Sunteți pe pagina 1din 3

Ciclul atragere-rambursare capital Conturile care se regasesc in ciclul atragere-rambursare capital : Efecte de platit Contracte de platit Ipoteci de platit

de platit Obligatiuni de platit Cheltueli privind dobanzile Dobanzi acumulate Capital social Profituri nerepartizate Dividente declarate Efecte de platit D/ Rambursari de capital C/ SI, Emisiuni de efecte SF Cont bancar curent D/Emisiune de noi efecte C/ Rambursari de capital Plati ale dobanzilor Dobanzi de platit Tabloul recapitulativ al efectelor de platit Data Beneficiar Valoare Emitere Scadenta nominala a efectului Descriere Evaluare

Proceduri analitice aplicabile efectelor de platit Procedura analitica Recalculati aproximativ cheltuelile privind dobanzile bazandu-va pe ratele medii ale dobanzilor si valoarea lunara a efectelor de platit Eroare posibila Pprezentare eronata a cheltuelilor privind dobanzile si a dobanzilor acumulate sau omisiune a unui efect de platit

Comparati efectele individuale de platit cu cele din anul precedent

Omisiunea sau prezentarea eronata a unui efect de platit

Capitalurile proprii Societati pe actiuni publice Societati pe actiuni private Obiective de audit referitoare la solduri Efecte de platit din situatia recapitulativa exista Confirmati efectele de platit Examinati copiile efectelor , verificand autorizarea lor Examinati procesele verbale al clientului verificand aprobarea imprumutului Obiectivul existentei nu este la fel de important ca si exhaustivitatea si exactitatea

Efectele de platit si dobanzile acumulate din situatia recapitulativa sunt corecte Efectele de platit din situatia recapitulativa sunt incluse in situatia recapitualativa corect

Tinerea adecvata a evedintelor contabile si separarea corespunzatoare a sarcinilor Registrul certificatelor de actionar Fisierul sistematic al capitalului social Capitalul social este corect inregistrat

Operatiuile de capital social existente sunt inregistrate Operatiunile de capital social exista si sint corecte Informatiile privind capitalul social sint adecvat prezentate si dexvaluite Auditul Dividendelor Dividendele inregistrate exista (existenta) Dividendele existente sint inregistrate (exhaustivitatea) Dividendele sint corect inregistrate (exactitatea) Dividendele platite actionarilor exista (existenta) Dividendele datorate sint inregistrate (exhaustivitatea) Dividendele datorate sint corect inregistrate (exactitatea)

Auditul profiturilor nerepartizate Profiturile nete si dividentele declarate