Sunteți pe pagina 1din 3

Obiect al acestei actiuni il pot reprez cladiri, masini,brevete.

Important pt respectiva unitate economica e de a nu uita faptul ca adesea asemenea operatii se practica la un pret inferior val consumabile si contribuie la cresterea pierderilor insa in cele din urma conditiile nefavorabile sunt acelea care fac adopta oaceasta solutie si nu valoarea contabila reziduala a obiectului supus dezinvestitie. In concluzie activitatea pe linia amenintarii cu criza este necesar a cuprinde 2 secvente:- recunoasterea existentei amenintarii, inclusiv punerea unui diagnostic pe baza sintomelor identificate. A 2 directie e elaborarea uneia sau a mai multor strategii necesare invingerii crizei sau a evitarii ei. Elaborarea strategiilor poate fi facuta in etape: - responsabilii fiecarui sector cor propune mai multe solutii pe baza analizei punctelor slabe in vederea rezolvarii problemelor identificate. - intocmirea unui plan detaliat de aplicare a masurilor care va fi insotit de mijloace adecvate de control; - masurile propuse vor fi discutate in grup, armonizate si luata decizia finala; -prevederea unor actiuni lternative in situatia aparitiei unor eventuale obstacole. Actiunea propriuzisa pp cel putin urmatoarele activitati: - a vedghea punerea in opera, a depista si echilibra toate perturbatiile care ameninta planul; - a sustine si incuraja orice efort rezonabil de schimbare; - a intari vointa de a obtine responsabilitati si a decide la orice nivel al inteprinderii - a evalua in mod constant evolutia situatiei; Pregatirea diagnostivarii In vederea elaborarii studiului de diagnosticare activitatea de pregatire e extrem de importanta ea creind in fapt premisele necesare pt un demers stiintific, laborios in care sunt antrenate firma si componentele sale structurale. Principalele faze ale acestei etape sunt: - precizarea obiectivelor: - stabilirea echipei si rolurilor componentilor sai; - tipul de diagnosticare; - sfera de cuprindere a investigatiei; - procedura de culegere,inregistrae si prelucrare a datelor si informatiilor - perioada investigata si analizata; - definirea metodologica a diagnosticarii; Obiectivele diagnosticarii: - depistarea pe cat posibil a principalelor puncte tari si slabe; - potetialul de viabilitate si manageriala; - evidentierea zonelor procesuale si structural organizatorice cu potential ridicat, mediu si scazut; - conturarea unor recomandari de amplificare a potentialului de viabilitate axate pe cauzele generatoare de puncte si puncte slabe; - furnizarea elelementelor necesare pt fundamentarea si elaborarii strategiei globale; - depistarea principalilor factori de sustinere si/sau rezistenta la schimbare; - evidentierea cauzata a studiului exercitarii unor procese de munca realizarii unor obiective; Echipa de diagnosticare e una multidisciplinara din afara si cadrul inteprinderii investigate. O asemenea cerinta este necesara pe de o parte de multidimensionalitatea punctului de vedere din care e tratata firma si componentele sale procesuale si structurale, si pe de alta parte de necesitatea fundamentarii riguroase a rezultatelor diagnosticarii, respectiv punctelor tari si slabe, cauzele care le genereaza si recomandarile de amplificare a potentialului de viabilitate. In cadrul echipei este necesara o definire riguroasa a solutiilor pe care componentii acestora le indeplinesc pe parcursul diagnosticarii. De asemenea exista si o diferentiere si d p d v al provienentei lor. Din randul specialistilor firmei diagnosticate: furnizeaza datele si informatiile referitoare la trecutul si prezentul inteprinderii si a componentelor sale. Participa la analiza viabilitatii economice si manageriale prin intermediul sedintelor de lucru convocate de coordonatorul echipei. Coopereaza la conturarea principalelor pct forte/slabe si a cauzelor generatoare.Participa la elaborarea recomandarilor strategico-tactice. Din afara inteprinderii de regula consultantii in management vin cu metodologia de elaborare a studiului de diagnosticare ca aceasta sa fie inspectata riguros. Realizarea analizei viabilitatii economice si manageriale folosind modele si metode corespunzatoare. Contureaza principalele recomandari de amplificare a viabilitatii
1

organizatiei. Specialistii proveniti din intreprinderea interogata au rol consultativ in cadrul echipei de diagnosticare, participand activ si efectiv la fundamentarea punctelor tari si slabe si a recomandarilor prin intermediul informatiilor relevante puse la dispozitie celorlalti componenti. Rolul decisiv in asigurarea unei tinute cu adevarat stiintifice studiului de diagnosticare revine specialistilor nominalizati din afara firmei investigate detasati complet de problemele intime cu care se confrunta aceasta. De altfel conducatorul echipei de diagnosticare trebuie sa fie ales dintre specialistii veniti din afara firmei. Componentilor echipei i se adauga inevitabil specialisti executanti diverse compartimente functionale si operationale,consultanti cu implicatie efectiva in furnizarea materialului info necesar analizei. D p d v al pregatirii socio-profesionale se recomanda o structura eterogena mai ales cand diagnosticarea e una tip global. Eterogenitate prezenta economistilor, inginerilor, psihologilor, juristilor dar si a unor persoane cu studii medii (tehnicieni contabili). Rolurile componentilor echipei de diagnosticare sunt consecinta directa a scenariilor, competentelor si responsabilitatilor precizate la inceputul actiunii de diagnosticare pt fiecare din componentii echipei. Important ca intre membrii echipei sa existe un echilibru cantitativ in vederea unei implicari eficiente in realizarea studiului. Coordonatorul echipei de elaborare a studiului de diagnosticare are: Sarcini: - stabilirea obiectivelor studiului in stransa colaborare cu managerul firmei investigate - precizeaza nr si structura socio-profesionala a competentei echipei de diagnosticare. - armonizarea deciziilor si actiunilor acestora in vederea asigurarii obiectivului - atragerea componentilor echipelor in stabilirea si realizarea obiectivelor studiului; - efectuarea controlului pe parcursul realizarii studiului dar si in final; - evaluarea rezultatelor si motivarea componentilor colectivului de diagnosticat; - asigurarea interfetei a managerului firmei investigate; - promovarea unei anumite metodologii de diagnosticare dupa o prealabila consultare cu managerul firmei pe scheletul careia se realizeaza studiul; - asigura depistarea punctelor forte si slabe; - laboreaza recomandari strategico-tactice urmand ca apoi sa le supuna atentiei managerului. Competente: - decide in legatura cu obiectivele studiului - hotaraste in privinta configuratiei echipei de diagnosticare; - ia masuri pt incadrarea in restrictiile de timp si calitate impuse studiului de diagnosticare; - decide in ceea ce priveste sarcinile, competentele, respons fiecarui component al achipei; - hotaraste asupra continultului si formei studiului de diagnosticare; - otaraste asupra continutului si formei de prezentare a studiului; - decide referitor la cuntumul recompenselor/sanctiunilor de functionare a firmei investigate; Responsabilitati: - calitatea si opurtunitatea recomandarilor de amplificare a potentialului de viabilitate; - respectarea metodologiei de diagnosticare; - acuratetea punctelor slabe si tari precum si a cauzelor generatoare; - gestionarea resurselor de care dispune colectivul de diagnosticare; Membrii echipei de diagnosticare: Sarcini: - participa efectiv si activ la derularea fiecarei etape si faze ale diagnosticarii; - pun la dispozitie altor componenti ai obectivului de cercetare si coordonatorului lor inf solicitate; - participa la intocmirea situatilor situatilor informationale specifice studiului; - colaboreaza cu manageri si executanti din cadrul firmei de investigate cu scopul culegerii si prelucrarii de date si informatii; Competente: - fac propuneri de inbunatatire a metodologiei de diagnosticare si operationalizare a acesteia la nivelul firmei; - iau masuri pt incadrarea in termenele prevazute espectand conditiile de calitate in ceea ce priveste elaborarea studiului; - fac propuneri de puncte forte si slabe si recomandari;
2

Responsabilitati: - caliatatea si cantitatea info puse la dispozitia sefului si celorlalti componenti ai echipei; - acuratetea unor puncte tari puncte slabe si recomandari in a caror formulare au fost implicati; - respctarea termenelor intermediare si finale de realizare a studiului; - pastrarea confedentialitatii inf regasite in studiul de diagnosticare; Culegerea, inregistrarea si interpetarea datelor si informatiilor : IN vederea culegerii,inregistrarii si interpretarii datelor si informatiilor referitoare la situatia economica-financiara si manag organizatiei se apeleaza la metode si tehnici specifice: chestionarul, interviul, observarea directa, tehnica ORTID. Chestionarul e o tehnica de investigare bazata pe lansarea de intrebari unui esantion reprezentativ de manageri si executanti, intrebari cu variante de respuns clare care sa acopere o paleta larga a aspectelor subordonate obiectului diagnosticarii.acesta cuprinde un ansamblu de intrebari logice generate de obiectivul urmarit. Cele mai raspandite tipuri de chestionare utilizate in alegerea inregistrarii si prelucrarea info sunt: - chestionare cu intrebari inchise in care sunt precizate raspunsuri in mai multe variante; - chestionare cu intrebari desschise, se raspunde textual de catre persoana chestionata; - chestionare mixtecu intrebari inchise si deschise Aplicarea acestei tehnici pp respectarea unor reguli exigente in ceea ce priveste conceperea, mmenite sa permita valorificarea superioara a potentialului personalului investigat si implicit gasirea unui nr cat mai mare de aolutii la problemele cu care se confrunta domeniu condus: - intrebarile sa fie incitante, clare, precise si comprehesibile; - variantele de raspuns sa fie cat mai transante, exacte, fara insa a fi influentate prin formulare in sensul dorit de beneficiarii acestora; - necesitatea evitarii unor ambiguitati ale variantelor de raspuns acestea fiind inutile echipei de diagnosticare ; - folosirea unor intrebari judicios dimensionate, mai putin tehnice care sa creeze probleme,greutati celor investigati; - asigurarea unor legaturi logice intre intrebari, in sensul ca raspunsu la o intrebare sunt o prelungire la intrebarea sau intrebarile precedente; - formularea variantelor de raspuns in asa fel incat imteprinderii sa ii fie facila; Interviul la randul sau este o tehnica de culegere, inregistrare si prelucrare a datelor sin informatiilor pe baza unei discutii dintre 2 parteneri, gen intrebari si raspunsuri. Primul dintre acestia pune intrebari, iar cel de-al doilea raspunde. Indiscutabil e o importanta forma de comunicare verbala. Elementul fundamental al interviului e convorbirea, iar intrevederea este o conditie care faciliteaza transmiterea datelor si informatiilor de catre intervievat.