Sunteți pe pagina 1din 2

NUME___________________PRENUME_________________

Grupa/An______Data__________

1. Amfetaminele, cocaine [i cafeina al\turi de alte substan]e, fac parte dintre


substan]ele
....................................................................................................
(completa]i DV.)
2. O utilizare a amfetaminelor [i substan]elor amphetamine-like, care ast\zi
tinde s\ ias\ din actualitate datorit\ dezavantajelor lor, este folosirea lor de
c\tre
persoanele
obeze
pentru........................................................................
(completa]i DV.)
3. Dezavantajul major al utiliz\rii amfetaminelor [i cocainei const\ `n faptul c\
ele
pot
s\
induc\...................................................................................................................
...... (completa]i DV.)
4.

Metamfetaminele

(MDMA)

reprezint\

un

exemplu

de

substan]\......................................................
.............................................................................................................................
........(completa]i DV.)
5. Dependen]a de droguri (farmacodependen]a) poate fi definit\ pe scurt ca
fiind
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................... (completa]i
DV.)
6.
Abuzul
de
droguri
poate
fi
definit
fiind............................................................................

pe

scurt

ca

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................... (completa]i DV.)
1

7.
Dependen]a
psihic\
este ...................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
....................................... (completa]i DV.)
8. Care sunt principalele categorii de droguri de abuz/sau care pot induce
dependen]a
la
consumatorii
cronici? ................................................................................................................
............
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................(completa]i DV.)
9. Consumul cronic, cotidian al unei substan]e psihoactive induce `n
timp ..........................................
(completa]i DV.) ca prim stadium `n instaurarea dependen]ei.
10. Heroina este un drog ilicit ob]inut prin prelucrarea opiului. Heroina face
parte
din
categoria
substan]elor....................................................................................................ale
SNC.(completa]i
Dv.)