Sunteți pe pagina 1din 40

PRINCIPIILE ACTIVITATII NOTARIALE

1. Principiul legalitatii. In intreaga sa activitate notarul trebuie sa respecte legea. Acest principiu general, existent in orice sistem de drept, respectiv cel al legalitatii actului si activitatii notariale, se regaseste, dupa cum era si de asteptat, in organizarea activitatii notariale. Acestui principiu i se subscriu cel al cautarii adevarului, al echitatii si al bunei credinte, toate acestea creind cadrul sub auspiciile caruia se desfasoara activitatea notariala. Ca o reflectare a acestor cerinte, notarul, precum si celelalte organe cu atributii notariale, este obligat sa verifice ca actele ce le instrumenteaza sa nu contina clauze contrare legii sau bunelor moravuri, sa se asigure de identitatea partilor si de respectarea celorlalte conditii prevazute de lege. Buna credinta a solicitantului unui act notarial este prezumata pana la proba contrarie. In cazul constatarii existentei unei clauze nelegale notarul va refuza intocmirea actului. Respectarea principiului legalitatii de catre notar in activitatea sa este aproape sinonima cu respectarea ordinii contractuale, ca ansamblu de reguli juridice referitoare la un contract. Aceasta are doua surse : legea (in sens larg) si vointa partilor contractante. Cu alte cuvinte, conjugarea vointei individului si incadrarea acestei vointe in cerintele legii dau sens legaturii dintre notar si ordinea contractuala.

2. Principiul tratamentului egal, al echidistantei si al impartialitatii fata de solicitantii intocmirii actului notarial. Potrivit art. 7 al Legii nr. 36 / 1995 activitatea notariala se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenta politica, de avere sau origine sociala. Consacrarea acestui principiu apare drept o consecinta fireasca a dispozitiilor constitutionale inscrise in art. 16 alin 1 din Constitutie, potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii si autoritatilor publice. Ca subtext al acestui principiu, introducerea in Codul deontologic al notarilor publici din Romania (art. 3) a conceptului de echidistanta fata de partile actului si al impartialitatii in exercitarea profesiei este de natura a consolida conceptul constitutional. Totusi, notarul trebuie sa urmeze spiritul legii pentru ca nu intotdeauna egalul tratament, din punct de vedere al explicatiilor sau al posibilitati de intelegere al partii, duce la finalitatea dorita de legiuitor. Astfel, in cazul minorilor sau al persoanelor susceptibile de nu a avea o capacitate de intelegere suficienta, notarul public trebuie sa dea dovada de staruinta si sa se asigure de acceptarea, in cunostinta de cauza, a continutului si a efectelor actului intocmit.

3. Confidentialitatea sau principiul pastrarii secretului profesional. Cu ocazia exercitarii atributiilor sale, notarul public intra in contact si ia cunostinta de fapte sau imprejurari pe care partile, din motive variate, nu doresc sa le faca publice. Astfel, se consacra principiul constitutional al dreptului la o viata intima. Din aceste motive, notarul este indatorat sa respecte confidentialitatea lucrarilor intocmite si sa nu divulge informatiile ce i-au fost incredintate in exercitiul profesiei sale. Aceasta obligatie are un caracter viager, subzistand si dupa incetarea activitatii, cu exceptia cazurilor in care legea sau partea interesata il elibereaza pe notar de aceasta indatorire. Potrivit prevederilor din Lege si Regulament obligatia de confidentialitate se intinde si asupra personalului birourilor notariale fara a se face diferenta daca acesta este de specialitate sau pur administrativ. Acest principiu impune notarilor interdictia de a da informatii, precum si de a permite accesul la actele notariale altor persoane in afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si a celora care justifica un drept sau un interes legitim (art. 29 alin.1 din Regulament). Trebuie aratat ca interesul legitim al unui tert, fiind lasat la aprecierea notarului, trebuie verificat de acesta pentru a se putea aprecia daca nu lezeaza drepturile partilor sau daca incalcarea acestor drepturi este justificata prin urgenta si prin lipsa unui alt mijloc de afirmare al drepturilor tertului. Principalul aspect al respectarii secretului profesional se regaseste in cazul citarii notarului public ca martor in cadrul unui proces sau in fata unui organ judiciar. Chiar si intr-un asemenea caz, indiferent de importanta cauzei, notarul public este tinut de a respecta increderea ce i-a fost acordata, acesta neputand fi obligat la dezvaluirea datelor sau informatiilor ce le cunoaste in baza relatiilor sale cu clientul. Doar in cazul in care cei interesati il dezleaga de obligatie, secretul profesional poate fi dezvaluit. O alta componenta de o importanta practica deosebita este regasita in cazul cercetarii arhivei biroului notarial in scopuri jurisdictionale. Aceasta se poate face numai de catre un magistrat delegat in acest scop de autoritatea judiciara competenta. In cazul cercetarii pentru fals actele ce compun dosarele notariale sunt retinute doar daca sunt declarate false, cu obligatia comunicarii hotararii instantei sau a ordonantei procurorului, in caz contrar acestea fiind restituite (art. 29 alin 4 din Regulament). 4. Principiul libertatii contractuale. Asa cum se regaseste acesta in Codul deontologic (art. 3) presupune posibilitatea partilor de a insera orice clauze ce nu contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, precum si de a redacta inscrisurile in orice mod sau alcatuire le face suficient de explicite pentru a le exprima neindoielnic vointa. Notarul public nu poate interveni in redactarea sau in obiectul unui inscris decat daca i se solicita acest lucru de catre parti. Manifestarea unei libertati peste lege de catre parti, ca si acceptarea sau asumarea de notar a unei asemenea libertati, atrag invaliditatea actului si raspunderea notarului (art. 11 alin. 4 din Codul deontologic). 5. Disponibilitatea intocmirii actelor notariale. Fiind un organ cu atributii eminamente in domeniul dreptului privat, institutia notarului isi indeplineste atributiile doar in masura in care este sesizata de partea interesata. Asa cum este statuat si in Lege (art. 43 alin 1)

toate actele notariale se indeplinesc la cerere, notarul public neputandu-se sesiza din oficiu cu privire la intocmirea unui act. Consider ca acest principiu isi gaseste aplicare nu numai in domeniul declansarii procedurii notariale ci si pe tot parcursul exercitarii acesteia, partea putandu-se razgandi si solicita incetarea procedurii respective, fara a fi necesara justificarea unei astfel de hotarari. 6. Responsabilitatea notarului In ceea ce privesc problemele profesional disciplinare, notarul poate fi tras la raspundere pentru actiuni sau inactiuni ce stirbesc prestigiul profesiei sau nu asigura buna functionare a serviciului. Actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director al Camerei Notarilor, din oficiu, la sesizarea Ministrului Justitiei sau al Biroului Executiv al Consiliului Uniunii si se judeca de catre Consiliul de disciplina constituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, consiliu compus din cate un reprezentant al fiecarei Camere, ales de Adunarea generala pentru un mandat de patru ani. Consiliul de disciplina isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza nici un organ de conducere al uniunii si functioneaza potrivit unui Regulament propriu adoptat de Consiliul Uniunii in conditiile legii de organizare a activitatii notariale17. Consiliul de disciplina judeca in complet de trei membrii. Notarul public, sanctionat disciplinar, nu poate exercita functii eligibile, pe o perioada de patru ani, de la data ramanerii definitive a masurii de sanctionare. Competenta Consiliului de disciplina este prevazuta in Lege si Regulament, acesta putand trage la raspundere notarul public pentru urmatoarele abateri: intarzieri sau neglijenta in efectuarea lucrarilor; lipsa nejustificata de la birou; nerespectarea secretului profesional; comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. Potrivit Statutului, notarul public raspunde si pentru modul in care isi indeplineste atributiile, cu privire la legalitatea raporturilor juridice pe care le constata si la exercitarea drepturilor si ocrotirea, in conditiile legii, a intereselor persoanelor care solicita incheierea actelor notariale, precum si de incalcarea dispozitiilor Legii, Regulamentului si Statutului. Deci, dupa cum se poate observa, cu exceptia unor probleme strict disciplinare, activitatea notarului in domeniul competentelor sale nu se supune nici unui control ierarhic, acestea fiind prezumate a fi exercitate cu respectarea legii pana la desfiintarea printr-o hotarare judecatoreasca.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE NOTARILOR PUBLICI ART.64 - 69 LG 36/1995 DREPTURI Principalele drepturi ale notarului public sunt precizate n Legea nr. 36/1995 i se refer la: - dreptului notarului public la stabilitate n funcie; el poate fi mutat n alt localitate numai cu acordul su; - dreptul notarului public la protecie din partea autoritilor publice; notarul public nu poate fi cercetat, percheziionat, reinut, arestat sau trimis n judecat penal sau contravenional - dreptul la onorariu pentru serviciul prestat; - dreptul la asigurri sociale pe baza contribuiei stabilite n condiiile legii. ART. 70 77 LG 36/1995 OBLIGATII

PROCEDURI NOTARIALE PROCEDURA AUTENTIFICARII SI ACTUL AUTENTIC ACTUL AUTENTIC Inscrisul sau actul autentic este considerat din punct de vedere al dreptului substantial, ca un important mijloc de dovada,fiind reglementat ca atare si in Codul Civ respective in capitolul intitulatdespre probatiune obligatiilor si a platilor.Intr-adevar,potrivit art 1174 NCC actul este solemn atunci cand valididatea sa este supusa indeplinirii unor formalitati prevazute de lege. Actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege,de un functionar public,care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut. Textul citat este foarte sugestiv in a exprima exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca un act sau inscris pentru a dobandi atributul de act autentic. Aceste exigente se refera la: 1) intocmirea actului de catre un functionar public; 2) competent materiala si teritoriala a functionarului in legatura cu intocmirea acelui act; 3) intocmirea inscrisului cu formalitatile cerute de lege; Nerespectarea vreuneia din aceste exigente lipseste actul de caracterul sau autentic.Procedura autentificari nu poate fi cercetata fara cunoasterea dispozitiilor legal mentionate si a importantei juridice a inscrisurilor autenticelor. Revenind la exigentele mentionate,prima intrebare care se pune este aceia de a cunoaste daca notarul public intruneste prima conditie enuntata de art.1171 C.civ.

Astfel cum am vazut dj,in sens restrains,notarul nu este un functionar public,chiar daca jurisprudenta penala in baza art.147 C.pen,il asimileaza cu un asemenea agent al autoritati publice.Statul il deleaga insa notarului public o parte din autoritatea sa pentru a indeplini un serviciu de interes general.De acea,potrivit art.4 din legea nr.36/95 actul indeplinit de notarul public,purtand sigilul si semnatura acestuia,este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. Art. 79 Lg 36/1995 - (1) Actele juridice pentru care legea prevede forma autentic ad validitatem vor fi redactate numai de notarii publici Pe de alta parte,potrivit art.8 lit.b) din legea nr.36/95,notarul public are si competenta de a autentifica inscrisurile redactate de notarul public,de parte personal sau de avocat. PROCEDURA AUTENTIFICARII ACTELOR Art. 90 (1) nscrisul autentic notarial este cel ntocmit sau, dup caz, primit i autentificat de ctre notarul public ori de ctre personalul misiunilor diplomatice i al oficiilor consulare, n forma i n condiiile stabilite prin prezenta lege. (2) Autentificarea nscrisului se face cu respectarea urmtoarei proceduri: a) stabilirea identitii prilor n condiiile art. 85; b) exprimarea consimmntului acestora cu privire la coninutul actului; c) semntura acestora i data nscrisului Pentru autentificarea unui nscris, notarul public verific i stabilete, n prealabil, identitatea prilor, n condiiile art. 85. (2) Prile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procur special autentic, cu excepiile prevzute de lege. n aceast situaie, notarul public este obligat s verifice n Registrul naional notarial de eviden a procurilor i revocrilor acestora, iar n cazul constatrii revocrii acesteia va respinge cererea de autentificare. Art. 92 (1) Pentru a lua consimmntul prilor, dup citirea actului, notarul public le va ntreba dac au neles coninutul acestuia i dac cele cuprinse n act exprim voina lor. Exteriorizarea consimmntului se materializeaz prin semntur. (2) Pentru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar n aceeai zi, consimmntul prilor care figureaz n act. n acest caz, n ncheierea de ncuviinare a autentificrii se va meniona ora i locul lurii consimmntului fiecrei pri Art. 98 Actele autentice notariale se ntocmesc ntr-un singur exemplar original, care se pstreaz n arhiva notarului public. (2) Exemplarul original al nscrisului autentificat, mpreun cu anexele care fac parte integrant din acest nscris, se semneaz n faa notarului public de ctre pri sau de ctre reprezentanii lor i, dup caz, de cei chemai a

ncuviina actele pe care prile le ntocmesc, de martorii-asisteni, atunci cnd este cerut prezena lor, i, dup caz, de cel care a redactat nscrisul, n condiiile prezentei legi. (3) Prin anexa care face parte integrant din nscris se nelege orice nscris ataat nscrisului principal, care detaliaz sau completeaz coninutul acestuia din urm i a fost declarat ca atare de ctre pri, nscrisurile care constituie documentaia necesar autentificrii se rein la dosarul actului i nu se consider anexe. (4) Prile vor primi un duplicat de pe actul original. Duplicatul actului notarial are fora probant prevzut de lege ca i originalul actului. Art. 99 ncheierea care constat autentificarea unui nscris va cuprinde, sub sanciunea anulrii, pe lng datele prevzute la art. 84, i urmtoarele meniuni: a) constatarea c s-a luat consimmntul prilor; b) constatarea c nscrisul a fost semnat n faa notarului de toi cei inui s l semneze. Meniunea notarului public c una dintre pri nu a putut semna ine loc de semntur pentru aceasta; c) dispoziia de nvestire cu form autentic, care se exprim prin cuvintele: Se declar autentic prezentul nscris. Forta probanta a actelor autentice incheiate de notar Art. 100 (1) nscrisul autentic notarial face deplin dovad, fa de orice persoan, pn la declararea sa ca fals, cu privire la constatrile fcute personal de ctre cel care a autentificat nscrisul, n condiiile legii. 1 (2) Reprezint constatri personale ale notarului cele fcute prin propriile simuri: a) faptul prezentrii prilor i a tuturor persoanelor participante la procedura de autentificare, precum i identificarea acestora; b) locul i data ncheierii actului; c) exteriorizarea consimmntului. (3) Declaraiile prilor cuprinse n nscrisul autentic notarial fac dovada, pn la proba contrar, att ntre pri, ct i fa de oricare alte persoane. 2 Art. 101 nscrisul autentificat de notarul public care constat o crean cert i lichid are putere de titlu executoriu la data exigibilitii acesteia. n lipsa nscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizat de pe exemplarul din arhiva notarului public.

PROCEDURA SUCCESORALA NOTARIALA Definitie: Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile. Cererea pentru deschiderea succesoral cuprinde: datele privitoare la starea civila a defunctului (inclusiv data decesului); numele, prenumele si domiciliul persoanelor cu vocaie succesorala; bunurile supuse succesiunii, cu menionarea valorii lor; pasivul succesoral. Dovada decesului se va face cu certificatul de deces sau cu Anexa nr. 24 emis de Consiliul local al localitii n raza cruia defunctul si-a avut ultimul domiciliu. Aceleai acte vor face dovada si al ultimului domiciliu al defunctulu In cazul decesului unei persoane care nu a avut ultimul domiciliu in tara, procedura succesorala se poate indeplini de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut bunurile cele mai importante ca valoare. Notarul public sesizat are obligatia de a verifica in prealabil competenta teritoriala, iar daca constata ca succesiunea este in competenta altui birou notarial, se desesizeaza, fara sa mai citeze partile, trimitand cauza notarului public competent. In cazul in care intr-o circumscriptie teritoriala sunt mai multe birouri de notari publici, competenta de indeplinire a procedurii succesorale apartine primului birou sesizat. Notarul public va verifica daca procedura succesorala nu s-a deschis la un alt birou de notar public din aceeasi circumscriptie, cercetand, in acest scop, registrul de evidenta a succesiunilor. (ART. 102 ALIN. 2) n cazul n care n circumscripia unei judectorii sunt mai muli notari publici, competena de ndeplinire a procedurii succesorale aparine primului notar public sesizat. Notarul public va verifica dac procedura succesoral nu s-a deschis la un alt notar public din circumscripia aceleiai judectorii, cercetnd n acest scop registrul de eviden a succesiunilor, potrivit regulamentului. (ALIN 3). Art. 103 (1) n cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menionate datele de stare civil ale defunctului, numele, prenumele i domiciliul motenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu menionarea valorii acestora, precum i a pasivului succesoral. (2) Cererea va fi nscris n registrul succesoral al notarului public, dup nregistrarea n evidenele succesorale inute la nivelul Camerelor. (3) Cererea de deschidere a procedurii succesorale poate fi fcut de oricare dintre succesibili, de ctre creditorii succesiunii sau ai succesibililor, precum i de orice alt persoan care justific un interes legitim.

Art. 105 (1) Dup ce constat c este legal sesizat, notarul public nregistreaz cauza i dispune citarea celor care au vocaie la motenire, iar dac exist testament, citeaz i pe legatari i executorul testamentar instituit. (2) Citaia trebuie s cuprind, sub sanciunea nulitii acesteia, pe lng elementele prevzute de Codul de procedur civil, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i precizarea c, dac succesibilul nu i exercit dreptul de a accepta n termenul prevzut la art. 1.103 din Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare, va fi prezumat c renun la motenire. n cazul n care, astfel cum rezult din informaiile existente la dosar, domiciliul actual al succesibilului nu este cunoscut, se poate proceda la citarea sa, n mod cumulativ, prin afiare la ultimul domiciliu al defunctului, afiare la ultimul domiciliu cunoscut al succesibilului, publicare ntr-un ziar cu rspndire naional. (3) Dac printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se citeaz, n lips de motenitori rezervatari, numai legatarul; dac testamentul este olograf sau mistic, se citeaz i motenitorii legali. n ambele cazuri se va cita i executorul testamentar, dac a fost desemnat prin testament. (4) n succesiunea ce urmeaz a fi declarat vacant, notarul public citeaz autoritatea administraiei publice competent a prelua bunurile. (5) n cazul motenitorului incapabil, se citeaz reprezentantul su legal i autoritatea tutelar. Art. 106 (1) n cadrul procedurii succesorale, notarul public stabilete calitatea motenitorilor i legatarilor, ntinderea drepturilor acestora, precum i compunerea masei succesorale. (6) Pe baz de declaraie sau probe administrate n cauz se va stabili dac succesorii au acceptat succesiunea n termenul legal. (7) Declaraiile de opiune succesoral se nscriu n registrul special (RNNEOS) prevzut la art. 163. (8) Declaraia dat peste termenul de opiune prin care un succesibil declar c nu i-a nsuit calitatea sau titlul de motenitor n termenul prevzut la art. 1.103 din Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i nelege s renune la succesiune se nscrie n RNNEOS Art. 107 (1) Calitatea de succesibil i/sau, dup caz, titlul de legatar, precum i numrul acestora se stabilesc prin acte de stare civil, prin testament i cu martori. Bunurile ce compun masa succesoral se dovedesc prin nscrisuri sau prin orice alt mijloc de prob admis de lege. (2) n succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii i ale soului supravieuitor, cotele de contribuie ale acestora la dobndirea bunurilor i asumarea obligaiilor se stabilesc prin acordul motenitorilor consemnat n ncheierea final sau, dup caz, n actul de lichidare ncheiat n form autentic.

Art. 110 n cadrul dezbaterilor succesorale, la fiecare termen notarul public ntocmete o ncheiere motivat, care va cuprinde meniunile referitoare la ndeplinirea procedurii, declaraiile prilor, prezena martorilor i msurile dispuse n vederea soluionrii cauzei. ART. 104 La cererea persoanelor interesate, se va proceda la inventarierea bunurilor succesorale, n condiiile prevzute de lege. Dac nu exist cerere anterioar pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere ine loc i de cerere de deschidere a acestei proceduri. (2) Inventarul poate fi fcut i de ctre o alt persoan desemnat de notarul public n baza unei mputerniciri date n acest sens. (3) n situaia n care bunurile motenirii se afl n circumscripii judectoreti diferite, notarul public sesizat va solicita efectuarea inventarului prin comisie rogatorie. (4) Cererea de inventariere poate fi fcut de orice succesibil, de executorul testamentar, de creditorii defunctului sau ai motenitorilor ori de alt persoan care justific un interes. (5) La ntocmirea inventarului pot participa succesibilii sau, dup caz, executorul testamentar, creditorii i 2 martori. n cazul n care succesibilii, executorul testamentar sau creditorii refuz s semneze procesul-verbal, semntura martorilor este suficient pentru ndeplinirea procedurii. (6) La primirea cererii de efectuare a inventarului, notarul va anuna succesibilii despre efectuarea inventarului. (7) n cazul n care unul dintre succesibili sau alt persoan care are n posesie bunuri din patrimoniul defunctului se opune la efectuarea inventarului, notarul va ntocmi un proces-verbal n care va face meniune despre opunere i va indica persoanelor care insist la inventariere s solicite instanei competente s dispun efectuarea inventarului. (8) n cazul n care instana a dispus efectuarea inventarului, notarul l va efectua, fr s mai in seama de vreo opoziie, iar n procesul-verbal de inventariere va meniona c inventarierea se face n baza hotrrii judectoreti. Art. 112 (1) n succesiunea n care exist bunuri, s-a realizat acordul ntre motenitori i s-au administrat probe ndestultoare, notarul public ntocmete ncheierea final a procedurii succesorale. (2) ncheierea final are fora probant a nscrisului autentic i va cuprinde urmtoarele elemente: a) antetul biroului notarial; b) numrul dosarului succesoral sau al dosarelor care se dezbat mpreun; c) numele i prenumele notarului instrumentator; d) data ncheierii;

e) datele de identificare ale defunctului: numele, prenumele, codul numeric personal, ultimul domiciliu, data decesului; f) numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal, calitatea celor prezeni fa de defunct i modalitatea de identificare a acestora; g) menionarea persoanelor lips; h) meniuni privind ndeplinirea procedurii; i) declaraia celor prezeni cu privire la numrul i calitatea motenitorilor, coroborat cu depoziia martorilor; j) meniuni cu privire la existena testamentului, forma acestuia i a modului n care s-a constatat valabilitatea acestuia; k) meniuni despre efectuarea inventarului; l) meniuni cu privire la regimul matrimonial al defunctului i modalitatea de lichidare a acestui regim; m) masa succesoral declarat: bunuri mobile, bunuri imobile i pasivul succesiunii; n) semnturile motenitorilor prin care atest veridicitatea celor consemnate n ncheiere, acceptarea motenirii, solicitri privind raportarea donaiilor, reduciunea liberalitilor excesive, acordul realizrii acestora, precum i eliberarea certificatului de motenitor; o) n baza declaraiilor motenitorilor i a tuturor probelor administrate n cauz, notarul public va constata compunerea masei succesorale, valoarea activului sau, dup caz, valoarea masei de calcul, valoarea pasivului i a activului net; p) indicarea temeiul legal al devoluiunii succesorale legale i/sau, dup caz, testamentare; q) indicarea numelui, prenumelui, domiciliului i a codului numeric personal al fiecrui motenitor; r) calitatea sau titlul n baza cruia motenesc; s) ntinderea drepturilor succesorale; ) meniuni privind modalitatea de stabilire a ntinderii dreptului fiecrui motenitor, dup caz; t) modul de calcul al taxelor succesorale; ) taxele stabilite; u) dispoziia cu privire la eliberarea certificatului, menionnd felul acestuia. (3) Dac motenitorii i-au mprit bunurile prin bun-nvoial, n ncheiere se va arta modul de mpreal i bunurile succesorale atribuite fiecruia. Actul de mpreal va putea fi cuprins n ncheierea final sau se va putea ntocmi separat, n una dintre formele prescrise de lege. Art. 113 Dac prin lege nu se prevede altfel, la cererea motenitorilor legali sau testamentari, notarul public poate proceda la lichidarea pasivului succesoral, nstrinarea activului sau partajarea i atribuirea bunurilor, potrivit acordului motenitorilor.

10

CERTIFICATUL DE MOSTENITOR Dac, prin administrarea probelor, notarul a putut stabili motenitorii, calitatea i drepturile acestora, precum i masa succesoral, acesta ntocmete o ncheiere final a procedurii succesorale ce va cuprinde, pe lng meniunile obinuite, urmtoarele: numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului, precum si data decesului; numele, prenumele, domiciliul si ntinderea drepturilor tuturor motenitorilor legali sau testamentari; activul i pasivul motenirii; alte date necesare la soluionarea cauzei. Dac notarul constata c n masa succesorala nu exist bunuri, dispune prin ncheiere nchiderea procedurii succesorale din lipsa de obiect. Dac pentru determinarea bunurilor motenirii este nevoie de efectuarea unor operaiuni de durat, succesorii pot solicita s li se stabileasc doar calitatea, pentru aceasta eliberndu-se un certificat de calitate de mostenitor. Prin eliberarea certificatului de motenitor, competenta biroului notarial nceteaza, acesta nemaiputnd reveni i elibera un nou certificat. In cazul n care motenitorii solicit completarea masei succesorale cu alte bunuri din activul motenirii notarul elibereaz, cu acordul tuturor succesorilor, un certificat suplimentar de motenitor (acesta nu este un nou certificat de motenitor ci o completare la cel existent). Art. 115 (1) Pe baza ncheierii finale se redacteaz certificatul de motenitor sau de legatar, care va avea aceeai dat cu ncheierea final i numr din registrul de termene succesorale i va cuprinde constatrile din ncheiere referitoare la masa succesoral, numrul i calitatea motenitorilor i cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. (2) Certificatul de motenitor va putea cuprinde meniuni cu privire la modalitatea prin care a fost stabilit ntinderea drepturilor succesorilor, precum i orice meniune care justific eliberarea acestuia. (3) Certificatul de motenitor face dovada calitii de motenitor, legal sau testamentar, precum i dovada dreptului de proprietate al motenitorilor acceptani asupra bunurilor din masa succesoral, n cota care se cuvine fiecruia. (4) Cte un exemplar al certificatului de motenitor se elibereaz fiecruia dintre motenitori sau legatari, dup caz, dup achitarea taxelor succesorale i a onorariilor. (5) n cazul n care s-a instituit un executor testamentar, se va elibera, n condiiile de mai sus, un certificat de executor testamentar. (6) Dup suspendarea procedurii succesorale n cazurile prevzute la art. 108 alin. (1) lit. b) i c), certificatul de motenitor se elibereaz n baza hotrrii judectoreti rmase definitiv i irevocabil.

11

Art. 116 (1) La cererea motenitorilor, notarul public poate elibera certificat de calitate de motenitor, care atest numrul, calitatea i ntinderea drepturilor tuturor motenitorilor legali, cu respectarea procedurii prevzute pentru eliberarea certificatului de motenitor, exceptnd dispoziiile privind masa succesoral. (2) Certificatul de calitate de motenitor se elibereaz cu respectarea procedurii prevzute de prezenta lege pentru eliberarea certificatului de motenitor, stabilindu-se i cotele succesorale. (3) Dispoziiile alin. (1) i (2) au aplicabilitate i n situaia n care s-a eliberat anterior certificat de motenitor.

Natura juridica a certificatului de motenitor Spre deosebire de vechiul cod civil potrivit cruia certificatul de motenitor fcea dovada ntinderii drepturilor i a componentei masei succesorale doar fa de persoanele menionate n cuprinsul su ca avnd calitatea de motenitori, potrivit NCC certificatul de motenitor face dovada att a calitii de motenitor i ntinderea drepturilor motenitorilor, ct i dovada asupra bunurilor din masa succesoral (art. 1.133 cod civil), constituind titlu de proprietate, opozabil tuturor. Potr NCC: Art. 1132 Noiune Certificatul de motenitor se elibereaz de ctre notarul public i cuprinde constatri referitoare la patrimoniul succesoral, numrul i calitatea motenitorilor i cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum i alte meniuni prevzute de lege. Art. 1133 Efecte (1) Certificatul de motenitor face dovada calitii de motenitor, legal sau testamentar, precum i dovada dreptului de proprietate al motenitorilor acceptani asupra bunurilor din masa succesoral, n cota care se cuvine fiecruia. (2) n vederea stabilirii componenei patrimoniului succesoral, notarul public procedeaz, mai nti, la lichidarea regimului matrimonial. Art. 1134 Nulitatea Cei care se consider vtmai n drepturile lor prin eliberarea certificatului de motenitor pot cere instanei judectoreti constatarea sau, dup caz, declararea nulitii acestuia i stabilirea drepturilor lor, conform legii.

12

Certificatul suplimentar de mostenitor Art. 118 (1) Dup emiterea certificatului de motenitor, un alt certificat poate fi eliberat numai n situaiile prevzute de prezenta lege. (2) Cu acordul tuturor motenitorilor, notarul public poate relua procedura succesoral, n vederea completrii ncheierii finale cu bunurile omise din masa succesoral, elibernd un certificat de motenitor suplimentar. (3) n situaia prevzut la alin. (2) se prezum acordul pentru eliberarea unui certificat suplimentar de motenitor al motenitorului care, legal citat, nu-i manifest opunerea. (4) Citaia va cuprinde enumerarea bunurilor pentru care s-a solicitat suplimentarea masei succesorale i dreptul motenitorului de a se opune la eliberarea certificatului de motenitor suplimentar. (5) Opoziia va fi motivat i se va depune pn la termenul fixat pentru dezbaterea cauzei.

Lichidarea pasivului succesoral Art. 120 n cadrul procedurii succesorale notariale, notarul public va putea proceda la lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor motenitorilor. Art. 121 Procedura de lichidare const n: a) recuperarea tuturor creanelor defunctului; b) plata tuturor datoriilor aferente succesiunii, respectiv a pasivului succesoral, indiferent dac acestea sunt datorii ale defunctului sau datorii generate pentru dezbaterea procedurii succesorale; c) executarea legatelor particulare; d) valorificarea bunurilor mobile/imobile ale defunctului, n vederea acoperirii stingerii pasivului succesoral, n cazul n care n activul succesoral nu exist lichiditi care s acopere pasivul succesiunii sau n cazul n care motenitorii nu neleg s ncheie cu creditorii succesiunii o convenie prin care s se stabileasc modalitatea de stingere amiabil a pasivului. Art. 122 (1) Lichidarea se face de ctre notarul public nvestit cu dezbaterea procedurii succesorale sau sub supravegherea acestuia, ori de cte ori n masa succesoral este dovedit un pasiv exigibil. (2) Pentru stabilirea pasivului, notarul public va ntocmi inventarul i va solicita motenitorilor declaraii autentice sau orice alte probe despre existena pasivului i caracterul cert, lichid i exigibil al acestuia, va verifica Registrul naional notarial de eviden a creditorilor persoanelor fizice i a opoziiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC), prevzut la art. 163, i va primi cereri de la creditorii defunctului n vederea recuperrii creanelor

13

acestora, ntocmind tabloul creditorilor. Tabloul creditorilor se definitiveaz n 3 luni de la deschiderea procedurii succesorale notariale, prioritate avnd creanele bugetare. Art. 123 (1) Notarul public nvestit cu soluionarea cauzei succesorale va elibera n faza premergtoare obligatorie un certificat succesoral de lichidare, care cuprinde, pe lng masa succesoral compus din activ i pasiv, motenitorii i cotele ce revin acestora i acordul lor cu privire la modul de lichidare a pasivului succesoral, numirea lichidatorului i termenul de finalizare a procedurii. (2) Notarul public se va ngriji de publicitatea certificatului succesoral de lichidare n registrele publice. Art. 124 (1) Lichidarea pasivului succesoral va fi fcut de ctre unul sau mai muli lichidatori care vor aciona separat ori mpreun, dup caz. (2) n cazul decesului lichidatorului sau n cazul n care acesta nu mai dorete ori este mpiedicat s-i mai exercite funcia, acesta va putea fi nlocuit, respectndu-se aceeai procedur ca n cazul numirii acestuia. (3) Pn la numirea noului lichidator, toate operaiunile demarate n cadrul procedurii de lichidare a patrimoniului succesoral de ctre lichidatorul care nu-i mai poate ndeplini atribuiile vor fi suspendate. Art. 125 Lichidatorul care i ndeplinete atribuiile sub supravegherea notarului public poate fi desemnat: a) de ctre defunct, prin testament sau prin nscris autentic, fie ca executor testamentar, fie ca lichidator; b) de ctre motenitorii defunctului, fie dintre acetia, fie un ter; c) de ctre instana de judecat, n cazul n care apar nenelegeri ntre motenitori cu privire la desemnarea lichidatorului sau n cazul imposibilitii desemnrii ori nlocuirii lui de ctre acetia. Art. 126 Lichidatorul are dreptul la remuneraie stabilit de ctre motenitori la momentul desemnrii sale i la rambursarea cheltuielilor efectuate n cadrul procedurii de lichidare. n limita remuneraiei stabilite i a cheltuielilor efectuate, creana lichidatorului este privilegiat fa de toate celelalte creane. Art. 127 n exercitarea atribuiilor sale, lichidatorul ndeplinete urmtoarele proceduri: a) realizeaz creanele succesiunii; b) pltete datoriile succesiunii, utiliznd n acest scop sumele existente n activul succesoral, precum i pe cele provenite din realizarea creanelor;

14

c) valorific bunurile mobile/imobile ale defunctului. Valorificarea acestor bunuri va putea fi fcut fie prin vnzarea bunurilor la licitaie public, fie prin ncheierea unor acte de dare n plat cu creditorii succesiunii, n condiiile legii. Art. 128 (1) Modalitatea de valorificare a bunurilor va fi propus de ctre lichidator motenitorilor defunctului, care vor aproba propunerea lichidatorului printr-un nscris autentic. (2) nscrisul autentic prin care motenitorii vor ncuviina modalitatea de valorificare a bunurilor defunctului propus de ctre lichidator are valoarea unui mandat special. (3) n cazul n care lichidatorul succesiunii este notarul public numit cu acordul tuturor motenitorilor, iar motenitorii sunt de acord cu vnzarea bunurilor prin licitaie public, notarul public va proceda la valorificarea acestor bunuri. Art. 129 Procedura de organizare a licitaiei publice n cadrul creia vor fi valorificate bunurile mobile i imobile ale defunctului va fi stabilit i detaliat n regulamentul de aplicare a prezentei legi. Art. 130 (1) Durata procedurii de lichidare a pasivului succesoral nu poate depi un an calendaristic; aceasta poate fi prelungit prin acordul tuturor motenitorilor. (2) Notarul public poate cere instanei de judecat nlocuirea lichidatorului care se afl n imposibilitate de a-i executa sarcina, o neglijeaz sau nu o respect. Art. 131 La finalizarea procedurii de lichidare a pasivului succesoral, lichidatorul va prezenta notarului public instrumentator o dare de seam n care se vor detalia toate operaiunile ndeplinite n vederea recuperrii creanelor i modalitatea de stingere a pasivului succesoral. n cazul n care lichidatorul este chiar notarul public, darea de seam va fi cuprins n ncheiere. Art. 132 Dup finalizarea procedurii de lichidare, notarul public va elibera certificatul de motenitor, n masa succesoral urmnd a fi evideniat produsul net al lichidrii. Art. 133 Partajul succesoral ntre motenitori se poate face numai dup emiterea certificatului de motenitor eliberat dup lichidare.

15

PROCEDURA DIVORTULUI PE CALE NOTARIALA Art. 137 (1) Procedura divorului prin acordul soilor este de competena notarului public, n condiiile legii. (2) nainte de verificarea competenei teritoriale, notarul public va verifica dac legea aplicabil divorului pentru cstoria solicitat a fi desfcut prin cererea primit este legea romn. (3) n cadrul procedurii notariale de divor, notarul public pronun una dintre urmtoarele soluii: a) admiterea cererii de divor; n acest caz, notarul public emite ncheierea de admitere a cererii de divor i elibereaz certificatul de divor; b) respingerea cererii de divor; n acest caz, notarul public emite ncheierea de respingere a cererii de divor. (4) n certificatul de divor se vor consemna desfacerea cstoriei prin acordul soilor, n faa notarului public, numele de familie pe care fotii soi le vor purta dup divor, precum i, dup caz, meniunile privind acordul parental referitor la minorii rezultai din cstorie.

Divorul prin acordul soilor (ca modalitate de ncetare a cstoriei) se poate realiza prin alegerea uneia dintre cele trei proceduri distincte prevzute de noul Cod civil: divorul prin acordul soilor pe cale judiciar; divorul prin acordul soilor pe cale administrativ; divorul prin acordul soilor prin procedura notarial.

Toate cele trei proceduri existau n legislaia noastr i anterior intrrii n vigoare a noului Cod civil, ns ultimele dou sunt de dat foarte recent, fiind introduse prin Legea nr.202/2010 privind unele msuri pentru accelerarea soluionrii, n pregtirea intrrii n vigoare a noului Cod civil. n acelai timp, avantajele celor dou proceduri este dat de soluionarea mai rapid a unor cereri care anterior intrau n competena exclusiv a instanelor judectoreti, precum i prin costuri mai reduse pentru prile implicate. Noul Cod civil reglementeaz, n continuare, cele trei proceduri de divor, principalul element de noutate fa de procedura anterioar fiind faptul c, procedura notarial a divorului (nu i cea pe cale administrativ) poate fi folosit de acum i n cazul n care exist copii minori din cstorie, din afara cstoriei sau adoptai. Pn la intrarea n vigoare a noului Cod civil, procedura divorului pe cale administrativ sau prin procedura notarial putea fi folosit numai n cazul n care soii care doreau s divoreze nu aveau copii din cstorie, din afara cstoriei sau adoptai. Procedura divorului prin acordul soilor pe cale judiciar poate fi folosit, ca i pn acum, indiferent dac soii au sau nu copii din cstorie, din afara cstoriei sau adoptai. Prin urmare, n cazul n care exist acordul soilor pentru desfacerea cstoriei poate fi folosit, n funcie de ndeplinirea condiiilor necesare, oricare dintre cele trei proceduri. Fiind vorba de divorul prin acordul soilor, acetia trebuie s aleag mpreun una dintre cele trei proceduri de divor prin acordul soilor. Odat aleas una dintre aceste proceduri, aceasta va fi cea sub care se va realiza desfacerea cstoriei, nefiind admisibil apelarea, n acelai timp i la o alt procedur de divor prin acordul soilor. Numai n cazul n care, n timpul derulrii

16

procedurii alese, ntre cei doi soi intervin nenelegeri, notarul public sau, n funcie de procedura aleas, ofierul de stare civil va nceta desfurarea oricror acte n dosarul respectiv i va ndruma soii s se adreseze instanei judectoreti, deoarece condiiile iniiale s-au schimbat odat cu apariia nenelegerii dintre soi cu privire la aspecte legate de divor. Condiiile necesare pentru alegerea procedurii divorului pe care notarial: cei doi soi s fie de acord cu divorul, precum i cu toate efectele care rezult din acesta: att personale, ct i patrimoniale. Acordul soilor cu privire la aceste aspecte va fi realizat printr-un act distinct, ncheiat n faa notarului; In cazul n care exist copii din cstorie, din afara cstoriei sau adoptai: soii s convin (tot printr-un act distinct) asupra tuturor aspectelor referitoare la: - numele de familie pe care s l poarte dup divor, - exercitarea autoritii printeti de ctre ambii prini, - stabilirea locuinei copiilor dup divor, - modalitatea de pstrare a legturilor personale dintre printele separat i fiecare dintre copii, - stabilirea contribuiei prinilor la cheltuielile de cretere, educare, nvtur i pregtire profesional a copiilor. Precizri: n vederea verificrii ndeplinirii celei de-a doua condiii, se va realiza i un raport de anchet social (de ctre autoritatea tutelar). Dac din acest raport rezult c acordul soilor privind exercitarea n comun a autoritii printeti sau cel privind stabilirea locuinei copiilor nu este n interesul copilului, notarul public va nceta derularea procedurii i va ndruma soii s se adreseze instanei de judecat. Notarul procedeaz astfel deoarece, fiind vorba de interesul copilului, orice aspecte care ar putea aduce prejudicii acestor interese trebuie aduse la cunotina instanei de tutel i familie, singura competent s decid cu privire la aceste probleme. Dac nu sunt ndeplinite condiiile menionate mai sus, notarul public respinge cererea de divor. n acest caz: 1) soii se pot adresa cu cererea de divor instanei de judecat, pentru a dispune desfacerea cstoriei prin acordul lor sau n baza unui alt temei prevzut de lege; 2) pot solicita instanei judectoreti repararea prejudiciului produs prin refuzul abuziv al notarului public de a constata desfacerea cstoriei prin acordul soilor i de a emite certificatul de divor. Competena de soluionare a cererii de divor pe cale notarial: notarul public de la locul cstoriei sau al ultimei locuine comune a soilor. Actul constatator al divorului prin acordul soilor pe cale notarial: certificatul de divor eliberat de notarul public competent. Notarul public va nainta de ndat o copie certificat a certificatului de divor la primria locului unde s-a ncheiat cstoria, spre a se face meniune n actul de cstorie.

17

Procedura de divor: - fiind vorba de un acord ntre cei doi soi, depunerea cererii de divor se face mpreun sau prin mandatar cu procur autentic; - dup nregistrarea cererii, notarul public le acord celor doi soi, un termen de reflecie de 30 de zile (la fel procedeaz, de altfel, i instana judectoreasc, respectiv ofierul de stare civil); - dup expirarea termenului de 30 de zile, soii se prezint personal n faa notarului public, care verific dac soii insist, n cunotin de cauz, asupra cererii lor de divor; - n cazul n care soii au copii (din cstorie, din afara cstoriei sau adoptai), notarul public va dispune ntocmirea raportului de anchet social i va asculta n mod obligatoriu copilul care a mplinit 10 ani; - dup ce constat c soii i menin cerea de divor, notarul public elibereaz certificatul de divor. Precizare: Dac soii nu se neleg asupra numelui de familie, asupra modului n care i vor exercita autoritatea printeasc, precum i n orice alte situaii n care cei doi soi nu se neleg, notarul public va emite o dispoziie de respingere a divorului i i va ndruma pe soi s se adreseze instanei judectoreti.

PROCEDURI NOTARIALE UZUALE 1. Legalizarea semnaturilor si sigiliilor Art. 147 (1) Notarul public poate legaliza semntura prilor numai pe nscrisurile pentru care legea nu cere form autentic ca o condiie de valabilitate a actului, cu respectarea dispoziiilor din prezenta lege. (2) Pentru legalizarea semnturii, prile vor prezenta exemplarele nscrisului nesemnate. (3) Notarul public va identifica prile, se va convinge c acestea cunosc coninutul nscrisului, dup care le va cere s subscrie n faa sa toate exemplarele nscrisului. (4) n ncheiere se va arta c s-au ndeplinit condiiile eseniale ale legalizrii de semntur, n sensul art. 84 lit. g), prin urmtoarele meniuni: a) data (anul, luna, ziua); b) numele prii i faptul prezentrii ei n persoan; c) constatarea subscrierii n faa notarului public a tuturor exemplarelor nscrisului. (5) La cererea prii, notarul public poate legaliza specimenul de semntur al persoanei care se va prezenta personal la sediul biroului notarial i care va semna n faa notarului public. (6) Pentru legalizarea sigiliului, partea l va prezenta notarului public care, dup verificare, va ntocmi ncheierea de legalizare. In cazul acestor proceduri, notarul nu mai are obligatia de a constata valabila exprimarea vointei partilor, el marginandu-se doar la a stabili ca partile sunt aceleasi cu cele ce au subscris (semnat) actul.

18

Avantajul folosirii acestor proceduri consta in simplificarea cerintelor privitor, atat la actele prealabile incheierii lor, cat si a procedurii propriu-zise, forta probanta a actului rezultat fiind similara, insa, cu cea a inscrisului autentic. Marele neajuns al actelor incheiate in cadrul acestor proceduri este acela al lipsei caracterului executoriu, inscrisul rezultat neputand fi pus in executare decat pe calea actiunii in instanta. Trebuie subliniat faptul ca, in cazul legalizarii semnaturii reprezentarea nu poate opera partea urmand sa se prezinte personal in fata notarului pentru a-si depune semnatura. Pe de alta parte, persoanele care, din orice motiv, nu pot semna nu vor putea apela la aceasta procedura singura solutie fiind, in ceea ce le priveste, incheierea actului in forma autentica. 2. Darea de data certa unor inscrisuri Art. 148 (1) nscrisul cruia urmeaz s i se dea dat cert se ntocmete n numrul de exemplare cerut de parte. (2) n ncheiere se va arta c s-au ndeplinit condiiile eseniale pentru dare de dat cert, n sensul art. 84 lit. g), prin urmtoarele meniuni: a) data (anul, luna, ziua), iar la cererea prii, i ora; b) starea n care se afl nscrisul i particularitile acestuia; c) denumirea nscrisului aa cum apare n acesta sau, n lips, o denumire corespunztoare raportului juridic constatat de acel nscris. Data, ca element al actului, face dovada intre partile contracte pana la proba contrara; insa, potrivi tart 1883 cod civilin cazul datei inscrisurilor sub semnatura privata, acestea nu sunt opozabile tertilor decat din ziua in care actul a obtinut data certa. Darea de data certa a inscrisului sub semnatura privata prezentate de parti notarului se constata printr-o incheiere care va contine, potrivit art. 90 din Lege, urmatoarele mentiuni: data (anul, luna, ziua), iar in unele cazuri si ora; starea in care se afla inscrisul. In cazul acestei proceduri nu este necesara stabilirea identitatii, domiciliului si capacitatii partilor, iar notarul nu este obligat a pastra un exemplar in arhiva.

3. Constatarea unor fapte Art. 149 (1) Notarul public poate certifica urmtoarele fapte pe care le constat personal: a) faptul c o persoan se afl n via; b) faptul c o persoan se afl ntr-un anumit loc; c) faptul c persoana din fotografie este aceeai cu persoana care cere certificarea;

19

d) faptul c o persoan, ca urmare a unei somaii sau notificri, s-a prezentat ori nu ntr-o anumit zi i la o anumit or ntr-un anumit loc, precum i declaraia acesteia; e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sori, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entiti autorizate n conformitate cu acte normative speciale, dac nu sunt date, prin lege, n competena altor organe; f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dac nu sunt date, prin lege, n competena altor organe; g) certificarea altor fapte care nu sunt date n competena exclusiv a altor organe. (2) n ncheiere se va meniona i ora constatrii, precum i fapta care se certific. Art. 150 (1) Notarul public certific, la cerere, procesele-verbale sau hotrrile organelor colegiale ale oricror forme asociative, printr-o ncheiere n care se vor meniona data i locul ntrunirii, precum i faptul semnrii procesuluiverbal sau a hotrrii de ctre unul ori mai muli dintre participani. (2) n vederea certificrii proceselor-verbale i hotrrilor, notarul public stabilete calitatea i identitatea semnatarilor acestora.

CERTIFICAREA UNOR FAPTE CONSTATATE DE NOTAR faptul ca o persoana se afla in viata; faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc; faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care a cerut autentificarea; faptul ca o persoana, ca urmare a unei situatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o In cazul primelor doua situatii, notarul public va proceda la identificarea persoanei in conditiile art. 50 din Lege. Certificarea faptului ca persoana din fotografie este aceeasi cu cea care cere certificarea - partea va depune atatea exemplare ale fotografiei, cate doreste a fi certificate, plus unul pentru arhiva. Fotografiile trebuie sa fie de data recenta. Certificarea faptului ca o persoana chemata sa se prezinte la sediul biroului notarial s-a prezentat sau nu este obligatoriu ca, in prealabil, acelei persoane trebuie sa i se fi adus la cunostinta somatia printr-o comunicare facuta de executorul judecatoresc. La cererea de indeplinire a actului, partea va anexa o copie a somatiei precum si procesul verbal ce atesta inmanarea ei. Notarul public va verifica legalitatea comunicarii facute de executorul judecatoresc si va dispune, dupa caz, repetarea ei daca constata neregularitati (afara de cazul in care persoana somata se prezinta la notariat, acoperind astfel viciile de procedura). In somatie este necesar sa se fi aratat actul pe care partile urmau sa-l incheie la notariat, sediul acestuia si ora la care partea trebuie sa se prezinte.

anumita ora la sediul biroului notarial precum si declaratia acesteia.

20

La ora aratata in somatie, notarul public dispune sa se strige de 3 ori, la intervale de cate cinci minute, numele si prenumele persoanei somate. Daca partea se prezinta, declaratia acesteia va fi consemnata in incheiere, iar daca nu se prezinta sau refuza sa semneze incheierea, notarul public va face mentiune despre aceasta, aratand in incheiere si motivele ce au determinat refuzul. In cadrul incheierii, intocmita in numarul de exemplare solicitat de parti, plus unul pentru arhiva, se vor trece, pe langa aspectele comune si urmatoarele mentiuni: a) b) c) motivul incheierii actului la sediul biroului notarial; situatia de fapt certificata; persoanele prezente in fata notarului public. 4. Procedura legalizarii copiilor de pe inscrisuri Art. 151 (1) Notarul public elibereaz copii legalizate numai de pe nscrisurile originale prezentate de pri, astfel cum au fost emise n starea lor iniial, dup confruntarea copiei cu originalul. (2) n cazul legalizrii copiei de pe acte de identitate sau titluri de cltorie, n ncheierea de legalizare se va meniona scopul n care urmeaz a fi folosit copia. (3) Se pot legaliza copii att de pe un nscris original n ntregime, ct i de pe pri determinate ale acestuia, cu condiia s nu se denatureze nelesul integral al nscrisului. (4) Pe copie, nainte de a se reda coninutul actului, se va meniona EXTRAS, iar n ncheierea de legalizare a acesteia se va face meniunea corespunztoare. (5) n cererea pentru legalizarea copiei se va identifica nscrisul, precizndu-se numrul de exemplare cerut de parte. Un exemplar al copiei legalizate se va reine la dosar. (6) Copiile certificate/legalizate eliberate din arhivele notariale sunt valabile 6 luni. (7) n ncheiere se va arta c s-au ndeplinit condiiile eseniale ale legalizrii copiei, n sensul art. 84 lit. g), prin urmtoarele meniuni: a) atestarea conformitii copiei cu nscrisul prezentat; b) starea n care se afl nscrisul; c) semntura secretarului care a fcut colaionarea; d) denumirea nscrisului aa cum apare n acesta sau, n lips, o denumire corespunztoare raportului juridic constatat de acel nscris. (8) Dac se legalizeaz un nscris sub semntur privat sau din arhiva biroului notarial, n ncheiere se va face meniune expres n acest sens. (9) n cazul n care confruntarea copiei cu originalul nscrisului cere o pregtire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntrii efectuate de ctre un expert desemnat de notar, potrivit legii. n acest caz, ncheierea este semnat i de expert. (10) Copii legalizate din arhiva biroului notarial de pe actele emise de notarul public se elibereaz numai prilor, succesorilor i reprezentanilor acestora, precum i celor care justific un drept sau un interes legitim. Fotocopierea

21

se face de pe originalul din arhiv, cu toate meniunile i modificrile aduse originalului pn la data eliberrii copiei legalizate. (11) n vederea legalizrii copiei unui nscris original ntocmit ntr-o alt limb dect cea romn, acel nscris va fi tradus n limba romn de un traductor i interpret autorizat. Copia legalizat de pe nscrisul original, nsoit de traducerea n limba romn, va fi eliberat prii n numrul de exemplare solicitat. Un exemplar din acestea se pstreaz n arhiva notarului. Efectuarea i legalizarea traducerilor Art. 152 (1) Pentru efectuarea traducerii, dac aceasta nu este fcut de notarul public autorizat n acest scop, traductorul atestat potrivit legii, care a ntocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semntura traductorului. Legalizarea semnturii traductorului se poate face i dup specimenul de semntur depus la biroul notarului public. (2) Dac nscrisul se traduce din limba romn ntr-o limb strin sau dintr-o limb strin n alt limb strin, att certificarea traducerii, ct i legalizarea semnturii traductorului de ctre notarul public se vor face i n limba strin n care se face traducerea. Competenta de solutionare revine doar notarului public in biroul caruia s-a intocmit acel act. Daca actul nu mai exista, notarul public care a instrumentat cazul va putea, dupa citarea partilor, sa reconstituie actul. In cadrul incheierii notarul va mentiona: identitatea partilor ; mentiunea luarii cosimtamantului acestora; determinarea inscrisului ce face obiectul reconstituirii sau eliberarii de duplicat; numarul de exemplare eliberate. In cazul eliberarii de duplicate incheierea se va face intr-un singur exemplar care se va pastra in arhiva biroului notarial. Daca partile nu se prezinta iar procedura de citare nu este legal indeplinita ori acestea, prezente fiind, nu cad de acord sau din orice alte motive, reconstituirea sau emiterea duplicatului nu se poate face de catre notarul public, competenta de solutionare a cererii revine judecatoriei in circumscriptia careia se afla biroul notarial. 5. Primirea in depozit a unor documente/ valori Art. 153 (1) La primirea n depozit a bunurilor, nscrisurilor i a documentelor prezentate de pri, precum i a sumelor de bani, a altor bunuri, nscrisuri sau documente gsite cu ocazia inventarului succesoral, notarul public va meniona, n ncheiere, c s-au ndeplinit condiiile eseniale ale primirii n depozit, n sensul art. 84 lit. g), prin urmtoarele meniuni: a) data depunerii (anul, luna, ziua), iar la cererea prii, i ora;

22

b) identificarea nscrisurilor sau a bunurilor predate, artndu-se toate datele necesare n acest scop; c) numele deponentului i al persoanei creia trebuie s i se elibereze nscrisurile sau bunurile; d) termenul de pstrare. (2) Notarul public poate apela la o societate specializat n scopul ndeplinirii procedurii prevzute la alin. (1). Dac notarul public va considera c nu poate asigura condiiile optime pentru ndeplinirea respectivei proceduri, poate refuza ndeplinirea acesteia.

PUBLICITATEA IMOBILIARA Notiuni introductive Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care seevidentiaza situatia materiala si juridica a imobilelor, n mod public, pentru a ocroti securitatea statica sisecuritatea dinamica a circuitului civil referitor la asemenea bunuriPublicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice care au ca scop evidenta siopozabilitatea fata de terti a actelor juridice prin care se constituie, se transmit si se sting drepturile reale imobiliare. Datorita conditiilor istorice, n tara noasta nu a existat un sistem unic de publicitate imobiliara, cidoua asemenea sisteme, dupa cum urmeaza: Sistemul personal de publicitate imobiliara, n vechiul Regat al Romniei, nainte de 1918; Sistemul real de publicitate, n Transilvania, Banat, Crisana, Bucovina de Sud, Bucuresti, Ilfov si Constanta. Prin Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare,cu modificarile si completarile ulterioares-a adoptat sistemul real de publicitate imobiliara, bazat pe institutia cartilor funciare; noua reglementareavea ca scop introducerea unui sistem unic si unitar de publicitate imobiliara pentru ntreaga tara, care sanlocuiasca sistemele de publicitate existente Necesitatea publicitatii imobiliare Admiterea n circuitul civil a proprietii private a fcut necesar revenirea la principiile drepturilor reale i implementarea unor instituii noi pentru protejarea dreptului de proprietate, negat n perioada anterioar. Necesitate aprrii dreptului de proprietate i a securizrii tranzaciilor imobiliare, deci a circuitului civil al imobilelor a impus resuscitarea unor instituii considerate desuete din Codul civil, cum ar fi vnzarea-cumprarea imobilelor, locaiunea/arenda, servituile, superficia etc. n plus, era necesar i crearea mecanismului de eviden a imobilelor, de nregistrare a acestora i, totodat, de nscrierea drepturilor asupra lor. Potrivit principiilor consensualismului i autonomiei de voin a prilor,transmiterea dreptului real se produce prin simpla exprimare a consimmntului prilor, prin realizarea acordului de voin al acestora, fr a fi necesar ndeplinirea unei formalitisuplimentare ori remiterea material a bunului. Chiar dac actul juridic nu produce efectefa de teri n sensul c, pe de o parte, drepturile rezultate din actul juridic nu se nasc n

23

patrimoniul acestora, iar pe de alt parte terii nu pot fi obligai printr-un act juridic la acrui ncheiere nu au participat totui acetia vor avea obligaia de a respecta existena lor ca realitate social i juridic a situaiilor juridice create prin voina prilor care au participat la ncheierea actului juridic, personal sau prin reprezentant. Prin publicitatea imobiliar se urmrete, n primul rnd, s se asigurecertitudinea constituirii i transmisiunii drepturilor reale imobiliare, prin aducerea lacunotina persoanelor interesate a situaiei juridice a bunurilor asupra crora poartdrepturile reale; pe aceast cale, se evit transmisiunile succesive, care urmresc fraudarea intereselor terilor. n al doilea rnd, se urmrete realizarea unei evidene ample a bunurilor imobile, eviden tehnic, economic i juridic, care s permit utlizarea i exploatareaeficient i identificarea acestor bunuri. n al treilea rnd, se permite organelor statului s exercite o cunoatere permanent a tuturor elementelor necesare constituirii sistemului de impozitare i taxare, pentru a evidenia permanent situaia juridic a imobilelor. n al patrulea rnd, prin acest sistem sunt ocrotite drepturile persoanelor care ar dori s dobndeasc bunuri imobile, ntruct aceste persoane pot verifica i se potinforma permanent cu privire la situaia juridic real a imobilelor pe care sunt interesate sle dobndeasc. Funcia esenial a sistemelor de publicitate imobiliar este aceea deinformare a terilor, astfel nct orice persoan interesat s poat avea posibilitatea de a luacunotin despre un act sau fapt juridic, despre o sitaie sau o stare ori despre o modificaresau schimbarea unei realiti juridice.Referitor la drepturile subiective civile patrimoniale, vom prezenta succintnotiunea si clasificarea acestor drepturi, pentru a ne reaminti aceste notiuni parcurse incadrul cursurilor de drept civil din anii anteriori de studiu. ART. 1 Lg7/1996 (1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe ntregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara; c) furnizarea de date institutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare; d) contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar. (5) Prin imobil, n sensul prezentei legi, se ntelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinnd unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic. ART. 3 (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita n continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, n subordinea Guvernului si n coordonarea primministrului,printr-un consilier de stat.

24

(2) La nivelul fiecarui judet si n municipiul Bucuresti se nfiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite n continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica n subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara. (3) n subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara, denumit n continuare birou teritorial, sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale. n sistemul crilor funciare,dobndirea de drepturi reale imobiliare poate avea loc numai dac exist cumulativ consimmntul prilor i nscriera n cartea funciar(art.17. L.c.f.);cerine din care rezult regula efectului constitutiv de drepturi reale imobiliare al nscrierilor n cartea funciar. Numai prin excepie unele drepturi reale imobiliare i anume,cele izvorte din succesiune,accesiune, vnzare silit i expropriere, se dobndesc fr nscriere n cartea funciar(art. 26.L.c.f.) n ceea ce privete drepturile personale, faptele i raporturile juridice, limitativ prevzute de lege, nscrierile n cartea funciar au efect de opozabilitate fa de teri(art.30 L.c.f.), adic un efect similar cu cel al nscrierilor n registrele de transcripiuni i inscripiuni (opozabilitate erga omnes). Obiectul crii funciare este concretizat scriptic n nscrierile din cele trei pri ale crii referitoare la descriera imobilului,drepturile reale imobiliare,sarcinile,drepturile personale,faptele i raporturile juridice supuse,conform legii,nscrierilor. Drepturile tabulare sunt raporturi de drept care izvorsc sau se dobndesc prin nscriera n cartea funciar. Ele sunt drepturi reale deoarece se exercit de ctre titularii lor direct asupra bunului nemictor,fr concursul altor persoane. Drepturile tabulare sunt"drepturi absolute,adic opozabile tuturor (erga omnes) i care ndreptesc pe titularii lor s exercite i s obin,astfel,realizarea atributelor corespunutoare privitor la un lucru,fr intervenia activ a altor persoane care,ca subiecte pasive,sunt obligate numai a nu face nimic de natur a stnjeni exerciiul acestor atribute de ctre titularul dreptului real". Drepturile reale imobiliare se mpart n: a) drepturi reale imobiliare principale,care au o existen juridic de sine stttoare,cum sunt: - dreptul de proprietate, - dreptul de superficie, - dreptul de uzufruct, - dreptul de uz, - dreptul de abitaie i - dreptul de servitute.

25

b) drepturi reale imobiliare accesorii care,servind ca o garanie real unor drepturi de crean, au o existen juridic subordonat drepturilor principale , cum sunt : ipoteca i privilegiul. Drepturile tabulare patrimoniale, faptele i alte raporturi juridice funciare. n cartea funciar se mai nscriu anumite drepturi patrimoniale i sarcini reale, care dobndesc o rigoare absolut , dar care nu se transform n drepturi reale.

Inscrierea de Carte Funciara ART. 24 Lg. 7/1996 (1) nscrierile n cartea funciara sunt: intabularea, nscrierea provizorie si notarea. (2) Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor nscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de nscriere n cartea funciara, de prezenta lege si de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale. (3) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor nscrie n cartea funciara pe baza nscrisului autentic notarial sau a certificatului de mostenitor, ncheiate de un notar public n functie n Romnia, a hotarrii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau pe baza unui act emis de autoritatile administrative, n cazurile n care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis n mod valabil. (4) Drepturile reale nscrise n baza unor acte juridice n care partile au stipulat rezilierea sau rezolutiunea n baza unor pacte comisorii se radiaza n baza unei: a) declaratii n forma autentica a partilor; b) ncheieri ntocmite n forma autentica prin care notarul public constata ndeplinirea pactului comisoriu; c) hotarri judecatoresti irevocabile. Noiunea de nscriere, n accepiunea larg, se refer la toate meniunile efectuate n documentele de carte funciar - date, nregistrri, descrieri i consemnri - de la nregistrarea cererii n registrul de intrare, cu privire la descrierea imobilelor, artarea proprietarului sau a proprietarilor succesivi, a titularilor de alte drepturi reale, a sarcinilor, a drepturilor personale, actelor, faptelor i strilor. personale aflate n legtur cu imobilele respective, a radierilor i rectificrilor, pn la nchiderea tot prin nscris a crii funciare. n sens restrns, nscrierile de carte funciar se refer numai la meniunile din cartea funciar, fcute de un funcionar public competent, care au ca obiect descrierea imobilelor, artarea drepturilor reale corespunztoare, consemnarea actelor sau faptelor juridice privitoare la starea i capacitatea persoanelor, precum i a altor raporturi juridice n legtur cu imobilele respective. n ali termeni, stricto sensu, prin nscrierile de carte funciar se nteleg numai meniunile din cartea funciar propriu-zis, nu i cele existente n alte documente de carte funciar. Dup obiectul lor, nscrierile sunt de trei feluri : intabularea, nscrierea provizorie i notarea. Distincia realizat de Noul Cod Civil ntre tipurile de nscrieri n cartea funciar are la baz obiectul acestora, i anume dac este vorba de drepturi reale imobiliare sau alte drepturi, fapte sau raporturi juridice n legtur cu imobilul nscris, n respectarea principiului publicitii integrale. Pe cale de consecin, art. 876 din Noul

26

Cod Civil statueaz c drepturile tabulare pot forma obiectul ntabulrii i al nscrierii provizorii, iar celelalte drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice legate de imobilul nscris pot forma obectul notrii. Un alt criteriu are n vedere condiionarea nscrierilor de justificarea lor ulterioar, existnd astfel nscrierea definitiv (perfect) i nscrierea provizorie (imperfect sau condiional). nscrierile definitive presupun c efectele lor se produc de la data nregistrrii cererii de nscriere la biroul de cadastru i publicitate imobiliar, pe cnd cele provizorii i produc efectele prin raportare la data nregistrrii cererii, sub condiia i n msura justificrii ulterioare. Dup efectele juridice produse, nscrierile se mpart n nscrieri cu efect translativ sau constitutiv de drepturi ( constitutive), nscrieri cu efect de opozabilitate fa de teri ( cvasi-constitutive) i nscrieri cu efect de informare pentru teri ( declarative). Dac dreptul real ce urmeaz a fi nscris n cartea funciar este afectat de modaliti, pentru a se determina felul nscrierii trebuie s se fac distincie n funcie de tipul modalitii actului juridic. n acest sens, art. 882 NCC consacr soluia conform creia drepturile reale afectate de condiie- suspensiv11 sau rezolutorie12 nu pot forma obiectul ntabulrii, ci doar al nscrierii provizorii, deoarece existena dreptului ( respectiv eficacitatea sau desfiinarea sa) depinde de un eveniment viitor i nesigur ca realizare, motiv pentru care nscrierea nu poate avea un caracter definitiv. Intabularea

ntabularea este nscrierea avnd ca obiect drepturi reale imobiliare care produce efecte imediate i definitive, de la data nregistrrii cererii de nscriere.Potrivit unei alte definiii, ntabularea reprezint acea form de nscriere prin care se modific starea juridic a unui drept real imobiliar, prin strmutare, constituire sau stingere, cu valoare de titlu definitiv din momentul nregistrrii cererii de nscriere, capt un caracter de opozabilitate fa de teri. Prin raportare la efectul constitutiv sau transativ al nscrierilor n cartea funciar, introdus prin art. 885 i art. 885 NCC, ntabularea poate fi definit ca fiind nscrierea efectuat n cartea funciar n mod definitiv, prin care se dobndesc, se modific sau se sting drepturi reale imobiliare, de la data nregistrrii cererii de nscriere. Caracterul definitiv al acestui tip de nscriere a impus soluia interdiciei de ntabulare a drepturilor afectate de o condiie suspensiv, incluzndu-se n sfera interdiciei, cu titlu de noutate, i a drepturilor afectate de o condiie rezolutorie. n schimb, legiuitorul a permis ntabularea drepturilor reale afectate de un termen extinctiv sau de sarcina liberalitii, deoarece n aceste cazuri dreptul este cert la momentul nscrierii, fiind totodat sigur ncetarea exerciiului acestuia la mplinirea termenului, precum i revocarea acesteia n ipoteza nendeplinirii sarcinii. Regula n materia nscrierilor drepturilor reale imobiliare n cartea funciar o constituie acest tip de nscriere definitiv, deoarece art. 881 alin. 3 NCC prevede expres c nscrierea provizorie intervine numai n cazurile limitativ prevzute de lege, ceea ce nseamn c ori de cte ori legiuitorul nu dispune n sens contrar, drepturile reale imobiliare se intabuleaz definitiv, necondiionat.

27

Conditii de forma pt intabulare ntabularea dreptului real imobiliar se realizeaz pe baz unei cereri de nscrieri nregistrat la autoritatea de cadastru competent. Aceast necesitate a formulrii unei cereri constituie consecina principiului neutralitii sau disponibilitii nscrierilor de carte funciar, deoarece acestea se realizeaz, de regul, la cererea prii interestate i numai, prin excepie din oficiu, n cazurile anume prevzute de lege. Pentru efectuarea ntabulrii, cererea de nscriere trebuie s fie nsoit de nscrisul original sau de o copie legalizat a acestuia n baza cruia se solicit intabularea in cartea funciar. n ceea ce privete actele ce pot constitui temei al ntabulrii, art. 20 din Legea nr.7/1996 prevede c acestea pot fi , actul prin intermediul cruia dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil au fost transmise, actul autoritii administrative care va suplini acordul de voin necesar n vederea nscrierii drepturilor reale imobiliare, sau, dup caz, po hotrre judectoresc definitiv si irevocabil. Prin introducerea art.887 din Noul Cod Civil sunt aduse modificri cadrului legislativ privind acest aspect, n sensul c actele care pot sta la baza nscrierii sunt: actul autentic notarial, hotrrea judectoreasc definitiv, certificat de mo tenitor sau un alt act n cazurile n care legea prevede aceasta ( este cazul, de exemplu al construciilor care se nscriu n cartea funciar n baza autorizaiei de construcie). Odat depus dosarul pentru nscriere, revine n competena registratorului s evalueze dac sunt ndeplinite integral condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc nscrisul original pentru admiterea cererii de ntabulare. Astfel, conform art. 48 din Legea 7/1996, nscrisul original trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii : a) este ncheiat cu respectarea condiiilor de form prevzute de lege; b) identific corect numele sau denumirea prilor i menioneaz codul numeric personal, dac este atribuit, numrul de identificare fiscal, codul de nregistrare fiscal ori codul unic de nregistrare, dup caz, atribuit acestora; c) individualizeaz imobilul printr-un numr de carte funciar i un numr cadastral sau topografic, dup caz; d) este nsoit de o traducere legalizat, dac actul nu este ntocmit n limba romn. n cazul actului autentic notarial, acesta trebuie s fie ncheiat de un notar public n funcie n Romnia; e) este nsoit, dup caz, de o copie a extrasului de carte funciar pentru autentificare, a extrasului de carte funciar pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza ntocmirii actului, cu excepia cazului n care se face meniune despre acestea n cuprinsul actului; f) este nsoit de dovada achitrii tarifului de publicitate imobiliar, cu excepia scutirilor stabilite prin lege sau a situaiei n care dovada ncasrii tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale ncheiate potrivit art. 8 alin. (5) i (6); g) ndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin egi speciale, a cror verificare se afl n competena registratorului. Registratorul admite sau respinge cererea de ntabulare n funcie de cum au fost ndeplinite sau nu cerinele artate. Atunci cnd cererea de ntabulare este respins, registratorul consemneaz motivele ntr-o ncheiere de carte funciar. ncheierea de admitere sau respingere, motivat n fapt i n drept se menioneaz pe cererea de nscriere,

28

se noteaz n cartea funciar i se comunic din oficiu, n termen de 20 zile de la data pronunrii i nu mai trziu de 60 de zile de la data nregistrrii cererii. ncheierea este supus cilor ordinare de atac, dup cum petitorul consider c a fost sau nu nedreptit. Aceste ci de atac sunt cele de drept comun . De exemplu, apelul depus la oficiul de cadastru i publicitate imobiliar, care se nscrie n registrul de intrare, se noteaz n partea a treia a colii i se nainteaz sub forma unui dosar, tribunalului judectoresc spre soluionare. Efectele intabularii Dac prin reglementrile statuate prin Decretul nr.115/1938 si ulterior prin Legea 7/1996, nscrierea dreptului de proprietate n cartea funciar avea un efect declarativ, scopul primordial al acestei operaiuni juridice fiind acela de a asigura opozabilitatea dreptului nscris fa de teri, din perspectiva Noului Cod Civil, ntabularea dobndeste un caracter constitutiv, drepturile reale asupra imobilelor, supuse nscrierii potrivit legii, putndu-se dobndi, att ntre pri, ct si fa de teri, numai prin nscrierea n cartea funciar, n temeiul actului sau faptului ce justifica nscrierea. Aceast modificare este deosebit de important deoarece n practic ea va nsemna c o persoan care a dobndit dreptul de proprietate asupra unui imobil, dar nu a urmrit nscrierea acestuia n cartea funciar, nu va fi considerat titular a dreptului de proprietate asupra respectivului imobil. n esen, nscrierea n cartea funfunciar va avea un efect constiuttiv de drepturi i nu unul de opozabilitate. Art. 21. regulament 635 (1) Pn la finalizarea lucrrilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorial, nscrierea n cartea funciar are efect de opozabilitate, cu excepia notrilor prevzute de art. 903 Cod civil care au efect de informare. (2) Drepturile reale tabulare se sting sau se pierd prin nscrierea radierii acestora din cartea funciar. (3) Efectul nscrierii se produce din momentul nregistrrii cererii de nscriere a actului respectiv n Registrul General de Intrare Inscrirea provizorie

nscrierea provizorie este forma de nscriere prin intermediul creia are loc transmiterea, constituirea, modificarea sau stingerea unui drept real imobiliar i care trebuie justificat pentru a putea deveni opozabil fa de teri. Potrivit unei alte definiii, nscrierea provizorie este nscrierea avnd ca obiect drepturi reale imobiliare care devin opozabil terilor cu rangul determinat de cererea de nscriere, ns numai sub condiia i n msura justificrii lor. Aceast nscriere mai este cunoscut n doctrin i n practica judiciar sub denumirea de prenotare ( din it. prenotation care nseamn rezervare, reinere a unui loc n prealabil) sau ntabulare imperfect, fiind ntr-un fel, premergtoare ntabulrii, n anumite cazuri, n funcie de rolurile pe care le ndeplinete. Acest tip de nscriere are o existen efemer, deoarece urmeaz s se transforme ntr-o nscriere definitiv, adic ntr-o ntabulare. Inscrierea provizorie produce efecte asemanatoare ntabulrii, ns acestea se produc

29

condiionat de conduita ulterioar a titularului ceea ce nseamna ca nu se produc pe deplin si definitiv din momentul nregistrarii cererii. O asemnare ntre ntabulare i nscriere provizorie vizeaz obiectul, care este reprezentat de drepturile tabulare, adic drepturi reale imobiliare nscrise in cartea funciara. Diferena major dintre aceste dou tipuri de nscrieri este reprezentat de momentul producerii efectelor n sensul ca nscrierea provizorie le produce de la data nregistrarii cererii sub condiia i n msura justificrii ei. Prin raportare la ntabulare, nscrierea provizorie apare ca o forma excepional de nscriere n cartea funciar, deoarece intervine numai n cazurile prevazute de lege. Prin raportare la prevederile Legii 7/1996, necesitatea nscrierii provizorii n cartea funciar devine incident n situaiile n care la momentul n care se solicit, dreptul real imobiliar nu poate fi ntabulat, ns ulterior, cnd nscrierea va dobndi caracter definitiv, transformndu-se n ntabulare, va avea data si rangul din momentul nscrierii provizorii. Scopul primordial al nscrierii provizorii este acela de a conferi persoanei interesate certitudine cu privire la dreptul su si de a-l apra de o eventual intabulare a aceluiasi drept de ctre o ter persoan. Funciile33 nscrierii provizorii sunt rezultatul eterogenitii cazurilor n care se poate dispune, acest nscriere putnd ndeplini 3 funcii, i anume: - ca ntabulare imperfect, ndeplinete o funcie cvasi constitutiv - de opozabilitate fa de teri-, ntruct asigur dobndirea, opozabilitatea erga omnes i stingerea dreptului tabular n mod imediat, respectiv din momentul nregistrrii cererii de nscriere, ns sub sarcina i n msura justificrii ei ulterioare. - ca nscriere de sine stttoare, efectele sale se produc n virtutea voinei prilor, dei ar fi fost realizate condiiile pentru obinerea ntabulrii. - ca ntabulare imperfect, inscrierea provizorie a radierii ipotecii ndeplinete i o functie liberatorie, sub rezerva validrii actului de consemnare. Cazuri de inscriere provizorie Cazurile n care poate interveni nscrierea provizorie sunt prevzute limitativ de art. 898 din Noul Cod Civil, ceea ce nseamn c dispoziiile prezentului articol sunt de strict interpretare i aplicare, nscrierea provizorie neputnd fi dispus dect n cazurile anume prevzute de lege. Potrivit art.29 din Legea 7/1996, nscrierea provizorie se putea cere atunci cnd: a)dreptul real ce se cere a fi nscris este afectat de o conditie suspensiv; b) se solicit intabularea unui drept real n temeiul unei hotrri judectoresti ce nu a rmas irevocabil, ci doar definitiv; c) se dobndeste un drept tabular care, anterior, a fost nscris provizoriu; d) debitorul a consemnat sumele pentru care a fost nscris ipoteca si privilegiul imobiliar. n condiiile statuate prin art.898 din Noul Cod Civil, nscrierea provizorie al crei efect const n dobndirea, modificarea sau, dup caz, stingerea unui drept tabular de la momentul nregistrrii cererii, sub condiia si n msura justificrii sale ulterioare, sub sanciunea radierii din cartea funciar att a nscrierii propriu-zise ct si a celorlalte operaiuni de nscriere condiionate de justificarea nscrierii iniiale, poate fi solicitat, n afara altor cazuri prevzute de lege :

30

1. dac dreptul real dobndit este afectat de o condiie suspensiv ori rezolutorie sau dac priveste ori greveaz o construcie viitoare; n cazul nscrierii provizorii avnd ca obiect o construcie viitoare, justificarea acesteia se face n condiiile legii. 2. dac, n temeiul unei hotrri care nu este nc definitiv, partea ce a czut n pretenii a fost obligat la strmutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administreaz bunurile unei alte persoane a fost obligat s dea o garanie ipotecar. 3. dac debitorul a consemnat sumele pentru care a fost nscris ipoteca. 4. dac se dobndete un drept tabular nscris provizoriu. Observm c aceast dispoziie preia parial i completeaz prevederile art.29 alin.2 din Legea nr.7/1996, sub aspectul posibilitii expres stipulate a nscrierii n cartea funciar si a dreptului afectat de o condiie rezolutorie, nu doar suspensiv, precum si a construciilor viitoare sub condiia ca la momentul finalizrii lor, s fie ndeplinite cerinele prevzute de lege pentru ca nscrierea provizorie s poat fi transformat n intabulare, care, dup cum se stie, este singura form de nscriere cu caracter definitiv. Prima parte a art. 898 alin.1 din Noul Cod Civil se refer la situaia nscrierii n cartea funciar a unor drepturi reale imobiliare afectate de o condiie suspensiv, respective rezolutorie. Conditiile inscrierii provizorii Condiiile pentru nscrierea provizorie sunt similare celor prevzute pentru realizarea intabulrii, fiind necesar, n plus, respectarea cerinei ca obiectul acestei nscrieri s se ncadreze n cazurile prevzute de NCC. Astfel, asemntor cu situaia ntabulrii, i nscrierea provizorie se poate cere, conform art.888 din Noul Cod civil, n baza unui nscris autentic notarial, a hotrrii judectoreti rmase definitive, a certificatului de motenitor sau n baza unui alt act emis de autoritile administrative. nscrierea va avea loc doar dac nscrisul original ndeplinete cerinele de validitate ale actului juridic, respectiv cerinele de fond i de form, pentru a putea cpta valoarea unui act juridic cu putere doveditoare conform dreptului comun. i la nscrierea provizorie sunt prevzute cteva cerine speciale care o condiioneaz i care difer n funcie de actul juridic care st la baza ei. Justificarea inscrierii provizorii Ca si n reglementarea Legii 7/1996, condiia sine qua non pentru ca nscrierea provizorie efectuat s se bucure de toate efectele sale firesti este ca ulterior s fie justificat, per a contrario, nscrierea va putea fi radiat la solicitarea oricrei persoane interesate, dreptul respectiv fiind considerat ca inexistent. Justificarea reprezint ndeplinirea cerinelor necesare transformrii nscrierii provizorii n nscriere definitiv, adic n ntabulare. Pentru a se realiza justificarea nscrierii provizorii se cere s se completeze actele avute n vedere la nscriere cu alte nscrisuri suplimentare, astfel nct prin cumulul acestor nscrisuri sa se ajung la ndeplinirea condiiilor cerute pentru intabulare. Nu ntotdeauna cel care dorete s se realizeze nscrierea dreptului su dispune de situaia juridic care s-i permit realizarea acestui lucru, fie din propria vin, fie datorit altor cauze.

31

nscrierea provizorie pregtete ntr-o oarecare msur calea pentru nscrierea definitiv definit ntabulare Interesul practic al nscriere provizorii vizeaz rangul nscrierii, n sensul c aceasta devine opozabil terior cu rangul determinat de cererea de nscriere, sub condiia i n msura justificrii ei. Scopul unei nscrieri provizorii n cartea funciar, i anume efectul de opozabilitate fa de teri, se va produce nu de la data la care s-a realizat justificarea ei, ci, n mod retroactiv, de la data la care s-a inregistrat cererea. n acest mod, cel nscris provizoriu este pus la adpost de riscul ca dreptul cu privire la care el a solicitat nscrierea provizorie s ie ntabulat ulterior pe numele altei persoane. Ca urmare, n cazul justificrii ei, se consolideaz. Efectele inscrierii provizorii ntreaga serie de efecte ce intervin ca urmare a unei intabulri, pot fi atribuit i nscrierii provizorii, nscriere care devine opozabil terilor cu rangul determinat de cererea de nscriere sub condiia i n msura justificrii ei. Producerea efectelor nscrierii provizorii, respectiv dobndirea, modificarea sau stingerea unui drept tabular sunt condiionate de justificarea nscrierii. Practic, efectele nscrierii provizorii, odat justificat, sunt aceleai cu ale intabulrii, ns raiunea acesteia const n obinerea rangului prin raportare la data cererii de nscriere provizorie, iar nu de la data justificrii acesteia. Altfel spus, dup ce este justificat, nscrierea provizorie se transform n intabulare, cu efect retroactiv, de la data nregistrrii cererii, titularul acesteia evitnd intabularea dreptului real imobiliar n favoarea unui ter. n cazul acestui tip de nscriere, se poate afirma, c efectele juridice specifice nscrierii provizorii dubleaz titularii aceluiai drept real nscris n cartea funciar.. Astfel, se poate vorbi de existena a doi titulari ai aceluiai drept tabular, ns, pn la momentul justificrii sau nejustificrii ei, i anume : cel nscris provizoriu ( succesorul tabular) i cel mpotriva cruia s-a ncuviinat nscrierea provizorie (antecesorul tabular). Prin urmare, dac nscrierea provizorie a fost ncuvinat se vor putea svri nscrieri att mpotriva celui ntabulat, ct i mpotriva celui nscris provizoriu. Dac nscrierea provizorie a fost justificat, se vor radia, din oficiu, nscrierile fcute mpotriva titularului ntabulat, dar dac nscrierea provizorie nu a fost justificat, ci radiat, se vor radia din oficiu nscrierile fcute mpotriva celui nscris provizoriu. Notarea

Notarea, poate fi definit ca nscrierea prin care actele sau faptele juridice privitoare la drepturile personale, la starea i capacitatea persoanelor n legtur cu imobilele cuprinse n cartea funciar devin opozabile fa de teri ori, dup caz, sunt nscrise numai cu titlu informativ. Prin realizarea unei astfel de notri, drepturile de crean nu devin drepturi reale, chiar dac, n anumite cazuri, dobndesc un caracter de opozabilitate erga omnes, ci permite titularului s le valorifice prin diferite modaliti. Pentru a putea desprinde condiiile ce trebuie ndeplinite pentru a se dispune notarea, este util realizarea unei distincii ntre modalitile n care se dispune notarea. Astfel, notarea se poate dispune la cererea prilor

32

interesate, din dispoziia instanelor judectoreti, a organelor de urmrire penal, precum i din oficiu de ctre registratorul de carte funciar, n cazurile anume prevzute de lege. nscrierea notrii la cererea prii interesate se poate dispune n temeiul actelor doveditoare, iar dac la baza notrii st un nscris original, acesta trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de lege ca i n cazul ntabulrii. Dac notarea se va realiza n temeiul unei hotrri judectoreti sau a unei decizii emise de o autoritate administrativ, acesta se va dovedi prin copie legalizat. Notarea din oficiu are drept obiect aciunile i cile de atac n justiie i msurile de indisponibilizare, ns, nimic nu mpiedic notarea acestora la cerere. n concluzie, cerinele legale necesare pentru realizarea oricrui tip de nscriere , respective cele prevzute de art. 47 i art. 48 din Legea nr.701996, trebuie ntrunite i pentru a se putea dispune notare. De asemenea, specificul obiectului fiecrui tip de notare determin existena unor condiii speciale, ce trebuie ndeplinite pentru a fi admis cererea. Obiectul notarii Ca modificare foarte important n materia notrii n cartea funciar, art. 902 din Noul Cod Civil stabilete c drepturile, faptele i raporturile juridice care au legtur cu imobilele devin opozabile prin notarea n Cartea funciar. Avnd n vedere prevederile Noului Cod Civil i raportndu-ne la obiectul fiecrui tip de notare, o grupare sistematic a acestora s-ar putea realiza astfel : Notri ale cror obiect privesc persoana titularului dreptului tabular. Notri ale cror obiecte privesc drepturi personale si alte raporturi juridice n legtur cu imobilele cuprinse n cartea funciar Notri ale cror obiecte privesc aciunile n justiie n legtur cu imobilele nscrise n cartea funciar

Nu este obligatoriu ca aciunile supuse notrii s priveasc un drept real, ci este posibil ca obiectul acestora s l reprezinte alte drepturi, fapte sau raporturi juridice n legtur cu imobilele nscrise. De exemplu, este posibil notarea aciunii n evacuarea chiriaului, ca urmare a expirrii termenului contractual, aciunea n rezilierea contractului de nchiriere pentru neplata chiriei sau aciunea n recunoaterea dreptului de retenie. Un element de noutate n cadrul legislativ actual n materie este adus si prin art.905 Noul Cod Civil, prin care este reglementat procedura si condiiile de notare n cartea funciar a antecontractelor si a pactelor de opiune. Efectele notarii Efectul de opozabilitii fa de teri al notrilor de carte funciar se manifest n msura nscrierii n cartea funciar, putnd fi, astfel, valorificate. Pe aceast cale terele persoane trebuie s respecte drepturile de crean, actele sau faptele notate i s suporte consecinele juridice pe care le produce valorificarea lor. Astfel, cu efect de opozabilitate fa de teri sunt notate n cartea funciar o serie de fapte sau acte prevazute de Noul Cod Civil.

33

Legea permite notarea, la cerere, i a altor acte sau fapte juridice n legtur cu imobilele cuprinse n cartea funciar cu efect de informare fa de terele persoane. n aceste cazuri, notarea este pur informativ, eficacitatea situaiilor juridice respective nu depinde, ns, de notarea n cartea funciar. n aceast categorie pot fi incluse urmtoarele : incapacitatea de exerciiu- art. 903 pct.1 din Noul Cod Civil; calitatea de monument istoric a bunului imobil - ar7. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor de publicitate, adic de informare a terilor n legtur i cu ate acte sau fapte juridice n legtur cu imobilul nscris. Cartea funciar nu scoate imobilul din comerul juridic, orice persoan fiind liber s ncheie i dup notare acte de orice fel asupra drepturilor tabulare. Rolul notrilor permise este acela de a asigura respectarea principiului publicitii integrale i de a face ca situaia juridic real a imobilului s fie pe deplin conturat n cuprinsul crii funciare. n schimb, terii nu ar putea refuza opozabilitatea respectivelor acte sau fapte, deaorece li se opun n puterea legii sau n baza altor formaliti de publicitate speciale. Compunerea CF Coninutul sau structura crii funciare este prezentat foarte clar i concis n cuprinsul art.19 al Legii nr.7/1996: Cartea funciar este alctuit din titlu, indicnd numrul ei i numele localitii n care este situat imobilul, precum i din trei pri: A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor; B. Partea a II-a, referitoare la nscrierile privind dreptul de proprietate; C. Partea a III-a, referitoare la nscrierile privind dezmembrmintele dreptului de proprietate i sarcini. Prin obiectul crii funciare se nelege obiectul nscrierilor fcute n cartea funciar, adic drepturile reale imobiliare i, dup caz, drepturile de crean, actele, faptele sau raporturile juridice n legtur cu imobilele cuprinse n cartea funciar. Drepturile reale imobiliare nscrise n cartea funciar se numesc drepturi tabulare, rapoarte de drept izvorte sau dobndite aadar prin nscrierea n cartea funciar, iar titularii acestor drepturi le pot exercita n mod direct fr concursul altor persoane. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciar i a certificatului de sarcini Art. 65. regulamet 635 (1) Biroul de cadastru i publicitate imobiliar elibereaz extrase de carte funciar pentru informare, extrase de carte funciar pentru autentificare i certificate de sarcini. (2) Extrasul de carte funciar prezint situa ia cadastral juridic a imobilului, respectiv pozi iile active din cartea funciar la momentul ntocmirii acestuia. (3) Extrasul de carte funciar pentru autentificare se elibereaz la cererea notarului public, n vederea autentificrii actelor juridice prin care se constituie, se modific sau se transmite un drept real imobiliar.

34

(4) Extrasul de carte funciar pentru informare se elibereaz la solicitarea oricrei persoane, pentru a face cunoscut situaia cadastral juridic a imobilului la momentul ntocmirii acestuia. Pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale precum i pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita extras de carte funciar pentru informare. (5) Certificatul de sarcini se elibereaz la solicitarea oricrei persoane, nefiind condi ionat de anexarea la cerere a unor documente. Cererea de inscriere Art. 28 Lg.7/1996 (1) Cererea de nscriere n cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi nsotita de nscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui nscriere se cere; copia legalizata se va pastra n mapa biroului teritorial. (2) n cazul hotarrii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila. (3) Cererile de nscriere se vor nregistra de ndata n registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor. (4) nscrierile n cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor n care legea prevede nscrierea din oficiu; cererea de nscriere se va transmite la biroul teritorial n circumscriptia caruia este situat imobilul. ART. 29 (1) n cazul n care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau nscrierea provizorie prin ncheiere, daca nscrisul ndeplineste urmatoarele conditii limitative: a) este ncheiat cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege; b) identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal, daca este atribuit, numarul de identificare fiscala, codul de nregistrare fiscala ori codul unic de nregistrare, dupa caz, atribuit acestora; c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz; d) este nsotit de o traducere legalizata, daca actul nu este ntocmit n limba romna. n cazul actului autentic notarial, acesta trebuie sa fie ncheiat de un notar public n functie n Romnia; e) este nsotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare, a extrasului de carte funciara pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza ntocmirii actului, cu exceptia cazului n care se face mentiune despre acestea n cuprinsul actului; f) este nsotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor stabilite prin lege sau a situatiei n care dovada ncasarii tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale ncheiate potrivit art. 9 alin. (4) si (5);

35

g) ndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a caror verificare se afla n competenta registratorului. (2) Directorul general al Agentiei Nationale poate delega, prin ordin, asistentilor-registratori principali atributiile registratorilor. (3) ncheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare n care urmeaza a se face nscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui n favoarea sau mpotriva caruia s-au facut nscrierile, indiferent de felul lor. ART. 30 (1) Daca registratorul constata ca actele depuse n justificarea cererii de Pagina 20 LEGE (R) 7 13/03/1996 C.T.C.E. P. Neamt LEGIS nscriere n cartea funciara, precum si aceasta din urma nu ntrunesc conditiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o ncheiere motivata. (2) Registratorul va respinge cererea de nscriere a actului juridic a carui nulitate absoluta este prevazuta n mod expres de lege sau pentru nendeplinirea unor conditii speciale prevazute de reglementarile n vigoare. (3) Despre respingerea cererii se face mentiune n registrul de intrare, n dreptul nregistrarii acesteia, precum si n cartea funciara. ART. 31 (1) ncheierea se comunica celui care a cerut nscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul n cauza, n termen de 15 zile de la pronuntarea ncheierii, dar nu mai trziu de 30 de zile de la data nregistrarii cererii. (2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a ncheierii de admitere sau de respingere, n termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza n termen de 20 de zile prin ncheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial n raza caruia este situat imobilul. n vederea solutionarii cererii de reexaminare, persoana interesata va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-sef. (3) mpotriva ncheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) cei interesati sau notarul public pot formula plngere, n termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plngerea mpotriva ncheierii se depun la biroul teritorial si se nscriu din oficiu n cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa nainteze plngerea judecatoriei n a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, nsotita de dosarul ncheierii si copia cartii funciare. (4) Plngerea mpotriva ncheierii se poate depune de cei interesati sau notarul public si direct la judecatoria n a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie n care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului ncheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plngerii n cartea funciara.

36

ART. 35 (1) Notarul public care a ntocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, nscrierea n cartea funciara. n acest scop, va trimite cererea de nscriere a actului respectiv, n ziua ntocmirii lui sau cel mai trziu n urmatoarea zi lucratoare, la biroul teritorial n a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa n cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face n cazul n care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifica sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data nregistrarii cererii, sau, dupa caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum si n cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele nscrise n cartea funciara se va solicita extras de carte funciara pentru informare. (2) n baza extrasului de carte funciara pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operatiunile notariale necesare ntocmirii actului n vederea caruia acesta a fost solicitat. (3) Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de nscriere n cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului nceteaza, prin mplinirea termenului, la momentul nregistrarii cererii de nscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul. (4) Cererile depuse n perioada de valabilitate a extrasului de carte Pagina 22 LEGE (R) 7 13/03/1996 C.T.C.E. P. Neamt LEGIS funciara pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se solutioneaza, n conditiile alin. (3), dupa expirarea termenului de valabilitate a extrasului, n ordinea si cu procedura prevazute de lege. Rangul inscrierii Art. 22. regulamet 635 (1) Rangul nscrierii este determinat de data, ora i minutul nregistrrii cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenia prilor numai pentru ipoteci. Dac mai multe cereri de nscriere a unui drept de ipotec sau privilegiu asupra aceluiai imobil au fost depuse deodat, acestea vor avea acelai rang. (2) Cnd nscrierile privind dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale principale asupra aceluiai imobil sunt cerute n acelai timp, drepturile intr n concuren i primesc provizoriu rang egal, urmnd c instana s hotrasc, n raport cu data ncheierii actelor, care drept va fi nscris mai nti. (3) n cazul situaiilor prevzute la alin. (2), la nregistrarea cererilor se va face meniunea c acestea au provizoriu rang egal pe cererea de nscriere, precum i la rubrica observaii n cartea funciar.

37

Inscrierea unui posesor in CF ( ce poseda in nume de proprietar) ART. 13 lg 7/1996 (1) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi nscrisa n cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte ndeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar. (2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se ndeplineste de catre notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru nscrierea n cartea funciara a posesorului ca proprietar, n baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate. (3) n cazul n care n perioada de afisare s-a formulat contestatie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este nsotita de dovada sesizarii instantei de judecata, cu privire la obiectul contestatiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevazut la alin. (2), registratorul procednd n conditiile alin. (4). Contestatia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului ca s-a adresat instantei de judecata atrage respingerea contestatiei de catre oficiul teritorial si solicitarea de catre acesta a eliberarii certificatului. Eliberarea certificatului de catre notarul public se face dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial si pe baza urmatoarelor documente atasate n copie certificata cererii: a) adeverinta din care sa rezulte ca: (i) s-a ndeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului n care se nscriu informatiile cu privire la imobile si posesorii acestora, precum si faptul ca posesorii nu au fost contestati; (ii) nu s-au formulat contestatii sau cereri de rectificare cu privire la posesie; b) planul cadastral al sectorului cadastral n care este situat imobilul, ntocmit de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru, verificat si avizat de catre oficiul teritorial; c) certificatul eliberat de primaria n a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca: (i) posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar; (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n evidente ca fiind n domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; d) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data n forma autentica, prin care acesta declara ca: (i) poseda imobilul sub nume de proprietar; (ii) este sau nu casatorit; n cazul n care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial; (iii) nu a nstrainat sau grevat imobilul; (iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; (v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; (vi) imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; n cazul n care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara ntinderea cotelor;

38

(vii) nscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; n cazul n care nu exista nscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de nscris; e) nscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma n care este ntocmit, atunci cnd acesta exista; f) copie de pe actele de identitate si stare civila. (4) Daca dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuza emiterea certificatului prevazut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice n favoarea posesorului, n conformitate cu documentele prevazute la alin. (3), precum si la notarea contestatiei si a actiunii civile nregistrate la instanta competenta sau, dupa caz, a ncheierii notariale de respingere. n acest caz, oficiul teritorial va nainta instantei documentele tehnice privitoare la imobilul n cauza. (5) n cazul prevazut la alin. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, n urmatoarele conditii: a) din oficiu, la mplinirea unui termen de 5 ani de la momentul notarii n cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta nscrierile din cartea funciara; b) la cerere, n baza actului de proprietate, a certificatului prevazut la alin. (2) sau n temeiul hotarrii judecatoresti definitive si irevocabile. (6) Raspunderea pentru autenticitatea si veridicitatea actelor si procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de nscriere n carteafunciara a posesorului ca proprietar revine oficiului si, dupa caz, persoanei autorizate sa execute lucrarile de cadastru sau primarului. (10) n cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru, dreptul de proprietate se va nscrie provizoriu n favoarea unitatii administrativteritoriale. n acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, n baza unei documentatii care va cuprinde: a) identificarea imobilului n planul cadastral, n scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan; b) actul care atesta dreptul de proprietate; c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este nregistrat n evidentele fiscale sau, dupa caz, n registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil. Exceptii de la caracterul constitutiv al inscrierilor in CF Regula stipulat de Codul Civil cu privire la obligativitatea nscrierilor n cartea funciar suport o excepie prevazut de art. 887. n conformitate cu acest articol, dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale se dobndesc i sunt opozabile fa de teri, fr nscrierea n cartea funciar, cnd provin din motenire, accesiune natural, vnzare silit, expropriere pentru cauz de utilitate public, precum i n ate cazuri expres prevzute de lege. Cu toate acestea, dac urmrirea imobilului nu a fost notat n cartea funciar, drepturile reale astfel dobndite nu vor putea fi opuse terilor dobnditori de bun- credin.

39

n aceste cazuri, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale imobiliare se dobndesc fr nscrierea n cartea funciar, ns, pentru a dispune de ele potrivit regulilor de carte funciar, titularul lor trebuie s se nscrie n prealabil n cartea funciar. Astfel, ntabularea nu mai este constitutiv de drepturi, ci are caracter declarativ.

40