Sunteți pe pagina 1din 39

Programul SAPARD este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeana pentru a ajuta statele candidate (tarile care si-au

depus cererea de aderare la Uniunea Europeana) in procesul de pre-aderare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale. Carti practice :In principiu sunt cofinantate activitati din domeniul agricol, fondurile astfel obtinute fiind nerambursabile.

Tipuri de proiecte si modul de co-finantare

Programul SAPARD va finanta doua categorii de proiecte: o Private (generatoare de venit), cum sunt cele aferente masurii de invetitii In prelucrarea produselor agricole. o Publice (negeneratoare de venit), cum sunt cele aferente masurii privind dezvoltarea si Imbunatatirea infrastructurii rurale.

In functie de tipul de proiect beneficiarii vor fi:

Pentru masura 1.1 beneficiarii sunt: Societatile comerciale cu capital integral privat (Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale) Societatile comerciale cu capital integral privat (provenite din societatile Infiintate conform legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare) Cooperativele de consum (Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit.

Pentru masura 2.1 beneficiarii sunt: Consiliile Locale ale comunelor Asociatii, cu statut juridic, Intre Consilii Locale de comune Pentru masura 3.1 beneficiarii sunt: Producatorii agricoli individuali Asociatiile agricole familiale Societatile agricole private / asociatiile agricole cu personalitate juridica, prevazute de Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura; Societatile comerciale agricole cu capital integral privat constituite in baza Legii nr.31/1991 si a Legii nr.15/1990

Pentru masura 3.4 beneficiarii sunt: Producatorii agricoli individuali Asociatiile agricole familiale Societatile agricole private / asociatiile agricole cu personalitate juridica, prevazute de Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura; Societatile comerciale agricole cu capital integral privat constituite in baza Legii nr.31/1991 si a Legii nr.15/1990 Asociatii fara scop patrimonial (non-profit)

Pentru masura 4.1 beneficiarul este Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Pentru masura 4.2 beneficiarii sunt:

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale Ministerul Integrarii Europene

Regulile de co-finantare sunt diferite pentru beneficiarii privati si respectiv cei publici. o Beneficiarii privati trebuie sa finanteze, cu fonduri proprii Intre 50% si 70% din valoarea proiectului o Beneficiarii publici (de exemplu comunitati locale) pot beneficia de o finantare de 100% a proiectului lor, cu conditia ca acesta sa nu genereze venituri.

Aceasta finantare se va acorda doar pentru proiectele care vor fi declarate eligibile si aprobate In vederea finantarii In urma licitatiilor analizate.

In continuarea acestui articol vom prezenta detalii despre masurile 1.1 , 3.1, 3.4

PROGRAMUL SAPARD IMBUNATATIREA PRELUCRARII SI MARKETINGULUI PRODUSELOR AGRICOLE SI PISCICOLE - Masura 1.1-

BENEFICIARII MASURII 1.1

Asociatii si grupuri de producatori (cu personalitate juridica); Societati comerciale cu capital privat egal sau cel putin 75%; In sectorul vinificatie sunt sprijiniti: asociatiile, grupurile de producatori si societatiile comerciale private care proceseaza numai soiuri nobile de struguri.

Cooperative de consum

INVESTITII POSIBILE

Investitiile prin Programul SAPARD contribuie la adoptarea standardelor europene in sectoarele: lapte si produse lactate; carne (taurine, suine, ovine, pasari) si oua; legume, fructe si cartofi; prelucrarea strugurilor- soiuri nobile pentru vin; peste si acvacultura si produse de oystercultura (stridii si midii); cereale; seminte oleaginoase; zahar, plante textile (in si canepa) prin: - Imbunatatirea si optimizarea fluxurilor de productie, prelucrare si marketing a produselor agricole si piscicole, - crearea sau modernizarea retelelor locale de colectare, a capacitatilor de receptionare, depozitare, conditionare, sortare si ambalare a produselor agricole si piscicole.

Lapte si produse lactate - Investitii noi pentru cladiri, instalatii, masini si echipamente si modernizarea si retehnologizarea unitatilor existente, pentru infiintarea de centre de colectare, receptionare, racire si stocare a laptelui ca materie prima, precum si achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate, autoizoterme, autofrigorifice, vehicule pentru produse lichide sau praf, identificate in baza studiului de fezabilitate. - Investitii in prelucrarea, depozitarea si marketingul laptelui si produselor lactate precum si modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente; - Investitii pentru tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si deseurilor nocive; - Investitii pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate in procesul de prelucrare a laptelui (zer, zara) in cadrul unitarilor de procesare si marketing; - Investitii pentru Imbunatatirea sistemului de monitorizare si control a lantului de receptie, colectare, prelucrare si marketing a produselor sub aspect cantitativ si calitativ;

- Investitii pentru imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentului de laborator)

Carne, produse din carne si oua - Investitii noi pentru constructii si modernizarea si retehnologizarea unitatilor existente pentru abatorizarea si procesarea carnii de taurine, suine, ovine, caprine si pasari, inclusiv cladiri, masini, instalatii si echipamente, referitoare la abatorizare, procesare, ambalare, depozitare si marketing a carnii si produselor din carne si a oualor, precum si achizitionarea de - mijloace noi de transport intern, si de mijloace noi de transport, specializate (autoizoterme, autofrigorifice si transport al animalelor) necesare in baza identificarii lor in studiul de fezabilitate; - Investitii pentru tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si deseurilor nocive; - Investitii pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate in procesul de abatorizare si procesare a carnii (organe, slanina, sange, tesuturi conjuctive etc.); in cadrul unitatilor de procesare si marketing - Investitii pentru imbunatatirea sistemului de monitorizare si control a lantului de receptie, abatorizare, prelucrare, depozitare si marketing a produselor sub aspect cantitativ si calitativ; - Investitii pentru imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentului de laborator)

Legume, fructe si cartofi - Investitii noi pentru cladiri, masini si echipamente, si/sau modernizarea si unitatilor existente pentru depozitare, sortare, conditionare, refrigerare, congelare, procesare, ambalare si marketing; - Investitii pentru imbunatatirea calitatii si igienei produselor; - Investitii pentru protectia mediului (statii pentru epurarea apelor reziduale); - Investitii pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate in

urma procesarii fructelor, legumelor si cartofilor din cadrul unitatilor de procesare si marketing; - Investitii pentru imbunatatirea sistemului de monitorizare si control a lantului de receptie, depozitare, prelucrare si marketing a produselor sub aspect cantitativ si calitativ; - Investitii pentru imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentului de laborator).

Vin - Investitii noi si/sau modernizarea si retehnologizarea cladirilor, masinilor si echipamentelor de vinificatie inclusiv receptia, depozitarea, procesarea, Imbutelierea si marketingul vinului; - Investitii pentru imbunatatirea calitatii si igienei produselor; - Investitii pentru tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si a deseurilor nocive; - Investitii pentru imbunatatirea sistemului de monitorizare si control a lantului de receptie, depozitare, prelucrare si marketing a produselor sub aspect cantitativ si calitativ; - Investitii pentru imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentului de laborator) - Investitii pentru implementarea sistemului de management al calitatii conform cu cerintele ISO 9000.

Peste si produse piscicole - Investitii noi, si/sau modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente referitoare la cladiri, masini si echipamente pentru depozitarea (inclusiv depozite frigorifice en-gross), procesarea, ambalarea si marketingul pestelui si produselor piscicole (inclusiv echipamente pentru refrigerarea, congelarea si producerea de gheata); - Investitii pentru imbunatatirea igienei si calitatii conform standardelor

Uniunii Europene; - Achizitionarea de mijloace noi, specializate de transport, necesare ca rezultat al identificarii lor in studiul de fezabilitate (autofrigorifice); - Investitii pentru tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si deseurilor nocive, - Investitii pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate in procesul de prelucrare a pestelui si produselor piscicole (oase, capete, solzi); in cadrul unitatilor de procesare si marketing - Investitii pentru imbunatatirea sistemului de monitorizare si control a lantului de receptie, prelucrare si marketing a produselor sub aspect cantitativ si calitativ; - Imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentelor de laborator)

Plante textile - Investitii noi pentru constructii, modernizarea si retehnologizarea unitatilor existente pentru procesarea plantelor textile (in si canepa), inclusiv cladiri, masini, instalatii si echipamente pentru procesare, ambalare, depozitare si marketingul fibrelor textile ; - Investitii pentru tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si deseurilor nocive; - Investitii pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate din procesarea plantelor textile ; - Investitii pentru imbunatatirea sistemului de monitorizare si control al fluxului de receptie, prelucrare, depozitare si marketing a plantelor textile sub aspect cantitativ si calitativ; - Investitii pentru imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentului de laborator)

Cereale

- Constructia (in cadrul unitatilor de procesare si marketing) si/sau modernizarea cladirilor, masinilor si echipamentelor si retehnologizarea celor existente pentru depozitarea (fara cresterea capacitatii nationale) si procesarea primara a cerealelor (uscare, calibrare, curatire, conditionare, macinare ); - Investitii pentru echipamente de protectia mediului (emisii de praf organic si mineral, impuritati minerale si organice); - Investitii pentru imbunatatirea sistemului de monitorizare si control a lantului de receptie, depozitare, prelucrare si marketing a produselor sub aspect cantitativ si calitativ; - Investitii pentru imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentelor de laborator)

Seminte oleaginoase - Constructia (in cadrul unitatilor de procesare si marketing existente) si/sau modernizarea cladirilor si echipamentului capacitatilor existente cu noi tehnologii pentru depozitarea si procesarea semintelor oleaginoase fara cresterea capacitatilor existente (uscare, calibrare, curatire, conditionare, conservare prin frig, extractie, rafinare), inclusiv seminte de floarea soarelui, ; - Investitii pentru tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si deseurilor nocive, - Investitii pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate in procesul de depozitare si prelucrare (sroturi oleoproteaginoase)in cadrul unitatilor de prelucrare si marketing ; - Investitii pentru imbunatatirea sistemului de monitorizare si control a lantului de receptie, depozitare, prelucrare si marketing a produselor sub aspect cantitativ si calitativ; - Investitii pentru imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentului de laborator).

Zahar

- Constructia ( in cadrul unitatilor de procesare si marketing existente) si/sau modernizarea cladirilor, achizitionarea si retehnologizarea echipamentelor si instalatiilor pentru depozitarea si procesarea sfeclei de zahar; - Investitii pentru imbunatatirea tehnologiilor de depozitare, marcare si ambalare a zaharului; - Investitii pentru imbunatatirea igienei si calitatii conform standardelor Uniunii Europene; - Investitii pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate in procesul de prelucrare a sfeclei de zahar (melasa, borhot ) in cadrul unitatilor de procesare si marketing. - Investitii pentru tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si deseurilor nocive; - Investitii pentru imbunatatirea sistemului de monitorizare si control a lantului de receptie, prelucrare si marketing a produselor sub aspect cantitativ si calitativ; - Investitii pentru imbunatatirea controlului intern a calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (constructii si modernizarea spatiilor pentru laboratoare de analize si achizitionarea echipamentelor de laborator).

CRITERII DE ELIGIBILITATE SPECIFICE ! Pentru toate sectoarele mentionate mai jos, capacitatile sunt exprimate luand in considerare materia prima.

Lapte si produse lactate Proiectul sa prezinte urmatoarele dimensiuni: - pentru centre noi sau modernizate de colectare, receptionare, racire si stocare a laptelui: minim 2.000 hl/an; - pentru capacitati noi de procesare: minim 12.500 hl/an; - pentru modernizarea capacitatilor de procesare existente:minim 50.000 hl/an; Materiile prime procesate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prevazute in standardele nationale.

Proiectele care vizeaza modernizarea instalatiilor de procesare a untului si laptelui praf smantanit sunt eligibile, fara cresterea capacitatilor de procesare existente la nivel national.

Carne, produse din carne si oua Proiectul sa aiba urmatoarea reprezentativitate dimensionala: - abatoare mixte noi (bovine, porcine, ovine) cu o productie de: minim 1.500 t/an; - abatoare noi de pasari cu o productie de: minim 1250 t/an; - abatoare mixte (bovine, porcine, ovine) modernizate cu o productie de: min 5000 t/an; - abatoare pasari modernizate cu o productie de: minim 3000 t/an; - capacitati noi de procesare a carnii cu o productie de: minim 250 to/an; - modernizari capacitati existente de procesare a carnii: minim 1250 to/an; - sortare si depozitare oua: minim 300.000 bucati (6 milioane bucati/an);

Legume, fructe si cartofi Pentru legume si fructe proiectul sa aiba urmatoarea reprezentativitate dimensionala: - depozite noi materii prime: minim 200 t; - depozite modernizate: minim 400 t; - capacitati noi de procesare: minim 100 t/an; - capacitati de procesare modernizate: minim 500 t/an; - capacitati noi legume, fructe deshidratate: minim 250 t/an; - capacitati modernizate legume, fructe deshidratate: minim 500 t/an; - capacitati modernizate pentru sucuri si nectaruri naturale din legume si fructe: minim 12.500 t/an. Pentru cartofi, proiectul sa aiba urmatoarea reprezentativitate dimensionala:

- capacitati noi de depozitare: minim 1.000 t; - capacitati de depozitare modernizate: minim 2.000 t; - capacitati de prelucrare modernizate: minim 500 t/an; - capacitati noi de procesare: minim 500 t/an; Materiile prime procesate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prevazute in standardele nationale.

Vin Proiectul sa aiba urmatoarea reprezentativitate dimensionala: * depozite noi de vin: minim 5.000 hl. * depozite modernizare : 10.000 hl. * capacitati noi de procesare: minim 500 t struguri/campanie de recoltare * capacitati de procesare modernizate: minim 1500 t struguri/campanie de recoltare

Peste si produse piscicole Proiectul sa aiba urmatoarea reprezentativitate dimensionala: - capacitati noi de colectare, sortare, conditionare depozitare si procesare: minim 200 t/an; - capacitati modernizate de colectare, sortare, conditionare, depozitare si procesare: minim 100 t/an.

Plante textile Proiectul trebuie sa aiba urmatoarea reprezentativitate dimensionala: - capacitati noi de receptionare, depozitare si procesare: minim 200 t/an; - capacitati modernizate de receptionare, depozitare si procesare : minim 1200 t/an.

Cereale Proiectul sa prezinte urmatoarea reprezentativitate dimensionala: - capacitati de depozitare modernizate: minim 2.000 t; - capacitati de procesare primara, modernizate: - macinare minim : 5.000 t/an; - decojire minim : 5.000 t/an;

Seminte oleaginoase Proiectul sa prezinte urmatoarea reprezentativitate dimensionala: - capacitati de procesare modernizate (floarea soarelui, in, soia, rapita, ricin): minim 15.000 t/an pentru extractie si minim 12.500 t/an pentru rafinare; - capacitati noi de procesare fara cresterea capacitatii totale: minim 25.000 t/an pentru extractie si rafinare.

Zahar Proiectul sa prezinte urmatoarea reprezentativitate dimensionala; - capacitati modernizate de procesare sfecla de zahar: minim 2.000 t/zi sau 150.000 t/campanie de recoltare;

CONDITII DE FINANTARE

In cadrul acestei masuri vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 30.000 - 4.000.000 EURO, de cel mult doua ori in limita sumei eligibile.

Cofinantarea proiectului este:

Pentru sectoarele lapte si produse lactate, carne, legume, fructe si cartofi, vinificatie, peste, cereale (fara depasirea capacitatii existente la nivel national si excluzand investitiile realizate in porturi) si plante textile: - 50% contributie privata (a beneficiarului) - 50% contributie publica (a Uniunii Europene si Guvernului Romaniei) Pentru investitii, in sectoarele, zahar si seminte oleaginoase : - 70% contributie privata (a beneficiarului) - 30% contributie publica (a Uniunii Europene si Guvernului Romaniei)

Activitatile eligibile ale proiectului se vor realiza dupa semnarea contractului, cu exceptia studiului de fezabilitate si tehnic, in limita procentajului aprobat in cadrul masurii. Plata spijinului financiar se va face pe baza de documente justificative care sa probeze realizarea activitatilor si eligibilitatea acestora. Luand in considerare optiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta intr-o singura transa la sfarsitul proiectului sau in maximum cinci transe.

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt considerate a fi investitii generatoare de profit.

DOCUMENTE necesare obtinerii finantarii nerambursabile

Potentialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finantare urmatoarele documente: studiu de fezabilitate intocmit conform Ordinului nr. 1013/873/2001 al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transportului si locuintei, privind aprobarea structurii continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii ;

actul de proprietate al terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune sau alt document (toate In copie) care sa certifice dreptul de utilizare al terenului si, dupa caz actul de proprietate asupra celorlalte bunuri imobiliare conform legislatiei in vigoare; certificatul de urbanism ; fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, dupa caz, stampila tip A sau tip B, care poate contine in anexa, dupa caz, acordul de mediu emis de autoritatile competente pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, definite in legislatia nationala elaborata in conformitate cu legislatia Uniunii Europene; certificatul de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului si codul fiscal (copie); planul de afaceri (daca valoare totala eligibila este mai mare de 50.000 EURO); ultimele trei bilanturi anuale, si ultima raportare contabila semestriala . In cazul in care beneficiarul nu a avut activitate anterioara depunerii proiectului va depune un act doveditor in acest sens eliberat de Administratia Financiara; avizul autoritatilor fiscale care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligatii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si banci altele decat pentru care este respectat graficul de rambursare; declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca aplicantul nu beneficiaza de finantare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul spijinului SAPARD; cazier judiciar al responsabilului de proiect; existenta contributiei financiare proprii a beneficiarului trebuie dovedita printr-un document emis de banca si/sau alte institutii financiare autorizate care sa ateste existenta cofinantarii si modul de asigurare al acesteia ; Pregatire profesionala in domeniu, dovedita prin copie a diplomei de studii sau un document din care sa rezulte o experienta profesionala in domeniu de minim 3 ani (copie dupa cartea de munca) sau declaratie pe propria raspundere, ca beneficiarul si/sau responsabilul de proiect va/ vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului ; Unitatile de depozitare/procesare in functiune, inaintea inceperii investitiei trebuie sa aiba autorizatie de functionare in acord cu legislatia nationala si la

finalizarea investitiei unitatea respectiva trebuie sa aiba autorizatie de functionare in acord cu legislatia comunitara inaintea ultimei plati. avizul sanitar veterinar si/sau sanitar eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca unitatea este in conformitate cu legislatia nationala si ca prin realizarea investitiei va fi in concordanta cu legislatia Uniunii Europene; contract pentru efectuare a analizelor de laborator in situatia in care nu exista laborator propriu; scrisoare de intentie sau precontracte pentru desfacerea unei parti de 70% din volumul productiei si precontracte pentru achizitionarea unei cantitati de cel putin 50% de materii prime de la producatorii primari sau din propria aprovizionare.

! Viabilitatea economica a proiectului este definita ca fiind utilizarea din plin a unitatii de procesare sau a unei parti din aceasta prin raportarea de performante financiare eficiente si abilitatea de a opera fara a recurge la sprijin public in activitatea sa operationala. Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate plati obligatiile si datoriile in mod regulat, fara sa supuna la nici un risc desfasurarea normala a activitatii sale economice si ca genereaza un venit net semnificativ (cel putin 5% profit).

PRIMII PASI SUNT ...

IDENTIFICAREA INVESTITIEI Pentru a afla detalii despre investitiile acceptate spre finantare de programul SAPARD contacteaza cel mai apropiat InfoCentru sau BRIPS aferente regiunii In care vrei sa realizezi investitia. Poti sa mergi si la DADR si OJCA sau direct de la Agentia SAPARD. De asemenea, aceste informatii pot fi obtinute si printr-o solicitare scrisa, sau prin e-mail la promovare@sapard.ro sau direct de pe site-ul Agentiei www.sapard.ro GHIDUL SOLICITANTULUI Daca solicitantul Indeplineste criteriile generale si specifice de eligibilitate pentru investitia aleasa, el devine un potential beneficiar al Programului SAPARD si astfel va putea cere Ghidul Solicitantului pentru Masura In care se Incadreaza investitia respectiva.

In Ghidul Solicitantului sunt prezentate toate cheltuielile eligibile, documentele necesare pentru obtinerea finantarii precum si criteriile tehnice specifice investitiei. Ghidul Solicitantului poate fi procurat si de pe site-ul Agentiei. CEREREA DE FINANTARE Potentialul beneficiar va obtine gratuit Cererea de finantare de la BRIPS Biroul Regional de Implementare a Programului SAPARD, aferent regiunii In care va fi amplasata investitia. Sau direct de pe site-ul Agentiei. Astfel poti demara Intocmirea proiectului necesar solicitarii de fonduri nerambursabile. COFINANTAREA PRIVATA Programul SAPARD acorda finantare nerambursabila In functie de tipul investitiei. Astfel, pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile, trebuie sa faceti de la Inceput dovada ca detineti suma necesara cofinantarii private. INTOCMIREA PROIECTULUI Intocmirea proiectului este obligatorie pentru obtinerea fondurilor SAPARD. Proiectul include cererea de finantare si contine toate anexele necesare studiul de fezabilitate, avizele de mediu, sanitar-veterinare, cerificat de urbanism, plan de afaceri, Curriculum Vitae, ultimul bilant contabil, s.a. Potentialul beneficiar va depune proiectul sau spre verificare si aprobare la BRIPS de care apartine si trebuie sa se asigure ca ramane In posesia unui exemplar complet al dosarului In afara celor trei exemplare (un original si doua copii) pe care le depune. DECLARAREA ELIGIBILITATII Daca proiectul respecta toate cerintele Programului SAPARD, este declarat eligibil pentru finantare.

CONDITII GENERALE DE ACCESARE

Proiectul va fi amplasat In spatiul rural si numai In cazul modernizarii capacitatilor existente poate fi amplasat In mediul urban. Solicitantul trebuie sa fie proprietarul terenului sau sa aiba contract de concesionare sau arendare pentru teren pe o perioada de minim 10 ani, sau de minim 5 ani daca investitia nu prevede constructii.

Toate achizitiile In cadrul proiectului se vor face din tarile Uniunii Europene sau din urmatoarele tari: Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Romania, Turcia, Republica Federala Iugoslavia si fosta Republica Iugoslava Macedonia.

CUM OBTII COFINANTAREA PRIVATA?

Din surse proprii - trebuie dovedita prin extras de cont bancar sau certificat de depozit. Prin credit bancar - trebuie dovedita prin scrisoare de confort / extras de linie de credit.

CUM POTI INTOCMI PROIECTUL?

Prin cunostiinte proprii - pe baza informatiilor din Ghidul Solicitantului si de la BRIPS. Prin ANCA - care ofera consultanta completa si gratuita pentru Intocmirea proiectului si pentru realizarea investitiei in conformitate cu cerintele Programului (021/ 312.46.20; 312.46.27; 0800.802.006, agentiaanca@rdslink.ro, www.consultantaagricola.ro). Prin societatile specializate de consultanta - ofera consultanta completa contracost (maxim 12% din valoarea totala eligibila a proiectului) pentru Intocmirea proiectului si pentru realizarea proiectului in conformitate cu cerintele Programului.

PROGRAMUL SAPARD INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE - Masura 3.1-

BENEFICIARII MASURII 3.1

Producatorii agricoli individuali, Asociatiile agricole familiale, Societatile agricole private / asociatiile agricole cu personalitate juridica, prevazute de Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura; Societatile comerciale agricole cu capital privat egal sau cel putin 75% constituite in baza Legii nr.31/1990 si a Legii nr.15/1990

INVESTITII POSIBILE

Ferme de productie vegetala - Achizitia de echipament necesar pentru modernizarea exploatatiilor din sectorul vegetal prin dotarea acestora cu: tractoare, combine, utilaje, masini, instalatii si echipamente agricole inclusiv pentru calibrarea, sortarea, conditionarea, si depozitarea produselor agricole obtinute si prelucrate in cadrul fermei, instalatii de irigat, echipamente pentru procesarea resturilor vegetale; - infintarea de plantatii pe suprafete noi, reabilitarea plantatiilor pomicole (cu schimbarea structurii pomilor fructiferi) prin achizitionarea de material saditor, precum si lucrari executate de terti pentru destelenire, pregatirea solului, plantare si replantare, cu exceptia ingrasarii solului; - reabilitarea plantatiilor viticole (reconversie, inlocuirea vitei de vie imbatranita si/sau slab productiva precum si a hibrizilor de vita de vie numai cu soiuri nobile) pe suprafetele existente, fara cresterea suprafetei totale cultivata cu vita de vie, prin achizitionarea de material saditor, infiintare scoli de vita de vie (complex de depozitare la frig si foratare la cald, hala de altoire, masini si utilaje agricole, magazie si depozit materiale), precum si lucrari executate de terti pentru destelenire, pregatirea solului, plantare si replantare, cu exceptia ingrasarii solului;

- investitii in ferme vegetale prin modernizarea si extinderea cladirilor si utilitatilor (alimentare cu apa, energie electrica, energie termica, evacuarea deseurilor, canalizare, etc.) si completarea cu o serie de constructii necesare pentru productia agricola (spatii de sortare si depozitare, depozite de combustibil, remize pentru utilaje, imprejmuire, etc.) ; - Modernizarea si construirea de sere noi, realizate din structuri metalice usoare, cu centrale termice proprii si instalatii de irigat, inclusiv asigurarea utilitatilor - alimentare cu apa, energie electrica, drenarea apelor, canalizare, epurarea apelor uzate etc. - pentru a respecta conditiile de protectie a mediului inconjurator.

Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor - Achizitionarea de animale (prima populare - femele) cu inalt potential genetic, cu mentionarea originii (pedigree), a provenientei si inregistrarea la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Ameliorare, Reproductie si Selectie1) , (cu exceptia pasarilor) precum si achizitionarea de material seminal de calitate; - Dotarea cu tractoare, utilaje, masini, instalatii si echipamente pentru efectuarea activitatilor din fermele de crestere a animalelor; - Infiintarea fermelor de crestere a animalelor si pasarilor, modernizarea celor existente precum si completarea cu alte constructii si utilitati: padocuri, fanare, fose septice, bazine de purin, platforme de dejectii, statii de epurare, instalatii pentru producerea si dozarea furajelor complexe, sali de muls si de colectare a laptelui, centrale termice, depozite de combustibil, instalatii de alimentare cu apa, retele de canalizare, instalatii electrice, imprejmuire, etc.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SPECIFICE

Plantatiile viticole se realizeaza pe suprafete existente, fara cresterea acestora, inlocuind vita de vie imbatranita sau slab productiva si hibrizii de vita de vie numai cu soiuri nobile; Vor fi eligibile soiurile de pomi fructiferi si de vita de vie, care sunt: - inregistrate in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale;

- inregistrate in cataloagele Comunitatii Europene; - prevazute in listele furnizorilor din tarile comunitare, in care soiurile au o denumire clara si o descriere suficient de amanuntita, provin dintr-un stat membru al Comunitatii Europene.; - materialul sa corespunda conditiei de "calitate CE" sau normelor romane in vigoare. Pentru achizitiile de animale care reprezinta nuclee de reproductie cu valoare genetica ridicata, beneficiarul trebuie sa prezinte certificate de origine si productivitate. Achizitia initiala de vaci/bivolite cu o inalta valoarea potentiala va fi facuta din urmatoarele rase: Simmental, Brown - Schwize , Holstein Friesian, Pintzgau, Charolaise, Piemontese, Blanc Bleu Belge, Limoussine, Bivolita bulgareasca , Bivolita italiana, Murrah, Nili- Ravi si cele care provin din acestea, demonstrate cu pedigree sau certificat de origine si productivitate si va fi limitata la: - Pentru producatori agricoli individuali: 6 capete - Pentru asociatiile familiale: 15 capete si - Pentru companiile agricole/comerciale: 35 capete. Achizitia initiala de scroafe cu o inalta valoarea potentiala va fi facuta din urmatoarele rase: Large White, Landrace, Durock, Hampshire, Linia sintetica 345 Peris, PIC Pietrain si cele care provin din acestea, demonstrate cu pedigree sau certificat de origine si productivitate si va fi limitata la: - Pentru producatori agricoli individuali: 20 capete - Pentru asociatiile familiale: 50 capete si - Pentru companiile agricole/comerciale: 170 capete. Achizitia initiala de oi/capre cu o inalta valoarea potentiala va fi facuta din urmatoarele rase: Tigae, Turcana, Merinos, Karakul, Awassi, Romney Marsh, Il'de France, Texel, Romanov, Carpatina, Alba de Banat, Saanen, Alpina franceza, Nobila germana, si cele care provin din acestea, demonstrate cu pedigree sau certificat de origine si productivitate si va fi limitata: - Pentru producatori agricoli individuali: 200 capete - Pentru asociatiile familiale: 300 capete - Pentru companiile agricole/comerciale: 1400 capete.

Achizitia de animale cu valoare genetica ridicata nu va depasi numarul total pe perioada implementarii programului: - Vaci/bivolite: 15.000 capete - Oi/capre: 50.000 capete - Scroafe: 23.000 capete Pentru cresterea animalelor, beneficiarul trebuie sa demonstreze ca are in exploatare suprafata de baza furajera minima (in functie de zona de cultura), necesara intretinerii efectivelor de animale, la un nivel ridicat de performanta : - vaci lapte 0,6 ha/cap - taurine la ingrasat 0,3 ha/cap - oi sau capre 0,06 ha/cap - berbecuti la ingrasat 0,04 ha/cap. Pentru achizitiile de animale, prin proiect, trebuie sa se dovedeasca ca exista sau sunt propuse sa se construiasca adaposturi corespunzatoare in raport cu efectivele de animale avute in vedere si care vor respecta conditiile veterinare si de mediu, dovedite prin aviz veterinar de functionare si acord de mediu care sa respecte prevederile legislatiei nationale privind aprobarea NTPA 001 continutul de poluanti a apelor uzate deversate in sursele de apa.

CONDITII DE FINANTARE

In cadrul acestei masuri vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 5.000 - 500.000 EURO, de cel mult doua ori in limita sumei eligibile. Valoarea totala eligibila poate sa ajunga la 2.000.000 Euro numai pentru proiectele al caror obiectiv este implementarea integrala a normelor europene in fermele de crestere a animalelor si pasarilor, dupa realizarea investitiei.

Cofinantarea proiectului este:

- pentru proiectele din celelalte zone decat zona montana : 50% contributie privata, 50% contributie publica - pentru proiectele apartinand tinerilor sub 40 de ani din celelalte decat zona montana: 45% contributie privata, 55% contributie publica - pentru proiectele din zona montana 40% contributie privata, 60% contributie publica - pentru proiectele apartinand tinerilor sub 40 din zona montana 35% contributie privata, 65% contributie publica

Activitatile eligibile ale proiectului se vor realiza dupa semnarea contractului, cu exceptia studiului de fezabilitate si tehnic, in limita procentajului aprobat in cadrul masurii. Plata spijinului financiar se va face pe baza de documente justificative care sa probeze realizarea activitatilor si eligibilitatea acestora. Luand in considerare optiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta intr-o singura transa la sfarsitul proiectului sau in maximum cinci transe.

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt considerate a fi investitii generatoare de profit.

DOCUMENTE necesare obtinerii finantarii nerambursabile

Potentialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finantare

urmatoarele documente: Memoriu justificativ sau studiu de fezabilitate (numai pentru proiecte care includ lucrari de constructii) intocmit conform Ordinului comun nr. 1013/873/2001 al Ministrului Finantelor Publice si Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei Standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, cuprinzand devizul general elaborat in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1179/2002 ; Copie dupa actul de proprietate al terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune sau orice alt document care sa certifice dreptul de folosinta al terenului si actul de proprietate sau cel de atribuire in folosinta gratuita conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 168/2001 pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislatiei in vigoare ; Certificatul de urbanism, dupa caz; Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului, necesare pentru obtinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, dupa caz, stampila tip A sau tip B, care contine in anexa, dupa caz, acordul de mediu emis de autoritatile competente pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, definite in legislatia nationala conforma cu legislatia Uniunii Europene. Certificatul de inregistrare a comerciantului (copie), dupa caz; Dovada din partea Directiei Generale pentru Agricultura si Industrie Alimentara judeteana ca suprafata de vita de vie ce urmeaza sa fie reabilitata este evidentiata in Registrul plantatiilor viticole, conform Ordinului comun al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului Administratiei Publice nr. 64/144/2003 care confirma exista unei suprafete initiale (vita de vie imbatranita si/sau hibrida) si cu mentiunea ca aceasta suprafata nu va fi crescuta prin proiect. Planul de afaceri ( planul de afaceri este necesar in cazul proiectelor cu valoare totala eligibila mai mare de 50.000 Euro); Dupa caz, un bilant din ultimii trei precedenti anului depunerii proiectului, in care productia nu a fost calamitata. In cazul In care beneficiarul nu a avut activitate anterioara depunerii proiectului va depune un act doveditor in acest sens eliberat de autoritatea fiscala; Dupa caz, certificatele care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligatii restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si banci, altele decat pentru care este respectat graficul de rambursare;

Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca aplicantul nu beneficiaza de finantare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul spijinului SAPARD; Certificat care sa ateste ca beneficiarul proiectului are cazier judiciar onest; Existenta contributiei financiare proprii a beneficiarului trebuie dovedita printr-un document emis de banca si/sau alte institutii financiare autorizate care sa ateste existenta cofinantarii si modul de asigurare a acesteia; Pentru achizitia de animale se va prezenta pedigree sau certificat de origine si productivitate; Pregatire profesionala in domeniu dovedita prin copie a diplomei de studii sau certificat de formare sau declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau responsabilul tehnic de proiect va /vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului; Dupa caz, avizul sanitar veterinar si/sau fitosanitar si/sau sanitar eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in conformitate cu normele de igiena si bunastare a animalelor ale Uniuni Europene; Dupa caz, documente justificative pentru desfacerea a 70% din volumul productiei realizata in cadrul proiectului.

PRIMII PASI SUNT ...

IDENTIFICAREA INVESTITIEI Pentru a afla detalii despre investitiile acceptate spre finantare de programul SAPARD contacteaza cel mai apropiat InfoCentru sau BRIPS aferente regiunii In care vrei sa realizezi investitia. Poti sa mergi si la DADR si OJCA sau direct de la Agentia SAPARD. De asemenea, aceste informatii pot fi obtinute si printr-o solicitare scrisa, sau prin e-mail la promovare@sapard.ro sau direct de pe site-ul Agentiei www.sapard.ro GHIDUL SOLICITANTULUI Daca solicitantul Indeplineste criteriile generale si specifice de eligibilitate pentru investitia aleasa, el devine un potential beneficiar al Programului SAPARD si astfel va putea cere Ghidul Solicitantului pentru Masura In care se

Incadreaza investitia respectiva. In Ghidul Solicitantului sunt prezentate toate cheltuielile eligibile, documentele necesare pentru obtinerea finantarii precum si criteriile tehnice specifice investitiei. Ghidul Solicitantului poate fi procurat si de pe site-ul Agentiei. CEREREA DE FINANTARE Potentialul beneficiar va obtine gratuit Cererea de finantare de la BRIPS Biroul Regional de Implementare a Programului SAPARD, aferent regiunii In care va fi amplasata investitia. Sau direct de pe site-ul Agentiei. Astfel poti demara Intocmirea proiectului necesar solicitarii de fonduri nerambursabile. COFINANTAREA PRIVATA Programul SAPARD acorda finantare nerambursabila In functie de tipul investitiei. Astfel, pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile, trebuie sa faceti de la Inceput dovada ca detineti suma necesara cofinantarii private. INTOCMIREA PROIECTULUI Intocmirea proiectului este obligatorie pentru obtinerea fondurilor SAPARD. Proiectul include cererea de finantare si contine toate anexele necesare studiul de fezabilitate, avizele de mediu, sanitar-veterinare, cerificat de urbanism, plan de afaceri, Curriculum Vitae, ultimul bilant contabil, s.a. Potentialul beneficiar va depune proiectul sau spre verificare si aprobare la BRIPS de care apartine si trebuie sa se asigure ca ramane In posesia unui exemplar complet al dosarului In afara celor trei exemplare (un original si doua copii) pe care le depune. DECLARAREA ELIGIBILITATII Daca proiectul respecta toate cerintele Programului SAPARD, este declarat eligibil pentru finantare.

CONDITII GENERALE DE ACCESARE

Proiectul va fi amplasat In spatiul rural si numai In cazul modernizarii capacitatilor existente poate fi amplasat In mediul urban. Toate achizitiile In cadrul proiectului se vor face din tarile Uniunii Europene

sau din urmatoarele tari: Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Romania, Turcia, Republica Federala Iugoslavia si fosta Republica Iugoslava Macedonia Solicitantul trebuie sa fie proprietarul terenului sau sa aiba contract de concesionare sau arendare pentru teren pe o perioada de minim 10 ani, sau de minim 5 ani daca investitia nu prevede constructii.

CUM OBTII COFINANTAREA PRIVATA?

Din surse proprii - trebuie dovedita prin extras de cont bancar sau certificat de depozit. Prin credit bancar - trebuie dovedita prin scrisoare de confort / extras de linie de credit.

CUM POTI INTOCMI PROIECTUL?

Prin cunostiinte proprii - pe baza informatiilor din Ghidul Solicitantului si de la BRIPS. Prin ANCA - care ofera consultanta completa si gratuita pentru Intocmirea proiectului si pentru realizarea investitiei in conformitate cu cerintele Programului (021/ 312.46.20; 312.46.27; 0800.802.006, agentiaanca@rdslink.ro, www.consultantaagricola.ro). Prin societatile specializate de consultanta - ofera consultanta completa contracost (maxim 12% din valoarea totala eligibila a proiectului) pentru Intocmirea proiectului si pentru realizarea proiectului in conformitate cu cerintele Programului.

TREBUIE SA STII CA ...

Uniunea Europeana Inseamna In primul rand respectarea unor standarde Inalte de calitate si de siguranta alimentara.

Aceste standarde vor deveni lege si In Romania Incepand cu anul 2007. Pana atunci mai ai Inca timp sa obtii fonduri nerambursabile SAPARD. Dupa 2007 activitatea ta ar putea Inceta daca nu vei putea respecta standardele Uniunii Europene.

Programul SAPARD a fost creat pentru a sprijini eforturile tarilor candidate din Europa Centrala si de Est de a adera la Uniunea Europeana si pentru a pregati participarea acestora la Politica Agricola Comuna. Asistenta este oferita In perioada 2000-2006. Obiectivele Programului sunt acelea de a contribui la implementarea acquis-ului comunitar referitor la Politica Agricola Comuna si alte politici conexe. Mai mult, astfel se ofera posibilitatea de a ne Insusi principiile de accesare a fondurilor structurale, inclusiv procedurile financiare si mecanismele de control ale Uniunii Europene. Programul este structurat pe patru axe prioritare si unsprezece masuri.

Programul SAPARD din Romania a fost adoptat de catre Comisia Europeana prin Decizia nr 372/2000 pe baza Programului National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (PNADR) - amendat prin Hotararea Comisiei Europene 638/2002.

! Suportul acordat va fi recuperat daca obiectivele finantate nu sunt utilizate conform scopului declarat sau daca obiectivele respective au fost vandute sau Inchiriate pe o perioada de 5 ani de la Incheierea proiectului (data ultimei transe). ! Beneficiarul poate solicita sprijin financiar pentru un nou proiect dupa finalizarea completa a proiectului anterior. ! Rambursarea fondurilor de catre Agentia SAPARD se va face pe baza documentelor justificative, intr-una pana la trei transe pe parcursul implementarii proiectului.

MIC DICTIONAR SAPARD

Spatiul rural - reprezinta spatiul administrativ teritorial al comunelor din Romania conform legislatiei nationale in vigoare (ORDIN nr. 143 din 4 martie 2005). Eligibilitate - conditii obligatorii care trebuie sa fie Indeplinite In vederea acordarii fondurilor SAPARD. Fonduri nerambursabile - anumite sume de bani care se acorda In baza procedurilor si care nu trebuie returnate. Beneficiar - persoana juridica/persoana fizica autorizata care a incheiat contract de finantare pentru accesarea fondurilor SAPARD. Potential beneficiar - persoana juridica/persoane fizice autorizate care este eligibil pentru accesarea Programului SAPARD dar care nu a incheiat inca un contract de finantare; Contributie publica - fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor dupa contractarea proiectului si dupa realizarea primelor investitii. Contributia privata - contributia financiara obligatorie a beneficiarului pentru accesarea fondurilor SAPARD.

PROGRAMUL SAPARD DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE DIN MEDIUL RURAL - Masura 3.4 -

BENEFICIARII MASURII 3.4

Persoane fizice autorizate; Asociatii familiale inregistrate, asociatii si grupuri de producatori; ONG-uri (doar pentru cercuri de masini agricole); Societati cu capital privat egal sau cel putin 75%; Cooperative de consum;

Cooperative mestesugaresti;

INVESTITII POSIBILE Servicii Agricole - Cercuri de masini agricole Organizatii non-profit intitulate "Cercuri de masini agricole" - Infiintate pe baza de voluntariat in scopul protejarii agricultorilor individuali pentru evitarea investitiilor neeconomice si pentru utilizarea rationala a masinilor agricole de catre membrii - pot investi in: Achizitionarea de masini si echipamente agricole ; Constructia sau modernizarea de centre de reparatii, remize si spatii de Intretinere pentru masinile si echipamentele agricole.

Turism rural - Construirea si modernizarea de pensiuni turistice rurale; - Cresterea investitiilor si a dezvoltarii serviciilor in domeniul agrementului in aer liber (zone de campare, baze sportive si de recreere, echitatie, ciclism montan etc).

Alte tipuri de activitati de turism in spatiul rural - turism montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism, - crearea de ferme pentru cresterea vanatului in semilibertate in vederea repopularii, pentru parcuri de vanatoare si alte forme de activitate din domeniu, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului si a normelor de igiena privind mediul de viata al populatiei:

Activitati mestesugaresti - crearea sau extinderea unitatilor mestesugaresti - ateliere de prelucrare lemn, de confectionat obiecte artizanale, de confectionat ceramica, de croitorie, broderie, tricotaje, de fierarie, de prelucrare a pieilor, papurei si rachitei, instrumente muzicale;

Acvacultura - Constructia sau modernizarea de ferme piscicole ; - Investitii pentru crearea sau modernizarea fermelor piscicole, mecanizarea furajarii, recoltarii mecanizate, depozitarii, prelucrarii si marketingului la nivelul fermei piscicole;

Alte activitati: a) Sericicultura - plantarea de duzi; - infiintarea si/sau modernizarea fermelor de crestere a viermilor de matase si a unitatilor de depozitare si prelucrare. b) Apicultura - Infiintarea si/sau modernizarea fermelor apicole, precum si a unitatilor de depozitare si procesare. c) Cultivarea si procesarea ciupercilor - achizitionarea de material biologic numai pentru infiintarea culturii; - investitii noi sau modernizarea ciupercariilor, inclusiv a unitatilor pentru depozitare/refrigerare si procesare; d) Fructe de padure si arbusti fructiferi - investitii noi sau modernizarea colectarii, depozitarii, refrigerarii, procesarii si marketingului la nivelul fermei. e) Plante medicinale si aromatice - investitii noi sau modernizarea colectarii, depozitarii si procesarii. f) Melci si broaste - Noi investitii si/sau modernizarea fermelor de meci si broaste, precum si a unitatilor de depozitare/refrigerare si procesare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SPECIFICE Servicii agricole- Cercuri de masini agricole

Proiectul trebuie sa contina statutul de functionare al organizatiei non profit "Cercuri de masini agricole"; Proiectele trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea implementarii lor.

Turism rural Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) pentru modernizare sau constructie, dupa caz; Angajamentul pe propria raspundere a beneficiarului ca va introduce obiectivul in circuitul turistic, in cadrul unei agentii de turism licentiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT).; Prezentarea unei strategii de marketing pentru turism pentru proiectul pe care beneficiarul doreste sa-l promoveze, conform modelului prezentat in Ghidul Solicitantului. Capacitatile de cazare prevazute a fi respectate de catre pensiunile turistice se vor incadra in criteriile de clasificare prevazute In Anexa nr. 1.5 la Normele de clasificare a structurilor de primire turistice, respectiv vor avea minim 4 camere (8 locuri) si pana la 10 camere 20 locuri); Pentru investitii noi si pentru modernizari, nivelul de confort si calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie echivalent cu minimum 3 flori; Proiectele care au ca scop crearea de capacitati noi trebuie sa se incadreze in prevederile Planului General de Urbanism si a Planului de Urbanism Zonal, ; Pentru modernizarea pensiunilor turistice rurale este necesar certificatul de clasificare eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) pentru pensiunea respectiva;

Alte tipuri de activitati de turism in spatiul rural Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) pentru modernizarea/constructia obiectivului, dupa caz, pentru structuri turistice de receptie . Angajamentul pe propria raspundere a beneficiarului ca el/ea va introduce obiectivul in circuitul turistic, in cadrul unei agentii de turism licentiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT);

- Prezentarea unei strategii de marketing pentru turism pentru proiectul pe care beneficiarul doreste sa-l promoveze, conform modelului prezentat in Ghidul Aplicantului. Pentru investitii noi si modernizari, nivelul de confort si calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie echivalent cu minimum 2 flori; Pentru modernizarea obiectivului este necesara existenta unui certificat de clasificare eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) ;

Pentru parcurile de vanatoare: Beneficiarul trebuie sa fie detinatorul legal al terenului .

Activitati mestesugaresti Proiectul trebuie sa demonstreze valorificarea resurselor locale (in, canepa, stuf, papura, lana, lemn etc.);

Acvacultura Existenta autorizatiei de acvacultura; Pentru fermele piscicole, sunt eligibile proiectele care prevad o productie minima de 500kg/ha/an. Pre/Contract de achizitie material biologic pentru prima populare.

Alte activitati Solicitantul trebuie sa demostreze capacitatea de a putea folosi minim 10 grame oua de viermi de matase; Achizitie de minim 20 stupi/familii de albine Ciupercaria trebuie sa aiba minim 30 mp de cultura; Existenta unei tehnologii specifice de crestere a melcilor si broastelor. Existenta unui pre/contract pentru 30% din produsele obtinute pentru melci si broaste.

CONDITII DE FINANTARE ! Pentru investitiile in diversificare trebuie sa se respecte prevederile Art. 64, punctul 4 (b) al Acordului European care infiinteaza o asociere intre Comunitatea Economica Europeana si statele ei membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte.

In cadrul acestei masuri vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 5.000 - 200.000 EURO, de cel mult doua ori in limita sumei eligibile. Pentru submasura de Acvacultura valoarea totala eligibila poate ajunge la 500.000 EURO.

Gradul de sustinere financiara a investitiilor este : 50% contributie privata (a beneficiarului) 50% contributie publica (a Uniunii Europene si Guvernului Romaniei)

Activitatile eligibile ale proiectului se vor realiza dupa semnarea contractului, cu exceptia studiului de fezabilitate si tehnic, in limita procentajului aprobat in cadrul masurii. Plata spijinului financiar se va face pe baza de documente justificative care sa probeze realizarea activitatilor si eligibilitatea acestora. Luand in considerare optiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta intr-o singura transa la sfarsitul proiectului sau in maximum cinci transe.

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt considerate a fi investitii generatoare de profit.

DOCUMENTE necesare obtinerii finantarii nerambursabile

Potentialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finantare

urmatoarele documente: Memoriu justifcativ pentru proiectele care prevad numai achizitie de bunuri si servicii; Studiu de fezabilitate pentru proiectele care prevad atat constructii cat si modernizari de constructii, intocmit conform Ordinului comun nr 1013/873/2001 al Ministrului de Finante si al Ministrului Lucrarilor Publice Transportului si Locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, pentru achizitia publica de servicii cuprinzand devizul general elaborat in conformitate cu Hotararea Guvernului 1179/2002 Copie dupa actul de proprietate al terenului si a luciului de apa, contractul de arendare, contractul de concesiune sau orice alt document care sa justifice dreptul de folosinta al terenului si dupa caz actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislatiei in vigoare pentru proiectele care prevad lucrari de constructie; Certificatul de urbanism pentru pentru proiectele care prevad constructii si/sau modernizari de constructii; Fisa tehnica ( anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, dupa caz, stampila tip A sau tip B, care poate contine in anexa, dupa caz, acordul de mediu emis de autoritatile competente pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, definite in legislatia nationala elaborata in conformitate cu legislatia UE; Certificatul de inregistrare a comerciantului, pentru societatile private (copie); Pentru proiecte >= 50.000 Euro, planul de afaceri care sa demonstreze viabilitatea proiectului; Pentru societatile comerciale, ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului. In cazul in care beneficiarul nu a avut activitate anterioara depunerii proiectului va depune un act doveditor in acest sens, eliberat de autoritatea fiscala; Avizul care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligatii restante catre bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale si banci, altele decat cele pentru care este respectat graficul de rambursare; Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu beneficiaza de finantare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD ;

Cazier judiciar al responsabilului de proiect; Existenta contributiei financiare proprii a beneficiarului va fi dovedita printrun document emis de banca si/sau alte institutii financiare autorizate care sa ateste existenta cofinantarii si modul de asigurare al acesteia ; Pregatire profesionala in domeniu dovedita prin copie a diplomei de studii/certificat de formare sau declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau responsabilul de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului; Avizul sanitar veterinar eliberat de institutia abilitata care sa ateste ca proiectul este in conformitate cu legislatia nationala cu exceptia investitiilor pentru procesare la care avizul sanitar veterinar trebuie sa fie in acord cu UE.

PRIMII PASI SUNT ...

IDENTIFICAREA INVESTITIEI Pentru a afla detalii despre investitiile acceptate spre finantare de programul SAPARD contacteaza cel mai apropiat InfoCentru sau BRIPS aferente regiunii In care vrei sa realizezi investitia. Poti sa mergi si la DADR si OJCA sau direct de la Agentia SAPARD. De asemenea, aceste informatii pot fi obtinute si printr-o solicitare scrisa, sau prin e-mail la promovare@sapard.ro sau direct de pe site-ul Agentiei www.sapard.ro GHIDUL SOLICITANTULUI Daca solicitantul Indeplineste criteriile generale si specifice de eligibilitate pentru investitia aleasa, el devine un potential beneficiar al Programului SAPARD si astfel va putea cere Ghidul Solicitantului pentru Masura In care se Incadreaza investitia respectiva. In Ghidul Solicitantului sunt prezentate toate cheltuielile eligibile, documentele necesare pentru obtinerea finantarii precum si criteriile tehnice specifice investitiei. Ghidul Solicitantului poate fi procurat si de pe site-ul Agentiei. CEREREA DE FINANTARE

Potentialul beneficiar va obtine gratuit Cererea de finantare de la BRIPS Biroul Regional de Implementare a Programului SAPARD, aferent regiunii In care va fi amplasata investitia. Sau direct de pe site-ul Agentiei. Astfel poti demara Intocmirea proiectului necesar solicitarii de fonduri nerambursabile. COFINANTAREA PRIVATA Programul SAPARD acorda finantare nerambursabila In functie de tipul investitiei. Astfel, pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile, trebuie sa faceti de la Inceput dovada ca detineti suma necesara cofinantarii private. INTOCMIREA PROIECTULUI Intocmirea proiectului este obligatorie pentru obtinerea fondurilor SAPARD. Proiectul include cererea de finantare si contine toate anexele necesare studiul de fezabilitate, avizele de mediu, sanitar-veterinare, cerificat de urbanism, plan de afaceri, Curriculum Vitae, ultimul bilant contabil, s.a. Potentialul beneficiar va depune proiectul sau spre verificare si aprobare la BRIPS de care apartine si trebuie sa se asigure ca ramane In posesia unui exemplar complet al dosarului In afara celor trei exemplare (un original si doua copii) pe care le depune. DECLARAREA ELIGIBILITATII Daca proiectul respecta toate cerintele Programului SAPARD, este declarat eligibil pentru finantare.

CONDITII GENERALE DE ACCESARE

Proiectul va fi amplasat In spatiul rural si numai In cazul modernizarii capacitatilor existente poate fi amplasat In mediul urban. Solicitantul trebuie sa fie proprietarul terenului sau sa aiba contract de concesionare sau arendare pentru teren pe o perioada de minim 10 ani, sau de minim 5 ani daca investitia nu prevede constructii.

CUM OBTII COFINANTAREA PRIVATA?

Din surse proprii - trebuie dovedita prin extras de cont bancar sau certificat

de depozit. Prin credit bancar - trebuie dovedita prin scrisoare de confort / extras de linie de credit.

CUM POTI INTOCMI PROIECTUL?

Prin cunostiinte proprii - pe baza informatiilor din Ghidul Solicitantului si de la BRIPS. Prin ANCA - care ofera consultanta completa si gratuita pentru Intocmirea proiectului si pentru realizarea investitiei in conformitate cu cerintele Programului (021/ 312.46.20; 312.46.27; 0800.802.006, agentiaanca@rdslink.ro, www.consultantaagricola.ro). Prin societatile specializate de consultanta - ofera consultanta completa contracost (maxim 12% din valoarea totala eligibila a proiectului) pentru Intocmirea proiectului si pentru realizarea proiectului in conformitate cu cerintele Programului.

TREBUIE SA STII CA ...

Uniunea Europeana Inseamna In primul rand respectarea unor standarde Inalte de calitate si de siguranta alimentara. Aceste standarde vor deveni lege si In Romania Incepand cu anul 2007. Pana atunci mai ai Inca timp sa obtii fonduri nerambursabile SAPARD. Dupa 2007 activitatea ta ar putea Inceta daca nu vei putea respecta standardele Uniunii Europene.

Programul SAPARD a fost creat pentru a sprijini eforturile tarilor candidate din Europa Centrala si de Est de a adera la Uniunea Europeana si pentru a pregati participarea acestora la Politica Agricola Comuna. Asistenta este oferita In perioada 2000-2006. Obiectivele Programului sunt acelea de a contribui la implementarea acquis-ului comunitar referitor la Politica Agricola

Comuna si alte politici conexe. Mai mult, astfel se ofera posibilitatea de a ne Insusi principiile de accesare a fondurilor structurale, inclusiv procedurile financiare si mecanismele de control ale Uniunii Europene. Programul este structurat pe patru axe prioritare si unsprezece masuri.

Programul SAPARD din Romania a fost adoptat de catre Comisia Europeana prin Decizia nr 372/2000 pe baza Programului National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (PNADR) - amendat prin Hotararea Comisiei Europene 638/2002.

! Suportul acordat va fi recuperat daca obiectivele finantate nu sunt utilizate conform scopului declarat sau daca obiectivele respective au fost vandute sau Inchiriate pe o perioada de 5 ani de la Incheierea proiectului (data ultimei transe). ! Beneficiarul poate solicita sprijin financiar pentru un nou proiect dupa finalizarea completa a proiectului anterior. ! Rambursarea fondurilor de catre Agentia SAPARD se va face pe baza documentelor justificative, intr-una pana la trei transe pe parcursul implementarii proiectului.

MIC DICTIONAR SAPARD Spatiul rural - reprezinta spatiul administrativ teritorial al comunelor din Romania conform legislatiei nationale in vigoare (ORDIN nr. 143 din 4 martie 2005). Eligibilitate - conditii obligatorii care trebuie sa fie Indeplinite In vederea acordarii fondurilor SAPARD. Fonduri nerambursabile - anumite sume de bani care se acorda In baza procedurilor si care nu trebuie returnate. Beneficiar - persoana juridica/persoana fizica autorizata care a incheiat contract de finantare pentru accesarea fondurilor SAPARD. Potential beneficiar - persoana juridica/persoane fizice autorizate care este eligibil pentru accesarea Programului SAPARD dar care nu a incheiat inca un contract de finantare; Contributie publica - fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor dupa

contractarea proiectului si dupa realizarea primelor investitii. Contributia privata - contributia financiara obligatorie a beneficiarului pentru accesarea fondurilor SAPARD.