Sunteți pe pagina 1din 4

ORDIN Nr.

990 din 14 decembrie 2009 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului n vederea implementrii Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009 Data intrrii n vigoare: 24 Decembrie 2009 n vederea implementrii Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia, n temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea i funcionarea Ministerului Turismului, cu modificrile ulterioare, i ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, ministrul turismului emite urmtorul ordin: Art. I - Ordinul ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor n scop turistic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Prevederile prezentului ordin se completeaz cu dispoziiile-cadru ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia." 2. n anex, la articolul 5, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerului n baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru i codul/codurile CAEN corespunztor/corespunztoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru poriunea de plaj utilizat n scop turistic;". 3. n anex, dup articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmtorul cuprins: "Art. 11 - (1) Procedura de autorizare a plajelor n scop turistic poate fi ndeplinit prin intermediul punctului de contact unic electronic, n conformitate cu

prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia, n termen de 60 de zile de la operaionalizarea punctului de contact unic electronic. (2) Pentru operatorii economici strini din statele membre UE sau SEE, n cazul n care este necesar verificarea legalitii documentelor depuse n vederea autorizrii, Ministerul Turismului, prin Direcia general control, autorizare, privatizare, va contacta autoritile competente din statul membru UE sau SEE n cauz, prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pieei interne, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009." Art. II - Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfurarea activitii de agrement nautic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 664 din 19 septembrie 2003, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Prevederile prezentului ordin se completeaz cu dispoziiile-cadru ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia." 2. n anex, la subpunctul 2.1.2, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerului n baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru i codul/codurile CAEN corespunztor/corespunztoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru zona n care se desfoar activitatea de agrement nautic;". 3. n anex, dup punctul 3.2 se introduc dou noi puncte, punctele 3.3 i 3.4, cu urmtorul cuprins: "3.3. Procedura de autorizare a activitii de agrement nautic poate fi ndeplinit prin intermediul punctului de contact unic electronic, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia, n termen de 60 de zile de la operaionalizarea punctului de contact unic electronic. 3.4. Pentru operatorii economici strini din statele membre UE sau SEE, n cazul n care este necesar verificarea legalitii documentelor depuse n vederea autorizrii, Ministerul Turismului, prin Direcia general control, autorizare, privatizare, va contacta autoritile competente din statul membru UE sau SEE n cauz, prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pieei interne, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009." Art. III - Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, ntreinerea i exploatarea prtiilor i traseelor de schi pentru agrement, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:

1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Prevederile prezentului ordin se completeaz cu dispoziiile-cadru ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia." 2. n anex, la punctul 1.3, a doua liniu se modific i va avea urmtorul cuprins: "- certificat constatator emis de oficiul registrului comerului n baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru i codul/codurile CAEN corespunztor/corespunztoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru prtia sau traseul de schi pentru agrement;". 3. Dup capitolul 4 se introduce un nou capitol, capitolul 5, cu urmtorul cuprins: "CAPITOLUL 5 Dispoziii finale 5.1. Procedura de autorizare a prtiilor i traseelor de schi pentru agrement poate fi ndeplinit prin intermediul punctului de contact unic electronic, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia, n termen de 60 de zile de la operaionalizarea punctului de contact unic electronic. 5.2. Pentru operatorii economici strini din statele membre UE sau SEE, n cazul n care este necesar verificarea legalitii documentelor depuse n vederea autorizrii, Ministerul Turismului, prin Direcia general control, autorizare, privatizare, va contacta autoritile competente din statul membru UE sau SEE n cauz, prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pieei interne, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009." Art. IV - Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile i criteriile pentru selecionarea, colarizarea, atestarea i utilizarea ghizilor de turism, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 534 din 15 iunie 2004, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Prevederile prezentului ordin se completeaz cu dispoziiile-cadruA ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia." 2. n anex, dup articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmtorul cuprins:

"Art. 31 - (1) Procedura de atestare a ghizilor de turism poate fi ndeplinit prin intermediul punctului de contact unic electronic, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia, n termen de 60 de zile de la operaionalizarea punctului de contact unic electronic. (2) Pentru operatorii economici strini din statele membre UE sau SEE, n cazul n care este necesar verificarea legalitii documentelor depuse n vederea autorizrii, Ministerul Turismului, prin Direcia general control, autorizare, privatizare, va contacta autoritile competente din statul membru UE sau SEE n cauz, prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pieei interne, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009." Art. V - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. p. Ministrul turismului, Gheorghe Nastasia, secretar general _____________