Sunteți pe pagina 1din 2

silabe directe: sa, se, si, so, su, s; silabe inverse: as, es, is, os, us, s; structuri

ri bisilabice intervocalice: asa, ese, isi, oso, usu, s, s; structuri silabice interconsonantice: sas, ses, sis, sos, sus, ss, ss; structuri bisilabice repetitive: sasa, sese, sisi, soso, susu, ss, ss; structuri bisilabice ncruciate: siso, sesu, sasi, sose, susa, sesi, susi .a.; cuvinte monosilabice cu s n toate poziiile: sat, set, soc, pas, fus, cais cuvinte bisilabice cu s n diferite poziii: sap, sare, saltea, mas, cas, tuse, voios, compas. cuvinte polisilabice: sntate, semafor, smbt, pisic, meserie, musafir. silabe directe: a, e, i, o, u, ; silabe inverse: a, e, i, o, u, ; structuri bisilabice intervocalice: aa, ee, ii, oo, uu, , ; structuri silabice interconsonantice: a, e, i, o, u, , ; structuri bisilabice repetitive: aa, ee, ii, oo, uu, , ; structuri bisilabice ncruciate: io, eu, a, ai, oe, ua, ei, ui .a.; cuvinte monosilabice cu n poziie iniial i final: ap, tep, trm, ol, el, evi, ol, bra, stru, lan, col.

cuvinte bisilabice cu n diferite poziii: int, ururi, oel, via, ghea, ptu, criv. cuvinte polisilabice: ranc, estoas, grdini, informaie, cntre, coule

silabe directe: ja, je, ji, jo, ju, j; silabe inverse: aj, ej, ij, oj, uj, j; structuri bisilabice intervocalice: aja, eje, iji, ojo, uju, j, j; structuri silabice interconsonantice: jaj, jej, jij, joj, juj, jj, jj; structuri bisilabice repetitive: jaja, jeje, jiji, jojo, juju, jj, jj; structuri bisilabice ncruciate: jijo, jeju, jja, jaji, joje, juja, jeji, juji .a.; cuvinte monosilabice cu j n toate poziiile: joc, jug, joi, jos, bej, ruj. cuvinte bisilabice cu j n diferite poziii: joac, jeleu, cojoc, dejun, etaj, masaj. cuvinte polisilabice: jaluzele, jachet, angajat, injecie, ambalaj, utilaj.