Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Ce este managementul Managementul este stiinta care studiaza actiunile umane necesare adaptarii continue a functionarii unui sistem, fata de efectele generate in aceasta de catre modificarile mediului exterior Obiectul specific al managementului este unitatea social-economica privita ca un sistem compus din fiinte umane 2. Ce este organizarea I Organizarea este stiinta care se ocupa cu studiul regulilor, tehnicilor si metodelor in vederea asigurarii si folosirii cat mai rationale a tuturor resurselor necesare realizarii in conditii optime a unui anumit obiectiv 3.Ce este organizarea II Stiinta ce studiaza modurile de atingere a diferitelor obiective de catre diferite sisteme cu folosirea resurselor in asa fel incat cresterea entropiei sa fie minima in raport cu rezultatele obtinute. 4. Ce este conducerea Conducerea este un complex de actiuni prin care se stabileste un scop, fata de care se precizeaza modul de folosire al resurselor, se declanseaza activitatea sistemului, se intretine si controleaza aceasta activitate. 5. Ce tipuri de resurse se intalnesc in management Prin resurse intelegem oameni (factor activ), materiale, utilaje, energie si informatii (factori sintetici bani); intalnim asadar resurse active si sintetice 6. Ce se intelege prin optim Optimul reprezinta acea solutie din cel putin doua posibile, care este cea mai buna, adica indeplineste cel mai bine functia, scopul. Optimul este legat de subiectul sau domeniul in care se aplica. 7. Tipuri de optim Optim local si global 1. optimul tehnologic 2. optimul economic 3. optimul praxiologic 8. Ce este un sistem Un sistem reprezinta o multime de elemente eterogene care se manifesta ca un tot cu aceleasi caracteristici specifice 9. Ce este entropia Entropia este un indice al cantitatii relative de energie legata dintr-o structura izolata entropie inalta o structura in care toata energia sau majoritatea ei este legata entropie joasa o structura in care toata energia sau majoritatea ei este libera 10.Organizarea ca stiinta de legatura- vezi schema 11.Metoda stiintifica vezi schema

12. Metoda stiintifica pentru intreprinderi Analiza presupune: culegerea de informatii, consemnarea, sortarea si clasificarea lor; este critica situatiei existente Diagnoza presupune: prelucrarea informatiilor si sintetizarea lor in colcluzii, cautarea unor solutii de imbunatatire cu ajutorul unor metode sau procese oferite de CO si proiectarea situatiei imbunatatite Terapia presupune: aplicarea in practica a situatiei proiectate si urmarirea si coordonarea functiilor sistemului 13. Insusiri fundamentale ale sistemelor - enumerare - Integralitate - auto-corectare (autostabilizare homeostaza), - auto-organizarea, - auto-generarea elementelor - dezvoltarea constienta - caracterul relativ 14. Clasificarea sistemelor dupa criteriu ierarhic Sisteme mecanice Sisteme vii Sisteme psihice (de idei) Sisteme sociale Sisteme culturale 15. Clasificarea sistemelor dupa elemente componente Sisteme concrete (obiecte materiale, institutii) Sisteme abstracte (notiuni, idei, mitologie) 16. Clasificarea sistemelor dupa obiective Sistem cu obiective (intreprindere, organizatie) Sistem fara obiective 17. Sistem deschis simplu S={x,y |G(s)}

18. Sistem deschis cu retroactiune E sistemul format din mai multe elemente legate intre ele avand cel putin o legatura inverse (feed-back).

19. Sistem cibernetic cu 4 elemente Elementele componente sunt: 1.Detectorul 3. Organul de alimentare 2.Comparatorul 4. Efector 20. Sistem cibernetic cu program Are in plus fata de cel cu 4 elemente : detector, comparator, organ de alimentare, efector, programul si regulatorul. 21. Sistem cibernetic cu program si compensare Detector, comparator, organ de alimentare, efector, programul si regulatorul, compensatorul 22. Ce este sistemul de productie Sisteme de productie = sisteme cibernetice complexe ce realizeaza procesele de transformare ale unei multimi de elemente cu ajutorul unei structuri de productie intr-o multime specifica de elemete. 23. Tipuri de resurse externe (intrari) Materiale, energie, timp, bani 24. Tipuri de resurse interne Oameni, utilaje, constructii si instalatii ale capacitatii productive, informatie stiintifica, tehnologii, circulatia resurselor, cadrul legal, structura organizatorica, system informational, factori de mediu, restrictii 25. Rezultate si obiective in cadrul unui sistem de productie Rezultate(iesiri) produse, realizari, durate Obiective performante, indicatori, termene 26. Rolul sistemului informational Vehiculeaza informatiile dintre subsistemele condus-conducator, reprezentand latura dinamica a sistemului de conducere avand suport structura organizatorica. 27. Ce este informatia O parte a stirilor care aduce cunostinte noi intr-un sistem dat, prin aceasta modificandu-se starea sistemului. 28. Ce este o stire Totalitatea comunicarilor (mesajelor) receptionate de un sistem intr-un anumit interval de timp. 29. Ce este distorsiunea; relatii O deformare sistematica a rezultatului fata de valoarea reala. p>0 f>0 I` I 30. Ce este filtrajul; relatii O actiune ce are ca urmare eliminarea unei parti din continutul initial al mesajului filtrat p>0 f>0 I` I 31. Ce este Blocajul; relatii Actiunea de inchidere a circulatiei informatiei in interiorul sistemului pe o anumita legatura p=I f=0 I` 0 32. Ce sunt mijloacele fixe (de munca) Reprezinta continutul material al fondurilor fixe care determina capacitatea de productie a unitatilor economice - nu se consuma , nu isi schimba volumul, nici forma initiala - pot fi: utilaje, masini, instalatii, cladiri 33. Ce sunt mijloacele circulante Participa in procesul de productie, isi schimba forma, se consuma integral si devin produse. - pot fi: materiale semi si prefabricate, combustibil, piese de schimb, echipament de protectie

34. Clasificarea obiectelor de constructii dupa stadiul de executie 1. obiect terminat acesta se finalizeaza in cursul anului curent 2. obiect in continuare incepe intr-o perioada anterioara anului si se poate finaliza sau nu in anul curent 35. Clasificarea obiectelor de constructii dupa destinatie - hale - cladiri - linii de transport, energie electrica, cale ferata, auto-rutier - conducte pentru produse petroliere, gaz, fluide tehnologice - lucrari de alimentari cu apa, canalizari - foraje - lucrari de organizare de santier 36. Clasificarea obiectelor de constructii dupa solutiile constructive - grupa I industriale - grupa II agro-zootehnice - grupa III civile (exclusive locuinte) - grupa IV locuinte - grupa V retele - grupa VI - canalizari exterioare - grupa VII drumuri - gr. XIII 37. Agenti economici in constructii - enumerare Beneficiarul Organizatia de cercetare Proiectantul Organul de avizare Executantul (constructorul) Banca Furnizorii 38. Proiectantul - detalii Pers juridica care elaboreaza pe baza de contract o documentatie completa pt o lucrare avand calificarea si competenta necesara 39. Executantul - detalii Pers juridica cu profil de constructii care are capacitatea si competenta sa execute lucrarile pe baza de contract ale unui beneficiar oarecare 40. Furnizorii - detalii Pers fiz sau juridice care in baza unui act legal si contra cost pun la dispozitie bunuri, cunostinte sau prestatii Pot fi producatori cu caracter industrial 41. Clasificarea contractelor economice 1.de constructii (intre beneficiar si executant) a. de antrepriza intre beneficiar si constructor b. subantrepriza intre constructor si alt constructor 2. tehnico-stiintifice a. de proiectare intre beneficiar si proiectant b. de cercetare intre beneficiar si cercetator c. de asistenta tehnica intre beneficiar si cercetator sau proiectant 3. de furnizare a. de munca intre intreprinzator si angajat b. de livrari intre consummator si furnizor c. de prestatii de transport intre beneficiar si furnizor - pentru utilaje intre beneficiar si furnizor

42. Metode de crestere a productivitatii muncii in constructii Tipizare , prefabricarea , mecanizarea , automatizarea , cibernetizarea , introducerea tehnologiilor avansate , folosirea metodelor modern de organizare si conducere , calificarea superioara a cadrelor si efectul cumulate al industrializarii. 43. Structura investitiilor Dpdv calitativ investitiile pot fi grupate in: a. utilaje si instrumente (U) b. constructii montaj (C-M) = lucrarii de constructii, instalatii si montaj c. diverse (D) alte cheltuieli: - lucrari de prospectiuni si foraje geologice - cheltuieli de investitii (proiectare, studii topo, hidrologice si echipamente) I = U + (C-M) + D, I = investitia Dpdv al cheltuielilor exista: a. cheltuieli direct productive b. cheltuieli indirect productive Etapa de baza enumerare : predarea amplasamentului, programarea executiei, executia propriu zisa 44. Etapa de pregatire schema

geeodezice,

Etapa de incheiere 1. Probe si rodajul unor elemente mecanice 2. Receptia capacitatii de productie 3. Perioada de garantie 4. Receptia finala

RTE responsabil cu executia pentru constructii: case, vile, blocuri, locuinte, cladiri, birouri, centre comerciale,
hale. Este atestat de Inspectoratul de Stat in Constructii asigurand procedurile de lucru si standardele de calitate in constructii , impuse de normativele si de legislatia in vigoare.

Dirigintele de santier pers fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si
produselor puse in lucrare sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, impuse de normativele si de legislatia in vigoare.

45. Continutul caietelor de sarcini Aceste caiete de sarcini, care de obicei sunt anexe la contrcat si definesc obiectul contractului contin specifcarea serviciilor de project management si a livrabilelor rezultate: - descrierea metodologiei de proiect - setul de formulare utilizat in planificarea, executia, controlul si inchiderea proiectului - realizarea graficului de executie - managementul schimbarilor in proiect - planificarea, managementul si controlul costurilor si al bugetelor rezultate - planficarea, asigurarea si controlul calitatii in proiect - organizarea si managementul echipelor de proiect - managementul comunicarii in proiect si rapoartele de stare si progress - planificarea si managementul achizitiilor in proiect - planificarea, managementul si controlul riscurilor proiectul 46. Cartea tehnica a constructiei - capitole documente privind : cap. A -> proiectarea, cap. B -> executia, cap. C -> receptia, cap. D ->exploatarea , cap. E -> postutilizarea constructiei 47. Cartea tehnica a constructiei - cap A Acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei +avize de specialitate, doc. tehnica ref. la constr. respectiva , breviare de calcul pe specialitati, caiete de sarcini 48. Cartea tehnica a constructiei - cap B Autorizarea de executie, proces verbal de predare-primire a amplasamentului, inregistrarea de calitate cu caract. permanent, proces verbal de receptie a lucrarilor ascunse, condica de betoane, condica de prefabricate, note de lucrari suplimentare, dizpoz. de santier, certif. de calitate pt materiale, caiete de atasament, jurnalul de evenimente. 49. Cartea tehnica a constructiei - cap C Proces vb de receptie preliminara, PV de receptive finala, anexele acestor PV, alt acte incheiate ca urmare a cererii comisiei de receptie. 50. Cartea tehnica a constructiei - cap D Prevederi scrise ale proiectantului, proiecte in baza carora s-au efectuat modif ale constructiei fata de pr initial, acte de constatare a unor deficiente aparute dupa receptie, PV de predare-primire a ctiei in cazul schimbarii proprietarului, jurnalul evenimentelor 51. Cartea tehnica a constructiei - cap E Memoriu tehnic pt demolare, proiectul de demolare, viitoarea destinatie a spatiului, destinatia materialelor rezultate in urma demolarii 53. Etapa de incheiere .. 54. Ce este un indicator O marime care se refera la un fenomen fiind reprezentat printr-o valoare absoluta sau relativa constanta pe o perioada de timp, are o unitate de masura, are caracter normativ si se realizeaza printr-o activitate specifica 55. Ce este un indice Indicele este o marime adimensionala si arata nivelul de realizare a indicatorului pe prioada considerate. Replica indicatorului pe care daca o raportam la marimea de baza (indicatorul) obtinem indicele. 56. Ce este antemasuratoarea Document initial cu caracter tehnic reprezentand sarcina proiectantului in care se stabileste lista proceselor de munca, conform indicatoarelor, respectiv tarifarului 57. Ce este DASF Devizul analitic pe stadii fizice - evaluare anticipate si amanuntita a cheltuielilor necesare pentru executarea unei lucrari proiectate; contine calculul financiar al proceselor de munca din cadrul antemasuratorii.

58. Ce reprezinta cheltuielile indirecte - exemple Cheltuielile indirecte de producie sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica i atribui direct pe un anumit obiect de calculaie, ci privesc ntreaga activitate a unei secii, atelier etc. - cheluieli pentru intretinerea si functionarea utilajelor - cheltuieli generale ale sectiei - cheltuieli ale intreprinderii - Cheltuieli pentru proiectare, agrementari, studii, cercetari, ncercari experimentari, creatii, inventii si inovatii, pentru conducere si asigurarea calitatii - Cheltuieli pentru protectia muncii - Dobnzi bancare 59. Ce este DO Devizul pe obiect Piesa component a proiectului de executie prin care se stabileste valoarea totala a unui obiect de constructii si care se regaseste in structura devizului general de investitii. 60. Ce este DG Devizul general Se stabileste valoarea finala a investitiei. 61. Tipuri de protectia muncii Instructaj introductiv general, instructaj la locul de munca, instructaj periodic 62. Ce se prelucreaza la instructajul la locul de munca - asigurarea insusirii unor cunostiinte de protectia muncii; - mentionarea unor pericole aparute datorita amplasamentului santierului; Se vor trece in revista normele PSI si decretul legat de consumul de alcool - Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala -Prevederile normelor de securitate a muncii -masuri de prim ajutor Reguli generale de protectia muncii - Temperatura adecvata organismului - Instalatiile de iluminat sa nu prezinte risc - Caile de access a fie semnalizate - Dispozitivele de stingere a incendiilor, sistemele de alarma sa fie verificate periodic - Schelele sa nu prezinte pericol Reguli specific pentru sudor - Echipament individual de protective - Zona de lucru sa fie ingradita cu paravane sau pereti netezi - Este strict interzisa atingerea electrodului sub tensiune - Este obligatorie indepartarea vopselei de pe piese inaintea sudarii deoarece prin ardere se produc gaze nocive - Este interzisa folosirea cablurilor de alimentare cu izolatia deteriorate - In cazul intreruperii sudarii se va intrerupe funcionarea sursei de sudura 63. In ce situatii se efectueaza instructajul la locul de munca De cate ori un angajat isi schimba locul de munca sau lipseste, daca s-au adus modificari procesului tehnologic sau echipamentului, dupa accidental de munca, in lucrari speciale 64. Cand se declara un accident de munca Cand are loc la locul de munca si in timpul programului , cand are loc vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatie acuta profesionala in timpul proc. de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu 65. Ce este un accident colectiv de munca Are loc in timpul programului la locul de munca si cand minim 3 persoane s-au accidentat din aceeasi cauza 66. Ce este raportul de lucru Un document in care se trec toate lucrarile realizate de o echipa intr-un anumit interval de timp; Este completat de ing. constructor

67. Ce este un bon de consum - detalii Document care justifica eliberarea din magazine a unui material ce va intra in procesul de productie. Serveste ca: doc de eliberare din magazine pentru consum a unui singur material sau a mai multor mat, doc justificativ de scadere din gestiune, doc de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate. Pt fiecare lucrare la fiecare cand se cer material pe santier ing constructor cere de la depozitul de material cantitaea necesara pentru cel putin o saptamana, iar gestionarul de deposit in functie de materialele pe care le are in acel moment aproba cererea materialelor si completeaza un bon de consum in care se trece data si materialele care au fost trimise pe santier. La ajungerea materialelor pe santier seful punctului de lucru trebuie sa confirme materialele care au ajuns putand fii unele diferente intre cantitatea trecuta pe bon si cea ajuns pe santier . 68. Traseul bonului de consum Document care justifica eliberarea din magazie a unui material ce va intra in procesul de productie. Se intocmeste in doua exemplare, Circula: - la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare); - la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale, in cazul materialelor inlocuitoare la unitatile economice; - la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare); - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). La unitatile economice, exemplarul 1 circula la contabilitatea materialelor, ca document de scadere din gestiune, iar exemplarul 2 serveste la inregistrarea in contabilitate a costurilor. La institutii publice, exemplarul 2 ramane la emitent. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 68. Forme de salarizare In regie, in accord, mixta. Directa, simpla, globala 69. Sistemul premial - Se dau prime pe orice castig suplimentar - economie de material , economie de forta de munca , calitate , respectarea termenelor 70. Sistemul de sporuri Sporurile se dau in urmatoarele conditii :- sporuri de vechime , de santier , conditii dificile de lucru , participarea la beneficiu. 71. Timpul de munca neproductiv: - timp de intreruperi regulamentare - timp de munca neproductiv - timp de intreruperi neregulamentare