Sunteți pe pagina 1din 11

EFECTELE REEVALURII IMOBILIZRILOR CORPORALE

CECCAR Harghita Gheorgheni, 1 iunie 2011 Asist. Univ. Dr. Alin Dumitrescu

Agenda 1. Tratamentul contabil 2. Tratamentul fiscal 3. Studiu de caz

1. TRATAMENTUL CONTABIL
Conform OMFP 3055/2010:

Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa.
La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata la data reevaluarii este tratata in unul din urmatoarele moduri: a) recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita, deseori, in cazul in care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau b) eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aceasta metoda este folosita, deseori, pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

1. TRATAMENTUL CONTABIL (continuare)


In Notele explicative trebuie prezentate: a) valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar; b) diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar; c) sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare; d) valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar. Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve (contul 1065 "Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care sa constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

1. TRATAMENTUL CONTABIL (continuare)

Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel: - ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ; sau - ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.

2. TRATAMENTUL FISCAL

Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila.

Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la data de 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizata, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data. Pentru determinarea valorii fiscale in cazul transferurilor terenurilor cu valoare contabila, precum si pentru determinarea valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile evidentiate in sold la 31 decembrie 2003, in valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniu se includ si reevaluarile efectuate, potrivit legii, pana la acea data.

2. TRATAMENTUL FISCAL (continuare)


Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate in calcul si reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007, precum si partea ramasa neamortizata din reevaluarile contabile efectuate in perioada 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2006, evidentiate la data de 31 decembrie 2006. Nu se recupereaza prin intermediul amortizarii fiscale reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscala ramasa neamortizata la data reevaluarii. In cazul in care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se efectueaza reevaluari care determina o descrestere a valorii acestora se procedeaza la o scadere a rezervei din reevaluare in limita soldului creditor al rezervei, in ordinea descrescatoare inregistrarii rezervei, iar valoarea fiscala a terenurilor si valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza corespunzator. In aceste situatii, partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile ale perioadei in care se efectueaza operatiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.

3. STUDIU DE CAZ
Cost istoric 12.000.000,0 0

Data PIF
DNS SC 105 la 31.12.2003 SD 212 Surplus din reevaluare la 31.12.2004 DUR

12.12.2000
600 luni 3.000.000,00

15.000.000,0 0
2.000.000,00 (crestere 105) 552,00 luni

Az lunara surplus 2004


105 = 1065 net 105 = 1065 net

3.623,19 ch ned in 2005 si 2006


43.478,26 pentru 2005 43.478,26 pentru 2006

105 = 1065 brut

43.478,26 pentru 2007


surplus deductibil in 2007

3. STUDIU DE CAZ
Surplus din reevaluare la 31.12.2007
DUR

1.300.000,00 (crestere 105) 516,00 luni

Az lunara surplus 2007

2.519,38
=43.478,26+2.519,38*12 (pentru 2008) =(43.478,26+2.519,38*12)*4/12 (pentru 1.1 - 30.04.2009)

105 = 1065 brut

73.710,82

105 = 1065 brut

24.570,27

105 = 1065 net

=(43.478,26+2.519,38*12)*8/12 49.140,55 (pentru 1.05 - 31.12.2009) OG 34/2009 =43.478,26+2.519,38 (pentru 2010)

105 = 1065 net

73.710,82

3. STUDIU DE CAZ

SC 105 la 31 dec 2010 (inainte de reevaluare) - surplus 2003 -surplus 2004

5.948.432,76
3.000.000,00 1.739.130,43

-surplus 2007
Descrestere de valoare justa la 2010

1.209.302,33
= 1.500.000,00

105 = 212

= 1.209.302,33 1.500.000,00 ( surplus din 2007)


= 290.697,67 (surplus din 2004)

3. STUDIU DE CAZ

Venit impozabil (aferent descresterii)

52.243,28 37.497,75 =1.209.302,33 / 516 luni * 16 luni 14.745,53 =290.697,67 / 552 luni * 28 luni

- surplusul din 2007 dedus in 2008 si 4 luni din 2009


- surplusul din 2004 dedus in 2007, 2008 si 4 luni din 2009

1065 brut = 1065 net

52.243,28