Sunteți pe pagina 1din 12

ORDONAN DE URGEN Nr.

64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen
Text n vigoare ncepnd cu data de 30 decembrie 2010 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 30 decembrie 2010. Act de baz #B: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009 Acte modificatoare #M1: Ordonana Guvernului nr. 19/2009 #M2: Legea nr. 362/2009 #M3: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 120/2010 Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1, #M2 etc. #CIN NOTE: 1. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009 a fost aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009 (#M2). 2. Prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2548/2009 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen. #B Avnd n vedere necesitatea optimizrii fluxurilor financiare din cadrul programelor operaionale finanate din instrumente structurale i asigurarea capacitii de absorbie a acestor fonduri, precum i prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s eria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se impune elaborarea n regim de urgen a unor reglementri privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen. n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen. CAPITOLUL I Obiectul reglementat. Definiii ART. 1 Prezenta ordonan de urgen stabilete cadrul financiar general pentru gestionarea asistenei financiare nerambursabile alocate Romniei pentru obiectivul convergen al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum i a prefinanrii i cofinanrii aferente acestei asistene, n vederea asigurrii unui m anagement financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale. ART. 2 (1) Termenii program operaional, Autoritate de management, organism intermediar, obiectiv convergen, beneficiar, corecii financiare, dezangajare automat au nelesurile prevzute n Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind

Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. (2) Termenii neregul, creane bugetare rezultate din nereguli, autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare au nelesurile prevzute n Ordonana Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 529/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) n sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarea semnificaie: a) instrumente structurale - asistena financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional, Fondului social european i Fondului de coeziune; b) Autoritate de certificare i plat - structura organizatoric din cadrul Ministerului Finanelor Publice, responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European, primirea de la Comisia European a fondurilor transferate Romniei din instrumente structurale i transferul ctre beneficiari/uniti de plat de pe lng autoritile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum i a celor alocate de la bugetul de stat, n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe; c) Unitate de plat - structura din cadrul unui ordonator principal de credite, cu rol de autoritate de management, avnd responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaional care utilizeaz mecanismul plii indirecte, precum i responsabilitatea efecturii plilor ctre contractori n cadrul proiectelor de asisten tehnic, dup caz; d) prefinanare - sumele transferate din instrumente structurale ctre beneficiari, alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1) - (3), prin plat direct ori prin plat indirect, n stadiul iniial pentru susinerea nceperii derulrii proiectelor i/sau pe parcursul implementrii acestora, n condiiile prevzute n contractul/decizia/ordinul de finanare ncheiat ntre un beneficiar i Autoritatea de management/organismul intermediar responsabil/responsabil, n vederea asigurrii derulrii corespunztoare a proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale; e) cofinanare public - orice contribuie pentru finanarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - g) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cofinanarea acordat de la bugetul de stat pentru ali beneficiari dect cei prevzui la art. 5 alin. (1) - (3), precum i alte cheltuieli similare, n sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; f) cofinanare privat - orice contribuie a beneficiarului la finanarea cheltuielilor eligibile, alta dect cea prevzut la lit. e), aferent proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale; g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale, care pot fi finanate att din instrumente structurale, ct i din cofinanarea public i/sau cofinanarea privat, conform reglementrilor legale comunitare i naionale n vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor; h) contribuia public naional total - totalul fondurilor publice necesare implementrii programelor operaionale, format din cofinanarea public i fondurile aferente cheltuielilor publice, altele dect cele eligibile; i) plat direct - transferul direct din contul Autoritii de certificare i plat n contul beneficiarului al sumelor reprezentnd prefinanare i/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum i restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale; j) plat indirect - transferul, prin intermediul Unitii de plat, n contul beneficiarului, al sumelor reprezentnd prefinanarea i/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum i restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale; k) valoarea total a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementrii proiectului, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuiei din instrumente structurale, valoarea cofinanrii publice i/sau private, precum i din valoarea cheltuielilor publice i/sau private altele dect cele eligibile.

CAPITOLUL II Managementul financiar al instrumentelor structurale ART. 3 Fondurile aferente instrumentelor structurale se aloc i se deruleaz n baza p revederilor regulamentelor comunitare, precum i a prevederilor Cadrului strategic naional de referin i ale programelor operaionale, aprobate de Comisia European, cu modificrile i completrile ulterioare. #M3 ART. 4 (1) Ministerul Finanelor Publice asigur coordonarea managementului financiar al instrumentelor structurale, precum i coordonarea managementului financiar al contribuiei publice naionale totale, putnd emite n acest sens instruciuni/ghiduri aferente gestionrii financiare a instrumentelor structurale, cu caracter obligatoriu pentru autoritile de management/organismele intermediare. (1^1) La propunerea Ministerului Finanelor Publice, prin hotrri ale Guvernului se pot stabili msuri specifice de reglementare de natur procedural sau financiar-bugetar, n scopul accelerrii absorbiei instrumentelor structurale. #M2 (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s efectueze pe parcursul ntregului an diminuri i redistribuiri de credite bugetare i de credite de angajament ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurrilor sociale de stat i ai bugetelor fondurilor speciale, n funcie de stadiul implementrii proiectelor finanate din instrumente structurale la nivelul fiecrui ordonator de credite, precum i n funcie de modificrile determinate de realocrile de fonduri din instrumente structurale ntre programele operaionale, efectuate n conformitate cu procedurile comunitare. #B (3) Ministerul Finanelor Publice asigur gestionarea instrumentelor structurale prin conturi deschise la Banca Naional a Romniei i/sau Trezoreria Statului. (4) Conturile aferente gestionrii instrumentelor structurale i a contribuiei publice naionale totale se stabilesc prin ordin al ministrului finanelor publice. (5) Sumele aferente derulrii proiectelor finanate din instrumente structurale, existente n conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executrii silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, cu excepia creanelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 79/2003, aprobat cu modificri prin Legea nr. 529/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. CAPITOLUL III Contribuia public naional total #M3 ART. 5*) (1) n bugetele beneficiarilor care sunt finanai integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12. (2) n bugetul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 i a prevederilor legislaiei naionale i comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii, precum i sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor ai cror beneficiari sunt: a) Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia - S.A., Compania Naional de Ci Ferate "C.F.R" - S.A., Regia Autonom "Administraia Fluvial a Dunrii de Jos" Galai, Compania Naional "Administraia Porturilor Maritime" - S.A. Constana, Compania Naional "Administraia Porturilor Dunrii Maritime" - S.A. Galai, Compania Naional "Administraia Porturilor Dunrii Fluviale" - S.A. Giurgiu, Compania Naional "Administraia Canalelor Navigabile" - S.A., Compania Naional "Aeroportul Internaional Henri Coand - Bucureti" - S.A., Societatea Naional "Aeroportul

Internaional Bucureti Bneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., Societatea Naional "Aeroportul Internaional Mihail Koglniceanu - Constana" - S.A., Societatea Naional "Aeroportul Internaional Timioara Traian Vuia" - S.A, Centrul Naional de Calificare i Instruire Feroviar - CENAFER; b) Autoritatea Feroviar Romn - AFER, pentru realizarea proiectelor de importan naional, precum i cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al Romniei n sistemul de transport feroviar european, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 95/1998 privind nfiinarea unor instituii publice n subordinea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, aprobat cu modificri prin Legea nr. 3/2002, cu modificrile i completrile ulterioare; c) Autoritatea Naval Romn, pentru realizarea proiectelor finanate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea i funcionarea Autoritii Navale Romne, cu modificrile ulterioare; d) Compania Naional de Radiocomunicaii Navale "Radionav" - S.A., pentru realizarea proiectelor finanate conform prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 525/1998 privind nfiinarea Companiei Naionale de Radiocomunicaii Navale "Radionav" - S.A. Constana. #B (3) n bugetul Ministerului Mediului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii, precum i sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor al cror beneficiar este Administraia Naional "Apele Romne". (4) n bugetele instituiilor publice finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare implementrii proiectelor proprii finanate din instrumente structurale. #CIN *) A se vedea art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 120/2010 (#M3), articol reprodus n nota de la sfritul textului actualizat. #M3 ART. 5^1*) (1) Beneficiarii prevzui la art. 5 au obligaia de a depune la autoritile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, n termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru anumite tipuri de cheltuieli detaliate n normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonane de urgen, cererile de rambursare pot fi depuse de beneficiari n termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora. #CIN *) A se vedea art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 120/2010 (#M3), articol reprodus n nota de la sfritul textului actualizat. #B ART. 6 (1) n bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii, precum i a proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti finanate integral din bugetele acestora. (2) n bugetele beneficiarilor care sunt entiti publice locale finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementrii proiectelor proprii finanate din instrumente structurale. (3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare prevzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanri rambursabile sau pot utiliza disponibilitile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) i art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. #M2 ART. 7 (1) Dup autorizarea cheltuielilor de ctre autoritile de management, conform prevederilor legale comunitare i naionale, sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate benefici arilor

prevzui la art. 5 alin. (1) - (3), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat n conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanate proiectele respective. #B (2) Dup autorizarea cheltuielilor de ctre autoritile de management, conform prevederilor legale comunitare i naionale, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat n conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanate proiectele respective. (3) Dup autorizarea cheltuielilor de ctre autoritile de management, conform prevederilor legale comunitare i naionale, sumele cuvenite a fi rambursate altor beneficiari dect cei prevzui la art. 5 alin. (1) - (3) i art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management/Autoritatea de certificare i plat n conturile de disponibiliti prin care se gestioneaz bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora. ART. 8 n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte, cu excepia Autoritii de management pentru Programul operaional "Asisten tehnic", se cuprind: #M3 a) sumele reprezentnd cofinanarea public asigurat de la bugetul de stat pentru proiectele finanate din instrumente structurale ai cror beneficiari sunt alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1) - (3) i, dup caz, la art. 24^1; #B b) sumele pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale prin programele operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte, pentru categoriile de beneficiari prevzute la art. 15 alin. (1); c) sumele necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene i/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecii financiare, n cadrul programului operaional gestionat, inclusiv majorrile de ntrziere ca urmare a imposibilitii recuperrii ori, dup caz, a nerecuperrii la timp de la beneficiari a acestora; d) sumele necesare finanrii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii n conturile beneficiarilor; e) sumele necesare pentru finanarea diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte, ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional, din instrumente structurale i din cofinanare public, prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, conform prevederilor art. 13; #M3 f) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale ntreruperii termenului de plat/suspendrii plilor de ctre Autoritatea de certificare i plat sau de ctre Comisia European, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; #B g) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; h) sumele necesare rentregirii conturilor Autoritii de certificare i plat, n cazul aplicrii prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autoritii de certificare i plat; #M3 i) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor efectuate de beneficiari n baza contractelor de achiziie, ncheiate potrivit prevederilor cadrului legal naional, i autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile n relaia cu Comisia European, altele dect cele prevzute la lit. c). #B ART. 9

n bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaional "Asisten tehnic" se cuprind: #M3 a) sumele reprezentnd cofinanarea public asigurat de la bugetul de stat pentru proiectele finanate din instrumente structurale ai cror beneficiari sunt alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1) - (3) i, dup caz, la art. 24^1; #B b) sumele pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, pentru categoriile de beneficiari prevzute la art. 15 alin. (1); c) sumele necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene i/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecii financiare, n cadrul programului operaional gestionat, inclusiv majorrile de ntrziere ca urmare a imposibilitii recuperrii ori, dup caz, a nerecuperrii la timp de la beneficiari a acestora; d) sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor propuse n cadrul Programului operaional "Asisten tehnic", n cazul proiectelor n care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, structurile din cadrul acesteia sau Autoritatea de certificare i plat au calitatea de beneficiar; e) sumele necesare finanrii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii n conturile beneficiarilor; f) sumele necesare pentru finanarea diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a Programului operaional "Asisten tehnic" ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional, din instrumente structurale i cofinanare public, prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, conform prevederilor art. 13; #M3 g) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale ntreruperii termenului de plat/suspendrii plilor de ctre Autoritatea de certificare i plat sau de ctre Comisia European, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; #B h) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; i) sumele necesare rentregirii conturilor Autoritii de certificare i plat, n cazul aplicrii prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autoritii de certificare i plat; #M3 j) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor efectuate de beneficiari n baza contractelor de achiziie, ncheiate potrivit prevederilor cadrului legal naional, i autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate elig ibile n relaia cu Comisia European, altele dect cele prevzute la lit. c). #B ART. 10 n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe se cuprind: a) sumele necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene i/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecii financiare, n cadrul programului operaional gestionat, inclusiv majorrile de ntrziere ca urmare a imposibilitii recuperrii ori, dup caz, a nerecuperrii la timp de la beneficiari a acestora; b) sumele necesare rentregirii conturilor Autoritii de certificare i plat, n cazul aplicrii prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autoritii de certificare i plat; #M3 c) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale ntreruperii termenului de plat/suspendrii plilor de ctre Autoritatea de certificare i plat sau de ctre Comisia European, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; #B

d) sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; #M3 e) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor efectuate de beneficiari n baza contractelor de achiziie, ncheiate potrivit prevederilor cadrului legal naional, i autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile n relaia cu Comisia European, altele dect cele prevzute la lit. a). #B ART. 11 n bugetul Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale, la poziia global distinct denumit "Cofinanarea asistenei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea European" se cuprind: #M3 a) sumele reprezentnd cofinanare public din bugetul de stat pentru programele operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, n cazul proiectelor ai cror beneficiari sunt alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1) - (3) i, dup caz, la art. 24^1; #B b) sumele necesare asigurrii prefinanrii proiectelor ai cror beneficiari sunt alii dect cei prevzui la art. 5 alin. (1) - (3), n cazul indisponibilitii temporare a fondurilor din instrumente structurale; c) sumele necesare continurii finanrii proiectelor n cadrul programelor operaionale, n cazul indisponibilitii temporare a fondurilor din instrumente structurale; d) sumele necesare finanrii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanelor Publice n conturile beneficiarilor/unitilor de plat de pe lng autoritile de management; e) sumele pentru finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat neeligibile pltite, aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale din programele operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, pentru categoriile de beneficiari prevzute la art. 15 alin. (1); f) sumele necesare pentru finanarea diferenelor nefavorabile de curs valutar, aferente operaiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare i plat; g) sumele necesare pentru finanarea diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional, din instrumente structurale i cofinanare public, prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, conform prevederilor art. 13; h) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare i plat i care nu sunt considerate eligibile de Comisia European, altele dect cele prevzute la art. 8 lit. c), art. 9 lit. c) i art. 10 lit. a). ART. 12*) (1) Propunerile de credite de angajament i de credite bugetare necesare asigurrii sumelor prevzute la art. 8 lit. a) i b), art. 9 lit. a) i b) i art. 11 lit. a) i e) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate i/sau a estimrii valorii proiectelor ce urmeaz a fi finanate n cadrul programelor operaionale, aferente altor beneficiari dect cei prevzui la art. 5 alin. (1) - (3). (2) Propunerile de credite de angajament i de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementrii corespunztoare a proiectelor proprii pentru beneficiarii prevzui la art. 5 alin. (1) - (3) se stabilesc de ctre acetia pe baza fielor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanare/finanate n cadrul programelor operaionale, avizate de principiu de ctre autoritile de management, inclusiv n funcie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, n cazul proiectelor aflate n implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare. (3) Avizul de principiu al Autoritii de management se acord pe baza informaiilor din fia de fundamentare a proiectului propus la finanare i se refer la eligibilitatea activitilor din cadrul proiectului, fr a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanare proiectul respectiv. (4) Propunerile de credite de angajament i propunerile de credite bugetare prevzute la alin. (1) i (2) se includ anual la titlul din clasificaia bugetar referitor la proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Fondurile cuprinse n bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanate din instrumente structurale i nu pot fi utilizate pentru finanarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificrilor bugetare i/sau prin virri de credite ori prin cedarea la Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului prevzut n bugetul de stat. (6) Din fondurile prevzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente i de capital pentru derularea corespunztoare a proiectelor finanate din instrumente structurale. #M2 (7) Se autorizeaz ordonatorii de credite prevzui la art. 5 alin. (1) - (3) s efectueze pe parcursul exerciiului bugetar redistribuiri de fonduri ntre proiectele finanate/propuse la finanare n cadrul titlului din clasificaia bugetar referitor la proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum i virri de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel nct s se asigure implementarea corespunztoare a acestor proiecte i/sau s se asigure finanarea unor proiecte noi. Aceste modificri vor fi comunicate lunar Ministerului Finanelor Publice. #CIN *) Reproducem mai jos prevederile art. 29 din Ordonana Guvernului nr. 19/2009 (#M1), cu modificrile ulterioare: #M1 "ART. 29 Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, ale art. 14 alin. (2) din Legea nr. 18/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 31 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii p oliticii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, creditele bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" aprobate ordonatorilor principali de credite se diminueaz i/sau se redistribuie n condiiile prezentei ordonane, conform anexei nr. 2, n funcie de stadiul implementrii proiectelor." #B ART. 13 (1) Autoritile de management sunt autorizate s ncheie contracte/decizii/ordine de finanare a cror valoare poate determina depirea sumelor alocate n euro la nivel de ax prioritar, din instrumente structurale i cofinanare public. (2) Limitele admise pentru depirea sumelor alocate n euro din instrumente structurale se stabilesc n normele metodologice de aplicare a prezentei ordonane de urgen. ART. 14 (1) Sumele prevzute la art. 11 lit. b) i c) se transfer la beneficiar prin plat direct sau plat indirect. (2) Sumele prevzute la art. 11 lit. b) i c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizeaz de Autoritatea de certificare i plat din instrumente structurale la momentul primirii acestora de la Comisia European sau cu sumele recuperate de la beneficiari, n cazul plilor directe, ori de la Autoritatea de management, n cazul plilor indirecte, i se vireaz la bugetul de stat. (3) Din sumele prevzute la art. 8 lit. h), art. 9 lit. i) i art. 10 lit. b), Autoritatea de management rentregete conturile Autoritii de certificare i plat cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene n cazul aplicrii prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 i, dup efectuarea de ctre Comisia European a plii finale n cadrul programului operaional, recupereaz aceste sume de la Autoritatea de certificare i plat i le vireaz n conturile de venituri ale bugetului de stat. ART. 15

(1) Sumele prevzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) i art. 11 lit. e) se acord, prin plat direct, respectiv plat indirect, urmtorilor beneficiari: a) instituii publice finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale; b) autoriti ale administraiei publice locale sau entiti publice finanate integral din bugetele acestora; c) entiti publice locale finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetele locale; d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate public, cu personalitate juridic, care funcioneaz n domeniul dezvoltrii regionale; e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridic, pentru activitatea desfurat fr scop patrimonial; f) uniti de cult i structuri ale cultelor aparinnd cultelor religioase recunoscute n Romnia, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas i regimul general al cultelor; g) societi comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesional, care desfoar numai activiti scutite de taxa pe valoare adugat, fr drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare; h) operatori regionali de ap, definii n baza art. 2 lit. g^1) din Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; #M3 i) administraiile parcurilor, reprezentnd uniti cu personalitate juridic din structura Regiei Naionale a Pdurilor - Romsilva, conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naionale a Pdurilor - Romsilva i aprobarea regulamentului de organizare i funcionare. #B (2) n cazul proiectelor care intr sub incidena ajutorului de stat/de minimis, sumele prevzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) i art. 11 lit. e) se acord beneficiarilor menionai la alin. (1), numai cu condiia nedepirii intensitii maxime admise a ajutorului de stat/de minimis. (3) Beneficiarii prevzui la alin. (1) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i exercit dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat aferente cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale n cadrul programelor operaionale au obligaia s restituie la bugetul de stat sumele reprezentnd taxa pe valoarea adugat dedus, a crei contravaloare a fost pltit beneficiarilor potrivit prezentei ordonane de urgen, n condiiile stabilite prin normele metodologice. ART. 16 (1) Disponibilitile din fondurile aferente instrumentelor structurale i fondurilor publice destinate finanrii/cofinanrii/prefinanrii, rmase la sfritul anului bugetar n conturile Autoritii de certificare i plat, unitilor de plat, precum i ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finanare n cadrul unui program operaional, se reporteaz n anul urmtor cu aceeai destinaie. (2) Disponibilitile din fondurile de la bugetul de stat, aflate n conturile Autoritii de certificare i plat, destinate finanrii proiectelor aferente programelor de preaderare, n cazul indisponibilitilor temporare, se realoc prefinanrii/continurii finanrii proiectelor n cadrul programelor operaionale, n cazul indisponibilitii temporare a fondurilor din instrumentele structurale, dup ncheierea programelor de preaderare. CAPITOLUL IV Prefinanarea ART. 17 (1) Sumele acordate ca prefinanare n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare. (2) Beneficiarii pot avansa din prefinanare sume partenerilor i contractorilor, dup caz, n limita i n condiiile stabilite de Autoritatea de management prin contractele/deciziile/ordinele de finanare.

(3) Prefinanarea acordat se restituie de ctre beneficiar Autoritii de management/Autoritii de certificare i plat, dac nicio cerere de rambursare nu a fost depus de acesta n termenul stabilit conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare. (4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (3) din prefinanarea acordat, provenind din instrumente structurale, se utilizeaz pentru continuarea finanrii programului operaional. (5) Prefinanarea acordat beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1), rmas neutilizat la finele exerciiului bugetar, se reflect n excedentul bugetului local i, respectiv, n fondul de rulment i va fi utilizat n anul urmtor cu aceeai destinaie, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. CAPITOLUL V Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaionale ART. 18 (1) Proiectele implementate n cadrul programelor operaionale finanate din instrumente structurale sunt considerate aciuni multianuale. (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziii publice, aferente proiectelor implementate n cadrul programelor operaionale finanate din instrumente structurale pot fi anuale sau multianuale. (3) Creditele de angajament i creditele bugetare necesare implementrii fiecrui program operaional se stabilesc avnd n vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia i se reflect n anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program. (4) n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectueaz la nivel de program angajarea cheltuielilor n baza creditelor prevzute la alin. (3), precum i lichidarea acestora, Autoritatea de certificare i plat urmnd s efectueze ordonanarea i plata. (5) n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectueaz la nivel de program angajarea cheltuielilor n baza creditelor prevzute la alin. (3), precum i lichidarea, ordonanarea i plata acestora. (6) n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte, autoritile de management au responsabilitatea efecturii reconcilierii contabile ntre conturile contabile proprii i cele ale beneficiarilor pentru operaiunile gestionate n cadrul programelor operaionale. (7) n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, autoritile de management au responsabilitatea efecturii reconcilierii contabile ntre conturile Autoritii de certificare i plat i cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare i plat, pentru operaiunile gestionate n cadrul programelor respective. ART. 19 (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea i/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaionale ordonatorilor de credite cu rol de organism intermediar, n limita competenelor reglementate prin ordin comun al conductorilor celor dou instituii implicate i/sau pe baza acordului de delegare de atribuii ncheiat ntre Autoritatea de management i organismul intermediar, n conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de rspundere prin actul de delegare. (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificrile ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli n baza creditelor de angajament prevzute la art. 18 alin. (3), cu avizul Autoritii de management, i poate efectua unele operaiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli. (3) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei, n calitate de autoritate d e management pentru Programul operaional regional, poate delega ageniilor pentru dezvoltare regional, n calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea i/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanate n cadrul programului, n baza acordului de delegare de atribuii ncheiat cu fiecare dintre acestea, n conformitate cu prevederile reglementrilor comunitare. Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei nu este exonerat de rspundere prin actul de delegare.

CAPITOLUL VI Pstrarea documentelor, control, audit, nereguli ART. 20 (1) Controlul financiar preventiv i auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaionale se exercit la nivelul Autoritii de management/organismului intermediar i Autoritii de certificare i plat, n conformitate cu legislaia n vigoare i cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonane de urgen. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercit asupra proiectelor de operaiuni iniiate la nivelul Autoritii de management/organismului intermediar/Autoritii de certificare i plat n vederea gestionrii financiare a programelor operaionale finanate din instrumente structurale, cu excepia proiectelor de operaiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare i plat are calitatea de beneficiar. ART. 21 (1) Beneficiarul unui proiect finanat din instrumente structurale are obligaia ndosarierii i pstrrii n bune condiii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006. (2) Beneficiarul are obligaia de a asigura accesul nengrdit al autoritilor naionale cu atribuii de verificare, control i audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curii Europene de Conturi, al reprezentanilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraud OLAF, precum i al reprezentanilor Departamentului pentru Lupta Antifraud - DLAF, n limitele competenelor care le revin, n cazul n care acetia efectueaz verificri/controale/audit la faa locului i solicit declaraii, documente, informaii. (3) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (1) i (2), beneficiarul este obligat s restituie ntreaga sum primit, aferent proiectului, reprezentnd asisten financiar nerambursabil din instrumente structurale, cofinanarea i finanarea contravalorii taxei pe valoarea adugat pltite din fonduri de la bugetul de stat, dup caz, inclusiv dobnzile/penalizrile aferente. ART. 22 (1) Autoritatea de management este responsabil de recuperarea creanelor bugetare rezultate din nereguli n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 79/2003, aprobat cu modificri prin Legea nr. 529/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Autoritatea de certificare i plat recupereaz de la autoritile cu competene n gestionarea fondurilor comunitare sumele pe care Comisia European le-a diminuat din plile din instrumente structurale efectuate ctre Autoritatea de certificare i plat, ca urmare a compensrii acestora cu sumele necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de ctre autoritile romne. (3) Autoritatea de certificare i plat recupereaz de la ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management, pn cel trziu la data nchiderii programului operaional, orice sume din instrumentele structurale i din categoriile prevzute la art. 11 lit. a), b), c) i e), pltite beneficiarilor n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii directe, precum i din categoriile prevzute la art. 11 lit. b) i c), transferate unitilor de plat n cazul programelor operaionale care utilizeaz mecanismul plii indirecte i care, ulterior plilor efectuate ctre beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de Autoritatea de management/Autoritatea de certificare i plat n/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene ca urmare a sesizrii unor nereguli i nu au fost recuperate de la beneficiari. #M3 (4) Autoritile de management/Organismele intermediare au obligaia de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate i declarate de beneficiari pentru care n procesul de verificare a cheltuielilor se constat nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel naional i comunitar. #B CAPITOLUL VII Proiecte implementate n parteneriat

ART. 23 Proiectele finanate din instrumente structurale n cadrul programelor operaionale pentru obiectivul convergen pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din dou sau mai multe entiti cu personalitate juridic, nregistrate n Romnia i/sau n statele membre ale Uniunii Europene, cu condiia desemnrii ca lider al parteneriatului a unei entiti nregistrate fiscal n Romnia, excepie fcnd proiectele pentru care beneficiar este o grupare european de cooperare teritorial. ART. 24 Pentru implementarea proiectelor prevzute la art. 23, autoritile sau instituiile finanate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entiti din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente i nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat. #M3 ART. 24^1 n cazul proiectelor proprii implementate n parteneriat, prin excepie de la prevederile art. 5 i 6, liderul i partenerii care sunt finanai integral sau parial din fonduri publice cuprind n bugetul propriu numai sumele pe care s-au angajat s le asigure n scopul implementrii proiectului, conform acordului de parteneriat, anex la contractul de finanare. #B ART. 25 Aspectele legale, financiare i de alt natur privind proiectele implementate n parteneriat, finanate n cadrul programelor operaionale pentru obiectivul convergen, vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonane de urgen. CAPITOLUL VIII Dispoziii finale ART. 26 n termen de 10 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, prin ordin al ministrului finanelor publice, se aprob normele metodologice de aplicare. ART. 27 Sumele neutilizate pn la data de 31 decembrie 2008, rmase n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor care au n implementare proiecte finanate din instrumente structurale, se utilizeaz n continuare din conturile respective n scopul pentru care au fost acordate, pn la lichidarea lor. ART. 28 (1) La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen se abrog Ordonana Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 249/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) De la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, dispoziiile contrare acesteia, cuprinse n Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, nu sunt aplicabile proiectelor/propunerilor de proiecte finanate din instrumente structurale. #CIN NOT: Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 120/2010 (#M3). #M3 "ART. II n cazul beneficiarilor prevzui la art. 5 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, care au efectuat cheltuieli pentru care nu au fost depuse cereri de rambursare, termenele prevzute la art. 5^1 din aceeai ordonan de urgen ncep s curg de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen."

S-ar putea să vă placă și