioneze stresul: va fi în stare să-şi stăpânească mânia şi să tolereze frustrările, să-şi poată exprima furia în mod natural, adecvat, fără agresivitate, să poată manipula stresul etc. Pentru a ne gestiona emoţiile este important să ţinem cont de: Ce exprimăm?; Cu m exprimăm?; Când exprimăm?; Unde exprimăm?; Cui exprimăm?. Un binecunoscut interpret al limbajului nonverbal, J. Navarro (2010, 169) a identificat faptul că oamenii care îşi ating gâtul (în orice parte a sa) în timp ce vorbesc, fie au un nivel al încrederii în sine mai scăzut decât cel normal, fie încearcă să se elibereze de stres. Acoperirea zonei gâtului şi a scobiturii de la baza lui în momentele de stres este un indicator universal şi puternic al faptului că a apărut un element considerat de creier ameninţător, inacceptabil, neliniştitor, contestabil sau emoţional. Astfel, se conturează importanţa tot mai evidentă a rolului pe care inteligenţa emoţională îl are în activitatea pe care o desfăşoară fiecare individ, fie ea de învăţare sau profesională. Cu alte cuvinte, un nivel crescut al inteligenţei emoţionale, datorat unui management corect al acesteia, conferă individului, pe lângă alte abilităţi, şi pe aceea de a face faţă stresului şi de a se adapta schimbărilor. 3. Cauze generatoare ale stresului în mediul educaţional Cercetările desfăşurate în ultimii ani indică existenţa unei lungi liste a cauzelor generatoare de stres. Grupate după natura lor, aceste cauze apar sub forma unor conflicte: conflictele familiale, conflictele profesionale, conflictele soci ale şi cele din sfera vieţii intime (Burduş şi Căprărescu, 1999, pag. 400). Adaptând la mediul educaţional cele amintite anterior, conflictele familiale pot reprezenta pentru elevi/studenţi/cursanţi un element central. Astfel, pot exista conflictele cu autoritatea părinţilor, stres care poate duce la frustrare, ca urmare a excesului de autoritate exercitat de părinţi, sau depresie, datorată dezinteresului părinţilor faţă de copii. 15

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

De asemenea, conflictele copilului cu ceilalţi fraţi se pot datora concurenţ ei afective, intereselor divergente, temperamentelor opuse etc. Nu în ultimul rând, problemele conjugale, paraconjugale sau anumite pierderi şi prejudicii pot afecta succesul elevilor/studenţilor/cursanţilor în învăţare. Cei mai cunoscuţi factori stresori, atât în cazul elevilor, cât şi în cel al studenţilor, sunt: suprasolicitarea intelectuală sau musculară, ori dezechilibrul dintre acestea; examenele, competiţiile sau orice alte activităţi în urma cărora există selecţii severe pentru admitere (clase de elite, şcoli de elite unde se impune a se respecta cu stricteţe anumite standarde); relaţiile sociale care duc la situaţii penibile, ruşinoase, frustrante etc.; dezamăgirile, pedepsele şi notele slabe pot reprezenta stimuli de stres. Din păcate, stresul nu poate fi îndepărtat prin educaţie, acesta fiind un factor indispensabil vieţii, în special mai târziu, însă modul în care persoana îl percepe este un lucru care poate fi educat. Literatura de specialitate prezintă două forme ale stresului: eustresul – care are o prezenţă pozitivă, fiind motivant şi stimulând productivitatea şi distresul – care are efecte dezadaptive. Reacţiile la stresori diferă de la o persoană la alta. Spre exemplu, eşecurile pot fi nocive pentru un elev care pune mare preţ pe reuşita şcolară, în schimb, pot fi motivante pentru alt elev interesant, în special, de studiu şi mai puţin de note propriu -zis. Practic, nu factorii stresori sunt importanţi, ci modul în care reacţionăm la ei. Aşadar, reacţiile elevilor/studenţilor/cursanţilor la stres pot fi variate. Intensitatea acestora este determinată de următorii factori: factori legaţi de eveniment, cum ar fi apariţia acestuia pe neaşteptate, intensitatea, durata, existenţa sau inexistenţa unei susţineri sociale; factori legaţi de persoană, ca de exemplu emoţiile, percepţia ameninţării, capacitatea personală de a face faţă situaţiilor. Emoţiile necontrolate pot determina elevul/studentul/cursantul, indiferent de abilităţile lui intelectuale, să se comporte într-un mod neadecvat. Motivul pentru care oamenii nu îşi mobilizează întregul potenţial este determinat de lipsa autocunoaşterii emoţionale. Spre exemplu, evaluând nivelul intelectual al unui elev/student/cursant şi capacitatea sa de a face faţă diverselor probleme, se constată că acesta se situează la cel mai înalt nivel. Deci, din punct de vedere teoretic, inteligenţa sa îl califică pentru a opta la o facultate de prestigiu. Însă, pe perioada derulării evaluării, care implică şi un interviu, în contextul discuţiilor referitoare la motivele care l-au determinat să opteze pentru respectiva facultate, se poate constata că acesta nu gestionează foarte bine starea de stres: înroşirea feţei, gesticulări, peste măsură de agitat. În concluzie, aptitudinile care îi sunt necesare unui elev/student/cursant, pentru a avea succes, nu se măsoară doar în coeficientul de inteligenţă, ci acesta are nevoie şi de calităţi de ordin afectiv pentru a dinamiza întregul potenţial al talentelor. 16

aptitudinea de a fi creativ. Consideraţii privind prevenirea stresului în domeniul educaţional Factorul hotărâtor privind şansele de reuşită în viaţă şi în carieră îl reprezintă inteligenţa emoţională. „Procesarea extinsă a informaţiei este indicatorul faptului că cineva este motivat să fie corect în decizia luată în raport cu stresorul‖ (Bogáthy. vin ideile lui Salovey. Formula pe care o propun S. Astfel. de a şti să se relaxeze. Şi astfel apare motivaţia de a acţiona corect. Cea de-a doua manieră de a răspunde la stres este adoptarea unor acţiuni care să minimizeze direct emoţiile negative: modificarea volumului sau conţinutului gândurilor referitoare la sursele de stres (Bogáthy. capacitatea de a empatiza. 17 .J. capacitatea de a simţi că deţine controlul. 2011. capacitatea de a face ceea ce este cel mai potrivit naturii sale. Oamenii pot reacţiona la stres în două maniere.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . În general. Stein şi H. se concentrează pe trei elemente cheie: capacitatea de a planifica o acţiune pozitivă în vederea limitării şi stăpânirii stresului. să asimileze informaţii relevante într-un timp bine definit. Pentru un elev/student/cursant. pentru a gestiona o situaţie stresantă. deoarece ele «îşi percep şi evaluează adecvat stările emoţionale. cercetările au relevat că strategiile de control al stresului focalizate – cele care vizează direct sursele de stres – sunt mai eficiente decât cele centrate pe emoţii. Detweiler şi Mayer (apud Bar-On şi Parker. este necesar a avea dezvoltate cât mai multe din aptitudinile şi capacităţile enumerate mai sus. Book (2003. 245). Astfel. ştiu cum şi când să -şi exprime sentimentele şi-şi pot regla eficient dispoziţia»‖. Bedell. el trebuie să se concentreze. Una este cea în care emoţiile negative sunt un indicator al importanţei problemei. În sprijinul celor amintite mai sus. 184). să facă totul cât mai bine cu putinţă şi să aibă o atitudine pozitivă.E. abilitatea de a gândi pozitiv. sau măcar că poate avea o minimă influenţă asupra evenimentelor care pot induce stresul. Aceasta înseamnă să fie sigur de limitele sale. 2007.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . inteligenţa emoţională a unui elev/student/cursant se reflectă în situaţii cum ar fi: stăpânirea unui impuls emoţional. tratarea cu tact a relaţiilor interumane sau a conflictelor. 3-4 (47-48)/2012 4. 447) care susţin că „persoanele mai inteligente din punct de vedere emoţional fac faţă cu mai mult succes dificultăţilor. În domeniul educaţional. abilitatea de a-şi gestiona stresul. aptitudinea de a-şi conştientiza şi diferenţia rapid şi oportun trăirile emoţionale. 245). apud Bogáthy.Anul XIV . capacitatea de a menţine o atitudine pozitivă în faţa unor schimbări bruşte şi a unor experienţe negative. 245). emoţiile negative pot conduce la procesarea extensivă a informaţiei. şi nu numai. care de altfel su nt considerate scale ale inteligenţei emoţionale. focalizate pe schimbările emoţionale induse de stresor (Callan. 2007. 2007.nr. Natura activităţii acestuia îl pune în faţa unui întreg bagaj de sarcini. 1993.

dar în general includ: training-ul autogen. găsirea unui hobby. Astfel. rezoluţia conflictului. dureri de cap. o gândire clară şi o evaluare realistă a mediului în care se află. prin asumarea responsabilităţii eşecurilor proprii.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . succesul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui individ. înainte de toate. Din fericire. spre exemplu. aceea de a porni de la premisa că stresul nu este un răspuns direct la agentul stresor. producând efecte nedori te la nivel individual şi organizaţional. şi fac parte din temperament. au capacitatea de a se relaxa din punct de vedere emoţional.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . ţine cont de posibilul eşec. managementul timpului. Aşa cum ar explica un consilier în problem atica stresului. insomnie. În educaţie şi formare ar trebui să se insiste din ce în ce mai mult pe un management corect al inteligenţei emoţionale şi pe dezvoltarea de abilităţi practice specifice activităţii ce urmează a fi desfăşurată. Cu toate acestea. Tehnicile de management al stresului diferă în funcţie de paradigma teoretică. sursele stresului trebuie eliminate sau reduse.Anul XIV . fără a permite senti 18 . tehnici de relaxare. tehnici de respiraţie.nr. reuşesc să se concentreze asupra sarcinii. „toleranţa la stres este strâns legată de succes deoarece atrage după sine capacitatea de concentrare şi de stăpânire a «furtunilor». atunci când sunt „presate‖. Concluzii Toată lumea experimentează stresul. ca şi alte componente ale inteligenţei emoţionale. În domeniul educaţional. satisfacţia profesională. cel mai important. exerciţiu şi autoeducaţie. când stresul erodează buna funcţionare a organismului. Studiile privind stresul au relevat că te nsiunile acumulate de indivizi pot genera reacţii dezadaptative la nivel fiziologic. Optimismul şi pesimismul se formează de -a lungul vieţii. Se poate totuşi. Gestionarea stresului. astfel încât să sesizeze faptul că deţin controlul total al viitorului şi. Aceste efecte nocive afectează performanţa în muncă. a învăţa din greşeli. dificultăţi cu respiraţia etc. starea de sănătate mentală şi fizică. sunt persoane cu nivel ridicat al inteligenţei emoţionale. 3-4 (47-48)/2012 Literatura de specialitate aminteşte şi de o altă manieră de a gestiona stresul. o mică „doză‖ de stres este esenţială pentru o viaţă sănătoasă şi eficientă.). fiind destul de greu de modificat prin factori externi. exerciţiul fizic. însă este necesar să existe şi o predispoziţie deja formată a cursanţilor. elevul/studentul/cursantul trebuie să aibă o atitudine plină de încredere în sine. ascultarea muzicii. există persoane care au reuşit să îşi dezvolte toleranţa la stres şi nu mai manifestă simptomele specifice (agitaţie. Astfel de persoane. ci mai degrabă la resursele şi abilităţile persoanei de a media răspunsul la acest tip de agent. 5. Astfel de metode pot fi găsite pentru orice stresor. Diminuarea efectelor nocive ale distresului poate fi făcută prin educaţie doar stimulând optimismul. Este necesar să identificăm. Stresul poate fi redus schimbând percepţia persoanei asupra agentului stresor. training-uri. Sunt persoane care ştiu să-şi gestioneze foarte bine stresul. lipsa de speranţă. este o abilitate ce se poate dezvolta prin învăţare. psihologic sau comportamental. care sunt factorii centrali în controlul stresului pentru persoana respectivă. frustrare. însă acestea diferă de la persoană la persoană. stare de anxietate. astfel eliminându -se şocul pe care îl poate aduce.

Psihosociologia comportamentului uman. Fundamentele managementului organizaţiei. Wood. (2003).nr. Rime. şi Salovey.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Parker..I 14. 13.A. Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională. 7. Creativitate şi inteligenţă emoţională.. (2001). Sluyter (Eds). (coord). Mayer. B. J. Bucureşti: Editura Meteor Press 19 . Iaşi: Editura Polirom. Bradberry.. P. 15. 9. Iaşi: Editura Polirom. Z. eforturile unei persoane de a gestiona sau a controla o situaţie privită ca stresantă (suprasolicitantă) sunt adesea considerate de o importanţă centrală în inteligenţa emoţională. Iaşi: Editura Polirom. O speranţă pentru cercetările ulterioare legate de stres şi inteligenţă emoţională poate fi demonstrarea faptului că indivizii pot să îşi dezvolte aptitudini de autoreglare generală. ce facilitează adaptarea la o serie de situaţii stresante. Bucureşti: Editura Curtea Veche. Greaves. E.J. 3. precum şi necesitatea implementării unor programe eficiente de gestionare a acestuia.N. Stein. Inteligenţa emoţională prin teste. III). dezvoltare. 11. André. G. Bucureşti: Editura Trei. F. Aşa cum am arătat pe parcursul articolului.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . C. 12. (coord. Managementul stresului profesional (vol. Manual de inteligenţă emoţională: teorie. Navaro. 5. ediţia a III-a. J. Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. Cum să ne purtăm cu personalităţile dificile. evaluare şi aplicaţii în viaţa de familie. (2008). New York: Basic Books. Tudose. Bucureşti: Editura Trei. (2011). 2. C. Neacşu. H. (2010). Burduş. Ghidul unui fost agent FBI pentru „citirea” rapidă a oamenilor. (2003). Tot ce trebuie să ştii pentru a-ţi folosi EQ-ul. (1999).Anul XIV . pag. Forţa inteligenţei emoţionale: inteligenţa emoţională şi succesul vostru. (1997). Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators. În acest context se remarcă importanţa cunoaşterii problematicii stresului. 187). R.D. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice. 4. Căprărescu. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 1. Salovey & D. (2007). 2003. (2008). Book. D.E. Bucureşti: Editura Meteor Press. M. Bucureşti: Editura A. D. Tolley. Bucureşti: Editura ALLFA. 8. (coord. (2008). Bucureşti: Curtea Veche Publishing.) (2011). 6. 3-4 (47-48)/2012 mentelor neplăcute sau simptomelor fizice să se interfereze cu progresul în realizarea unui obiectiv‖ (Stein şi Book. T. J. Comunicarea socială a emoţiilor. Bucureşti: Editura Economică. Secretele comunicării nonverbale. I. Bucureşti: Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Lelord.. (2008). R. Turc. 10. (2008).) (2007). H. S. J. What is emotional intelligence? în P. Bar-On.. la şcoală şi la locul de muncă. D. Inteligenţa emoţională. Inteligenţa emoţională. Roco. Bogáthy. Bucureşti: Editura Amaltea. Goleman.. în cazul unor programe speciale de dezvoltare personală.

Anca Irina VASILE Universitatea „Valahia” TÂRGOVIŞTE If immediately after the revolution went abroad to work only the Romanians that lived at the border cities with Serbia and Hungary. Fenomenul de imigraţie socială s-a extins şi astfel de la unu – doi plecaţi în străinătate s-a ajuns ca locuitorii unor sate întregi să plece peste hotare. Alţii decid să se sinucidă. Univ. ori că doresc să simtă gustul libertăţii. lucru ce are consecinţe psiho–sociale grave în timp. Rămaşi singuri acasă şi supuşi unor traume profunde de natură psihologică.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 3-4 (47-48)/2012 STRESUL LA VÂRSTA COPILĂRIEI ŞI A TINEREŢII Lect. Cauzele acestui fenomen sunt deosebit de complexe pentru că se împletesc factori individuali sociali şi economici ce realizează efecte cumulative care conduc la creşterea numărului de copii ―abandonaţi acasă‖. răpuşi fiind sufleteşte de dorul părinţilor. pleacă de acasă şi ajung după gratii. According to BBC information about 75 million young people do not have jobs. copiii ori că devin tată şi mamă pentru fraţii mai mici. Atraşi de câştigurile importante pe care le pot obţine au uitat că această migraţie are şi aspecte mai puţin dorite: destrămarea familială şi lăsarea copiilor în grija bunicilor sau a altor rude. Evans spunea că un copil nu-şi va aminti de părinţii lui datorită lucrurilor materiale pe care le-a primit. dr. Robert E. now the situation has accelerated especially in the rural areas: 30% . Atât copiii cât şi tinerii sunt supuşi unui mare stres. From 2007 until today. Consecinţele sunt grave: 20 . situaţia s -a accentuat mai ales în zonele rurale: 30% . După ce în perioada comunistă foarte mulţi români şi-au lăsat copii să fie crescuţi de bunici pentru a putea merge să lucreze pe şantiere le din diferite colturi ale României. the number of unemployed youth increased by four million. being subjected to permanent stress due to financial instability and problems arising from the lack of a job. ci pentru faptul că a fost iubit cu adevărat. Ioana PANAGOREŢ Drd. acum însă.Anul XIV . Mulţi dintre români au decis să plece la muncă în străinătate din cauza instabilităţii social – economice în care se zbate ţara noastră.50% of children live with their grandparents or an older brother takes care of his younger brothers. Dacă imediat după revoluţie plecau la muncă peste hotare numai românii aflaţi în oraşele de graniţă cu Serbia şi Ungaria. pentru aceştia. Both children and young people are subjected to great stress.nr. acum un număr de aproape două milioane de români fac acelaşi lucru.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .50% dintre copii trăiesc la bunici sau un frate mai mare are grijă de fraţii lui mai mici.

Astfel apare identificarea băieţelului cu tatăl şi a fetiţei cu mama. au diferite fantezii iar părinţilor le revine rolul de a-i aduce la realitate prin limitele şi educaţia pe care le -o dau. Când unul dintre părinţi lipseşte constituirea identităţii de sine a copilului este afectată.). sunt depăşiţi de situaţie. mama cu cea afectiva. Acestea sunt doar câteva dintre problemele copilului ―abandonat acasă‖ căruia părinţii i-au promis la plecare că se vor întoarce mai bogaţi şi mai fericiţi. Părinţii. Părintele plecat în străinătate încearcă să îşi sprijine financiar familia din tară.Anul XIV . lipsa puterii de concentrare. Astfel. Copilul e nevoit să asiste la discuţiile telefonice interminabile dintre părinţii care se acuză reciproc şi care nu mai găsesc nicio cale de comunicare. Astfel vor fi predispuşi la compromisuri şi la tulburări afective. neliniştit. Copilul. deasemenea. copilul va apela la celălalt părinte care. abandonează şcoala şi nimeni nu mai 21 . Unii copii chiar trebuie să decidă în grija cărui părinte trebuie să rămână. însă banii nu pot compensa lipsa părinţilor. De exemplu. De multe ori decizia sa nu este aceeaşi cu cea a tribunalului. nu reuşesc să facă faţă treburilor casnice. copilul devine introvertit. La vârstele foarte mici copiii visează. nu le pot oferi copiilor dragostea de mamă. Cei mici învaţă de la părinţii lor să fie disciplinaţi şi să respecte nişte limite. Lipsa de afectivitate este mascată de multe ori prin cheltuieli mari şi nejustificate. Vrem să ridicăm următoarea problemă: credeţi că este mai bine ca părinţii să rămână în România fără banii necesari pentru educaţia copiilor sau este mai bine să plece rezolvând problemele financiare. două persoane ce au roluri diferite. când un părinte îi refuză ceva. 3-4 (47-48)/2012 copiii prezintă tulburări de comportament. tata şi mama formează o familie. dar în general taţii care rămân acasă cu copii. iar dacă nu reuşeşte va fi dezamăgit şi frustrat. Încă de la naştere copiii învaţă că există două persoane în viaţa lor. droguri. de adaptare.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Plecarea unuia dintre părinţi sau a ambilor duce la anxietate şi la sentimentul de abandon. fiecare despărţire duce la o traumă accentuată. Tatăl e responsabil cu funcţia instrumentală. tulburări privind sfera afectivă care duce copilul la limita dintre agonie şi extaz (suicid. Poate interveni. În momentul când aceste limite nu există. Absenţa unuia sau a ambilor părinţi poate duce la probleme şcolare. în cele mai multe cazuri cedează. lipsa ataşamentului. comunicarea lipseşte şi astfel devin consumatori de alcool sau îşi găsesc o altă persoană care să îi ajute.nr. Dacă copilul poate accepta despărţirea părinţilor atunci când unul decide să plece în străinătate pentru a-i asigura un trai mai bun. însă lăsând copiii în grija altor persoane? În cele ce urmează vom încerca să evidenţiem consecinţele psihologice care apar ca urmare a absenţei unui părinte. pe parcursul vieţii. Îşi vor canaliza toată energia spre evitarea despărţirii chiar dacă aceasta se impune. el nu va înţelege decizia acestora de a divorţa. copilul crede că poate să facă orice. dar asta nu suplineşte afecţiunea şi dragostea. Îşi pot manipula părinţii dacă aceştia nu sunt uniţi. etc. În urma unor astfel de situaţii apar neînţelegeri între ce doi soţi ajungându-se la divorţ.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .

Atunci când îşi va manifesta dorinţa de atenţie sau ajutor. să nu se ataşeze de cineva şi să nu le pese de persoanele din jurul lor. ca efect al deprivării materne. neîncurajat. Prezenţa familiei naturale.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . cei care vin acasă la două – trei luni pentru a-şi vedea copilul şi cei care nu mai trimit nici măcar bani. ocupând. trebuie să fie sănătatea. Copilul nu este sigur de dragostea şi grija părinţilor săi. Există mai multe tipuri de părinţi plecaţii de acasă spre a muncii în vest: cei care sună foarte des. Copilul are însuşiri diferite de ale adultului. pe părinţi. copiii aceste probleme? Care sunt metodele pentru rezolvarea lor? Unii dintre ei pot avea dificultăţi în menţinerea ataşamentului de durată. indisciplină şi chiar delicvenţă. dragostea şi atenţia acesteia sunt indispensabile pentru a se evita periclitarea destinului celui mic. ce converg în jurul copilului. afişând indiferenţă. copilul se va aştepta să fie respins sau neluat în seamă. dezvoltarea şi educaţia acestuia. Au un comportament infantil şi sunt impulsivi. Psihologii recomandă ca plecarea părinţilor să aibă loc după ce s-au făcut câteva şedinţe de terapie care să stabilească relaţia dintre părinţi după plecarea unuia dintre ei şi relaţia dintre părintele/părinţii plecat/plecaţi şi copil. După plecarea părinţilor la muncă peste hotare copilul se va confrunta cu mai multe probleme în mediul şcolar. Se va simţi neiubit. Aşa apare fenomenul de absenteism şcolar. Punctele de interes ale părinţilor. Nu se pot supune regulilor sau legilor pentru că nu au încredere în alţii şi stabilesc greu legături afective sau de prietenie cu cei din grup. Consideră că dacă au primit puţină dragoste pot da la fel de puţină. cu scopul de a se evita apariţia unor probleme în familie. Cu toate acestea cunoaştem faptul ca nici telefonul şi nici internetul nu pot înlocui căldura şi dragostea căminului. în cercul de prieteni şi în societate. Cauzele sunt lipsa afectivităţii şi supravegherii din partea părinţilor. 3-4 (47-48)/2012 are puterea de a-l controla. Părinţii îi par imprevizibili. un loc privilegiat şi având un tratament specific în societate. fenomene pe care noi ar trebui să le înţelegem ca pe nişte forme de protest şi răzvrătire. Cum percep oare. astfel. în general. 22 . Tocmai de aceea autorităţile au impus ca plecarea în străinătate să se facă după ce copilul a fost încredinţat cuiva de încredere şi după ce părinţii şi-au luat angajamentul de a păstra legătura cu minorii.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . În acest fel se creează sentimentul abandonului la copil şi este foarte probabil ca odată ajuns la maturitate individul să -şi abandoneze la rândul său copilul protestând şi răzbunându-se. calea de a evita suferinţa fiind să nu iubească.nr. în felul său.Anul XIV . Părinţii par a nu fi interesaţi de nevoile şi sentimentele copilului. Când va observa că succesele lui nu interesează pe nimeni şi nu sunt apreciate va pierde încrederea în sine. Copiii privaţi de dragostea părinţilor lor învaţă să nu iubească. Îşi va da seama că lumea îi este ostilă iar el trebuie să se descurce singur.

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

Familia este un grup social vital pentru grija, protecţia şi educaţia copilului, este mediul care poate influenţa cel mai mult dezvoltarea şi viaţa ulterioară a micuţilor. Copiii ai căror părinţi sunt mult timp plecaţi la muncă în străinătate, au o dezvoltare psihică afectată, pot ajunge să dezvolte tulburări psihice sau emoţionale. Există cazuri când copiii nu îşi văd părinţii câte doi – trei ani. Aproape toţi copiii afectaţi de această despărţire sunt supuşi unui stres permanent deoarece, trăiesc cu frica să nu li se întâmple ceva rău părinţilor, sunt retraşi, joaca nu mai prezintă interes, iar în cazurile mai severe pot căpăta ticuri. Modul în care copilul înţelege şi trăieşte plecarea părinţilor săi ca schimbare de viaţă este influenţat de mai mulţi factori ce trebuie luaţi în considerare în procesul de evaluare şi asistenţă psiho-socială a copilului ―abandonat acasă‖: 1. factori familiali (funcţionalitatea familiei înainte şi după plecarea părintelui/părinţilor – raporturile dintre membrii familiei, afectivitatea, ataşamentul, dinamica statusurilor şi a rolurilor din cadrul familiei); 2. factori ce ţin de copil – vârsta, caracteristicile psihologice, vulnerabilitatea, capacitatea de adaptare; 3. factori de mediu – reţeaua de suport social a familiei şi a copilului. Privind din perspectiva nivelului de informare a copilului cu privire la plecarea părinţilor peste hotare şi angajarea lui în producerea acestui eveniment de viaţă se disting mai multe situaţii: 1. situaţia în care copilul nu este informat despre plecarea părintelui/părinţilor, nu ia parte la pregătirea plecării şi află de eveniment în ultimul moment sau după ce acesta s-a produs; 2. copilul ştie dar nu ajută la pregătirea evenimentului; este informat dar nu i se dau explicaţii, nu este consultat şi nu îşi poate exprima emoţiile şi sentimentele ce decurg din această situaţie; 3. copilul este implicat în pregătirea plecării, ştie din timp, este consultat, se discută cu el despre schimbări, părinţii îl asigură de dragostea lor, îi explică cum poate lua legătura cu ei, îi dau sfaturi; copilul merge la cumpărături în vederea pregătirii plecării părinţilor şi îi însoţeşte la plecare. Specialiştii în domeniu consideră că nivelul de pregătire, informare şi implicare a copilului în luarea deciziei plecării părintelui/părinţilor are un rol important pentru el. Micuţul are nevoie să primească asigurări direct de la părinţi privind confortul lui, modalitatea prin care îi vor fi satisfăcute nevoile şi multiple reasigurări afective. El trebuie să ştie că are controlul asupra acestei situaţii. Au existat cazuri în care copiii iniţial s-au bucurat când părinţii lor au plecat la muncă în străinătate. S-au bucurat la gândul că-şi vor îndeplini mici dorinţe cu banii trimişi acasă. Din cauza imaturităţii ei nu pot prevedea consecinţele plecării părinţilor iar optimismul lor va fi spulberat la prima situaţie în care vor avea nev oie de ajutorul mamei sau al tatălui iar aceştia nu vor fi acolo să i-l ofere. 23

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

Manifestările psiho-comportamentale ale copiilor cu părinţi la muncă în străinătate diferă dacă ţinem cont că evenimentul este trăit ca stresant în mod diferit de la o persoană la alta, în funcţie de controlabilitate, predictibilitate, limitele capacităţii individului, imaginea de sine, etc. În abordarea unui astfel de caz specialiştii în domeniu ţin seama de vârsta copilului atunci când se produce prima plecare a părintelui/părinţilor, capacitatea de înţelegere şi conştientizare, personalitatea, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, nivelul de pregătire al copilului cu privire la schimbarea ce va urma, durata plecării părinţilor, tipul de relaţionare în această perioadă, sprijinul primit de la reţeaua de suport social şi de la persoana în îngrijirea căruia rămâne. Legea nr. 272/2004, spune că micuţii singuri acasă care nu sunt lăsaţi în grija unui adult capabil sunt consideraţi copii neglijaţii. Ei suferă de neglijenţă emoţională deoarece sunt lipsiţi de contactul fizic cu părinţii, de afectivitatea directă, de atenţie şi grijă. Dacă sunt lăsaţi în grija unor rude apropiate faţă de care au sentimente de dragoste, copiii ―abandonaţi acasă‖ au nevoia de dragoste parţial acoperită. Există cazuri în care bunicii s-au ocupat de copii încă dinaintea plecării părinţilor în străinătate. În aceste cazuri copiii găsesc suport emoţional la persoana care îi îngrijeşte. Este obligatorie o evaluare atentă a părintelui în grija căruia rămâne copilul pentru a se vedea dacă acesta este capabil să răspundă nevoilor fizice, educaţionale şi emoţionale ale copilului. Indiferent dacă unul sau ambii părinţi sunt plecaţi în afară există riscul unor forme de neglijare emoţională: privare de hrană, mese neregulate, haine nepotrivite sau murdare, lipsa igienei, paraziţi, absenţa îngrijirilor medicale, locuinţă murdară, neîncălzită, substimulare, lipsa modelelor de învăţare, etc.. Pe fondul acestor fenomene de neglijare copiii pot dezvolta următoa rele manifestări psiho-comportamentale: 1. deteriorarea rezultatelor şcolare; 2. senzaţia de abandon, nesiguranţă, tristeţe, depresie; 3. indiferenţă; 4. lipsa puterii de concentrare; 5. lipsa aspiraţiilor sau aspiraţii nerealiste; 6. lipsa stimei de sine; 7. nivel scăzut de toleranţă; 8. lipsa motivării; 9. inadaptabilitate; 10. delicvenţă; 11. suicid; Există numeroase riscuri la care copiii ―abandonaţi acasă‖ se expun: 1. la preluarea sarcinilor gospodăreşti de la părinţii lor ; 2. vulnerabilitate la abuzuri de orice fel; 3. insuficienta dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă; 24

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

4. absenţa parţială a normelor sociale; 5. debutarea vieţii sexuale la vârste fragede; În urma studiilor din domeniul psihologiei şi al sociologiei s-a constatat că la ţară unul din zece copii chiuleşte de la şcoală. Totuşi ei duc o viaţă materială mai bună graţie banilor pe care îi primesc de la părinţii plecaţi peste graniţă. Şi totuşi banii nu ţin locul afecţiunii. S-a constatat o frecvenţă mai mare în rândul femeilor care decid să plece la muncă în afară decât în rândul bărbaţilor. Majoritatea copiilor ce au părinţi în alte ţări deţin telefoane mobile şi îşi petrec vacanţele în străinătate, cu toate acestea ei suferă din cauza deteriorării relaţiei cu părinţii, existând o asociere semnificativă între absenţa părinţilor şi frecvenţa simptomelor de deprimare ale acestora. Chiar dacă vorbim de o plecare temporară sau permanentă a părinţilor, efectele asupra copiilor sunt devastatoare, pe termen lung sau chiar definitive. Pe termen scurt copilul poate dezvolta agresivitate, marginalizare, anxietate, chiul sau abandon. Pe termen lung această generaţie de copii poate fi o generaţie problemă, de adulţi neintegraţi social. Marea majoritate nu vor putea înţelege sensul căsătoriei şi nu vor respecta valorile familiei. Dacă părinţii sunt plecaţi mult timp, minorii pot avea comportamente deviante, pot resimţi o degradare a stării de sănătate, cauzate de lipsa controlului, a educaţiei, a modelelor pozitive, de problemele de comunicare, de adaptare, de îngrijire, de supraîncarcare cu sarcini. Chiar şi asupra personalităţii pot exista repercusiuni. În mediul şcolar, principalele probleme pe care le-am putut constata au fost: relaţionarea cu colegii şi neîndeplinirea sarcinilor şcolare. Pe fondul privării afective acut reclamate de copii, violenţa verbală identificată iniţial în familia de origine este regăsită în relaţia cu prietenii şi colegii de şcoală. În mediul rural s-a constatat o supraîncărcare cu responsabilităţi ce ţin de gospodărie. Specialiştii au constatat că adolescenţii ―abandonaţi acasă‖ se orientează spre meserii care să le aducă rapid bani mulţi (cântăreaţă, dansatoare, fotomodel, etc.). Cei care au fost abandonaţi de mici îşi doresc meserii ca cea de poliţist, prin care pot împărţi dreptate. Dar plecarea părinţilor în străinătate nu implică neapărat apariţia acestor probleme. Unii părinţi pleacă numai după ce şi-au luat toate măsurile de siguranţă. Ar trebui ca familia din care părinţii pleacă în afară, să apeleze la consiliere pentru pregătirea copiilor în vederea reducerii riscurilor psihotraumatizante. De asemenea, psihoterapeutul sau asistentul social trebuie să cunoască foarte bine legea din domeniul protecţiei drepturilor copilului. În timp ce tinerii din România îşi lasă familiile încercând să găsească un jo b mai bun în Europa, ţările dezvoltate din vest trec printr-o criză a locurilor de muncă disponibile pentru cei care termină o facultate. 25

Editura Fundaţiei România de Mâine. BIBLIOGRAFIE: 1. aceştia fiind supuşi unui stres permanent ca urmare a instabilităţii fina nciare si a problemelor ce decurg din lipsa unui loc de muncă.Anul XIV . 2005.9% dintre tineri nu au joburi. Din 2007 şi până azi numărul tinerilor fără loc de muncă a crescut cu patru milioane.1998. 7. Radu. Tinerii cu vârsta de până la 25 de ani reprezintă segmentul cel mai stresat la locul de muncă. iar foarte mulţi acceptă parttimeuri sau joburi în afara pregătirii lor.nr.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Persoanele chestionate în cadrul acestui studiu au fost rugate să noteze nivel ul de stres pe o scară de la unu la zece astfel al doilea cel mai stresat segment de vârstă s-a dovedit a fi cel de peste 50 de ani. 2005. Bucureşti. mulţi acceptând joburi necalificate sau la jumătate de normă. în timp ce în nordul Africii. 3-4 (47-48)/2012 Conform datelor transmise de Organizaţia Internaţională a Muncii aproximativ 13% dintre tinerii din toată lumea nu au un loc de muncă. fără şefi). Olinescu – Despre stres şi emoţii. cei mai mulţi dintre tineri temându-se să nu-şi piardă locul de muncă iar un studiu realizat online de Mentaline. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Vasile – Introducere în psihologia familiei şi psihosexologie. Până şi în estul Asiei. – Cum să găseşti o slujbă (…bine plătită. Sorin. o regiune economică în plină ascensiune. Bucureşti.. Lucia. Editura Gramar. 2005. Sillamy – Dicţionar de psihologie. Patru milioane de tineri români trăiesc în diasporă (Italia. 5. rata şomajului în cazul tinerilor este cu 2. nr. Editura Univers Enciclopedic. 27. 26 .8% mai mare decât cea a adulţilor. 2008. Bucureşti. Borangic – Vulnerabilitatea la stres în Somatoterapia.com arată că femeile sunt cele mai stresate. 6.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Diana. R. Editura Polirom. Pentru ţara noastră cifrele sunt îngrijorătoare. Cătălina. 4. Jr. Locurile de muncă pentru tineri trebuie să devină o prioritate pentru Europa. Criza locurilor de muncă se poate sfârşi doar dacă oamenii politici se vor apleca mai mult asupra acestei probleme şi dacă vor creşte investiţiile în mediul de afaceri. 2. Raportul postului de televiziune mai precizează că în Uniu nea Europeană unul din cinci tineri caută un loc de muncă. Johnson. Bucureşti. Spania) iar anul acesta Spania a avut o rată a şomajului de 23%. Tinca Creţu – Psihologia copilului (Program universitar de formare a profesorilor pentru învăţământul primar adresat cadrelor didactice din mediul rural). Ene – Cum reacţionăm la stres. 3. anxietatea fiind o repercusiune a situaţiei financiare. 2007. fără stres. Norbert. Editura Antet. 12/2007. Conform informaţiilor BBC aproximativ 75 de milioane de tineri nu au loc de muncă.

S. mobilizarea generală a fortelor de apărare ale organismului şi cuprinde două faze: faza de şoc .nr. the abuse causes serious changes in the child's personality structure. When undetected and untreated. în special endocrine. a psychological dimension to the contemporary world. Key words: abuse. 27 . stresul reprezintă un examen al capacităţilor adaptative ale organismului din care poate ieşi cu acumulări cantitative şi calitative capabile să -i confere învăţarea unei apărări faţă de viitoarele stresuri (Selye. Caracteristici definitorii ale stresului Indiferent de vârsta sau mediul în care ne petrecem cea mai mare parte a timpului. în special endocrine‖. psihici – constând în apariţia unor variate modificări morfofuncţionale.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .caracterizată prin hipertensiune. Vaslui Regardless of age or environment in which we spend most of the time. Astfel. b) stadiul de rezistenţă specifică (de revenire) în care sunt activate mecanismele de autoreglare ale organismului. abused children strongly experience a number of psychological failures because trauma occurs as a critical period in their lives when they form opinions about themselves. biologici (infecţii).C. stress is a phenomenon that is increasingly felt in our lives. Such as other victims. care a utilizat acest termen în 1950 ―spre a desemna un ansamblu de reacţii ale organismului faţă de o acţiune externă exercitată asupra sa de către un evantai larg de agenţi cauzali – fizici (traumatisme. about others and about the world. chimici.A. stresul este un fenomen care se face simţit tot mai mult în viaţa noastră. În urma cercetărilor efectuate. with major repercussions over time.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . c) stadiul de epuizare – situaţie în care adaptarea nu mai poate fi susţinută datorită acţiunii prelungite a agenţilor stresori. nivel scăzut de concentrare etc. introducerea lui în limbajul curent aparţinându-i fiziologului canadian Hans Selye. 3-4 (47-48)/2012 STRESUL LA VÂRSTA COPILĂRIEI Psiholog Cristina BLANARU D.G. reprezentând o dimensiune psihologică a lumii contemporane. stress 1. contracarată de faza de contraşoc în care apar o serie răspunsuri. arsuri). neglect.Anul XIV . Selye a elaborat conceptul de sindrom general de adaptare ce evoluează în trei trepte: a) reacţia (stadiul de alarmă) ce reprezintă primul răspuns al organismului.P. Cuvântul de ―stress‖ este de provenienţă engleză. child. 332) şi în acelaşi timp să -i menţină adaptarea obţinută.. hipotermie.

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

În timp ce pentru unii cercetători stresul reprezintă un eveniment ce produce tensiune şi îngrijorare, alţii privesc stresul ca pe o percepţie individuală a unui eveniment – modalitatea fiecăruia de a interpreta un eveniment, oamenii percepând situaţiile foarte diferit. Majoritatea experţilor definesc stresul ca fiind răspunsul psihologic şi fiziologic la anumiţi stimuli percepuţi de către individ ca fiind ameninţători. 2. Conceptul de stres psihic Originea acestui concept îi revine tot lui Selye, care a stabilit stimulii stresori în rândul agenţilor stresori. M. Golu (108) a dat o definiţie mai largă stresului psihic, desemnând ―o stare de tensiune, încordare şi disconfort determinată de agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă, de frustrarea sau reprimarea unor stări de motivaţie (trebuinţe, aspiraţii, dorinţe) de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării unor probleme‖. Agenţii stresori psihici sunt majoritatea stimuli verbali, inclusiv limbajul interior. Stresul psihic se manifestă diferit de la individ la individ, datorită semnificaţiei diferite pe care peroanele o atribuie evenimentului stresor. Astfel, un rol important în apariţia stresului psihic îl au particularităţile individuale ale fiecăruia: genetice, cognitive, afective - în mod special, motivaţionale şi voliţionale, la care se adaugă experienţa în viaţa familială şi profesională, din acest motiv putem înţelege de ce persoanele cu un nivel mai ridicat de vulnerabilitate sunt mai predispuse la acţiunea unei game mai variate de agenţi stresori. Conform teoriei cognitive a stresului psihic există un dezechilibru între resursele, abilităţile, capacităţile individuale ale subiectului şi cerinţele şi necesităţile impuse acestuia. Există o serie de termeni cu semnificaţie stresantă: ameninţarea (anticiparea unui pericol) când situaţia este percepută ca fiind potenţial periculoasă; izolarea, restrângerea libertăţii; frustrarea (individul întâmpină obstacole în atingerea scopului); conflictul (mai multe solicitări cu motivaţii opuse); rezolvarea unor probleme dificile; suprasolicitarea capacităţilor intelectuale; subsolicitarea – o serie de nevoi psihologice importante sunt slab satisfăcute; dezaprobarea, teama de eşec; remanenţa unor stări afective negative; 3. Abuzul - factor de stres în perioada copilăriei La nivel familial copiii sunt expuşi unor tipuri şi grade diferite de neglijare, precum şi unor comportamente abuzive din punct de vedere emoţional, fizic şi/sau sexual. Abuzul nedepistat şi netratat produce modificări grave în structurarea personalităţii copilului, cu repercusiuni majore în timp. Unii copiii au resurse şi le folosesc pentru a

28

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

depăşi şi a face faţă haosului de zi cu zi, lipsei de securitate, indiferenţă, respingere, izolare, exploatare. Pe termen scurt efectele abuzului sunt mai uşor de identificat şi de ameliorat, însă în cele mai multe cazuri efectele nefaste însoţesc individul de -a lungul întregii vieţi. Unii adulţi au îndurat greutăţi mari în timpul copilăriei lor şi în perioada adolescenţei. Deşi au întâmpinat multe obstacole le-au putut depăşi şi s-au dezvoltat armonios, alţii însă nu au avut resursele necesare depăşirii traumelor nefiind capabili să facă această tranziţie. Există o serie de variabile cu privire la reacţiile copiilor la situaţia de abuz: tipul de abuz vârsta copilului în momentul comiterii abuzului nivelul de comprehensiune al victimei suportul post-abuz pe care copilul îl primeşte din partea reţelei sociale caracteristicile personale ale victimei caracteristicile abuzului Abuzul reprezintă orice act prin care se produc vătămări corporale, tulburări psiho emoţionale şi expuneri la situaţii periculoase sau percepute ca fiind periculoase de către copil. Abuzul afectează un număr mare de copii, în literatura de specialitate existând o diferenţiere uzuală între tipurile de abuz: - abuzul fizic - abuzul emoţional - abuzul sexual - neglijarea fizică, emoţională, intelectuală, medicală etc. Abuzul fizic este o acţiune intenţionată şi neaccidentală de utilizare a forţei fizice, de supunere a copilului la acte primejdioase sau de omisiune a protecţiei din partea părinţilor sau persoanelor care interacţionează cu copilul, având ca scop rănirea, distrugerea copilului. Unele acte de abuz fizic apar ca rezultat al unor severe si nejustificate pedepse corporale, ceea ce începe ca o relaţie disciplinară poare sfârşi ca abuz arătând răbufnirile şi tensiunile interioare ale părinţilor. Semnele uzuale şi vizibile ale abuzului fizic sunt contuziile (ciupituri, lovituri, trântiri ale copilului) şi arsurile provenite adesea de la ţigară, apă clocotită, încălzitoare electrice etc. Lovirea la cap a copilului mic sau scuturarea puternică a acestuia pot avea efecte grave asupra integrităţii sale corporale conducând la serioase vătămări ale creierului ce nu pot fi vizibile imediat dar cu repercusiuni în timp (epilepsie, paralizie, întârziere în dezvoltare). Mâinile şi picioarele rupte sunt alte vătămări provenite frecvent de la abuzul fizic. Copilul abuzat fizic ajunge să funcţioneze în familie ca un fel de ―ţap ispăşitor‖. Membrii familiei îşi descarcă frustrările şi agresivitatea pe copil, el trăind cu incertitudinea şi anxietatea unui nou abuz, percepându-se ca pe un copil ―rău‖ care nu merită dragostea şi îngrijirea din partea părinţilor. Obişnuit să fie agresat şi respins, el trăieşte încercând să se apere 29

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI - Revistă de pedagogie şi asistenţă socială - Anul XIV - nr. 3-4 (47-48)/2012

folosindu-şi toate resursele pentru a evita stârnirea furiei celor din jur, însă spaima şi climatul emoţional sunt pătrunzătoare şi de durată. Copilul care a cunoscut violenţa prin lovituri, neglijare sau pedepse umilitoarea stochează aceste experienţe traumatice în memoria vieţii lui personale. Experienţele dureroase nu se pot „şterge cu buretele‖ ca şi cum nu s-ar fi întâmplat. Ele persistă şi pot afecta întreaga dezvoltare atât în perioada copilăriei cât şi în cea de adult. Orice formă de violenţă asupra copilului poate induce stări de teamă, anxietate, furie, fobii, sentimente de vinovăţie, jenă, senzaţie de insecuritate. Toate acestea pot conduce la instalarea depresiei, scăderea stimei de sine, amintiri obsesive, neîncrederea în propria persoană, anxietate conjuncturală (determinată de persoane, situaţii, evenimente ce au caracterizat situaţia de abuz), enurezis, encoprezis, hipervigilenţă, dificultăţi de autocontrol, dificultăţi de înţelegere şi învăţare, teribilism şi agresivitate în relaţiile cu covârstnicii, hiperactivitate etc. Conform cercetărilor efectuate de Clausen şi Crittenden (1991) abuzul fizic este aproape întotdeauna însoţit de abuzul emoţional fiind cel care cauzează cele mai mari daune în dezvoltarea ulterioară a copilului. Abuzul emoţional este un comportament comis cu intenţie de către un adult lipsit de căldură afectivă ce creează daune sau împiedică dezvoltarea şi echilibrul emoţional al copilului. Mulţi părinţi au experimentat situaţia în care au fost distanţi şi iritaţi de propriii copii, astfel de momente fiind necesare pentru a realiza cu succes procesul de individualizare. Abuzul emoţional este însă diferit şi implică un comportament continuu şi stabil faţă de copil. Există diferite forme de abuz emoţional : ameninţarea cu pedeapsa, cu părăsirea sau alungarea călirea prin reguli stricte fără drept de negociere prin atitudinea autoritară şi dominatoare a părinţilor izolarea prin imposibilitatea stabilirii unor contacte sociale terorizarea prin intimidare, înfricoşare, ameninţări verbale comunicarea cu copilul într-o manieră ambivalentă respingerea copilului ca fiinţă prin refuzul părintelui de a -i recunoaşte legitimitatea, valoarea degradarea prin tratarea copilului ca fiind inferior, depreciat, blamat violenţa între membrii familiei la care copilul este expus consumul părinţilor de droguri şi alte substanţe, situaţie în care copilul trebuie să fie în alertă continuu faţă de comportamentul ciudat al acestora divorţul părinţilor - copilul este plasat în mijlocul conflictului dintre părinţi fiind deseori forţat sau manipulat să ia partea unuia dintre ei supunerea la practici bizare – magice sau pseudoreligioase În plan emoţional, consecinţele acestui tip de abuz determină întârzieri în dezvoltarea stimei de sine, a capacităţii empatice şi a maturizării emoţionale, manifestări nevrotice, depresive sau obsesive, modificări rapide ale dispoziţiei. Apar totodată şi modificări ale comportamentului copilului: tulburări de comportament (fuga de acasă, minciuna, absenteismul şcolar, inadaptarea şi abandonul şcolar, consumul de alcool, tutun şi/sau droguri), tulburări de somn (coşmaruri, insomnii, somn agitat), tulburări 30

abuzul putând continua ani în şir. ca şi mecanism de apărare copilul foloseşte disocierea pentru a face faţă traumei. prieteni de familie. moment în care copilul începe să înţeleagă că ceva nu este în regulă. Abuzul sexual constă în expunerea copilului la vizionarea de materiale pornografice. Efectele asupra fiecărui copil ce a suferit acest tip de abuz sunt particulare. rude apropiate.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . seducţie (avansuri. mituirii. depresie. culpabilitate. menţinând copilului frica de a dezvălui. depune efort în păstrarea secretului. activitatea sexuală fiind prezentată copilului ca pe ceva special ce tre buie ţinut ―secret‖. sentimente de murdărie corporală. Stadiul 5: Implicarea serviciilor de specialitate în funcţie de reacţiile părinţilor. mângâieri.Anul XIV . frecvenţa situaţiilor de abuz. Abuzul sexual are grave consecinţe asupra dezvoltării psiho -emoţionale şi integrării sociale a copilului: în plan emoţional copilul dezvoltă sentimente de frică. ameninţărilor. fiind lipsit de ajutor datorită dezechilibrului de putere între abuzator şi abuzat.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . în special la adolescenţă văzute ca singura cale de a ieşi din situaţie. gradul de apropiere relaţională faţă de agresor. 31 . Abuzul are loc doar când copilul se află singur cu abuzatorul. simptomele depinzând de vârsta copilului. copiii fiind seduşi cel mai adesea prin joc. copilul dezvoltă puternice sentimente de vină că ar fi provocat într-un fel abuzul. Stadiul 2: Sentimentul neajutorării – copilul se simte prins ca într-o capcană. 3-4 (47-48)/2012 alimentare. impulsivitate şi agresivitate nejustificate de situaţie. promisiuni) sau implicarea în acte sexuale . furie. comportament sexual necorespunzător vârstei etc. Stadiul 3: Imposibilitatea de reacţie şi de obişnuinţă – lipsa reacţiei din partea copilului duce la încurajarea abuzatorului de a repeta situaţia. apar frecvente încercări suicidare. bunici. alţi adulţi de încredere ce pot prezenta faptele ca derulate din grijă şi afecţiune. Stadiul 4: Dezvăluirea abuzului sexual – poate avea loc imediat după comiterea abuzului sau după o perioadă mai îndelungată. dificultăţi de comu nicare şi relaţionare. locul de desfăşurare a abuzului. Abuzatorul de regulă stabileşte relaţii de încredere cu copilul şi părinţii. randament şcolar scăzut.nr. El poate fi comis de părinţi. Sindromul acomodării copilului cu abuzul sexual a fost descris de Summit (1983) prin descrierea stadiilor prin care trece un copil. victima acestei forme de abuz: Stadiul 1: Păstrarea secretului – prin utilizarea de către abuzator a şantajului. forţa agresorului. profesori. Constrângerea şi vulnerabilitatea copilului îl obligă să păstreze tăcerea. utilizându -se de recompense şi/sau ameninţări. persoane care se ocupă de îngrijirea copilului. Pentru copil acest tip de abuz este traumatizant din punct de vedere emoţional pentru că este făcut să se simtă vinovat şi totodată responsabil de ceea ce se întâmplă. ostilitate. conştientizând că singurul care poate opri abuzul este chiar abuzatorul. imagine de sine scăzută.

ori o ameninţare a integrităţii sale sau a altora. Două dintre cele mai frecvente manifestări sunt tulburarea de stres acut şi tulburarea de stres posttraumatică. indiferenţă. antepreşcolari şi şcolarii mici experienţa abuzului duce la o perturbare asupra procesului normal de dezvoltare. masturbare. comportament sexual necorespunzător vârstei. depresia. de a-i asigura nevoile biologice. somatizează uşor. Copilul trăieşte într-o lume în care nevoile lui sunt slab percepute. Efectele psihologice pot fi extrem de diferite: teamă. folosindu -se de 32 .‖ Copilul supus diferitor tipuri de stres va dezvolta un ataşament nesigur şi va avea dificultăţi în a stabili încrederea în ceilalţi. limbajul este rudimentar. anxietatea. copiii abuzaţi resimt puternic o serie de disfuncţionalităţi psihologice deoarece trauma se produce într-o perioadă critică din viaţa lor când se formează părerile despre sine. Ca şi în cazul altor victime.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Stresul provenit din afara familiei nu zdruncină fundamental încrederea copilului cu lumea exterioară deoarece se păstrează nealterată relaţia cu părinţii care pot fi suportul emoţional şi siguranţa copilului. La copii.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . capacitatea cognitivă este scăzută. copilul nu manifestă curiozitate. efectivă sau ameninţătoare. izolare. Neglijarea are efecte negative atât în sfera emoţională cât şi în dezvoltarea fizică a copilului.nr. despre alţii şi despre Lume. latura emoţională poate fi afectată toată viaţa. apar tulburări de panică. de dezvoltare fizică sau psihică. DSM-IV-TR menţionează că starea acută de stres intrevine atunci când ambele dintre următoarele criterii de diagnostic sunt prezente: ―(1) persoana a experimentat. eşec şcolar. Cercetările arată că acei copii care prezintă manifestări severe au un risc ridicat de traumatizare. prezintă deficit de atenţie şi hiper activitate. aceasta poate fi exprimată printr-un comportament dezorganizat şi agitat. droguri. angajarea în discuţii despre sex implicând şi alţi copii. relaţii interpersonale fragile. neputinţa sau oroarea. comportamente antisociale. dificultăţi de adaptare. (2) răs punsul persoanei implică frica intensă. La nou născuţi. prostituţie. izolare. Neglijarea este considerată incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul. 3-4 (47-48)/2012 în plan comportamental apar o serie de reacţii cum ar fi: fuga de acasă. crize isterice cu ţipete. tulburarea de stres post traumatic. Trăsătura esenţială a stresului posttraumatic este prezenţa unor simptome ce se dezvoltă ca urmare a expunerii la situaţii stresante ce depăşesc experienţa umană normală. descrierea unor practici sexuale. emoţionale. comportament autodistructiv. tremor. a fost martoră ori a fost confruntată cu un eveniment sau cu evenimente care implică moartea sau vătămarea gravă. precum şi limitarea accesului la educaţie.Anul XIV . atenţie excesivă asupra unor părţi intime ale corpului propriu sau a altor copii/adulţi. Dacă îngrijirea copilului se îmbunătăţeşte şi recuperarea fizică poate fi vizibilă. consum de alcool. lipsa poftei de mâncare. dereglări de somn. lipsa de încredere. Dacă nu intervine schimbarea atunci copilul va face eforturi să se adapteze mediului stresant în care trăieşte.

Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Copilul maltratat. 2003. A. (coord..PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .) Cursa cu obstacole a dezvoltării umane. K..2. Muntean. 1993 4. Editura Spiru Haret. Timişoara. Mighiu. 8. Asociaţia Salvaţi Copiii. 1. G. Editura Polirom. G. Editura Asociaţiei Psihiatrilor Liberi din România. a IV-a revizuită. I. 7. Mitrofan. Neamţu. 2003.TR). 1998. Muntean. Killén. 2009. Oradea. 5. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‖. adaptarea la traumă se realizează prin intrarea în funcţiune a mecanismelor de apărare. Iaşi. (coord. Ed. de cele mai multe ori copilul luptându-se cu un haos interior de sentimente puternice şi contradictorii. Killen. 3-4 (47-48)/2012 resursele pe care le are. Iaşi. 2006. ed. BIBLIOGRAFIE: 1.3…Paşi în reabilitarea copilului care a suferit o traumă. O. în Tratat de asistenţă socială. cele mai întâlnite fiind disocierea şi negarea. Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale (DSM IV . 2. 2003. Iamandescu. Astfel.. C. Violenţa în familie şi maltratarea copilului. 6. 9.nr. Iaşi. D. B.). Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi. K. Editura ALL. Editura Eurobit. Ghid de bune practici pentru prevenirea abuzului asupra copilului.. 3. Bucureşti. Editura Polirom. Protecţia socială a copilului abuzat. Irimescu. Bucureşti. Benga. Coplăria durează generaţii la rând. Stresul psihic şi bolile interne. Editura First. I. 33 .Anul XIV . nov. 2003.

Mulţi părinţi se întreabă neîncrezători: . 34 .. the adults. cu valori şi bugete diferite. cu copii cu caractere diferite. consilier Violeta FILIP. teachers. mai degrabă. rebel. Cu toate acestea.. everywhere. We can’t protect our children everytime.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Şcoala Gimnazială Nr.. nu este în apele lui.a fi stresat‖ ţine. all the adults in our children’s life should make a team and act for the same purpose: the wellbeing of all of us! Majoritatea adulţilor tind să privească vârsta copilăriei ca pe o perioadă lipsită de stres. Şcoala Gimnazială Nr.. cu colegi noi.. we should recognize the signs of this “illness”. de maturitate decât de copilărie. specialiştii susţin că stresul în perioada copilăriei reprezintă o problemă frecventă. au celulare sau nu.De ce ar fi copiii stresaţi? Sau. prieteni sau şcoală. cu mentalităţi. Când un copil este stresat.vizual. Totuşi. la şcoală. grija facturilor sau angoase. but we can empower them with abilities to protect themselves.nr. studiile arată că şi cei mici au sursele lor de stres. 128 Prof. ca familie. obraznic. este ca o rezervă de emoţii negative care mocnesc în el şi care îl fac din om… neom. Chiar dacă expresia . Parents. 280 BUCUREŞTI It seems really strange to talk about stress at the age of childhood. majoritatea cauzelor provenind din mediul exterior. de aceea. sunt bombardaţi cu zeci de mii de informaţii pe secundă .Anul XIV . Strange. Children can be part of stressfull situations because they live in the same society like us. proveniţi din familii cu standarde diferite de viaţă.Dar de ce să fie stresat? Doar e copil! Ce griji are el ca să justifice o stare de stres?‖. nu mai trăiesc în echilibru şi în armonie: trebuie să se acomodeze la grădiniţă. greu de înţeles sau de suportat chiar şi de propriul său anturaj familial. trăiesc în acelaşi trafic infernal ca şi noi. unfortunately. In order to do that. senzorial. but not impossible. we should talk and most of all we should listen to our children. auditiv. to transform this into something positive and good. to manage stress. angoase şi frustrări. este nervos. Practic.. 3-4 (47-48)/2012 DESPRE STRES LA VÂRSTA COPILĂRIEI Prof. spre disperarea părinţilor. mai stresaţi decât eram noi în copilărie? Iată câteva motive pentru care micuţii pot fi stresaţi şi. consilier Iuliana TOMESCU.

În cazul în care tulburările de somn nu au cauze precise (medicale). divorţul părinţilor. Ei trăiesc totul mult mai intens şi tot ceea ce li se întâmplă lasă o amprentă puternică pentru dezvoltarea lor ulterioară. presiunea grupu lui este uriaşă! Se simt obligaţi să ţină pasul cu muzica.. este posibil să fie un semnal pentru părinţi. Coşmarurile sunt şi ele un indiciu al stresului. Părinţii îşi ceartă copiii pentru multe motive ce ţin de concepţiile lor despre educaţie: ce să mănânce sau nu. docil – varianta ideală pentru un părinte după o zi grea de muncă şi de agitaţie. nu e cuminte. din pricina stresurilor exacerbate ale adulţilor din viaţa lor.dar el este acolo. nu vine în casă când i se cere şi. foarte multe . semne ce pot duce la găsirea de soluţii în vederea îndepărtării surselor ce îl produc.nr. 35 . sau alte întâmplări puternic încărcate negativ. chiar dacă nu direct pe copil . muzica din căşti. internet. tu îi eşti model. să îi sprijine. sau îi decepţionează şi îi transformă în victime. fapt care le amplifică frustrarea şi îi determină să le copieze comportamentul. să îi încurajeze pentru a diminua cât se poate de mult consecinţele ce îl pot afecta pentru toata viaţa. mai ales din partea părinţilor. a unui membru al familiei. cum ar fi: pierderea unui animal de companie. spre deosebire de copilăria noastră. trăieşte. simte. ca să fie siguri că el este cuminte. din pricina unor traume pe care copilul le traversează. Asta îi revoltă şi îi transformă în agresori. copiii sunt deseori neîndreptăţiţi la grădiniţă. copilul poate întâmpina dificultăţi de adormire. cu trendurile. Emoţiile negative ale părinţilor se lipesc ca mărăcinii de copii şi întăresc propriile lor stări proaste. ci cum te vede pe tine că te porţi. în general. aşa cum procedăm noi. adulţii. altfel nu sunt consideraţi cool şi sunt respinşi. Somnul superficial. cu treziri repetate. presiunea pentru a performa bine la şcoală încă există.. Părinţii nervoşi mai şi ţipă la copii (ca să nu spunem că îi şi lovesc). nu s -a spălat pe dinţi. Nu e puţin lucru să fii copil în ziua de astăzi. mediu exterior.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Aceste situaţii necesită şi mai multă atenţie şi dedicare din partea părinţilor: să fie alături de sufletele lor.. cu moda.Anul XIV . la şcoală şi chiar în casă. suferă. Dintre acestea amintim: 1. nu a salutat bunica. cu informaţia. De multe ori pot fi sesizate o serie de semne ale stresului la copii. mai ales când nu dispui de un sistem de filtrare a acestor surse de stres. Există şi stresuri mai mari decât cele de zi de zi. nu se culcă la timp. La toate acestea se adaugă părintele care vine cu ale lui şi îşi mai varsă stările de nervi în familie. Din cauza stresului. cum şi când să facă ceva sau nu. asimilează. poate fi şi el un semn în acest sens.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . nu se apucă de teme mai repede. de către proprii părinţi. a chinuit prea mult pisica. Nu degeaba se spune că un copil se poartă nu cum îi spui. dacă nu şi din partea profesorilor.nu‖-uri. 3-4 (47-48)/2012 atenţia le e divizată permanent în multe locuri: tv.

Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Copiii stresaţi plâng cu uşurinţă. există posibilitatea apariţiei depresiei. ceea ce avem noi de făcut.. ca părinţi. comunicăm cu el. pot să te ducă cu gândul la stres. atât cât depinde de noi. Este posibil ca micuţul tău să fi suferit un şoc/ un eveniment traumatizant despre care să nu dorească să vorbească. Suntem acolo pentru el. încercăm să aflăm ce -l supără. nu este singur. acolo totul este bine.. ar fi indicat să discuţi cu pediatrul sau să te adresezi unui psiholog. 4. 36 . în familie. are cu cine să vorbească.. Nu există reţete miraculoase. fiecare părinte găseşte echilibrul relaţiei emoţionale cu copilul său.nr. că pur şi simplu nu ne mai înţelegem cu propriul nostru copil.Anul XIV . cheia este să conştientizăm faptul că cei mici pot fi şi ei foarte stresaţi şi. de descărcările stărilor noastre iar.. Deci. să fim cât mai apropiaţi de el. ca părinte. acolo se află prietenii lui. îndepărtarea constantă de tine. 3. trebuie să intervii. refuză orice tentativă a celor din jur de a -l consola şi are momente de pasivitate. dureros. Cum? Vedem că un anumit comportament este diferit de starea de bine şi de normalitatea de până în acel moment. Stresul poate influenţa şi sănătatea fizică. poţi să iei în considerare faptul că stresul ar putea fi factorul declanşator. Dacă vezi că lucrurile nu se îmbunătăţesc.acum apare şi stresul. Dacă vei observa această schimbare de comportament tu. să îi ferim.. refuzul de a se lăsa îmbrăţişat sau refuzul de a vorbi pot fi semne ale stresului. Vărsăturile. este posibil ca micuţul tău să trăiască cu convingerea că alte lucruri rele sunt pe cale să se producă. Ascultă cu atenţie ce-ţi spune copilul. În unele cazuri. Însă. Gândurile negative care persistă. copilul este trist sau iritat. îl înţelegem. Dacă cel mic a trăit un eveniment marcant. să devină temător. este să intuim când copilul nostru este stresat. să îi ajutăm să le accepte şi să înveţe să le gestioneze cu multă încredere în el şi în sprijinul celor apropiaţi. Întreabă-l ce anume îl supără şi aminteşte-i că eşti lângă el ori de câte ori are nevoie de tine. Întâi de toate. din contră.ca să ne putem da seama care situaţie sau emoţie din cele trăite în prezent îi tulbură echilibrul emoţional şi îi generează starea de stres. din care nu şi -a revenit pe deplin. 6. 5. Îl asigurăm că acasă este locul unde îşi încarcă bateriile. Se poate întâmpla ca acesta să constate că părinţii lui nu au soluţii la toate problemele şi să înceapă să-şi facă griji. 7. Dacă un copil se plânge adesea de dureri de cap sau de dureri de burtă fără cauze medicale. în problemele venite din exterior. să comunicăm mult . În acest caz. Rolul nostru este să nu luăm nimic personal din ce spune sau face copilul ci. În cazul în care stresul este o consecinţă a unui traumatism. suptul degetului mare este un semn al prezenţei stresului.. are cui să se destăinuie. 3-4 (47-48)/2012 2. iar copilul nu vrea să vorbească despre ce se petrece cu el.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .

tensiune.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . tightness. over caring parents Stres sau stress. 5. 3-4 (47-48)/2012 COPILĂRIA ŞI STRESUL ÎN SECOLUL XXI Prof. Stressed parents know best what negative effects can stress have on the evolution and development of children. Their behavior can be influenced decisive both in terms of emotional and physical. psiho-pedagog consilier şcolar Nella GHIŢĂ Şcoala Gimnazială NR. stress for children is pretty common. These days. it’s an assembly that is composed from tension. positive or negative. ansamblu care cuprinde încordare.nr. the family relationships or extracurricular activities. force. stress touches each and every one of us. requests As the time passes. kids emotionally participate to all the changes around them. is the syndrome of adapting which an individual realizes as a result of environment’s aggression. forţă. That’s why we have to identify the causes and stress signs at childrens to be able to help them. Orice tip de stres apare pe fondul adaptării permanente a organismului la mediu când se poate produce un dezechilibru marcant între solicitările mediului şi 37 . After discussions with pupils and their parents which requested the services of the school counselor from the schools cabinet there were identified several points: Parents identify as a cause of children stress. ci felul în care reacţionezi" HANS SELYE Stress. Sensitive by nature. 144 Sect. and the children are no exceptions. constrângere. solicitare. by school performances. BUCUREŞTI "Important este nu ceea ce ţi se întâmplă. tensiune. reprezintă sindromul de adaptare pe care individul îl realizează în urma agresiunilor mediului.Anul XIV . 188 şi nr.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . point that is denied by the children in queue Participant parents believe that their level of stress does not affect the children Students consider that the parents are now aware of real stress sources of their kids Students can be stressed by the financial wellbeing of their parents.

nr. Mutarea dintr-un loc în altul. Modul de exprimare joacă un rol important în reacţia lor la stres. Odată cu trecerea timpului. Modificări ale poftei de mâncare. În zilele noastre. la acele zile de bucurie sinceră şi distracţie nesfârşită.Anul XIV . trebuie să identificăm cauzele şi semnele de stres la copii pentru a fi în măsură să-i ajutăm. În plus adaptarea presupune realizarea unui echilibru dinamic cu mediul.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 3-4 (47-48)/2012 posibilităţile de răspuns reale ale individului. Adaptarea presupune păstrarea integrităţii organismului care este în permanenţă ameninţată de agenţii stresori de toate tipurile. Până la acest moment al vieţii au învăţat să se exprime. Evenimentele care provoacă brusc stres accelerează respiraţia şi bătăile inimii. Astăzi stresul face parte din viaţa noastră. stresul la copii este extrem de comun. Părinţii stresaţi ştiu cel mai bine ce efect negativ poate avea stresul asupra evoluţiei şi dezvoltării copilului.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Presiunea celor de aceeaşi vârstă. fie că sunt pozitive. nu ne-a trecut niciodată prin minte. Dar. indiferent de mediul din care aceştia provin. cât şi emoţional. Oboseala datorată lipsei unei diete adecvate. copilaşul poate deveni foarte sensibil la îmbolnăviri. când pe lista noastră de griji erau doar mâncarea şi joaca. Purtarea lor poate fi influenţată decisiv atât din punct de vedere fizic. transformându -se într-un fenomen care afectează din ce în ce mai mulţi copii. Divorţul părinţilor. Firi foarte sensibile. timpurile s-au schimbat şi stresul a devenit o parte din viaţa cotidiană. Cauzele stresului la copii: Un stil de viaţă lipsit de activităţi fizice. Această perturbare este reversibilă. Identificarea stresului la copii devine o sarcină mai uşoară odată ce suntem la curent cu simptomele care se manifestă când copiii sunt stresaţi: Tremurul mâinilor şi senzaţia de ameţeală. Este simbolul acestor decenii dinamice. Atunci. atunci ne îngrijorăm când observăm copiii din zilele noastre. Stresul nu mai reprezintă doar o problemă a adulţilor. Stresul apare în momentul când acest echilibru al adaptării se perturbă. copiii participă afectiv la toate schimbările din jurul lor. Rivalitatea dintre el şi fraţii lui. stresul. ca si concept. Cu timpul. provocată de prea multe activităţi. Violenţa verbală sau fizică între părinţi. Încercăm să-l preîntâmpinăm sau să scăpăm de el. 38 . Copiii experimentează stresul la fel ca şi adulţii. induc dureri de cap şi disconfort în zona abdominală. probabil. fie că sunt negative. De aceea. stresul îi atinge pe fiecare dintre noi. Simptomele de stres la copii: Copiii cu vârste de peste 5 ani şi adolescenţii reacţionează la stres în moduri diferite. Situaţia financiară a părinţilor şi performanţele şcolare sunt cele mai importante surse de stres. iar copiii nu sunt excluşi. Teama de eşec. Dacă ne gândim la vremurile fără griji din copilăria noastră.

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Tendinţe de agresivitate şi de a răspunde înapoi. Coşmaruri şi fobii în timpul nopţii. Îndatoririle şcolare încep să se deterioreze. Nu se poate şti care copil are o vulnerabilitate crescută şi care nu. acesta devine mai uşor de identificat. 39 . Prezintă un comportament distructiv. Diversele modificări comportamentale şi fizice apărute ca rezultat al stresului. Este absolut necesar să corectăm situaţia care cauzează acest stres la copii şi să le oferim un mediu sigur şi propice pentru dezvoltarea lor.nr. 3-4 (47-48)/2012 Bâlbâiala. Devin predispuşi la accidente. De aceea. Stresul la copii se manifestă diferit faţă de adult. de părinţii prea grijulii. Abuzul de droguri şi alcool. Concluzie: Copiii au infirmat spusele părinţilor. aşadar orice modificare în comportament trebuie să fie evaluată.  elevii consideră că părinţii nu cunosc deloc sursele reale de stres ale copiilor lor. Se cufundă în mod constant în gânduri şi sentimente negative. Şi nu toţi copiii se manifestă la fel. Odată ce este clar că aceste situaţii şi cauze pot duce la stres. Dificultatea de a-şi exprima sentimentele şi emoţiile. Comportamente schimbătoare şi închiderea în sine. Au atacuri de panică. pot cauza un adevărat haos în creşterea şi dezvoltarea copilului.  părinţii participanţi sunt de părere că nivelul lor de stres nu-l afectează pe copil. Nu se pot relaxa şi sunt agitaţi. cum ar fi agresiunea altor colegi.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . de afect este bine să fie luată în seama şi "verificată" cu un psiholog. Se plâng de greaţă. Îşi pierd concentrarea. de performanţele şcolare. Par tot timpul îngrijoraţi. Plâng. lucru negat de elevii consiliaţi. Experimentează anxietatea şi dezvoltă noi temeri şi griji. Încep să chiulească de la şcoală. Alte variante ar fi încleştarea pumnilor şi răsucirea părului. Îşi rod unghiile sau îşi sug degetele mari. Pot părea leneşi şi dezinteresaţi de activităţile zilnice. orice modificare de comportament. Studiu de caz În urma discuţiilor cu elevii şi părinţii acestora care au apelat la serviciile profesorului consilier şcolar din Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică şi Asistenţă Socială din şcoală s-au identificat următoarele:  părinţii identifică drept cauză a stresului copiilor lor relaţiile familiale sau activităţile extracurriculare. dureri de cap şi probleme cu stomacul.Anul XIV . Pierderea încrederii în sine şi a abilităţilor de auto exprimare.  elevii pot fi stresaţi şi de situaţia financiară a părinţilor lor.

Editura: Anima Animus 5. Sorin Ene (2005) . 40 . Loretta LaRoche (2009) .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Editura: Polirom 3.Cum reacţionăm la stres.Viaţa nu este un stres continuu.Cum să te aperi de stres.Tulburări psihice somatoforme şi dissociative. 2009) . Editura: Almatea. Editura: Trei 4. 3-4 (47-48)/2012 BIBLIOGRAFIE: 1.Anul XIV .Jocul interior şi Stresul. (2010) .nr. Dr. 2. Patrick Legeron.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Mihai Jitian. Editura: Spandugino. Julia Kolozsvari.10 lucruri pe care trebuie să le ştii despre stres. Timothy Gallwey. (2003) .

mai agitată. nu sunt singuri. Statutele celor doi actanţi educaţionali. 3-4 (47-48)/2012 CUM GESTIONĂM STRESUL ŞCOLAR? lect.. 41 . Luminiţa Mihaela DRĂGHICESCU as. dr. se constituie în surse generatoare de stres. puternic colorată în gri. skills that might help to develop effective learning skills.. sociologi.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . sunt tot mai anxioşi. Introducere Trăim într-o lume ce devine. un spaţiu pe care stresul să-l ocolească. Ioana STĂNCESCU D. iar psihologii consideră că stresul rezultă din perceperea unei stări de ineficienţă personală. On the contrary. Keywords: school stress. given its effects.nr. coping strategies. relentlessly and without any solution. the stress is one of the realities of school space that require sustained reflection and urgent action. sunt tot mai singuri. chiar şi atunci când. dimpotrivă am spune. asertată de psihologi.. nu trebuie să ne surprindă dacă auzim tot mai des.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . pe zi ce trece.P. mai presaţi de griji şi sarcini profesionale. mai violentă. sources of school stress.Anul XIV .P. sociologii afirmă că stresul se datorează caracteristicilor mediului în care trăim. so as to reduce the stress. dr. stress management. sometimes disastrous for child's personality development. de fapt. „acompaniate‖ de roluri specifice. medici. Cadru conceptual Stresul reprezintă un concept ce poate fi definit din mai multe perspective. din nefericire. Şcoala românească nu este. with two types: problemfocused coping and emotion-focused coping.D. The teachers have to instrument their students with a range of abilities. mai nesigură. Într-o astfel de lume. să se mai bucure. One of the innovative and effective solution for stress managing is the coping strategy. ideea conform căreia stresul se insinuează perfid în viaţa fiecăruia.. mai trişti. stress prevention 1. profesori etc. de atribuţii şi sarcini din ce în ce mai numeroase şi mai dificile. 127) realizează o sinteză a definiţiilor propuse pentru acest concept de către specialiştii din diverse domenii: fiziologii şi endocrinologii definesc stresul ca răspuns al organismului la stimulările externe. 2. Preda (2007. om mare sau om mic. Universitatea „Valahia” TÂRGOVIŞTE The school stress is not a phenomenon that can be ignored in romanian schools. o lume în care oamenii parcă au uitat să mai zâmbească.

ca stare internă a organismului. Preda. Stresul este. cât şi emoţionale (. Doar mai târziu. „Stresul. apud. 3-4 (47-48)/2012 Părintele acestui concept este un cercetător de origine maghiară. 1 Caracteristicile eustresului şi distresului (Preda. Hans Selye. apud. de adaptare. 1989.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . un răspuns „nespecific (mai precis. Ei consideră că „stresul apare în urma dezvoltării interacţiunilor dintre subiect şi mediu care solicită mult sau depăşesc capacitatea persoanei de a răspunde solicitărilor mediului‖ (Matthews. 1984. se referă atât la reacţii fiziologice. supraîncărcare. definit ca fiind o reacţie sau un răspuns nespecific al corpului la solicitările îndreptate către el sau la evenimentele perturbatoare din mediu (Rosenham. Caracteristicile eustresului şi distresului1 Eustres Distres stimulare optimă. activare. în general. În concepţia lui Mason. O altă definiţie a stresului se raportează preponderent la mediul extern. apud. stresul vizează multitudinea dificultăţilor cărora individul trebuie să le facă faţă.. depinzând de diferiţi factori personali şi contextuali‖ (Preda. Selye. activare fazică.nr. îi va da denumirea de „stres‖‖ (Légeron. „el a constatat că. solicitare intensă. Yussof. 131) 42 . Preda. induce modificări fizice şi psihice efecte stimulante. Studiind acest fenomen..Anul XIV . 2010). este vorba de un mecanism de adaptare la agenţii agresivi. respectiv la stresori. 2007. de antrenare şi patologice. activare de lungă durată. 2003. care poate lua formă atât pozitivă. Pentru a gestiona adecvat aceste dificultăţi. prelungită. 129). reacţie acută. 2005. Selye (1976. apud. 448). Yusoff. efecte de încordare şi tensionare.). nociv). Lazarus şi Folkman (1984) elaborează un model tranzacţional al stresului. cât şi negativă. Presupunerea generală este că stresul are efecte fiziologice negative. el poate apela la o serie de mecanisme şi mijloace de care dispune.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . subsumate acţiunii de coping (Mason. de scurtă durată. 2007). menţine echilibru fizic şi psihic. Zeidner. Selye a calificat acest răspuns drept „sindrom general de adaptare‖. necesar) şi distres (stres negativ. însă este mai potrivit să percepem stresul ca având şi un efect activator. 118). 2007. 2010). comun tuturor indivizilor şi în toate contextele) pe care îl dă corpul nostru la fiecare cerere ce i se face‖. 2007) face distincţia între termenul de eustres (stres pozitiv. este un proces prin intermediul căruia percepem şi facem faţă ameninţărilor şi provocărilor mediului înconjurător (Myers. reacţie cronică. 2011. de dezadaptare. de fapt.

însă putem decela şi la nivelul mediului familial sau al elevului însuşi. preocupare redusă pentru identificarea dificultăţilor de învăţare ale elevilor şi conceperea unui program remedial adecvat. arogante. Kaplan (2000. 43 . Surse externe ale stresului şcolar Surse asociate mediului şcolar: supradimensionarea programei şcolare. constructiv. apud. atractiv. 2010) opinează că stresul care promovează şi facilitează învăţarea este numit stres bun. 3. capabil să impulsioneze/să susţină procesul de învăţare. ritmul şi capacitatea de învăţare ale elevilor. adoptarea unei atitudini ostile. o serie de factori stresori cu rol de potenţare/accentuare a efectului celor dintâi. centrat pe conţinuturile învăţării. un nivel optimal de stres fiind susceptibil de a spori abilitatea de învăţare. incapacitatea sau dezinteresul cadrelor didactice pentru organizarea unui mediu de învăţare stimulativ. Pe de altă parte. rigid. preocupări reduse. operativ. promovarea unui stil didactic autoritar. O analiză atentă a accepţiunilor asupra stresului. Astfel. Yussof. iar acesta trebuie prevenit şi înlăturat.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . percepute ca având un grad de dificultate ce depăşeşte capacitatea de răspuns/reacţie eficientă a acestuia sau ca fiind irelevante pentru satisfacerea nevoilor sale de formare/învăţare. lipsa de preocupare a cadrelor didactice pentru diferenţierea şi individualizarea instruirii prin raportare adecvată la stilurile de învăţare. stresul care inhibă sau suprimă învăţarea este numit stres rău. 3-4 (47-48)/2012 Relaţionând stresul cu activitatea de învăţare.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .Anul XIV . sporadice sau inconsistente privind formarea abilităţilor de învăţare şi a unor deprinderi de muncă intelectuală eficientă ale elevilor. dezinteres în ceea ce priveşte crearea unei baze motivaţionale care să susţină învăţarea. în general. cât şi de către părinţi. concretizate într-un stil defectuos de predare. fără nicio preocupare pentru susţinerea procesului de învăţare. a conţinuturilor propuse spre învăţare. Surse generatoare ale stresului şcolar Sursele generatoare ale stresului şcolar sunt multiple şi de multe ori neglijate atât de către educatori. inadaptarea stilului didactic la nevoile şi trebuinţele reale ale elevilor. generat de interacţiunea educabilului cu exigenţe/particularităţi specifice mediului şcolar. activatoare sau de potenţare/accentuare a stresului şcolar – externe şi interne. lipsa feedback-ului consistent.nr. agresive sau de indiferenţă faţă de elevi. Considerăm că factorii stresori activatori ai acestui fenomen sunt identificaţi la nivelul spaţiului educaţional. minimalizarea sau slaba cunoaştere a nevoilor reale de formare/învăţare ale elevilor. competenţe psihopedagogice deficitare. apreciem că stresul şcolar este un fenomen psihosocial complex. Delimităm două categorii majore de surse. ne permite să avansăm propria definiţie a stresului şcolar.

tratamente educaţionale discriminatorii. dezinteres pentru rezolvarea oportună a sarcinilor şcolare. insuficienta cunoaştere sau slaba preocupare pentru cristalizarea unui stil de învăţare eficient. soldată cu lacune în structurile cognitive. nonimplicarea familiei în educaţia copilului. ostilitate faţă de şcoală şi faţă de profesori. atitudine ostilă a părinţilor faţă de şcoală. marcată de erori. absenţa practicilor reflective din conduita didactică a profesorilor etc. Surse interne ale stresului şcolar (asociate elevului): incapacitatea de gestionare corectă a timpului destinat studiului. suportiv pentru copil şi starea lui de bine. învăţare. lipsa monitorizării atente a timpului petrecut de copil în familie şi a activităţilor derulate de acesta pe parcursul unei zile etc. al relaţiilor educaţionale instituite în acest spaţiu. valorizarea redusă sau inexistentă a propriilor puncte forte.Anul XIV . minimalizarea rolului strategiilor didactice interactive. stima de sine scăzută.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . 44 . înţelegerea deficitară a propriului statut şi a rolurilor şi responsabilităţilor aferente acestuia. în derularea unui demers de învăţare succesuală. raportat la vârsta cronologică.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .nr. condiţii materiale precare ce nu permit o investiţie adecvată în educaţia copilului. lipsa respectului faţă de copil şi faţă de preocupările specifice vârstei. management defectuos al clasei de elevi. Surse asociate mediului familial: expectanţe prea înalte ale părinţilor în ceea ce priveşte performanţele/rezultatele şcolare ale propriilor copii. 3-4 (47-48)/2012 managementul defectuos al timpului şcolar/de instruire. inexistenţa sau disfuncţionalităţi evidente la nivelul parteneriatului şcoală – familie. teme dificile şi în exces propuse elevilor la anumite discipline de studiu. profesori. în salturi. nivel redus de dezvoltare a mecanismelor psihice implicate în procesul învăţării. lipsa motivaţiei pentru învăţare. neîncrederea manifestată de părinţi în ceea ce priveşte posibilităţile reale ale copilului de a obţine succesul şcolar. dezinteresul părinţilor pentru crearea unui mediu familial sanogen. evaluare deficitară. lipsa sprijinului părinţilor în realizarea sarcinilor şcolare de către copii. în special al învăţării prin cooperare. supravalorizarea competiţiei cu ceilalţi elevi. odihna insuficientă. inegalitatea şanselor la educaţie. lipsa sau insuficienta dezvoltare a unor abilităţi de învăţare. de muncă intelectuală eficientă. practicarea unei învăţări superficiale.

fapt care obligă cadrele didactice să identifice şi să implementeze un set de măsuri focusate pe schimbarea unor patternuri educaţionale caduce. ineficiente. din comoditate sau autosuficienţă. cei mai mulţi stresori sunt identificaţi la nivelul mediului şcolar. aferent acestuia. 2006. 90). Aşa cum afirmam iniţial. de regulă. 2006. se pot constitui în indicatori ai stresului şcolar. „toxice‖ chiar pentru starea de bine a elevului. cu posibile incidenţe în plan afectiv de tipul celor descrise mai jos (adaptare după Creţu. de evenimente şcolare importante (examene.. 45 . 127-128): Tensiune afectivă – rezidă într-o stare de încordare emoţională a elevilor sau a întregii clase. În primul rând. de dificultatea sarcinilor de învăţare propuse.. această stare. divergenţe între elevi etc. În lipsa unor măsuri adecvate şi eficiente de intervenţie. al dificultăţilor şi rămânerilor în urmă la învăţătură. dobândirea unui nou statut şi. ca urmare a faptului că unii dintre profesori încă mai consideră că „umilirea este o metodă pedagogică‖ (Filliozat. Frustrare – se poate instala ca urmare a aprecierilor subiective ale profesorilor. 4. de singurătate.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . a tratamentului preferenţial aplicat de aceştia. incapac itatea de a se adapta şi a se integra în grupul şcolar etc. Teama – este efect al dificultăţilor de adaptare. Indicatori ai stresului şcolar În condiţiile în care cadrele didactice deţin competenţe psihopedagogice solide. 3-4 (47-48)/2012 sentimentul de izolare. identificarea „simptomatologiei‖ asociată stresului şcolar nu este un demers dificil. poate perturba adaptarea la regimul vieţii şcolare. cumulate sau nu. al eşecurilor repetate. de schimbări în colectivul de cadre didactice etc. a pedepselor administrate constant numai anumitor elevi sau. al standardelor înalte impuse de profesori. uneori. concursuri. presupune şi traversarea unor perioade mai dificile. generată de exigenţele profesorilor. inspecţii).PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Instabilitatea afectivă – poate fi provocată de adaptarea dificilă la exigenţele specifice mediului şcolar. a unor noi roluri. menţinute. pe care nu îl poate gestiona corespunzător. orice educator trebuie să conştientizeze că inserţia copilului în mediul şcolar. Sentimentul de intimidare – este. de măsurile educaţionale adoptate.. pur şi simplu. al comportamentului didactic inadecvat al unora dintre profesori etc.Anul XIV . toate aceste stări afective. generat de mediul şcolar şi chiar şi de cel familial. generat de profesorii care dezvoltă un stil didactic cu dominante autoritare.nr. trăită în mod repetat. de transferul de la o şcoală la alta. dar şi adaptarea şi integrarea socio profesională de mai târziu.

îi dezvoltă cogniţia şi îi induc stări emoţionale stenice. în timp. Astfel. mai încrezător în sine. valorizarea eforturilor sale. permit explorarea şi luarea în stăpânire a acesteia. care rezidă în satisfacerea nevoilor psihologice ale copiilor. îl ajută pe copil să progreseze. 2011. dezvoltarea fizică. tonifiante – entuziasm.1. Explorarea sentimentelor şi a valorilor personale este esenţială. este necesar. are toate şansele să devină mai rezilient. b. de stimulare – satisfacerea acestei nevoi asigură optima dezvoltare intelectuală a copilului. educaţia morală şi creativitatea acestuia. sentimentul valorii de sine. să devină puternic. şi deopotrivă a părinţilor. A. Muntean face referire la patru mari categorii de nevoi (2006. 3-4 (47-48)/2012 5. încercând să deceleze principalele nevoi ale copiilor. Un copil înconjurat de dragostea celor din jurul lui se va simţi în siguranţă. să se mobilizeze mai uşor şi să depăşească obstacolele cognitive sau practice care apa r în calea sa. în şcoală.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . să se respecte. Experienţele sunt calea spre cunoaşterea lumii imediate şi îndepărtate. Modelele şi experienţele de învăţare organizate de profesori.. Un copil ale cărui nevoi psihologice sunt respectate. 220-221). receptivitate pentru nou. 88-90): a. ca următoarele asumpţii să devină repere valorice pentru orice educator: „Educaţia ar trebui să contribuie la dezvoltarea copilului în ansamblu. fundamentală pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora se dovedeşte şi munca emoţională a educatorilor. În acest sens. În acest sens.nr. să-şi construiască o imagine de sine cât mai obiectivă. Cunoaşterea de sine este la fel de importantă ca şi cunoaşterea lumii înconjurătoare. a capacităţilor sale. şi la fel sunt şi oportunităţile de a exersa imaginaţia şi exprimarea de sine. Ar trebui să implice sentimentele. sunt demersuri care îl ajută să se cunoască. mai întâi de toate. din punct de vedere emoţional. Recomandări pentru profesori 5. mai capabil să se adapteze unei lumi în permanentă schimbare. identificarea şi precizarea punctelor sale forte.Anul XIV .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . condiţionând dezvoltarea sanogenă a copilului şi imaginea de sine. să dobândească. Unul dintre rolurile esenţiale ale dascălilor este de a aduce la lumină unicitatea fiecărui copil. dincolo de rolurile aferente activităţii de instruire propriu -zisă a elevilor. educaţia este un proces al realizării de sine‖ (Robinson. Cum prevenim stresul şcolar Este evident faptul că prevenirea stresului şcolar reprezintă un demers mult mai facil decât cel de combatere sau de gestionare a acestuia. curiozitate. ―Copiii au cu toţii un potenţial de învăţare pe care şcoala poate să -l 46 . Gestionarea stresului şcolar. În acest sens. va învăţa să se valorizeze. Nevoia de recunoaştere a capacităţilor sale şi nevoia de a fi apreciat – aprecierea laudativă a copilului. c. cu o stimă de sine adecvată. dorinţa de a cunoaşte mai mult etc. Nevoia de experienţe noi. Nevoia de dragoste şi securitate este primordială la vârstele mici. nu doar a capacităţilor sale academice.

Oferiţi suport elevilor dvs.. pentru a nu le întări şi a introduce în spaţiul clasei stresori suplimentari! 7. iniţiativă. Dimpotrivă. Încrederea în sine. Nu uitaţi: sunteţi permanent un model pentru elevii dvs. raportaţi-vă la acesta cu respect şi consideraţie! 9. afective. optimismul. ulterior. independenţă. Ajutaţi-i să-şi dezvolte stima de sine! 5. d. acesta ar include următoarele sugestii: 1. recunoscând şi răsplătind eforturile făcute de copil.. toleranţa nu reprezintă decât o parte din rezultatele muncii emoţionale. pentru rezolvarea promptă a problemelor şcolare cu care aceştia se confruntă! 10. nu numai cu elevii dvs. deschid calea către autonomie. dacă acestea nu sunt grave.2. acţionale. 2006. Valorificaţi propria inteligenţă emoţională şi dezvoltaţi inteligenţa emoţională a elevilor dvs. stăpânirea sentimentelor. Chiar şi atunci când contextul educaţional impune o confruntare cu elevul. astfel încât să facilitaţi învăţarea! 4. capacitatea sporită de adaptare. preocuparea şi interesul faţă de elevi în mod echilibr at.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Evidenţiaţi comportamentele dezirabile.nr. 3-4 (47-48)/2012 stimuleze. în planul personalităţii copilului. Organizaţi timpul şcolar astfel încât să evitaţi timpii morţi sau suprasolicitarea elevilor! 3. sarcinile de învăţare pentru elevi! 2. capacitatea empatică. Nevoia de responsabilităţi – distribuirea şi. pentru a le menţine şi a le generaliza! 8.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . încurajaţi-i şi evidenţiaţi progresele lor şcolare.. 90). „în centrul atenţiei‖ dvs. a stresului. date fiind efectele sale. prin valorile. asumarea de responsabilităţi. Valorificaţi strategii didactice pliate pe stilurile de învăţare şi ritmurile diferite de învăţare ale elevilor. Dozaţi-vă grija. să simtă că este valorizat! 6. Dacă am încerca să creionăm un set de recomandări pentru profesorii preocupaţi de prevenirea stării de stres a elevilor.Anul XIV . 47 . astfel încât fiecare elev să se situeze. speranţa.! 12.! 5. Cum combatem stresul Stresul şcolar nu este nici un fenomen ce poate fi ignorat. respectaţi nevoile şi vârsta acestora! Afişaţi întotdeauna o atitudine pozitivă faţă de elevi! 11. către o integrare socio-profesională optimă. este una dintre realităţile spaţiului şcolar care necesită reflecţie susţinută şi intervenţie urgentă. comportamentele şi atitudinile pe care le promovaţi! Deci „lucraţi‖ şi cu dvs. prin sancţionarea greşelilor şi omiterea reuşitelor‖ (Muntean. dezastruoase uneori. Manifestaţi încredere în elevii dvs. Ignoraţi comportamentele indezirabile ale elevilor. prin laudă sau recompensă adecvată vârstei. Comunicaţi în mod clar aşteptările. nici unul implacabil sau fără soluţie.. la un moment dat. exigenţele. rezultate ce pot fi cond ensate în starea de fericire a individului şi starea de armonie a societăţii. Respectaţi-vă elevii. ori să îl transforme în indisponibilitate pentru învăţare. în acord cu propriile resurse cognitive.

135).PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Carver (1989. Lazarus şi Folkman (1984. care regrupează strategiile care vizează reglarea emoţiilor asociate evenimentului stresant. 143): coping-ul centrat pe problemă. Toate aceste strategii de coping. Yussof. valorificate în mod corect şi eficient. Coping-ul centrat pe emoţii cuprinde strategii cognitive care nu modifică situaţia. în general. cu scopul de a schimba relaţia dintre persoană şi situaţia sa. Lazarus. 48 . Acesta rezidă în efortul cognitiv şi comportamental de a reduce. coping-ul constrângător. 2007. 1984. apud. managementul timpului (2007. prin direcţionarea acţiunilor care ar avea sau nu succes. se pare. acceptare. auto-învinovăţire). Preda identifică o serie de modalităţi de gestionare a acestuia: informarea privind sursele de stres. căutarea unui sprijin social). coping-ul centrat pe problemă predomină atunci când oamenii simt că pot face ceva constructiv. pot amortiza impactul nedorit al situaţiilor stresante asupra stării fizice. reinterpretare pozitivă. negare. Preda. 2007. 2007) descriu coping-ul centrat pe problemă ca fiind orientat spre acţiune. de a stăpâni şi tolera solicitările interne sau externe care depăşesc resursele personale (Preda. conştientizarea reacţiilor la stres. 2010) a decelat 16 dimensiuni ale coping-ului: cinci dimensiuni ce se referă la aspecte conceptuale distincte ale coping-ului centrat pe problemă (coping-ul activ. umor. 1980. 2010).nr. degajare mentală. degajare comportamentală. dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos. stabilirea şi menţinerea unor raporturi sociale adecvate. consumul unor substanţe. credinţă) şi şase dimensiuni care se referă la răspunsuri de coping ce sunt mai puţin folositoare (concentrarea pe emoţii şi exprimarea acestora. apud Yussof. Una dintre modalităţile novatoare şi. în timp ce coping-ul centrat pe emoţii este activat în special atunci când oamenii consideră că stresorul este ceva ce trebuie suportat (Folkman. 3-4 (47-48)/2012 Raportându-se la stres. extrem de eficientă pentru surmontarea stresului o reprezintă coping-ul. dezvoltarea stimei de sine. emoţionale şi mentale. planificarea. care implică strategii orientate spre managementul evenimentului. dezvoltarea unor abilităţi de management al stresului.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . suprimarea activităţilor colaterale. coping-ul centrat pe emoţii. 135).Anul XIV . Specialiştii au identificat două tipuri de mecanisme de coping (Preda. ci mai ales atitudinea persoanei faţă de situaţie. cinci dimensiuni ce se referă la aspecte ale coping-ului centrat pe emoţii (căutarea unui sprijin social emoţional. Deşi cei mai mulţi stresori pun în funcţiune ambele tipuri de coping. apud.

Stă însă în puterea noastră să-i instrumentăm pe elevi cu o serie de capacităţi. supunând elevii la multiple presiuni şi ―obligându -i‖ cumva să experimenteze stresul de la vârste din ce în mai mici. nu putem să nu observăm că solicitările. organizarea: acest demers este evident încă din momentul consemnării notiţelor. a-i cenzura. intensifică dezvoltarea psihologică. iar nivelul stresului este unul mai ridicat. managementul timpului se referă şi la asigurarea unui echilibru între momentele de odihnă/somn şi cele de efort susţinut. dacă ei îşi imaginează că îşi ating scopurile. poate reduce stresul şi poate facilita această activitate fundamentală a elevului. evita sau chiar elimina. Aceste experienţe sunt valoroase pentru că pot impulsiona/conduce la dezvoltarea unor strategii eficiente de coping şi acestea. apud. ei nu au experienţa necesară. bazat pe secvenţierea învăţării în părţi mici. în condiţiile unei societăţi marcate de o serie de probleme. 2010) apreciază că stresul poate fi prezent până şi în viaţa copiilor de 6 ani. astfel încât să reducă nivelul stresului (adaptare după Scott. 5. asigurarea unui mediu de învăţare adecvat: contextul în care se produce învăţarea. 49 . 2.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . la rândul lor. din care se elimină. Elevii trebuie învăţaţi cum să identifice. exigenţele acesteia. toţi copiii experimentează stări de stres. în paralel cu activitatea de predare. manifestarea optimismului – încrederea în sine. Studiile demonstrează că elevii care nu se odihnesc suficient întâmpină mai multe dificultăţi în învăţare. posibilii stresori. cunoaşterea stilului propriu de învăţare şi respectarea lui diminuează nivelul stresului. Yu ssof. De asemenea. cu incidenţe evidente în viaţa fiecărui individ. Raportându-ne la realitatea şcolii româneşti contemporane. de competenţe care i-ar putea ajuta să-şi dezvolte abilităţi de învăţare eficiente. 2011): 1. specialiştii atrag atenţia asupra faptului că în procesul de creştere.Anul XIV . 4.stresul elevilor se poate reduce şi performanţa şcolară se poate îmbunătăţi. la toate nivelele educaţionale. copiii sunt expuşi unor niveluri semnificativ ridicate de stres. Deşi. 8. 3-4 (47-48)/2012 Contrar percepţiei generale conform căreia stresul este un fenomen specific lumii adulţilor. nici maturitatea să înţeleagă stresul şi nici nu deţin resursele intelectuale şi emoţionale adecvate pentru a-i face faţă. valorificarea unor abilităţi de învăţare eficientă. 7. proiectând şi respectând un program de studiu zilnic. au crescut. puncte forte.nr. rând pe rând. pentru că elevii ştiu exact care sunt factorii ce le favorizează sau le blochează învăţarea şi îi pot controla. cunoaşterea şi valorizarea propriilor calităţi. vizualizarea (proiectarea) . 3. să selecteze şi să noteze datele importante pentru teste şi pentru realizarea sarcinilor educaţionale propuse. performanţele lor sunt mai slabe. 6. în sensul de a -i menţine. Band şi Weisz (1988. O bună organizare poate conduce la scăderea nivelului de stres. managementul adecvat al timpului: este foarte important ca elevii să acorde timp suficient studiului şi să-şi planifice adecvat acest timp.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . dacă vizualizează reuşita lor în rezolvarea sarcinilor educaţionale. utilizarea tehnicilor de management al stresului. sunt de natură să permită succesul şcolar şi să combată stresul şcolar.

(2011). Robinson. de starea lor de bine. (1997). L'intelligence du coeur. (coord. M. T. Bucureşti: Publica. Abordări conceptuale şi praxiologice în ştiinţele educaţiei. adaptarea la evenimente stresante şi consecinţele asupra sănătăţii. Stressors And Coping Strategies Among Secondary School Students In A Malaysian Government Secondary School: Initial Findings.pdf 50 . Cum să te aperi de stres. G. 4. J.).org/pdf/ASEAN_110202. 8. Légeron.11(2) July – December 2010: XX XX.. (2007).Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . V. Manual de inteligenţă emoţională.. R. Preda. În Bar-on. Profesorii sunt însă cei care trebuie să-şi asume misiunea de a dezvolta mecanisme adecvate prin care să elimine factorii generatori de stres din mediul şcolar. (2010). un mediu cu adevărat securizant pentru sănătatea lor psihică şi fizică. 3. Matthews.. BIBLIOGRAFIE: 1. P. (2006).com/od/studentstress/ht/schoolstress. K. http://stress. Filliozat. Parker. (2006). Bucureşti: Editura Trei. Vol. 5. 6.about.. (2011).htm 9. 7. 3-4 (47-48)/2012 6. A. Yussof. Psihologia dezvoltării umane.. M. (2003). În „ASEAN Journal of Psychiatry‖. Cluj-Napoca: Editura Eikon. Bucureşti: Curtea Veche Publishing.. (coord.). Creţu.. Psihologia educaţiei. Iaşi: Editura Polirom.D. (2007). R. Reduce Student Stress and Excel in School. Inteligenţa emoţională. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti – Editura Credis. să construiască o şcoală prietenoasă pentru copii. 2. O lume ieşită din minţi.Anul XIV . Editions Jean-Claude Lattès. Concluzii Stresul şcolar necesită o atenţie specială din partea tuturor celor care sunt preocupaţi de creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor. Aceasta nu exclude. (2011). Modele explicative şi metode de investigare a mecanismelor de gestionare a stresului. E. M. ci presupune inclu siv abilitarea lor pentru confruntarea eficientă cu stresul şcolar şi pentru gestionarea eficientă a oricărei forme a stresului întâlnită în cotidian.A. Zeidner.nr. Muntean. I. Scott. Revoluţia creativă a educaţiei. http://aseanjournalofpsychiatry. Stress.. S.. În Ionescu.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .

numeroase ulceraţii ale mucoasei stomacului şi atrofia unor părţi ale sistemului limfatic implicat în imunitate. Prin autopsia animalelor de laborator agresionate în diferite moduri. solicitare. arsuri termice sau electrice). presiune. psihici ş. în special cele endocrine. aceste variaţii morfofuncţionale. De aici.nr. trei organe sau sisteme: hipertrofia glandelor suprarenale. HANS SELYE Termenul de stres provine din fizică unde defineşte forţele fizice sau constrângerile care acţionează asupra unor materiale şi care le solicită structura de rezistenţă. sunt independente de natura agentului cauzal. în limba română. Acesta. biologici (infecţii). Cel care a folosit. pornind de la aparenta expresie comună a oamenilor bolnavi. Hans Selye a emis conceptul de Sindrom general de Adaptare definit ca ‖totalitatea mecanismelor nespecifice capabile să asigure mobilizarea resurselor adaptative ale organismului in faţa agresiunii care -i ameninţă integritatea morfologică sau a constantelor sale umorale ‖(Iamandescu.a. în principal. Hans Selye. încordare şi care la rândul lui provine din latină unde are sensul de strângere.Anul XIV . erau palizi. termenul într-o lucrare ştiinţifică medicală. 3-4 (47-48)/2012 IMPLICAŢII MEDICO-SOCIALE ALE STRESULUI Dr.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . aerul de bolnav cum le-a spus el (slăbeau. 19 93: 54). Homeostazia este un concept. s-a descoperit că modificările apărute interesau. care defineşte integritatea constantelor umorale morfologice ale organismului. Mihai NISTOR Motto: Important nu este ceea ce ţi se întâmplă. este endocrinologul canadian. Cannon şi Hess au descris reacţia de alarmă ca primă fază a modificărilor apărute în organism şi ca răspuns la acţiunea unor stimuli capabili să producă leziuni. Pornind de la aceste cercetări. a fost preluat cu doi „ss” apoi s-a preferat varianta cu un singur s deoarece au apărut şi variantele adjectivale (stresant) şi verbale (a stresa). printr-o serie de modificări nespecifice. ci felul în care reacţionezi. fizici (traumatisme. Au fost numite nespecifice pentru că. La început. Alături de Selye. Cuvântul stres provine din englezescul stress care desemnează tensiune. numai vroiau să muncească. în general. 51 . constrângere. nu aveau poftă de mâncare) a ajuns la concluzia că organismul reacţionează la acţiunea unor foarte variaţi factori de mediu. a arătat caracterul de nesp ecificitate al reacţiilor de păstrare a „ homeostaziei‖. născut la Viena. enunţat în 1930 de Cannon. să se bucure. pentru prima dată. chimici (arsuri chimice).PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .

Dacă acţiunea agentului stresor continuă. au evidenţiat că pe lângă stresul acut caracterizat de bruscheţea acţiunii. cea mai precoce componentă a primei faze de stres. faza de epuizare. proprietatea stimulilor de a putea produce vătămări. agitaţia. faza de stare. intensitatea mare este de asemenea o caracteristică a agentului stresor necesară depăşirii mecanismelor locale de apărare şi. în care regiunile corticale încep să capete roluri mai evidente în descifrarea acţiunii stimulilor şi în care modificările markerilor de stres sunt asemănătoare. apare o altă fază. 3-4 (47-48)/2012 Cercetările lui Selye s-au concentrat pe natura externă a agenţilor stresori. şi a recunoscut importanţa factorilor psihici în declanşarea stresului. este vorba de sistemele nervoase de a adaptare. hipotensiune. Astăzi.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Starea de stres are trei faze : reacţia de alarmă cu starea de şoc. de consolidare a mecanismelor de adaptare. reacţionând la stimulii capabili să producă o vătămare. Cercetările efectuate după anii 1950. se înţelege o componentă a stresului ca ”reacţie generală nespecifică a organismului la acţiunea unor factori . pentru a putea produce un sindrom general de adaptare trebuie să îndeplinească trei cerinţe : bruscheţea cu care acţionează este determinată de timpul foarte scurt necesar producerii leziunilor.agenţi stresori .nr. în accepţiunea largă a cuvântului stres se înţelege în general stresul psihic şi agenţii stresori. în care un rol principal este deţinut de sistemele endocrine. homeostazia este perturbată şi se instalează starea de boală. nocivitatea. intensitatea stimulului şi nocivitatea agentului stresor există şi un stres cronic caracterizat prin acţiuni repetitive. Agenţii stresori. ceea ce explică lipsa durerii în primele momente ale unui traumatism. În termeni medicali. Pe lângă cortizol. numiţi agenţi stresori. În general. când toate aceste mecanisme care. în acest stadiu. îşi încetează acţiunea. transpiraţii. timp scurt care nu permite mecanismelor locale de apărare să acţioneze.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . prin stres. Cele mai multe cercetări date publicităţii în ultimul timp s -au ocupat de stresul psihic şi agenţii cauzali. încordarea musculară.Anul XIV . endorfine.de natură variată” (Hans Selye – părintele stresului ) şi 52 . se eliberează si adrenalină şi noradrenalină. citokine etc. care se manifestă cu paloare. depun un efort de adaptare a organismului la noile condiţii. cuvântul stress defineşte starea organismului care. în fond. de mai mică intensitate a agenţilor stresori. Poziţia dominantă în această fază de maturare a proceselor de adaptare la acţiunea factorilor stresori este deţinută de glandele suprarenale. încearcă sa păstreze homeostazia pe principiul economicităţii (folosirea mijloacelor strict necesare limitării daunelor). În ultimul timp. Unele endorfine au acţiune algică. urmată de faza de contraşoc în care se mobilizează mecanismele de menţinere a homeostaziei şi în care apar hipertensiunea. hormonul stresului. anii de pionierat ai observării mecanismelor de adaptare.

Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Profesorul Iamandescu definea în 1998 stresul psihic ca un caz particular de stress general fiind declanşat de anumiţi agenţi stresori. cauzat de disconfortul psihic cauzat de boală şi durere ( Iamandescu. 2003:186). 1993). Profesorul român Mihai Golu defineşte stresul ca o ―stare de tensiune. dorinţe. prin stres.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . de frustrare sau reprimare a unor motivaţii (trebuinţe. Din cadrul acestui sindrom. Lazarus şi Folkman au elaborat teoria cognitivă a stresului care defineşte stresul ca un „efort cognitiv şi comportamental (cu exprimare afectivă pregnantă –de a reduce. Alergologul şi profesorul român Ioan Bradu Diamandescu aduce în discuţie diferenţa semnificaţiei pentru organism a agenţilor stresori negativi (distres) şi pozitivi (eustres). acelaşi agent psihic stressor nu declanşează întotdeauna un sindrom de adaptare la acelaşi individ. Starea de boală este un exemplu de stress psihic primar prin semnificaţia de pericol pentru viaţa sau integritatea individului şi un stress psihic nou. cuvântul trebuie să fie decodificat (înţelegerea semnificaţiei) la nivel cortical şi să aibă o anumită semnificaţie de ameninţare pentru individ.Tot el include suprasolicitările cognitiv-afective şi voliţionale în grupa situaţiilor generatoare de stress. de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării unor probleme― (Iamandescu. în lumina noilor concepte. încordare. respectiv cei psihologici. determinată de agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă. stăpâni sau tolera solicitările externe sau interne care depăşesc resursel e personale“ Iamandescu.Anul XIV . unde ajung pe calea cel ui „de-al doilea sistem de semnalizare” descris de Pavlov. De asemenea. În anii ‖80. 3-4 (47-48)/2012 anume stresul psihic. Pentru a putea produce un stress psihic. Din acest motiv putem vorbi de un stress psihic primar ca rezultat al agresării psihice directe şi de un caracter secundar al stresului psihic care este de fapt o reacţie de conştientizare a unui stres fizic care capătă o semnificaţie de ameninţare. secundar. a unor reacţii psihice şi a corelatelor lor somatice (afectând cvasitotalitatea 53 . O definiţie mai cuprinzătoare a stresului.nr. În 1993 vorbea de un ― stress psihic secundar ― ca expresie a acţiunii unor stimuli non-psihologici (fizici. Asta înseamnă că stimulii trebuie să fie decodificaţi la nivel cortical. disconfort. Nu toţi indivizii declanşează un stress psihic la acţiunea aceluiaşi agent stresor ceea ce a condus la concluzia că există o anumită vulnerabilitate psihică. se înţelege partea mai puţin plăcută a stresului psihic şi anume distresul. a fost elaborată de Iamandescu în 1998-1999 care spunea că ― stresul psihic reprezintă un sindrom constituit de exacerbarea. aspiraţii) . chimici. fiind importantă şi starea afectivă din acel moment a subiectului. stimulii trebuie să aibă o semnificaţie negativă (distress) sau pozitivă (eustres) pe care individul să o perceapă ca atare. biologici) ale căror efecte se transmit insiduos la scoarţa cerebrală. dincolo de nivelul unor simple ajustări homeostatice. care poate fi genetică sau dobândită prin experienţă. 1993:35). Pornind de la această definiţie se observă că pentru a putea fi agenţi stresori psihologici.

Anul XIV .‖ ( von Eiff în Iamandescu. ca Lazarus. nocivitatea) şi introduce în enunţ departajarea clară a rolurilor favorabile şi nefavorabile caracteristice eustresului şi distresului. French. imposibilitatea rezolvării unor probleme ş. În definiţiile distresului elaborate de unii cercetători. reacţii de validare a stării de stres. surprinzător. adică stresul psihic cu potenţial nociv pentru organism. sunt ‖stimuli cu semnificaţie benefică pentru individ. în categoria factorilor capabili să inducă distres pe lângă s uprasolicitările capacităţii intelectuale (inclusiv atenţia şi memoria) este enunţat ca agent stresor şi subsolicitarea. de rolul folosirii intensive a unor anumite procese corticale. O secreţie moderat crescută de adrenalină. în faza de alarmă. 54 . Important este că în cursul eustresului apare o secreţie importantă de ―endorfine cerebrale. de capacităţile pe care individul consideră că le are ( Lazarus). alteori un rol extrem de favorabil pentru subiect (percepuţi sau anticipaţi ca atare de subiect). brusc şi/sau persistenţi şi având uneori un caracter simbolic „de ameninţare”. stresul plăcut. este implicat într-o măsură mare în inducerea sau favorizarea stării de eustres. produsă de izolarea autoimpusă sau utilizarea sub valoare a capacităţilor profesionale şi de o formă mai nocivă. subsolicitarea aspiraţională prin perceperea nesatisfacerii unor nevoi sociale. de asemenea. Este de reţinut că efortul fizic. apare şi în eustres. Distresul este însoţit. în faza de stare. ca neurohormoni modelatori ai plăcerii― (Hăulică). ameninţările. noradrenalină şi cortizol. vorbeşte despre implicarea structurilor corticale în decodificarea şi compararea caracterului de nocivitate (anticiparea). (excitanţi plăcuţi ai ambianţei sau trăiri psihice pozitive ori palpitante. care diferă de distres prin caracterul agenţilor stresori care. 3-4 (47-48)/2012 compartimentelor organismului) în legătură cu excitaţia externă sau internă exercitată de o configuraţie de factori declanşanţi (agenţi stresori) ce acţionează intens. ca manifestări fiziologice obiective. Alteori agenţii stresori mai pot să reprezinte excitanţi psihici cu rezonanţă afectivă majoră ( pozitivă – eustres sau negativă – distress) sau surse de suprasolicitare a proceselor cognitive şi voliţionale. intensitatea mare. de la emoţii până la sentimente) şi care au consecinţe benefice pentru organism. 2003). în cazul distresului. Aceste modificări umorale pot ajuta la validarea stării de stres. 2003: 198). Kaplan. de o secreţie crescută de adrenalină şi noradrenalin. Aceşti hormoni secretaţi în substanţa corticală impun starea de bine percepută în timpul e ustresului.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .a. Noţiunea de stres este asociată astăzi cu distresul. Această definiţie cuprinde caracterele agentului stresor enunţate în perioada de pionierat a cercetărilor asupra stresului (bruscheţea. şocurile emoţionale.nr. dar mai greu de depistat. chiar sub forma unui stress fizic. de această dată. În definiţia distresului apare noţiunea de subiectivitate. Alţi factori recunoscuţi ca agenţi psihici stresori mai apar: conflictele. şi de o secreţie cortizolică crescută. Distresul apare când există o neconcordanţă între ce se aşteaptă de la un individ şi ceea ce consideră el că poate face. şi vorbeşte.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . frustrările. cu participare afectivă pregnantă“ (Iamandescu.

3-4 (47-48)/2012 De asemenea. La nivelul musculaturii poate apare hipertonie sau hipotonie (leşin). râsul şi veselia în general. inhibiţia sexuală (Iamandescu. triumful. ameţeală sau „mut de fericire‖. În cazul comportamentului activ determinat de acţiunea acută a factorilor care sunt interpretaţi ca o ameninţare. Asemănător. Din acest motiv structurile corticale care intervin în aprecierea evenimentelor şi care pot iniţia voluntar acte motorii au nevoie de un sistem senzorial de transmitere a informaţiilor unde sunt integrate. în general anxioasă. impulsul de a dansa.Anul XIV . secreţie salivară scăzută. La nivelul aparatului digestiv pot apare greţuri. insomnie. crampe abdominale.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . prin rememorare. 55 . În ceea ce priveşte datele clinice. comparare cu situaţii negative anterioare şi implicând o componentă afectivă. palpitaţii („simt cum îmi bate inima‖) . există modificări diferite în eustres: hohote de râs. pe termen lung. apnee („ am rămas fără aer ‖). Excitaţia sexuală poare apare în timpul eustresului. strigăte de bucurie care apar în cadrul tipului activ. structurile corticale au un rol predominant. în timp ce tipul pasiv poate reacţiona prin vertij. este un factor favorizant pentru sănătate .nr. De asemenea. în contrast cu distresul care reprezintă un pericol. la nivelul comportamentului. ba chiar plăcuţi pe chip se citeşte extazul. Dacă în stările declanşate de agenţi stresori neplăcuţi apare o mimică depresivă. La cele două tipuri de stimuli se adaugă cei cu rezonanţă psihică negativă care sunt percepuţi de organism ca disconfort somatic (dismnee. la nivelul expresiei faciale se poate observa o diferenţă între stările de distres şi eustres. La nivelul sistemului nervos.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . ameţeli. Comportamentul pasiv apărut în cazul distresului se manifestă prin groază. lagoreea. interpretate şi unde capătă o componentă afectivă importantă.creşteri tensionale sau colaps (leşin) dispnee (dificultate de a respira). diaree. prin caracterul repetitiv. tenesme. furia. vărsături. iar în timpul distresului apare inhibiţia sexuală. ameţeli. dureri ) şi interpretaţi de cortex ca agravanţi. pentru sănătate. senzaţia de învârtire a spaţiului înconjurător. În stresul psihic decodificarea caracterului de ameninţare are o mare importanţă. tremurături care însoţesc modificările apărute la nivelul aparatului cardiovascular şi anume: tahicardie sau bradicardie. acţiunea celor două tipuri de factori se manifestă asemănător prin cefalee. în timpul stresului poate apare senzaţia imperioasă de a urina. apare agitaţia psihomotorie. cu imobilizare facială şi motorie. în stările declanşate de factori interpretaţi ca fiind mai puţin ameninţători. Cercetătorii au pus în evidenţă pentru declanşarea stresului psihic pe lângă factorii stresori externi şi factori stresori interni care. crispată. 2003). trebuie remarcat că eustresul este o formă de stress psihic acut care. Tot structurile superioare au şi rol inhibitor asupra unor comportamente exagerate determinate de intensitatea mare a stimulilor. diaree.

Secreţia acestui hormon este reglată printr-un mecanism de feedback negativ de către hipotalamus. În stresurile cronice secreţia de cortizol se diminuează şi este depăşită de secreţia crescută de catecholamine. pentru stres în general şi pentru cel psihic în special. la rândul ei. În ceea ce priveşte modificările umorale. „ creierul endocrin ‖ şi sediul unor multipli centrii neuro -vegetativi şi sistemul limbic cu rol integrator între psihic. sunt hipotalamusul. Aceste două componente ale sistemului nervos veget ativ acţionează antagonist. creşterea tensiunii. În cazul încărcării excesive a SRAA poate apare insomnia. neuronii peptidergici hipotalamici secretă hormonul de eliberare a CRH care . cu trăirile sale subiective şi modificările obiective. la nivelul bronhiilor prin hipersecreţie şi constricţie. reducerea peristalticii şi secreţiilor digestive ş. cu rol în funcţia de „ trezire a scoarţei”este sistemul reticulat activator ascendent (SRAA) al trunchiului cerebral. depresie) secreţia clorhidropeptică este abundentă. în general. Interesant este că în timpul unui stres acut secreţia gastrică este suprimată dar. în timpul desfăşurării unui stres cronic (anxietate. pe calea sistemului port hipofizar la hipofiză creşte secreţia de ACTH care. Sistemul nervos vegetativ îşi exercită acţiunile prin intermediul unor substanţe care joacă un dublu rol: de mediatori chimici şi de neurohormoni. creşte secreţia de cortizol. O altă structură subcorticală. De asemenea. fiziologice. Prin centrii vegetativi din măduva spinării comenzile nervoase ajung la niveul aparatelor şi organelor. În cazul hipertensivilor supuşi stresului psihic se discută despre o vulnerabilitate a hipotalamusului care conduce la creşterea suplimentară a valorilor tensionale. Sub influenţa influxurilor nervoase din cursul stării de stres. De asemenea. Manifestările obiective din timpul desfăşurării procesului de stres sunt realizate prin participarea centrilor nervoşi vegetativi superiori care sunt o zonă de comunicare între sistemul nervos de relaţie şi sistemul nervos vegetativ p eriferic. în condiţii bazale acţionând a nivelul aparatului digestiv prin creşterea secreţiilor şi a peristalticii.Anul XIV . întărirea sfincterelor. sistemul nervos simpatic este cel care pregăteşte organismul pentru „fugă sau luptă‖: tahicardie.nr.a. Dacă sistemul nervos parasimpatic este cel care acţionează.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 3-4 (47-48)/2012 Dintre structurile subcorticale (denumite aşa pentru că sunt sub coordonarea cortexului) cele mai importante. Sistemul limbic a fost numit de Duret „epicentrul relaţiei psihosomatice‖.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . ajungând. fapt constatat în stresul cronic. diferite informaţii pe care le trimit difuz şi nespecific spre scoarţă unde determină o activare a acesteia şi determină starea de vigilenţă. 56 . piloerecţie. eustresul produce o secreţie moderată de cortizol. unul dintre principalii hormoni a cărei secreţie este modificată în stările de stres este cortizolul denumit şi „hormonul stresului‖. şi ele. Este un conglomerat de nuclei situaţi la diferite niveluri şi terminaţii nervoase dispuse „ difuz ‖ care primesc. creşterea frecvenţei respiratorii şi dilatarea bronhiilor. datorită ‖ bombardării scoarţei cu informaţii redundante” apare starea de oboseală. În general se presupune că fiecare organ are o dublă inervaţie: simpatică şi parasimpatică. Noutatea sau bruscheţea agenţilor stresori determină secreţia mărită de cortizol.

şi care dispar după relaxare şi euforia poststres.Anul XIV . inhibiţie tiroidiană cu oprirea creşterii la copii. Creşteri ale concentraţiei lor sangvine apar şi în alte situaţii. hiperglicemie. scăderea absorbţiei intestinale a calciului cu osteoporoză. de efortul fizic şi hipoglicemie.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .a. Rolul benefic apare în creşterea capacităţii de adaptare în efortul fizic. Vasopresina (hormonul antidiuretic) are o secreţie crescută în stresul fizic generat de deshidratare sau hemoragii. De asemenea. Aceste modificări ale concentraţiei în sânge ale substanţelor amintite pot fi obiectivate prin măsurători. participă activ la excitarea SRAA (sistemul reticulat activator ascendent) care produce reacţia de trezire a scoarţei. Secreţia hormonului de creştere (STH) este stimulată de emoţiile neobişnuite. hormoni a căror secreţie este stimulată de gonadoliberină. În cadrul stresului agenţii declanşatori sunt varecterizaţi prin intensitate şi durată. apare anovulaţia şi amenoreea secundară cu sterilitate la femei şi impotenţă secundară prin scăderea secreţiei de testosteron la bărbaţi. Are rol diabetogen şi de creştere a colesterolemiei (nociv pentru cei dispuşi la diabet şi pentru cei cu ateroscleroză). cortizolul produce catabolism. hipercolesterolemie cu redistribuirea ţesutului adipos.nr. Adrenalina este mai mult crescută în stresul psihic dominat de anxietate. Dopamina creşte în stresul fizic şi la cei hipertensivi. neexteriorizate. efect anti-insulinic cu diabet steroid. Adrenalina şi noradrenalina sunt secretate de glandele suprarenale. Testosteronul are o secreţie scăzută în stresurile însoţite de depresie şi o valoare crescută în cele cu răspuns activ agresiv. Prolactina secretată de hipofiză sub acţiunea hormonilor hipotalamici eliberatori apare în stresurile acute şi produce scăderea libidoului atât la bărbaţi cât şi la femei. De regulă se foloseşte cortizole mia (cantitatea de cortizol în sânge) care este un indicator destul de fidel al stării de stres şi concentraţia în urină a produşilor de degradare a adrenalinei şi noradrenalinei cu menţiunea că aceste creşteri ale catecholaminelor nu sunt specifice stării de stres.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . de noutate şi de concentrarea atenţiei. Măsurarea 57 . valabilă în momentele de început când corpul trebuie să continue lupta. inhibiţie gonadică cu amenoree şi libidou scăzut. Prin scăderea hormonului foliculostimulant şi a celui luteinizant. Noradrenalina este crescută în timpul răspunsurilor agresive şi al furiei reţinute. Tot „ hormoni de stres ‖ sunt şi un grup de neuropeptide denumite opioide endogene a căror secreţie crescută este responsabilă de analgezia de stres. imunodepresie ş. amenoree de stres şi modificarea comportamentului matern de alăptare. 3-4 (47-48)/2012 La nivelul metabolismului. STH-ul este un hormon care poate fi utilizat ca marker datorită precocităţii creşterii sale în situaţii de stres. Hormonul de eliberare a gonadotropilor (Gonadoliberina) are o secreţie diminuată până la abolire în condiţii stresante.

Rocco Crino.Anul XIV . 3-4 (47-48)/2012 modificărilor concentraţiei în sânge ale celorlalte substanţe nu sunt de rutină. Ion (2010). Endocrinologie Cinică. Dumitru D. Iaşi.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . BIBLIOGRAFIE : 1. Psihoterapia Tulburărilor Anxioase. Editura All (format PDF.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Mark Creamer. Bucureşti. Farmacologie. Iamandescu. Ioan-Bradu (1993). Dicţionar de Psihologie. Caroline Herot. Lisa Lampe. Stresul Psihic şi Bolile Interne. Iaşi. on-line. chiar dacă unele modificări sunt specifice. 2012) 58 . Daron Roland şi Parot Francoice (2007). Bucureşti. (2011). Editura Polirom 3. Tulburările de Creştere. Fulga. Adrian Pye (2007). Andrews Gavin. Editura Universitară Carol Davila Bucureşti 5.nr. Daniel (2007). Bucureşti. Editura Polirom 2. Brănişteanu. Grigorie. Editura Humanitas 4. Editura Medicală 6. accesat in septembrie.

Today. T. solicitare.. din care se poate remarca faptul că stresul poate avea nu doar consecinţe nefericite asupra individului. Stress is a part of life in a fast paced society. constrângere. 3-4 (47-48)/2012 IMPLICAŢIILE STRESULUI ÎN VIAŢA PERSONALĂ CONTROL. La nivel individual. stress is psychologic and not as formerly mental.nr. dar şi să le efectuăm la un nivel superior. etc. It is important to be able to select an appropriate stress management strategy and apply it. stresul este definit ca un ―factor de interferenţă ce distruge sănătatea mentală şi fizică a unei persoane şi apare atunci când organismului i se cere mai mult decât poate oferi în mod normal.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . it is necessary that people know and respect their limits: to evaluate which parts of the situation are control over and which parts are not. stress is a daily reality. povară. G. ce aveau înţelesuri de ―constrângere. Key words: eustress.‖ (Hindle. PREVENIRE ŞI AMELIORAREA EFECTELOR Masterand Anca Cristina OPREA Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Universitatea din BUCUREŞTI Stress . A necessary condition in order to reduce stress is to create a mind-body balance. Cole. ci şi pozitive. Studiile pe această temă (Burduş. stressor. To control stress. 2001. tensiune. Acesta ne ajută să stabilim şi să atingem scopurile. suferinţă‖. problem solving process. Potrivit lui H.Thousands of faces. forţă. p. emotions which inhibit you to hinder your path to personal goals. parţial din cuvântul ―estrece‖ din vechea franceză. It may mark us when we least expect. distress. Selye (1956). Termenul de ―stres‖ desemnează o serie de substantive cu nuanţe ce pot diversifica sensul: încordare. Acest tip de stres poartă denumirea de EUSTRES. 2000) au arătat că stresul este declanşat de un eveniment semnificativ care ne şochează sau ne 59 . Ce este stresul şi ce implicaţii are ? Stresul este o afecţiune de care suferă din ce în ce mai mulţi oameni în societatea modernă.Anul XIV . But contrary to popular belief.. 6). efort. Căprărescu Ghe. positive mental attitude. A. Această definiţie întăreşte cele afirmate anterior.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Learning how to manage stress will make you able to handle challenging situations and signifiant events in your life better. Potrivit Webster‘s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language etimologia cuvântului ―stres‖ provine parţial din abrevierea cuvântului englezesc ―distres‖. E... stress is not always bad because a certain amount of stress is beneficial. shadows. 1999. ―stresul este reacţia nespecifică a organismului la orice solicitare‖. presiune. For many people.

stresul este în general consecinţa adecvării ritmului vieţii profesionale la cel al vieţii private (Petrescu. atât în condiţiile de normalitate cât şi în situaţii speciale. Cu toate acestea. trebuie să privim deopotrivă şi efectele benefice ale stresului. o parte importantă a unei vieţi sănătoase. paralizează mai degrabă decât stimulează. insomnii sau chiar pierderea respectului de sine. numit DISTRES. De fapt. Prevenirea stresului Stresul individual poate fi parţial măsurat prin puls şi prin nivelul de adrenalină. dar şi acasă. rata anuală de atacuri de cord şi de sinucideri. Nu există o statistică medie pentru a determina pulsul personal.Anul XIV . instabilitate profesională şi în unele cazuri grave. deoarece fiecare persoană are propriul său puls şi propria sa tensiune. Denumit şi ―maladia invizibilă‖. dar importantă este diferenţa dintre aceşti parametri. 60 . Prin urmare. iritaţi şi adesea dependenţi. 2004). pentru bolile care au la bază stresul la locul de muncă se cheltuieşte 10% din PIB. Evenimentele cele mai distructive şi periculoase sunt cele care implică un conflict sau o pierdere. Acest tip de stres. De altfel. Acesta contribuie la perturbarea stării de sănătate şi a bunăstării. În Marea Britanie se pierd anual 180 de milioane de zile lucrătoare din cauza stresului. Există şi diferenţe de gen: când femeile sunt stresa te devin deprimate şi retrase. Altfel. pierderea productivităţii. În Norvegia. câte tensiuni creează şi cum răsuflăm uşuraţi când s -a terminat. 3-4 (47-48)/2012 alarmează şi căruia trebuie să-i facem faţă. Aceste reacţii chimice care au loc în organism duc la o creştere a bătăilor inimii şi la o respiraţie mai accelerată.nr. de pildă creşterea şomajului sau o catastrofă economică. În momentele stresante sunt eliminaţi hormoni care ajută organismul să reziste şi să facă faţa situaţiei. iar bărbaţii devin agresivi.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . dureri de cap sau probleme digestive. Statisticile arată că stresul constituie cauza a jumătate din decesele premature din SUA. sinucidere la locul de muncă. Creşterea cazurilor de atacuri de cord şi de sinucidere reflectă de obicei o cauză socială majoră de stres. dacă nu-şi poate continua viaţa normală. este uşor de observat relaţia dintre stres şi capacitatea de memorare sau de aducerea aminte a anumitor detalii. Absenteism. fiecare persoană răspunde diferit la factorii de stres. oricâtă satisfacţie ne -ar da. Stresul se poate manifesta prin crize de panică. ne pune o serie de probleme prin noi sarcini şi amplificarea responsabilităţilor. Poate fi vorba de pierderea unei persoane dragi sau a unui lucru important. stresul este un factor în 11 din cele 15 de cazuri ale morţii în Canada şi este un motiv întemeiat de a merge la medic. Chiar şi avansarea la locul de muncă. Spre exemplu un interviu pentru ocuparea unui post. este să învăţăm să aducem stresul spre un nivel benefic. O suferinţă fizică poate afecta imaginea propriei persoane şi încrederea în forţele proprii. există şi momente în care stresul este copleşitor. Statisticile naţionale reprezintă una dintre principalele surse de informare asupra nivelului de stres în societate-de exemplu. toate însumează costul implicat de stres. accidente. conflictele sunt prezente atât la muncă. Dar. ceea ce înseamnă o mai bună oxigenare a creierului. Pe acest fond.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .

17. depresie şi consecinţe stresante. iar puritatea minţii este o premisă a gândurilor pure şi pozitive. Gândurile iau naştere din mintea umană.nr. Dacă există o urmă de negativism în ele. 3. 8. Nu acceptaţi orice invitaţie. Stabiliţi-vă aşteptări clare. 4. Aptitudinea de ―a simţi‖ este una dintre cele mai minunate daruri ale fiinţei umane. Bucuraţi-vă de timpul alocat pentru dumneavoastră (―ore liniştite‖). Renunţaţi la consumul de cafea. 5. 6. Spuneţi NU lucrurilor şi nu persoanelor. Recunoaşterea şi combaterea eficientă a situaţiilor stresante‖. Orice impuls al minţii. 11. Rămâneţi calm-chiar şi atunci când în jur este agitaţie. Învăţaţi să spuneţi NU. aparţinând lui Jörg-Peter Schröder şi Reiner Blank sunt enumerate 20 de sfaturi pentru prevenirea stresului. 3-4 (47-48)/2012 În ghidul despre managementul stresului. Organizaţi-vă propria persoană. 18. nu trebuie să deveniţi o maşinărie de trimis emailuri. gândirea pozitivă reprezintă cheia unei vieţi sănătoase şi lipsite de stres. Faceţi pauze. 7. Alte modalităţi eficiente şi la îndemâna oricui pentru prevenirea stresului: Gândirea pozitivă şi optimismul Consumul de apă Alimentaţia Exerciţiile fizice Potrivit ghidului ―Stress-Free Living‖. Gândurile pozitive au o influenţă puternică asupra atitudinii personale. 15. chiar şi pauzele mici înseamnă foarte mult. gândul este creatorul forţelor dinamice.„Think positive. Ocupaţi-vă de lucrurile la care sunteţi expert. 9. 13. 12. Fiţi consecvent când aţi spus DA pentru ceva. 10.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 2. Dormiţi în mod sistematic şi din plin. conduce spre confuzie. Respectaţi refuzul celorlalţi.‖ –Saheb 61 . transformat în gânduri este trimis către celulele din întreg corpul. ţigări şi alcool. Fiţi atenţi cu emailurile. după cum urmează: 1. 14.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . dar şi munca dumneavoastră. ―Managementul stresului. 19. Stabiliţi-vă priorităţile. Nu faceţi nimic din obligaţie. Atitudinea mentală pozitivă . Mecanismul de apărare al organismului poate fi afectat şi astfel se poate transforma într-o situaţie dificilă. Acestea conduc spre acţiuni pozitive.Anul XIV .. Reconsideraţi-vă aspiraţiile. 16. 20. Astfel. vitale şi abile. Aveţi curajul de a-i şi dezamăgi uneori pe ceilalţi.the rest will follow. Fiţi atenţi să nu deveniţi dependent de muncă (bucuraţi -vă de serile şi de weekendurile libere). Încredinţaţi altor experţi îndatoririle pentru care sunteţi mai puţin pregătiţi. Nu pierdeţi din vedere scopurile.

cât şi greutăţile trebuie privite imparţial. Dacă un om. sau doar de ghinion. ca o săgeata asupra tristeţii poate ascunde mari oportunităţi. o senzaţie de bunăstare. o atitudine destinsă.observarea părţii pline a paharului. combinarea momentelor de lucru cu cele de repaos. 1992). aşa este cel mai bine Aparentul ghinion. ―sădeşte seminţele succesului‖ în minte.. deoarece viaţa trece. vizionarea unei comedii.nr. manifestarea compasiunii faţă de semenii noştri şi faţă de mediul 62 . ajută la satisfacerea uneia dintre cele mai mari cerinţe ale personalităţii . De aceea. observarea situaţiei dintr-un alt unghi. Astfel. Deosebirea între eveniment şi problemă Viaţa este alcătuită dintr-o serie de evenimente. Aşteptarea întotdeauna a unor rezultate bune Filosofia se bazează pe puterea infinită care se află în subconştient.‖ (Scheier. menţinerea unei atitudini pozitive în faţa provocărilor vieţii. trebuie deschisă alta pentru ca forţa divină să poată să intre şi să umple lacuna în modul Ei misterios. S. Potrivit psihologului Simona Druncea. creşterea numărului de endorfine. un plus de vitalitate. M.―Sunt fericit. rememorarea unor momente plăcute alături de cei dragi. indiferent de circumstanţe. dacă ne gândim la toate experienţele de viaţă.Atitudinea Mentală Pozitivă. De asemenea. În continuare. va avea parte de succes. iar evenimentele continuă să se petreacă. în timp ce se închide o uşă. Evenimentele nu trebuie să fie privite ca o serie de probleme. psihică şi subtilă asupra organelor şi structurilor finite. Optimismul . nu este reluare a problemelor. fiziologică. reducerea tensiunii. sunt prezentate câteva idei simple despre cum să se menţină o atitudine mentală pozitivă: Acceptarea vieţii ca o afacere profitabilă Nu există persoane care să se bucure doar de un viitor bun. C. F. umorul controlează durerea prin: distragerea atenţiei. Deatunci toate studiile au confirmat că a ―fi optimist reprezintă unul dintre factorii de protecţie cei mai puternici împotriva bolilor şi a stresului. râsul este foarte sănătos deoarece această reacţie declanşează importante modificări fiziologice pozitive. acţiunea terapeutică a râsului se explică prin influenţa sa mecanică. O persoană cu o atitudine mentală pozitivă priveşte partea bună în orice situaţie . spunea Voltaire. râsul devine un adevărat stimulator natural.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Orice s-ar întâmpla. Astfel. De fapt.acest lucru îl ajută să păstreze o gândire calmă şi liniştită. Transformarea oricărei provocări într-o oportunitate . Atât evenimentele plăcute. Râsul permite o îmbunătăţire a stării generale. Şi Carver. căci este bine pentru sănătate‖.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . antrenând mintea să gândească pozitiv. 3-4 (47-48)/2012 Conform studiului ―Stress Free Living‖.Anul XIV . acest raţionament fiind aplicabil şi asupra eşecului.

O alimentaţie adecvată poate influenţa răspunsul organismului la inflamaţii. paste. cereale.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . fructe şi legume). şi să ţineţi mereu o sticlă sau un pahar la îndemână. Exerciţiile fizice au ca efect o creştere a secreţiei de dopamină şi serotonină. De exemplu. seminţe. peşte. proteine şi grăsimi. cu condiţia să se meargă cel puţin 30 de minute zilnic şi mersul să fie într-un ritm alert. de trei . au efect euforizant (senzaţia de bine) şi antidepresiv. Primul pas: identificaţi dacă sunteţi stresaţi Primul lucru care trebuie făcut. carne slabă. 2004. Micul dejun nu trebuie să lipsească şi este recomandat să fie alcătuit dintr -un complex de carbohidraţi. vreme de patru luni) are acelaşi efect ca şi medicamentele antidepresive prescrise pentru eliminarea simptomelor de anxietate şi depresie. linte.nr. atât corpul cât şi mintea vor avea de suferit.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . cercetătorii au demonstrat că efortul fizic (treizeci de minute pe zi. Apa alungă stresul . iar sănătatea noastră depinde de o alimentaţie echilibrată.control şi ameliorarea efectelor Potrivit unui ghid practic de Management al stresului ce aparţine Serviciului de Sănătate al Universităţii Concordia.85% din ţesutului creierului îl reprezintă apa. relatează Daily Mail. ―O alimentaţie corectă este foarte importantă pentru combaterea efectelor cortizolului. pasăre. este să se observe semnele specifice stresului. Exerciţiile fizice O viaţă plină de mişcare creşte rezistenţa la stres. fasole verde.patru ori pe săptămână. este recomandat ca în alimentaţia zilnică să fie introduse alimente ca: fibrele (pâine integrală. ouă. Şi mersul pe jos are virtuţi reale. stimulând activitatea de reparare a ţesuturilor. Pentru a creşte rezistenţa la stres. Renunţarea la unele trasee cu maşina şi folosirea mai degrabă a scărilor decât a liftului contribuie la menţinerea unui nivel optim de activitate fizică. o persoană nu poate să 63 . uleiuri vegetale şi oleaginoase. Shawn. 91). cereale. există 5 paşi care ajută la ţinerea sub control a stresului şi la combaterea acestuia: 1. p. 3-4 (47-48)/2012 înconjurător ne pot ameliora starea psihică şi fizică. Fiecare dintre noi are reacţii diferite la stres. „Râsul este specific omului‖. Stresul . La Universitatea Duke.‖ (Talbott. spunea Rabelais şi ar trebui să-l folosim cu toţii mai des. Alimentaţia Mâncarea reprezintă o sursă importantă de energie. ambii compuşi chimici produşi de creier. glucide complexe (orez integral. Consumul de apă În cadrul unui experiment s-a arătat că studenţii care consumau apa înainte de un examen aveau rezultate mai bune cu până la 10% faţă de cei care nu se hidratau. nota obţinută fiind cu un punct mai mare decât a celorlalţi. Dacă sunteţi deshidratat. mazăre). pentru a alunga stresul este recomandat să beţi apă în mod regulat. De aceea.Anul XIV .

frustrare. pierderea simţului umorului.. fizică şi comportamentală. cultura şcolară sau organizaţională. nerăbdare. Stresorul este un eveniment sau o situaţie. genunchilor. palpitaţii. căldură. senzaţie de frig. pierderi de memorie. pierdere în greutate sau creştere în greutate  Semne de conduită: consumul de alcool. accelerarea ritmului respirator.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .  Semne mintale: dificultăţi de concentrare. Cei care vă cunosc foarte bine. Pasul al doilea: identificarea stresorului După ce un subiect află că este stresat. 2.. Este necesar să se recunoască şi să se noteze propriile semne cauzate de stres. oboseală. care contribuie la starea noastră psihică. frig. care au avut loc cu două săptămâni în urmă. Notaţi stresorul corespunzător situaţiei dumneavoastră. următorul pas este să descopere cauza.. deci pentru început ar fi indicat ca fiecare subiect să observe schimbările ce intervin în viaţa personală. durere abdominală localizată în epigastru până la greaţă cu stare de vomă.nr. neatenţie. Unii oameni punctează uşor cauza stresului personal. Organizaţionale: reguli. furie. 3-4 (47-48)/2012 doarmă. dureri musculare.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . facturi. v-ar putea ajuta să identificaţi cauza stresului. conflicte. scăderea libidoului. umerilor.  Semne emoţionale: anxietate. În continuare. există o clasificare generală a lor: Mediul fizic: lumină. Urmează câteva sfaturi pentru a identifica situaţiile sau evenimentele care conduc la stres. în special ale gâtului. observând când au început simptomele. Social/relaţional: violenţă sau agresivitate cu cei din jur. altora le este mai dificil. nervozitate (roaderea unghiilor. transpiraţie. scrâşnirea dinţilor). ne stresăm mai mult sau mai puţin. confuzie. durere de cap. condiţii de vreme.... dereglări ale ritmului cardiac. nervozitate. frică. are dureri sau un comportament agresiv. singurătate. îngrijorare. Financiari: taxe. schimbări în obiceiurile alimentare.. să putem determina anumite stări sau acţiuni să treacă mai uşor sau mai greu. termene de predare la şcoală sau la locul de muncă. gură uscată. agresiuni. Viaţa ne pune adeseori în faţa unor situaţii. Dacă aţi început să aveţi probleme cu somnul acum două săptămâni. O dată cu acestea apar şi factorii stresori. Cu alte cuvinte.Anul XIV . coşmaruri. 64 . ceea ce va conduce la acumularea unei anumite cantităţi de stres. analizaţi schimbările din viaţa dumneavoastră. zgomot. Câteva semne ale stresului sunt:  Semne fiziologice: creşterea tensiunii arteriale. absenţa sociabilităţii. Examinaţi lista cu categoriile de surse generale de stres şi încercaţi să le aplicaţi pe propria persoană.. care cauzează o stare de stres. Schimbările legate de stres se pot identifica. trafic. cheltuieli neplanificate. ce ne aduc o anumită stare care poate fi asociată stresului şi experimentându-le. de droguri sau fumat. schimbări în obiceiurile de dormit. să rămână amintiri sau pur şi simplu goluri informaţionale. Cere-ţi şi părerea lor. dificultăţi în luarea deciziilor. Stresul se referă de obicei la schimbare.

meditaţie. Abordarea rezolvării de probleme (pentru pericole reale) b..Anul XIV . Alegeri asupra stilului de viaţă: somn insuficient. saună. Abordarea cognitivă (pentru pericole imaginare) 65 . Strategiile care se referă la stresor se împart în două categorii: a..de asemenea îl puteţi îmbrăţişa Zâmbiţi şi vorbiţi cu propria persoană. petrecerea timpului cu fiinţele iubite (incluzând şi animalele de companie). management deficitar al timpului. preferinţe muzicale. nedreptăţi. Psihologice: sănătate deficitară. Un individ percepe o situaţie ca fiind stresantă.. Strategiile care se referă la simptomele stresului sunt de obicei strategii de relaxare şi acestea înlătură stresul pentru perioade scurte de timp. sarcină. masaj. stând în faţa oglinzii Observaţi liniştea totală a corpului. hobby-uri. Acest lucru ajută la selectarea celei mai potrivite strategii de management al stresului.. câştigarea la loterie. 4.nr. 3-4 (47-48)/2012 Evenimente ale vieţii: moartea unui membru al familiei. Conform sursei de documentare Stress-Free Living (2005) există 9 PAŞI CARE ALINĂ STRESUL (5 MINUTE PE ZI): Priviţi ţintă răsăritul soarelui în fiecare dimineaţă Dormiţi într-un loc liniştit (în casă sau undeva în grădină) şi priviţi seninătatea cerului şi norii purtaţi de vânt Apreciaţi frumuseţea unei flori Vorbiţi cu o persoană bolnavă pentru a-i insufla curaj Fredonaţi melodia preferată Vorbiţi cu animalul dumneavoastră de companie Vorbiţi cu un copil mic . Pasul al treilea: identificarea cauzei stresorului După ce a fost identificat stresorul. naşterea unui copil. pierderea locului de muncă. Pasul al patrulea: selectarea unei strategii de management al stresului şi aplicarea ei Strategiile de management pot fi clasate în două categorii generale: Strategii care se referă la simptomele stresului Strategii care se referă la stresor.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . promovare la locul de muncă. începerea facultăţii. droguri sau alcool. Reacţia la stres reprezintă o piedică atunci când este perceput pericolul. este necesar să se identifice cauza stresului. De aceea. relaxare musculară. consumul de cofeină. căci nu acţionează asupra cauzei stresului. atunci când el nu dispune de resurse suficiente pentru a conduce situaţia. trebuie să fie analizate cererile (ceea ce aveţi nevoie) şi resursele (ceea ce aveţi la dispoziţie).Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Dintre aceste strategii amintim: exerciţii de respiraţie. băi calde. a minţii şi a spiritului. probleme psihice. 3. sex.

5. Abordarea cognitivă asupra Managementului Stresului Ajută la identificarea gândirii cauzatoare de stres şi înlocuirea ei cu gânduri care nu produc stres. Poate că nu a fost corect identificat stresorul sau au fost selectate strategii de management neadecvate situaţiei. Gândirea cauzatoare de stres poate fi clasificată în 3 categorii generale: gânduri negative automate atribuiri. atunci vă puteţi fi mândru pentru că aţi realizat o treabă bună.Există suficiente resurse pentru ca soluţia să poată fi implementată? . dar este nevoie de timp pentru a dezvolta abilităţi în a le stăpâni. Pentru acest lucru.Va crea ea alte probleme? Care ar fi acestea? Implementarea celei mai bune soluţii Acesta este momentul în care se dezvoltă un plan de acţiune Cine va face acest demers? Când? Evaluarea .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . reguli sau reglementări convingeri Gândirea cauzatoare de stres poate fi modificată.nr. Se mai resimt simptome ale stresului? Dacă răspunsul este NU. mergeţi la primul pas şi identificaţi dacă mai sunteţi stresat.Care va fi impactul? .Soluţia va conduce spre rezolvarea problemei? . Dacă răspunsul la întrebarea ―Mai sunt stresat?‖ este DA. Abordarea rezolvării de probleme pentru Managementul Stresului constă în: Definirea problemei: într-un mod clar şi specific Analizarea problemei: ce factori au legătură cu problema care sunt părţile implicate când a început problema de ce s-a întâmplat acest lucru Brainstorming pe soluţiile posibile: . este timpul să se evalueze şi să se observe dacă stresul a fost eliminat.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . fără a vă îndepărta de la subiect Evaluarea fiecărei soluţii şi selectarea celei mai bune opţiuni: .Problema se va rezolva? b. Pasul al cincilea: Evaluarea După ce au fost realizate toate demersurile pentru managementul stresului.Care sunt argumentele pro şi cele contra ale soluţiei? . fiind considerate strategii pe termen lung. a.Soluţia este realistă? .scrieţi cât mai multe soluţii posibile. 66 . Sunt mai eficiente decât strategiile de relaxare. ar trebui să revedeţi paşii de management ai stresului. înlocuind gândurile iraţionale cu o serie de gânduri echilibrate. 3-4 (47-48)/2012 Scopul acestor două abordări este de a suprima pericolul.Anul XIV .

The stress of life. (1992). (2005). fiecare alegere pe care o facem în viaţă. 3.. Bucureşti: Editura Economică. cât şi cotidiene. 1. Blank. 5. J. Cum să reducem stresul. cu scopul unei optime înfruntări ale unui posibil obstacol. T. R. (2001). Petrescu. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. Stress-Free Living. Astfel că. Managementul stresului. 11. M.. D. dar şi cu cea a procesului decizional. Légeron. (2011). (2004). Scheier. F. Managementul Personalului.P. Cole. Fundamentele managementului organizaţiei. 10. Căprărescu. ne aduce o experienţă pe baza căreia ne putem cimenta fenomenul de comprehensiune a lucrurilor mai puţin plăcute. (1999). 6. (traducere din limba franceză de Genoveva Teleki). (2000). Bucureşti: Editura TREI. în cazul nostru: stresul. (1956).nr. S. Cum să te aperi de stres. 7. Tallbott. Schröder. P. în Spirit Militar Modern. 67 . C. Bucureşti: Editura RAO.. Stresul-umbra noastră cea de toate zilele.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Recunoaşterea şi combaterea eficientă a situaţiilor stresante. 2. (1994). G. 4. 9. 3-4 (47-48)/2012 Apariţia stresului în viaţa noastră este strâns împletită cu traiectoria socialului. Gen MM. New Delhi: New Dawn Press. Carver. Piteşti: Editura Paralela 45. Bucureşti: Editura Codecs. S. E. New York: Mcgraw-Hill. A. Hindle. (2004). Bucureşti: Editura ALL. H. Effects of optmism psychological and physical well-being: theoretical overview and empirical up date in Cognitive Therapeutic Research. cu cea a valorilor cultural-spirituale. Seyle. Hormonul stresului. Walia.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 8. (2003). Efecte şi soluţii. Gh. Lt. cu cea a experienţelor atât anterioare. BIBLIOGRAFIE: Burduş.Anul XIV .

models and non-models. occupational stress. căutând soluţii de rezolvare prin mecanismul complex de adaptare la mediu. cât şi organismul nostru. The school is. adică destinată să trăiască în societate. 3-4 (47-48)/2012 „PROFESIA” DE ELEV ŞI STRESUL PSIHIC Cleopatra Mercedes RAVARU Motto: „Când miezul nopţii a bătut În râs ne punem o-ntrebare: Anume ce-ntrebuinţare I-am dat noi zilei ce-a trecut. ca persoane-actori pe plan social. chimic.Anul XIV . It’s inevitable. often the job/position involves stress. acţiune ce conduce la apariţia unor variate modificări morfo -funcţionale (cel mai adesea 68 . individuals and groups. too. hierarchy and “occult forces”. în 1950.” CHARLES BAUDELAIRE – Florile răului. rich and poor. punishments and rewards. with rules and regulations. ieşind „la liman‖ cu o serie de achiziţii cantitative şi calitative menite să faciliteze apariţia / întărirea învăţării capabile să ofere capacitatea sporită de a înfrunta (sau de a ne apăra faţă de) viitoarele asemenea situaţii problematice. încă de la naştere. with everything included. Prin însăşi definiţia sa. biologic şi psihic). sunt angajate pentru a depăşi respectiva dificultate şi a ne integra mai bine (în ultimă instanţă) în colectiv. a social environment. să lovească problemele pe care i le aruncă -n cale viaţa şi să răspundă acestora. ignorants and geniuses. warriors and pacifists. The school. stress management and defense strategies against the organizational stress. situaţii în care atât psihicul.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . în întregime. in other words. submissives and dominants. causes stress. Esenţa tuturor acestor capacităţi adaptative ale individului este chiar stresul. omul este o fiinţă socială. their “profession” is that of a student and their “workplace” is not devoid of factors that can generate (and generate!) STRESS.nr. medicul austriac Hans Hugo Bruno Seyle. The school itself. îl defineşte ca fiind ansamblul de reacţii ale organismului uman faţă de o acţiune externă (factorii cauzali fiind de ordin fizic. Just like in the society. Fiecare dintre noi. it makes sense. Examen la miezul nopţii It’s talked a lot. întâlnim. about stress at the workplace. it’s normal. but one should not minimize the fact that for children and young people. provocatives and “law inforcements”. successes and failures. pe care fondatorul conceptului. with promotions and demotions. the “job” is their school attendance. a small replica of the society as a whole. For adults. the same stressor agents manifest themselves in the educational field. is an organizational environment. especially lately.

scăderea eficienţei sistemului imunitar. cât şi realizarea unui echilibru dinamic cu mediul social. Toate încercările de a defini stresul au în vedere. este utilizat tot mai des în prezent. de exemplu. deşi definirea sa a suferit anumite mutaţii.Anul XIV . perceput subiectiv. stresul este un dezechilibru intens. stresul este un element de perturbare a delicatei balanţe prin care procesul de acomodare-adaptare urmăreşte atât menţinerea integrităţii organismului. Conceptul a rămas stabil în timp. Pentru Landy. cel de rezistenţă specifică (revenire. deşi cu modificările caracteristice stadiului anterior) şi cel de epuizare (în care scad ma i toate resursele adaptative ale organismului).nr. nu se poate spune că există o frontieră clară între cele două tipuri menţionate mai sus. cele trei etape aparţin copilăriei. Oricum. organe de reproducere. pornind de la tipul factorilor stresori şi terminând cu angajarea prioritară în stres a unor aparate şi organe. afectarea diferitelor organe şi sisteme (musculatură. Pentru Pavlov.). 69 . cât şi endogeni. în funcţie de intensitatea sa. axat pe răspunsuri emoţionale.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . tract digestiv. şi anume: stadiul de alarmă (cu fazele de şoc şi contra-şoc). cum ar fi cea dintre stresul fiziologic (ce include predominant răspunsuri fizice) şi stresul psihic (subiectul lucrării de faţă). cu participare neuro-endocrină-vegetativă. maturităţii şi bătrâneţii. între ceea ce cere organismul şi capacitatea sa de răspuns la cerinţă. şi că el este cauzat atât de factori exogeni. Completarea definiţiei date de Seyle stresului se axează pe faptul că acesta este o reacţie a întregului organism. în ansamblu. antrenează şi o serie de răspunsuri fizice cum ar fi: creşterea secreţiei de adrenalină. prin restrângerea sau extinderea sferei sale de cuprindere. Deşi lui Hans Seyle i s-au reproşat centrarea aproape până la exclusivitate asupra factorilor stresori de natură exogenă. aceasta are un caracter global de producere a reacţiilor fiziologice fundamentale ale organismului. în ce priveşte nespecificitatea reacţiei de stres. mărirea valorilor tensiunii arteriale. însă. de la el ne -a parvenit analiza stadialităţii clinice a sindromului general de adaptare ce apare în cazul în care factorul generator de stres are o acţiune de durată.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Ontogenetic. etc. mentale şi de comportament. care defineşte conceptul tot din perspectiva adaptării. creşterea nivelului acizilor graşi din sânge şi a glicemiei şi. a frecvenţei respiratorii şi cardiace. 3-4 (47-48)/2012 endocrine). toate legându-se de „sindromul general de adaptare‖ ca răspuns la agresiunile mediului. sistem nervos central. accentuarea reacţiei endocrine ori nespecificitatea reacţiilor fiziologice în cadrul stresului. biologice sau psihice). deoarece orice stres psihic. însă există şi anumite caracteristici specifice unor anumite stresuri (fizice. faptul că el apare pe fo ndul unui proces de adaptare permanentă a organismului la condiţiile de viaţă atunci când survine un dezechilibru marcant între cerinţele mediului şi capacitatea organismului de a răspunde optim acestor cerinţe. furnizor al majorităţii factorilor ce produc stresul. La fel. Luarea în calcul a acestor caracteristici specifice conduce la posibilitatea efectuării unor distincţii majore.

motivaţia. acesta poate conduce la perturbări grave şi de durată ale sănătăţii mentale. depresie. profesie. de frustrarea sau reprimarea unor stări de motivaţie (trebuinţe. nu doar fizice. „personalitatea este organizarea dinamică a sistemului psiho-fizic care determină adaptarea unică a individului la mediu‖. însă. 70 . Nu trebuie uitată. incapacitatea de a lua decizii şi. evenimente considerate negative. dacă nu e gestionat cum trebuie. p. efecte variate de la individ la individ în funcţie. afective şi de voinţă ale persoanei. în general. după cum spunea Allport (ed. ceea ce nu e de dorit să se întâmple dacă avem în vedere faptul că. apar modificări de comportament. dihotomia dintre eustres şi distres. cauzate de evenimente considerate pozitive şi. de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării unor probleme‖. chiar. respectiv. instabilitate emoţională.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . oboseală „cronicizată‖. deoarece această distincţie reflectă faptul că şi o situaţie bună se poate transforma într -o sursă de factori stresori cu acelaşi succes ca şi o situaţie percepută de către organism ca fiind nocivă. determinată de agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă. aspiraţii). agenţii stresori sunt cei verbali.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . iritabilitate. cu consecinţe negative în planul formării personalităţii. Acelaşi autor menţiona. care afectează indiferent de vârstă. în 1993. Toţi oamenii sunt supuşi. în special) este cel al reacţiilor de alarmă (cu sub -etapele: şoc şi contra-şoc). echilibrul acestor procese. în acord cu semnificaţia acordată de fiecare individ în parte. După cum am văzut mai sus. într -un alt context (2000. şi de dispoziţia de moment a respectivilor. că „stimulii specifici care determină constituirea blocului funcţional al reglajului voluntar sunt obstacolul şi dificultatea sarcinilor cărora individul uman trebuie să le facă faţă încă din primele zile după naştere. 3-4 (47-48)/2012 În plan mental. când rezistenţa biologică a organismului este foarte scăzută şi când nici nu sunt asimilate. net diferenţiaţi de celelalte categorii de factori generatori de stres datorită percepţiei lor ca având caracter potenţial de a face rău. Stresul psihic are un caracter dublu: primar (ca rezultat al unei agresiuni receptate direct în plan psihic) şi secundar (stresul ca reacţie de conştientizare la nivel psihic a unui stres de ordin fizic căruia i se acordă o semnificaţie anumită). anxietate. stresului. 1981). de aici heterogenitatea care transpare în efect ele stresante ale cuvântului (inclusiv interior). pregătire. nicidecum dezvoltate deprinderile de apărare contra influenţelor multiplilor agenţi stresori.nr. Stresul produs de agenţii verbali depinde foarte mult de trăsăturile cognitive. încordare şi disconfort.Anul XIV . definea stresul psihic ca fiind „o stare de tensiune. dorinţe. un sentiment de vulnerabilitate. se reduce capacitatea de memorare şi de concentrare. şi care impietează asupra procesului de adaptare optimă la mediul social. inevitabil. ameninţătoare. 85). motivaţionale. insomnie. Mihai Golu. Ca factori interni favorizanţi se menţionează forţa proceselor nervoase fundamentale – excitaţia şi inhibiţia. rezistenţa la tentaţii‖. încă. Pentru psihic. iar mai ales la vârsta copilăriei. inclusiv psihic. senzaţia de tensiune psihică. stadiul clinic prim al stresului în general (deci şi al stresului psihic. caracteristic ontologic perioadei copilăriei.

aceiaşi agenţi stresori se manifestă şi în mediul educativ: particularităţile specifice mediului social.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . iar al lor „loc de muncă” nu e lipsit de factori ce pot genera (şi chiar generează!) STRES. în final. provocatori şi „forţe de ordine‖. existenţa de circumstanţe neobişnuite.nr. de managementul stresului şi de strategii de apărare faţă de stresul organizaţional. satisfacţii şi nereuşite. Pentru adulţi. situaţii conflictuale în familie... obligativitatea dotării cu informaţii / deprinderi considerate inutile / redundante ori. lipsuri de orice fel. reformând. sub-solicitare/supra-solicitare. ignoranţi şi genii. cu avansări şi retrogradări. de stres la locul de muncă. care dau naştere la instabilitate şi confuzie (reformele care modifică schimbarea şi apoi schimbă modificarea . adâncirea crizei morale şi spirituale din societate e resimţită şi în şcoală. „serviciul” lor e şcoala. dar şi . Şcoala e. „profesia” lor e cea de elev. tot mai escaladat în ultimul timp. Şcoala e. de stres ocupaţional. mai ales în ultimul timp. din sistemul de învăţământ. pumni. etc. săraci şi bogaţi. şi ea. zgomote. o replică în mic a societăţii în ansamblul ei. generează stres. un mediu social. cu alte cuvinte. un mediu organizaţional. sub-motivare/supra-motivare în raport cu sarcina. care nu reuşeşte în totalitate şi în profunzime să discearnă valorile de non -valori în conştiinţele elevilor şi să impună modele pozitive clare. am mai putea adăuga. Stresul la elevi. aspiraţii prea înalte. totul – din nou!). indivizi şi grupuri. Şcoala. adesea contradictorii. ca atare. cu pedepse şi recompense. pe cele mai importante (î n opinia noastră): schimbările frecvente. apariţia de obstacole psihice sau fizice în calea atingerii unui obiectiv. picioare – deloc de neglijat fenomenul violenţei. ce se cer confruntate. insuficienta accentuare a interesului personal de formare. 3-4 (47-48)/2012 Se vorbeşte mult. 71 . e normal. Ca şi în societate. din păcate şi în şcoli). de multe ori serviciul/postul presupune stres.Anul XIV . cu tot ce include ea. şi de alte probleme (agenţi stresori) care nu mai pot fi ascunse sub covor şi care necesită rezolvare cât mai rapidă. semnificaţiile acordate unor evenimente. războinici şi pacifişti. insuficienta echilibrare a raportului teorie – practică în curricula. e logic. Enumerăm.. dimpotrivă. situaţii perturbatoare cauzate de agenţi fizici (fluctuaţii de temperatură. vibraţii. izolarea. modele şi nonmodele. pentru copii şi tineri. însă nu trebuie minimalizat aspectul că. conducând la frustrare. E inevitabil.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . submisivi şi dominanţi. criza de timp. cu reguli şi regulamente. existent şi imposibil de negat. este generat. mai jos. cu ierarhizări şi „forţe oculte‖. neîmplinite şi din cauza unei insuficiente auto -cunoaşteri. mediu educaţional sau la nivel intelectual..

nu. practic. echilibraţi. E adevărat. că profesia de elev e stresantă! Însă. uneori doar scriptic. la rândul său. apelul la hobby -uri. dar şi să formeze deprinderi utile la vârsta adultă. 72 . după cum bine spunea acelaşi Hans Selye. aşa cum am mai subliniat. „important este nu ceea ce ţi se întâmplă. 3-4 (47-48)/2012 oferirea de diplome care atestă un anumit nivel de pregătire al elevilor. în acord cu principiile didactice.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .Anul XIV . Însă nu ne putem modifica predispoziţia genetică sau experienţele trecutului şi e dificil de „manipulat‖ în sensul dorit societatea şi susţinerea socială astfel încât o serie de stimuli externi să nu mai fie interpretaţi de către organismul nostru ca fiind agenţi stresori. orice şcoală îşi poate atinge ţelul ultim. relaxare prin respiraţie ori masaj. calificativele şi notele nu reflectă întotdeauna performanţele adevărate ale beneficiarilor actului instructiv-educativ. Depinde foarte mult. percepţia pe care fiecare dintr e noi o are asupra unei situaţii cu potenţial ameninţător este esenţială. muzică. axată pe împlinirea personală şi având simţ comunitar. meditaţie. existenţa destul de reală a pericolului ca anumite diplome să fie oferite pentru meserii fără căutare pe piaţa muncii sau nefundamentate corespunzător. care să ducă o viaţă liniştită. agresivitate. Toate aceste aspecte generează stres în rândurile elevilor.nr. doar pentru binele individual. prin demotivare. plecarea în străinătate a absolvenţilor. o familie armonioasă. programe curriculare corect elaborate. pe când alţii. lectură. Rolul şcolii e esenţial şi în acest context. dacă apelează la metode şi tehnici de predare-învăţare-evaluare atent selecţionate astfel încât să reuşească să transmită cunoştinţe. face ca finanţările alocate sistemului de învăţământ să fie acordate. etc.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . pentru un proces adaptativ de calitate. ca modul în care se reacţionează la dezechilibre să fie ancorat într -o bună stare de sănătate psiho-fizică. ba chiar la acelaşi individ un acelaşi factor are influenţe diferite în timp. Putem. adaptabili. pentru că. În dinamica managementului stresului. stres manifestat. un om care să închege relaţii normale cu ceilalţi şi care să creeze. din punct de vedere profesional. prost-plătit). Acelaşi factor stresor acţionează diferit de la o persoană la alta. ci felul în care reacţionezi” la ceea ce ţi se întâmplă. absenţă de responsabilitate în plan personal şi social. alimentaţie.). combate stresul prin diverse modalităţi (sport. în centrul cărora să stea omul sănătos. Dacă posedă educatori dedicaţi. dar în principal prin efortul comun de a-i educa pe copii şi tineri în spiritul unor valori autentice. în ultimă instanţă. deci. ori nici n u apare de fiecare dată ca fiind stresant. acela de a forma oameni creativi. prin achiziţiile necesare. deoarece unii factori generatori de stres po t fi controlaţi. iar nu pentru uzu-fructul societăţii în integralitatea sa. lipsă de respect pentru educaţie. datorită statutului incert al „celui cu carte‖ în România (adesea prost-văzut. cu aspiraţii raţionale. de nenumărate ori. dacă reuşeşte să impună un cod moral stabil şi integru. chiar consiliere psihologică pentru situaţiile de stres prelungit. totuşi.

Golu. A. – Psihologie şcolară. Bucureşti. 11. Ed. Pavelcu. 6. 1978. Holdevici. Fundaţiei României de Mâine. 1982.Anul XIV . 3-4 (47-48)/2012 având convingeri clare şi fiind dotaţi cu mecanismele necesare pentru a rezolva problemele pe care le ridică viaţa în societatea modernă. 5. Neacşu. Bucureşti. 2. 8. Bucureşti. Şt.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Albatros. Holdevici. Irina – Elemente de psihoterapie. Ed. Iaşi. 1996. Iacob. 10. Ed. Ştiinţifică. M. – Structura şi dezvoltarea personalităţii. V. coord. Bucureşti. Ed. Bucureşti. – Dicţionar de psihologie.. ALL. EDP. Polirom. Ed. – Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .nr. P. Bucureşti. 1998. 7. 1993. 1981. 3. Ed. P. G. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: Allport. M. Să ne rezolvăm problemele de viaţă rapid şi eficient. Selye. Ed. I.– Fundamentele psihologiei. – Instruire şi învăţare. 1. L. 73 . 1968. Popescu-Neveanu.. 2000. Bucureşti. Golu. Bucureşti. EDP. Ed. Geneze. Medicală. – Dinamica personalităţii. 2001. Golu. 1985. 9. Cosmovici. Bucureşti. – Învăţare şi dezvoltare. 1985. Ceres. şi Enciclopedică. W. Ed. Irina – Psihoterapii scurte. 4. Hans – De la vis la descoperire. Bucureşti.

Ascultarea este o verigă principală a actului de comunicare.nr.Anul XIV . Noi. 74 . Primele modele au fost părinţii. atunci vom putea acţiona în cunoştinţă de cauză în sensul prevenirii blocajelor şi. reprezentăm modele pentru mulţi dintre elevii noştri. îi poate ajuta pe elevi să comunice mai eficient între ei. elevii învaţă să comunice observându-i pe cei din jur.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . îi putem ajuta să se deschidă mai mult faţă de noi. respectiv. sunt cei care ştiu să asculte. Cum acţionăm pentru a evita blocajele. Majoritatea comportamentelor. mai ales modul în care comunicăm. tranzacţii compromiţătoare. reacţii exclusiv punitive la eşec. deoarece fiind ascultat. profesorii. necunoaşterea personalităţii elevului sau a mediului său social. că sursele blocajului ţin în mare parte de relaţia profesor-elev(control aversiv subiectivism în apreciere. încurajarea vedetismului şi multe altele). de exemplu la orele de dirigenţie. s-o analizeze şi. Constanţa ŞERBAN. copilul are ocazia să-şi exprime dificultatea. Dacă admitem că efectul acţiunii educative depinde de calitatea agenţilor. cultivarea la elevi a unor motivaţii negative. al deblocării fluxului informaţional şi de influenţare formativă în relaţia profesor-elev. indiferenţă la succes. în felul acesta. cât şi de relaţia dintre ei. Profesorii pe care îi preferă elevii şi cărora le comunică problemele pe care le au. ne putem face mai bine înţeleşi de către elevi şi pe de altă parte.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . pe de o parte. Dialogul şcolar constituie de fapt axa principală în jurul căreia gravitează întreaga problematică instructiv-educativă din şcoala contemporană. s-o conştientizeze mai bine. În acelaşi timp. disciplină asigurată numai prin interdicţii şi solicitări. 280 ”Mihail Sebastian” BUCUREŞTI Problematica relaţiei profesor-elev se află în centrul preocupărilor în ştiinţele educaţiei. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Aceste modalităţi de comunicare sunt de altfel foarte simple. autoritarism. Ceea ce prezint în continuare are drept scop conştientizarea unor modalităţi de comunicare prin care. prin imitarea persoanelor pe care le-am considerat modele. al ascultării. La fel ca şi noi. 3-4 (47-48)/2012 MODALITĂŢI DE COMUNICARE PROFESOR – ELEV Prof. Unele probleme pe care le are elevul se pot rezolva la acest nivel. apoi profesorii. educator şi educat. uneori. mulţi dintre noi utilizându -le în mod spontan. pentru a asigura calitate relaţiei educator educat? Prin însuşirea unor modalităţi de comunicare. înlăturând conflictele cu colegii. ajunge singur la o soluţie. le -am învăţat cu toţii în timpul copilăriei. exersarea acestor modalităţi.

ci strigă. Exerciţiu cu elevii: Elevii îşi povestesc în perechi câte o întâmplare personală. ce gândesc şi ce reacţii le provoacă tonul cu care a fost rostită această afirmaţie. Aceşti copii acasă sunt certaţi frecvent şi. spunem‖da‖. b) Activă.‖ „Mă enervează când vă plimbaţi prin clasă în timpul orei. „Unde?‖. dar nu îi oferă niciun indiciu că îl ascultă. Vorbirea calmă aplanează conflictele. se gândeşte la altceva. Exemplu: Elevul: „Ieri m-am trezit târziu. dar nu ştie dacă este ascultat (cealaltă persoană îl priveşte. 3-4 (47-48)/2012 Ascultarea poate fi de două tipuri: a) pasivă – elevul vorbeşte. am întârziat la şcoală. Răspuns: „ Deci te-ai simţit singur pe terenul de sport‖. Am luat doi de 4. dăm aprobator din cap. iar celălalt îl ascultă activ. Utilizarea de mesaje centrate pe propria persoană: Exemple:‖ Eu nu pot să predau lecţia dacă faceţi zgomot. „îhî‖. „Cum s-a întâmplat?‖ Este de preferat să se evite întotdeauna întrebarea „De ce?‖ care determină o justificare şi nu cauza reală a comportamentului. Răspuns: „ Deci ieri ai avut o mulţime de încurcături la şcoală. se ocupă cu altceva sau priveşte în altă parte). Sumarizarea – redarea concisă a conţinuturilor exprimate de elev. chiar şi atunci când doresc să comunice cu colegii lor. Se poate constata că unii copii. Exemplu: Elevul: „ Am mers pe terenul de sport ca să mă joc cu ceilalţi. în felul acesta ei au învăţat că singura modalitate prin care se pot impune este prin ridicare tonului.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Tonul vocii – dacă vorbim pe un ton calm avem mai multe şanse de a obţine un comportament dorit din partea elevului. nu vorbesc.‖ Întrebările de clarificare: „Poţi să-mi spui mai multe despre asta?‖. ne aplecăm spre el. iar după aceea m-am gândit că n-are rost să mai stau la şcoală. Exerciţiu cu elevii: Un elev exprimă o afirmaţie pe tonuri diferite. altfel te pun absent!‖ Exprimarea unui reproş cu ajutorul mesajelor centrate pe propria persoană se poate realiza prin specificare următoarelor componente: descrierea comporta75 . iar ceilalţi elevi comunică ce simt. Timp de 5 minute povesteşte un elev.Anul XIV . Repetarea emoţiilor sau a sentimentelor pe care le exprimă elevul . dar nu m-a băgat nimeni în seamă şi m-am simţit singur‖. „Acum ai să te linişteşti. La sfârşit.‖ Evitarea mesajelor centrate pe cealaltă persoană :‖Vorbiţi tot timpul‖. „continuă‖etc.nr. elevii din fiecare pereche îşi spun cum s -au simţit în timp ce au vorbit şi ce aşteptări aveau de la cel care îl asculta. decât dacă îi vorbim pe un ton ridicat. apoi se schimbă rolurile. care se poate realiza prin următoarele modalităţi: Semne prin care îi arătăm că îl ascultăm şi îl încurajăm să continue: ne uităm la el.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . aşa că am plecat‖.

7. (1982). „Ai probleme psihice!‖ În concluzie. comunicarea cu elevul presupune disponibilitate din partea profesorului. Editura Psinet. 3-4 (47-48)/2012 mentului nedorit al elevului+efectul concret+emoţia pe care o simţiţi. Mucchielli. Iaşi.‖ Este recomandabilă evitarea modalităţilor ineficiente de comunicare: Ordinul. Iaşi. Comunicarea didactică în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. (coord. (2006). 2. Pedagogie: formarea iniţiala a profesorilor. predica: ‖Ar trebui să ştii că nu ai voie să faci asta!‖ Oferirea de soluţii: ‖Eu în locul tău m-aş apuca de lucru. Creţu. Editura Polirom. comanda: ‖Aruncă guma la gunoi!‖. 76 . iar eu voi fi nemulţumit. deschidere. (2001). 4. Editura Polirom. abilităţi de ascultare şi exprimare verbală şi nonverbală a mesajelor. Iacob. 3. utilizarea de clişee: „Vă comportaţi ca sălbaticii!‖ Interpretarea. (1996). A. (coord. Sibiu. BIBLIOGRAFIE: 1. Editura Polirom.nr. Editura Universităţii „Lucian Blaga‖. analiza. avertizarea: ‖Dacă mai vorbeşti o dată neîntrebat. I. acuzarea: ‖Tu eşti întotdeauna cel care face gălăgie‖. Editura Universităţii „Lucian Blaga‖.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 6. Cucoş. voi nu veţi înţelege corect. I. Editura Didactică şi Pedagogică. C. Cluj Napoca.Anul XIV .) (2005). David. Baban. Cerghit. Metode de învăţământ. 5.‖ Critica. Iaşi. s-ar putea să uit lucruri importante. diagnosticare: ‖Faci asta numai ca să atragi atenţia!‖. (1998).PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . blamarea. R. D.) (2001). Pedagogie. Sibiu. Exemplu: „Dacă mă întrerupeţi atunci când explic ceva. Consiliere educaţională. Întrebări şi răspunsuri pe teme pedagogice. E. Bucureşti. „Eşti prost crescut!‖ Ridiculizarea. Metode active în pedagogia adulţilor. te ascult din recapitulare şi îţi dau 3!‖ Moralizarea. „Taci odată!‖ Ameninţare.

covering all fields. processes of informatization. din care fac parte performanţele scăzute. Schools in recent years become increasingly stressful. începând cu anii 60 există o diversitate de cercetări ce au abordat stresul ocupaţional în domeniul învăţământului. but it is also a real source of stress for others. într-o primă etapă. 77 . cât şi asupra mediului profesional a celor care prestează munca respectivă. niveluri ridicate ale întârzierilor şi absenteismului. reprezintă un fenomen neeluctabil în viaţa profesională şi vizează variate consecinţe atât asupra mediul personal. modernization and management systems. but also in other services. Latest research shows that stress levels of the teaching profession is above the industry average. Nivelurile crescute de stres prelungit au consecinţe cât mai variate şi nu doar asupra cadrelor didactice. în prezent să vorbim de spre stresul ocupaţional în toate domeniile de activitate. 3-4 (47-48)/2012 STRESUL OCUPAŢIONAL ÎN CARIERA DIDACTICĂ Masterand Cristina PODOSU Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Occupational stress is seen as a repercussion of massive explosion of technological systems. ca în final. Stress is one of the most important risks to individual health. Stresul prelungit este în strânsă legătură cu aspectele organizaţionale. Cu alte cuvinte. dar şi asupra funcţionării întregii instituţii de învăţământ. profession. cote ridicate ale fluctuaţiei forţei de muncă şi relaţii deficitare între membrii organizaţiei. ‖satisfacţia în muncă a cadrelor didactice‖. acesta a ajuns să se extindă la acele profesii cu un grad mare de solicitare şi risc. performance. Key words: stress.nr.Anul XIV . a proceselor de informatizare. strategies of copying Stresul ocupaţional reprezintă o problemă cu care confruntă societatea modernă. burnout. stresul ocupaţional a fost studiat cu predilecţie la nivelul managerilor. Aceste cercetări aduc în prim-plan sintagme precum: ‖stresul cadrelor didactice‖.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Occupational stress is a real problem of the whole society and for this reason it is extremely important to realize practical effectiveness analysis approaches that have these occupational stress management strategies. Stresul ocupaţional este privit ca o repercusiune a exploziei masive a sistemelor tehnologice. ci şi asupra elevilor acestora. Literatura de specialitate evidenţiază ideea conform căreia. str esul ocupaţional în cariera didactică împiedică instituţia educativă de a -şi atinge potenţialul maxim. dar şi a modernizării sistemelor manageriale. satisfacţia scăzută în muncă. ‖suprasolicitarea profesională a cadrelor didactice‖ şi ‖motivaţia cadrelor didactice‖. ‖suprasolicitarea profesională a cadrelor didactice‖.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Dacă.

Delimitările conceptuale ale stresului ocupaţional La sfârşitul anilor 30 şi începutul anilor 40. definit de acesta ca fiind ‖situaţia în care se află un organism ca răspuns la stimulii exteriori. încurcătură sau durere. În Ghidul despre stresul ocupaţional (Work-related stress). termenul de stres a fost utilizat în limba engleză. Datorită faptului că solicitările din viaţa de zi cu zi au devenit extrem de captivante pentru resursele necesare adaptării omului la acestea. Prin stres se înţelege orice situaţie sau eveniment care solicită adaptare fizică. asigurarea unui echilibru dintre solicitare şi situaţie) şi epuizarea (momentul în care mecanismele de adaptare sunt depăşite). rezistenţa (momentul de maximă adaptare. Seyle i-a numit pe aceştia ‖stresori‖. ulterior acestei situaţii stresul devenind suma tuturor efectelor nespecifice produse de factorii ce acţionează asupra corpului. cu scopul de a descrie experienţa umană. dar şi ansamblul situaţiilor externe care determină emoţii de disconfort şi tensiune. considerat părintele termenul de stres. comportamentale şi fiziologice faţă de aspecte adverse ale conţinutului muncii.42). încă de la începutul secolului al XIV-lea. Seyle foloseşte pentru prima dată termenul de stres în anul 1946. fie că vorbim de mediul extraprofesional. ―nu ştiu cum să scap de stres‖. astfel că anumite expresii de genul: ―sunt stresat‖. Seyle propune ca termenul de stres să fie folosit într-un sens nou. considerate a fi pietrele de temelie. în condiţiile în care. psihologică sau socială. la acţiunea unor stimuli solicitanţi. 1956. a început să publice activitatea sa referitoare la modalităţile de răspuns ale animalelor de laborator. privit ca o sursă reală de stres. într-o lucrare. cognitive. (Lazarus şi Folkman.Anul XIV . Seyle publică lucrările ‖Stress‖ (1950) şi ‖The stress of Life‖ (1956). stresul ocupaţional este definit ca ‖un pattern de reacţii emoţionale. dar şi de publicul larg. Făcând referire la proprietatea acestor factori exteriori de a induce stresul. aparţinând Comisiei Europene (2002). în dezvoltarea conceptelor sale. noţiunea de stres a devenit una extrem de utilizată.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . În lucrările sale. Hans Seyle. În societatea modernă. relaţionat cu starea de sănătate fizică sau psihologică. acela al stresului sistemic. în sensul de nedreptate. organizaţiei şi mediului de muncă‖. 78 . ―stresul ăsta mă omoară‖ au devenit clişee. Provenit din limba latină. 1984) Stresul reprezintă un proces prin care solicitările ambientale sau interne afectează sau depăşesc capacitatea de adaptare a unui organism rezultând în urma percepţiei evenimentelor evaluate ca fiind ameninţătoare sau provocatoare. fie de cel profesional. cu privire la sindromul general de adaptare (S. aceste situaţii sunt percepute ca fiind ameninţătoare sau frustrante sau ca depăşind capacităţile individului de a le face faţă acestora.G. nenorocire.‖ (Seyle. de aici rezultând ideea că accentul este plasat pe locul de muncă. stresul a ajuns să reprezinte o reală problemă. cu care fiecare dintre noi se confruntă permanent. p.A) ca reacţie la stres. de cele mai multe ori. Ulterior. fiind. 3-4 (47-48)/2012 Stresul este un termen utilizat de mulţi oameni de ştiinţă.nr. în care a fost elaborată şi descrisă teoria sa. psihologice şi sociale ce pot pune o persoană la riscul de a se îmbolnăvi. identificând trei stadii: reacţia de alarmă (contactul factorului solicitant c e pune în mişcare mecanismele defensive). diverse schimbări biologice.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .

Anul XIV . p. ci şi recunoaştere socială. care au loc la nivelul sănătăţii fizice şi psihologice ale individului. Profesorul şi -a depăşit condiţia. profesia de cadru didactic a fost considerată a fi o artă. 2006. Romiţă Iucu afirma ideea conform căreia ‖cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete. Modelele dezvoltate. R. Analiza diverselor abordări teoretice ale stresului ocupaţional. ca o activitate ce presupune un ansamblu de cunoştinţe. De asemenea. Totodată.. deprinderi şi atitudini. caracterizat de apariţia unor evenimente. se perfecţionează permanent pentru a putea duce la bun sfârşit sarcina ce i se încredinţează. ‖teoria cognitivă reprezintă în prezent cadrul de bază în studiul stresului. Această acordare se caracterizează prin recunoaşterea faptului că aceleaşi modificări din mediu determină reacţii diferite la indivizi diferiţi. care asimilează statutul cadrului didactic aceluia de membru al unei structuri organizaţionale definite (şcoala) şi al unei comunităţi 79 . Statutul profesional al cadrelor didactice. prezintă în structura lor dimensiuni. din punct de vedere teoretic. deprinderi şi atitudini însuşite. asociaţii profesionale. acesta reprezintă un construct complex. dar şi performanţa la locul de muncă. organizaţii. în mod ştiinţific.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .‖ (Capotescu. Aşa cum afirma şi Roxana Capotescu. ce este alcătuit din numeroase variabile şi procese interrelaţionate. Pe măsură ce eforturile vizând definirea ştiinţifică a pedagogiei. dar şi diferenţe individuale. Cu alte cuvinte. stresul nu mai este abordat ca fiind doar o simplă dimensiune a mediului fizic. Profesia de cadru didactic reprezintă una dintre profesiile destul de greu de definit datorită faptului că prezintă anumite caracteristici specifice. empatie. ce vizează procese de evaluare. considerate a fi factori moderatori privind relaţia dintre stresori şi reacţii. caracterizat de solicitări şi resurse. ci devine un factor activ al procesului de învăţământ. a rolului evaluărilor subiective asupra stimulilor şi resurselor de coping în apariţia reacţiilor de stres. 3-4 (47-48)/2012 Investigarea stresului ocupaţional a cunoscut o dezvoltare intensă. datorită caracteristicilor precum creativitate. s-a afirmat şi profesiunea didactică. O perioadă îndelungată. valori specifice. I. cât şi de caracteristicile situaţionale. în ultima perioadă. în prezent există numeroase dovezi concludente. Roluri si competente.19) Noile paradigme interpretează rolul profesorului într-un context mult mai larg şi mai complex ‖paradigmele moderne. prin dobândirea autonomiei devenind direct responsabil pentru acţiunile sale. cu alte cuvinte o anumită cultură profesională. care au ca subiect stresul ocupaţional.‖ (Romiţă. în ceea ce priveşte existenţa relaţiei dintre stresorii din cadrul muncii şi consecinţele. şi integrarea dimensiunii mediului familial în cel al muncii. disponibilitate. Profesia de cadru didactic presupune nu doar cunoştinţe. dar şi a activităţii educaţionale au devenit din ce în ce mai consistente. învaţă cu cei pe care îi învaţă.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . atestă faptul că acestea afectează în mod direct starea de bine a indivizilor.. 97). astfel că. p. dar şi numeroaselor modele dezvoltate au condus la identificare unor concluzii. 2004.nr. considerate a fi stresante. dar şi practic. modelele evidenţiază că stresul ocupaţional este influenţat atât de caracteristicile individuale.

aceasta capătă noi dimensiuni.) parteneriat precar familie/cadru didactic presiuni sociale şi personale (preocupări privind calitatea educaţiei. în modul de evoluţie a competenţelor de-a lungul carierei didactice. evolutivă.. în ceea ce priveşte educaţia. Stresul ocupaţional în cariera didactică Conform Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.65) Competenţa didactică reprezintă o structură extrem de complexă. 2000. dar şi din alte servicii. cele mai des întâlnite sunt cele legate de salariul necorespunzător în raport cu pregătirea şi nesiguranţa stabilităţii locului de muncă presiuni privind competenţele profesionale (schimbări la nivel educaţional prin introducerea de noi modele de predare-învăţare-evaluare.) 80 . dar şi în modul de conştientizare şi afirmare a lor în plan comportamental. al practicii la clasă. ce rezultă din problemele complexe ale lumii precum: tehnologizarea. lipsa de motivaţie. care vin atât din mediul şcolar. comunicarea universală şi multiculturalitatea. 2004. Raportându-se la profesia didactică. modificări legislative) presiuni din partea elevilor (numărul mare de elevi din clasă. din comunitatea în care există şcoala. Deşi. nerecunoaştere.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . R.. În acest context... în ultima perioadă devin din ce în ce mai stresante. globalizarea.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . p. care în final este transpusă în nucleul profesio nalismului didactic. stresul reprezintă unul dintre cele mai importante riscuri pentru sănătatea individului. interesul şi atenţia scăzute etc. 3-4 (47-48)/2012 (profesionale locale).‖ (Diaconu. dar şi cadrele didactice le au în formarea elevilor. p.Anul XIV . şcoala nu mai deţine monopolul în formarea tinerei generaţii. afective.27) Societatea actuală solicită o redefinire a rolurilor pe care şcoala. I. Originalitatea comportamentului didactic constă în structurarea ierarhică a elementelor competenţei didactice şi a combinării acestora cu diferite trăsături de personalitate şi cu elemente de experienţă didactică.‖ (Iucu. motivaţionale şi manageriale. M. cât şi din mediul social. Pânişoară. care interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale educatorului. etc. deschisă către influenţele mediul extern. dar reprezintă şi o adevărată sursă de stres pentru ceilalţi. competenţa reprezintă ‖acel ansamblu de capacităţi cognitive. Şcolile. conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate. printre care: presiuni economice. Jinga.nr. solicită şi o acceptare diferită a rolurilor şi identităţii profesionale. rolurile şi responsabilităţile cadrului didactic se diversifică şi se conturează în concordanţă cu noile solicitări. Această instituţie prezintă unele surse de stres pentru cadrele didactice. neconcordanţă între scopurile personale şi obligaţiile profesionale. Ultimele cercetări evidenţiază faptul că nivelul de stres al profesiei de cadru didactic este peste media din industrie. O.

. probleme ale somnului sau chiar insomnii. tulburări ale somnului şi pierderea vocii. nivelul de participare şi implicare în luarea deciziilor) 6. familiale şi sociale) 5. gradul de participare în luarea deciziilor şi volumului de muncă) 3. Prin activităţile pe care cadrele didactice le desfăşoară în mediul educaţional. climatul organizaţional (politica şi cultura organizaţională. în lucrarea ‖Organizational stress‖. lipsa siguranţei în muncă). retragerea din relaţii suportive. de amărăciune. aceştia sunt supuşi la o multitudine de influenţe generatoare de stres. tulburări digestive. ce prezintă variaţii în funcţie de contextul în care au loc. presiunile intrinseci ale muncii desfăşurate (condiţiile fizice. anxietate.nr. confuzie. dureri de cap. Ralph şi Brember (2002) subliniază că alături de aceste răspunsuri fiziologice sunt prezente şi răspunsuri profesionale precum: reducerea performanţelor în muncă. relaţiile de muncă (relaţiile cu superiorii. lipa de autonomie etc. Alături de aceste consecinţe se mai pot adăuga şi sentimente de furie. nivelurile şi tipurile de responsabilităţi) 4. trecerea de la munca individuală la munca în echipă) şcoala ca un agent stresant (ore de muncă suplimentare. simptome cardiace şi hipertensiune. migrene. resurse materiale şi financiare insuficiente. publicată în anul 2001. colegii şi subordonaţii.Anul XIV . un management al timpului deficitar. anxietate. printre care: suprasolicitarea. de devalorizare. sentimente de neajutorare. pierderea apetitului şi apariţia unor infecţii frecvente. Alte cercetări realizate pe cadrele didactice. boli cardiovasculare sau chiar dependenţa de droguri. insecuritate. zgomot din mediul înconjurător. panică şi chiar resentimente faţă de conducere. probleme respiratorii.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 3-4 (47-48)/2012 planificare şi programare deficitare (schimbările frecvente în sistemul de educaţie.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Brown. este prezentată de către Cooper et al. gânduri negative persistente. Cercetările din literatura de specialitate evidenţiază că cele mai des întâlnite răspunsuri fiziologice în cazul cadrelor didactice sunt oboseala. pierderea încrederii de sine şi scăderea motivaţiei. Acesta prezintă şase categorii de factori care pot genera stres: 1. iritabilitatea cu colegii şi chiar crearea unor eventuale conflicte cu aceştia. relaţia dintre viaţa profesională şi cea personală (lipsa armoniei între exigenţele profesionale. poziţia ocupată în cadrul organizaţiei (ambiguitatea rolului. alcool etc. exigenţele interpersonale) 2. sentimente de inadecvare şi alienare. cu scopul de a evidenţia principalele consecinţe ale stresului ocupaţional au adăugat o serie de reacţii emoţionale precum: depresie. tensiune şi durerile scheleto-musculare. absenteism ridicat etc. insatisfacţie şi implicare în muncă scăzută. hipertensiune. apariţia depresiilor sau extenuărilor emoţionale. Confruntarea în mod const ant cu sursele de stres menţionate anterior prezintă variate consecinţe asupra cadrelor didactice. evoluţia în carieră (promovarea lentă sau rapidă. Trebuie menţionat faptul că se poate 81 . oboseală.) O altă perspectivă a factorilor care pot genera stres. materiale de redactat în număr mare.

iritaţii. (Zlate.nr. în engleză. 82 . Schaufeli et all (2003) evidenţiază că sindromul de burnout la cadrele didactice este caracterizat de trei dimensiuni.). Una dintre acestea o reprezintă dimensiunea fizică. În opinia acestuia. pentru o diminuare a stresului este necesară abordarea unor modalităţi prin care acesta să fie gestionat. care prezintă epuizarea ca un simptom extern. stresul reprezintă o dimensiune constantă a activităţilor cadrelor didactice. ambiguitatea rolului etc. M. Acest sindrom de extenuare este caracterizat prin epuizare emoţională. dar şi în mediul familial (oboseală. performanţe scăzute. în ceea ce priveşte reducerea eficacităţii profesionale. A doua dimensiune este cea psihologică. ce se concretizează în atitudini negative faţă de muncă şi sentimente de neajutorare şi ineficienţă. Sindromul de burnout reprezintă o stare de extenuare fizică şi psihică externă.‖ (Goliszek. epuizarea nervoasă a cadrelor didactice prezintă o reală influenţă asupra atitudinii pe care elevii o au faţă de mediul educaţional. 1998). pierdere vocii. cât şi în cel familial. creştere sau pierderea în greutate. Nivelul ridicat de stres prelungit este extrem de dăunător pentru sănătatea şi starea generală a tuturor actorilor educaţionali (cadre didactice. depersonalizare şi scăderea realizăril or personale. această suprasolicitare la locul de muncă prezintă diverse consecinţe atât în mediul profesional (motivaţie scăzută. fizică şi mentală şi se exprimă prin aplatizare afectivă. În concluzie.Anul XIV . acordarea unei atenţii scăzute în ceea ce priveşte activităţi le zilnice. o altă consecinţă a expunerii prelungite la condiţiile stresante la locul de muncă şi anume apariţia epuizării nervoase. până la crize nervoase. Tocmai din acest motiv. astfel că dacă acest fenomen apare în clasele primare. Aceasta reprezintă ‖un proces pe parcursul căruia o persoană ce era cândva productivă şi dedicată muncii sale. p. implicare scăzută)..PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . se poate aduce în discuţie. 604) De asemenea. va determina o atmosferă sufocantă pentru elevi. care distanţează cadrele didactice de la activităţile pe care aceştia ar trebui să le presteze în mediul educaţional.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . elevul va prezenta sentimente negative faţă de experienţa şcolară. 2007. cu diverse consecinţe atât în planul profesional. absenteism ridicat. Maslach şi Jackson (1981) propun următoarea definiţie a burnout -ului ‖un sindrom de epuizarea emoţională. iar dacă acesta apare la liceu. elevi. Consecinţele stresului ocupaţional prelungit şi excesiv include şi sindromul de suprasolicitare profesională sau sindromul de burnout. În multe dintre cercetări şi studii. Tocmai din acest motiv. dar şi faţă de interesul pe care îl manifestă pentru procesul de învăţare. întregii organizaţii). conflicte. care pot conduce la simptome fiziologice şi psihosomatice precum erupţii cutanate. În literatura de specialitate. Cea de-a treia dimensiune face referire la percepţia cadrelor didactic e. în mod corect. 3-4 (47-48)/2012 vorbi despre grade extreme ale anxietăţii. cadrele didactice sunt descrise ca având una dintre cele mai stresante şi solicitante profesii. ticuri nervoase. de depersonalizare şi de reduce a realizării profesionale apărut la indivizii implicaţi profesional alături de alţii‖. îşi pierde treptat orice interes legat de slujbă sau de profesia sa.

strategii. N. Pânişoară. M. Maslach. Girault. B. (2004).. Bucureşti: Editura Humanitas 6.. (2001). Pedagogie. T... R. B.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Păduraru. În Schaufeli. 2. A. M. Spice of life or kiss of death? 5. B. Cooper. R. Folkman. New York: Springer 8. D. Dewe. Capotescu... M. Stresul ocupaţional: teorii. Enzmann. C. Organizational stress. European Commission. (2002). Jinga. Bucureşti: Editura ASE 4.Anul XIV .nr.II). Ciobanu. L. Lazarus.... 3-4 (47-48)/2012 BIBLIOGRAFIE: 1. M. I.. O. J.. R. Formarea cadrelor didactice. Iucu. Guidance on work – related stress. Seyle. (2003). Marekeds. (2006). (1956). Appraisal and Coping.. S. O. Iaşi: Editura Polirom 83 . C. aplicaţii. (2004). Schaufeli. R. politici. Tratat de psihologie organizaţional-managerială (Vol. Iaşi: Editura Lumen. (1984). Pescaru. The stress of life. Washington DC: Taylor & Franci 9. (2000)... Bucureşti: MEN 7. Sisteme. Formarea personalului didactic. H.. Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research.. modele. London: Sage 3. (2007). Diaconu. O‘Driscoll. Stress. New York: Mcgraw-Hill 10. Measurement of burnout: a review. Iucu. S. B. Zlate.

Factori favorizanţi ai stresului în învăţământul preuniversitar Stresul este reacţia anormală a organismului la factorii de mediu (Luthans. confruntarea cu elevi dificili.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . the management of stress became essentially important. Când o persoană simte că nu face faţă cerinţelor şi provocărilor din viaţa sa. este determinat de modul în care o persoană percepe. 84 . deoarece stresul poate fi ori un factor ameninţător pentru organism ori puterea care furnizează energie pentru a înainta (Baltaş.Anul XIV . conform modelului teoriei raţional emotive şi comportamentale (REBT). For teachers. Cercetări recente s -au centrat pe relaţia dintre stresul cadrelor didactice şi mediul şcolar (Greenglass. 1997). 1981) sau e posibil să fie împărţite în două grupuri: individuale sau organizaţionale. pregătirea lecţiilor. depinde de persoana în cauză. Stresul este un termen general folosit pentru a exprima presiunea la care sunt supuse persoanele (Forrest. 3-4 (47-48)/2012 EMOŢIONALITATE.nr. conflicte cu conducerea instituţiei de învăţământ sau cu colegii. 2002). 1994). Stresul. Simona CIF Stress is the abnormal reaction that the organism displays against threating environmental elements. Stresul organizaţional. 2002). experimentează starea de stres.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 1994 ). depends their successful career as a teacher. Whether a teacher comes to master emotional skills or not.. Bernard (1990) stipulează că stresul profesorilor este produsul modului în care profesorul reacţionează şi se adaptează la solicitările postului (datoriile zilnice ca şi cadru didactic) şi la ameninţări (acţiunile altora). Sursele de stres pot fi clasificate în: individuale. numit stres profesional. STRES ŞI INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ LA CADRELE DIDACTICE Drd. 2006). Stresorii zilnici pentru profesori pot fi: programul. Stresul poate fi definit ca efortul individual al persoanei de a face faţă presiunii psihologice sau fizice a mediului asupra acesteia (Griffin. (Luthans. 1994). 1990). A fi rănit de situaţie sau a profita de ea. Being harmed by this situation or taking advantage od it mainly depends on the person because stress may either be a factor threatening the organism physically or psychologically or a power which gives energy in dealing with life (Baltaş. interpretează şi evaluează evenimentele neplăcute cu care se confruntă. Blase (1986) a constatat următorul fapt: confruntarea cu toţi aceşti stresori diminuează curiozitatea intelectuală şi poate conduce la o lipsă de implicare a cadrului didactic în pregătirea subiectelor pe care le predă. 1997). discuţiile cu părinţii (Greenglass et al. organizaţionale sau din afara organizaţiei (Gupta. este interacţiunea dintre condiţiile locului de muncă şi persoană (Ross şi Altmaier. Burke&Konarski.

indirect. 1984). corelată cu stresul. confruntarea cu elevii şi părinţii. Conform modelului REBT. 1990). profesorii tind sa raporteze un nivel de stres mai ridicat. 3-4 (47-48)/2012 În 1981. 1999) sunt: cantitatea şi calitatea muncii depuse. 1981). Profesorii raportează că se simt obosiţi dimineaţa şi le este greu să înfrunte încă o zi la serviciu. de exemplu. este conflictul sau ambiguitatea rolului (Friedman. colegi şi părinţi (Friedman. asupra a ceea ce învaţă elevul. Al doilea factor menţionat este cel al depersonalizării. 1991) este mediul fizic reprezentat de şcoală în sine.nr. Aceştia menţionează conceptul de extenuare emoţională .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Experimentarea stresului poate avea un efect direct asupra performanţei cadrelor didactice şi. când politica şcolii cu privire la problemele de disciplină a elevilor nu sunt clare. Profesorii care experimentează un nivel de stres ridicat sunt mult mai preocupaţi cu problemele probabile de comportament ale elevilor şi încep să se concentreze mai mult pe controlul comportamentului elevului decât pe crearea unei experienţe de învăţare stimulative şi captivante (Blase. În cadrul şcolii. când profesorii consideră că nu au fost instruiţi suficient pentru poziţiile pe care le ocupă. Al treilea factor menţionat este sentimentul ineficienţei personale.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . fapt ce poate conduce la lipsa de interes personal în ceea ce priveşte comportamentul sau învăţarea elevilor şi la tratarea impersonală a acestora. aceştia au o cogniţie de tipul:‖este PREA dificil să mai am încă o zi la acest serviciu lipsit de satisfacţii‖. 2005) raportează că mai mult de jumătate din profesorii care se pensionează înainte de termenul de pensionare acuză suferinţe psihice şi psihosomatice. percepţia de a fi subapreciat de elevi. de asemenea. În acest caz profesorii cred că ceea ce fac ei nu au niciun efect asupra elevilor şi.Anul XIV . Unele cercetări recente (Weber. O altă variabilă importantă. Alte variabile menţionate în cercetările prezente menţionează că stresul la profesori corelează cu tipul de elevi la care acesta predă şi factori ce ţin direct de şcoală/instituţie. 19991). Un alt factor legat de stresul profesorilor (Friedman. Cele mai comune conflicte de rol (Byrne. se implică tot mai puţin. Ambiguitatea rolului apare. Astfel. Fiecare cercetare a scos în evidenţă faptul că stresul este mai prezent în cadrul liceelor decât în gimnazii (Anderson & Iwanicki. 85 . Şcolile care au expectanţe cu privire la atingerea de obiective măsurabile predispun la un nivel de stres mai ridicat. Maslach şi Jackson au descris câţiva factori care au legătură cu stresul profesorilor. în accepţia de sentiment de oboseală emoţională şi „a fi secătuiţi‖ de către ceilalţi. îndeplinirea cerinţelor unor elevi diferiţi. conflictul de rol poate apărea în situaţia în care cadrul didactic trebuie să îndeplinească atât rolul de profesor cât şi cel de a monitoriza alţi colegi. schimbarea standardelor curriculare. Când administraţia şcolii se bazează pe reuşite măsurabile ridicate. aproximativ 43% dintre profesori sunt expuşi comportamentelor ostile ale elevilor şi 4% sunt ameninţaţi sau chiar atacaţi fizic de elevi.în consecinţă. Aceştia prezintă cogniţii de genul: „nu sunt un profesor bun‖ şi încep să se evalueze ca şi persoană nu doar în rolul lor de profesor.

să evităm să umblăm noapte pe străzi. Din păcate. să nu consumăm otravă. problem cardiovasculare. Femeile sunt afectate într -un procent mai mare de această tulburare (30%) iar rata bărbaţilor este mai crescută decât se considera anterior.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . de exemplu. îngrijorarea. Cercetările din Marea Britanie au relevant faptul că 1 din 10 persoane care lucrează în educaţie vor dezvolta depresie pe parcursul unui an de zile. extenuare emoţională. Un raport al Agenţiei Europene pentru Siguranţă şi Sănătate la locul de muncă din 2007 a menţionat primii 5 factori stresori pentru cadrele didactice ca fiind: suprapunerea de roluri. 3-4 (47-48)/2012 Emoţiile profesorilor în mediul preuniversitar Depresia la cadrele didactice Tulburările depresive afectează aproximativ 10% din populaţia SUA (în România nu există date statistice relevante la acest moment). Anxietatea nesănătoasă. De aceea. etc. Aceasta are efecte benefice şi adaptative în anumite situaţii. Anxietatea sănătoasă – vigilenţa. însă. îl îmbracă excesiv pentru a nu răci. comportamentele dezadaptative ale elevilor. nu îi permite copilului să alege pentru a nu cădea. să conducem cu viteze rezonabile. lipsa stabilităţii emoţionale şi comportamentale la locul de muncă (agresivitate fizică şi verbală. Se estimează că depresia va fi a doua cauză a morţii după bolile cardiovasculare până în anul 2020. adicţii (tutun. Anxietatea sănătoasă ne menţine viaţa. etc. cum sunt. absenteism.nr. lipsa implicării. cele de pericol. se uită dezorganizat în toate direcţiile înainte de a trece şi cauzează astfel un accident. Riscul cel mai mare îl reprezintă grupa de vârstă 35-49. precauţia – ne ajută să obţinem ce vrem şi să evităm ceea ce nu dorim . Teama că ceva ni se va putea întâmpla ne ajută să ne activăm forţele pentru a fugi sau a face ceva pentru a scăpa. 15% din persoanele care suferă de depresie se sinucid (NIMH). tulburări de somn. extenuare fizică. etc. au sărit de la înălţimi mari. ne afectează viaţa de zi cu zi. plâns facil.3%). Aceştia văd pericole peste tot. alcool) Anxietatea la cadrele didactice Teama este o caracteristică a speciei umane. etc.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . migrene. au ridicat greutăţi. Femeile (9.6%) sunt mai predispuse să facă depresie decât bărbaţii (6.Anul XIV . 86 . lipsa suportului din partea conducerii şcolii şi intensitatea/încărcarea activităţii. există multe tipuri de anxietate. numărul crescut de elevi la clasă. este bine că îngrijorarea ne ajută să ne asigurăm când trecem strada. Profesorii/educatorii/părinţii anxioşi sunt neliniştiţi şi mai tot timpul supăraţi. Gândiţi-vă la oameni care în situaţii disperate au făcut lucruri care în mod normal nu le-ar fi putut face: au alergat cu viteză mare.). Imaginaţi-vă o persoană care refuză să treacă strada pentru a nu suferi un accident. nu iese de loc din casă de teamă să nu i se întâmple ceva rău. Consecinţele depresiei la profesori pot fi: probleme familiale. insomnia.

nervozitate permanentă. absenţa răspunsului la solicitări. lovire şi pedepse fizice Modelul cognitiv al inteligenţei emoţionale (Albert Ellis) Terapia Raţional Emotivă şi Comportamentală (REBT) a fost dezvoltată de Albert Ellis încă din 1955.nr. Havarneanu (2009). dat fiind faptul că nu se ştie cu exactitate dacă anxietatea produce comportamente disruptive. emoţiile şi comportamentele tale disfuncţionale sunt produsul gândurilor tale iraţionale. excluderea de la ore. În studiu au participat mai mulţi profesori la care s-a înregistrat în format audio desfăşurarea a câte patru ore la clasă. în ordine descrescătoare: folosirea tonului ridicat. Evaluând înregistrările audio obţinute. ignorarea mesajelor elevilor. dat fiind faptul că frecvenţa problemele comportamentale ale elevilor poate fi atribuită creşterii nivelului de anxietate al profesorilor. sunt. tremurături. aşa cum sunt percepute de aceştia din urmă. Este clar că din studiul prezentat nu poate fi inferată o relaţie cauzală între cele două variabile (nivel de anxietate şi comportamente disruptive).Anul XIV . lovirea. realizat pe elevi de liceu a descoperit că cele mai frecvente forme de agresivitate a profesorilor faţă de elevi. ironia. S-au făcut de atunci numeroase studii ştiinţifice care demonstrează eficacitatea acesteia în prevenirea şi tratarea tulburărilor emoţi onale. creşterea ritmului respiraţiei. stări de greaţă şi vărsături. senzaţie de înec. senzaţie de leşin. intimidarea elevilor. Terapia Raţional Emotivă se bazează pe câteva principii simple care au. În schimb. Simptomele anxietăţii: Respiraţie întretăiată. adresarea de injurii/ jigniri. 3-4 (47-48)/2012 Morton et al.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . transpiraţie. REBT se bazează pe conceptul conform căruia emoţiile şi comportamentele rezultă din procesarea cognitivă a informaţiei şi că este posibil ca prin modificarea acestui proces oamenii să ajungă să se simtă mai bine şi să-şi modifice comportamentele. Toleranţa scăzută la frustrare şi agresivitatea la cadrele didactice În Romania. rezultatele au sugerat faptul că odată cu reducerea nivelului de anxietate al profesorilor. adresarea de injurii.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Comportamentele neadecvate ale cadrelor didactice includ: evaluarea neobiectivă. creşterea presiunii arteriale. or că aceste tulburări comportamentale cauzează anxietatea profesorilor. pierderea apetitului. discriminarea. evaluarea neobiectivă. implicaţii profunde: tu eşti responsabil pentru propriile emoţii şi acţiuni. insomnie. mâini reci sau calde. însă. amorţirea picioarelor. În concluzie managementul anxietăţii reprezintă un element de bază al training-ului profesorilor. (1997) au explorat relaţia dintre nivelul de anxietate al profesorilor şi comportamentul disruptiv al elevilor în clasă. autorul a constatat o corelaţie pozitivă semnificativă între comportamentele disruptive ale elevilor şi nivelul de anxietate al profesorilor. creşterea pulsului. 87 . disconfort abdominal. ameninţarea. clipitul ochilor. ameţeli. presiune la nivelul pieptului. dacă vei adopta o perspectivă bazată pe raţionalitate vei experimenta un nivel mai ridicat al acceptării de sine şi a altora care îţi va aduce mai multă satisfacţie în viaţă. se reduce implicit frecvenţa şi intensitatea comportamentelor de deranjare a orelor de către elevi. într-un studiu experimental. efectuat de C.

2003). cât şi dobândită prin învăţare (Ellis. 3-4 (47-48)/2012 REBT susţine. B – gânduri. copilul poate să înveţe să asculte.nr. covorul pătat poate fi curăţat. În momentul apariţiei acestor bariere oamenii reacţionează diferit. În general. A – eveniment activator (ceea ce se întâmplă – poate fi un eveniment exterior sau un gând) 2. Situaţiile de viaţă nedorite. învăţ şi dau data următoare sau să mă adaptez la A dacă acesta nu poate fi modificat – mi s-a retras atestatul) şi 88 . În cadrul programelor de Educaţie Raţional Emotivă se încearcă abordarea problemelor emoţionale cu scopul creşterii capacităţii persoanei de a găsi mai uşor căi de rezolvare a problemelor practice care să nu implice suferinţă emoţională. ci de ceea ce gândim noi despre ceea ce se întâmplă.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . După cum am văzut mai sus. În mod regretabil. a reuşi în ceea ce faceţi. evenimentele de viaţă nu cauzează direct emoţia. Ceea ce simţim şi facem nu este cauzat de ceea ce se întâmplă. copiii nu ne ascultă. Emoţiile sunt de două feluri: funcţionale (ne ajută să ne atingem scopurile şi să rezolvăm A -urile dacă acestea sunt modificabile – am picat la examenul de atestare. oamenii. C – consecinţe: emoţii şi comportamente (ce simt şi fac în urma a ceea ce gândesc) Credinţă iraţională (B) Credinţă raţională (B) Emoţie disfuncţională (C) Emoţie funcţională (C) Eveniment negativ (A) Eveniment negativ (A) A-urile – evenimentele activatoare (ceea ce se întâmplă). etc). Astfel. C-urile – consecinţele (emoţii şi comportamente).Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . o cicatrice. toţi oamenii au anumite scopuri (de a rămâne în viaţă şi de a fi fericit sau satisfăcut – a fi productiv. În Terapia Raţional Emotivă se face o distincţie clară între problemele practice şi cele emoţionale. că anumite caracteristici biolo gice ale individului pot afecta emoţiile şi comportamentele. Sistemul de credinţe al persoanei este văzut ca fiind produsul atât de natură biologică. situaţiile dificile. îşi creează propriile emoţii din modul în care gândesc. de asemenea. Evenimentele activatoare pot fi de două feluri: modificabile (pot fi schimbate: soţul poate să mă ajute în viitor. păreri despre ceea ce se întâmplă (ce cred eu despre A) 3. reprezintă probleme practice care necesită anumite soluţii pentru a fi rezolvate. ceilalţi ne tratează fără respect. tratamentul necinstit al altora faţă de noi. a fi respectat). ABC-ul cognitiv are următoarele componente: 1. tendinţa noastră omenească este de a ne supăra cu privire la aceste probleme.Anul XIV . creând astfel un alt fel de probleme – problemele emoţionale. fapt ce atrage atenţia terapeuţilor că există limite pentru schimbare. suntem bolnavi). etc) şi nemodificabile (nu pot fi schimbate – decesul unei persoane. idei. În activităţile de zi cu zi apar evenimente care ne împiedică în a atinge aceste scopuri (nu reuşim să facem ceea ce ne-am propus.

care ne afectează deciziile şi capacitatea de adaptare sunt: furia. sunt inflexibile şi rigide. sunt exagerări ale evenimentelor. Credinţele noastre (B-urile) sunt de două feluri: raţionale (conduc la emoţii adaptative.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . 3-4 (47-48)/2012 disfuncţionale (nu mă ajută să găsesc soluţii la A şi nici să mă adaptez la situaţie în cazul în care aceasta nu poate fi modificată). gelozia. regret. tristeţe. disperarea. conduc la emoţii adecvate chiar dacă ceea ce se întâmplă este neplăcut (iritare. nu vinovăţie. implică nişte căi ilogice de a ne evalua pe noi înşine. E bine de reţinut faptul că nu toate emoţiile funcţionale sunt pozitive. mânie. „mi se cuvine‖). resentimente anxietate (teamă puternică) depresie vinovăţie Emoţie negativă funcţională dezamăgire îngrijorare supărare părere de rău B-urile – credinţele. distrugeri. conduc la comportamente care ne rănesc pe noi înşine. anxietatea (teama puternică). anxietate. însă funcţionale. nu depresie).Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . sunt formulate sub formă de preferinţe sau dorinţe. „e neapărat necesar‖. decizii drastice) Gândurile iraţionale au următoarele caracteristici: distorsionează realitatea (sunt o interpretare greşită a ceea ce se întâmplă). 1994). Cogniţiile inferenţiale (gânduri automate) trec dincolo de descrierea informaţiei activatoare (ex. Emoţie negativă disfuncţională furie. Cogniţiile 89 . nu ne ajută să obţinem ceea ce dorim. ideile despre A (ce cred eu despre ce se întâmplă).Anul XIV . vă feresc de a complica situaţia sau de a intra în probleme serioase (certuri. pe alţii sau viaţa în general. conduc la emoţii disfuncţionale (furie. vinovăţie. sunt flexibile şi ne ajută să ne adaptăm. vinovăţia. ―nu am făcut o lucrare de dizertaţie bună‖). Gândurile raţionale au următoarele caracteristici: derivă din realitate. depresie). Cogniţiile descriptive sunt cogniţii care descriu evenimentul activator (ex.nr. Putem să avem emoţii negative. În tabelul următor sunt prezentate variantele funcţionale pentru diverse emoţii disfuncţionale. nu furie. Emoţiile disfuncţionale. depresia. Prelucrarea informaţiei se face la trei niveluri: cogniţii descriptive. ruşinea. 1962. faţă de alţii şi faţă de viaţă („trebuie‖. ne ajută să obţinem ceea ce dorim. sunt formulate sub formă de pretenţii faţă de sine. complică situaţia şi pot duce la probleme serioase (Ellis. inferenţiale şi evaluative. pe alţii sau lumea. ne ajută să rezolvăm sau să ne adaptăm la evenimentele de viaţă) sau iraţionale (nu ne ajută să găsim soluţii nici să ne adaptăm la ele în cazul în care acestea nu pot fi modificate). ―faptul că nu am făcut o lucrare bună înseamnă că nu am să reuşesc niciodată în acest domeniu‖). părerile.

1978). lipsa dispoziţiei. insomnie. Albert Ellis (Ellis. ulcer gastric (Downs. Cu alte cuvinte. stimă de sine scăzută.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . nelinişte. Consecinţele comportamentale sugerează modul în care indivizii tind să reacţioneze când sunt stresaţi. apatie. ―nu mai pot‖ şi se bazează pe ideea că cineva nu poate suporta un anumit eveniment sau circumstanţă. Consecinţele stresului asupra profesorilor Majoritatea cercetărilor în domeniu sunt de acord că consecinţele stresului asupra persoanei pot fi clasificate în trei categorii: psihologice. Catastrofarea: are loc când cineva exagerează consecinţele evenimentelor din trecut.nr. vinovăţie. 2007). 1962.Anul XIV . Comportamentele sunt semnele cele mai uşor de observat şi apar cel mai devreme (înaintea consecinţelor psihologice sau fizice). ―mai rău nu se poate‖. a judeca valoarea cuiva ca şi persoană în funcţie de comportamentele izolate ale acestuia. evitare. 1990). frustrare. Urmează adesea catastrofării şi poate descrie cerinţe conform cărora anumite lucruri nu ar trebui să se întâmple. ulcer. ―catastrofal‖. Driskill şi Wuthnow (1990) au remarcat că experienţierea stresului este corelată cu depresia. fizice şi comportamentale. Consecinţele psihologice (sănătatea psihologică/sănătate mentală) include răspunsuri precum satisfacţie scăzută la locul de muncă. Cogniţiile evaluative sunt numite cogniţii calde deoarece cauzează apariţia reacţiilor afective (David. deoarece nu generează direct reacţii afective. creşterea nivelului de colesterol. iritabilitatea. hipertensiune. boli cardiovasculare. migrene. (3) cerinţe faţă de lume (lumea trebuie să). văzându-le ca pe cele mai rele lucruri care ar putea avea loc. (2) cerinţe faţă de ceilalţi (ceilalţi trebuie). depresie. retragere. Toleranţa scăzută la frustrare: este caracterizată de cuvinte precum ―nu pot suporta‖. disforie.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . epuizare. respectat. stimă de sine scăzută şi probleme nerezolvate (Harrison. Catastrofarea este caracterizată de cuvinte precum: ―groaznic‖. Consecinţele fizice (sănătatea fizică) ale stresului cuprind simptome precum: tensiune ridicată. accidente. precum şi că anumite circumstanţe (a fi iubit. astm. 1994) a definit în urma a numeroase studii patru cogniţii evaluative. Credinţele evaluative sunt de patru tipuri: Trebuie cu necesitate: se referă la modul în care oamenii au anumite cerinţe absolutiste formulate sub forma: trebuie cu necesitate – crezând că anumite lucruri trebuie sau nu trebuie să se întâmple. Downs. 3-4 (47-48)/2012 descriptive şi cele inferenţiale se numesc şi cogniţii reci. REBT sugerează că sunt trei cerinţe absolutiste de bază: (1) cerinţe faţă de sine (eu trebuie). 90 . plictiseală. a reuşi) sunt necesităţi fără de care nu am putea trăi. scăderea sistemului imunitar. Evaluarea globală: este caracterizată de evaluarea persoanei cuiva (sine sau alţii) în funcţie de comportamente lor (eşecuri sau reuşite). furie. prezent sau viitor. nemulţumire. În 1998 lista consecinţelor psihologice a fost completată de Caplan şi Harrison cu anxietate.

Nu uitaţi: gândurile duc la emoţii. Stresul este răspunsul nostru la problema practică cu care ne confruntăm. retragerea. de a rămâne în sistem. faceţi-vă o agendă zilnică de activităţi ierarhizate după importanţă acestora şi începeţi cu cele mai importante dintre ele. În acest caz. e groaznic. Fiţi atentă la ce simţiţi. Gestionaţi-vă bine timpul.nr. mi-ar plăcea. Sunteţi cea 91 . de vulnerabilitate. Dacă doriţi să schimbaţi emoţiile este nevoie să schimbaţi gândurile. Identificaţi situaţiile în care vă stresaţi. sau orice altceva ce vă ajută să vă încărcaţi bateriile. 1986). nu suport. Faceţi sport. A gândi realist înseamnă a accepta lucrurile asupra cărora nu ai control şi a depune eforturi cu privire la lucrurile care se pot schimba. Această listă reprezintă punctele dvs. irosind astfel timp şi energie care ar putea fi investite în alte direcţii. În orice profesie. 3-4 (47-48)/2012 Cercetările au asociat cu stresul următoarele comportamente: fumatul. lumea e aşa cum e. Practicaţi aceste gânduri până devin obişnuinţă. nu e capătul lumii. Un mare procent de oameni pierd timpul cu situaţii asupra cărora nu au control şi se plâng. nu îmi place însă pot suporta. raţionale. strigatul. În plus. Dacă atunci când întâmpinăm o situaţie neplăcută. nu facem altceva decât să îngreunăm situaţia cu care deja ne confruntăm. dar mai ales ca şi cadru didactic care lucrează cu oameni (adulţi şi copii) este nevoie să vă luaţi timp pentru dvs. Chiar vreţi să predaţi? Vă place ceea ce faceţi sau o faceţi pentru că nu aveţi ceva mai bun la momentul acesta? Indiferent de răspunsul pe care vi-l daţi la această întrebare este bine să acceptaţi faptul că este alegerea dvs. Notaţi totul pe hârtie. consumul de alcool. sunt la fel de valoros ca toţi ceilalţi chiar dacă nu îmi ies toate lucrurile aşa cum îmi doresc. Aplicaţii practice pentru cadrele didactice Creşteţi-vă toleranţa la frustrare. Scrieţi o listă cu situaţiile în care vă stresaţi. investiţi timp şi energie în a vedea cum puteţi îmbunătăţii lucrurile. însă pot suporta.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Reevaluaţi-vă motivaţia pentru care predaţi. hai mai bine să nu pierd timp stresându -mă şi să văd ce pot face. citiţi.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Ulterior luaţi situaţie cu situaţie şi modificaţi gândurile iraţionale cu altele. în loc să vă plângeţi sau să vă stresaţi. nu sunt bun de nimic şi înlocuiţi-le cu: aş prefera. ce gândiţi şi cum reacţionaţi în acele situaţii.‖ Practicaţi gândirea realistă. violenţa. gânduri de genul: trebuie. ce opţiuni sunt. lovitul. Luaţi-vă timp pentru dvs. Lăsaţi la o parte lucrurile mai puţin importante şi faceţi ceva ce vă place. abuzul recreaţional de droguri. aş prefera să fie diferită. plimbaţi-vă. noi ne stresăm. Identificaţi în gândirea dvs. Eliminaţi sarcinile lipsite de importanţă. De cele mai multe ori ne încărcăm cu sarcini mai puţin importante care ne consumă mult timp. frustrantă. Este important să ne gestionăm bine timpul şi să prioritizăm activităţile. înşivă. evitarea (Quick. În viaţă lucrurile nu sunt simple şi uşoare. mâncatul în exces. Începeţi să practicaţi o gânduri precum: ‖Nu îmi place situaţia.Anul XIV . este mai eficient să acceptaţi lucrurile pe care nu le puteţi schimba aşa cum sunt şi să nu pretindeţi ca realitatea să fie diferită.

92 . Învăţaţi să recunoaşteţi semnalele pe care vi le transmite organismul când sunteţi stresat. 59 de principia de pedagogie practică. Cea mai simplă metodă de relaxare este respiraţia în trei timp. Spaulding. nu veţi putea să aveţi grijă de ceilalţi.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Profesorul de succes. În mare parte acesta poate fi con trolat.T.L. Parker (Eds. Ion-Ovidiu Pânişoară.nr. New York: McGraw Hill.L. California: Sage Publications. present and future (pp. Dacă nu aveţi grijă de dvs. Stress in teaching: Past. Dunham (Ed. In J. Lazarus. New York: McGraw-Hill. Travers. New York: McGraw-Hill. Psychological Stress and the Coping Process.A. C. 2. Selye. New York: International Univeristies Press. Relaxaţi-vă. Stresul este reacţia organismului la stresori. (1976). Appraisal and Coping. 3-4 (47-48)/2012 mai importantă persoană din viaţa dvs. Inspiraţi încet în trei secunde. 7. Editura Polirom. 2009. Motivation in classroom. (Ed. 5. (2001). The stress of life. Cadrul didactic are acum la dispoziţie o paletă largă de tehnici pe care le poate folosi în beneficiul său şi al elevilor cărora le predă. S.Anul XIV . Lazarus.).D. (1993). Învăţaţi şi practicaţi o metodă de relaxare care să vă ajut e.. Managing Workplace Stress. Cartwright. R. (1997). (1984). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: Springer Publishing Company. & Folkman. A. J. Philadelphia.(1967). C. H. Stress in the workplace: Past. BIBLIOGRAFIE: 1. Bar-On. & J.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Stress.S. R. & Cooper.S. Thousand Oaks. 4. C. 8. 130–163). Iaşi.). PA: Whurr Publishers.. The Handbook of Emotional Intelligence. present and future. Beck. California: Jossey-Bass 6. S.). (1966). 3. ţineţi-vă respiraţia pentru trei secunde şi expiraţi lent în trei secunde.

presiune. cărţi) în engleză aflate în biblioteca online şi până la ~630. care au făcut trimitere la cuvântul stres. Această amplitudine de informaţii este impresionantă. povarã.nr. Considerăm că o asemenea răspândire poate să rivalizeze chiar şi cu noţiunile de psihanaliză care au acaparat într -un mod neaşteptat nu doar specialiştii din domeniile psihologiei şi medicinii (şi nu numai).FACTORI ŞI DETERMINANŢI Lector univ. ca şi cauzele dispun de foarte puţine variaţii. constrângere etc. Cu toate că terminologia de stres are o etimologie complicată2. şi derivate din latinescul "strictus". Deşi o meta-analiză a unor multiple studii arată că factorii şi dimensiunile declanşatoare. cercetări.000 de referinţe. manifestările. cu alte cuvinte. 3-4 (47-48)/2012 STRESUL PROFESIONAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR .000 de lucrări (articole. Cristian BUCUR Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Universitatea din Bucureşti Deşi un termen relativ nou în domeniul ştiinţific (introdus de Canon şi Selye în 1935 şi 1936). forţã. în domeniul educaţional studiile realizate sunt relativ puţine şi s-au desfăşurat în arealul american. un element comun. consideraţii şi discuţii. 93 . particulare atât cultural-sociale. care au ca punct central termenul şi conceptul de stres: ~230.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . recenzii. participiul trecut al lui "stringere". ce aveau înţelesurile de "constrângere. stresul psihic a pătruns în limbajul cotidian prin intermediul limbajului ştiinţific. O simplă căutare pe internet ne poate arata volumul imens de studii. ajungându-se la o nedorită atribuire de sensuri. cât şi cultural-organizaţionale. fenomenul stresului (mai ales la nivel educaţional) implică o configuraţie culturală. efort. al tuturor. dar cu nuanţe ce pot diversifica sensul: încordare. însă. discuţii şi comentarii în limba română. el se regăseşte din plin în vocabularul nostru. Totuşi. ţinând cont de factorii şi manifestările generale. trebuie identificate configuraţiile specifice. suferinţã". Termenul de "stres" desemneazã o serie de substantive înrudite ca înţeles. dr. păstrând.Anul XIV . cu înţelesul de "a trage (din) greu". tensiune. 2 Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language explicã etimologia cuvântului "stres" ca provenind parţial din abrevierea cuvântului englezesc "distres". documente. dar nespecific – influenţa nocivă pentru om. cuvântul stres a căpătat astăzi o utilizare atât de largă încât se află în vocabularul activ al majorităţii oamenilor.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Câteva preocupări mai intense din zona europeană au avut c a promotori UK şi ţările nordice. solicitare. studii. socială şi structural-organizaţională specifică. Definiţii şi modele de interpretare Dimensiune psihologică. parţial din cuvântul "estrece" din vechea francezã. ci şi publicul larg.

în 1976. dar şi extern. Selye vorbeşte despre stres ca fiind sindrom general de adaptare pentru a desemna un ansamblu de reacţii adaptative ale organismului la acţiunea nespecifică a unor “agresori fizici”. stresul să fie definit drept orice răspuns al organismului consecutiv oricărei cereri sau solicitări exercitate asupra acestui organism. ea este considerată din perspectiva a două idei directoare: nivelul primar (definit în termeni de cereri. dar şi elemente diferenţiatoare. ulterior.). pe de o parte. Aceasta presupune modele tranzacţionale .  modificările generate de această stare sunt diverse (nespecifice) atât la nivel fiziologic şi biologic.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Din acest punct de vedere. o agresiune la adresa organismului (în general regăsită în definiţiile cercetătorilor români). pentru ca. după cum afirma Lazarus.  stresul este produs de o tensiune. o stare psihologică sau mentală ca răspuns la acţiunea unui stressor. şi rezultatul interacţiunii dintre exigenţele mediului şi resursele individului. cât şi la nivel psihologic. 94 . Modele de înţelegere ale stresului Deşi multiple. fiind percepute ca un disconfort sau vătămare.a. de la abordări mai analitice (vezi cea oferită de Ioan-Bradu). Potrivit teoriei lui Selye. 3-4 (47-48)/2012 Cea mai răspândită definiţie este aceea conform căreia. problematice între acea persoană şi mediu. Multiple definiţii au fost oferite şi în literatura de specialitate românească.  mecanismele intrate în joc sunt atât la nivel intern. competenţe. stresul este o stare psihologică negativă implicând atât emoţii. cât şi cogniţii trăite. SGA („sindromul general de adaptare‖) presupune 3 faze: de alarmă. care afirmă că este vorba despre reacţia individului faţă de o situaţie sau eveniment care îi ameninţă echilibrul mental sau psihologic. Există mai multe puncte comune în abordările conceptuale ale stresului. ne-am oprit în cercetările noastre asupra teoriei dublei aprecieri. plecând de la geneza conceptului de „sindrom general de adaptare‖ a lui Selye. 30 de ani mai târziu. care pornesc de la modelele interacţioniste. de rezistenţă şi de epuizare. Una dintre abordările mai recente este oferită de sociologii Chelcea şi Iluţ. Paul Popescu Neveanu ş. Adepţii acestui model consideră dificultatea de adaptare presupusă de stres ca fiind o reprezentare la nivel personal a unei tranzacţii particulare.  răspuns la orice solicitare a mediului ( în special în concepţia cercetătorilor străini). stresul este o reacţie individuală. Dacă iniţial aprecierea presupune o latură evaluativă care dă sens tranzacţiei.Anul XIV . experimentate de subiect. H. pe de altă parte. până la unele mai sintetice (vezi Mihai Golu.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . abilităţi. constrângeri şi suport) .nr.răspunde la întrebarea: Am cumva vreo problemă? Recunoaşterea unei probleme la nivelul persoanei este însoţită de o serie de stări afective negative. Câteva dintre acestea sunt utile:  o stare care vizează adaptarea la noile condiţii de mediu.

durata. rezistenţa la exigenţele exterioare (capacitatea de a ţine sub control factorii şi evenimentele stresante).nr. cât şi alegerea strategiei. Putem să luăm ca exemplu două scenarii probabile:  persoana A care nu dispune de abilităţile şi competenţele necesare pentru a îndeplini obiectivele conform unor standarde. şi chiar dacă devine conştientă de acest nivel este neimportant pentru el/ea. ori când persoana este anxioasă sau depresivă (Cox & Ferguson. acele comportamente de coping sunt importante pentru ea.  persoana B care conştientizează problema (nivelul primar).  variabile ambientale. deci. sunt utilizate mai frecvent strategiile centrate pe rezolvarea problemei.).. dragoste etc. 1991).Anul XIV .  trăsături de anxietate. care determină tendinţe de a percepe situaţiile de viaţă ca ameninţătoare. sau când rezultatul este important pentru persoana (Sells 1970). în propria capacitate de control asupra stresului.  resursele sociale (suportul social) . cu atât mai mult când sunt noi şi ambigue. prefigurând strategia de coping) . încercări pe care trebuie să le acceptăm). pe când cealaltă persoană să nu dezvolte astfel de stări. apoi faptul că nu reuşeşte să adopte comportamentele de coping care să o ajute în adaptare faţă de sarcina/cerere (nivelul secundar) şi dezvoltă starea de stres t ocmai datorită faptului că acea activitate.natura pericolului. 3-4 (47-48)/2012 nivelul secundar (este subsumat recunoaşterii existenţei unei probleme şi implică conştientizarea şi acceptarea faptului că este nevoie de o mai detaliată analiză. ca nefiind controlabilă . dar care nu conştientizează nivelul slab al rezultatelor.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . care-i furnizează o legătură afectivă pozitivă (prietenii. dacă situaţia este evaluată ca susceptibilă la schimbare. stresul este emergent nivelului secundar prin faptul că persoana percepe că nu reuşeşte (nu va reuşi) să găsească strategia de coping şi. Conform acestui model putem să distingem mai bine între strategiile de coping şi apreciere. iminenţa etc. Procesul de evaluare a relaţiilor individ-eveniment este influenţat de:  caracteristici individuale (resurse personale). din contra. dacă situaţia este considerată ca putând fi transformată sau.se utilizează strategii centrate pe reducerea tensiunii emoţionale.  caracteristicile situaţiei . un ajutor 95 .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .răspunde la întrebarea: Ce voi face în acest sens? În concordanţă cu această structură dinamică. care influenţează atât perceperea situaţiei stresante.reţeaua de susţinere socială a individului. nu poate rezolva problema care ameninţă starea de bine (Lazarus 1976 şi Cox 1990).  credinţe religioase (evenimente stresante sunt considerate ca încercări din partea lui Dumnezeu. reprezentând ansamblul relaţiilor interpersonale ale ind ividului. dar şi de ce pe un post în care se succed două persoane sau pe două posturi identice se poate întâmpla ca cineva să dezvolte stări de stres.

Această nouă concepţie depăşeşte modelul fiziologic al lui Selye (1956) care ignora complexitatea relaţiilor între fiziologic şi psihologic şi mecanismele implicate în stările de stres-distres-eustres. importantă prin utilizarea ei în informarea şi formarea personalului confruntat cu diferite tipuri de stresuri profesionale şi prezentând diferite caracteristici individuale de rezistenţă sau. de asemenea. dependent de gravitatea acestuia. Este însă absolut necesar de a nu pierde din vedere întregul biopsihosocial p e care îl reprezintă individul uman şi de a aborda problema formării unor conduite adaptative multidimensionale. 3-4 (47-48)/2012 practic (material. trăirile emoţionale capătă un filon negativ şi d eseori sunt percepute ca experienţă personală pe care o are individul în starea de stres. financiar). Cu alte cuvinte. aşa cum este activitatea profesională.evaluarea cognitivă a evenimentului (controlabilitatea) şi strategiile de coping (de control efectiv) . aşa cum este individul şi aşa cum sunt relaţiile individ-activitate. este foarte important modul în care apreciază individul gradul de susţinere socială .nr. reducerii sau tolerării exigenţelor.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .ambele fiind în interacţiune. nici ca un răspuns emoţional linear. din contră. dar şi al percepţiei controlului asupra situaţiei. cu atât îi creşte sentimentul capacităţii proprii de control a situaţiei şi se reduce efectul negativ al stresului. Cox. 96 . accentuează rolul percepţiei persoanei asupra suportului social. stresul a fost descris ca fiind produs de diferenţele între percepţiile asupra cerinţelor mediului şi percepţiile asupra strategiilor sau comportamentelor de coping. constă în feedback-ul şi feedforward-ul rezultat din relaţionarea tuturor celorlalte etape. Acelaşi autor. modificările fiziologice şi psihologice ce acompaniază recunoaşterea stării de stres. informaţii şi aprecieri referitoare la situaţie. ci ca un proces dinamic mediatizat de alte două procese . presupune consecinţele copingului. Susţinătorii modelului afirmă că este util ca stresul să fie considerat din perspectiva dinamică a aprecierii continue în cadrul unui proces în desfăşurare.Anul XIV . ci la nivelul conştiinţei faţă de respectiva activitate.cu cât îl apreciază ca fiind mai mare.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Este. faţă de implicaţiile viitoare. percepţia acestor cerinţe raportate la comportamentele şi strategiile de coping (nivelul primar). Asociate acestei teorii sunt şi strategiile de coping (ansamblul eforturilor cognitivi şi comportamentali destinaţi controlării. de vulnerabilitate la stres. Teoria cognitivă a stresului prezintă aspecte pozitive pentru că nu mai consideră stresul doar ca un stimul obiectiv ameninţător. Cox propune cinci etape: sursele cererilor forţate către persoană din partea mediului. starea de stres nu îşi are cauzalitatea în prezenţa sau absenţa performanţei şi/sau a comportamentelor de coping.

3-4 (47-48)/2012 cerinţelor externe şi/sau interne care ameninţă sau depăşesc resursele unui individ). minimă. aparent de sfidare: exagerarea aspectelor şi implicaţiilor pozitive ale situaţiei. noi generaţii semnificativ diferite. dezvoltarea carierei. pulsul.interacţiunile atât pe linie ierarhică. în faza de conştientizare. factorii specifici activităţii. reevaluarea pozitivă etc. rolul în organizaţie .Anul XIV . Au fost luate măsuri care cuprindeau trei faze: conştientizarea. cadrele didactice au trecut prin multiple măsurători (tensiunea.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . schimbările continue la care trebuie să facă faţă. acestea fiind percepute ca fiind stresate (Sparsks 1979). şi eficacitatea supervizării. aşteptările din ce în ce mai mari din exterior (familie. între colegi. Cadrele didactice faţă în faţă cu stresul profesional Factori de stres şi măsuri de gestionare a acestora a. informarea. desfăşurarea acţională.nr. dar şi întâlniri de luc ru inclusiv 97 . conflictul de rol şi percepţia că există o autoritate doar aparentă sau. greutatea.) şi fiecare participant a primit un profil al stării de sănătate. Acestea pot fi canalizate pe modificări asupra sensului orientării atenţiei (deturnând-o de la sursa stresului prin strategii de evitare sau chiar dirijând-o către aceasta prin strategii de vigilenţă). scăderea siguranţei locului de muncă.ambiguitatea rolului şi a statutului.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . nivelul colesterolului etc . Din studii multiple s-au desprins câteva categorii de factori stresori la nivel organizaţional: relaţiile sociale la locul de muncă . condiţiile de muncă din ce în ce mai puţin sigure. faza a 3-a a presupus acţiuni concrete de strategii personale.) şi chiar asupra termenilor actuali ai relaţiei individ-eveniment (prin punerea în funcţiune a unor eforturi comportamentale active de înfruntare a situaţiei-problemă în scopul rezolvării acesteia prin confruntare şi/sau elaborarea şi realizarea unor planuri de acţiune. evidenţierea aspectelor umoristice ale acesteia. structura organizaţională şi climatul . cât şi pe orizontală. subevaluarea implicaţiilor negative. asupra semnificaţiei subiective a evenimentului (recurgând la activităţi cognitive. în străinătate Cadrele didactice din managementul administrativ din sistemul educaţional sunt adesea caracterizate prin nivel înalt de stres ocupaţional .modul în care membrii instituţiei participă la luarea deciziilor şi care este modul de comunicare. în faza de informare au fost desfăşurate workshopuri (la care fiecare participant se putea sau nu înscrie). societate). creşterea mijloacelor birocratice de asigurare a calităţii conduc pe mulţi dintre tinerii talentaţi şi plini de vise spre deziluzii majore privind activitatea personalului din învăţământ. oricum.

pot exista multiple cauze: una dintre ele ar putea fi provocată de literatura de specialitate care supraestimează nivelul de stre s experimentat de cadrele didactice sau chiar să existe o polarizare pe cazurile majore inducând un efect de halo asupra întregii populaţii.familie. cât şi de factorii sociali . pe când printr-o scorare efectul acestor factori poate să fie mult diminuat. de aici derivă una dintre recomandările către managerii din sistemul educaţional de a încuraja şi de a recunoaşte munca şi efortul cadrului didactic. chiar societate.nr. Media generală a valorilor pe scala de stres s-a dovedit a fi peste medie. Strategiile de gestionare a stresului conduc la rezultate diferite în funcţie de care sunt cauzele. 3-4 (47-48)/2012 cu managementul instituţiei pentru clarificarea factorilor de stres de la nivel organizaţional Kahn 1964 – identifică ocupaţiile cu un nivel înalt de stres ca fiind caracterizate de ambiguitatea rolului şi a statutului. în ansamblu. de o lipsă de autoritate şi responsabilitate. indicând că personalul didactic din învăţământul primar era supus unor nivelur i mai ridicate de stres. Cadrele didactice par să ―sufere‖ de o lipsă acută a recunoaşterii eforturilor şi muncii depuse atât de către managerii direcţi. dar şi strategiile alese Intervenţia a părut să îmbunătăţească capacitatea cadrelor didactice de a gestiona optim stresul. altă explicaţie se referă la metoda folosită: scorare. totuşi. ―burnout-ul cadrelor didactice este. nivelul de stres nu era nici pe departe atât de ridicat pe cât se aşteptau autorii. aceasta coincide cu alte cercetări ale lui Ames (1982) şi Cedoline (1982). cu toate acestea. mai degrabă. un indicator social general şi nu o caracteristică a profesiunii didactice‖ – 51% dintre respondenţi s-au plasat în jumătatea de dezacord privind această afirmaţie Semnificativ este şi faptul că majoritatea cadrelor didactice afirmă că atmosfera şi condiţiile generale de lucru sunt sub aşteptări şi relaţiile dintre colegi sunt strânse. ierahizare – printr-o ierarhizare se poate ajunge la o concluzie total diferită (că există factori de stres majori). dimpotrivă. de a oferi suport. Autorii au regăsit de multe ori un nivel de stimă redus asociat nivelului ridicat de stres. ~55% au precizat că în ultimii 2 ani au schimbat sau s -au gândit serios să schimbe cariera. o altă explicaţie pe care ne -o oferă autorii este dimensiunea restrânsă a studiului lor şi deci.Anul XIV . de asemenea. slaba posibilitate de a g eneraliza (eroare de tip II). în timp ce 20% i -ar 98 . dar a avut un impact minor asupra percepţiilor lor asupra factorilor de stres. cu un rol minor în acest nivel general de stres. cadrele didactice nu se identifică în acest pattern al locului de muncă. elevi. deşi intervenţia asupra factorilor organizaţionali a dovedit o reducere pentru toţi factorii de stres identificaţi la începutul studiului. chiar şi în urma intervenţiei au rămas pe aceleaşi poziţii respective cu rol semnificativ în nivelul de stres sau. 33% nu ar încuraja elevii să devină cadre didactice.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . o altă explicaţie constă în mecanismele de gestionare a stresului cadrele didactice dezvoltând strategii mai eficiente decât am putea crede noi Se pare că factorii care au fost identificaţi la început ca fiind puternic streso ri sau slabi stresori.

 domeniul de predare. elevul. relaţionarea foarte dificilă între administraţie şi cadre didactice. studentul este cel care are responsabilitatea de a interconecta toate aceste materiale în relevanţa individualpersonală.  activităţile ce nu presupun  progresele elevilor/ copiilor. lipsa de timp a fost indicată de către toate cadrele didactice. numărul mare de elevi în clasă. frustrarea poate apărea atunci când criteriile care sunt obiectivate sunt cele legate de factori care nu-i sunt sub control Alte câteva cauze generatoare de stres sunt legate de ciclul educaţional vizat.  încărcarea postului. îndeplinirea activităţilor. 3-4 (47-48)/2012 încuraja. Contexte socio-demografice ale manifestării stresului profesional la cadrele didactice Cadrul didactic este zi de zi confruntat cu activităţi birocratice împovărătoare. fie pentru a descuraja tinerii pentru a se orienta spre calea învăţământului Lista de activităţi / dimensiuni care „le plac”. restul declarând că nu ar face ceva concret fie pentru a încuraja.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .Anul XIV . weekenduri pentru pregătirea lecţiilor şi a materialelor necesare. dar. reglementări administrative. cadrele didactice pot face un curs atractiv.  libertatea de a alege metodele  disciplina. când cadrul didactic petrece timp îndelungat .  orele de lucru. Persoana cea mai potrivită pentru a oferi asistenţă cadrului didactic în exe rcitarea controlului asupra tuturor factorilor de stres este chiar directorul instituţiei Sunt demne de menţionat concluziile studiului în care directorii din şcolile gimnaziale au fost rugaţi să ierarhizeze 10 factori în funcţie de influenţa lor asupra stresului în activitatea didactică. factori care afectează performanţa sa în clasă. salarizarea total deficitară.  hârţogăria.nopţi. ca şi evaluarea din punct de vedere al percepţiei de control asupra a 14 factori S-a înregistrat un acord surprinzător asupra factorilor cei mai importanţi generatori de stres: motivarea elevilor.  administraţia. gestionarea activităţilor birocratice. respectiv „nu le plac” în activitatea didactică: activităţi / dimensiuni care „ le plac” activităţi / dimensiuni care „ nu le plac”  să lucreze cu elevii/ copiii. planificarea activităţilor pentru elevi cu niveluri foarte diferite de pregătire.  alte cadre didactice. de lucru. întâmplările deranjante la nivelul procesului educaţional din clasă. predarea.nr.  vacanţele de vară.  colegii.  timp insuficient pentru  a-i ajuta pe alţii. până la urmă. 99 .  diversitatea de activităţi zilnice. Cu siguranţă.  părinţii/ comunitatea. prea puţin ajutor din partea partenerilor educaţionali (diverse instituţii din comunitate). situaţii problematice cu elevii şi studenţii etc .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .  provocarea.. pot elabora materiale interesante şi pline de conţinut. acest ultim factor este strâns relaţionat cu insatisfacţia faţă de sarcinile non-didactice. comunicarea şi relaţionarea cu diferiţi părinţi.  salariul redus.

reducerea întreruperilor în clasă. Semnificativ de reţinut este că aceleaşi clase comportamentale din cadrul speciei umane s-au întâlnit şi la mamifere. bărbaţii tind spre izolare de problemele familiale şi agresivitate. ne precizează autorii. chiar şi în cele mai bune situaţii acest demers este foarte dificil.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . În final. autorii accentuează că aceste femei sunt practic forţate (nu au de ales) să devină cadre didactice cu toate că apar multiple conflicte de rol (pe care. O a doua fază a studiului a presupus ca directorii să evalueze care factori pot fi menţinuţi sub control. iată factorii care au fost identificaţi ca fiind bine controlaţi: suportul cadrelor didactice în prezenţa elevilor. Calabrese şi Anderson. pentru foarte multe cadre didactice. Interesante s-au dovedit studiile care implică diferenţele de gen în abordarea stresului.nr. acceptarea responsabilităţii de a -l ajuta pe fiecare cadru didactic în încercarea sa de a se perfecţiona.iar aceasta este o sursă majoră de stres. având mai mulţi factori de conflict de rol. de relaţionare afectivă (în special cu membrii familiei). a părinţilor şi a altor membri din comunitate. 100 . utilizarea unor mecanisme de recompensare mai mult individualizate decât globale. iar dacă asociem aceasta şi cu motivaţii foarte diferite ale personalităţii. chiar a lor.Anul XIV . în acelaşi timp. că ele nu le-ar da curs) faţă de viaţa personală sau faţă de familie. un factor semnificativ este faptul că mulţi dintre părinţi sunt mai mult indiferenţi faţă de ac tul didactic şi educaţia copiilor lor din perspectiva unor acţiuni şi a unei implicări. comunicarea grijii pe care le-o poartă cadrelor didactice. Cadrele didactice au puţine oportunităţi de a se întâlni şi de a interacţiona unii cu alţii. Winstein arăta că ―şcolile reprezintă grupuri mari de indivizi. generând situaţii de stres.înţelegem că rolul cadrului didactic devine foarte dificil. 3-4 (47-48)/2012 Esenţa calităţii actului didactic. Sistemele şcolare pot impune diverse modalităţi de control şi restricţionare a autonomiei cadrului didactic .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .iar noi ne aşteptăm să obţinem eficienţa crescută în multiple tipuri de sarcini educaţionale şi. este motivarea elevilor de a învăţa. diferite. ele percepând mai puţine posibilităţi de promovare. puşi cu toţii laolaltă şi interacţionând foarte strâns pentru perioade lungi de timp . a părinţilor. ne precizează autorii. pare a se subînţelege. Autorii pun semnul egal între simptomele de stres şi cele de alienare. într-un studiu publicat în 1986. dacă femeile tind să adopte comportamente de îngrijire şi prietenie. Multe dintre cadrele didactice femei aleg această profesie din dorinţa de a -şi suplimenta veniturile. Cadrele didactice femei din mediul urban par să aibă un nivel mai ridicat de stres şi alienare (în termenii definiţi de autori). S-a putut sesiza astfel că. arătau că şcolile publice sunt un mediu de alienare pentru cadrele didactice . cu toate că şansele de promovare par să fie identice.femei. manifest ând alienare şi stres profesional. de asemenea. să existe relaţii armonioase‖.

Se pare că datele obţinute de noi confirmă rezultatele altor cercetări privind relaţia între stres şi satisfacţia profesională: corelaţie negativă. 3-4 (47-48)/2012 b. în România Cercetările realizate de noi asupra populaţiei cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar au arătat specificul fenomenului stresului profesional la noi în ţară. Semnificativ este că participanţii cu un nivel al locului de control intern foarte înalt par să resimtă mai puţin stres din surse care sunt legate de 101 . despre o asumare de mai multe responsabilităţi. poate chiar o supraestimare a propriilor capacităţi. Ceea ce este semnificativ de reţinut este că pentru cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar relaţia între stres şi beneficii presupune o corelaţie pozitivă. mult mai uşor afectaţi de dificultăţile de comunicare fie cu părinţii. ei sunt. cadrele didactice cu un nivel foarte ridicat al locului de control intern par să somatizeze mai mult simptomele de stres. ca şi reciproca sa.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . vorbim. găseşti /ai‖. spre deosebire de cei cu un nivel înalt al locului de control extern. putem să vorbim despre o dublă implicaţie cognitivatitudinală: cei care obţin beneficii au un nivel de stres mai ridicat. Interiorizarea locului controlului la nivelul încărcării postului. din acest punct de vedere. în cazul nostru). În ce măsură aceste două implicaţii presupun o asumare a unui trai „mai zbuciumat‖. Aceasta ne îndeamnă să afirmăm rolul relativ modest ca factor determinant al stresului determinant faţă de satisfacţia profesională. dar şi cu nişte beneficii mai mari? Răspunsul rezidă în asocierea cu tipul de loc al controlului pe care cadrul didactic este dispus să-l utilizeze mai des. De asemenea. un mod de înţelegere de tipul „dacă te zbaţi. cu siguranţă. pe de altă parte. fie cu ceilalţi colegi. la nivelul relaţi ilor socioprofesionale cu părinţii şi/sau colegii denotă o încărcare personală.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . fie pe orizontală şi de specificul organizaţional. ei îşi formează mai puţine debuşee pentru a-şi explica şi accepta situaţii ce nu stau sub propriul lor control.Anul XIV . Pe de o parte. considerăm interesante observaţiile de detaliu: temele principale ale relaţiei dintre stres şi nivelul de satisfacţie profesională este dat de relaţiile ierarhice de muncă fie pe verticală. tot aceşti respondenţi par să perceapă relaţiile de muncă ca fiind mult mai conflictuale şi să aibă o mai mare încărcare de activităţi profesionale. credem noi. În schimb. cei cu un loc al controlului intern foarte înalt par să interiorizeze mult mai dramatic relaţiile şi comunicările din cadrul activităţii didactice.nr. În momentul în care introducem în ecuaţie şi această variabilă ne putem da seama dacă este vorba despre o asumare sau doar despre multiple influenţe a unor variabile particulare. Locul controlului intern îl conduce pe individ către o asumare mai mare a responsabilităţii proprii în orice tip de activitate (profesională. deci. dar fără a obţine valori ridicate ale coeficientului de corelaţie. Una dintre dimensiunile majore asociate stresului în domeniul educaţional (şi nu numai) este satisfacţia profesională. Suntem conştienţi că cele două afirmaţii nu au ambele acelaşi nivel de adevăr din punct de vedere logic. cu un nivel de stres mai ridicat. cu toate acestea ele reprezintă. deci.

putem să sesizăm că există unele specificităţi: conflictul interpersonal. cu atât eşti mai puţin stresat de încărcarea postului O altă variabilă a cercetărilor noastre a încercat să evidenţieze dacă specificul activităţii didactice (preşcolar sau primar) influenţează nivelul stresului resimţit. tot cadrel e didactice din învăţământul primar par să aibă o simptomatologie mai accentuată (mai largă sau mai acută) decât cei din învăţământul preşcolar. anumiţi factori de stres devin semnificativi pentru cei cu un nivel foarte înalt al locului de control intern. care pare să cântărească destul de mult atât la nivelul învăţământului primar. Un alt factor asociat este legat de încărcarea postului: asocierea dintre aceste două dimensiuni ne trimite către ideea că mai puţin de muncă înseamnă condiţii mai bune de muncă.nr. care solicită mai mult din partea cadrului didactic. în sensul că delimitările şi autonomia (dar şi cerinţele. solicitările care-l vizează pe cadrul didactic) sunt mai mari în cadrul şcolii primare decât în grădiniţă.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . locul de control intern de nivel r idicat pare să fie puternic asociat cu strategii de „copping‖ foarte puţin eficiente. Astfel. Aici se poate considera chiar o interiorizare şi asumare a unor responsabilităţi (de tip decizional) ce nu decurg din rolul şi statutul didactic. multe dintre 102 . asociate acestui statut. cât şi interacţiunile ierarhice cu superiorii. detaşată la nivel afectiv. cât şi preşcolar. S-ar părea că aceste cadre didactice îşi păstrează focalizarea pe propriile forţe şi capacităţi astfel încât nivelul stresului generat de cauzele restricţiilor organizaţionale este influenţat puternic negativ de nivelul înalt al locului de control intern. deci. poate şi datorită evoluţiilor spectaculoase şi a diferenţelor între copii. Am putea să adăugăm şi relaţia semnificativă între nivelul de stres şi activitatea de supervizare (pe care o suportă cadrul didactic). de asemenea. cadrele didactice din învăţământul primar par să experimenteze un conflict interpersonal mai acut în domeniul profesional decât colegii din învăţământul preşcolar. Se pare că singura subscală în care cadrele didactice din învăţământul preşcolar par să fie mai stresate este c ea a încărcării postului.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . modalităţile de interacţiune între educatoare şi cele între învăţători/ învăţătoare sunt mult mai diferite. Dacă pentru constrângerile organizaţionale nu se înregistrează astfel de diferenţe. astfel încât cadrul didactic consideră că majoritatea covârşitoare a cauzalităţilor activităţii şi rezultatelor trebuie să-i fie atribuite. cu cât ai mai puţin de făcut. încărcarea postului şi simptomatologia de stres.Anul XIV . dar care sunt. de asemenea. 3-4 (47-48)/2012 constrângerile organizaţionale. Pe de altă parte. Cadrul didactic se simte astfel răspunzător şi îşi asumă activitatea şi comunicarea dintr-o perspectivă personală şi prea puţin profesională. Cadrele didactice din învăţământul primar resimt interacţiunea cu colegii şi celelalte persoane din cadrul activităţii profesionale ca fiind mult mai mult conflictuale decât pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar. Aceasta poate să aibă la bază atât interacţiunile cu părinţii. Astfel. Cadrului didactic i se cere o flexibilitate comunicaţională foarte mare în cadrul şcolii primare. în acelaşi timp. Cert este că activităţile pe care le fac cadrele didactice din învăţământul preşcolar par să fie percepute ca mult mai diverse şi mult mai solicitante. la nivel social.

cât şi dificultăţi de ordin personal în găsirea şi ut ilizarea strategiilor de copping eficiente pentru atât de multe tipuri de relaţii interumane: este vorba despre interacţiunile cu copiii. dar şi cu adulţii: părinţi. astfel. trebuie să se modifice cel puţin o dată sau de două ori pe an. Dacă pentru învăţământul preşcolar sistemul motivaţional al copilului rămâne centrat pe latura afectivă şi convingerea lui de a participa. să scadă. prin luarea în considerare a tuturor dimensiunilor stresului. gestionarea 103 . de depăşire a unor timpi programaţi sau a unor atribuţii foarte specifice. Încărcarea postului. nu trebuie să uităm că tendinţa de standardizare. trebuie să implice din ce în ce mai mult familia. fac ca şi disponibilităţile de compasiune. există diferenţe semnificative în modul de comunicare şi în cel de raportare la copil. tip cine a făcut până acum această activitate o va face şi de acum înainte. rezultatele obţinute în urma studiilor noastre relevă o prezenţă semnificativ mai mare a simptomelor fizice ale stresului o dată cu acumularea unei experienţei profesionale din ce în ce mai bogată. acomodarea cadrelor didactice cu mai puţină experienţă la volumul de muncă poate să însemne o durată de timp de peste 2 ani de zile. colegi sau parteneri educaţionali. pentru învăţământul primar strategiile motivaţionale aplicate elevilor trebuie să fie diferenţiate. ele pot însemna atât disfuncţionalităţi de ordin organizaţional privind coerenţa şi coeziunea grupului de activitate. elemente pe care cadrul didactic trebuie să le îndeplinească şi pe care trebuie să le urmărească în activitatea sa. părinţi care întârzie în a-şi duce/ lua copilul de la grădiniţă. este vorba atât de rutine comportamentale. de generozitate. poate să fie total diferită de cea a cadrelor didactice cu mai multă experienţă.nr. în general.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . preluarea activităţilor unei colege bolnave sau care este la examene sau care are cursuri. din acest punct de vedere. de se angrena în anumite activităţi pare să fie mai facilă adultului. ca şi elementele de obiectivitate şi de implicare preponderent raţională într-un domeniu. de înţelegere. Un alt factor de influenţă este felul în care se relaţionează cadrele didactice în interiorul instituţiei de învăţământ şi reuşesc să-şi gestioneze activităţile. trebuie să luăm în calcul factorul de management care poate influenţa semnificativ asumarea de responsabilităţi şi încărcarea postului. Această perspectivă ne arată că activităţile sunt mai „flexibile‖ în interesul copilului şi nu pot ţine cont întotdeauna de lucrurile riguros standardizate. cât şi de disponibilitatea personală de a sacrifica anumite lucruri şi de a da de la tine.Anul XIV . implicarea pe care o au cadrele didactice tinere. În virtutea celor sesizate. dar fără ca această diferenţă să fie semnificativă statistic. De asemenea.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Astfel. ca şi relaţiile interpersonale la nivel profesional sunt elemente de maximă importanţă în managementul resurselor umane . cadrele didactice cu mai multă experienţă par să se implice mai mult sau să -şi asume mai multe responsabilităţi decât cele cu mai puţină experienţă. O altă problematică privind încărcarea cu activităţi este legată de dinamica motivaţională a elevilor/ copiilor. Dacă vom privi fenomenul stresului din perspectiva experienţei acumulate în activitatea didactică. Elevul nu mai poate fi implicat la fel de uşor în activităţi în clasa a III-a ca în clasa I sau în clasa pregătitoare. 3-4 (47-48)/2012 activităţile educatoarelor au o mai mare doză de implicare emoţională şi de angajament faţă de copii.

realizarea materialelor pentru inspecţii etc devin elemente care. 33/1997 vol1 http://eaq. Synthesis of Research Findings. Educational Hoyle.sagepub. School Psychology International. ca şi de management organizaţional într-un domeniu care ar trebui să ne preocupe mai mult şi ca „resursă umană‖ reală şi nu „serviciu de personal‖.Carolyn Kelley. În loc de concluzii Demersul nostru a plecat de la o lipsă de studii asupra relaţiei dintre profesia şi profesioniştii din educaţie (cu precădere în învăţământul preşcolar şi primar). Dedrick. fie încep să funcţioneze diferit.nr. Simptomatologia de stres se accentuează odată cu experienţa. 1997 Administration Quarterly. 1999 School Psychology in Estonia: Expectations of Teachers and School Psychologists Versus Reality. atunci când sunt implicate activităţi pe toată instituţia educaţională). S-a evidenţiat faptul că strategiile interpersonale se îmbunătăţesc vizibil. la început.com/cgi/content/abstract/65/449/31 David P. 2002 38/2002. fie par neadecvate pentru o tânără educatoare/ învăţătoare şi. Richard Teacher Stress: A Descriptive Study of the Concerns.com/cgi/content/abstract/20/4/352 104 . Milanowski. 20/1999.sagepub. McNamara and John R. Credem că este doar un început pentru a lansa noi studii şi a clarifica modalităiţile de recrutare. http://eaq. III and Anthony Awards.Anul XIV . ca nişte activităţi de care m-am plictisit. relaţiile interpersonale capătă o mai mare fluenţă şi fluiditate. NASSP Bulletin 65/1981 vol31. R. BIBLIOGRAFIE: 1. 3-4 (47-48)/2012 diverselor raportări către inspectorate (mai ales.sagepub. astfel încât sursa conflictuală de nivel interpersonal este semnificativ redusă. deci. http://spi. Hawkes and John K. Educational Administration Quarterly. o percepţie a unei încărcări prea mari.com/cgi/content/abstract/38/3/372 Charles V. fiind cu mult mai puţine asperităţi. ca şi din nevoia unei radiografii a subtilităţilor surselor de satisfacţie/ insatisfacţie asociată stresului profesional. Herbert Teacher Motivation and School-Based Performance Heneman. retenţie şi dezvoltare profesională. Cu alte cuvinte.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .sagepub. nu mai are elanul să le facă. Thompson.com/cgi/content/abstract/33/1/7 Eve Kikas. apare o demotivare. Smith. cadrele didactice resimţind nivelul de stres mult mai acut. 1981 http://bul. înţelegerea parţială şi doar empirică a motivaţiilor şi percepţiilor interne ale acestor profesionişti. James Job Satisfaction in Educational Organizations: A F. pe care cadrul didactic deja nu mai are chef.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .

Roberts Students with Emotional and Behavioral Disorders. 2006 and eastern europe.ro în învăţământul românesc. Belgique e-mail : delobbe@rehu.S. Bucuresti Marianne PerieDavid P. Rosse Stacy L. Summer Whitener.au/archive/00001526/01/1526_2 . Cultural Marin Calin si Magdalena heritage and contemporary changes series IV. 2005 socialisation organisationnelle à l’adaptation des jeunes recrues. Donna. 1999 Competenta Didactice.qut. Amelia Sources of Occupational Stress for Teachers of Maculan.ac. Berthelsen. Ohlund. http://ebx. politici.be 105 .edu. 2004 Western Academy of Management. Editura Humanitas Educational J.com/cgi/content/abstract/9/2/123 Joseph G. of WorkplaceConditions.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Maura L. Anchorage. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 2001 9/2001. and Barbara J. Alison. 2000 Teaching and Learning. Université catholique de Louvain Institut d‘Administration et de Gestion Centre de recherche en Changement. Stratégie (CRECIS). and TeacherCompensation. Romita.4.ucl. U.sagepub.Anul XIV . Job Satisfaction Among America’sTeachers: Effects Baker. strategii. L and Teacher Education. Ed All.edu. 1995 and http://eprints.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Teaching Kelly. Place of Publication: London Contribution respective des pratiques de Nathalie Delobbe Tanguy recrutement/sélection et des tactiques de Dulac. Publisher: Routledge. April 1.nr. volume 14/2006 MEC 2004 Calitate şi echitate www. 3-4 (47-48)/2012 Iucu.pdf Marcus Stroe si colab. Ron Nelson. C. central Dumitrana coord. NCES 97 Values and education in Romania today. presented at the 2004 meeting of the Saturay. Alaska Preschool teachers' experience of stress. Innovation. Individual Differences in Adaptation to Work Dissatisfaction. NATIONAL CENTER 1997 FOR EDUCATION STATISTICS. Department of Education Office of Educational Research and Improvement. Moore Alex. 2005 Formarea cadrelor didactice – sisteme. Background Characteristics.

Educational and Psychological Measurement 51/1991. 2005 Teacher Stress and Personal Values: An Exploratory Study. Farla. Journal of Occupational Psychology. job satisfaction and people management. http://www. 1996 Teacher Performance And Personal Life Stressors: Ron Larchick. 2003 Ciolan. Universitara Potolea. Editura Atelier Didactic.Anul XIV . Lucrarea prezentata: Roberta Derlin and Gail T.au/stateoftheservice/0405/c8d. 26/2005. Edward W.com/cgi/content/abstract/26/3/340 The Separate Constructs of Communication Satisfaction and Job Satisfaction.org/publications/infosynthesis/r&dre port/Tchr_Indctn_Prog/Tchr%20Indctn%20Prog. E. School Psychology International. Dan.sagepub. 2007 Bucuresti Tatiana Bachkirova. 2004-05 http://www. Understanding Job Satisfaction: Principals and Teachers. P.apsc. Neacsu – 2007 Bucuresti. 1988 Development of the Work Locus of Control Scale.com/cgi/content/abstract/13/3/229 Spector. vol 39.nccte.sagepub. http://epm.com Ruxandra Rascanu.sagepub. Thompson. 1992 School Psychology International 13/1992. I. http://spi.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Iucu. Urban Education Schneider. R. 1997 Education. 20/1997 Sonia Sharp and David Sources of Stress: A Contrast between Pupil Perspective and Pastoral Teachers' Perceptions. Experiente europene (coautor) – coord.sagepub. Lucian. Conferinta Nationala cu tema: ‖Psihologia si diversitaea ei‖-Timisoara.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . UNESCO-CEPES ”Incercare de investigare psihosociala la un lot de persoane active din Bucuresti cu incidenta crescuta a stressului‖. L Ciolan. 1994 29/1994. Dan.com/cgi/content/abstract/51/1/39 Terry Gregson. 2007 Potolea. 3-4 (47-48)/2012 National Dissemination Center for Career and Technical Education The Ohio State University.nr. 61/1988 State of the Service Report Retention.gov.htm T. Analiza nevoilor de formare. Urban Chance. Teacher Eduation Reform in Romania – A Stage of Transition. Implications For Urban School Administrators. Urban and Suburban. http://spi. Ed. 2001 Teacher Induction Programs: A Strategy for Improving the Professional Experience Of Beginning Career And Technical Education Teachers. 1991 106 . Romania.html Formarea cadrelor didactice. http://bul.

25/2004.sagepub. 1996 Job Satisfaction of UK Academics.sagepub. Perceptions 2004 International.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .com/cgi/content/abstract/24/4/389 Will J. http://spi. G. School Psychology Tomic and André Brouwers.nr. Ed Polirom. Evers. Educational Management Administration Leadership 24/1996. Iasi Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 107 . 1997 *** Psihologia vietii cotidiene. http://ema.Anul XIV . Welko Burnout among Teachers: Students’ and Teachers’ Compared.com/cgi/content/abstract/25/2/131 Zlate Mielu si colab.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 3-4 (47-48)/2012 Titus Oshagbemi.

Hans Bruno Selye. pe termen lung.univ. afin de s'adapter à ces nouvelles situations. mais. un efort suplimentar pentru adaptarea la aceste situaţii. celui d'une société en permanente transformation. Iamandescu (1994). un concept omniprezent în zilele noastre. exercice physique Ritmul alert de muncă şi viaţă impus de o societate într-o continuă schimbare. Gelu Tudor UŢĂ Dans le contexte contemporain. Acest ansamblu este reprezentat de modificări morfo -funcţionale ale organismului. nevoia de a ţine pasul cu modificările. pratiquer régulièrement des exercices physiques devraient devenir des alternatives ou des mesures d'intervention complémentaires à la psychothérapie et à la térapie de droque. omul modern se transformă într-o persoană încordată. impose. stări de vulnerabilitate la nivelul vieţii psihice ş. primul medic şi cercetător care a dezvoltat şi aprofundat studiul acestui fenomen. cel mai adesea la nivel endocrin care au ca rezul tat stări de încordare. On ne peut pas controler tout le temps ce qui nous arrive. à long terme. le besoin de répondre aux modifications. încercând să se apere şi să-şi menţină echilibrul de bază (1). faptul că deseori nu mai există destul timp pentru activităţi care fac cu adevărat plăcere.nr.necesită pentru omul contemporan un plus de consum nervos. tensiune neuropsihică. pour l'homme contemporainm un plus de consommation nerveuse.Univ. Changer le style de vie et. 3-4 (47-48)/2012 STRES. en échange.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . biologici şi psihici). les effets que le stress produit sur nous.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . noutăţile şi cerinţele la locul de muncă sau în viaţa de zi cu zi. M. ce qui l'expose. à certains facteurs de risque pour sa santé. Mots clef: stress. Popescu-Neveanu (1978).a. în dorinţa sa de a obţine un confort relativ. on pourrais apprendre à connaitre ce qu'on a à réaliser. nervoasă. drd.Anul XIV . au moins. defineşte stresul ca fiind un ansamblu de reacţii al organismului uman faţă de acţiunea externă a unor agenţi cauzali (fizici. ACTIVITĂŢI FIZICE ŞI EFECTE DESTRESANTE Asist. surtout. Astfel. aux nouveatés et aux exigences au lieu de travail et de la vie quotidienne. Am sintetizat câteva perspective asupra conceptului de stres oprindu-ne la definiţiile propuse de R. drd. există o notă comună a definiţiilor. de la sorte. chimici.care. Florentina UŢĂ Asist. P. Inglehart. reprezintă un ansamblu de reacţii fiziologice prin care organismul uman răspunde unui agent stresant. Martens (1980). Stresul. afin d'éviter ou améliorer. Deşi se observă o anumită diversificare a sensurilor acestui concept. un effort supplémentaire. îl expun unor factori de risc pentru sănătate. anxioasă. şi anume faptul că reprezintă un stimul ce produce în organism 108 . géstion du stress. qu'il n'existe plus assez de temps pour les activités qui font vraiment plaisir. la réalité.

aer. În literatura de specialitate a domeniului. biologic. Hans Selye descrie pentru prima dată sindromul general de adaptare (SGA). Stimulii cu potenţial stresogen vor declanşa răspunsuri distinctive şi variate de la subiect la subiect. regimul alimentar. bacterii. orice situaţie pe c are o considerăm o ameninţare.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . nivelul de radiaţii din mediu. În mod normal. susţinerea socială. Acest stadiu se mai numeşte şi ―luptă sau fugi‖ şi se manifestă într -o primă etapă prin fenomene de şoc precum hipotensiune.) sau interni (factori endocrini. factori sociali-mediul familial. factori biologici-externi (viruşi. etc. medicamente ş.a.a. cibernetic şi social. este acţiunea dăunătoare a stresului pentru fiinţa umană prin perturbarea sau chiar pierderea homeostaziei sale biologice şipsihice. tahicardie. în care organismul prin reacţii fiziologice intense mobilizează acele resurse necesare pentru a putea face faţă agenţilor stresori.. dar există şi posibilitatea ca aceştia să nu declanşeze nicio reacţie.a reprezintă un complex de factori care modulează răspunsul individual al organismului la agenţii stresori. psihici. De asemenea.. care la rândul său va declanşa reacţii cu efecte somatice. Acest sindrom presupune o evoluţie stadială şi anume: (1) Faza de alarmă sau de şoc. durata şi intensitatea reacţiilor psihofiziologice modificându-se în timp ca rezultat al sensibilizării sau a familiarizării cu stimulul stresor.probleme în cadrul relaţiilor interumane. fiziologice şi psihologice. trăsăturile de personalitate ş. Aceste reacţii sunt urmate într-o etapă ulterioară de fenomene de contraşoc: 109 .nr. izolarea etc. În anul 1936. controlabili sau nu. aceeaşi persoană poate reacţiona diferit la aceiaş i factori.Anul XIV . După natura lor. comun acestor opinii. problemele de control emoţional. imunitari. care cuprinde toate mecanismele nespecifice capabile să mobilizeze resursele adaptative ale organismului uman în faţa unor agresiuni care îi ameninţă integritatea. Un alt punct de vedere.). Modul cum reacţionăm este influenţat de o serie de factori.a. predispoziţia genetică. mediul profesional. paraziţi etc. apă. reală sau imaginară. aceştia se clasifică în (10): factori fizici-temperatura. hipotermie. Este importantă percepţia persoanei asupra stresului. 3-4 (47-48)/2012 un ansamblu de reacţiigeneratoare de răspunsuri cu caracter general adaptativ şi îl pun într-o stare de tensiune prin mobilizarea tuturor resurselor sale de apărare. va creşte nivelul de anxietate. amploarea.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . mediul profesional. fizic. factori psihologici-stimuli interpretaţi subiectiv de psihicul uman la nivelul operaţiilor gândirii. sănătatea fizică şi mentală. Sursele de agresiune care constituie factori de stres sunt nenum ărate. ş. stabilirea unor obiective nerealiste ş. chimic. Eterogenitatea răspunsurilor individuale şi natura agentului stresor determină existenţa unui tablou diversificat al formelor de stres. personalitatea individului etc. Astf el. se identifică stresul psihic. în funcţie de natura stimulului. experienţele din trecut. factori chimici-substanţe chimice din alimente.

Distresul sau stresul negativ este produs de solicitări intense. Selye (1968. finită. de dezadaptare. în scopul prevenirii sau ameliorării efectelor pe 110 . se comportă normal. boli digestive. iubirea. creative şi reuşite. iar pe de alta parte. se intră în al treilea stadiu. Toate rezervele mobilizate de organism pentru a face faţă solicitărilor crescute s -au consumat. (3) În cazul în care organismul continuă să fie supus factorilor agresori fără niciun fel de ameliorare. Acest lucru face ca starea de adaptare să nu mai poată fi menţinută. Omul nu poate controla în permanenţă tot ceea ce i se întâmplă. 3-4 (47-48)/2012 secreţie crescută de hormoni suprarenalieni precum ACTH (hormonul adrenocorticotrop).cortizol. adrenalina etc.a.aparent s-a adaptat la situaţie. Eustresul determină creşterea secreţiei de endorfine. însă poate învăţa să cunoască ceea ce are de realizat. de a induce o stare de relaxare/euforie a organismului. Investigând mecanismele fiziologice şi consecinţele SGA. reversibilă. (2) Faza de rezistenţă apare în cazul unei acţiuni de durată a factorului stresor asupra organismului uman care. Eustresul sau stresul pozitiv este stresul provocat de atitudini optimiste şi activităţi plăcute.a. şi o energie de profunzime. În această categorie sunt incluse: râsul. Pentru a realiza această distincţie Selye introduce termenii de eustresşi distres.Producţia de endorfine creşte în timpul exerciţiilor fizice repetate. efecte de încordare şi tensionare. fericirea ş. ca pe nişte provocări.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Consecinţele sale pentru organism sunt în general favorabile. cât şi uzura acestuia (13). exemplificând cu un efort fizic de intensitate medie ori o activitate profesională ergonomic organizată‖(14). prelungite. ajutând persoana să abordeze situaţiile mult mai eficient.nr. succesul. pe de-o parte. Acest stoc de energie de adaptare nu este măsurabil. Derevenco (1992) asociază conceptul de eustres cu „acele situaţii capabile să genereze o activare psihoendocrină moderată. supraîncărcare. eşec ş. Stresul pozitiv acţionează ca factor energizant. migrene etc. 1980) demonstrează că stresul implică atât adaptarea şi stimularea organismului. cel de epuizare. În aceasta fază modificările şi dezechilibrele apărute nu depăşesc limitele homeostazice. satisfacţia. Acestea tind să depăşească limitele homeostatice şi în funcţie de promptitudinea şi eficienţa mecanismelor adaptative se poate reveni la starea homeostazică sau se trece în stadiul următor (11).Anul XIV . De asemenea. accidente vasculare cerebrale. altele nu mai pot fi mobilizate şi încep să se instaleze consecinţele negative ale persistenţei reacţiilor de apărare ale organismului: boli cardiovasculare. neurotransmiţători modelatori care au rolul de a contracara. dansul este un exemplu ideal de eustres. dar diferăîn limite largi de la individ la individ (12). Selye explică caracterul trifazic al SGA prin faptul că "energia de adaptare" a organismului este finită şi epuizabilă. efectele stresului. însă persistă modificările din stadiul de alarmă. El menţionează o energie de suprafaţă.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .

hipnoza. Efortul sportiv abordat ca factor de stres se prezintă sub două aspecte: biologic şi psihic. a demonstrat faptul că participarea la activităţi de grup extracurriculare a fost asociată cu efecte pozitive şcolare. masajul ş. dansul. efortul fizic reprezintă. Neveanu. În opinia lui P.a. o gestionare mai bună a timpului-în acest fel se vor prioritiza evenimentele cotidiene. activitatea fizică practicată moderat.―o conduită conativă de mobilizare. meditaţia.(Activităţile 111 .). efortul fizic este un stimul care prin acţiunea sa asupra diferitelor aparate şi sisteme perturbă echilibrul biologic al organismului. muzică.a. În continuare. relaxarea prin respiraţie. Deci. Într -o perspectivă selectivă. Această apreciere este argumentată de faptul că numeroase studii focalizate pe beneficiile activităţii fizice asupra sănătăţii emoţionale şi mentale au demonstrat că atât tinerii cât şi adulţii care practică exerciţii fizice în mod regulat au o sănătate mentală şi emoţională mai bună comparativ cu persoanele sedentare. Determinarea unor situaţii general valabile în producerea stresului. 15). 3-4 (47-48)/2012 care stresul le produce asupra sa. precum şi cunoaşterea unor strategii adaptative. vom aborda relaţia efort fizic. au contribuit la formularea unor principii de conduită antistres. Dafinescu.Anul XIV . stabilirea unor obiective realiste ş. dar în anumite situaţii. reglarea optimă a raporturilor nivel-aspiraţie. practicarea unor activităţi sportive. Managementul stresului începe cu identificarea factorilor de stres. a înving erii unei rezistenţe a mediului şi a propriei persoane‖ (apud Dragnea. studierea tipurilor şi variabilelor de personalitatea capabile a favoriza apariţia unui sindrom. reprezintă una din cele mai bune modalităţi de a gestiona distresul.a. Efectele negative ale stresului asupra organismului şi psihicului se pot diminua prin activităţi fizice plăcute. P.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . stres şi efectele destresante ale exerciţiului fizic.nr. concentrare şi accelerare a forţelor fizice şi psihice în cadrul unui sistem de autoreglaj conştient şi inconştient în vederea depăşirii unui obstacol. Efectele acestui fapt se concretizează în reacţii fizico-chimice care acţionează pentru menţinerea homeostaziei. Holdevici ş. 1996. poate fi considerat un factor de stres deoarece. prezentăm câteva dintre acestea: Is Extracurricular Participation Associated With Beneficial Outcomes? (7)( Este participarea la activităţi extracuriculare asociată cu rezu ltate benefice?Realizat în 2006. reprezintă direcţii de cercetare care converg spre elaborarea unor multitudini de conduite antistres (15). Structured After-School Activities as a Moderator of Depressed Mood for Adolescents with Detached Relations to Their Parents (8). În opinia specialiştilor din domeniu. p. efortul fizic poate deveni el însuşi un factor stresant.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . psihologice şi comportamentale. nivel-posibilităţi. în Statele Unite ale Americii.supunerea prelungită a sport ivilor la solicitări fizice şi psihice intense poate provoca dezvoltarea unui sindrom general de adaptare. Pe de altă parte. constant. Specialişti ai domeniului(Baba şi Giurea. În lupta cu stresul negativ s-au impus metode precum acupunctura. efortul fizic la nivel de performanţă şi mare performanţă.

întărirea vaselor de sânge care hrănesc şi susţin structurile existente (5). dar nu numai) pentru adulţi şi 60 de minute pentru copii. Mişcarea fizică. factorul integrator între corp şi minte. 2011). Implicarea în activităţi fizice creşte frecvenţa interacţiunilor sociale ceea ce are ca rezultat întărirea suportului social şi creşterea feed-back-urilor pozitive primite.(Dumitrescu. mişcarea reprezentând în acest caz. frustrare. modificarea stilului de viaţa şi. combaterea stărilor de neîncredere în sine. Scoţia. 2010). prin faptul că practicarea exerciţiului fizic măreşte cantitatea de substanţe chimice din creier care determină buna funcţionare a acestuia. ca sursă de bunăstare şi calitate a vieţii.Anul XIV . De asemenea. ca mediator al stărilor depresive a adolescenţilor cu relaţii de izolare faţă de părinţii lor . Acestora li se asociază o altă caracteristică exprimată sintetic în sintagma calitatea vieţii. Acestea au reliefat faptul că ―participarea tinerilor la activităţi sportive este asociată cu un comportament deviant redus şi cu performanţe academice şi sociale ridicate. Specialişti în neuroştiinţe explică relaţia activitate fizică moderată-sănătate mintală. Există studii care au demonstrat existenţa unei legături între practicarea diferitelor activităţi fizice.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . retragere din viaţa socială.realizat la Universitatea din Glasgow. Cercetările au mai demonstrat că exerciţiile aerobe moderate. social. comportamen tal. în mod special. izolare. odată cu înaintarea în vârstă.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Strategiile destinate formării unui stil de 112 . Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă cel puţin 30 de minute pe zi de activitate fizică ce necesită un efort moderat (inclusiv activităţi sportive. a demonstrat că activitatea fizică are potenţialul de a crea o stare de bine psihică şi de a preveni problemele de sănătate mintală în rândul tinerilor (9). 3-4 (47-48)/2012 extraşcolare organizate. cognitiv.realizat în Suedia pe un eşantion de 530 de adolescenţi. a demonstrate faptul că participarea la activităţi extracurriculare a fost asociată cu un risc scăzut de depresie Physical Activity and Mental Health: The Role of Physical Activity in Promoting Mental Wellbeing and Preventing Mental Health Problems (Activităţile fizice şi sănătatea mintală: rolul activităţii fizice în promovarea stării de bine şi prevenirea problemelor de sănătate mintală . deţin un rol important în menţinerea bunei funcţionări a creierului. socializare şi integrarea socială. inclusiv întârzierea îmbătrânirii. nelinişte. stilul de viaţă şi efectul acestora asupra sănătăţii reprezintă trei concepte a căror relaţie şi interrelaţie intimă nu mai pot fi contestate de nimeni (Neacşu. În combaterea efectelor stresului negativ. asociate unei diete potrivite şi o activitate intelectuală susţinută. s-a constatat că activităţi precum alergarea sau săritul corzii măresc activitatea undelor alfa la nivelul creierului. Efectele practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport vizează planurile emoţional. în 2008.nr. Consecinţa acestui lucru este îmbunătăţirea stării de bine şi reducerea stărilor de anxietate şi depresie. ceea ce produce o stare de relaxare similară cu cea indusă de meditaţie. dezvoltarea de noi reţele neuronale. practicarea regulată a exerciţiului fizic ar trebui să devină alternative sau măsuri de intervenţie complementară psihoterapiei şi terapiei medicamentoase.

creşterea încrederii în sine şi în forţele proprii. dezv. formarea deprinderilor de relaxare psihomotorie. sub forme caracteristice nivelului satisfac nevoia de mişcare implică activităţile senzorială. urmate de relaxarea generală a organismului. mai sugestive. dezvoltă strategii de abordare pozitivă. control asupra propriei vieţi. optimizarea concentrării atenţiei. cresc buna dispoziţie.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Relaxarea analitică(Metoda analitică Jacobson) În stările de supraactivare emoţională musculatura este încordată. Activităţi sportive cu dominantă distractivă (jocuri de mişcare şi concursuri recreative) Jocul este un mijloc important în dezvoltarea şi educarea copilului şi este considerat ca o activitate caracteristică vârstei copilăriei. prezentăm din perspectiva educaţiei fizice şi sportului. presupune printre altele: acceptare de sine. sens şi scop în viaţă. Tabelul 1. autocontrolul stărilor emoţionale. Activităţi de intervenţie pentru ameliorarea efectelor stresului negativperspectiva EFS ACTIVITĂŢI (a). menţinerea sau dobândirea capacităţii de mişcare şi de muncă. la formulări verbale cât mai expresive. integrarea socială ş. tinereţe şi maturitate. conduc la o viaţă de calitate. generează satisfacţie. activităţi de intervenţie pentru ameliorarea efectelor stresului negativ.Anul XIV . gândirea rapidă. ca stare de bine. EFECTE relaxare psihică prin inducerea stării de calm cu ajutorul unor formule autosugestive. Calitatea vieţii. (b).a. realizează refacerea organismului după eforturi fizice. reducerea anxietăţii. afectivă.a. 3-4 (47-48)/2012 viaţă activ pun accentul. Scopul principal al acestor activităţi este refacerea organismului după eforturi fizice şi psihice intense. Reducând încordarea musculară se creează şi o stare de destindere psihică. reducerea stărilor afective negative. atenţia. (c). Toate acestea au ca rezultat creşterea gradului de mulţumire în ceea ce priveşte propria viaţă. crearea unei bune dispoziţii prin mişcare. cât şi pe implementarea unor programe/proiecte având ca obiective prioritare promovarea mişcării ca factor de menţinere a sănătăţii şi de combaterea a efectelor stresului cotidian. dezvoltare personală ş. Activităţile vizează obţinerea stării de bine. 113 . atât pe convingerea populaţiei de beneficiile practicării EXF asupra organismului. spiritul de observaţie. autonomie.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . reduc stresul. imaginaţia. „ele prelungindu-şi existenţa în adolescenţă. Într-o manieră sintetică. intelectuală. la reprezentări cât mai plastice. Sfârşitul copilăriei nu înseamnă însă şi încheierea jocurilor. Relaxarea se realizează făcând apel la imaginaţie.nr. reducerea sau eliminarea stările afective negative. relaţii pozitive cu ceilalţi. Antrenamentul autogen Metoda sintetică de relaxare (a lui Schultz) Cuprinde un ansamblu de exerciţii (de respiraţie şi de autosugestie) care au la bază trăirea treptată a unei senzaţii de greutate în membre şi a senzaţiei de căldură în zona respectivă.

Tot mai mulţi tineri se angrenează în activităţi sportive ce presupun „aventura‖ moderată şi a căror miză este o „provocare‖ căreia trebuie să -i facă faţă. creşte încrederea în sine. 2011). 114 . dezvoltă spiritul independent. dezvoltă gândirea logică. p. DUMITRESCU. corpul uman căutând starea de homeostazie pentru a se menţine şi revigora pe sine‖ (Neacşu. are reguli de desfăşurare prestabilite şi constituie prilej de distracţie şi voie bună pentru practicanţi. Jocul de mişcare este compus din acţiuni cu structuri preponderent motrice. Sportul de masă mijloc de socializare a studenţilor. ca în orice alt aspect al vieţii. 1982). Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan. A. Echilibrul este conceptul cheie al stării de sănătate. considerăm că mişcarea fizică. activităţile alese trebuie să fie practicate cu plăcere şi cu regularitate.Centrul Universitar Cluj-Napoca. practicarea liberă. a celui mai bun plan. oricare ar fi natura şi intensitatea lor. (1996). găsirea celor mai bune mutări. Teoria antrenamentului sportiv. Un tip de activitatea motrică ideală şi accesibilă în orice moment al zilei este plimbarea. da r sistematică a exerciţiului fizic reprezintă o opţiune pentru un stil de viaţă sănătos. Activităţi sportive cu solicitare preponderant intelectuală . (2010). DRAGNEA. îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare. BIBLIOGRAFIE: 1.Anul XIV . Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . ―Este foarte importantă aici dobândirea şi menţinerea unei stări de echilibru. contribuie la eliberarea de tensiuni/pulsiuni reprimate în activitatea profesională. 92). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Sintetizând. acest lucru fiind o sursă de eustres. contribuind pentru cei mai puţin dezvoltaţi fizic la formarea unei mentalităţi de învingător. continuă. nu fac decât rău. Mulţi oameni preferă mişcarea în natură. o natură în care să se regăsească pe sine şi în care să se poată exprima liberi de norme sau de constrângeri.A. contribuie la relaxarea neuromusculară. prin faptul că jucătorul trebuie să ia decizii bazate numai pe propriul raţionament. excesele. 2. Studiu de caz .şah “Partida de şah este rodul unei arte care izvorăşte din confruntarea a două gânduri” (Ştefaniu. (d).nr. Pentru ca efectele să fie cât mai eficiente. 1984. R. 3. ACADEMIA ROMÂNĂ. favorizează relaţiile sociale. Teză de doctorat. dezvoltă imaginaţia şi creativitatea. Se cunoaşte că persoanele active din acest punct de vedere sunt mai sănătoase decât cele sedentare dar.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . atractive şi de întrecere. Farmecul acestui joc constă în faptul că „în ideea de şah şi în dezvoltarea gândirii şahiste se reflectă imaginea luptei intelectuale a omenirii”. A. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. 3-4 (47-48)/2012 trebuinţelor şi aspiraţiilor acestor perioade” (Epuran. determină autoperfecţionarea. (1998).

com/documents/2861. 5. Activităţile nonformale şi educaţie fizică. xxx.html. 10. Universitatea din Bucureşti.2010). xxx http://www.cognia.php.eric. 12. xxx. V. GRIGORE. (2011). xxx.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .html) 11. motivaţii şi strategii formative. http://jea.gov.08.ro/referate/psiho_stres. Is Extracurricular Participation Associated with beneficial outcomes? http://www. 2010). (coord).ro/referate/Stresul_si_consecintele_sale_asupra_omului_e 1037. (1984).PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .cultura. Bucureşti: ANEFS.ed. UŢĂ.aspx (accesat pe 08 22. stilul de viaţă şi sănătatea-triangulaţia vectorilor majori ai calităţii existenţei omului.scritube.03. Factor determinant pentru prevenirea îmbătrânirii şi instalării bolilor degenerative . NEACŞU. 3-4 (47-48)/2012 4. Psihologia educaţiei fizice şi sportului. 9. FPSE.despresuflet. DEFS. Structured After.com/content (accesat 22.2012). Didactică şi Pedagogică.html 13.pdf (accesat pe 2. 6.10. 115 .ro/biblioteca%20virtuala/editura%20mai/managem entul%20stresului%20profesional/stres3.referat. xxx http://www. (2012).sagepub. Universitatea din Bucureşti. 16. Bucureşti: Ed. (2007). I.mai. Valori. M. Exerciţiul fizic.ro/articole/citeste/21/stresul-si-riscul-pentru-boala 14. xxx.com/medicina/sindromul-general-de-adaptare211731823.nr.e-scoala. xxx.school activities as a moderator of depressed mood for adolescents with detached relations to their parents. http://healthscotland. The International Session of Scientific Communications „Education Through Sport-Sport for Health‖.Anul XIV .gov (accesat 8. xxx. 8.2010).http://www. 15. http://www. F.http://www. 7. Mişcarea fizică. EPURAN.ro/forum/stres-f32/eustresul-t256.http://www. xxx. Teză de doctorat.

Increasingly appear electronics market socalled "individual maps" created by individuals or groups in concordance the needs. or plastic reality of the complex and heterogeneous. especially in "problem areas" can be implemented with the desired efficacy only if the action zones are known in advance in depth with methods more accurate. In social pedagogical Romanian sociology in the last two decades and there are few documented attempts to significantly relevant social mapping certain areas.nr.edu/Departments/Geography/bcvs/pubs/pearce_pub_01.. guide a pilgrim. social map. indigenous cartographies are process oriented as opposed to product dependent. “Indigenous cartographies are as diverse as indigenous cultures. Keywords: social mapping.. leaf. One of the best methods to achieve such an analysis is the mapping of social reference spaces. in our view. on the one hand. social protection social spaces 116 .pdf) Social mapping is imposed in recent decades as one of the methods objectification analyzes the political and administrative level and facilitate the structuring of regional or regional action strategies better adapted to practical realities facing the communities concerned. the dynamics of social groups and different categories of populations (particularly dynamic categories of population that is at risk or marginalized). the paper aims to present some of the issues revealed the structure and how to use the social map.ohiou. In this context. chanted. Indigenous mapping may be gestural. or paper. 3-4 (47-48)/2012 METODOLOGII DE CERCETARE CARTOGRAFIEREA SOCIALĂ – SISTEME DE NAVIGARE ÎN SPAŢIILE SOCIALE Călin DRĂGOI FICE – România Social cartography is a tradition older than writing.” (Wickens Pearce and Renee Pualani Louis in Mapping Indigenous Depth of Place. wall. The phenomenon is explained primarily by the large difficulties such "technical" you have to overcome such an initiative.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . connect the realms of the sacred and profane.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Childcare (and others) can benefit a crucial advantage of such a complex technical investigation (objective description) of a complex social reality. more accurate than empirical Current typically used in social work. interventions in social spaces.phy. or navigate beyond the horizon. tattoo. and the predominance of empirical methods of evaluations of social phenomena.Anul XIV . People have been creating maps to understand their surroundings since before the invention of writing. (http://wwwas. interests and specific concerns. or inscribed in stone. in American Indian Culture and Research Journal 32:3 (2008) 107-1261. Clearly. However. Indigenous maps may be used to assess taxes. social spaces. wood. Century-sized GPS and cell phones "smart" social mapping ceases to be the preserve of a small group of specialists. "View" through a specific symbolism (broad mapping of the word) becomes increasingly popular way to plot.

/7078 117 . majoritatea persoanelor din cadrul structurilor administrative care se ocupă de protecţia copiilor şi tinerilor cu care am discutat au confirmat imediat şi cu o nonşalanţă surprinzătoare faptul că cunosc bine problemele din zona de care răspund. dimensiunile şi implicaţiile fenomenelor specifice care marchează evoluţia comunităţii respective. structurare şi de implementare a programelor de dezvoltare socială.library. La fel ca şi profesionalitatea de necontestat a persoanelor intervievate.. pe măsură ce întrebările noastre se detaliau.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . ci doar de lipsa de suficiente mijloace materiale (financiare). de a pătrunde pe teritoriile pe care "sunt dragoni" şi de a înţelege mecanismele sociale care guvernează aceste areale. impactul şi aria lor de răspândire şi specificul acestora. Statisticile oficiale oferă însă cifre de-a dreptul îngrijorătoare legate de fondurile care s-au scurs spre domeniul social în ultimele două decenii. axat pe elementele de suprafaţă (dar sugestive) şi mai puţin predispus la reflectare.Anul XIV .ca/index. S-a semnalat totodată şi proliferarea unui sentiment de suficienţă. Tendinţa de a înlocui datele de măsurare cu perspective empirice este uşor de identificat în ultimele decenii. W. că este vorba de o cunoaştere empirică. – ―Here be dragons: Exploring Cartography in Educational Theory and Research ‖ în ejournals. singurele probleme cu adevărat importante care apar în încercările de rezolvare a problemelor sociale nu sunt legate de modalităţile de concepere. Cartografiind comunităţile sociale în care trăiesc. din perspective subiective. de strategii de acţiune. O cunoaştere empirică a problemelor este desigur necesară. Este vorba de sume 3 Ruitenberg C. Cartografierea socială reprezintă una dintre cele mai directe modalităţi de a trece peste astfel de linii de demarcaţie între spaţiile sociale ―cunoscute şi necunoscute‖3.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . dar nu întotdeauna suficientă. bazată cvasi-exclusiv pe date de observare. 3-4 (47-48)/2012 1. După părerea multora dintre persoanele intervievate. “Aici sunt balauri” (Hic sunt dracones) În vechile hărţi indicaţia "Hic sunt dracones" marca sfârşitul lumii cunoscute pe atunci. Această predilecţie pentru empiric este parţial explicabilă prin influenţa tendenţial în creştere a mass-mediei (în special a presei). influenţă care facilitează preluarea neselectivă a unui mod de gândire "spectacular". bazat pe impresia unora dintre factorii de decizie că fenomenele sociale sunt în general ―de la sine‖ cunoscute în toată amploarea şi complexitatea acestora. Şi ceea ce este şi mai important. prin intermediul cartografierii sociale a anumitor areale sociale se facilitează elaborarea şi susţinerea de soluţii. În mod interesant. Devenea însă tot mai clar. de neevitat. problemele reale cu care sunt confruntaţi. categoriile sau grupurile de populaţii care sunt implicate şi/sau afectate.ualberta.. la analiză obiectivă şi la profesionalitate.nr. în justiţie şi mai ales în domeniul social.php/. În ultimele decenii cartografierea socială a devenit din ce în ce mai mult o strategie cheie în analizarea şi soluţionarea unora dintre problemele care apar la nivel de macro şi micro-structură în domeniul medical (de sănătate publică). oamenii pot să examineze din ce în ce mai puţin empiric. dublată chiar de o anumită siguranţă de gândire şi decizională fără o bază obiectivă relevantă.

) şi printr-un anumit acţionism dinamizat de modul de gândire deja menţionat: "(a) problemele sociale sunt suficient cunoscute. resursele disponibile şi amploarea posibilă a implicării directe.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Fall 2012. Pentru ca o hartă socială să poată fi utilă comunităţii şi instanţelor administrative şi/sau politice răspunzătoare este necesar să fie respectate anumite condiţii.nr. in Race. 2. transport. selectarea de simboluri şi marcatori. 66 118 . 3-4 (47-48)/2012 considerabile care au fost investite (în majoritate de Uniunea Europeană) în protecţia socială a copilului (în special) şi în ultima perioadă în integrarea socio -profesională a populaţiilor marginalizate sau aflate în situaţii de risc. National Journal for social and environmental justice. să se identifice cu problematica specifică şi implicit să participe mai direct şi pozitiv motivat la implementarea unor strategii sau planuri de acţiune. (b) se ştie suficient de bine ce este de făcut. judeţe. p. populaţii dezavantajate.desigur nu în totalitate . no. dimensiunile axiologice proprii.. Poverty. Rezultatele parţial satisfă cătoare se explică .Anul XIV .prin evaluarea insuficient de detaliată şi riguroasă a situaţiilor şi problemelor sociale specifice anumitor areale (zone. vol 17. 2. 1.considerente generale. Realizarea multora dintre task-urile muncii sociale implică luarea în considerare a multiplelor şi complexelor relaţii dintre infrastructurile de diferite tipuri specifice unei anumite regiuni (sănătate publică. deoarece: Participanţii dezvoltă un limbaj propriu corespunzând unei anumite realităţi ‖de teren‖ şi creează termeni şi noţiuni care reflectă valorile. Harta socială permite persoanelor implicate să se ―recunoască‖. Elaborarea hărţilor sociale . Environment. Practic respectiva persoană are posibilitatea să identifice arealul social imediat (―vecinătatea‖). specifice populaţiei respective Participanţii transmit experienţe personale care permit grupului să analizeze modelele (pattern-urile) propuse şi să identifice experienţele comune similare Rolul instituţiilor şi extinderea rolului şi a puterii acestora în conturarea de experienţe comune devine tot mai evident5. ca 4 Formulările se bazează pe răspunsurile primite la interviurile realizate cu persoane care lucrează în sistemul de protecţie socială a copiilor şi tinerilor 5 Eli Moore and Catalina Garzón – “Social Cartography: The Art of Using Maps to Build Community Power”. Harta socială devine astfel un instrument important în planificarea intervenţiilor în plan social şi în implementarea acestora. dintre care enumerăm câteva dintre cele care ni se par a fi cele mai importante. etc.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . (c) nu se poate face ce s-ar dori deoarece lipsesc mijloacele materiale (mai ales banii)"4. etc. Un proces de cartografiere – care include.). să conştientizeze posibilităţile. printre altele. Hărţile sociale oferă posibilitatea ca astfel de interrelaţii complexe să poată fi obiectiv analizate în toată diversitatea lor. unor scale de referinţă şi a unor modalităţi de layout – motivează în special persoanele implicate cel mai mult în problemele care urmează să fie transpuse în hărţi sociale în a dezvolta o conştiinţă critică şi pentru a demara acţiuni comunitare.

6 C. şi dimensiunile reale ale spaţiului social şi geografic vizat de un anumit proiect de intervenţie socială.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . denumirile de străzi sau zone. pentru a relaţiona trebuie să regăsim într-o hartă socială ceva din propria noastră existenţă. . layouts adiţionale sau plotarea a două sau mai multe distribuţii pe o singura hartă reprezintă instrumente puternice.sau tridimensională in sistemul de coordinate cartezian7 ci ar trebui să creeze metafore ale reprezentărilor spaţiale utilizând premisele logice derivate din pattern-urile geometrice. 7. instituţiile.Op. instanţele administrative şi politice care acţionează regional sau supraregional. Hărţile sociale rămân însă permanent ―fluide‖ şi trebuie actualizare la intervale relativ scurte de timp. p. care dezvoltă o dinamică acţională şi conceptuală proprie6. p. Hărţile sociale au totodată posibilitatea de a aduce în prim plan. Rolland G. de a ―face vizibile‖ elemente care sunt mai greu depistabile intuitiv şi de a preveni bias-urile de gândire şi judecăţile de valoare preconcepute. Harta socială trebuie să respecte experienţa şi normele axiologice ale grupului social (grupurilor) care populează anumite areale şi să fie redactată ―pe înţelesul‖ acestuia (simbolurile utilizate. 2008. Spaţiile sociale dezvoltă în general o dinamică proprie şi tind să dezvolte ―frontiere‖ care au mai puţin în comun cu delimitările teritoriale oficiale. 3. New York: Garland. p. Pentru a putea fi identificate originile şi dimensiunile reale ale problemelor comunităţii harta socială trebuie să ―facă vizibili‖ factorii acţionând determinant la momentul respectiv. Dragoi – „Protecţia copiilor şi tinerilor în spaţiile sociale – de la „areal-container” la „spaţiul de viaţă” în Educaţia Plus – nr.). În acest context harta socială reprezintă o principală sursă de informare obiectivă pentru toate organizaţiile. un proces care poate fi deosebit de valoros prin ―substituirea faptelor fizice şi legilor cu fapte sociale şi legi sociale‖ 8. Social Cartography: Mapping Ways of Seeing Social and Educational Change . Suprapunerea (overlay).Anul XIV . 17 7 Seppi. 3-4 (47-48)/2012 2.. complexe. Hărţile sociale pot fi ―suprapuse‖ (optic chiar) altor categorii de hărţi (hărţi de reţelelor de transport. cit. (1996). mai ales în cartografia comparativă şi sunt procedee frecvent utilizate în testarea de ipoteze sau în evaluarea de programe guvernamentale.nr. etc. ceea ce permite în anumite cazuri identificarea unor aspecte (probleme) de natură interstructurală care altfel riscă să rămână neobservate. Pentru ca o hartă socială să respecte dimensiunile reale ale experienţelor diferitelor grupuri sociale coabitând acelaşi areal trebuie să folosească ―limba‖ grupurilor respective şi să păstreze o anumită ―fluiditate‖ a graniţelor. ale infrastructurii rutiere. etc…). (Ed).. J. ale zonelor rezidenţiale şi industriale. .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială ."Spatial Analysis in Social Cartography" in Paulston. 4. O hartă socială reprezintă însă mai puţin o transpunere bi. Spaţiile sociale se conturează ca largi câmpuri sociale dinamice. J. 138 119 . Harta socială trebuie să respecte graniţele spaţiilor sociale şi mai puţin graniţele administrative.. Cu alte cuvinte. 5. 122 8 Seppi.

org/2008/09/28/stopping-the-social-cartography-menace 120 . Pe lângă unele consecinţe pozitive. urbanizării şi planificării urbane. Tehnica modernă de calcul şi preţul accesibil la care se pot cumpăra o serie de echipamente fac posibilă o colaborare mai strânsă între profesionişti şi ― cartografii amatori‖. răspândirea unor de modalităţi de ―cartografiere personală‖ de genul celor enumerate anterior poate conduce la efecte neaşteptate.Anul XIV . dar există deja semnale puternice că astfel de ―cartografieri virtuale‖ pot accentua de o manieră dramatică o anumită ―izolare‖ benevolă într-o lume care valorizează tot mai puţin socializarea (relaţionarea interumană) nemijlocită. Astfel de ―cartografi de ocazie‖ îşi creează propriile ―hărţi‖ ale spaţiilor în care trăiesc9. Concepte ca ―prieteni‖ şi ―încredere‖ capătă alte dimensiuni şi se referă tot mai mult la spaţii sociale şi la spaţii ―de mişcare‖ virtuale (de gen Face -book sau Twitter). Cartografierea socială a încetat a mai fi un domeniu alocat exclusiv unor grupuri restrânse de specialişti. priorităţi. În ultimii ani cartografierea a devenit din ce în ce mai mult un element cheie în analizarea şi comunicarea problemelor din domeniul sănătăţii publice. Dezvoltarea unor sisteme operaţionale complexe şi rapide de cartografiere electronică (Geographic Information System – GIS spre exemplu) şi cartografierea prin intermediul Internetului. Reprezintă cartografierea socială electronică un pericol? Nu puţini autori atrag atenţia asupra ameninţării pe care o poate reprezenta cartografierea socială (sau cartografierea non-convenţională) atunci când apare preponderent sub formă de iniţiative individuale şi este realizată de non -profesionişti. Chiar dacă îngrijorarea unor autori că extinderea acestor ―spaţii virtuale‖ ar putea diminua consumul şi ar restrânge sfera de activitate inter şi intracomunitară nu ni se pare în totalitate justificată.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . 9 http://wherecamppdx. Fenomenul nu este încă în întregime analizat. 3.nr. Oamenii pot dezvolta soluţii şi pot milita pentru implementarea lor şi prin cartografierea propriilor comunităţi şi (în special) prin reflectarea asupra conţinutului hărţilor astfel întocmite. spre exemplu la modificarea relevantă a unor modele comportamentale şi acţionale general promovate în deceniile precedente.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . de simpli ―consumatori‖ care ―cartografiază‖ după bunul plac şi în funcţie de propriile interese. efectul de lungă durată poate fi şi faptul că va exista în general mai puţină încredere în ―hărţi‖ (chiar şi în hărţile ―oficiale‖). protecţia mediului şi drepturile umane. probleme. accesul mai rapid şi mult mai puţin limitat la seturi de date digitalizate au făcut operaţiile de elaborare de hărţi mai accesibile şi pentru persoane cu resurse mai modeste şi training tehnic limitat. 3-4 (47-48)/2012 Diferenţa care apare între noţiunea de ―hartă socială‖ şi cea de ―cartografiere socială‖ nu este numai de natură semantică ci se referă la diferenţieri mai subtile implicate de modul de rezolvare a problemelor legate de reprezentarea unei imagini ‖adevărate‖ despre un spaţiu dat într-un limbaj adecvat şi cu obiectivitate ştiinţifică.

de extindere a reţelelor şcolare sau de sănătate. o utilizare ―prietenoasă‖ şi o grafică setabilă după dorinţă. 10 Monmonier. de serviciile de prot ecţie socială şi de alte categorii de utilizatori care sunt implicaţi în dezvoltarea de proiecte de urbanizare spre exemplu.Anul XIV . iniţieze şi implementeze planuri de intervenţie realiste şi cu impact măsurabil şi să-şi ‖strategizeze‖ planurile de intervenţie pe termen mediu şi lung. grupurilor) evitarea bias-urilor Beneficiul global al sistemului îl reprezintă faptul că ajută factorii de decizie. de implementarea de proiecte de dezvoltare economică sau socială. Practic programul poate fi ut ilizat de serviciile de sănătate. M. Iniţiativele de cartografiere socială au fost puţine şi au avut un caracter local. cartografierea socială electronică a cunoscut în ultimele decenii o răspândire tot mai mare10. Programul reprezintă o noutate în peisajul muncii sociale din România şi permite prelucrarea datelor de t eren existente pentru anumite areale în vederea stabilirii unor ―hărţi specializate‖ (spre exemplu hărţi sociale. –„ Mapping it out. The University og Chicago Press. a arealelor. Chicago & London. Expository Cartography for the Humanities ans Social Sciences‖. aşa după cum aminteam în debutul acestui articol. protecţia socială. a populaţiilor şi infrastructurilor implicate. ceea ce face ca ―citirea‖ datelor să fie facilă şi accesibilă unor largi categorii de specialişti şi practicieni din domenii cola terale sau care nu sunt direct implicaţi în problematica socială. sociologia şi pedagogia socială din România s-au preocupat mai puţin de acest domeniu. diagrame de structură. p. Informaţiile rezultate din prelucrarea datelor (hărţi. Calculatorul (în special datorită posibilităţilor grafice de care dispune) permite o ―vizualizare‖ puternică a datelor şi suprapunerea a diferite ―planuri cartografice‖ (diferite tipuri de hărţi pentru aceeaşi zonă. 24 121 . de dezvoltare a reţelelor de transport. posibilitatea de a compara areale diferite sau acelaşi areal la nivelul unor criterii prealabil determinate. 1993. Există o gamă largă de software specializat.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . hărţi de reţele). de învăţământ.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . hărţi de infrastructură. Un proiect de redactare a unui program (software) dedicat de dezvoltare de hărţi ―specializate‖ se află în faza de implementare. Deasemeni.nr. respective politicul şi administrativul să structureze. Simpla preluare a acestuia rămâne însă dificilă. 3-4 (47-48)/2012 4. Avantajele programului: o modalitate facilă de activare a datelor stocate. mai ales datorită specificităţii spaţiilor de cartografiat. Cartografierea socială electronică Aşa după cum afirmam anterior. diferite layout-uri). care facilitează o vizualizare adecvată a datelor de teren. etc…) pot fi utilizate în managementul de programe de intervenţie şi proiecte pentru: alocarea de prestaţii sau coordonarea furnizorilor de servicii asigurarea convergenţei intervenţiilor echipelor din teren identificarea şi cooptarea trainerilor şi a beneficiarilor de finanţări (micro finanţări în cazul unor proiecte) identificarea (selectarea) grupurilor ţintă (populaţiilor.

Spaţii sociale virtuale. 3-4 (47-48)/2012 Fig.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 1 .com/socialmedia/2010/09/15/files/2010/09/Social-Network-MapCS3. Seppe De Blust and Aaron Van den Heede – ”The cartography of Belgium’s Social Security”) Cartografierea reţelelor sociale .png) 122 .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .nr. reţele sociale virtuale (sursă: http://thenextweb.diferite layouts şi modalităţi de reprezentare vizuală a datelor Cartografierea sistemului de securitate (protecţie) socială în Belgia (după Bea Cantillon.Cartografiere socială .Anul XIV .

123 . 2011 http://www. 3-4 (47-48)/2012 GIS .nr.sissghana.Anul XIV .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .html) Using GIS mapping (merging of cartography.org/gis_mapping.un sistem de cartografiere pentru populaţii în situaţie dificilă (sursă: ‖How might we use the social business to improve helath in low-income communities‖ in The Challenge.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . statistical analysis and database technology) to better understand the community in need in order to apply the appropriate aid and action.

instituţii de protective socială.Anul XIV . etc…) pentru realizarea acţiunilor propuse. în descoperirea de modele şi structuri sociale şi 124 . statistical analysis and database technology‖. Sfidarea principală în cazul intervenţiilor la nivelul spaţiilor sociale o con stituie mobilizarea resurselor care ar putea fi disponibilizate de diferite grupuri sau instanţe formale (organizaţii guvernamentale şi non-guvernametale. manipulate. In the simplest terms. GIS is the merging of cartography.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . foruri administrative. a realităţilor sociale şi a realităţilor coexistente într-un anumit spaţiu social contribuie de o manieră semnificativă la convergenţa eforturilor diferitelor persoane sau grupuri participante la implementarea unor proiecte sau la demararea unor acţiuni. analyze. Mapping-ul social poate deveni un instrument important în ―asamblarea‖ experienţelor individuale şi colective. O cunoaştere obiectivă. corect dimensionată.nr. instituţii de sănătate. store. manage and present all types of geographically referenced data.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Concluzii Generarea prin intermediul cartografierii sociale a unei ―imagini de ansamblu‖ de dimensiuni mari a unei anumite ―probleme‖ cu care este confruntată o comunitate poate contribui de o manieră relevantă la sincronizarea şi mobilizarea resurselor umane (in special) şi a celor materiale existente. 3-4 (47-48)/2012 The 2010 Social Networking Map: Cartography of computer clubs (by Jeff Cormier) ‖GIS is a system designed to capture.

3-4 (47-48)/2012 în atingerea unui nivel de înţelegere colectivă a cauzelor şi a rădăcinilor reale ale anumitor probleme şi sfidări cu care este confruntată o comunitate.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .Anul XIV . Este ceea ce se înţelege de cele mai multe ori prin clasicul ―ajutor pentru a te ajuta singur‖.nr. 125 .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Această conştiinţă colectivă constituie de fapt premiza cea mai importantă pentru acţiuni colective la nivelul spaţiilor sociale.

among others. abandon or even injury should be an alarming sign. ―We should get more involved through the lodgers‘ associations. Mr. FICE Romania and the District 4 Town Hall in partnership with The Educational Tribune and Bucharest School Inspectorate organized the event The Citizen –attitude and action against abuse and violence in the community. To support these ideas. an NGO activist. by the drawings. FAMILY AND COMMUNITY STAND TOGETHER IN THEIR FIGHT AGAINST VIOLENCE11 At the end of our participation as the Romanian representative in the campaign ’19 Days of activity to prevent abuse and violence against children and young people’. Toma Mares. Mr. FICE Romania president. which was equally informative and formative from a civic point of view and. to some extent. headmaster of School 96 (also. artistic. 26 november 2012 126 . He also pointed out that the faintest sign of abuse. the speakers also discusssed a lot about the manifestations of violence which have become almost a commonplace in today‗s life. violence. social assistance and public administration Led by prof. the artistic part was completed by dancers from the Cultural Centre Nicolae Balcescu. there were. Botezatu pointed out that ―we lack a strategic vision against violence. while approaching the necessary rejection of physical violence without a viable alternative. references to the necessity of reading and of playing theatre.Anul XIV . Toma Mares repeatedly insisted upon. paintings and graphics exhibited by students from a local school and also by the classical and folk music performed by students at Dinu Lipatti College. counsellor at District 4 Town Hall. In fact. In a larger sense. 110 November 2012. to Mihai Eminescu and to Marin Preda and to the latter‘s conversations with Florin Mugur. its lodger. Art as an alternative to violence was a landmark in the discussions. In the course of the meeting. he himself an aggressor. the meeting brought participants together via art. sometimes a victim of aggressions. The dialogue. the community which is closest to children and their families should no longer be passive but try to communicate . maybe) pleaded for the introduction of a new type of civilized and nonaggressive dialogue in the day-to-day relationships especially with the media.nr.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .‖ The neighbours. 3-4 (47-48)/2012 DIN ACTIVITATEA FICE ROMÂNIA SCHOOL.Virgil Botezatu. initiated by the Women‘s World Summit Foundation (WWSF) The Children-Young people section. and Gheorghe Petu. ‖ 11 Article published in TRIBUNA INVATAMANTULUI .an idea which prof. involved specialists in education.

he reasoned that ‖ domestic violence is on the rise‖ and that our law system needs adjusting. At a social scale. the president of another lodgers‘ association.Anul XIV . Mr. Mr.‖ At the same time. From a different perspective. 3-4 (47-48)/2012 Being invited to take part in the dialogue from his position of a professor with a long academic experience. she expressed her conviction that the improvement of the interhuman relationships will not take place unless the ‖political people change themselves for the better‖. Mr. they admitted that schools are now monitored very attentively.nr. brought into discusssion a serious situation he had been confronted with that very day. the utility and practicality of such meetings have been proven for the benefit of education and community. At the same time.‖ Further on. Ioan Baluta. young people would always show off. Mr. proved balanced. In this way. ‖Students can always recognise and appreciate a true teacher‖ Ms Mariana Nica.‖ That was the point at which Mr Botezatu wanted to know what was the legal frame that allows the neighbours‘ to interfere in situations of domestic aggression or violence against children. understanding and commonsensical in his attitude towards young people nowadays. What is evident is that we need to get involved. Dinu Giurescu. Taking advantage of the participation of the well-known jurist. With regard to young people she asked for new workplaces as a remedy against violence within community and family. With the necessary precautions.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . largely sustained. mentally affected as well. regarding a young man in a difficult position. She suggested that ‖laws should be stricter and less evasive. according to Ms. Victor Ciobea mentioned the undoubtable progress made by the Romanian legislation regarding domestic violence as well as the regulations regarding child´s protection. (both a mother and grandmother) asked the audience to take into consideration the impact that some teachers might have in some manifestations of violence. Other people asked that the police should be more visible in their areas while. the discussions touched on the necessity of an unequivocal position in cases of crime. Another suggestion. underlined. referred to the introduction of obligatory uniforms for students in schools. sociologist.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . member of the Romanian Academy. Regarding the involvement of the neighbours in unpleasant situations of violence within families. but the way we do varies from one case to another. based on facts and data. Giurescu was rather cautious:‖The question is how far you can get involved. at the same time. etc. Victor Ciorbea. and explained their manifestations of violence like this: „When given the chance. he referred to how law could support a young man with mental problems who was physically abused by his parents. Another issue approached during the discussions focused on the necessity for financial and social improvement of the teachers‘status. Nica is specific to the people embittered by poverty‖‘ Florin IONESCU 127 . ‖Violence. he considered that ‖more exigence would help‖ and he remembered his own school years spent at the famous college Sfantu Sava. Baluta was offered a prompt and practical solution in the presence of the representative of a childcare division specialised in child assistance and protection. the president of a lodgers‘ association. She pleaded for the introduction of a model teacher who do not impose themselves through force. Elena Iorgulescu. As for this particular case.

psychologists. FICE communities all along the country. Fice Romania organized a civic and cultural action entitled Citizens – attitude and action against abuse and violence in the community. in the context of the World Day against Child Abuse. This International Federation has represented our country in the campaign initiated by women's Women World Summit Foundation (WWSF) under the generic 19 days of action for the prevention of abuse and violence against children and young people that took place during the period November 1-19. Hunedoara. on November 19. In this context. FICE Romania addresses special thanks and appreciation to the organization´s members. Argeș. of the decentralized institutions.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . Ministry of Administration and Interior. At local level. Călărași. law enforcement. authorities and NGOs in Romania. At present. This events enjoyed the presence of representatives of public and private institutions from Bucharest and other seven Romanian counties (Vaslui.Anul XIV . on November 13. a drastic phenomenon. encouraging respect for moral and legal rights. Family and Social Protection. Teleorman. NGOs. Youth and Sports. FICE Romania as an organization that defends the rights of children and young people launched a call for awareness. parents and students with representatives of authorities. preventing forms of child exploitation. Ministry of Education . local councils and county general directorates for social assistance and child protection. in Bucharest. with the participation of representatives of associations of owners. causes and prevention measures. they have organized debates which were meant to identify specific manifestations of violence against children and youth. religious cults and mass128 . to prevent the causes of generating situations and to implement concrete measures of intervention. county school inspectorates. affecting family as the place where the future of a nation is born.nr. organized inside the Palace of Parliament. of the business environment. physicians. They also held meetings of teachers. Iași). members of academia. 3-4 (47-48)/2012 FICE Romania report on the 19 days of activism for the prevention of abuse and violence against children and young people Violence in all its forms is a topic of acute current interest acutely. protection of children's rights. All these were aimed at intensifying concerns in combating acts of violence and abuse whose victims are children and young people. town halls. defense of human values. with lawyers. A special interest is given to violence against women and their children as a reflection of the unequal power relations between women and men. domestic violence is defined as a scourge. partners and supporters who helped organize the campaign actions at national and local level Ministry of Labour. FICE Romania conducted the National Conference Violence against children and young people. Tribune of Education magazine. Ialomiţa. in partnership with the city of Bucharest. media institutions that were involved in the campaign events. At national level. responsibility and action to the state institutions.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .means of manifestation. 2012. Parliament of Romania. On this ocassion. a social problem due to the change of the scale of values in all Western societies.

FICE Romania outlined strategies and action plans to be implemented in the near future. youth and women. over 25. faith in God. 3-4 (47-48)/2012 media. Argeș). the representatives of the educational sector support paradigm shift in Romanian education curricula by adding areas of the social health in order to change students attitudes and develop life skills for young people. This analysis of needs is actually grounded on Romanian people uprooting and moral reconstruction. The central idea of the debates was that violence is an objective phenomenon and Romania suffers at all chapters in implementing eradication strategies . as well as in countering these negative phenomena through artistic. FICE representatives carried out information campaigns in schools and. All this must be done on the basis of a clear analysis of the Romanian population needs to combat violence. The political class has sent a welcome message of solidarity to promote the rights of women to change the mentality on the gender inequality and power usage. National and local media involved in the dissemination of the activities that took place in educational institutions. as well as to extend the after school program as a form of supervision and education of children. is emerging the idea that tolerance of the Romanian people to violence is very low due to the dictatorial regime and that tolerance of institutions that punish acts of violence is zero. social workers.000 educators. That is why FICE Romania calls for proactive and 129 . Also. sociologists. The national conference held at the Palace of Parliament gathered representatives of the above mentioned ministries mentioned as well as county representatives from all over Romania. creative and educational means. In terms of justice. the Parliament of Romania.Anul XIV . will establish counseling centers and family mediation to form specialists in surgery. They have presented examples of good practice in prevention and combating. Bihor. Therefore methods and techniques to address them should definitely be changed to become active. improve the status of teachers and specialists from the welfare system under social and material aspect. Brașov.nr. representatives of ministries with responsibilities in preventing violence and abuse against children. town halls. According to some questionnaires addressed to the Romanian population. parliamentarians. at the initiative of representatives of ministries.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . etc. Ialomi ţa.000 children and young people. We consider that in the 19 days of activism.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . These events occured in seven Romanian counties (Vaslui. teachers. should have clear strategies and implementation policies. we have managed to determine the emergence of initiatives closer to current realities and to the forms of violence and abuse that are met at all ages. almost 80% of the population is not informed enough to tackle domestic violence.These activities have involved 150. human and moral value which all together should be part of the Romanian family model. After the debates. lawyers. a fact that outlined the necessity of a more active involvement of local authorities. Buzău. Teleorman.

both at national and local level. hypermarkets. a blessing.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . the role of schools in combating domestic violence. the school 's role in combating violence. the General Directorate for Social Assistance and Child Protection Vaslui launched a call against violence only inside the team consisting of institutions and NGOs. in collaboration with FICE Romania conducted a 25 days Campaign called ‖Stop the violence!‖. and recommends that emphasis should be placed mainly on prevention and protection of victims. Actions taken in the schools focused on the dissemination of the following themes: violence seen by young people. no family and school violence. Prof.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . activities held in penitentiary. They also aim to mobilize the media. expelling violence from schools. schools and colleges in Vaslui County .nr. in order to eliminate the promotion of the negative "extremes" in favour of a systematic promotion of actions meant to prevent and combat forms of violence. By the end of the conference. which persuades us into gathering all materials and experiences lived in an edited volume. kindergartens.Anul XIV . a press conference and a debate on domestic violence. Analyzing and synthesizing the results of the campaign " 19 days of activism for prevention of abuse and violence against children and youth". Vaslui County Council. Campaign activities have resulted in the distribution of information materials. in the period of time encompassed between 1-25 of November. FICE Romania considers that the 19 days of activism ( November 1 to 19 ) were able to determine the emergence of initiatives closer to the realities and forms of violence met at all ages. violence 0. etc. families without violence. 3-4 (47-48)/2012 reactive intervention to the same degree. elimination of violence against women. President of FICE Romania 130 . and underlined the importance of attracting and involving people who are proned to violence in the combating campaigns. Toma Mareș.through the Generale Directorate for Social Assistance and Child Protection.

conducted within the Global Campaign.Anul XIV . the Ministry of Education. initiated by WWSF Women’s World Summit Foundation. the Ministry of Administration and Interior.Prevention of abuse and violence against children and young people. Research. and launches a call for awareness. as an organization that defends the rights of children and youth. CAUSES AND PREVENTION MEASURES”. EMPOWERMENT AND ACTION Violence has become a scourge that affects the entire Romanian society. empowerment and action for all public institutions. combat and prevent violence and abuse in all forms of manifestation.nr. Deep involvement of authorities. religious cults. County and Local councils.MEANS OF MANIFESTATION. FICE Romania. to actively contribute to the implementation of the law and punish the guilty. with full civic responsibility. 3-4 (47-48)/2012 FICE ROMANIA CALL SUBMITTED AT THE NATIONAL CONFERENCE ENTITLED ‖VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND YOUG PEOPLE . means of mass communication to intensify concerns in combating acts of violence and abuse whose victims are children and young people. In this context. November 13. November 1-19. FICE ROMANIA NATIONAL COMMITTEE Bucharest. to get involved in the prevention of any forms of exploitation of children and young people. families.19 Days of Activism for Prevention. civil society. CALL FOR AWARENESS. to participate in the defense of human values and rights of the child. Children. the relevant authorities and non-governmental organizations in Romania. which has an increasing number of victims. 2012 131 . expresses deep concern in relation to the continued proliferation of this phenomenon. Youth and Sports. Social Protection and Family.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . adolescents and young people are the most vulnerable categories exposed to it. institutions. to take action against ignorance of the legal and moral norms.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . the FICE Romania asked the Ministry of Labor. non-governmental organizations and the media should be a priority of Romanian society in order to discourage.

Anul XIV . FICE Romania aims to draw a warning at national and even international level. NonGovernmental Organizations´ Federation for Children. Vaslui County Council. Under the effects of the scourge of violence. through this conference. Poverty prespective In opening the meeting. by FICE Romania. As the economic crisis continues to affect us more and more. Science.dr. said the speaker. "the most vulnerable social and age categories children and young people. at best. Youth and Sports. under the patronage of the Parliament of Romania . the manager of the ‖Tribune of Education‖ review. violence is such a current phenomenon that any approach of it proves to be. Youth and Sports.Children . exploitation and abuse affect children of any age. the Ministry of Administration and Interior. This topic should be approached frontally.Chamber of Deputies.Toma Mareş. the Ministry of Labor.univ. causes and prevention measures‖ organized by FICE Romania .means of manifestation. Investigation.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .Youth Section.Institute for Crime Prevention and Research and the Tribune of Education. responsibility and action for the Romanian authorities‖. in any country on the planet. Sorin Ivan. The context of this event was the representation of our country. the Committee for Education. 3-4 (47-48)/2012 RESPONSIBILITY AND PROFESIONALISM – a response to violence against children Unfortunately. Prof. Family and Social Protection. showed that " FICE Romania is the only organization in our country taking part in this worldwide event through a comprehensive national commitment. children face the perspective 132 .nr. formal. by conducting activities at community level all cross the country‖. in partnership with the Ministry of Education. president of FICE Romania. We are launching a call for awareness. That is why. followed the idea „The topic that we submit to your attention today proves its actuality through the fact that violence.Romanian Section.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . 1 to 19 November 2012. in the 19 days of activism campaign to prevent child abuse and violence against children and youth. conf.The International Federation of Educative Communities. with full responsibility and in a professional manner. A success in this respect was the national conference entitled ‖Violence against childrn and youth . initiated by the World Women's Summit Foundation ( WWSF ) .

The Ministry of Labour will soon launch a national strategy as well as an action plan on preventing and combating domestic. School represents the next step. Often. Minister of Labour. Youth and Sports.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . As a consequence. Dr. who placed it in the launching of a national awareness campaign on family violence prevention. not being able to act in front of violent acts manifested even against them. They highlighted the importance of informational campaigns in schools since violence in the educational environment has reached alarming levels and authorities should take a firmer stance against them: ‖What happens in schools nowadays is absolutely unacceptable.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . integrates into society or into the labour market‖. it can be combated by social means. The role of such actions. exploitation and abuse. inspector general of the Ministry of Education. In the same vein .institutional efforts in schools The actuality of the action initiated by FCE Romania was reaffirmed by Mariana Câmpeanu. please imagine what is going to happen to that person when he/she has his/her own family. Family and Social Protection. said the Minister of Labour. The approach willl be both inter and intrainstitutional. including campaigns conducted in school units in partnership with the Ministry of Education. Violence against children and youth cannot be treated as a species of violence without having a clear understanding of the way in which our 133 . Youth and Sports. If minors are not protected against violence. but social ones. any efforts to improve their education and health condition become useless‖. the latest does not have natural causes. because a child who wad victim of violent acts in his own family will perpetuate this model in his life. If violent acts are accepted in his/her educational environment. Professor Alina Milena Moisescu. Investigation. but systematic violence is. We have to do something in this direction.nr. we must recognize .Anul XIV . Gabriela Cretu remarked that "violence is widely spread but it this not at all a normal thing. is to raise awareness of the authorities. 3-4 (47-48)/2012 of a life in poverty. Random violence is not a big problem to society. With experience in the European Parliament and as a representative of it in different areas of the world. Inter . said that " school is designed to prevent all forms of violence" and the school inspectorates requirement is to "take more seriously the legislative framework‖. teachers are overwhelmed by the situation.

violence etc . by involving research and cultivating the spiritual dimension through which " people will become more moral". Presenting a true picture of the socio-economic context in which children. prof . A welcome legal education project in the seventh grade.000 students. violence . Mr. as a coordination tool for the structures acting in preventing school dropout. Mr. was detailed by Graţiela Văduva from the Analysis and Crime Prevention Service. on the street. Giţă Mugurel.Anul XIV . is felt at school‖. we get to half of the capital population involved in the educational process. 3-4 (47-48)/2012 society uses violence‖. President of FONPC. Pavel Abraham brought into question the wrong measures taken in recent years in the educational and health system. appreciates that" the core of this scourge is in us". neglec t become daily aspects. under the form of the National Platform for Education. Everything that happens at home. Bogdan Adrian Panait . Also. 134 . A materialization in this regard was presented by Dr. presented a research on violence in children and young people environment. President of the Romanian Office for Adoptions. and for its recovery " they have to make a needs assessment‖. Commissioner of Bucharest Police. The consequence is that "it has come to the uprooting of the human creature.nr. Bogdan Simion. Teacher Trăistaru calls for a proactive attitude towards the phenomenon of violence. He suggested that the campaign run by FICE Romania should be continued. and in the absence of the so much needed response to them. Once abuse. inspector general of Bucharest City: " We have about 250.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . They have created a state of panic in Romania‖. tjheir parents and educators are forced to live today. Everything that happens at home is felt at school Decisive social positioning of school was emphasized by Constantin Trăistaru. On the other side. since any conflict may be solved through communication and negociation. Dumitru Dumitru from the National Anti-Drug Agency submitted to the audience´s attention some successful projects in combating a scourge often associated with violence or/ and drug abuse. If we multiply them by 3 or 4 family members. as an optional field of education.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .

neglect).” Constantin Trăistaru. 3-4 (47-48)/2012 Good practice examples The applied nature of the meeting organized by FICE Romania has strongly emerged from the multitude of good practices. with solutions for often saving interventions of professionals in education and social assistance in cases of violence manifested at local level. the rational and the content. as a necessity to prevent and combat all forms of violence. Educational and social achievements of Bucharest´s 4th district were highlighted by George Peţu . Denisa Iordache. I think we should change the paradigm in education. And the manager of the School no. the forms of education. Ioana Panagore ţ. Family and Social Protection ”The education reform has always primarily focused on the cognitive. prof. representative of GDSACP Ialomiţa exposed the way in which they managed to create a suitable framework for the treatment of victims of domestic violence in the county. Quotes: ”These aspects of violence occurring on very small children come to escalate the phenomenon in schools. dr. Mariana Câmpeanu. abuse.nr. insults”.Edificatory interventions in the conceptual sense were offered by university lecturer dr. it did not have in view the emotional side.„Valahia‖ University (European models in preventing violence). Ana Maria Sireteanu (approaches in the area of psychology and imagology). brought to the attention of the participants the project entitled ‖What do you feel like doing when you know it? Shut up or take action?‖. Unfortunately. Iuliana Soare. mayoral adviser. Individual´s education. and children come to imitate the behavior of the family.Anul XIV . Ministry of Labour. become violent and tend to solve problems between colleagues through beatings. 1 Bucharest.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI . which is competition. strong language. The involvement of local authorities frequently came back into discussion. psychologist at the General Directorate of Social Assistance and Child Protection Vaslui. Mrs.Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . Eugen Simion from the GDSACP Neamţ (necessary nuances of the terms violence. must be turned into team education that fosters collaboration. The approaches presented by Ionel Bratianu. Bucharest City general school inspecto 135 . proved to be extremely remarcable: ‖Psycho-behavioral Aspects and Characteristics of the Offender in Situations of Domestic Violence‖.oriented.

causes and prevention measures” organized by FICE Romania 136 .Anul XIV . 3-4 (47-48)/2012 Some aspects of the National Conference entitled ”Violence against childrn and youth.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .nr.means of manifestation.

Paula PETCU .PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .The project ME AND MY CHILD" – a model of good practice in improving the relationship parents – children 4.Together against violence 15. Marinela ALEXEANU BUTTU . 3-4 (47-48)/2012 PAPERS PRESENTED AT NATIONAL CONFERENCE: 1.School and education for non-violence 2. Elvira-Mihaela UNTEŞU. which was sent to organizers of the event and are greatly appreciated. Laura POPESCU. Diana ROIU . 137 .Violence in current society 6. Aurora Maria GĂINESCU . Floarea IRIMIA.To say "NO VIOLENCE" is a duty 11.„WHERE THERE IS LAW.Proactive methods to prevent child maltreatment 8. Ioan NEACSU .Violence towards children – forms and methods of prevention 16.Violence in schools 18. Mihaela RUS .between servitude and attitude 14. THERE IS NO BARGAIN!” Project in legal education 5.Stop violence in “Miron Nicolescu” technical college These works were published in the volume entitled ZERO TOLERANCE AGAINST VIOLENCE.Psycho-behavioral aspects and specific features of the aggressor in domestic violence 13. Dumitru DUMITRU . intervention models 3.Psychotherapeutic intervention in the prevention of child abuse 9. Aurica TOMA . Denisa-Valentina IORDACHE.European policies to combat youth violence 7. Ionel BRĂTIANU . Paul MARCU . PREVENTION ABUSE & VIOLENCE AGAINST CHILDRENAND YOUTH.nr.Pleading for nonviolence 10.Domestic violence-Concepts and Reality 12. Marina DINCA . Mihaela PASCU .Violence . Ioana PANAGOREŢ. Elena CALIN.Teenagers against violence 17. Graţiela VĂDUVA .Child neglect. Ioan HUMĂ. Mariana-Romelia GAL . Eugen SIMION . Esmeralda BÎGU . Andreea TEODORESCU . Maria-Daniela PETA .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială .Anul XIV .

nr.PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI .Revistă de pedagogie şi asistenţă socială . 3-4 (47-48)/2012 138 .Anul XIV .

Cei interesaþi pot obþine informaþii suplimentare pe site-ul www. integrare profesionalã. Sugerãm o serie de teme care ar putea fi convergente cu interesul dumneavoastrã ºtiinþific: • Repere conceptual – definitorii ale copiilor / tinerilor cu deficienþe / handicap / dizabilitãþi / nevoi / cerinþe speciale • Aspecte de discriminare semanticã (recuperare. vã transmitem rugãmintea de a colabora la realizarea numãrului urmãtor al Revistei Protecþia Socialã a Copilului. pânã la data de 1. Tema generalã a acestui numãr este Factori cu rol activ în orientarea ºcolarã ºi în planificarea carierei copiilor ºi tinerilor cu CES Rugãmintea noastrã este ca articolele pe care le veþi trimite sã conþinã. Congresul FICE 2013.ch . mai ales. consiliere.com. orientarea vocaþionalã. orientarea pentru carierã.03. Elveþia. integrare socialã. • Rolul evaluãrii multidimensionale în orientarea ºcolarã ºi profesionalã • Modele de integrare ºcolarã a copiilor ºi tinerilor cu deficienþe / handicap • Modele de integrare profesionalã a copiilor ºi tinerilor cu deficienþe / handicap • Exemple de bune practici în integrarea ºcolarã ºi profesionalã a copiilor ºi tinerilor cu deficienþe / handicap • Cercetãri concrete privind factorii care condiþioneazã optima integrare socioºcolarã ºi socio-profesionalã a copiilor ºi tinerilor cu deficienþe / handicap • Calitatea orientãrii ºcolare ºi profesionale – condiþie pentru integrarea psihosocialã optimã a copiilor ºi tinerilor cu deficienþe / handicap • Profilul angajatorului care integreazã copiii ºi tinerii cu deficienþe / handicap • Rolul atelierelor protejate în pre-profesionalizarea copiilor ºi tinerilor cu deficienþe / handicap • Meserii ºi profesii concrete adaptate pentru copiii ºi tinerii cu deficienþe / handicap • Alte teme la alegerea dumneavoastrã Aºteptãm materialele dumneavoastrã pe adresa de e-mail: nica_cpu@yahoo.2013. integrare / incluziune ºcolarã. opþiune ºcolarã / profesionalã. rezultate ale unor cercetãri personale sau ale unor proiecte.DRAGI COLABORATORI FICE În speranþa cã anul 2013 a debutat pentru fiecare dintre dumneavoastrã cu sãnãtate ºi cu disponibilitate pentru activitatea ºtiinþificã. nevoie socio-profesionalã etc.fice-congress2013. orientare ºcolarã ºi profesionalã. VÃ MULÞUMIM! ∗ ∗ ∗ Vã comunicãm cã în luna octombrie 2013 va avea loc la Berna.

Banul Udrea nr. nr. + 40 769 671 098 Fax: 0040 213300812 e-mail: ficeromania@hotmail. scara 1. bloc G8.com fice@home.com pagina web: www. 4. contactaþi redacþia: Redacþia revistei „Protecþia socialã a copilului“ FICE – România str. România +40 213300812/ + 40 722 464 638.ro Pentru numerele viitoare vã propunem urmãtoarele tematici: Orientarea ºcolarã ºi planificarea carierei copiilor ºi tinerilor cu CES Educaþia ºi personalitatea copiilor de vârstã ºcolarã micã . ap.Anul XIV.ro fice_ro@yahoo. + 40 723 637 426. 3-4 (47-48) / 2012 PROTECÞIA SOCIALÃ A COPILULUI Pentru informaþii referitoare la posibilitãþile de procurare a revistei „Protecþia Socialã a Copilului”.ficeromania. 16 Bucureºti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->