Sunteți pe pagina 1din 196

Norbert NEUHAUS

Horst LANGES

VALORILE DEMOCRAIEI CRETINE

2006

7^

INTRODUCERE

Politica nu n s e a m n n u m a i putere, carier personal, influ ena i b a n i , c u m s-ar p u t e a crede, dac u r m r i m zilnic tirile d i n ziare i m e d i i l e electronice: Nstase vs. Bsescu, Iliescu vs. Ciorbea, sau strategii i tertipuri si mai perfide. Politica nu repre zint n u m a i "afacerile n e c u r a t e " , de care ar t r e b u i s te ii depar te. Scandalurile financiare i vinderea avutului public pe n i m i c , care s u n t la o r d i n e a zilei n m u l t e d i n rile p o s t c o m u n i s t e aflate n tranziie, corupia, s u n t factori descurajatori. O b i e c t u l politicii l reprezint organizarea convieuirii noas tre. Politica este ceea ce ne privete pe toi (Aristotel); nu este d o a r a t r i b u t u l ctorva specialiti. Deciziile politice influeneaz viaa n o a s t r de zi cu zi. Nu ne p u t e m sustrage acestor influene c h i a r dac, scrbii de situaie, n c e r c m s ne retragem u n d e v a departe de lume. A c e a s t form d e r e t r a g e r e n v i a a p e r s o n a l era u n a d i n strategiile de supravieuire d i n perioada c o m u n i s t : ncerca rea de a sta ct m a i d e p a r t e p o s i b i l de v i a a p u b l i c . P a r t i d u l avea i aa grij de t o t . i orice f o r m de i m p l i c a r e p u t e a d e veni p e r i c u l o a s . C u m pe fiecare d i n t r e noi ne afecteaz deciziile i alctui rea convieuirii, ar trebui s i p a r t i c i p m la luarea deciziilor, n t r - o democraie reprezentativ acest lucru are loc pe de-o p a r t e p r i n alegerea periodic a u n o r r e p r e z e n t a n i p o p u l a r i i pe de alt p a r t e p r i n p a r t i c i p a r e a activ la discuiile publice, p r i n ini iative ceteneti, p r i n angajamentul n t r - u n p a r t i d i de ce nu p r i n preluarea u n e i funcii publice n c a d r u l u n o r cluburi, asociaii, sindicate, organizaii sociale, n c a d r u l a d m i n i s t r a i e i c o m u n a l e sau la nivel stataf.

P r i n c i p i u l etic care se aplic aici este u r m t o r u l : acolo u n d e am influen am i r s p u n d e r e ! i r s p u n d e r e a crete o d a t cu influena pe care o am sau pe care m i - o p o t ctiga pe b a z a cu n o t i n e l o r i capacitii mele sau pe b a z a posibilitilor mele materiale i a poziiei sociale. n t r - o democraie fiecare cetean cu drept de Vot are cel p u i n posibilitatea s^-i exercite influena p r i n votul su. D a c a nu face acest lucru, el acioneaz iresponsabil, lsnd n s e a m a altora nu n u m a i destinul su p r o p r i u , ci i destinul rii sale/a p o p o r u l u i su. El ar trebui s se gndeasc foarte b i n e cui i acord ncrede rea p r i n votul su. Un exemplu care ar trebui s serveasc drept avertisment este cazul Moldovei n februarie 2001, c n d c o m u n i tii au fost alei cu o majoritate covritoare, i c n d acetia spre surpriza m u l t o r a au n c e p u t aplicarea sistematic a p r o g r a m u lui lor de "rentoarcere la regimul sovietic", nclcnd libertatea, statul de drept i d r e p t u r i l e omului. Un exemplu a s e m n t o r 1-a reprezentat i preluarea d e m o c r a t i c a puterii de ctre Hitler n G e r m a n i a n 1933 cu toate consecinele nfiortoare ale acesteia. D a r a t u n c i c n d v o r b i m d e s p r e responsabilitate, fa de cine este aceast responsabilitate? C a r e s u n t criteriile p e n t r u o decizie corect? Ce n s e a m n de fapt "o decizie corect"? Este corecta o decizie care servete intereselor mele personale? Sau exist un fel de b i n e general, n care se regsete i binele m e u personal? Sau m a i p e s c u r t : C u m p o a t e f i o r g a n i z a t convieuirea? D e u n d e g sim criteriile p e n t r u a p u t e a o r g a n i z a convieuirea ct m a i bine? Diferitele p a r t i d e i concepii d e s p r e l u m e ne ofer schie diferite ale societii. Diferenele s u n t pe de-o p a r t e foarte clar vizibile, p e n t r u c se afl la poli opui, pe de alt p a r t e ns foarte fine i totui de o m a r e n s e m n t a t e pe t e r m e n lung. Fiecare concepie d e s p r e societate, ba chiar fiecare p r o g r a m social-politic al u n u i p a r t i d are la baz r s p u n s u l la ntrebarea: ce este omul? C h i a r dac de m u l t e ori r s p u n s u l este d a t d o a r implicit, p e n t r u c p r o g r a m e l e i p r o p u n e r i l e social-organizato rice t r e c n p r i m - p l a n . n fond, la toate p r o p u n e r i l e d e t e r m i n a n t e p e n t r u politica social, p e n t r u o r n d u i r e a de b a z a e c o n o m i e i

c h i a r i p e n t r u politica cultural.trebuie p u s n t r e b a r e a : Ce con cepie d e s p r e o m , despre fericirea o m u l u i , despre sensul vieii se afl la b a z a ei? O a r e este vorba de o m o b i l i z a r e ideologic, pre c u m n cazul c o m u n i t i l o r sau al naional-socialitilor. La orice p r o p u n e r e t r e b u i e pus ntrebarea: cu ce fel de c o n c e p t despre .societate, c u l t u r i om avem de-aface? 1 P e n t r u c o Ofciepie greit d e s p r e ^>m, d e s p r e sensul vieii d u c e a u t o m a t la o dezvoltare defectuas n viaa social, e c o n o m i c i c u l t u r a l . Ce-i d r e p t , o m u l poate ncerca s c o n s t r u i a s c d u p b u n u l su plac aceste concepii n spiritul i n voina sa, n cele d i n u r m ns aceste c o n s t r u i r i se vor Iovi de ceea ce reprezint o m u l , societatea,, c u l t u r a n realitate, pe s c u r t de Tea-litateaxreraiei i a existenei. Filozoful g e r m a n c o n t e m p o r a n ' Josef Pieper afirm n acest sens n t r a t a t u l su despre vitejie, care a devenit o scriere f u n d a m e n t a l p e n t r u rezistena cretin m p o t r i v a n a i o nal-socialismului n G e r m a n i a : " D i n i n t e r p r e t r i neadevrate i i n c o m p l e t e ale realitii existenei rezult cu o necesitate interi o a r s c o p u r i greite i idealuri false. La fel c u m d a t o r i a m o r a l i are b a z a n firea o m e n e a s c , la fel i concepia c o m p o r t a m e n t a l i are r d c i n a n c u n o a t e r e a realitii". Ca u r m a r e , criteriul t u t u r o r aciunilor politice este reali tatea. Realitatea ne a r a t dac naltele idealuri c o r e s p u n d ntradevr realitii o m u l u i i existenei sale. Ca a r t a posibilului, politica t r e b u i e s ia n considerare nu n u m a i n o r m e l e n a t u r i i i ale e c o n o m i e i , ci i pe cele ale realitii deosebite, a ceea ce este o m u l ; n caz contrar, ea este sortita eecului. Acest fapt ne este d e m o n s t r a t clar de cele d o u ideologii totalitare ale u l t i m u l u i se col fascismul i c o m u n i s m u l . n ciuda t u t u r o r eforturilor de creare n c a d r u l u n e i dictaturi, de educare a u n u i n o u om p r i n c o n s t r n g e r e i n d o c t r i n a r e , acestea au euat la om nsi.

Este n specia] valabil pentru propunerile ce afecteaz dreptul familial sau conju gal, sau n oarecare msur dreptul la via.

Idealurile s-au s f r m a t de realitatea existenei o a m e n i l o r i tot ce a r m a s a fost o d i c t a t u r m r g i n i t a n o m e n c l a t u r i i , care nfricoat de t e a m a pierderii privilegiilor nu se d d e a n a p o i de la persecuii. Creativitatea oamenilor, integritatea lor m o r a l i chiar dezvoltarea e c o n o m i c s-au pierdut pe d r u m . Ca u r m a r e este att b i n e ct i necesar, daca d o r i m s avem succes n p l a n politic, s ne facem t i m p p e n t r u a reflecta asupra ntrebrii u r m t o a r e : Ce constituie realitatea o m u l u i i a socie tii? Realitatea influenat de t i m p i, m u l t m a i m u l t , care este esena o m u l u i i a societii, care s u n t scopul i sensul vieii? D i n aceast reflecie asupra realitii t e m p o r a l e i a t e m p o r a l e izvo rsc descoperiri, ce reprezint concepii folositoare ale activitii i modelrii n o a s t r e n practic i care ne m p u t e r n i c e s c s alc t u i m o politic n folosul o m u l u i .

CE

ESTE

POLITICA?

Exist cu siguran m u l t e motive p e n t r u angajarea n politic. U n i i o a m e n i vd n t r - u n m a n d a t politic, n p r i m u l r n d , o p o r t u nitatea de a ctiga b a n i , influen sau posibilitatea de a d e t e r m i n a un proces de privatizare n propriul folos, .a.m.d. Acesta nu este cu siguran baza legitim p e n t r u un angajament politic. Alii pri vesc angajamentul politic ca pe o ambiie, o recunoatere perso nal sau o carier; aceasta este perfect legitim, dar totui nu poate fi privit ca o baz solid pe care s se cldeasc responsabilitatea. Pe de alt parte, alii i n t r n politic p e n t r u a reprezenta interese concrete, f o r m n d iniiative civice p e n t r u a atinge a n u m i t e scopuri limitate sau p e n t r u a i m p u n e a n u m i t e m s u r i concrete. O d e m o craie triete i d i n conflicte de interese; n acest sens este aceast motivaie corect i nu poate fi criticat. O alt motivaie p e n t r u angajamentul politic este aceea a contiinei responsabilitii fa de binele c o m u n . Cei d i n aceast categorie doresc s contribuie activ la m b u n t i r e a mediului de via, deoarece doresc s creeze p e n t r u ei i copiii lor o via m a i u m a n i plin de anse. Deseori n t l n i m i concepia c o n f o r m creia politica ar fi ceva p e n t r u specialiti. Trebuie s fi studiat p e n t r u a face i n elege politica. La p o l u l o p u s se afl n s p r e r e a c o n f o r m creia politica este o afacere m u r d a r . . . Aceast a t i t u d i n e este p u t e r n i c influenat de experienele negative trite n p e r i o a d a totalitarist, c n d t o t u l era politizat, n i m e n i n e p u t n d u - s e sustrage propa gandei politice. Ce este politica, de fapt? A r i s t o t e l 2 1 a definit politica s c u r t i c u p r i n z t o r : Politica este ceea ce intereseaz pe toi. Politica nu este deci u n d o m e n i u aparte.
21

Aristotel (384-322 v.Chr.), filosof grec, ntemeietor al metafizicii realiste.

n politic nu este vorba de acoperirea necesitilor existen iale. Aceasta ar fi un concept socialist-materialist al politicii. i ntr-adevr, n t i m p u l c o m u n i s m u l u i c a m p a n i i l e agricole, c a m paniile de p r o d u c i e i marile salturi n a i n t e " 3 2 e r a u temele p r i n c i p a l e ale politicii i n t e r n e , ziarele fiind p l i n e de p r o p a g a n d . Aceasta reiese n m o d logic d i n definiia pe care Karl M a r x a dat-o o m u l u i : O m u l este o fiin lucrtoare n societate". M u n c a este o necesitate a vieii, iar n sens larg este n acelai t i m p i un mijloc p r i n care o m u l se dezvolt. Eficiena m u n c i i este ns o c h e s t i u n e de o r g a n i z a r e i m a i p u i n de politic. D e o a r e c e n socialism-colectivism o m u l era limitat la m u n c a n c o m u n i t a t e , t o t u l ce avea legtur cu grija p e n t r u necesitile vieii devine politic. D i n acest p u n c t de vedere materialist libertatea este p u s la egalitate cu disponibilitatea b u n u r i l o r , iar p r o c e s u l eco n o m i c i f u n c i o n a r e a sistemului devin prioriti politice p r i n cipale. Reiese i de aici ct de i m p o r t a n t este viziunea a s u p r a o m u l u i p e n t r u i n t e r p r e t a r e a politicii i a ceea ce este i ar trebuie sa fie a c e a s t a 4 3 . Aici se adeverete d i n n o u afirmaia filozofului g e r m a n Josef P i e p e r 5 4 , care s p u n e a o d a t : O viziune fals a s u p r a o m u l u i i asupra sensului vieii lui d u c e a u t o m a t la o dezvoltare greit a societii, a d r e p t u l u i i a statului, a v n d efect asupra fiecruia dintre noi. H a n n a h A r e n d t 6 5 era de p r e r e ca n politica nu este vorba de n t r e i n e r e a vieii, ci despre nfiarea i m o d e l a r e a l u m i i . Sarcina politicii este aceea de a o r d o n a i m o d e l a convieuirea o m e n e a s c ca atare. Bineneles c p r i n aceasta se nelege att o m o d e l a r e a o r d i n i i e c o n o m i c e , o politic e x p a n s i o n i s t i de c o n j u n c t u r , p r e c u m i o politica s t r u c t u r a l a i social. Acestea
2

4i S4

Politica s-a fcut cunoscut la Mao Zedong n 1958 n China, sub forma unei treceri care pn atunci n ideologia marxist-leninist, din cauza necesitii de coninut a unui pas intermediar, a fost realizat ntr-un salt de ctre ornduirea comunist social. Vezi capitolul Antropologia cretin" Josef Pieper (1904-1997), filosof german, cu numeroase publicaii, in special despre nvtura virtuii. Hannah Arendt (1906-1975), filosof german, sociolog si politolog; lucrarea princi pala Elemente i origini ale regimului totalitar".

as

sunt n u m a i a n u m i t e aspecte cu s i g u r a n aspecte i m p o r t a n t e ale o r d i n i i i m o d e l r i i convieuirii u m a n e . Politica nu se r e d u c e la politica economic. Alte d o m e n i i s u n t cel p u i n la fel de im p o r t a n t e : politica familial, politica justiiei, politica societii, politica culturii, politica m e d i u l u i nconjurtor etc. Obiectul politicii este o r d i n e a convieuirii. Aceast o r d i n e st sub influena cerinelor binelui c o m u n ; acest lucru n s e m n n d o o r d i n e care p e r m i t e o m u l u i s se dezvolte, o o r d i n e care este c o n f o r m cu o m u l . P r i n aceasta nu se nelege n u m a i dez voltarea e c o n o m i c o - t e h n i c a o m u l u i , ci i cea m o r a l , justiiar, social i spiritual c u l t u r a l . Scopul politicii este pacea. Pacea nu este n u m a i lipsa de vio len, ci n s e a m n m u l t m a i m u l t . Pace este n u m a i a t u n c i c n d avem de a face cu d r e p t a t e peste tot. Acesta este un ideal care nu va p u t e a fi ndeplinit pe p m n t niciodat, d a r care nu trebuie s nceteze a fi scopul politicii. Trebuie s t i n d e m n aceast direcie p e n t r u a crea c i r c u m s t a n e ct m a i drepte, p e n t r u ca o a m e n i i s p o a t t r i i s se p o a t dezvolta n pace i libertate. Trebuie s fim contieni c nu exist i nici nu va exista v r e o d a t o realitate ideal. Orice o r d i n e , orice dezvoltare este incomplet i provizo rie. Orice ncercare de a crea a n u m i t e r a p o r t u r i p e r m a n e n t e d u c e la lezarea limitelor p u t e r i i . Aceasta este iluzia t u t u r o r ideologii lor, care viseaz la o stare final ideal, la p a r a d i s u l pe p m n t , i care i d e d u c legitimitatea d i n acest scop, de a obliga pe alii n p r e z e n t sa gndeasc i s triasc conform m o d u l u i lor. Politica nu are n i m i c de a face cu c o n c e p i i l e de a r m o n i e ale ideologilor de s t n g a i de d r e a p t a . Acestea s u n t n realita t e apolitice. Politica n s e m n l u p t i d i s p u t e , n u n u m a i p e n t r u i m p u n e r e a celor m a i b u n e soluii, ci i p e n t r u r s p u n d e r e a u n o r n t r e b r i de b a z c u m ar fi de e x e m p l u discuiile cu privi re la limitele i posibilitile t e h n i c i i genetice. n politic a v e m b i n e n e l e s de a face i cu n t r e b r i b a n a l e d e s p r e m p r i r e a i i m p u n e r e a intereselor p r o p r i i . De ce orice o r d i n e este i n c o m p l e t i provizorie? M o t i v u l p r i n c i p a l se afl n libertatea i n creativitatea omului- Inveniile

10

i tehnicile noi fac dezvoltarea posibil. M e d i u l nconjurtor este n p e r m a n e n t s c h i m b a r e . Influenele demografice, m p r i r e a vrstelor i m i g r a i a s c h i m b societatea n p e r m a n e n . Iar, nu n cele d i n u r m , spiritul c o n t e m p o r a n p r e c u m i m u l t e curente de m o d i fac simit p r e z e n a n m o d u l n o s t r u de a g n d i i a ne comporta. Politica se bazeaz pe personalitate: acest lucru nseamn c o m u l este dependent i conceput de societate. O m u l este ns un "sine", care are libertatea de a-i stabili singur locul n societate i aportul la viaa social, cultural, spiritual i economic. Activita tea u m a n devine politic dac atinge n vreun fel comunitatea ca atare totul n rest servete n p r i m u l rnd scopurilor de fapt. Poli tica este astfel rezultatul planificrilor i voinei multora, chiar dac locul central al politicii este statul sau comunitatea statal internai onal. Statul este instituia dotat cu monopolul puterii, instituie ce realizeaz, ordoneaz i garanteaz ordinea convieuirii u m a n e . Politicianul formeaz viaa public p r i n legi, dispoziii i sta tute, o c u p n d u - s e strategic de p r e z e n a b u n u r i l o r strategice pre c u m apa, energie, strzi, coli i alte proiecte de i n f r a s t r u c t u r . P e n t r u finanarea acestora el ncaseaz impozite. n opoziie cu politicianul, f u n c i o n a r u l realizeaz serviciul public, aplic i ad m i n i s t r e a z n limitele legilor i dispoziiilor. Ct de i m p o r t a n t e sunt a d m i n i s t r a i a i funcionarea b u n a a d m i n i s t r a i e i statale i c o m u n a l e , s-a p u t u t vedea la m o m e n t u l desfiinrii D D R . n ciuda repulsiei fa de a d m i n i s t r a i e i birocraie persoanele ju ridice au t r e b u i t s realizeze c fr un c a d r u legal clar i fr o a d m i n i s t r a i e capabil d o m n e t e haosul, n e p u t n d astfel avea loc o dezvoltare r a p i d i eficient. Deciziile politice nu s u n t n u m a i obiective. Ele au ca scop or d i n e a convieuirii o m e n e t i i includ c o m p o r t a m e n t u l i reacia p o p o r u l u i . Ele i n cont de r a p o r t u r i l e de interese i putere, de ateptri i concepii. Deciziile politice sunt p r t i n i t o a r e . Ele d o resc modificarea activ a m e d i u l u i n care t r i m . Se las c o n d u s e de viziuni i s u n t s p o n t a n e . Implic responsabilitate i c o n i n ris curi. Sunt ns m e r e u n legtur cu c o m u n i t a t e a .

11

Categoria central a politicii este posibilitatea. S u m a posi bilitilor pe care le are cineva la dispoziie d e t e r m i n puterea. G r a n i a deciziei politice nu se afl n necesitatea morala, n ceea ce trebuie realizat d i n p u n c t de vedere m o r a l i nu se afl nici n lege ca atare, deoarece toate legile pozitive s u n t modificabile, ci se afl n u m a i n ceea ce i depete posibilitile. Astfel se p o a t e deosebi n t r e posibilitile subiective sau p u t e r e a fptuitorului i puterea obiectiv. P r i n capacitatea sa, p r i n curajul su, d a r i p r i n slbiciunile sale un politician p o a t e s-i e x t i n d sau s-i l i m i teze p u t e r e a . Ea c o r e s p u n d e cel m u l t posibilitilor ei reale, care i stau la dispoziie n m o d obiectiv pe baza n a t u r i i lucrurilor, a situaiilor concrete ale semenilor, a realizrii t e h n i c o - e c o n o m i ce, a situaiei i n t e r n a i o n a l e i istorice sau a c u l t u r i i politice. Un b u n e x e m p l u n acest sens este rentregirea G e r m a n i e i . A existat o p e r i o a d de t i m p de circa 4-5 luni n care rentregirea a p u t u t fi i m p u s pe plan i n t e r n a i o n a l . P r i n activitatea sa i n i m o a s i consecvent C a n c e l a r u l G e r m a n i e i , H e l m u t Kohl, a reuit s se foloseasc de acea p e r i o a d i s ia aceast decizie politic. Dac ar fi ezitat, ar fi fost mpiedicat de agitaiile rzboiului d i n Golf; acest l u c r u n s e m n n d c politicienii i m p o r t a n i nu ar m a i fi avut t i m p u l n e c e s a r s se o c u p e de p r o b l e m a G e r m a n i e i . Rentregirea nu ar m a i fi avut p o a t e loc. H e l m u t Kohl a neles posibilitatea obiectiv i s-a folosit de toate mijloacele care i stteau obiectiv la dispoziie i a reuit s i conving pe M i t t e r a n d i Gorbaciov de necesitatea rentregirii G e r m a n i e i . H e l m u t Kohl, ca i politi cian de baz, a neles regulile artei politice, care se bazeaz n m o d deosebit pe o autoevaluare corect i pe o c n t r i r e ct m a i precis a situaiei. D e t e p t c i u n e a , experiena, agilitatea, tactica, capacitatea de e s t i m a r e i nelepciunea s u n t p r e m i s e p e n t r u co relarea p u t e r i i subiective cu cea obiectiv. Daca posibilul este o categorie a politicii, atunci este politic bine doar ce este posibil. Ceea ce este imposibil - chiar dac este ideal este ru, deoarece distruge baza posibilitii de modelare politic. Imaginaiile u n e i d o r i n e , ideologiile, imaginaiile u n e i l u m i perfecte, u n e i lumi roz, idealismul i etica gndirii s u n t n cele

d i n u r m expresia u n e i g n d i r i nepolitice, d e o a r e c e depesc n i velul posibilitilor de realizare. Politica n s e m n att calcul, tactic, capacitatea de a face c o m p r o m i s u r i , ct i p a s i u n e , e n t u z i a s m i convingere. C o n t i i n a r s p u n d e r i i , viziunile i d o r i n a de m o d e l a r e sunt i m p u l s u r i exact la fel c u m s u n t i ambiia, d o r i n a de i m p o r t a n , de p u t e r e i b a n i . Pe s c u r t : n politic n t l n i m att calitile pozitive ct i negative ale o m u l u i . A n g a j a m e n t u l politic are ceva de a face i cu a c i u n e a existenial. Lupttorii m p o t r i v a r e g i m u r i l o r totalitare s u n t n acest caz cei m a i b u n i m a r t o r i . D a c n u m a i posibilul este o categorie a politicii, a t u n c i m o rala trebuie s v i n d i n afar. 7 6 Nu politica ca atare este m u r d a r , ci a t i t u d i n e a politicienilor este decisiv, dac politica se folose te de unelte etice sau n u . Nu n u m a i a t i t u d i n e a politic a poli ticienilor este i m p o r t a n t , ci ntreaga c u l t u r politic i p u n e a m p r e n t a a s u p r a stilului i c o n i n u t u l u i politic. A r c u l politicii se n t i n d e de la echilibrul de interese binevoit i p n la lupta e x t r e m , c h i a r cu riscul vieii. n acest caz o p i n i a public, n d e osebi o p i n i a publicat, are o influen foarte m a r e , d e o a r e c e este p a z n i c u l celor ce se n t m p l n a r d i n p u n c t de vedere m o r a l i estetic, att cu privire la c o n i n u t u l politic, ct i cu privire la m e t o d a politic. Nu degeaba exist proverbul: fiecare p o p o r i merit conductorii. Libertatea, capacitatea de a face c o m p r o m i s u r i , respectul fa de justiie, s e p a r a r e a puterilor n stat, obiceiurile d e m o c r a t i c e , solidaritatea d e m o c r a i l o r n p r o b l e m e de b a z ale existenei sta t u l u i i c o m u n i t i i i c o n t i i n a binelui c o m u n s u n t b u n u r i cul t u r a l e , care necesit o ngrijire c o n s t a n t . Partidele au n acest sens o c o n t r i b u i e i m p o r t a n t , pe de o p a r t e procesele d i n in teriorul p a r t i d u l u i au m e n i r e a de a p r o p u l s a personaliti ca i c a n d i d a i , care s ofere un nivel etic ridicat i care s modeleze cu curaj o r d i n e a c o m u n i t i i , iar pe de alt p a r t e s stpneasc n m o d corect i cu atenie relaia cu c o n c u r e n i i politici.
Vezi capitolul Exista dc fapt o politic cretin Lectur suplimentar: Credina cretin i politica".

13

Politica degenereaz, d a c p u t e r e a devine un el n sine, dac puterea nu este un i n s t r u m e n t al politicii, ci devine c o n i n u t u l acesteia. Aceasta se t r a n s f o r m n d e s p o t i s m . Scopul de a contra cara astfel de ncercri l au alegerile libere, opoziia p u t e r n i c i limitarea t i m p u l u i m a x i m d e c o n d u c e r e (de ex.: m a x i m u m d o u m a n d a t e n cazul preedintelui Romniei) o foarte m a r e nsem ntate, n acest sens d e m o c r a i a nu este forma de stat perfect, d a r n orice caz este cea m a i b u n .

REGIMUL

TOTALITAR

Deseori se n t m p l s d i s c u t m i s ne a d u c e m a m i n t e , u n i i m a i m u l t , alii m a i p u i n de acea p e r i o a d n e a g r " d i n istoria postbelic a R o m n i e i . M u l i d i n t r e noi au avut g h i n i o n u l de a-i simi efectele pe p r o p r i a piele, iar alii, d i n cauza s c h i m b u l u i de generaii, trebuie s se m u l u m e a s c " d o a r cu orele de istorie de la coal sau cu n e n u m r a t e l e poveti triste auzite de la p r i n i , prieteni, coal, d i n pres sau d i n orice alt surs. C a r e s fie oare p r i m u l cuvnt care s-i v i n n m i n t e n m o m e n t u l n care te gndeti la s i n t a g m e p r e c u m Epoca lui Ceau e s c u " sau Epoca de Aur"? Cu ce asociezi aceast perioad? A fi tentat sa r s p u n d Ceauescu!", deoarece el este simbolul c o m u n i s m u l u i p e n t r u cei m a i m u l i d i n t r e noi. n realitate ns, este m u l t m a i mult. n spatele lui se a s c u n d e a u n o i u n i p r e c u m c o m u n i s m , P C R ( P a i t i d u l C o m u n i s t R o m a n ) , m e m b r u d e par tid, U T C , Securitate, CC ( C o m i t e t u l C e n t r a l ) i m u l t e altele de genul acesta. De asemenea, el era d o a r chipul care n t r u c h i p a toate aceste s t r u c t u r i i instituii. El este p e r s o a n a care ne vine p r i m a o a r n m i n t e cnd ne g n d i m la toate nenorocirile ce ni s-au n t m p l a t n acea p e r i o a d . n spatele lui se a s c u n d toate n e d r e p t i l e u n u i r e g i m politic totalitar. O r i g i n e a t e r m e n u l u i de regim totalitar nu este foarte b i n e c u n o s c u t . Acesta s-a concretizat la nivelul maselor, care au t r e buit s-i s u p o r t e p r e z e n a pe a p r o a p e toat d u r a t a sec. XX. Ce este n realitate regimul totalitar"? De ce a n u m e trebu ie sa ne fie fric? Cu ce l identificm? cu dictatura?! cu violena?! cu lipsirea de libertate?! cu Securitatea?! ... cu violarea o m u l u i p r i n limitarea g n d i r i i i a vieii sociale?!... sau p o a t e cu e c o n o m i a centralizat?! Toate aceste elemente i carac-

15

teristici e n u m e r a t e sunt d o a r cteva d i n feele" u n u i regim p o litic totalitar. n ncercarea de a analiza acest sistem politic nu trebuie pier d u t d i n vedere faptul c r e g i m u l totalitar este un regim care t i n de spre imposibil. elul su este imposibil de atins, d e o a r e c e el i p r o p u n e s acapareze ntreaga personalitate a o m u l u i i s-i c o n d u c destinul. Totodat se ncearc s se p u n stpnire pe ntreaga sub s t a n i spontaneitate u m a n . Cel m a i b u n exemplu n acest sens a fost Lenin, care a dorit un om artificial" c r u i a s-i fie i m p u s e noi ideologii, p r e c u m i o n o u via social. n m o d con cret o m u l era considerat o materie p r i m a " (material o m e n e s c " ) cu ajutorul creia se dorea crearea u n e i noi lumi". O m u l t r e b u i a i n s t r u i t , nu educat 1 .!! Baza, elementul esenial al u n u i sistem totalitar este statul, t o t u l t r e b u i n d s d e c u r g p r i n i n t e r m e d i u l su (Mussolini: ... t o t u l n stat,... n i m i c n afara statului,... n i m i c m p o t r i v a statu lui."), n acest sens p u t e m afirma c toate elementele constitutive ale u n u i r e g i m totalitar (securitatea, p a r t i d u l , a r m a t a , ideologia, c e n z u r a , etc.) s u n t influenate i t r e c p r i n p u r g a t o r i u l statului. n cele m a i m u l t e cazuri c u n o s c u t e d i n istorie, statul se identific cu p a r t i d u l i astfel se crea partidul-stat (condus de cele m a i m u l t e ori de ctre un dictator). Aceast entitate, caracteristic sisteme lor totalitare, avea ca p r i m unealt" Securitatea, cu ajutorul c reia i i m p l e m e n t a ideologia. F c n d t r i m i t e r e la l i t e r a t u r a de specialitate, se p o a t e afirma c toate statele c o n d u s e de un regim totalitar sunt considerate state poliieneti. P o r n i n d de la aceast s c u r t trecere n revist a elementelor i a uneltelor" r e g i m u l u i totalitar, p u t e m trage concluzia c o m u l , privit ca element de b a z al societii, nu are nici o semnificaie, rolul su limitndu-se la acela de materie p r i m " , el fiind l u t u l " ce t r e b u i a m o d e l a t d u p o a n u m i t ideologie. Aceast ideologie avea elul de a crea o n o u realitate p e n t r u o a m e n i , o realitate v i r t u a l . Lumea (viaa n general) avea s se s c h i m b e radical,

16

avnd ca valoare s u p r e m p a r t i d u l (statul). n cele m a i m u l t e ca zuri p a r t i d u l (statul) se c o n t o p e a ns cu i m a g i n e a dictatorului, o m u l a t o t p u t e r n i c i atottiutor, care n c e p e a s fac p a r t e , de voie sau de nevoie (mai m u l t de nevoie) d i n viaa t u t u r o r . Lui t r e b u i a s i se atribuie orice succes (insuccese n e e x i s t n d n t r - u n astfel de sistem), n c e p n d de la p e r f o r m a n e l e deosebite ale u n o r sportivi i p n la operele de a r t ale u n o r artiti. C u n o s c u t este, de altfel i d i n istorie, faptul c regimurile t o talitare d u c e a u o politic agresiv p e n t r u a-i i m p u n e ideologia, n c e p n d de la c e n z u r a r e a total a informaiilor i p n la im plicarea n sfera privat a fiecrei p e r s o a n e (terorizarea fiecrei p e r s o a n e ) . N i m e n i nu era ocolit de m a i n r i a terorii. Politica agresiv de ndoctrinare a oamenilor i avea rdcinile n c a d r u l partidului i se concretiza la nivelul statului, care n situa ia de fa era o oglind perfect a acestuia (partidul-stat). Pe aceast cale ntreaga societate era impregnat de ideologia partidului. C o n t r o l u l asupra individului, m a n i p u l a r e a i n d o c t r i n a r e a lui se m a t e r i a l i z a u pe m a i m u l t e p l a n u r i , n c e p n d de la cel ad ministrativ, t r e c n d p r i n cel e c o n o m i c i ajungnd chiar la cel social. Totul ncepea n c d i n fraged tineree, c n d o m u l era obligat s d e v i n m e m b r u al u n o r s t r u c t u r i , care l u r m r e a u apoi ntreaga via i care nu aveau nici o valoare p e n t r u el, ca individ. Fiecare m e m b r u al familiei era nevoit s fac p a r t e d i n t r - o orga nizaie, care n realitate nu era n i m i c altceva dect o s t r u c t u r (oglind) a p a r t i d u l u i (oimii Patriei, Pionierii, M e m b r u U T C , M e m b r u PCR). Aceste s t r u c t u r i aveau m e n i r e a de a n d o c t r i n a individul, aducndu-1 n cele d i n u r m n situaia de a fi total r u p t de adevrata realitate, fiind obligat s triasc ntr-o l u m e ce i era i m p u s . O m u l era nevoit s se r u p de adevr i s repete ntreaga d o c t r i n cu care nu se p u t e a identifica. (Soltschinizin: D a c n t r - u n sistem totalitar f i e c a r e p e r s o a n a r repeta n u m a i acele l u c r u r i de care este convins, sistemul s-ar prbui!) Pe lng m e n i r e a de a n d o c t r i n a o m u l , aceste s t r u c t u r i , cu ajutorul u n o r c a m p a n i i g r a n d i o a s e ( b i n e c u n o s c u t e l e a d u n r i pe s t a d i o a n e i defilri), m a i aveau i s c o p u l de a i n e i n d i v i d u l

17

n p e r m a n e n o c u p a t , l i m i t n d u - i t i m p u l p e n t r u viata priva t. Astfel o m u l u i i era p r a c t i c a c a p a r a t n t r e a g a via, el fiind nevoit s se n d e p r t e z e de realitate i s t r i a s c n neadevr, n t r - o l u m e cu a c r o r valori nu se p u t e a identifica i d i n care n u s e p u t e a sustrage, a j u n g n d u - s e n cele d i n u r m a l a izolarea total a individului. Aceasta politic agresiv p t r u n s e s e n cele m a i m u l t e c a z u r i att de a d n c , nct individul i pierduse ncrederea de a m a i c o m u n i c a cu p e r s o a n a de lng el, ajungndu-se p n la u r m la o a a - n u m i t spiral a tcerii". N i m e n i nu m a i avea ncredere n n i m e n i . A p r u s e frica de a m p r t i g n d u r i l e , d e o a r e c e oricine p u t e a fi i n f o r m a t o r " sau colaborator"(al Securitii). D i n acest p u n c t de vedere o m u l era total izolat! Au existat ns i cazuri, deloc p u i n e dealtfel, n care o a m e nii nu se s u p u n e a u de b u n v o i e sistemului i s t r u c t u r i l o r sale. n aceste cazuri erau p u r i simplu adui la tcere, iar apoi ani hilai complet. Exemple notabile n acest sens sunt lagrele de c o n c e n t r a r e ale nazitilor, d e p o r t r i l e ce au avut loc n v r e m e a c o m u n i t i l o r i poate p e n t r u noi cea m a i bine c u n o s c u t situa ie este dat de c a m p a n i i l e " de m u n c silnic a intelectualitii. C a z u r i similare s u n t lagrele de r e e d u c a r e ntlnite n C h i n a i V i e t n a m , p r e c u m i situaia d i n C a m b o d g i a , u n d e intelectualii au fost p u r i simplu lichidai. n afar de dictaturile totalitare, ntlnite la regimurile co m u n i s t e i naional-socialiste, m a i s u n t c u n o s c u t e i aa-numitele d i c t a t u r i clasice, ce se caracterizeaz p r i n t r - u n regim auto ritar, acesta fiind o form m a i p u i n radical, m a i m o d e r a t a sistemului totalitar. Principala diferen d i n t r e aceste d o u sisteme este aceea c n t i m p ce r e g i m u l a u t o r i t a r n g r d e t e libertile persoanei, cel totalitar le desfiineaz complet. ( H a n n a h Arendt) Regimul autoritar se bazeaz ca i cel totalitar pe p s t r a r e a puterii i pe n d o c t r i n a r e a oamenilor, d a r n c o m p a r a i e cu aces ta d i n u r m , r e g i m u l a u t o r i t a r d totui o a n u m i t sfer de liber tate privat o a m e n i l o r .

18

Bineneles c a c u m n R o m n i a nu se m a i poate vorbi de sisteme totalitare sau autoritare, dar ntrebarea care s-ar p u t e a p u n e se refer la situaia n care o d e m o c r a i e ar fi d o m i n a t de elemente totalitare, o aa-zis d e m o c r a i e totalitar". Cel m a i periculos lucru la o astfel de situaie este faptul c, n t i m p ce n cazul u n u i regim totalitar sau a u t o r i t a r eti conti ent de faptul c eti m a n i p u l a t i dezinformat, n t r - o d e m o c r a i e u n d e se m a i folosesc m e t o d e sau elemente totalitare este foarte greu ca om n o r m a l s contientizezi i s concretizezi acest fapt i s te aperi de el. M a i aveam o a r e astzi de a face cu p r o p a g a n d ? P u t e m vorbi de o adevrat separaie a puterilor n stat? Exist d r e p t u l la re plic? n t r e b r i ca acestea i m u l t e altele de genul lor au m e n i r e a de a ne p u n e pe g n d u r i i de a ne face dornici de a afla adevrul i de a fi liberi.

ADEVR

Ce este adevrul? Aceast n t r e b a r e a fost p u s de ctre Pilat u s lui Isus Cristos, aceeai n t r e b a r e i-o p u n o a m e n i d i n toate t i m p u r i l e . n societatea n o a s t r secularizat i globalizat ne sat de c u l t u r i , opinii, ideologii i viziuni diferite, n care s u n t foarte r s p n d i t e att scepticismul i relativismul, ct i propa g a n d a fi sau a s c u n s (political correctness") se p u n e n m o d deosebit p r o b l e m a a d e v r u l u i i a realitii existenei. n t r u c t orice obligaie p o r n e t e d i n existen, a p a r e n m o d n e c e s a r n t r e b a r e a d a c existena realitii p o a t e fi recu n o s c u t , iar d a c da, c u m p o t ajunge la o c u n o a t e r e s i g u r i d e m n de ncredere. Toi adepii tradiiei idealismului iluminist, tradiiei lui D e cartes, Kant, Hegel j a altor filozofi iluminiti, care, p o r n i n d de la afirmaia decartesian: Cogto, ergo sum gndesc, deci exist, au meditat asupra condiiei posibilitii de cunoatere". Dificultatea filozofiei iluministe existeniale de a se transforma ntr-o metafizi c n adevratul sens al cuvntului i de a r e n u n a la scepticismul d e t e r m i n a t de teoria cunoaterii const p r i n t r e altele n faptul c, datorit acestui concept de baz, subiectul i obiectul sunt tratate d o a r ca p r i ale gndirii proprii (subiective). Filozofia realist se n d r e a p t exact ctre direcia opus; con c e p t u l este d i n t r - o d a t s u m ergo cogito" exist, deci gndesc; respectiv eu m regsesc ca fiin, cu toate limitele sale; n t r - o l u m e f o r m a t d i n obiecte ce exist i n d e p e n d e n t de gndirea i c u n o a t e r e a , sau c h i a r existena m e a . O m u l st m i r a t n faa a m ploarei l u m i i existente, pe care nva s o descopere, foloseasc i s t p n e a s c cu ajutorul raiunii sale i care i condiioneaz, influeneaz sau chiar pericliteaz viaa i existena.

20

P r i n adevr se nelege n general t r a d i i a filozofica, concor d a n a c u n o a t e r i i cu starea de fapt (adaequatio vei et intetlectus) i a gndirii cu existena. D a c c u n o a t e r e a mea, deci i m a g i n e a formulat n g n d i r e a m e a se identific cu realitatea strii de fapt, atunci c u n o a t e r e a m e a este adevrat. O r i c e adevr autentic este general valabil, deci absolut. Este adevrat sau neadevrat! Exact c u m n u poate f i cineva p u i n " gravid este sau nu este! (Afirmaia despre contradicie: un lucru nu p o a t e s existe i s nu existe n acelai t i m p i d i n ace lai p u n c t de vedere). Un adevr relativ nu p o a t e deci exista. Re lativul este aici folosit cu sensul c o stare de fapt nu p o a t e fi d i n acelai p u n c t de vedere p e n t r u cineva adevrat i n acelai t i m p p e n t r u cineva fals i t o t u i a m b i i s aib d r e p t a t e . Un adevr este absolut, d a r nu i implicit total. Deoarece lu crurile sunt c o m p u s e i p o t fi privite i analizate sub m u l t e aspec te fizica m o d e r n ne-a artat c p n i n d o m e n i u l atomic avem de a face cu un ntreg m i c r o c o s m o s nu se p o a t e afirma d o a r u n singur adevr, exist m a i m u l t e afirmaii n legtur c u acelai obiect ce p o t fi toate considerate adevrate dac c u n o a t e rea e x p r i m a t se identific cu realitatea strii de fapt, de ex. cu loarea u n u i obiect apare p e n t r u ochiul o m e n e s c n o r m a l albastru, p e n t r u u n s p e c t o m e t r u culoarea apare sub forma unei a n u m i t e l u n g i m i d e u n d , n t i m p c e p e n t r u u n daltonist culoarea p a r e c a nedefinibil. Exist deci afirmaii despre aceeai stare de fapt ce se deosebesc p r i n a n u m i t e aspecte ( m e t o d , i n s t r u m e n t de obser vaie, e t c ) . De aceea, p e n t r u orice discuie serioas este necesar s se acorde atenie obiectului n sine, metodei de observaie i altor aspecte p e n t r u a evita discutarea n paralel i formarea artificial a u n o r contraziceri, acolo u n d e nu exist n fapt. D i n aceast di fereniere a afirmaiilor nu se poate ns concluziona c toate afir maiile sunt relative i c o afirmaie pozitiv, adevrat nu este n principiu posibil, ci n u m a i negaia, deci ceea ce nu este. M s u r a i criteriul este n t o t d e a u n a realitatea, starea de fapt nsi. A d e v r u l n u cere c a r a i u n e a s r e d e a existena c u t o a t e aspectele sale p e n t r u a fi n acest sens o c u n o a t e r e adecvat;

21

m a i mult", este suficient o c u n o a t e r e i n a d e c v a t , d a c acele Caracteristici ce s u n t g n d i t e i e x p r i m a t e se regsesc cu adev rat n realitate. Astfel, nici u n o m n u este c a p a b i l s d e i n nici m c a r a s u p r a u n u i s i n g u r obiect a d e v r u l t o t a l , c u t o a t e feele sale diverse, ceea ce n s nu n s e m n c acesta nu ar fi capabil s r e c u n o a s c caracteristicile de b a z ale o b i e c t u l u i i s e x p r i m e n l e g t u r cu acestea afirmaii a d e v r a t e care v o r fi astfel i absolut valabile. n t r e b a r e a u r m t o a r e ar fi n ce m s u r este o a n u m i t afir m a i e a d e v r a t despre o stare de fapt relevant p e n t r u p r o b l e m a p u s a n discuie. n acest caz u n rol i m p o r t a n t l a u evalurile i p o n d e r r i l e , n special a t u n c i c n d este afectat liberul c o m p o r t a m e n t a l o m u l u i , respectiv a l m u l t o r o a m e n i . Discuia: dac de exemplu p e n t r u un p r o g r a m de c o n j u n c t u r s u n t suficieni 5 M r d . sau dac trebuie alocat cel p u i n o s u m dubl p e n t r u a scdea omajul cu 2% nu p o a t e fi p u r t a t cu pretenia cutrii a d e v r u l u i . In acest caz c o n t e a z probabilitile i experiena, ti p u r i l e de c o m p o r t a m e n t i unele regulariti e c o n o m i c e p e n t r u a stabili p u n c t u l d e vedere m a i m u l t sau m a i p u i n corect. n cazul n t r e b r i l o r eseniale cu privire la o r d i n e a social, la dreptate, a celor de genul: ce este o m u l , n ce c o n s t fiina lui, care sunt sensul i scopul vieii sale, deci n c a z u l u n o r astfel de n t r e b r i eseniale se p o t face afirmaii cu pretenia de a expri m a adevrul. Acestea n u sunt p r e m i s e pretiinifice c e n u p o t f i analizate tiinific, c u m p r e t i n d a n u m i t e teorii tiinifice (de ex. r a i o n a l i s m u l critic), care i neag filozofiei i n special metafi zicii c a r a c t e r u l u n e i tiine. n t r e b r i l e esenial-existeniale nu sunt de n a t u r ideologic, ci a p r o a p e c i m p u n necesitatea u n e i analize r a i o n a l e cu privire la o m , la fiina sa ("a fi aa") i la exis t e n a sa ("a fi aici"). D a c nu ar fi aa, uile ar fi deschise p e n t r u orice fel de m o r a l . n locul puterii d r e p t i i " ar d o m n i atunci dreptatea celui p u t e r n i c " . Deci p u t e m r e z u m a : adevrul este c o n c o r d a n a d i n t r e gndi re i existen. Fiecare adevr este absolut nu exist a d e v r u l relativ. Absolut nu n s e a m n total.

22

P n a c u m am discutat despre c u n o a t e r e adevr, care se refer la relaia d i n t r e g n d i r e a u m a n i existena lucrurilor d i n faa ei. Pe lng aceasta exist a d e v r u l existenei sau a d e v r u l ontologic, respectiv ontic, care i revine lucrului n sine. n acest sens vorbim, de exemplu, de a u r adevrat spre deosebire de au r u l fals, respectiv ceva ce strlucete ca a u r u l i de aceea civa p r e s u p u n c este aur, d a r n realitate nu este. T e r m e n u l de adevr al existenei se refer i la faptul c fiecare lucru p o a t e deveni obiect al gndirii, c ne p u t e m c o n c e n t r a r a i u n e a asupra oric r u i lucru. Aceast c u n o a t e r e (intelligibilitas) a t u t u r o r lucrurilor se b a z e a z pe faptul c toate lucrurile n e d u m n e z e i e t i s u n t create d u p ideile spiritului lui D u m n e z e u , deci sunt p t r u n s e de spirit, n g e r m a n exist f r u m o s u l c u v n t " n a c h d e n k e n " (a se gndi), format d i n n a c h (dup) i d e n k e n (a gndi), deci a g n d i ceva ce D u m n e z e u a gndit deja. A d e v r u l existenei este deci con c o r d a n a d i n t r e starea de fapt i ideea Iui D u m n e z e u despre ea. Acest adevr este astfel n acelai t i m p absolut i total. El p o a t e fi n u m i t i a d e v r u l creator, ca apropiere a creaiei de ideea iui Dumnezeu. A n a l o g cu acesta este a d e v r u l creator sau p r a c t i c " care se refer la c o n c o r d a n a d i n t r e obiectul creat de om i ideea artis t u l u i , m e t e r u l u i , i n g i n e r u l u i . Aici se arat p u t e r e a creatoare a o m u l u i ca cel de al doilea creator. A d e v r u l n sensul m o r a l , d e n u m i t i sinceritate, nu se refer d o a r la c o n c o r d a n a d i n t r e vorb i o p i n i a p r o p r i e ca a n t o n i m la m i n c i u n i la c o n c o r d a n a d i n t r e c o m p o r t a m e n t u l exterior i convingerile interioare ca a n t o n i m la prefctorie i ipocrizie, ci i aprecierea sincer a sinelui p r o p r i u , a motivelor proprii, n sensul de a nu se a u t o a m g i i de a avea sincera v o m de a ajunge la c u n o a t e r e a adevrului. Aceast sinceritate exterioar se exer seaz p r i n analiza regulat a contiinei i este o p r e m i s p e n t r u dezvoltarea a r m o n i o a s a v i r t u i l o r u n u i o m . U n o m c e n u triete sincer t i n d e spre m i n c i u n , d e v i n e complicat i i g n o r p u r i simplu a n u m i t e p r i ale realitii i m p r e j u r r i deranjante, p e n t r u a nu-i ncrca contiina. D e -

23

vine s u r d " p e n t r u a n u m i t e stri de fapt. i pierde simplitatea existenei i deschiderea n a t u r a l ctre realitate. n special n ca zul pcatelor plcute n t r e a b de ce acesta sau altul s u n t privite ca pcate, atrage atenia c i alii fac acelai lucru, d a r nu gsete voina de a se schimba, sau cel p u i n de a-i r e c u n o a t e p r o p r i a slbiciune n acest sens. Dar, deoarece nu poate i nu vrea s aib o c o n t i i n n c r c a t , ignor starea de fapt sau elaboreaz teorii care s-i justifice aciunile. Biserica n u m e t e acest c o m p o r t a m e n t , c n d iese la iveal n cazurile grave, pcat fa de Sfntul D u h " , care, d u p c u m a spus nsui H r i s t o s , nu poate fi iertat, deoarece duce p r i n n t u n e carea contiinei p c a t u l u i la nedispoziia o m u l u i spre ispire, la uitarea pcatelor, iar m i l a ierttoare a lui D u m n e z e u nu m a i gsete nici o posibilitate de iertare, ceea ce ar p r e s u p u n e exis tena m c a r u n e i u m b r e d e regret.

CONCEPIA MPOTRIVA

DESPRE LUME IDEOLOGIEI

N o i u n e a de Ideologie a fost folosit p e n t r u p r i m a d a t de D e s t u t t de Tracy, g n d i t o r francez d i n p e r i o a d a i l u m i n i s t . El a d e n u m i t cu acest c u v n t proiecii vizionare, idealuri i s p e r a n e. T e r m e n u l este a a d a r expresia m o d u l u i de g n d i r e utopic i idealist d i n p e r i o a d a revoluiei franceze. P n n zilele n o a s t r e c o n i n u t u l t e r m e n u l u i s-a dezvoltat diferit n m o d u l de vorbire, n t i m p ce n d o m e n i u l anglo-saxon t e r m e n u l "ideology" este fo losit a p r o a p e n general, ca un t e r m e n de specialitate p e n t r u toate tipurile teoriilor filosofice, construciilor teoretice i concepiilor despre l u m e , n t r e b u i n a r e a c o n t i n e n t a l a t e r m e n u l u i face deo sebire m a i ales ntre "concepie despre l u m e " i "ideologie". C n d v o r b i m n felul u r m t o r despre teoria social-cretin sau despre p e r s o n a l i s m , ne referim la o concepie asupra l u m i i i ne s e p a r m n m o d categoric de individulism (liberalismul capi talist) i de colectivism (fascism, c o m u n i s m ) . Teoria social cretin nu este o ideologie n strictul sens al c u v n t u l u i , deci nu este o teorie care p r e t i n d e a explica n m o d sistematic i complet a d e v r u l despre o m , societate i c u r s u l is toriei n a n s a m b l u . Acest lucru l p r e t i n d n special ideologiile colectiviste. M a t e r i a l i s m u l istoric i cel dialectic s u n t exemplele cele mai b u n e p e n t r u ideologiile c o n s t r u i t e n m o d tiinific. Teoria social-cretin nu este o ideologie n sens larg, deci un sistem de idei care se bazeaz pe prejudeci, imagini idealizate sau interese specifice, respectiv frnturi de realitate a d u n a t e m a i mult sau m a i p u i n ntmpltor. Astfel este de exemplu liberalis m u l individualist care se evideniaz p r i n t r - o n o i u n e unilateral de libertate i p r i n credina n m n a invizibil", care creeaz ca de la sine putere, p r i n forele libere ale pieei, m e r e u un o p t i m social.

25

Teoria social-cretin este n s o concepie asupra lumii, acest lucru n s e m n n d c este o i m a g i n e de a n s a m b l u asupra fi inei i originii, a valorii, a sensului i a scopului l u m i i , p r e c u m i a vieii o m e n e t i . Aceast teorie nu este un sistem nchis, ci c h i a r d i n c o n t r , este deschis att ctre o a d n c i r e a c u n o a t e r i i o m u lui din toate p u n c t e l e de vedere, ct i ctre o m a i b u n nelegere a c o n t i n u e l o r s c h i m b r i culturale, tehnice, e c o n o m i c e i sociale. O m u l este considerat a fi creat de D u m n e z e u p e n t r u o via ve n i c alturi de El. Aici se regsete d e m n i t a t e a sa. Teoria social-cretin este o a c u m u l a r e de principii de baz, care au fost p u s e la ncercare n d e c u r s u l istoriei, i p r i n care d o rete obinerea unei viei d r e p t e i panice n stat i societate. De aceste principii trebuie i n u t cont atunci c n d o m u l , folosindu-i creativitatea, accept o p r o v o c a r e a m o m e n t u l u i , pe care ncear c s o depeasc cu succes. Teoria social-cretin se n t e m e i a z pe de-o p a r t e pe filozofia clasic i realist (philosophia perennis), ce se refer la om i la societate (etica individual i etica social), iar pe de alt p a r t e se refer la revelaia s u p r a n a t u r a l a credinei c r e t i n e 8 1 . Biserica cretin folosete n d o c u m e n t e l e ei c u v n t u l lui D u m n e z e u referindu-se la viaa o m u l u i , societate, respectiv la realitatea p m n t e a s c , oferindu-le t o t o d a t credincioilor i t u t u r o r o a m e n i l o r d e b u n - c r e d i n a n u m i t e principii d e baz, directive i criterii p e n t r u u n c o m p o r t a m e n t m o r a l . C o n t r a r Islamului credina cretin nu conine nici o reglemen tare concret referitoare la convieuirea social i ordinea statal, excepie fcnd n acest caz imposibilitatea destrmrii cstoriei. n versiunea ei m o d e r n , teoria sau d o c t r i n a social-cretin a fost ntemeiat n m o d deosebit de ctre laicii i preoii catolici n conflict cu u r m r i l e capitalismului individualist al secolului
81

De remarcat n acesl sens este Johannes Messner (1891-1984), preot i profesor de etic i tiine sociale la Universitatea din Viena, care s-a strduit n lucrrile vieii sale sa realizeze n lumina raiunii umane o baza pentru etica social cretin. Aceasta poate fi att pentru cretini ct i pentru necretini un punct de plecare ctre o societate panic i dreapt. Punctul su teoretic de plecare este constituia instinctiv a omului i scopurile sale existeniale''.

26

XIX. n v m n t u l p a p a l a preluat aceste idei cu enciclica RER U M N O V A R U M , dezvoltndu-le apoi ntr-o m u l i m e de scri eri. Teologii evanghelici vorbesc de o etic social cretin. D u p cderea c o m u n i s m u l u i , i n c a d r u l bisericii o r t o d o x e a n c e p u t sa se dezvolte o teorie social b a z a t ndeosebi pe teologie i pe o tradiie bogat. Cel m a i i m p o r t a n t d o c u m e n t n acest sens este H o t r r e a Sinodului Bisericii O r t o d o x e Ruse d i n 18 august 2000, care p u n e Bazele d o c t r i n e i sociale ale Bisericii O r t o d o x e Ruse". Teoria social-cretin m a i este n u m i t i p e r s o n a l i s m , deoa rece n opoziie fa de liberalismul individualist (individul este a u t o n o m ) i de ideologia colectivist (societatea, rasa sau nai u n e a s u n t m a i i m p o r t a n t e dect individul) p u n e n p r i m - p l a n p e r s o a n a , cu cele trei n a t u r i ale ei (natura individual, n a t u r a social, n a t u r a t r a n s c e n d e n t ) .

EXIST DE FAPT O POLITIC CRETIN?

Ne n u m i m cretin democrai. D a r exist de fapt o politic care se poate n u m i cretin n adevratul sens? i dac exist, c u m poate aceasta deveni politic majoritar, c u m poate atrage persoane care nu sunt cretine, care sunt poate ateiste sau au o religie necretin? O politic cretin n sensul strict al c u v n t u l u i nu exista. n Evanghelie n u exist u n p r o g r a m politic, d o a r dac privim pre dica d e p e m u n t e c a p e u n p r o g r a m social sau politic. N u , p e n t r u Isus H r i s t o s este foarte i m p o r t a n t s se delimiteze de imaginile politice ale lui Messias existente pe a t u n c i . Evreii l ateapt pe Messias ca pe un c o n d u c t o r politic, care i va elibera de j u g u l stpnirii r o m a n e . n v t u r a lui H r i s t o s n s c h i m b vizeaz strict m n t u i r e a s u p r a n a t u r a l a a o m u l u i , etica personal. Spre deosebire de religia cretin, Islamul c o n i n e n C o r a n , n H a d i t (Tradiia), n S u n n a (Obiceiurile lui M a h o m e d i ale n s o i t o r u l u i su) i n aria ( D r e p t u l islamic) o m u l t i t u d i n e de reguli concrete p e n t r u o r d i n e a social i juridic, adic religie i stat. Religia i politica formeaz o u n i t a t e de la care nici un c e t e a n nu se poate sustrage. Aici e n u n u r i l e C o r a n u l u i sunt n elese drept un cuvnt al lui D u m n e z e u autentic i neschimbtor, cruia o a m e n i i se s u p u n (Islam = supunere). O a m e n i cu ideile religioase diferite s u n t n u m a i suportate n t r - u n stat islamic; ei s u n t considerai ca fiind o a d o u a clas a populaiei. i Vechiul T e s t a m e n t c o n i n e a m p l e cri legislative 9 1 , care regleaz m a r i p r i ale vieii. Evanghelia c o n i n e d o a r referiri i n d i r e c t e la viaa social, c u m ar fi cea privind p r o b l e m a impozi-

Vechiul Testament i tradiia evreiasc conineau 248 interdicii i 365 porunci

28

t e l o r 1 0 2 sau p r o b l e m a cstoria 1 1 . D i n asta nu se poate n s concluziona c Isus H r i s t o s a fost un om apolitic, care nu s-a interesat de problemele politice d i n t i m p u l su. El era un c e t e a n care u r m r e a cu foarte m a r e aten ie evenimentele politice. Unele d i n t r e parabolele sale se refer la situaii politice c o n t e m p o r a n e i au atras atenia asculttorilor lui, chiar dac mesajul real este n t o t d e a u n a u n u l spiritual. Astfel de ex; la Lc 19, 12-14 n aceast p a r a b o l el n c e p e cu un epi s o d care s-a n t m p l a t n r e a l i t a t e : Fiul lui H e r o d cel M a r e ple case la R o m a p e n t r u a o b i n e d i n p a r t e a lui C e z a r r e c u n o a t e r e a sa ca rege. G r u p u r i influente o p o z a n t e au ncercat s mpiedice acest lucru, f c n d la r n d u l lor a n t i c a m e r a la R o m a . Aadar, s r e v e n i m la n t r e b a r e . Se poate vorbi de fapt de o politic cretin? Teologia cretin deosebete d o u revelaii: revelaia s u p r a n a t u r a l i revelaia n a t u r a l . Revelaia spiritual c o n i n e n v t u r a lui Isus H r i s t o s , de care n - a m ti n i m i c fr cuvintele lui Isus, c h i a r n - a m putea ti n i r n k , d e o a r e c e aceste a d e v r u r i n u p o t f i atinse p r i n p u t e r e a m i n i i n o a s t r e , d e ex. Sfnta Treime, t a i n a m n t u i r i i n o a s t r e i cadoul faptului c sun t e m copiii lui D u m n e z e u . Revelaia n a t u r a l , n s c h i m b , c o n i n e ntreaga creaie, care se afl ca o c a r t e deschis n faa n o a s t r i pe care o p u t e m cu n o a t e p r i n fora r a i u n i i n o a s t r e . Ea este accesibil cercetrii n o a s t r e tiinifice. Pe s c u r t : creaia este expresia faptelor lui D u m n e z e u , revela ia spiritual este expresia c u v n t u l u i lui D u m n e z e u , D u m n e z e u n u s e p o a t e contrazice, deci n u poate exista u n dezacord n t r e re velaia spiritual i cea n a t u r a l . C r e d i n a i tiina nu se c o n t r a zic, i d a c p a r e a exista un dezacord, atunci analiza trebuie dus m a i d e p a r t e i se va constata c a p a r e n t u l dezacord dispare.

102

Mc 12,17: Dai cezarului ceea ce este a cezarului i lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu! Mt 19,3 ff, Mc 10,2 ff, In 8,3 ff, l.Cor 7,1 ff

11

29

Ce concluzie p u t e m trage d i n aceste reflexii? P r i n m e t o d e l e tiinifice ale metafizicii, ale sociologiei, ale medicinii, ale tiin elor e c o n o m i c e e t c ; p u t e m recunoate, analiza i descoperi care este adevrata esen a o m u l u i , a societii, a dreptii, a libertii etc. D a c concluzia este adevrat, a t u n c i ea va fi i n concor d a n t cu c u v n t u l i gndirea lui D u m n e z e u de a t u n c i c n d a creat toate acestea. Aceast concluzie este i n d e p e n d e n t de cre d i n a s u p r a n a t u r a l i p o a t e fi r e c u n o s c u t ca adevrat n ace eai m s u r de toi o a m e n i i , cretini sau ne-cretini. O politic cretin, n sensul c ea p o a t e fi d e s p r i n s direct d i n Evanghelii, nu exist, d a r o politic dus de p e r s o a n e , care se las inspirate d e c r e d i n a cretin exist c u siguran. Fiecare om indiferent dac este cretin sau ne-cretin poa te accepta o politic de inspiraie cretin, chiar un ateu i se poate altura, deoarece ea se bazeaz pe cunotine naturale, pe o tradiie filosofic veche de m a i mult de o m i e de ani, ale crei principii s-au afirmat i dezvoltat concret n practic de-a lungul secolelor. Lectur suplimentar: Credina cretin i p o l i t i c 1 2 O r n d u i r e a d r e a p t a societii i a s t a t u l u i este m i s i u n e a c e n t r a l a politicii. Un stat care nu ar fi definit p r i n d r e p t a t e ar fi n u m a i o m a r e b a n d a de b a n d i i . 1 3 ... D r e p t a t e a este elul i de aceea i m s u r a i n t e r i o a r a politicii. Politica este m a i m u l t d e c t t e h n i c a nfirii o r d i n i i publice: O r i g i n e a i elul ei este t o c m a i d r e p t a t e a , iar ea este n a t u r a etic. Astfel st s t a t u l practic mereu naintea ntrebrii; C u m se nfptuiete drepta tea aici i a c u m ? n s , n a i n t e a acestei n t r e b r i st o alta, m a i i m p o r t a n t : Ce este de fapt d r e p t a t e a ? Aceasta este o n t r e b a r e a r a i u n i i p r a c t i c e , n s p e n t r u ca r a i u n e a s p o a t f u n c i o n a corect, t r e b u i e m e r e u c u r a t , cci o r b i r e a s a m o r a l p r i n n11

13

Papa Benedikt al XVI-lea cuprinde n enciclica sa Deus Caritas est" din 25.12.2005 In specia] n capitolul 28 raportul dintre credina cretin i politic, n mod po trivit mpreun, astfel nct nu mai este nimic de adugat. De acolo prelum textul pentru nelegere deplin a gndurilor scrise. Augustin, De Civitate Dei, IV, 4: CCL 47,102

30

frngerea i n t e r e s u l u i i p u t e r i i , care orbesc r a i u n e a , este un pericol de excludere. n acest p u n c t se a t i n g politica i c r e d i n a . C r e d i n a are de sigur n a t u r a sa p r o p r i e ca i n t l n i r e cu D u m n e z e u l cel viu - o ntlnire, care ne deschide noi o r i z o n t u r i d e a s u p r a p r o p r i u l u i d o m e n i u al raiunii. Aceasta este n s a s e m n t o a r e u n e i p u t e r i c u r i t o a r e p e n t r u r a i u n e a nsi. Ea elibereaz r a i u n e a de o r b i r e a ei, oferind-i p e r s p e c t i v a lui D u m n e z e u i o ajut s fie ea nsi m a i b u n . C r e d i n a p o t e n e a z r a i u n e a , p e n t r u c a p r o p r i a e i lucra re s fie fcut m a i b i n e i caracteristica ei s fie v z u t m a i b i n e . Exact aici este locul u n d e d o c t r i n a social catolic s fie fixat: Ea nu v r e a s a d u c p u t e r e a Bisericii d e a s u p r a statului; d e a s e m e n e a n u vrea c a nelegerea i m o d u l d e c o n d u c e r e care a p a r i n c r e d i n c i o i l o r s f i e i m p u s celor care n u m p r t e s c aceste c o n v i n g e r i . Ea vrea s c o n t r i b u i e la c u r i r e a r a i u n i i , s ajute s se re c u n o a s c , ceea ce este d r e p t , aici i a c u m , i s p o a t realiza acest l u c r u . D o c t r i n a sociala a Bisericii este b a z a t pe r a i u n e i d r e p t u l n a t u r a l , ceea ce n s e a m n c este fireasc n a t u r i i u m a n e . i ea tie c nu este sarcina Bisericii a realiza aceast n v t u r p r i n metodele politice. Ea v r e a s serveasc la formarea contiinei n politica i s ajute s creasc o viziune clar a cerinelor adev rate ale dreptii. n acelai t i m p ea vrea s sporeasc dispoziia de a aciona c o n f o r m acestei cerine, c h i a r i a t u n c i c n d ele se c o n f r u n t cu interesele personale. Aceasta n s e a m n ns: c o n s t r u c i a u n e i o r d i n i sociale i de stat drepte, p r i n care fiecare s p r i m e a s c ceea ce i se cuvine, este o sarcin f u n d a m e n t a l , care trebuie m p l i n i t de fiecare genera ie. Fiind o sarcin politic, nu poate fi m i s i u n e a d i r e c t a Biseri cii. D a r fiind o sarcin fundamental-social, Biserica are datoria de a c o n t r i b u i la c u r i r e a r a i u n i i i la formarea etic n m o d u l ei, p e n t r u ca cerinele d r e p t i i s d e v i n evidente i realizabile d i n p u n c t de vedere politic.

31

Biserica nu poate i nu are d r e p t u l de a u z u r p a lupta politic p e n t r u o societate ct m a i d r e a p t . Ea nu poate i nu trebuie s se substituie statului. n s ea nu poate i nu trebuie s r m n n afara luptei p e n t r u dreptate. Ea trebuie s intre n aceast dezbatere p r i n t r - o m e t o d raional, i trebuie s trezeasc forele sufleteti fr de care dreptatea nu poate fi o b i n u t i nici r s p n d i t , deoarece ea p r e t i n d e m e r e u i r e n u n a r e . Societatea d r e a p t nu poate fi o p e r a Bisericii, ci trebuie con struit de ctre politic. n s efortul p e n t r u dreptate p r i n t r - o deschidere a nelepciunii i voinei p e n t r u cerina binelui este o p r e o c u p a r e p r o f u n d a Bisericii." Referitor la caritatea cretin i r s p u n z n d acuzaiilor m a r xiste, actele de caritate ar fi n realitate n u m a i m o d u l capitali tilor de a evita exigenele d r e p t i i i ajuta la m e n i n e r e a clasei conductoare. Papa c o n t i n u a : Iubirea C a r i t a s va fi m e r e u r e c e s a r , chiar i n societile cele m a i d r e p t e . Nu exist o o r d i n e de d r e p t a statului care s fac dragostea de prisos. C i n e vrea s aboleas c iubirea, desfiineaz o m u l ca o m . M e r e u exist suferina, care are nevoie de m n g i e r e i ajutor. M e r e u va exist singurtate. M e r e u va exista o situaie de nevoie material, care p r e t i n d e un ajutor dat n v i r t u t e a iubirii de aproapele. Un stat de binefacere care se o c u p de tot i care dorete s preia toate riscurile de la ceteni va deveni o birocraie care nu poate da ceea ce este firesc u n u i om suferind, adic fiecare om a r e nevoie: sprijin m o r a l p e r s o n a l p l i n de dragoste... Afirmaia c s t r u c t u r i l e d r e p t e fac de prisos aciunile ca ritabile, includ n realitate o concepie materialist despre o m : superstiia c o m u l triete n u m a i cu p i n e " (Mt. 4,4; paralel D t n 8,3) o convingere care njosete o m u l i nelege greit ceea ce este specific o m e n e s c . " 1 4

14

Papa BenediktXVI, Enciclica Deus Caritas est" din 25.12.2005, Punctul 28 b

ANTROPOLOGIA

CRETIN

Ce este omul? C a r e este scopul lui? C a r e este sensul existenei lui? C a r e este n d a t o r i r e a societii? C u m se o r d o n e a z c m p u l de t e n s i u n e d i n t r e p e r s o a n i societate? C o n f o r m c o n c e p i e i a n t r o p o l o g i e i c r e t i n e , fiecare o m n p a r t e este u n g n d i n c o n f u n d a b i l i u n i c a l lui D u m n e z e u . F i e c a r e o m este f o r m a t d i n t r u p i suflet; l a c o n c e p e r e a u n u i copil p r i n i i p r e g t e s c m a t e r i a , c o n s t n d d i n o v u l i s p e r m a tozoid, n t i m p ce D u m n e z e u , de cealalt parte, aduce sufletul s p i r i t u a l , c a r e este c r e a t d i n n i m i c c, n t i m p c e n t i m p m a teria d o a r s e t r a n s f o r m . C u n o a t e m c u t o i i d e l a o r a d e chi m i e e x p e r i m e n t u l n c a r e ceva este a r s n t r - u n s p a i u n c h i s , sub un capac, dar greutatea nu se schimb, cu toate c materia p a r e a se fi e v a p o r a t ; a t o m i i d o a r s-au g r u p a t n alt m o d , d a r nu au d i s p r u t c o m p l e t - n acest caz se f o r m e a z i a p a r e un p l u s d e fiin n l u m e . P r i n c r e a r e a s p i r i t u l u i d i n n i m i c a p a r e deci o n o u fiin pe a c e a s t l u m e , deci c r e a i a se e x t i n d e , i a c e a s t a p e vecie. Asta confer i acel sens p r o f u n d s a c r a m e n t a l al csniciei, pe care i-1 d r u i e s c reciproc soii. P r i n n d e p l i n i r e a actului conju gal, care t r e b u i e s fie deschis spre p r o c r e a r e (ceea ce nu n s e a m n c de fiecare d a t trebuie creat un copil sau c i n t e n i a n acest sens t r e b u i e s existe n m o d explicit), soii d e v i n n sensul cel m a i p r o f u n d colaboratorii lui D u m n e z e u n a c t u l creaiei, i n s t r u m e n t e l e Sale de creaie ale unei noi fiine. D a r nu s u n t implicai n u m a i n creaie, ci p o a r t i o responsabilitate deosebit p e n t r u dezvoltarea i evoluia copilului pe care l-au creat, d e o a r e c e c o pilul are nevoie de ngrijire i sprijin p n poate sta pe propriile picioare i-i p o a t e d e t e r m i n a singur viaa, copilul le-a fost dat n

33

grij. n asta c o n s t d r e p t u l p r i n t e s c i n acelai t i m p i e n o r m a obligaie p r i n t e a s c . D u p c u m am afirmat m a i d e v r e m e , fiecare om este o idee a lui D u m n e z e u . Fiecare om ia p a r t e la firea o a m e n i l o r n general, deci are ca esen ceea ce l face pe om s fie o m . D a r el este i un individ, individualizat p r i n m a t e r i a concret, p r i n genele sale, p r i n c a r a c t e r u l i talentele sale, p r i n limitele sale de n a t u r biolo gic, p r i n familia concret n care se nate, p r i n situaia istoric i cultural a n e a m u l u i su, a rii sale. O m u l nu este abstract, ci concret, stabilit n spaiu i t i m p . De aici rezult cerinele, sarci nile i sensul vieii p e n t r u fiecare o m . O m u l este creaie. Deci nu p o a r t n sine cauza existenei sale. 1 nu s-a autocreat, nici nu a fost ntrebat dac vrea s fie trezit la via. Poate urtii d i n t r e noi le-a reproat n tineree p rinilor lor c l-au creat. O m u l exist p u r i simplu i are viaa sa ca sarcin. O m u l este n p r i m u l r n d persoan In c e n t r u l g n d i r i i cretine se afl o m u l sau, m a i exact, per soana. La o reflecie m a i p r o f u n d a s u p r a a ceea ce este o m u l , se p o t diferenia trei aspecte care l d e t e r m i n i-1 caracterizeaz pe o m n existena sa. Firea individual a o m u l u i Trebuie m e n i o n a t faptul c fiecare om este, n p r i m u l r n d , i n d e p e n d e n t i u n i c , existnd ca o fiin individual cu o istorie proprie, cu talente proprii, cu sentimente i voin proprie; el poate afirma eu" i se poate chiar e x p r i m a n acest sens, avnd o proprie contiin, o cunoatere de sine. Se poate astfel delimita fa de orice tu". Ca sine, ca eu, fiecare om are propria existen, propria via, propriile g n d u r i i acte de voin, ce-i a p a r i n n exclusi vitate i se deosebesc de existena, viaa, gndirea i voina oricui altcuiva. P r o p r i a p e r s o a n se manifest n contiin ca o unitate

34

interioar i nchis. M u l t i t u d i n e a actelor sale interioare i exteri oare sunt controlate de ctre eu" i o b i n astfel un caracter u n i t a r cu gndurile mele, deciziile mele, aciunile mele. O m u l se vede pe sine, pe eu" ca cineva care poate fi n u m a i el i n i m e n i altul, care nu poate fi reprodus, existnd d o a r ca unicat. (Acest lucru r m n e valabil i c n d o m u l este clonat, cci materia este aceeai, dar su fletul spiritual nu!) C h i a r dac pe parcursul timpului nfiarea, mentalitatea i gndirea lui se modific, e u l " su r m n e ntot d e a u n a acelai. Este istoria mea. Persoana este deci o fiin u n i c i s t n d p e n t r u sine i n sine, ce se deosebete de toate celelalte i este singura i neschimbata cauz i p u r t t o r u l aciunilor sale. N u m i m acest lucru: "firea individual a omului". Persoan n s e a m n c o n t i i n de sine, autodeterminare, libertate i responsabilitate C o n t i i n a de sine ca i caracteristic a p e r s o a n e i ne desco p e r i m a i m u l t n a t u r a acesteia. Ca o fiin ce realizeaz p r o p r i a existen i este contient de sine nsi, p e r s o a n a trebuie s reprezinte i o fiin spiritual. T o c m a i contientizarea propriei existene reprezint o caracteristic a fiinelor spirituale. n con tiin are loc a p r o f u n d a r e a spiritual a u n i t i i i a integritii i n t e r n e a persoanei. n c o n t i i n se regsete e u l " cu sine nsui i c o n c e n t r e a z toate elementele proceselor interioare i t r i r i le exterioare a p r o a p e ca n t r - u n s i n g u r p u n c t . Ca eu" spiritual contient de sine nsui, p e r s o a n a formeaz o u n i t a t e ce nu este d e z m e m b r a t de diversitatea vieii interioare i exterioare, care nu se pierde n acest c u r e n t m e r e u schimbtor. O alt caracteristic plaseaz p e r s o a n a n spiritualitate: li bertatea ei. Aciunile mele n u - m i a p a r i n m i e ca p e r s o a n d o a r n sensul c sunt ale m e l e " i nu ale altcuiva, ci i n sensul c p r o v i n de la m i n e , c eu s u n t sursa aciunilor mele. Fapta m e a p r o v i n e d i n m i n e ca d e t e r m i n a n t i n aa fel, nct eu am pu terea de a o nfptui sau n u , sau de a o n f p t u i n t r - u n fel i nu n altul; nu sunt d e t e r m i n a t s o fac i nici nu s u n t obligat de

35

un factor exterior sau interior. P e r s o a n a d e i n e c o n t r o l u l a s u p r a propriilor fapte; astfel i revine puterea creatoare, nu n sensul de a crea ceva d i n n i m i c , ci n sensul c p o a t e nfptui ceva p e n t r u care este cauza d e t e r m i n a n t . 1 5 1 Ca p e r s o a n care reprezint sursa aciunilor mele, trebuie s r s p u n d p e n t r u ele; i s mi le a s u m cu toate u r m r i l e lor. Trebu ie sa r s p u n d de faptele mele: sunt responsabil. Pe lng autode t e r m i n a r e , libertatea m a i c u p r i n d e deci i responsabilitatea, ca o alt caracteristic a p e r s o a n e i . 1 5 2 Firea social (partea trupeasc) n acelai t i m p este n s evident c o m u l nu poate t r i singur. El datoreaz existena sa altora. D i n p u n c t de vedere biologic, o m u l este n totalitate d e p e n d e n t de c o m u n i t a t e . El d a t o r e a z viaa sa m a t e r i a l i toate caracteristicile sale c o m u n i t i i , nu n u m a i p r i n i l o r , ci i s t r m o i l o r si. Astfel, o m u l este c o m p l e t de p e n d e n t de c o m u n i t a t e n ceea ce privete viaa sa p m n t e a s c i valorile sale biologice. Acest lucru se observ i n sexualitate. Brbatul i femeia nu s u n t n u m a i doi o a m e n i cu o r g a n e sexuale diferite, ci s u n t i fiine cu personaliti diferite i c o m p l e m e n tare. O m u l nu-i prsete cuibul, ci necesit ani de zile ngri jire, nu n u m a i d i n p u n c t de vedere material, ci i c o m u n i c a r e i dragoste, care d e t e r m i n n p r i m u l r n d dezvoltarea u m a n i spiritual a fiecruia. n ceea ce privete evoluia i forma exteri o a r a vieii p m n t e t i , deci n d o m e n i u l e c o n o m i c , o m u l este pe deplin d e p e n d e n t de c o m u n i t a t e . El nu p o a t e supravieui pe t e r m e n l u n g fr ajutorul c o m u n i t i i , n u n u m a i copil f i i n d , d a r nici ca adult. N i m e n i nu-i poate asigura singur cele necesare p e n t r u h r a n , m b r c m i n t e , adpost.

Nicoai Hartmann, Etic, 1935, pg. 729/30 citat de Jakob Fellermeier, Rezumat al doctrinei sociale catolice, pg.25 Eberhurd Wety, Decizie n viitor, 1946, pg.41; citat de Jakob Fellermeier, Rezumat al doctrinei sociale catolice, pg-25

36

Figura lui Robinson C r u s o e este o abstracie r u p t de realitate, deoarece un astfel de om se folosete n singurtatea lui cel p u i n de cunotinele tehnice i economice pe care i le-a dobndit n comunitate. In nici un caz nu poate cineva s-i creeze singur o existen cu adevrat u m a n , s ntemeieze o civilizaie. C o m u n i tatea biologic i economic reprezint deci p e n t r u om n adevra t u l sens al cuvntului o c o m u n i t a t e constitutiv p r i m a r . Pe scurt, o m u l , i a n u m e fiecare individ, este d e p e n d e n t de c o m u n i c a r e i cooperare p e n t r u a supravieui i p e n t r u a-i dezvolta viaa. Nu m i m acest fapt firea social a o m u l u i sau, m a i exact, partea nega tiv", aspectul p m n t e s c al dependenei omului. Firea social a o m u l u i (partea spiritual) Viata spiritual a o m u l u i izvorte d i n sufletul su substani al i spiritual, care ns nu este t r a n s m i s n c a d r u l c o m u n i t i i ea n cazul vieii trupeti, ci este r e p a r t i z a t d i n afar" fiecrui om n p a r t e p r i n t r - u n act de creaie dumnezeiesc. Astfel, o m u l este i n d e p e n d e n t de c o m u n i t a t e n ceea ce privete baza substania l a vieii sale spirituale. D a r sufletul nu-i este d a t n t r - u n stadiu finalizat de dezvoltare. Capacitile spirituale se afl n spirit la n c e p u t ca a p t i t u d i n i , ca potenial. P e n t r u dezvoltarea acestor ap t i t u d i n i i deci p e n t r u m p l i n i r e a vieii spirituale este necesar convieuirea cu ali o a m e n i . Toate faptele ce sunt expresie a fan teziei i inteligenei, ntreaga via sentimental i actele de voin d e o r d i n nalt s e formeaz n c a d r u l c o m u n i t i i u m a n e . O m u l p r i m e t e de la c o m u n i t a t e n special condiia f u n d a m e n t a l pen t r u dezvoltarea vieii sale spirituale, i a n u m e limba. Dezvoltarea p e r s o n a l a o m u l u i poate avea loc n u m a i dac acesta are acces la cultur; iar p r i n c u l t u r se neleg aici acele c u n o t i n e obiective care s u n t efectiv actuale i vii n societate. Aceast dezvoltare nu este un d r u m cu sens u n i c : d i m p o t r i v ! Un spirit l l u m i n e a z pe cellalt! Fiecare o m , p r i n dezvoltarea propriilor aptitudini i capaciti, i aduce a p o r t u l la dezvoltarea ntregii societi, a p r o priului cerc cultural. Astfel se poate s p u n e c o m u l nu este nici n

37

viaa spiritual autarc i a u t o n o m , chiar dac sufletul su i con fer i n d e p e n d e n . n ciuda oricrei activiti proprii, el nu poate atinge c u l m e a sa spiritual dect n i p r i n c o m u n i t a t e . D a , cele m a i nalte s e n t i m e n t e u m a n e pot f i trite d o a r n c o m u n i t a t e : dra goste, ncredere, r e c u n o t i n ; ele necesit n t o t d e a u n a prezena u n u i tu". Aceasta este expresia pozitiv" a firii sociale. C o m u nitatea spiritual d i n care face p a r t e o m u l este in concluzie pen t r u el tot o adevrat c o m u n i t a t e existenial constitutiv, fiina lui spiritual mplinindu-se cu adevrat, d a r aici nu este vorba de o c o m u n i t a t e existenial p r i m a r , ci n u m a i de u n a s e c u n d a r . O m u l nu p r i m e t e de la c o m u n i t a t e d e t e r m i n a r e a sa spiritual f u n d a m e n t a l aa c u m e cazul existenei biologice ci comu nitatea d o a r condiioneaz dezvoltarea i d i r e c i o n a r e a acesteia. O m u l este persoan" n a i n t e a oricrei c o m u n i t i . El devine ns personalitate", adic o p e r s o a n mplinit, n u m a i p r i n i n co m u n i t a t e cu ali o a m e n i . 1 7 3 Indiferent ct de m u l t o p e r s o a n tre buie s se m p l i n e a s c p r i n propria libertate, ea are totui nevoie de comunitate. n s o personalitate n adevratul sens se formeaz n u m a i n c o m u n i t a t e c u D u m n e z e u ! Aceasta poate f i att d e p r o fund, nct s p o a t nlocui d i n ce n ce m a i mult c o m u n i t a t e a cu oamenii. De aceea chiar i pustnicul, care triete n izolare d o a r cu D u m n e z e u , poate atinge mplinirea personal. D a , mplinirea personal sau realizarea p r o p r i e poate fi atins n adevrata amploare d o a r de ctre sfnt. D o a r el este personalitate deplin, d o a r el a ndeplinit p n la capt ideea lui D u m n e z e u . Firea transcendent a o m u l u i D a r se poate face i o a treia afirmaie despre o m . O m u l , ca fi i n spirituala, nu se limiteaz d o a r la simpla existen pe aceast l u m e . Spre deosebire de a n i m a l s a u p l a n t , care ca specie sunt d e t e r m i n a t e n evoluia lor pe deplin de ctre s t r u c t u r a i n t e r n , o m u l d i s p u n e de un suflet, de capacitatea de a g n d i i de a reflec ta asupra vieii i a faptelor sale i asupra m e d i u l u i nconjurtor;
173

Romano Guartlini, Welt und Pcrson, p. 156

38

d i s p u n e de libertate i se dezvolt p r i n controversa spiritual cu sine nsui i viaa sa, p u n n d u - i n t r e b a r e a despre sensul exis tenei sale. Aceast activitate spiritual depete limitele de spa iu i t i m p ale vieii, t i n z n d spre eternitate. C h i a r i materialitii convini, ca de exemplu Jean Paul Sartre, au n acest caz a n u m i t e presimiri, arat faptul c, n u l t i m u l su interviu acordat revistei g e r m a n e Spiegel (Oglinda"), Jean Paul atre a r s p u n s la ntre barea Care este ntrebarea filozofic care l p r e o c u p a c u m cel m a i m u l t ? " c u P r o b l e m a m o r i i m e l e ! " P e n t r u nihilistul Sartre, aceast p r o b l e m ar fi trebuit s fie clar: cade iar n n i m i c , ca i c u m nu ar fi existat niciodat. D a r se p a r e c nu este totul aa de simplu. Toate popoarele au p r e s i m i r e a c p r i n m o a r t e nu se ter m i n p u r i simplu totul, ci c d u p m o a r t e u r m e a z 0 existen n t r - u n m o d sau altul. Aceast presimire se c o n c e n t r e a z rt c o n t i i n . n contiin , e u l " se c o n f r u n t cu un tu". E u l " i este s u b o r d o n a t acestui tu", i a n u m e n e c o n d i i o n a t i absolut, supunndu-i-se n t r - u n m o d absolut i categoric. Este chiar Tu" cel D u m n e z e i e s c i ab solut, care se a n u n n c o n t i i n a eu-lui" o m e n e s c . n contiin se manifest deci p e r s o a n a u m a n n relaia sa cu D u m n e z e u l personal. Biblia e x p r i m aceasta p r i n ideea c o m u l este creat d u p nfiarea lui D u m n e z e u , fcnd posibil aceast ntlni re. C r e d i n a cretin ne s p u n e c fiecare o m , ca idee special a lui D u m n e z e u , este c h e m a t s intre n c o m u n i u n e cu D u m n e z e u i s ating astfel o viaa s u p r a n a t u r a l . N u m i m aceast realitate firea t r a n s c e n d e n t a o m u l u i . I m a g i n e a cretin a o m u l u i n comparaie cu concepia individualista i cea colectivist Firea individual, cea social i cea t r a n s c e d e n t sunt privite tot t i m p u l privite m p r e u n , dac se vrea p r e z e n t a r e a omului n toat complexitatea lui. Fiecare o m i t e r e sau unilateralitate d u c e la aprecieri greite i astfel la evoluii greite, care influeneaz n e gativ dezvoltarea o m u l u i ca p e r s o a n n c a d r u l societii. O m u l

39

nu este nici pe d e p l i n a u t o n o m i autarc aa c u m p r e t i n d e li b e r a l i s m u l individualist - nici d o a r o stea c z t o a r e " a colec tivului, c o n f o r m ideologilor colectiviti, care vor s stabileasc baza existenei o m u l u i ca fiind clas, ras sau orice alt colectiv. A n t r o p o l o g i a cretin privete o m u l n t o t d e a u n a ca persoa n , care n deplin libertate i ca fiin spiritual, s t p n pe sine, se dezvolt i se realizeaz p r i n c o m u n i c a r e i c o o p e r a r e cu cei lali, i care i o b i n e d e m n i t a t e a sa deosebit i intangibil d i n faptul c viaa lui nu se r e z u m la existena sa pe p m n t , ci el este c h e m a t ca o creaie a lui D u m n e z e u la o via d u p m o a r t e , firea lui spiritual fcndu-1 n final n e m u r i t o r . C o m u n i t i l e n serviciul persoanei Ce reiese a c u m d i n a n a l i z a a ceea ce este o m u l p e n t r u poziia i sarcina c o m u n i t i i ? C o m u n i t i l e , fie ele familie, popor, stat, club sportiv, instituie c u l t u r a l sau coal, firm, asociaie sau alte forme de asociere e c o n o m i c , au un caracter serviabil. C o n form scopurilor lor specifice, au sarcina de a ajuta o a m e n i i care le formeaz s-i ating telurile existeniale, s-i ndeplineasc vocaia, s se realizeze i s se dezvolte. n aceasta c o n s t m o t i v u l i justificarea existenei lor. C o m u n i t i l e nu p o t ns funciona d i n p r o p r i a putere, ci au nevoie p e n t r u a exista i a f u n c i o n a de o a m e n i concrei ca i p u r t t o r i , care se s t r u c t u r e a z ntr-o form social, adic exist c o n d u c t o r i subalterni, o m p r i r e ierarhic a responsabilit ilor i a sarcinilor. Exist c o m u n i t i , c u m s u n t familia i sta tul, care reprezint c o m u n i t i existeniale constitutive p r i m a r e deci care s u n t de nelipsit iar altele s u n t c o m u n i t i existen iale constitutive s e c u n d a r e care mbogesc viaa social, dar a cror existen este de dorit d a r nu absolut necesar i care s u n t influenate de s c h i m b r i l e istorice. Fiecare d i n t r e aceste societi are u n scop concret, indivi d u a l . Fiecare societate p r o c e d e a z corect spre s c o p " atta t i m p ct p r o c e d e a z corect spre binele c o m u n " , aceasta n s e a m n

40

a t u n c i c n d r e a l i z e a z i t i n d e , spre s c o p u l p e n t r u care a fost nfptuit. De aceea, fiecare c o m u n i t a t e trebuie s fie m p u t e r n i c i t s i m p u n acest scop t u t u r o r m e m b r i l o r si, adic s ia m s u r i l e c o r e s p u n z t o a r e p e n t r u n d e p l i n i r e a scopului, altfel nu poate exista i aciona cu succes. C o m u n i t a t e a este astfel n d r e p t i t s n t r e p r i n d i s solicite orice p e n t r u binele c o m u n . C o m u n i tatea are nevoie de c o n d u c e r e , care este obligat s descopere i s stabileasc condiiile binelui c o m u n i s le i m p u n celorlali m e m b r i ai societii. Poate s se nasc conflicte concrete ntre b u n s t a r e a cuiva i binele c o m u n al u n e i c o m u n i t i . C a r e bine are prioritate nu poate fi stabilit n m o d anticipat; asta d e p i n d e de ierarhia valorilor afectate. Atta v r e m e ct o c o m u n i t a t e acest lucru este valabil pen t r u c o m u n i t i l e existeniale constitutive s e c u n d a r e ajut fiecrui om s se mplineasc m a i b i n e dect dac ar fi singur, ea are o justificare. D a r dac ea cere c o n s t a n t m a i m u l t dect ofer, c o m u n i t a t e a nu va supravieui. Acest lucru nu este vala bil n principiu p e n t r u c o m u n i t i l e existeniale p r i m a r e , c u m ar fi familia sau statul; totui p o t exista situaii n care o familie c o n c r e t sau un stat c o n c r e t p o t ajunge s dizolve, dac scopul p e n t r u care exist n u m a i este sau n u m a i poate f i u r m r i t , sau dac conducerea i m e m b r i i au p i e r d u t d i n o c h i acest el. n aces te c a z u r i s i m i m o lips m a r e cu efecte retroactive foarte negative p e n t r u viaa social i personal.

LIBERTATEA

Bineneles c o m u l este liber! Acest l u c r u l a f i r m m foarte repede i simplu, fr a ne g n d i prea m u l t . Da r, este c h i a r aa? Se poate s p u n e c o m u l este cu adevrat liber? Ce n s e m n de fapt libertatea? n ce c o n s t libertatea? La ce se refer libertatea?... sau la ce se refer Friedrich Schiller c n d afirm c: O m u l este liber c h i a r i a t u n c i c n d e n c t u a t ! " 1 8 1 D a c ne u i t m m a i de a p r o a p e i a n a l i z m cu atenie liberta tea, v o m observa c: nu am ales a fi n via nu m i - a m ales n u m e l e nu m i - a m ales nici prinii, nici familia nu m i - a m ales nici ara, nici N e a m u l , nici epoca nu m i - a m ales nici sexul, nici statura, nici boala sau sntatea nu m i - a m ales nici caracterul, nici talentele F r e u d a descoperit care poate fi influena subcontientului asupra a c i u n i l o r mele; vorbim de presiune psihic sau de presi u n e fcut de g r u p u r i , de educaie etc. Toate aceste lucruri ne fac s ne n d o i m dac p u t e m vorbi n realitate de libertate. Suntem oare liberi c n d ne s i m i m att de limitai? N u p u t e m face c e d o r i m . S i m i m a n u m i t e i m b o l d u r i , e m o i i sau t r i r i interioare pe care nu le p u t e m controla. U n d e r m n e a t u n c i libertatea personal? n ciuda acestor limitri, noi s u n t e m liberi. S u n t e m opere, create de D u m n e z e u . Nu avem existena de la noi. Toata viaa, toate talentele ne-au fost date. n t r e a g a n o a s t r existen este un c a d o u de la D u m n e z e u . D i n toate aceste fapte, nu reiese c sun t e m d e t e r m i n a i sau c nu avem libertate. *
181

Friedrich van Schiller, Die Rauber (Hoii)

42

Libertatea o m u l u i n u este absolut. N u s u n t e m complet d e taai de realitatea ce ne nconjoar. N u m a i D u m n e z e u este liber n sens absolut. Libertatea c o n s e c i n a existenei spirituale a o m u l u i Nu trebuie ns s c u t m libertatea la nivelul material, la ni velul d e t e r m i n i s m e l o r . Libertatea se afl n t r - o alt d i m e n s i u n e , m a i nalt. Libertatea este o categorie a u n e i alte o r d i n i . Libertatea este c o n s e c i n a faptului c s u n t e m fiine spiritu ale. A d e v r a t u l om nu se nate p u r i simplu, el devine". O m u l este o fiin n e d e t e r m i n a t , care se concretizeaz pas cu pas bineneles pe baza u n o r c i r c u m s t a n e t e m p o r a r e i sociale concrete i a caracteristicilor sale biologice. Ceea ce realizeaz i c u m folosete ansele vieii, d e p i n d e n u m a i de libera sa voin, de m s u r a n care se implic i de energia sa. Succesul exterior sau vizibil (cariera profesional, succesul n afaceri, r e c u n o a terea social) al u n e i viei pline de iniiative i energie nu este n e a p r a t i m p o r t a n t . Mai i m p o r t a n t p e n t r u o m este dezvoltarea fiinei sale n decursul vieii de zi cu zi care se p o t desfura izolat, ascuns de o a m e n i sau chiar n mijlocul ateniei publice virtuile trite, nelepciunea u n e i personaliti m a t u r i z a t e , fericirea i dragostea, strlucirea u n e i p e r s o a n e sau, pe scurt, frumuseea sufleteasc. Frumuseea t r u p e a s c se pierde i, n ciuda t u t u r o r metodelor de nfrumuseare c u m ar fi operaiile estetice, slile de culturism, operaiile de face-lifting sau orice alt m e t o d care i trece o m u l u i p r i n cap, se las doar n a n u m i t e limite influenat. C n t e c u l na inte eram tineri i frumoi, a c u m suntem n u m a i i", e x p r i m cel m a i pregnant aceast realitate. n final, totul se d e s t r a m . n schimb frumuseea sufleteasc este p e r m a n e n t , b i r u i n d chiar i m o a r t e a . Ea e x p r i m n cele d i n u r m amploarea ce r m ne dintr-o via trit. ntr-att p u t e m spune ca omul nu se nate p u r i simplu, nu este d o a r aruncat n existen, ci el i croiete n a n u m i t m s u r singur d r u m u l spre libertate. Fr libertate nu

43

s u n t e m o a m e n i ! Fr libertate nu exist responsabilitate! Fr li bertate i fr libera voin s u n t e m p r e c u m o p a n n v n t Toate aceste gnduri ne duc la definirea termenului de libertate: Libertatea este c o m p o r t a m e n t u l i n t e n i o n a t . Libertatea este capacitatea voinei de a alege ceva. D i n t r - u n m o t i v sau i m p u l s oa recare iau o decizie i m c o m p o r t exact c o n f o r m voinei mele. Libertate actus h u m a n u s n filozofia clasic se deosebete n t r e actus hominis (ome nesc) i actus humanus ( u m a n ) . P r i n actus hominis se neleg toa te aciunile o m u l u i , n c e p n d de la cele ale sistemului vegetativ, ale digestiei i p n la aciunile n stare de afect sau cele instinc tive. Spre deosebire de acestea, toate aciunile o m u l u i care sunt efectuate n m o d contient sunt denumite actus humanus. Nivelul libertii este cel al actus humanus, adic al aciu nilor contiente. O m u l i lrgete c a d r u l de libertate d e v e n i n d contient i s t p n pe aciunile sale. Astfel se p o a t e s p u n e c un o m este m a i m u l t sau m a i p u i n liber. Acest l u c r u n u d e p i n d e n p r i m u l r n d de condiiile d i n exterior, ci de condiia lui interioa r, de c o n t i i n a de sine, de disciplina sa, de ct de s t p n este pe sine nsui. n concluzie, o m u l nu este p u r i simplu liber, ci devi ne liber pe m s u r ce vrea s fie liber! Este o p r o b l e m de ascez i de v i r t u t e . In special, virtuii detarii, d e n u m i t i v i r t u t e a srciei, i revine un rol i m p o r t a n t . A se elibera de d e p e n d e n e a u t o m a t e , m a i m u l t sau m a i p u i n subcontiente, ce se formeaz p r i n pofte, instincte, t e m e r i , obiceiuri proaste .a. i care l fac pe om m a n i p u l a b i l . C o m o d i t a t e a , p a t i m a plcerii, frica i laitatea, lcomia, zgrcenia .a. n g r d e s c astfel libertatea fiecruia, n t i m p ce v i r t u i ca sinceritatea, deteptciunea, curajul, disciplina i m s u r a asigur libertatea personal i o lrgesc. Astfel devine clar c libertatea este, n p r i m u l r n d , o sarcin, un b u n superior, pe care fiecare trebuie s i-1 ctige. Libertatea nu este deci a pu tea face orice i trece p r i n cap. Acest m o d de a nelege libertatea duce la d e p e n d e n , deci exact o p u s u l libertii adevrate.

44

Libertatea nu n u m a i emancipare, nu n u m a i eliberarea de ceva... Aici este deci valabil t e r m e n u l de libertate al iluminismului, respectiv: eliberarea de limitele autoimpuse, chiar dac n alt sens dect cel al filozofilor iluminiti d i n sec. XVIII. Termenul lor de libertate se referea, n sensul liberalismului individual, la emanci pare, la eliberarea de toate ngrdirile, regulile morale, conveniile sociale i alte tradiiei pe care o m u l le resimea ca ngrditoare. A elibera libertatea" este parola grupurilor sodal-liberale ce corespun de cu gndirea maoist despre revoluia permanent, chiar dac ei vin d i n direcia individualismului, pe cnd M a o i-a cldit teoria pe fundalul ideologiei colectivist-socialiste. Sub aceast parol se pledeaz p e n t r u avort (Burta mea mi aparine!), p e n t r u acordarea de drepturi perechilor de acelai sex (cstoria dintre homosexu ali)* euthanasie, p e n t r u eliberarea" sexual, mpotriva cstoriei i familiei, mpotriva dreptului de custodie al prinilor i mpotriva poruncilor morale ale bisericii. Termenul de libertate ce se afl n spatele acestei tendine definete libertatea doar ca neconstrngere, ca libertate f de orice form de restricie, de orice legtur. Liber tatea devine astfel un t e r m e n gol, formulat n sens negativ. ...ci i eliberarea p e n t r u ceva O p u s acestuia se afl t e r m e n u l cretin de libertate. El por nete de la faptul c fiecare om este o idee special a lui D u m n e zeu, care 1-a creat, care i-a dat talente concrete, un caracter i 1-a p u s n t r - o a n u m i t epoc, n mijlocul u n u i n e a m , u n e i ri, u n e i familii i i-a dat astfel o sarcin de via m a i m u l t sau m a i p u i n concret d e t e r m i n a t . Acestea s u n t pietrele de temelie, m a t e r i a p r i m a vieii sale. Pe acest fundal a fi liber n s e a m n a p u t e a alege, a realiza libertatea i a-i dezvolta talentele i a p t i t u d i n i l e . Este libertatea p e n t r u ceva, formulat n sens pozitiv. Libertatea nu este d o a r posibilitatea de a alege, libertatea se manifest n alegere: de ex. a se cstori este o expresie de liber-

45

tate, doar, o d a t cstorit, nu se pierde libertatea, ci ea persist n fidelitatea fa de libera decizie luat. D e o a r e c e , dac nu aleg, libertatea m e a r m n e d o a r potenial, d o a r ca o posibilitate, nu devine n i c i o d a t realitate. O m u l liber se realizeaz p r i n faptul c alege. P e n t r u asta are nevoie de curaj. O m u l fricos nu este liber, el nu se poate realiza. A alege nseamn a se sacrifica! A alege n s e a m n a decide i a se hotr. Astfel, libertatea este n acelai t i m p druire i sacrificiu. Libertatea nu se realizeaz n t r - u n spaiu gol. Liberul act este legat de realitate. Libera v o i n necesit n d r u m a r e a u n e i reguli practice p e n t r u ceea ce trebuie fcut sau t r e b u i e evitat. O m u l re gsete aceast regul n o r d i n e a m o r a l i m p r e g n a t n fiina sa. Este vorba de sinceritate i de responsabilitate. Veritas libera vos adevrul v va elibera. Libertatea cere responsabilitate O m u l liber este responsabil de faptele i aciunile sale. In faa cui trebuie s r s p u n d , fa de cine este responsabil? Fa de s u p e r i o r u l su, de p a t r o n u l su, de familia sa, de n e a m u l su i de a r a sa i, n final, n ceea ce privete ntreaga lui via, fa de D u m n e z e u , care i-a dat viaa ca sarcin. Spre deosebire de ani m a l , care triete d o a r n sens biologic, a c r u i ntreag fiin este d e t e r m i n a t d o a r de instinct, care nu se poate a u t o - d e t e r m i n a i deci nici grei, deoarece nu are libertate spiritual, deci spre de osebire d e a n i m a l , o m u l i poate d e t e r m i n a singur d r u m u l . A r e vocaia de a se dezvolta, de a se crea s i n g u r ca p e r s o a n . Trebuie n s s nvee s se auto-stpneasc, deoarece n e s t p n i n d u - s e , i pierde libertatea interioar i d e v i n e captivul propriilor pofte. Libertinajul n u trebuie c o n f u n d a t c u libertatea. N u s u n t liber, dac fac p u r i simplu d o a r ce-mi trece p r i n cap, d o a r ce am chef. S t p n i r e a de sine este p r e m i s a liberei aciuni. P r i n asta, libertatea este o virtute, un ideal practic. O m u l este chemat s apuce t a u r u l de coarne n loc s se lase remorcat. D i n pcate ns, acest lucru nu se ntmpl prea des. C a r d i n a l u l Meiss-

46

ner, Arhiepiscop de Colonia, s-a exprimat n felul u r m t o r : Fiecare om se nate ca original, dar m u l i m o r copie! Fiecare om trebuie s-i recunoasc proiectul de via, sarcina sau, m a i bine zis vo caia dat lui de ctre D u m n e z e u i s accepte aceast vocaie d i n toata i n i m a . n acest sens nu exist o contradicie de principiu n tre supunere i libertate, n special fa de voina lui D u m n e z e u . Fr un scop, fr o provocare nu exist libertate! Dac nu tii ncotro navighezi, vntul bate m e r e u d i n t r - o direcie greit! Fie care om se creaz p r i n deciziile pe care le ia: decizii de a face ceva, p r e c u m i decizii de a nu face ceva. Adevrul acestei afirmaii l arat exemplul gemenilor, care, fiind identici d i n p u n c t de vedere biologic, avnd p a r t e de o educaie similar pe parcursul vieii, se dezvolt totui cu personaliti independente i clar diferite. Termenul socialist de libertate n special, n rile p o s t c o m u n i s t e trebuie creat d i n n o u con tiina c libertatea este o virtute, un ideal practic. T e r m e n u l soci alist de libertate, ca s u b o r d o n a t necesitilor istorice d e t e r m i n a t e de e c o n o m i e i t e h n i c (dup Lenin, libertatea este a c i u n e a con tient n funcie de necesitile d e t e r m i n a t e de regulile n a t u r i i ) , abordeaz libertatea d i n t r - u n p u n c t de vedere colectivist i m a terialist: libertatea o m u l u i (colectiv) fa de n g r d i r i exterioare ale a c i u n i i d u p p r o p r i a lui voin (colectiv). Libertatea este neleas ca nivel de aprovizionare material a colectivului. Inii ativa p r o p r i e , individual este ns privit sceptic, ca d e r a n j a n t i chiar ca un pericol fa de libertate. Pericolul esenial p e n t r u libertate l reprezint p e n t r u socialism r a p o r t u r i l e de p r o d u c i e bazate pe proprietatea privat i astfel stpnirea o a m e n i l o r pes te o a m e n i d e t e r m i n a t de acestea. De aceea socialismul caut s ajung la eliberarea social n e c o n o m i a centralizat de stat. Cu referire la Rousseau, d u p care toi se s u p u n voinei generale (volonte generale), care este v o i n a t u t u r o r contractanilor, astfel n ct fiecare se s u p u n e ie nsui i r m n e astfel liber, la fel vede i socialismul, c ntreaga putere vine de la p o p o r i deci s u p u n e r e a

47

fa de stat n s e a m n p e n t r u fiecare s u p u n e r e fa de sine, r m n n d deci liber. Astfel libertile devin d r e p t u r i l e pe care statul le acord cetenilor sai. I a r d e p e n d e n a social a m u n c i t o r u l u i este n l t u r a t p r i n n a i o n a l i z a r e i proprietate colectiv. Acest t e r m e n ideologic de libertate i-a m a r c a t n realitate profund pe o a m e n i i d i n rile p o s t c o m u n i s t e ! Atitudinea de a teptare, ideea c t o t u l trebuie s vin de sus, d i n partea statului, f i x a r e a unilateral d o a r p e n t r e b r i d e o r d i n p u r material m piedic dezvoltarea avntului, a bucuriei fa de angajament, a curajului de a-i a s u m a r i s c u r i i de a-i dezvolta propriile puteri, talente i idei. In unele r i lipsete n s i cadrul politic i juridic adecvat p e n t r u dezvoltarea n e b i r o c r a t i c a liberei iniiative i a liberei aciuni. Liberti sociale C a r e este relaia d i n t r e libertatea p e r s o n a l a i comunitate? Ne referim aici la libertatea social" n c o n t r a s t cu libertatea vo inei. Ea c u p r i n d e libertatea religioas, civil, politic, e c o n o m i c i pe cea social. n acest context ar trebui s d i s c u t m m a i detaliat problema relaiei d i n t r e supunere i libertate. Am stabilit c, n special fa de voina lui D u m n e z e u , nu exist o contradicie de principiu n tre libertate i supunere. D u p concepia cretin, fiecare om este o idee special a lui D u m n e z e u , care i-a dat astfel o a n u m i t vocaie. A accepta i a dezvolta aceast vocaie n libertate, deci d i n propria voin, n asta const sarcina de via a fiecruia, dar n acelai t i m p i demnitatea omului. Dac fiecare om realizeaz pe deplin ideea pe care i-a dat-o Creatorul, se realizeaz pe sine nsui, atinge apogeul vieii sale. Supunerea fa de D u m n e z e u este deci cea m a i nalt form de libertate i de s u p u n e r e fa de sine nsui. C h i a r dac vocaia sa este singular, aceasta se realizeaz pe fundalul existenei o m u l u i ca p a r t e a u n e i specii. El nu p o a t e ignora faptul c este ca om o p e r s o a n , adic pe de o p a r t e un individ i pe de alt p a r t e o fiin social. Fiecare este d e p e n d e n t

48

de c o m u n i c a r e a i c o o p e r a r e a cu ceilali p e n t r u p r o p r i a dezvol t a r e , iar p r i n m p l i n i r e a vocaiei sale, p r i n a p o r t u l su social, el sprijin la r n d u l su dezvoltarea celorlali. O m u l este deci, n ciuda individualitii sale, o fiin e x t r e m de social. Aceasta este i o p a r t e a carismei creaiei sale. O r d i n e a convieuirii nu este oarecare, ci trebuie respectate a n u m i t e principii de baz, care re ies d i n n a t u r a lucrurilor. C h i a r i o r d i n e a social i m o r a l este astfel o expresie a voinei creatoare a lui D u m n e z e u . Teorii statale contractuale individualiste A explica o r d i n e a social i statal d o a r p r i n ncheierea li b e r a u n u i c o n t r a c t n t r e indivizi a u t o n o m i i n fapt autarhici, aa c u m o fac teoriile statale c o n t r a c t u a l e individualiste (Rousseaut c o n t r a c t social; statul paznicilor de n o a p t e ai capitalismu lui M a n c h e s t e r etc.) este m u l t prea simplist. D u p acesta, o r d i n e a social ar p u t e a lua orice form. Acest l u c r u are c o n s e c i n e prac tice care se resimt n m o d c o n c r e t n cazul temelor actuale (de ex. a c o r d a r e a de acelorai d r e p t u r i ca i n c a d r u l cstoriei perechi lor de acelai sex, legislaie liberal privitoare la divor .a.m.d.). Supunerea este d u p gust, ori acceptat ca derivare teoretic d i n p r o p r i a voin de libertate, sau este respins ca i c o n t r a d i c i e a libertii. Aceast a t i t u d i n e este e x p r i m a t cel m a i b i n e n ter m e n u l m o d e r n d e solidaritate critic", deci s u n t solidar atta v r e m e ct m i c o n v i n e p r o p r i i l o r interese, i critic, imediat ce nu m i m a i convin. Principii de c o m p e t e n t ntre persoan i c o m u n i t a t e C o n c e p i a cretin se deosebete ns categoric de aceast concepie, d u p c u m am m e n i o n a t m a i devreme. Se face referire n u m a i l a t e r m e n u l d e d r e p t a t e , care, p e lng d r e p t a t e a schim b u l u i (schimbul echivalent de b u n u r i i servicii n t r e o a m e n i ) , c u p r i n d e i d i m e n s i u n e a social p r i n t e r m e n i i de d r e p t a t e contributiv i distributiv. Cei d i n u r m regleaz legturile d i n t r e

49

c o m u n i t a t e i individ nu d u p principiul egalitii, ci d u p p r i n cipiul necesitii i al p e r f o r m a n e i . Dezvoltarea o m u l u i necesit i n t e g r a r e a n c o m u n i t a t e . Aici exist c o m u n i t i care s u n t im p r e g n a t e n n a t u r a o m u l u i , c u m ar fi statul sau familia, i altele, care s u n t s u b o r d o n a t e liberei voine m o d e l a t o a r e a o m u l u i . Astfel reiese din n a t u r a l u c r u r i l o r o delimitare a c o m p e t e n telor i responsabilitilor care d e t e r m i n c o m p o r t a m e n t u l con cret reciproc d i n t r e p e r s o a n i c o m u n i t a t e ; cu alte cuvinte, de c u r g deja n o r m e juridice care, r e z u l t n d d i n n a t u r a persoanei i c o m u n i t i i , s u n t adevrate n o r m e d e d r e p t n a t u r a l . P e n t r u stabilirea c o m p e t e n t e l o r d i n t r e p e r s o a n i societate se recurge la u r m t o r u l principiu general valabil: peste tot u n d e p e r s o a n a este n fiina sa legat de societate, trece societatea n p r i m plan; peste tot u n d e p e r s o a n a este superioar societii, tre ce persoana n prim plan. Ce n s e a m n aceasta concret: n t r e g u l este n t o t d e a u n a n a i n t e a p r i i ! Este valabil i p e n t r u om fa de c o m u n i t a t e at ta t i m p ct p e r s o a n a i-a p r i m i t fiina p r i n i d i n c o m u n i t a t e . Aceast superioritate a c o m u n i t i i fa de p e r s o a n n s e a m n n acelai t i m p i un d r e p t al c o m u n i t i i a s u p r a persoanei, deoa rece c o m u n i t a t e a i poate revendica d i n n o u d r e p t u l a s u p r a a tot ceea ce p e r s o a n a a p r i m i t de la ea. C e a m a i clar devine aceast idee n c a d r u l familiei. In d o m e n i u l material, d a r i n cel p e r s o n a l i spiritual, dez voltarea exterioar a o m u l u i este s u b o r d o n a t c o m u n i t i i , de oarece att dezvoltarea spiritual, ct i cea personal au fost de t e r m i n a t e de c o m u n i t a t e . De aceea c o m u n i t a t e a poate s aib trei t i p u r i de revendicri la p e r s o a n : 1. D a c p e r s o a n a se c o m p o r t d u m n o s fa de c o m u n i t a t e , respectiv i d u n e a z p r i n c o m p o r t a m e n t u l su, aceasta poate s-i limiteze exercitarea libertii p e r s o n a l e n acest sens (legi p e n a l e etc.) 2. D a c existena sau alte baze i m p o r t a n t e ale societii se afl n pericol, c o m u n i t a t e a p o a t e cere fiecruia s se limiteze, s fac sacrificii e c o n o m i c e sau c h i a r s-i p u n viaa n pericol (de

50

ex. aprarea rii). Fiecare este obligat s-i p u n forele spiritua le i personale n folosul c o m u n i t i i , dac i aceasta are nevoie. 3. C o m u n i t i i i revine controlul i puterea s u p r e m de decizie n toate d o m e n i i l e vieii i firii u n d e o m u l este n fiin d e p e n d e n t de ea; ea trebuie sa le protejeze i s le influeneze p o zitiv, astfel nct n toate aceste d o m e n i i sa fie respectate intere sele c o m u n i t i i (binele c o m u n i t a r ) . D i n faptul c orice p e r s o a n u m a n este legat n fiina sa de societate d e c u r g competenele p r o f u n d e i revendicrile co m u n i t i i fa de p e r s o a n . A concepe acest lucru ca o l i m i t a r e a libertii ar fi o e x p r i m a r e unilateral a t e r m e n u l u i de liberta te, e x p r i m a r e ce ar p u n e n e c o n s t r n g e r e a omului n p r i m plan. Apostolii P e t r u i Pavel au cerut cretinilor atenie i s u p u n e r e fa de autoritile legitime ale statului. n s i c o m u n i t i i i sunt i m p u s e a n u m i t e bariere absolute; deoarece, o r i u n d e p e r s o a n a este superioar societii, ea trece n p r i m plan, iar c o m p e t e n a c o m u n i t i i nceteaz. D e m n i t a t e a absolut a persoanei u m a n e interzice ca o m u l s fie t r a n s f o r m a t d o a r n t r - u n mijloc p e n t r u atingerea scopurilor c o m u n i t i i . O m u l nu are voie s d e v i n d o a r un n u m r ce poate fi nlocuit. Nu este p e r m i s ca o m u l u i s-i fie furate libertatea interioar i i n d e p e n d e n a ; c o n t i i n a sa trebuie respectat, iar responsabili tatea p r o p r i e nu trebuie s pleasc. Acest lucru este n special i n p r i m u l r n d cu privire la d e t e r m i n a r e a sa t r a n s c e n d e n t . Libertile sociale se bazeaz pe drepturile fundamentale ale o m u l u i Libertatea social c o n s t n decizia p r o p r i e a o m u l u i cu pri vire la scopurile sale existeniale (n t e r m i n o l o g i a lui J o h a n n e s Messner) sau la vocaia sa fr piedici d i n p a r t e a u n o r indi vizi sau a societii. U n e o r i binele c o m u n poate limita d r e p t u r i l e o m u l u i de a-i u r m a propriile interese. n acest scop existenial (dezvoltarea personalitii) i au r d c i n a d r e p t u r i l e iniiale ale o m u l u i la libertate. Astfel libertatea se bazeaz pe d r e p t u r i , i nu

51

d r e p t u r i l e pe libertate. El a r e astfel a n u m i t e d r e p t u r i f u n d a m e n tale absolute, care se regsesc n Declaraia General a D r e p t u rilor O m u l u i a N a i u n i l o r U n i t e d i n 10 d e c . 1948, p r e c u m i n declaraii ulterioare, c u m ar fi C a r t a D r e p t u r i l o r O m u l u i a C o n siliului E u r o p e i .a.m.d., d e v e n i n d i p r i ale m u l t o r constituii democratice, ca de ex. Catalogul D r e p t u r i l o r F u n d a m e n t a l e a Constituiei Republicii Federale G e r m a n i a . P u t e m vorbi de un stat de drept liber i social n u m a i dac aceste drepturi fundamentale sunt respectate. Aici p u t e m e n u m e r a liber tatea contiinei, a religiei, respectarea persoanei, protecia legis lativ mpotriva lezrii vieii private sau, m a i pe scurt, drepturile ceteneti. P u n c t u l central al libertilor politice este dreptul la li bera opinie, libertatea presei, dreptul la demonstraii, dreptul la re uniuni i dreptul de participare la luarea deciziilor n administraia comunitii. Deseori sunt neglijate drepturile economice, c u m ar fi dreptul la proprietate, dreptul la alegerea meseriei, dreptul Ia liberul ctig al ntreinerii, indiferent dac este vorba de liberi profesioniti sau salariai. Printre drepturile sociale se n u m r dreptul la educa ie i participarea la viaa cultural, dreptul la cstorie i familie, p r e c u m i dreptul educrii propriilor copii, dreptul la sigurana so cial i asigurarea u n u i m i n i m de existen. Statele p r i n aciunile politicienilor responsabili t i n d me r e u s ngrdeasc aceste drepturi, fie d i n motive ideologice, fie din abuz de putere sau d i n t r - o grij exagerat, atunci c n d de ex. obligaia asigurrii u n u i m i n i m de existen este exagerat n ase m e n e a m s u r , nct se ajunge la un stat total al bunstrii sau al distribuirii, care prin birocraia sa ngreuneaz propria iniiativa i libertatea economic a ceteanului sau o face chiar imposibil. Statul devine un stat total dac i oblig cetenii s u r m e z e anu mite scopuri ce nu sunt n interesul lor, iar cetenii sunt privii d o a r ca mijloace. Un astfel de stat devine inflexibil i este strict legat de planificare i greoi n funcionarea sa, deoarece face d i n o a m e n i simpli funcionari. Acest stat este opusul concepiei lui Aristotel despre un stat b u n , respectiv statul celor liberi", deter m i n a t nu de obligaie, ci de libera decizie a cetenilor si.

PRINCIPIUL SUBSIDIARITII DREPT I OBLIGAIE DEOPOTRIV

D i n t r e principiile politice, principiul subsidiaritii este cel m a i p u i n c u n o s c u t , sau a m p u t e a s p u n e c h i a r n e c u n o s c u t . Acest l u c r u se p o a t e explica i p r i n faptul c acest cuvnt nu este la n d e m n a oricui. Libertate, Egalitate, F r a t e r n i t a t e " a fost sloganul Revoluiei F r a n c e z e de a c u m 200 de ani. Aceste cuvinte se regsesc n di ferite v a r i a n t e i n p r o g r a m e l e de b a z ale p a r t i d e l o r politice, a t u n c i c n d sunt a m i n t i t e valorile de baz. Astfel, de e x e m p l u n p r o g r a m u l C D U - G e r m a n i a v o m regsi cele trei cuvinte-prog r a m : libertate, d r e p t a t e , solidaritate. i n cazul social-democrailor sloganul este a s e m n t o r , existnd totui o m i c diferen: liberate, egalitate, solidaritate. D u p c u m se p o a t e vedea n ambele cazuri, t e r m e n u l de subsidiaritate n u apare sau cel p u i n , n u apare n p r i m - p l a n . N u este oare aceast valoare att de i m p o r t a n t ? D i n c o n t r : principiul subsidiaritii este principiul de libertate al c o m u n i t i l o r sociale i un g a r a n t al libertii oricrei p e r s o a n e . Ce ar r m n e d i n li bertile persoanei dac nu ar m a i exista libertatea familiei sau a iniiativei sau a culturii? Excurs: cuvnt contra t e r m e n n a i n t e ns de a a p r o f u n d a t e r m e n u l i n s e m n t a t e a acestui p r i n c i p i u social, dai-mi voie s m a i fac un m i c excurs. Am p u t u t observa c cele trei cuvinte-program ale partidelor sun la fel sau dac nu cel p u i n asemntor. n cazul u n e i analize m a i aprofundate v o m observa ns c n spatele acestor cuvinte se a s c u n d t e r m e n i foarte diferii ce sunt ghidai de ideologiile fiecrui

53

p a r t i d n parte. n acest caz avem de a face cu diferene considera bile. Ca exemplu p u t e m lua cuvntul Libertate". Un individualist nelege prin libertate cu t o t u l altceva dect nelege de exemplu un socialist. Ambii vorbesc despre libertate, dar termenul, coni n u t u l ideii este total diferit i d e t e r m i n a t de concepia fiecruia 1 9 1 . P e n t r u discuia n o a s t r este i m p o r t a n t s tim c aceste diferene exist, deoarece altfel nu am nelege diferitele poziii ale partide lor i n e - a m lsa m a n i p u l a i de diferite sloganuri superficiale, fr a putea observa c libertatea la care se refer comunitii nu are n i m i c n c o m u n c u libertatea u n u i cretin. D i n p u n c t de vedere filozofic se face diferena ntre: cuvintele sunt echivoce, adic u n c u v n t p o a t e avea d o u sau m a i m u l t e nelesuri diferite, c u m ar fi de exemplu c u v n t u l meditaie, care p o a t e n s e m n a d e o p o t r i v m e d i t a i a u n u i elev sau meditaie n sensul de cugetare, g n d i r e , reflectare. n s c h i m b ali t e r m e n i s u n t univoci. C u v n t u l este de fapt s u n e t u l , iar t e r m e n u l este c o n i n u t u l substanial al mesajului t r a n s m i s . Subsidiaritatea, u n principiu esenial al d o c t r i n e i s o c i a l - c r e t i n e 2 0 2 S ne n t o a r c e m a c u m ns la principiul subsidiaritii. Faptul c principiul subsidiaritii nu este m e n i o n a t este foarte s e m n i ficativ. Viaa politic i public este p u t e r n i c influenat de ideile Revoluiei Franceze, care la r n d u l ei s-a aflat foarte m u l t sub influena gndirii individualiste sau liberale. n aceast g n d i r e n a t u r a social a o m u l u i 2 1 3 nu este m e n i o n a t . O m u l este privit ca individ a u t o n o m i a u t a r c . Exist libertatea de asociere pe baz c o n t r a c t u a l ns c o m u n i t i l e s u n t n t o t d e a u n a privite sub aspectul folosului individual.

vezi capitolul: Libertate principiul subsidiaritii a fost dezvoltat pentru prima dat de ctre Papa Pius al Xl-lea n encicilica social Quadrogesimo anno", n anul 1931. vezi capitolul Antropologie cretini"

54

Curentele i ideologiile colectiviste nu au nici ele n i m i c de a face cu t e r m e n u l de subsidiaritate. Individul este o r i c u m n u m a i o p a r t e a colectivului (ras, clas, popor, etc.) i trebuie s se su p u n regulilor istoriei; de ce s se a c o r d e a t u n c i d r e p t u r i deose bite de libertate p e n t r u c o m u n i t i l e i n t e r m e d i a r e ? D o c t r i n a social-cretin, n schimb, vede realitatea societii dintr-un aspect complex i complet. Este vorba, n m o d concret, de o organizare eficient, sau m a i bine zis de cea m a i eficient o r d i n e social, care const d i n m u l t e c o m u n i t i mici i independente, care creeaz bogia i creativitatea, culoarea vieii omeneti. Principiul subsidiaritii este u n a d i n t r e principalele valori ale politicii c r e t i n - d e m o c r a t e . P u t e m distinge: Subsidiaritatea ca principiu material: n acest caz ne n t r e b m cine p o a t e rezolva o sarcin cel m a i bine: p e r s o a n a singur, familia, grupurile/asociaiile, colectivitatea, regiunea, statul sau n u m a i c o m u n i t a t e a i n t e r n a i o n a l suprastatal? Subsidiaritatea ca principiu de drept: n acest caz s u n t p r o t e jate persoanele n p a r t e sau g r u p u r i l e mici m p o t r i v a tutelei insti tuiilor superioare. P r i n i n t e r m e d i u l acestui p r i n c i p i u social s u n t aprate d r e p t u r i l e la p r o p r i a iniiativ, d r e p t u r i l e economice, politice, intelectuale p r e c u m i responsabilitatea p e n t r u propriile fapte. Acest principiu nu este valabil n u m a i p e n t r u p e r s o a n e , pri vite singular, ci se aplic i n cazul micilor c o m u n i t i (familie, c o m u n i t a t e , vecintate, asociaii e t c ) . O t e m i m p o r t a n t este i a d m i n i s t r a i a p r o p r i e c o m u n a l sau chiar i a u t o n o m i a tarifar i libertatea asociaiilor. n fine, m a i p u t e m deosebi subsidiaritatea ca principiu social, n sens r e s t r n s . P r i n aceasta nelegem, c u n i t a t e a sau instituia s u p r a o r d o n a t intervine n u m a i dac individul sau c o m u n i t a t e a m i c sunt d i n t r - u n motiv sau altul suprasolicitai i nu-i p o t re aliza ndatoririle. Aceast suprasolicitare poate fi pe t e r m e n l u n g sau n u m a i t r e c t o a r e . n cel de al doilea caz, i n s t i t u i a supraor d o n a t trebuie s se retrag imediat ce instituia inferioar a de venit funcionabil. M a i poate fi n u m i t a i ajutor pentru propriul ajutor. Ca p r i n c i p i u social, subsidiaritatea este s t r n s legat cu

55

solidaritatea i cu teoria despre sensul i sarcina fiecrei comu niti, respectiv de a ajuta fiecare p e r s o a n n c a d r u l scopului c o m u n s-i dezvolte personalitatea i s duc o via cu adevrat b o g a t d i n p u n c t d e vedere u m a n . n baza celor enumerate mai sus p u t e m ncerca o p r i m defi niie: Principiul subsidiaritii plaseaz persoana u m a n n centrul oricrui proces decizional, privilegind, n m o d natural, comunitatea cea m a i restrns, m a i aproape de oameni i de problemele lor. n t e m e i a t n firea social a o m u l u i Ce vrea s zic aceasta? Ne n t o a r c e m m e r e u la bazele a n t r o pologiei, n c e n t r u l g n d i r i i cretine se afla o m u l sau, m a i b i n e spus, p e r s o a n a care este tot t i m p u l privit d i n toate cele trei per spective ale ei: firea individual, firea social i firea spiritual. Fiecare individ are nevoie de c o m u n i c a r e i c o o p e r a r e p e n t r u a se p u t e a dezvolta ca p e r s o a n . Fiecare om luat p e n t r u sine nu i este de ajuns, el este limitat. Are nevoie de completare. Are att nevoie de grija m a m e i ct t i m p este mic, de apreciere i dragoste n anii ce u r m e a z , p r e c u m i de baza e c o n o m i c a u n e i societi i de descoperirile tiinifice ale acesteia. El se afl n t r - o legtur s t r n s cu generaia sa, face p a r t e d i n t r - u n p o p o r i d i n t r - o cul t u r , aceasta este expresia t r u p e a s c , material sau chiar nega tiv a firii sale sociale, negativ, p e n t r u c scoate n eviden, n p r i m u l r n d , d e p e n d e n a sa. Din punct de vedere pozitiv, se poate spune c o m u l se depete n u m a i singur i i dezvolt capacitile i talentele n societate al turi de ceilali. Dezvoltarea omului poate avea loc n u m a i dac acesta are acces Ia lumea culturii. P r i n cultur trebuie neleas a c u m suma cunotinelor obiective, care sunt actuale ntr-o societate la un m o m e n t dat. Un spirit l aprinde pe cellalt! Discuiile interesante sunt principalul stimulent p e n t r u cunoatere. Brainstorming-ul i alte tehnici de gsire de idei se bazeaz exact pe procesul c o m u n de aso ciere. O m u l Epocii de Piatr d i n Papua N o u a Guinee de ex. are d i n p u n c t de vedere biologic aceeai capacitate de a nva s vorbeasc

56

i aceeai structura a creierului ca i noi, singura diferen ntre ei i noi fiind dezvoltarea cultural i civilizatoare. A s p e c t u l spiritual al firii sociale i face simit p r e z e n a abia a t u n c i c n d n e c o n f r u n t m c u fenomene o m e n e t i d e baz, c u m ar fi dragostea, ncrederea, r e c u n o t i n a etc. Aceste acte o m e neti de baz p o t fi trite n u m a i n c o m u n i t a t e . Bogia de talen te i valori se poate dezvolta n u m a i n societate. Societatea ajut fiecare om s se dezvolte i l h r n e t e d i n p u n c t de vedere spi r i t u a l i c u l t u r a l . Dar, n acelai t i m p , fiecare o m , dezvoltndui talentul, contribuie la bogia c u l t u r a l i u m a n a societii sale. El influeneaz m e d i u l social i c u l t u r a l . Acest lucru este cel m a i evident n cazul geniilor ca M o z a r t sau Beethoven, care i-au p u t u t cultiva t a l e n t u l m u z i c a l nC d i n copilrie, ajungnd apoi s c o m p u n o p e r e de geniu. nflorirea culturii este deci m o d u l pozitiv de e x p r i m a r e al firii sociale a o m u l u i i cere libertate, spaiu p e n t r u creativitate i iniiativ d i n p a r t e a fiecruia sau i a diferitelor g r u p u r i sau c o m u n i t i . Sarcina c o m u n i t i i este subsidiar, avnd rolul s ajute la dezvoltarea omului att d i n p u n c t de vedere n a t u r a l (familia, sta tul, c o m u n i t i libere) ct i s u p r a n a t u r a l (biserica). Astfel, statul are n viaa social n o r m a l un rol i m p o r t a n t . Rolul su este ace la de a o r n d u i convieuirea u m a n i c o m u n i t i l e u m a n e . El este un g a r a n t al pcii att n i n t e r i o r u l ct i n exteriorul su i d i n aceast cauz este d o t a t cu m o n o p o l u l forei. Adevrata p a c e d o m n e t e n t r - u n stat n u m a i a t u n c i c n d viaa cetenilor este o r n d u i t de lege i d r e p t a t e . Pacea nu este n u m a i lipsa de vio len i haos, ci, n p r i m u l r n d , n d e p l i n i r e a dreptii, aceasta este p r e m i z a statului de d r e p t . M o d e l u l m o d e r n al d e m o c r a i i l o r vest-europene este statul social de d r e p t . Constituiile statelor i diferitele declaraii ale Consiliului E u r o p e i i O S C E ocrotesc d r e p t u r i l e de baz i libertile cetenilor, n e i n t e r v e n i n d n o r n d u i r i l e i n t e r n e ale statelor. Aceste d r e p t u r i liberti i s u n t a t r i b u i t e o m u l u i prin n a t u r a sa, p r o v i n d i n voina creatoare a lui D u m n e z e u i nici un stat al l u m i i nu are d r e p t u l s limiteze sau s calce aceste d r e p t u r i n picioare n n u m e l e propriei suverani-

57

tai. d i m p o t r i v , cu o astfel de politic i p u n e legitimitatea sub s e m n u l n t r e b r i i i i rateaz elul. Spaiul t r i d i m e n s i o n a l al societii Sarcina statului este aceea de a o r n d u i convieuirea o a m e nilor n aa fel nct fiecare cetean s p o a t s i dezvolte i s i cultive personalitatea. Aceasta este valabil i n sensul deter m i n r i i sale t r a n s c e d e n t a l e . I n aceast d e t e r m i n a r e t r a n s c e d e n tal const n final d e m n i t a t e a fiecrui o m , indisponibilitatea lui de a nu fi folosit ca mijloc. Datorit funciei sale de pstrare a ordinii, care se concretizeaz att n drepturi i legi ct i n monopolul forei, statul funcioneaz ca o umbrel protectoare sub care societatea se dezvolt. Astfel se creeaz ntre persoan, familia sa i stat spaiul societii".

Economia
Acest spaiu al societii cuprinde trei m a r i domenii, dintre care u n u l este d o m e n i u l economic. Exist n acest sens un drept de baz al omului, care i d dreptul la libera alegere a meseriei, la libera activitate economic p r e c u m i la proprietate, inclusiv asupra mijloacelor de producie. Statul trebuie s creeze un c a d r u legislativ eficient, care s asigure o concuren liber i corect, s mpiedice exploatarea consumatorului, criminalitatea economic i corupia, s creeze condiii de m u n c adecvate i s ncurajeze ntreprinderi le mici i mijlocii. Stabilitatea m o n e d e i este u n a d i n t r e ndatoririle primordiale ale unei politici economice, deoarece stabilitatea este o expresie a ateniei ce i este conferit valorii muncii. n schimb, inflaia este furt p r i n alte mijloace. Piaa este expresia unei demo craii adevrate i p e r m a n e n t e , care trece chiar i peste deciziile majoritii absolute ale democraiei politice. n t r - o pia liber sunt satisfcute i necesitile minoritilor, atunci cnd acestea ating un a n u m i t nivel i p o t fi rezolvate rentabil. Fiecare decizie de c u m p r a re este o aa-numit alegere d e m o c r a t liber.

58

O economie de pia liber i social este cea m a i b u n orndu ire, deoarece asigur libertate i bunstare p e n t r u toi. Aceasta cere totui o politic linitit, ce se orienteaz ndeosebi dup bunstare i care aspir constant spre formula strategic, care va determina ca fiecare n parte, p r i n u r m r i r e a realizrii intereselor sale personale, chiar egoiste, s slujeasc n acelai timp i binelui p u b l i c . 2 2 4

Colectivitatea

local

Un alt d o m e n i u al spaiului societii este colectivitatea lo cal. Fiecare cetean are d r e p t u l de a participa, n m o d direct s a u p r i n r e p r e z e n t a n i alei liber, la c o n d u c e r e a societii. Acest l u c r u nu este valabil n u m a i p e n t r u stat, ci n m o d deosebit p e n t r u cercurile m a i r e s t r n s e de convieuire, care au o influen m u l t m a i m a r e asupra vieii de zi cu zi a o m u l u i . Un stat triete d i n simul cetenesc. Acesta se e x p r i m ndeosebi p r i n angaja m e n t u l su ca cetean sau p r i n creativitatea n ceea ce privete c o m u n i t a t e a local. Subsidiaritatea n u n s e m n n u m a i descen tralizare, ci i a u t o n o m i e local. n repartiia competentelor n t r e stat i diferitele colectivi- . tai ce l c o m p u n , nici u n a d i n t r e colectiviti nu ar t r e b u i s fie private de ctre o c o m u n i t a t e de nivel superior de atribuiile pe care este capabil s le o n o r e z e ea nsi cel p u i n la fel de bine. Colectivitatea s u p e r i o a r nu este autorizat s i n t e r v i n dect n m s u r a n care colectivitatea de nivel inferior ar n t m p i n a difi culti n t r - u n a n u m i t d o m e n i u , n condiii b i n e stabilite i d o a r p e n t r u a o ajuta s le depeasc, iar n m o m e n t u l n care dificul tile au fost nlturate, aceasta s se retrag. C acest principiu al subsidiaritii, care este m e n i o n a t i n C a r t a E u r o p e a n a Colectivitilor Locale, este deseori nclcat, reiese i d i n faptul c n m u l t e r i statele nu acord colectivit ilor locale fondurile necesare p e n t r u n d e p l i n i r e a acestor sar cini, ba c h i a r p a r i a l s u n t n s r c i n a t e cu a n u m i t e n d a t o r i r i fr a p r i m i mijloacele c o r e s p u n z t o a r e (principiul conexitii). Mi224

vezi capitolul Economia social de pia"

59

nitrii i nalii f u n c i o n a r i se c o m p l a c n rolul binefctorului, care cltorete p r i n a r i se las srbtorit, n t i m p ce n d r u m colectivitile locale cu un h a m aurit". Subsidiaritatea este diametral opus principiului socialist al centralismului democratic". n socialism deciziile sunt luate la vrful statului i a partidului - care conform ideologiei cunoate re gulile desfurrii istoriei i astfel pot accelera dezvoltarea spre un paradis p m n t e s c iar instituiile subordonate nu trebuie dect s asculte. Un exemplu n acest sens este n o u a reform administrativteritorial d i n Republica Moldova, care face un pas napoi spre ve chile raioane sovietice. Fr nici cea m a i mic stnjeneal guvernul a explicat reprezentantului Consiliului Europei c puterea vertical trebuie reinstaurat, deoarece este absolut necesar ca reprezentanii locali s t r a n s p u n deciziile i dispoziiile guvernului n teritoriu.

Societatea civil
Pe lng e c o n o m i e i colectivitatea social exist i m a r e l e d o m e n i u al societii civile, culturale, sociale, religioase, sporti ve, etc. Aici se vede vivacitatea vieii d e m o c r a t i c e i sociale. Principiul subsidiaritii n u trebuie aplicat n u m a i n rapor t u l d i n t r e stat, societate i ceteni. El este de a s e m e n e a valabil 235 i n organizaii sociale, cooperative, asociaii e t c . Este valabil
235

Principiul de subsidiaritate este un principiu de libertate al societii i reglemen teaz relaiile dintre instituiile sociale superioare i asociaiile i iniiativele au tonome mai mici. In organizaiile de producie principul subsidiaritii poate fi folosit doar n mod analog. Procesul de producie al bunurilor sau al prestrii de servicii trebuie organizat n funcie de eficien i neseciti obiective. Prin impu nerea de sarcini de serviciu clar schiate, rmne puin spaiu pentru libertate sau chiar deioc, prin care s-ar configura propriul gust, alegerea obiectivelor. Cu toate acestea, tiinele organizrii cunosc efectul delegrii i al transferului dc respon sabilitate in motivarea angajailor. Profit-Center-Modelle, structuri de producie descentralizate, workgroups, Management by objectives, etc. sunt expresii ale aces tei cunoateri, conform creia omul trebuie nu doar s munceasc, ci s se angajeze ca persoan n munca sa. Pentru orice firm este important s aib angajai moti vai, care s se implice cu ntreaga lor personalitate i creativitate la locul de munc. Aceasta implica o anumit libertate, respectiv participarea Ja procesul de luare a deciziilor dar n aceeai msur i un mod de aciune responsabil. ns n faa legii i a terilor rspunderea revine persoanelor, n funcie de statute sau regulamente

60

i n p l a n vertical n t r e colectivitile locale i societile civile locale. Este m a i bine dac societatea civil ia sub p r o p r i a tutel grdiniele, centrele sportive i p e n t r u tineret, iar colectivitatea local se limiteaz d o a r la a sprijini aceste s t r u c t u r i a u t o n o m e p r i n subvenii i alte mijloace, n loc s le organizeze. A n t o n i m u l subsidiaritii centralismul democratic In c e n t r a l i s m u l d e m o c r a t i c " al d i c t a t u r i l o r totalitare statul sau p a r t i d u l n c e a r c s r e s t r n g spaiul societii n a i o n a l i z n d e c o n o m i a , lundu-i colectivitii locale a u t o n o m i a i a n i h i l n d societatea civil. Fiecare t r e b u i e s se limiteze la sfera lui privat, d a r i aici statul totalitar n c e a r c s preia controlul p r i n diviza rea familiei: copiii s u n t Pionieri, iar p r i n i i t r e b u i e s se angaje ze n colectivele lor sociale. Un sistem d e n u n t o r vegheaz ca i n sfera privat s fie respectat conformitatea cu s i s t e m u l . 2 4 6 Regimurile autoritare nu m e r g de regul att de d e p a r t e pre c u m o fac dictaturile c o m u n i s t e i naional-socialiste, ns i ele l i m i t e a z libertile n d o m e n i i l e c e s u n t i m p o r t a n t e p e n t r u ps t r a r e a puterii. n c o n t r a s t cu cele artate m a i sus, un stat d e m o c r a t i c are gri j, iar o societate contient i iubitoare de libertate cu att m a i m u l t , ca statul s nu i s t r m t o r e z e spaiul de activitate. n acest sens, principiul subsidiaritii nu este n u m a i un d r e p t al societii civile m p o t r i v a statului, care trebuie s i respecte spaiul social al libertii, ci este i o obligaie a societii civile de a u m p l e n re alitate acest spaiu al libertii p r i n angajamentul propriu. Otrava dulce a statului, care se o c u p de tot i care dorete s preia toate riscurile de la ceteni, paralizeaz d o r i n a de libertate a societ ii. T o c m a i rile p o s t c o m u n i s t e sunt pregnate de o a t i t u d i n e de ateptare, o atitudine plin de pretenii fa de stat.

ce au funcii de conducere i suplinire. Fie pot delega sarcini, ns nu i ntreaga rspundere. vezi capitolul Regimul totalitar"

61

O s c h i m b a r e d e m o c r a t i c a acestor societi este posibil n u m a i atunci c n d societatea civil i ia responsabilitile i obliga iile n serios i ncearc s i u m p l e ntr-adevr spaiul de liber tate. Astfel subsidiaritatea este d e o p o t r i v drept i obligaie! Subsidiaritate Principiul material care poate rezolva o sarcin material cel m a i bine: Principiul de drept protejeaz persoa na sau unitile mici m p o t r i v tutelei instituiilor superioare sau mari: * p e r s o a n a indivi dual * familie * asociaii * colectivitate local * jude * stat naional * c o m u n i t a t e su prastatal *drept la iniiativ proprie "responsabilitate personal ^autonomie sau autogestiune Principiul social u n i t a t e a supraor d o n a t intervine d a c individul sau comunitatea mic este suprasolici tat: * ajutor p e n t r u a te ajuta pe t i n e nsui

SOLIDARITATEA UN PRINCIPIU DE BAZ AL DOCTRINEI SOCIALCRETINE

n u l t i m u l capitol a m privit m a i n d e a p r o a p e principiul subsidiaritii. Acesta este principiul libertii c o m u n i t i l o r sociale i asigur n acelai t i m p libertatea personal a fiecruia. A c u m ne v o m o c u p a cu cel de-al doilea principiu social cretin funda m e n t a l care este b a z a oricrei c o m u n i t i u m a n e . C u m p o a t e f i definit acest principiu? n ceea c e u r m e a z n e vom apropia t r e p t a t de o definiie a t e r m e n u l u i de solidaritate. Solidaritatea este, pe de o p a r t e , obligaia reciproc d i n t r e m e m brii u n e i c o m u n i t i i c o m u n i t a t e a n sine, p r e c u m i d i n t r e co m u n i t a t e i m e m b r i i si, iar pe de alt p a r t e , n t r - u n sens m a i larg: ajutorul i sprijinul reciproc d i n t r e m e m b r i i u n e i c o m u n i ti. Pe scurt: solidaritatea este prietenie social. n aceast p r i m ncercare de a defini se r e c u n o a t e deja s t r u c t u r a t r i u n g h i u l a r a dreptii: D r e p t a t e a contributiv d e n u m i t i d r e p t a t e legal, re spectiv obligaia fiecrei p e r s o a n e de a c o n t r i b u i la b u n s t a r e a c o m u n i t i i c o n f o r m capacitilor sale, D r e p t a t e a d i s t r i b u t i v , care se b a z e a z pe p r i n c i p i u l n e cesitii i se refer la ajutorul a c o r d a t de ctre c o m u n i t a t e fie crui membru, i, ntr-o form modificat, dreptatea comutativ, respectiv dreptatea schimbului, care se refer la egalitatea dintre Do et Des. Dintre m e m b r i i individuali, dar care, referndu-ne la solidaritate, se afl n analogie cu unitatea dintre membrii comunitii. Din acest punct de vedere, termenii solidaritate i dreptate nu reprezint exact acelai lucru; ei se a s e a m n totui n structura lor de baz. T e r m e n u l "solidaritate" a fost de fapt preluat d i n d o m e n i u l financiar: r s p u n d e r e solidar. Aceasta apare n cazul n care

63

m a i m u l t e p e r s o a n e iau m p r e u n un credit i astfe! fiecare este responsabil fa d e b a n c . n c a d r u l u n e i c o m u n i t i , toi m e m brii sunt m p r e u n i individual responsabili p e n t r u prosperita tea, i b u n s t a r e a c o m u n i t i i sau a u n u i proiect c o m u n , chiar dac aceast responsabilitate se difereniaz individual c o n f o r m funciei i m p r i r i i sarcinilor. n afar ns, deci fa de credi tor, toi m e m b r i i i fiecare individual s u n t responsabili p e n t r u ntreaga s u m m p r u m u t a t . Un slogan trei n o i u n i , fiecare dup c h i p u l o m u l u i Acest concept d i n d o m e n i u l financiar a fost preluat de ctre diferite d o c t r i n e sociale i astfel gsim n funcie de i m a g i n e a f u n d a m e n t a l despre om trei i n t e r p r e t r i diferite ale t e r m e n u l u i de solidaritate social: 1. C o n f o r m i n t e r p r e t r i i individualiste, nu exist solidarita te n sensul strict al c u v n t u l u i . I n d i v i d u a l i s m u l liberal accept obligaia solidaritii n u m a i dac exist n baza u n u i contract-, el este solidar n u m a i dac interesele p e r s o n a l e i cele ale c o m u nitii coincid, iar n caz contrar, nu este. Un exemplu gritor este a t i t u d i n e a individualist fa de csnicie i divor. Csnicia este privit d o a r ca un c o n t r a c t , care p o a t e fi desfcut o r i c n d c o n f o r m u n e i a n u m i t e p r o c e d u r i (divor), dac interesele indi viduale s u n t divergente. C o n c e p i a c o n f o r m creia p r i n rostirea acelui Da se i n t r n t r - o instituie c o m u n , care se afl n n a t u r a o m u l u i i de aceea reprezint m a i m u l t dect un contract indivi dual, este respins categoric. 2. I n t e r p r e t a r e a colectivist poate fi reprezentat p r i n exem plul c o m u n i s t : solidaritatea este n acest caz o n o i u n e n c a d r u l luptei de clas. Solidaritate se arata n u m a i fa de clasa m u n c i t o a r e i de p a r t i d , cu toate celelalte g r u p e , care nu fac p a r t e d i n vrful de lance al revoluiei, nu se solidarizeaz* ei reprezint in a m i c u l clasei sau alte fore r e a c i o n a r e i r z b u n t o a r e . 3. I n t e r p r e t a r e a personalist sau cretin a solidaritii cu p r i n d e toate grupele sociale ale c o m u n i t i i , n special pe cei slabi

64

i sraci. Solidaritatea este un p r i n c i p i u social f u n d a m e n t a l , care i are baza n n a t u r a social a o m u l u i i este expresia concret a dragostei sociale. Aceast solidaritate c u p r i n d e n t r - o l u m e globalizat i alte p o p o a r e i naii, d a r aici trebuie respectat ordi nea acestei iubiri. Iubirea fa de aproapele nu trebuie neglijat d i n cauza iubirii fa de cel de d e p a r t e . De ce se p o a t e afirma c principiul solidaritii este u n u l f u n d a m e n t a l , c p r o v i n e d i n n a t u r a u m a n , sau c h i a r c a fost i m p r e g n a t de ctre C r e a t o r n firea u m a n ? De ce este obligaia la solidaritate o obligaie c a r e p r o v i n e d i n n a t u r a u m a n , deci un d r e p t natural? Solidaritatea o obligaie moral D e s i g u r c exist o obligaie la solidaritate c o n f o r m u n u i contract. N i m e n i n u vrea s nege acest fapt. Dac s u n t m e m b r u al u n u i club sportiv sau cultural, t r e b u i e s pltesc o c o n t r i b u i e i s iau p a r t e la activitile clubului, c o n f o r m s t a t u t u l u i fa de care m - a m obligat p r i n a d e r a r e a la club. D a r altfel stau lucrurile n comunitile de baz: familia, sta tul, n e a m u l , biserica. S u n t e m nscui n mijlocul u n e i familii, al u n u i n e a m . N u exist nici u n contract s e m n a t d e ctre m i n e care s fie cauza existenei mele n c a d r u l familiei Ionescu sau Popescu. Nu am fost ntrebat n prealabil! Prinii m e i sunt vinovai de fap t u l ca triesc de ce trebui s fiu solidar cu ei? Aceast ntrebare i acest repro fa de propriii p r i n i se afl probabil n m i n t e a u n o r a d i n t r e adolesceni, n special n perioada pubertii. Este vorba d e c o m u n i t i p r i m a r e constitutive. P e r s o a n a datoreaz acestor c o m u n i t i ntreaga sa existen, respectiv el p o a t e s existe d o a r n i d i n c o m u n i t a t e . P r i n asta nu se neag n nici un caz activitatea a u t o - m o d e l a t o a r e a persoanei; d a r aceasta p r e s u p u n e existena u n e i c o m u n i t i sau se poate aplica d o a r n cadrul comunitii251.

vezi capitolul Antropologia cretin"

65

Statul are p r i n c i p a l a sarcin de a o r d o n a viaa c o m u n a oa menilor. O civilizaie nu poate depi n evoluia sa stadiul pri m i t i v de t r i b fr existena statului. Toate culturile dezvoltate d i n istoria u m a n d e m o n s t r e a z acest fapt, n c e p n d d i n vechiul Egipt sau de la bogata M e s o p o t a m i e , polis-ul grecesc i istoria e u r o p e a n de d u p migraia popoarelor. O m u l t r e b u i e s se dez volte d i n p u n c t de vedere cultural, e c o n o m i c , t e h n i c i spiritual. El p o a t e face acest lucru d o a r dac a r e asigurat un a n u m i t m e d i u . Acest m e d i u necesit n s existena statului p e n t r u a funciona. D i n acest p u n c t de vedere se p o a t e afirma pe b u n d r e p t a t e c statul a fost i m p r e g n a t de ctre D u m n e z e u n firea social a o m u lui ca i c o m u n i t a t e p r i m a r constitutiv. F o r m a statal concret d e m o c r a i e , m o n a r h i e sau oricare alta d e p i n d e de situaia istoric respectiv i de m a t u r i t a t e a i voina o a m e n i l o r . Nu exis t o d e t e r m i n a r e n a t u r a l p e n t r u o form statal u n i c . Acelai l u c r u este valabil i p e n t r u familie i biseric, acestea la r n d u l lor fiind f u n d a m e n t a l e p e n t r u dezvoltarea o m u l u i . Astfel, fami lia, statul au d r e p t u l de a cere solidaritate d i n p a r t e a m e m b r i l o r sau cetenilor si. P r i n aceasta devine clar greeala i n d i v i d u a l i s m u l u i : o m u l nu este nici a u t o n o m , nici autarc; nu se p o a t e sustrage d i n c a d r u l c o m u n i t i i , el este n t o t d e a u n a m a i m u l t sau m a i p u i n le gat de societate. Exist ambele categorii: c o m u n i t i n baza u n u i contract, aa n u m i t e c o m u n i t i libere, i c o m u n i t i care nu iau fiin d i n v o i n a o m u l u i , ci s u n t i m p r e g n a t e n firea sa. D e o a r e ce n i m e n i nu se p o a t e sustrage societii, principiul solidaritii este i o c o n s e c i n a n a t u r i i sociale a o m u l u i . ... i principiul de baz al dreptului Fiecare om are nevoie de c o m u n i c a r e i c o o p e r a r e p e n t r u ai dezvolta p e r s o n a l i t a t e a i p e n t r u a s u p r a v i e u i , iar n acelai t i m p , f i e c a r e c o m u n i t a t e necesit c o n t r i b u i a i s u p o r t u l f i e c r u i m e m b r u a l su p e n t r u a-i n d e p l i n i s a r c i n a . Aceasta este b a z a solidaritii.

66

I n d i v i d u l i c o m u n i t a t e a se i n f l u e n e a z r e c i p r o c p r i n obi c e i u r i i t r a d i i i , p r i n p r e s i u n e a o p i n i e i s a u curajul d e adevr, p r i n decizii e c o n o m i c e d e investiie i c o n s u m , p r i n decizii p o l i t i c e , ca de ex. alegerile. In etic e x i s t u r m t o r u l p r i n c i p i u m o r a l : Acolo u n d e c i n e v a a r e o i n f l u e n , este i r e s p o n s a b i l ! I a r a r e a s t r e s p o n s a b i l i t a t e c o r e s p u n d e p o s i b i l i t i i sale r e a l e d e i n f l u e n . D e o a r e c e t r i m n c a d r u l u n e i c o m u n i t i , fie c este liber aleas fie c n e - a m n s c u t n c a d r u l ei (familie, stat, e t c ) , a v e m o i n f l u e n a s u p r a ei i p r i n u r m a r e i o res p o n s a b i l i t a t e p e n t r u a c e a s t c o m u n i t a t e . D e c i p r i n c i p i u l so l i d a r i t i i este e x p r e s i a c o n c r e t a v i r t u i i d r e p t i i (vezi m a i sus). P r i n u r m a r e , p r i n c i p i u l s o l i d a r i t i i este p r i n c i p i u l fun damental al dreptului. John F. K e n n e d y le striga concetenilor si n cadrul discur sului sau de n u m i r e ca preedinte: " N u ntreba ce poate face a r a ta p e n t r u tine, ci ce poi face tu p e n t r u ara t a ! " Persoana trebuie s serveasc comunitii, aa c u m i comunitatea trebuie s serveasc individului. D a r n ce m s u r trebuie persoana s serveasc comu nitii, i n ce m s u r comunitatea membrilor si? Limitele Solidaritii Fiecare c o m u n i t a t e are u n u l sau m a i m u l t e scopuri, care p o t fi atinse n u m a i n c o m u n i t a t e i n u m a i cu sprijinul i c o n t r i b u i a m e m b r i l o r si. P r i n u r m a r e , c o m u n i t a t e a are d r e p t u l de a cere o contribuie d i n p a r t e a m e m b r i l o r si, i a n u m e n m s u r a n care este d e p e n d e n t de acest sprijin p e n t r u atingerea scopurilor. Fiecare m e m b r u al c o m u n i t i i are d r e p t u l la ajutorul comu nitii n caz de nevoie i n m s u r a n care acest ajutor este p a r t e a scopurilor c o m u n i t i i . De ex. nu este scopul original al u n e i asociaii muzicale s sprijine financiar un m e m b r u al su aflat la nevoie; ns un m e m b r u se poate atepta ca asociaia s prezinte un m o m e n t m u z i c a l la celebrarea n u n i i sale de aur. Este deci i m p o r t a n t ca limitele solidaritii s fie exact definite, p e n t r u a evita un abuz al ideii de solidaritate. Aceste limite sunt:

67

1. scopul (-urile) c o m u n i t i i 2. n m s u r a n care acestea p o t fi atinse d o a r p r i n colabora rea n c a d r u l c o m u n i t i i 3. i d o a r n m s u r a n care acestea i p e r m i t cu adevrat o m u l u i s-i dezvolte personalitatea. Este imposibil i inacceptabil situaia n care c o m u n i t i i i m e r g e foarte bine, d a r n acelai t i m p m e m b r i l o r si prost. De aici rezult u r m t o a r e a scar de valori: 1 . M s u r i l e c o m u n i t i i s u n t justificate d o a r c n d ajut oa m e n i l o r s se dezvolte m a i b i n e dect ar fi fost posibil fr ajuto rul comunitii Un exemplu: Statul nu are d r e p t u l de a m r i impozitele pen t r u a finana m a i m u l t e evenimente c u l t u r a l e n a r . Aceasta nu este sarcina statului; acest scop se p o a t e atinge la fel de bine sau chiar m a i b i n e p r i n libera iniiativ a cetenilor. Asta nu n s e a m n ca nu este sarcina statului de a crea c a d r u l necesar p e n t r u f o r m a r e a i p r o m o v a r e a u n e i viei c u l t u r a l e c o r e s p u n z t o a r e . D a r nu este n e a p r a t datoria sa de a o r g a n i z a el nsui aceste fes tiviti, dac exist fore n c a d r u l societii, care p o t n d e p l i n i aceste sarcini (principiul subsidiaritii). Ar fi o greeal i un a b u z al solidaritii, dac statul ar prelua a n u m i t e activiti ce ar p u t e a fi m a i b i n e efectuate de fiecare individ sau de ctre comu n i t i m a i mici cu responsabilitate p r o p r i e . P r i n asta s-ar sprijini m e n t a l i t a t e a asistenei i s-ar d i m i n u a creativitatea cetenilor i disponibilitatea lor de a-i a s u m a responsabiliti. 2. Fiecare este n paralel m e m b r u al m a i m u l t o r c o m u n i t i . El lucreaz n t r - o firm, triete n t r - o familie, este m e m b r u n t r - u n club sportiv i n t r - o c o m u n i t a t e religioas. Fiecare d i n t r e aceste c o m u n i t i ateapt solidaritate i a n u m i t e contribuii, care se p o t s u p r a p u n e sau c h i a r e l i m i n a reciproc n cazul con cret. Aici se p u n e problema scrii de valori. Astfel t r e b u i e ca de ex. obligaia de solidaritate cu un club sportiv s aib o valoare m a i m i c a dect participarea la slujba de d u m i n i c , sau ngrijirea u n u i copil bolnav s fie m a i i m p o r t a n t dect exercitarea slujbei n c a d r u l firmei. Acest l u c r u se aplic n cazul u n u i conflict ce nu

68

poate fi evitat, dac nu exist alternative. M a i trebuie inut cont de ceva. Am menionat deja c solidarita tea este principiul fundamental al dreptului. Din asta rezult c: 1. Legislatorul trebuie s respecte c a d r u l i m p u s de principiul solidaritii dac u r m r e t e s organizeze societatea p r i n noi legi. 2. Principiul solidaritii ridic n n u m e l e d r e p t i i a n u m i t e cerine fa de societate i stat i r e c l a m luarea de m s u r i legis lative m p o t r i v a inconvenientelor; n acelai t i m p , acest principiu i m p u n e i c o n i n u t u l i limitele legilor, deci c u m p o t fi c o m b t u te aceste situaii negative. 3. C h i a r i n lipsa legilor necesare, fiecare om este chemat s reacioneze i s contribuie p r i n m s u r i potrivite p e n t r u nltura rea u n e i inconveniente, dac solidaritatea o cere. Astfel, prin p r o teste publice se poate atrage atenia asupra u n o r nedrepti sau se p o t cere a n u m i t e legi, d a r n acelai t i m p se poate ncepe rezolvarea problemelor p r i n m s u r i concrete (donaii, fondarea de cooperati ve, iniiative sindicale e t c ) , n limita posibilitilor; nu trebuie deci ateptat p n c n d statul abordeaz a n u m i t e probleme, ci forele iniiatoare ale societii trebuie s se auto-mobilizeze. Solidaritatea presupune loialitate n ultimele decenii, solidaritatea social a dus n special n Eu ropa la o ameliorare considerabil a siguranei sociale a unor cercuri largi de populaie. Au fost introduse asigurarea de pensie, asigura rea medical, ajutorul de omaj i alte sisteme de ajutor social; soli daritatea a fost ntr-un fel birocratizat, nzestrat cu anumite drep turi concrete. Acest lucru duce, pe de alt parte, la faptul c anumite persoane ncearc s abuzeze de aceste plase de siguran social, cu toate c sunt n m s u r s se ntrein singure. Principiul solidarit ii cere i din partea fiecrui m e m b r u loialitate fa de ceilali m e m bri i de comunitate n sine. Fraudarea asigurrii .a. sunt nclcri grave ale acestei obligaii de loialitate, deoarece se folosete n m o d nejustificat solidaritatea celorlali i a comunitii.

69

Astfel, de v i r t u t e a solidaritii i n i loialitatea, i ndeplini rea contiincioas a datoriilor n sensul dreptii contributive, p r e c u m i disponibilitatea de a accepta la nevoie sprijinul oferit, de a se lsa ajutat i nu de a-1 refuza d i n m n d r i e sau ruine, sau a nu cere d r e p t u r i ce se cuvin. D e m o c r a i a pluralist n u p o a t e supravieui p e t e r m e n l u n g fr ca diferitele g r u p u r i ce o formeaz s nu dea d o v a d de un s i m dezvoltat de solidaritate n a n s a m b l u . Astfel, n special re p r e z e n t a n i i m a r i l o r asociaii de interese, a sindicatelor, a c a m e relor nu trebuie s uite de cerinele binelui c o m u n n u r m r i r e a propriilor interese legitime de g r u p . n special, n t r - o societate n care succesul e c o n o m i c cu orice pre, egoismul de grup, p r i n cipiul distraciei au devenit bazele c o m p o r t a m e n t u l u i u n o r cer c u r i largi de p o p u l a i e , se dezvolt egoismul, o p u s u l solidaritii. Statul se afl n pericol de a fi slbit p r i n lupta d i n t r e g r u p u r i l e de interese, d e v e n i n d i n s t r u m e n t u l acestora i pierzndu-i tot o d a t i n d e p e n d e n a i o r i e n t a r e a fa de binele c o m u n . Partidele politice se p o t t r a n s f o r m a n p u r e p a r t i d e clientele, care ncear c s i m p u n exclusiv interesele a n u m i t o r g r u p u r i , fr a lua n considerare ntregul. C o r u p i a i u r m r i r e a intereselor p e r s o n a le de ctre responsabilii d i n stat reprezint n c u n u n a r e a acestor t e n d i n e . Binele c o m u n este grav lezat, dac aceste t e n d i n e nu s u n t oprite n t i m p util. Se ajunge la scderea b u n s t r i i , ba chiar la srcirea u n o r largi cercuri de populaie, deoarece nu se m a i a t i n g situaiile de o p t i m social, care p r e s u p u n o echilibrare a in tereselor p r i n c o m p r o m i s . Crete pericolul conflictelor sociale violente n societate. Cultivarea sntoas a solidaritii repre zint p r e m i s a p e n t r u un stat de d r e p t prosper, liber i social.

STATUL

SOCIAL261

PRINCIPII LIMITE POSIBILITI Prof. Dr. M a n f r e d S P I E K E R Statul social este un stat care t i n d e nu n u m a i spre s i g u r a n social, ci i spre d r e p t a t e social, integrare social i nlesnirea dezvoltrii p e r s o n a l e . Legitimitatea statului social d e p i n d e de apropierea t r e p t a t de aceste eluri. Ele sunt p a r t e integral a bi nelui public. Nu este sarcina statului de a prelua n n t r e g i m e sub p r o p r i a regie realizarea acestor eluri. El trebuie d o a r s asigure c societatea va fi capabil, d a t o r i t condiiilor create, s ndepli neasc aceste scopuri. Trei principii: S o l i d a r i t a t e a . . . Dezvoltarea p e r s o n a l a ceteanului, acel el al statului so cial, n care se c o n t o p e s c toate celelalte eluri, nu este n p r i m u l r n d opera sistemului de prestaii al statului social, ci este fruc t u l disponibilitii i a p t i t u d i n i i o a m e n i l o r i ale asociaiilor lor sociale, n p r i m u l r n d familia i n t r e p r i n d e r e a , de a prelua ini iativa, de a face eforturi i de a aduce p e r f o r m a n e . D i n cauza acestui el, statul social trebuie s i n seam de principiile soli daritii i subsidiaritii. Principiul solidaritii a stat la baza statului social. Dac soli daritatea este acea virtute, care l face pe om pregtit i capabil s urmreasc n p e r m a n e n binele c o m u n , atunci soluionarea ce rerilor muncitoreti cu privire la asigurrile de pensie, sntate, ac cidente, omaj, recompensele p e n t r u victimele de rzboi i familiile lor, p r e c u m i ajutorul social p e n t r u nevoiai au fost obligaii soli dare. Att pactul de solidaritate greoi i dureros cu noile land-uri din vechea DDR, ct i ajutoroarele de dezvoltare p e n t r u statele din lumea a treia sunt obligaii solidare naionale i internaionale.
261

cu permisiunea autorului, extras dintr-un fragment din Der Rotarier" 4/97

71

Principiul solidaritii ar fi neles greit dac ar fi interpretat ca i c u m ar d i s p u n e e x p a n s i u n e a c o n t i n u a sistemului social statal sau ca i c u m ar fi d o a r scutul beneficiarului. El m a i cere solidaritate att cu contribuabilii, ct i cu familiile, care p r i n copiii lor asigur c o n t r a c t u l d i n t r e generaii. D a c schimbrile demografice ajung s reprezinte o a m e n i n a r e e l e m e n t a r p e n t r u sistemul de prestri sociale i dac trebuie evitat un conflict n t r e generaii, a t u n c i solidaritatea cu generaiile viitoare reprezint o condiie c e n t r a l de stabilitate p e n t r u statul social. n t r e b a r e a n u este ce p r e t e n i i vor avea o a m e n i i o d a t ajuni la b t r n e e , ci ce se p o a t e p r e t i n d e n m o d c o r e c t de la g e n e r a i a ce v i n e " (J. Borchert). O p o l i t i c social, care i m p u ne d r e p t a t e a social abia la d i s t r i b u i r e a ajutoarelor i nu deja la s t r n g e r e a mijloacelor, d r m d i s p o n i b i l i t a t e a de p r e s t a r e i solidaritatea. Cu s i g u r a n c r e s p e c t u l p e n t r u b t r n e e i ajutorul la nevoie s u n t o i m p e r a t i v i t a t e a solidaritii, d a r p r i n cipiul a s i g u r r i i nivelului d e t r a i n u p o a t e r m n e intangibil, d a c a d u c e la t r a n s f o r m a r e a generaiei u r m t o a r e n iobagii generaiei p e n s i o n a r e sau la jefuirea familiilor cu copii. Asigu r a r e a obligatorie de ngrijire nu p o a t e fi o i m p e r a t i v i t a t e socialstatal, d a c cel nevoia d i s p u n e de f o n d u r i l e n e c e s a r e p e n t r u a se ngriji singur. n acest fel ar d e v e n i un i n s t r u m e n t n e s o l i d a r al a s i g u r r i i m o t e n i r i i . Subsidiaritatea ... Statul social trebuie s respecte, pe lng p r i n c i p i u l solidari tii, i principiul subsidiaritii. Acesta este acel principiu, care p e r m i t e statului sau c o m u n i t i l o r s u p e r i o a r e s se amestece n u m a i n acele p r o b l e m e , ce nu p o t fi rezolvate i n d e p e n d e n t de ctre ceteni sau de ctre c o m u n i t i l e mici. T o t o d a t acest principiu i m p u n e statului sau c o m u n i t i l o r superioare, ca, nainte de a prelua o p r o b l e m a u n e i c o m u n i t i inferioare, s ncerce s g seasc o soluie de m p u t e r n i c i r e a acesteia sau a c e t e a n u l u i n vederea rezolvrii problemei la nivel inferior.

72

Principiul subsidiaritii este acela care aduce n t o t d e a u n a a m i n t e statului c n d a t o r i r e a sa este de a da ajutor p e n t r u ajutor p r o p r i u . n d a t o r i r e a sa nu poate fi aceea de a aproviziona cet e a n u l s a u aceea de a ine sub p r o p r i a cupol dezvoltarea aces tuia. Aceasta este totui o tentaie p e r m a n e n t a politicii sociale. Principiul subsidiaritii se cldete pe p r e m i s a antropologic, c o n f o r m creia reuita vieii o m e n e t i nu d e p i n d e de sistemul de prestaii sociale, ci se b a z e a z pe disponibilitatea i capacitatea fiecruia de a prelua iniiativa i de a realiza p e r f o r m a n e . P r i n cipiul subsidiaritii este cheia p e n t r u a proteja statul social de a u t o d i s t r u g e r e p r i n alunecarea spre u n stat aprovizionator. ... b i n e l e c o m u n Un stat social, care i orienteaz sistemul de servicii d u p principiile solidaritii i subsidiaritii, este pe d r u m u l cel b u n de a realiza binele c o m u n . Binele c o m u n este m s u r a de cisiv p e n t r u legitimitatea statului social. Reprezint totalitatea condiiilor sociale i politice ale dezvoltrii p e r s o n a l e a o m u l u i . C e r e statul social. Totodat l limiteaz ns pe baza premisei an tropologice, care, ca i principiul subsidiaritii, se bazeaz pe faptul c reuita vieii o m e n e t i d e p i n d e de disponibilitatea i capacitatea fiecruia. Aceast p r e m i s nu limiteaz d o a r statul social. Ea i m p u n e i ceteanului s-i limiteze s-i revizuiasc c o n t i n u u cerinele de prestaii sociale statale i s r e n u n e la a n u m i t e prestaii de care nu are nevoie sau care i-au ndeplinit deja scopul ajutor p e n t r u ajutor p r o p r i u . D i n acest principiu al binelui c o m u n reiese i principiul con formitii prestaiilor sociale cu o r n d u i r e a economic. C o n formitatea cu o r n d u i r e a e c o n o m i c n s e a m n c prestaiile sociale trebuie s se orienteze ct de m u l t posibil d u p valorile f u n d a m e n t a l e ale o r n d u i r i i societii, adic a p r a r e a d e m n i t ii u m a n e , libertii p e r s o n a l e i a responsabilitii de sine, d a r i d u p e c o n o m i a de pia social. C o n f o r m i t a t e a cu o r n d u i r e a

73

e c o n o m i c nu n s e a m n c politica social trebuie s se s u b o r d o neze politicii e c o n o m i c e . Politica e c o n o m i c i cea social s u n t s t r n s legate u n a de cealalt i au aceeai n s e m n t a t e p e n t r u bi nele c o m u n . Aa c u m sistemul statal de prestaii sociale d e p i n d e p e n t r u finanarea sa de o e c o n o m i e eficient, care la r n d u l ei se b a z e a z pe o o r n d u i r e e c o n o m i c liber i funcionabil, la fel i e c o n o m i a eficient i o r n d u i r e a e c o n o m i c d e p i n d de sigurana i linitea social, deci i de statul social. C o n c e p t u l economiei sociale i-a nsuit aceast idee, la fel ca i teoria social catolic. Atitudinea etic a ceteanului statului social P e n t r u a d i m i n u a riscurile statului social nu este de ajuns a-i r e o r g a n i z a s t r u c t u r i l e , r e s p e c t n d principiile solidaritii, a subsidiaritii i a binelui c o m u n . Trebuie verificat i atitudi n e a etic a ceteanului. Este vorba de ntrebarea: ce a t i t u d i n e , c o m p o r t a m e n t i ateptri trebuie s aib ceteanul, astfel nct statul social s-i p o a t n d e p l i n i funcia subsidiar. Se p o t dife renia trei d i m e n s i u n i ale acestei a t i t u d i n i : d i m e n s i u n e a d i s p o ziiei i capacitii individuale de r a n d a m e n t d i m e n s i u n e a com p o r t a m e n t u l u i social i d i m e n s i u n e a o r i z o n t u l u i n care au fost inserate toate aspiraiile i ateptrile. P r i m a condiie m o r a l a statului social subsidiar este dis poziia i capacitatea individului de a dezvolta iniiative i de a realiza p e r f o r m a n e l e necesare p e n t r u reuita vieii sale. P r i n p e r f o r m a n e " n u s e nelege n u m a i p r o d u c e r e a d e b u n u r i care p o t fi s c h i m b a t e pe b a n i n c a d r u l pieei, ci orice efort personal realizat p e n t r u n d e p l i n i r e a u n e i funcii, desfurarea u n e i ac tiviti sau preluarea u n e i responsabiliti. P e n t r u a mpiedica necarea acestei dispoziii n a t u r a l e a o m u l u i de a realiza perfor m a n e , ba c h i a r a-i sprijini dezvoltarea i a o consolida, p e n t r u ca a t i t u d i n e a de via s fie m a r c a t de c u l t u r a i n d e p e n d e n e i " , a t u n c i trebuie create condiiile necesare acestei evoluii i asigu rate posibilitile de a ctiga i de a exercita responsabilitatea de sine, a u t o c o n t r o l u l i ncrederea n sine. i deoarece familia este

74

spaiul p r i m a r n care aceasta are loc, ea trebuie a p r a t i spriji nit. Exercitarea responsabilitii de sine p r e s u p u n e ns i a n u m i t e a t i t u d i n i ce duc inevitabil la t e r m e n u l de virtute". Aceste a t i t u d i n i , respectiv virtuile hrniciei, perseverenei, economiei, a chibzuinei i a autocontrolului trebuie reabilitate nu n u m a i n educaie i coal, d a r i n c a d r u l sistemului statal de prestaii sociale, p e n t r u a-i asigura stabilitatea. A d o u a condiie moral a statului social subsidiar este com p o r t a m e n t u l solidar al cetenilor. n m o m e n t u l n care sistemul de prestaii sociale se confrunt cu ateptri i cerine ce nu p o t fi ndeplinite, iar p u r t t o r i i acestui sistem se t e m d i n ce n ce m a i m u l t de a nu fi nedreptii, reflecia asupra solidaritii sau spiri tului cetenesc, sau c u m m a i este d e n u m i t aceast virtute, ca p t o i m p o r t a n central p e n t r u atitudinea etic a ceteanului statului social. Dac ornduirea social reprezint o condiie sub sidiar p e n t r u reuita vieii individuale, atunci respectarea acestei o r n d u i r i este o dovad de respect de sine. Ceteanul nu trebuie, d i n propriul interes, nici s se distaneze de acest sistem social, d a r nici s mbrace rolul profitorului de ocazie, care face uz de aceste prestaii, d a r care nu vrea s participe la asigurarea lor. V i r t u t e a solidaritii implic aprecierea sistemului de presta ii sociale nu n u m a i de ctre beneficiari, ci i de ctre contribua bili. Ea nu este efectul u n u i a l t r u i s m s u p r a n a t u r a l , ci al nelege rii faptului c funcionarea statului social reprezint o condiie mijlocitoare a dezvoltrii vieii individuale. Aceasta n s e a m n p e n t r u c e t e a n u l pltitor de taxe i i m p o z i t e c aprob p a r t e a deranjant, respectiv contribuiile necesare p e n t r u finanarea prestaiilor sociale, fr a p r e t i n d e p e r m a n e n t o r e c o m p e n s di rect i i m e d i a t . P e n t r u a-i nlesni acest lucru, legislaia trebuie s garanteze, c o n f o r m condiiilor s t r u c t u r a l e de stabilitate enu m e r a t e m a i sus, c aceast p a r t e d e r a n j a n t nu devine o povar, avantajnd astfel apariia unei m o r a l e m a r g i n a l e i a u n u i c o m p o r t a m e n t bivalent. P e n t r u beneficiar, aprecierea sistemului de prestaii sociale n s e a m n a nu vedea n aceste prestaii n u m a i sprijinul vieii sale

75

individuale, ci s fie i d i s p u s i capabil de a r e n u n a la o prestaie social, de care poate d i s p u n e d i n p u n c t de vedere legal, d a r de care nu are obiectiv nevoie. Aceasta n s e a m n a accepta greelile n o r m a l e ale instituiilor i a nu le exploata d i n plin; n s e a m n a-i stabili principiile p r o p r i u l u i c o m p o r t a m e n t n aa fel, nct sistemul social s-i p o a t p s t r a subsidiaritatea i stabilitatea, chiar i atunci c n d aceste principii sunt adoptate de fiecare. Aceast generalizare a principiilor de via este cu att m a i necesar, cu ct n t r - u n stat de d r e p t social i d e m o c r a t i c , ce t e a n u l p o a t e d e t e r m i n a n m a r e m s u r prestaiile p e care l e p r i m e t e , fie c influeneaz p r i n asociaiile d i n care face p a r t e forma legal a d i m e n s i u n i l o r acestor prestaii sau condiiile de o b i n e r e a lor, fie c i regleaz n aa m o d p r o p r i u l c o m p o r t a m e n t , nct s p o a t beneficia de ele. P e n t r u p s t r a r e a acestei li berti, d e o a r e c e modelele alternative publice sau private de asi g u r a r e a u n u i s t a n d a r d m i n i m de trai ar duce la scderea binelui c o m u n i astfel la n g r d i r e a posibilitilor de m o d e l a r e indivi d u a l a vieii, ceteanul, c r u i a i s u n t date aceast libertate i aceast putere, trebuie s fie capabil s p o a r t e i responsabilitatea corespunztoare. A treia condiie m o r a l a statului social subsidiar const n capacitatea c e t e a n u l u i de a-i stabili o r i z o n t u l de via n care i o r d o n e a z aspiraiile i ateptrile sale, deci s accepte p r o b l e m a m r g i n i r i i . D a c subsidiaritatea i stabilitatea sistemu lui de prestaii sociale s u n t legate n m a r e m s u r de ateptrile individuale, care la r n d u l lor oglindesc rezolvarea s a u nerezolvarea problemei m r g i n i r i i , a t u n c i capacitatea ceteanului de a n f r u n t a aceast p r o b l e m nu m a i are d o a r o relevan privat, ci capt i u n a social. Dezvoltarea aspiraiilor i ateptrilor nu depinde n u m a i de poziia social i n d i v i d u a l , de dezvoltarea g e n e r a l a stan d a r d u l u i de via, de i m a g i n e a d e s p r e s i g u r a n a i d r e p t a t e a social specific locului sau p e r i o a d e i p r e c u m i de sistemul de p r e s t a i i sociale i condiiile de solicitare a acestora, ci i de dis poziia i capacitatea c e t e n i l o r de a se c o n f r u n t a cu p r o b l e m a

76

m r g i n i r i i i a m o r i i , deci de a lega vita activa" i vita socialis" de vita c o n t e m p l a t i v a . " N i c i u n paradis p e p m n t Societatea secularizat i individualizat are t e n d i n a de .a c o n f r u n t a statul cu ateptri utopice i de a suprasolicita siste m u l su de prestaii sociale. Dac m r g i n i r e a este i n t e r p r e t a t ca absolut sau relativ, dac m o a r t e a este privit p r i n t r - o per spectiv i m i n e n t ca sfrit irevocabil al vieii sau p r i n t r - u n a t r a n s c e n d e n t ca sfrit al u n e i pelegrinri sau n c e p u t al u n e i n o i viei, toate acestea nu r m n fr efect asupra distanei i n u t e fa de lucrurile acestei l u m i , tot astfel i a s u p r a profilului ateptrilor individuale. C u ct m a i m u l t aspiraiile sunt create i ierarhizate sub specie m o r t i s " , i cu ct se a+eapt m a i m u l t n d e p l i n i r e a lor n s c u r t a p e r i o a d p n la m o a r t e , cu att m a i utopice, suprasolicitate i destabilizatoare p a r a deveni ele p e n t r u stat. Cu ct m a i m u l t se r e n u n la ideea b u n u l u i superior sau a elului final al vieii u m a n e , iar frica ce m o a r t e trece ca cel m a i m a r e r u n locul aspirrii spre acest b u n , cu att m a i m u l t ferici rea o a m e n i l o r este redus la o trecere c o n s t a n t de la d o r i n la dorin". ( T h o m a s Hobbes) Capacitatea nelimitat de a savura conteaz n aceast soci etate a t r i r i l o r m a i m u l t dect savurarea limitat. Statul social este m p i n s n rolul g a r a n t u l u i fericirii i calitii vieii, n care i pierde subsidiaritatea i stabilitatea i n care nu n u m a i c nu va sprijini reuita vieii individuale, ci o va n g r e u n a , ba c h i a r mpiedica. Astfel se p r e z i n t la sfritul sec. XX o n o u teorie a statului social sub titlul I r o n i a statului", care p o r n e t e de la fap t u l c i statele de binefacere vestice ... au supraevaluat reuita apropierii de p a r a d i s " . ( H e l m u t Willke) D i n aceast u l t i m condiie m o r a l a statului social subsidiar nu se p o t d e d u c e principii p e n t r u legislator. D e p i r e a problemei m r g i n i r i i i dezvoltarea vita contemplativa" se sustrag influen ei politice, spre deosebire de celelalte condiii ale statului social

77

subsidiar. Ele r m n responsabilitatea individual a ceteanu lui, el fiind d u p c r e d i n a cretin sprijinit de mila, la a crei percepie este ajutat de ctre familii, coli, asociaii sociale i n special de biserici, d a r u n d e politica nu i pierde ntreaga res ponsabilitate. Politica trebuie s creeze p r i n legea bisericii de stat i legea zilelor de srbtoare condiiile sub care c r e d i n a cretin i bisericile se p o t desfura n c a d r u l opiniei publice.

MORALA CA I CAPITAL271 VIRTUILE DE CONDUCTOR ALE MANAGERULUI N NTREPRINDERILE MODERNE DESPRE DINTRE ETIC I Prof. Dr. Albert GlL RELAIA

ESTETICA N PRIM PLAN

Prioritatea persoaneiJn cultura firmei


D u p concepia clasic, o m u l d i s p u n e de dou caliti care i formeaz "capitalul u m a n " : r a i u n e a i voina. Un m a n a g e m e n t u m a n nu e l i m i n raionalitatea angajailor, deoarece astfel s-ar pierde creativitatea iar aceasta este o caracteristic p r i m o r d i al a o m u l u i . n s o i n f o r m a r e m a i b u n asupra elurilor i scopurilor fir m e i nu este nc de ajuns. D u p c u m se arat n etica filosofic, c u n o a t e r e a faptei b u n e n u duce l a u n c o m p o r t a m e n t b u n . Fapta b u n trebuie privit i ca scop, trebuie s vrei s acionezi bine. Aceasta n s e a m n p e n t r u m a n a g e r c el trebuie s conving oa m e n i i i s-i ctige de p a r t e a sa. Experiena arat c d o a r poziia nalt a m a n a g e r u l u i nu ajunge p e n t r u a atinge aceast motiva re. C o n v i n g t o r este d o a r acel manager, a crui putere (potestas) este completat de autoritatea (auctoritas) sa ca personalitate in tegr, deoarece autoritatea acioneaz de jos n sus, bazndu-se pe ncredere. Un m a n a g e r este deci solicitat n ntreaga lui personalitate. D u p c u m scrie M a r k Simons: " N u sistemul e c o n o m i c are nevoie de etica, ci cei care practic economia".
Cu permisiunea autorului, extras dintr-un fragment cu acelai nume n cartea Morala ca i capital Perspective ale dialogului ntre economie i etic", editat de Michae 1 Worz, academician al diecezei Rottenburg-Stultgart.ca i documentaie a simpozionului dintre 5. 7.10.1989

79

tacheta este sus pus, fr ndoial, d a r cu asta i este dator orice m a n a g e r . Totui se p u n e ntrebarea: Ce ajut de fapt la salt? Tehnici p e r f o r m a n t e de m a n a g e m e n t sau m a i degrab atitudi nea, respectiv, principiile de via? Cele d i n u r m p a r a fi cele n d r u m t o a r e . n s u n l u c r u este clar: n i m e n i n u sare peste ta chet fr a n t r e n a m e n t . A n t r e n a m e n t p e n t r u lider: virtuile D i n ce n ce m a i des se ajunge la aceeai concluzie: etica p r o fesional de care este atta nevoie nu poate fi s e p a r a t de etica p e r s o a n e i n a n s a m b l u . C h i a r dac n exercitarea profesiei, respectiv n m a n a g e m e n t u l b u n u r i l o r sau al persoanelor, apar a n u m i t e p r o b l e m e specifice- d i n p u n c t de vedere etic, separa rea d i n t r e sfera privat i cea de lucru nu este posibil. D a c n cele ce u r m e a z se face o difereniere, chiar i n u m a i p u n c t a t , n t r e v i r t u i l e ce caracterizeaz o personalitate m o d e l i virtuile specifice de m a n a g e m e n t , aceasta n u m a i d i n motive metodologice. n ceea ce privete virtuile ns, la n c e p u t tre buie clarificat o confuzie: " O m u l v i r t u o s " a fost m u l t v r e m e privit ca avnd o a t i t u d i n e s t r i n de l u m e , care l m p i n g e a spre ridicol. Poate cauza era o teorie a obligaiilor, prea formal. Vir t u t e a " este de fapt altceva. D u p definiia clasic, ea reprezint u u r i n a cptat de a a c i o n a bine. Poate fi c o m p a r a t cu ca pitalul u n e i n t r e p r i n d e r i : crete d i n ce n ce m a i m u l t datorit eficientelor a c i u n i n t r e p r i n z t o a r e , i p r i n existena sa p e r m i t e o activitate n c u n u n a t de succes. Analog se poate deci afirma: v i r t u t e a l face pe om p u t e r n i c . D i n p u n c t de vedere m e t o d i c ne p u n e m urmtoarele dou ntrebri: Ce caliti are o personalitate model? La aceast n t r e b a r e se poate r s p u n d e foarte scurt: L i d e r u l are carism. Acest cuvnt este un t e r m e n provenit d i n teologia cretin i n s e a m n " h a r (dumnezeiesc)". El a fost i n t r o d u s de

80

ctre M a x Weber n sociologie i aplicat liderului. Liderul este deci cineva care are un talent deosebit. I n l i t e r a t u r a a m e r i c a n , c a r i s m a este m p r i t n cinci componente: a) n c r e d e r e a n sine: Liderul crede n sine nsui. El este si g u r c i va putea atinge elul. b) A u t o d e t e r m i n a r e : Liderul nu se las influenat sau mpie dicat n aciunile sale de ctre "sondaje de o p i n i e " s a u de condiii nefavorabile. tie ce vrea i i u r m r e t e i m p e r t u r b a b i l elul. c) C u n o a t e r e a o a m e n i l o r : Liderul i c u n o a t e b i n e subalter nii. tie ce au pe suflet i u n d e le s u n t limitele. El p o a t e diferenia ntre solicitare i suprasolicitare. L d) Simul prieteniei: Liderul i iubete subalternii i este iu bit de ctre acetia. Aceasta i d e t e r m i n nu de p u i n e ori s-i depeasc limitele. e) Lipsa conflictelor: Liderul nu este implicat n p r o b l e m e psihologice personale. EI nu p o a r t lupte interioare sau conflicte c a r e s - i afecteze activitatea. Este m p c a t cu sine nsui. Ce v i r t u i d e t e r m i n practica managerial? D u p c u m arat experiena, m a n a g e m e n t u l s e formeaz d i n trei m o m e n t e : diagnoz, decizie i realizare. Fiecare p a r a m e t r u poate f i o p t i m i z a t c u ajutorul virtuilor, d u p c u m u r m e a z : a) Pentru optimizarea diagnozei: D e t e p t c i u n e : Capacitatea de a deosebi i de a gsi mij loacele potrivite p e n t r u atingerea elului. n afar de asta, liderul are viziuni. El poate anticipa viitorul, planifica proiecte, stabili eluri. Sinceritate: Aceast v i r t u t e reprezint c o n c o r d a n a d i n t r e gndire, vorb i aciune. Liderul triete aceast unitate. El nu se amgete pe sine i pe ceilali, ci poate privi realitatea n fa. b) Pentru optimizarea deciziei: M r e i e : Este v i r t u t e a clasic a " m a g n a n i r a i t a s " , p a r t e a activ a curajului, care c o n s t n a t i n d e spre ceva m r e i a nu

81

se complace n m e d i o c r i t a t e a p r o p r i e sau a altora. Liderul nu este u n ngmfat m u l u m i t d e sine. n d r z n e a l a : Dispoziia de a-i a s u m a riscurile. Ea este virtutea principal a ntreprinztorului. O p t i m i s m u l : Fr s p i a r d contactul cu realitatea, lide r u l are ns o a t i t u d i n e o p t i m i s t . O p t i m i s m u l este indispensabil p e n t r u luarea deciziilor. Spirit de colegialitate: ine p r o p r i u l ego sub control i ajut astfel la luarea u n o r decizii raionale. c) Pentru optimizarea realizrii: Serviabilitate: George Gilder a afirmat o d a t c a l t r u i s m u l este b a z a capitalismului. P u n e r e a n slujba scopului i a o a m e n i lor caracterizeaz d r u m u l spre succes. M o d e s t i e : C i n e vrea s fac t o t u l s i n g u r i scade cu m u l t r a n d a m e n t u l . n c r e d e r e a n ceilali i delegarea de sarcini s u n t ns posibile n u m a i dac este destul de m o d e s t p e n t r u a se r e t r a ge d i n c e n t r u l ateniei. R b d a r e : Exist o a m e n i i situaii ce trebuie tolerate o pe^ r i o a d de t i m p dac nu se ntrevd s c h i m b r i pe t e r m e n scurt. Liderul poate atepta i s u p o r t a . De altfel: n u m a i cine poate n d u r a (suporta) este capabil s iubeasc. Autodisciplin: C i n e d dovad de nelegere fa de cei lali o a m e n i d i s p u n e de tria de caracter n e c e s a r de a cere m u l t de la p r o p r i a p e r s o a n . " P u n c t e l e slabe" ( b u t u r a , predispoziia la ceart, escapade a m o r o a s e etc.) p o t afecta n t i m p linitea inte rioar a liderului. Autodisciplin l protejeaz de toate acestea. Curajul: Conflictele exterioare nu t r e b u i e evitate cu orice pre. Curajul este necesar p e n t r u a corecta ce trebuie. Liderul nu se las abtut p r i n presiuni externe sau greuti de la d r u m u l pe care l consider corect. P e r s o n a l i z a r e : Simul prieteniei l face pe lider s nu con d u c o m a s a n o n i m , ci indivizi, deci s slujeasc. Relaia perso nal cu subalternii i p e r m i t e s aduc laude potrivite, s-i arate interesul fa de prerile lor i s le respecte sfera privat.

82

Etica este atrgtoare: despre relaia etic estetic M a i devreme am ncercat s d i s t r u g e m imaginea o m u l u i vir t u o s s t r i n de l u m e . Acelai l u c r u este valabil i p e n t r u etic n a n s a m b l u . Aa c u m n u s e poate c o n c e p e existena fr u n i t a t e , adevr i frumusee, la fel nu se poate d e s p r i " c o m p o r t a m e n t u l b u n " d e " c o m p o r t a m e n t u l frumos". N u exist v i r t u i m o r o c n o a s e . Etica i estetica sunt legate u n a de alta. Aceast afirmaie va fi explicat n ceea ce u r m e a z : A c i u n e a etic este tot t i m p u l p r e c e d a t de o decizie liber. P r i n exercitarea acestei l i b e r t i se f o r m e a z inovaia i creati vitatea, care s u n t t e r m e n i d e n a t u r estetic. n t i m p c e b i n e l e " nu p o a t e fi n t o t d e a u n a i m e d i a t r e c u n o s c u t i este des rezulta t u l refleciei, " f r u m o s u l " a r e u n efect i m e d i a t . P e n t r u m a n a ger, acest l u c r u n s e a m n c t r e b u i e s se s t r d u i a s c p e n t r u ca " b i n e l e " s fie r e c u n o s c u t . ( U n i i c o n f u n d acest l u c r u cu a se p u n e pe sine n scen.) C o n v i n g e r e a de i m p o r t a n a esteticii este relevat de multele n c e r c r i de a m b u n t i c u l t u r a firmei. Ele p o r n e s c de la r e c l a m , o p t i m i z a r e a proceselor i a o r g a n i z r i i l a locul d e m u n c , a j u n g n d c h i a r p n l a m b r c m i n t e sau b u n e l e m a n i e r e la m a s . O alt dovad a i m p o r t a n e i elementelor de estetic n ntre p r i n d e r e este atenia sporit ce se a c o r d i n s t r u i r i i retorice a m a n a g e r u l u i . Aici se aplic n special concepia clasic a retoricii. Att Cicero ct i Q u i n t i l i a n nu au desprit niciodat t e h n i c a retoric de d i m e n s i u n e a etic a o r a t o r u l u i . E l o q u e n t i a " (eloc vena) era d e t e r m i n a t de trei p a r a m e t r i : cunotinele concrete (cci altfel nu va fi luat n serios); calitatea etic a o r a t o r u l u i (fr de care are loc m a n i p u l a r e a ) i de-abia n al treilea r n d stpni rea tehnicilor retorice i a c o m u n i c r i i non-verbale. Afirmaiile lui Q u i n t i l i a n o r a t o r nisi b o n u s " ( n u m a i o m u l b u n poate fi un orator) sau "ubi iniusta causa est, ibi rhetorice n o n est" (unde cauza negociat este n e d r e a p t , acolo nu ajut nici a r t a retoric) dovedesc n r d c i n a r e a aspectelor estetice, de i m a g i n e , n s t r u c t u r a etic de a n s a m b l u a persoanei.

83

D i n acest p u n c t de vedere, orientarea estetic a aciunii etice este un deziderat urgent. Cci n u m a i astfel p o t exista acele exem ple, care sunt i atrgtoare: o n o u aristocraie a spiritului i a faptei care poate fi a d m i r a t . i aceast elit este necesar. Fr existena u n u i strat c o n d u c t o r care s reprezinte un el, socie tatea noastr s e a m n cu un m u u r o i de furnici, care au m u l t t r e a b i i ndeplinesc obligaiile, d a r sunt srace n idealuri. n aceast funcie de m o d e l const att de. subliniat responsabili tate social a n t r e p r i n z t o r u l u i : d o a r bogia material nu este suficient. O m u l este m a i m u l t dect materie. El trebui s reg seasc n modelele sale, n cei care l p o t n d r u m a p r i n realizrile lor, n t r u c h i p a r e a valorilor care c o r e s p u n d d e m n i t i i sale. R e z u m n d , p u t e m concluziona: estetica fr etic devine ma n i p u l a r e i distruge ncrederea. Realitatea devine astfel nscenare. D a r n u m a i discursul etic atinge d o a r pe cei care triesc deja etic. Etica fr estetic r m n e fr efect, i p r i n u r m a r e m o a r t .

DE CE TREBUIE S SE ANGAJEZE UN CRETIN N SOCIETATE I POLITIC

P e n t r u a r s p u n d e la aceast n t r e b a r e , trebuie m a i nti p u s n t r e b a r e a la cine ne referim. C a r e cretin trebuie s se angajeze? R s p u n s u l la aceast n t r e b a r e ne p o a r t n d o m e n i u l pe care te ologia l n u m e t e eclesiologie", deci teoria despre biseric. Aici trebuie privite d o u axe. Pe de o p a r t e , biserica d r e p t c o r p m i s t i c al lui Isus H r i s t o s , care c u p r i n d e biserica lupttoare pe p m n t , biserica suferind d i n p u r g a t o r i u i biserica t r i u m f t o a r e d i n cer, iar pe de alt p a r t e , biserica n l u m e ca organizaie ierarhic, care este format d i n p r e o i , clugri i laici. A fi cretin n s e a m n a u r m a calea lui H r i s t o s . Toi credin cioii i u r m e a z calea, chiar dac n feluri diferite. P r e o t u l l u r m e a z pe H r i s t o s p r e d i c n d , n special n Joia M a r e , s r b t o r i n d jertfa liturghiei i respectndu-i s a c r a m e n t u l . Clugrii ncear c s-1 u r m e z e pe H r i s t o s p r i n viaa lor, avnd n faa ochilor cele p a t r u z e c i de zile de post i r u g c i u n e n deert sau exemplul m i lostivului s a m a r i t e a n i n c e r c n d s triasc d u p aceste pilde, avnd astfel o n c l i n a r e contemplativ sau caritativ. Iar p e n t r u laic este pilda lui H r i s t o s n t i m p u l vieii sale pe p m n t , c n d a lucrat, deci n t r e vrsta de 14 i 30 de a n i . Toi credincioii cretini s u n t egali n d e m n i t a t e a lor de copii ai lui D u m n e z e u i egali n d r e p t u l la sprijinul bisericesc i la sacramentele bisericii, dar diferii n vocaia i sarcina lor. Societatea i politica d o m e n i i prioritare ale cretinilor laici A t u n c i c n d v o r b i m de un cretin care trebuie s se angajeze n societate i n politic, ne referim, n p r i m u l r n d , i n special la p e r s o a n a laic.

85

Nu este sarcina p r e o t u l u i de a fi activ pe p l a n politic i social, ceea ce nu n s e a m n c el nu p o a t e avea p r o p r i a p r e r e sau c n sarcina sa de predicator* nu ar i n t r a i cultivarea la credincio ii cretini contiinei p e n t r u d r e p t a t e i m o r a l sau s scoat n eviden nedreptile. U n preot p o a t e d a i m p u l s u r i . p e n t r u u n c o m p o r t a m e n t social i desigur poate ajuta n cazuri concrete de nevoie, d a r funcia sa nu este politic. O nelegere eronat a ro lului preoilor a s c u n d e n ea pericolul apariiei u n u i clericalism nefast, a u n e i depiri de limit inadmisibil, n care un preot i a s u m n baza slujbei sale bisericeti fa de o a m e n i i rolul de a decide p e n t r u alii i asupra u n o r lucruri p u r p m n t e t i , efectu n d astfel un transfer inadmisibil de autoritate i c o m p e t e n d i n d o m e n i u l religios n cel lumesc. D e s i g u r este sarcina clugrilor - n funcie de c a r i s m a or d i n u l u i de a se angaja n a n u m i t e d o m e n i i sociale, n coli, la ngrijirea bolnavilor, n orfelinate .a.m.d., o r i u n d e este nevoie, u n d e trebuie acoperit o lips cu dragoste i d r u i n a . n s clu grii trebuie s nu uite c ei au o funcie escatologic, ei se impli c d i n d r u i n ctre Hristos, p e n t r u c m e r i t s-i foloseasc viaa d i n dragoste p e n t r u Hristos. P r i n viaa de d r u i r e pe care o d u c , ei a d u c a m i n t e de valoarea vieii venice. O r d o n a r e a vieii politice, e c o n o m i c e i sociale este, n pri m u l , r n d sarcina laicilor cretini, care convieuiesc cu cei necre dincioi n t r - o l u m e m a i m u l t sau m a i p u i n secularizat i care p r i n m u n c a lor i acoper nevoile existeniale, sprijin progresul culturii, t e h n i c i i i tiinelor i care d e t e r m i n p r i n angajamen tul lor politic i social condiiile de via. Texte bisericeti, ca de ex. scrisoarea apostolic Christifideles laici" a Papei l o a n Paul al II-lea descrie cu referire la hot rrile celui de-al doilea Conciliu de la Vatican sarcina laicilor n l u m e p r i n u r m t o a r e l e trei citate de baz: Laicul t r e b u i e s fie p l m d e a l a l u m i i , p e n t r u a sfini lu mea".281
Vgl. II. Conciliu! II Vatican, Constituia.pastoral despre Biserica n lumea de astzi Gaudium et Spes", Nr. 32

86

Laicu] t r e b u i e s caute m p r i a D o m n u l u i n l u c r u r i l e i ocupaiile cotidiene, efectundu-le c o n f o r m voinei d u m n e z e ieti".292 Sarcina laicului este d e a lua p a r t e la opera creaiei, de a elibera creaia de u r m r i l e pcatului i de a se sfini pe sine n diferitele d o m e n i i ale vieii sociale". 3 0 3 O m u l Isus d i n N a z a r e t pild pentru cretini Ce vor s e x p r i m e aceste citate? Ele sunt formulate n t r - u n limbaj teologic, care necesit o explicare p r i n practica concret. S l u m un exemplu, chiar cel m a i b u n exemplu, pe Isus H r i s t o s nsui. H r i s t o s este D u m n e z e u (fiul lui D u m n e z e u , a d o u a p e r s o a n din Sfnta Treime), d a r i un om pe deplin n acelai t i m p . In Isus H r i s t o s D u m n e z e u l arat pe om o m u l u i 314 , aceast idee f u n d a m e n t a l apare deseori n scrierile lui I o a n Paul al IIlea. O a n t r o p o l o g i e i o etic cretin se bazeaz n p r i m u l r n d pe exemplul concret al lui Isus H r i s t o s . Astfel, H r i s t o s este un model p e n t r u orice cretin. N e p u t e m p u n e oricnd ntrebarea, ce ar fi fcut H r i s t o s n locul m e u , c u m ar aciona el? Isus H r i s t o s a trit 33 de ani. Trei a n i a predicat, d u p c u m citim d i n Evanghelii. P n la 14 a n i era un copil. S-a jucat ca ali copii a m e r s la coal, a nvat s scrie i s citeasc i a ajutat n cas. i n t r e vrsta de 14 i 30 de ani, ce-a fcut n acest timp? A m u n c i t ! Era fiu de tmplar, deci era el nsui t m p l a r , meteugar i un m i c n t r e p r i n z t o r i n d e p e n d e n t . Ce concluzie p u t e m trage d i n asta? D u m n e z e u a folosit cea m a i m a r e p a r t e d i n preiosul su t i m p p e p m n t p e n t r u a exer sa un meteug, p e n t r u a t r i i n t r - o familie, n t r - u n sat. A t r i o via obinuit, cu toate micile u r c u u r i i c o b o r u r i cotidiene, ca i noi. n t r e a g a via a lui H r i s t o s este p a r t e a operei sale de
292 303

idem Ioan Paul al Il-lea, Scrierea apostolica postsinodala Christifidecs Laici" din 30.12.1988, Nr. 15 Ioan Paul al U-lea, enciclica Redemptor Hominis" din 4.3.1979, Nr. 8 la fel i Gaudium el Spes", Nr. 22

314

87

m n t u i r e , care c u l m i n e a z cu m o a r t e a pe cruce i cu nvierea. Anii vieii sale ascunse d i n N a z a r e t s u n t astfel i ei p a r t e a operei de m n t u i r e . i n t r u c t a fi cretin n s e a m n a u r m a concret pilda lui Hristos, i viaa cotidian reprezint un m o d concret de a-1 u r m a pe H r i s t o s . O m u l apt p e n t r u munc S r e v e n i m a c u m la afirmaiile m e n i o n a t e m a i sus despre sarcina laicului, n special la cel de-al treilea citat. Laicul particip la o p e r a creaiei. n G e n e z se scrie deja c D u m n e z e u 1-a creat pe om "ut o p e r a r e t u r " , p e n t r u ca s lucre ze, sau, c u m este deseori tradus, p e n t r u a n t r e i n e i a ngriji c r e a i a 3 2 5 . M u n c a este astfel expresia f u n d a m e n t a l a existenei oamenilor. N o i o a m e n i i s u n t e m astfel chemai s p a r t i c i p m la opera creaiei p r i n m u n c a n o a s t r . Nu ca i un creator p r i m a r , care a creat t o t u l d i n n i m i c asta p o a t e doar D u m n e z e u ci ca i creator s e c u n d u s , secundar-, care pe b a z a creaiei existente deja i formeaz p r i n creativitate i s t r d a n i e l u m e a sa u m a n , n s D u m n e z e u ia n e c o n t e n i t p a r t e la creaie. Filozofic se p o a t e e x p r i m a n felul u r m t o r ; D u m n e z e u este actul pur, el este ntot d e a u n a activ, el creeaz nencetat, p r i n faptul c pstreaz exis tena lumii. n a r t a medieval, aceast idee este reprezentat p r i n faptul c D u m n e z e u , sau i copilul Isus, ine globul p m n t e s c n m n . D a c D u m n e z e u i-ar retrage m n a , l u m e a ar cdea n n i m i c . D u m n e z e u pstreaz existena lumii i a t u t u r o r lucru rilor care se mic n ea. Reflectnd m a i a d n c asupra acestui fapt, ajungem la u r m t o a r e a concluzie: Noi p u t e m m u n c i d o a r datorit faptului c D u m n e z e u pstreaz existena n o a s t r i a operei noastre, i tot ceea ce facem exist n u m a i datorit faptu lui c D u m n e z e u pstreaz existena n o a s t r i a operei n o a s t r e . S u n t e m o a r e contieni de acest fapt? D u m n e z e u este n t r - u n m o d existenial n t o t d e a u n a prezent n viaa i faptele n o a s t r e !

"

Gen 2,15

88

Pcatul c a u z a suferinei C n d p c t u i m , se afl D u m n e z e u i n pcat? N u , s u n rs p u n s u l clar. De ce? Deoarece p c a t u l este o lips de existen. Tot ceea ce face D u m n e z e u este-exist, deci are o existen, i exist, deoarece are o fiin, n acelai t i m p b u n , adevrat, f r u m o a s etc. (teoria filozofic a transcedentalilor). Pcatul n s c h i m b este o a c i u n e n e t e r m i n a t , o fapt imperfect. Pcatul nu exist deci, iar n o i p e r c e p e m p c a t u l ca t u l b u r a r e , ca lips; ca imperfeciune. Limbajul n o s t r u este prea limitat p e n t r u e e x p r i m a acest feno m e n cu destul claritate. Pcatul este cauza suferinei. El izvortte d i n voina i n d e p e n d e n t a o m u l u i . Pcatul o r i g i n a r este voina o m u l u i de a fi ca i D u m n e z e u , adic de a p u t e a decide s i n g u r ce este bine sau r u n G e n e z acest lucru este e x p r i m a t p r i n u r m t o r u l tablou: fructul p o m u l u i cunoaterii binelui i a rului. Pcatul i suferina au a p r u t pe l u m e p r i n revalorizarea binelui a rului, d e t e r m i n a t de o m . Sarcina laicului este deci de a elibera l u m e a de u r m r i l e p catului; adic pe de o p a r t e de a c o n t r i b u i p r i n m u n c a i viaa sa p e n t r u ca n u m r u l pcatelor s nu creasc, iar pe de alt p a r t e de a ajuta, p r i n t r - o via de dragoste i angajament, ca "struc turile p c a t u l u i " 3 3 6 s fie e l i m i n a t e i ca o a m e n i l o r s le fie m a i u o r s acioneze bine, " m o d e l n d lucrurile cotidiene d u p vo i n a lui D u m n e z e u " . Ce s u n t aceste s t r u c t u r i ale pcatului, care n g r e u n e a z sau chiar m p i e d i c dezvoltarea corect a o m u l u i . Aceste s t r u c t u r i p o t f i u r m a r e a corupiei d i n t r - o ar, deoarece r a p o r t u r i l e de for e c o n o m i c i politic influeneaz liberta tea i dezvoltarea o m u l u i . Aceste s t r u c t u r i p o t fi i expresia u n e i c u l t u r i permisive, care influeneaz negativ o m u l p r i n filme, presiunea asupra opiniei, m a n i p u l a r e i p r o p a g a n d i i ngre u n e a z u n u i cretin i cu att m a i m u l t celor m a i p u i n cre. dincioi s duc o viat cu adevrat b u n . Aceste s t r u c t u r i i influene nu d u c la scderea n u m r u l u i pcatelor, ci d i m p o t r i v
336

Ioan PaulallI-lea, enciclica Solicitudo Rci Socialis" din 30.12.1987, Nr. 36

80
la creterea p c a t u l u i i astfel a n e d r e p t i i , a n e m u l u m i r i i i a suferinei. D i n acest m o t i v un cretin trebuie s se angajeze n politic, societate, e c o n o m i e i c u l t u r , p e n t r u a s c h i m b a aceste s t r u c t u r i n r a p o r t u r i care i p e r m i t fiecrui om n libertate i responsabilitate p r o p r i e s-i dezvolte i s-i desfoare ct de b i n e se p o a t e viaa i vocaia-talentul. n acest c o n t e x t este dese ori necesar att n m i c , ct i n m a r e , o aciune curajoas. Un Nu h o t r t fa de pcat chiar dac asta implic dezavantaje pe t e r m e n scurt, d u m n i i e t c ! P e n t r u asta e nevoie de curaj i eroism, de care m u l i d i n generaia t r e c u t au d a t dovad de ex. n lupta m p o t r i v a r e g i m u r i l o r totalitare ale c o m u n i s m u l u i i ale naional-socialismului. A sfini lumea i pe sine A treia sarcin a laicului este de a-i sfini viaa, indiferent n ce d o m e n i u triete i lucreaz. Un m a r e sfnt al sec. 20, sfntul Josemaria Escriva s-a e x p r i m a t o d a t n felul u r m t o r : n fiecare meserie o m n de sfini i nu vei m a i r e c u n o a t e l u m e a ! 3 4 7 n p r i m u l r n d , c e n s e a m n d e fapt a sfini"? n t r - u n lim baj secularizat se p o a t e t r a d u c e p r i n a se m p l i n i pe sine . P r i n asta nu se nelege ns a se m p l i n i pe sine n sensul de a face tot ce trece p r i n cap aceasta este deseori folosit d a r fals nelege re a mplinirii pe sine, care p o r n e t e d i n t r - o g n d i r e hedonistic i care l d u c e pe om m a i degrab spre d e p e n d e n a de i m p u l s u r i l e sale dect spre libertate. N u , fiecare om este o idee i n d e p e n d e n t a lui D u m n e z e u ! D u m n e z e u a p u s la creaia fiecruia talente, posibiliti n leagn, pe care o m u l le p o a t e dezvolta n libertate pe p a r c u r s u l vieii sale. D a c a dezvoltat pe deplin aceste posi biliti, a t u n c i el poate s p u n e pe b u n dreptate la sfritul vieii sale c s-a m p l i n i t pe sine, vorbind teologic: el a c o r e s p u n s pe deplin vocaiei sale, a d u s o via sfnt. Iar aceast via e la fel de multicolor ca i diversitatea vieii.
, 4 7

Idem i la Josemaria Escriv, Der Weg", Nr. 301 precum i aprecierea aceluiai autor din In Josefs Werkstatt" in Christus Begegnen", Adamas Verlag, Kdln.

90

M u n c a este expresia f u n d a m e n t a l a existenei o m u l u i , am afirmat m a i sus. Astfel, i m u n c a este un mijloc i m p o r t a n t pen t r u m p l i n i r e a d e sine respectiv p e n t r u sfinenie. P e n t r u u n laic cretin, care se orienteaz d u p exemplul lui H r i s t o s , se p u n e n trebarea: C u m a lucrat Isus? A fcut l u c r u r i de m n t u i a l ? i-a pclit clienii? C u m s-a c o m p o r t a t cu colaboratorii si? Evan gheliile nu m e n i o n e a z n i m i c despre asta; d a r aceast tcere se poate u m p l e p r i n fantezia credincioilor i p o a t e fi astfel m a i uor a d a p t a t la situaia concret a fiecruia d i n t r e n o i . C a r e este calitatea profesional i m o r a l a m u n c i i noastre? Ii p u t e m oferi lui D u m n e z e u m u n c a n o a s t r d r e p t c a d o u sau tre b u i e s ne r u i n m de m u n c a noastr? Ne s f i n i m m u n c a adi c este ea n d r e p t a t n m o d obiectiv spre eluri b u n e , care s u n t atinse p r i n mijloace bune? Scopul b u n nu scuz mijloacele, aces ta este un p r i n c i p i u al eticii. N e sfinim p e noi nine p r i n m u n c a n o a s t r adic c u m t r i m virtuile n m u n c ? Virtuile sunt de ex. dragostea, sinceri tatea, r b d a r e a , colegialitatea, h r n i c i a , rezistenta i perseverena etc. n final, conteaz p e n t r u reuita vieii nu succesul material, acesta este d o a r trector; cci n m o m e n t u l m o r i i trebuie s ne d e s p r i n d e m de toate aceste lucruri att de i m p o r t a n t e , de care am avut atta grij. Singurul lucru ce poate fi luat d u p m o a r t e este f r u m u s e e a sufletului, iar aceasta este d e t e r m i n a t n p r i m u l rnd de virtui. S f i n i m p e a l i i p r i n m u n c a n o a s t r ? Adic c o n t r i b u i e u p r i n m u n c a i eforturile mele p e n t r u ca situaia n l u m e s se m b u n t e a s c ? n l u m e a n o a s t r complex n u ajung b u n a in tenie i efortul i n d i v i d u a l orict de ludabile ar fi ele fieca re d i n t r e noi trebuie s vad dac elurile pe care le u r m m noi sunt i elurile firmelor sau ale organizaiilor c r o r a le n t i n d e m m n a , dac acestea influeneaz l u m e a n m o d pozitiv, dac o fac m a i b u n i o a m e n i l o r le vine astfel m a i uor s-i dezvolte personalitatea. T o c m a i u l t i m u l p u n c t al acordului triplu al sfinirii m u n c i i subliniaz obligaia fiecruia d i n t r e noi de a lua n serios i corn-

91

p o n e n a social, a n g a j a m e n t u l civic i politic i de a-i a s u m a responsabilitatea. C r e d i n a nu este deci o chestiune p u r privat, pe care o triete fiecare n c m r u a sa, d u p c u m vrea el, d a r fr influene asupra vieii publice conform cerinelor libera lismului individualist laicist i anticlerical. N u , c r e d i n a are i o c o m p o n e n t civic, care se bazeaz pe n a t u r a social a o m u l u i .

TOLERANA

n t r - o o r n d u i r e a liber i d e m o c r a t p r e d o m i n conflictul c o n t i n u u de interese, preri i convingeri f u n d a m e n t a l e . n soci etate n t l n i m cele m a i diverse c u r e n t e ideologice, diferite religii i confesiuni. D a t o r i a statului este aceea de a g a r a n t a n acest plu ralism de valori reguli i cadre de o r n d u i r e , care s fac convie u i r e a panic posibil p e n t r u ca discuia intelectual s se p o a t fi benefic dezvoltrii societii. Cele m a i i m p o r t a n t e principii n acest sens s u n t obiectivitatea i toleranta nu n u m a i a statului fa de diferitele concepii ideologice sau de valori, ci i a cete nilor i a g r u p u r i l o r sociale n t r e ele. P r i n t o l e r a n n general, nelegem respectul fa de convin geri i a t i t u d i n i , p r e c u m i g a r a n t a r e a e x p r i m r i i publice p r i n vorbe i fapte a acestora. Aceast a t i t u d i n e trebuie respectat de fiecare p e r s o a n n p a r t e , de diferitele g r u p u r i sociale i de ctre stat, d a r n u m a i atta t i m p ct valorile vitale ale binelui c o m u n a p a r i n n d societii n u sunt afectate sau a m e n i n a t e . 3 5 Lupta pentru toleran i libertate religioas scurt istoric Din p u n c t de vedere istoric t e r m e n u l de toleran s-a dezvoltat de-a lungul secolelor de lupt p e n t r u libertate religioas n Euro pa; n m o d deosebit n lupta p e n t r u r a p o r t u l dintre stat i religie. Statul r o m a n a u r m r i t primii cretini, deoarece acetia nu acceptau cultul de stat. Abia n a n u l 313 e.n., o d a t cu Edictul de Tolerant de la M i l a n o , a fost cretintatea oficial recunoscut de ctre statul r o m a n . D a r i stpnitorii cretini au ncercat destul de repede, ca i predecesorii lor pgni, s uneasc unitatea statal
35

vezi Johannes Messner, "Kulturethik", Cap. 77.

93

cu unitatea religioas. Astfel loialitatea supuilor fat de politica religioas a mprailor bizantini cu privire la Monofizii 3 6 s-a micorat, p r e p a r n d astfel terenul p e n t r u invazia arabo-islamic. D u p Reformarea (formarea P r o t e s t a n t i s m u l u i ) d i n secolul al XVI-lea a fost i n s t a u r a t n G e r m a n i a principiul " C u i u s regio, cuius religio", care a c o n d u s la o n r e g i m e n t a r e strict religiosstatal, n e l s n d astfel loc p e n t r u alte credine. D u p m u l t e r z b o a i e civile regele francez H e n r i al IV-lea 81553-1610), care trecuse p e r s o n a l de la calvinism la catolicism ("Paris v a u t u n e m e s s e ! " - 1593), a a c o r d a t libertate religioas p r i n E d i c t u l de Tolerant de la N a n t e s d i n 1598. Aceast liber tate a fost ns luat n a p o i de ctre Ludwig al XlV-lea n 1685. Acest gest a avut u r m r i d e v a s t a t o a r e p e n t r u Biserica Catolic, Apologeii I l u m i n i s m u l u i r e a c i o n n d v e h e m e n t anticatolic i anticlerical. n p r i m u l r n d s-au aflat gnditorii francezi. A l t u r i de c u r e n t u l filozofic al r a i o n a l i s m u l u i i cu i n d i v i d u a l i s m u l reli gios n cretere, aceast situaie a c o n d u s la excesul antibisericesc d i n revoluia francez, la secularizare i micrile laice d i n seco lele alXIX-lea i alXX-lea. n Anglia "Actul de Toleranta" (Act of Toleran) d i n 1689 a p u s capt rzboiului civil p u r t a t i d i n motive religioase, d n d astfel s e m n a l u l p e n t r u o er liberal, n s a c t u l de toleran nu a luat n considerare i catolicii. Astzi majoritatea statelor se c o m p o r t n e u t r u d i n p u n c t de vedere religios. n u n e l e ri ca de exemplu F r a n a exist o sepa rare strict ntre stat i biseric, religia fiind o c h e s t i u n e strict privat, ce nu trebuie m a n i f e s t a t public. Aceast t r a d i i e fran cez strict laicistic este p r i n t r e altele m o t i v p e n t r u respingerea cererii de preluare a c u v n t u l u i " D u m n e z e u " n p r e a m b u l u l Constituiei E u r o p e n e p r o p u s d e ctre C o n v e n t u l C o n s t i t u i o n a l E u r o p e a n . n s religia nu este o chestiune strict privat.
Monofizitismul, o erezie cretin combat:.!:'* la Conciliul de la Calcedon din 451, dup care naturile dumnezeiasc i omeneasca n Hristos. s-au unit ntr-o natur i persoan. Monophysis = o natur. nvtur monofizita a influenat teologia Bisericii Copte n Egipt i Etiopia.

94

C o m u n i t a t e a politic n u este fa d e D u m n e z e u m a i p u i n responsabil dect o m u l singular. Excurs caracterul public al bisericii P r i n a t i t u d i n e a lor antibisericeasc forele liberale i l a x i s t e au ncercat tot m e r e u s fac d i n practica religioas o chestiune strict privat i s o m p i n g n sfera privat. Ei simt libertatea copiilor lor a m e n i n a t , deoarece n clase este agat o cruce. Se feresc de btaia clopotelor i riposteaz m p o t r i v a apariiilor publice ale bisericii. Acest lucru c o n t r a v i n e caracterului public al bisericii ca i c o m u n i t a t e a credincioilor. C a r a c t e r u l ei pu blic n u p r o v i n e d i n t r - o d o r i n d e i m p u n e r e lumeasc, p r e c u m o n t l n i m la m u l t e g r u p u r i de interese, ci d i n t r - o o r d i n e d u m nezeiasc. Acest caracter public i are originea n manifestarea lui D u m n e z e u n p e r s o a n a lui Isus H r i s t o s , n m n t u i r e i n m pria lui D u m n e z e u , la care biserica ia p a r t e ca t r u p mistic al lui H r i s t o s . M n t u i r e a i m p r i a lui D u m n e z e u sunt o ofert p e n t r u toi. C h i a r i a t u n c i c n d fiecare c r e d i n a religioasa este u n r s p u n s p r o f u n d p e r s o n a l l a c h e m a r e a divin, c r e d i n a n u r m n e privat. - C r e d i n a i iubirea nu p o t fi forate : ele sunt s e m n e de a u t o n o m i e i libertate personal. - Fiecare cretin este p r i n b o t e z c h e m a t s fac c u n o s c u t p r i n viaa i aciunile sale vestea b u n a a bogiei d e b o r d a n t e a h a r u l u i lui D u m n e z e u , ce ne este oferit cu b u n v o i n a Sa p r i n i n t e r m e d i u l lui Isus H r i s t o s 3 7 , i de la caz la caz dac este nevoie s confirme acest mesaj p r i n m r t u r i a sa public ca m a r t i r sau confesor. C i n e are o c r e d i n a a d e v r a t , acela caut ali o a m e n i , cu care sa m p a r t aceasta c r e d i n . Orice c r e d i n a colectiva vrea sa d e v i n publica. Orice stat n e u t r u d i n p u n c t de vedere religios este interesat de manifes tarea publica a credinei, deoarece religii secrete sau obscure sunt m e r e u periculoase i d u n t o a r e societii. Biserica este d o c u m e n t u l vizibil al h a r u l u i lui D u m n e z e u . Prin acesta h a r u l Su va p u t e a fi o r i c n d vzut public. Ea este
17

Vezi Ef. 2,7.

95

ca t r u p m i s t i c al lui Isus H r i s t o s n a i n t e a t u t u r o r t i m p u r i l o r . T i m p u r i l e i vin n n t m p i n a r e i nu ea le vine n n t m p i n a r e timpurilor, ea este venic. De aici rezult n m o d inevitabil c bisericii i a p a r i n e i politicul, chiar dac acest politic este u n u l aparte.'Aici nu este vorba de p u t e r e n sens l u m e s c , bisericii n e p u t n d u - I f i indiferent o r n d u i r e a convieuirii o m e n e t i 3 8 . E a trebuie s se fac auzit publicului, dac p r i n spiritul t i m p u r i l o r i iabuzul de putere se creeaz situaii ( s t r u c t u r i ale pcatului), care lezeaz d e m n i t a t e a o m e n e a s c i care n g r e u n e a z sau c h i a r le interzice o a m e n i l o r s i ating u l t i m u l el, acela de t r i cu i alturi de D u m n e z e u . Ea trebuie s apere d e m n i t a t e a o m e n e a s c i s fie un s e m n al dragostei lui D u m n e z e u n l u m e , o c r o t i n d u - i pe cei sraci i slabi p r i n n d u r a r e i iubire a celui de aproape. n acest sens nu trebuie vzut d o a r biserica p r e c u m o organizaie ierarhic constituit, ci biserica p r e c u m p o p o r a lui D u m n e z e u , care c u p r i n d e preoii, clugri i toi laicii cretini. Neutralitatea religioas nu este a-religie D r e p t u l de a-i practica liber religia se b a z e a z pe liberta tea i d e m n i t a t e a persoanei. Orice om are d r e p t u l la libertatea contiinei. Acestei liberti interioare i c o r e s p u n d e d r e p t u l de liber e x p r i m a r e a cultului, singur sau m p r e u n a cu alii, deci libertatea c o m u n i t i i religioase. Astfel statul nu poate i nu are voie s ignore religia. Un stat n e u t r u d i n p u n c t de vedere religios nu este un stat a-religios. El trebuie s respecte i s ocroteasc practicarea religiei, nu trebuie s a d o p t e legi ce ar putea n g r e u n a libera practicare a religiei, t r e b u i n d s vegheze ca relaiile d i n t r e stat i biseric/comuniti religioase p r e c u m i ca r a p o r t u r i l o r d i n t r e c o m u n i t i l e religioase n t r e ele s se caracterizeze p r i n respect reciproc. Dar, p e n t r u ca statul s i ndeplineasc p r o priile n d a t o r i r i a r e nevoie ca viaa cetenilor i a societii s se bazeze pe un f u n d a m e n t religios i. de valori m o r a l e . Statul
38

Obiectul politicii este ornduirea convieuirii omeneti (vezi Capitolul 'Ce este po litica').

96

trebuie s se m e n i n n e u t r u n t r - o societate p l u r a l cu diferite ideologii i concepii de valori. n s o o r n d u i r e public nu poate f u n c i o n a fr m o r a l i t a t e i valori. Statul n e u t r u nu p o a t e sta bili s i n g u r valorile, el are nevoie de instituii care influeneaz i m e n i n c o n t i i n a m o r a l a cetenilor la un nivel nalt. D i n acest m o t i v studiul obligatoriu al religiei n scoli, p r e d a t de p e r s o a n e autorizate de respectivele biserici sau c o m u n i t i religioase, nu este n u m a i legitim ci i necesar, pe lng faptul c este m u l t m a i folositor dect orice studiu de etic general. Totodat se p u n e i ntrebarea cu privire la limita libertii religioase. Poate statul s fie intolerant fat de a n u m i t e atitudini religioase? Sau se poate b u c u r a de libertate necondiionat dac se prezint n u m a i sub forma u n e i biserici? n acest sens p u t e m face trimitere la Biserica Scientologic sau la sectele sataniste din SUA. n definiia de m a i sus a tolerantei este inclus i limitarea. Principiul toleranei nu este absolut, la fel de p u i n p r e c u m este i principiul libertii contiinei. Aceasta nu scuz c o m p o r t a m e n t e , ce a m e n i n evident valorile vitale ale binelui c o m u n . D i n principiu libertatea fiecruia i are limitele n libertatea concetenilor si i n s i g u r a n a i o r d i n e a public, p r e c u m i n m o r a l i t a t e . C r i m e rituale motivate religios p o t fi la fel de p u i n acceptate ca i blasfemiile sau alte defimri ale religiei, ce au m e n i r e a de a deranja pacea public. O b i n u i n e ca de exemplu p o l i g a m i a sau diferite p r o c e d e e de tiere prescrise religios p o t c o n t r a v e n i n o r m e l o r f u n d a m e n t e l e constituionale. D e m o c r a i a puternic Deoarece n societatea m o d e r n stpnit de un pluralism de valori convieuiesc o a m e n i de diferite confesiuni i concepii despre lume, problema toleranei nu se p u n e n u m a i n religie, ci i n educaie, cultur, tiin i n alte d o m e n i i ale vieii cultura le. Puteri ideologice i diferite interese sociale t i n d s se i m p u n . Principiul tolerantei nu ocrotete p r o p a g a n d a doctrinelor i ideo logiilor politice i sociale, care se dovedesc a fi mijloace de violent

97

i subjugare (de ex,; u r a de ras, dictatura proletariatului, e t c ) . Mai degrab statul ntr-o societate liber trebuie s fie atent la aceste d o c t r i n e radicale p e n t r u a apra tolerana i libertatea ca princi piile vitale ale societii libere. Statul trebuie s se o p u n eficient n d e m n u r i l o r de folosire a violenei, chiar i dac aceast violent se n d r e a p t " n u m a i " mpotriva lucrurilor. Societatea liber a p r astfel existena sa ca societate liber (Principiul "Democraiei pu ternice"). Cine vede n libertate un principiu de o r n d u i r e social, se contrazice singur, dac dorete s n t i n d tolerana p n la limi ta pericolului desfiinrii libertii. Motivul nenelegerilor n acest sens provine de la nelesul strict negativ i fals al t e r m e n u l u i de libertate 3 9 , care este tipic p e n t r u c u r e n t u l individualist-liberal. n plus se adaug faptul c gndirea individualist-liberal nu vede n binele c o m u n valori i b u n u r i ale comunitii, binele c o m u n fiind considerat n u m a i un rezultat al intereselor de g r u p sau particulare ce se o p u n unele altora. Astfel acestei gndiri i lipsesc criteriile ce legitim o reacie d i n p a r t e a statului. 4 0 Nu n u m a i de violen trebuie s ne ferim. Exist i alte aci u n i , care d u n e a z o r d i n i i binelui c o m u n . n acest sens princi piul toleranei nu ocrotete nici abuzul de libertate, care lezeaz m o r a l i t a t e a public, c h i a r dac acesta se a s c u n d e sub m a n t a u a " libertii artei sau a liberei e x p r i m r i . R e p r e z e n t a n i i concepi ilor tiinifice unilaterale, care contest colegilor lor c a r a c t e r u l tiinific d i n cauza simplului fapt c a p a r i n altui c u r e n t tiini fic s u n t lipsii de t o l e r a n . Alte t e n d i n e care accept libertatea contiinei individuale, refuz ns d r e p t u l c o m u n i t i l o r sau instituiilor de a-i e x p r i m a liber valorile. n t r - o societate plu ralist trebuie ca i c o m u n i t a t e a s a i b d r e p t u l s triasc d u p propriile crezuri i s-i creeze o i n f r a s t r u c t u r p r o p r i e , care s c o r e s p u n d acestei c r e d i n e . Legile de n o n d i s c r i m i n a r e trebuie sa respecte acest aspect deoarece spre e x e m p l u o coala catolica trebuie sa fie n d r e p t i t sa resping un profesor b u d i s t cu argu39

40

Libertate n sens complet nu este numai emancipare, nu numai eliberarea de ceva (aspectul negativ), ci i eliberare pentru ceva (aspectul constructiv); vezi Capitolul: Libertatea. Johannes-Messner vezi sus.

98

m e n t u l a p a r t e n e n e i sale religioase; la fel o organizaie caritativ nu p o a t e fi forat sa angajeze un m u s u l m a n n u m a i p e n t r u c el are cele m a i b u n e n o t e la c o n c u r s . Caracteristicile de baz ale toleranei Caracteristicile de b a z ale tolerantei n societatea m o d e r n i cultur pot fi rezumate dup c u m urmeaz: 1. Tolerana se adreseaz persoanelor. Aceasta nu exclude ns o d i s p u t real a s u p r a a d e v r u l u i faptelor. Tolerana nu pre t i n d e echivalenta t u t u r o r convingerilor i principiilor de valori. Acesta ar fi relativism. Tolerana i m p u n e respectul fat de convin gerile personale ale celuilalt. 2. T o l e r a n a interzice n d o i a l a fat de autenticitatea gndi rii a d v e r s a r u l u i , lezarea o n o a r e i p e r s o n a l e i folosirea de mij loace i m s u r i m p o t r i v a p e r s o a n e i n l u p t a p e n t r u principiile a d e v r u l u i i valorilor. AceSt l u c r u este n m o d deosebit valabil n lupta politic. 3 . P r i n c i p i u l t o l e r a n e i n u t r e b u i e c o n f u n d a t c u agnosticis m u l sau cu i n d i f e r e n a de valori. O a t i t u d i n e h o t r t fa de p r i n c i p i i l e a d e v r u l u i i de valori nu c o n t r a v i n e n s p r i n c i p i u lui t o l e r a n e i 4 1 . Cele 10 p o r u n c i ale libertii r e l i g i o a s e 4 2 Libertatea religioas este u n d r e p t f u n d a m e n t a l o m e n e s c . Este d r e p t u l s u p r e m al d r e p t u r i l o r o m u l u i ; deoarece toate cele lalte d r e p t u r i d e c u r g d i n libertatea contiinei. n s ce trebuie s fie mplinit, p e n t r u ca s se p o a t vorbi ntr-adevr de libertatea religioas? Libertatea religioasa este ns un fenomen care d e p i n d e de a p a r t e n e n a c u l t u r a l sau este u n c o n c e p t universal d e d r e p t natural?
41 42

[ohannes Messner vezi sus. Citat din "Kirche in Not, Bilder des Christentums zu Beginn des drittcn Jahrtausends", Pagina 23,2003; vezi i Reinhard Backes, "Sie werden Euch hassen Christenverfolgung heule", 2005, Augsburg.

99

n p r i m v a r a a n u l u i 1987 Sfntul Scaun a p r e z e n t a t la o con ferin ce u r m a celei de la Helsinki o p r o p u n e r e p e n t r u a defini conceptul de libertate religioas. n t r - u n Decalog Sfntul Scaun a e n u m e r a t n faa acestui for i n t e r n a i o n a l d r e p t u r i l e care sunt necesare p e n t r u existena de plin a libertii religioase n t r - o ar. Ele sun n felul u r m t o r : 1. D r e p t u l p r i n i l o r de a t r a n s m i t e c r e d i n a lor copiilor; 2. Respectarea credinelor religioase in instituii de nv m n t de stat; 3. D r e p t u l unei p e r s o a n e la educaie religioas i n d i v i d u a l sau n g r u p ; 4. D r e p t u l fiecrei c o m u n i t i religioase de a forma teologi i predicatori n instituii proprii; 5. D r e p t u l c o m u n i t i l o r religioase la servicii religioase n cldirile c o n s a c r a t e 4 3 ; 6. D r e p t u l la s c h i m b u l public al informaiilor religioase i la achiziionarea materialelor scrise; 7. D r e p t u l la mijloace m e d i a cu scop religios sau acces la m e dia public; 8. D r e p t u l de a se a d u n a fr obstacole, inclusiv de a face pelerinaj n interiorul sau n exteriorul arii; 9. D r e p t u l la t r a t a m e n t egal fr d i s c r i m i n a r e in d o m e n i u l e c o n o m i c , social sau cultural; 10. D r e p t u l fiecrei c o m u n i t i religioase de a se o r g a n i z a d u p b u n u l su plac.

Aici se manifest importana dreptului oamenilor la proprietate pentru realizarea concret a dreptului la libertate religioas; deoarece dac o comunitate religioas nu poate avea personalitate juridic (vezi Punctul 10), nu pot deveni proprietari de cldiri. Aceasta duce la imposibilitatea de a celebra permanent public i n linite servicii religioase intr-o locaie.

BINELE O

COMUN A NOIUNII

EXPLICAIE

D a t o r i a politici este aceea de a o r d o n a i m o d e l a convieuirea o m e n e a s c , sau m a i pe s c u r t spus: ordinea convieuirii". Aa c u m am stabilit n capitolul Ce este politica", aceast o r d i n e se s u b o r d o n e a z binelui c o m u n . Este o o r d i n e care p e r m i t e o m u l u i s-i dezvolte p e r s o a n a , o o r d i n e ce i este o m u l u i potrivit. n c o n t e m p l a r e a n o a s t r a s u p r a o m u l u i a m ajuns l a con cluzia c acesta este o p e r s o a n . Aceasta n s e m n c n ciuda c o n s t i t u i e i sale ca eu p r o p r i u , o m u l este d e p e n d e n t i d i s p u s la c o o p e r a r e i c o m u n i c a r e cu ceilali p e n t r u a se dezvolta pe sine. D e m n i t a t e a sa se b a z e a z n s pe faptul c fiecare om este un g n d u n i c i i n c o n f u n d a b i l a lui D u m n e z e u ; sufletul su s p i r i t u a l fiind venic, iar existenta sa d e p e t e aceast l u m e . Fiecare om este p u s n faa n d a t o r i r i i de a-i n d e p l i n i scopul p e r s o n a l n via, de a se realiza pe sine n limitele p r o p r i i l o r posibiliti. P e n t r u aceasta, o m u l are nevoie d e s c h i m b s p i r i t u a l de idei i c o n l u c r a r e cu ceilali. Aceasta reiese pe de o p a r t e d i n c o n t a c t e l e i n d i v i d u a l e cu alte p e r s o a n e (de ex. p r i e t e n i a , relaia n v t o r elev), iar pe de cealalt p a r t e d i n i n c l u d e r e a u n e i p e r s o a n e n diferite c o m u n i t i de c o n v i e u i r e (familia, servi ciul, c l u b u r i , e c o n o m i a , statul, biserica). Sarcina u n e i c o m u n i t i este aceea de a-i ajuta fiecare m e m b r u s se dezvolte c o n f o r m firii sale omeneti. Fiecare c o m u n i t a t e are un caracter slujitor, subsidiar. La r n d u l ei ns, i c o m u n i t a tea se bazeaz pe colaborarea i pe ajutorul m e m b r i l o r si p e n t r u a-i n d e p l i n i scopul.

101

Binele c o m u n scopul i i n s t r u m e n t e l e c o m u n i t i i Binele c o m u n al u n e i c o m u n i t i n g l o b e a z pe de o p a r te scopul sau elul, respectiv elurile, p e n t r u care o c o m u n i t a t e exist, iar pe de cealalt p a r t e i n s t r u m e n t e l e ce s u n t n e c e s a r e c o m u n i t i i p e n t r u a-i n d e p l i n i scopul. Astfel, binele c o m u n spre c a r e u n g r u p coral t i n d e este c n t a r e a m p r e u n a u n e i c o m p o z i i i , P e n t r u c a acest b i n e c o m u n (scopul c o m u n i t i i ) , care p e r m i t e f i e c r u i m e m b r u dezvoltarea t a l e n t e l o r sale m u z i cale i c a r e c o n d u c e la o d i s t r a c i e c o n s t r u c t i v c o m u n , s se ndeplineasc trebuie ntrunite anumite condiii organizatori ce i i n s t r u m e n t a l e : t r e b u i e s existe n o t e m u z i c a l e , un dirijor, p r e c u m i un loc u n d e se p o t d e s f u r a repetiii; iar fr o a n u m i t disciplin a probelor, c o r u l n e p u t n d oferi v r e u n c o n c e r t , p r e z e n a c o n s t a n t a m e m b r i l o r fiind astfel n e c e s a r . La fel de n e c e s a r este i s u s i n e r e a financiar a acestuia, s u s i n e r e ce p o a t e r e z u l t a d i n cotizaii, d o n a i i , bilete, etc. Binele c o m u n al clubului implic astfel solidaritatea m e m b r i l o r i existenta i n s t r u m e n t e l o r n e c e s a r e p e n t r u c a scopul c o m u n i t i i s f i e n d e p l i n i t . Astfel se p o a t e ajunge la conflicte n t r e necesitile binelui c o m u n al u n e i c o m u n i t i i d o r i n e l e p a r t i c u l a r e ale m e m b r i l o r , n acest caz, p e r s o a n a p a r t i c u l a r nu t r e b u i e s se subordoneze necondiionat binelui c o m u n al unei comuniti, d e o a r e c e exist o i e r a r h i e de valori, care stabilete p r i o r i t a t e a obligailor n diferite s i t u a i i 4 4 . n cazul u n o r c o m u n i t i mici, cu eluri i scopuri limita te, b i n e l e c o m u n este n c u o r d e definit. M a i c o m p l i c a t este ns n cazul comunitilor m a r i i supraordonate, c u m ar fi de exemplu e c o n o m i a i statul sau chiar comunitile statale. C a r e este n acest caz b i n e l e c o m u n ? C a r e este binele c o m u n a l u n u i o r a , r e g i u n i s a u ri? C u m p o a t e f i acesta stabilit? C i n e l decide?

Pt. criterii vezi capitolul Solidaritatea".

102

Binele c o m u n un termen fr consistent, ce poate fi u m p l u t dup b u n u l plac? Orice tentativ de a defini binele c o m u n trebuie s se lupte cu ndoielile i obieciile rspndite n cadrul tiinelor sociale, i a n u m e c binele c o m u n nu este perceptibil, fiecare nelegnd altceva d i n acesta, el fiind d o a r o camuflare a diferitelor interese. D u p ce M a x Weber (1864-1920) a tranat concepiile despre bine le c o m u n , ca fiind p u r subective, reprezentanii sociologiei au dis creditat binele c o m u n numindu-1 un t e r m e n fr consisten" 4 5 , n acest sens termenul fr consisten" este acel t e r m e n cruia, n funcie de culoarea politic, i se p o t atribui diferite coninu turi concrete. Astfel Dicionarul Sociologiei" 4 6 definete binele comun... ca un t e r m e n formal, al crui coninut este d e t e r m i n a t ideologic de g r u p a conductoare a u n e i societi i care servete ca motivaie suficient p e n t r u reglementarea vieii sociale n general, incluznd astfel i diferite intervenii n sfera privat". T e r m e n u l d e b i n e c o m u n n u este d o a r n c e p n d c u M a x We b e r v e h e m e n t contestat. n teoriile c o n t r a c t u a l e ale statului d i n secolului al XVII-lea, n fondarea o r d i n i i e c o n o m i c e capitaliste a lui A d a m Smith n secolului al XVIII-lea i n utilitarismul seco lului al XlX-lea o r d i n e a c o m u n i t i i nu se m a i orienteaz d u p binele c o m u n , ci d u p interese individuale. Binele c o m u n este descris cel m u l t ca o respectare a c o n t r a c t u l u i social, ca un rezul t a t al a c i u n i l o r nelimitate a intereselor individuale p r o d u s e de o m n n e v z u t a sau ca fericirea m a r e a celor m u l i " . Este n s aceast p r e r e corect, conform creia binele c o m u n este definit d u p b u n u l plac al unei clase c o n d u c t o a r e , fiind ast fel de n a t u r ideologic i servind n realitate n u m a i intereselor? Sau exist n n a t u r a lucrurilor n sine, n n a t u r a d r e p t u l u i , a eco nomiei, a ordinii sociale, .a.m.d. criterii obiective, care trebuie respectate p e n t r u ca o stare sau m a i bine zis o o r d i n e a prosperi tii e c o n o m i c e , civilizatoare i culturale s se p o a t rezulta? O
^
46

Vezi Wilhelm Hennis: Politik und Praktische Philosophie"; Neuwied 1963; pag. 65. Hditat de W. Bernsdurfi Ir. Biilow in 1955.

103

o r d i n e care ar u u r a fiecrui om posibilitatea de a se realiza n cele m a i diverse cercuri ale vieii. Binele c o m u n nu este statistic o stare ideal pe p m n t nu va exista niciodat. De ex. asigurarea c o n c u r e n t e i libere pe o pia funcional i eficient nu este t o c m a i obiectul binelui c o m u n e c o n o m i c n sensul lui A d a m Smith? E x p e r i e n a arat c m n a n e v z u t " a pieei nu funcioneaz de la sine, ea avnd nevoie de m n or d o n a t o a r e a protectorilor concurentei, care vegheaz asupra res pectrii regulilor. Piaa, ca i n s t r u m e n t , este n u m a i a t u n c i real m e n t e p r o d u c t i v c n d d o m n e t e c o n c u r e n a liber. C o n c u r e n a este m o t o r u l progresului i al aprovizionrii m a i b u n e cu b u n u r i a fiecrui p a r t i c i p a n t la pia. C o n c u r e n a este g a r a n t u l libertii de c o n s u m , al iniiativei i al democraiei e c o n o m i c e . D a r concu r e n t a este ns i d u r . i aceast d u r i t a t e se dorete a fi evitat de m u l t e c o m p a n i i p r i n carteluri, t i n u i r i sau poziii d e m o n o p o l . Acest lucru este totui la nivel m i c r o e c o n o m i c profitabil, ns la nivel m a c r o e c o n o m i c nu este deloc productiv. Acest exemplu ne arat c binele c o m u n nu poate fi un t e r m e n fr consistent", care s se defineasc doar p r i n propriile interese ale u n e i a n u m i t e clase conductoare sau d o a r p r i n deciziile voite ale unei majoriti, ci el i are baza ntr-o ordine obiectiv. Binele c o m u n o spe complex Binele c o m u n n sens larg poate fi definit ca totalitatea de condiii ale vieii sociale, care u u r e a z att g r u p u r i l o r ct i m e m b r i l o r lor p a r t i c u l a r i atingerea m a i u o a r i m a i plin a ndeplinirii p r o p r i i " 4 7 . Binele c o m u n se c o m p u n e deci d i n t r - o mpletitur complex de valori, tradiii i o instituie t e h n i c , economic, social, cultural, j u r i d i c i politic. Este o mpleti t u r ce este greu de privit n a n s a m b l u , d a r care n totalitatea sa este p r e m i s a dezvoltrii personale i astfel a binelui individual. Nu se r e z u m n u m a i la stat, ci la toate formele de convieuire omeneasc. Astfel exist un bine c o m u n al familiei, al universi47

Gaudium el Spes nr. 26 i nr. 74, Mater et Magistra nr. 65, Pacem in Terris nr. 58.

104

taii, al u n e i c o m p a n i i , al u n u i ora, p r e c u m exist de asemenea i un b i n e c o m u n al u n u i stat sau al c o m u n i t i i de p o p o a r e . Statul, ca garant al binelui c o m u n al ntregii societi n p r i m u l r n d , s t a t u l este cel care r s p u n d e p e n t r u binele c o m u n . El are d a t o r i t m o n o p o l u l u i puterii i a funciei sale le gislative sarcina de a facilita t u t u r o r cetenilor si i micilor co m u n i t i , p r i n o r n d u i r e a r a p o r t u r i l o r sociale i politic-adminstrative, o r g a n i z a r e a vieii individuale n libertate i s i g u r a n 4 8 . Binele c o m u n nu este p u r i simplu dat pe m n a autoritilor statului, ca i c u m acestea ar p u t e a d i s p u n e de el d u p b u n u l lor plac, ci d i n c o n t r , binele c o m u n este prestatal, astfel nct s lege puterile statului. Statul trebuie s i orienteze aciunile n funcie de binele c o m u n . Aceasta este o a r e c u m p r i m a sa condi ie de legitimitate. Acesta este un proces d i n a m i c , d e o a r e c e lu m e a se afl n c o n t i n u s c h i m b a r e . Astfel funcia de bine c o m u n a statului este aceea de a ncuraja puterea de iniiativ t e h n i c , e c o n o m i c , tiinific i c u l t u r a l a p o p o r u l u i n sensul r s p n dirii prosperitii. n acest sens statul trebuie s vegheze ca toi cetenii s aib ansa de a p a r t i c i p a la creterea prosperitii m a t e r i a l e i spirituale. Aceasta n s e m n pe de o p a r t e n t r i r e a i s t i m u l a r e a libertii i a iniiativei private, a p e r f o r m a n t e l o r cetenilor (subsidiaritate) p r e c u m i utilizarea deplin a p o t e n ialului de dezvoltare e c o n o m i c , spiritual i cultural. Acest p o tenial ns trebuie p s t r a t p r o d u c t i v i p e n t r u viitor. Pe de cea lalt p a r t e n s statul t r e b u i e s asigure dreptatea social, p e n t r u ca i cei slabi s p o a t p a r t i c i p a la progresul cultural, e c o n o m i c i social (solidaritate). Astfel, politicii i revine rolul special de a realiza acea o r n d u i r e social i e c o n o m i c n aa fel nct cei p r o d u c t i v i , n procesul u r m r i r i i intereselor lor egoiste, s folo seasc c o n c o m i t e n t binelui c o m u n (formula strategic a politicii de o r n d u i r e 4 9 ) . O politic orientat d u p binele c o m u n trebuie
48 48

Vezi capitolul Subsidiaritatea". Vezi capitolul "Economia social de pia".

105

s poat privi m a i d e p a r t e dect a z i " i a c u m " i s realizeze spaiu p e n t r u dezvoltri viitoare. Pe lng aceast funcie de p r o s p e r i t a t e s t a t u l u i i m a i re vine n m o d deosebit funcia d e pace. Statul t r e b u i e s n d e p r t e z e t u l b u r r i l e c o n v i e u i r i i o a m e n i l o r lor d i n s p a i u l s u de c o n d u c e r e . Aceste t u l b u r r i p o t veni d i n afar. El t r e b u i e p r i n d i p l o m a i e i for a r m a t s a p e r e s i g u r a n a e x t e r n . Concomitent statul mai trebuie s garanteze pacea interioa r. I n d e p e n d e n a justiiei, o politie eficient i o a d m i n i s t r a i e f u n c i o n a l a p a r i n de a s e m e n e a u n u i stat p u t e r n i c , la fel ca i instituiile politice i n d e p e n d e n t e i de n c r e d e r e , care s nu se lase influenate de diferite p r e s i u n i u n i l a t e r a l e ale diferitelor g r u p u r i de i n t e r e s e i care s d u c o politic de a n s a m b l u , o politic ce vizeaz pe t o i . Adic, este nevoie de un stat p u t e r n i c " 5 0 n c a r e legea i d r e p t a t e a s fie respectate. C o r u p i a i n e p o t i s m u l c o n t r a v i n la fel de m u l t binelui c o m u n , la fel ca i n c e r c r i l e u n o r p a r t i d e d e a-i t r a n s f e r a n t r e a g a p u t e r e d e stat n interes p r o p r i u , p r i n i n t e r m e d i u l o c u p r i i u n o r p o z i i i cheie n stat c u a a - n u m i i i o a m e n i d e p a r t i d , a v n d c a el p s t r a r e a a u t o r i t a r a p u t e r i i (partid-stat). Scopul suprem al binelui c o m u n este pacea i n t e r n i extern. Pacea este d u p c u m bine se tie, nu d o a r absent violentei, ci d r e p tate realizat pe toate planurile. Aceasta este o ndatorire ce nu se poate ndeplini complet niciodat d i n cauza dinamicii vieii. Binele c o m u n e c o n o m i c D i n p u n c t d e vedere e c o n o m i c politica o r i e n t a t d u p bi nele c o m u n s e o r i e n t e a z d u p u r m t o a r e l e p u n c t e d e baz ( p a t r u l a t e r u l magic): cretere e c o n o m i c p e r m a n e n t , o c u p a i e d e p l i n (omaj m a i m i c de 3 % ) , stabilitate a p r e u r i l o r i un bilan e x t e r n echilibrat. Aceasta se p o a t e realiza p r i n t r - o or d i n e c o n c u r e n i a l eficient i f u n c i o n a l , p r i n t r - o politic a m e d i u l u i i a cercetrii, o r i e n t a t d u p p r i n c i p i u l d u r a b i l i t i i ,
i0

Vezi i capitolul Economia social de pia.

106

p r i n t r - o politic financiar i c o n j u n c t u r a l de n c r e d e r e ct i p r i n t r - o politic s t r u c t u r a l i regional p r e v z t o a r e , care s u u r e z e i s a m o r t i z e z e s c h i m b r i l e de s t r u c t u r . Astfel ar t r e b u i create c o n d i i i similare de viat pe n t r e g t e r i t o r i u l rii. Politica de i m p o z i t a r e , ca p r i n c i p a l a s i g u r t o r de v e n i t u r i al statului, trebuie s fie orientat dup principiul performantei, fr n s ca s descurajeze m o t i v a i a i disponibilitatea de efort a cetenilor prin impozite prea mari. B i n e l e c o m u n social O politic social i de societate o r i e n t a t la binele c o m u n n u a r e n u m a i m p r i r e a m a t e r i a l d r e p t scop, c i t r e b u i e s i n c o n t de m p r i r e a obligailor n t r e generaii. Ea r e p r e z i n t o a s i g u r a r e de baz p e n t r u n e c a z u r i l e vieii (boli, accidente, o maj, e t c ) . E a n u n t r e t e n u m a i iniiativa p r o p r i e n viaa eco n o m i c ci i n cea social i c u l t u r a l . Ea a s i g u r b a z a vital a vieii u n e i societi p r i n n t r i r e a familiei, p r i n p a r t i c i p a r e a t u t u r o r la n v m n t i c u l t u r , p r e c u m i p r i n t r - o politic p e n t r u via. Politica social nu a r e voie s se concentreze n u m a i asupra asigurrii existentei materiale i economice, ci p e n t r u a putea c o n t r i b u i la o adevrat n d e p l i n i r e a vieii este nevoie de m a i m u l t dect n u m a i aprovizionare i c o n s u m . U n b u n exemplu n acest sens este a t i t u d i n e a materialist a tinerei generaii, care p e n t r u a trece de plictiseal sau p u r i simplu p e n t r u a-i stimula veselia recurge la d r o g u r i i excentriciti. Politica social trebuie s creeze un climat pozitiv, care s ncurajeze o a m e n i s nu t i n d n u m a i ctre valori materiale, ci i ctre valori sociale, spirituale i religioase. Politica educaional nu se orienteaz n u m a i d u p folosul e c o n o m i c (marele pericol fiind o m e n t a l i t a t e p u r inginereasc), ci m a i c o n i n e i o latur u m a n i s t n sensul crerii unei educaii personale vaste i n d e a m n la o p e r f o r m a n t cultural, n sensul c u l t u r i echilibrate de tiin i spiritualitate.

107

Raportul bine c o m u n bine individual n t r - o societate bine o r d o n a t n u exist v r e u n conflict d e baz n t r e binele i n d i v i d u a l i cel c o m u n , d e o a r e c e o d a t o r i e i m p o r t a n t a binelui c o m u n este aceea de ajuta fiecare m e m b r u al societii s se realizeze i dezvolte pe sine. Astfel binele c o m u n i n e cel m a i b i n e cont de dezvoltarea fiecruia i aa este obligat s respecte o r d i n e a m o r a l a d r e p t i i in cele trei d i m e n s i u n i ale e i 5 1 . Bineneles c p o t exista conflicte n ca zuri i n d i v i d u a l e , d e o a r e c e solidaritatea c u p r i n d e i d r e p t a t e a c o n t r i b u t i v , aceasta n s e m n n d c fiecare t r e b u i e s c o n t r i b u ie, d u p p e r f o r m a n t e , la f u n c i o n a r e a c o m u n i t i i . Acest l u c r u n s e a m n bineneles a da i a r e n u n a n i n t e r e s u l t u t u r o r , n interesul p r o s p e r i t i i generale. R e n u n a r e a n u s e g h i d e a z n u m a i d u p utilitatea social sau d u p p r i n c i p i u l fericirea m a r e a celor m u l i " (principiul majoritii absolute), ci a r e nevoie de o apreciere (cntrire) a d r e p t u r i l o r ce intr n discuie. D i n cauza d e m n i t i i f i e c r e i p e r s o a n e exist a n u m i t e d r e p t u r i per sonale de n e a t i n s pe care i majoritatea trebuie s le respecte c h i a r d a c u n e o r i acestea s u n t i n c o m o d e . Utilitatea social de ex. nu justific nerespectarea prin vi olare a d r e p t u r i l o r o m u l u i . n G e r m a n i a catalogul d r e p t u r i l o r f u n d a m e n t a l e d i n constituie a p r pe fiecare de intervenia ne n d r e p t i t a statului sau a societii. C a r t e a D r e p t u r i l o r O m u lui elaborat de Consiliul Europei are n statele m e m b r e putere legislativ cu r a n g constituional, astfel nct fiecare cetean, d u p ce a epuizat toate posibilitile legale d i n a r a de origine, i poate apra d r e p t u r i l e de baz la C u r t e a E u r o p e a n a D r e p t u r i lor O m u l u i de la Strassbourg.

SI

Ceie trei dimensiune ale drepti sunt: dreptatea de schimb ntre personne (do el des - ii dau i mi dai), dreptatea contributiv i distributiv intre persoane par ticulare i comunitate respectiv ntre comunitate i individ.

DEZVOLTAREA

DURABIL

C n d la sfritul a n i l o r 60 o n a v e t spaial fr echipaj a p r s i t p l a n e t a n o a s t r p e n t r u a n c o n j u r a luna, t r i m i n d ima g i n i c t r e p m n t , o m e n i r e a a fost u i m i t . Aceste i m a g i n i nu a r t a u reversul, p n la acea d a t n e c u n o s c u t , al l u n i i . N u , foto grafiile i n c i t a n t e nfiau p m n t u l ; P l a n e t a Albastr. O a m e n i nu-i i m a g i n a s e r n i c i o d a t c l u m e a n care t r i a u a r p u t e a f i att d e f r u m o a s ! P m n t u l plutea n c o s m o s p r e c u m u n sma r a l d albastru-verzui. n acelai, t i m p n l u m e a vestic n c e p e a u s se fac simite efectele a 100 de a n i de i n d u s t r i a l i z a r e masiv: p o l u a r e a aeru lui, r u r i m o a r t e , vestejirea p d u r i l o r ; iar criza energetic de la mijlocul anilor 70 r e p r e z e n t n d un factor n plus. Tot m a i m u l i o a m e n i n c e p u s e r s realizeze c resursele sunt limitate, c tr im n t r - o s i n g u r l u m e , c fenomenele n a t u r a l e depesc grani ele i c t r i m n t r - u n m a r e ecosistem, aciunile n o a s t r e avnd r e p e r c u s i u n i asupra n t r e g u l u i . O m e n i r e a trebuie s priveasc p m n t u l ca pe o creaie special i poate unic n cosmos, tre b u i n d n c o n s e c i n s l trateze cu responsabilitate, deoarece acesta r e p r e z i n t b a z a vieii sale. Sloganul G n d e t e global i a c i o n e a z l o c a l " oglindete acest context global foarte bine. O N U a preluat aceste problematici de m e d i u i a ncercat prin t r - o serie de conferine s ajung la un consens m o n d i a l cu privire la a n u m i t e teme, c u m ar fi de exemplu interzicerea a n u m i t o r gaze p o l u a n t e (FCKW) p e n t r u protejarea stratului de o z o n d i n strato sfera. Un p a s i m p o r t a n t 1-a reprezentat conferina internaional de la Rio de Janeiro d i n a n u l 1992 i n m o d deosebit Agenda 21. Aici a fost p e n t r u p r i m a dat m e n i o n a t n t r - u n for internaional principiul durabilitii ca un criteriu de baz al dezvoltrii.

109

Principiul durabilitii T e r m e n u l de durabilitate" p r o v i n e d i n tiina silviculturii i se caracterizeaz p r i n t r - o form de g o s p o d r i r e care u r m r e t e ca d i n p d u r e s se p o a t recolta fructe, d a r n u m a i n acea m s u r nct s se p o a t regenera singur, astfel p d u r i l e a d u c n d pe t e r m e n lung o recolt c o n s t a n t . Aceast idee de b a z se regse te generalizat n principiul de durabilitate: este vorba ca o m u l s fie contient n aciunile sale de b a z a existenial i n a t u r a l a vieii. El trebuie s se foloseasc de b u n u r i l e ce i le d n a t u r a i s n u l e c o n s u m e p u r i simplu. Att t i m p ct materiile p r i m e (metal, energie, minerale) nu s u n t r e p r o d u s e de n a t u r a sau s u n t r e p r o d u s e n t r - u n r i t m m u l t m a i lent dect cel necesar, trebuie folosite chibzuit, c h i a r refolosite i nu risipite. P e n t r u a nu p r o duce p a g u b e de lung d u r a t i ireparabile ( d e g r a d a r e n p u s t i u pietros, m a n i p u l a r e a germenilor, e t c ) , o m u l n u trebuie s supra solicite capacitatea ecosistemului de a se r e p r o d u c e i autoregla, n sens larg este vorba de legtura d i n t r e necesitatea m o r a l a conservrii creaiei i datoria de f o r m a r e a l u m i i . Dac o m e n i rea nu vrea s p i a r d p m n t u l de sub picioare trebuie s t i n cont de reeaua n a t u r i i , ce este p r e m i s fiecrei a c i u n i u m a n e . i generaiile viitoare au d r e p t u l la un m e d i u intact, pe ale c r u i resurse s le p o a t folosi. Ar fi o nclcare flagrant a d r e p t i i dac generaia actual ar c o n s u m a complet d u p b u n u l su plac resursele limitate, lsnd generaiilor viitoare o p l a n e t pustiit. Principiul durabilitii face astfel t r i m i t e r e la principiul dreptii n t r e generaii, p u t n d fi astfel privit ca i c o m p l e m e n tar principiilor sociale clasice p r e c u m solidaritatea i subsidiaritatea. P e n t r u a face fa viitorului i p e n t r u a p u t e a fi juste, telurile i procesele de dezvoltare pe t e r m e n l u n g trebuie s i n cont de protecia m e d i u l u i i a n a t u r i i ca o condiie de stabilitate a civilizaiei m o d e r n e . Astfel un factor clasic de p r o d u c i e , ce decenii la r n d a fost ignorat, revine n atenia n o a s t r ; i a n u m e : factorul p m n t . Datorit creterii masive a sectoarelor s e c u n d a r e (industria) i

110

teriale (serviciile) tiinele e c o n o m i c e i sociale s-au concentrat n m o d deosebit pe factorii de p r o d u c i e capital i m u n c , com pletnd e n u m e r a r e a clasic cu nc un factor, cel al organiz r i i " respectiv/sau a progresului t e h n i c " Factorul de p r o d u c i e p m n t " era n tiin d o a r m e n i o n a t , fr n s a i se acorda o i m p o r t a n t prea m a r e . Datorit problematicii m e d i u l u i i a ecosistemului global factorul p m n t " revine tot m a i des n ac tualitate. C n d v o r b i m astzi d e factorul p m n t " n u n e m a i referim n p r i m u l r n d la p r o d u c i a agricol, respectiv p r o d u c i a materiilor p r i m e , ci la regenerarea materiilor p r i m e i a circui t u l u i economiei (reciclare). Este vorba deci de o integrare real a factorului p m n t / m e d i u " d r e p t o condiie c a d r u t baz m a t e rial a e c o n o m i e i n teoria i practica economic. P u n c t u l de plecare al Agendei 21 depete cu mult aspec tul strict ecologic. P o r n i n d de la faptul c i dezvoltarea sociala greit are efecte ecologice, conferina O N U de la Rio de Janeiro stabilete durabilitatea ca sistem de scopuri al dezvoltrii globale, care ncearc s combine pe lng p a r a m e t r i i ecologici, tehnici sau economici i aspecte etice 5 2 i sociale. Dreptatea social, p r u d e n a ecologic p r e c u m i creterea economic trebuie s se afle ntr-un acord complet. i n n d cont de principiul destinaiei generale a bu nurilor pe p m n t conform creia nu se poate vorbi n u m a i de o alimentare material de baz, trebuie recunoscut faptul c n joc este mult m a i mult: anse de participare i dezvoltare p e n t r u toi oamenii. Acesta este o exigent f u n d a m e n t a l a unei viei d e m n e . Principiul durabilitii i diferite c o n c e p i i despre l u m e A s e m e n e a principiilor sociale de baz, principiul libertii i principiul solidaritii, regsim i la principiul durabilitii difeS2

Baza etic la con feriri (ele O N U (the new global ethics-concepf) nu i au funda mentul n principiile cretine i de drept natural, ci n mare msur in concepia individualist despre libertate i auto-determinare. nelegerea tradiional a drep turilor omului este perversat. Nu sunt nscrise n firea omului, ci decurg voinei subiective a individului. De aici rezult diferene fundamentale fa de morala cretin, in speciai referitor la morala sexual i la demnitatea familiei-

111

ritele p u n c t e de vedere ideologice, c h i a r dac acestea au o c o n o taie m a i ecologic. Cei d i n t i sunt adepii durabilitii slabe (weak stainability). Acetia p o r n e s c de la ideea conform creia majoritatea resurselor poate fi nlocuit p r i n capital; fiind astfel nevoie de un p r o c e s de m o d e r n i z a r e t e h n i c care s integreze condiiile ecologice la pa r a m e t r i i de sistem ai economiei, n c e r c n d astfel s n l t u r e inechilibrul. Este cerut o e c o n o m i e circular p e n t r u ca m a i n r i a e c o n o m i c i de c o n s u m s p o a t funciona m a i d e p a r t e . Aa se gsesc u o r paralele cu g n d i r e a a n t r o p r o c e n t i c 5 3 i individualist-liberalist. O p o z i i a fa de aceast g n d i r e se materializeaz v e h e m e n t p r i n A n t i - A n t r o p o c e n t r i s m , care cere d r e p t u r i l e p r o p r i i ale na turii, refuznd complet substituia n a t u r i i p r i n capital. C o n f o r m acestei d i n u r m concepii, o m u l ar trebui s se adapteze fr a t u l b u r a circuitul n a t u r a l . F o r m a cea m a i e x t r e m consider pri ma apariie a o a m e n i l o r a s e m e n e a p c a t u l u i originar. n acest fel de g n d i r e se regsesc m u l t e analogii la m e n t a l i t a t e a colectivist, ceea ce creeaz o a n u m e afinitate cu poziiile de stnga. Poziia personalist ns p u n e m a i m u l t accentul p e echitabilitate. P u n c t u l de p o r n i r e l reprezint o m u l ca un Creator S e c u n d u s " (al doilea creator). O m u l a fost creat p e n t r u a m u n c i , fiind p u s n aceast l u m e p e n t r u a o ngriji i ocroti, d a r i p e n t r u a-i fi s u p u s 5 4 . n s o m u l n u poate s d i s p u n n m o d arbitrar de p m n t , supunndu-1 fr reineri voinei sale, p r e c u m l u m e a n u ar avea o form p r o p r i e i o destinaie a n t e r i o a r date de D u m nezeu, pe care o m u l le poate desfura, d a r nu i t r d a " 5 5 . Pe lng p s t r a r e a rezistentei sistemelor ecologice ca i o condiie f u n d a m e n t a l accesorie a supravieuirii o m e n i r i i , res p e c t u l fa de o r d i n e a creaiunii st n p r i m u l plan. O r d i n e a creaiunii nu este privit n u m a i n sens moral, ci i n sens biologic i fizic, n m o d deosebit cu privire la aspectul ei r e p r o d u c t i v i
5i

Antropocentrism concepie filosofic potrivit creia omul este centrul i scopul universului. Vezi Gen i, 28 i 2, 15. Ioan Paul II, Enciclica "Centesimus Annus", nr. 37,1991.

54 55

112

regenerativ (politic p e n t r u via). O m u l trebuie s preuiasc i s ia n s e a m i m p o r t a n t a de sine stttoare a mpletiturii, c a d r u l n e o m e n e s c al n a t u r i i . P s t r a r e a m u l t i t u d i n i i speciilor, a ocrotirii n a t u r i i i a c o m p o r t a m e n t u l u i atent fa de m e d i u s u n t exprima re a P i e t a s " a divinizrii lui D u m n e z e u sau secular e x p r i m a t a echitabilitii, p r i n care o m u l i ndeplinete funcia de ad ministrator. M o d a g o s p o d r i i m o d de via D e o a r e c e bunurile/fructele p m n t u l u i sunt d e s t i n a t e t u t u ror o a m e n i l o r trebuie luat n s e a m i m o d a l i t a t e a de m p r i r e a lor. In acest sens nu.este vorba n u m a i de d r e p t a t e n t r e cei vii (naional i i n t e r n a i o n a l ) , ci m a i cu s e a m a n t r e generaii. P r i n cipiul durabilitii unete astfel problematica ecologic cu p r i n cipiul solidaritii n t r - o generaie i n t r e m a i m u l t e generaii p r e c u m i cu principiul subsidiaritii (gndete global i aci o n e a z local), n c e r c n d o implicare a l u m i i c u l t u r i i n reeaua n a t u r i i n sensul unei stabilizri reciproce. Reeaua n a t u r i i este baza l u m i i culturii. O r i e n t a r e a dezvoltrilor e c o n o m i c e i sociale la capacitatea de rezistent a m e d i u l u i n a t u r a l implic a u t o m a t o s c h i m b a r e a dezvoltrii civilizaiei, a raionalitii e c o n o m i c e i o m a i b u n nelegere a progresului e c o n o m i c o - t e h n i c . Principiul durabilit ii se concretizeaz p r a c t i c p r i n i n t r o d u c e r e a u n e i o r d i n i e c o n o mice circulare propice m e d i u l u i , a u n e i responsabiliti sporite a p r o d u c t o r i l o r p e n t r u p r o d u s e n sensul principiului preveni rii, a u n o r p r e t u r i p e n t r u folosirea m e d i u l u i 5 6 , a u n e i separri a legturii d i n t r e creterea e c o n o m i c i creterea c o n s u m u l u i m e d i u l u i p r i n tehnici d e p r o d u c i e menajatoare p e n t r u m e d i u i resurse. Tot de acest aspect a p a r i n e i soluionarea problemei f u n d a m e n t a l e a srciei, care are att cauze ecologice ct i efecte a s u p r a m e d i u l u i n a t u r a l . n definitiv este vorba de o p r o b l e m a de m o r a l de p r i m categorie ce este pus m o d e l u l u i de civili56

Vezi capitolul Economia social depia"; paragraful; Politica de ornduire".

113

zaie i m o d u l u i de via vestic. Este vorba de n d e p r t a r e a de m o d e l u l materialist al c o n s u m i s m u l u i i e c o n o m i s m u l u i vestic, de lcomia de posesie (a avea"), de acele nevoi create artificial i n d r e p t a r e a ctre un m o d de viat b a z a t pe a fi" 5 7 , n care criteriile ce d e t e r m i n o p i u n i l e de c o n s u m , de economisire i de investiii s fie cutarea adevrului, a f r u m o s u l u i i a binelui, p r e c u m i c o m u n i u n e a cu ceilali o a m e n i p e n t r u a crete m p r e u n " 5 8 . Este astfel vorba despre ntoarcerea la v i r t u i l e detarii i la r e s p e c t u l fa de d e m n i t a t e a vieii i a creaiei.

Terminologia este mprumutat din lucrarea principal a psihoanaliticului i filo sofului Erich Fromm (1900-1980) Habcn oder Sein" (a avea sau fi) 1976. loan Paulii, Enciclica "Centesimus Annus", nr. 36,1991.

ECONOMIA SOCIAL DE PIA

Vrei s m b u n t i i d u m n e a v o a s t r situaia economic? Este o p r o b l e m m i c r o e c o n o m i a . n s soluionarea d e p i n d e de c o n t e x t u l m a c r o e c o n o m i c , de c a d r u l instituional, de calitatea i eficiena cadrului instituional. Iar conceptul economiei sociale de pia este un c a d r u i n s t i t u i o n a l eficient.. D u p rzboi p o p o r u l g e r m a n a avut n o r o c u l s aib o a m e n i de tiin, care au trit: 1. C a p i t a l i s m u l p u r d i n a i n t e a p r i m u l u i rzboi m o n d i a l 2. M a r e a inflaie (1923) 3. M a r e a recesiune (1929-1933) 4. O economie administrat central, n timpul epocii hitleriste 5. D e s t r m a r e a economiei g e r m a n e d u p cel de al doilea rz boi m o n d i a l . Aceti o a m e n i s u n t Ludwig E r h a r d (1897-1977), Alfred M u l ler-Armack (1901-1978), Walter E u c k e n (1891-1950) i alii. Ace tia s u n t reprezentanii colii Ordoliberale d i n Freiburg. Ludwig E r h a r d a observat foarte repede c nu pagubele i m e n s e de rzboi sunt cauza p r i m a r p e n t r u m i z e r i a postbelic, ci o r g a n i z a r e a greit a a p a r a t u l u i de p r o d u c i e m a c r o e c o n o m i c . Astfel n 1948 a p r o p u s i realizat reforma m o n e t a r i e c o n o m i c p r i n care a fost i n t r o d u s e c o n o m i a social de pia n G e r m a n i a de Vest, p u n n d bazele m i r a c o l u l u i e c o n o m i c german". O o r n d u i r e a s o c i e t i i i a e c o n o m i e i l i b e r a l e E c o n o m i a social de pia nu este o reet p e n t r u a deveni repede bogat! E c o n o m i a social de pia este o filosofie a o r n d u irii, care l situeaz pe om n c e n t r u l ateniei. Ea este o o r n d u i r e

115
a societarii liberale sau m a i b i n e spus, o o r n d u i r e a societarii i a economiei liberale. Acest lucru este i m p o r t a n t . D i n acest motiv, repet! E c o n o m i a social de pia este o o r n d u i r e e c o n o m i c i social liberal. Din ce cauz este acest l u c r u i m p o r t a n t ? C a r e este sensul economiei? E c o n o m i a nu este un scop n sine. O m u l trebuie s se gos p o d r e a s c i s m u n c e a s c . El se gospodrete p e n t r u a-i asi gura baza existentei sale. D a c condiiile de supravieuire s u n t asigurate, adic necesitile de baz s u n t asigurate ( m n c a r e a , m b r c m i n t e a , locuina), n u m a i a t u n c i el se va n d r e p t a spre alte p r e o c u p r i : cltorii, a r t i c u l t u r , sntate i sport, religie, ecologie i aa m a i d e p a r t e , pe scurt: n f r u m u s e a r e a a m b i e n t u lui su i dezvoltarea personalitii sale s p i r i t u a l e . 5 9 B u n u r i l e materiale s u n t restrnse. D a t o r i a o m u l u i este de a m u t a t o t m a i d e p a r t e limita acestei restrngeri; p r i n recicla re, p r i n folosirea raional a materiei p r i m e etc. Se apeleaz la progresul t e h n i c i la creativitatea o m u l u i . n cele d i n u r m ns lipsa nu va fi niciodat depit n totalitate, deoarece l u m e a este limitat i chiar dac ar exista o a b u n d e n t material, t i m p u l n o s t r u , al tuturor, r m n e tot insuficient i limitat. Ce rezult d i n aceasta: 1. Principiul e c o n o m i c este un p r i n c i p i u de baz al m u n c i i n o a s t r e raionale, ns 2. Toate satisfacerile necesitilor, toat b u n s t a r e a n o a s t r material eueaz n final datorit limitelor vieii n o a s t r e . Se s p u n e ca giulgiul nu are b u z u n a r e " : acest lucru n s e a m n c nu p u t e m s a c i o n m dincolo de m o a r t e , sau poate totui? Se poate lua ceva! Acest lucru este frumuseea sufletului n o s t r u aceas ta nu este o categorie e c o n o m i c , ci o categorie pe de-a-ntregul u m a n . Aici m refer la sensul i m p l i n i r e a vieii.

Legea lui Engel Ernst Engel {1821-1896} un statistician prusac -, o lege econo mic, care poate ajuta la o nelegere mai bun a dezvoltrii Romniei n urmtorii ani

116

Astfel este clar c: e c o n o m i a are rolul de a sluji. Ea st n sluj ba fiecrui om n p a r t e i a societii, p e n t r u c fiecare om n par te, individul, n u poate t r i dect d e p i n z n d d e ceilali o a m e n i : familia, colegii de serviciu, c o m u n i t a t e a religioas, oraul sau satul etc. El trebuie s c o m u n i c e i s coopereze p e n t r u a p u t e a supravieui i a se dezvolta. O politic e c o n o m i c i social o r i entat spre binele c o m u n trebuie s aib n vedere i c o n i n u t u l spiritual i m o r a l al m o d u l u i de via. Acestea s u n t aspecte de care trebuie s i n cont i politica economic. Politica e c o n o m i c este o p a r t e c o m p o n e n t a politicii sociale. Politica social are n vedere o r n d u i r e a c o m u n i t i i , p e n t r u a p u t e a oferi fiecruia n p a r t e posibilitatea de a-i realiza viaa. A c t u a l m e n t e exist n vest t e n d i n a de a aeza t o t u l sub juris dicia economiei i de a subjuga toate domeniile vieii necesitilor materiale. Aceast t e n d i n poate deveni un m a r e pericol p e n t r u om i p e n t r u societate. Aceasta se n u m e t e i c o n s u m i s m " 6 0 . Pe s c u r t : e c o n o m i a nu este t o t u l , d a r fr o b a z e c o n o m i c t o t u l este n i m i c ! Sistem sau ornduire D a r s n e n t o a r c e m l a p u n c t u l d e u n d e a m plecat. Eco n o m i a social de p i a este o filosofie a o r n d u i r i i . D a r ce este aceast o r n d u i r e ? O p u s u l acestui c o n c e p t este sistemul. E c o n o m i a planificat socialist este un sistem e c o n o m i c . S-a ncercat p r i n planificare s se p r e v a d i s se dirijeze, a s e m n t o r u n e i m a i n r i i , u n d e fiecare r o t i t trebuie s se potriveasc perfect cu cealalt, p e n t r u ca m a i n r i a s p o a t funciona. Libertii nu i s-a lsat aici prea m u l t spaiu. I n d i v i d u l devine astfel un slujitor al e c o n o m i e i i al sistemului. El trebuie s funcioneze d o a r d u p nite reguli di n a i n t e stabilite. Criteriile e n u n a t e anterior p r i v i n d dezvoltarea p e r s o a n e i etc. n u joac nici u n rol.

Papa loan Paul I, enciclica "Centesimus anmis" nr. 36,1991

117

ri schimb, p r i n o r n d u i r e se nelege altceva: actorii sunt li beri. Fiecare face ceea ce dorete de u n u l singur sau n asociere benevol cu ceilali, n s p e n t r u a se evita un haos sau ca u n i i s preia puterea sunt necesare reguli clare de joc, un teren de joc clar definit (sau un cadru) i un arbitru, care are s aib grij s se res pecte aceste reguli de joc i dac este cazul s transforme terenul, " M a i concret spus, referitor la t e m a noastr: sarcina statului i a politicii este de a forma o r n d u i r e a social i economic , n ca d r u l creia oamenii se gospodresc i triesc. Politica formeaz acest c a d r u i a d m i n i s t r a i a controleaz respectarea condiiilor cadrului. Jocul se desfoar pe terenul pieei, d u p regulile pieei acesteia, aceasta n s e m n n d o formare liber a preurilor i o con curen deschis. Scopurile de baz ale e c o n o m i e i sociale de pia Scopurile de baz ale economiei sociale de pia sunt: Libertatea securitatea social r a n d a m e n t u l i p r o d u c tivitatea.

A) Libertatea
E c o n o m i a social d e p i a r e s p e c t i s t i m u l e a z p r i n c i p i u l librei d e z v o l t r i ale p e r s o n a l i t i i i ale a u t o d e t e r m i n r i i . L i b e r t a t e a c o n s u m u l u i , alegerii l o c u l u i de m u n c , a p r o p r i i l o r a c t i v i t i e c o n o m i c e (aceasta n s e a m n s fondezi o p r o p r i e n t r e p r i n d e r e ) s u n t p r i c o m p o n e n t e i m p o r t a n t e ale d r e p t u rilor o m u l u i . Piaa este d e m o c r a i a practicat. O d a t cu fiecare decizie de c u m p r a r e luat, c o n s u m a t o r u l voteaz i oferta reacioneaz. Piaa este m a i d e m o c r a t i c dect d e m o c r a i a politic, deoarece piaa nu reacioneaz n u m a i la v o t u l majoritii, ci ncearc s satisfac toate necesitile. Dar: 1. Piaa este o a r b , ea este un m e c a n i s m al cererii i ofertei. Ea funcioneaz-identic la p i n e i m a i n i sau d r o g u r i .

118 2. Prile care acioneaz pe pia (cererea i oferta) vor s-i limiteze riscurile sau s ctige m a i mult, astfel nct ncearc p r i n strategii s-i atrag puterea, p e n t r u a se putea proteja de d u r i t a t e a pieei. n a m b e l e c a z u r i se cere ca statul i societatea, n special p rerea public, s f u n c i o n e z e ca p a z n i c i ai b u n s t r i i generale pe de o p a r t e s stopeze unele p r o d u s e d u n t o a r e p r e c u m d r o g u r i l e (acest l u c r u are de a face cu d i m e n s i u n e a m o r a l i a valorii), iar pe de alt p a r t e p e n t r u a asigura c o n c u r e n t a des chis i cinstit.

Stat puternic61
n acest sens s u n t necesare u r m t o a r e l e : un stat p u t e r n i c , politicieni i n d e p e n d e n i , o p r e r e public i n d e p e n d e n t i cet eni liberi, responsabili i contieni. N u m a i a t u n c i este asigurat faptul c nu d o a r g r u p u r i de interese vor folosi statul n scopuri proprii p e n t r u a-i priva pe ceilali ageni de pia. E c o n o m i a social de pia nu reduce statul la o funcie de p a z n i c de n o a p t e c u m o face capitalismul, ci p r e s u p u n e un stat p u t e r n i c i contient care se orienteaz spre binele c o m u n i care asigur funcia e c o n o m i c i social a concurenei.

Funcia social concurenei


F u n c i a e c o n o m i c i social a concurenei const n: 1. l i m i t a r e a puterii; 2. alocarea o p t i m a factorilor de p r o d u c i e care s asigure cea m a i eficient folosire a resurselor; 3. o posibil p a r t i c i p a r e a t u t u r o r la viata e c o n o m i c (concu rent deschis) i la rezultatele m u n c i i , cu alte cuvinte: bunsta rea masei largi i nu n u m a i a u n o r a (prin p r e u r i mai ieftine); 4. asigurarea pcii sociale.

Vezi Capitolul "Binele comun" paragraful "Statul, ca garant la binelui comun al ntregii societi"

119

Intervenie c o n f o r m regulilor pieei formula strategic a ornduirii politice Intervenia statului trebuie s fie n u m a i c o n f o r m regulilor pieei. Astfel am ajuns la un alt p u n c t foarte i m p o r t a n t . Stopa rea preurilor, stoparea salariilor, intervenii d i r i g u i t o a r e p r i n h o t r r i , dirijarea direct a pieei sau subvenii deranjeaz m e c a n i s m u l pieei i atrag d u p sine p n la u r m tot m a i m u l t e intervenii. Fiecare intervenie te m p i n g e spre o p e r m a n e n t autontrire. Tocmai n aceast d e m o c r a i e a mass-mediei, politicienii sunt n t r - u n pericol p e r m a n e n t de a cdea n c a p c a n a acionism u l u i d i n motive de public relation i stimulai de cerinele u n o r g r u p u r i de interese singulare s i n t e r v i n pragmatic". Acest lu cru este otrav p e n t r u e c o n o m i a social de pia. M s u r i l e economico-politice corecte sunt m e r e u confor me pieei i c u r a t e " d i n p u n c t de vedere al o r n d u i r i i politice. Ce n s e a m n acest lucru? Aici trebuie s v d a u nite explicaii: Filosoful englez Hobbes (1588-1679) spunea odat: o m u l este lupul oamenilor, acest lucru n s e a m n c statul trebuie s-1 mpie dice pe fiecare n parte s fac ceea ce ar dori i trebuie s-1 oblige s fac ceea ce corespunde binelui c o m u n . Astfel se va postula o con tradicie principial ntre binele particular i binele c o m u n . Din acest lucru rezult: prin legi, ordine, reglementri se va forma un stat poliienesc n adevratul sens al cuvntului, care avertizeaz n m o d intensiv, previne i intervine diriguitor. i fiecare ncearc s se strecoare prin portiele de scpare ale legilor. Exist pericolul de a se forma o suspiciune ntemeiat mpotriva libertii. De astfel de suspiciuni a avut p a r t e mult t i m p Romnia. Aceasta nu este poziia economiei sociale de pia. E c o n o m i a social de pia p o r n e t e de la faptul c binele p a r t i c u l a r i binele c o m u n nu se contrazic n principiu ci chiar se condiioneaz re ciproc. Desigur pot exista conflicte. Acestea p o t aprea fie: 1. datorit greelilor de etic ale fiecruia n p a r t e sau 2. d a t o r i t u n e i o r d i n i incomplete.

120

n cel de-al doilea caz, i m p o r t a n t este s se schimbe aceste reguli de j o c sau c a d r u l , n aa fel, n c t fiecare individ s ser veasc n acelai t i m p binelui public p r i n faptul c el u r m r e t e interesele sale egoiste (acestea p o t fi profit, prestigiu, dezvolta rea creativitii sale .a.m.d.). Este i m p o r t a n t faptul de a n h m a egoismul la c a r u l binelui c o m u n p e n t r u a se ajunge ct m a i de p a r t e i m a i sigur posibil, nu n u m a i la o b u n s t a r e m a t e r i a l ci i la o societate m a i b u n d i n p u n c t de vedere etic, care s-i asigure p e r s o a n e i dezvoltarea m a x i m . Aceasta este formula strategic a ornduirii politice62. E c o n o m i a social d e pia este deci u n m o d e l a r m o n i o s b a s a t pe libertate. t C o n f o r m u n u i astfel de concept, politicianul e c o n o m i c este solicitat s nu cad n c a p c a n a activismului intervenionist agi tat i astfel s c o n f u n d e eficiena cu activitatea (energie, spirit de iniiativ). E l d e v i n e m a i d e g r a b u n f i l o s o f , care c o n t e m p l p r o 62

Exemplu; n anii '70 exista n Germania federal o necesitate stringent n dome niul currii apei naturale. Dou alternative erau la dispoziie: 1. O interzicere categoric a revrsrii apei uzate n ruri, ceea ce ns necesit nu meroase excepii pentru a se evita nchiderea multor ntreprinderi. Pentru a aproba aceste excepii este nevoie de proceduri birocratice prin care se impun condiii i se supune fiecare investiie unei autorizaii. Deciziile de investiii rapide ar fi de fapt imposibile, ducnd la crearea unui climat de ncurajare a corupiei prin intervenia politicului. 2. Permisia scurgerii apei industriale n ruri era condiionat doar de pitirea unei taxe. n locul unei reglementri tehnico-juridice complicate, decizia politic s-a concentrat asupra mrimii taxei. Deoarece fiecare ru are un sistem biologic de curare natural, taxa trebuie fixat att de scump, astfel nct cantitatea apei industriale vrsate s nu depeasc capacitatea de auto-curare a rului n anii secetoi. Prin aceast soluie orice agent economic este liber s se decid dac do rete s plteasc taxa i s continue a revrsarea apei industriale, sau dac pentru el este mai avantajos s construiasc o instalaie de purificare, sau s recicleze apa folosit, sau s schimbe n aa fel procesul de producie, astfel nct s polueze mai puin sau chiar deloc, sau componentele de producie a cror fabricare necesit o mare cantitate de ap pot fi nlocuite cu altele. Nimeni nu poate s impun condi ii de rezolvare a problemei; nici o birocraie nu impune proscripii iar deciziile de investiie nu sunt blocate prin proceduri complicate de autorizare. Fiecare se decide dup propriul interes i acioneaz astfel n acelai timp n folosul bine lui comun. Introducerea acestei taxe a dus n civa ani la o scdere important a gradului de poluare a apelor n Germania. Contra-exemplu: La introducerea catali zatorului, acest principiu nu a fost respectat. Decizia politic a necat toate celelalte alternative tehnice pentru a reduce, a evita sau a elimina total gazele nocive.

121
cesul e c o n o m i c i care ajusteaz, la t i m p , de d o u sau de trei ori pe an, d e p i n z n d de decursul lui, procesul e c o n o m i c i direcia lui, p r i n mici intervenii. B) Securitatea social P r e c u m am m a i spus, scopurile de baza ale economiei soci ale de pia sunt libertatea, securitatea social i r a n d a m e n t u l . Deci securitatea social este expresia principiului d e t e r m i n r i i universale a b u n u r i l o r p m n t u l u i p e n t r u toi o a m e n i i . Acest lucru nu n s e a m n desfiinarea proprietii private, c u m o face socialismul, care trage n m o d eronat aceast concluzie, ci c o o r n d u i r e e c o n o m i c i social trebuie s fac posibil partici p a r e a t u t u r o r o a m e n i l o r l p r o g r e s u l e c o n o m i c i social, i n n d cont de s i m u l dreptii o m u l u i . Politica social nu este ns infirmeria economiei de pia i nu avem voie s l i m i t m t o t u l la acest lucru, d u p c u m se n t m pl n capitalism. Securitate social n s e a m n :

Stabilitate a preurilor
O stabilitate a p r e t u r i l o r deoarece inflaia este o nelciune adus celui care face e c o n o m i i , un dispre a d u s m u n c i i i salariu lui. Inflaia duce de asemenea la erori de dirijare a capitalului, de exemplu refugiul n l u c r u r i de valoare, care n condiii n o r m a l e nu s u n t att de solicitate, n afar de aceasta cresc dobnzile, lu cru care o b s t r u c i o n e a z investiiile. Aadar, piaa funcioneaz n m o d eficient n u m a i atunci, c n d preturile s u n t ntr-adevr o expresie a s t r m t o r r i i .

Solidaritate
Solidaritatea n contextul economiei sociale de pia n s e a m n c distribuia p r i m a r a veniturilor, care este rezultatul procesului de pia liber, trebuie corectat p e n t r u ca toate grupurile sociale,

122

n special cele defavorizate, s p o a t participa la progresul econo mic. Aceast corecie este fcut de sistemul de taxe progresive. Banii percepui de stat sunt redistribuii (prin ajutoare sociale, p e n t r u locuine, handicapai e t c ) . Perceperea taxelor, pe de o par te, trebuie fcut atent, p e n t r u a nu demotiva persoanele eficiente care m p i n g crua nainte. Pe de alt parte nu trebuie s se cad r greeala de a crea un stat de binefacere, care astfel s paralizeze propria iniiativ a omului. Aici trebuie acionat conform princi piului subsidiaritii ajut-te singur". n G e r m a n i a acest prin cipiu a fost p u i n neluat n seam n ultimele d o u decenii, lucru care ne ngreuneaz i m a i m u l t situaia economic i politic, m a i ales a c u m d u p reunificarea celor d o u G e r m a n i i . i n acest context s se i n cont de faptul c m p r i r e a pri m a r a veniturilor, care apar sub forme de venituri d i n m u n c a i din capital ca rezultat al procesului pieei 6 3 , va fi corectat p r i n m s u r i conforme pieei. 6 4 Rezultatul este o m p r i r e secundar a veniturilor. P r i n acest l u c r u devine clar faptul c asigurarea soci al nu se preteaz a fi un i n s t r u m e n t de m p r i r e , ci trebuie s se orienteze strict d u p principiul r a n d a m e n t u l u i , altfel m u n c a va fi scumpit n m o d artificial i astfel ascunde n interiorul su peri63

Vezi la capitolul Proprietatea" subcapitolul Este proprietatea furt? Despre rapor tul dintre munc i capital" Msuri conforme pieei sunt reguli care nu deformeaz relaia liber dintre ofert i cerere, formarea preturilor, respectiv concurena. Exemplu: Construcia locu inelor sociale. Pentru a crea repede locuine ieftine destinate familiilor nevoiae un guvern se hotrte s subvenioneze construcia de locuine. Apare o regle mentare complicat: cum trebuie s arate o locuin, cine poate primi (Problem: ocuparea nejustificat, deoarece dup o perioad de timp ctigul unei persoane ndreptite depete pragul), i ci ani chiria trebuie s fie redus. Un astfel de program poate rezolva imediat problema locuinelor, dar exist i partea negativ. Experiena arat c subveniile duc la neglijena n controlul cheltuielilor. Astfel de locuine care au fost construite relativ scump pol deveni oferte ieftine pe piaa din cauza subveniilor. Concurena cu locuine finanate n mod privat este deformat. Preturi fixate de administraia deformeaz concurena. Standardizarea aparta mentelor contrazice dorina individual i diversificat de a locui. Aceasta duce ia direcionarea greit a capitalului. Investitorii privai se opresc de la investiii in domeniul imobiliar. Mai inteligent i conform pieei este a subveniona familia i nu construcia locuin ei. O alocaie pentru locuine face posibil pentru o familie a caut un apartament convenabil la preul pieei sau chiar sa construiasc o cas,

123

colul omajului. Piaa reacioneaz ntr-un m o d sensibil la trans formrile costurilor factorilor de producie: salariul i d o b n d a . Este i m p o r t a n t ca acest lucru s fie reinut. Securitatea social trebuie s se limiteze la o siguran de baz. Atunci cnd, n ciuda cestui fapt, creste nivelul economic, fiecare n p a r t e trebuie s-i asigure o siguran suplimentar pe cont p r o p r i u de exemplu p r i n asigurare, formare de proprietate privat i aa m a i departe. Principiul de baz p r i n care politica social a societii" nu se limiteaz d o a r la o politic social distributiv" ci n funcie de r a n d a m e n t u l e c o n o m i c s se formeze i celelalte d o m e n i i ale vieii sociale, c u m ar fi de exemplu i t r a n s p o r t u l , sntatea, m e diul nconjurtor, educaia, cercetarea, cultura, construciile i aa m a i d e p a r t e ; toate acestea afecteaz n m o d direct condiiile vieii concrete a o a m e n i l o r i c l i m a t u l social n t r - o a r . 6 5 Statul trebuie de aceea s stimuleze p r i n m s u r i c o n f o r m e pieei forele sociale libere, p e n t r u ca ele s se apropie de aceste probleme. D u p c u m vedei, exist n c a d r u l economiei sociale de pia i o respingere d i n principiu a oricrei ncercri de a se procla ma un stat cu puteri i c o m p e t e n t e nelimitate. Cu toate acestea, politicienii s u n t n pericolul de a cdea n c a p c a n a aa n u m i t u l u i p o p u l i s m , acest l u c r u se n t m p l i n G e r m a n i a . De aceea cet enii cu o c o n t i i n a responsabilitii, cu concepii libere sunt necesari, p e n t r u a nu se ajunge d i n n o u la o tutelare d i r i g u i t o a r e a statului. Calea statului social de binefacere este de fiecare dat o tentaie, se p a r e ns c el este cea c o m o d , duce ns p n n final n e c o n d i i o n a t la o reglementare a t u t u r o r d o m e n i i l o r vieii i la o societate birocratic. C) R a n d a m e n t u l R a n d a m e n t u l este scopul final al economiei de pia. Este vorba de crearea u n e i o r n d u i r i e c o n o m i c e i sociale eficienS5

Fostul ministru german al familiei (CDU) a explicat odat in mod cuprinztor: potenialul de agresiune ntr-o ar scade n mod considerabil, cnd familiile au locuine mari i cuprinztoare spre folosin, i atunci cnd angajaii dispun de o reea de transport spre locul de munc bun i lipsit de stres.

124

te, care s se adapteze n m o d flexibil i rapid schimbrilor d i n l u m e , care s p u n n practic n m o d c o n s t a n t progresul tehnic. Acest l u c r u este valabil bineneles i p e n t r u factorii de decizie i a d m i n i s t r a t i v i ai statului. O o r g a n i z a r e de stat, birocratic, cen tralizat contrazice acest scop. i n acest caz trebuie aplicat n m o d strict principiul subsidiaritii. O a u t o a d m i n i s t r a r e c o m u nal n sens larg asigur p r i n t r - o c o n c u r e n t a oraelor i regiu nilor creativitate, inovaie i spaiu de a c i u n e liber. Principiul r a n d a m e n t u l u i c o r e s p u n d e i d i n a m i c i i virtuii de d r e p t a t e , d e o a r e c e n a i n t e de a se m p r i ceva, acest ceva trebuie s fie creat. Se p o a t e crea ceva d o a r a t u n c i c n d acela, care tre b u i e s o fac, are un interes de a o face. Astfel am ajuns d i n n o u la formula strategic, ordopolitic: s n c e r c m s-1 n h m m pe cel c u r a n d a m e n t m a r e , a n g r e n a t n u r m r i r e a propriilor intere se, la c a r u l binelui c o m u n . Concluzie Sper s v fi ajutat cu spusele m e l e p e n t r u a avea o idee des pre p r i n c i p i i l e e c o n o m i e i sociale de pia. E c o n o m i a social de pia este o filosofie o r d o n a t o a r e social, n care t r a d i i a libe ral a e c o n o m i e i de pia s-a u n i t cu principiile m o r a l - c r e t i n e spre binele o m u l u i . E c o n o m i a social d e pia n u este u o r d e m n u i t . Ea necesit o a n a l i z t e m e i n i c a c o m p o r t a m e n t e l o r o a m e n i l o r la t i m p u l p o t r i v i t , m u l t creativitate n crearea ca d r u l u i i m u l t r b d a r e i insistent fat de soluiile m r g i n i t e sau a p a r e n t u o r de rezolvat. E c o n o m i a social d e pia n u este d o a r p r o b l e m a u n o r p u t i n i t e h n o c r a i , ci ca s fie eficient, trebuie s fie n c o n s e n s cu stra turile contiente ale populaiei. Aceast baz trebuie creat aici n R o m n i a . M e r i t efortul.

GLOBALIZAREA

n u l t i m u l deceniu, d a t o r i t tehnologiilor m o d e r n e d e te lecomunicaie i informaie, p r e c u m i d a t o r i t sistemelor de t r a n s p o r t i logistic l u m e a s-a m i c o r a t d i n p u n c t de vedere e c o n o m i c . n m o d deosebit r s p n d i r e a m o n d i a l a Internet-ului (World W i d e W e b www) a fcut ca l u m e a s arate ca un sat virtual". Net-ul ofer o m u l t i t u d i n e de posibiliti de c u n o a t e r e p r e c u m i de s c h i m b de informaii, ce p o t fi fcute rapid de-a lun gul continentelor. Raza de a c i u n e , att privat ct i profesiona l, a indivizilor sau a micilor societi se m r e t e m u l t , r e a l i z n d astfel afaceri ce e r a u p n a t u n c i accesibile n u m a i n t r e p r i n d e r i lor m a r i cu o reea dezvoltat de distribuie i n t e r n a i o n a l . Aceast dezvoltare se p o a t e vedea cel m a i b i n e n sectorul fi nanciar. Mijloacele m o d e r n e d e c o m u n i c a i e , n s t r n s legtur cu liberalizarea i deregularea pieelor de capital, au c o n d u s n ultimele decenii la naterea u n o r piee globale financiare i de ca pital. P e n t r u ca aceast libertate pozitiv a curentelor de capital s nu se n d r e p t e , d a t o r i t u n o r speculaii financiare sau m o n e tare, m p o t r i v a binelui c o m u n al m u l t o r p o p o a r e (ex.; Criza d i n Asia de SE de la sfritul anilor '90), este nevoie de un c a d r u de o r n d u i r e eficient p e n t r u aceast pia global. A c u m ns, i n t e r v i n criticii care se o p u n v e h e m e n t globalizrii, r i s c n d astfel s defimeze cu o s i n g u r deviz un proces difereniat al dezvoltrii e c o n o m i c e m o n d i a l e . De cealalt p a r t e ns, aceeai deviz este folosit p e n t r u a justifica a n u m i t e re forme s t r u c t u r a l e d u r e , care lovesc p u t e r n i c n sistemul social, s c h i m b n d radical condiiile de via ale o a m e n i l o r . Fapt ce se dovedete uneori,.n c z u t u n e i analize exacte a.cauzelor i m o t i velor ce stau la baza acestor m s u r i , ca incorect.

126

Globalizarea nu este un fenomen nou. Deja d i n v r e m e a lui Karl al V-lea (1500-1558), m p r a t al G e r m a n i l o r i Rege al Spaniei, se afirm c n imperiul acestuia soarele nu a p u n e a niciodat. D u p c u m o arat cotele bursiere ale pieelor internaionale, pieele de materii p r i m e i de energie sunt deja de foarte m u l t t i m p piee globale. Nici discuia p r o sau c o n t r a globalizrii n u este u n a n o u . n secolul al XlX-lea aceast dezbatere a fost p u r t a t de susintorii liberului s c h i m b i de o p o n e n i i acestora, ce i d o r e a u protejarea e c o n o m i i l o r n a i o n a l e fa de c o n c u r e n t a e x t e r n p r i n i m p u n e rea de tarife v a m a l e i de m s u r i protecioniste. Susintorii liberului s c h i m b p o r n e s c de la deea c p r i n eli m i n a r e a obstacolelor comerciale, a tarifelor v a m a l e protecio niste i a limitelor c o n c u r e n e i , t o a t l u m e a va avea de profitat, d e o a r e c e n u m a i astfel se p o a t e realiza o e c o n o m i e eficien. n esen este vorba de extinderea divizrii m u n c i i internaionale, n care fiecare a r , r e g i u n e sau societate se c o n c e n t r e a z n u m a i pe acea p r o d u c i e pe care o realizeaz cel m a i b i n e i cel m a i productiv. Baza economico-teoretic este Teoria avantajului c o m p a r a t i v " c o n c e p u t de David R i c a r d o (1772-1823). C o n f o r m acesteia c o m e r u l i n t e r n a i o n a l i divizarea m u n c i i i n t e r n a i o n a le r e p r e z i n t un avantaj i p e n t r u acele r i ce p r o d u c toate bu n u r i l e la un pre m a i sczut dect cel d i n strintate. Aceste r i trebuie ns s se specializeze pe p r o d u c i a acelor b u n u r i pe care le p o t p r o d u c e relativ (comparativ) m a i avantajos. David R i c a r d o m p r e u n cu A d a m S m i t h (1723-1790), ambii economiti brita nici, se n u m r p r i n t r e ntemeietorii liberalismului e c o n o m i c . Acestei idei absolute a liberului s c h i m b i s-a m p o t r i v i t eco n o m i s t u l g e r m a n Friedrich List (1789-1846). Acesta susinea te oria c o n f o r m creia p e n t r u acele r i m a i p u i n dezvoltate este de preferat ca, n fazele p r i m a r e de dezvoltare, s i protejeze ( a r g u m e n t u l tarifului v a m a l protecionist) i n d u s t r i a c u ajutorul taxelor v a m a l e i p r i n i m p u n e r e a de obstacole comerciale, p n n m o m e n t u l n care vor atinge nivelul organizatoric, t e h n i c i acel capital de baz suficient, p r i n care aceasta s i p o a t per-

127

mite e x p u n e r e a la c o n c u r e n t a i n t e r n a i o n a l a . Problema taxelor vamale protecioniste este ns, c i n d u s t r i a se obinuiete i se culc pe o ureche. n s , d u p faza p r i m a r de dezvoltare, este nevoie de o c o n c u r e n real p e n t r u a multiplica prosperitatea i p e n t r u a d i n a m i z a procesul e c o n o m i c n a i o n a l . P e n t r u aceasta se i m p u n e o voin ferm a guvernanilor. C t d e adevrat este a r g u m e n t u l tarifului v a m a l p r o t e c i o nist se poate vedea n dezvoltarea e c o n o m i c G e r m a n i e i de Est d e d u p cderea Zidului. O d a t c u i n t r o d u c e r e a Mrcii G e r m a n e ( D M ) n m a i 1990 cerut de altfel cu m a r e insisten de p o p u laie i n d u s t r i a G e r m a n i e i de Est a fost p u s de la o zi la alta n faa c o n c u r e n e i c o m p a c t e i n t e r n a i o n a l e , c o n s e c i n a fiind aceea c n u m a i o t r e i m e d i n n t r e p r i n d e r i a p u t u t s supravieuiasc, i n d u s t r i a est-german neavnd t i m p u l s se adapteze la schim bri. Efectele se fac simite i astzi p r i n omajul ridicat i p r i n slbiciunile structurii economice. i decizia, care a fost politicoe m o i o n a l de neles, a fostelor state c o m u n i s t e de a dizolva C O M E C O N - u l i de a realiza t r a n z a c i i de c o m e r exterior n devize dure, a avut un efect asemntor, dizolvnd practic peste n o a p t e relaiile de m u l t funcionale d i n fostul Bloc Estic. Aceste relaii erau pe b u n dreptate favorabile n u m a i U n i u n i i Sovietice, ns n t r e r u p e r e a lor b r u s c a d u s la dizolvarea acelor m p l e t i t u r i tra diionale, fr I n s ca n t r e p r i n d e r i l e s fie pregtite tehnologic (produse apte concurenial), organizatoric ( m a r k e t i n g i distri buie) i d i n p u n c t de vedere al capitalului p r o p r i u p e n t r u aceas t situaie concurential, n e a v n d astfel t i m p u l n e c e s a r p e n t r u o p e r i o a d de a c o m o d a r e la noile provocri. n a i n t e de a se e x p u n e concurentei p u t e r n i c e internaionale (adic c o n c u r e n t a america n), E u r o p a de Vest i-a lsat, d u p t e r m i n a r e a celui de al II-lea Rzboi M o n d i a l , zece a n i de t i m p p e n t r u a-i da economiei ansa de a se p u n e pe picioare. n cazul rilor n c u r s de dezvoltare este valabil aceeai reet. Este nevoie de t i m p p n cnd n t r e p r i n d e r i l e locale se nfiineaz, o r g a n i z e a z i se pregtesc d i n p u n c t de vedere al capitalului i know-how-ului p e n t r u a face fa c o n c u r e n t e i in-

128

t e r n a i o n a l e . Acest l u c r u n s p r e s u p u n e ca n rile respective statul s aib o strategie de dezvoltare, care s nlesneasc ntradevr crearea u n e i e c o n o m i i de pia p u t e r n i c e . Aici a p a r ns m u l t e s e m n e d e n t r e b a r e . n m u l t e r i ns, d i n diferite motive c u m a r f i m e n i n e r e a puterii, c o r u p i a i n e p o t i s m u l n c a d r u l aceleiai clici, nu s u n t i m p l e m e n t a t e acele reforme necesare de s t r u c t u r n e c o n o m i e i societate, ce au m e n i r e a de a c o m b a t e srcia i de c o n t r i b u i la multiplicarea prosperitii. A d o u a j u m t a t e a secolului XIX, ce se n t i n d e p n la nce p u t u l p r i m u l u i rzboi m o n d i a l , este faza globalizrii c o m e r u l u i i p e r i o a d a de a u r " a liberului s c h i m b . Renaterea globalizrii c o m e r u l u i a n c e p u t n anii '50 ai secolului XX. Crearea C o m u nitii E c o n o m i c e E u r o p e n e o poveste de succes d o a r p r i n cre area Pieei C o m u n e n 1992, care a provocat o cretere e c o n o m i c n toat E u r o p a i cele o p t r u n d e de liberalizare d i n c a d r u l G A T T (General A g r e e m e n t on Tariffs and Trade) au c o n d u s la o cretere i m p o r t a n t a economiei m o n d i a l e , n m o d deosebit ntre statele industrializate. P r i n nlocuirea G A T T c u W T O (World t r a d e O r g a n i z a t i o n ; sediul la Geneva) d i n 1995 interesele rilor n curs de dezvoltare vor fi luate n s e a m m a i m u l t . Caracteristicile de b a z ale n o i i " globalizri sunt dezvol t a r e a r a z a n t a tehnologiilor de informaie, p u t e r n i c a evoluie a n t r e p r i n d e r i l o r globale i respectiv a reelelor de n t r e p r i n d e r i globale, i n t e r n a i o n a l i z a r e a pieelor financiare i de capital, pre c u m i creterea comerciabilizrii i n t e r n a i o n a l e " a serviciilor de orice fel (de la un Call-Center internaional, p r o d u c i a de sof t w a r e i de servicii inginereti, p n la sectorul logostic). O E C D ( O r g a n i z a t i o n for E c o n o m i c C o o p e r a t i o n a n d D e v e l o p e m e n t cu sediul n P a r i s o a l i a n a m a r i l o r state industrializate) defi nete globalizarea ca pe un proces p r i n care pieele i produciile n diferite r i d e v i n tot m a i m u l t d e p e n d e n t e unele de celelal te d a t o r i t d i n a m i c i i c o m e r u l u i cu b u n u r i i servicii i p r i n m i c a r e a de capital i tehnologii. O caracteristic a p a r t e a acestui proces este viteza cu care acesta se deruleaz. P n a c u m au fost n p r i m u l r n d b u n u r i

129

fizice importate/exportate (globalizarea b u n u r i l o r ) . Capacitatea c o n c u r e n i a l n a i o n a l era astfel d e p e n d e n t de s t r u c t u r a p r o duciei de b u n u r i , de inovaiile t e h n i c e , de c u r s u l valutar, de re eaua de distribuie i de isteimea n t r e p r i n d e r i l o r n a i o n a l e de a se a d a p t a la t i m p la cerinele pieelor de export. Aceast situaie r m n e ca i n a i n t e valabil, ns p r i n apariia Internet-ului se poate vorbi de o n o u d i m e n s i u n e n c o n c u r e n t a i n t e r n a i o n a l : un ofertant de k n o w - h o w i poate oferi de o r i u n d e , n t i m p real, serviciile direct pe p l a n m o n d i a l ; el nu m a i este nevoit s fac o c o l u l p r o d u s u l u i f i z i c . A c u m , i n g i n e r u l d e software d i n I n d i a spre exemplu se afl n c o n c u r e n t direct cu colegul s d i n SUA sau G e r m a n i a , s i n g u r a diferen fiind aceea c 1.000 $ n I n d i a reprezint m u l i b a n i , fiind baza u n e i existente, n t i m p ce n G e r m a n i a sau SUA aceti b a n i ajung n u m a i p e n t r u chirie. Acest exemplu evideniaz foarte clar c datorit dezvoltrii tehnologi ce s-au creat relaii c o n c u r e n i a l e noi i directe, ce p o t duce la re distribuiri i m p o r t a n t e . Deja de a c u m se poate observa c n r i bogate, relativ n capital i p u t e r e de m u n c calificat, veniturile d i n capital cresc t e n d e n i a l m a i m u l t dect veniturile d i n m u n c i c diferena de salarii d i n t r e m u n c a calificat i cea necalificat crete. n m o d deosebit m n a d e lucru necalificat d i n sectoa rele de salarii mici d a r nu n u m a i acetia este n pericol de a r m n e descoperit. D i n aceast situaie se p o t nate t e n s i u n i att i n t e r n e ct i interstatale. Statul social de t i p vestic se afl n dilem, deoarece o i m p o z i t a r e m a i m a r e a capitalului ar duce la evadarea acestuia peste g r a n i e , iar o cotizaie social m a i m a r e (problema demografic, etc.) ar limita spaiul de a c i u n e al politi cilor salariale. Aceast dilem este d e n u m i t n general c a p c a n a globalizrii". C o n c u r e n t a d i n t r e diferite a m p l a s a m e n t e (orae, ri, regiuni, etc.) devine m a i p u t e r n i c , iar guvernele trebuie s t i n cortt n politica lor e c o n o m i c i social de c a d r u l global i economic. Costurile de producie ntr-un amplasament, depind att de factori tari, p r e c u m costuri, disponibilitatea i calitatea/ productivitatea forei de m u n c , i n f r a s t r u c t u r a de t r a n s p o r t , costurile energiei, impozite, etc. ct i de factori slabi, p r e c u m ca-

130

litatea i costurile vieii, c a d r u l legal, inconveniente birocratice, c l i m a t u l favorabil inovaiilor i afacerilor, p r e c u m i avantajele de c o n t a c t ale u n u i a m p l a s a m e n t u n d e exist o concentraie de k n o w - h o w ( C e n t r u l A e r o n a u t i c d i n Toulouse, C e n t r u l M o d e i d e la M i l a n o , e t c ) . n acest context politica educaional, m o d e r n i zarea a d m i n i s t r a i e i , deregularea i respectarea c o n t i n u a p r i n cipiului subsidiaritii n societate i n politica social p r i m e s c o n o u n s e m n t a t e . Statul de b u n s t a r e " , n forma lui tradiiona l n u p o a t e f i p e r p e t u a t , m p o v r n d unilateral costurile m u n c i i . C r i z a d i n rile vestice industrializate se nsprete d i n cauza dezvoltrii demografice; dezvoltare de care statele respective n si s u n t vinovate d a t o r i t practicii r s p n d i t e a avorturilor i a p r o p a g r i i m e n t a l i t i i contraceptive. Revalorizarea social i p r e u i r e a familiei au fost neglijate. n sens c o n t r a r ns au fost p r o p a g a t e viaa de single" i chiar csniciile h o m o s e x u a l e " ca un chic n t r - o societate b a z a t pe a m u z a m e n t i plcere. m p l e t i t u r a i n t e r n a i o n a l n u este u n destin c e n u poate f i controlat, ci d i n c o n t r este rezultatul att al deciziilor statelor (liberalizarea c o m e r u l u i exterior, deregularea interioar) ct i a dezvoltrii t e h n i c e (n m o d deosebit legat de ctigul, p s t r a r e a i t r a n s m i t e r e a de informaii) legate de costurile tot m a i ieftine de t r a n s p o r t i de s t a n d a r d i z a r e a n o r m e l o r tehnice. C o o p e r a r e a e c o n o m i c i n t e r n a i o n a l asigur pacea i p r o m o v e a z nelege rea n t r e p o p o a r e . Liberul s c h i m b este d i n principiu m a i avanta jos p e n t r u toat l u m e a dect p r o t e c i o n i s m u l . C h i a r n rile n curs de dezvoltare se poate vedea c societile m u l t i n a i o n a l e sunt un angajator m a i serios, cu condiii de m u n c a i salariale m a i b u n e , dect societile locale. C h i a r i frica fa de d u m p i n g ul social i de m e d i u s-a dovedit a fi n m a r e nejustificat. Este n o r m a l ca n t r e p r i n d e r i l e m u l t i n a i o n a l e s investeasc acolo u n d e gsesc u n a m p l a s a m e n t propice. n s c e n s e m n propi ce"? Acest l u c r u se d e d u c e de obicei d n t r - o serie de factori i m a i r a r i n n d cont n u m a i d e u n u l . Procesul de integrare d i n p u n c t de vedere e c o n o m i c este larg i nu t i n e c o n t de g r a n i e , n s nu este nelimitat i universal. ri,

131
care datorit a n u m i t o r lipsuri a d m i n i s t r a t i v e i n t e r n e sau care datorit lipsei de voin politic nu au creat baza p e n t r u o e c o n o m i e de pia, ori care nu ofer garania u n u i stat de d r e p t i care nu d i s p u n de tehnologia de c o m u n i c a i e n e c e s a r pe n t r e g u l lor spaiu, risc s fie marginalizate. Aceast m p l e t i t u r i n t e r n a i o n a l c r e s c n d are i efecte att asupra capacitii de c o n d u c e r e a u n u i stat ct i a s u p r a suverani tii acestuia. Statele n a i o n a l e sunt d i n ce n ce m a i m u l t d e p e n dente de colaborri i n t e r n a i o n a l e . Aceasta este n m o d deosebit o o p o r t u n i t a t e p e n t r u statele mici. F r integrarea n U n i u n e a E u r o p e a n m i c u l d u c a t L u x e m b o u r g , d e exemplu n u a r f i avut nici o ans s i i m p u n vocea n faa m a r i l o r p u t e r i ale l u m i i . Datorit prezentei i a d r e p t u l u i de vot n c a d r u l Consiliului de M i n i t r i i a l U E guvernul l u x e m b o u r g h e z devine u n p a r t e n e r d e discuii i n t e r n a i o n a l cu greutate. Globalizarea are ns i alte consecine n e s p e r a t e asupra sta telor i finanelor lor. Acestea necesit m a i d e v r e m e sau m a i tr ziu o rezolvare. D a c un e u r o p e a n de exemplu c o m a n d un p r o g r a m de software n SUA i l p r i m e t e pe un C D , a t u n c i l u m e a , privit din p u n c t u l de vedere al fiscului, este n o r d i n e . O afacere n o r m a l a ! Profitul este impozitat n SUA, iar taxele de i m p o r t afe rente se vor plti n E u r o p a . Ce se n t m p l n s dac p r o g r a m u l de software este luat d i n internet, i a r server-ul este n Insulele Bermudas? Sau C U M " i m a i ales U N D E " se i m p o z i t e a z p r o fitul de la b u r s pe care l realizeaz o cas i n t e r n a i o n a l de b r o keri u n d e angajaii d i n Tokio decid s c u m p e r e a n u m i t e aciuni, o p t ore m a i trziu colegii lor d i n F r a n k f u r t decid t o t u i s le ps treze, iar d u p nc opt ore, colegii d i n N e w York decid s v n d aciunile cu profit. n acest caz, cu toii au influenat profitul. D o a r d i n aceste d o u exemple se poate vedea ct de i m p o r t a n t este ca statele s t i n d totui n interes p r o p r i u spre o c o o p e r a r e ct m a i strns, c r e n d u n c a d r u d e o r n d u i r e c o m u n . C o n c e r n e globale se p o t feri de controale sociale eficiente. Acesta a r f i u n a r g u m e n t contra globalizrii. n s acestea a u p r i n deciziile lor o influent m u l t m a i m a r e a s u p r a e c o n o m i i l o r n a i o -

132

nale m a i mici. i aici exist ns limite. D u p c u m arat a n u m i t e exemple recente, chiar i concernele m o n d i a l e , p o t fi puse la colt de a c i u n i judectoreti c o m u n e ca n SUA. Un alt a r g u m e n t m p o t r i v a globalizrii este pierderea identitii c u l t u r a l e a m u l t o r p o p o a r e n faa succesului f i r m e l o r p r e c u m C o c a Cola, M c D o nald, a stilului de viat vestic, a filmelor i televiziunii. Vestul p r a c t i c un i m p e r i a l i s m de valori i de c u l t u r i . Cu s i g u r a n c p r i n t r - o comercializare m o n d i a l de p r o d u s e b u n u r i de con s u m p r e c u m i b u n u r i de p r o d u c i e o civilizaie este influen at, ns aceast influent n u este u n d r u m c u sens u n i c . Viaa devine m u l t m a i colorat i n t r - o contopire panic a culturilor i civilizaiilor exist i m a r e a ans a mbogirii, Apropos, cele m a i m u l t e filme nu sunt p r o d u s e la Hollywood, ci n India, i a n u m e , n m o d deosebit p e n t r u televiziunile d i n O r i e n t u l Apro piat, Asia i Africa. Deja amintitele posibiliti de speculaii m o n e t a r e , faptul c i t e r o r i s m u l i n t e r n a i o n a l folosete i n s t r u m e n t e l e p u s e la dispo ziie de globali zare", periclitarea proteciei m e d i u l u i i a n a t u r i i , p r e c u m i t r a n s f o r m r i l e sociale arat c t e m a globalizrii t r e buie a b o r d a t n sensul crerii u n u i c a d r u funcional d e o r n d u i r e i i n s t i t u i o n a l . Piaa nu poate regla t o t u l de la sine p r e c u m o m n invizibil p r e c u m nici globalizarea" nu p o a t e fi d a t n a p o i . O d a t cu globalizarea e c o n o m i c trebuie realizat i o o r d i n e i n t e r n a i o n a l social i a pcii, ce trebuie s d e i n la b a z d r e p t u r i l e o m u l u i i principiul subsidiaritii. Aceasta reglementeaz controversele c o n f o r m Metodei C o m u n i t a r e " 6 6 , n d e p r t n d u - s e de M e t o d a I m p e r i a l " a t r e c u t u l u i . UE poate fi n acest sens u n exemplu foarte b u n , c u m poate f i creat u n c a d r u de o r n d u i r e p r i n includerea principiilor economiei sociale de pia, r e s p e c t n d d r e p t u r i l e proprii i identitatea cultural a p o poarelor, oferind n acelai t i m p anse de dezvoltare t u t u r o r .

Metoda Comunitar presupune o uniune de state, in care acestea se afl pe poziii egale, avnd fiecare dreptulla propria poziie, dar i obligaia de a ajunge la un con sens. La polul opus se afl Metoda Imperial, unde un stat i impune poziia fa de alte state, supunndu-le i totodat delimitndu-i foarte clar sfera de influen.

CORUPIA CAUZ A SRCIEI I SUBDEZVOLTRII CONTINUE

La o privire m a i a t e n t a s u p r a m a i m u l t o r r i n c u r s de " dezvoltare v o m p u t e a observa c d u p 40 de a n i de i n d e p e n d e n i ajutor e c o n o m i c r e z u l t a t u l este d e z a m g i t o r : diferena fa d e l u m e a i n d u s t r i a l i z a t s-a m r i t m a i d e grab. Acest l u c r u n u este valabil p e n t r u toate rile. Exist i e x e m p l e care au reuit s p u n e c o n o m i a n m i c a r e i s r e c u p e r e z e t e r e n u l pierdut. P u t e m a r u n c a o privire c t r e E u r o p a de Est i c t r e fostul Bloc Sovietic d u p 15 a n i de la c d e r e a Z i d u l u i . V o m p u t e a obser va p u i n e p r o g r e s e , n s o m a r e d i s p r o p o r i e n t r e v e n i t u r i . Pe lng p t u r a subire d e o a m e n i bogai v o m regsi o m a r e p a r t e a p o p u l a i e i care triete sub l i m i t a de existent. i aici ns exist o serie de r i care ies pozitiv n e v i d e n . Toate au p r i m i t s u m e i m p o r t a n t e , s u m e c e d e p e s c c u m u l t v o l u m u l financiar al Planului Marshall de dup rzboi (lund n considerare i inflaia). D e c e n u a u d a t b a n i i p e s t e t o t roade? D e c e n u p u t e m regsi n m u l t e r i acel i m p u l s sperat? Iar d a c l g s i m de ce este acesta foarte slab? Bineneles c punctele de plecare au fost foarte diverse. Unele r i s u n t bogate n z c m i n t e , iar altele n u . C h i a r i mentalitile sau nivelul de c u l t u r s u n t diferite. Cu s i g u r a n c o m u n i s m u l a d i m i n u a t decisiv fora de iniiativ a m u l t o r generaii. D a c atia a n i i d u p attea ajutoare externe progresul pre conizat se las ateptat, nu p u t e m trage alt concluzie dect aceea pe care Ludwig E r h a r d a evideniat-o la trei ani d u p t e r m i n a rea celui de al II-lea Rzboi M o n d i a l i a n u m e : dac d u p a n i de efort o m e n e s c p e n t r u asigurarea t r a i u l u i nu se poate observa nici o m b u n t i r e , a t u n c i n u m a i cadrul e c o n o m i c o - i n s t i t u i o n a l n care se desfoar activitile e c o n o m i c e este greit. n acest caz

134

se i m p u n reforme f u n d a m e n t a l e , iar s t r u c t u r i l e depite trebuie nlocuite c u unele d i n a m i c e . Experiena d i n statele d i n SE Asiei (Tigrii Asiei Singapur, Taiwan, Korea, samd.), d a r i din unele state n tranziie ale Euro pei de Est ne arat foarte clar c acolo u n d e reformele economice i socio-politice sunt aplicate consecvent apare, d u p o scurt criz de tranziie, i creterea economic. Estonia, Cehia, Slovenia, dar i Ungaria sau Polonia sunt deja exemple n acest sens. A n a l i z a motivelor sub - i nedezvoltrii t u t u r o r celorlalte r i scoate la l u m i n , n ciuda diferitelor p u n c t e de plecare, un lucru c o m u n : c o r u p i a . Cu ct c o r u p i a este m a i r s p n d i t cu att este m a i m a r e p r o b l e m a srciei, m a i evident subdezvoltarea i m a i m i c voina de a i m p u n e reforme. D i n p r i n c i p i u p u t e m diferenia n t r e c o r u p i a mic, mijlocie i m a r e sau instituional; cea d i n u r m folosindu-se chiar de mijloace legale. C o r u p i a m i c se b a z e a z pe faptul c salariile i veniturile micilor angajai sau f u n c i o n a r i nu le ajung acestora i familii lor lor p e n t r u a d u c e o via m o d e s t d a r ndestulat. Fie c este vorba de poliistul de la col ori de f u n c i o n a r u l v a m a l sau de au torizarea u n o r acte, n i m i c nu merge fr ciubuc". Minile reci trebuie m a i nti nclzite" p e n t r u o s e m n t u r sau o stampil. Pe ct de explicabil ar p r e a aceast corupie mic, pe att de m u l t d u n e a z , fcnd ravagii n m e n t a l i t a t e a populaiei. Aceas ta distruge ncrederea n legitimitatea actului administrativ, sub m i n e a z respectul i loialitatea fat de stat, d u c n d la o a t i t u d i n e p r i n care orice avantaj poate fi c u m p r a t , respectiv la o descur c a r e " haotic. R e c u n o s c n d aceast problem, Regele Prusiei, Friedrich al II-lea, a i n t r o d u s s t a t u t u l de f u n c i o n a r de carier, a cror venit era stabilit c o n f o r m principiului aprovizionrii 6 7 , n cazul cel m a i m i c de corupie acetia i p i e r d e a u privilegiile, s u p o r t n d p e d e p s e disciplinare aspre.

67

Conform acestui principiu fiecrui funcionar i revenea un venit, care i asigura lui si familiei sale un trai decent, asigurndu-1 i n caz de boal sau deces.

135

Ct de stnjenitoare este aceast corupie m i c p e n t r u dez voltarea economic i p e n t r u combaterea omajului va reiei d i n exemplul ce u r m e a z . In c a d r u firmei mele de c o n s u l t a n t un n t r e p r i n z t o r d i n sectorul c o m p o n e n t e l o r auto s-a interesat de o investiie direct n t r - o t a r d i n SE E u r o p e i . Deoarece n in dustria a u t o se p u n e foarte m u l t pre pe livrrile just-in-time", ntrebarea acestuia a fost: Pot fi 100 % sigur c m a r f a m e a pre s u p u n n d c toate actele ar fi n regul va trece v a m a fr ntrziere (nentemeiat)? La aceast n t r e b a r e nu i-am p u t u t rs p u n d e cu sigurana dorit. El a decis astfel s r e n u n e la i n t e n i a sa iniial i sinvesteasc n c a d r u l U E . P r i n c o r u p i a mijlocie e nelege o birocraie nscenat cu controale dese, r e g u l a m e n t e complicate i a m e n i n a r e a cu a m e n z i ridicate. Acestea sunt expresia u n e i nencrederi a d n c i cu privire la activitatea n t r e p r i n z t o a r e . M e t o d a controalelor dese este aceea n care exist ori posibilitatea achitrii u n e i s u m e f u n c i o n a r u l u i public d u p care acesta dispare, ori cel de al doi lea caz n care f u n c i o n a r u l , n e p r i m i n d s u m a de b a n i ateptat, caut att de m u l t p n gsete o n e r e g u l a r i t a t e p e n t r u a aplica o amend usturtoare. O alt form este aceea n care ntreprinztori neserviabili politic sunt pui sub presiune. Astfel au fost obligai a n u m i i productori de pine dintr-o metropol balcanic s ofere gratuit p r i m a r u l u i pine p e n t r u ca acesta s o poat folosi n campania electoral. T o c m a i n t r e p r i n z t o r i i mici i mijloci, care o r i c u m sunt o c u p a i p n peste cap s dezvolte p r o d u s e conforme pieii, s organizeze i s plaseze produsele, s angajeze i s a n t r e n e z e personal, s-i asigure finanarea i intrrile de pli, t o c m a i p e n t r u acetia, care asigur cele m a i m u l t e l o c u r i de m u n c n e c o n o m i e , aceste controale n u n s e m n n u m a i pierderea d e t i m p n t r e p r i n z t o r preios ci i a n u m i t e riscuri necalculabile. Aceste pli, fie ele sub form de bacsis" p e n t r u a evita controale dese sau amenzi, sunt resimite ca noi impozite, cu diferena ns c nivelul lor nu poate fi calculat. Ele m r e s c riscul de costuri i di m i n u e a z formarea, o r i c u m nevoia, de capital p r o p r i u .

136

Cealalt form de corupie mijlocie este n e p o t i s m u l . Distribu irea subveniilor publice, acordarea de m p r u m u t u r i cu d o b n z i avantajoase, s a m d . s u n t astfel realizate nct d r u m u l decizional s fie ct m a i p u i n t r a n s p a r e n t i s favorizeze p r o p r i a clientel (de p a r t i d ) , prieteni i r u d e . D i n c n d n c n d d i n motive p u r optice este avantajat i cte un r e p r e z e n t a n t al opoziiei. Astfel se dorete d i m i n u a r e a anselor de apariie diferitelor acuzaii cu privire la favorizri. Situaia este deosebit de critic a t u n c i c n d m e m b r i de vrf ai u n e i a d m i n i s t r a i i m p a r t direct sau indirect la rudele apropiate diferite proiecte ce sunt acoperite de ajutoare financiare publice. P e n t r u a evita astfel de a b u z u r i este nevoie de s e p a r a r e a economiei de politic, de directive de subvenionare t r a n s p a r e n t e , de publicarea r a p o a r t e l o r de subvenie i de reguli de p a r i a l i t a t e 6 8 clare, c o m b i n a t e cu legi p e n a l e i p e d e p s e aspre. Ambele fenomene controalele exagerate i economia clien telar m e r g de obicei m n n m n . Aceast situaie conduce la o ngreunare evident a concurenei i ca de obicei la o folosire neoptimal, la o risipire, a finanelor publice. Cei privilegiai nu sunt de obicei cei m a i b u n i ntreprinztori. Dac ei totui ar fi nite buni ntreprinztori nu ar trebui s le fie team de concurent i trans parent. O parte a banilor nu primesc destinaia iniial, ajungnd prea des n conturi d i n strintate. Bani albi p e n t r u zile negre! Deosebit de periculos este a t u n c i c n d p r i n m p l e t i t u r a de legturi i influente i n d e p e n d e n a justiiei este nlturat. n t r un climat n care d o m n e t e n e s i g u r a n a justiiar, birocraia ex cesiv (bazat pe nencredere) i n e p o t i s m u l ntreprinderile mici i mijlocii nu se p o t dezvolta. P u t e r n i c afectai de aceast situaie s u n t cei n c u t a r e de loc de m u n c , elevii i studenii, care d u p absolvirea studiilor nu i gsesc locuri de m u n c deoarece fir mele nu se p o t dezvolta aa c u m ar p u t e a - o face n t r - o e c o n o m i e c o n c u r e n i a l corect. Conform regulii de parialitate a funcionarilor publici purttorilor publici de de cizie le este interzis s hotrasc cu privire la orice act care le favorizeaz direct sau indirect persoana, familia, rudele apropiate, angajatorul sau diferitele societi la care sunt acionari.

137

F o r m a cea m a i rea a corupiei este ns cea instituional. O form de corupie ce acioneaz cu mijloace legale. Legile s u n t formulate d i n a d i n s cu lacune (vid legislativ), p e n t r u a p u t e a legaliza a n u m i t e afaceri; p r i n o r d o n a n e de u r g e n cusute cu a alb s u n t reglementate n o r m e de scurt d u r a t c u m ar fi de exemplu n i m p o r t u r i . P r i n aceast u z a n cercurile nchise de o a m e n i de afaceri apropiai puterii p o t realiza afaceri n d a u n a bugetului. P r i n diferite o r d o n a n e voite c o n c u r e n i i s u n t scoi de pe pia c r e n d practic o situaie de m o n o p o l . Un m i c viciu de p r o c e d u r formal n cazul u n e i acreditri sau licenieri este fo losit p e n t r u e l i m i n a r e a c o n c u r e n e i i n c o m o d e sau p e n t r u nsui rea de vad e c o n o m i c profitabil. T o c m a i acordarea de p e r m i s e de funcionare legate de noi i noi taxe de licen s u n t o m o d a l i t a t e frecvent folosit p e n t r u mbogire. Pe baza iniiativei se creeaz pe pia de exemplu o s t r u c t u r de b e n z i n r i i mici sau mijlocii. D i n t r - o d a t taxa de licen se s c u m p e t e de p a t r u ori. n t r e p r i n ztorii mici sunt nevoii s r e n u n e , fiind c u m p r a i ieftin de un n t r e p r i n z t o r p u t e r n i c d i n p u n c t d e vedere f i n a n c i a r . D a t o r i t dispariiei concurenei p r e u r i l e cresc s u p r a p r o p o r t i o n a l . Apoi, statul observ c cererea sa de s c u m p i r e a taxelor de licen a fost exagerat i ieftinete licenele. P r e u r i l e m a r i ale p r o d u s u l u i fi nit r m n ns. Un alt exemplu: se i m p u n e ca plile p e n t r u tele fon, n t r e i n e r e s a m d . s se deruleze p r i n i n t e r m e d i u l b n c i i u n e i r u d e sau a u n u i prieten i nu p r i n i n t e r m e d i u l b n c i i statului sau a altor bnci liber alese o form deosebit de privatizare. R e z u l t a t u l acestor m s u r i este de obicei n d e p r t a r e a i descurajarea n t r e p r i n d e r i l o r mici i mijlocii. I n t e n s i t a t e a con c u r e n e i scade, p r e u r i l e cresc (ctig d i n m o n o p o l ) . O a m e n i pierd d i n p u t e r e a de c u m p r a r e . D o r i n d s-i asigure averile, profitorii i d u c m a i nti finanele n c o n t u r i l o r e x t e r n e d i n cauza n e s i g u r a n e i legislative i politice. Astfel exist o serie de r i s u p r a n d a t o r a t e , a c r o r p o p u l a i e sufer d i n c a u z a ratelor de datorii, d a r a c r o r clas c o n d u c t o a r e d e i n e averi fulmi n a n t e n s t r i n t a t e , averi ce u n e o r i d e p e s c datoriile e x t e r n e ale r i l o r respective.

138

C o r u p i a , n toate cele trei forme ale ei, reprezint un cancer al economiei. Electoratul, mediile i toate partidele politice, care iau d e m o c r a i a n serios, nu trebuie d o a r s acuze verbal furtul, s stigmatizeze c o r u p i a a t r g n d atenia asupra lor (dup motto-ul: toi ceilali s u n t h o i i borfai) i s se supere d i n aceast cauz, ci trebuie s trateze p r o b l e m a de la r d c i n . P e n t r u ca aceast situaie s fie n d e p r t a t este nevoie de debirocratizare, de o a d m i n i s t r a i e t r a n s p a r e n t , de i n d e p e n d e n a u r m r i r i i p e nale i a instanelor juridice, de plata n d e s t u l t o a r e a funciona rilor i de o legislaie p e n a l l i m p e d e . Bineneles c este nevoie i de o o p i n i e public sensibilizat. C o r u p i a i privete pe toi deoarece paralizeaz ntreaga dezvoltare e c o n o m i c a u n e i ri, c o n t r i b u i n d decisiv la srcie i omaj.

NTREPRINZTORUL, MOTORUL INDISPENSABIL AL ECONOMIEI!

nelesul n s e m n t i i n t r e p r i n z t o r u l u i n procesul e c o n o m i c s-a dezvoltat treptat. n antichitate i n lunga p e r i o a d a istoriei cretine a biseri cii activitatea c o m e r c i a n t u l u i , n e g u s t o r u l u i i a n t r e p r i n z t o r u lui a fost privit ca o calitate inferioar", u r t " i pctoas", P e n t r u Aristotel este o t i u m c u m d i g n i t a t e " (n t i h n cu dem nitate) a filozofului m o d u l de via m a i d e m n dect cel al u n u i negustor, deoarece acestuia i lipsete t i h n a interioar. Ceea ce face n e g u s t o r u l este n e g o t i u m " (afacere). De a s e m n e a Sf. C h r y sostomos, P a t r i a r h al C o n s t a n t i n o p o l u l u i , la c u m p n a sec. IV i V era de p r e r e c negustorii nu p o t t r i fr a p c t u i . Thom a s de A q u i n o (1225-1274), cel m a i m a r e nvtor bisericesc al vestului, s p u n e a despre negustori c dau aparenta de a fi de o m o r a l i t a t e inferioar. C h i a r i n i m p o r t a n a carte de n v t u r a d r e p t u l u i c a n o n i c a lui G r a t i a n d i n sec. XII scrie: N e g u s t o r u l nu poate plcea lui D u m n e z e u sau chiar dac i-ar plcea, a t u n c i n u m a i cu efort." Aceast concepie negativ despre n e g u s t o r se bazeaz pe n v t u r a lui Isus despre greutile de a ajunge n rai a celor b o gai i pe interdicia de a percepe d o b n d d i n Vechiul Testament (Deut 23, 19-20). n acest sens se o m i t e faptul c bogia (luxul) steril i cheltuitoare a m i n t i t n Sfintele Scrieri, nu se regsete n p r o p o r i i att de m a r i n economiile de pia d i n vest, spre deosebire de societile nc precapitalist-feudale ale u n o r r i n curs de dezvoltare sau n curs de t r a n s f o r m a r e . N e m e n i o n a t este ns bogia m o d e r n " , care s-a concretizat d i n c o n t r i b u i a productiva a creativitii n t r e p r i n z t o a r e la binelui c o m u n . 6 9
69 vezi Peter II. Wehrhahn, Der Unternehmer" (ntreprinztorul) pag. 14.

140

n dezbaterea problemei privitoare la interdicia de a perce pe d o b n d , etica economiei Bisericii Catolice a sec. XIII a des coperit funcia n t r e p r i n z t o r u l u i p e n t r u n d e p l i n i r e a scopului binelui c o m u n a l e c o n o m i e i . 7 0 D o b n d a p e m p r u m u t era in terzis, d e o a r e c e b a n u l n sine ar fi fost n e p r o d u c t i v (concepie r s p n d i t n evul m e d i u ) . Profitul pe capital ce provenea d i n ac tiviti n t r e p r i n z t o a r e era ns acceptat, deoarece p e r f o r m a n a n t r e p r i n z t o r u l u i i m p u l s i o n e a z binele c o m u n (ca ex. p o t fi date t r a n s p o r t u r i l e riscante cu caravanele ce aduceau b u n u r i esenia le vieii d i n r i n d e p r t a t e ) . ntreprinztor sau t o t u i n u m a i capitalist? C h i a r i p e n t r u fondatorii tiinei e c o n o m i c e liberale, A d a m Smith (1723 1790) i David R i c a r d o (1772 1823), n t r e p r i n ztorul, ca m o t o r i i m b o l d al economiei, a jucat n u m a i un rol s e c u n d a r . n c o n c e p i a m e c a n i s t i c a sec. XVIII-lea procesul e c o n o m i c era p e r c e p u t c o n f o r m legii fizice a n a t u r i i . El funcio na n t r - o a n u m i t m s u r de la sine, c o n d u s de o m n invizi bil", care asigura o a r m o n i e prestabilit a pieei i a funciei de dirijare a p r e u r i l o r pieei. n t r e p r i n z t o r u l era n acest concept al a a - n u m i t u l u i Capitalism M a n c h a s t e r " , d o a r ofertantul de capital, capitalistul, aa c u m 1-a descris Karl M a r x (1818 1883) ulterior. n t r - u n astfel de sistem e c o n o m i c m e c a n i s t r s p u n d e r e a social a p a r t i c i p a n i l o r nu p u t e a exista, de aici r e z u l t n d i lipsa de etic economic. M a x i m a de g h i d a r e a politicii economice era Laissez-faire" 7 1 . Karl M a r x s-a b a z a t pe aceast concepie. n t r e p r i n z t o r u l era p e n t r u el capitalistul, care i investea capitalul i subjuga m u n c i t o r i i cu salarii prea mici, ascunzndu-le plusvaloarea p r o duciei, care, c o n f o r m d o c t r i n e i sale asupra valorii m u n c i i , nu se p u t e a realiza dect p r i n m u n c . Capitalistul este privit ca un
70

71

Vezi Johannes Messner, "Das Naturrecht" (Dreptul Natural), capitolul 160 ss, n special capitolul 170 i Johannes Messner, Die soziale Frage" (Problema Social), capitolul 6. franzosisch = laufen lassen.

141

parazit n e m i l o s , care se folosete de poziia sa p e n t r u a-i nsui ctiguri n e m e r i t a t e . Aceast concepie a d u s la situaia ca m a i bine de d o u secole n m u l t e sectoare ale vieii publice politica de m p r i r e s fie m u l t m a i i m p o r t a n t dect politica de dez voltare. Ca i c u m procesul e c o n o m i c ar fi un joc cu s u m a zero, n care fiecare juctor ncerc s scoat pe ct de m u l t posibil de la ceilali p a r t i c i p a n i . Se p r e s u p u n e c n t r e p r i n z t o r u l are de obicei crile m a i b u n e .

ntreprinztorul creator
n acest sens se ignor complet faptul c n t r - o e c o n o m i e in dustrial n t r e p r i n z t o r u l are o funcie deosebit. Abia m a i tr ziu au r e c u n o s c u t economitii n a i o n a l i i m p o r t a n a h o t r t o a r e pe care o au n t r e p r i n z t o r i i p e n t r u creterea e c o n o m i c . Alfred Marshall (1842 1924) a adugat clasicilor factori de p r o d u c i e ( p m n t , capital i m u n c ) un al p a t r u l e a i a n u m e : o r g a n i z a r e a . Astzi, n m a c r o e c o n o m i a m o d e r n , aspectul organizrii este alipit aspectului c u n o a t e r i i tehnice, r e z u l t n d astfel factorul de p r o d u c i e know-how". n s abia Joseph A. S c h u m p e t e r (1883-1950) a r e c u n o s c u t existenta funciei n t r e p r i n z t o r u l u i . n cartea sa Theorie der Wirtschaftlichen E n t w i c k l u n g " (Teoria dezvoltrii e c o n o m i c e " ) a p r u t n 1912 descrie n t r e p r i n z t o r u l creator ca pe cineva care p r i n noi i c o n t i n u e c o m b i n r i de factori de p r o d u c i e reuete s realizeze inovaii i cretere economic. Acestea nu trebuie s fie m e r e u m a r i invenii, ci deseori chiar i nnoirile organizatorice sau comerciale ori c h i a r n u m a i mici m b u n t i r i t e h n i c e s u n t d e m a r e i m p o r t a n t e c o n o m i c . n concluzie, n t r e p r i n z t o r u l creator este acela care r e c u n o a t e i i m p u n e a n u m i t e posibiliti de inovare, d e v e n i n d astfel principalul m o t o r al progresului eco n o m i c . G o e t z Briefs (1889-1974) a definit i o alt n d a t o r i r e a n t r e p r i n z t o r u l u i i a n u m e cea de a tine preturile i costurile mereu n ah i in a n u m i t e p r o p o r i i .

142

Factorul cheie: ntreprinztorul T o c m a i rile n curs de t r a n s f o r m a r e ale E u r o p e i de Est simt, n u r m a experienelor u s t u r t o a r e ale u n e i economii centrale socialiste c o n d u s e de funcionari ct de i m p o r t a n t este p e n t r u dezvoltarea e c o n o m i c existenta u n o r n t r e p r i n z t o r i dinamici, n orice caz este nevoie de n d e p l i n i r e a a n u m i t o r premise p e n t r u a putea crea un climat e c o n o m i c , social i politic propice des furrii de iniiative n t r e p r i n z t o a r e . Nu atragerea investito rilor externi este telul principal, ci m u l t m a i i m p o r t a n t este s se sprijine i s se ncurajeze forele n t r e p r i n z t o a r e autohtone. Acest l u c r u nu se poate realiza ns dac ctigurile sunt i m p o zitate exagerat. Iniiativa privat trebuie rspltit i nu pedep sit. C h i a r i formarea de capital a unei societi mici ar trebui ncurajat. D a r i prevederile birocratice exagerate, procedurile de a p r o b a r e i a u t o r i z a r e paralizeaz nu n u m a i iniiativa priva t, ci ofer noi anse c o r u p i e i 7 2 , care la r n d u l ei ngrdete i m a i m u l t iniiativa, f c n d - o p n la u r m e c o n o m i c imposibil. C o n s e c i n a este srcia crescnd. n unele ri n curs de t r a n s formare ale E u r o p e i de Est p u t e m gsi t e n d i n e masive ctre o e c o n o m i e oficial, u n d e statul p u n e m a i m u l t accent pe favori zarea u n e i a n u m i t e elite", legate de putere c o n d u c t o a r e , dect s creeze o d i n a m i c deschis, care ar aduce o bogie n o u . Un b u n e x e m p l u ar fi n acest caz privatizarea, care n loc s se ghi deze d u p crearea de cretere e c o n o m i c , se orienteaz m a i m u l t d u p d o r i n a financiar a u n u i a n u m i t g r u p de interese. Consecinele u n e i a s e m e n e a politici sunt c cei m a i b u n i spe cialiti emigreaz n strintate i m u l i ali ajung n e c o n o m i a s u b t e r a n . M r i m e a e c o n o m i e i s u b t e r a n e d n general o i m p r e sie despre p o t e n i a l u l n t r e p r i n z t o r real existent, care nu este fo losit de e c o n o m i a oficial. P u n c t u l slab al unei astfel de economii ilegale este incapacitatea de a p l n u i n viitor, deoarece ocrotirea legii lipsete.

Vezi capitolul Corupia cauza a srciei i a subdezvoltrii continue.

143

Fr d o a r i poate G e r m a n i a de West de d u p cel de al doilea rzboi m o n d i a l este un exemplu instructiv n acest sens. Ludwig E r h a r d (1897-1977) a r e c u n o s c u t foarte repede c nu distrugerile cauzate de rzboi sunt cauzele p r i m a r e p e n t r u criza e c o n o m i c i social postbelic, ci organizarea deficitar a a p a r a t u l u i de p r o d u c i e naional". A avut curajul de a avea ncredere n puteri le creatoare ale unei e c o n o m i i n t r e p r i n z t o a r e i libere, c r e n d p r i n i n t r o d u c e r e a economiei sociale de pia, a reformei m o n e t a re i p r i n desfiinarea t u t u r o r m s u r i l o r c o n s t r n g t o a r e i intervenioniste baza p e n t r u m i r a c o l u l economiei g e r m a n e . P a t r u p r e m i s e trebuie s fie date p e n t r u ca ordinea funcio nal a economiei de pia s ia natere: 1. recunoaterea proprietii private 2. funcionarea real a c o n c u r e n e i 3. siguran juridic 4. crearea de condiii c a d r u clare i simple, care s fie p e n t r u toat l u m e a egale i care s fie respectate de toat lumea. n acest sens trebuie a m i n t i t e i egalitatea de anse de a p u t e a d i s p u n e de credite i subvenii. N u m a i dac toate aceste p a t r u criterii sunt n d e p l i n i t e p u t e m afirma c libertatea e c o n o m i c i e c o n o m i a de pia adevrat exist. Deseori e c o n o m i a de pia este discreditat n ochii oa menilor, deoarece, n locul celor p a t r u criterii sus a m i n t i t e , n e c o n o m i a n a i o n a l d o m n e s c corupia, b u n u l plac, e c o n o m i a cli entelar i abuzul de putere. n t o a t e r i l e exist tot m e r e u ispita de a d i m i n u a i n c o m o d i t a t e a c o n c u r e n t e i p r i n diferite m s u r i p r o t e c i o n i s t e i de a garanta a n u m i t o r g r u p u r i de interese ctiguri rapide, fr pic d e efort e c o n o m i c . n c e r c r i d e g e n u l acesta m p i e dic n p e r m a n e n t creterea e c o n o m i c n aceste r i . U n d e d o m n e t e d i r i j i s m u l 7 3 d e stat, a d e v r a t u l spirit n t r e p r i n z t o r nu p o a t e fi deloc efectiv, d e z a v a n t a j n d astfel n t r e a g a dezvol73

Dirijism = concepie economic care susine intervenia larg a statului in ansam blul vieii economice, ducnd practic ntreprinderile de nas prin msuri intervenionisle i birocratice. Astfel libera dezvoltare a puterilor economiei de pia este foarte mult limitat.

144

t a r e c o m u n a t r i i r e s p e c t i v e . Astfel d e v i n e clar c n f i i n a rea u n e i o r d i n i a u t e n t i c e d e e c o n o m i e d e p i a este n p r i m u l r n d o d a t o r i e p o l i t i c , ce t r e b u i e voit n t r - a d e v r i de elita politic a unei ri. C r e t e r e a e c o n o m i c n u este u n sens n sine, c i t r e b u i e s serveasc b i n e l u i c o m u n . P r i n binele c o m u n t r e b u i e s s e n eleag totalitatea de c o n d i i i politice, sociale, c u l t u r a l e i eco n o m i c e ale dezvoltrii p e r s o n a l e a o m u l u i s a u m a i b i n e spus a fiecrui o m . Fiecare om t r e b u i e privit n p r o c e s u l e c o n o m i c ca subiect, ca p e r s o a n i fr a fi d e g r a d a t la un s i m p l u i n s t r u m e n t , la un obiect. Aceasta este o exigent f u n d a m e n t a l a d o c t r i n e i sociale c r e t i n e . De aceea e c o n o m i a nu este un spa iu fr valori, c a r e u r m e a z c a u n a u t o m a t legile p r o p r i i , n care cerinele socialistice n u i gsesc locul. C o n c e p i i c u m a u fost d e e x e m p l u s u s i n u t e d e c u n o s c u t u l m a c r o e c o n o m i s t d i n C h i c a g o M i l t o n F r i e d m a n (*1912), p o t r i v i t c r o r a p r i n u r m rirea exclusiv a intereselor p r o p r i i ale n t r e p r i n z t o r u l u i sub a s p e c t u l m a x i m i z r i i ctigului se p r o m o v e a z cel m a i b i n e binele c o m u n , t r e b u i e s c c o n t r a z i s e c u h o t r r e . E c o n o m i a n u este un d o m e n i u foarte d e p a r t e de spirit i de c u l t u r . E c o n o m i a influeneaz viata n o a s t r n t r - u n m o d e m i n e n t . A d e v r a t u l sens al e c o n o m i e i se afl n s n slujba dezvoltrii o m u l u i . Nu este vorba d o a r de a s i g u r a r e a n t r e i n e r i i materiale, ci i de a n u m i t e d r e p t u r i de l i b e r t a t e ca cel la m u n c , cel de liber alegere a l o c u l u i de m u n c i cel de a avea libera iniiativ de n t r e p r i n z t o r . n special cel d i n u r m , d r e p t u l l a iniiativa n t r e p r i n z t o a r e , este deseori s u p r i m a t n l u m e a d e astzi, d u p c u m scrie i l o a n P a u l II n E n z y k l i k a Solicitudo Rei Socialis: i t o t u i este vorba d e u n d r e p t i m p o r t a n t n u n u m a i p e n t r u fiecare n p a r t e , ci i p e n t r u binele c o m u n . E x p e r i e n a ne nva c r e p r i m a r e a u n u i a s e m e n e a d r e p t i n g r d i r e a lui n n u m e l e u n e i aa n u m i t e e g a l i t i " a t u t u r o r n societate d u c e de fapt la p a r a l i z a r e a sau c h i a r d i s t r u g e r e a spiritului n t r e p r i n z t o r , adic a creativitii c e t e a n u l u i ca subiect activ. P r i n u r m a r e a r e loc n acest m o d nu att o e g a l i z a r e " real, ct o nivelare n

145

jos. n locul iniiativei p r o p r i i c r e a t o a r e se ajunge la pasivitate, d e p e n d e n t i s u p u n e r e n faa a p a r a t u l u i b i r o c r a t i c . " 7 4 De aceea n c a d r u l economiei de pia, fiecrui n t r e p r i n z tor i t u t u r o r n t r e p r i n z t o r i l o r m p r e u n le revine o responsabi litate deosebit. n t r e a g a dezvoltare a economiei d e p i n d e n m a r e m s u r de aprecierile, n d r z n e a l a i iniiativa sa. Deciziile pri vind investiiile sunt n acelai t i m p i decizii m o r a l e . E r s p u n sul la ntrebrile u n d e se investete, n ce se investete, c u m se investete i ce nu se investete d e p i n d e nu n u m a i ctigul n t r e prinderii, ci i aprovizionarea pe pia a clienilor cu p r o d u s e de calitate, s o a r t a angajailor i a furnizorilor p r e c u m i potenialul de a crea valori a economiei i astfel b u n s t a r e a rii. Sigur c la fiecare decizie trebuie respectate legile economice; acestea nu sunt ns r u p t e de tot de legile m o r a l e i de aplicarea acestora. De m u l t e ori se construiete d i n t r - u n complex de invidie o contradicie n t r e ctig i m o r a l . Ideologiile p r e z e n t a t e m a i sus joac i ele un rol i m p o r t a n t n aceasta. D e s i g u r exist i cti guri nejustificate, ce rezult de ex. d i n nelegeri de pre ilegale sau d i n p r o d u c e r e a de m a r f de o calitate n e c o r e s p u n z t o a r e sau datorit u n o r m s u r i de protecie ce d u c la a n u l a r e a c o n c u r e n ei, n t r - o e c o n o m i e de pia funcional, ctigul reprezint re c o m p e n s a p e n t r u o b u n activitate n t r e p r i n z t o a r e , ce const fie n descoperirea anselor de pia, fie n t r - o o r g a n i z a r e o p t i m a procesului de p r o d u c i e , fie n i m p u n e r e a u n e i strategii de dis tribuie revoluionar s.a.m.d. n t r e p r i n d e r i l e care au ctiguri m a r i au astfel un m a r e a p o r t la binele c o m u n , deoarece ofer ser vicii p e n t r u care exist o cerere deosebit de m a r e sau p e n t r u c reuesc s acopere cererea n t r - u n m o d foarte e c o n o m i c . Se susine cteodat c m a x i m i z a r e a ctigului este cel m a i i m p o r t a n t m o t i v al aciunii n t r e p r i n z t o a r e . n economiile dez voltate ns realitatea a r a t cu totul altfel. Cu s i g u r a n c nu se poate fr ctig. D a r acesta nu este s i n g u r u l m o t i v al n t r e p r i n ztorului. Plcerea de a crea, s i m u l familiei, responsabilitatea p e n t r u angajai, tinderea spre o poziie p u t e r n i c pe pia i spre
74

loan Paul II, Enciclica Solicitudo Rei Socialis", 1987, nr. 15.

146

prestigiul social s u n t cu siguran la fel de i m p o r t a n t e ca i ob inerea de ctig. Cel m a i i m p o r t a n t d i n t r e toate motivele este asigurarea pe t e r m e n l u n g a n t r e p r i n d e r i i . Asta p r e s u p u n e o g n d i r e p e t e r m e n l u n g i cteodat r e n u n a r e a p e t e r m e n scurt la m a x i m i z a r e a ctigului. Fiecare a r are nevoie de n t r e p r i n z t o r i , care s preia inii ativa folosind propriii b a n i sau ca m a n a g e r banii altora, p e n t r u a valorifica i dezvolta p o t e n i a l u l p r o d u c t i v al rii, n t r e p r i n z tori ce creeaz l o c u r i de m u n c , p r o d u c b u n u r i i servicii capabi le de a face fa c o n c u r e n t e i i care satisfac nevoile c o n s u m a t o r i lor. Experienele u l t i m u l u i secol au artat c acest lucru reuete cel m a i b i n e n c a d r u l u n u i o r d i n liberal de e c o n o m i e de pia. Cel m a i b u n g a r a n t al acestei o r d i n i este existenta m u l t o r ntre p r i n d e r i mici i mijlocii, d a r i a celor m a r i , aflate n proprietatea u n o r n t r e p r i n z t o r i care g a r a n t e a z cu propriii b a n i deciziile lor b u n e sau greite.

PROPRIETATEA

P r o p r i e t a t e a privat i n m o d deosebit p r o p r i e t a t e a privat ca mijloc de p r o d u c i e se afl n mijlocul discuii lor ideologice ale u l t i m i l o r 200 de a n i . Poziiile au fost diverse, p o r n i n d de la p r o p r i e t a t e a v z u t ca f u r t " (socialistul P i e r r e Joseph P r o u d h o n (1809-1865) n l u c r a r e a sa: Qu'est ce q u e la p r o p r i e t e ? " (1840)), d e o a r e c e p r o d u c e a u n venit n e m u n c i t " i p n la un d r e p t de p r o p r i e t a t e n e c o n d i i o n a t i absolut, ca m a n i f e s t a r e a unei a u t o n o m i i private absolute i n e l i m i t a t e , aa c u m a fost s u s i n u t de C a p i t a l i s m u l de M a n c h e s t e r . Teza libera l s u s i n e a ideea c o n f o r m creia n p r o c e s u l c o n c u r e n i a l p r o prietatea se n d r e a p t ctre cel m a i b u n g o s p o d a r . Karl M a r x , socialitii i c o m u n i t i i vedeau un a n t a g o n i s m n t r e capital i m u n c a salariat, n t r e ei n u m i t e l e relaii de p r o d u c i e i forele de p r o d u c i e progresive. Acest a n t a g o n i s m d u c e obligatoriu i cu inevitabilitate istoric la revoluie. D o c t r i n a social-cretin a avut o poziie de mijloc, criticnd pe de o p a r t e a t i t u d i n e a capitalismului liberal ca social i c e r n d p e n t r u m u n c i t o r i dreptate i respectul d e m n i t i i persoanei lor, iar pe de cealalt p a r t e , refuznd orice form de lupt de cla se, deoarece nu clasele sociale a n o n i m e , ci n t o t d e a u n a persoa ne responsabile se afl n conflict. Aceasta a p r d i n p r i n c i p i u d r e p t u l de proprietate privat i n special d r e p t u l de p r o p r i e t a t e asupra mijloacelor de p r o d u c i e , considerndu-le n r d c i n a t e n firea o m u l u i . Papa Leo al XlII-lea fcea n c d i n 1891 (o perioa d n care n u m a i socialismul reprezenta o teorie) n Enciclica sa social R e r u m N o v a r u m " aproape n m o d profetic t r i m i t e r e la consecinele ideologiei socialiste, ce aveau s se nfptuiasc d u p revoluia d i n O c t o m b r i e 1917 n blocul de est. O m a r e p a r t e

148

a discuiei cu privire la aceast t e m a fost influenat de o p i n i i ideologice, n g u s t n d astfel c a d r u l de discuie. Astzi, d u p c derea Zidului, d u p prbuirea sistemului e c o n o m i c c o m u n i s t , i l u n d n considerare dezvoltarea vestic, problematica proprie tii p o a t e fi t r a t a t m u l t m a i degajat, fr n g u s t r i ideologice. O precizare doresc s fac n c de la nceput: indiferent de orice m o tivaie p r i n c i p a l de d r e p t n a t u r a l , o m a r e p a r t e a problematicii sociale", ce se afl n s t r n s legtur cu t e m a proprietii, nu poate fi d e s p r i t de fenomenul lipsei capitalului i a necesitii e c o n o m i c e de f o r m a r e a capitalului. C a d e obicei d o r i m s a b o r d m t e m a d i n p u n c t u l d e vedere al o m u l u i i al situaiei concrete d i n l u m e a lucrurilor. Raportul dintre o m i l u m e a lucrurilor O m u l , ca fiin cu t r u p i suflet, p e n t r u a-i satisface nevoile de via este d e p e n d e n t de a n u m i t e b u n u r i materiale. n acest sens nu ne referim n u m a i la c o n s u m u l de a l i m e n t e . P e n t r u a se dezvolta ca fiin cult, o m u l c o n s u m i se folosete de l u m e a lucrurilor accesibil lui. n s b u n u r i l e acestei lumi, aa c u m s u n t ele gsite, s u n t p e n t r u om n u m a i n a n u m i t e condiii de folos. Ele s u n t resurse. P e n t r u a face d i n ele b u n u r i economice", aa c u m i s u n t necesare o m u l u i p e n t r u a-i satisface nevoile, este necesar m u n c a . Resursele p o t f i n u m a i p r i n m u n c transfor m a t e n b u n u r i e c o n o m i c e 7 5 . Astfel o m u l a t r a n s f o r m a t plantele slbatice n plante de c u l t u r , ce s u n t m a i nutritive i servesc m a i b i n e alimentaiei sale, a domesticit a n i m a l e i i-a creat unelte. P r i n c u l t u r , t e h n i c i tiin a reuit n t r e t i m p s se ridice la un nivel de civilizaie, care i p e r m i t e s se o r n d u i a s c n l u m e i s se fac d i n ce n ce m a i i n d e p e n d e n t de-forele n a t u r i i , p u t n d chiar, d a t o r i t arsenalului pe care l d e i n e , s o a r u n c e n aer.

Rauscher, Anton, "Das Privateig entum im Diens des arbeitenden Menschen" (Proprietatea privata in slujba oamenilor muncitori"), p. 16, Dresdner Kathedralvortrage Heft 4, Hrsg.: Aktion kath. Christen im Bistum Dresden-Meifien

149

Din toate acestea se poate r e c u n o a t e o orientare a b u n u r i lor p m n t e t i nspre o a m e n i . P r i n faptul c o m u l d e p u n e efort fizic i spiritual la p r o c u r a r e a b u n u r i l o r d i n n a t u r , i m p r o p r i etrete astfel p a r t e a m u n c i t ; p u n n d u - i a m p r e n t a personal asupra acesteia. Astfel este d r e p t ca aceast p a r t e s-i a p a r i n , iar d r e p t u l su asupra acesteia s r m n n e a t i n s . 7 6 " Biblia face n acest sens referire la m e n i r e a o m u l u i de a-i s u p u n e l u m e a (Gen 1,2). Acest r a p o r t n a t u r a l l d e n u m i m o r d i n e a proprietii. Ea este o condiie necesar dezvoltrii personalitii, a s i g u r n d i n d e p e n d e n a i libertatea persoanei. n acelai t i m p p u t e m ns i constata faptul c b u n u r i l e acestei planete sunt destinate t u t u r o r . Fiecare om a r e d r e p t u l s se dezvolte i s realizeze n sine g n d u l lui D u m n e z e u . Astfel o m u l are nevoie de o p a r t e adecvat d i n b u n u r i l e materiale i spirituale ale creaiei i ale l u m i i o m e n e t i . * P e n t r u a sublinia n c o dat: Nu b u n u r i l e p m n t u l u i " tre b u i e m p r i t e ! Este vorba de m u l t m a i m u l t i a n u m e de crearea d i n resurse p r i n m u n c a b u n u r i l o r e c o n o m i c e necesitate. Folo sirea p r o d u c t i v a b u n u r i l o r p m n t u l u i de ctre o m u l m u n c i t o r este o cerin obligatorie p e n t r u ca scopul destinrii generale a acestora, i a n u m e aprovizionarea pe lung d u r a t a t u t u r o r oa m e n i l o r cu b u n u r i i servicii, s se realizeze. O d a t acestea p r o duse, trebuie m p r i t e corect la toi o a m e n i , p e n t r u ca acetia s i p o a t satisface nevoile i s p o a t cultiva m a i d e p a r t e 7 7 . Proprietatea nu reprezint n u m a i lucruri, o g r m a d de bu n u r i , ci i d r e p t u l m o r a l de a d i s p u n e . Acest d r e p t ns nu poate fi separat de obligaia i r s p u n d e r e a pe care o a m e n i i le au n c o m p o r t a m e n t u l cu b u n u r i l e i la folosirea acestora. D r e p t u l de proprietate nu poate fi considerat absolut. El implic o respon sabilitate dubl. Pe de o p a r t e el trebuie s i n cont de d e t e r m i n a r e a n sine a b u n u l u i , avnd un c o m p o r t a m e n t adecvat fa de acesta. U n exemplu: C h i a r dac u n a n i m a l m i a p a r i n e , e u n u a m n nici u n caz d r e p t u l s l c h i n u i . O m u l n u este s t p n u l ab76 77

Papa Leo XIII; Enciclica Rerum NovarunT(RN) 1891 nr. 7. Rauscher, p. 19,

150

solut al creaiei, ci n u m a i a d m i n i s t r a t o r u l acesteia, aflndu-se n plus i n t r - u n r a p o r t de generaii (vezi principiul durabilitii). De cealalt parte ns d r e p t u l de posesie asupra bunurilor este limitat, n sensul c proprietatea nu trebuie folosit p e n t r u a d u n a celorlali o a m e n i sau ntregii comuniti, ci dimpotriv, ea trebuie s foloseasc societii. Aceast obligaie social a proprietii iz vorte pe de o p a r t e d i n obligaia moral de a m p r i surplusul cu cei nevoiai ( b u n u r i de c o n s u m ) a da celor nfometai de m n c a r e i a-i mbrca pe cei d e z b r c a i 7 8 " deoarece fiecare om are dreptul la un m i n i m (relativ) de existent, iar pe de alt parte d i n condiionalitatea social a produciei de b u n u r i . P o r n i n d de la principiul destinaiei b u n u r i l o r p e n t r u toi oa m e n i i nu se poate deduce, asa c u m socialitii o fac, dorina de des fiinare a proprietii, n m o d deosebit cu privire k mijloacele de producie i terenuri, i introducerea proprietii colective. i n cazul proprietii colective exist totui un proprietar cu putere de dispunere. Acesta ar fi un colectiv constituit aleator; libertatea i i n d e p e n d e n t a persoanei ar d e p i n d e complet de acesta i de dispo nibilitatea sa de a oferi realmente fiecrei p e r s o a n e n parte mijloa cele necesare unei dezvoltri personale. n genere un colectiv este c o n d u s de reprezentanii si. n fiecare grup se formeaz struc turi de putere i de conducere, astfel nct i n colectiv puterea de a d i s p u n e asupra b u n u r i l o r este n m n a a n u m i t o r persoane. ncercarea de a u n i o societate liber cu un sistem e c o n o m i c lipsit de proprietate de t e r e n u r i i de mijloace de p r o d u c i e este un d r u m greit i utopic. Nici slogane p r e c u m e c o n o m i a soci alist de pia" sau socialismul cu chip u m a n " nu pot schimba n i m i c n acest sens. Este o utopie a crede c democratizarea eco n o m i e i " , n care a n u m i t e foruri decizionele nlocuiesc influenta e c o n o m i c i r s p u n d e r e a proprietarilor, va mpiedica abuzul de putere. Aceste foruri nu sunt m a i b u n e dect forurile de p a r t i d d i n rile c o m u n i s t e . F r o proprietate m p r i t se va p u n e m e r e u n t r e b a r e a : Cine controleaz c o n t r o l o r i i ? " 7 9 . Deviza de;s 7y

vezi Ml 25,37-38. Rauschcr.p. 21.

151

mocratizrii economiei nesocotete faptul c piaa este mult m a i d e m o c r a t i c dect orice consilii economice. Nu n u m a i c zilnic c o n s u m a t o r i i , p r i n alegerile fcute, decid asupra corectitudinii deciziilor i strategiilor ntreprinderilor, ci chiar m a i m u l t , piaa cunoate o protecie activ a m i n o r i t i i , deoarece aceasta sati sface orice cerere care d e i n e puterea de c u m p r a r e suficient. C u m arat situaiile de fapt n l u m e a lucrurilor? Bunuri publice i bunuri private n tiinele economice se deosebete ntre b u n u r i publice, b u n u r i private i b u n u r i intermediare. Bunurile publice sunt acelea care p o t fi folosite c o n c o m i t e n t de m a i m u l i , fr ca fo l o s i n a u n e i p e r s o a n e s i n c o m o d e z e folosina altei p e r s o a n e . U n e x e m p l u n acest s e n s este t e l e v i z i u n e a . C h i a r d a c m i l i o a n e de t e l e s p e c t a t o r i u r m r e s c o e m i s i u n e , c a l i t a t e a acesteia n u a r e d e suferit p e n t r u fiecare t e l e s p e c t a t o r n p a r t e . Alte exemple de b u n u r i publice sunt aerul, sigurana public sau bunurile cultural-spirituale. O situaie d i a m e t r a l opus gsim l a b u n u r i l e p r i v a t e u n d e folosina u n e i p e r s o a n e x c l u d e a u t o m a t folosina altei p e r s o a n e . Acest l u c r u se p o a t e o b s e r v a cel m a i b i n e Ia b u n u r i l e de c o n s u m , p r e c u m a l i m e n t e l e . i n ca zul b u n u r i l o r d e c o n s u m folosina c o n c o m i t e n t a m a i m u l t o r p e r s o a n e este exclus. Prin b u n u r i intermediare nelegem b u n u r i publice, care n u r m a u n o r l i m i t r i d e acces ( p r e t u r i , m p r i r e a d e c o n t i n g e n t e , etc.) p o t fi t r a n s f o r m a t e n b u n u r i p r i v a t e . Un e x e m p l u clasic n acest s e n s este i n f r a s t r u c t u r a s t r a d a l (au t o s t r z i p a r t i c u l a r e , c e t r e b u i e s c pltite sau d r e p t u l d e autor, care t r a n s f o r m t i i n a rezolvrii u n e i p r o b l e m e c a r e este n r e a l i t a t e a u n b u n p u b l i c n t r - u n p a t e n t sau n t r - u n d r e p t de p r o p r i e t a t e al i n v e n t a t o r u l u i ; acest d r e p t p o a t e fi folosit de alii d o a r n u r m a pllirii u n e i t a x e d e l i c e n sau d e c o p y r i ght). Referitor la t e m a n o a s t r : N u m a i b u n u r i l e p r i v a t e i in t e r m e d i a r e p o t face o b i e c t u l u n e i n s u i r i . n c a z u l u n u i b u n

152

d e c o n s u m n s , n s u i r e a este t o t a l i exclusiv, n t i m p c e n c a z u l b u n u r i l o r de folosin sau a celor de d u r a t n s u i r e a p o a t e fi i t e m p o r a r . Cele trei d i m e n s i u n i ale dreptului de proprietate n ceea ce privete b u n u r i l e de folosin se poate vorba de posesie sau p r o p r i e t a t e . Posesorul folosete b u n u l de posedat, n e fiind ns proprietar. Acest b u n poate fi m p r u m u t a t sau dat spre folosin ca i n s t r u m e n t de m u n c pe p e r i o a d a u n e i activiti. Posesia nu implic a u t o m a t proprietatea. De altfel nici un lucrai gsit nu poate fi p u r i simplu nsuit. *; Aceasta ne duce la d r e p t u l tridimensional asupra proprietii: 1. d r e p t u l de a d i s p u n e asupra u n u i lucru; astfel p r o p r i e t a r u l poate c o n s u m a , p s t r a sau v i n d e , d o n a , m o t e n i sau chiar a folosi p e r s o n a l ori a da spre folosin altora un a n u m i t lucru; 2. d r e p t u l de folosin asupra u n u i lucru; aceasta n s e m n c folosina u n u i lucru p e n t r u c o n s u m u l p r o p r i u sau p e n t r u reali zarea u n u i scop e c o n o m i c , p r e c u m i beneficiul p r o d u s de acesta fie fr m u n c (de ex. un p o m fructifer) ori p r i n apelarea la m u n c s t r i n (de ex. salariai ce utilizeaz m a i n i de producie) i revine p r o p r i e t a r u l u i , respectiv beneficiarului ales de acesta (arend sau despgubire). De aici se deduce i d r e p t u l la desp g u b i r e (restituire) n cazul u n e i privri ilegale de proprietate. 3. d r e p t u l de a a m a n e t a ; deci oferirea proprietii spre garan ie p e n t r u o b i n e r e a de mijloace de finanare lichide n vederea investiiilor i c o n s u m u l u i . Obiectul proprietii l poate constitui un lucru, un drept obli gatoriu (obligaiile de datorii, aciunile, certificatele de investiii) sau un drept real (dreptul de autor), ns niciodat o persoan! O p e r s o a n nu p o a t e deveni niciodat proprietatea unei alte p e r s o a n e u m a n e . Fiecare p e r s o a n are o valoare ce nu poate fi n s t r i n a t , este un scop n sine i nu este p e r m i s a fi folosit ca mijloc de satisfacere a nevoilor altora. D e m n i t a t e a special a p e r s o a n e i se trage d i n d i m e n s i u n e a ei sufleteasc, ce t i n d e spre

153

D u m n e z e u . Fiecare p e r s o a n a este ns liber s i p u n p u t e rile i capacitile n slujba u n e i alte p e r s o a n e , ns ca for de m u n c i nu ca proprietate. Ea nu p o a t e r e n u n a n favoarea altor p e r s o a n e la puterea de a d i s p u n e asupra sa, deoarece fiecare este responsabil p e n t r u sine. De aceea, un c o n t r a c t de m u n c este n t o t d e a u n a altceva dect un c o n t r a c t de v n z a r e - c u m p r a r e , sala riul n e r e p r e z e n t n d u n pre d e c u m p r a r e . Titularul dreptului de proprietate P r o p r i e t a r u l u n u i l u c r u poate fi o p e r s o a n a fizic, o multi t u d i n e de p e r s o a n e (aa-numitele societi personale, copropri etari de terenuri, etc.) sau o p e r s o a n juridic privat (societi de capital, fundaii, cluburi) p r e c u m i p e r s o a n e juridice publice (comune, orae, stat i n funcie de t r a d i i a juridic din diferite ri: biserici, c a m e r e de i n d u s t r i e i de c o m e r ori c a m e r e mete ugreti, e t c ; adtc instituii care exercit a u t o n o m funcii pu blice). Un a n i m a l nu poate fi p r o p r i e t a r d e o a r e c e nu reprezint o p e r s o a n , ce este un scop n sine. A n i m a l u l este nsui un lucru, n e p u t n d fi subiect de d r e p t . n cazul corporaiilor publice deosebim n t r e proprieti pu blice i fiscale. Proprietatea fiscal se a d m i n i s t r e a z la fel p r e c u m proprietatea privat a u n e i p e r s o a n e ( a d m i n i s t r a r e a averii). Proprietatea public se refer la acele lucruri care d a t o r i t u n u i p r o c e d e u formal de destinaie sunt puse la dispoziia uzului pu blic. Astfel o p r i m r i e este o proprietate fiscal, iar strzile sau parcrile s u n t p r o p r i e t a r e ti publice, ce p o t fi folosite c o n f o r m legii ( d o m e n i u l u i public) de oricine. Proprietatea public n u trebuie ns c o n f u n d a t c u propri etatea comun/obteasc n sens socialist, n care t o t u l a p a r i n e t u t u r o r i n final n i m i c n i m n u i . I m a g i n e a r o m a n t i c , c o n f o r m creia fiecare poate folosi b u n u r i l e d u p nevoile proprii, presu p u n e condiii paradisiace. P e n t r u ca pacea social i c o m p o r t a m e n t u l atent cu lucrurile sa fie asigurate, este nevoie n t r - o l u m e limitat, n care d o m n e t e insuficienta, de o o r n d u i r e clar a

154

responsabilitii i a d r e p t u l u i de folosin. Fr o o r n d u i r e cla r a ceea ce este al m e u " i al t u " d o m n e t e d r e p t u l p u m n u l u i i astfel d r e p t u l celui m a i p u t e r n i c . n ciuda ideologiei oficiale i n statele socialiste se p r o c e d a astfel, d u p c u m se poate vedea i d i n a t i t u d i n e a directorilor combinatelor. D r e p t u l de p r o p r i e t a t e ca atare este abstract. El devine vizi bil d o a r n cazul u n e i aglomerri de p r o p r i e t i : averea. Averea este s u m a b u n u r i l o r exterioare, ce i stau exclusiv la dispoziie u n u i proprietar. D i n d r e p t u l de folosin i d r e p t u l de a d i s p u n e asupra u n u i b u n se nate puterea (economic), i a n u m e posibi litatea de a n t r e p r i n d e . n a i n t e ns de a t r a t a m a i d e p a r t e acest aspect al puterii, v o m a r u n c a o privire asupra diferitelor forme de p r o p r i e t a t e . Diferitele feluri de proprietate n principiu, c u n o a t e m ase feluri de proprietate. P r i m a este p r o p r i e t a t e a care creeaz datorit m u n c i i n o a s t r e , de cele m a i m u l t e ori sub forma salariului, venitului sau al ctigului (1). Acestea se c o n s u m sau se investesc n mobil, menaj casnic, etc. (2) ori se economisete sub form de b a n i (3). Preteniile cu privire la sistemele de asigurare social (pensi, asigurri) sunt de a s e m e n e a titluri de proprietate (4), ce asigur baza vieii n viitor. Un loc deosebit l o c u p proprietatea u n e i case (5). Orice om sau familie are nevoie de un adpost. L o c u i n a p r o p r i e i n m o d deosebit casa p r o p r i e asigur spaiul de via privat i i n t i m , r e p r e z e n t n d acel loc u n d e via se o r n d u i e t e . Astfel investiia n c o n s t r u c i i de l o c u i n e de nchiriat sau comerciale este forma clasic de plasare a averii. Averea p r o d u c t i v (6) este n cele d i n u r m m o d a l i t a t e a de formare a proprietii, asupra creia se con c e n t r e a z discuiile ideologice. Proprietatea de b u n u r i p r o d u c t i ve p o a t e fi n t l n i t n cele m a i diverse forme, fie ca obiecte m a teriale ( c m p u r i agricole, m i n e , n t r e p r i n d e r i cu cldiri i utilaje) ori ca d r e p t u r i n e m a t e r i a l e ( d r e p t u r i asupra u n o r mrci, patente, francize, licene sau c o n t r a c t e exclusiv de livrare) sau chiar i ca

155

d r e p t u r i financiare de p a r t e n e r i a t sub form de asociat, partener, acionar sau indirect sub forma u n u i fond de investiii. Proprietatea i dreptul natural D o c t r i n a social cretin consider d r e p t u l de proprietate ca nefiind p r i m a r , ci secundar, adic un drept n a t u r a l derivat. N a t u r a b u n u r i l o r p r e s u p u n e c acestea p o t deveni p r o p r i e t a t e a oamenilor. Ele p o t ns exista i fr acetia. Un p o m sau un a n i m a l p o t crete i fr a fi proprietatea cuiva. La fel poate (n principiu) i un om s-i triasc viaa pe deplin fr a fi p r o prietarul v r e u n u i lucru. n s inteligena i e x p e r i e n a arta, c n condiiile pcatului, proprietatea este cea m a i b u n form p e n t r u a-i e x p r i m a grija fa de l u c r u r i i fa de dezvoltarea omeneasc. C h i a r dac forma o r n d u i r i i proprietii este d e p e n d e n t de c o n t e x t u l istoric, suferind n d e c u r s u l secolelor multi ple schimbri, proprietatea privat r m n e totui u n p r i n c i p i u de o r n d u i r e de baz. Proprietatea privat nu este un principiul funcional pur, n slujba u n u i sistem social, adic o expresie a r a p o a r t e l o r n societate, n care statul p o a t e interveni d u p o p o r t u n i t a t e a politic sau situaia istoric (de ex.: p r i n t r - o legislaie de impozitare excesiv, p r i n expropieri, e t c ) , a c u m se obinuia n ideologiile colectivist-socialiste sau c u m p r o c e d a u guvernele statelor orientate spre b u n s t a r e (de tip social d e m o c r a t ) . Pe de alt p a r t e ns principiul proprietii nu trebuie absolutizat, con sidernd formele de proprietate deja existente ca de n e a t i n s sau de n e s c h i m b a t , aa c u m o face principiul individualist-liberal al "sfineniei proprietii".

D e s t i n a r e a universal a bunurilor pentru toi o a m e n i i dreptul de proprietate O r i c e o m a r e d r e p t u l , n cazul u n o r u r g e n t e e x t r e m e , s-i n s u e a s c cele n e c e s a r e vieii fr a i n e c o n t de d r e p t u r i l e de p r o p r i e t a t e n vigoare. Astfel n p e r i o a d a de foamete a iernii

156

1945/1946 n e m i flmnzi i n g h e a i au srit pe t r e n u r i l e cu d e s p g u b i r i l e de r z b o i p e n t r u F r a n a i Belgia, n c e r c n d ca n acele z o n e u n d e t r e n u l circula cu vitez r e d u s s fure ct m a i m u l t c r b u n e p e n t r u a-i p u t e a nclzi casele. C a r d i n a l u l A r h i e p i s c o p de Koln Josef F r i n g s - i n n d cont de p r i n c i p i u l d e t e r m i n r i i b u n u r i l o r p e n t r u t o i o a m e n i a d e c l a r a t aceste fapte ca nefiind furt n sensul m o r a l al c u v n t u l u i , ci n u m a i un a a - n u m i t " f u r t d e a l i m e n t e " , att t i m p ct aceste b u n u r i e r a u d e s t i n a t e m i n i m u l u i n e c e s a r d e existent. P o r n i n d d e l a n u m e le c a r d i n a l u l u i , l o c u i t o r i i o r a u l u i Koln au fcut d i n acesta un verb, a f i r m n d c " f r i n g s e n " n u este u n pcat. n cazul u n o r u r g e n t e e x t r e m e , c e p u n viata n pericol, d r e p t u l d e p r o p r i e t a t e t r e b u i e ignorat. El nu este absolut, ci t r e b u i e s serveasc b i n e lui c o m u n . Pe de alt p a r t e ns, t o i eticii sociali c r e t i n i s u n t de aceeai p r e r e c p r i n c i p i u l d e t e r m i n r i i universale a b u n u rilor n u n s e a m n p r o p r i e t a t e c o m u n . n m u l t e familii i n u n e l e c o m u n i t i m a i mici, p r e c u m m n s t i r i sau c o m u n i t i d e o r d i n , b u n u r i l e s u n t c o m u n e . Acestea s u n t ns c o m u n i t i u n i t e p r i n r u d e n i e sau pietate, respectiv p r i n d r u i r e a fa d e Isus, u n d e a b u z u r i l e d e p u t e r e sau e x p l o a t a r e a o m u l u i d e c t r e d e o m s u n t m a i p u i n d e t e m u t , d e o a r e c e aceste c o m u n i t i s u n t c o n d u s e d e o a u t o r i t a t e m a t e r n sau p a t e r n . P o r n i n d d e la n c l i n a i a o m e n e a s c spre pcat, Ludwig M o l i n a (1535-1600) i n a i n t e a sa T h o m a s de A q u i n o (1225-1274) au fost de p r e r e c o c o m u n i t a t e de b u n u r i d u c e la lene, i n d i s p o z i i e de m u n c , d e z o r d i n e , nvrjbire, s u p r i m a r e i srcie e c o n o m i c general. O c o n c e p i e c o n f i r m a t de experienele t r i t e n spatele C o r t i n e i de Fier. Ei m o t i v e a z existenta p r o p r i e t i i p r i n efectul p r o d u c t i v a l acesteia a s u p r a b u n u r i l o r p m n t u l u i . P r i n c i p i u l de t e r m i n r i i universale a b u n u r i l o r se p o a t e n f p t u i n u m a i d a c se p r o d u c e . P r o p r i e t a t e a p r i v a t ca fruct al m u n c i i este d e o p o triv p r i m u l i m b o l d i p r i m a n c u r a j a r e spre m u n c . n s acest a r g u m e n t de u t i l i t a t e nu este suficient p e n t r u a privi d r e p t u l de p r o p r i e t a t e c a d r e p t d e baz, n t r e b a r e a este dac p r o p r i e t a t e a p r i v a t r e p r e z i n t n u m a i u n e l e m e n t esenial a l u n e i e c o n o m i i

157

f u n c i o n a l e i al u n e i societi libere sau n cele d i n u r m este u n d r e p t l a libertate a l o m u l u i , izvort d i n d e m n i t a t e a persoa nei i p r o v e n i t de la D u m n e z e u ? 8 0 P a p a Pius al XII-lea a decla rat n mesajul su radiofonic d i n 1.06.1941 c " d r e p t u l n a t u r a l de folosin al b u n u r i l o r p m n t u l u i st n s t r n s l e g t u r cu d e m n i t a t e a p e r s o a n e i i c u d r e p t u r i l e f u n d a m e n t a l e ale o m u lui ca p e r s o a n . Acesta confer o a m e n i l o r b a z a m a t e r i a l si gma, ce p e r m i t e n d e p l i n i r e a obligailor sale m o r a l e o m e n e t i . P r i n o c r o t i r e a d r e p t u l u i d e folosin o m u l este p u s n situaia de a-j n d e p l i n i viaa n t r - o libertate d r e a p t , p e n t r u care este direct r e s p o n s a b i l fat de C r e a t o r . " 8 1 O folosire a b u n u r i l o r p m n t u l u i , ce nu s-ar d e r u l a p e r s o n a l , nu ar fi d e m n . P r i n a fi p e r s o a n se nelege libertatea i d e t e r m i n a r e a de sine, ce se n t i n d i peste d o m e n i u l folosirii b u n u r i l o r m a t e r i a l e . Folosirea p e r s o n a l a b u n u r i l o r p m n t u l u i este o c o n d i i e esenial p e n t r u dezvoltarea p e r s o a n e i . O c o n d u i t de viat p u r biologic, n sensul u n e i simple folosiri, n u c o r e s p u n d e m e n i r i i o m u l u i . P r o p r i e t a t e a p r i v a t i d r u i e t e acea i n d e p e n d e n t e c o n o m i c i acea libertate, care i faciliteaz p e r c e p e r e a celorlalte d r e p t u r i p e r s o n a l e 8 2 . (Rauscher) Astfel " d r e p t u l fiecruia sau al familiei la p r o p r i e t a t e este o c o n s e c i n d i r e c t a f a p t u l u i de a fi p e r s o a n, un drept al demnitii personale i bineneles un drept cu obligaii sociale, nefiind n s o funcie s o c i a l . 8 3 " F r d r e p t u l la p r o p r i e t a t e privat ar fi i d r e p t u l la iniiativ e c o n o m i c pri vat lipsit de obiect. D r e p t u l la proprietate nu este un drept la bogie! El este ins un d r e p t de a d i s p u n e responsabil de b u n u r i i un d r e p t de p r e c a u i e . 8 4 Folosirea b u n u r i l o r nu trebuie s aib loc individualist i egoist. Ea t r e b u i e s se n d r e p t e ctre o a m e n i .

Rauscher, p. 23. Utz-Groner, nr. 507. Rauscher, p. 24. Papa Pius XII, mesaj radiofonic din 14.09.1952; Utz-Groner, nr. 628. Rauscher, p. 26.

158

M o t i v e raionale p e n t r u proprietatea privat Eticieni sociali, J o h a n n e s M e s s n e r 8 5 i c a r d i n a l u l Joseph Hoffher 8 6 , a d u c motive individuale, respectiv pozitive, i sociale, respectiv negative, p e n t r u justificarea proprietii c a p e u n d r e p t n a t u r a l derivat. Motive i n d i v i d u a l e sau pozitive: 1. P r o p r i e t a t e a privat este dragoste de sine o r d o n a t . Ofe r o m u l u i i n d e p e n d e n t , libertate de a d i s p u n e i a u t o n o m i e . " P r o p r i e t a t e privat i o a n u m i t m s u r de p u t e r e de d i s p u n e r e asupra u n o r b u n u r i e x t e r n e " c o n t r i b u i e la "afirmarea p r o p r i e a p e r s o a n e i " i "creeaz spaiul n e a p r a t necesar p e n t r u realizarea pe p r o p r i a r s p u n d e r e a vieii personale a fiecruia sau a famili ei; ei trebuie privii ca un fel de prelungire a libertii omeneti, s t i m u l n d preluarea de n d a t o r i r i i responsabiliti; astfel se n u m r p r i n t r e premisele libertii c e t e n e t i " (GS 71 ) 8 7 . 2. Proprietatea privat servete s t r u c t u r r i i clare i delimi trii c o m p e t e n t e l o r i r s p u n d e r i l o r n c a d r u l economiei. Rs p u n d e r e a personal i dezvoltarea creatoare a vieii caut i n d o m e n i u l e c o n o m i c realizare, fcnd abstracie de faptul c baza de existent e c o n o m i c este esenial p e n t r u dezvoltarea celor lalte d o m e n i i ale vieii. 3. Proprietatea privat vine n n t m p i n a r e a nevoii de siguran i precauie a o m u l u i , fcndu-1 pe acesta i n m o d deosebit pe familia acestuia i n d e p e n d e n i de h a z a r d sau de puterea altora. "O lege sfnt a n a t u r i i " l oblig pe tat s asigure responsabil ntre inerea familiei ( R N 8 8 ) . Familia ca c o m u n i t a t e casnic, economic i educaional p r e s u p u n e proprietatea privat. Asigurarea exis tentei copiilor este un imbold i m p o r t a n t p e n t r u p r i n i (dreptul de motenire). Familie nu este n u m a i o comunitate de consum, n dezvoltarea ei ea d e p i n d e de un ctig productiv, p r e s u p u n n d posibilitatea proprietii private de mijloace de producie.
85 s

S7 ss

Messner, johannes, "Das Naturrecht", cap. 171, Innsbruck. Iloffner, joseph Cardinal, "chrisLliche Gesellschaflslehre", p. 210 tf, Kevelaer. Conciliul Vatican II, "Gaudium et Spes" (GS). Papa Leo al XHI-lea, enciclica "Rerum Novarum" (RN) 1891 nr.10.

159

4. Proprietatea privat ca p r i n c i p i u de o r n d u i r e a economiei sociale are ca u r m a r e un s c h i m b e c o n o m i c activ n t r e diferitele e c o n o m i i productive, acesta legnd panic i liber diferite r a m u r i ale economiei i diferite p o p o a r e n t r e ele. C o n f o r m tradiiei cretine D u m n e z e u a m p r i t inegal n t r e o a m e n i i p o p o a r e bogiile p m n t u l u i i aptitudinile acestora, p e n t r u a nconjura, p r i n s c h i m b u l de m r f u r i , o a m e n i de diferite rase sau d i n diferi te ri cu dragoste. C o m e r c i a n i i nu trebuie s fie a m b a s a d o r i ai lcomiei, ci a nelegerii n t r e p o p o a r e . (Acest g n d se regsete i n procesul de unificare e u r o p e a n . ) 5. N u m a i cine d i s p u n e de b u n u r i , ce se afl n proprietatea sa, i p o a t e ajuta pe alii. i p o a t e ajuta p r i e t e n i i sau pe strini. Dac n i m e n i n u a r m a i deine n i m i c , u n d e a r m a i r m n e a t u n c i posibilitatea de a m p r i i cu alii? ... C u m p o a t e oare cineva s roage, s p r i m e a s c sau s m p r u m u t e , dac nu este n i m e n i care s aib, s dea i s m p r u m u t e ? " (Clemens d i n Alexandria) De cealalt p a r t e ns, asistenta social a statului opereaz rece i impersonal. Motivele negative subliniaz p o a t e i m a i plastic i m p o r t a n t a proprietii private: 1. C o m u n i t a t e a de b u n u r i duce la lenevie i indispoziie de lucru, deoarece fiecare ncearc s transfere m u n c a a s u p r a altu ia 8 9 . Dac p u t i n a fiecruia i orice i m p u l s spre h r n i c i e ar fi eliminate, sursa b u n s t r i i ar d i s p r e a " scria n 1891 Papa Leo al XlII-lea n Enciclica R e r u m N o v a r u m , m p o t r i v i n d u - s e astfel doctrinei socialiste cu privire la proprietatea c o m u n . Colecti vul trebuie t o c m a i d i n acest m o t i v s apeleze la c o n s t r n g e r e a la m u n c sau s i n t r o d u c elemente ale o r n d u i r i i p r o p r i e t i i private, ca de exemplu: salarii, p r e m i i , p r i m e , s a m d . Lenin nsui ajunsese la concluzia c bolevicii erau nc foarte n d e p r t a i de acel etos bolevic de m u n c , care const n obiceiul de a m u n c i p e n t r u binele c o m u n i care motiveaz o a m e n i s activeze dez interesat p e n t r u obte "fr n o r m e , fr s atept v r e o rsplat i fr a avea v r e o nelegere cu privire la plat". De aceea o a m e 89

Thomas de Aquin, S. Th. II-II 66,2.

160

n i i t r e b u i a u obligai s m u n c e a s c : Jos ... cu cei care nu vor s m u n c e a s c . . . ! Triasc disciplina de m u n c i h r n i c i a ! . . . Glorie celor c e e n t u z i a s m e a z a c u m m i l i o a n e d e o a m e n i a i m u n c i i ! " 9 0 n cazul proprietii private ns m e m b r i i c o m u n i t i i lucreaz i n d e p e n d e n t , u n u l p e n t r u cellalt, i nu p e n t r u stat, ca distribu itor al p r o d u s u l u i social. n cazul u n e i proprieti strict c o m u n e exist n u m a i m u n c i existent d e p e n d e n t e . 2. n t i m p ce proprietatea privat duce la o difereniere clar n tre atribuii i responsabiliti, n comunitatea de b u n u r i domnete neclaritatea (Thomas de A q u i n o vorbete despre confusio"), deoa rece fiecare se ocup neplnuit de lucrurile generalitii sau fiecare ar aborda lucrurile generalitii conform propriei preri (n genere rar griji). Pentru ca lucrurile s fie ct de ct ornduite este nevoie de o administraie central cu un imens aparat birocratic. Thomas de Aquino era de prere c un astfel de sistem se poate realiza cel m a i bine n cazul n care muncitorii ar fi transformai n sclavi, supunndu-i unei conduceri centrale. Ct de mult a avut dreptate o dovedete sistemul sovietic, aprut la 700 de ani dup aceea. n cazul proprietii private avem dea face cu o m a i b u n va lorificare a b u n u r i l o r d i n societate n interesul t u t u r o r , deoarece f i e c a r e este cointeresat personal. D u p c u m n e arat experiena, individul are m a i p u i n interes n tot ce este c o m u n , p u r t n d u - s e m a i n e a t e n t , ferindu-se de m u n c , efort i sacrificiu. 3. C o m u n i t a t e a de b u n u r i este r d c i n a n e m u l u m i r i i soci ale. T h o m a s de A q u i n o (Pol. II, 4) c o n t i n u ideea lui Aristotel, s u s i n n d c n e c o n o m i a colectiv o a m e n i m u n c i t o r i protestea z n e m u l u m i i m p o t r i v a funcionarilor. Ei, m u n c i t o r i i , erau nevoii s m u n c e a s c mult p e n t r u n i m i c , n t i m p ce funcionarii i d u c e a u o viat dulce, asigurndu-i profitul m a x i m . O d a t cu p r o p r i e t a t e a c o m u n se p u n e a u t o m a t i ntrebarea: Cine are d r e p t u l de dispoziie?". Aceast n t r e b a r e duce, fr excepii, la d i s p u t e politice c o n t i n u e sau la s t r u c t u r i dictatoriale. Acea deli m i t a r e a ceea ce este al m e u " i ceea ce este al tu", i m p u s de p r o p r i e t a t e a privat, duce la linite n societate.
y0

Lenin, W. L, Opere Alese II; Moscova 1947, pag. 646,666.

4. n c o n t e x t u l u n e i e c o n o m i i m o d e r n e cu o divizare a m u n cii complicat proprietatea c o m u n n s e a m n o c o n g l o m e r a r e imens de p u t e r e n favoarea s t r u c t u r i l o r de stat, situaie ce i m plic pericolul abuzului de p u t e r e p r e c u m i o d e p e n d e n t total a ceteanului. Cine d i s p u n e de p u t e r e a e c o n o m i c total, dis p u n e i asupra puterii politice, militare, propagandistice, social-politice i poliieneti. Proprietatea privat ns se n d r e a p t m a i m u l t nspre m p r i r e a i limitarea puterii suverane. C h i a r i n cazul u n e i o r n d u i r i imperfecte a proprietii private, cu o concentraie m a r e de proprietate privat n m n a ctorva, exist posibilitatea d e rezistent m p o t r i v a supraputerii statale. U n b u n exemplu n acest sens este lupta d i n Rusia d i n t r e p u t e r e a de stat a lui P u i n i reprezentanii oligarhiei. C h i a r dac proprietatea pri vat este n majoritate c o n c e n t r a t n m n a celor care d e i n pu terea politic i care p r i n m e t o d e n e c u r a t e n l t u r c o n c u r e n t a , crendu-i monopol/privilegii, o r n d u i r e a p r o p r i e t i i private n strns legtur cu e c o n o m i a de pia m a i p o t asigura un rest de libertate, deoarece d e p e n d e n t a cetenilor nu este total. 5. C o m u n i t a t e a de b u n u r i a d m i n i s t r a t central a m e n i n li bertatea i d e m n i t a t e a oamenilor. Acesta este un a r g u m e n t care a fost n m o d deosebit i rspicat scos n evident de Papa Pius al XH-lea. Proprietatea privat nu este n u m a i u n element al o r n duiri societii, o cerin necesar p e n t r u spiritul n t r e p r i n z t o r omenesc", ci i u n a d i n cele m a i p u t e r n i c e garanii p e n t r u li bertatea i d e m n i t a t e a o m u l u i creat d u p chipul lui D u m n e z e u " . Astfel, p e n t r u fiecare o r n d u i r e corect a economiei i socie tii, d r e p t u l la proprietate privat trebuie s fie un f u n d a m e n t i n d i s p e n s a b i l " 9 1 . D e p e n d e n t a e c o n o m i c fa de colectiv d u c e la d e p e n d e n t politic, cultural i religioas. Proprietatea privat servete astfel asigurrii libertii socia le a p e r s o a n e i u m a n e . Att t i m p ct statul, p r i n o r d i n e a de d r e p t , garanteaz proprietatea privat, cetenii au la dispoziie m a i m u l t e posibiliti de a se o p u n e abuzurilor puterii de stat. n s , c n d cetenii i familiile lor s u n t complet d e p e n d e n i de stat, nu
91

Papa Pius alXII-iea, mesaj radiofonic din 1.9.1944; Utz-Groner 734, 731.

162

m a i exist nici u n obstacol instituional p e n t r u i m p l e m e n t a r e a puterii politice totalitare. n concluzie se poate afirma c proprietatea privat le d oa menilor posibilitatea s-i ndeplineasc telurile n via i s se realizeze. C o n c o m i t e n t , proprietatea privat ocrotete i p r o m o veaz o r n d u i r e a liber a statului i a societii, limitnd abuzurile de putere i asigurnd pacea, fiind astfel m a i productiv d i n p u n c t de vedere social. Aceste a r g u m e n t e contribuie la i m p o r t a n t a fun d a m e n t a l a principiului proprietii, ca drept n a t u r a l (secundar). Este proprietatea furt? D e s p r e raportul dintre m u n c i capital C e n t r u l discuiei cu privire la problematica proprietii este de fapt m o d u l de m p r i r e . Este vorba deci despre m p r i r e a relativ a b u n u r i l o r , ce reies, datorit cooperrii sociale, d i n pre lucrarea resurselor ce a p a r i n societii (Messner). P e n t r u soci aliti, p r e c u m P r o u d h o n sau Karl M a r x , r s p u n s u l este clar. Ei accept n u m a i u n venit b a z a t p e m u n c , venitul n e m u n c i t f i i n d furt! ( P r o u d h o n ) Deoarece p r o d u s u l global al economiei sociale se trage d i n m u n c , m u n c i t o r u l u i i se cuvine ntregul beneficiu. Baza formrii salariului i p r e u l u i corect" este astfel teoria va lorii m u n c i i , deci m u n c a social necesar p e n t r u crearea u n u i p r o d u s (Marx). Rapoartele reale s u n t ns ceva m a i complicate. P e n t r u p r o ducie este nevoie de unelte. P e n t r u p r o d u c i a industrial este nevoie de utilaje, investiii n cercetare i dezvoltare, e t c ; m a i pe scurt: capital. N u m a i m u n c a calificat c o m b i n a t cu o m a r e de p u n e r e de capital pot asigura b u n s t a r e a . Astfel, rentabilitatea m u n c i i o m e n e t i d e p i n d e de d o t a r e a cu capital a u n e i societi, aceasta n e p u t n d ns s nlocuiasc o a m e n i i , r a n d a m e n t u l lor de m u n c , creativitatea i spiritul lor n t r e p r i n z t o r 9 2 . Capitalul se nate din economii. Acest lucru n s e m n c o p a r t e a venitului global nu trebuie c o n s u m a t imediat, ci trebuie investit
S2

Rauscher, p. 6.

163

p e n t r u obine n viitor un venit mai m a r e . P e n t r u ca acest capital s fie ct m a i productiv p e n t r u e c o n o m i a social, deci p e n t r u al cel segment u n d e este cel m a i necesar, este nevoie de un m e c a n i s m de orientare. Acesta poate fi de n a t u r p u r politic, ca n regimurile sovietice comuniste, n e d u c n d ns neaprat la rezultate produc tive sau poate fi de n a t u r p u r economic, p r e c u m pieele de ca pital 9 3 . Toate investiiile de la care se ateapt un ctig mai m a r e dect d o b n d a pieii p r i m e s c finanri. Celelalte finanri ns nu se realizeaz. Astfel d o b n d a ca pre dirijeaz capitalul spre locul potrivit n procesul socio-economic. Trebuie ns fcut clar distincia ntre d o b n d i ctig. Do b n d a este p r e u l p e n t r u folosirea capitalului, iar ctigul este rs plata p e n t r u simul ntreprinztor (acoperirea unei nevoi acute), organizarea eficient a produciei (a tine costurile de producie n sah) i distribuie (strategii de marketing, etc). Recompensa ntre prinztorului este ns rsplata p e n t r u m u n c a concret depus de ntreprinztor, este p r e c u m salariul u n u i director angajat. C o n f o r m teoriei economice neoclasice, pe pia se realizeaz o m p r i r e o p t i m a l a veniturilor, n t r e venituri d i n capital i venituri d i n m u n c , c o r e s p u n z t o a r e valorii l i m i t a productivi tii m u n c i i i a capitalului. M a i simplu exprimat, o n t r e p r i n d e re vrea s cheltuiasc 100 m a i m u l t p e n t r u creterea produciei u n u i p r o d u s , ea t r e b u i n d s decid dac investete aceti b a n i n utilaje sau n m n de lucru s u p l i m e n t a r . Decizia este de n a t u r raional economic, t r e b u i n d s cntreasc ce situaie este m a i avantajoas. Crete p r o d u c i a m a i m u l t dac investete cei 100 n utilaje sau este mai bine s investeasc banii n m n a de lucru? Valoarea l i m i t a ultimei u n i t i de m u n c i de capital decid sa lariul i d o b n d a . D i n aceasta rezult c n fond m p r i r e a n t r e venituri d i n capital i venituri d i n m u n c este stabilit. Acest lu c r u l-au simit i sindicatele g e r m a n e n anii 70 o d a t cu negoci erea preteniilor lor salariale au m a i trebuit s i n t r o d u c pe lng creterea n o r m a l de productivitate i o c o m p o n e n t de redistriPiaa de capital este acea pia unde se ntlnesc oferta (economiile acumulate) i cere rea (investitori cu idei dc afaceri) de capital, preul folosirii capitalului fiind dobnda.

164

buire, r e u i n d n cele d i n u r m s le i i m p u n . Rezultatul nu a fost ns cel ateptat, s c h i m b a r e a m p r i r i i veniturilor neavnd loc, ba c h i a r d i n c o n t r , inflaia i creterea omajului n r n d u l m u n c i t o r i l o r necalificai fcndu-se simite. M u n c a necalificat devenise prea s c u m p , fiind n l o c u i t cu utilaje. Conflictul d i n t r e capital i m u n c , a c u m a fost propagat de socialiti decenii ntregi, se p o a t e p u n e public n scen folosind c o m p l e x u l de invidie pe de-o p a r t e capitalitii exploatatori, iar pe de cealalt p a r t e m u n c i t o r i i sraci, ce trebuie s lucreze p e n t r u u n salariu d e n i m i c . n t r - o e c o n o m i e d e pia funcional acesteia i lipsete ns baza real. Aceasta nu n s e a m n ns c sindicatele sunt inutile! Vor exis ta mereu abuzuri de putere i exploatare spre dezavantajul celor m a i p u i n puternici d i n p u n c t de vedere economic, acetia fiind de obicei muncitorii, i n special cei necalificai. O r n d u i r e a econo miei de pia nu este peste tot satisfctoare, existnd monopoale regionale, comploturi, structuri tradiionale sau chiar mafiote, ce se o p u n dezvoltrii sntoase a economiei. De aceea sindicatelor dintr-o economie social de pia nu le poate fi indiferent dac acel c a d r u concurenial nu este organizat eficient. Ins n interesul unei ct m a i b u n e dezvoltri economice sindicatele trebuie s vegheze ca mprirea p r i m a r a venitului s nu fie tulburat de a n u m i t e intervenii nelegitime contrazicnd ornduirea economic. Aceas ta ar influenta imediat n sens negativ rata de ocupaie, atrgnd d u p sine efecte de substituire a m u n c i i p r i n capital. Dezechilibre de genul acesta se creeaz atunci c n d preteniile de cretere ale salariului sunt m a i m a r i dect rata de cretere a productivitii, ori c n d politica social ia m s u r i care scumpesc costurile de m u n c n cadrul mpririi p r i m a r e . Politica social ar trebui s se implice n u m a i n mprirea secundar, deoarece este vorba de folosirea venitului, acest lucru p r e s u p u n n d mprirea solidar a venitului destinat consumului. Ca u r m a r e apare un omaj structural, aa c u m l p u t e m regsi m o m e n t a n n Europa. Un exemplu foarte ex t r e m este G e r m a n i a de Est. D u p reunificare preteniile celor din G e r m a n i a de Est au fost foarte mari, ei d o r i n d s obin imediat

165

aceleai salarii p r e c u m erau n G e r m a n i a de Vest dup motoul: un popor, o tar, un nivel salaral. Acest lucru nu a fost realizat, ns dup reunificare nivelul salarial depea cu mult productivi tatea ntreprinderilor est-germane. Rezultatul? Multe ntreprinderi nu s-au p u t u t menine. Investiiile din vest au fost intensive n capi tal. Rata omajului a crescut p n Ia peste 20%. A u r m a t apoi emi grarea populaiei active, economia r m n n d m a i departe slab, n ciuda programelor de subvenionare. Strmtorate de costurile salariale ridicate i de o p t u r de capital subire, ntreprinderile mici i mijlocii din. G e r m a n i a de Est fac cu greu fat concurentei suplimentare venite, d u p extinderea EU, din Cehia i Polonia. elul reformei sociale cretine: Bunstare p e n t r u t o i prin formarea de avere n m u l t e clase sociale ale populaiei P u n c t u l de plecare al reformei sociale reale este astfel m p r i r e a averii c o m b i n a t cu un sistem i n s t i t u i o n a l eficient n c a d r u l economiei sociale de pia, care cu ajutorul c o n c u r e n t e i asigur o societate liber. Telul este de a asigura b u n s t a r e p e n t r u toi (Ludwig E r h a r d ) , de a lsa ntreaga p o p u l a i e s participe durabil la progresul e c o n o m i c i nu de a astupa g u r a t r g u l u i cu p o m e n e sociale. Politica social n e c o n o m i a social de pia nu este c a r u l cu r n i i al capitalismului p e n t r u cei care nu fac fat. Cu ct este venitul d i n capital m a i mprtiat, cu att este soci etatea m a i echilibrat. Cu ct clasa de mijloc este m a i m a r e , cu att societatea i statul sunt m a i stabile. Venitul m a c r o e c o n o m i c din capital const d i n d o b n d i profit. Recompensa n t r e p r i n z t o r u l u i trebuie s fie atribuit sta tistic venitului d i n m u n c . Profitul este n realitate o m s u r foar te oscilatorie, ce rezult dintr-o conjunctur b u n i d i n decizii n treprinztoare b u n e . Profitul reprezint d o a r un m i c procent d i n cifra de afaceri. n schimb, costurile de capital nelese ca d o b n z i p e n t r u capitalul strin sau capitalul p r o p r i u 9 4 , reprezint un bloc
94

Proprietarul unei ntreprinderi ateapt pentru capitalul pus Ia dispoziie o dobn d, care s fie cel puin la fel c'e mare ca dobnda oferit de bnci.

166

de costuri foarte m a r i . Cu ct producia este m a i intensiv n capi tal, cu att acest bloc de costuri este mai i m p o r t a n t . n t r e b a r e a este: Cui i revine venitul d i n capital? n t r e p r i n d e rilor? Acionarilor? Bncilor? Caselor de asigurri sau de pensii? Sau celor ce fac economii? La o privire m a i atent vom observa ca toi sunt beneficiari. C u a n t u m u l f i e c r u i a d e p i n d e d e s t r u c t u r a f i n a n r i i ntre p r i n d e r i i i de piaa de capital. n rile anglo-saxone n t r e p r i n derile beneficiaz n general de o m a i b u n d o t a r e cu capital p r o p r i u dect n G e r m a n i a spre exemplu, acestea fiind i m u l t m a i p u t e r n i c orientate spre b u r s dect n t r e p r i n d e r i l e g e r m a n e . P e n t r u aceasta exist diferite motive c u m ar fi politica fiscal, mentalitatea, istoria (ex.: u r m r i l e rzboaielor), d a r i sistemul de pensii. n SUA fondurile de pensii au un rol i m p o r t a n t pe piaa de capital. n G e r m a n i a ns piaa sistemul de pensii este finanat p r i n contribuii, fr a avea v r e o influent asupra pieei de capital. Spre deosebire de aceasta g e r m a n i i prefer depozitele de e c o n o m i i , ce s u n t t r a n s f o r m a t e de sistemele b a n c a r e n capital s t r i n p e n t r u i n d u s t r i e . Asigurrile i fondurile de pensii sunt instituii financiare m a r i , ce s t r n g e c o n o m i i l e m u l t o r o a m e n i , oferindu-le apoi pe piaa de capital. M a i pe scurt: m p r i r e a nu se orienteaz d u p r a p o r t u l d i n t r e salariu i venitul d i n capital, ci d u p ct de m a r e este posibilitatea de economisire a ctor m a i m u l t e s t r a t u r i sociale i d u p posibilitatea acestora de a participa p r i n diverse forme de p l a s a m e n t la venitul d i n capital. O privire m a i atent a s u p r a diferitelor forme de avere sus m e n i o n a t e ne va arta foarte clar c preferinele p e n t r u acestea s u n t foarte diferite. i n plus, n i m e n i nu poate fi obligat s fac avere. N u m r u l m a r e de s u p r a n d a t o r a i n rile d i n vest fie i n u m a i d i n cauza u n u i venit prea m i c datorat u n u i caz fortuit sau d i n cauza incapacitii personale de a a d m i n i s t r a banii ne arat c m p r i r e a averii va fi m a i m e r e u dezechilibrat. Vor exista m e r e u bogai i sraci. Esenial p e n t r u o politic social de inspiraie cretin este posibilitatea ca o m a r e p a r t e a p t u r i i so ciale s-i s t r n g o avere i ca n o u a formare i m p r i r e de avere

167

s nu p o a t fi n g r e u n a t sau stopat de clasa c o n d u c t o a r e . D a c spre exemplu m a r i i p r o p r i e t a r i de t e r e n u r i d e i n m o n o p o l asupra p m n t u l u i i nu l cultiv corespunztor, m p i e d i c n d t o t o d a t i micii r a n i s-i cldeasc o existent p e n t r u sine i familiile lor, atunci este corect ca p r i n t r - o reform a p m n t u l u i s se cre eze un echilibru social, care s n l t u r e s t r u c t u r i l e n c r u s t a t e . n acest sens nu este vorba n p r i m u l r n d de o m p r i r e d r e a p t a terenului (A se nelege ce se dorete d i n d r e p t " n acest sens.), ci de o cretere a productivitii agricole a p m n t u l u i . P r o d u c tivitatea i asigurarea aprovizionrii cu a l i m e n t e trebuie sa fie o prioritatea social-politic. Acest l u c r u trebuie luat n s e a m i n cazul privatizrii agriculturii n statele fostului Bloc Sovietic sau n cazul gospodriilor m a r i ale r a n i l o r albi d i n Z i m b a b u e . n s i politica fiscal trebuie s ncurajeze formarea de averi pe o p t u r larg de populaie. Privatizarea n t r e p r i n d e r i l o r de stat este de a s e m e n e a o b u n posibilitate p e n t r u a face o m a r e p a r t e a populaiei p r o p r i e t a r de capital. Aceasta p r e s u p u n e ns pe de o p a r t e ca n t r e p r i n d e r i l e privatizate s fie profitabile, iar pe de cealalt p a r t e ca oferta de p l a s a m e n t s aib m u l t e forme, directe (aciuni) i indirecte (fonduri), iar a d m i n i s t r a r e a s fie fcut de ctre instituii eficiente i profesionale, n condiii de c o n c u r e n t . Experiena emiterii de vouchere i de certificate n rile post-comuniste ne arat ce posibiliti de abuz exist n cazul n care c a d r u l instituional nu este eficient organizat. Proprietatea privat i puterea social Astfel am ajuns la i m p o r t a n t a t e m a puterii sociale". C o n form opiniei lui Karl M a r x , n societatea individualist-capitalist, proprietatea de mijloace de p r o d u c i e reprezint o putere soci al", ce p e r m i t e capitalului" s exploateze m u n c i t o r u l , folosind i n s t r u m e n t u l c o n t r a c t u l u i liber de m u n c . La aceast analiz este corect faptul c n capitalismul individualist capitalul reprezenta o p u t e r e social. M a r x face ns greeala de a privi proprietatea privat de mijloace de p r o d u c i e ca atare i n toate cazurile ca pe

168

o putere social". Telul reformei cretin-sociale nu este desfiin area proprietii private, ci n u m a i d i m i n u a r e a puterii acesteia, n o m i n a l i z a r e a m u n c i i ca principiu de o r d i n e cu d r e p t u r i egale al e c o n o m i e i sociale i i m p l e m e n t a r e a u n e i politici de formare a averii la majoritatea populaiei. O n t r e p r i n d e r e nu este n u m a i m y very profitable business" ( n t r e p r i n d e r e m e a foarte profitabil), ci i un loc u n d e n t r e p r i n ztorul lucreaz m p r e u n cu colaboratorii si n t r - u n c a d r u de ncredere, oferindu-le clienilor p r o d u s e , i astfel o b i n n d ve n i t u r i , d i n care s p o a t fi pltite salarii, d o b n z i i r e c o m p e n s a n t r e p r i n z t o r u l u i , realizndu-se eventual i profit. n t i m p ce n t r e p r i n d e r i l e mici i mijlocii m a i sunt conduse n majoritate de p r o p r i e t a r i , n m a r i l e societi, n special cele pe aciuni, p r o p r i e t a r i i joac un rol d i n ce n ce m a i mic. Managerii au luat locul capitalitilor" sau m a i b i n e zis al n t r e p r i n z t o r i l o r p r o p r i e t a r i . Fa de cine r s p u n d aceti manageri? N u m a i fata de " S h a r e h o l d e r Value" (aa c u m este m a i n o u m o d a de d u p anii 90) sau fa de dezvoltarea n t r e p r i n d e r i i pe t e r m e n lung? Sunt pltii n funcie de profituri pe t e r m e n scurt? Sau n funcie de capacitatea lor de realiza un climat de c o o p e r a r e i o legtur a n t r e p r i n d e r i i cu angajaii, bncile i acionarii, cu c o m u n i t a t e a local, cu furnizorii i clienii, p r i n care s se asigure existenta n t r e p r i n d e r i i n c o n c u r e n t a pe t e r m e n lung? n societatea actual cerina ca n t r e p r i n d e r i l e s nu-i n e glijeze r s p u n d e r e a lor social devine d i n n o u p u t e r n i c . Fiecare decizie de investiie este de a s e m e n e a i o decizie m o r a l a cultu ral (CA 3 6 9 5 ) ! Deciziile cu privire la i m p l e m e n t a r e a unei uzi ne, investiii, s c h i m b a r e a produciei, desfiinarea n t r e p r i n d e r i i , v n z r i l e sau m u t r i l e produciei au un efect p u t e r n i c asupra si tuaiei vieii angajailor i a familiei lor, asupra furnizorilor, pre c u m i asupra oraelor i a regiunilor n care aceste n t r e p r i n d e r i se afl. P r o p r i e t a t e a de mijloace de p r o d u c i e nu poate fi pe de plin c o m p a r a t cu b u n u r i l e de folosin. D i n aceste motive tre b u i e luate n considerare a n u m i t e legturi sociale. Att d r e p t u l
95

loan Paul al Il-lea, Enciclica "Centesiumus Annus" (CA), 1991.

169

m u n c i i ct i contractele tarifare n g r d e s c d r e p t u l de d i s p u n e r e al p r o p r i e t a r u l u i asupra mijloacelor de p r o d u c i e . D r e p t u l de congestiune cu privire la diferite d o m e n i i econo mice, sociale i de personal al reprezentanilor angajailor folosete tocmai la evitarea abuzului de for de proprietate i de dispunere. Aceste reglementri ns nu p o t merge att de departe nct s spe rie sau s ndeprteze proprietarii dornici de investiii. Cei care ar avea cel m a i mult de suferit n acest caz ar fi tot angajaii. ntr-adevr, astfel de decizii nu se p o t lua m p o t r i v a logicii economice a pieii. M a n a g e r i i responsabili i prevztori i fac ns d i n t i m p g n d u r i i se adapteaz la noile condiii, restruc t u r n d , astfel nct s-i m e n i n intacte i pe viitor centrele de p r o d u c i e . Acest l u c r u nu va reui cu s i g u r a n a de fiecare dat. Ei au nevoie de nelegere d i n p a r t e a colaboratorilor i de solida ritate cu n t e p r i n d e r e a . n acest caz un rol i m p o r t a n t l are rs p u n d e r e a r e p r e z e n t a n i l o r angajailor (consilii, lideri sindicali, etc.) Proprietatea productiv, adic n t e p r i n d e r e a este obligat s plteasc salarii cinstite, s asigure locuri de m u n c u m a n e , s plteasc taxele fat de stat, s ocroteasc i s m e n i n n a t u r a , p r e c u m i s v n d clienilor p r o d u s e folositoare i sntoase. Reforma social de inspiraie cretin p r e s u p u n e relaii de m u n c egale n t r e angajat i angajator, fr ns a tirbi responsa bilitatea. D r e p t u l de m u n c privat i colectiv (de ex.: r e g u l a m e n t u l de o r d i n e interioar) sunt mijloacele adecvate p e n t r u aceasta. M o d e l u l de cogestiune p a r i t a r p r e c u m a fost realizat n in dustria g e r m a n de otel i de c r b u n e sub presiunile sindicatelor -, ca soluie p e n t r u limitarea puterii sociale a capitalului", este n tiina social cretin foarte disputat. Exist ns un con sens c p r e z e n t a r e p r e z e n t a n i l o r alei ai angajailor n consiliile directorii ale marilor n t r e p r i n d e r i are o influent fast asupra lurii de decizii. Astfel interesele angajailor pot fi luate n s e a m n procesul decizional. Nu lupta ntre clase, invidia sau revoluia s u n t r s p u n s u r i l e reformei sociale cretine la provocrile dezvoltrii deficitare a capitalismului individualist, ci:

170

1. o politic ce realizeaz o clas de mijloc n u m e r o a s i pu ternic, d n d posibilitatea m u l t o r s t r a t u r i de p o p u l a i e s forma rea de avere; 2. un d r e p t al m u n c i i , care s u u r e z e c o o p e r a r e a d i n t r e m a n a g e m e n t i angajai, fr ns a leza libertatea n t r e p r i n z t o a r e sau responsabilitatea; 3. un c a d r u c o n f o r m o r n d u i r i i economiei de pia libere i sociale, care s asigure i s susin o c o n c u r e n t liber, evitnd (astfel) a b u z u l de p u t e r e i liberaliznd productivitatea; 4. ncurajarea n t r e p r i n d e r i l o r mici i mijlocii, p r e c u m i a crearea de noi n t r e p r i n d e r i ; 5. o politic social i a societii care este n funcie de posibilitile e c o n o m i c e i productive atent la dezvoltarea a r m o n i o a s a societii ntregi, n sensul u n e i c u l t u r i de iubire, fr ns s distorsioneze m p r i r e a p r i m a r a venitului.

SENSUL I ESENA MUNCII

P r e c u m p a s r e a este n s c u t a p e n t r u a zbura, aa i o m u l este n s c u t p e n t r u a m u n c i " scria Papa Pius al Xl-lea n Enciclica sa Q u a d r o g e s i m u s A n n u s (QA 61). El e x p r i m astfel o realitate de baz. Dezvoltarea o m u l u i i realizarea sa reiese d i n m u n c a sa p e r m a n e n t i p a r i a l foarte anevoioas. C i n e nu m u n c e t e i nu i d silina nu-i poate dezvolta personalitatea. n l u m e a lenei lor nu exist personalitate! Primele detalii arat ns clar c ceea ce se nelege p r i n m u n c trebuie explicat m a i detaliat. n fizica m u n c a este definit ca o m a s a ce p a r c u r g e o a n u m i t d i s t a n t (kg x m). Sensul m u n c i i pe care l u r m r i m noi se refer ns la m a i mult. Are o m u l n vi zor, m u n c a o m e n e a s c . Aceasta poate fi fizic sau intelectual, cu toate c a orice m u n c f i z i c p r e s u p u n e u n m i n i m d e k n o w - h o w i gndire. M u n c a poate fi colectiv sau individual. Ea p o a t e fi rspltit sau n u , poate fi m u n c profesional p e n t r u a-i asigura viata sau onorific, respectiv n familie. In comparaie cu acestea, activitatea vital a organelor nu este m u n c . Nici p u r t a r e a animalelor nu poate fi privit ca m u n c n sens omenesc. Jocurile i sportul p r e s u p u n efort i micare, nefiind ns m u n c , ci chiar din contr servind relaxrii de d u p m u n c . M u n c a este activitatea o m e n e a s c voit i p l n u i t a , ce se refe r n m o d deosebit la valori, care nu c o n s t a u n trirea activitii ca a t a r e . 9 6 n t i m p ce s p o r t u l i jocurile i gsesc sensul n tri rea activitii sale, m u n c a este tranzitiv, avnd un tel. Astfel pu tem deosebi d o u teluri: pe de o p a r t e , finis operis, telul operei n sine, care se realizeaz p r i n m u n c , iar pe de cealalt p a r t e telul sau intenia fptuitorului. Aceste nu trebuie ns s fie aceleai.
1)6

Herder, Staatslexikon.

172

elul m u n c i i o m e n e t i are astfel d o u d i m e n s i u n i : u n a obiectiv i u n a subiectiv. Vom m a i reveni la acest subiect. P e n t r u a desvri t e m a , trebuie a m i n t i t i existena u n u i c o m p o r t a m e n t voit al o m u l u i , care se depete pe sine fr a fi considerat ca m u n c n m o d tradiional, fiind chiar expres dife reniat: r u g c i u n e a i liturghia. M u n c a n u este u n blestem, ci este m e n i r e a existeniala a o m u l u i M u n c a l distinge pe om de celelalte creaturi. Cu privire la aceast constatare sunt de acord toate ideologiile i concepiile despre l u m e . Mai este clar c n a t u r a i-a pregtit o m u l u i n u m a i cteva b u n u r i pe care s le foloseasc sau de care s se foloseasc direct. P e n t r u ca o m u l s supravieuiasc i s triasc este obligat s prelucreze resursele naturale n aa fel nct d i n acestea s reias acele b u n u r i de care o m u l are nevoie. N u m a i p r i n m u n c resursele naturale se transform n b u n u r i economice. Dac aceste b u n u r i sunt p r o d u s e n n u m r u l i calitatea necesare, d e p i n d e n p r i m u l r n d de procesul de m u n c i p r o d u c i e . 9 7 N u m a i datorit m u n cii este posibil coexistena attor o a m e n i pe p m n t . Prin m u n c o m u l i p u n e la dispoziie forele naturii, crendu-i spaiul vital. Tot p r i n m u n c o m u l transform n a t u r a n cultur. n i n t r o d u c e r e a Enciclicii sale despre m u n c 9 8 Papa Ioan Paul al II-lea scrie: Creat d u p chipul lui D u m n e z e u i p u s n mijlocul universului vizibil p e n t r u a-i s u p u n e p m n t u l , o m u l este de la b u n n c e p u t chemat s m u n c e a s c . " C o n f o r m con cepiei cretine o m u l nu este astfel obligat la m u n c , p r e c u m un blestem, ci este m e n i t s m u n c e a s c . El a p r i m i t de la D u m n e z e u m i s i u n e a crerii. Ca al doilea creator, o m u l , trebuie s i s u p u n l u m e a , fr ns a fi un c o n d u c t o r despotic, ci un a d m i n i s t r a t o r detept, care ocrotete i ngrijete l u m e a .
97

98

Rauscher, Anton, "Das Privateigentum im Dienst des arbeitenden -Menschen", p. 16, Dresdner Kathedralvortrge Heft 4, Hrsg.: Aktion kath. Christen im Bistum Dresden-Meifien. loan Paul al II-lea, Enciclica "Laborem Excercens"(I.E), 14.9.1981.

173

.,. n u m a i o m u l este capabil de m u n c , n u m a i el o n d e plinete, realizndu-i n acelai t i m p i existena sa lumeasc. M u n c a p o a r t astfel o a m p r e n t special a o m u l u i ... ce deter m i n n d calitatea ei interioar, o g l i n d i n d firea sa sub a n u m i t e aspecte" i-a c o n t i n u a t Papa ideea. In capitolul M u n c a i dem nitatea p e r s o a n e i " (LE 9) acesta m e r g e m a i d e p a r t e , explicnd: M u n c a i este benefic o m u l u i existenei sale -, d e o a r e c e omul prin munc nu n u m a i c transform natura, adaptnd-o nevoilor sale, ci se i realizeaz pe sine, d e v e n i n d n t r - o a n u m i t m s u r m a i m u l t om". Acest pasaj la n d e m n a t pe A n d r e Piettre ( I n s t i t u t de F r a n ce) s se n t r e b e n c o m e n t a r i u l su d i n z i a r u l francez Le Figaro (1.1.82): Este Papa l o a n Paul al II-lea socialist? Vorbete el o a r e altfel dect M a r x sau Engels?" M u n c a d i n p u n c t de vedere m a r x i s t P e n t r u Karl M a r x (1818-1883) i al su om socialist, istoria l u m i i n u este n i m i c m a i m u l t dect crearea o m u l u i p r i n m u n c o m e n e a s c . " M a r x leag t e r m e n u l lui Hegel despre istoria l u m i i , ca o dezvoltare treptat o m o g e n ctre o stare final de perfeci u n e , de concepiile socialiste ale socialitilor p r i m a r i . Locul spi ritului lumii, ca p u r t t o r al dezvoltrii istorice a l u m i i (Hegel), este preluat n concepia lui M a r x de ctre clasa m u n c i t o a r e . El nlocuiete s u b s t a n a " istoriei (n care D u m n e z e u i istoria se contopesc Hegel) cu s u m a puterii p r o d u c t i v e (mijloc de lucru) i a r a p o a r t e l o r de p r o d u c i e ( m o d a l i t i de lucru). Acestea sunt fiina, pe care fiecare generaie i fiecare individ le ntlnete. n opinia Iui Friedrich Engels (1820-1895) m u n c a a creat o m u l n sine (dialectica naturii). Engels t r a n s p u n e gndurile lui Marx, conform crora omul s-a creat pe sine p r i n m u n c a social, pe is toria evoluiei, ilustrnd tragerea omului d i n m a i m u , astfel nct m n a nu a m a i fost privit ca un organ, ci ca un p r o d u s al muncii, iar m u n c a colectiv d u c n d la dezvoltarea vorbitului i a m i n i i . El
V9

vezi Karl Marx, "Economia politic si Filozofia".

174

a realizat propunerile lui Ludwig Feuerbach (1804-1872), transfor m n d teologia n antropologie; m u n c a o m u l u i a luat locul creaiei lui D u m n e z e u . O m u l , care se realizeaz pe sine, nu a r e nevoie de creator: filozofie marxist ca practic a h o m o faber". M u n c a p e n t r u cretin un m o d de sfinire n l u m e C o n f o r m filozofiei i doctrinei cretine o m u l este creat d u p c h i p u l lui D u m n e z e u . El nu este n u m a i h o m o faber", ci i h o m o sapiens". El este m e n i t s-i s u p u n p m n t u l , s stp neasca l u m e a vizibil i s se dedice lui D u m n e z e u . n s c h i m b , n m a r x i s m o m u l este ns n u m a i o r e z u l t a n t a u n o r relaii i r a p o a r t e e c o n o m i c e . n Evanghelia lui l o a n , Isus s p u n e despre sine nsui: Tatl M e u p n a c u m lucreaz (opereaz); i Eu lu crez (operez)"(Io 5,17). C n d El afirm despre Tat c opereaz, se refer clar la o p e r a r e a lui D u m n e z e u , care este venic. C n d vorbete despre Sine, s p u n n d c "lucrez/operez", el nu se refer la faptul c fiind a d o u a p e r s o a n a D u m n e z e i r i i este la fel ca Tatl i c faptele Acestuia s u n t i faptele Lui. El vrea s ne spu n c i El o p e r e a z ca om i ndeplinete un efect. Aceasta este m r e i a : D u m n e z e u S t p n u l nu i-a rezervat d r e p t u l de a opera singur, ci a dat oamenilor, n p r i m u l r n d , pe Fiul Su n s c u t ca o m , fcndu-le c a d o u i atribuindu-le capacitatea i d r e p t u l de 100 101 a opera. A-i s u p u n e l u m e a " sau afirmaia celei de a d o u a 102 relatri a creaiei : i D u m n e z e u a creat o m u l ut o p e r a r e t u r et custodiret illum", p e n t r u a m u n c i i p e n t r u a ocroti lumea", arat clar c d u p concepia cretin-evreiasca m u n c a a p a r i n e fiinei u m a n e . Sfntul Josemaria Escriva, predicatorul m o d e r n al sfinirii m u n c i i , afirma: inei m i n t e : datoria de a m u n c i nu este o u r m a r e a pcatelor, p r e c u m nu este nici o invenie a t i m p u r i l o r noi. M u n c a este m a i degrab un mijloc de existent necesar, pe care D u m n e z e u ni 1-a n c r e d i n a t pe p m n t . El ne d zilele i ne
10(1

Oswald von Nell-Breuning Dic Arbeit im Heilsplan Gottes in Arbeit und Arbeitswelt", Ftildaer Vertrge Band XX; 1962. Prima relatare a creaiei (Gen 1,28). Gen 2,15.

175

ofer posibilitatea de a lua p a r t e la p u t e r e a sa creatoare p e n t r u a ne p u t e a ctiga subzistenta vieii i t o t d e a u n a p e n t r u a strnge fructe p e n t r u viata venica" (Io 4, 3 6 ) " 1 0 3 . D o a r acest citat ne arat ct de a b s u r d este afirmaia m a r xist; Religia este o p i u m p e n t r u p o p o r " , a m n n d masele subju gate la un viitor m a i b u n n cer i a c o m o d n d u - i p e n t r u exploa tarea clasei c o n d u c t o a r e . Ba chiar d i n c o n t r , c r e d i n a cretin nu este d e p a r t e de o a m e n i , ea legnd activitile d i n aceast l u m e n t r - u n context amplu, i a n u m e c toi o a m e n i i s u n t m e n i i s fie copii ai lui D u m n e z e u i p r i n viaa i m u n c a lor s l cinsteas c, realiznd p e n t r u sine gndul, pe care Acesta L-a avut la cre are p e n t r u fiecare d i n t r e noi. Aceasta este adevrata ndeplinire de sine, pe care o ating complet n u m a i sfinii. M u n c a este astfel un mijloc esenial. Isus, a d o u a p e r s o a n a Sfintei Treimi, nu s-a ruinat s lucreze pe tot p a r c u r s u l vieii Sale p m n t e t i ca m e teugar i n d e p e n d e n t . Deoarece D u m n e z e u n e arat n p e r s o a n a lui Isus d i n N a z a r e t o m u l i deoarece toat viaa Sa a reprezentat o p a r t e a operei sale de m n t u i r e , u r m a r e a Lui p e n t r u un cretin d i n mijlocul l u m i i const n m o d e l a r e a m u n c i i i a vieii d u p felul n care Acesta ar fi fcut-o dac ar fi fost n locul lui. M u n c a este astfel p e n t r u un cretin d r u m u l sfinirii n l u m e . M u n c a vzut ca cinste fa de D u m n e z e u ... Cretinul u r m e a z acest d r u m al sfineniei p r i n l u m e , strduindu-se s-i fac treaba b i n e att de b i n e pe ct p o a t e p e n t r u ca apoi s o jertfeasc D o m n u l u i , fcnd-o p e n t r u i n cinstea Lui. Cinstea, gloria i " d o x a " n grecete n s e a m n splendoarea sau strlucirea m i n u n a t e i i mreiei. P r i n m u n c a o m u l u i strlucete bogia i dragostea lui D u m n e z e u n l u m e . S ne g n d i m la cerealele ce cresc pe cmpii sau la resursele p m n t u l u i d i n care o m u l realizeaz lucruri u i m i t o a r e . O m u l las p r i n m u n c a sa s strluceasc m i n u n i a lui D u m n e z e u , ca un lustruitor de d i a m a n t e .
103

Escriv, Jos^maria, homelia "Trabajo de Dios" nr. 57, in Amigo de Dios.

176
... ca desvrirea de s i n e . . . C r e t i n u l u r m e a z acest d r u m al sfineniei p r i n l u m e sfinindu-se p r i n m u n c , dezvoltndu-se ca o m , d e v e n i n d m a i v i r t u o s i realiznd p r e z e n a lui D u m n e z e u n tot ceea ce n t r e p r i n d e cci D u m n e z e u l susine pe el i aciunile sale n e x i s t e n t 1 0 4 . Aceasta p r e s u p u n e disciplin, silin i s t p n i r e de sine. n t r - o e c o n o m i e complex cu m u n c divizat o m u l de as tzi trebuie s nvee s aplice d r e p t a t e a i dragostea i fa, sau n m o d deosebit faa de n e c u n o s c u i , t r e b u i n d s i fie clar c i p r i n t r - o m u n c a p a r e n t nesemnificativ e l ndeplinete p o r u n c a dragostei. P e n t r u a clarifica, un exemplu negativ: Un m u n c i t o r care nu are nici un chef de m u n c i lucreaz prost poate c nu realizeaz ca altcineva respectiv v n z t o r u l sau un p a r t e n e r comercial trebuie s se scuze n faa clientului p e n t r u prestaia sa proast, p r e l u n d ntreaga n e m u l u m i r e a acestuia. ... i ca un serviciu p e n t r u cel de aproape C r e t i n u l u r m e a z acest d r u m al sfineniei p r i n l u m e sfinindu-i pe alii p r i n m u n c a sa, c o n t r i b u i n d p r i n activitile sale ca l u m e a s d e v i n m a i o m e n e a s c , m a i b u n i s strpeasc rul n favoarea binelui. n acest caz, un rol i m p o r t a n t l joac aspectul n u m i t de Papa 105 l o a n P a u l al II-lea s t r u c t u r a p c a t u l u i " . n t r - o l u m e care de vine d i n ce n ce m a i complex, m a i i n t e r d e p e n d e n i care tre b u i e s se s u p u n u n u i proces de socializare tot m a i p u t e r n i c , d a t o r i t diviziunii progresive a m u n c i i , cretinul trebuie s i fac d i n ce n ce m a i m u l t e g n d u r i cu privire la: cui i folosete m u n c a sa i cui i n t i n d e m n a . A n u m i t e n c e r c r i p o t cere de la un cretin adevrat s ia a n u m i t e decizii cu adevrat eroice.

104

105

Dumnezeu nu colaboreaz n pcat. Pcatul este o lips de fiin, lipsete perfeci unea fiinei. Dumnezeu nu face lipsa; pentru aceasta omul este responsabil.
loan Paul al II-lea, Enciclica "Sollicitudo Rei Socialis", 30.12.1987, Nr. 36.

177

Aceste decizii p o t avea r e p e r c u s i u n i e c o n o m i c e a s u p r a exis tenei sale, p u t n d chiar s-i influeneze viaa. Secolul XX este plin de m a r t i r i i m a r t o r i cretini, care s-au o p u s racolrilor i i n t i m i d r i l o r puterilor totalitare i ideologice. n acest caz nu se face referire n u m a i la opoziia fa de c o m u n i s m sau fa de naional-socialism, ci este vorba i de opoziia fa de c u l t u r a m o r i i " 1 0 6 , de tendinele c o n s u m i s m u l u i , de puterile c o r u p t e i c r i m i n a l e la nivel m a i m i c sau m a i m a r e , indiferent dac aces tea m a i s u n t legale" (fiind acoperite de legi incomplete) sau deja ilegale 1 0 7 . Astfel se face apel la cretini ca p r i n solidaritate, iniia tiva p r o p r i e i eforturi n d o m e n i u l e c o n o m i c , politic i social s vegheze ca l u m e a s d e v i n m a i b u n i ca b u n t a t e a s-i p o a t croi d r u m ct m a i uor. Sfntul Josemaria Escriva s p u n e a cnd va: D a c n fiecare meserie ar exista o m n de sfini, nu ai m a i recunoate lumea." Fiecare generaie construiete pe m u n c a generaiei anterioare. Tehnica, know-how-ului i capitalul stau generaiei actuale la dis poziie sub form de m u n c condensat a generaiilor trecute. M u n c a se refer astfel la societate, fiind un serviciu p e n t r u cel de aproape. n cele d i n u r m , fiecare om lucreaz p e n t r u cel lalt. El nu m u n c e t e n u m a i p e n t r u c are nevoie de b a n i , c vrea s i n t r e i n familia sau p e n t r u c vrea s-i m b u n t e a s c s t a t u t u l social, ori chiar m a i idealistic, p e n t r u c vrea s i dez volte capacitile, c o n t r i b u i n d la progresul social acestea p o t fi motivaiile sale subiective -, ns elurile sale n e p u t n d s i le ating dac nu este folositor p e n t r u altcineva. Fiecare indife rent dac este n t r e p r i n z t o r sau angajat lucreaz p e n t r u cli enii si, o b i n n d astfel o contravaloare c o r e s p u n z t o a r e utilit ii subiective a clientului. El poate deveni un geniu neneles, care se afl cu m u l t n a i n t e a t i m p u l u i su, opera sa nefiind apreciat, deoarece utilitatea m u n c i i sale nu poate sau nu vrea s fie ne leas. Aceast reflecie ne arat c att de m u l t apreciata teorie a valorii m u n c i i de ctre Karl M a r x , c o n f o r m creia valoarea u n u i
106 107

loan Paul al U-lea, Enciclica "Evangelium Vitae". 25.3.1995. vezi capitolul "Corupia cauz a srciei i subdezvoltrii continue".

178

p r o d u s este d e t e r m i n a t d e c o n c e n t r a i a m u n c i i investite, n u este viabil, deoarece m u n c a reprezint d o u l u c r u r i complet diferi te, n e p u t n d fi o m o g e n i z a t e . Teoria valorii m u n c i i era deja de pe v r e m e a vieii sale depit. n tiina e c o n o m i c a fost deja d i n secolul XIX dezvoltat o teorie a preului, care se orienta n u m a i d u p utilitatea u n u i p r o d u s p e n t r u client. D i m e n s i u n e a obiectiv i subiectiv a m u n c i i D i m e n s i u n e a obiectiv a valorii m u n c i i reiese d i n valoarea de pia a p r o d u s e l o r m u n c i i . n funcie de aceasta se orientea z i rsplata. Trebuie n s s ne ferim de o s u p r a e s t i m a r e a re zultatului obiectiv al m u n c i i . Rentabilitatea i eficiena nu s u n t singurele criterii de valorificare. Aici p n d e t e pericolul u n u i e c o n o m i s m . O m u l n u este n u m a i u n h o m o o e c o n o m i c u s " , aa c u m l nfieaz teoria economic. Este vorba i de participa rea interioar a d e s t i n u l u i u n u i o m . D i m e n s i u n e a subiectiv a m u n c i i n s e m n c nici c a r a c t e r u l personal al m u n c i i nu trebuie ignorat. O m u l nu este nici o soluie provizorie a tehnicienilor, care nu au reuit nc s creeze un curs al m u n c i i complet a u t o mat, ns nu este nici un a n i m a l m u n c i t o r fr suflet, d i n care, cu ajutorul tehnicii, s fie stoarse p e r f o r m a n e . Filmul lui C h a r l y C h a p l i n M o d e r n T i m e s " p r e z i n t ironic imposibilitatea acestei ncercri. D e m n i t a t e a m u n c i i u m a n e , rezonabilitatea e c o n o m i c i interesul e c o n o m i c p r e t i n d i prezint ca logic o r g a n i z a r e a m u n c i i n j u r u l o m u l u i , a nevoilor sale personale i a capaciti lor acestuia, i nu invers, s u p u n n d o m u l tehnicii. U n e l e aspecte ale m u n c i i n antichitate concepia c o n f o r m creia m u n c a f i z i c era ne d e m n p e n t r u un liber, fiind rezervat n u m a i sclavilor, era foarte r s p n d i t , cretintatea r i d i c n d n r a n g orice form d e m u n c cinstit. O d a t cu nceperea secularizrii i a revoluiei i n d u s triale de la sfritul secolului al XVIII-lea s-au s c h i m b a t etosul

179

i m o d a l i t a t e a de m u n c . M e c a n i z a r e a i divizarea m u n c i i fac posibile m r i r e a productivitii i a creterii economice. D i n produciile familiale r n e t i i m e t e u g r e t i s-a format m u n c n fabrici, la benzi r u l a n t e , n t u r e , etc. Societatea i n d u s t r i a l se baza pe implicarea a ct m a i m u l t o r o a m e n i n p r o c e s u l p r o ductiv. Astfel a a p r u t p r o b l e m a m u n c i t o r i l o r . M u n c a femeilor i a copiilor, p r e c u m i ore excesive de m u n c e r a u la o r d i n e a zilei, fiind pe p a r c u r s interzise i respectiv limitate de legi soci ale. Conflictul ideologic cu privire la un m o d c o m u n de depi re a u r m r i l o r sociale ale i n d u s t r i a l i z r i i s-a nsprit: reforme sociale sau revoluii. Rezultatele diferitelor m o d a l i t i s u n t deja c u n o s c u t e , O d a t cu nceperea erei p o s t i n d u s t r i a l e i cu apariia societii bazate pe servicii i c u n o t i n e t e n s i u n e a s-a m a i m i c orat. N u m r u l m u n c i t o r i l o r clasici d i n fabric s-a redus. A p a r noi m o d a l i t i de m u n c a i de organizare, avnd cerine m a r i cu privire la c u n o t i n e l e i flexibilitatea personalului. , n ciuda t u t u r o r reuitelor, la care i sindicatele i-au a d u s a p o r t u l i m p o r t a n t , i n ciuda u n e i legislaii detaliate a m u n c i i i a unei legislaii sociale, r m n t o t u i o serie de p r o b l e m e n e r e zolvate. Acestea nu p o t fi soluionate de politica social bazat pe m p r i r e a material. Aceste p r o b l e m e se refer la sensul vieii i al m u n c i i . Dac o societate idolatrizeaz m u n c a profesiona l (meseria), iar succesul vieii este m s u r a t n u m a i d u p reuita profesional, alte c o m p o n e n t e ale vieii se pierd, ca de exemplu viaa de familie 1 0 8 . n c e t u l cu n c e t u l n c e p e m s nelegem c realizrile societii industriale, creia i d a t o r m nivelul n o s t r u de trai, au fost c u m p r a t e n m a r e p a r t e cu sacrificii, d e v e n i n d o povar p e n t r u familii. Rezultatul este pierderea de o m e n i e i a siguranei. O privire unilateral a s u p r a e m a n c i p r i i femeii a dus la o dubl responsabilitate (servicii i menaj) sau la s c d e r e a demografic. M u n c a de familie i de educare au n societile in dustriale vestice un prestigiu social limitat.
Roos, J.otfif3r,"Christ!icher Arbeitsethos und moderne Arbeitskultur", p. 23, Dresdner Kathedralvortrge Heft 7, Hrsg.; Aktion kath. Christen im Bistum DresdcnMeiKen.

180

C o n c o m i t e n t cu asta creste ns discrepanta ntre m u n c i t i m p liber. Fr a lua n calcul workaholics n u m r u l celor care pri vesc m u n c a drept un r u necesar sau ca pe o modalitatea de a-i ctiga pinea, este n cretere. M u n c a profesional este privit ca fiind d e t e r m i n a t d i n afar, n comparaie cu t i m p u l liber care este d e t e r m i n a t liber" perioad predat ns industriei distraciei. Profesia devine job". Identificarea interioar cu activitatea reali zat se micoreaz. Disponibilitatea de efort i contiina datoriei scad. M u l i factori au contribuit la acest fenomen. C o n s u m i s m u l , influentele hedonistice ale unei societi de b u n s t a r e aparent asi gurate, p r e c u m i noile teze ale Noii Stngi d i n generaia '68 i re gsesc ecoul n societate. A fost vorba de teroarea performanelor, de exploatare, de nstrinare i de lupta contra establishment-ului. A fost prezentat o iluzie a ornduirii fr performante. nfptui rea de sine se scrie cu litere m a r i ! nfptuire de sine, ns nu n sen sul cretin, ci neleasa ca prilej de emoie, de plcere, de inspiraie de m o m e n t interpretat p u r individualist. U n e o r i se uit c la m u n c nu este vorba n u m a i de bucurii, ndepliniri, angajament si for de creaie, ci i de efort si greuti. Realizarea de sine individual nu are voie s fie exagerat de e m o ionala. Aderarea la o organizaie este a u t o m a t legat de pierderea posibilitii de creare. n funcie de poziie m a i sunt totui posibile activiti, ce nu ar fi la n d e m n a u n u i a singur. Ins i t i m p u l i ta lentul limiteaz. Nu orice m u n c este posibil sau cutata oricnd. O orientare profesional fals nu poate fi corectat oricnd. M u n c a nu este un factor de producie pur D i n cauza n e d r e p t i i o m e n e t i exist p o v a r a i suferina m u n c i i . n t r e b a r e a este c u m p o a t e fi gsita o o r d i n e a m u n c i i , care s fie pe placul unicitii i d e m n i t i i fiecrei p e r s o a n e , i care t o t o d a t s p u n m u n c a fiecruia n slujba dezvoltrii d e m ne a t u t u r o r ? 1 0 9
109

Roos,p. 10.

181

M u n c a o m e n e a s c a nu poate fi privit ca o simpl m a r f . M u n c a nu trebuie tratat ca un simplu mijloc de p r o d u c i e " (LE 15,2). O a m e n i i nu trebuie niciodat apreciai d u p valoarea de s c h i m b " a m u n c i i , chiar i dac execut a n u m i t e m u n c i mici i necalificate". C o n t r a c t u l d e m u n c n u este u n c o n t r a c t d e m r furi obinuit, el fiind un r a p o r t de drept n t r e p e r s o a n e , n care trebuie respectate d r e p t u r i l e nenstrinabile ale omului. Deoa rece o m u l lucreaz ca p e r s o a n " toate aciunile sale indiferent de c o n i n u t u l lor obiectiv ... trebuie s stea n slujba realizrii sale o m e n e t i " (LE 6). Aceasta n s e a m n : o atitudine, care ia n serios d i m e n s i u n e a subiectiv a m u n c i i , care trateaz fiecare om n funcie de efortul su personal i o m e n e s c , care este expresia voinei m u n c i i sale i a activitii concrete indiferent ct de valoroas sau n e n s e m n a t este d i n p u n c t de vedere obiectiv per f o r m a n a m u n c i i sale concrete. Dreptul la m u n c D r e p t a t e a social c u p r i n d e t o t o d a t obligaia o m u l u i la o p a r t i c i p a r e activ i p r o d u c t i v la viaa social, ct i obligaia societii de a nlesni fiecruia p a r t i c i p a r e a . Nu este deci vor b a n u m a i d e a d a u n m i n i m d e existen u n e i p e r s o a n e slabe p r i n m p r i r e a m o t i v a t social-politic, n sensul u n e i s t r i c t e a p r o v i z i o n r i , ci este n m o d deosebit v o r b a de i n t e g r a r e a i calificarea lor, fcndu-i utili n societate. Aceasta nu trebuie s se o g l i n d e a s c n e a p r a t statistic n p r o d u s u l social b r u t . I m p o r t a n t p e n t r u s e n s u l vieii u n e i p e r s o a n e c h i a r i h a n d i c a p a t - este s e n t i m e n t u l de a fi folosit, de a fi folositor i n m s u r a posibilitilor i talentelor p r o p r i i s le p o a t face a l t o r a u n serviciu. F i i n d c f i e c a r e o m a r e nevoie d e m u n c p e n t r u a-i dezvolta p e r s o n a l i t a t e a , t r e b u i e ca fiecrui om s i fie d e s c h i s posibilitatea de a m u n c i c o r e s p u n z t o r , n funcie de capacit ile sale i de posibilitile sale fizice i spirituale fie c este m u n c profesional, m u n c i n d n familie, m u n c liber social sau ca m u n c a p r o p r i e .

182

Trebuie s difereniem n t r e acest d r e p t de m u n c i d r e p t u l la un loc de m u n c pltit. O astfel de pretenie nu poate exista n t r - o o r n d u i r e e c o n o m i c d e piaa. P a r t e n e r u l p e n t r u u n ast fel de d r e p t este statul. Acesta ar p u t e a satisface pretenia n u m a i dac ar interveni e c o n o m i c , cu rezultatul de a c o n s t r u i un sistem e c o n o m i c a d m i n i s t r a t central. U n d e duce un astfel de sistem a artat r e g i m u l sovietic. P o r n i n d de la funcia sa de garanie a binelui c o m u n , statul m a i are t o t o d a t i datoria de a regula astfel o r n d u i r e a e c o n o m i c a i de a efectua reforme necesare nct s existe destule locuri de m u n c . Asigurarea ocupaiei depline este un scop esenial al p a t r u l a t e r u l u i magic, care se afl n prim-plan u l oricrei politici e c o n o m i c e r s p u n z t o a r e . D i m e n s i u n e a e s c a t o l o g i c a 1 1 0 a termenului de m u n c n t i m p c e ideologiile i m a n e n t i s t i c e , n f r u n t e c u c o m u n i s m u l , viseaz la raiul pe p m n t , c r e t i n u l vede c p r o m i s i u n i l e r e v o l u i o n a r i l o r d i n toate t i m p u r i l e s u n t a c o m p a n i a t e n fie care e p o c de gemetele uciilor i ale r o b i l o r 1 1 1 . P e n t r u el este clar c: L u m e a n care D u m n e z e u a fost o m o r t nu va m a i 2 p u t e a deveni n i c i o d a t p a r a d i s " " . n t r u ale Sale a venit, d a r ai Si nu L-au p r i m i t . i celor ci L-au p r i m i t , care cred n n u m e l e Lui, le-a dat p u t e r e ca s se fac fii ai lui D u m n e z e u ..." (Io 1,11-12) aa se s p u n e n p r o l o g u l Evangheliei lui l o a n , iar n c u v n t a r e a d e d e s p r i r e Isus s p u n e a : P r e c u m M-ai t r i m i s pe M i n e n l u m e i Eu i-am t r i m i s pe ei n l u m e . " (io 17,18) i n A p o c a l i p s acelai apostol vorbete d e s p r e " N o u l Ierusalim", d e s p r e " u n n o u cer i un n o u p m n t " ce vor veni. (Apoc. 21) n Buna-vestire a lui Isus se vorbete tot m e r e u de m p r i a C e r u r i l o r , care deja a n c e p u t i abia ateapt s fie atins, (vezi
"n Eshatologia este doctrina "ultimelor lucruri", adic pentru persoan: moarte, nvi ere din mori i judecat; pentru comunitate: sfritul lumii i venirea mpriei lui Dumnezeu. n teologia NouluiTeslament se deosebete o Eshatologie apocalip tic, care prezint viitorul, i o Eshatologie prezent, care consider mntuirea de la sfritul timpului deja prezent n viaa, suferina, moartea i nvierea lui isus.. Schmuus, Michael "Von Wesen des Christcntums", p. 113; Augsburg 1947.
Schmuus,p. 110.

111
1,2

183

M t . 11,12) C u m t r e b u i e nelese aceste afirmaii cu privire la sensul i esena m u n c i i o m u l u i ? Este clar, c n ciuda progresulului material, o a r a leneviei nu va exista, progresul material nu va satisface n m o d deosebit d o r u l o a m e n i l o r de perfeciune i sens. O m u l se va lovi m e r e u de limita m o r i i . N u m a i o m u l care este foarte atent la p s t r a r e a a u t o n o m i e i sale, realizeaz n faa m o r i i lipsa deplin a sensului vieii, pe care dorete s o depeasc p r i n eroizarea apusului (Nietsche) sau p r i n idealizarea absurditii m u n c i i lui Sisyphos (Camus). P e n t r u cretin ns sensul vieii i a m u n c i i const n d r u i r e , iubire fa de D u m n e z e u i fa de creaia Sa... i celor ci L-au p r i m i t , care cred n n u m e l e Lui, le-a d a t putere ca s se fac fii ai lui D u m n e z e u ..." n c e n t r u l credinei cretine se afl nvierea de d u p cruci f i c a r e , adic p e n t r u m u n c : " D a t o r i t l u m i n i i , care n e p t r u n d e de la nvierea lui Cristos, d e s c o p e r i m m e r e u n m u n c o scnteie a noii viei i a n o u l u i b u n , care este o veste d i n n o u l cer i n o u l p m n t " , care t o c m a i p r i n p o v a r a m u n c i i n t m p i n o m u l i lu m e a : n u m a i p r i n p o v a r i niciodat fr ea" (LE 27,5) P e n t r u cine m p a r t e aceast sperana, ateptarea u n u i n o u p m n t " n u n s e m n o slbire a activitii sale n aceast l u m e , ci d i n c o n t r , n s e m n o ncurajare. Tot de virtutea teologic a speranei aparine i acel calm, care nu dorete s fac" i s perfecioneze totul singur, oferind fer tilitatea operei vieii n m n a lui D u m n e z e u . Aceasta este posibil n u m a i dac m u n c a de zi cu zi se leag de rugciunea zilnic 1 1 3 . m p r i a C e r u l u i a n c e p u t o d a t cu apariia lui H r i s t o s 1 1 4 . Cel care se deschide c u v n t u l u i lui D u m n e z e u i accept voca i a 1 1 5 sa concret contribuie la cldirea N o u l u i I e r u s a l i m " p r i n m u n c a sa, silina i viaa sa, iubirea sa, p r e c u m i p r i n acceptarea decepiilor, prin sacrificiu i d r u i r e , p r i n realismul i entuzias m u l su, colectnd c o m o r i n cer ca i c r m i z i ale N o u l u i
111 114 115

Roos.p. 10. vezi nota de subsol nr. 15. special: Esbatologia prezenta. vezi i Eph. 2,10: Pentru c a Lui fptura suntem, zidii n Hristos Isus spre fapte bune, pe care Dumnezeii le-a gtit mai nainte, ca s umblm intru ele."

184

Ierusalim"; i aceasta n u m a i p e n t r u c i ndeplinete sarcini le p m n t e t i cu iubire. Urii, n e d r e p t i i , violenei, egoismului d i n l u m e c r e t i n u l le o p u n e n m o d contient dragostea. Astfel triete el n u r m a r e a lui H r i s t o s crucea sa n s p e r a n a nvierii i a desvririi. M u n c a nu este niciodat trectoare, d a c este fcuta cu credin i iubire". O m u l nu poate p r i n m u n c a sa s creeze u n p a r a d i s p e p m n t , ns p r i n p u t e r e a d e credina i iubire p o a t e face vizibil o scnteie a noii viei i a n o u l u i b u n " , creia D u m n e z e u i va da la sfritul t i m p u l u i p e r f e c i u n e a 1 1 6 . Aa triete cretinul cele trei d i m e n s i u n i ale sfineniei cu i p r i n m u n c . Aa triete el n special laicul o viat contente plativ n mijlocul lumii; nu d u p vechea regul benedictin oca et labora"), u n d e m u n c a i rugciunea se succed, ci mult m a i in tensiv, n sensul de "Lab-orare", adic m u n c i n d i rugndu-se i rugndu-se i m u n c i n d ; sau altfel spus: Este tiut c lucreaz n prezena lui D u m n e z e u , c poate n fiecare m o m e n t dialoga cu El p r i n cuvnt i fapt i c vrea s mplineasc d i n dragoste voia Sa.

1,6

Roos, p. 15.

185

ANEX DECLARAIA A UNIVERSAL OMULUI

DREPTURILOR

Preambul
C o n s i d e r n d c r e c u n o a t e r e a d e m n i t i i inerente t u t u r o r m e m b r i l o r familiei u m a n e i a d r e p t u r i l o r lor egale i inalienabi le constituie f u n d a m e n t u l libertii, dreptii i pcii n lume, Considernd c ignorarea i dispreuirea drepturilor o m u l u i au dus la acte de barbarie care revolt contiina omenirii i c f urirea unei lumi n care fiinele u m a n e se vor b u c u r a de libertatea cuvntului i a convingerilor i vor fi eliberate de t e a m i mizerie a fost proclamat drept cea m a i nalt aspiraie a oamenilor, C o n s i d e r n d c este esenial ca d r e p t u r i l e o m u l u i s fie o c r o tite de autoritatea legii p e n t r u ca o m u l s nu fie silit s recurg, ca soluie e x t r e m , la revolt m p o t r i v a tiraniei i asupririi, C o n s i d e r n d c este esenial a se ncuraja dezvoltarea relai ilor prieteneti n t r e n a i u n i , C o n s i d e r n d c n C a r t popoarele Organizaiei N a i u n i l o r Unite a u p r o c l a m a t d i n n o u credina lor n d r e p t u r i l e f u n d a m e n tale ale o m u l u i , n d e m n i t a t e a i n valoarea persoanei u m a n e , d r e p t u r i egale p e n t r u brbai i femei i c au h o t r t s favorize ze progresul social i m b u n t i r e a condiiilor de via n c a d r u l unei liberti m a i m a r i , C o n s i d e r n d c statele m e m b r e s-au angajat s p r o m o v e z e n colaborare cu O r g a n i z a i a N a i u n i l o r Unite respectul universal i efectiv fa de d r e p t u r i l e o m u l u i i libertile f u n d a m e n t a l e , p r e c u m i respectarea lor universal i efectiv, C o n s i d e r n d c o concepie c o m u n despre aceste d r e p t u r i i liberti este de cea m a i m a r e i m p o r t a n p e n t r u realizarea deplin a acestui angajament,

186

A D U N A R E A GENERAL proclam prezenta DECLARAIE UNIVERSAL A DREPTURILOR O M U L U I , ca ideal c o m u n spre care trebuie s t i n d toate popoa rele i toate naiunile, p e n t r u ca toate persoanele i toate organele societii s se strduiasc, avnd aceast Declaraie p e r m a n e n t n m i n t e , ca p r i n n v t u r i educaie s dezvolte respectul pen t r u aceste d r e p t u r i i liberti i s asigure p r i n m s u r i progresi ve, de o r d i n n a i o n a l i i n t e r n a i o n a l , r e c u n o a t e r e a i aplicarea lor universal i efectiv, att n snul p o p o a r e l o r statelor m e m bre, ct i al celor d i n teritoriile aflate sub jurisdicia lor. Articolul 1 Toate fiinele u m a n e se nasc libere i egale n d e m n i t a t e i n d r e p t u r i . Ele sunt nzestrate cu r a i u n e i contiin i trebuie s se c o m p o r t e u n i i fa de alii n spiritul fraternitii. Articolul 2 Fiecare om se poate prevala de toate d r e p t u r i l e i libertile p r o c l a m a t e n p r e z e n t a Declaraie fr nici un fel de deosebire ca, de pild, deosebirea de ras, culoare, sex, limb, religie, opi nie politic sau orice alt opinie, de origine n a i o n a l sau social, avere, natere sau orice alte m p r e j u r r i . n afar de aceasta, nu se va face nici o deosebire d u p statu t u l politic, juridic sau i n t e r n a i o n a l al rii sau al teritoriului de care ine o p e r s o a n , fie c aceast a r sau teritoriu s u n t inde p e n d e n t e , sub tutel, n e a u t o n o m e sau supuse v r e u n e i alte limi t r i a suveranitii. Articolul 3 Orice fiin u m a n are d r e p t u l la via, la libertate i la secu ritatea persoanei sale. Articolul 4 N i m e n i nu va fi i n u t n sclavie, nici n servitute; sclavajul i c o m e r u l cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.

187

Articolul 5 N i m e n i nu va fi supus t o r t u r i i , nici la pedepse sau t r a t a m e n t e crude, i n u m a n e sau d e g r a d a n t e . Articolul 6 Fiecare om are d r e p t u l s i se r e c u n o a s c p r e t u t i n d e n i per sonalitatea juridic. Articolul 7 Toi o a m e n i i s u n t egali n faa legii i au, fr nici o deose bire, d r e p t u l la o egal protecie a legii. Toi o a m e n i i au d r e p t u l la o protecie egal m p o t r i v a oricrei d i s c r i m i n r i care ar viola prezenta Declaraie i m p o t r i v a oricrei provocri la o asemenea discriminare. Articolul 8 Orice p e r s o a n are d r e p t u l la satisfacia efectiv d i n p a r t e a instanelor juridice naionale c o m p e t e n t e m p o t r i v a actelor care violeaz d r e p t u r i l e f u n d a m e n t a l e ce-i sunt r e c u n o s c u t e p r i n constituie sau lege. Articolul 9 N i m e n i nu trebuie s fie arestat, d e i n u t sau exilat n m o d arbitrar. Articolul 10 Orice p e r s o a n are d r e p t u l n deplin egalitate de a fi audiat n m o d echitabil i public de ctre un t r i b u n a l i n d e p e n d e n t i im p a r i a l care va hotr, fie asupra d r e p t u r i l o r i obligaiilor sale, fie asupra temeiniciei oricrei acuzri n m a t e r i e penal n d r e p t a t m p o t r i v a sa. Articolul 11 1. Orice p e r s o a n acuzat de comiterea u n u i act cu caracter p e n a l are d r e p t u l s fie presupus nevinovat p n c n d vinova-

188
ia sa va fi stabilit n m o d legal n c u r s u l u n u i proces public n care i-au fost asigurate toate garaniile necesare a p r r i i sale. 2. N i m e n i nu va fi c o n d a m n a t p e n t r u aciuni sau omisiuni care nu constituiau, n m o m e n t u l cnd au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului internaional sau naional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeaps m a i grea dect aceea care era aplica bil n m o m e n t u l cnd a fost svrit actul cu caracter penal. Articolul 12 N i m e n i nu va fi supus la i m i x t i u n i arbitrare n viaa sa perso nal, n familia sa, n domiciliul lui sau n corespondena sa, nici la atingeri aduse onoarei i reputaiei sale. Orice persoan are dreptul la protecia legii mpotriva u n o r asemenea imixtiuni sau atingeri. Articolul 13 1. Orice p e r s o a n a r e d r e p t u l de a circula n m o d liber i de a-i alege r e e d i n a n i n t e r i o r u l granielor u n u i stat. 2. Orice p e r s o a n are d r e p t u l de a prsi orice a r , inclusiv a sa, i de a reveni n a r a sa. Articolul 14 1. n caz de persecuie, orice p e r s o a n are d r e p t u l de a cuta azil i de a beneficia de azil n alte r i . 2. Acest d r e p t nu poate fi invocat n caz de u r m r i r e ce rezul t n m o d real d i n t r - o c r i m d e d r e p t c o m u n sau d i n a c i u n i con t r a r e scopurilor i principiilor Organizaiei N a i u n i l o r Unite. Articolul S 1. Orice p e r s o a n are d r e p t u l la o cetenie. 2. N i m e n i nu p o a t e fi lipsit n m o d arbitrar de cetenia sa sau de d r e p t u l de a-i s c h i m b a cetenia. Articolul 16 1. Cu ncepere de la mplinirea vrstei legale, b r b a t u l i fe meia, fr nici o restricie n ceea ce privete rasa, naionalitatea

189

sau religia, au d r e p t u l de a se cstori i de a ntemeia o familie. Ei au d r e p t u r i egale la c o n t r a c t a r e a cstoriei, n decursul cs toriei i la desfacerea ei. 2. Cstoria nu poate fi ncheiat dect cu c o n s i m m n t u l liber i deplin al viitorilor soi. 3. Familia constituie elementul n a t u r a l i f u n d a m e n t a l al soci etii i are d r e p t u l la ocrotire d i n partea societii i a statului. Articolul 17 1. O r i c e p e r s o a n a r e d r e p t u l la p r o p r i e t a t e , att singur, cit i n asociaie cu alii, 2. N i m e n i nu poate fi lipsit n m o d arbitrar de proprietatea sa. Articolul 18 Orice om are dreptul la libertatea gndirii, de contiin i reli gie; acest drept include libertatea de a-i schimba religia sau convin gerea, precum i libertatea de a-i manifesta religia sau convingerea, singur sau m p r e u n cu alii, att n m o d public, ct i privat, prin nvtur, practici religioase, cult i prin ndeplinirea riturilor. Articolul 19 Orice om are dreptul la libertatea opiniilor i a exprimrii; acest drept include libertatea de a avea opinii fr imixtiune d i n afar, p r e c u m i libertatea de a cuta, de a primi i de a rspndi i nformaii i idei prin orice mijloace i independent de frontierele de stat. Articolul 2 0 1. Orice p e r s o a n are d r e p t u l la libertatea de n t r u n i r e i de asociere panic. 2. N i m e n i nu poate fi silit s fac p a r t e d i n t r - o asociaie. Articolul 21 1. Orice p e r s o a n are d r e p t u l de a lua p a r t e la conducerea treburilor publice ale rii sale, fie direct, fie p r i n r e p r e z e n t a n i liber alei.

190

2. Orice p e r s o a n are d r e p t u l de acces egal la funciile publi ce d i n a r a sa. 3. Voina p o p o r u l u i trebuie s constituie baza p u t e r i i de stat; aceast voin trebuie s fie e x p r i m a t p r i n alegeri nefalsifica te, care s aib loc n m o d p e r i o d i c p r i n sufragiu universal, egal i e x p r i m a t p r i n vot secret sau u r m n d o p r o c e d u r echivalent care s asigure libertatea votului. Articolul 22 Orice p e r s o a n , n calitatea sa de m e m b r u al societii, are d r e p t u l la securitatea social; ea este n d r e p t i t ca p r i n efortul n a i o n a l i colaborarea i n t e r n a i o n a l , i n n d u - s e s e a m a de orga nizarea i resursele fiecrei ri, s o b i n realizarea d r e p t u r i l o r economice, sociale i c u l t u r a l e indispensabile p e n t r u d e m n i t a t e a sa i libera dezvoltare a personalitii sale. Articolul 23 1. Orice p e r s o a n are d r e p t u l la m u n c , la libera alegere a m u n c i i sale, la condiii echitabile i satisfctoare de m u n c , pre c u m i la ocrotirea m p o t r i v a omajului. 2. Toi o a m e n i i , fr nici o d i s c r i m i n a r e , au d r e p t u l la salariu egal p e n t r u m u n c egal. '3. O r i c e om care m u n c e t e are d r e p t u l la o retribuire echita bil i satisfctoare care s-i asigure att lui, ct i familiei sale, o existen c o n f o r m cu d e m n i t a t e a u m a n i completat, la n e voie, p r i n alte mijloace de protecie social. 4. O r i c e p e r s o a n are d r e p t u l de a ntemeia sindicate i de a se afilia la sindicate p e n t r u a p r a r e a intereselor sale . Articolul 2 4 Orice p e r s o a n are d r e p t u l la o d i h n i recreaie, inclusiv la o l i m i t a r e rezonabil a zilei de m u n c i la concedii periodice pltite.

191

Articolul 25 1. Orice om are d r e p t u l la un nivel de trai care s-i asigure sntatea i b u n s t a r e a lui i a familiei sale, c u p r i n z n d h r a n a , m b r c m i n t e a , locuina, ngrijirea medical, p r e c u m i servici ile sociale necesare; el are d r e p t u l la asigurare n caz de omaj, boal, invaliditate, vduvie, b t r n e e sau n celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzisten, n u r m a u n o r m p r e j u r r i i n d e p e n d e n t e de v o i n a sa. 2. M a m a i copilul au d r e p t u l la ajutor i ocrotire deosebite. Toi copiii, fie c sunt n s c u i n c a d r u l cstoriei sau n afara acesteia, se b u c u r de aceeai protecie social. Articolul 2 6 1. Orice p e r s o a n are d r e p t u l la n v t u r . n v m n t u l trebuie s fie gratuit, cel p u i n n ceea ce privete n v m n t u l elementar i general. n v m n t u l e l e m e n t a r trebuie s fie obligatoriu. n v m n t u l t e h n i c i profesional trebuie s fie la n d e m n a t u t u r o r , iar n v m n t u l superior trebuie s fie de asemenea egal, accesibil t u t u r o r , pe baz de merit. 2. n v m n t u l trebuie s u r m r e a s c dezvoltarea deplin a personalitii u m a n e i ntrirea respectului faa de d r e p t u r i l e o m u l u i i libertile f u n d a m e n t a l e . El trebuie s p r o m o v e z e ne legerea, tolerana, prietenia n t r e toate p o p o a r e l e i toate g r u p u rile rasiale sau religioase, p r e c u m i dezvoltarea activitii Orga nizaiei N a i u n i l o r Unite p e n t r u m e n i n e r e a pcii. 3. P r i n i i au d r e p t u l de prioritate n alegerea felului de nv m n t p e n t r u copiii lor m i n o r i . Articolul 2 7 1. Orice p e r s o a n are d r e p t u l de a lua p a r t e n m o d liber la viaa c u l t u r a l a colectivitii, de a se b u c u r a de arte i de a par ticipa la progresul tiinific i la binefacerile lui. 2. Fiecare om are d r e p t u l la o c r o t i r e a intereselor m o r a l e i materiale care decurg d i n orice lucrare tiinific, literar sau ar tistic al crei autor este.

192

Articolul 2 8 O r i c e p e r s o a n are d r e p t u l la o o r n d u i r e social i interna ional n care d r e p t u r i l e i libertile expuse n p r e z e n t a Decla raie p o t fi pe deplin nfptuite. Articolul 2 9 1. O r i c e p e r s o a n are n d a t o r i r i fa de colectivitate, deoa rece n u m a i n c a d r u l acesteia este posibil dezvoltarea liber i deplin a personalitii sale. 2. n exercitarea d r e p t u r i l o r i a libertilor sale, fiecare om nu este supus dect n u m a i n g r d i r i l o r stabilite p r i n lege, ex clusiv n scopul de a asigura cuvenita r e c u n o a t e r e i respectare a d r e p t u r i l o r i libertilor altora i ca s fie satisfcute justele cerine ale moralei, o r d i n i i publice i b u n s t r i i generale n t r - o societate d e m o c r a t i c . 3. Aceste d r e p t u r i i liberti nu vor p u t e a fi n nici un caz exercitate c o n t r a r scopurilor i principiilor Organizaiei Naiu nilor U n i t e . Articolul 3 0 Nici o dispoziie a prezentei Declaraii nu p o a t e fi interpreta t ca i m p l i c n d p e n t r u v r e u n stat, g r u p a r e sau p e r s o a n d r e p t u l de a se d e d a la v r e o activitate sau de a svri v r e u n act n d r e p t a t spre desfiinarea u n o r d r e p t u r i sau liberti e n u n a t e n prezenta Declaraie.