Sunteți pe pagina 1din 28

MANUAL: LIMBA ROMN SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL ARMENCEA ADJUD, VRANCEA PROFESOR: MILEA ALINA

Manual pentru clasa a VII-a

AUTORI: ALEXANDRU CRIAN, SOFIA DOBRA, FLORENTINASMIHIAN EDITURA: Humanitas

PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA ROMN SEMESTRUL al II-lea CLASA a VII-a AN COLAR 2012-2013
ARIA CURRICULAR: LIMB I COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA I LITERATURA ROMN MANUAL: EDITURA HUMANITAS CLASA: a VII-a CURRICULUM APLICAT: CURRICULUM DE BAZ 4 ore Unitatea de nvare: OPERA EPIC. NARATOR. SUBIECT. PERSONAJE.NUVELA Nr de ore alocate: 8 Nr. Crt. 1. Detalieri de coninut Doua loturi, I.L.Caragiale Lectur explicativ Structura Subiectul operei operei de 2.1 3.1 3.2 epice. epice C.S. Activiti de nvare Exerciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile Discuii asupra evalurii lecturii Exerciii de vocabular Exerciii de formulare a ideilor principale Exerciii de relaionare a ideilor Resurse Evaluare Observarea sistematic a elevilor Aprecierea rspunsurilor Evaluare formativ prin Nr. de ore 1 1 Obs.

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal

Momentele subiectului. Moduri de expunere Relatarea coninutului 4.3 operei epice. Moment ortografic: rolul 4.5 semnelor de punctuaie Personajele operei literare 4.3 Modaliti de caracterizare a personajelor Nuvela

principale cu ideile secundare Activitate individual Exerciii de rezumare a textului-suport; Exerciii de identificare a momentelor subiectului Exerciii de identificare a trsturilor genului epic Exerciii de identificare a modalitilor de caracterizare a personajelor n textul studiat; Exerciii de identificare a trsturilor personajelor din textul studiat Exerciii de caracterizare a personajelor din textul studiat Exerciii de identificare a particularitilor speciei avnd n vedere textul studiat Exerciii de exprimare a opiniei asupra semnificaiei globale a textului studiat Lectura expresiv a unor texte, demonstrarea nelegerii textelor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specific Fragmente de texte literare/ nonliterare Activitate individual Activitate frontal Activitate n grup

probe orale 1

4.5 1 Comunicarea scris Rezumatul scris (actualizare). Caracterizare de personaj 3.1. 2.1.

Aprecierea rspunsurilor 1

Invitatie la lectura Dezvoltarea competenelor de lectur i de nelegere a 2.3, unui text literar/nonliterar 3.3, 4.1, Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor Fi de evaluare Evaluare Unitatea 1 4.4 teoretice nsuite Activitate individual

Aprecierea fielor de evaluare

Unitatea de nvare: LITERATURA POPULAR. DOINA Nr de ore alocate: 10 Detalieri de coninut Doina, (culeas de Lucian Blaga) Lectur explicativ Activiti de nvare -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt prin apel la context; -exerciii de distingere a formelor lexicale corecte de cele incorecte; -exerciii de formulare a ideilor principale dintr-un text dat; -exerciii de nelegere a textului suport; -exerciii de rezumare oral a textului suport; -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de identificare a figurilor de stil; -exerciii de identificare a elementelor descriptive de tip portret literar; -exerciii de comentare a unor secvene descriptive de tip portret literar; -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de explicare a semnificaiei titlului; Nr. de ore 1

Nr. Crt. 1.

C.S.

Resurse

Evaluare Observarea sistematic a elevilor Exerciiile din manual Evaluare formativ prin probe orale

Obs.

2.1 3.1

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

2.

Comentariu stilistic Elemente de versificaie Interpretarea textului

2.1 3.1 3.2

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

3.

Literatura popular. Doina popular

2.1 3.1 3.2

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin

4.5

-Exerciii de identificare particularitilor speciei avnd vedere textul studiat

a Activitate frontal n Activitate individual

probe orale Aprecierea rspunsurilor

4.

INVITATIE LA LECTURA Dezvoltarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literar/nonliterar Morfologia. Substantivul Substantivul actualizare

2.1 3.1

Lectura expresiv a unor texte, demonstrarea nelegerii textelor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice Exerciii de identificare a substantivelor, a felului lor, a genului, numrului i cazului acestora Exerciii de construire a unor enunuri cu substantive defective de singular/plural i cu substantive colective Exerciii de identificare a sinonimelor unor expresii din texte date Exercitii de identificare a locuiunilor substantivale n texte date Exerciii de construire a unor enunuri cu locuiuni substantivale

Fragmente de texte literare/ nonliterare Activitate individual Activitate frontal Activitate n grup Manual Fie de lucru Auxiliare didactice Activitate frontal Activitate individual Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Evaluare formativ prin prob scris Test de evaluare formativ cu itemi obiectivi cu alegere dual, cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt

4 .4

Locuiuni substantivale 6. 4.4 4.5

7.

Funciile sintactice ale 4.4 substantivului i ale 4.5 locuiunii substantivale Moment ortografic: Ortoepia i ortografia

Fie de lucru Exerciii de identificare a cazurilor i a Limba romn manual funciilor sintactice ale pentru clasa a VII-a substantivului/locuiunii substantivale Caietul elevului Exerciii de construire de enunuri Activitate frontal pentru ilustrarea funciilor sintactice Activitate individual

substantivelor la cazurile genitiv i dativ

ale substantivului /locuiunii substantivale

Exerciii Substantivul

2.2 3.3 4.2

8.

Exerciii de identificare a substantivelor, a felului lor, a genului, numrului i cazului acestora Exerciii de construire a unor enunuri cu substantive defective de singular/plural i cu substantive collective substantivului/locuiunii substantivale Exerciii de construire de enunuri pentru ilustrarea funciilor sintactice ale substantivului /locuiunii substantivale Realizarea unei fie de lectur, pornind de la o oper citit

Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual Exerciii din Caietul elevului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, ex. din Caietul elevului

9.

Comunicarea scris Fia de lectur

4.3

Limba romn manual pentru clasa a VII-a Activitate frontal Activitate individual

Evaluare Literatura popular. Doina 10.

1.1 3.1 4.2

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile Discuii asupra evalurii lecturii Exerciii de vocabular Exerciii de identificare a particularitilor speciei avnd n vedere textul studiat

Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea fielor de lectur Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale si scrise

UNITATEA DE NVARE I: OPERA EPIC. NARATOR. SUBIECT. PERSONAJE.BALADA Detalieri de coninut Paa Hassan de George Cobuc Lectur explicativ Activiti de nvare Secven de lectur: lectur selectiv Exerciii de identificare a modalitilor de caracterizare a personajelor n textul studiat; Exerciii de identificare a trsturilor personajelor din textul studiat Exerciii de caracterizare a personajelor din textul studiat -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de identificare a figurilor de stil; Exerciii de rezumare a textuluisuport; Exerciii de identificare a momentelor subiectului Exerciii de identificare a trsturilor genului epic exercii de identificare a modurilor de expunere; -exerciii de explicare a semnificaiei titlului; Nr. de ore 1

Nr. Crt. 1.

C.S.

Resurse Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

Evaluare Observarea sistematic a elevilor Exerciiile din manual Evaluare formativ prin probe orale

Obs.

3.2 4.1 4.3

2. Structura operei epice. Subiectul operei epice. Momentele subiectului. Moduri de expunere

2.1 3.1 3.2 4.1 4.3

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Activitate frontal Activitate individual/pe grupe

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

3.

Figuri de stil. Hiperbola

1.1 3.2

Secven de lectur: lectur selectiv Exerciii de identificare a figurilor de stil Exerciii de identificare a trsturilor genului epic Secven de lectur: lectur selectivrecunoaterea fragmentelor /caracterizarea personajelor Exerciii de identificare a modalitilor de caracterizare a personajelor n textul studiat; Exerciii de identificare a trsturilor personajelor din textul studiat Exerciii de caracterizare a personajelor din textul studiat -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de identificare a trsturilor specifice operei epice; -exerciii de identificare a trsturilor specifice speciei literare povestire; -exerciii de exprimare a opiniei referitor la textul studiat;

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

4.

Personajele. Caracterizarea personajelor

3.2 4.1 4.3

Observarea sistematic a Textul suport elevilor Limba romn manual Evaluare formativ prin pentru clasa a VII-a probe orale Fie de lucru Aprecierea rspunsurilor Activitate frontal Fia de caracterizare a Activitate individual personajului principal

Texte literare Activitate frontal Activitate individual

INVITATIE LECTURA

LA

2.1 3.1 3.2 4.1 4.3 4.5

Evaluare formativ prin prob orala Aprecierea raspunsurilor

6.

Morfologia. Pronumele Pronumele actualizare 4.4 Pronumele personal, 3.3

Fie de lucru Secven de lectur: lectur Limba romn manual selectiv- reviste pentru elevi- pentru clasa a VII-a identificare a pronumelor Caietul elevului

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale

7.

posesiv, demonstrativ. 2.3 Forme i cazuri. 2.4 Moment ortografic: Folosirea corect a unor pronume i adjective posesive 4.4 26 Pronumele nehotrt. 3.3 Forme, cazuri i funcii 2.3 sintactice.

Exerciii de identificare a pronumelui Activitate frontal personal Activitate individual Exerciii de utilizare corect a pronumelui personal Exerciii de integrare n enunuri a pronumelui personal Fie de lucru Secven de lectur: lectur Limba romn manual pentru clasa a VII-a selectiv- articole de ziarExerciii de identificare a pronumelui Dicionarul etimologic al nehotrt limbii romne Exerciii de difereniere a pronumelui Dicionar de arhaisme i nehotrt de regionalisme de Gh. Exerciii de utilizare corect a Bulgr pronumelui nehotrt Caietul elevului Exerciii de integrare n enunuri a Activitate frontal pronumelui i a adjectivului Activitate individual pronominal nehotrt

Adjectivul nehotrt 8.

4.4 pronominal 3.3 2.3

Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual Ex. din Caietul elevului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, pagina 15 Exerciii din Caietul elevului, paginile 6-8 Observarea sistematic a elevilor Secven de lectur: lectur Fie de lucru selectivarticole de ziar- Limba romn manual Evaluare formativ prin identificare a pronumelui i a pentru clasa a VII-a probe orale adjectivului pronominal nehotrt Caietul elevului Fi de lucru cu itemi semi Exerciii de identificare a pronumelui Activitate frontal obiectivi cu rspuns scurt i a adjectivului pronominal nehotrt Activitate individual i cu itemi obiectivi cu Exerciii de difereniere a pronumelui alegere dual nehotrt de adjectivul pronominal Exerciiile din manual, nehotrt Ex. din Caietul elevului Exerciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal nehotrt Exerciii de integrare n enunuri a

pronumelui i a pronominal nehotrt 4.4 Pronumele negativ. 3.3 Forme, cazuri i funcii 2.3 sintactice. Moment ortografic: Corecteaz textul

adjectivului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual, Ex. din Caietul elevului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual Ex. din Caietul elevului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu

9.

Exerciii de identificare a pronumelui negativ Exerciii de difereniere a pronumelui negativ Exerciii de utilizare corect a pronumelui negativ Exerciii de integrare n enunuri a pronumelui negativ

Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

10.

4.4 Adjectivul pronominal 3.3 negativ 2.3 Moment ortografic: Folosirea corect a unor pronume i adjective negative

Exerciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal negativ Exerciii de difereniere a pronumelui negativ de adjectivul pronominal negativ Exerciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal negativ Exerciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal negativ

Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

Pronumele interogativ. Forme, cazuri i funcii sintactice 11.

4.4 3.3 2.3

Exerciii de identificare a pronumelui Fie de lucru interogativ Limba romn manual Exerciii de difereniere a pronumelui pentru clasa a VII-a interogativ Caietul elevului Exerciii de utilizare corect a Activitate frontal pronumelui interogativ; Activitate individual

Exerciii de integrare n enunuri a pronumelui interogativ Exerciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal interogativ Exerciii de difereniere a pronumelui interogativ de adjectivul pronominal interogativ Exerciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal interogativ; Exerciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal interogativ Exerciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ Exerciii de difereniere a pronumelui relativ de adjectivul pronominal relativ Exerciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ Exerciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ Exerciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ Exerciii de difereniere a pronumelui

12.

Adjectivul pronominal interogativ

4.4 3.3 2.3

Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

alegere dual Ex. din manual, pg. 29-30 Ex. din Caietul elevului, paginile 14-19 Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din Caietul elevului

13.

Pronumele relativ. Pronumele relativ compus ceea ce. Acordul pronumelui relativ. Forme, cazuri i funcii sintactice.

4.4 3.3 2.3

Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manual Ex. din Caietul elevului,

14.

Adjectivul relativ

4.4 pronominal 3.3 2.3

Fie de lucru Limba romn manual

Observarea sistematic a elevilor

Moment ortografic: cel/cel; ce-i/ce-i; ce-a/ cea

relativ de adjectivul pronominal relativ Exerciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ Exerciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal relativ Exerciii de identificare a adjectivului pronominal de ntrire Exerciii de utilizare corect a formelor adjectivului pronominal de ntrire Exerciii de integrare n enunuri a adjectivului pronominal de ntrire

pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Ex. din manua Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin prbe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual; Ex. din manual, pg. 30, Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru Ex. din manual Exerciii din Caietul elevului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin

15.

Adjectivul pronominal de 4.4 ntrire 3.3 2.3 Moment ortografic: Corecteaz textul

Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

16.

Morfologia. Numeralul Numeralul (actualizare) Moment ortografic: Ortoepia i ortografia unor numerale

17.

Alte tipuri de numerale. 4.4 (numeralul distributiv, 3.3 numeralul multiplicativ, 2.3

Secven de lectur: lectur selectiv- reviste pentru eleviidentificare a diferitelor tipuri de numerale Exerciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale Exerciii de identificare a valorilor morfologice ale numeralelor Exerciii de scriere corect a unor numerale Exerciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale

Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a

numeralul adverbial) Moment ortografic: Ortoepia i ortogtrafia unor numerale

Exerciii de identificare a valorilor Caietul elevului morfologice ale numeralelor Activitate frontal Activitate individual

probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru

18.

Funciile sintactice ale numeralului.

4.4 3.3 2.3

19.

Exerciii Pronumele. Numeralul

4.4 3.3 2.3

20.

3.1 Comunicarea scris Organizarea i 3.3 reorganizarea unui text 4.1 propriu 4.2 Cererea 4.4

Secven de lectur: lectur selectiv- reviste pentru eleviidentificare a diferitelor tipuri de numerale Exerciii de scriere corect a unor numerale Exerciii de identificare a funciilor sintactice ale numeralului Secven de lectur: lectur selectiv- reviste pentru eleviidentificare a diferitelor tipuri de pronume i numerale Exerciii de scriere corect a unor numerale Exerciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale Exerciii de identificare a valorilor morfologice ale numeralelor Exerciii de redactare a unei cereri n diverse scopuri

Manual Fie de lucru Auxiliare didactice Activitate frontal Activitate individual/pe grupe

Observarea sistematic a Fie de lucru elevilor Auxiliare didactice Evaluare formativ prin Activitate frontal probe orale Activitate individual/pe Fi de lucru grupe

Manualul Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic Aprecierea rspunsurilor

21.

INVITATIE LECTURA

LA 3.1 2.1

Lectura expresiv a unor texte, demonstrarea nelegerii textelor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice

Fragmente de texte literare/ nonliterare Activitate individual Activitate frontal Activitate n grup

Aprecierea rspunsurilor

22.

Evaluare unitate

-exerciii de verificare i sistematizare Test de evaluare a cunotinelor nsuite n aceast Activitate frontal unitate; Activitate individual

1 Evaluare sumativ prin probe scrise Test de evaluare sumativ cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual i cu itemi subiectivi de tip minieseu liber

Unitatea de nvare: LITERATURA POPULAR. DOINA Nr de ore alocate: 10 Detalieri de coninut Doina, (culeas de Lucian Blaga) Lectur explicativ Activiti de nvare -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt prin apel la context; -exerciii de distingere a formelor lexicale corecte de cele incorecte; -exerciii de formulare a ideilor principale dintr-un text dat; -exerciii de nelegere a textului Nr. de ore 1

Nr. Crt. 1.

C.S.

Resurse

Evaluare Observarea sistematic a elevilor Exerciiile din manual Evaluare formativ prin probe orale

Obs.

2.1 3.1

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

2.

Comentariu stilistic Elemente de versificaie Interpretarea textului

2.1 3.1 3.2

3.

Literatura popular. Doina popular

2.1 3.1 3.2 4.5

suport; -exerciii de rezumare oral a textului suport; -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de identificare a figurilor de stil; -exerciii de identificare a elementelor descriptive de tip portret literar; -exerciii de comentare a unor secvene -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de explicare a semnificaiei titlului; -Exerciii de identificare a particularitilor speciei avnd n vedere textul studiat Lectura expresiv a unor texte, demonstrarea nelegerii textelor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice Exerciii de identificare a substantivelor, a felului lor, a genului, numrului i cazului acestora Exerciii de construire a unor enunuri cu substantive defective de singular/plural i cu substantive

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

4.

INVITATIE LA LECTURA Dezvoltarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literar/nonliterar Morfologia. Substantivul Substantivul actualizare

2.1 3.1

Fragmente de texte literare/ nonliterare Activitate individual Activitate frontal Activitate n grup Manual Fie de lucru Auxiliare didactice Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Evaluare formativ prin prob scris Test de evaluare formativ cu itemi obiectivi cu alegere dual, cu itemi semiobiectivi cu rspuns

4 .4

colective Exerciii de identificare a sinonimelor unor expresii din texte date Exercitii de identificare a locuiunilor substantivale n texte date Exerciii de construire a unor enunuri cu locuiuni substantivale

scurt Fie de lucru Observarea sistematic a Limba romn manual elevilor pentru clasa a VII-a Evaluare formativ prin probe orale Caietul elevului Fi de lucru cu itemi semi Activitate frontal obiectivi cu rspuns scurt Activitate individual i cu itemi obiectivi cu alegere dual Fie de lucru Observarea sistematic a Limba romn manual elevilor pentru clasa a VII-a Evaluare formativ prin Caietul elevului probe orale Activitate frontal Fi de lucru cu itemi semi Activitate individual obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual Exerciii din Caietul elevului Observarea sistematic a Fie de lucru elevilor Limba romn manual Evaluare formativ prin pentru clasa a VII-a probe orale Fi de lucru cu itemi semi Caietul elevului obiectivi cu rspuns scurt Activitate frontal i cu itemi obiectivi cu Activitate individual alegere dual Exerciiile din manual, ex. din Caietul elevului

Locuiuni substantivale 6. 4.4 4.5

7.

Funciile sintactice ale 4.4 substantivului i ale 4.5 locuiunii substantivale Moment ortografic: Ortoepia i ortografia substantivelor la cazurile genitiv i dativ

Exerciii de identificare a cazurilor i a funciilor sintactice ale substantivului/locuiunii substantivale Exerciii de construire de enunuri pentru ilustrarea funciilor sintactice ale substantivului /locuiunii substantivale

Exerciii Substantivul

2.2 3.3 4.2

8.

Exerciii de identificare a substantivelor, a felului lor, a genului, numrului i cazului acestora Exerciii de construire a unor enunuri cu substantive defective de singular/plural i cu substantive collective substantivului/locuiunii substantivale Exerciii de construire de enunuri pentru ilustrarea funciilor sintactice

ale substantivului substantivale

/locuiunii

Unitatea de nvare: STRUCTURILE TEXTULUI Detalieri de coninut Activiti de nvare -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt prin apel la context; -exerciii de distingere a formelor lexicale corecte de cele incorecte; -exerciii de formulare a ideilor principale dintr-un text dat; -exerciii de nelegere a textului suport; -exerciii de rezumare oral a textului suport; -exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de identificare a elementelor descriptive de tip portret literar; Secven de selectivfragmentelor personajelor Nr. de ore 1

Nr. Crt. 1.

C.S.

Resurse

Evaluare Observarea sistematic a elevilor Exerciiile din manual Evaluare formativ prin probe orale

Obs.

Florin scrie roman, M.Crtrescu - text suplimentar Lectur explicativ

un 3.1 de 3.2.

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

2.

Structura operei epice. Subiectul operei epice. Momentele subiectului. Moduri de expunere

2.1 3.1 3.2

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

3.

Personajele. Caracterizarea personajelor

2.1 3.1 3.2

lectur: lectur Observarea sistematic a recunoaterea Textul suport /caracterizarea Limba romn manual elevilor pentru clasa a VII-a Evaluare formativ prin

4.5

Exerciii de identificare a modalitilor Activitate frontal de caracterizare a personajelor n Activitate individual textul studiat; Exerciii de identificare a trsturilor personajelor din textul studiat Exerciii de caracterizare a personajelor din textul studiat Lectura expresiv a unor texte, demonstrarea nelegerii textelor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice Fragmente de texte literare/ nonliterare Activitate individual Activitate frontal Activitate n grup

probe orale Aprecierea rspunsurilor

4.

INVITATIE LA LECTURA Dezvoltarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literar/nonliterar Comunicarea scris 51, 52 Compuneri narative, descriptive i informative; inserarea dialogului n compuneri Dialogul Strategii de meninere i de ntrerupere a dialogului Moment ortografic: Dictare dialogul

2.1 3.1

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor Evaluare formativ prin prob orala sau scris

1.5 2.1 3.2 4.5

Exerciii de construire a unor texte Auxiliare didactice narrative, descriptive Activitate frontal Activitate individual

6.

1.5 2.1

Exerciii de identificare a particularitilor dialogului Exerciii de construire a unui dialog Exerciii de iniiere, meninere i de ntrerupere a dialogului

Fie de lucru Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru

7.

Morfologia. Adjectivul Adjectivul actualizare Moment ortografic:

4.4 3.3 2.3

Fie de lucru Exerciii de identificare a adjectivelor Limba romn manual Exerciii de utilizare corect a pentru clasa a VII-a adjectivului Caietul elevului

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale

Ortografia adjectivelor compuse

Exerciii de integrare a adjectivului n Activitate frontal enunuri Activitate individual

8.

Mijloace expresive de redare a superlativului 4.4 absolut n limba romn 3.3 actual 2.3 Moment ortografic: Corecteaz textul Locuiuni adjectivale 4.4 3.3 2.3

9.

Exerciii de identificare a adjectivelor la diverse grade de comparaie Fie de lucru Exerciii de utilizare expresiv a limbii Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual Exerciii de identificare a adjectivului Fie de lucru i a locuiunii adjectivale Limba romn manual Exerciii de utilizare corect a pentru clasa a VII-a adjectivului i a locuiunii adjectivale Caietul elevului Exerciii de integrare n enunuri a Activitate frontal adjectivului i a locuiunii adjectivale Activitate individual Exerciii de identificare a adjectivului i a locuiunii adjectivale Exerciii de utilizare corect a adjectivului i a locuiunii adjectivale Exerciii de integrare n enunuri a adjectivului i a locuiunii adjectivale Exerciii de identificare a funciilor sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

10.

Funciile sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale

4.4 3.3 2.3

Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual Exerciiile din manual Exerciii din Caietul elevului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucrru Exerciiile din manual, ex. din Caietul elevului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucrru Exerciiile din manual, ex. din Caietul elevului Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucrru Exerciiile din manual, ex. din Caietul elevului

11.

Descrierea obiectiv

3.1 2.1 4.1 4.5

12. Descrierea subiectiv

3.1 2.1 4.1 4.5

13.

INVITATIE LA LECTURA Dezvoltarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literar/nonliterar

2.1 3.1

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucrru Exerciiile din manual, ex. din Caietul elevului Observarea sistematic a Secven de lectur: lectur Manualul,Fie de lucru selectiv- articol de ziar i opere Limba romn manual elevilor literare- identificare a trsturilor pentru clasa a VII-a Evaluare formativ prin celor dou tipuri de descriere i de Caietul elevului probe orale comparare a lor Activitate frontal Fi de lucrru Exerciii de identificare a trsturilor Activitate individual Exerciiile din manual, ex. celor dou tipuri de descriere i de din Caietul elevului comparare a lor Exerciii de construire a unor texte de tip descriptiv Lectura expresiv a unor texte, Fragmente de texte Evaluare formativ prin demonstrarea nelegerii textelor prin literare/ nonliterare prob orala participarea la discuii pe marginea lor Activitate individual Aprecierea raspunsurilor i prin rezolvarea unor cerine Activitate frontal specifice Activitate n grup Secven de lectur: lectur selectiv- articol de ziar- identificare a trsturilor unei descrieri obiective Exerciii de identificare a trsturilor unei descrieri obiective

Manualul,Fie de lucru Limba romn manual pentru clasa a VII-a Caietul elevului Activitate frontal Activitate individual

LUCRARE SCRISA SEMESTRIALA Nr. de ore alocate: 4 Detalieri de coninut Activiti de nvare Nr. de ore 1

Nr. Crt.

C.S.

Resurse

Evaluare

Obs.

Recapitulare pentru teza

4.3 1.5 3.2

2.3 2.2 3.3 Recapitulare pentru teza

Exercitii de sistematizare si consolidare Rezumarea, povestirea,caracterizarea sumara a personajelor, comentarea unor secvente din textele studiate Alcatuirea unor compuneri pe baza unor cerinte Exercitii de sistematizare si consolidare Ex. de analiza gramaticala Evaluare Discutarea exercitiilor de la teza

Portofoliul Fise de lucru Conversatia Lucru cu fise Portofoliul Fise de lucru Conversatia Lucru cu fise

Evaluare formativa

Evaluare formativa

Lucrare scrisa semestriala Discutarea tezei

4.3

Model de teza Model de teza

Evaluare scrisa

OPERA EPIC. NARATOR. SUBIECT. PERSONAJE (16 ore) Detalieri de coninut Dan, cpitan de plai de Vasile Alecsandri - text suplimentar Lectur explicativ Activiti de nvare -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt necunoscut prin apel la context -exerciii de identificare a unor expresii noi dintr-un text citit; -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de recitare a unor poezii; -exerciii de identificare a unor expresii noi dintr-un text citit; -exerciii de identificare a structuri textului epic; -exerciii de identificare a imaginilor artistice (vizuale, auditive, dinamice); -exerciii de determinare a sensului unor cuvinte i expresii i de explicare a semnificaiei acestora n diferite contexte; Secven de lectur: lectur selectivrecunoaterea fragmentelor /caracterizarea personajelor Exerciii de identificare a modalitilor de caracterizare a personajelor n Nr. de ore 1

Nr. Crt. 1.

C.S.

Resurse Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Poezii de Vasile Voiculescu Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII-a Dicionar de sinonime Activitate frontal Activitate individual

Evaluare Observarea sistematic a elevilor Aprecierea rspunsurilor Exerciiile din manual, pagina 35 Evaluare formativ prin probe orale Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

Obs.

3.1 3.2

2.

Structura operei epice. Subiectul operei epice. Momentele subiectului. Moduri de expunere

2.1 3.1 3.2

3.

Personajele. Caracterizarea personajelor

2.1 3.1 3.2 4.5

Textul suport Limba romn manual pentru clasa a VII Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

textul studiat; Exerciii de identificare a trsturilor personajelor din textul studiat Exerciii de caracterizare a personajelor din textul studiat Comunicarea scris Descrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele i motivarea opiunilor Secven de lectur: lectur selectiv- articol de ziar i opere literare- identificare a trsturilor celor dou tipuri de descriere i de comparare a lor Exerciii de identificare a trsturilor celor dou tipuri de descriere i de comparare a lor Exerciii de construire a unor texte de tip descriptiv -exerciii de citire fluent, corect i expresiv; -exerciii de recitare a unor poezii; -exerciii de identificare a unor expresii noi dintr-un text citit; -exerciii de determinare a sensului unor cuvinte i expresii i de explicare a semnificaiei acestora n diferite contexte; Exerciii de identificare a adverbelor Exerciii de utilizare corect a adverbelor Exerciii de integrare a adverbelor n enunuri Observarea sistematic a elevilor Aprecierea rspunsurilo Evaluare formativ prin probe orale sau scrise

4.

3.1 3.2 4.1 4.5

Texte literare Auxiliare didactice Activitate frontal Activitate individual

5.

INVITATIE LECTURA

LA

2.1 3.1

Texte suport Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

6.

Morfologia. Adverbul Adverbul actualizare Moment ortografic: Ortografia unor adverbe

4.4 3.3 2.3

Limba romn manual pentru clasa a VII-a Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Aprecierea rspunsurilor

Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu alegere dual 7. 4.4 3.3 Adverbe interogative, 2.3 relative i nehotrte Locuiuni adverbiale Secven de lectur: lectur selectiv- reviste pentru eleviidentificare a adverbelor relative, interogative i *nehotrte Exerciii de identificare a adverbelor relative, interogative i *nehotrte Exerciii de utilizare corect a adverbelor relative, interogative i *nehotrte Exerciii de integrare n enunuri a adverbelor relative, interogative i *nehotrte Exerciii de identificare a adverbelor predicative i a locuiunilor adverbiale predicative Exerciii de utilizare corect a adverbelor predicative i a locuiunilor adverbiale Exerciii de integrare n enunuri a adverbelor predicative i a locuiunilor adverbiale Limba romn manual pentru clasa a VII-a Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru Aprecierea rspunsurilor 1

8.

Adverbe i locuiuni adverbiale predicative Moment ortografic: Ortografia unor locuiuni adverbiale

4.4 3.3 2.3

Test de evaluare Limba romn manual pentru clasa a VII-a Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru Aprecierea rspunsurilor

9.

Funciile sintactice ale 4.4 adverbului i ale 3.3 locuiunii adverbiale. 2.3 (complement circumstanial de mod, de timp, de loc, atribut

Exercii de identificare a funciilor Limba romn manual sintactice ale adverbelor pentru clasa a VII-a Exerciii de identificare a adverbelor Fie de lucru fr funcie sintactic Activitate frontal Activitate individual

Observarea sistematic a elevilor Evaluare formativ prin probe orale Fi de lucru Aprecierea rspunsurilor

adverbial, predicat verbal, nume predicativ). Adverbe fr funcie sintactic 10. Morfologia. Prepoziia 4.4 Prepoziia (actualizare) 3.3 Moment ortografic: 2.3 Ortografia unor prepoziii Secven de lectur: lectur selectivDEX-identificare de prepoziii Exerciii de utilizare corect a prilor de vorbire neflexibile (prepoziia) Exerciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic Exerciii de utilizare expresiv a limbii Exerciii de utilizare corect a prilor de vorbire neflexibile (prepoziia i locuiunea prepoziional) Exerciii de explicare a rolului utilizrii categoriilor morfologice i sintactice ntr-un text Exerciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic Exerciii de utilizare expresiv a limbii Secven de lectur: lectur selectivDEX-identificare de conjuncii Exerciii de utilizare corect a prilor de vorbire neflexibile (conjuncia) Exerciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic Exerciii de utilizare corect a prilor de vorbire neflexibile (conjuncia i Manualul Observarea sistematic a Fie de lucru elevilor Auxiliare didactie Evaluare formativ prin Activitate frontal probe orale Activitate individual/ pe Fi de lucru grupe Aprecierea rspunsurilor 1

11.

Locuiunea 4.4 prepoziional. Regimul 3.3 cazual

2.3

Manualul Observarea sistematic a Fie de lucru elevilor Auxiliare didactie Evaluare formativ prin Activitate frontal probe orale Activitate individual/ pe Fi de lucru grupe Aprecierea rspunsurilor

12.

Morfologia. Conjuncia 4.4 Conjuncia (actualizare) 3.3 Moment ortografic: 2.3 Ortografia unor conjuncii Conjunciile locuiunile i 4.4

Manualul Observarea sistematic a Fie de lucru elevilor Auxiliare didactie Evaluare formativ prin Activitate frontal probe orale Activitate individual/ pe Fi de lucru grupe Aprecierea rspunsurilor Manualul Fie de lucru Observarea sistematic a elevilor

13.

3.3

conjuncionale coordonatoare subordonatoare 14.

2.3

Morfologia. Interjecia 4.4 Interjecia (actualizare) 3.3 Moment ortografic: 2.3 Punctuaia interjeciei Exerciii Prile de 4.4 vorbire neflexibile 3.3 2.3

locuiunea conjuncional) Exerciii de utilizare corect a prilor de vorbire flexibile i neflexibile nvate Exerciii de utilizare corect a prilor de vorbire neflexibile (interjecia) Exerciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic Exerciii de utilizare expresiv a limbii

15.

16.

Evaluare unitate

4.4, 3.3, 2.3, 3.2, 4.3

Auxiliare didactie Evaluare formativ prin Activitate frontal probe orale Activitate individual/ pe Fi de lucru grupe Aprecierea rspunsurilor Manualul Observarea sistematic a Fie de lucru elevilor Auxiliare didactie Evaluare formativ prin Activitate frontal probe orale Activitate individual/ pe Fi de lucru grupe Aprecierea rspunsurilor Observarea sistematic a Secven de lectur: lectur Auxiliare didactie elevilor selectiv- reviste pentru elevi- Activitate frontal identificare a prilor de vorbire Activitate individual/ pe Evaluare formativ prin grupe probe orale sau scrise neflexibile Exerciii de utilizare corect a prilor de vorbire neflexibile Exerciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sintactic Exerciii de utilizare expresiv a limbii Rezolvarea de exerciii pe baza Fi de evaluare Aprecierea fiei de noiunilor teoretice nsuite Activitate individual evaluare

RECAPITULARE FINAL (8 ore) Detalieri de coninut Nuvela psihologic Activiti de nvare -exerciii de identificare a trsturilor specifice operei epice; -exerciii de identificare a trsturilor specifice speciei literare studiate; -exerciii de comentare i de ncadrare a operei n specia literara nuvela; -exerciii de exprimare a opiniei referitor la textul epic studiat; Secven de lectur: lectur selectivrecunoaterea fragmentelor /caracterizarea personajelor Exerciii de identificare a modalitilor de caracterizare a personajelor n textul studiat; Exerciii de identificare a trsturilor personajelor din textul studiat Exerciii de caracterizare a personajelor din textul studiat Nr. de ore 1

Nr. Crt. 1.

C.S.

Resurse

Evaluare Evaluare sumativ prin prob scris sau orala

Obs.

2.1 3.1 3.2 4.1 4.3 4.5

Activitate individual Activitate frontal

2.

Personajul literar. Caracterizarea personajelor

2.1 3.1 3.2 4.5

Activitate individual Activitate frontal

Evaluare sumativ prin prob scris sau orala

Limbajul poetic Imnul 3. 2.1 3.1 3.2 4.1 4.3

-exerciii de identificare a caracteristicilor operei lirice i a speciei literare- Fie de lucru imn; Activitate individual -exerciii de interpretare a mesajului Activitate frontal operei lirice; -exerciii de exprimare a opiniei

Evaluare sumativ prin probe orale Fi de lucru cu itemi semi obiectivi cu rspuns scurt i cu itemi obiectivi cu

4.

Literatura popular izvor de inspiraie

3.2 4.3 4.4

referitor la textul liric studiat; -exerciii de stabilire a relaiilor dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis; exerciii de citire corect, fluent i expresiv; -exerciii de explicare a semnificaiei titlului; -Exerciii de identificare a particularitilor speciei avnd n vedere textul studiat Exerciii de construire a unor texte narrative, descriptive

alegere dual

5.

Scrierea funcional

1.5 2.1 3.2 4.5

6.

Noiuni de fonetic. Noiuni de vocabular

1.3 1.4 2.2 2.3 3.3

7.

Elemente morfosintax. gramatical

de 3.2 Analiza 4.3 4.4

exerciii de identificare a mijloacelor interne de mbogire a vocabularului; -exerciii de identificarea a grupurilor de sunete; -exerciii de utilizare a categoriilor semantice n contexte date; -exerciii de utilizare a semnelor de punctuaie i de ortografie; -exerciii de motivare a despririi cuvintelor n silabe, prin referire la regulile de desprire a cuvintelor n silabe; exerciii de identificare a cuvintelor derivate, compuse i formate prin conversiune dintr-un text dat;

Test de evaluare sumativ Activitate individual Activitate frontal

2 Evaluare sumativ prin prob scris Test de evaluare cu itemi semiobiectivi cu rspuns scurt i cu ntrebri structurate i cu itemi subiectivi de tip minieseu liber

Fie de lucru Activitate frontal Activitate individual

8. Verificarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literar/nonliterar 2.1 3.1

-exerciii de identificare a sinonimelor, a antonimelor i a omonimelor n contexte date; -exerciii de alctuire a unor familii sau cmpuri lexicale; -exercitii de receptare corect a structurii fonetice a unui cuvnt; -exerciii de identificare a diftongilor, a triftongilor i a vocalelor n hiat dintr-un text dat; -exerciii de motivare a despririi cuvintelor n silabe, prin referire la regulile de desprire a cuvintelor n silabe; -exerciii de actualizare a noiunilor de morfologie (substantiv, pronume, numeral, adjectiv, verb, adverb, interjecie, prepoziie, conjuncie) i sintax (predicat, subiect, atribut, complement) studiate n clasa a VII-a; exerciii de citire corect, fluent i Portofoliul,fise de lectura expresiv; Activitate individuala -exerciii de nelegere a unui text Activitate frontala literar/nonliterar prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice;

Evaluare sumativ