Sunteți pe pagina 1din 2

7.3. Proiectare si dezvoltare 7.3.1 . Planificarea proiectarii si dezvoltarii Organizatia planifica si controleaza proiectarea si dezvoltarea serviciului oferit clientilor.

Pe durata planificarii se determina: a) etapele proiectului, b) analiza, verificarea si validarea care sunt adecvate fiecarei etape ale proiectului si c) responsabilitatile si autoritatea pentru realizarea proiectului. Organizatia tine sub control interfetele dintre diferite grupuri implicate in proiect si asigura o comunicare eficace si o desemnare clara a responsabilitatilor. 7.3.2 . Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii Elementele de intrare legate de cerintele referitoare la produs sunt determinate si se mentin inregistrari. Elementele de intrare sunt specificate in contract si includ: a) cerinte de realizare si performanta, b) cerinte legale si reglementate aplicabile, c) termene. Elementele de intrare sunt analizate inaintea perfectarii contractului. 7.3.3 . Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii Elementele de iesire ale proiectului sunt intr-o forma adecvata si permit verificarea in raport cu elementele de intrare si sunt aprobate inainte de eliberarea acestora. Inaintea eliberarii produsului, conducerea organizatiei are in vedere ca elementele de iesire ale proiectului: a) satisfac cerintele cuprinse in elementele de intrare, b) furnizeaza informatii corespunzatoare pentru desfasurarea si furnizarea serviciului, c) contina sau fac referire la criterii de acceptare a produsului si d) sa specifice caracteristicile produsului care sunt esentiale pentru utilizarea sigura si corecta a acestuia. 7.3.4 . Analiza proiectarii si dezvoltarii Pe parcursul derularii serviciului, se efectueaza analize sistematice ale proiectului in conformitate cu modalitatile planificate, in etape stabilirte pentru: a) a evalua capabilitatea rezultatelor proiectului de a satisface cerintele si b) a identifica orice probleme si a propune actiuni necesare. La analize participa responsabilii de proces asa cum au fost stabiliti prin planificarea realizarii proiectului. Sunt mentinute inregistrarile rezultatelor analizelor efectuate. 7.3.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii Verificarea se efectueaza in conformitate cu modalitatile planificate si are scopul de a asigura ca elementele de iesire ale proiectului satisfac cerintele cuprinse in elementele de intrare. Sunt mentinute inregistrarile rezultatelor verificarii. 7.3.6. Validarea proiectarii si dezvoltarii Validarea proiectului se efectueaza in conformitate cu modalitatile planificate si asigura ca produsul rezultat este capabil sa satisfaca cerintele. Validarea se realizeaza impreuna cu reprezentantul clientului inainte de livrarea sau implementarea proiectului. Sunt mentinute inregistrarile rezultatelor validarii.

7.3.7. Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare In cazul in care apar modificari in proiect acestea sunt identificate si si se mentin inregistrarile necesare. Modificarile sunt analizate, verificate si validate, dupa caz, si aprobate inainte de implementarea lor. Analiza modificarilor in proiectare si dezvoltare includ evaluarea efectului modificarilor asupra partilor componente si a produsului deja livrat. Sunt mentinute inregistrari ale rezultatelor analizei modificarilor.

7.6. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare Organizatia a determinat masurarile monitorizarile care trebuie efectuate si echipamentele de masurare si monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformitatii produsului cu cerintele determinate. Organizatia a stabilit procesele prin care se asigura ca monitorizarile si masurarile pot fi efectuate si sunt efectuate concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare. Atunci cnd este necesar sa se asigure rezultate valide, echipamentele de masurare sunt: a) etalonate sau verificate, sau ambele, la intervale specificate, sau inainte de intrebuintare fata de etaloane de masura trasabile pna la etaloane internationale sau nationale; b) ajustate sau reajustate, dupa cum este necesar; c) unic identificare pentru a se putea determina starea etalonarii; d) puse in siguranta impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatul masurarii; e) protejate in timpul manipularii, intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si deteriorarilor. Atunci cnd echipamentul este gasit neconform cu cerintele organizatia evalueaza si inregistreaza validitatea rezultatelor masurarilor anterioare. Sunt mentinute inregistrari referitoare la rezultatele etalonarii si verificarii. Softwareului pentru calculator utilizat pentru monitorizarea si masurarea cerintelor specificate este confirmat privind capabilitatea de a satisface utilizarea intentionata.