P. 1
Calin Caliman - Istoria Filmului Romanesc

Calin Caliman - Istoria Filmului Romanesc

|Views: 98|Likes:
Published by Rosca Mihnea

More info:

Published by: Rosca Mihnea on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

Calin Caliman

'-/ I
-

"

Ii

, y~~Am vazut 91 Calin Caliman mu!t8. muite tlIme romane$ti, ne-am lu~Z VJ (:ap pentru nu $tiu caie, am :'{i'> ~1preur,a la atatea $i atate a prostii, r:FYI tre;;fiurat pentru soarta celor hani?lte, mai prf0sLls de toate ne-am gasit IrYipeuna In ide"'g aceea a luiPerpessicius: "in arice naufragiLl, creatorul trebuie sa c~ute 0 perla" . inoat pot serie ca am suficiente motive pentru ea Istoria !u; sr, fie binevenita In Cinemateca mea persona!a.

RADU COSA$U

ISBN

973-577-269-B

CALIN CALIMAN

ISTORIA FILMULUI ROMANESC (1897-2000)

ISTORIILE SECOLULUI XX

Coordonatorul colectiei: DANIEL CRISTEA-ENACHE Coperta: DONE STAN

CARTE EDITATA CU SPRIJINUL MINISTERULUI CULTURII

© EDITURA FUNDA TIEl CUL TURALE Aleea Alexandru, nr. 38, sectorul 1 71273 Bucuresti ROMANIA ' Tel.: 230.25.43

ROMANE

Fax: 230.75.59
Email =fcr@algoritma.ro

ISBN

973-577-269-8

'-'

'-'

Ci\.LIN CALIMAN

ISTORIA A FILMULUI ROMANESC
(1897-2000)

EDITURA FUNDATIEI CULTURALE ROMANE
BUCURE~TI' 2000

CUPRINS

Argument INCEPUTURILE CINEMATOGRAFIEI NATIONALE (1897-1916) "Minunea secolului" la Bucure~ti Paul Menu ~i primele "vederi romane~ti" Experimentele doctorului Gheorghe Marinescu Intoarcerea cinematografului "Independenta Romaniei" , "Filmul de Arta Leon M. Popescu" Filmele de peste munti BILANTUL FILMULUI PRESONOR (1917-1930) Facsimile cinematografice "imbatranite de vreme" Pacala ~i Haplea: primele personaje animate Al doilea Inceput al filmului romanesc .. , Jean Georgescu ~i Jean Mihailin anii '20 Cinematograful ~i intelectualitatea ; "

9 11 13 16 18 21 26 30 36 39 41 45 50 61 68

,

CINEMA TOGRAFUL SONOR PANA. LA NA TIONALIZARE (1931-1948) Primele filme vorbite Filmul ~i cercetarea sociologica Paul Calinescu ~i "Tara Motilor" Comedia, aceasta "rara avis" Revenirea lui Ion ~ahighian . , Cinea~ti romani pe meridianele lumii Din nou, ora coproduqiilor.. Versiuni romanqti ale unor filme straine : ,,0 noapte furtunoasa" Tranzitia postbelica Animatia, In faza artizanala , .. , Documentarul, pe valurile vremii 5

75 77 85 87 93 99 102 105 109 113 121 125 127

, ,

"CLASICIZAREA"

FILMULUI NATIONAL (1949-1970) '

135 137 139 147 156 161 167 173 178 184 195 200 207 211 217 220 225 227 230 246 252 267 272 279 283 299 301 305 312 331 340 367 380
.

Noi1e premise ale produqiei cinematografice ~coala filmului documentar: 0 "fata morgana"? Ecourile epocii in filmele anilor '50 Victor lliu, "La Moara cu noroe" Gopo, 0 scurta istorie cu "Palme d'or" A opta arta in ofensiva Primele tentative "experimentaliste" Liviu Ciulei ~i "Padurea spanzuratilor" Umbre ~i lumini pe spirala evolutiei Tentatia literaturii ~tafeta comediei cinematograEce Istoria, 0 fosta "epopee national a" Filmul ~i viata cea de toate zilele ~;:."Meandre", un film inmormantat de viu Lucian Pintilie ~i "Reconstituirea" DECENIUL UNOR MARl PROMISIUNI (1971-1980) Manifestul unei promotii: "Apa ca un bivol negru" Decantarea valorilodn anii 1971-1975 Pita ~i Veroiu: "Nunta de piatra" Colegi de generatie Malvina Uqianu ~i ~ansa filmului de autor Personalitati ~i stiluri in filmul documentar Animatia (inca) in ofensiva Filmul romanesc merge mai departe UN DECENIU NEVEROSIMIL (1981-1989) "Croaziera", un "varf de lance" Scenari~tii deceniului al IX-lea "Arcul de bolta" al ecranizarilor "Opere prime" (de durata sau de unica folosinta) "Batalia" dintre cantitate ~i calitate Documentarul, animatia ~i infuzia de tinerete Ultimul paradox: anul1989 SFA.RSIT , DE MILENIU IN FILMUL ROMA.NESC (1990-2000) Cainii cu covrigi in coada ' "Ratia de libertate" a filmului documentar Primul val de debuturi Replica regizorilor consacrati Permanentele metaforei 6

392 395 400 406 415 426

Un testament cinematografic "Pisica rupta" ~i estetica uratului Ina~teptarea"surasuluidepot1elan" Fete ale tacerii, pe 0 prispa, in Est Documentarul de lung metraj, ca exceptie Moartea lenta a filmelor de scurt metraj Debuturile intarziate ale deceniului Final deschis Bibliograjie selectivu Indice de nume

431 436 441 446 450 455 461 468 477 480

7

Ilustratiile volumului parvin din arhiva fotografidi personala, din alte coleqii personale (ale unor regizori, aetoris,i critiei), din fototeca revistei "Contemporanul", din fototeca Arhivei Nationale de Filme. Multumese cillduros directorului Arhivei Nationale de Filme, critieul 5,iistoricul de film Bujor T. Ripeanu, pentru materialul documentar pus la dispozitie. Multumiri sincere s,i prietenes,ti tuturor colegilor de breasHi ale caror judediti de valoare privind filmul romanesc sunt incJuse in prezentul compencliu. Multumesc din inima criticului de film Dana Duma, tara sprijinul s,iimelegerea careia acest volum nu ar fi fost finalizat. Toata gratitudinca criticului literal' Daniel Cristea-Enache, redactorullucrarii - s,i, prin el, Fundatiei Culturale Romane, Editurii sale s,i scriitorului Augustin Buzura -, rara de care acest volum nu s-ar fi nascut.

ARGUMENT

Lucrarea de fatd nu apare pe teritorii '.irene. Dimpotrivd. De ani .}'i ani de zile, ai Arhivei Nationale cercetc1tori de la [nstitutul de [storia Artei al .-i.cadell'iei Romane .~i de Filme, reputati istorici de .film .}'i tineri filinol 0 gi in curs de a.firmare, !ii-au unit eforturile pentru realizarea unei cat mai complete si cat mai\tiinrifice istorii afilmului romanesc. rncd din anul 1970 erau tipdrite primele dOllii mlume dintr-o vastd lucrare de pionierat, Produqia cinematografica din Romania, 1897-1970. Filmografie adnotata, 0 lucrare sistematizatd fn trei pdrti (l. Cinematograful mut - 1897-1930; If. Cinematograful sonar pana 1a nationalizare ,- 1930-1948; IIf. Cinematografu1 sonor dupa nationa1izare - 1949-1970),:'ii programatd sd apard fn cateva :::ecide mlume. Sapte dintre aceste volume au .~i apdrut: III - Cinematografu1 mut (1897-1930). Filmu1 de nonfiqiune de l. Cantacuzino!ii B.T. Rfpeanu (1970); 1/2 Cinematograful mut (1897-1930). Fi1mu1 de fiqiune de I. Cantaeuzino .~iB.T. Rfpeanu (1970); II11 A - Cinematograful sonor (1930-1948). Fi1mu1 de nonfiqiune. Fi1mu1 documentar ~i pub1icitar (1927-]948) de B.T. Rfpeanu (1975); II11 B/partea [ - Cinematografu1 sonor (1930-1948). Fi1mu1 de nonfictiune. Iuma1u1 de actualitilti (1930-1941) de Dan Mateeseu (1976); II11 B/ parte a a II-a - Cinematografu1 sonor (1930-1948). Fi1mu1 de nonfiqiune. Iuma1ul de actualitati (1942-1944) de Dan Mateescu (1976); IIIl C - Cinematografu1 sonor (1930-1948). Fi1mu1 de nonfiqiune. Iuma1u1 de actualitati (1944-1948) de Georgeta Davidescu (1977); II/2 - Cinematografu1 sonor (1930-1948). Filmu1 de fiqiune, de Ion Cantacuzino, luerare completatd de Theodor Leontescu, Alina Predeseu ~'iDinu-Ioan Nicula, sub redaetia lui Mihai Tolu (1998). Aeest ultim 1'OIwn - fnceput de neobositul Si generosul istorie, critic :'iiestetician al.filmului romanesc, dr. Ion Cantaeuzino fned din 1971 - fncheie pentru moment lista aparitiilor, dar cercetc1torii Arhivei Nationale de Filme pregc'itesc, pentru urmc1torii ani, ~'i pm'tea a treia a amplei luerdri de sintezd, cea consacratd anilor 1949-1970 (programatd pe cel putin opt volume).rn plus. 0 Scurta istorie a fi1mului romanesc a seris i)'iManuela Cernat (Editura !itiintzficd .~ienciclopedicd, Bucure!iti, ] 982), iar un prim volum de cercetare istoried a publieat recent ,yi Valerian Sava (Editura Meridiane, 1999). Precedente existd. Volwnul defata - utilizand, desigur, doeumenta(ia un ora dintre cereetc1torii de pand aCUIn - f~'ipropu11e, fn spatiul dat, 0 istorie selectiva a cinematogrqfiei nationale, de la fnceputurile sale - situate fncd fn veacul trena - pand fn prezenwl imediat, f11 pragul milenilllui al IIf-lea. Cea mai tandrd dintre arte, la acest hotar de vremi, a acumlliat - .}:i fn spatii roma11e~,ti - un veal' de existenrd ~'i se pregc1te.~te pentru veacurile viitoare. Din bogata docUinentatie avutdla fndemal1d, am selectat, a.yadar, 11ul1wnai din considerenteformale 9

Am utilizat cu precadere ji.jaqitul anilor '60.am tinut sa aduc cercetarea cinemarogrc~fica la zi. cele mai importante evenimente e~'imomente petrecute pe spirala evolutiva. ci. AllORUL 10 . incluzcmd fn textul propriu-zis trimiterile hibliografice.precum !ii studii.fn qfara istoriilor lI1entionate. Pentru cursivitatea lecturii am simpl(ficat aparawl critic allucrarii.fn genere. prin modul de ahordare alfilmelor din palmaresul cinematogrqfiei nation ale. Fata de cercetarile anterioare . care se opresc. cronici de film aparute cu precadere fn revista "Contemporanul" (majoritatea filmelor romaneeyti din ultimele patru decenii trecand !ii prin cronicile mele din acest hehdomadar). Fata de lucrarile anterioare . sa ma adresez nu numai cinea!itilor . de ~pectatorii de ad _~i.~'i. fn eel mai hun caz.de ce nul de ~pectatorii de maine. ducand istoriafilmlllui romanesc. In primul rand. la lnstitutul de Arta Teatrala !ii Cinematografica eyipe care fl sustin de noua ani de zile la diferite universitati de stat sau particulare. la propriu. la Facultatea de Arte "Hyperion ". a filmului romanesc. Intre copertile unei asemenea carti.~icobora!iuri. monografii. cu lwnini !ii umbre. cu urcu!iuri .pe care l-am sustinut.(fiind imposibil de "strans".unele de "uz intern" . am cautat sa captez interesul unui puhlic cat mai larg de cinefili. la Universitatea europeana "Columna" . pastrand Infinal doar lista volumelor consultate. la anii '70 sau '80 . din considerente de fond. la :. istorii "partiale" etc. la Universitatea de Arta Teatrala # Cinematografica. etlt mai aproape de spectatorii de ieri.am fncercat. articole. speciali!itilor din lwnea artei a wptea. volume memorialistice. docwnentatia a zed ~'i zed de volume).~'ele propriului meu curs de istoriafilmului . lucrari de sinteza.

(9161-L681) 31VNOlivN 13IdVlIDOLVW3NI:J 3111IIlLIld3:JNI v .

organizand proieqii experimentale. Antoine. Astfel. englezul William Paul i~i construia un aparat de proieqie pentru filmele turnate cu camera sa. inca din 1890. in subsolul de la "Grand Cafe":. Fierar. drept "inventatori ai aparatului" . Dar ~ansa istorica a aparJ:inutfratilor Louis ~iAuguste Lumiere. Orice istorie i~i vrea un punct de origine: istoria cinematografului a inceput atunci. la New York. primul spectacol cinematografic in Romania a avut loc la cinci luni fara 0 zi dupa istorica reprezentatie pariziana a cinematografului Lumiere din 28 decembrie 1895.. cu bagaj cu tot.ul. Ceartacopiilor. pe baza de bilete.. panopticonul. printre primii spectatori. cu kineoptikonul. cu multe evenimente. Bazinul din Tuilleries. eel care avea sa devina "parintele artei filmului".. Thomas Armat ~i Charles Francis Jenkins i~i puneau la punct fantascopul. "reteta" primei zile a fost de 35 de franci. a fost ~iun oarecare Georges Melies. in martie au organizat prima proieqie experimentala a cinematografului lor . englezul Birt Acress filma. apoi Raoul Sanson construia un aparat de proieqie pentru filmele kinetoscop. pe tot parcursul anului. in noiembrie fratii Max ~i Emil Skladanowsky ineepeau la Berlin proieqii cu bioseopul. care./ Este interesant desubliniat "amanuntul" ca. a disparut lara urma.care inca nu se numea a~a -. dupa ee au rezolvat inregistrarea ~i proieqia imaginilor animate cu cadenta de 15 imagini pe secunda.in ordine alfabetica -. deci 35 de spectatori au avut privilegiul de a asista la proieqiile din prima zi a cinematografului. au absentat. iar in 6 mai ~i-audenumit aparatul cinematographe. zece "filme" de cate 16-17 metri fiecare. nici ei. dupa ce brevetase "metoda ~iaparatul pentru producerea imaginilor animate"). Inca din primele saptamani ale anului 1895. in lumea precursorilor: multi au trecut razant pe langa glorie. in aprilie. Ei au fost prezentati de tatallor.Ie~irea lucratorilor de la Uzina Lumiere. valurile tnarii la Dover. iluzii ~i deziluzii. cu le~irea lucratorilor de la Uzina Lumiere.. care. Zidul. Regimentul. italianul Filoteo Albertini breveta (in octombrie) cinetograful. americanul John le Roy infiinta societatea "Cinematograph". direetorul Teatrului "Robert Boudin" din apropiere. 13 . Woodville Latham i~i verifica. lntrarea trenului In gara La Ciotat. avea loc primul spectacol cu public. Romania era in Europa! Oridit ar suspina procleJ:ii(care numesc asta "tapaj propagandistic"). Partida de carti. Anul de na~tere al cinematografului a fost foarte agitat. lerburi rele. la 28 decembrie 1895. Marea. pe Boulevard des Capueines la numarul14. din trenul Dijon-Paris. n-au stat cu mainile in san: in februarie ~i-au brevetat un aparat eare servea la "obtinerea ~ivizionarea probelor chronofotografice". unii au pierdut "primatul" cu cateva zile (ca sa nu mai detaliem soarta nefericitului Louis Aime Augustin Ie Prince. in Salonul Indian de la "Grand Cafe"."MINUNEA SECOLULUI" LA BUCURESTI Pe vretnea aceea . al cinematografului Lumiere: pretul unui bilet era de un franc. asta in timp ce fratii Lumiere .

faptului ca gazda primelor spectacole cinematografice bucure~tene era ziarul de limba franceza "L'Independance Roumaine" (hotarat lucru: Romania. cu locomotiva In cap. Frumusetea inventiei consta In noutatea ~iingeniozitatea aparatului. spectacolele de tumeu ale unor vedete europene. In realitate. In cladirea ziarului "L'Independance Roumaine" (care se afla pe Calea Victoriei. impresarul Adelinei Pati ~i al Eleonorei Duse. Cum spuneam.dar nu s-a facut nici 0 men~iune ca Louis Lurniere este autorul peliculelor In cauza. de atmosfera. "e atat de reallncat ai senza~ia ca tu Insuti faci parte din acest tablou". Amanata cateva zile din pricina unor defecJ:iunitehnice. 0 aWlnota a ziarului (din 4 iunie) ofera informaJ:iisuplimentare: aflam ca "cinematograful. Stropitorul stropit . era In Europa!). Schurmann. Cand aceste aparate vor fi puse la dispozitia publicului.noteaza ella smr~itullunii mai 1896: "In smr~it. a fost trirnis sa Incante Bucure~tiul" de catre un celebru impresar al vrernii. de~inemdestul de multe informa~iiprivitoare la reprezentatiile respective. Filmul care a stfunit cea mai mare emoJ:ie a fost lntrarea trenlilui In gara La Ciotat: publicul era prevenit ca "va vedea Inaintand un tren adevarat In marime naturala.11considera 0 "experien~afeerica". pe atunci. In pas cu atraqia tot mai larga pe care o exercita cinematograful. a debarcat ieri dirninea~a". cu yorba prins a In varful buzelor. la cinci luni fara 0 zi dupa reprezenta~ia pariziana. "Enfin il est arrive" . fiul poetului Iancu Vacarescu) a fost primul care a ~inut sa salute sosirea la Bucure~ti a "rninunii secolului". I~i gaseau loculln ea recep~ii ~i baluri. nu numai sub forma lor imobila. cu minutiozitate. ba mai mult. seara de seara. Ea perpetueaza imaginea rni~carii. primele "cronici" cinematografice. aceasta senza~iea zilei. autorul punctand Indeosebi detalii de ambian~a. Mi~u Vacarescu. el a fost prelungit de mai multe ori. moartea va Inceta sa mai fie absoluta". a sosit. Celebrul cronicar monden (care era. a cinematografului Lurniere In Romania. un public tot mai larg.se putea citi In "Le Poste" din 30 decembrie 1895. ca la un bal.au rulat ~i In primele spectacole cinematografice din Romania. pentru ca respectivele titluri . cu preturi tot mai scazute: apoi 14 . Datorita . pe care Intreg Bucure~tiul se va grabi sa Incerce a 0 degusta. cum 0 numea presa.fotografie vie". Cinematograful a atras. care fumega pe co~ ~i zvarle scantei de foc". In actiune. ~i mai departe: "Fotografia a Incetat sa fixeze imobilitatea. Una dintre rubricile citite ale ziarului era "Cametul high-life"-ului semnat de Claymoor. reprezenta~iacinematografica de la ziarul "L'Independance Roumaine" i-a oferit prilejul comentatorului monden sa publice. culoarea rochiilor purtate de doamnele "cele mai ~icdin Inalta societate". Aceasta trufanda. «1acererea generala». numele personalitatilor prezente In sala de cinema. cu gesturile lor obi~nuite. alaturi de reclamele pentru mod a "lurnii bune". In saptamanile urmatoare. dnd toti vor putea fotografia fiintele care le sunt dragi. printre care "prima comedie" din istoria filmului. "Este Insa~iviata. Rubrica avea un caracter monden.alaturi de altele.In primul rand .. Nu suntem departe de cronicile franceze aparute imediat dupa prima reprezentatie pariziana. peste drum de actualul Pa1at al Telefoanelor) avea loc prima reprezentatie high-life. este rni~carea surprinsa pe viu" . ci In rni~care. cea a "eternizarii vietii" sunt frecvent Intalnite In primele comentarii dedicate cinematografului. spectacolulli pare un "fenomen lurninos". In 27 mai 1896. cronicarul nota. Insemnarile lui Claymoor I~i schimba stilul. Claymoor vorbe~te despre . Initial. "Miracolul iluziei" ~i 0 alta iluzie. dupa cum noteaza ~i doctorul Ion Cantacuzino In volumul sau "Momente din trecutul filmului romanesc": "Anuntat initial pentru 0 saptamana. Am arnintit toate filmuletele primei seri Lurniere. privind toaletele ~icoafurile participantelor la sindrofii.

la randu-i.. "prinde" la Londra funeraliile reginei Victoria. dar numarul . repede. indeob~te. coboara multimea credincio~ilor.a trecut. cu carte a de rugaciuni in mana. cu care.~edintelor" zilnice se mare~te. de la Madrid la Tokio. ~i-a reluat. zile la rand. a publicat relatari zilnice despre spectacolele cinematografice .se intreaba Ion 1. pentru raspandirea ~i exploatarea inventiei lor. efectiv.M. ale carui memorii au fost publicate de G.iar dupa 0 intrerupere. iar intreg programul ajunge sa fie schimbat zilnic.peste drum de vechiul Teatru National . la inceputul anului 1896."benzile" cu numarul 295 ~i 296 din "Catalogul Lumiere". de la Stockholm la Sidney. in rutina . Primele programe cuprindeau zece filmulete (ca la Paris). comentatorul facea abstraqie de numele realizatorului. 0 "surpriza". Multa vreme. ziua premierei de la Londra ~i luna octombrie.a trecut pentru scUTttimp in sala cea mare din cEldirea de pebulevard a «Eforiei Spitalelor civile».. de la cronica mondena la notatii despre filmele prezentate.intr-o ordine auxiliara de idei . imaginile in mi~care ale ie~irii credincio~ilor din Catedrala de la Nimes: "De sub portalul templului. angrenati in "cronici cinematografice" inca din decembrie 1895. In luna urmatoare 11vedem inscris in ziare la rubrica «Spectacole permanente» iar in noiembrie pretul biletelor ajunsese la 50 de bani . Promio pleaca in lume.. "anonime".este faptul ca filmuletele programelor cinematografice de la sfar~itul veacului al XIX-lea erau. 0 activitate regulata. lata cum comenteaza el 0 alta "vedere" din "pachetul" casei Lumiere. filmeaza apoi la Venetia.. vazuta de cronicarul din epoca. considerate "primele doua traveling-uri panoramice" din istoria cinematografului -. reprezentatiile ajung sa cuprinda numai ~ase filme. de~i alte surse 11numesc Georges sau Eugene). pe timpul verii... pentru publicitatea din epoca). Recunoa~tem aici toate figurile: batrana devotata. exact in momentul sosirii trenului". . in general. la Constantinopol ~i·Smima. ~i i-au trimis in multe dintre tarile lumii. ca un tot unitar. ne descoperim dintr-o data pe peronul unei gari.nu 0 data . "Sa fi venit oare ~i la Bucure~ti?" . tanarul curtezan care nu respecta nici macar sfintenia locului". cum 0 ~i spune . urmand exemplul confratilor francezi. in septembrie. apoi in sala «Hugues» . 0 vreme. "Minunea secolului" a intrat. imediat dupa prezentarea senzationala a cinematografului la Paris. Unul dintre cei dintai a fost Promio (probabil Albert. Panorama Marelui Canal (Iuata de pe un vapora~) ~i Piata San Marco . Cantacuzino." Claymoor .. cu regularitate: in fiecare seara se introducea cate 0 banda inedita.care.. pentru Claymoor (~i.. Cand se "permanentizeaza"." Memoriile publicate de primii operatori Lumiere evidentiaza faptul ca. Atractia mondena se transformase repede intr-un spectacol popular. marea senzatie a programelor a ramas Intrarea trenului In gara . cat ~i pentru "luarea de vederi"). credinciosul fervent. a fost intrerupta de un accident alluminii electrice". fratii Lumiere au angajat 0 serie de tineri pe care i-au format ca operatori (atat pentru proieqii. cinematograful tacuse turul tuturor capitalelor. 15 . referindu-se la diseminarea mondiala a cinematografului Lumiere. noteaza: "intre 7 februarie 1896. doamna eleganta. Coissac intr-o "Istorie a cinematografului" din 1925. care este clou-ul aparatului. cum ne-o demonstreaza la un moment dat: "Dupa 0 delicioasa plimbare cu barca pe lacul fermecat. ajunge in Belgia. Istoricul francez de film Jean Mitry. Afi~ul a inceput apoi sa se modifice. apoi in Turcia.in relatarile sale privitoare la "vederile" programului: "cea a sosirii trenului. barbatul bigot. aparatului. pentru el filmuletele erau produsele . menita sa intretina viu interesul privitorilor. de la Roma la Sankt Petersburg. in Suedia. in a sa "Histoire du cinema". se incheia reprezentatia. Ceea ce ar mai fi de semnalat . revenind in localul ziarului «L'Independance Roumaine». se duce intai in Spania.

la randu-i.disparuta fntre timp . se numara filmarea tarului. spune urmatoarele: "Operator film documentar (Paris. fuga in Himalaia a lui Dalai-Lama. ~tirea ca au sosit pentru cinematograf ~ase noi vederi romane~ti: doua vederi de la Targul Mo~ilor. fapt pe care ziarul 11anuntii ca pe un fapt de mare atraqie.printre alte "misiuni". Acesta era. din notitele ziarului? In programe1e urmatoare. de la proieqia primelor vederi romane~ti . fnsotit de fotografia cu mustacioara a lui Paul Menu. in programul zilei de luni 25 iunie 1897. in continuare. contextul mondial in care apareau la Bucure~ti prime1e "vederi rof. in salita amenajata ad-hoc la etajul I din cladirea . "programul va fi compus aproape exclusiv din vederi romanqti".. iar vederile romane~ti ocupau un loc tot mai important fn proieqiile zilnice. Ce putem afla. Astfel se face ca programul cinematografic din 28 iulie ajunge sa fie compus exclusiv din vederi romane~ti. 27 iulie 1973). 1933): el a fost "elev" allui Promio . Fotograf bucure~tean.. adica. in cladirea a carei fatada era fmpodobita cu un dorobant de bronz . gazduita de redaqia respectivului ziar. Tot din paginile ziarului "tutelar" aflam ca operatorul Menu a plecat la Galati sa filmeze inundatiile din vara anului 1897 ~ivapoarele floti1eiromane de pe Dunare. oazele din Maghreb . unele devenite celebre. Trecuse un an ~i aproape 0 luna de la prima reprezentatie cinematografica din Romania.de pe Calea Victoriei (langa pasajul "Victoria"). PAUL MENU SI PRIMELE "VEDERI ROMANESTI" Din notitele aparute in ziarul de limba franceza "L'Independance Roumaine" se poate reconstitui.dar 1a aceasrn fntrebare nu s-a raspuns fnca. In ziarul din 4 iulie . Pe ecranul "cinematografului" ocazional de pe Calea Victoriei. cu 0 marja de eroare minima. Un alt operator din epoca este Felix Mesguich.Paris. pe zi ce trece. Data aceasta consemneaza un alt "act de na~tere": al primelor "actualitati cinematografice" romane~ti. una de la teras a cafenelei Cap~a ~i trei de la ~oseaua Kiseleff. In scurta vreme s-au strans vreo douazeci de vederi autohtone. primele jocuri olimpice din Atena (1896). Mesguich a acceptat .. fncerdind otravuri pe sclavi (1897).cu litere apasate. i-a imparta~it proiecte1e.sa pIece.este inserata.. Intre timp s-au filmat ~icateva secvente la hipodromul Baneasa.dupa un stagiu de proiectionist . in timp ce "scenele straine" se schimba zilnic. completate cu trei scene straine din stocul mai vechi.la mai putin de doua saptamani. care ~i-a strans memoriile fn volumul "Tours de manivelle" (Paris. 20 mai 1876 . pe viitor . "scenele romane~ti" continua sa tina afi~ul. primele "vederi romane~ti". filmuletul Nero. Informatia este completata cu vestea ca. fn spectacol popular. ill mare.fiane~ti" . cand "L'Independance Roumaine" anunta. Cine era autorul primelor vederi romane~ti? Textul din diqionarul . In 1897 ajungea In Rusia. Louis Lumiere I-a primit in ianuarie 1896 in laboratoare1e sale din Lyon-Montplaisir.0 personificare a ziarului -. istoricul primelor "vederi romane~ti". Promio a avut-o ~i pe aceea de a forma noi operatori pentru dispandirea in lume a cinematografului Lumiere -. 16 . atractia mondena a cinematografului se transforma. in lume: in iunie 1896 era la New York. printre luarile sale de vederi. fn acest sens.1234 cinea~ti romani".. Promio este considerat ~i un precursor al "filmu1ui de arta": este citat.

T.. ~i I-a abandonat foarte repede. Exercitiile marinei terestre. Fara a face parte din elita operatorilor Lumiere care au impanzit lumea pentru a duce cinematografulin cele mai indepartate colturi ale lumii. iar momentul ales a fost parada de la 10 mai 1897.dupa cum singur a spus-o .a locuit ani la rand pe Calea Mo~ilor. abia implinise 20 de ani. tom IX. atunci. nici macar n-a trecut pragul secolului XX! Dupa cum singur 0 spune in sursele amintite. care nu fusese niciodata utilizat in acest scop. 42/16 octombrie 1969). lnundatiile de la Galati etc.in celelalte 39 de zile ale activitalii sale cinematografice a filmat. erau considerate pierdute. Atestate documentar. Descoperirea foarte recenta a unora dintre "vederile" considerate pierdute constituie un eveniment major pentru istoria filmului romanesc. aldituit numai din vederi romane~ti (Targul de la MO!$i. la Cap~a) ~i in Galati (unde.realizatorul primelor filmari din Romania. 2/l972) cat ~i din interviurile acordate de longevivul precursor. cadrul de 15 metri de pelicula (un minut de proieqie) pastrat. in Bucure~ti (pe ~oseaua Kiseleff." Ce ~tim in plus despre acest "fotograf bucure~tean". Din programul "de gala" al serii de 28 iulie 1897. Vase Ie flotilei de pe Dunare. insa.S. nr. de cate un minut fiecare. in vara anului 1897. ziarului "L'Independance Roumaine": tanarului fotograf i s-a cerut sa foloseasca pentru fnregistrare aparatul bivalent (de proieqie ~iinregistrare) existent in redaqie. Defilarea militara). pana intr-un trecut foarte apropiat. "deoarece. ~i cateva date biografice: era fiul unui optician francez naturalizat in Romania. nu se mai pastra nici 0 secunda. Regina fn trasura!$i M. developate la firm a Lumiere din Lyon ~iprezentate in acela~i an la Bucurqti: Defilare de 10 mai. Paul Menu era . In Bucurqti . de fapt. deci tangentele cu cinematograful erau indubitabile. "cineastul" de odinioara ~i-a amintit ~ifilmarile din tinerete. din interviurile sale. se presupune ca Paul Menu a fost angajat de fratii Lumiere pentru a populariza inventia lor in Romania. Serie theatre. ma interesa altceva". cinema".S. Ba mai mult. frenetic. Bucurqti. toate aceste filmulete. intr-o luna ~i zece zile din anul 1897. musique. ulterior intors in tara de origine. peste secole. la Baneasa.fotograf de meserie. La vremea senectutii. "realizator de actualitari cinematografice (in speta de vederi romanqti)" decat. patruzeci de zile din lunga sa viata. cum am vazut. s-au produs ni~te inundatii catastrofale). Regele calare revenind la palat. Interesant de remarcat este faptul ca Paul Menu . Ripeanu ("Revue roumaine d'histoire de l'art. Meritulii revine directorului 17 .care a devenit al doilea ora~ al sau . din studiul "Les premiers pas du cinema en Roumanie" de B. Editura Academiei. in Obor. nascut la Paris ~i mort la Paris dupa peste 97 de ani de viata? 0 seama de lucruri aflam dintr-o ancheta realizata de Ion Cantacuzino ~iLucian ~tefanescu. "Marturiile lui Paul Menu". Aflam. publicata in "Romania literara" (nr. s-a "apropiat de cinema" pe cand era foarte tanar. Targul Mo~'ilor. Terasa cafenelei Cap!$a. de aproape 0 suta de ani. Iniliativa realizarii acestor filmari aparllnuse. Devenit peste noapte operator.ulterior. subiecte dintre cele mai diverse. contributia sa cinematografica s-a perimetrat in veacul al XIX-lea. escortati de StatuI Major Regal !$ide ata!$atii militari straini. Terasa cafenelei CaNa. Hipodromul c~icursele de la Baneasa. trei "vederi" (doua dintre ele pierdute) ~i . nu se pastra decat 0 "mostra" din filmarile sale de altadata. dupa 1897. cu titlul "de lucru" M. 17 actualitati turnate in intervalul 10 mai 20 iunie 1897.n-a fost "cineast". pe Calea Victoriei. evocandu-Ie cu un zambet ironic.lnundatiile de la Galati. . "operator". fiind "unul din cei 0 suta" care au pornit spre cele patru zari cu misiuni similare. Paul Menu a realizat. La Arhiva Nalionala de Filme.cuprins de 0 adevarata "furie" cinematografica .

dupa ce spectatorii fusesera pastrati 0 vreme cu un pret derizoriu al biletului de intrare (50 de bani). Inundatiile de la Galati (unul dintre cele patru consemnate filmografic). in continuare. pret unic 30 bani halba. ea s-a stins foarte repede (nu atat de repede ca viata de operator a lui Paul Menu): "minunea secolului" a intrat in anonimat dupa nici doi ani de proiectii cinematografice. prin calitatile de atmosfera . doctorul Gheorghe Marinescu. ratiunile prei!bminante vor fi comerciale. "Caragiale.in acei ani. Ripeanu. Intrarea libera". Mancaruri calde ~ireci. Comentariile din "L'Independance Roumaine" . EXPERIMENTELE DOCTORULUI GHEORGHE MARINESCU Pe buna dreptate. profesorul Gheorghe Marinescu incepea sa studieze. dupa cum 0 spun ~ireclamele timpului: "Parcul Basilescu. o data cu intoarcerea cinematografului in Romania. publicitare. ziua. a dat de urma unor pelicule considerate pierdute: Cursele de la Baneasa."epitaful primei manifestari a cinematografului in tara noastra" . un pionier al filmului ~tiintific mondial. de pilda (organ social democratic condus de Iosif Nadejde) i~i manifestase entuziasmul fata de cinematograf pe un ton mai rational. cu ajutorul cinematografului. In vara anului 1898.noteaza Grid Modorcea in "Istoria gandirii estetice romane~ti de film"). 20 bani tapul." Era . a~a cum intamplarea a facut ca Maxim Gorki sa vada un spectacol cinematografic la Nijni Novgorod. maladii ale sistemului nervos.. "L'Independance Roumaine" dadea urmatorul anunt: "De vanzare un cinematograf Lumiere cu 12 vederi.semnate de acela~i Claymoor ~i-au pastrat caracterul informativ. vizitand Cinemateca Franceza cu prilejul centenarului cinematografului.constituind un document pretios privind inceputurile filmului romanesc. cu cat calitatea copiilor descoperite este irepro~abila. aparatul Lumiere (cel "echipat pentru a lua vederi noi"). echipat pentru a lua vederi noi. Cat despre curiozitatea publica. Cand va reaparea. Joi 5 iunie deschiderea stagiunii teatrale. Cinematograf. La ~osea (I ~iII)..Arhivei Nationale de Filme. va trece de la Paul Menu la.. prin dinamismul mi~carii in cadru. indeosebi secventa Tfirgului Mo~ilor . Patricieni ~imititei. neurologul Gheorghe Marinescu (1863-1938) este considerat unul dintre principalii precursori. impreuna cu asistentul sau. Surpriza este cu atat mai placuta. La 16 martie 1898. medic ~ioperator 18 . cinematograful n-a atras aten!ia nici unei mari personalitati a timpului (unui. bunaoara" . publici tar. istoricul Bujor T. Intre anii 1898 ~i 1901. de treaba . Dar pana atunci. strada Doamnei 10. presimtind in aceasta revolutie tehnica un fenomen cu caracter de masa. pe strada Doamnei. care. ~i altfel de luari de pozitie: "Lumea noua". se va construi prima sala propriu-zisa de cinema. Tfirgul Mo~ilor.prin tipurile surprinse. Precursorii i~i vedeau. Din paca. in epoca.. opiniile sale despre primele filme Lumiere fiind de-a dreptul fascinante. Acolo. Comedii ~i ~ansonete..te. analitic. Noile "mostre" sunt menite sa modifice "perspectiva" asupra autorului lor: fotograful Paul Menu i~i afirma ~ivocatia de operator cinematografic.. dintre care 6 din tara ~i6 din strainatate. seara ~i chiar in timpul reprezentatiilor. Au existat.cum scrie Ion Cantacuzino . Pilmul va disparea din viata publica bucure~teana ani de zile.

". Doctorul Gheorghe Marinescu (un film omagial .din amintita culegere cuprinzand corespondenta marelui neurolog. nici activitatea mea nu vor fi contestate". stransa in volum la trei decenii dupa disparitia sa (Editura ~tiintifica. Referindu-se tot la microfotografii. medicale.Istrati. medicul bucure~tean i~i facea publica. Marinescu . "craniectorria ~ihysterectomia totala". am facut 0 coleqie magnifica de microfotografii de sistem nervos.. in 1968. aparuta la Paris in 1900. savantul francez filma diferite operatii.. alcatuita. Totul a pornit de la un film ~tiintific. 19 . cucerit de inventia fratilor Lumiere. fie suite de cadre inregistrate din unghiuri diverse. Majoritatea sunt admirabile (.filmul. chirurgul francez Eugene Doyen dedica primele sale cercetari cinematografice unor tehnici operatorii. Ca precursor. intr-o scrisoare. profesorului sau. cu intentia de a tipari fotografiile.. In Corespondenta savantului. Marioara G. in 20 iunie 1893: "cea mai mare parte din profesorii pe care-i cunosc aici cred ca sunt cele mai bune din cate s-au facut vreodata".tiintifice. Filmele profesorului Gheorghe Marinescu erau -. ii scria. Ie voi expune la Congresul International de la Roma. ). ~i. aceluia~i Constantin 1. fie secvente reprezentand 0 aceea~i persoana in diferite stadii ale tratamentului. Constantin 1. de pilda. cu scopul unor proieqii publice. in primul rand. Aceasta ar fi distinctia necesara (ideea primatului fiind. Conditiile succesului nostru depind de tipar (. comunicarea "Sur les troubles de la marche dans l'hemiplegie organique etudies a I' aide du cinematographe".filme de cercetare ~tiinfificain eel mai strict inteles al cuvantului. Ie voi evoca in consecinta. deci dupa trei sferturi de veac de la realizarea lor) sunt demne de un palpitant film politist. Trebuie inceputa tiparirea .. din primii ani ai deceniului 7. pe Doyen il interesa.de luat vederi. doctorul Gheorghe Marinescu are "vechime". de fiica savantului. un aparat de filmat de la sfar~itul secolului trecut. Am 80. Inca din 1899. la 28 decembrie 1898. cum ar fi. in revista "La Semaine medicale" (5 iulie)..cum am vazut . in vara anului 1898. cred. imaginile inregistrate la Spitalul Pantelimon fiind fie scene de grup. Constantin Popescu. Imprejurarile in care au fost gasite filmele doctorului Gheorghe Marinescu (in anul 1973. lui Victor Babe~: "Tocmai am sosit de la Berlin. citim urmatoarele.~ifilmate in documentarul omagial . intr-o scrisoare adresata. pentru a-i permite acestuia sa descopere adevaruri noi.i-au consolidat demersul. caruia nimeni nu i-a acordat 0 atentie speciala. ). de la Paris.. cu ingaduinta cititorilor. de catre doctorul Nicolae Vaschide.. In anii urmatori. unde fiti sigur ca nici meritullor. la Paris. mai putin relevanta): in timp ce doctorul Gheorghe Marinescu i~i propunea experimente cinematografice in scopul cercetarii s.se afla ~iun obiect curios. 1968). De aici i-a venit regizorului Ion Bostan ideea sa pomeasca "pe urmele unui film disparut". daca mijloacele-mi vor permite. pe care n-ar fi putut sa Ie afle fara ajutorul cinematografului. Una era expediata din Paris.fiind in discufie prioritatile mondiale ale filmului ~tiintific -. Printre ustensilele d(mase de la stralucitul om de ~tiintilroman . Iar in 22 septembrie 1894 ii comunica. Istrati: "In timpul ~ederii mele la Gand. pe cand doctorul Marinescu folosea filmul pentru ca il interesa boala. la 9 ianuarie 1893 (!). Principalele concluzii teoretice ale studierii unor maladii psihice cu ajutorul cinematografului erau cuprinse in lucrarea "Les applications generales du cinematographe aux sciences biologiques et aI' art" . pe care. Altfel spus. a realizat peste 30 de "filmulete medicale". luarile de vederi erau "documente brute" privind unele aspecte patologice supuse interpretarii omului de ~tiinta. Gheorghe Marinescu va trece de la fotografie la film. Doua scrisori . Din capullocului .in februarie 1963 se implineau 0 suta de ani de la na~terea savantului semnat de documentaristul Zoltan Temer). sa mentionam ~ifaptul ca.

A doua scrisoare. .utilizat ~ide Paul Menu . a dat de 0 fosta colaboratoare a savantului. dar sa Ie ~ievocam. lipse~te din Paris. fotografii. iar un "model de pelicula" . asupra folosirii cinematografului in studiul maladiilor nervoase mi-au cazut sub ochi pe vremea cand primeam revista «La Semaine M6dicale» .desene..In filmul sau din 1968. fratele lui Louis Lumiere: "Comunicarile dv. Pe setul de cutii metalice se afla inscrippa "Cin6matographe Auguste et Louis Lumiere" ~i inscrisul olograf "Marinesco". ilustratii din publicatiile timpului etc. tragandu-~i picioarele paralizate. garantia ~i valoarea unui aparat e prima conditie implicata oricarei tehnici experimentale". Instalatia dv." Pornit in cautarea filmelor disparute. Maria Stoica.20 de franci ~i i se mai spunea: "cum cred ca d-ta ai de gand a folosi fonografulla cercetari ~tiintifice.pe care doctorul Gheorghe Marinescu 11folosise la Spitalul Pantelimon. peste ani.. merge bine? Incercati a lua dv.. sprijinindu-se in bastoane. i se raspundea ca un fonograf costa 1100 de franci. in aqiune a intrat atunci regizorul-inginer Alexandru Ga~par care a creat un dispozitiv special pentru transpunerea peliculei Lumiere pe un nou suport. urmatoarea consideratie: "Cinematograful ne permite nu numai sa surprindem fenomenele care ar fi scapat pentru totdeauna ochiului nostru. frumos ordonate intr-un dulap la vedere. sosit la Spitalul. un cinematografist de seama. regizorul Ion Bostan a adunat tot felul de informatii: a gasit interesante opinii despre cinematograf ale savantului (printre altele.reproduse pe foi de celuloid. care i-a spus. a carei demonstratie ~tiintifica se baza pe studiul cinematografic al mersului bolnavilor. cu ajutorul carora a reu~it 0 performanta iqita din comun. filmate faza cu faza etc. La scurta vreme dupa aceea. la timp voi recurge din nou ~i cred cu mai mult succes la pretioasele sale sfaturi.. 13 cutii cu pelicula-negativ.au prins "viata": bolnavii de la Pantelimon . Dar filmele . la dorinta noastra. nederanjate vreme de ~apte decenii. 0 laboranta pensionara... ii era adresata doctorului Gheorghe Marinescu de catre Auguste Lumiere. au putut fi proiectate ca atare pe ecran (intr-o versiune scrisa -in colaborare cu Corneliu Rusu -. Pe urmele unuifilm disparut.. filmul politist. putini savanti au urmat calea trasata de dv. precum ~i domnului Neylies. inaintea gasirii filmului disparut.. regizorul Ion Bostan relua tema. profesorul Marinescu cere a "detalii cat mai precise pentru fonograf ~ipeliculele cinematografice". 0 lucrare despre coxotuberculoza. pornind de la 0 aha descoperire (facuta in biblioteca de istorie a medicinii din Bucure~ti): era yorba despre 0 teza de doctorat. sustinuta la 25 octombrie 1899 de Alexandru Bolintineanu. Peste patm ani. intr-un alt film. ca "profesorul se ocupa ~icu cinematografierea" ~ile-a aratat cinea~tilor.nu fusesera gasite. care a avut bunavoinp de a-mi face desemnurile cinematografice". astfel cil imaginile originare. in "La Semaine M6dicale" din 1899.se implineau 110 ani de la na~tere -. documentele de ieri. cu mare u~urintil"). . sectia de neurologie. multe documente despre filmele respective . filmata 20 . Din pacate. -. Ca sa terminam .. printre altele. regizorul Ion Bostan a gasit. a aflat interesante date tehnice privitoare la filmele realizate intre anii 1898-1901: in corespondenta citata cu doctorul Nicolae Vaschide. un reporter de televiziune (Corneliu Rusu) . Colentina.pe urma carora regizorul de azi pornise . scene ~i mai ales mi~cari?" "Instalatia" de luat scene ~i mi~cari nu era altceva dedit aparatul de filmat de tip Lumiere .In ea se putea citi: "Matuszewski. Si medicii au fnceput safilmeze. pentru un subiect omagial despre acela~i doctor Gheorghe Marinescu . Calatoria in trecut a regizorului Ion Bostan se oprea. totodata. insa. autorul marturisind ca a ajuns la aceasta practicil datorita "mai ales domnului profesor Marinescu. realizate de doctorul Gheorghe Marinescu ~i colaboratorii sai in 1898. se mi~cau din nou.

fmpreuna cu Constantin Dembinski . dar experienta lor era 0 amintire tot mai indepartata. paradoxal . fn plina ofensiva a ~tiintelor moderne? INTOARCEREA CINEMATOGRAFULUI Aveau sa treaca ani buni pana la "intoarcerea cinematografului" fn Romania. Nu mi se pare tocmai fntamplatoare "omisiunea" efectuata de cei doi semnatari ai volumului din 1915 "Chiemarea cinematografului". hai sa zicem . a descoperit la randu-i cinematograful. In "Rampa" (din 8 martie 1913) se putea citi: "Intr-un timp foarte scurt. pe cand acum cativa ani dad erau 2-3 . Raulet. e drept. Tntr-un studiu din 1971 ("Marginalii la 0 istorie a juma1ului romanesc de actualitati"). Este. de indemanarea ~i viziunea sa depinzand totul. Pentru moment. ca la un semn. Cercetarile de acum un veac ale doctorului Gheorghe Marinescu au fost puse la dispozitia spectatorului contemporan. de altfel. ~i s-a servit de pelicuHicu rigoare ~tiintifica.. a~ ramane la al doilea argument al re-na~terii: ofensiva operatorilor.cu inventivitate. cat atribuirea acestui primat doctorului Gheorghe Marinescu. o singura fraza a~mai risca. G. Olara~u ~i c.. Primul deceniu al veacului XX aproape ca poate fi scos din calendarul celei de a . cum este filmul ~tiintific romanesc. sa dispara.. sa zicem. cu pasiune ~idaruire. nefndoios. Rolul operatorilor in lansarea ~i impunerea filmului romanesc (ca. fn istorie Paul Menu ~i doctorul Gheorghe Marinescu. recunoa~terea unor merite importante ale savantului de odinioara. fn "manifestul" din 1911). validandu-~i fnca 0 data valoarea medicala ~i cinematografica. peste tot fn lume) a fost primordial. se indrepta spre uitare. multiplele sqle disponibilitati.sau. Filmul pierdut fusese regasit. fn fncheierea acestui capitol "pre-istoric": nu este oare. literalmente. fn pragul mileniului trei. mi se pare semnificativa.~iregizata de Alexandru Ga~par. " Vom reveni asupra acestui aspect. cinematograful a luat la noi un mare avant. Premiera dupa 75 de ani).. autorii uneia dintre cele mai valoroase carti de pionierat fn domeniul studierii fenomenului cinematografic romanesc.aidoma unui Etienne Jules Marey. Odata cu dezvoltarea celei de a ~aptea arte s-a conturat din 21 . pornind studierea unor boli nervoase cu procedee pre-cinematografice . incercand sa evocam "peisajul cinematografic" al Capitalei ~i al tarii in ajunul primului razboi mondial. Dan Mateescu facea cateva consideratii teoretice: "Operatorul a fost in anii de la sfar~itul secolului XIX adevaratul autor al operei cinematografice. de altfel. spectacolul cinematografic ~i ofensiva operatorilor. cu reu~ite intemationale prestigioase (de care yom arninti la locul cuvenit). ca "deschizatori de drum" -. Riciotto Canudo..ca un gen cinematografic cu traditie centenara. la fnceputul deceniului al doilea. medic francez ~iprecursor al cinematografului (cu care. In mai putin de trei ani. s-au c1aditfn Bucure~ti peste 30 de cinematografe. Marinescu care se servea de el pentru studiul diferitelor boli". doctorul Marinescu a ~i corespondat) -.~aptea arte" (numita astfel de catre primul ei teoretician important. Doua au fost elementele de baza ale repunerii fn drepturi a cinematografului: avantul pe care I-a luat. Nu atat "uitarea" celui care filma primele "vederi romane~ti". aberant . Paul Menu. Ei considera ca "pentru prima oad cinematograful a fost adus fn Bucure~ti de savantul nostru G. Precursorii intrasera. care.

Inaintea societatii "Filmul de arta" a lui Leon Popescu. Inca din perioada "tandemului".Th. Mai tarziu a fost ~efullaboratorului lui Leon Popescu. despre care se ~tieca a realizat "actualitati" pentru Casa "Pathe" Intre anii 1907-1910.alaturi de Louis Bl6riot ~i sotia sa . pe care n-a mai continuat-o.ce In ce mai clar 0 diferentiere In interiorul acestei profesiuni. Una dintre aceste noi "vederi romanqti". bucure~teni pe scarile hipodromului. Theodorescu l~i crease 0 societate de productie "Romania-Film". aproape 600 de metri!). Pelicula contine imagini de la . artistul era C.. Din aceea~i perioada dateaza ~i cateva pelicule nesemnate. Primii l~i pastreaza pana In zilele noastre caracterul de autori ai operei imprimate pe film.figurand regina Elisabeta. nu au avut un Georges M6lies "complementar" lui Louis Lumiere) . Theodorescu ~iGheorghe Ionescu (Cioc). hipodromul unde au avut loc cele trei zboruri ale aviatorului francez. ~i-au Impartit terenul de aqiune . Primii ani ai secolului XX . Un prim operator citat nominal este cavalerul Hugues d'Eywo. apoi Agricultura In Romania ~i Cultura inului In Romania (turnate In vara lui 1911 ~iprezentate In 1912!). prin 1911. Cat despre Gheorghe Ionescu.Th. Abia de prin anul 1910. Ionescu. Djuvara. Rlpeanu In 1970). Dupa cum reiese din "Filmografia adnotata" a produqiei cinematografice din Romania (alcatuita de Ion Cantacuzino ~iB T.pe la Inceputul anului 1912. Theodorescu ~iGh. semnase un film intitulat 0 excursie la manastirea Arge~. Intre Calea Victoriei ~i Strada Luterana. Valentin Bibescu cu sotia. Theodorescu. pe strada Modei (numita ulterior Pictor Grigorescu). alte imagini (filmate Indeosebi In "planuri medii") reprezinta avionulln zbor.dupa "reculul" Inregistrat de multe cinematografii ale lumii (mai ales de acelea care . adjutantul regal col. Inginer de felul lui. C.ca regizor ~i ca operator totodata . el a Inceput prin a lucra Impreuna cu CTh. Grigore Brezeanu. relativ repede. Bleriot zburand la Bucurqti ..se pastreaza Intr-un film de montaj realizat In anii '30. In majoritatea lor. Theodorescu (subiectele lor de jurnal. In prim-planul atentiei."cred ca au fost". subiecte sportive).impun din nou. Theodorescu I-a filmat cu diferite prilejuri 22 . un film care urma sa deschida 0 serie. el l~i lucreaza filmele 111laboratorul"Carmen Sylva".In marea lor parte . operatorii. garda regala. Gracoski. doua nume romane~ti intra In aqiune: CTh. Chimist de formatie. dar este limpede ca "actualitatile" epocii erau rare. drumurile lor de creatie sa se desparta. regizorul Jean Mihail aprecia ca "primii documentari~ti" ai no~tri (aici se va lovi de criticii care refuza "confuzia" Intre filmul de actualitati ~ifilmul documentar) vor fi . ministrul AI. a fost 0 perioada destul de lung a In care cinematograful n-a Inregistrat "subiecte romanqti". au.. cameramanul. la Arhivele Nationale. se pare.cu competente de laborant . C Th.avea sa-~i manifeste preocuparea pentru inovatii de tehnica cinematografica. Cum spuneam.. spune . maestrul de iluminare ~idirectorul de fotografie contribuind In propoqii diverse la calitatile peliculei finite". Intamplatoare ~i.datorate unor operatori straini. Lui Gheorghe Ionescu i se datoreaza "documentarul" Calatoria familiei regale pe Dunare (din care mai exista. operatorii filmului cu actori. In timp ce Gheorghe Ionescu . "Romania pitoreasca". Dupa cum spune In cartea lui "Filmul romanesc de altildata".filmata la 19 octombrie 1909 . Constantin Th. pierdute prin timp. pentru ca.prin specializare ~i diviziune a muncii -.C. printre personalitatile epocii . Valea Oltului la Calimane~ti. ceilalti. cei doi valorificandu-~i In mod distinct Insu~irile ~ivocatia. ~i a realizat primul sau "documentar" . realizeaza ~iel un documentar. Intre operatorii de actualitati ~i operatorii de filme cu actori (Spielfilmen). Theodorescu (foarte tanar la data incursiunii noastre: era nascut In 1888). In 1913.

S. pentru casa "PatM". in sala Teatrului "Liric" (aflat langa Ci~migiu).implicat. Iordachescu. Bottez". ultima productie citata ill filmografie fiind Zborullui Pigaud la Baneasa (16 noiembrie 1913). D. un gest "polemic" in epoca. acest teatru cu expresia sa imediata. cum am vazut. pe Campul Cotrocenilor. de "distinsul electrician A. ar fi de subliniat. preocuparea de capatfu a celor doi operatori ~irealizatori. C. largind "frontul creator" al operatorilor care au activat intre anii 1910-1916. in care putem citi: "Cinematograful. Alaturi de Gheorghe Ionescu . Sillo.Franck Daniau ~i Alphonse Chagny -. de catre cei care atribuiau filmului ~iefectului sau psihologic consecinte negative cu totul disproportionate. Acestea VOl' reaparea abia prin 1905. de a ~lefui sufletul omenesc. operatorului Nicolae Barbelian.oricat ar parea de ciudat -cinematografulincepuse de pe atunci sa fie atacat in presa ca un "pericolsocial". "potrivit regulilor speciale ale cinematografului" -. 1912). "Actualitatile" au ramas. In pledoaria pentru cinematograf. el va fi asistent-operator sau operator la cateva dintre primele filme cu actori. pentru ca . in anul1912. Boto~ani. Laboratorul "Carmen Sylva" va fi cedat de Gheorghe Ionescu. numarul profesioni~tilor romani se iDmultqte. Swoboda. Capital a n-a mai cunoscut spectacole cinematografice. ca laborant. Pe Gheorghe Ionescu 11vom intalni.Th. Prima sala con23 ! !. ei incep sa-i inlocuiasca pe cei straini. pe cheiul Dfunbovitei. apoi se va intoarce la "actualitati" ~idocumentare. rama~i anonimi. Theodorescu. dar ~i la Blaj (poate ~i la Viena). Concomitent au activat. inca 0 data. un fel de "manifest" . proprietar al firmei "Romania-Film". la Circul "Sidoli". Spectacole aveau loc in sala "Edison". Parcurgand "Filmografia adnotata" putem trage 0 concluzie: treptat. in 4 septembrie 1913 au fost inregistrate pe pelicuHi ~i Funeraliile lui Vlaicu. un timp. in timp ce.mai intai de un domn Os~r. ignoreaza granitele ~i dificultatile limbilor. au lucrat alti operatori straini. de fapt. Teodorescu i~i publicase un volum-crez (probabilin 1913). in continuare. in sala "Eforiei" (pe viitorul "bulevard al cinematografelor"). practic. ~ioperatori francezi angajati de Leon Popescu . unde se spune: "Marele rol al cinematografului e de a educa. accentul se pune pe funqia sa educativa: era. de altii. de a dezvolta sentimentele frumoase ~i de a introduce in multime simtul gesturilor nobile".cel putin din "documente" . Intre timp. I ! . Revenind la proliferarea salilor de cinema catre sffu~itulprimului deceniu din veacul XX ~i la inceputul deceniului al doilea.la sfar~itulanului 1913. producea. reprezinta mijlocul ideal de comunicatie intre diferite popoare.dupa cum reiese din documentele vremii .printre care Nicolae Barbelian ~iTudor Posmantir -. se pare. prezentate . ani la rand. C. de Bont. dupa ce-~iva fi onorat numele ~iprin cateva incursiuni "peste munti" (Serbarea junilor romani de la Bra!jov). volumul "Arta ~icinematograful". "vederi" pentru cinematograful sau "National". de a-linduio~a. constituind un factor de educatiune morala ~i estetica". dupa "epitaful" cinematografului Lumiere. unde filmul se intercala intre un numar de "lupte greco-romane" ~iunul decai dresati. Fuchs.s-au afirmat ~icativa operatori romani . In acest sens "comb ate" ~i una dintre primele carti de cinema aparute la noi ("Cinematograful ~i educatia" de C. Societatea "Romania-Film" va disparea subit . in timp ce Gheorghe Ionescu filma. faptul ca.combinat cu "adaptarea pentru cinematograf' a unei proze de Balzac. in actualitatile Casei "PatM" . "Intoarcerea cinematografului" este direct influentata de "ofensiva operatorilor". iar dupa primul razboi mondial va putea fi intalnit in rubricile de critidi ~i tehnica cinematografica ale unor publicatii. apoi de "demonstratorul" Kuperman.Th.C. printre care V. actualitati pentrujurnalul "Venus". la randu-i.pe aviatorul pionier Aurel Vlaicu.

cand "jumalele" au fost lichidate de doua-trei decenii. de "Bristol". In curand un asemenea film ocupa tot programul.. Eflorescenta aparitiei de sali a culminat cu deschiderea festiva. i~i propun teme tot mai indraznete ~i devin astfel «filme». In acest cadru apar primele manifestari cinematografice romane~ti: actualitati realizate de operatori romani". a cinematografului "Clasic" de pe Bulevard (sala "Capitol" de mai tarziu). cand va incepe .struita anume pentru cinematograf apare in mai 1909.in 1965. regresu!. cu versuri devenite. Dar acestea din urma fncep treptat sa se dezvolte. Pe langa aceste versuri intrate in legenda. la 0 parte constatarea ca numarul salilor de cinema bucure~tene .in ianuarie 1910 . " Sa lasam.l1 Trimite-operatorulla Sinaial Sa fure chipul muntilor. in cartea sa "Momente din trecutul filmului romanesc" (~i-n paragraful sugestiv intitulat "CuriozitateaH devine "spectacoIH): "Programele acestei epoci erau la inceput formate tot din scurte subiecte documentare ~imici scenete cu arti~ti. fermecali! Vor pretui atuncea frumuseteal Ce doarme-n umbra mandrilor Carpati! . .pe care ~i el era probabil domic sa 0 savqreze 24 . n. din pacate nu ~i azi . . pretutindeni! ~i ochii omenirei. Despre programele primelor cinematografe stabile vorbe~te Ion Cantacuzino. zbuciumatal A plaiurilor noastre romane~ti.de cinematograful "B16riot" de pe strada Sarindar ~i. apoil Trimite-lla Constanta . decat arareori. Proieqionistul improvizat imprima scenelor din film un ritm propriu: daca scena reprezenta 0 bataie sau un atac de cavalerie. la inaugurare au participat intelectuali de vaza iar poetul Victor Eftimiu a scris un "prolog". urmat .. de un gri murdar.1Sa nu ne dai Mireasa otravital Sau Printul ratacit printre tigani . avand 0 singura u~a. Din volumul "Filmul romanesc de altiidata" de Jean Mihail extrag acest fragment in care este descrisa atmosfera unui cinematograf de provincie . pe-un film dHacitor. sa se lungeasca.unde mareal Love~te vechiul tilrm eu valuri noi ... deocamdata. "Venus". in iunie 1912. venit din localul de consumatie. cu variatii neglijabile..n. . zis Tuciuriul . "la moda".. la randullor.). dar ~imirosul de fleici ~imititei.l1Avem ~inoi priveli~ti minunatel Ce-au dainuit prin anii viforo~i/ Biseriei vechi. "Apollo". al carui director a fost actorul Nae Grigorescu. . avea sa atinga un plafon dincolo de care nu va mai salta. 0.cel care avea sa creeze rolul Vrajitoarei in !n~ir-te margarite. palate ~iruine! Avem ~i noi pove~ti cu Feti Frumo~i). actualitatile se restrang la nivelul unei «completari».!1 A~ vrea sa-i vad pe toti trecand hotarull Macar a~a. ca 0 mitraliera in bataie! Actionat cu mana. intitulat "Cinematograful". . cinematograful "Volta" de pe strada Doamnei. aparatul colabora intens la actiunea filmului. prin care patrundeau nu numai spectatorii. sub care se prezinta ~i azi (azi . vreme de cateva decenii.1impulfiind. prologul respectiv conlinea multe alte sperante la care merita sa meditam ~i astazi: "Eu ~tiu c-ai sa-ngrije~ti de repertoriul Ca n-o sa te gande~ti numai labani .in anul 2000 . "clasice": "Pe panza ta a~vrea sa vild Trecutul/ Cu voevozii toti venind in ~ir:1Pe Nottara jucand Apus de soarel Fantana Blanduziei ~ipe Lear'!l A~vrea sa vild pe toli actorii no~trilInve~mantati in haine stramo~e~tilJucand povestea lunga. de altfel dupa dezvoltarea rapida din anii 1909-1914. dupa cum se vede. scene pe care aparatul de proiectie Ie acompania cu zgomotullui monoton ~i enervant.l1 Trimite-l pretutindeni. luand aspectul de «jumal». iar daca era yorba de 0 scena de dragoste . el invartea manivela aparatului mai repede.pe rand.. iar pe masura dezvoltarii sale.prin anii 1911-1912: "Era un fel de coridor lung ~iingust.ca ~i al celor din intreaga tara. Parfumul acesta invaluia scenele de dragoste de pe ecranul botit ~i gaurit. pentru intrare ~i pentru ie~ire.ICaci daca nu ni se cunoa~te limbal Macar prin joc sa fim ai tuturor"."Brand" din Roman .. chiar in prelungirea berariei «Brand».

la cinematograful «Brand». lmi faceam veacul in orele libere de la ~coala.cum s-a dovedit . Acolo. intregul Bra~ov devenind repede un adept inflacarat al cinematografului.aceea a unor oameni de afaceri Intreprinzatori). Caransebq. Pauzele acestea. spre satisfaqia tineretului din sala. creat in 1901. Aiud. bioskopul "Apollo". ). cat ~icinematograful permanent. Unul dintre cei mai activi antreprenori de cinematograf a fost bra~oveanul Istvan Emil Toth care a exploatat cu succes. Alba-Iulia. Miercurea Ciuc. cel mai dezvoltat. 25 . in timp ce. Carei din 1910. erau implinite de muzica stridenta a pianului automat care acompania filmul.primul cinematograf s-a deschis in aprilie 1906. Hunedoara.invartea manivela mai incet.. Reghin. Deva. Uioara.unde curentul electric a fost introdus in 1905 . In primele randuri de scaune lua loc «lumea bun a» a targului. ani la rand. Benko". abia in anul 1908 s-au inaugurat primele doua cinematografe. Acest eveniment ramane "Cll titlu de exceplie".. in anul 1898 au fost proiectate filme la Alba-Iulia. Ora~tie. cu diferitele lor denumiri. Gheorghieni. iar spre fundul salii oamenii mai simpli (. Dumbraveni ~i la Blaj. in 1910. o condilie sine qua non a deschiderii cinematografelor permanente a fost construirea uzinelor de energie electrica (de~i. oamenii Ie-au ~iremarcat. pe scurt MHKA) 11considera pe Emil Toth.. Sighi~oara. ca ~i cele datorate deselor ruperi ale peliculei. din punct de vedere industrial. cinematografele ambulante .. la fiecare schimbare de program. la Bra~ov.Kinematographen Anzeiger". 1896-1948"). «taumatographe»-lor sau ale «teatrului lui Edison» -. "personal de profesorul M. la Dej ~i Za1au din 1908.. Dumbraveni.pe indelete . Ludovic Jord:iky menlioneaza: "De indata ce au aparut in ora~ele din Transilvania. atunci. "unul dintre cei mai de vaza kinematografi~ti ai larii" ~i 11lauda pentru faptul ca "a cucerit pentru reprezentaliile de cinema intregul public al ora~ului care vorbqte trei limbi". sau de strigatul vanzatorilor care desfaceau «rahat cu apa rece» ~i «seminle prajite» de bostan. Primul ziar maghiaro-german de specialita1e cinematografica ("Mozgofenykep Hirado . chiar pana la descompunerea imaginilor. Baia Mare din 1912. la Sibiu. la Satu Mare. Lugoj. In ora~ul Timi~oara. Sebe~-Alba. Odorhei. prima condilie ramane . la Abrud. ~im1eul Silvaniei din 1913 . Pentru proieclie exista un singur aparat. la Arad din 1907. Bistrita.aparatele de proieqie ale «cinematographe»-lor. inaugurat la 28 noiembrie 1908. atat cinematograful sau ambulant. a~a ca se facea pauza dupa fiecare bobina de film. iar al doilea in 1907. la Targu Mure~. primul cinematografpermanent dateaza din 1906. Sighetul Marmaliei din 1911. Iar suprema fericire era sa cumpar de la operator. pe zece bani." In conformitate cu cele mai vechi anunturi ~i afi~e-cinematografice care s-au pastrat. Fagara~.. la alegerea mea!" Intr-un studiu intitulat "Introducerea cinematografului in Transilvania pana in 1918" (aparut in "Contributii la istoria cinematografiei in Romania. La Oradea. La Cluj . un intreprinzator abil a construit un cinematograf inca din 1901. dUe doi-trei metri de film care cadeau dintr-o scena. cu care cutreiera provincia. cuprins de 0 emotie care si-a lasat pecetea asupra mea pentru tot restul vielii.

Presa a salutat initiativa . "Cinema". in epoca.literati. 1acinema "PatM" (Hotel de France) avea loc premiera primu1ui film de fiqiune . Sosirea lui Fat-Frumos 1acurtea 1ui Alb-Imparat. La 20 de ani.nu presupunea decat in mica masura exercitarea unor atributii artistice. primul proiectat intre primele doua acte ate piesei. Sosirea Smeului la ruinele sale.F. despre "cinematografierea uneia dintre cele mai celebre piese din repertoriul Teatrului National". Filmul s-a pierdut. Presa epocii vorbe~te despre 0 "drama sentimental a" ~idespre 0 "drama de mare spectacol". D. un aranjor (fiind yorba despre 0 piesa "aranjata" pentru cinematograf).in publicatiile vremii "L"Independance Roumaine". In "Rampa" din acele zile se putea citi urmatoarea ~tire: "noua montare a basmului In~ir-te margarite cuprinde 0 intregire a aqiunii cu proieqii cinematografice". era inca nebu10s.sau ale unor martori . neconsacrata inca ~itot atat de inrudita cu teatrul cum ar fi pictura de 0 pilda cu literatura"."jucat". potrivite actiunii ~i personajelor basmului"."INDEPENDENT A ROMANIEI" Data de 18 septembrie 1911 are 0 importanta special a in istoria cinematografu1ui romanesc: atunci. "Gazeta de Duminica" -. dar numeroase marturii de presa . Mihai1 Sorbul. Au fost ~ipuncte de vedere sceptice: 26 . in ziare ~ireviste de mai tarziu ca "Viata artistica". Karnabatt (D. Al doilea pas cinematografic allui Grigore Brezeanu a fost intreprins impreuna cu actorul Aristide Demetriade: este yorba despre un film de scurt metraj. Totu~i. Rapirea Ilenei Cosanzenei de catre Smeul Smei10r. Fire~te. unde se ascunde Ileana.). Tony Bulandra. 3. Pe afi~ulTeatrului Natoional. sau. "Rampa". Din distributie faceau parte Lucia Sturdza. reluata pe scena Teatrului National din Bucure~ti in stagiunea 1911-1912 (premiera cinematografica a avut 10cin spectacolu1din seara zild de 7 noiembrie 1911). a1doilea intre actele III ~i IV.K. "regizor" ~i interpret. in cazul in speta. Grigore Brezeanu (1891-1919) devine . Istoriografii i-au atribuit filmarile lui Victor de Bon (operatoru1 reprezentantei "PatM" din acei ani). C. scenele pO\cestitecare se petrec in afara de rampa". Aurel Barbilian. aceste "proieqiuni electrice" erau anuntate astfel: 1. in "Adevaru1" (9 noiembrie 1911). "Flacara". deopotriva. regizoru1 era mai curand un organizator. amintiri ale unor "supravietuitori intarziati" . "Universul". Lupta dintre Smeu ~i Fat-Frumos.~ir-temargarite. 2. acesta din urma fiind ~iregizorul filmului: este pentru prima data in istoria cinematografiei nationale cand se consemneaza numele unui regizor.Emil Fagure (ED. 6. indus in spectaco1ul cu piesa omonima de Victor Eftimiu. conceptul de "regizor". in "Minerva" din aceea~i zi. In. a carei aqiune "se petrece in diferite 10curi~ilocaluri din capitala".. 4. Aceste ~ase "secvente" erau grupate in doua ca1upuri.primul "autor total" din istoria cinematografului romanesc. Neamtu-Ottone1 ~iGrigore Brezeanu. anumite surse memorialistice amintind ~ifilmarile de la Baneasa. fiind.cum a fost ~i actorul C. Neamtu-Ottonel . "cu actori" -.prin filmul Amor fatal . Fat-Frumos la fantana. "Viitorul". considera ca "am asistat la 0 inovatie foarte origina1a care a contribuit la efectul artistic al poemului ~icare a placut foarte mult publicului: prin proiectiuni electrice s-au reconstituit partea de pura evocare a poemului. metrajul mediu Amor fatal. . punea in discutie "compromisulintre 0 arta ce ~i-a ca~tigat cu prisosinta acest titlu glorios ~iintre un inceput de arta. Goana dupa Smeu. toate acestea prelungesc memoria peliculei spre prezent ~iviitor. "aranjata pentru cinematograf'. "scenarist". 5. autori ai unor pretioase volume memorialistice.) in "Adevarul" din 9 noiembrie 1911 a vorbit despre "minunate vederi dupa natura.

tata! regizorului -. Razboiul pentru lndependenta). 19 noiembrie 1911). Din multe puncte de vedere. )..privesc cu circumspeclie jocul actorilor in film: "Vnii dintre cei mai buni actori ai no~tri au jucat pentru cinematograf ~iun film in care ei figureaza se ~ireprezinta. Nicolae Soreanu ~iGrigore Brezeanu. ).. a~vrea sa vacttrecutul" . in distribuire. cum am vazut. Petru Liciu. Vasile Toneanu. a 35 de ani de la Razboiul de Independenla (un excelent pretext pentru a obline sprijinul oficialitalii in glorificarea evenimentului pe ecran). mo~ier ~iproprietar al Teatrului Liric (0 frumoasa sala situata in piala Valter Maracineanu pe care au distrus-o bombardamentele germane din al doilea razboi mondial). despre care am vorbit. J pe 0 scena splendida ~i sa vezi desfa~urandu-se un film saltarel ignobil. Leon Popescu ~i Grigore Brezeanu au oblinut ~i sprijinul Ministerului 27 . sub titlul "Cinematographe et theatre". Mai intai a atras in combinalie pe Leon Popescu.am spus doar ca sunt printre cei mai buni pe care-i avem . "Flacara".. cu iniliativa "omului de afaceri". "fatal" ~ipentru protagoni~ti (Lucia Sturdza ~i Tony Bulandra se casatoreau in aprilie 1912).. pe Franck Daniau (care va fi asistat. Eleonora Mihailescu (Ileana). Ecaterina Zimniceanu lbaci\a). Acest film e interesant numai fiindca figureaza in el actorii no~tri. regizor la Teatrul Nalional. Victor Eftimiu avea ~i 0 stroHlpeste care se trece de obicei: "Sa nu ne dai Arnor fatal sau alte/ Cumplite intamplari pe-acela~i ton. Singurele consideralii critice dspre acest prim film de fiqiune romanesc . care. a improvizat un studio in curtea Teatrului Liric (unde s-au turnat ~icateva "interioare".. nu erau intru totul convingatoare. visul de fantezie ce se aprinde in imaginalia noastra dupa ce cortina se lasa peste lumea de feerie de pe scena" (P. la lumina soarelui). demn de 0 gradina de mahala. Distribulia filmulelului cuprindea pe Aristide Demetriade iFat-Frumos). fusese atras de posibilitalile pe care Ie oferea cinematograful. In vederea acestei realizari s-a constituit 0 asocialie de arti~ti ai Teatrului Nalional. cinematograful romanesc reclama performanle superioare. pe parcursul filmarilor. ~i alte titluri: Razboiullndependentei. Daca ace~ti arti~ti .au totdeauna succes cand apar pe scena. nu ~i prin felul in care ei joaca. in timpul pauzelor.intre doua sute ~i patru sute de mii de lei -... in "L'Independance Roumaine" din 7/10 octombrie 1911 ."Iluziunea pe care 0 provoaca In~ir-te rnargarite este mai compIeta dind cinematograful nu tulbura. E drept. Zaharia Barsan (zmeul). Astfel s-a iniliat un foarte ambilios proiect in epoca. Acesta din urma. in 1912. 'cni\'ersul". Conjunctura favorabila a fost implinirea. a la Reinhardt.. sub pretext ca se fac puneri in scena . Intre timp. e nedemn ~ipenibil ca in acela~i timp sa auzi versuri romanqti frumoase (. a angajat un operator francez.aparute. Primele ficliuni cinematografice romane~ti aparusera. In faimosul "Prolog" rostit la inaugurarea cinematografului "Clasic". chipul cum s-a reluat In~ir-te rnargarite anul acesta constituie 0 nedemnitate" (Alexandrescu-Dorna .. "om cu stare. Razboiul pentru neatarnare. din care faceau parte Constantin Nottara.. . nu tot a~a se intampla ~icand e yorba de performanla lor cinematografica". Aristide Demetriade. de Nicolae Barbelian ~iGheorghe Ionescu). senator ~imare iubitor al artelor". Acesta i-a avansat 0 suma enorma in epoca . Ion Brezeanu . Miirturiile vremii arata ca iniliativa realizarii filmului s-a datorat tanarului Grigore Brezeanu. filmullndependenta Rornaniei (care a mai avut. /Eu banuiesc intenlii mai inalte/ In yorba «Clasic» pusa pe fronton" (abia apoi urmau frecvent citatele versuri "Pe panza ta. "Amorul" s-a dovedit. Locusteanu. Au fost ~i respingeri brutale: "Teatrului Nalional nu-i e ingaduit sa-~i puna pe afi~ numere de program de cinematograf (. a cautat sa oblina ~imijloacele materiale pentru temerara intreprindere cinematografica. 15 noiembrie 1911).

Maria Ciucurescu.) in "Adevarul" din 3 septembrie 1912. tocmai gratie faptului ca nu a fost tratata sub forma unei drame banaJe.1a noL maestrul Nottanl este pe cale sa faca opera patriotica redand Razboiul Romaniei pentru Independenta. Intoarcerea acasa.D. care constituie cea mai mare parte a filmului. Aurel Barbelian (un taran). pe roluri: Aristide Demetriade (Domnitorul Carol). 35 de ani dupa razboi: 10 mai 1912. Comentariile de la premiera au evidentiat cu precadere elanurile patriotice ale filmului. eu tot echipamentul ~i armamentul necesar pentru scenele de razboi. montaj ~i copiere s-au executat la Paris. Elvira Popescu. Alexandrina Liniver-Gusty. Opanezul. cacterea Plevnei. anunta ca . Constanta Demetriade (Doamna Elisabeta). Aristizza Romanescu. Fagure (E. era secretarullui Leon Popescu). Pe unul dintre afi~ele de la premiera ale filmului sunt cateva sloganuri publicitare de tipul: "cu participarea a doua sute de mii de persoane". Ecaterina Zimniceanu.. "lareconstituirea razboiului au cooperat cu permisiunea guvernului roman cele mai alese trupe ale armatei romane In costume ~i cu armatura istorici1". ci sub aceea grandioasa a Invierii unor pagini de istorie" . la definitivarea lui contribuind Grigore Brezeanu ~i Corneliu Moldovanu (care. Agepsina Macri. Valea Plangerii. Scenariul filmului Independenta ROlnaniei apartine. "filmnl de 2000 metri lungime va fi reprezentat In 5 acte. In acel timp. Cll caracter "Inchis". Lulu Cruceanu Ctarancele). de pilda. Nicolae Soreanu (un flacau). Nottara. printr-un film. Olimpia Barsan. iar viitorimii ii va ramane tabloul viu al vitejieI romane~ti". Marioara Farca~anu. "Rampa". idila dintre Pene~ ~i Rodica. Intre Baneasa ~i Otopeni era un mare "platou de filmare" pentru lupte. Ion Brezeanu (un taran). Adelina Marculescu. Ion Meri~escu (generalul doctor Carol Davilla). Constantin Nottara (Osman-Pa~a). Sonia Cluceru. cartierul general de la Poradim: Grivita. Achille Georgescu (un doctor). lata ~i distributia filmului. Ghita Popescu (generalul Arion). Aurel Athanasescu (Pene~ Curcanul). ostilitatile. mobilizarea. Constantin Orologea (Mitropolitul ~i generalul Totleben).de Razboi. Maria Giurgea. la Teatrul-Cinema "Boulevard-Palace" (sala "Eforie") din Bucurqti. In principal. Vasile Toneanu (un flacau). In 17/30 iulie 1912. "Trecerea Dunarii" a fast filmata la Braila ~i Macin. Premiera pentru public: 1 septembrie 1912. a avut lac la Castelul Pele~. trecerea Dunarii. Continutul filmului poate fi rezumat astfel.scria Emil D. Aristide Demetriade. Constantin 1. regimente Il1tregi de osta~i. Alexandru Mihalescu (un doctor). Petroni us (Grigore Tau~an) scria in "Viitorul" din 17 septembrie 1912: "Publicul obi~nuit a1 cinematografelor 28 . Gheorghe Ciprian (un taran). Operatiunile de developare. Prima proiectie. capitularea lui Osman-Pa~a. pe atunci. astfel ca generatiile de astazi vor Invata istoria luptelor de la 1877. Osman-Pa~a la Plevna. spre smr~itullunii martie. tinand seama de principalele sale componente: un sat In sarbatoare. Maria Filotti. Presa a primit cu interes prima mare productie cinematografica romaneasca. "rolurile persoanelor istorice sunt sustinute de arti~ti de la Teatrul National din Bucure~ti". din 1 decembrie. lar "Vale a Plangerii" In aprilie. actorilor Petre Liciu. la Calafat: moartea lui Cobuz. tabara de la Poiana. durand 2 ore complete". De altfelinca din anul1911 se scria amplu despre viitorul film. Jeni Metaxa-Doro (Rodica).F. apoteoza. Angela Luncescu (doamnele de la Crucea Ro~ie). Neli Santa. tintuirea noilor drapele. Pepi Machauer (Tarul Rusiei). plecarea celor "noua" ~i cu sergentul zece la razboi. Cristian Dutulescu (un taran). Ion Niculescu (Mihail Kogalniceanu). care Ie-a pus la dispozitie 0 imensa figuratie. Ion Dumitrescu (generalul Cernat). "Primul tur de manivela" s-a dat la Inceputullunii martie 1912. "Reconstituirea cinematografica a razboiu1ui independentei romane exercita 0 atat de puternica impresie asupra noastra. spitalele din tara.

Fara indoiala ca lui ii revine raspunderea ~i pentru rezolvarea concreta a scenelor. Iar in "Drapelul" lui Valeriu Brani~te se putea citi: "In aceste doua zile a dat publicul navaHi asupra teatrului Olympia. la "Gractina Blanduziei". la "Castelul de Dori'·.Critica a fost.este. sa-~i formuleze obiecliile. la zi. Cleopatra ~i Quo vadis. caracterul pretentios al unor scene de lupta. au dus acasa la ai lor vestea minunei ce au vazut". in continuare. I-am vazut vibrand de entuziasm" . pentru filmul sau. cu medalia "Bene merenti" clasa a II-a. la cinema "Rahova". 'in acela~i timp. romanii ungureni. Acela~i Petroni us continua: "Dar ce pacat ca trebuie sa faceltl rezerve dind inima ne indeamna sa laudam ( . fiind ~i zi de targ. Cornel Cristian facea urmatoarele consideratii: "Momentul de cuI me al activitatii lui Grigore Brezeanu ~i In acela~i timp singura marturie care ni s-a pastrat din aceasta epoca de inceput este filmul lndependenta Romaniei. de regula. trei saptamani (22 de zile) la cinematograful "Eforie". to ate acestea 11obliga pe regizor sa-~i faca mereu simtita prezenta 'in cali tate de animator al ideii filmului. publicat in 1971. etemizat de actorii Teatrului National din Bucure~ti ~i Armata Romana" se scria 'in "Revarsat de lOri" din Lugoj (in august 1913).se scria in "Gazeta ilustrata" din 15 septembrie 1912. un efect triumfa1. a avut la public. filmul rulase ~i la "Basarab" ~i "Marconi".1n studiul sau "Evolutia conceptului de regizor in filmul romanesc". produce un efect ce love~te concepliile noastre despre lupta stanta ce ne-a dat independenfa". in ciuda criticilor sceptici . Pe de alta parte.tot acest decor saracacios ~i 0 figuratie nedresata. dificultati1e de tot felul ivite in calea realizarii. a revenit apoi in centrul capitalei. a continuat sa ruleze la "Gloria" . desigur. in funqie de unghiul de vedere al aparatului de filmat. avand loc. "cu muzica militara".. mOrfi care rad ~i ofiteri care privesc ca la parada asalturile in care viata lor ar fi sa fie in pericol . ). filmul a fost 'intampinat cu deosebita caldura in Transilvania ~i Banat. ). Gasim ca ~arjele de cavalerie. de dupa anu11985 . compuse din 10-20 de cai. de fapt. Jndependenta Ronulniei a rulat. Marele merit al filmului ramane insa faptul ca este clactit pe 0 idee de inalt~ semnificatie pentru viata poporului roman. Dupa cum atesta presa timpului. Ei bine. insa. In martie 1913 se organiza 0 nOLlalansare a filmului. constituind. In octombrie 1912. in exclusivitate. asalturile date de cativa soldali. pozele prea teatrale.. au venit ~i mulli sateni cari.. un entuziasm ca cel ce s-a ridicat prin reprezentarile filmului Razhoilil pentru Jndependenta. intreprinse de criticul ~i istoricul de 29 . distributia impresionanta -ce pare sa nu omita nici un nume din cele care reprezinta varfurile scenei romane~ti din acea vreme -. Mai ales marfi. destul de controversata -. "s-a pus la cale" filmul Jndependenra Romaniei) -. "De mult nu s-a pomenit la noi. aplaudand cand filmul arata eroismul soldatilor no~tri la Grivita ~i fazele luarii.. pierderii ~i reluarii redutelor intaia ~i a doua. Cum n-am saluta un film care e menit a desfa~ura in fala noastra scenele razboiului care ne-a facut ce suntem azi?" Cronicarii timpului nu s-au sfiit. a revenit la "Eforie". fieful de odinioara allui lancu Brezeanu ~i al colegilor sai. la oficialitati. Grigore Brezeanu era distins. la cinematografele alaturate. alimentat eu spectacole melodramatice care au 0 valoare educativa egala cu un mare zero ( . cum am vazut. a rulat.cand isforicul de teatru lonut Niculescu descoperea documente inedite in arhivele Teatrului Nalional (unde. Cercetari relativ reccnte.. 4-5 reprezentatii. De obicei publicul nostru e rece ~i nepasator. pentru conceptia cadrelor ~i punerea in valoare a interpretilor. mmuria pretioasa a artei catorva din marii nO~ki actori de teatru". Amploarea scenariului.. intr-o saptamana in care rulau. Filmul Jndependenta Romaniei. entuziasmul publicului este bine scos in evidenta: "Am vazut ceea ce e cam rar la noi: sala intreaga in delir.

LEON M. pornind de la schita de scenariu a lui Liciu ~ibeneficiind mereu de retu~urile echilibrate ale lui Nottara. pa~aportului ~i chiar dizle!e1orinsemnari aruncate in marginea rolurilor . . Experien!a artistica a Artistului Aristide Demetriade nu este deloc de neg1ijat.. Grigora~ Brezeanu. 15 octombrie 1920).cat ~i. "vorba lui"): "Errare humanum est. A ramas vaduva ideea . a notelor din timpul filmarii. De cate ori.soldate cu numeroase studii ~ichiar cu 0 carte. Leon Popescu = producator) trebuie modificata. Popescu". intr-o aventura de-a dreptul senzationala. dar asumandu-~i. pe cand. proprie30 . "Sarmanul Grigora~ Brezeanu .Vom duce in Europa lumea romaneasca cu filme1e noastre!» A~a spuneai. aparea in 26 martie 1913 urmatoarea noti!a: "Suntem informa!i. Printr-un capriciu al destinului.. a variantelor de scenariu. Nici Aristide Demetriade (18721930) n-a mai facut film vreodata: intr-adevar. " ("Cuvantulliber"." Descoperirile recente (care determina argumentele istoricului contemporan) atesta.. "care. din izvor bun. Grigore Brezeanu = talentat ~iabil producator. a carui contributie inca mai ramane de e1ucidat).. inmarmurind asistenta . Dar cred ca recunoa~terea meritelor sale nu trebuie sa conduca la anularea meritelor celorlalti. de~i absorbit de shakespeareana dilema «To Be or not To Be?». a carnetelor documentare ~i corespondentei particulare. Tudor Caranfillanseazao ipoteza conform careta "ecuatia" statornicita (Grigore Brezeanu = autor ~ianimator. «.scria atunci unul dintre prietenii sai. POPESCU" In ziarul "Ramp a" . "FILMUL DE ART1\. ca "punct de sprijin" pentru proaspatul absolvent de conservator Grigore Brezeanu care se arunca.film Tudor Caranfil .. in rolullui Zefir din Tranda:firii ro~'ii de Zaharia Barsan. a confirmat dreptul de a fi al imaginii in mi~care. neindoios.. ". ~i te-a apucat de bra! moartea ~ite-a dus in lumea in care filmul nu mai lumineaza niciodata. la 20 de ani. contribu\ia importanta a actorului Aristide Demetriade ca autar .condus de N. au scos la iveala date noi privind procesul de creatie a filmului.al scenariului ~i. a actelor oficiale. a~ zice. dedicata memoriei marelui actor roman Aristide Demetriade. nu cladeam castele in Spania. va mai veni yorba . al carui firav organism n-a rezistat unei epidemii iscate inca in anii razboiului. din sarcina regiei. aparut in 1988): "Termenii ipotezei mele intemeiata pe trecerea in revista a tuturor documentelor ramase. a ramas vaduva ideea! Intr-o mohorata seara de februarie.. Cate idealuri nu s-au stins in trupu-i hodorogit. ~tiind sa urneasca afacerea din loc ~i cum s-o consolideze la timp prin antrenarea ce1ui de-al treilea «factor». oferea iubitei 0 floare inro~ita in sange.dar ~ia numeroase referiri din presa neremarcate pana acum . Vorba istoricului de film Tudor Caranfil (vorba vine . contribuind la aparitia cinematografiei noastre nationale" -. s-a prabu~it in plina scena. tot ceea ce a fost posibil. perseverare . poetul Emil lsac. la distan!a de un an.alaturi de ceilalti. Ca 0 concluzie a cercetarilor sale. la rubrica "Ecouri".. prin forta lucrurilor. "In diutarea filmului pierdut". se stingeau atat Leon Popescu .D.despre a carui societate "Filmul de arta Leon M. contracte1or. in egala masura. finantatorul Leon Popescu (precedat ~isecundat de Pascal Vidra~cu.impun triada: Aristide Demetriade = autor. pana noaptea tarziu. Grigore Brezeanu. Cocea. ca d-l Leon Popescu. lata punctul de vedere al cercetatorului (formulat in volumul amintit.. in 1919.

e pe cale sa infiinteze in Bucurqti 0 mare casa de cinematografie. Leon Popescu se arata pregatit sa reinceapa productia de filme. A fost ambitionat.0 alta incercare a laboratorului "Carmen Sylva" a fost Culesul viilor. la Teatrul "Bulevard" (sala "Eforie") fusese prezentat un scheci cinematografic. cu Nora Marinescu. printre interpreti: Natalia Vasiliu. Theodorescu infiintase societatea "Romania-Films". cu Ion lancovescu ~i Mitzi Ignatescu in "parte a jucata" . Printre acestea. "vederile" fiind luate de cu toamna . pana la culesul viiIor (premiera: 3 ianuarie 1913. "Rebusul" este u~or de dezlegat. In saptamana imediat urmatoare. "MareIe financiar". realizat de Pierre D' Alick (Alexandru Petrescu) ~i . de~i materialul filmat data de la inceputul anului 1912). la cinema "Venus". ca a pus bazele unei mari case de editura de filme ~i ca "a ca~tigat Arenele Romane de la Expozitie. la 11 aprilie 1913. Curand dupa aceea. fiind la mijloc un mare financiar ~i avand concursul celor mai straluciti arti~ti romani.pentru 0 "comedie cu dansuri ~i cantece" sustinuta pe scena ~ipe ecran de protagonist. despre care aceIa~iziar. ca a pus "baze trainice" unei intreprinderi ce "urmare~te cele mai frumoase scopuri artistice". la cinematograful bucure~tean "Clasic"). mici documentare ~i anunta. fiind dedicat actorului lulian. spunea ca "nu exista incercare artistica sau culturala la care acest indragostit de arta romaneasca sa nu fi contribuit intr-un fel sau altul". cum nota Jean Mihail in "Filmul romanesc de altadata"). ziarul revenea: "Zvonuri bune. papu~a. ~iun cinematQgraf bucure~tean. la renumita podgorie a firmei de vinuri "Dealul zorilor" (co-producatoare a filmului). in regia lui G.~i continuate primavara.tarul Teatrului «Leon Popescu». urmarind fidel procesul de productie. jucate fie de actorii no~tri. a carui premiera a avut loc in 12 martie 1913. insa. Comoarafurata. este prezentata 0 alta productie a casei "Pathe"-Bucure~ti. Leon Popescu declara. in interviul respectiv. "comicul" cinematografului. Crimele hipnotismului sau Tradator fara voie. tot un fiIm-scheci. ~i Nicolae Barbelian realizase un scurt metraj la sfar~itul anului 1912.de operatorul Victor de Bon. fie de 0 trupa straina special angajata in scopul acesta". toamna. de Nick Winter produs de casa "Pathe"-Bucure~ti . in anulI913. altfel un documentar filmat la Valea Calugareasca. lucrate dupa scene romane~ti. probabil. presa vremii lasand sa se inteleaga ca era yorba de "doua acte cinematografice" pentru un spectacol mixt. In cercurile artistice se vorbe~te despre injghebarea unei case romane~ti pentru editarea de filme cinematografice. Inca din decembrie 1912. cinematograful "Clasic". ~i anume "a face 0 editura de filme romanqti. in frunte cu cea mai minunata tragediana moderna a noastra".se pare . De pe acest piedestal de Mecena ("pe care poza cu complezenta. filmul Iulian In creatiunile sale de mahala (sau 0 hora la tara). de ceIe cateva alte tentative de productie cinematografica ale momentului. Ajunsese sa produca filme. un film publicitar de Gheorghe lonescu. Constantin T. in genul celor sustinute de Nick Winter.odata cu ingroparea vitei . desigur. schita cinematografica Dragoste la manastire. abia in 5 septembrie 1914. Ion Arma~escu. vara. In acela~i timp. fost Liric. pe ecranul aceluia~i cinematograf "Clasic". la 9 apriIie. produsese . cu scopul de a da numai filme romanqti. jucate de arti~tiromani". Se pare ca aceasta casa va avea mari ~anse de reu~ita. in preambulul unui interviu publicat peste zece zile. cu imagini de Gheorghe lonescu ~icu Marioara Voiculescu.subiecte de actualitati. 31 . Tony Bulandra ~i Bebe Stanescu in distributie (0 pelicula care va fi prezentata pe ecrane. unde va instala scenele trebuincioase pentru imprimarea filmelor". La numai cateva luni dupa aparitia filmului Independenta Romaniei. pe un scenariu de Victor Eftimiu ~i Emil Garleanu. dar care corespundea in buna parte unei realitati".cum am vazut . Georgescu. era Leon Popescu.

. Dar anul 1913 avea sa devina din punct de vedere al productiei cinematografice. cu Lipscani.activitatea companiei de teatru infiintata de acesta cu doi ani in urn1a. fara tehnicieni experimentati ~ifilra. ). Compania cuprindea cativa arti~tide mare valoare. primind p~ntru aportul sau 0 suma fixa.. Pacostea.diria Bancii Nationale. Platoul a fost amenajat in curtea Teatrului "Liric'. "Lucram mereu. teatrul a ars in 1920. Ciucurete (. In realitate. cu atelierele trebuincioase. 0 forma destul de originala de remuneratie.Teatrului Modem" (pe strada Karagheorghevici.mai ales in raport cu posibilitatile tehnice curente din tarile producMoare de filme -. pictori etc. pe fiecare zi" . Reprezentatiile trupei se bucurau de un frumos succes de public ~ide presa. "Afacerea" era pornita.. lucru pe care nu-l pot explica nici astazi.Aurel Boto~escu. pelicula ~ilaborator). developator. A~a ceva visase sa realizeze ~iLeon Popescu. Toata aceasta "foiala". Peste ani. ) va fi probabil compus din 0 drama puternica. aproape integral.aveau angajate una sau mai multe companii teatraJe. ziua ~inoaptea. pe ecrane apareau mereu diverse "actualitati".de 32 . el a refuzat. a~a ca stocul acesta se mare~te considerabil.. In sffir~it.G. Ca operator pentru filmele artistice.0 comedie plina de haz Ghinionul. ). Lecca (. tot ce alcatuie~te 0 «fabrica de filme»". cu premiere cinematografice saptamanale. Ion Constantinescu. Iancu Jianu (. in spatele vechii cl3..adauga Leon Popescu. cum erau Constantin Radovici .. "pe metru de pelicula turnaf'. etc. regia ~i plata actorilor. Leon Popescu a apelat la Gh. iar strada a disparut mai tarziu).n-a fost un secret pentru nimeni ."Compania Marioara Voiculescu" i~i incepuse reprezentatiile la inceputul stagiunii teatrale 1912-19l3. care a completat laboratorul cu aparate improvizate de el. cu operator. Apoi rand pe rand vor urma celelalte: Amorul unei printese (. Cetatea Neamtului ~i altele multe". Storin. neindoios. sub denurnirea "Jurnalul Leon Popescu". " ("Cinema". Marioara Voiculescu semnase cu Leon Popescu un contract care prevedea ca acesta va pune la dispozitie mijloacele tehnice (platoul de filmare. Marea actrita continua .. care lucrau fara intrerupere. Alphonse Chagny. el nu ~i-a intrerupt nici o clipa activitatea cinematografica in acel rastimp.. in Italia de pilda. Intr-un interviu din 12 iunie 1913. pe Leon Popescu. I-a mobilizat. ~i i~i destainuia cateva proiecte: "cel dintai program (.pe care-l adusese in tara pentru Independenta Romaniei -. un "an Leon Popescu".erau membrii companiei teatraJe conduse de Marioara Voiculescu. alcatuit numai din filme produse de el. lucrurile nu stateau deloc a~a. jucata dupa libretul d-Iui L. al carei libret se datorqte d-Iui H. unde multe dintre firmele de productie . pe propriile mele cheltuieli.dupa retragerea lui AJexandru Davilla . "Stralucitii arti~ti" ~i"tragediana modema" de care se vorbea in "misterioasa" notita publicata in "Rampa" . ).jucand in sala .se pare . Ca tehnician.~ierau vreo 20 la vremea aceea . cu care spera sa dea "din zece in zece zile cate un program intreg". Rebreanu de d. Ion Manolescu sau G. un regizor de film. 0 "garantie sigura'\ care justifica ideea lui Leon Popescu de a angaja intreaga trupa pentru 0 productie cinematografica de continuitate. ). Un reporter (invitat sa viziteze instalatiile) cazuse in delir: "Este 0 adevarata uzina moderna pentru fabricarea filmelor. Leon Popescu I-a avut tot pe Franck Daniau . Ionescu-Cioc. 16 noiembrie 1926). ajutat de alt operator francez.. Marioara Voiculescu i~i amintea disputele cu Leon Popescu: "dqi i-am propus sa aduca un regizor strain.. Procedeul era uzitat ~i in alte pani.. iar Marioara Voiculescu va asigura scenariul. De fapt. paralel3. tehnicieni.. el anunta ca "are gata de lansat pe piata cinematografica un stoc de vreo zece mii de metri de film" ... "fabrica" nu era decat 0 improvizatie rudimentara . film dupa film.. ~i .care jucase cu succes ~ipe scena "Burgtheater"-ului din Viena -.

Popescu". ori nu aduc nici 0 modificare originala Napastei. 30 apri1ie 1913.. principale1e roluri sunt detinute de Marioara Voicu1escu (Fira). care a circulat. Bebe Stanescu.Cine ma vede. in realitate.) -. Presa anunta .0 putemica drama taraneasca". Trecatorii matinali Ii vad mai In fiecare zi prin fata diferitelor localuri. machiati etc. care perora intr-un rand Impotriva «caini1or» societatii". Radovici ~i scriitorul Haralamb Lecca (acesta din urma se ocupase de regia de teatru pe vremea cand fusese director al Teatrului National din Ia~i).. La 0 ora a~a de dimineata. Scenarist ~iregizor este Haralamb Lecca. Despre Fedora nu s-a mai aflat nimic. cu doua titluri. ". Ei bine. Elena Crissenghi. are loc premiera filmului Ruzbunarea. Abia a murit Caragia1e ~i a ~i fost practat. amorurile unei printese. Maria (Mitzi) Vecera-Ionescu (In Amorurile unei printese mai figurau pe generic Ion Manolescu. in actele juridice de la Arhiva Tribunalului I1fov etc. ci ori unul ori a1tul dintre ele. Daca yom izbuti sa facem 0 lucrare de arta. ajungem pe teritoriul unor certitudini. dl. Radu Popea.Marioara Voiculescu. Marioara Voiculescu. cu pantaloni dungati. Unii comentatori au avansat ideea ca aceste doua filme ar fi. . anuntandu-1einsa cu rezerva: "Pregatim Fedora pentru cinematograf. Popov se putea citi: "Domnu1Haralamb Lecca a expus In vitrina firmei d-sale tragedia Napasta. filmul va fi reprezentat. In 24 iunie 1913. Ma atragea ~i titlul piesei ~i numele actorilor ~i a1autorului. joaca in cateva filme romane~ti ce se vor proiecta cat de curand pe panza unui cinematograf din Capitala.. Alexandru Economu ~. Necrutator este ~i Mihail Sorbul (sub pseudonimu1 G. ~i de cine? De d-nul Haralamb Lecca. Imbracat In redingota cu reveruri de matase. Reluarea pentru public a filmului (anuntata pentru 17 iunie) nu este confim1ata documentar. Paule Cambon. Intr-o nota aparuta in "Ramp a" dir. Toata desfa~urarea dramatica este aceea a piesei lui Caragiale.a. . la cinematograful "Clasic". se uita la mine lung. Ieri dimineata. Hara1amb Lecca. Storin.italianul Demichelli. un articola~ nostim din 18 mai. in timp ce specialista in montaj era tot 0 frantuzoaica. spunea simpaticul artist. sub semnatura lui Adonis Gr. Iancu Petrescu (Sandu) ~iIon Manolescu (Florea). "Curierul cinematografic". Ruzhunarea d-Iui Lecca a fost 0 «napasta» 33 . deci In 11 iunie 1913. ma masoara .. sub numele de Razbwzarea (!). genericele anuntau acela~i "regizor" (Marioara Voicu1escu): ~imai era un "amanunt": pe nici unul din inventare1e de epoca ale filmelor produse de Leon Popescu . sculat de la orele 4 se afla In tramvaiul electric Inca de la 6. descria atmosfera de lucru a produc1ieicare incepuse: "De catava vreme pensionarii d-nei Marioara Voiculescu. In aceasta noua faza de activitate. Marioara Voiculescu i~i destainuie pentru prima oara in public noile preocupari.In revista sustinuta de el. Imbracati In haine de gala.nu figureaza niciodata alaturi ambele titluri. Primirea filmului n-a fost deloc Incurajatoare pentru rea1izatori. in conditiile date. Depa~ind supozitiile. sa-mi iau postul de chelner In primire". Gh. impreuna cu directoarea lor chiar. la cinematograful "Clasic". Storin. Prima proieqie cu 0 produqie a "Filmului de Arta Leon M.. dar nici unul nu cuno~tea regia de film. Tot in "Ramp a" .. sotia lui Daniau. In "Arhiva" din Ia~i. unul singur.30. Supozitia este sustinuta de faptul ca in Fedora era yorba despre . cravat at In alb. Doar ca a mai adaugat tablouri care nu complica Intru nimic. ~i-ofi dand cu gandul ca ma duc la vreo cafenea. a avut loc "in cerc illChis" chiar cu 0 zi Inaintea publicarii interviului din "Rampa". cand s-a prezentat lungmetrajul Amon/rile unei printese. . In referinte. E revoltator. "Regia" au asigurat-o. la cinematograf. ace1ora~i actori Ie reveneau roluri1e principale . ~oiman) in "Seara" (din 10 iulie 1913): "Am fost printre cei dintai care au alergat 1a Clasic sa vada Razbunarea. unde Leon Popescu l~i expunea proiectele. C.

Cocea. scriitorii Comeliu Moldoveanu ~i Emil Garleanu (acesta din urma semna ~iregia. au izbucnit litigiile. C. Pana atunci. impreuna cu un scurt-metraj produs tot de Leon Popescu. Coco Deme34 . Papa Stanescu. Barbatul cu treifemei.era . ci arti~tiicare joaca. Vasile Romano in distributie. cinstea ~i alte insu~iri nobile ale romanului . cand.la care au participat numero~i scriitori ~i oameni de teatru ca N. De vina nu-i atat autorul care se crede chemat a scrie orice. Elena Crissenghi. a celor italiene -Hesperia.. Iancu Constantinescu. sustinea ~i interpretarea. a carui trupa. Sa nu uitam ca pe ecranele "vecine" rulau in epoca filme precum pacatele parintilor. astupi jocul fetei". Pacostea (inclusiv in interviul de intentii al producatorului) . inca in functie) au scris un scenariu cu subiect istoric. fapt sanctionat aspru de presa vremii'L!ilmul a rulat. soldate cu prelungi ~i obositoare procese. despre luptele regelui Sobieski cu plaie~ii moldoveni. Dupa nuvela lui Costache Negruzzi ~i dupa piesa lui Vasile Alecsandri. Mihail Sorbul. la 1 iulie. Neamtu-Ottonel. Hipnotizata. la cinematograful "Clasic". pe care "Filmul de Arta Leon M. curg in serie. Razbunarea . dramaturgul-cronicar ajungea la observatii de continut: ... La data izbucnirii cont1ictului . cu aceia~i operatori francezi.~i sa lase in pace asasinatul ~i violul cu premeditare ~ivulgar. pentru ca "in cinematograf mu~chii fetei joaca foarte mare rol ~idaca-i astupi cu par.D. Nebuna din dragoste sau "colosalul film criminal" Mana defier cu bandi(ii In nu1nu. at1am ca Urgia cereasca se inscria pe linia filmelor vremii. in regia lui Vladimir Maximilian. scris ~i regizat de Constantin Radovici. Florea Simionescu. cu numele personajelor schimbate. Leon Popescu s-a judecat indelung. A. Pina Menichelli.numita. Francesca Bertini. cu situatii tari ~i melodramatice. inciit 0 sfatuiesc sa se gandeasca serios inainte de a se mai apuca sa joace vreun rol pentru cinematograf'. Max ~i soacr~ Premierele romiine~ti. insa.~i pentru public ~i pentru autor. condusa de Emil Garleanu. Comeliu Moldovanu -. Jucau in film Mi~u Fotino. Din sursele vremii. comedia Un leac pentru soacre. la premiera. Ion Minulescu. pana aproape de premiera. Liviu Rebreanu. Pandele Nicolau. reluata in 1916 cu un alt titlu. Maria (Mitzi) Vecera-Ionescu. atat cu membrii companiei teatrale. ajutat de operatorii francezi. Radu Popea. Publicului trebuia sa i se raspunda pe masura cerintelor. intre partile contractante. Numai ca "afacerea" lui Leon Popescu cu compania Marioara Voiculescu n-a tinut multo Trecusera doar ciiteva luni de la premiera cu ~ampanie a filmului Amorurile unei printese .~i. putea fi vazut un alt lungmetraj. Bebe Stanescu.Pe de alta parte. cu Constantin Radovici. Urgia cereasca.in toamna anului 1913 . publicul era atras de reclama zgomotoasa a vedetelor daneze Asta Nielsen sau Waldemar Psilander. Peste 0 saptamana. Cetatea Neamtului. Remus Comaneanu. din pricini diferite. Emil Giirleanu. ~i apoi nu e absolut nevoie ca actorii sa fie imbracati in costume nationale: nu haina da talentul!" ("Seara". cinematograful "Clasic" a gazduit 0 noua premiera rezonanta. cu Vladimir Maximilian (~i Florica Florescu). Napasta lut Caragiale.lara dornnii autori sa ne mai slabeasca a arata natiunea roman a ca pe ni~te omoratori ~i asasini. cat ~i cu colaboratorii francezi.~i slava Dornnului avem destule . Dupa ce-i sfatuia pe arti~ti sa nu-~i mai puna mustati ~ibarba falsa. Efectiv. D-sa are a~a de multe atitudini nefirqti. Intelegem sa ne arate mandria. de Herz. D-na Marioara Voiculescu ne-a dat 0 taranca care n-avea nimic taranesc in ea. 10 iulie 1913). Franck Daniau ~i Alphonse Chagny. Popescu" le va prezenta pe ecrane cand situatia 0 va perrnite. Mihail Sorbul (sub acela~i pseudonim) i~i continua parnfletele. Lida Borelli. filmata in pauza dintre doua stagiuni a Teatrului National din Craiova.erau terminate alte ciiteva pelicule.

0 "noutate mondiala pe scena ~i panza cine35 . "Faima artileriei Romane este temuta de statele vecine. desigur. sustin ca filmul Cetatea Neamtului este un succes al cinematografului romanesc (. anii 1913-1916 au oferit publicului ~i alte premiere cinematografice romane~ti. Diferite surse ale epocii indica multe alte titluri rezultate din colaborarea lui Leon Popescu cu compania Marioara Voiculescu (printre care Fiica de pescar. Popescu" incepuse sa fie asigurata de societatea "Cipeto". Jucau in film Constantin Radovici (gardianul fortului). in 22 iunie 1916. Popescu" a produs . "Filmul de Arta Leon M. Fata zdrobita de durere i~i revine la datorie privind tricolorul mlfaind". subiectul .arata astfel.. comic pentru 0 drama. nu se cunosc amanunte. ale carui filmari au fost realizate inaintea conflictului (prin lunile iunie-iulie 1913). Vasile Romano. La cinema "Gradina Teatrului".P. "printr-un procedeu cinematografic. dl. ea a fost favorizata de conjunctura izbucnirii razboiului mondial.~i comedia cinematografica intr-un act Ghinionul. de asemenea. Distributia produqiilor realizate de "Filmul de Arta Leon M. Cu toate ca spionul a cucerit prin false dedaratiuni de dragoste pe frumoasa nepoata a gardianului.. Studentul. Critica. este proiectat filmul Spionul. zidit pentru paza hotarelor. montarea . In paralel cu "ofensiva Leon Popescu". la un moment dat in aceea~i scena. care oferea acestei "drame patriotice" ~ansa implicani in actualitate. Cam . ). despre care se ~tie prea putin.0 aWl "restanW' filmata in vara lui 1913. Batranul gardian insa vegheaza.. nunta". bejenia. nu se ~tie daca ~i cand au fost terminate. Rugamintile nepoatei sunt zadarnice: spionul e pedepsit. . 2apticilti se lnsoarti. in 7 septembrie 1914. care-l sugruma. discutabile (~icu procese rasunatoare in epoca). In zare se aud trambitele o~tirii care pleaca in campanie. Sb. in clipa cand vrea sa demonteze piesele tunului secret e apucat cu furie de bratele gardianului. in 2 martie 1915 (la cinematograful "Clasic"). jucand in Dragastea marinarului.extras din presa vremii . Iata-l in fata fortului ascuns.se pare. Filmul prezinta un nea~teptat interes. soldata cu rezultate contradictorii. In smr~it. Elena Crissenghi. din pricina procesului. Detectivul. Condora. care totdeauna m-a condus in aceste «insemnari». Remu. la sala "Eforie". Constantin Radovici apare pe film in ambele incarnapuni". tot in vara anului 1913 . Un tanar ofiter travestit in pictor trece frontiera eu scopul de a pune mana pe secretul ultimului model de tun. saluta filmul. Difuzarea a fost intarziata. despre care. cu Marioara Voiculescu ~iConstantin Radovici. daca ~i cand au fost proiectate. cum se mentiona in presa. ai carui protagoni~ti sunt tot Constantin Radovici ~i Marioara Voiculescu (regizori ~iinterpreti). in 2 februarie 1915. ~i. in "Rampa". Viarica. se "umanizeaza": "Cu riscul de ami se banui obiectivitatea. Marioara Voiculescu (nepoata lui). era detectivul Buel ~i apa~ul Giovanni.0 bogatie nebanuita de amanunte. ce te prinde de la intaiul tablou ~ite face din cand in cand sa aplauzi de bucurie. Remarc armata le~easca. chiar ~iMihail Sorbul (M. Desfa~urarea filmului e gradata. este evident ca aceasta "drama de senzatie" fusese filmata inainte: in 1915 protagoni~tii jucau in trupe diferite ~i nu mai aveau cu Leon Popescu decMlitigii. Asta evident ca e un succes moral. Gaston Barnier (spionul). de data aceasta. cei doi protagoni~ti apar in ultimul film restant (filmat in vara lui 1913). care fuzionase la smr~itul anului 1914 cu societatea producatoare.. Radovici juca un rol dublu. Aceia~i regizori prezinta publicului. La "Teatrul Eforiei". Din aceea~i "serie restanta" este prezentat pe eerane. sub auspiciile "regizorale" ale Marioarei Voiculescu ~i ale lui Constantin Radovici. pe un scenariu de Liviu Rebreanu. cu Ciucurette in rolul lui Rica Ghinion.~carea. la "Kino-Pax".).. C.trescu ~imulti actori craioveni. Cat despre aparitia filmului pe ecrane in toamna lui 1914. Voiaj pe Duntire).

producator. decat rareori. in cele din urma. C. p. Cei doi Bareane~ti (tot un scheci intercalat in spectacole ~i revista. Seheciuri eu Nitto-Jo (introduse in spectacole revuistice ale anilor 1915-1916. nivelul cantitativ al realizarilor cinematografice a fost net superior celui din "vechea Romanie". al doilea cu acela~i Gh. filmul a fost bine primit de presa. Considerat unul dintre primele filme romane~ti de aventuri. Pe de 0 parte. "In cautarea filmului pierdut". Aurel Athanasescu.. invocand drept argument al dezechilibrului mental faptul ca "investise sume mari cu filme de cinematograf in speranta unor ca~tiguri fabuloase.. Talpa-Lata. dupa ce. Sunt mentionate in epoca ~i cateva miniaturi cinematografice.r~iteleprocese in care a fost angrenat.matografica". la 54 de ani.Leon Popescu (1864-1918) a fost "pus sub interdiqie".Jeanne Daflon . dupa premiera din 31 octombrie 1917). Sunt mentionate in diferite surse documentare ~i pelicule precum Joffre Za Mizil sau Din viara Zui PacaZa de Pierre D' Alick (Alexandru Petrescu). in "Ramp a" . Greull-a dus. Gheorghe Arion. Radulescu-Georgel. sustinuse punerea lui sub interdictie. Invins de firea sa pacatoasa. SeheeiuZ Bodeseu . tracasat de nesf§. dar fara nici un beneficiu".cu partenerul ei Milton). in 19 iulie 1913: un Seheei eu Jack Bill. Gh. fiica patronului lor (Ronald Bulfinski). "in care nenea Alecu Barcanescu e cinematografiat ~i vorbe~te din sala cu sine insu~i" . insa. ~i-n "Dimineata". nivelul artistic al peliculelor realizate intre anii 1913 ~i 1920 n-a atins. Nicolae Barbelian (care semna ~iimaginea ambelor pelicule). de fo~tii colaboratori ~i de "neconsolata" familie care. Popescu. Ion Manu. Patronul societatii "Filmul de arta" avea sa fie condus pe ultimul drum in aprilie 1918. probabilin anul1915). cronici favorabile au aparut ~i-n "Minerva". se zice. produditorul Leon Popescu. Cristian Dutulescu. era un profesor.1. cum se scria in presa vremii. La acest film au lucrat ~i operatorii francezi Franck Daniau ~i Alphonse Chagny. de~i au existat autori cu activitate de creatie foarte sustinuta.toamna anului 1913 . Aurel Barbelian. Tancovici-Gosmin in roluriIe a doi ingineri indragostiti de 0 frumoasa Marietta (Marioara Cinski). surse memorialistice considera ca Jack Bill este pseudonimul francezului Gaston Barnier. Superioare au fost ~i conditiiIe tehnice oferite productiei cinematografice. Mihail Sorbul. FILMELE DE PESTE MUNTI In provinciile romane~ti aflate pana in 1918 sub dominatie habsburgica productia cinematografica s-a dezvoltat in conditii aparte. "ar fi dat foc eu propria-i mana. angajat pentru produqia lui Leon Popescu pana la inceputullui iulie 1913. Pe de alta parte. a caror vedeta era cupletista franceza "en vogue" Nitta-Jo . Constantinescu. lovit de 0 intunecare mintala precipitati'i. Cel mai marc ant film al acelor ani a fost OreZuZrazbuna de Aristide Demetriade (premiera: 9 decembrie. filmelor pe care Ie adapostea intr-o magazie a Teatrului Liric. ~i-arecuperat investitia. in decembrie 1917" (Tudor Caranfil. cu pretul propriei sanatati. care. 11considera "cel mai bun film romanesc". cu numai cateva luni in urma. in toata perioada. cote de varf. dar alte informatii despre filme nu exista. Dar cu 0 floare . la cinema "Clasic"). cu Aristide Demetriade ~iM. Cea mai proeminenta 36 . de data aceasta. primul cu Elvira Popescu.Hopkins (filmat la Braila de Tudor Posmantir.in conflict cu Leon Popescu. 120). Popescu. aflati la ora turnarii .

ultimele doua cu Lili P06r ill rolOO principale. cu aceea~i mare actri1a Lili P06r. in 1872 ~i mort la Cluj. cu filmari la Cluj.ca scenarist ~i co-producator.jemeia anonima (dupa 0 piesa de Andre Bisson).Madona satului. 0 alta drama .dupa prerniera budapestana .la Paris. Mihaly Kertesz (viitorul Michael Curtiz). cu Lili P06r in distribu1ie. comedia rural a Notarul din Peleske. in colaborare cu "PatM Freres" (Paris) .de filmul reper pentru inceputurile filmului transilvan Mtmzul :jarg. in acest capitol.0 cifra realmente impresionanta! .0 carciumioara la capatul satului". in 28 februarie 1946). in Cluj. In perioada arnintita.in care regizorul de1inea ~i rolul principal . cum spuneam. ecranizarile Madame X. un film in patru aete prezentat la Cluj in 4 aprilie 1918. "Corvin" ~i "Transilvania". in decembrie 1913. comedia sentimental a Fata nababului din Dolova (realizata in colaborare cu Sandor Korda). lara cateva dintre filmele regizate de lena latlpvics. cum s-au pierdut earn toate filmele acelor ani (drept pentru care. In 7 mai 1915 era prezentat in prernierala Cluj . Serge Panin (dupa 0 piesa de Georges Ohnet). drama criminal a Ultima noapte ~i povestea unui condamnat pe nedrept Stigmatizatul. Calugarul (dupa piesa lui Aristid France) ~i Bacara (dupa piesa lui Henri Bernstein). in regia lui Felix Vanhyl (1913). a pste 60 de lungmetraje de fiqiune . un pionier . cand numele sau. la Cluj (28 ianuarie 1914) ~i la Bucure~ti (7 martie 1914). ~i eu prerniera la Cluj in 24 ianuarie 1917).produse de firmele sale "Proja". nu yom putea vorbi despre filme pastrate). drama populara.Taina spovedaniei. Filmul s-a pierdut. scenaristul ~i actorul lanovics lena/Eugen (nascut la Ungvar. "Calul furat".filmul Bcink Ban de Mihaly Kertesz. drama Industria:jul ~i comedia Cyklamen. comedia din via1a actorilor LiliomfJJdupa o piesa de Ede Sz:igligeti. Acela~i regizor . Braconierul -. comedia Corp mov.. drama Sunt nevinovat ~i povestea sentimentalii Excelenta sa detinuta. Sa aruncam 0 privire spre cateva dintre titlurile filmografiei lui lena lanovics. Regizorul va fi activ pe platouri ~i dupa Unirea din 1 Decembrie 1918. cu lanovics co-regizor alaturi de Robert Montgobert). drama Inimi zbuciumate. Gherla ~i Fene~. cum ar fi "lupta din GaIWa". am selectat doar cateva titluri. ill ambele. Escortata ~i.a filmat. in iunie-iulie 1914. scenarist). in aceea~i vara.a comedie turnata la Cluj in vara anului 1913. a carei aqiune se petrece intr-un sat din pusta. apoi la Budapesta (17 ianuarie 1914). cu Laszlo Bako in rolul titular.martiriul unui roman din Ardeal". printre care . dintre care 32 sunt semnate de el ca regizor. la Cluj ~i la Trascau. intr-un fel sau altul (date fiind 1aturile multiple ale personalita1ii sale cinematografice) la realizarea. Din aceea~i perioada dateaza ~i filmul Fata regelui dolariZor . "Neme~ul maghiar". el a contribuit. comedia Sugarii fmprumuta{i (Janovics fiind. unde a circulat cu titlul Secretul orbului ~i a avut drept "slogan" publici tar urmatorul text: ". producatorul. :japca galbena. prezentata ill prerniera absoluta . e mai lunga. ° 37 . va deveni Eugen lanovics. incepand din 1915: vodevilul Siretenie defata. aqiunea a fost presarata cu momente cinematografice voit spectaculoase.deopotriva .figura a acelor ani a fost regizorul. pe generice.devenit "nume mondial" .al cinematografului din Ungaria ~i Romania. Hotel Imperial. Sandor Korda (viitorul Alexander Korda). Lista. alte cateva drarne . lena lanovies fiind producator ~i scenarist (adaptand 0 drama de l6szef Katona): piesa originala a fost scoasa dintre pere1ii seenei. dramele Carciumareasa iubea haiducul (dupa alta poezie de Petafi) ~i Jnvatatoarea (dupa 0 piesa de Sandor Brody). In studiourile sale au lucrat regizori pre cum Garas Marton. Ciclul de poezii de Petofi (ecranizare a unor poezii de Petafi. la cinematograful "Szinkar"). Nume1e sau este legat .

Bancnota de un milion de lire (dupa romanullui Mark Twain).. 38 .. pe generice apare cu asiduitate un alt nume de regizor.primul film pastrat din produqia studiourilor transilvane. acesta din urma fiind . cu filme precum Somnambulul (premiera: 2 aprilie 1918.cu filme precum Nopti albe (Fedora).. din 1915 este activ pe platouri regizorul Marton Garas. la farmacia "Biro". prezentat in premiera la Budapesta (27 aprilie 1914).. drama simbolica Dorinta (printre personajele careia. Tragedia doctorilor (deceptiile amoroase ale unei sotii de medic.. Batranul infanterist !)ifiul sau. Un regizor care ~i-a ca~tigat 0 meritata reputatie in epoca a fost Adolf Merei.. in fata palatului Banffy).cu toata afluenta de titluri a acestei perioade . nevoita sa se marite cu un belcan bogat)... turnata la Cluj in toamna anului 1918). sotia lui Elemer Bomemissza -. In tara cnutului (distribuit ~i sub titlul Biciul din Siberia).. la cafeneaua "Thalia". Contele Mi!)ka (ecranizarea unei . Abia dupa primul razboi mondial ~i dupa Unirea din 1918 yom intiilni . de-a pururea!. Tot din 1913 dateaza ~i comedia Nunta la Arad de Mihaly Szendrey (cu Alfred Gyazo in rolullui . filmarile exterioare fiind realizate la Cluj (la fabrica de caramida. Con~tiinta. in Piata Centrala. intre 1 ~i 3 martie 1913. operete). Pove!)ti despre ma.. cu Luiza Keiffer-Gyara ~i.. in filmografia caruia intra pelicule precum Fetele doamnei Gyurkovics (0 comedie cu happy-end despre tentativele unei vaduve din mica nobilime provinciala de a-~i casatori fetele). Regele bursei (0 drama din viata aristocratiei financiare). Jena Janovics). Dupa anul1917. Printre regizorii prezenti pe platouri dupa 1916 se numara. husarul (stradaniile unui beltran infanterist sarac de a-~i insura fiul cu . Dragostea unei apa!)e . Intalnire nocturna (0 drama populara). acestea trei datate 1916. Lili Poor.~ina de scris (cu Lili Berky ~i... Cei care !)i-au schimbat viata (0 alta drama sentimentala. fata carciumarului). cu Marturia sangelui (premiera la Cluj in 27 octombrie 1915). a carei premiera a avut loc .. apar Dorinta. Printre regizorii acelor ani se numar Ferenc Teray (~i interpret. Muki! (cu Lili Poor ~iFerenc Vedrey.. Comandantul a !)ase corpuri.. in sala Teatrului ora~enesc. cum am vazut.. . Niciodata . Cox !)iBox (doi burlaci londonezi intrati in folclor). Doua scurtmetraje sunt semnalate la Arad in 1916: comediile Ios Masca! ~i Aveti 0 papu!)ica? de Dezideriu Kertesz. pe malul Some~ului. Noapte buna. in filmul sau Viclenie de !)trengar). Din 1915 dateaza . Contagiunea. un crai tomnatic cu revelatii nocturne). Barbatul cu doua inimi. in calea unei sotii adulterine. Minciuna ~i Moartea). Magdalena de la munte ~iun "remake". Napoleon). la multe dintre aceste filme scenarist fiind .. in acea perioada. la 19 decembrie 1913). Siberia (0 drama sentimentala.Filmografia de peste munti incepe cu . la cinematograful clujean "Urania").. Jena Janovics ~ioperator Laszlo Fekete. la Arad. 0 pelicula in care jucau Ilonka ~i Gyula Nagy. filmat la Cluj in vara anului 1912.. Un rol dificil (povestea unei fiice de general scapatat. Muki. filmul Omul de 300 de ani. Mihaly Szendrey (autorul comediei Nunta la Arad. Camerista. Bunica (cu Lujza Blaha). Mihaly Fekete. Dezideriu Kertesz. 0 poveste de dragoste ai carei protagoni~ti sunt 0 fata crescuta)a calugarite ~iun tanar mo~ier casatorit. la restaurantul "New York".regizoare fiind Elemer Hetenyi. ~i Sandor Korda . trecuta de prima tinerete). Diletanti din aristocratia clujeana au interpretat. scheciul cinematografic Cox!)i box.. cu Lili Poor in rolul unei aristocrate rusoaice care iube~te un tanar intelectual exilat in Siberia). In afara cinea~tilor amintiti.

BILANTUL FILMULUI PRESONOR . (1917-1930) .

culoare de epoca. in sala "Dacia" . Oricum. istoria filmului romanesc -. Pe toate meridianele. documentarul a precedat activitatea cinematografica de orice alta natura. din pacate. student la Facultatea de Arhitectura din Paris (mobilizat dupa inceperea razboiului ~i trimis in tara de catre ~eful misiunii militare romane in Franta. pretioase documente de istorie cinematografica. Impreuna cu Oliva. facsimile cinematografice imbatranite de vreme. marcand datele reale de n~tere ale cinematografiilor lumii. Conducerea Serviciului Fotografic ~i Cinematografic al Armatei Romane i-a fost incredintata sublocotenentului Ion Oliva. toate acestea. ~i. in marea lor majoritate). 0 intrunire muncitoreasca de 1 mai. peste ani. filmul italian .. Primul razboi mondial a intrerupt. Practic. cum am vazut . patos. inca in ultimii ani ai veacului al XIX-lea.unde-~i Tacuse 41 .inainte de a na~te primii "mon~tri" istorici de tip Catalina. Acest serviciu a luat fiintil in 15 noiembrie 1916. foarte la indemana: secventele de "actualiiliti".petrecuta intr-un mai. in scopul organizarii acestui serviciu). Dar aceea~i perioada a prilejuit operatorilor din serviciul foto-cinematografic al armatei surprinderea unor numeroase imagini de front. Dar nu trebuie sa mergem cu gandul prea departe. colonelul Rudeanu. yorba poetului.a inceput. venise in Romania ~i George Grassi.FACSIMILE CINEMATOGRAFICE .a consemnat pe pelicula cursa automobilistica de la Susa la Mont Cenis. Faptul are 0 explicatie simpla. de asemenea. Galileo Galilei .1MB A TRANITE DE VREME" Memoria arhivei pastreaza. istoria mondiala a cinematografului a fost deschisa de documentare. aduc spre contemporaneitate marturiile de 0 valoare inestimabila ale filmelor documentare ~i ale "actualitatilor" de odinioara. 0 petrecere dimpeneasca la Bordei. ca reprezentant al armatei franceze ~i al Casei de filme "Gaumont" . caporalul Gheorghe Ionescu (responsabil cu filmarile aeriene). 0 vanatoare de leoparzi ~icutremurul de la Messina. "subiecte de actualitati" la ordinea zilei in anii 1904-1906. iar dupa batalia eroica a Mara~e~tilor . cum bine se ~tie. prin alte subiecte de actualitati (pierdute azi. "rozele infloresc scaldate-n aurul din soare" (dar era soarele anului 1911!) -. Pentru a lua un singur exemplu de aiurea. fluxul creatiei cinematografice. din primii ani ai filmului documentar parvin multe marturii despre munca ~i rodul pionierilor genului. a inspirat multe curente artistice ~i~colinationale. acolo unde arta cinematografului a patruns in urma cu decenii sau acolo unde filmul s-a inventat (sau se inventeaza inca!) sub ochii no~tri. totodata. pagini de istorie care sunt. documentarele s-au dovedit dintotdeauna formele cele mai spontane ale cinematografului. filmata de un operator anonim la inceputul deceniului al doilea. la diferite latitudini ~ilongitudini. imagini ale unei alte lumi. dupa un deceniu. apoi. Ca operatori de front au fost numiti caporalul Tudor Posmantir. cu "vederi romane~ti". soldatul Constantin Ivanovici. Neron. cand.

Facand scut cu piepturile lor intr-un sector al frontului de pe crestele Carpatilor. deopotriva. prin~i in inc1qtarea cu du~manul ~i cu vitregiile naturii. Filmul cuprindea imagini privind reorganizarea armatei romane pe toate fronturile in toamna anului 1916 ~i iarna anului 1917. al doi1ea.Ni'imoloasa (dupa retragerea in Moldova) ~ial refacerii forte1orde la inceputul anului 1917. Cinea~tii militari au filmat in vara ~itoamna anului 1917 peste 50 de reportaje. ai flicut 0 lucrare grozava. realizate la Boto~ani de Tudor Posmantir. in amintiri1esale.n. In totul ~i cu totul cinci. III). iar in teritoriul ocupat de armatele germane ~i austro-ungare (in perioada noiembrie 1916august 1917) au filmat ~i operatorii din tarile ocupante. Obiectivul aparatului de filmat a cuprins in panoramice largi dantelaria incalcita a tran~eelor.Mara~ti. In jurul ultimelor lupte de pe frontul roman (in cinci parti). . 1 decembrie 1989) sublinia: "practic.respectiv . Vederi cinematograflce de la antiaeriano. Memoriile operatorilor Constantin Ivanovici ~iTudor Posmantir ofera multe amanunte despre filmarile de-atunci. Printre reportajele din iarna ~iprimavara anului 1917 s-au numarat ~i Vederi de pefrontul roman (realizat la Targu Ocna). Tg. Reportaje de razboi au realizat ~ioperatori straini aflati in misiune pe frontul roman. cinea~tii militari ~i-au indreptat atentia cu precadere asupra a ceea ce se intampla in prima linie a frontului: ei au fixat pe pelicula imagini din timpul stabilizarii frontului in Carpatii Rasariteni. Dupa aprobarea primita din partea Marelui Cartier General am muncit vreo dlteva zile ~inopti ~iam reu~it sa montez un film de ~asebobine".iulie din anul1917). operator monteur. ~i Experiente cu tunuri antiaeriene.autor principal: Constantin Ivanovici. avand cca 1500 m. ba chiar ~iproiectionist. Manuela Cernat (intr-un articol din "Romania literara". Ocna ~i Oituz. II. Mara~e~ti.n. m-am gandit sa montez un film despre victoriile armatelor romane de la Mara~ti. de-o varsta cu insa~i noua profesie pe calea careia tocmai pa~isera". Vei ramane in istorie!»". au fost realizate chiar reportaje ale operatorilor austro-ungari de tipul. reportaje de tipul Victoria lui Mackensen (I. m-a felicitat ~i mi-a spus: «Ma. Constantin Ivanovici poveste~te in memoriile sale: "Dupa terminarea luptelor din vara anului 1917. Oituz. In Bucure!jtiul cucerit sau Impo.). in sectorul Foc~ani . cinci foarte tineri bresla~i. in vederea marilor bi'iti'ilii care aveau sa urmeze. oprindu-se apoi in prim-planuri la acei truditori care le faureau". Frontul roman (in doua parti). Tg. In Muntii Carpati). realizat in aceasta perioada.. in partea finala fiind montate secvente cu defilarea trupelor victorioase ~idecorarea eroilor. care a fost. Ocna. scene operative din luptele de la Mara~e~ti.ratul Wilhelm al II-lea In Romania.a fost cooptat ~i soldatul Eftimie Vasilescu.botezul focului . la premiera din 25 septembrie 1917 de la Teatrul National. Vanatorii de munte (filmat la Piatra Neam!) de Constantin Ivanovici. Acest film este primul documentar de lungmetraj realizat in timpul ri'J. de material filmat. Operatorul Constantin Ivanovici evoca. In film erau incluse ~i secvente din cele doua parti ale documentarului Frontul roman (a caror premiera publica avusese loc in lunile mai ~i . un document aflat in Arhiva Nalionala de Filme consemneaza: "Eroii acestui reportaj erau osta~i simpli. ~ipremiera de la Teatrul National: "Scriitorul Mihail Sadoveanu. Ardealul atacat 42 .zboiului. aici se reunisera toli cinematografi~tii incorporabili de care dispunea in acel moment lara. ei au avut prilejul sa ofere cineastului militar cateva momente caracteristice pentru un dispozitiv de aparare. Dupa cum precizeaza Viorel Domenico in cartea sa "Scutul de celuloid". Din aceste filmari s-au realizat doua ample documentare de montaj. directorul Teatrului National. Despre filmul lama pefront (Armata RomanO. tancule (Constantin Ivanovici avea 19 ani pe atunci . Cinci foarte tineri pionieri ai unei arte pe cale de infiripare. Primul.

Dupa 1922. S-au "cinematografiat" (cum se spunea pe atunci). lata ~i opinia istoricului teatral loan Massoff: "Ma inghesuiam pe la cinematografe. marile momente politice ale timpului de~i . foarte frecventate nu atilt pentru filmul propriu-zis. S-au filmat. Deschiderea Universitatii din Cll~j ~i Deschiderea universitatii din Cernauti (1920). in acei ani. vizite ale unor delega!ii militare straine etc. dupa Marea Unire: Deschiderea lucrarilor primului parlament al Romaniei Mari (1919). Serviciul Foto-Cinematografic al Armatei detinand intfuetatea. ~i-acontinuat activitatea inaU ca reporter permanent al actualitatilor "Paramount" ~i. altii zambind aparatului de filmat. Tudor Posmantir. Arhiva Na!ionala de Filme pastreaza 500 de metri. Constantin lvanovici. totu~i. Dupa cum se specifica in filmografia produqiei cinematografice din Romania. Se aplauda armata romana care trecuse Carpatii ~iinainta in Campia Transilvaniei. Vasile Gociu). scenele din primul razboi mondial ne fac sa retraim senza!ia fortei de rezisten!a a poporului. Drumul nostru triumfator prin Romania (luptele din Carpati. Premiera celor patru serii a avut loc la cinematograful bucure~tean "Vlaicu".17. intre 1920 ~i 1929 a condus Serviciul cinematografic al Fundatiei Culturale Regale). De~i scenele de lupta sunt cam stereotipe. Cum erau primite ele? "Din intunericul salii se arunca in ecran cu oua clocite ~i cu legume" noteaza. "actualitati" semnificative ale vremii.23 ianuarie ~i2 februarie 1921. in memoriile sale. 18). Mara~e~ti ~iOituz. inedite pentru publicul bucure~tean.de romani (cu filmari in zona Odorhei ~iMiercurea-Ciuc). Nu cred ca pot fi uitate secventele de iama ale anului 1917. Eftimie Vasilescu. imagini comentate astfel de Dan Mateescu (in studiul sau privind jumalul de actualita!i din "Contributii la istoria cinematografiei in Romania"): "Atilt de putine cate sunt. Nu funqionau decat trei sali: «Lux» (strada Doamnei). in zilele de 2. precum ~iactualita!i ulterioare anului 1917". dit pentru jumalul de razboi.n. Cu greu pot fi uitate fetele impietrite ale solda!ilor.nu ni s-a pastrat nici 0 imagine cinematografica de la Marea Adunare Na!ionala de la Alba lulia. cucerirea ora~ului Oimpulung). Un batalion de honvezi pe frontul romanesc etc. Nicolae Barbelian . unii cufundati in ganduri. evenimentele politice vor fi consemnate indeosebi la Serviciul Cinematografic al Funda!iei Culturale Regale. din 1 Decembrie 1918. "filmul con!inea. totodata. ca liber-profesionist. uniformizati de vestoanele militare. Din acest film. in general.. Ion Cosma. n. demobilizat.). cu solda!i pregatindu-se de lupta sau stran~i injurul focului. perfect surprinsa pe ca!iva zeci de metri de pelicula (. in luptele de la Mara~ti. iar Tudor Posmantir. p.cel care a devenit "sufletul" Serviciului . Este 0 atmosfera confuza ~i eroica. vizite ale suveranilor in unita!i militare. In anii care au urmat primului razboi mondia1. Alexandru Dumitrescu (Constantin lvanovici. Eftimie Vasilescu.apoi. ing. documentarul in patru serii Razboiul nostru (utilizand imagini filmate de Constantin lvanovici. exista destule secven!e ce declan~eaza ~i acum emotia (in 1970. «Clasic» (Bulevardul Elisabeta) ~i «Zaharia» (strada Lipscani) apte sa nu permita patrunderea bombelor lansate de avioanele du~mane. Vasile Gociu. la Pasul Bran. In 1921.). el dispunand de ce1 mai modem 1aborator de filme din tara ~i de cativa valoro~i speciali~ti in tehnica ~i arta cinematografica. mar~aluind pe drumuri prmuite 43 .cinematograful a continuat sa fie prezent in viata.a realizat cel mai amplu montaj de secvente cinematografice filmate in anii razboiului. Astfel de filme erau proiectate ~i pe ecranele bucu- re~tene..ironia soartei? . Serviciul Cinematografic al Armatei limitandu-~i activitatea la filmarea unor subiecte militare (comemorarea eroilor. printre care Nicolae Barbilian. materialul impresionat in timpul razboiului. dar se huiduia la aparitia armatei kaiserului" ("Intre viata ~i teatru". ).

in principal imagini de pe fronturile primului razboi mondial ~idin procesul de constituire a statului national unitar roman). sfanta catedrala de la Alba Iulia (partea a IV-a). Romania in primul razboi mondial.C. Clo~ca ~iCri~an. sa colaboreze cu Jean Mihailla documentarul Viata unui ora~ (1929). formand un complex de argumente ~tiin!ifice". Valoarea lor istoridi sprijina capitole1e de specialitate referitoare la acest eveniment ~i se sprijina pe ele.. Bolgrad. in spiritul afirmat. Man(festatia de la Alba Iulia (1928). Lui Nicolae Barbelian i se datoreaza ~i amplul documentar de sinteza Povestea neamului romanesc. apoteoza neamului romanesc. Acela~i fluid unic 11au ~icadrele din tran~ee. Scene din viata ~i domnia regelui Carol I ~. mari patrio!i ardeleni. rascoala lui Tudor Vladimirescu (partea I). incorporarea Transilvaniei la Imperiul Austro-Ungar. realipirea Basarabiei la patria-mama. luptele de la Mara~ti ~i Mara~e~ti (partea a II-a). cum spuneam. intre anii 1920 ~i 1930. adunarea de la Alba Iulia ~i alipirea Ardealului la patria-mama. pentru ca. intrarea in Alba Iulia.luptele de la Grivi!a. despre care yom vorbi intr-un capitol separat. Printre momentele istorice evocate in film sunt razboaiele dacilor cu romanii. spre sfar~itul deceniului. sa-~i continue activitatea de documentarist. al dirui scenariu (inclusiv inserturile) a fost scris de Nicolae Iorga. domnitorul Alexandru loan Cuza ~i Unirea Principatelor. ). armata romana distribuind hrana popula!iei infometate budapestane (partea a III-a). pierderea celor trei jude!e basarabene.. mari patrio!i basarabeni. antemergatorii revolu!iei de la 1848. intrarea armatei romane in Budapesta. Vizita Mare~alului Badoglio In Romania (1921). eu 0 lungime de 2500 de metri. pelerinaje la mormantullui Mihai Viteazul ~ila mormantullui Avram Iancu. afirmat. colonizarea Daciei ~iformarea poporului roman. un alt film despre Neamul romanesc (1925). Pabrica de matase. laboratorul cinematografic ~i firma "Romaniafilm"). bataliile lui Mihai Viteazul de la Calugareni ~i$elimbar. demonstrap. Industria petrolului. ~idupa 1930 (Filmul Romaniei. Uzinele Vulcan. Lugoj). restituirea de catre ru~i a trei jude!e basarabene (Cahul. Borea. Timi~oara. realipirea Dobrogei. Eftimie Vasilescu. rani!ii (. marii pa~opti~ti. in filmografia operatorului Constantin Ivanovici figureaza subiecte precum Intrarea fn Capitala a trupelor aliate (1918). Bratianu ~i Funeraliile Regelui Ferdinand (1927). Industria lanii. marturii arheologice. ocuparea austriaca a unor provincii romane~ti. in anul1923. Minele de la Anina. invaziile barbare ~iinvazia turcilor. Fune'raliile lui I. luptele voievozilor romani. Nicolae Barbelian a mai colaborat la pelicule ca Filmul fncoronarii (1922). la randu-i. razboiul de independen!3:.). printre realizarile sale fiind scurtmetrajul Peste mari # tari (1920-1921). Regizorului Nicolae Barbelian i se datoreaza ~iimaginile filmului (metopele de pe Columna lui Traian.i romane~ti de bucurie. un ciclu realizat intre anii 1921-1923 (Re~ita. proclamarea Basarabiei ca Republica independenta. realizat in anii 1922-1923 ~iprezentat in premiera la Cinema "Teatrul Popular" in 16 aprilie 1923. Este yorba despre un film structurat in "patru mari epoce". rapirea Bucovinei. independenta Romaniei.cum yom vedea . Ismail). Funeraliile regelui Ferdinand (1927) iar ca operator la scurtmetrajul Obiceiuri populare (1928) ~ila documentarul sociologic Dragu~. Tudor Posmantir este. are la activ documentare ca Mi:)carea 44 . rapirea Basarabiei. documente de arhiva ~ide arhiva cinematografica.in intiimpinarea gloan!elor du~mane. desene ~i stampe de epoca. via!a in Ardeal dupa alipirea la patria-mama.a. sa participe . Ca operator ~iregizor. tunarii in aqiune. Pe Hlngatitlurile amintite. viata unui sat romanesc. regizor ~iproducator in deceniul al treilea (elinfiin!a.la realizarea unor filme de fiqiune. luptele de pe Tisa. principalul reporter cinematografic al Casei regale. ca operator.

un alt regizor tanar. avea.e nu fac exceptie de la regula.. ii dadea viata pe ecran lui Hap1ea. ca ~icinematograful. Sifilisul nervos. Alt nume important. a colaborat la multe alte documentare (semnate de Constantin Petrovici sau Ion 1. deopotriva. la 26 de ani. Acesteia i se datoreaza in primul rand trasaturile de originalitate plastica ~ide specific al formulei satirice pe care Ie dovedesc unele din realizarile lor". Ion Minulescu. Mihail Sorbul. inca de prin anul1915. dupa 1930. Ripeanu In studiullor din 1971. printre "modele1e" lor se numara ~i cinea~tii de rasunet ai vremii. Capitala. Era anull920. Grafica jurnalistica a fost astfel prima ~coalala care s-au format animatorii romani. Toti creatorii de filme de animatie provin din sectorul graficii de jurnal. avea 23 de ani eand "l-a pus in mi~care" pe Pacala. foarte activ in domeniul filmelor de fiqiune. eand cronicile sale din "Rampa" . in filmul documentar. ca operator a lucrat la Serbarile Unirii (1929) ~i. Cantacuzino) ~i la filme de fiqiune.erau insotite. a fost acela al operatorului Vasile Gociu. de pe atunci. E drept. in domeniul publicitar sau in cel al benzilor desenate. A realizat ~iun film despre Minunea de la Maglavit. contraste . in revista ie~eana "Teatrul de maine". Mihail Sadoveanu. au ramas in istoria filmului drept pionierii animap. Francesca Bertini. Un documentar din 1926. "Inceputurile filmului romanesc". prin contribup. fiind interzis de cenzura vremii pentru modulin care prezenta contrastele capitalei. Mario Bonnard. Waldemar Psylander. Excursiunea pe Dunare a iahtului dunarean (1925). la eateva filme medicale semnate de Dem Pauli an (Hemiplegia. Maria 45 . din tendinta fireasca a acesteia de a-~i depa~i limite1e prin animarea imaginilor. Aurel Petrescu ~iMarin Iorda. Cei doi arti~ti de talent. printr-un film ca Turnu Severin !Ii fmprejurimile sale (1927). lansat inspre mijlocul deceniului al treilea. realizat de Vasile Gociu ~iMarcel Blossoms nu a fost prezentat niciodata pe ecrane. ca desenator ~i caricaturist.0 cmatorie pe Dunare de la Severin la Moldova Noua. Asta Nielsen.pe cand era cel mai precoce cronicar cinematografic. animatia romaneasca s-a nascut prin dezvoltarea graficii jurnalistice. dar afirmat. Aurel Petrescu (1897-1948) s-a facut cunoscut. Peste putina vreme. avea numai 18 ani! . Miotonia). de regula. Aurel Petrescu. un Pat Sullivan. Maria Carmi.ei romane~ti.ala documentaml din 1929 SerbarUe Unirii. pe care au ilustrat-o in domeniul caricaturii politice ~ide divertisment. Prince Rigadin). un Walt Disney..cooperatista din Romania (1924). dar punctul de plecare in aventura celei de a opta arte ramane propria lor creatie desenata. Era anul1927. cu caricaturi (ale unor arti~ti in yoga ca Max Linder. PACALA SI HAPLEA: PRIMELE PERSONAJE ANIMATE Autorul primului film romanesc de animatie. Aceasta activitate este continuata ~i in timpul razboiului. dorinta de a depa~i conditia de ilustratori ai revistelor pentru copii ~i tineret in care se afirmasera. Primii no~tri regizori de animap. "ca peste tot in lume. Teatrul comunal Braila (1928). unde publica desene umoristice care ilustreaza foiletonul satiric "Cap~aill refugiu" ~icaricaturi ale unor scriitori ~i oameni de teatru (Barbu Delavrancea. Marin Iorda (Iordache). Dupa cum subliniaza Aurora Pancaldi ~iBujor T. un Robert Fleischer. Dambovita apa dulce.

de la bord. printre politicienii 46 . Dar achizitionarea de catre Arhiva Nationala de Filme a unui album cuprinzand 240 de "capete de plan".sugerata de . Intors In Capitala. uneori chiar doua Intr-un numar). 1923 . pentru a-~i aduce personajele ill luna.~i activa In cadrul serviciului topografic al armatei s-a familiarizat cu filmul. Din pacate." In filmul pacala in luna. "Finante". c. Femeia. un ciclu de Proverbe ilustrate ~i 0 satira politica intitulata Capete . descoperind mereu. "revista umoristica" ~i 0 alta serie de caricaturi animate cu acela~i titlu. Colosseumul.conduc spre urmatoarea "trama": 0 nava cosmica plute~te peste mari ~i tari (ajungand dincolo de polul nord).spun autorii «reconstituirii» . apar . "Export" ~i.. un mare port maritim etc.pacala amorezat (In alte surse pacala indragostit). nr. supozitiile . se pare.). 1924 . "Moda". V. -. apoi ca operator ~i regizor. un caine cu cap de rata. doua "istorii umoristice" ale omenirii. devine colaborator permanent la "Ramp a" . Nottara.D-ale zilei. descoperind I'n final stranii peisaje lunare. "trucuri cinematografice".Ventura. Aurel Petrescu s-a lansat In domeniul filmului de animatie. "comedie bufa cu desene animate". In presa epocii interbelice.n. altele cu chip de Bachus sau de sultan I'n haremuri. personaje seducatoare. graficianul ~i cineastul din el s-au Intalnit. capitanul scruteaza zarile cu ajutorul unui telescop . palatul Ligii Natiunilor. "Cinema". I'n tinuta de gala. multe dintre chipurile ~i siluetele albumului. Rfpeanu. RIpeanu stabilesc cronologia filmelor de animatie ale lui Aurel Petrescu (oferind date suplimentare despre peliculele In cauza): 1920 . Marioara Voiculescu. "Studiul fotogramelor . un elefant cu cap de coco~.in stilul celor din "Universul" -. Aceea~i imaginatie na~te ciudate combinatii anatomice. "Cinema" ~i In specialla "Universul" (unde caricaturile sale. I'n timp ce istoria umoristica a barbatului cuprindea diverse chipuri ~i siluete moderne. de la Eva pana in zilele noastre ~i Barbatul. 1926 . fotograme din filmele lui Aurel Petrescu (dupa cum reiese ~i din studiul "Documente inedite Aurel Petrescu" de B. catedrala Notre Dame. a activat ca fotoreporter.zeci de filmulete.0 noua serie din ciclul D-ale zilei III. unui fel de helicopter inchipuit ca un tramvai aerian. Tot la Ia~i.I. "Import". 0 barza cu cap de pore. M6lies. Din istoria umoristica a femeii faceau parte. gratioase ~i u~or ridicole.seria D-ale zilei IV.printre peisajele survolate fiind podul de la Cernavoda cu dorobantul sau. Dupa razboi.ne vorbe~te In primul rand despre fantezia grafica ~i cinematografica a realizatorului. Desenatorul desfa~oara nebanuite resurse de inventivitate plasmuind aparate de zburat. de umil functionar I'ntr-o gara sau de cititor al "Gazetei raiului" intr-un colt de paradis. alungandu-~i plictiseala prin statiunile la moda sau purtand steaguri ~i pancarte pe care scrie "vrem!". Capete . terminarea filmului. -. In stadiul citat. I'n 1925. sub chip de animale bizare: un coco~ cu cap de elefant. In acela~i an. n. desenand .T. D-ale zilei II.a. Maximilian. unde f1 purtase razboiul . Elvira Popescu ~. unei nave interspatiale cu elicea I'n functiune etc. Insa. Intre timp.. Aurora Pancaldi ~i Bujor T. Motanul in luna.pacala in luna. care de care mai curioase. 10/1967).0 perioada -zilnic. Acest voiaj constituie 0 veritabila obsesie a sa . Incepand din octombrie 1921. s-a aflat In imediata apropiere a cinea~tilor mobilizati acolo. obsesie care da na~tere unor zeppeline ~i rachete. nici unul nu s-a pastrat.Figuri politice. cu subtitlurile "Politica".bazate pe ordonarea fotogramelor din album . desenatorul Aurel Petrescu. Fotogramele din pacala amorezat au putut fi comparate cu cele aparute I'n revista "Cinema". desigur. cum Ii placea sa spuna. de la Adam pana azi.Figuri politice erau caricaturi ale politicienilor vremii . a permis reconstituirea "arheologica" a creatiei celui mai prolific autor din epoca pionieratului In animatia romaneasca.In cativa ani . 1927 . care anunta.

Era legat de orice lnffimplare. tremurand la gandul ca a~ putea face 0 mi~care grqita. a gaura In masa de deasupra lmi va permite sa fixez obiectivul In a~a fel ca sa pot privi drept la mijlocul mesei de jos. Cum aveam sa-l adaptez necesitatilor mele? Cum sa-i potrivesc dispozitivul de tumare? Pelicula? Baile? Doua mese suprapuse. 0 cutie cat un geamantan marca Urban. Alaturi de ell~i faceau aparitia alte figuri: Catelu~ul Zdup. luna dupa luna. un adevarat stramo~. de colo. din pricina mortii sale premature. se lntruchipau In parp. i-au hranit iluziile: "vedeam serii lntregi cu Haplea. In alt loc din acela~i manuscris (subintitulat "Cate ceva despre activitatea mea cinematografica").De asemenea. mersul cainelui. scuzati. bani pentru a cumpara un vechi aparat de luat vederi. muM vreme cineastul Aurel Petrescu va disparea din atenp. Pe masa de deasupra. condip. Marin Iorda marturise~te: "Cinematograful. ~i astfel. fuga automobilului. In pivnita de caramida igrasioasa. r. orice eveniment mai mare sau nel'nsemnat. la Aurel Petrescu. Cobzarul. pictor ~i grafician la ora debutului sau In animatie. pentru turnare. lnsa. aeroplanullui Lindberg. Cum spuneam.le lor caracteristice trenulln mers. Marin Iorda (1910-1972). metodele primitive la care era nevoit sa recurga nu I-au descurajat. regizorul ~i-l va lua pe Pacala ~i se va lndrepta spre filmul cu actori. practic. dupa Pungufa cu doi bani ~i Capra cu trei iezi de Ion Creanga -. " al platoului. De la Aure! Petrescu am cumparat un vechi aparat de luat vederi. Toate trebuiau studiate. Privighetoarea. pentru ca proiectele sale cinematografice de mai tarziu . cu care lmi creasem 0 mica reputatie In publicistica.era scriitor. filmul animat lmi confiscasera toate gandurile. peste tot Haplea era prezent. batranul «Urban». sa stric un material obtinut cu atata greutate. care aducea cu sine un alt personaj legendar. scriind ~i desenand titluri". Ivan Turbinca cu traista lui cu 47 . la numai 51 de ani. cand Aurel Petrescu se retragea. cu care aveam de gand sa realizez 0 serie de filme de desen animat avand ca personaj principal pe al meu cunoscut Haplea (. ba chiar I-au stimulat. sa e~ueze. toate preocuparile. Nu pentru multa vreme: sonorulll va lndeparta rapid de pe platouri. Popa Clondir. cu pretul unei munci lncordate. automobilul. Iuliu Maniu. Frosa. Bratianu. de unghiul optic sub care erau vazute ~iredate". dar ma interesau cu atat mai mult: mersul omului. platoul pe care lmi voi a~eza personajele.c. om de teatru. Tambalagiul. Cum a ajuns sa faca filmul Haplea 0 spune ellnsu~i. Cioara. ) Incet-Incet vrafuri de desene se ridicau In jurul meu. Caci nu lmi era lngaduit sa grqesc. Na~ul ~iNa~a. Problemele ce mi se ridicau nu erau dintre cele mai u~oare. Haplea fugea. Cat despre ciclurile D-ale zilei. In pivnita cu peretii de caramida umeda.prezenti In fotograme fiind mare~alulAverescu. doar cativa ani de zile. vedeam realizate numeroase bobine In care luau viata cinematografica eroii din pove~tile lui Creanga (Setila. din lumea filmului de animatie.. nu mai mare decat 0 valiza: marca «Urban». Danila Prepeleac. poduri.. patima pentru filmul de animatie a durat. stateam aplecat pe plan~eta de desen. Ion Mihalache. Marin Iorda . Gerila. In 1927. Prin 1927. fiindca erauprodusul unei industrii cinematografice). aparea un alt pionier al genului. ele erau un fel de "oglinda a actualitatii". gazetar. Personajul meu. Pe cea de dedesubt. Haplea e suparat.ramas pe genericul singurului sau film de animatie cu numele de Iordache . aflate In manuscris la Arhiva Nationala de Filme: "Am adunat de ici. zborul pasarilor ~i al avionului. In "Amintirile" sale. pe Haplea. dnd piata era invadata de filme de animatie aduse de peste ocean (mult mai ieftine. Haplea mergea. Gasca cea Prostuta. nu-mi dadea pace nid 0 clipa. cu grija. de viteza. cu teama. calculate ~irealizate In funqie de departare.ile de lucru ingrate.In 1947 cauta sprijin oficial pentru realizarea unar basme cinematografice.apublica. Flamanzila.

daca se poate zice a~a. la cinematograful bucure~tean "Capitol" . Figurile atilt de populare ale lui Haplea. Era 0 ultima "premiera" de animatie din deceniul al treilea.8 octombrie 1923.Regia ~idecupajul. Sunt scene pline de pitoresc ~ipatrunse de un spirit cinematic. dupa un lung ~ir de premiere. 70/1927 se putea citi: "Fara a exagera catu~i de putin afirmam ca este primul film romanesc de acest gen care sta aproape pe acela~i nivel cu desenele animate straine (.probabil cu cea la care a recurs Aurel Petrescu In filmele sale. D-ale zilei III . la cinema "Cercul Militar".draci. ci "articulate". trasaturile sunt mobile.. 0 tehnica asemanatoare . pe genericul unui film sociologic realizat In 1937 de profesorul Dimitrie 48 . se cunoa~te imediat ca realizatorul cunoa~te tehnica ~i este patruns de esenta cinematografului". pacala amorezat . Motanul in luna . Tehnica de animare era mixta (desen animat. Premiera filmului Haplea a fost programata In prima zi de Craciun a anului 1927. la acelea~i cinematografe. vor delecta In continuare generatii dupa generatii de spectatori. cum yom vedea. dqi Incercari foarte laudabile. (Marcel Blossoms). Harap Alb. unde filmul continua sa ruleze la sfar~itullunii ianuarie 1928. Imaginile sale nu sunt fixe ~i lipsite de ritm. mi~carea personajelor era determinata de flexiunea Incheieturilor. Marin Iorda ramane autorul unui singur desen animat. fapt care i-a determinat pe unii comentatori sa remarce ca desenele lui Aurel Petrescu nu sunt animate. bine conservata. vedeam pe Mo~ Ion Roata. In afara filmelor amintite. Frosa ~icatelul Sdup. care au lansat ~iimpus filmul romanesc de animatie Inca din ultimul an al deceniului al doilea: pacala in luna . la "Vlaicu" etc. In completarea unei comedii cu Pat ~iPatachon.19 septembrie 1923. De altfel iata ce caracterizeaza desenele animate ale lui Iordache. nu erau Intr-adevar «desene animate» ci mai mult «desene articulate». cunoscute din carti ~ireviste. iar ritmul decupajului nu lasa nimic de dorit (. Dar marea sa ~ansa a fost ca filmul . la cinematografele "Select" ~i "Apollo". D-ale zilei II . ). la "Select". Haplea avea ca erou personajul benzilor desenate pe care Marin Iorda (lord ache) Ie publica In revistele epocii. la cererea unor diver~i comanditari. Cata rabdare ~i ce munca i-a trebuit desenatorului Iordache ca sa insufle viata eroului sau ~i celorlalte personajii". ).. se mi~ca de data aceasta pe ecran In scene amuzante ~ihazlii.B. avand grija de a-I decompune. Tot In revista "Cinema" (m. Sub semnatura M. acesta din urma relatand undeva ca personajul desenat se "decupeaza. personajiile se mi~ca viu.In cursul anului 1925. vedeam pe Imparatii. Haplea. cum nu Intiilne~tiIntotdeauna nici chiar In multe product:iistraine.. iar Marin Iorda va figura. In acest "prim capitol" .28 aprilie 1926. caci cele de pana acum. firma din epoca a lui Eftimie Vasilescu. Coco~ul curajos din «Punguta cu doi bani»). In lungime de 320 m. operatiunile de laborator fiind executate la "Romania-Film". Munca la film. 75/1928). desigur. printii ~ifrumoasele zane ale minunatelor noastre pove~ti".cum am vazut .punctul de plecare al unui serial care nu s-a realizat. un mare numar de filme publicitare. Inceputa In 1926. sub semnatura Marianne. trezirile la realitate. decupaj. D-ale zilei I . Filmul urma sa fie . Cronicile de premiera ale filmului Haplea (Primul capitol din viata lui Haplea) sunt entuziaste. a durat aproape un an.: Haplea ~iFrosa lui au Invins timpul. Mai dure erau.spre deosebire de celelalte din epoca s-a pastrat: In colectiile Arhivei Nationale de Filme exista 0 copie. actor).4 aprilie 1926 la cinema "Vlaicu"..4 aprilie 1920. se mergea ~imai departe: "lata primul film romanesc In desene animate. In "Cinema" m. diversele planuri precum ~imontarea sunt admirabile.se urmareau peripetiile matrimoniale ale personajului. Subintitulat "comedie grotesca". Aurel Petrescu a realizat. spre sfar~itul deceniului al treilea.raffiaSunic . astfel ca obtinem membrele separat".

Cantacuzino ("Uzina de basme". Marin Iorda . 1926. va lua cu el.filmul de animatie romanesc a facut pa~i siguri spre consacrare. Haplea: "a~a e viata!". dupa experinta filmului de animatie. de la ~arja acida la "ocheada" complice -.pacala!ji Tandala la Bucurqti.1. Suchianu ("Curs de cinematografie". pe care scrierile unor intelectuali de prestigiu au sistematizat-o. in "Adevarulliterar ~iartistic" din 11 februarie 1936) etc. Marin Iorda la Haplea).~i viitorul . pentru a contrabalansa caracterul cert umoristic al primelor filme de animatie romane~ti. 1931). 1926. multiple. amandoi s-au dedicat unor celebre personaje populare (Pacala ~i Haplea). Calinescu ("Intre poezie ~ifeerie".A!ja e viata. americane ~ifranceze (in articolele lui Aurel Petrescu ~iin amintirile lui Marin Iorda se fac frecvente trimiteri la experienta lor de spectatori ai filmelor de animatie straine). e putin? Important e faptul di animatia se nascuse. folosirea mixta a animatiei ~i actorilor) anunta intentia lui Marin Iorda de abordare a scurtmetrajului de fiqinne: lucrul se va intampla. in "FacIa" din 9 octombrie 1932).ar fi de adaugat ~i faptul ca personajul Haplea a fost lansat de Marin Iorda in "Dimineata copiilor" -. E glasul discret al albumului cu fotograme ~i capete de plan apartinand lui Aure! Petrescu.. ~i ele. . E mult. de la filmul fantastic la cel grotesc. e vocea stinsa a bobinei din unica cutie a filmului Haplea de Marin Iorda.T. Exista tulburatoare paralelisme intre creatiile ~idestinele celor doi pionieri ai animatiei romane~ti (lasand la 0 parte "amanuntul" ca ~i-au realizat filmele cn un acela~i aparat marca Urban): au venit amandoi din lumea graficii de revista . in desenul animat. cele doua vibratii se intretaie in coleqiile de publicatii ale Bibliotecii Academiei. Revenind la paralelismul celor doi pionieri ai filmului de animatie. Paleta de gen s-a dovedit foarte diversa . insa. G. amandoi au fost. etc. tehnicile ~imanierele grafice au fost. foarte putin din "zestrea" cinematografica a celor doi inainta~i ai filmului romanesc de animatie. Intr-o perioada pur artizanala. 1928. Cam aceasta ar fi contributia pionierilor la istoria filmului romfmesc de animatie. putem considera ca animatia romaneasca din anii '20-'30 a contribuit efectiv la cristalizarea unei estetici a genului. dar "nostimada" e alta: titlul filmului de fiqiune reproduce replica pe care desenatorul i-o adreseaza pe pelicula. 0 mica "paranteza" legata de aceasta aparitie: prezenta cineastului in propriul sau desen animat (un procedeu novator. ~i aceasta pelicula a lui Marin Iorda ii va deschide u~ile in citadela filmului francez. 1935). nu lipsite de trasaturi plastice originale. cele doua bobine ale filmului. amandoi au parcurs experiente actorice~ti (Aure! Petrescu in Filmul familial. personajului sau principal. D. caci acolo trebuie cautate premisele inceputului animatiei romane~ti: in grafica de revista ~i de ziar a celor doi deschizatori de drum". cel putin 0 data. Prezentul . Camil Petrescu ("Despre absurd". 0 paranteza in paranteza: Jean Georgescu.pastreaza.de la filmul anecdoctic. datorita unor entuzia~ti cu notabile antecedente grafice ~i cu 0 atenta studiere a filmelor de animatie straine. la satira cu adresa sociala ~i politica. raspunsul ar veni abia murmurat. ~ansa filmului cu actori (Aurel Petrescu . nu putem escamota un accent gray: amandoua destinele au fost marcate de umbra neim49 . ne yom adresa patetica intrebare «Ubi sunt?». pentru a deveni ulterior "specialist la filme neterminate") -. studii sau lucrari mai ample: Ion Marin Sadoveanu ("Desenuri animate" in "Rampa" din 6 octombrie 1930). principalul interpret al peripetiilor comice din A!ja e viata. Marin Iorda avand 0 aparitie in Haplea). In ultima instanta. filmul A!ja e viata va fi realizat curand. in articole. amandoi au incercat.Gusti. la Paris.1. in volumul sau "Calatorie in lumea animatiei romane~ti" (1997). operatori (Aurel Petrescu la filmul lade!j. Dinu loan Nicula. cu caracter popular. puncteaza aceasta realitate: "Daca.

peimp1icatii1e de ordin social ale povestirii (comentariile de la premiera insistand asupra imaginii simbolice care deschidea filmul. Elvira Popescu (Maria Trotu~anu. deoarece exceptii exista: in 15 mai 1920. dupa ce publicul l~i facuse idoli din Rudolf 50 . de aproape zece ani. viata grea a tiganilor pe mo~ii1eacestora. La baza filmului a stat nuvela cu titlu omonim de Radu Rosetti. dupa ce . insa. Aurel Petrescu mUfeia. la manastirea Pasarea. nu reu~ise sa realizeze nici macar cele cateva sute de metri de desen animat pe care-i izbutise in perioada interbelica". in pragu1 unui nou inceput. Vineri ~i Stavropoleos. Mihalescu. in regia berlinezului Alfred Halm. rula in premiera Pe valurile fericirii. in suita premierelor cinematogrmce romane~ti (in linii mati.plinirii. Dorina Heller (Anica. Williamson) in regia lui Dolly A. 15) . Filmarile au durat trei luni din toamna anului 1923 . la bisericile Sf. logodnica acestuia). Fata de sursa literm. daca luam in consideratie pauza de la hotar de veacuri dintre "vederile romane~ti" ale lui Paul Menu ~i Amorulfatal allui Grigore Brezeanu. ecranizarea unei piese americane (de K. scenarizata de Victor Beldiman. intre 1914 ~i 1923). practic. Spun "in linii mari". Sigetti. tatal Mariei) . in fata palatului Mogo~oaia ~iin pare. "intoarcerea" 1a actori romani.la cinematografu1 bucure~tean "Clasic" avea loc premier a filmului Tig(mcu~a de la iatac. Storin.~. de pilda. iar interioarele in Bucure~ti. pe scena Teatru1ui National. in pregatirea happy-end-ului (inexistent in nuvela inspiratoare). totodata. la numai 51 de ani. Maria Fi1otti. fi1mulintroduce cateva peripepi spectaculoaseinspre final. Grigore Marcu1escu (Matei Trotu~anu. dupa 0 destul de lunga absenta. Leon Lefter (Vasile Hortopan. "tigancu~a de la iatac"). mama Mariei). surugiul indragostit de Anica). anull923. iar Marin lorda se sinucide in 1972. AI. dominand ceata tiganilor inspaimantati)."Rador Film" (Bucure~ti-Haga)."printre tinerii lupi ce mi~unau in studiourile cinematografice infiintate in anii socialismului.Jirul" premiere10r romane~ti. 0 mana amenintatoare. in cartierul "Crucea de Piatra". Ion lancovescu (Grigore. Se reinnoda.septembrie-noiembrie -. in Transilvania. exterioarele s-au turn at in satul Mogo~oaia. au continuat sa se realizeze filme. Asistent de regie a fost Jean Mihail. nepotul sau). Tantzi Cutava-Barozzi. ca atatea a1tele .cuprindea actori importanti ai scenei romane~ti: Petre Sturdza (in rolul batranului boier Hortopan). pauza bucure~teana. al doilea.cum 0 spune ~iDinu loan Nicula in volumul sau (pag. . Desigur.:i ~i obiceiuri ale boierilor romani de pe la 1850. noaptea. cu Lya de Putti. Ion Manolescu. G. acJ. la cinematograful bucure~tean "Regal". In penultima zi a anu1ui. sau chiar a1treilea.cum am vazut. cu un harapnic. in fata manastirii Vacare~ti. "Borna" ramane. Maria Vecera (Smaranda Trotu~anu. lntriga era tesuta pe povestea de dragoste dintre un boier ~i0 fata de tigan. iar distributia filmuluipierdut ~i el.pe motive1e careia a fost elaborat scenariul. la vila Minovici. 0 coproductie "Spera Film" (Berlin) . AL DOILEA INCEPUT AL FILMULUI ROMANESC Primul razboi mondial a influentat decisiv destine1e produqiei cinematografice. punand accente suplimyntare.iuneafiind p1asata la mijlocul veacului al XIX-lea ~i aducand in prim-plan mora"ll. ii determina pe istoriografi sa considere anull923 drept "borna" a unui nou inceput cinematografic. pe malul Dunarii. Chiar daca peste munti.

a Insemnat mult In epodi. care-i toaca repede banii. contribuiau In mod hotarator la re-Iansarea produqiei cinematografice romane~ti. Conrad Veidt. In Gara de Nord ~i la gradina "Carabu~" (pentru filmarile din Romania. June1e George Azureanu (Jean Georgescu) cade In mrejele unei frumoase Cleopatre (Charlotte Brodier). Pola Negri. peripetiile de pe drum ~i sosirea In Bucure~ti. un rentier provincial care vine la Bucure~ti sa-~i scape nepotul. ajutat de unchiul sau. junele George recurge la tot felul de stratageme. 9/1924): "Zilele acestea am vazut un film romanesc jucat de arti~tiiromani de pe meleagurile noastre (.. 1924. fiica unui bogat negustor (Mircea Pella). turnat special pentru a servi ca introducere la un scheci jucat de Rigadin ~i Tanase pe seena Teatrului "Carabu~" ~i cuprinzand. Gu!a Burdanescu (Nicolae Soreanu).. trei episoade: plecarea eroului de la Paris. Avem acum ~iputin!a de a vedea In film plaiurile ~iculele noastre. dupa ce Cleopatra Ii Incurca logodna ~inunta. amuzante pentru 51 . care organizeaza In final 0 "greva a animalelor la taiere".dar Inaintea altor filme celebre ca Roata de Abel Gance. Filmul romanesc reintra In con~tiin!a publica. de valoare mai ieftina.Casa mistereLor. George reu~qte sa fuga cu Serafinette. Debutul sau cinematografic s-a numit Ni1badi1iLe Cleopatrei. Dupa tot felul de peripetii . la Ploiqti. aflat In conflict cu "dobitoacele cornute". dupa varfurile sondajului . cu . filmul a rulat. un film realizat dupa un scenariu propriu (inspirat de Eugene Labiche). pana la intrarea In scena. ). lasand-o pe Cleo sa se conso1ezeIn bratele unchiului sau Guta. 0 ancheta a revistei "Filmul" (din anul 1924) situa TiganCLt~'ade La iatac pe locul 17 In preferin!ele spectatorilor. doi aprecia!i regizori ai filmului na!ional. Din presa anului 1925 aflam cate ceva despre un alt scurtmetraj. MonumentuL indian. Ion ~ahighian (1897-1965). dar lipsesc indicatii certe privitoare la difuzare. Coana Sita a Lui Nea Nae parLagiuL.. un valoros om de teatru convertit la film In anii cinematografului presonor.. 1925 este anullansarii unui alt regizor care a lasat urme In istoria filmului romanesc. magarullui nea Nae.. pastrand totodata ~i nota predominanta In comedia sentimental a (. cu rafinamentul comic francez (. Jean Georgescu ~i Jean Mihail.. Tot din anul 1924 dateaza scurtmetrajul produs de Teatrul "Carabu~" PeripetiiLe caLatoriei Lui Rigadin de LaParis LaBucurqti. care-~i va confirma vocatia . despre intriga acestei comedii sentimentale.. Sarina Cassvan-Pas nota In revista "Filmul" (nr. iar arti~tii pe care Inchipuirea noastra Ii crea altfel decat erau In realitate sunt vechile noastre cuno~tin!e de la Teatrul Mic ~i Na!ional". ) cu subiectul din lumea parlagiilor ~imacelarilor de la abator". ). Iulian ~i Costin In roluri1e titulare: se vorbe~te despre . de Emil Bobescu.printr-o spectaculoasa revenire . Filmat la Paris.. Constantin Tanase ~iPetre Codru! -. Ivan Mosjukin.~i-n anii sonorului. la gradina "Carabu~" In 10 iulie 1924.. In acela~i an.cu Charles Prince-Rigadin.. Moartea obositi1 ~i Dr. Ca sa scape de ea ~isa se poaili casatori cu Serafinette Catuneanu (Brandu~aGrozavescu). pentru prima data.. Premiera filmului a fost anuntata pentru 28 martie 1925. Pe scurt.Valentino. un episod filmat .pe ruta Constanta-Poi ana Tapului -. Jacques Catelain. Kean.. operator. Nu introduc buful american decat In mica masura ~inumai In scenele unde fanteziei i se lasa un vast camp de opera!ie. Inspaimantatoare pentru el. ). J'accuse . Mabuse de Fritz Lang. Despre crea!iile acestora yom vorbi Intr-un capitol aparte.. al carei intrigant principal este .lnca din timpul filmarilor. regizorul I~i marturisea astfel intentiile: "Ceea ce inovez In acest film e introducerea paralela a comicului american. radvanele ~iobiceiuri1e stramo~qti despre care am auzit vorbindu-se.0 comedie (. Lya de Putti. EI apare doar In doua halucinatii de naiv. a fost Constantin Ivanovici). In principal.

la Palatul Cotroceni). dintareata de harpa (Victoria Corciov). unde Ion e ranit ~iIlie . are loc premiera filmului Datorie . Ciprian). 0 copie .din "actualita(:ile"filmate de Serviciul cinematografic al Armatei ill anii razboiului. in Ajun. noutatea filmului sunt tocmai aceste "refugii In istorie" la care recurge scenariul. care semneaza ~iimaginea).a filmului se pastreaza la Arhiva Nationala (este yorba despre 627 de metri. strada noastra. Lascu. ii dau un farmec deosebit ~inou". AI. fiica primarului (Ion Finte~teanu). Dumitrescu (pe un subiect al operatorului Nicolae Barbelian. regia. facuta de oameni cu prea putina pricepere in aceasta arta. Operatorul filmului a fost Nicolae Barbelian. Oituz. Presa este mult mai reticenta fata de noua realizare a lui Ion ~ahighian (in care mai jucau Gh. printre personajele onirice fiind ~i Grasus. ansamblul 0 fac superioara multor comedii filmice straine. a~a Incat ochiul e Incantat acoperind structura puerila a scenariului". Rivalitatea continua ~ipe front. incluzand "episoade din Carpati. Comiculamerican 11voi reliefa doar prin situa(:ii. Mara~ti. Ion Finte~teanu (servitorul Ion). Floria Capsali (0 dansatoare). Arti~tii no~tri izbutesc sa creeze personagii care vor ramane macar pentru noi . naiva. prilejuite. V. Premiera pentru public a avut loc la 5 octombrie 1925. ) cea mai de pret pana acum Inscenare cinematografica romaneasca.insanato~it ~i decorat .a. Mara~e~ti". Conabie. ~oseaua. Pop Martian. pe Ileana (Lulu Chiriac). aceasta realizare cinegrafica.scria M. Din fericire.Jlescu (primarul). Presa a apelat la superlative.nicidecum prin jocul actorilor. Nae Tomescu (birjarul). Insa. Massoff. Cleopatra se regase~te alaturi de Marc Antoniu (tot Jean Georgescu). viata. punerea In scena abila. amuzant. Iancu Constantinescu ~.~isacrificiu. sclava Silap. A. care iubesc aceea~i fata. Nu peste multa vreme.incompleta . regizorul Ion ~ahighian recidiveaza: In prima zi de Craciun a anului 1925. 0 interpretare rece. ~i de denumirea personajului titular: In decor roman. D. Nae Sav1. Fotografia e clara. Ghidionescu in "Rampa" din 4 ianuarie 1926. la cinema "Vlaicu" (dupa 0 "proieqie Inchisa". iar Ion . Marcela Gheorghiu): "Cu 0 vadita suprimare a unor scene mentionate in scenariu. precum ~i AI.birjarul. Un glont inamic ii va curma. 20/1925). Voiculescu conchidea: "E poate cea mai serioasa ~iizbutita lucrare cinematografica de produqie romaneasca.spectator.se va casatori cu Ileana. Intr-adevar. In "Clipa cinematografica" .dezerteaza pentru a 0 revedea pe Ileana. plin de viata ~i de veselie. despre rivalitatea amoroasa dintre doi flacai de la tara. Una din ele va reprezenta parodia unei scene Intre regina Cleopatra ~i Marc Antoniu. Giugaru. sclave ~isc1avi(Margareta Marian. In centrul intrigii. Dumitru Ga~par. Este yorba. George Theodorescu. 0 gre~ita distributie a rolurilor. Horia Igiro~anu scria: "entuziasmat ~icu toata sinceritatea atrag atentia cinefililor asupra acestui film care aduce (. In "Ramp a" (din 5 octombrie 1925). capitan roman (Gh. cu fotografia mai mult ~tearsa decat clara. iar montajul era semnat de Jean Georgescu. din copia pastrata lipsind secventele de 52 . Ion Strajeru (George Vraca) ~i Hie Paduraru (Ion Niculescu-Bruna). nu prezinta nici 0 importanta pentru ecran ci ramane doar jucaria unor tineri entuzia~ti" . 0 pelicula a carei aqiune este plasata In zilele primului razboi mondial. cu 0 nenimerita alegere a peisajiilor. pe care 11doresc cat se poate de discret ~i de elegant". in traditia celor mai sanatoase happy-end-uri. acesta din mma un sc1avnegru) etc. considera ca Nahadaile Cleopatrei e un film frumos. cu cinci zile Inainte). la cinematograful "Lux" (unde fusese ~i 0 avanpremiera.. Petrescu-Musca (hangiul). ing. Din ampla distributie a filmului mai faceau parte Sonia Cluceru (0 Ingrijitoare)." 1. E de remarcat luminozitatea ~i claritatea imaginilor. Tehnica. In "Cinema" (m.crezandu-l mort . "Povestea" filmului este scrisa de un capitan. desigur.mediul romanesc.. ~t.

.toti trei de la Teatrul National -. Klementine Plessner. din distributie mai faceau parte Puica Perieteanu (mama Denei). Insu~i scenaristul aparea in primele secvente ale filmului (I. la cinematograful "Trianon". in august sau septembrie 1928 (acolo incepusera ~ifilmarile. ce visa awrul pur al creatiei ~iin destinullui simteai fi'ilfi'iind aripile geniului. un lungmetraj cu cariera internationala: 0 "premiera mondiala pentru pres a" . in epoca. Un alt debut regizoral."actualitati" pe care Ie citeaza presa vremii ~i0 buna parte din final): opiniile de mai sus .a. Din distributie faceau parte Vivian Gibson ~i Grit Raid. dar in acela~i timp simti ca asemenea incercari neizbutite sunt de natura sa compramita tot viitorul filmului ramanesc. peste decenii. C. ramai uimit de darnl de a convinge al amatorilor de regizorat. ~i totu~i trebuie sa facem 0 categorica exceptie pentru ultima dintre aceste incercari (. Popescu (Catrina). Barbara Salvotti. pe care regizorul a redat-o cu multa sensibilitate. din Coana Sita a lui nea Nae parlagiul). AI. filmul a fost prezentat in 12 decembrie 1928. Principalele personaje erau jucate de Tuchi Eremia (Ileana) ~i Nicolae Manolescu (Radu). Povestea dragostei ~i a infrangerii pictorului continea nu numai 0 amara iranie. Sevastia Gh. cu concursul unar operatori straini ~i chiar cu concursul a doua celebre actrite straine. Nimic nu era fortat in desfa~urarea actiunii. se pare. ).nu sunt confirm ate de realitate. sub loviturile unei societati neintelegiltoare. filmul derula 0 tragica poveste de dragoste petrecuta prin anul 1815 pe mo~ia marelui vornic Pana Costescu (interpretat de Insu~i regizorul. Doua opinii am retinut din comentariile in general favorabile. in luna mai a aceluia~i an. Vissarion. unde s-au turnat interioarele ~i diteva exterioare). ai fi vrut parca sa tii unele scene in loc. cu filmul Legenda celor doua crud.. Ion Finte~teanu. prin neincrederea pe care 0 seamana.. Facuta sub serioase auspicii tehnice ~ifinanciare.C. Ghita Popescu. la "Vita-Film" ~i la "Listo-Film". dar ~i un fond de acuzare a nedreptatilor sociale. este acela al tandemului Gheorghe (Ghita) Popescu .va reveni pe platouri in anull928. Vissarion avea ralul Povestitorului). tanarul Alexandru Critico . Despre Simfonia dragostei. a avut loc la Viena.~iin calitate de scenarist .. doua actrite binecunoscute in filmul german.unde interpreta ralul generalului Arion -. Lungeanu (boierul Mihalache Costescu). dqi nici Eftimie Vasilescu 53 .0 intamplare veche".George Vraca. La Bucure~ti. Erau la moda dramele sentimentale. ea inseamna un real succes. ale carui antecedente actorice~ti dateaza inca de pe vremea filmului In~ependenta Romaniei . mari actori ai timpului ca Ion Livescu ~i Ion Petrescu. Una. alte raluri erau incredintate unar actrite vieneze: Iris Arlan. Giugaru (logofatul Gheorghe). a unui prieten.este incarcat de emotie. Albertina Eremia (Voica lui Lixandru) ~.c. fiind acelea din Manasse ~i pacat de Jean Mihail.Eftimie Vasilescu. ca sa te bucuri de ele.carara Ie-am cenzurat cacofoniile . toate incidentele care stateau la baza ei erau inspirate din viata de toate zilele". mesajul actorilor de odinioara . Eraul sau era un pictor. dupa nuvela . Ion Niculescu-Bruna . E cel dintai film ramanesc care sufera 0 comparatie cu cele straine". Louise Poten. Regizorul Ion ~ahighian . pe un scenariu de I. Atunci va realiza drama pasionala Simfonia dragostei. pana la acea ora. Pornind de la doua cruci din cimitirul satului Costqti. Datorita fortei lor dramatice ~i a trairii lor sincere de catre actori. printre alte raluri ale sale pe ecran.~ahighian scrisese un scenariu plin de poezie. Premiera acestei "legende taranqti" a avut loc la cinematograful "Frascatti" in 16 noiembrie 1925 ~i s-a bucurat de 0 critica favorabila. regizorul Jean Mihail: . Camil Petrescu scria urmatoarele in "Universul" (16 decembrie 1928): "Cand se ~tie cu ce greutate cei cu avere de la noi dau banul pentru intreprinderi artistice. dar care sfi'ir~ea printr-o prabu~ire brutala.

la Cercul Militar (cinema "Marioara Voiculescu"). aveau gata un nou film. pregatirea atacului de la Mara~e~ti. pe un scenariu de Ghita Popescu (care juca ~i rolul Primarului). ~i secvente cu bombardarea unei ~coli din Capital a de catre dirijabilul "Graf Zeppelin". Pana la urma . de fapt. 54 . Premiera . Au urmat tot felul de reactii in presa vremii. .0 reconstituire cat mai veridica a evenimentelor conflagratiei. generalul Makensen ~iEnver Pa~a la Bucure~ti (1918) etc. sosirea misiunilor stdHne.care i~i incepuse activitatea de operator imediat dupa primul razboi mondial -. acolo. Dupa un "intermezzo" de scurtmetraj semnat de Eftimie Vasilescu C ••• ). Fotache. care i~i injghebase ~iun laborator performant in epoca. ). jignita cu drept cuvant de acest blam. Atunci de ce a fost interzis. pe "bulevardul cinematografelor"). Titi Mihailescu. el va aborda meseria de operator ~i va realiza imaginea multor filme produse de "Romania Film" (studioullui Eftimie Vasilescu.. canonade de artilerie. In rest. apoi fiul cel mare pleaca pe front. armistitiul. insu~i inspectorul de politie a vazut filmul ~inu i-a descoperit scenele ofensatoare pentru Germania. 0 intriga conventionala. Realizat pe parcursul anului 1926.. Vitejii neamului.a fost amanata din pricina unui protest al1egatiei germane: ca urmare a acestuia. lupte corp la corp. Albertina Eremia. dar sa incepem prin a ne ingriji de mandria ~i demnitatea noastra national a" .fixata initial pentru 21 ianuarie 1927 .. Incurajati de succesul primului lor film. nici actorul (mai in varsta) Ghita Popescu . zepellinele germane bombardand Bucure~tiul (1916). erau. 0 poveste cu 0 codana. este interzis de guvern din cauza opozitiei ambasadei germane (. de care sunt indragostiti doi fii ai Primarului . (Marcel Blossoms). De unde pornise.la zece ani dupa intrarea in lupta a Romaniei in primul razboi mondial . care jucase ~iin Legenda celor douCl crud (rolul unui doctor) ~i care va deveni eel mai apropiat colaborator allui Eftimie Vasilescu. la alt cinematograf. ultime demersuri: "Cenzura. cum am mentionat. la inceputul anului 1927. Bloss. protestullegatiei germane? Printre "actualitatile" inc1use in film nu erau doar . peste capul comisiei de cenzura cinematografica.. rula filmul Parada cea mare? Dorinta de pa~nica ~ibuna legatura cu toate popoarele e foarte laudabila. se reuni din nou intr-o ~edinta extraordinara ~i asistand la proiectia filmului. cu semnatura M. filmul i~i propunea . cu scene din timpul razboiului nostru. ~ipremiera are loc in 25 februarie 1927.parca am mai "vazut" subiectul acesta -. Dar filmul a avut de infruntat tot felul de adversitati inainte de a ajunge pe ecrane. juramantul voluntarilor ardeleni la Ia~i (1917). Vasilescu nu confine nici 0 scena care ar putea fmpiedeca reprezentarea ei fn public". cei doi au perseverat ~i. Constantin Bacalba~a i~i exersa verva pamfletara in "Universul" din 9 martie 1927: "Un film romanesc. Nicolette Savu. erau mentionate.cu care Vasi1escus-a asociat pentru realizarea acestui film . erau ~i alte aspecte dramatice din timpulluptelor care nu puneau intr-o lumina prea buna pe vremelnicii ocupanti ai tarii din timpul razboiului din 1916-1918. Dar acest film a fost vazut de comisia speciala ~iautorizat cu unanimitatea membrilor. Ministerul de Externe a oprit premiera. in film fiind montate numeroase benzi de "actualitati". de fapt doar un "pretext". printre care ~i aceea din revista "Cinema" (din 1 februarie 1927). Eftimie Vasilescu fiind ~i operator. Printre interpreti era ~i operatorul Ion Cosma (un ofiter francez).nu aveau experienta regizorala. Sub titlul "Cate cenzuri exista in tara?".dar dupa modificari ~i taieturi! .interdiqia filmului este ridicata. cand alaturi. vedete de rezonanta international a precum Kaiserul sau Makensen. Sevastia Popescu. ~i a~a mai departe. Mai jucau in film Nicolae Manolescu. C. scene in care apar Kaiserul Wilhelm pe frontul de la Odobe~ti. dec1ara in unanimitate ca produqia d-Iui E..

se pare ca ar fi arti~ti de cinema de cand este lumea. Pantelimon). Anca ~iDragomir. Cronicarul jubila in revista "Cinema" (ur. insa. Constantinescu (Primarul). astazi iremediabil deziluzionata". 75/1928): "V agabonzii de la Carabu. tandemul Ghita Popescu . daca cei doi eroi n-ar fi avut ideea...in diferite locuri din tara (Tg. Exterioarele s-au filmat . evadarea. a doua zi. in felul ei. Comarnic. Nedespartitii Pacala (Ion Manu) ~iUndala (Aurel Athanasescu) porneau spre Bucure~ti pentru a incasa un milion ca~tigat la 0 loterie. Corbeni pe Arge~. ca~tigatorul a tinut sa ramana anonim. Rucar. Toate ar fi fost bune ~i frumoase.'ji Tandala la Bucure. 1. ii invita pe toti la un chef final. fericit ca i se face reclama. Firma lui Eftimie Vasilescu "Romania-Film" instituise un concurs de scenarii in vederea realizarii unui film inspirat din drama lui 1. pentru ca ea anticipeaza. era prezentata comedia pacala. pe parcursul aqiunii din piesa sunt intercalate momente cu viata lui Ion la ocna. operatorii ~i actorii s-au straduit din rasputeri sa compromita inca 0 data acea idee a filmului national care acum doi-trei ani preocupase de bine de rau multa lume. satenii gasesc intr-un tufi~ cadavrullui Dumitru).'jti.. intr-un articol nesemnat se putea citi: "Regizorul. ba mai mult. de dinainte de mariti~. la inceputul mesei. "fostul ibovnic" al Ancai. pionierul animatiei romane~ti. Vagabonzii de la Carahu. Camelia Mihail (viziunea lui Ion). Ulmeni.. tineri soti.din 4 februarie 1928 -. are o oarecare tangenta cu vestitele .Eftimie Vasilescu este refacut in Napasta (premiera acestor doua filme are loc la 20 ianuarie 1928 la cinema "Marioara Voiculescu" .L..). Dragoslave. Pe cat de laudative au fost unele opinii exprimate in presa (printre care aceea citata). ilintalnesc pe Dumitru. Dincolo de peripetiile mai mult sau mai putin hazlii ale eroilor la gradina . viziunea acestuia ~idrumul pana la casa Ancai. Publicul s-a amuzat foarte mult la aceasta grotesca atat de reu~ita care merita toate laudele". Cristache Antoniu (un taran).impreuna cu Ion Cosma. Marinescu (Dumitru).. Birta~ul. deznodamantul este neprevazut ~i original: salvarea celor doi necajiti vine de la . ceea ce dovede~te ca spectatorii no~tri ~tiu sa aprecieze eforturile producatorilor de filme romane~ti". in linii mari. Gheorghe Popescu (Ion). una dintre comediile marcante din primii ani ai sonorului (Bing-Bang). Acela~i cronicar se referea. sunt pe punctul sa fie batuti etc.'j. cateva episoade: in deschiderea filmului sunt evocate intamplari desfa~urate cu noua ani in urma (la un han din Corbeni. N-a~ trece prea repede peste "comedia grotesca" cu cei doi vagabonzi Tulea (Alecu Barcanescu) ~i Goanga (Petre Codrut) -. ). "camere ascunse" de mai tarziu. Ion Cosma (Gheorghe). in program cuplat: 0 comedie de doua acte ~i 0 drama de ~apte). careia i-au adaugat. La cinema "Vlaicu". in acela~i comentariu. pe atat de dure au fost altele: in "Comedia ilustrata" . penitenciarul Vacarqti. S-au prezentat 28 de scenarii. la primirea filmului Napasta. Capitala Ie 55 . Un alt regizor ajuns atunci la lungmetrajul de fictiune a fost Aurel Petrescu. Din distributie Iaceau parte Ecaterina Nitulescu--Sahighian(Anca). sa bea un pahar de apa purgativa. Caragiale Napasta. prezentat in continuare: "Publicul a primit cu deosebita bunavointa aceasta productie nationala. Campulung-Muscel.de catre Eftimie Vasilescu . operatorul Eftimie Vasilescu. Arti~tii de la «Carabu~» care detin rolurile principale ale comediei sunt toti admirabili... Gcna. izbucnind chiar in aplauze spontane. au parte de 0 bancnota falsa. drama originara. "Fleica vesela" (unde cei doi cam inghit in sec. Realizatorii ecranizarii caragialiene au respectat. care intra in poveste ~i Ie aduce la cuno~tinta faptul ca mtamplarile de pana atunci nu au fost decat 0 inscenare cinematografica. 1. 1.'j este fara indoiala cea mai izbutita grotesca cinematografica romaneasca (. in 12 martie 1926. Nicolae Manolescu (Dragomir).

cu 0 Rodica (Mia Geo-Georgescu) care 0 imita pe Ana Karenina.deschizator de drum! Prin filmul lade. de 3241 metri.0 satira la adresa moravurilor noastre contemporane".care va fi prezent ~i pe alte generice.. povestea de dragoste cu Sultana. cele mai mari laude le-a primit Ion Manu. dar nu exista confirmari privind prezentarea in public a filmului. fiica unui boier. Cei doi tineri care. Constantinescu scria: "Fizicul de un comic irezistibil. cu doua pelicule ambitioase: laneu lianu (premiera: 3 februarie 1929. impreuna cu Aurel Petrescu (inca "in forma") ~i . in anull929.I-a interesat mai putin. la cinema "Eforie") ~i Haiducii (premiera: 30 decembrie 1929. Vom trece ~inoi mai repede peste trama propriu-zisa. cerut de Inspectoratul General al Jandarmeriei ~ijucat de amatori: 0 adevarata "stingere" a unui cineast . la Venetia. mentionand doar faptul ca eroina. printre care 0 viitoare vedeta. Tot la "Clipa-Film". Dep~ind conditia filmelor de ~coala (dar pastrand in distributii actori formati la Academia sa). in finalul filmului. regizorul ~iproducatorul Horia Igiro~anu (1896-1960).spre sfar~itul anului ~colar 1927-1928 . Mircescu.Nea Ghita Coeolo~ la Mo. impreuna cu 11 dintre tovara~ii sai de haiducie. ~itot cu elevi ai Academiei de mimodrama. Premiera avea loc in 28 martie 1927la cinematograful "Volta-Buze~ti". Finalul este apoteotic: 0 noua tradare 11da pe mana amautilor. Iva Dugan). in ultima clipa. Critica de la premiera a fost indulgenta. Sultana aduce iertarea 56 . jocul de 0 rara naturalete ~ifotogenitatea cu care e inzestrat ne indreptatesc a-i prevedea un viitor stralucit". filmul n-a trezit interes.de Aurel Petrescu. fagaduie~te mana ei celui care 0 va pacali la "iade~". Horia Igiro~anu s-a infati~at publicului. filmat de Aurel Petrescu ~iregizat . au fost ~i operatorii peliculei. Ultima tentativa regizorala a lui Aurel Petrescu a fost filmul-comanda landarmii. ladq este considerat . De~i. Subiectul . pomWi in cautarea lor. intr-o cronica. inclusiv in anii sonorului . "l~i uneau sufletele pentru totdeauna" erau interpretati de Marietta Davidescu ~iDorin Sireteanu. Melodramatic. un scenariu special pentru elevii "Atelierului de mimodrama" infiintat de Horia Igiro~anu in anull926.peunscenariu propriu. folosind elemente biografice intrate la randullor in legenda: razbunarea uciderii batranei lui marne de catre amaupi Carc-serdarului Stoica ~iai serdarului Iamandi. lupta crancena a haiducilor impotriva nelegiuirilor. in "Epoca" din 2 martie 1926. Athanasescu) care.~i 0 comedie. sunt ridicate 12 spanzuratori. regizorul a intentionat altceva. dar. Era primul film eu actori allui Aurel Petrescu: incepuse bine! A urmat "idila dramatica" Dinu 'ii Rodiea.melodramatic . Nicolae Barbelian care. Dorin Sireteanu . George Theodorescu. Paul Sbrentea.. N. fata de casa la curtea lui Voda Caragea. Jean Vulpescu ~i. tradarea carciumaritei Anca de la Vadul Hoplor.in colaborare cu interpretul protagonist. la 0 varsta frageda (nu implinise 25 de ani). Un ziarist. ii va readuce in frumosullor sat natal.va suci capul celor doi amici ~i va fi nevoie de interventia frumoasei Ilene (doamna E. pentru prima . in distributie mai apareau Habib Ferat.y debuta.cu sublocotenentul de marina 1. despre care. ca autor de lungmetraje. la cinema "Femina"). ~erbanescu . un scenariu de Aurel Petrescu. acest din urma film avand ~i ~ansa de a se fi pastrat peste decenii. ~erbanescu ~iIsaiia Racaciuni ~ievoca.pentru filmarile din Venetia .scrisese. dupa care se va lasa pacalita de alesuI inimii. intr-o copie completa.dar nu pentru ultima . Haria Igiro~anu incearca . NN.. cu Nicolae Barbelian ca operator. de ~coala (in distributie figurand nici mai mult nici mai putin decat 76 de elevi ~i eleve ale ~colii de mimodrama. Primul film pomea de la un scenariu de NN. un film experimental.yi.data figura legendara a haiducului Iancu Jianu. peritru a scapa de casatoria proiectata de parinti. Constanta Per~inaru (parintii eroinei).

capitanul Corbea (Lucian Braila). acela~i Marcel Blossoms era ~imai explicit: "Am vazut Haiducii ( . se bat cu spade.lui Voda ~i. Igiro~anu se va sinchisi de ele tot atat de mult ca ~i pana acum ~i va incepe alt film (. fara motivari" . aparatorii nec1inti!iai celor slabi ~iumili!i. 11ia de SO!pe Iancu Jianu. Haiducii pot rivaliza fara teama cu aceste filme. cu ceilal!i 11 haiduci. dimpotriva: 0 fotografie impecabila.. Marturisesc sincer ca. Nestor Cassvan. ). injuriile gelo~ilor ~iinsuficien!ele inerente oricarui incepator. a caror ac!iune bogata in peripe!ii senza!ionale se desfa~oara in decorurile grandioase ale naturii (. oriciita incredere a~ fi avut." Dar primirea filmului. dupa datina. Viu. ). scria: . in acela~i numar din "Premiera ilustrata" (9 februarie 1929). pe locul spanzuratorilor. Succesul a desmin!it orice a~teptare. semna ~i scenariul (menponand ~ipe generic: "dupa legende populareH).. un decupaj bogat in detalii. care. moarte 0 data. nu m-a~ fi a~teptat sa vad ceea ce am vazuL Nimic din caracteristicile tradi!ionalelor filme romane~ti. 0 interpretare sigura. co-scenarist la randu-i): rapiri ~i evadari. ~iele. ). pe langa Iancu Jianu (George ~tefanescu).. Ion Timu~ a vorbit despre "catastrofa de la Eforie". In Haiducii apar. Desigur ca ~idupa acest film. lipsit pe deasupra ~ide capitalul necesar". cu inten!ia vizibila de a se realiza un tablou de moravuri... cum nu vezi decat in pupne filme straine (. Ap vazut. 0 punere in scena corecta ~i cu mult sim! artistic. vor !a~ni barfelile ~i criticile rauvoitoare (. efecte de lumina. tot in decembrie 1929. interminabiHi ~i detestabila in~iruire de tablouri (. ). printre ceilal!i interpre!i ai filmului fiind Cris57 . Curat lucrat. Scriind despre Haiducii. Tudor Vladimirescu (Lucian ~tefanescu-Braila). documentar pe alocuri pentru public ~iin special foarte comercial. haiducii.efectiv. indragostit de via!a. 0 fresca de epoca.. Afi~ele publicitare prezentau filmul ca 0 "drama de aventuri" ~i. trecand peste criticele presei. 0 ru~ine desavar~ita pentru crea!ia cinematografica naponala (. Haiducii era conceput ca . cu cow-boys ~iindieni. Respingand astfel de reaqii. 105/1929) scria entuziast: "Filmul reda pe Jianu poetic. Iar George Theodorescu... desigur. Ei bine.0 acpune penibila. Singura deosebire este ca vedem zburand. departe de a fi unanima. cazne ~ipatimi . iatagane (. despre "un scenariu mizerabil. naratiunea continea toata "recuzita" genului (pe care aveau s-o eviden!ieze ~i serialele urmatoare cu haiduci. eel scris in principal de Eugen Barbu.0 inscenare cinegrafidl inspirata direct din legendele populare despre via!a haiducilor". eroii legendari ai istoriei noastre.. pe caii mici de munte. ). in "Cinema" (25 decembrie 1929). Cainii latra. inveseli!i de ispravile savar~ite". Marcel Blossoms. interpretarea ~i tot ansamblul filmului prezinta 0 nota nOlla in produqia de filme nenorocita a !arii noastre. al carui succes 11sacot dinainte pe deplin asigurat. de data aceasta. apasiitoare pe nervi ~irevoltatoare pana la paroxism: iata ce este Iancu Jianu... capitanul de haiduci Mereanu (Cristache Antoniu). violuri ~i urmariri. iar 11 fete din popor se vor casatori.. mai morinca de trei ori.. se calea in picioare ~i rad naiv. )..toate pe un fundal istoric. un bravo celui ce a regizat ~iun merituos cuvant pentru frumuse!ea fotografiei. Coloritul scenariului. Mihai Opri~ ~i regizat de Dinu Cocea. a con!inut ~i atacuri dure. dupa cum spunea regizorul.. Un melancolic. plin de ritm ~i de via!a.. in decursul careia suntem fo~a!i a asista la 30 de rncaierari copilare~ti.. ). despre "un diabolic efort de a compromite un erou de legenda istorica". iar caravana trece" . "re-echilibra" situa!ia: "Premiera filmului Iancu Jianu a fost insa 0 revela!ie. fara legaturi.0 lamentabila. prin inc1uderea in aqiune a unor personaje cu identitate istorica. travestiuri ~i lupte. de !ara lui ~i de-o frumoasa domni!a. [ara cap ~i coada. ).. acele admirabile filme americane din Far-West.unde somnambulice personaje. in "Cinema" (nr. razbunari ~i iubiri secrete.

0 marca de ciocolata. spre a cunoa~te succesul. Sultana Giurescu (mama lor). i'n 1927. de un filantrop care-l ajuta sa-~i refaca via!a ~i pe care i'l salveaza de la moarte i'ntr-o situa!ie critica.G. ini!iat . Nestor Cassvan scria i'n "Cinema" (16 octombrie 1929): "Horia Igiro~anu ~tiece vrea.. Apa~a janl voie. scene dialogate ~i cantece patriotice. Se viseaza i'ntr-un harem. sora ei). Leny Caler (fiica. i'ntr-un azil de noapte. Simion Si~manian ~i-arezervat un 1'01 pe masura magazinului sau de cafea: rolul Pa~ei. Mai jucau i'n film Lilly Stanescu (Lily Dinamita). Familia Magureanu . are. cu premier a i'n 30 noiembrie 1927.D. Ionescu. surprins de eunuci ~i aruncat i'nInchisoare. Cornel Dumitrescu (i'mpreuna cu Theodore Grinbert) realiza. V. privind un grup de fete care se scalda. filra a-i pasa de criticii de arta. dar ~i cateva firme ale carorreclame apareau i'n film: Radio Nora. la cinema "Capitol". Filmul.tian Niculescu (haiducul Vulpe). totodata interpret al rolului titular. este numai publicul. care comite involuntar 0 crima. Iancu Jianu a fost dovada vie.. visul se sfar~e~te. Feldioara (Carc-serdarul Panait). Ceha. Iva Dugan (Victori!a-Mihai!a). Dan. Mary Cholet (confidenta favoritei) ~iprotagonistele baletului "Carabu~". Considerat 0 "i'ncercare franco-romana". se pare. bluza pipita. 58 . Gabriel Ro~ca). Comedia i'~ipastreaza. Proprietarul acestei din urma firme. Coca Filipescu ~. i'n inten!ia autorilor 0 comedie de tip Mack Sennett. Diferite surse de presa ~i arhivistice releva existen!a altoI' filme i'n produqia acelor ani. I. Elena Popescu-Liciu (favorita Pa~ei). a interpre!ilor ~i con!inand declamari. Titi Andreescu. unde este descoperit. Femand Gabriel Ro~ca ~iIon Niculescu-Bruna sunt autorii unui film din aceea~iperioada. nu a fost prezentat In public. Principalul producator al filmului a fost cofetarul VD.a. dupa premiera. filmul a fost prezentat i'ntr-un lung tumeu prin toata !ara. Paul Constantin i'n presa timpului). EI ~tie ca astazi. unde 0 Intalne~te pe artista Lily Dinarnita (rapita de ni~te trafican!i de came vie): cei doi i'ncearca sa fuga. Igiro~anu pricepe gustul maselor ~i-l pune i'ntotdeauna pe planul prim. Ana Ciobanu (Ileana. cu Paula Iliescu i'nrolul titular. editorul cu casa cu noua etaje. Cat despre distribuirea Paulei Iliescu (viitoarea Pola 1116ry) . Maria Ciucurescu (mama).filantropii din Romania . ingenuitatea. La Arhiva se pastreaza ~i 0 copie incompleta a filmului Lache In harem de Marcel Blossoms ~i V. filmul a fost primit cu indulgen!a (dupa cum 0 dovedesc cronicile semnate de B. cafeaua "Pa~a". Intocmai ca Ignatz Hertz. 0 tanafa apa~a "cu parul In dezordine. Menalque (B. G. Mai bine de un an. Caliman). pa~e~tepe urmele lui Ignatz Hertz. poporul (.i'i are drept interpre!i pe Ronald Bulfinski (tatal). iar Haiducii. Lache (un ~omer!) adoarme pe malullacului Floreasca. ). dar . care 11condamna cu atata asprime. 0 drama psihologica. Florian) nota: "Milrturisim ca unele elemente ale filmului au i'ntrecut a~teptarile noastre. fular la gat ~i 0 fusta foarte scurta stransa pe corp".cum se scrie i'npresa . Inca i'nainte de premiera. Ii urez din tot sufletul sa ajunga ~i el atat de departe cu filmele sale". peste ani. abilul editor. Igiro~anu. singurul critic care trebuie luat i'n seama. 0 legatura directa cu un concurs de fotogenie ca~tigatde Paula TIiescuIn aprilie 1927.) Din film s-a pastrat la Arhiva Na!ionala de filme 0 copie de lucru In lungime de 150 de metri. i'ntr-un spectacol de 0 ora. va confirma aceasta... ajunge In Romania."de un tanar operator de luat ve'dericare a lucrat catva timp la Paris" . Angela Buica. chiar daca n-am uita ca influen!ele sunt vizibile" (23 ianuarie 1928). Ionescu. reprezenta!iile debutand cu prezentarea pe scena.alaturi de Cornel Dumitrescu (un apa~) ~iTheodore Grinbert (fraierul) -.In "Diminea!a". al carei protagonist este un pescar francez din Martigues (interpretat de F. drept pentru care fuge de acasa. noul sau film. artist ~i comerciant i'n acela~i timp. Drumul iertorii (produs de "Iris-Film".

ordonanta locotenentului). avocatul .cu c1asice1equi-pro-quo-uri ale unui vodevil de salon (0 schimbare de identitate. la randu-i. a~adar. conferinte ~i ziare. odinioara.. lnitiativa a avut-o Jean Georgescu.A.dupa toate tracasilrilefinanciare din timpul realizilrii filmului . Hisand sa se vada cat de mult fusese impresionat de teatrul cu straveche traditie din Tara Soarelui Rasare. guvernanta) ~i Camelia Mihail de la Teatrul Popular (Ileana. de cinematograful acestei tari Indepartate. 0 participare devenita. veniti Intr-un sat pentru manevre . de regizor ~i de cativa amici ai sai ("F. convertit pentru 0 data la film. Inseamna "Filmul Asociatiei Romane". a batut pe la u~ile mini~trilor (zadarnic!). In timp ce rolurile principale feminine erau detinute de Elivra Godeanu de la Teatrul National (Mariana Petra~cu). ordonanta maiorului. prin lumea filmului romanesc. Dupa 0 avanpremiera In decembrie 1927.astfel a obtinut colaborarea operatorului austriac Leo Schwedler (care a semnat ~iimagine a unor filme ca Janeu Jianu ~i Lache in harem) -. proverbiala: Victor Antonescu.a fost Boboc. Bejan.actor la Teatrul Nostru. a convins 0 seama de colaboratori sa-l ajute fara mari pretentii financiare . In acei ani. filmul a fost dus cu chiu cu vai la capat. Insa (care . G. este un film ill adevaratulinteles al cuvantului. T. au mai aparut In film societarul Teatrului National. se pastreaza la Arhiva Nationala de Filme).care I~i vanduse lucrurile de pret aduse din Japonia . asociatia romana fiind formata din loan Timu~. fata strajerului Gruia). Olga Rusu. sub directia lui Sica Alexandrescu ..a fost obligat sa plateasca .-Film". societatea producatoare. Avatarurile realizarii acestui film au devenit proverbiale. este yorba despre 0 comedie simpatica In care se Intrepatrund e1ementele unui vodevil cazon . M. localizata de Paul Gusti. sueees de public ~i de critica. dar ~i umor "dintr-o bueata". Pentru Ion Timu~. eand s-a Intors 59 . despre care In Romania nu se ~tia mai nimic). putiind sta alaturi de oricare din productiunile marilor case occidentale". Stancescu (avocatul Andriano). Nae Tomescu din compania de revista de la cinematograful "Roma" (Lie. Manoliu ~i. din compania de revista de la cinematograful "Marconi" (primarul). s-a bucurat de participarea dezinteresata a unor actori de la mai toate teatre1ebucure~tene. Gibson). porec1it "japonezul" (pentru ca. Nicu1escu-Buzau. Pentru obtinerea fondurilor minime necesare. povestindu-~i ulterior impresiile In carti. In reu~ita acestei glume I-a avut publicistul Marcel Blossoms. un mare succes.. un functionar. care s-a gandit sa adapteze pentru ecran opereta eu acela~i nume. C.Un rol important. Printre filmele importante ale star~itului de deceniu a fost Maiorul Mura de Ion Timu~. pe avocatul bucure~tean loan Timu~. a devenit Maiorul Mura. Finantat. Alexandru Kiritescu scria In "Cuvantul" din 16 martie 1928 . Timica . imediat dupa primul razboi mondial. desigur.R. CaIatorul de aItadata n-a fost greu de convins sa porneasca Intr-o altfel de calatorie. 0 mo~tenire eu buc1uc ~iun meritat happy-end). Jean Georgescu de la Teatrul Mic ~i-a luat "partea leului" (rolu1simpaticului locotenent de ro~iori Paul Azureanu). un medic. Intamplarea a facut ca Jean Georgescu sa-l cunoasca. al unui comedian de marca. Marietta Sadoveanu-Sadova de la Compania "Bulandra" (Miss Mary.aventurile amoroase a doi ofiteri ~i ale ordonantelor lor. taxe vamale pentru filmul sau. filmul a avut premiera In 14 ianuarie 1928 la cinematograful "Marioara Voiculescu".s-a asociat cu 0 croitoreasa.. ca pentru un film strain. In lungime de 1949 de metri. N. Dupa cum se poate constata peste decenii (0 copie completa a filmului. Fantezie lirica. tanarul avocat bucure~tean facuse 0 lunga caliitorie In Japonia ~i Extremul Orient. societar al Teatrului National.niei mai mult nici mai putin: "Este cea mai izbutita Incereare cinematografica romaneasca. Chiri~ din Compania "Bulandra" (strajerul Gruia).

de la Viena, unde ~i-a copiat negativulin laboratorul perfectionat Oskar Berka), experienta cinematografica s-a incheiat aici. N-a avut curajul s-o ia de la capat inca 0 data... Aplauzele publicului ~i ale criticii, dupa premiera din 13 martie 1928 de la cinematograful "Capitol", au ramas singura satisfaqie a unui regizor pe care I-au uitat pana ~i dictionarele (in speta 1234 de cinea.j,ti romani). Dar exista, ca in toate, un Dumnezeu secret: filmul i-a supravietuit! Un alt film important al acelor ani este A~a e viata de Marin Iorda (Iordache), un scurtmetraj din care se pastreaza 0 copie de lucru in lungime de 235 de metri. Filmul este important, pentru regizor - care intreprindea, atunci, 0 translatie intre filmul de animatie ~i filmul cu actori - ~i a fost important pentru Jean Georgescu (co-scenarist, alaturi de Marin Iorda, ~i co-interpret, alaturi de ... Marin Iorda, Mady Strett ~i elevii ~colii de mimodrama "Sudisk"), care a plecat sa cucereasca Parisul - cum 0 spune ~i Olteea Vasilescu in volumul "Lanterna cu amintiri" - "in zorii celui de-al patrulea deceniu al veacului, cu 100 de franci in buzunar ~i cu 0 cutie metalica continand A~a e viata in geamantan". Filmul - a carei premiera a avut loc in 25 iunie 1928, la cinematograful "Trianon", in completarea filmului german Strigoii, ~i care a fost reluat, in 19 august 1928, la cinema "Eforie", in program cu Pat ~'iPatachon, pescarii veseli .....•. istorise~te povestea unui umil slujba~, Gioni, concediat din pricina intarzierilor la serviciu (cauzate de tot felul de piedici) ~i care, ramas ~omer, recurge la tot felul de expediente pentru a-~i astampara foamea ~i nevoia de tutun, pentru ca, in cele din urma, sa gaseasca 0 solutie salvatoare ... in ochii frumo~i ai fiicei patronului. Prin filme ca Maiorul Mura ~iA~a e viata (de al caror succes nu este strain Jean Georgescu), comedia cinematografica romaneasca marca un evident progres calitativ fata de tentative anterioare ca Lache In harem sau Apa~a fara voie. Nici recidivele lui Cornel Dumitrescu din finalul deceniului, Guguta la ~trand (premiera in 25 decembrie 1929 la cinema "Lipscani") ~i Gogulica cheferist, un film pastrat (terminat in 1930 ~irulat pe ecrane periferice), n-au fost in masura sa ridice ~tacheta valorica. Primul a fost, de fapt, 0 comedie publicitara, personajul titular (interpretat de ~tefan Ionescu) fiind amorezat de 0 mica vanzatoare (Edinette Dumitrescu) la un mare magazin de pe Calea Victoriei. Mai jucau In film Eugen Giurgea (un student), Andre Salgo (un crai cam batran), Nelly Balaci (sotia acestuia), Sica Ionescu (0 midineta), Adriana Ivanovici ~iJenny Cornea ("Tambur-Sistres"). In al doilea film, 0 "comedie in doua acte", urmarim peripetiile unui ~omer, Gogulica (acela~i ~tefan Ionescu), urmarit de ghinioane continue. Revazut peste decenii, acest scurtmetraj - in care mai jucau Ana Zaharenco, Lica Rect, Gheorghe Coraciu, Florica Dumitrescu - transmite un "abur" realist, ceea ce, in ultima instanta, inseamna, totu~i, ceva. Ajun~i la capatul deceniului al treilea, sa revenim in Transilvania, unde - cum subliniam la inceputul acestui capitol - au continuat sa se realizeze filme (in specialla Cluj, Arad ~i Oradea) pe tot parcursul anilor '20, cu 0 frecventa, totu~i, mult mai mica decat in deceniul anterior. A~ aminti, inainte de toate, nu numai pentru ca s-a pastrat, filmul Din grozaviile lumii de Eugen Janovics, cu un scenariu de prof. Constantin Levaditi ~i Eugen Gyulai, anuntat in presa - la premiera din 29 decembrie 1920, de la Teatrul National din Cluj - drept 0 "tragedie cinematografica", de fapt un documentar romantat de educatie sanitara. Pe discursul social-moralizator sunt grefate secvente pur documentare (filmari intr-o clinica de boli mintale, demonstratii la microscop etc.). Aspectul romantat al filmului nu este chiar. .. romantic: eroul filmului, sotul unei renumite cantarete
60

de opera - In ceIe doua roluri apar Mihaly Fekete ~i Lili Poor - se Imbolnave~te de lues din pricina unei relatii extraconjugale. Pentru a Intelege mai bine "natura" filmului, iata 0 opinie - anonima - exprimata In publicatia "Icoane maramure~ene" (nr. 5-6/ 1924): ,,0 idee ingenioasa ~i originala revine savantului roman Dr. Levaditi (... ): pentru a fura cat mai mult atentia publicului spectator ~i In acela~i timp filmul sa fie interesant din punct de vedere medical, dar sa reprezinte ~i 0 valoare literara, d-sa a redat toate mijloacele de diagnostic ~i combatere a sifilisului In cadrul unei actiuni dramatice. Acest film (... ) a fost In stare sa impresioneze firiIe cele mai indiferente, ajungandu-~i astfel scopul suprem: cei bolnavi sa se caute ~isa se trateze prin medici speciali~ti, iar cei nedumeriti sa-~i reca~tige lini~tea, prin verdictul sigur al ~tiintei medicaIe moderne". 0 copie pozitiva a filmului - In lungime de 1295 de metri - se afla In colectia Arhivei Nationale de Filme. Eugen Janovics tacuse un film ~iIn 1919, melodrama Student In medicina sau perla In noroi (un metraj mediu cu Aranka Laczko), iar din 1920 dateaza un alt metraj mediu al sau, Cele doua orfeline , pe un scenariu de Sandor Incze, dupa piesa cu titlu omonim de Adolphe d'Ennery ~iEugene Cormon (cele doua "orfeline" erau Erzsi Baroti ~i Margit Izsaki, iar mama lor, contesa de Linieres, era Lili Poor). La Oradea, Coloman Perenyi realiza scheciul Vanatorul de dolari, care a rulat la cinematograful "Apollo" din Arad Incepand din 26 iunie 1922. Alt scheci s-a realizat la Cluj, Barhosul de Geza Salgo, prezentat pe ecrane In aprilie 1923. La Oradea, Ladislau Grof ~iElemer Hetenyi realizeaza In 1925 comedia de 0 ora Allo, America! In toamna lui 1927 se filmeaza la Arad drama Strigoii de Dimitrie Marculescu. Un scheci se realizeaza ~i In Arad, Nani, prezentat In premiera la cinematografullocal "Urania" In decembrie 1929; era yorba, dupa cum aflam din manuscrisullui 1. Sm-but"Din istoria cinematografului la Arad" (din colectia A.N.F.) , despre "trei acte jucate ~i trei pe ecran", 0 completare cinematografica In reprezentarea comediei cu titlu omonim de Aurel Follinus, a carei actiune, inspirata din viata ~vabilor banateni, se desfa~ura In comuna Glogovat din apropierea Aradului. In Transilvania dupa Unire, au continuat sa se faca filme. Dar, treptat, productia s-a stins, provincia n-a gasit resursele necesare pentru Injghebarea unei industrii cinematografice. Productia cinematografica a deceniului al III-lea s-a concentrat, cum am vazut, la Bucurqti, pe "spiral a" evolutiva Inscriindu-se, alternativ, ani buni (1925, 1927, 1928) ~i ani ~ter~i (1926). Nu putem trage, Insa, 0 linie de bilant, tara a lua In discutie filmele principalilor creatori ai deceniului, Jean Georgescu ~i Jean Mihail.

JEAN GEORGESCU ~I JEAN MIHAIL IN ANII '20
In anu11924, la interval de numai diteva saptamani, debutau ca regizori Jean Mihail ~i Jean Georgescu, doua nume care aveau sa devina (~i sa ramana) principalii regizori ai deceniului al treilea. La cinema "Boulevard-Palace", In 23 octombrie 1924 era prezentat In premiera filmul pacat de Jean Mihail, iar la cinema "Vlaicu" rula, Incepand din ziua pentru 0 zi de Jean Georgescu, de 8 decembrie a aceluia~i an, scurt-metrajullvIilionar Intr-un program de comedii cu Charlot, Fatty, Zigotto. Un singur film, ~i acela scurt de cca 560-570 de metri -, lansa un regizor, un scenarist ~i un actor, deci un autor, In 61

sensul deplin al cuvantului, un cineast personal ~i seducator. Nascut odata cu veacul la 12/25 februarie 1901 -, harazit cu 0 viata lunga ~i in cele din urma senina, drept compensatie pentru norii care i-au intunecat 0 buna parte din ani, Jean Georgescu aducea in filmul romanesc zambet ~i lumina. Scria Olteea Vasilescu in volumul sau "Lanterna cu amintiri": "Delicata comedie sentimentala Milionar pentru 0 zi s-a nascut din entuziasmul cuceritor al unui om ce a ~tiut sa se faca ascultat, izbutand sa transmita ~i altora cate ceva din intensitatea arderilor sale interioare. Cum «negutatori de vise» veritabili nu se aflau in acea vreme pe malurile Dambovitei, fie ~i pentru simplul fapt ca nu ar fi avut cum sa comercializeze 0 marfa cvasi-inexistenta (... ), mobilurile sentimentale ajungeau uneori sa li se substituie in mod nea~teptat ~i sa declan~eze ajutorul financiar necesar punerii in mi~care a ma~inariei cinematografice". Mobilurile acestea "sentimentale" I-au convins pe un magnat al vremii, Dumitru Constantinescu - care nu era chiar un Mecena, dar era un functionar superior care iubea arti~tii~icare frecventa teatrul -, sa investeasca fondurile necesare pentru realizarea "comediei de salon" planuite de Ion (viitorul Jean) Georgescu. Producatorul11 ~tiape regizor din teatru, unde, in stagiunea 1923-1924, Jean Georgescu avusese cateva aparitii de efect in Cafeneaua mica ~i Regina bucatareselor de Tristan Bernard, in Nu-mi fn.~el barbatul de Georges Feydeau, in Un altul de Etienne Rey.Ii aprecia "vioiciunea ~inon~alanta mi~carilor", 11considera un actor de perspectiva, a mizat pe el ~i ca regizor. Se pare ... ca nu s-a in~elat. Milionar pentru 0 zi este "pa~aportul de regizor" allui Jean Georgescu: 0 comedie spumoasa despre peripetiile unui pictor sarac, burlac convins, care renunta la 0 mo~tenire fabuloasa pentru a-~iputea pastra celibatul. In cele din urma, insa - dupa ce i~i petrece 0 noapte, la cabaretul "Moulin Rouge", cu 0 fata nostima, tocandu-~i banii primiti in locul mo~tenirii ~iramanand sarac ca la-nceput -, fata cea nostima din noaptea de pomina devine aleasa inimii lui ~i "milionarul de-o zi", casatorindu-se, devine "milionar de-o viata". Jean Georgescu care, in urma cu un an, jucase primul rol pe ecran, "bonjuristul" din Tigancu~'a de la iatac - interpreta, in Milionar pentru 0 zi, rolul titular (pictorul Bob), alaturi de frumoasa Gaby Danielopol (Lulu, fata nostima de la cabaret ~i"aleasa inimii"). Mai jucau in film Lucretia Brezeanu (proprietareasa), S. Lorentz (avocatul), Stelian Grutescu (un functionar la hotel), Gh. ~erbanescu (vacsuitorul de ghete), C. Cristobald (un groom), altii, plus dansatorul Patrick Johnson-Petrica ~i trupa cabaretului "Moulin Rouge". Jean - inca Ion Georgescu semna ~i scenariul (scris, se pare, dupa 0 comedie bulevardiera franceza), imaginea era sernnata de operatorul Nicolae Barbelian, iar filmarile - incepute in a doua jumatate a lunii septembrie 1924 - au durat doar cateva zile: s-a filmat in Bucure~ti, in curtea Teatrului Mic (pe un platou improvizat), in fata Hotelului "Athenee-Palace", pe strada Sf. Ionica, in curtea bisericii Cretulescu; actiunea solicita doar trei decoruri de "interioare" (doua acasa la erou ~iunulla hotel), multe secvente au fost turnate pe terasa cabaretului "Moulin-Rouge". M. Blossoms primea filmul cu bunavointa in "Rampa": "lata dar un nou film romanesc care a vazut lumina ecranului. Faptul ne bucura mult ~i nu putem decat sa incurajam pe D. Ion Georgescu, realizatorul ~i principalul interpret al comediei, pentru spiritullui de initiativa. (... ). Trebuie sa fim extrem de indulgenti fata de primele incercari ale tinerilor no~tri realizatori, pentru ca sa dam putinta dezvoltarii unei adevarate arte ~iindustriei nationale de cinema. D. Ion Georgescu (... ) joaca cu un aer degajat ~i sigur, incat n-ai crede ca este pentru prima oara (a doua, n.n.) cand apare in fata obiectivului. D-ra Gaby Danielopol, partenera d-sale, s-a achitat in mod con~tiincios 62

de rolul ce i s-a incredintat. Cele doua acte ale comediei sunt insufletite de scenele pline de viata de la «Moulin-Rouge», unde apare ~i negrul Petrica, una din figurile populare ale variete-urilor Capitalei. Douajazz-band-uri ~i diteva numere de music-hall nu lipsesc, pentru a reda atmosfera localului de noapte. Fotografia datorita dl. Barbelian este reu~ita. Publicul va face desigur acestei ddlgala~e comedii 0 primire favorabila" (30 octombrie 1924). Acest film, cat ~i alte contributii - actoricqti ~i scenaristice - ale lui Jean Georgescu in filme de Ion ~ahighian, loan Timu~ ~iMarin lorda (despre care am vorbit), atesta rolul important pe care I-a avut cineastul inca din perioada presonora a cinematografiei nationale. Odata ell Jean Georgescu·~ ~i ell Jean Mihail - s-a stabilizat, practic, conceptul de regizor in filmul romanesc. Ca ~i Jean Georgescu - care, acolo, era interpret -, Jean Mihail a intrat in lumea filmului prin melodrama lui Alfred Halm Tigancu.sa de la iatac, unde a fost asistent de regie. La 5 iulie 1924, Jean Mihail dadea primul tur de manive1a la filmul sau de debut, Pr1cat, 0 ecranizare dupa nuvela cu titlu omonim de I.L. Caragiale. Anecdotica "punerii la cale" a acestui film ramane, peste decenii, plina de invataminte. "Dom'le, facem un film?" - I-a intrebat intr-o zi operatorul Vasile Gociu. "Am doi cai care alearga la hipodrom.li vand dracului!... Laborator am, aparat de filmat am, restull-om incropi noi... Dumneata faci scenariul, regia, aduci actorii ... Da' sa facem un film, ce naiba!" Vasile Gociu n-avea nici un cal de curse, dar filmul s-a facut. Scenarist "de nevoie", Jean Mihail s-a oprit asupra nuvelei lui I.L. Caragiale Pacat, considerand ca raspunde, in mare masura, intentiilor lor creatoare: "Ea ne permitea sa aducem pe ecran 0 lucrare de valoare a unui c1asic alliteraturii noastre, avea destule scene tari ca sa poata sta alaturi de subiectele cu care publicul era obi~nuit in produqiile straine, ingaduia prezentarea frumusetilor peisajului unui sat romanesc, iar personajele puternic conturate de autor puteau prilejui cateva creatii actoricqti." Intr-o relatare din presa epocii, scenariul este prezentat astfel: "Un flacau de la tara care studiaza la seminar are legaturi de dragoste cu 0 vaduva, dar consiliul de familie pune capat acestui amor. Anii au trecut. Nita, seminaristul de odinioara, este preot. EI descopera intr-o zi un copil zdrenturos, care nu este altul dedt chiar rodul dragostei lui din vremea seminarului. II ia acasa ~i, impreuna cu preoteasa, 11crqte. Mitu, copilul nelegitim al popii, s-a facut flacau. EI intretine relatii amoroase cu Ileana, fiica preotului, fara sa ~tie ca este propria lui sora. Parintele NWi, care singur ~tia taina, cauta sa inlature ru~inea, dar e in zadar. Intr-o dimineata, la revarsatul zorilor, popa ii surprinde ~i, nebun de durere, i~i ucide copiii". Dincolo de dificultatile stilistice ale relatarii de mai sus, este de retinut incarcatura melodramatica a subiectului, pe care regizorul s-a priceput s-o exploateze, raspunzand astfel predileqiei spre "senzational" a publicului. Aqiunea filmului este 0 suita - voita- de "descoperiri" (lovituri de teatru). Preotul Nita (George Aurelian) descopera ca Mitu (J. Cassian), copilul zdrentaros care-~i d~tiga existenta fadnd giumbu~lucuri in fata unei cafenele, este copilullui, rodul unei iubiri din tinerete. Dupa ce 11vegheaza din umbra, ani de zile, ajutandu-l sa devina invatator, descopera ca tanarul (Ion Niculescu-Bruna) s-a indragostit de fiica sa lleana (Nella Saru), deci de sora sa vitrega. Ca sa-i desparta, preotul apeleaza la prefect, dar descopera ca acesta e insurat cu sora lui Mitu. In sfar~it, dupa ce descopera legatura trupeasca dintre cei doi copii ai sai, preotul ii impu~ca ~i cade la randu-i mort, dintr-un atac de inima. lntriga are, intr-adevar, de toate, inclusiv "pacatul" de a specula la maximum "scenele tari". Mai jucau in film Ghita Popescu, Pepe Georgescu, Margareta lantzer, Rudolf lantzer, Marioara To63

mescu, C. Emilian, V. Dumitrescu-Vollan, Teodor Sam. Filmul Pacatmarca, dupa razboi, ceea ce s-a numit - ~iam numit - "al doilea inceput al filmului roill<lnesc"(filmul anterior, Tingacu~a de la iatac avea un regizor strain). Publicul ~icritica vremii au simtit acest lucru. Astfel se explica sarbatoarea de la premiera ("steaguri romane~ti care impodobeau fatada" cinematografului "Boulevard-Palace", "covoare ~iflori in sala", "becuri electrice suplimentare"), indulgenta criticii (vezi cronicile din "Cinema", "Ramp a" , "Clipa", dar mai ales "Universul": "Dupa incercarile de inscenare de filme romane~ti in mare parte neizbutite, un manunchi de arti~ti speciali~ti au reu~it sa produca un adevarat film de arta comparabil din toate punctelecie vedere ell filmele straine montate cu pricepere ~i mai ales ell mare che1fuiaHi"),aplauzele frecvente "la scena deschisa" ~i afluenta publicului. Succesul peliculei s-a datorat ~i unui "apendice" ... ie~ean. Dupa premiera bucure~teana, filmul a fost prezentat Ia cinematograful "Sidoli" din Ia~i. Un preot de la Mitropolie, vazand Pacat, s-a alarmat ~ii-a comunicat mitropolitului ca in ora~ruleaza un film romanesc in care ,,0 fara bisericeasca comite 0 crima" . Mitropolitul a dispus imediat oprirea filmului. In "Rampa" (bucure~teana), 0 notita, intitulata "Caragiale, decapitat la Ia~i", mentiona ca intelectualii ie~eni - in frunte cu prim-procurorul Kessim - au protestat energic la Mitropolie. Nea~teptata "prohibire" a fost imediat ridicarn, dar afluenta publicului a crescut simtitor dupa relclama gratuita facuta filmului de catre Mitropolie. Jean Mihail i~i aminte~te: "Proprietarii cinematografului «Sidoli» au angajat 0 fanfara militara, pe care au postat-o in strada, in fata salii, ~i, in sunetul muzicii care intona «Mar~ul grenadierilor», «Hughenotii» ~i «Titanic Vals», ie~enii intrau,umpleau sala destul de incapatoare ~iuneori ... aplaudau." Drumul fjImului romanesc se redeschisese. In anul urmator, 1925, se vor realiza ~ase filme intr-un an, 0 cifra-record. Regizorul Jean Mihail este prezent pe ecrane cu a~a cum i s-a spus - "filmul anului": Manasse, produs de "National Film" (Vasile Gociu - Jean Mihail - George Aurelian), pe un scenariu de Scarlat Froda (dupa piesa Cll titiu omonim a Iui Ronetti-Roman); operator fiind Vasile Gociu. Initiativa transpunerii pe ecran a piesei s-a datorat lui Isidor Goldenberg, directorul Teatrului "Jignita" (unde se tumasera interioarele pentru pacat). Piesa a avut un mare succes de public in epoca, mai ales datorita interpretarilor actorice~ti de mare efect ale rolului titular: la Bucure~ti Constantin Nottara, Ia Nationalul din Ia~i - Gheorghe Carje (de-a lungul anilor, alti mari actori ai scenei romane~ti au interpretat acest personaj complex: Constantin Radovici, Ion Petrescu, G. Ciprian, Ion Manolescu, Gh. Storin). Distributia filmului a fost, ~i ea, impunatoare: Ronald Bulfinsky, in Manasse, ~i Maria Ciucurescu, in Ester, au realizat creatii covar~itoare, ca ~iactorul din Vilnius, IosifKamen (care juuca pe atunci Ia Teatrul "Central"), in Zelig ~or. Pe jocul acestor trei personaje a fost structurata, in principal, ~i concepti a regizorala. Adaptarea - scenaristica ~iregizorala - a potentat masivitatea caracterologica a batranului Manasse ("inchistat in ideile traditiei ca intr-o conceptie de casta" - cum scria Jean Mihail), contracarand tragismul tramei cu cateva personaje de spirit, cum este ~imisitul sarac, vagabond, plin de umor Zelig ~or, sau Ester, careia marea actrita i-a subliniat trasaturile specifice prin resurse cornice perfect adaptate cinematografului. Un alt element esential al conflictului filmic este infruntarea a doua conceptii de viata, una patriarhala, vetusta, osificata in traditii anacronice ~ialta cu elemente liberale, modema, mult mai umana in esenta ei. Intreaga distributie a filmului se a~eaza pe aceste doua "baricade": Ion Constantiniu (foarte veridic in rolullui Emil Horn), Pepe Georgescu 64

(Nissim Kobanovici), Dorina Demetrescu (Lelia), George Aurelian (Matei Frunza), Alexandru Finti, la inceput de cariera (Lazar). Conceptia regizorala a urmarit ~ide-teatralizarea textului (Jean Mihail vorbe~te chiar de 0 eliberare a scenariului de "cle~tele teatrului"): actiunea este scoasa nu 0 data dintre cei trei pereti ai scenei - pe strazile Falticenilor, in cartierul Vacare~ti, intr-un cimitor evreiesc, pe Calea Victoriei -, dar parfumul teatral persista in montarea cinematografica. Premiera a avut loc la cinematograful bucure~tean "Frascatti" , in 31 octombrie 1925. Revazand peste decenii filmul care s-a pastrat in Arhiva Nationala de Filme -, ne vine destul de greu sa intelegem repro~urile destul de aspre din presa vremii. Unele, insa, sunt "explicabile" (mai ales cele din revista "Rampa"): ele tradeaza existenta, cunoscuta, a unui dezacord vehement intre regizor ~i scenarist, pe atunci ... director la ziarul "Ramp a" . Altfel, despre film s-au spus multe vorbe bune. In "Gazeta de Duminica" (8 noiembrie 1925), sub semnatura Z., se poate citi: "Manasse inseamna, tara fndoiala, 0 izbanda pentru arta cinematografica romaneasca. Actori de seama ai Teatrului National au reu~it cu sobrietate ~i adanca sesizare a situatiilor ~irolurilor sa ne inIati~eze formidabila drama interioara a mediului evreiesc." In 23 septembrie 1927 avea loc, la cinematograful bucure~tean "Capitol", premiera unui nou film de Jean Mihail, Lia. Imprejurarile "na~terii" acestui film sunt demne de un policier. Regizorul ~iIe aminte~tecu umor ill volumul sau ~e amintiri. Elvetianul Anton Walser ("un om dintr-o bucata, simplu, tacut ~i cinstit), germanul Georg Bauer ("un ~mecher, nevropat, afacerist") ~i sotia acestuia din urma, Lilly Flohr (0 actrita de opereili ajunsa in trupa lui Max Reinhardt) venisera in Romania sa investeasca. Afacerea pe care o vizau era infiintarea unei loterii de stat. Pentru a obtine ceea ce doreau, ei au inceput - dupa "obiceiul pamantului" - sa imparta bani in stanga ~i in dreapta, oamenilor "influenti". Dar loteria a fost aprobata ... altcuiva ("Comitetului Central pentru ajutorarea sinistratilor"). Cam aceasta devenise "ecuatia": afacerea cu loteria e~uase, milioanele lui Walser erau disponibile - omul venise in tara cu un milion de franci elvetieni, cam 33 de milioane de lei (0 suma considerabila in epoca), din care nu cheltuise decat vreo cinci -, Lilly Flohr tinea cu orice pret sa joace intr-un film, iar sotul ei - yorba cui ~tim "nu putea sa-i refuze nimic". De aici pana la punerea in practica a proiectului cinematografic n-a mai fost nevoie decat de ~aizeci de minute: intr-o ora, la "Cap~a", Jean Mihail punea la cale, cu familia Bauer, detaliile unui nou film romanesc. Regizorul a adus imediat un scenariu de Mircea Filotti - pe care-l citise cu vreo doi ani in urma - ~i, la 15 mai 1927, se tragea, la hipodromul Baneasa, primul "tur de manivela". In scenariu erau de toate (dupa cum 0 dovede~te ~ifilmul, pastrat integral peste decenii): dragoste ~iaventura, razboi (ca fundal pentru "desfa~urarea unei anecdotici mondene" , cum specifica Manuela Cernat), comedie sentimentala, dansuri populare ~ibaluri mascate, interioare luxoase ~i exterioare spectaculoase, munte ~imare (inclusiv Delta Dunarii), cadre bucure~tene (gradina de vara a restaurantului "Colonade", hipodromul, parcul castelului de la Mogo~oaia, curtea Vilei Minovici). In ultima instanta, filmul Lia este un "dublu pretext": un pretext pentru 0 actrita (cu resurse, deopotriva, fizice, actorice~ti ~i... materiale) de a face un rol principal intr-un film - care poarta numele personajului sau - ~i un pretext de a pune in valoare frumusetile tarii, aceasta fiind, intr-un fel, chiar 0 obligatie contractuala, dupa ce producatorii - care au pus pe roate societatea anonima "Indro-film" - au avut prilejul sa cunoasca cateva dintre cele mai pitore~ti peisaje romane~ti. 65

In aceste conditii, se poate aprecia di Jean Mihail a facut un film ... inteligent, reu~ind sa impace - nu fara concesii! - "comanda" finantatorilor cu propriile interese artistice. Distributia - de pilda - ~i-a alcatuit-o dupa pofta inimii: drept partener al vedetei, I-a ales pe George Vraca, societar al Teatrului National ~ibun prieten, simtind ca interpretul este un "prim-amorez" de clasa mondiala. Nu s-a in~elat: mare parte din succesul filmului (ba chiar din succesul protagonistei!) s-a datorat lui George Vraca. Intr-un rol de intrigant (foarte la moda in filmele epocii), regizorull-a ales pe baritonul A. Costescu Duca, membru fondator al Operei Romane. Mai jucau in film Ion Arma~anu, Gogu Carussy, Radu Popeea, Eugen Giurgea ~i, in rolul unui bandit din Delta (in mana caruia cade, la un moment dat, eroina), un tigan voinic, taietor de lemne, caruia Lilly Flohr i-a ales "numele de actor", Mario Mirea. Acesta din urma, dupa terminarea filmarilor. .. ~i-a ucis sotia: "dramele artei" - titrau ziarele vremii, scandalul respectiv contribuind ~i el la succesul peliculei, care s-a bucurat de 0 primire favorabila ~idin partea presei. Andrei Cornova scria in "Rampa" (26 septembrie 1927): "Afara de cateva contraziceri la amanunt, regia lui Jean Mihail s-a dovedit plina de bun simt, de discretie ~i de justa apreciere a proportiilor. Se poate lauda ca a facut din Lia cel mai echilibrat film romanesc. Lilly Flohr este 0 aparitie delicioasa, plina de farmec ~igratie (... ). Avand 0 figura extrem de fotogenica, 0 linie aristocratica, dl. Vraca izbutqte sa fie un prim-amorez impecabil, seducator ~i sentimentaL .. ". Indeosebi dupa aparitia versiunii sonorizate (iulie 1930, la cinema "Lux") au aparut, insa, ~i critici severe, mergand pana la ... "filmul acesta sonor romanesc este pur ~i simplu 0 ru~ine", cum scria D.l. Suchianu in "Adevarulliterar ~i artistic" din 20 iulie 1930. Intre timp, insa, la 13 noiembrie 1928 a fost prezentat in premiera - la cinematograful bucurqtean "Capitol" - un nou film de Jean Mihail, Povara, cu un scenariu de NN. ~erbanescu (0 adaptare dupa piesa cu titlu omonim de Romulus Voinescu). Filmul a beneficiat de 0 alta conjunctura favorabila: 0 doamna din inalta societate bucure~teana, Arabella Yarca, a tinut cu orice pret sa finanteze un film romanesc. Zis ~ifacut. Povestea raspundea perfect gustului melodramatic al epocii. Mimi Predeleanu (Elvira Godeanu), o vanzatoare dintr-un magazin bucure~tean, se indragoste~te de loan Stri:itila(Valentin Valentineanu), fiul unui mare bancher (Oskar Beregi), dar povestea lor de dragoste este intrerupta de familia tanarului, care ii haraze~te acestuia drept sotie 0 femeie bogata (insa~i... femeia bogata care a finantat filmul, Arabella Yarca). Dupa 25 de ani - mai mult ca-n Dumas! -, Radu (Niki Mirian), fiul eroinei, nascut din dragostea de odinioara, ajuns un apreciat avocat, pledeaza procesullui loan Stratila - acuzat de sotie ca a incercat sa 0 omoare - ~i obtine achitarea clientului sau, fara a ~ti ca ~i-a aparat tatal. Mimi nu-i spune adevarul dedt intr-un tarziu, dupa ce Radu ii marturise~te ca 0 iube~te pe Vally Stratila (Mia Apostolescu), fiica lui loan. Cand se parea ca deznodamantul tragic (acela din pacat!) este inevitabil, Lucia, sotia lui loan Stratila, parasindu-~i caminul, ii marturise~te barbatului ca Vally este de fapt fiica amantului ei. Tinerii se vor putea, astfel, casatori, iar Mimi ~iloan Stratila, regasiti dupa un sfert de veac, intregesc happy-end-ul. Dupa toate aparentele - filmul nu s-a pastrat! -, superficialitatea acestui subiect de melodrama a fost mult estompata prin straduinta regizorului ~ia actorilor, precum 0 dovedesc ~i cronicile vremii. In "Cinema" (m. 101/1928), Paul Constantin scria: ,,0 realizare romaneasca, Povara de Jean Mihail, produsa printr-o inteligenta colaborare cu industria filmului austriac, care i-a imprumutat interpreti dar mai ales mijloace tehnice, ne-a facut
66

in ultimele zi1e0 frumoasa surpriza. Suntem bucuro~i~ioarecum magulW in amorul nostru propriu national, de a semnala acest rezultat satisfacator, care pentru prima data in lunga serie de incerdlri cinematografice 10. noi nu are nevoie de indulgente ori retu~ari vadite; aceasta opera echilibrata, pitoreasca ~i dramatica, care deschide un camp de nactejdi ~i perspective largi pentru tinerii no~tri cercetatori, carora, dupa 0 indelungata munca, Jean Mihail1e arata calea dreapta ~i bine batatorita prin indaratnica perseverare." Inaintea premierei bucure~tene, filmul a avut 0 premiera vieneza, in 15 septembrie 1928, 10. "Schweden-Kino" ~i 10. "Mariahilfer-Kino" (in distributie au fost cativa a1tireputati actori austrieci, Paulina Schweighofer - sotia bancherului Stratila -, Clementine Plessner ~i Otto Dannecker - cei doi batrani 10. care i~i afla adapost eroina etc; este de retinut ~i faptul ca pentru rolul Luciei Stratila fusese angajata 0 actrita berlineza, Gertrude Neuhoff, dar, in ajunul inceperii filmarilor, finantatoarea filmului a declarat ritos ... "rolul acesta am sa-l joc eu", ceea ce s-a ~iintamplat; operatorul filmului a fost austriac ~iel, Ludovic Schaschek, un prestigios autor de imagine vienez). Dupa acest film, regizorul a primit cartea de membru 0.1 "Asociatiei regizorilor de film din Austria". De altfel, multe din filmarile pentru Povara s-au realizat 10. "Sacha-Film" in Viena, in alte cartiere ale ora~ului, 10. Koblenz, Grinzig, in Prater (celelalte filmari importante avand loc la Bucurqti, Constanta, Ba1cic ~ipe Marea Neagra). Titlul de difuzare german a fost Die den Herzen nicht folgen (care s-ar traduce prin "cei care nu-~i urmeaza chemarea inimii"). La doua luni dupa premiera bucure~teana, filmul a rulat ~i 10. Paris (cu titlul Tragedie d'amour), cronicile fiind, de asemenea, favorabile. Sub semnatura S.V. se scrie in "La cinematographie fran<;aise"(din 25 mai 1929): "lata 0 produqie pe de-a-ntregul romaneasca, prima sosita in Franta. E curioasa ~i desigur ca nu e mai rau facuta decat multe filme bune franceze ~i europene. lnteresul principal 0.1 acestui film rezida in exotismul povestirii, in peisajele noi, in interioarele pitore~ti ~iin foarte frumosul documentar asupra Bucure~tiului (... ). lnterpretat ~irealizat de romani, cu 0 daruire ~i0 sinceritate laudabila, Tragidie d'amour va avea in Franta un succes de curiozitate ~i de simpatie (... ). Tehnica, destul de indemanatica. Realizatorul Jean Mihail ~i-a compus filmul dupa formulele celar mai bune filme europene. Planurile sunt bine luate iar decorurile ~iefectele variate. Elvira Godeanu e gratioasa ~i sensibila (... ).". In publicatia pariziana "Pour vous" se putea citi: "Dl. Jean Mihail, care a inscenat filmul, cunoa~te me~te~ugulartei sale. Arti~tii au scos din rolurile lor tot ce s-a putut scoate iar jocullor e tot atat de bun co.~i 0.1 multor alti arti~ti din alte tari". Nota discordanta au facut cronicile din "Rampa" ~i ,,Premiera ilustrata". Facand 4n bilant 0.1filmelor din anii '20 ~i, implicit, 0.1cinematografului romanesc presonor, istoricul Ion Cantacuzino, trecand in revista filmele pe care Ie-am parcurs ~i noi in ultimele doua capitole ale cartii, regretand ca in acei ani realizatorii din Romania n-au urmat exemplul cautarilor artistice innoitoare ale epocii (expresionismul german, avangarda franceza, filmul sovietic etc.), deplangand inzestrarea materiala ingrata ~i - in general - conditiile de lucru ale cinea~tilor, ajungea 10. 0 conc1uzie pe care ne-o insu~im: "Nu e de mirare ca numarul realizatorilor de filme care au infruntat aceste conditii a fost redus. In cele 30 de filme de care am pomenit, regasim mereu aceia~i animatori. Abia daca numarullor ajunge 10. 0 duzina. Meritul celor care au perseverat e cu atat mai mare. Trebuie sa amintim numele lor cu un sincer respect pentru neincetateIe eforturi ~i pentru entuziasmul nesecat care i-a insufletit. In ordine cronologica ei au fost Jean Mihail, Jean Georgescu, Ion ~ahighian, Ghita Popescu ~i Eftimie 67

Vasilescu, Aurel Petrescu, Marin Iorda, Ion Timu~, Cornel Dumitrescu, Ion Niculescu-Bruna. Trebuie sa Ie adaugam pe operatorii N. Barbelian, V. Gociu, 1. Bertok, T. Posmantir, Ion Cosma, C. Ivanovici, Leo Sehwedler, dici numele unuia sau altuia dintre ei se afla intotdeauna printre eolaboratorii diverselor injghebari de filme artistice" ("Momente din trecutul filmului romanesc", p. 28). ~i mai ajunge la 0 concluzie istoricul de film: "in anii ace~tia, intelectualii no~tri incep sa se preocupe mai indeaproape de cinematograf." Este 0 realitate de care istoria filmului romanese nu poate faeeabstraetie.

CINEMATOGRAFUL

SI INTELECTUALITATEA

Revistele de cinema ~ care s-au inmultit in progresie geometrica, indeosebi dupa, anul1923 - au avut rolullor in istoria ~ievolutia filmului romanesc. Inca din anul1912 a aparut la Barlad "Revista cinematografica". Anul edirnrii nu era toemai intamplator, era anul primului lungmetraj important: Independenta Romaniei. Pe urma, la Bueure~ti, au aparut "Viata Cinematografica" (1914) ~i "Cinematograful" (1915), la Turnu Severin revista "Film" - in doua serii, 1915-1916 ~i 1919-1922 -, la Bucure~ti "Curierul cinematografic" (1916). Dupa primul razboi mondial, ~irul publieatiilor einematografice a fost reluat: "Cinema" la Arad (1922), "Szinhazes Mozi" la Timi~oara (1922-1925), "Eeoul" la Braila (1923), "Cinema-Mozi" la Timi~oara (1923), "Filmul" la Bucure~ti (1923-1924), "Cinema ~i Film" la Alba Iulia (1923-1925), "Film-Riport" la Oradea (1923-1931), "Sarpicinema" la Ia~i (1924, devenita intre 1925-1928 "Speetaeolul"), "Cinema" (1924-1948) ~i "Clip a cinematografiea" (1925-1928) la Bueure~ti, 0 "Viata einematografica" la Tg. Mure~ ~i alta la Bueure~ti in 1927, "Vitrina cinematografiea" (1927), "Curierul cinematografelor Lipscani ~iCapitol" (1927), "Cine-Film" (1927-1928), "Filmul meu" (1927-1928) la Bueure~ti, "Curierul cinematografului Modem" la Constanta (1928), "Beoul" la Braila (1928) ~ide doua ori "Eeranul", la Ia~i (1928-1929) ~iDorohoi (1929). Sa treeem In revista ~i publieatiile einematografiee din anii ' 30 ~i '40, aparute In Timi~oara - "Film Revue" (1931-1935), "Film" (1935-1939) ~i "Film-Variete" (1935-1936) - ~i Bueure~ti: "Cinema pentru toti" (1931-1933), "Eeranul" (1932), "Hollywood" (1932-1934), "Eeoul einematografie" (1934), "Sueces" (1935-1937), ,,Film" (1939), "Beran" (1941), "Film Magazin" (1944-1945), "Film~'(1945-1946).ln afara acestor reviste einematografie,e, numeroase ziare ~ireviste bueure~tene au rezervat spatii - eonsiderabile uneori - filmului, produetiei nationale: "Ramp a" , sub directoratullui N.D. Coeea (eu eronica cinematografiea din aprilie 1913), "Rampa", serie noua (eu rubrica zilnica din iunie 1923), "Clip a teatrala, plastica... einematografiea" (1923-1929), "Speetatorul" (1927), "Speetaeolul" (1927-1928), "Comedia ilustrata" (1927-1928), "Vremea" (eu pagina einematografica din oetombrie 1927), "Realitatea ilustrata" (eu rubrica special a din nr. 21/1928), "Adevarulliterar ~i artistic" (eu eroniea cinematografiea - de D.l. Suehianu - din aprilie 1929), "llustratiunea roman a" (eu rubrica de cinema de la nr. 1/1929), "Excelsior" (eu cronica cinematografiea permanenta In anii 1929- 1931), "Facla" (1930-1940), "Dimineata" (eu pagina saptamanala din oetombrie 1930), "Universul" (la fel, din iunie 1931), "Cuvantul" ~i"Curentul" (la fel, din deeembrie 1931), 68

"Romania literara" (cu cronic a cinematografica permanenta intre anii 1932-1934), "Cuvantulliber" (1933-1936), "Bis" (1935), "Scena ~i Ecranul" (1936), "Spectacolul" (1939-1940), "Cortina" (1940-1947), "Bis" (1942-1946), "Spectator" (1943-1947), "Scena" (1944-1945). Cu toata afluenta de publicatii dedicate in intregime sau partial cinematografului, nivelul teoretic al demersului critic a lasat adesea de dorit. Scria Tudor Vianu (in studiul sau "Cinematograf ~iradiodifuziune in politica culturii" din mai 1928): "Presa cinematografica (oo.) creata mai intai pentru a sprijini interesele capitalismului cinematografic (... ) nu s-a dovedit nici independenta, nici inspirata de 0 ideologie mai malta. Nu este actor cat de mediocru pe care presa cinematografica sa nu-l fi proclamat stea de marime inili ~inu este film oricat de plicticos sau ordinar, care sa nu fi fost declarat drept 0 realizare incomparabila." Totu~i, autorul adauga: ,,situatia s-a imbunatatit cu toate acestea in vremea din urma, dar nu atat gratie revistelor de specialitate, cat acelora dintre revistele de cultura general a care interesandu-se de problemele modernismului consacra cateva din paginile lor criticii cinematografice." Practic, era yorba despre atractia tot mai mare pe care 0 exercita cinematograful - devenit, de la Riciotto Canudo incoace, cea de a ~aptea arta - asupra intelectualitatii vremii ~i, in primul rand, asupra scriitorimii. Sub semnatura "Cinema-Scena", din primu1 numar al publicatiei "Scena" (aparuta intre 15 septembrie 1910 ~iianuarie 1911, dar avand cronica cinematografica doar in primul numar) se ascundea, probabil, insu~i Liviu Rebreanu, care, impreuna cu Mihail Sorbul, infiintasera publicatia dedicata, de fapt, teatrului romanesc. Scriitorii, cum am vazut la locul potrivit, au fost nu 0 data implicati chiar in realizarea primelor filme romane~ti: cazul dramaturgului Victor Eftimiu, al prozatorului Corneliu Moldovanu. AI fi de adaugat, in aceasta ordine de idei, numele scriitorului Emil Garleanu, care a fost antrenat, de catre Leon Popescu, in scrierea ~i regizarea filmului Cetatea Neamtului, dupa piesa lui Vasile Alecsandri, cea dintai ecranizare romaneasca. Nu este de neglijat nici apropierea de cinematograf a unui scriitor ca Alexandru Macedonski care publica articole despre "filmi" (un film-doi filmi) inca din noiembrie 1913 (in "Universul"), cand scria, in articolul "Filmi ~ifilmi", ca, a~a cum exista literatura ~i literatura exista "filmi ~i filmi", pledand pentru filmele care sunt "lumina, forma, culoare, zambet, ras, lacrima, pe scurt viata", adica "mai mult decat literatura", "ferestre deschise asupra realitatii". Mai mult, Macedonskiscria prin acei ani ~iun scenariu cinematografic, Cum se fac banii, publicat - de catre Tudor Vianu - in editia de "Opere" (volumul III) a poetului; acest scenariu cinematografic (in limba franceza) este considerat de ingrijitorul editiei "prima lucrare de acest fel alcatuita de un roman." Se pare, insa, ca "primul scenarist roman" - dupa cum 0 spun, in texte "paralele", Bujor T. Rapeanu ~i Grid Modorcea - a fost tot Liviu Rebreanu care, pe cand era secretar al Teatrului National din Craiova (1911), aflat sub directoratul prietenului sau Emil Garleanu, scria scenariul Vis naprasnic ("drama cinematografica in 12 tablouri"), lucrare datata, pe ultima fila a manuscrisului - pastrat la biblioteca Academiei Romane -, 19 iulie 1912. Despre acest scenariu nu exista informatii ca ar fi fost luat in discutie pentru realizarea unui film, dar despre un al doilea scenariu allui Liviu Rebreanu, Ghinionul - cum am vazut -, un scenariu scris probabilin toamna lui 1912, exista date ca ar fi fost "tumat" in 1913. Spre sfar~itul anului 1914, Liviu Rebreanu publica (in revista "Ramuri") 0 schita numita Cinema.lntr-o paranteza (deschisa) ar fi de subliniat faptul ca - prin anii '81-'82 -, sub semnatura scriitorului-regizor Dumitru Dinulescu, aceasta schita a devenit decupaj
69

in 1914. tema generoasa ~iuniversala. cand . Judecatile de valoare tin seama de "avantul considerabil" al cinematografului (in 1915!). Descoperirea ~iistoricul ei" de Stelian Ionescu. schita exprima. Theodorescu "Arta ~i cinematograful". Ea reda. Orchestra napolitana ataca 0 melodie spaniola ~ipe panza se desfa~oara povestea nemaivazuta". Spectatorii i~i ~tergnadu~eala de pe frunte. In 1916 a aparut studiul "Cinematografia.intre timp .~i explicarii didactice .cronicari "specializati". Iordachescu. Un baiat cu tablaua alearga prin banci. la timpul prezent. La Craiova. "Cinematograful ~i educatia" de C. atmosfera de spectacol cinematografic de prin anii 1910-1911: "Pianul automat canta .. In acei ani au aparut ~i prime1e bro~uri dedicate cinematografului. dramaturg. Acest rol se poate implini cu adevarat cand ceea ce se realizeaza are in primul rand valoare estetica. Dar aceasta abordare a problemei in aspectul ei etic ~i. «Americane prajite!». implicit. educativa a cinematografului este pusa in evidenta inca din titlul acestor prime volume de referinta. Iordachescu (0 carte aparuta in 1912 la Boto~ani). "Chiemarea cinematografului" de G.0 hora zburdalnica. in cartea sa. hranita de mitul faustic ~i speculata de scriitori.odata cu "al doilea inceput al cinematografului romanesc" . O1ara~u~iC. n.sau chiar in chip autoironic. Griffith sau Stroheim. fire~te). care trebuie sa fie.extrag doar un exemplu: "Contesa. devenit "cronicar" cinematografic la rubrica mondenitatilor. precum Matei Rusu (cu un articol bibliografic. proiectul n-a fost aprobat ~i planul nu s-a realizat. au aparut .asupra fenomenului cinematografic de la noi (~inu numai de la noi) este realizata din perspectiva "chiemarii" cinematografului. in chip dialectic. iar . in limbaj "mut". Baiatul cu tablaua incremene~te intr-un colt al salii. Raportarea eticului la estetic ~i invers. in scopul inte1egerii . etica. . in stil cine-verite (protocronic. tributare (vrand? nevrand?) modei: Vis ni1prasnic este povestea imbogatirii peste noapte a unui muncitor sarac. Pe de alta parte. specializati ad-hoc. a fost publicat volumul "De la Fotografie la Cinematograf' de Marin Demetrescu. imorale: "viata noastra de toate zilele este un cinematograf cu mult mai imoral".foarte buni cunoscatori ai situatiei sociale ~iculturale de atunci . imbrati~eaza pe conte.n. dar in chip parodic . Dupa deschizatorul de drum Claymoor (Mi~u Vacarescu). inainte de toate. publicat in "Rampa" din 30 decembrie 1911) sau V."n-avem in Bucure~ti atatea licee ~i 70 . Dupa cum 0 spune ~iGrid Modorcea in cartea sa despre "Istoria gandirii estetice romane~ti de film". epigrarnist -. care aduce mai mult a chelnerita. din pacate. face ~i0 precizare care "salveaza" filme1econsiderate primejdioase. Pentru 0 politica cultural a "sanatoasa" p1edeaza~i cei doi autori ai volumului "Chiemarea cinematografului". prozator.. Raulet (1915).poet. Apoi pianul tace. C. dar. George O1ara~u(inspectorul politiei sociale de pe langa prefectura Capitalei) ~iConstantin Raulet (scriitor . scrisa. este prima conditie a intelegerii juste a rolului educativ al cinematografului. care seamana cu un birjar" .subliniaza autorii . atitudinea scriitorului fata de propriile scenarii.se spune intr-un cuvant introductiv al cartii . Funqia moral a. a vocatiei ~i a rostului sau. ba chiar de cinea~ti.a misiunii lui. tipand ca din gura de ~arpe: «Rahat cu apa rece!». Scanteie.Leon Popescu (ale carui aptitudini teoretice au fost prea putin luate in seama de-a lungul anilor) publicase "Memoriul asupra unui program cultural cinematografic".propune ~i 0 colaborare din punct de vedere estetic. "Cinematograful e 0 arta?". educativ .regizoral.a~a incepe schita. analiza sociologica pe care 0 fac autorii . membru in Comisiunea pentru controlul cinematografelor). Merita sa intarziem asupra schitei. moral. probabil in 1913 aparuse ~icartea lui Constantin Th.Chaplin.

cinematograful 11simplica pentru a nu retine din el decat doua valori. in acei ani. este vazuta de poetul-filozof ca 0 noua evanghelie: "Cinematograful e o cale de a inlocui teatrul de azi ~i de a fi in statuI viitorului un principal factor cultural. cu Sebastiano Arture Luciani in Italia.. cu Louis Delluc ~i Leon Moussinac in Franta. in care sintetiza drumul parcurs de cinematograf de la inregistrarea mecanica a vierii pana la arta. "Estetica cinematografului" (in volumul "Fragmente modeme" din 1925) ~i prelegerea amintita. cinematograful.. cel care saluta apropierea benefica de cinematograf a intelectualilor. Mihail Sadoveanu publica un articol substantial. In tehnica zac ascunse multe posibilitati culturale. "Marconi". "Ideal". Rudolf Amheim. In viitor ar putea sa aiM o influenta cu mult mai mare asupra mulrimii decat are astazi teatrul asupra cetateanului. "Lux".intr-adevar. care publica doua lucrari de referinta.. "Clasic". Parerile lui Tudor Vianu anticipeaza tezele unuia dintre cei mai insemnati teoreticieni ai filmului. ~i trecand de la mi~carea ~iperipetia brutala. bunul cetatean. 1921). "Filme de cinematograf'. Spectacolul multicolor al realiwlii. In "Insemnari liter are" (din 7 decembrie 1919). "Central". Filmul veste~tetriumful energiei dinamice. "Luceafarul". socotind filmul 0 simpla tehnica de reproducere mecanica a realitarii. ajungand la concluzii edificatoare: "Preocupari necontenit de realism. in vremea din urma am putut vedea filme care strecoara in suflet acel ceva tainic ~i delicat pe care-l pori gasi numai in carrile adevaralilor scriitori. o "lista" de cinematografe din epoca este impresionanta: "Amzei". desigur. "Vlaicu". treptat. a fost. din opera sa fundamentala. "Ovidiu". la sentimente ~i cugetare. cate cinematografe sunt numai in Capitala" (~i. "Nord". filmul trece la arta. "Der film als Kunst" (1932). "Salata". "Apolo". dlteva) . "Rahovei". Sculptura folose~te cele trei ° 71 . Pictura infati~eaza realitatea tridimensionala prin descrierea in plan. neindoios. cu care sa refaca bogatia nesfar~ita a aparentelor. "Cinematograf ~i radiodifuziune in politic a culturii" (tinuta la 13 mai 1928).~i "Frumusetea in tehnica" unde "noua forma de expresie". "Regal". cu Bela Balazs in Austria se face auzita vocea lui Tudor Vianu. "Volta-Buze~ti". filmul incepe a raspandi 0 noua evanghelie in mase: evanghelia puterii ~ia frumuselii.respectiv . ). "Romania". Ie explica. "Zaharia". cu actorii pu~i in mijlocul naturii rezultate surprinzatoare (.207): "Cinematograful ~i biserica" . "Volta-Bristol". in vara ~i toamna anului 1922 (in numerele 169 ~i . "Tera". regizorii au obtinut cu miza-n scena. care nu se prea lasa turburat de gestul tragic al unui actor. Konrad Lange (autorul cartii "Das Kino in Gegenwart und Zukunft".S~i scoate ideea predicii din piesele moraliste ce Ie reprezinta. Urmand 0 evolutie fireasca. "Jupiter". "Franklin"." De semnalat sunt ~i doua dintre articolele publicate de Lucian Blaga in cotidianul "Patria" allui Ion Agarbiceanu. "Napoleon"." Cel mai important teoretician al artei cinematografice. Cu toate defectele sale. lata 0 succinta demonstratie privind esenta artistica a filmului: "Cinematograful este 0 arta a umbrei ~iluminii. "Volta-Doamnei". "Excelsior". asemenea simplificare este de natura artei. "Olimpia". Aproape concomitent cu Riciotto Canudo. cel care nega caracterul de arta al cinematografului.in intreaga tara atatea teatre. 0 simpUi fotografiere in care nu intervine artistul. "Gloria".. Publicistica de film atrage. "Venus". Tudor Vianu ~i-a structurat estetica polemizand cu fostul sau profesor de la Ttibingen. Ie comenteaza" . Tudor Vianu.unde sunt popularizate "metodele" unui preot american care a "introdus in biserica piese de cinematograf ~i de teatru" ~i . tot mai multi scriitori. "Victoria" (~i sunt omise. E sarcina omului de maine sa Ie descopere ~i sa se foloseasca de ele. Misiunea aceasta latenta a cinematografului trebuie scoasa tot mai mult la lumina zilei.

teatrul (volitiv-intelectuala). opera (volitiv-sentimentala). B.aparut la 10 iulie 1925 -.respectiv . m. Ion Calugaru.m. 1).cu exceptiile amintite . 3). Lovinescu. "Rampa". Liviu Rebreanu. C. de la importanta filmului ~tiintific ~ididactic la educarea esteticil a publicului ~. Ce1e mai substantiale ~ipertinente contributii la constituirea unei estetici cinematografice le-a avut profesorul Mihail Dragomirescu._cinematograful (sentimental-volitiva). muzica (sentimental-sentimentala). 'intr-o clasificare din revista "Cinema" (semnata "Observator". "Facla" sau 'in ziare de mare tiraj ca "Dimineata". N. Jean Bart. D. Victor Eftimiu. Pentru ca. Carnil Petrescu. "Critica ~i cinematografia" (m. AI. ca ~i'in publicatiile de avangarda ~i'in periodice1e de specialitate "Filmul" ~i "Cinema" (ai caror directori-proprietari au fost Theofil Mihalovici ~i . "Clipa cinematografica" (subintitulata "Organul asociatiei prietenilor cinematografului"). 4). care sa tina seama numai de conditia sa. 8-9). care sa creeze un continut sufletesc din simpla prezentare a evenimentelor ~i sa foloseasca ritmul sau alert ~i surpriza nesfar~ita a varierii scenelor"). Cezar Petrescu. cronicarii erau 'impartitifn patru categorii: a) plagialori b) cunoscatori ai filmului dar care nu cunosc ortografia c) cunoscatori ai scrisului. "Universul". Muzica.M. Breasla cronicarilor . dar culoarea unica a materialului 'in care lucreaza. 12). 'ineconomia lucrarii de fata. Una. Ion Minulescu. dantul (volitiv-volitiva). din nou "Cinematograful estetic" (m. Sa~a Pana. retinem sublinierile sale privitoare la rolul scenariului 'in film ("cinematograful cere 0 literatura proprie. reprezentata de cronicarii cinematografici .foarte diverse.a. de Hertz. dar care nu cunosc specificul filmului d) "parazitii presei". nu se poate intra 'in amanunte." Dintre numeroasele probleme abordate de marele nostru dirturar . 67/1927).periodic sau sporadic . Cinematograful dispune de cele doua dimensiuni ale planului ~ide umbra pe care 0 face sa altemeze cu lumina. 2). ca ~i opiniile despre principalul creator al filmului ("cinematograful este 'in mare masura 0 arta a regizorului").printre cei mai valoro~ifiind Barbu Florian. In schimb. Marcel Blossoms. Mihail Dragomirescu colaboreaza la aceasta publicatie fnca de la primul ei numar . G. Geo Bogza. In anii '20 ~i fndeosebi 'inspre perioada de apogeu a "filmului mut" se manifestau doua tendinte fn publicistica cinematograficil. Emil Isac. Ion Marin Sadoveanu. 11). Tudor Arghezi. 'indeosebi prin eseurile public ate 'inrevista regizorului de film Horia Igiro~anu. sustinuta de scriitori ~i mari oameni de cultura care au scris despre cinematograf'in coloanele unor reviste precum "Adevarulliterar ~iartistic". a~retine. 7). Ion Perez. 5-6). poezia (sentimental-intelectuala). Petru Comamescu. Mihail Dragomirescu. de la "cazul Charlot" la "cinematograful pur". Tudor Vianu. Come1iu Moldovanu. "Filmul ~i Opera de Arta" (m. "Esteticism ~i sensualism 'in cinematograf' (m. Felix Aderca. Davila. "Ce fel de arta e cinematograful?" (m. "Opozitia seaca" (nr.dimensiuni ale spatiului. "tabloul celor noua arte" (cu precizarea naturii fiecareia): pictura (intelectual-sentimentala). Paul Zarifopol. "ea se coordo72 . Fundoianu. care fac critica pentru a intra gratuit la spectacole ~ipentru a-~i'inscrie pe cartea de viziili cuvantul "ziarist". Ion Vinea.~i alta. 10). Bi1ciurescu . "Viata romaneasca". A. "Curentul" sau "Cuvilntul". Raulet. Nestor Cassvan. a~adar.nu se bucura de 0 reputatie prea onoranta. Zamfirescu.d. Kamabatt. arhitectura (intelectual-volitiva) . "Cinematograful instructiv" (m. AI. "Quo vadis" (m. sculptura (intelectual-intelectuala).Nestor Cassvan) puteau fi 'intillnite . este 0 arta pur sentimentala. -. printre temele abordate fiind "Cinematograful estetic" (m.nume precum E. Dimitrie Gusti. "Cum functioneaza Comisia de cenzura" (m. Davidescu. fn revistele amintite. din contributiile fundamentale ale Profesorului.

care e un fel de muzicu a ideii ~i deci 0 arta sentimental-intelectuala" ~icu cinematograful. seamana cu Coleen Moore. iI imita pe Rudolf Valentino .. clasificate dupa finalitatile lor.~coala a crimei" etc. va ridica filmulla rangul de opera de arta.I. AI.cel care coleqioneaza fotografii de actrite. poetul facea parte din conducereea "Societatii romane~ti pentru crearea de filme naponale Filmul rom!inesc".au existat ~i adversari (uneori inver~unati) ai cinematografului." Pana una-alta. insa. Dora seamana cu Dolly Haas ~iLupe Velez. V. Iti trebuie in primul rand «oameni» care sa ~tie ce trebuie sa faca cu banii. "ticalos".~coala a coruptiei". . opunand cinematograful estetic ~i cel instructiv celui "sensual" .seamana leit cu Maurice Chevalier (toate ) I -4 73 . dupa premiera filmului realizat de Reinhardt Visul unei nop{i de varu). 1925. cu tanarul critic de film D. fie instructive. Felurite aspecte . Poetul Ion Minulescu. fara sa aiba scop instructiv. care. cum sunt acelea care arata misterele naturii sau diferitele me~te~uguri omene~ti.printre scriitori . Victor Eftimiu. in primul rand. Ar fi de facut precizarea ca . Liviu Rebreanu. de pilda (cel putin pana la un punct) a negat filmul. are ca ideal feminin pe Marlene Dietrich ~iAnny Ondra.. sau filmele care. Ciudat insa. Pentru crearea unei industrii cinematografice in Romania nu-ti trebuie bani. care va fi analoga cu muzica ideilor din Poezie. Suchianu. autorul precizeaza ca una dintre eroine. Bani au ~iimbogatitii de d(zboi. ba chiar cu Greta Garbo. ne reprezinta in mod decent ~iestetic tablouri sau actiuni interesante". AI Jean. In "Adevarul literar ~i artistic" din 16 februarie 1936 se putea citi: "filmul e 0 arta supusa relatiilor de tot felul ca imbracamintea ~i cantecul de lume. Nu poate fi analizata in profunzime nici contributia celorlaW intelectuali atra~i de mirajul filmului. Lola cu Joan Crawford iar Boby . in "Cartea nuntii".neaza cu Poezia. Mihail Dragomirescu i~i intituleaza primele articole din "Clipa cinematografica" in functie de clasificarea de mai sus. . Dar ce folos.cu gesturi contrare: in acela~i an." Cu alte cuvinte. este un fel de muzicu a energiei .uneori extra-artistice .denumit in multe alte feluri: "destrabalat". Bratescu-Voine~ti.ale fenomenului cinematografic ii ofera scriitorului argumente pentru rezervele sale: "Cat prive~te cinematograful ca factor al educatiunii publice sau ca element pretios de propaganda cultural a ~inational a e drept ca poate juca in stadiullui actual rolul unui abecedar dinamic. "avand mi~care ~isuccesiune. A. sau ca arta culinara El nu da 0 placere de idei ca teatrul ci 0 placere de senzatii ca savarina ~i iubirea fizica " Pe de alta parte. sunt "filmele culturale". Vera. Pentru mine initiativa particulara nu-i decat 0 f. in anii '30. care viseaza sa soseasca la Berlin ca Harry Piel. Era sa zic «arti~ti». astfel de opinii "anticinematografice" coexista . Calinescu a pus in circulatie paradoxuri deloc magulitoare la adresa artei filmului (punand jar pe focul unei polemici purtate. insa. Aici intervine inspiratia sclipitoare a esteticianului: "Cine va realiza in Cinematograf muzica mi'icurilor. ). alaturi de Mihail Dragomirescu. Un caz aparte este ~i acela al criticului G. Unde sunt insa apostolii care impart copiilor abecedare gratuit sau care reprezinta un film fara sa nu-~i fi asigurat mai inainte ca~tigul material. "cinematograful este cel mai popular instrument de educatie ~i distractie. de Hertz.Mi-am adus aminte insa ca cinematograful nu-i deocamdata decat 0 arta de periferieintelectuala". fie estetice: "Culturale sunt sau filmele direct instructive.. dar ~i de destrabalare ~i coruptie. 0 arma cu doua tai~uri.i1rsa sinistra ~ifilmul educativ nu-i decat un abecedar de lux al carui cost reprezinta 0 dobanda mai mare ca suma imprumutatiL Sa nu mai vorbim de filmul romanesc (. De promovat.0 arta sentimental-volitivu"..la Ion Minulescu . "Mizantropul" G. cand scria cele de mai sus referitoare la "arta de periferie intelectuala" . Calinescu. ~iadresandu-se direct emotiunii.

Paradoxal. lata un singur exemplu: "Esenta cinematografului e tocmai zugravirea mediului moral al unui popor. sUnt elemente mult mai eficace dedit retorica abstracta" (intr-un film.. ma~ina de calcat uitata cu fum pe un pantalon. ba mai mult. "Strigatul unui locatar in gang"? Cind G. observatia marunta a vietii formeaza baza de operaJie a cinematografului. Laptele care da in foe. dezordinea matinala a unui pat ~ijumalul putin ie~it din cutia po~ta1a a unui apartament. GHinescu 11cultiva. patrunzatoare propozitii estetice cu privire la obiectul ~i particularitati1e celei de a ~aptea arte. ). cinematografu1.... .aceste trimiteri denoHind 0 bun a cunoa~tere a cinematografului). 74 . elementele acestei arte fiind un realism .. nu o data. formuleaza.. invatase sa vorbeasca . de~i lasa impresia ca respinge cinematograful. Calinescu scria aceste randuri (in "Romania literara" din 23 aprilie 1932). strigatul unui locatar in gang.. firqte). G. cotidian ~i utilizarea aspiratiilor maselor ( .

(8v61-1 £61) 31IVZIIVNOlivN VI VNVd ""' v llONOS lildVlIDOl VW3NIJ .

a insemnat . primul film facut in America de catre Maurice Chevalier. Unul dupa altul.dupa cum bine se ~tie.rula. Cantacuzino (~i in specialla amintirile reunite sub titlul "Intalniri eu cinematograful"). eele doua mari semne de intrebare pentru produqia nationaHLlon I. La acea data." Ie~ind pentru 0 clipa din "corsetul" problematicii tehniee. Dar daca. m-a~ opri la ni~te insemnari ale sale cu "bataie lunga" pentru insa~i istoria filmului romanesc. doua filme sonore: Cantaretu! de jazz (despre care am amintit) ~i Louise. fiecare anuntat drept "cel mai perfeqionat" ~icel mai performant. primul film vorbitor venit la Bueure~ti. la cinematograful "Trianon" . cum i s-a mai spus la noi) de AI. iar developarea unei benzi sonore ~i copierea ei devenea imposibila in conditiile primitive ale laboratoarelor noastre.) sau pro curare a unei aparaturi de inregistrare sonora erau acuma incomparabil mai costisitoare. 29): "Montarea unui studio insonor (adica perfect izolat de toate zgomotele exterioare . la Paris. Era 0 intrecere febrila. publicase artieolul intitulat "Neputinta realizarii" (atacand cateva probleme grave ale eulturii modeme). treeerea de la filmul mut la filmul sonor ~i vorbitor n-a fost un drum batatorit ~i .mari personalitati ale filmului mondial (~ima gandesc la un Chaplin. filmul sonor ~i vorbitor avea sa insemne 0 revolutie. peste tot in lume unde filmul avea 0 traditie ~i-obiografie. Ion I. Autorul vazuse. Cantacuzino. pentru filmul romanese.un dezastru. Cantacuzino marturise~te in amintirile sale (pag. Jolson. Revolutia sonorului a complicat ~i mai mult problema bazei materiale ~i a capitalului. pentru istoria cinematografiei mondiale. Cantacuzino a scris cateva artieole despre aceasta noutate senzationala. pentru cei care se straduiau de atalia ani sa injghebeze 0 cinematografie. Cantaretu! de jazz (sau Cfintaretu! nebun. Diseutiile pentru sau contra sonorului au umplut presa vremii in anii aceia. precizeaza (la pag.PRIMELE FILME VORBITE In toamna anului 1929.actualul cinema "Bucure~ti" . in "Momente din treeutul filmului romanesc".n. avea sa desehida 0 noua epoca pe spirala evolutiei. Dupa ce in pagina a doua a ziarului "Ultima ora". dar ramanand la scrierile doctorului Ion I. la Pudovkin sau la Rene Clair) au manifestat 0 indarjita rezistenta. s-au dovedit teribil de reticenti la inceput. la un Eisenstein. 18): "Fapt este ca articolul meu despre cinematograful vorbitor mi-a deschis drumul catre 77 . careia publicul Ii raspundea cu ata~ament ~ieu 0 euriozitate neostenita. se inehideau "pentru instalarea noilor aparate sonore" ~i se redeschideau. caud Bucure~tiul nu luase cuno~tinracu filmul sonor.in primii ani . Sigur. inca din vara anului 1929.n. in "Viitorul" din 2 noiembrie i-a aparut eseul dedicat exclusiv "Cinematografului vorbitor". eehipate cu sisteme diverse. Ion I. dupa 0 luna-doua. principalele cinematografe bucure~tene incercau sa se adapteze noii tehnici. in scurta vreme. pe bulevardul cinematografelor din Bucure~ti. Filmul mut intra in istorie. cu un succes de public fin-aprecedent.

cu vai) vreo 30 de filme mute. 0 hora minunata cu splendide costume naJionale. 0 copie a filmului. prin forta lucrurilor. ea se decide sa lupte in locullui.In cei opt ani dintre 1923 ~i 1930. De altfelin rolul mamei Ecaterinei Teodoroiu apare cmar mama adevaraw a eroinei. se realizasera (cu chiu. Intalnirea mea cu filmul sonor se transformase intr-o intalnire cu gazetaria... precum ~ipeliculele realizate de cinea~ti romani pe alte meridiane . patriotismul. fiind produse ale unei perioade de tranzitie. avand pe buze vorbele "Inainte. se va vedea.. in rest filmul continand zgomote de lupta ~icateva . baieti! Pentru tara ~irege!" lata ~ifragmente dintr-un comentariu de avanpremiera: "Filmul este o apoteoza a iubirii. despaqirea ~iplecarea grupelor etc. Evident ca latura iubirii de lara. Iar faptul ca aceasta activitate gazetareasca s-a desfa~urat tocmai in redaqia «Viitorului» a avut mai tarziu . care a acceptat sa interpreteze acest rol veridic.despre toate acestea urmand a vorbi altadata -. Ceva mai tarziu am fost angajat in redaqie. Lasand (deocamdata) la 0 parte coproductiile. scena autentica luata din arhiva cinematografica a razboiului. corpului diplomatic. guvernului. cerceta~a pornita de acasa sa-~i caute fratele pe front. timp de vreo cinci ani. printr-o ciudata conjunctura simbolica. In mod special mentionez reconstituirea scenei autentice a aparatorilor podului de la Jiu. am vazut. incompleta (5 acte). in cadrul unei "reprezentatii de gala" la cinematograful "Femina".putine . In cei zece ani dintre 1930 ~i 1939 se vor face numai 16 filme sonore (multe dintre ele apeland la "carje straine") . se pastreaza in coleqia Arhivei Nationale de Filme. Presa vorbe~te despre "primul film romanesc dintat ~ivorbit de razboi" care "brodeaza" 0 idila pe 0 serie de scene de razboi reconstituite dupa documente militare. Aqiunea filmului incepe putin inainte de izbucnirea razboiului. culegandu-mi subiectele din toate domeniile. interpretata chiar de eroii autentici ai acestui episod razboinic.dupa cum se vedea o influenta indirecta ~iasupra cinematografiei romane. in prim plan fiind adusa vitejia Ecaterinei Teodoroiu. aranjamentul muzical (E.film a carui premiera a avut loc la 8 ianuarie 1931.este primul exemplu de film "sonorizat". sa ramanem in perimetrul primelor filme sonore "jucate" ("cu actori"). dupa cum se sublinia in presa. de tara ~i a dragostei pasionate. ). unde urmam lui Ion Minulescu. intrerupta subit de glasulinfiorator a1goarnei. a fost dezvoltata de regizor pe cat se putea mai mult. mi s-a incredinpt cronica literara. scriind pe langa cronica literara saptamanala ~icate un articol zilnic de «Comentarii» asupra actualitatii. Cobilovici) utilizand motive romane~ti. dintre care unele. versiunile romane~ti ale unor filme straine. ~iunde am scris sapwmana de sapwmana." Da. sunt versiuni sonorizate ale unor pelicule mute. Astfel. sa revenim la "cruda soarta" a filmului romanesc in anii introducerii sonorului. inaltilor demnitari ai statului" ." 78 . Numarul filmelor realizate dupa 1930 scade simtitor. ~icade eroic in lupta. Afland ca fratele a murit. Un film national de razboi. a iubirii de frate. in versiune muta. Aceasta operatie de sonorizare s-a realizat la Berlin (probabil printr-un procedeu pe discuri). mesager nei'ndurator al urgiei ce se va dezlantui. episoade de lupta.. Dintre diferitele peisaje ale filmului mentionez: mobilizarea cu frumoase mi~cari de mase. nu putea lua alta atitudine (.foiletonul ziarului. al carui punct central este eroina quasi-Iegendara a razboiului nostru pentru intregirea neamului. in prezenta "intregii familii regale. in frunte cu comisarul de polilie Pompilian (1916) ~ivizita reginei Maria la spitalul unde Ecaterina Teodoriu se afla ranita. cu "muzica ~iefecte".replici. Dar pana atunci. urmeaza ziua mobilizarii ~i a despartirii soldatilor de case. cinematograful vorbitor a constituit pentru mine un permis de intrare in publicistica. Dupa alte cateva subiecte diferite. Ecaterina Teodoroiu (Eroina de la Jiu) de Ion Niculescu-Bruna .

spectatorii de la noi vor urman mi~cati imaginile filmului Pe frontul de Vest nimic nou dupa romanullui Erich Maria Remarque. fost recent in vizita ~i la noi. ca sa atate ~i sa intretina in sufletele (0. "Muzica ~i teatru". aceasta in conditiile in care scenariul reprezenta 0 pagina de glorificare a patriotismului romanesc dintotdeaunao Dupa unele surse. in 18 ianuarie 1931): din multe pricini. care fire~te lipsesc industriei ~i pregatirii noastre artistice cinegrafice (00 0) 0 Intercalat intre marea productie de arta a lui Pabst ~i gigantica realizare a lui Erich Maria Remarque. filmul romanesc izbute~te totu~i sa atraga atentia ~i interesul publicului romanesc. Ion Niculescu-Bruna. in "Facla") sau critice. "cre~terea filmului romanesc". la cafeneaua "Royal". intr-un fel sau altul. Dar dorinta nobila nu e ajutata de mijloace echivalente ~i singurul eroism pe care a parvenit sa-l genereze filmul a fost acela al spectatorilor veniti sa-l vada" (Ion Cantacuzino. tocmai pe acest teren. L. Pentru realizarea acestui film. chiar demolatoare." N-au lipsit nici excesele. Sarkady (~eful Sigurantei). desigur. de la Arte la Instructiunea Publica ~i din nou la Razboi ~i la Arte). Critica a fost. Indiferenta era 0 boala mai veche a oficialitatilor de care depindea. 22 ianuarie 1931). scenariul apartinea lui Ion Niculescu-Bruna (Jean Mihail i~i aminte~te ceasurile in care. in genere. multe alte cinematografii titrate avand mijloace de realizare cinematografica mai putermceo Cronicarul preciza in acest sens: "Din Statele Unite ne-au venit Parada cea mare (0 . ironice: "Filmul a fost facut. 0 impresionanta realizare a lui Lewis Milestone. comisarul Pompilian in rolul comisarului Pompilian). cu semn de intrebare este atestata ~i prezenta. dar chiar binevoitoare. de la Ministerul de Razboi la cel al Artelor. Mischie (primarul satului ~oimane~ti). Sonorizarea e convenabila. se cerea un exces de forte ~i mijloace ~i de mari posibilitati artistice de idealizare. fratele Ecaterinei). Ecaterina Teodoroiu apare intr-o realizare generalmente corecta ~i in interpretarea adeseori justa a Feliciei Frunza ~i a lui Mielu Constantinescu.. Aristide ~tefanescu (Nicolae Teodoroiu. )." Ideea era reluata in cronica din "Vremea" (semnata de Menalque/B Florian. ~erbanescuo Cert este ca aceasta poveste cinema0 0 79 .Peste cateva zile. V Timu~ scria in "Rampa" din 16 ianuarie 1931: "Evident.0) cetalenilor Romaniei Mari flacara sacra a eroismului. Pabst ~i din Franta Epopeea de la Verdun. admirabilul film allui W. laudative (Cicerone Theodorescu. moderata. unde doar indiferenta ~i lips a de cunoa~tere I-au intampinat". eei 4 cavaleri ai apocalipsului ~i altele. in film mai apar: Felicia Frunza (Ecaterina Teodoroiu). filmul razboiului poetic ~i eroic. Mielu Constantinescu (Marq). a lui N. n-a gasit nici un fel de sprijin de la cabinetele ministeriale ale vremii (de~i a batut la multe u~i. Ori. spune cronicarul. Ducy D' Alvern (spioana nr. Din Germania ne-a venit Westfront 1918.Alaturi de aceste personaje. In "Cinema" (l februarie 1931). 75). filmul Ecaterina Teodoroiu nu poate insemna 0 "reevocare" a epopeii 1916-1918. 1. cinea~tii no~tri au plamactit-o cu cele mai bune inten1:ii. Paul Constantin scria: "Eroina de la Jiu care a exaltat in timpul razboiului atatea entuziasme i~i continua inca fascinatia asupra poporuluio E deci 0 idee abila din partea producatorilor de a utiliza acest personaj pentru o opera nationala. ba chiar sa provoace in aglomerarea sustinuta a spectatorilor aprecieri nu numai ingaduitoare. o.N. ca scenarist. In spirit realist ~i lucid. Mandrut (un soldat german). Ion Bruna ii citea povestea scrisa de el a eroinei de la Jiu). Mitela Cambureanu (un copil). Comercializarea filmului fiind asigurata prin insa~i materia ce avea sa fie tratata. impartind pe din doua un singur "schwarz". interpretate chiar de protagoni~tii intfunplarilor evocate (mama Ecaterinei Teodoroiu in rolul mamei Ecaterinei Teodoroiu. filmul nu suporta comparatii decat in cadrul imperfectelor realizari romane~tio Producatorul roman opune filmului umanist de razboi.

Doar numele personaje1orantagonice (Leiba Zibal ~i Gheorghe) se pastreaza. urmarind personajul din copilarie. filmul descrie viata unui evreu in societatea romaneasca interbelica. Un anunt din presa mentioneaza ca filmul a fost sonorizat de "renumita casa mondiala Edison Bell" ("Cinema". au mai realizat un film in epoca. produqia de filme. Anicuta Ciirja (Sura). care a prezentat In premiera filmul sau Ciocoii In 1 mai 1931la cinematograful bucure~tean "Regal". impreuna.Petrescu (Preotul). de societatea "Soremar-Film". servindu-se pe nedrept de nume1e ~i opera unui autor de talia lui Caragiale. 16 noiembrie 1930). Maria. Leiba Zibal.am curajul sa prezint 0 realizare muta. pana la urma. Maria la 7 ani). Caragiale. Tin sa mentionez ca filmul va fi prezentat In versiune muta cu acompaniament de orchestra simfonica sub conducerea maestrului Egizio Massini. inspirat de nuve1a caragialiana . Incurajat de biruinta desavar~ita a marelui Charlie Chaplin. ceilalti interpreti sunt: Mielu Constantinescu (Gheorghe).tografidi avea sa fie adoptata. Intampinari violente. Accentul intrigii cade pe ascensiunea financiara a lui Leiba Zibal. Or. FUmul se indeparteaza foarte mult de nuvela inspiratoare. in epoca." Ion Niculescu-Bruna este interpretullui Leiba Ziballa 18-30 de ani (dar distributia cuprinde alti trei interpreti pentru alte varste ale eroului: lancu Katz la 7 ani. dnd va reintiilni personajul iubirii sale ado1escentine. Marius (Moritz-Lieber). Abia la toamna voi prezenta versiunea sonora ~i vorbita a filmului Ciocoii. Contemporanii n-au dreptul sa faca surogaturi personale. servindu-se totu~i de titlul acestei opere ~inumele autorului. Tocmai aceste Indepartari evidente de sursa literara au generat. la unul din ce1e mai mari cinematografe din capitala.eu insumi fiind un mare credincios al acesteia .realizarea filmului Ecaterina Teodoroiu. Sarkady la 40-50 de ani).ce aminte~te de nuve1alui LL. Arion Onea la 10-17 ani ~i L. ~tefanescu ~i Ion Bruna. convingandu-ma de faptul ca mai sunt regizori care sa se Inchine la altarul artei mute. pe vremea dnd era atras de 0 fetita din vecini. pe dragostea lui pentru Maria. pe intriga amoroasa care face din Gheorghe un concurent allui Leiba ZibaI. dar copia pastrata este muta. Inaintea altor consideratii.. cuprinsa In putemica nuvela 0 jaclie de Pa$ti nu trebuie pangarita prin denaturare ~i de aceea socot ca nu e permis nimanui sa induca in eroare opinia publica printr-o tendentioasa ~i grosolana plagiere a operei lui Caragiale. Theo (Smpanul).ca producator . AI. . In presa bucure~teana a vremii nu exista atestarile unei premiere la un cinematograf central ~i nici cronici ale filmului. ~tefanescu asumandu-~i . Sunt convins ca ea formeaza un mare pas Inainte in domeniul filmului romanesc ~i ca va avea 0 primire din ce1e mai calduroase din partea marelui public.de ura ~iinfruntare . Un alt regizor de la granita filmului mut cu cel sonor a fost Horia 19iro~anu. Tantzy Economu este Maria (iar Mitela Cambureanu. orchestranti perfecti ai armoniei desavar~ite stabilita de bagheta regizorului. acei care anunta Leiba Zibal i~i permit sa Incerce corijarea ~i schimbarea total a a intrigii ~i conceptiei Facliei de Pa$ti. Tin sa accentuez ca sunt mai mult decat multumit de realizarile interpretilor mei. Pe drumul 80 . de care este indragostit ~iargatul Gheorghe. Costel Atanasiu (Mihai). iam ce dec1ara regizorulintr-un interviu publicat de revista "Cinema" (12 aprilie 1931): "Sunt foarte multumit de ultima mea realizare. dar 0 copie a peliculei (cu inserturi care dovedesc pregatirea pentru proiectie) se pastreaza in colectia Arhivei Nationale de Filme. 1. pana la maturitate. cum este ~i aceea semnata de Ion Viteanu (In "Ramp a" din 1 septembrie 1930): "Concepti a literara ~i profund umana. inginerul AI. AI. produs tot de "Soremar-Film". cu acest scenariu. 1.0 fac1ie de Pa~ti". ca ~ire1atia acestora . In rest. Adriana ~erban (Camerista). care ~i-areluat.

tot ce e romanesc l'n film "e prezentat ca imoral".C. cmnele Alma. George ~tefanescu (haiducul Fulger).printr-un boier Rugina. cu acompaniament de orchestra. preconizat de Marc D' Arly. Randunel. sunt de 0 asprime rara precedent: colinda tara . Delicia Mendell (Kiralida. sunt l'nca. Adina D' Ayol. Subiectul filmului ." Alti cronicari. "Cinema pentru toti". Dragostea ei a fost platiHl cu cea mai scumpa dintre monezi: moartea. "Deznactejdea Kirei Agripina". pretendent la mana lui Randunel). cantata ~ivorbita In limba romana. ve~nicul ghinionist" (cum se scria In revista "Cinema"). s-a prezentat versiunea muta. tatal ei).din care s-a pastrat doar 0 "mostra" . pictura un Grigorescu. De ce amintesc acest film ramas l'n proiect? Din presa vremii aflam (Inca din decembrie 1930) ca este yorba despre 0 comedie sonora. fiul Agripinei. 0 "iahnie artistica pentru care ouale docite ar fi prea putin" In care "neamul ne este reprezentat printr-un \:iganzlatar care-~ibate nevasta cu ajutorul argatilor ~i0 Inchide In tumul mor\:ii".era astfel rezumat l'n revista "Cinema" (10 mai 1931): "Eroul este un oarecare Alexis Fanariotul. Este fara Indoiala un efort considerabil. l'n interpretarea protagonistului.0 idila surprinsa la timp". "ace~ti eroi nu au nimic din frumusetea epica pe care le-a suflat-o In argint legenda populara ~i singura lor specialitate e de a se bate l'ntre ei apucandu-se de brilcinare". fata boierului Ursu e . mai ales l'n provincie ~i In salile de cartier. prin energie ~i sarguinta. Cristache Antoniu). Eleonora Kirjanowska (jupanita Smaranda. H.. Lucian Stanescu (boierul Ursu. 0 partolina bo~oroaga" care are de la sotia sa. iar eroul ei este Mitica.. ochi de jaratec. "Petitorie ciocoiasca". de 18 metri ." Jucau l'n film: Iva Dugan (Randunel). binel'nte1es acesta tot roman". Cristache Antoniu (Alexis Fanariotul). "Trecutul fanariotului" etc. se va gasi desigur cineva care sa reprezinte fala filmului romanesc". Cate 0 cronica (Lucian Luca. "Indragostitii". Marga Penciulescu. "un mascarici caraghios. D' Ayol. la l'megistrarea unei arii. aventurier l'ndraznet care ajunge la situatii1e cele mai l'nalte. cu atat mai mult ca este mut. Cuceritor de inimi. Un ziar de mare tiraj l'n epoca ("Dimineata") a povestit subiectul filmului l'ntr-o serie de foiletoane cu titluri sugestive ("Randunel". 1 iunie 1931) aprecia filmul ca "excelent" pentru salile populare: "Dupa 0 vara l'ntreaga de peregrinari de la Carpati la Dunare.0 matracuca rea de musca. Didy Botez. "spiritualul Mitica. l'ntr-adevar. Daca muzica ne-a daruit un Enescu." La premiera filmului Ciocoii. am convingerea ca filmul romanesc se va ridica pe cele mai l'nalte culmi ale artei.).pe care a apucat-o. Agripina. Vizionari au fost. Amelie Vargolici. Titi Andreescu (Cucu. Jean Lupescu. "l'nArdeal rad minoritarii de noi. fiica Agripinei). poezia un Eminescu. M. Cat despre "versiunea sonora ~ivorbita" (redusa. prin munci:'i~i onestitate. Neterminat a ramas filmul Un minut mai tarziu. "Vanatoarea". "Cantecul strainului". datele sunt incerte. pare-se. Moti Spakow. Alexis prilejuie~te nenorocirile ce1emai grozave. Paul Zbrentea (boierul Rugina). . se l'ndragoste~te de Alexis Fanariotul. Munteanu l'n distributie. Lelia Mirica. "un baiat tampit. N. Printr-un astfel --J 81 . fata naiva care traise 0 copilarie inocenta.0 "pacoste de film romanesc". cu Silly Vasiliu. gata sa se culee cu un parlit de covrigar care-i d. l'nsa. Igiro~anu ne prezinta un nou film haiducesc. vazand felull'n care un film oficial zugrave~te caracterele acestui neam ~iprostitueaza istoria acestei tari". mama ei).scria Romulus Dianu l'n "Curentul" din 27 septembrie 1931 . demn de toata lauda. Sultana Gurascu (Kira Agripina). Insa~i Randunel. "Cantecul strainului". Desigur ca acest film va face o lunga serie. Cristian Nicu1escu (haiducul Codreanu). departata de framantarile lumii.nta un cantec din Helada".

1. prin felul cum a fost realizat ~iprin actiunea sa captivanta. de asemenea. diseurul Jean MoscopoI. imegistrarea muzicii ~i a dialogurilor fiind facuta in studiourile "Hunnia-Film" din Budapesta. ~tefania Popescu. Salutam acest sensibil progres al filmului romanesc. Chemarea dragostei. a avut premiera la cinematografele bucure~tene "Capitol" ~i "Roxy" in seara de 11 ianuarie 1932. Este yorba de dezradacinarea unei fete de la tara. prezentand 0 altemanta continua ~i sustinuta Intre viata lini~tita de la tara ~i viata tumultoasa a ora~ului". Ionescu. D. Grit Dorescu.~i au facut. tenorul Emil Marinescu de la Opera Romana. 0 sonorizare impecabila. Prologul era spus de Ion Manu. Citim. a constatat ca materialul filmat in exterior (circa 1200 de metri) era deteriorat iremediabil. prin perfectiunea imegistdlrii sonore poate fi pusa cu cinste alaturi de marile produqii cinematografice straine. suprapuse pe un scenariu omenesc. Tipurile sale sunt prinse in viata lini~tita a satului. De data aceasta. interesant.0 fresca minunata a viepi romane~ti. Jean Mihail a izbutit sa realizeze un film care se ridica mult peste nive1ulobi~nuit al filmelor nationale. ca "autorul manuscrisului aduce pentru prima oara in filmul romanesc un subiect viu. Romano. in schimb. Lisette Claudette. a~a cum se uiill 0 mama la copilul ei. drept pentru care finantarea n-a mai continuat ~i filmarile s-au oprit. scenariul ce contine 0 morala sanatoasa pentru vremurile triste prin care trecem pledeaza 82 . la Bucure~ti ~i In Sighi~oara . tranzitia sa reiasa mai puternica.. Era yorba despre un "film sonor ~i cantat fara dialoguri".Mania Marin (In principalul rol feminin).Constantinescu.. Paul Constantin (boierul Paul Dumbraveanu). i~i face prin acest film 0 propaganda utila ~i meritata de care putem fi gelo~i. in timpul tumarii exterioarelor. Stroe Atanasiu. un film despre "existenta a doi tineri simpli. In "Cinema pentru toti" se putea citi (in 16 ianuarie 1932): "Fire~te ca un film romanesc trebuie privit printr-o prisma cu totul speciala. Lucy Hudson (Lulu). Tantzi Elvas.acesta. Aur (Cantecul zorilor).de film i~i revendica drepturile comedia cinematografica. regizorul Jean Mihail ie~ea in lume .la 11 ianuarie 1932 . Prezentarile publicitare din preajma premierei anunta ca filmul este . despre care yom vorbi pe larg intr-un capitol aparte. Regizorul poveste~te. In "Dimineata". Dupa un film neterminat. Chemarea dragostei (Rapsodia romana). din distributie urmau sa faca parte . mai viguroasa . prin sistem "Kofaton". chiar daca astazi nu mai exista in arhiva." Cronici laudative au aparut ~i la Belgrad: "Romania. prins In tablouri de 0 rara calitate . Aur urma sa fie. in urma developarii. dupa cum 0 spunea insu~i regizorul. Decu. Bimbo Marculescu. Stroe Atanasiu (George). Filmul e o broderie de umbre ~i lumini. cum. Marga Pancu. chiar daca are une1edefecte. care este inzestrata cu bogatii ~i frumuseti naturale nepretuite.ca apoi. tatiH ei). de asemenea. ducandu-le apoi In viata plina de fast. In cartea sa de amintiri "Filmul romanesc de altadata". ~t.cu un alt film pierdut. simplu ~i inteligent. iar ariile erau cantate de AI. macinate de rigorile existentei". Jucau In film Panait Stoianov (Ion). 0 fotografie minunata. dar ale caror visuri nu-~i gaseau implinire. Scenariul apartinea scriitorilor Isaiia Racaciuni ~i Gheorghe Zamfirescu (dupa 0 nuvela de Constanta Hodo~). de lumina ~i de mizerie a ora~ului . " Cateva cronici au fost saturate de superlative. Panait Stoianov. cu bucurie". George Coman exulta: "Chemarea dragostei. V. readucandu-le. o tehnica excelenta. Emma Romano (Anca). ~i astfel. Ion Constantinescu (Toader. care visau 0 evadare catre fericire. Lupescu ~icantecele populare de Zavaidoc. iata e1emente demne de relevat. un conflict dramatic de 0 deosebita intensitate.. transplantaill la ora~ de dragoste ~icare dupa ce cunoa~te scrumul ~idrojdia ora~ului se reintoarce in satucul ei din munp.

pana la capat.N." Pe de alta parte.0 noua infrangere" ~iincepea cam a~a: "Este ciudat cum in actualele vremuri de criza neinduratoare se mai gasesc oameni care sa aiba parale de azvarlit pe drumuri.. De aceea avem dreptul sa fim severi" ("Viitorul". prezentat in premiera la cinematograful bucure~tean "Trianon" in 29 iunie 1934. Constant. de asta data. care (oo .. Titi Andreescu (Bimbirica). "Primul film romanesc" . semnata J. Sultana Giurescu (Olga). Mataranga (un detectiv).. un film romanesc care va putea trece dincolo de hotarele tarii noastre. Belgrad. Pentru a exemplifica. lumea nu se mai lasa dusa de nas ~i refuza sa vie. Pentru intaia oara ni se arata ca. tavernele cu figuri dubioase ~i strazile cu o animatie de «ora~ al bucuriei»". da un aspect ametitor Bucure~tiului: cabaretele cu ademenitoare girls.toate de-o concordanta minutioasa ~i de-un realism admirabil . putem atinge culmile artei ~i cu mijloace restranse. aventurile unui bandit despre care vorbisera indelung ziarele. Produs de "Clipa-Film". P. Ion Cantacuzino i~i teoretiza nemultumirea: "Anuntat cu mare v3. 15 ianuarie 1932). ultimul film romanesc Chemarea dragostei e tot atat de prost ca ~itoate celelaltc ale autorului sau. Terente. fata unui armator multimilionar). "regele baltilor" ~i Matei. filmul Insula !'jerpilor pierdut ~i el . Filmul era inspirat dintr-un fapt real. Cristian Niculescu (in dublu rol: Ivan. toata infratirea omului cu natura. Ceea ce e mai trist e di.. Ion Golea. locotenent de marina.avea in distributie pe Iva Dugan (Miky. de cantec. Pe de alta parte asistam la desfa~urarea vietii zgomotoase de la ora~. era intitulata . cu jazzuri ~i cantece bizare.). al carui autor e dl. Raspunderea autorilor unui film romanesc ratat trece deci dincolo de ei ~iinsuccesullor risca sa compromita ideea insa~i.muzica . iata ~i opinia "Adevarului literar ~i artistic" (din 10 ianuarie 1932): "Filmul romanesc la a carui premiera au asistat reprezentantii publicisticii noastre. logodnicullui Miky). ianuarie 1932). dupa miezul noptii.cu succes pentru dragostea de sat ~i contra exodului la ora~e" ("Gazeta filmului sonor". Cronic a din "Cinema" (17 ianuarie 1932). in "Epoca". Elena Debert (mama).. Lucian Stanescu (pictorul). e una dintre cele mai imbucuratoare manifestari cinematografice ale acestei stagiuni. lumina.lnit~iyom mai intalni aceasta constatare pana spre . infati~eaza 0 aqiune bine condusa care iese din banal ~i cuprinde elementele cele mai diverse ~i mai caracteristice ale vietii romane~ti de latara ~i de la ora~.am mai int3. Paul Zbrentea (Dedu. urcu~ul ~i cobora~ul opiniilor despre Chemarea dragostei.. ni se prezinta slujba Invierii intr-o biserica de sat.se intelege de ce socotim ca filmul Chemarea dragostei e cel dintai film romanesc ~i ca se va bucura ~ipeste granita de succesul pe care I-a avut la noi. Scenariul. complicele lui Ivan). Astfel. indeosebi a aceleia care. ~erbanescu). Osteneala d-Iui Jean Mihail. D-sa a izbutit sa ne dea un film desavar~it din toate punctele de vedere. Din 1934 dateaza filmullui Horia Igiro~anu Insula !'jerpilor (pe un scenariu la care regizorul a colaborat cu N. zilele noastre! . leprosul din Delta). George ~tefanescu (Raul. munca la camp intr-o atmosfera luminoasa de voie buna. zelo~i au fost ~i detractorii filmului. 83 .~i se incheia astfel: "Daca mai adaugam celelalte insu~iri ale lui: ritmul. baritonii Manolescu ~iEmil Gheorghiu (interpretand cantece populare romane~ti). jocul arti~tilor. Bc. Lucrul dovede~te ca ne aflam in pragul clipei cand in con~tiinta publicului «film romanesc» are sa fie sinonim cu «film prost» ~i cand n-are sa mai incurajeze produqiile autohtone nici chiar daca ar fi bune. C. i~i intitula cronic a ." Manifestand 0 atitudine de respingere fata de autor (pe care ~i-o va corecta pe parcursul vietii). fara sa avem 0 industrie cinematografica de proportiile celor apusene.lva de reclama. regizorul filmului Chemarea dragostei e cu atat mai laudabila.

acest suav aperitiv ce va fi filmul romanesc de stat. Pierdut la randu-i. unde cade In mainile unui monstru lepros.au ramas. iar Const.stapanise multa vreme baltile Brailei (~i care va aparea In film cu numele de Ivan). "Cantat ~ivorbit romane~te". Nu s-a facut nici 0 selectie a elementelor dramei. Ea sufera de 0 boala care nu iarta. nici 0 stilizare ~i nici un efort de a fi convertite In poezie. cu nostalgia ora~ului ~i a luxului.. Ivan este ranit. Intr-o barca cu motor. 12 noiembrie 1939) ~ipeste replicile rautacioase de tipul "lungi hohote de ras au subliniat In sala intensitatea dramei" ("Azi" 19 noiembrie 1939). Nemultumita de hotararea tatalui ei. cel mult a ras exasperat. sa fie rapita de la acesta de catre Ivan. Matei. melodrama fada..dirora Ii se adauga. Accentul In acest film a fost pus pe anecdota. aprofundata ~icritical . care. 34/1939): "E banala poveste a fetei amagite. iar fata.0 seara de adevarat triumf' ("Romania". Publicul 0 data n-a fluierat. fn general. platind astfel gre~eala savar~ita.. de povestea fetei unui armator bogat. Intre timp. Gh. ~i. care «s-a ajuns» la ora~..0 fata simpla. foarte putine ° 84 . la randullor. fara poezia amanuntului (. " .semnata de Victor lliu In "Romania literara" (ur. In "Cuvantul liber" (la 14 iulie 1934). a~adar. pentru ca. unde cei doi se vor casatori. de a 0 marita cu locotenentul Raul. "regele baltilor". fata I~i parasqte iubitul ~i pleaca cu prietenulla ora~. dar locotenentul care 0 iubea da de urma fugarilor. de la tara. o actiune neinteresanta. cateva categorii cinematografice aparte .. de a ie~i din mahala.cauta mereu senzationalul. luati de curentul apei. PeIiculele care au supravietuit. ajunge proprietar al unui bar. care n-a Incetat s-o iubeasca pe eroina. Cronici favorabile au aparut In "Universul" ~i "Reporter".select" filmul Poveste trista. Acolo Ivan moare In urma ranii dobilndite." Sarind peste elogiile circumstantiale de tipul . retin cronica ampla. Impreuna cu fata. baiatul din sat. Filmul Intreg e copia directa a unei aqiuni de 0 platitudine desavar~ita ~i de un strident mahalagism.I. chiar de a doua zi sala era pustie ~ipustie a ramas pana la sfar~itulcarierei filmului . prezenta la cinema . unde. din platitudine ~i vulgaritate. cu momente de foileton popular. atunci cand se lasase Imbatata de vorbe. ). cu toate Ingrijirile pe care i le da 0 prietena. apoi. dl. tara subtilitati ~inuante. Dar a doua zi. In "National". prin Indeletniciri dubioase . pe aportul emotional al unei serii de episoade. Miky. Cristian Niculescu este un actor demn de Lon Chaney sau Boris Karloff. tributare conditiilor improprii rezervate produqiei de filme In deceniul al IV-lea. fata moare. filmul este astfel rezumat de Lazar Cassvan (In "Cinema" din 18 noiembrie 1939): . care . . regasita de Raul. nu lipsesc Intepaturile de rigoare. Este yorba In film. a provincialei sentimentale ~i naive. la 10 noiembrie 1939. 1. este ademenita de un fost consatean. ajunsa pe parchetul unui bar. Cornel Dumitrescu.. se Intoarce acasa. exploatata de oameni fara scrupule ~ibolnava de tuberculoza. Fata se Indragoste~te de Ivan. In rest." Primele filme sonore romane~ti . ajung In mare ~i In insula ~erpilor. A.. Intr-o barca. Miky dispare In ziua nuntii. Cei doi se regasesc In localul de noapte al tanarului. cu timpul. Acolo devine dansatoare .influentata de romane ~i filme de aventuri . Refntor~i In satul unde ~i-au tesut idila. A~mai aduce In discutie un singur nume de cineast din deceniul al patrulea.. Scenari~tii au plecat. iar publicul a tratat cu dezinteres noua premiera: "Am urmarit publiculla Insula !jerpilor . Ghica considera chiar ca interpretullui Ivan. atenta.scria. de la povestea autorului dramatic A.paravan fndaratul caruia sluje~te afacerile veroase ale «binevoitorului» ei. pome~te spre capitala. AqiuneaIilmului continua In ritm aventuros. Din pricina unei gre~ite interpretari de situatie.. yom vedea.Ghita Ionescu. pe Dunare. de Herz. cu episoade ~isentimente «puternice». filmul s-a bucurat de 0 primire Ingaduitoare din partea criticii.

nici una ori prea multa: viata insa~i. un exemplu precoce de implicare a filmului in cercetarea sociologica ~ietnologica. de plilda. devine marturie . desfa~urata in cadrul ei natural (.unde s-a facut cercetarea monografica. de mijloacele teatrale ale punerii in scena ~ide orice deformare intentional estetica ori doctrinara".in cadrul celei de a patra campanii monografice. Simplele elemente documentare. filmul a circulat ~i peste hotare. astfel. viata unui sat romanesc. Dupa ce a rulat in Bucure~ti. Germania ~i Statele Unite ale Americii. de importanta majora in istoria cinematografiei nationale: Dn1gu$. se transpun in planul emotional ~i devin un adevarat poem rustic. dupa formula obi~nuita. in execu(ia unor muzicanti veni(i de la Dragu~. intreprinsa in anul1929 . filmele transmit. filmul a fost proiectat.. la premiera din 1930 filmul a fost insotit de ilustratia muzicala a lui Constantin Brailoiu . in 5 martie 1930. lnitiatorul filmului . In colectia Arhivei Nationale de Filme se pastreaza 0 copie a filmului.0 prelucrare bazata pe melodii locale. fondatorul Institutului Social Roman. Marele "avantaj" al unui film precum Leiba Zibal. Parcul Jianu (cu vila Brancoveanu). in cadru mai restrans. faptul ca astfel de pelicule sunt "in totul eliberate de atmosfera inabu~itoare ~iseaca a studioului. Piata Sfantu Gheorghe. inainte de orice altceva. al operatorului Nicolae Barbelian (care este ~i autorul montajului). luate pentru 0 demonstratie cu totul ~tiintifica. un sat fagara~ean din sudul Transilvaniei.personalitate de faima mondiala in domeniu. 85 . culese de Harry Brauner -. in lungime de 580 m (cu un montaj diferit de cel initial.imagine a Lipscanilor ~i a Vacare~tilor. realizat de H.in doua luni din vara anului 1929.activita(ile productive.a fost profesorul Dimitrie Gusti (1880-1955). au un merit suplimentar. obiceiurile ~i ritualurile din Dragu~.dupa 0 substantiala documentare prealabila .. peste decenii. dobandind incontestabile valori documentare.la numar. Bulevardul Domnitei. figureaza numele sociologilor Paul Sterian ~i Nicolae Argintescu-Amza. de 2500 m.. nici personaje. Georgescu). preciza: "Studio au fost satul ~iregiunea . Profesorul Dimitrie Gusti. aprecia (in "Curentul" din 16 ianuarie 1932). actiunea. a~a cum traiesc ei. prezinta totu~i un deosebit interes dramatic".. Viata. in decembrie 1929 (conform unor ecouri din presa) ~ila 21 februarie 1930 (conform datei de pe afi~). In continuare. avea loc premiera unui documentar "special". imaginea unui timp revolut. incercand sa aprofundeze mecanismul crea(iei in cazul filmelor sociologice. La indemnul profesorului.~ial unei intregi serii de pelicule prilejuite de cercetari sociologice . Inaintea premierei oficiale. Filmarile pentru acest documentar sociologic au fost realizate . a unor peisaje din Romfulla anilor '30. ). FILMUL ~I CERCETAREA SOCIOLOGICA La Teatrul National din Bucure~ti.in plin aer . nici actiune. ilustrand conferinte ale profesorului Dimitrie Gusti in Franta. imprejurimile Capitalei. Pe genericul primei versiuni. Pentru ca de~i filmul nu are. Cinematograful. intre 15 iunie ~i 15 august. studentii Seminarului de Sociologie de la Universitatea Bucure~ti au studiat .H. Stahl ~i D. filmul rezultat fiind 0 elocventa ilustrare a cercetarilor de pe teren. dincolo de valorile artistice (indeob~te discutabile): filmate in ambianta reala a strazii. a~a cum a fost el. este de a fi perpetuat infa(i~ari ale Bucure~tiului vremii . personagiile au fost taranii din satul studiat.

Pe generic. Peste decenii. Ripeanu In studiul sau din 1973.Intr-o prima varianta . alaturi de numele operatorului Tudor Posmantir. Impreuna cu operatorul Tudor Posmantir. Filmarile au avut loc In vara ~itoamna anului 1931. la Arhiva Na!ionala de Filme se pastreaza 0 copie bruta a filmului (In lungime de 1003 m). moraritul. pe generic. 0 ~ezatoare.la "zece pana la douasprezece filme satqti".cum 0 demonstreaza ~iB. de Dimitrie Gusti). printre care buhaiul.Profesorul Dimitrie Gusti se gandea . ~i un document portretistic). Filmarile au fost realzate In vara anului 1935. culesul ~iprelucrarea strugurilor. documentara ~iestetica! .de~ifiecare cadru al peliculei I~iare istoria sa sociologica.precum ~iobiceiuri ale locurilor (de nunta. prezentat la 14 ianuarie 1932 In auditoriul "Academiei de ~tiin!e comerciale ~iindustriale". aflam numele lui Henri Stahl (supervizat. construqia de locuin!e prin metode locale etc. Une contribution roumaine a l'histoire du cinema" . cateva obiceiuri de Craciun ~ide An Nou. eu caracter etnografic ~ifolcloric .In ceea ce prive~te portul. a carui varianta nesonorizata a avut un spectacol de gala. Corn ova este al doilea film important al "echipei" de sociologi-cinea~ti. In iunie. realizat de "Ciro-Film". de ditre Henri Stahl ~iConstantin Brailoiu. aranjamentu1 muzical fiind semnat de Constantin Brai1oiu. pentru ca versiunea sonora sa aiba 0 a doua premiera. necesara prezentarii filmului la expozi!ia de la New York. "interesul dramatic" al unui film fara "story" . doar cateva. pescuitul. la cinematograful bucurqtean "Aro" . iar lucrarile de laborator ~imontajul au fost Incheiate . reintegrate dupa primul razboi mondial. Date despre toate aceste filme (~i despre interferen!ele dintre eercetarea sociologica ~i cinematograf) aflam In presa 86 . la sala "Dalles". Sunt prezentate In filme activita!ile productive curente . la randu-i. La premiera din 1936. accentul cercetarilor sociologico-cinematografice fiind pus pe {inuturileRomaniei Mari. Realizatorii au optat pentru formula unui film nesonorizat. jocul caprelor ~i~atra{iganilor -. Un al patrulea documentar sociologic important este Obiceiuri din Bucovina. Urmatoarea premiera a "seriei" va fi Satul Sant. scene funebre. peisajul de la poalele mun{ilor Fagara~ului devin "strofe" ale poemului rustic. Tudor Posmantir semneaza imagine a ~i montajul. Un sat basarabean. Pentru versiunea revazuta ~i pentru cea sonora lucrarile au fost reluate In 1937 ~i 1939. tradi!iile -. gesturile lor cotidiene ca ~iparticularita!ile zonei . ~i tot in 1939.T. iar autorul "sunetului" este Adolphe Fontanel. mica industrie sateasca.In ianuarie 1936. se efectueaza 0 versiune engleza. Producatori ai filmului sunt "Funda!ia Culturala Regele Carol II" ~i"lnstitutul Social Roman". ca In cazul filmelor anterioare. . ca scenarist ~iregizor.este dincolo de orice discu{ie. ale carui filman sincrone au avut loc In comuna Fundul Moldovei. "Le film sociologique. lucranle de laborator fiind executate In mai 1937. de InmOrmantare). In care echipa de sociologi este. In 11 octombrie 1939.agricultura. In comuna basarabeana Comova din jude!ul Orhei. Este yorba despre un metraj mediu (la Arhiva Na!ionala de Filme se pastreaza 0 copie In lungime de 529 m). In 5 februarie 1936. Din proiectele ini!iale s-au realizat. ocupa!iile satenilor. personaj (filmul devenind. astfel.invocata de profesorul Gusti. filmul a fost acompaniat de corul din comuna Le~u (condus de Florian Badoiu). Insa. Varianta ini!iala a con{inut~ase"aete" . apare ~iIn titlul filmului despre Dragu~: viata unui sat romanesc.un priveghiu. de data aceasta figureaza numele regizorilor Henri Stahl ~i Anton Golopen!ia (superviza!i de profesorul Dimitrie Gusti). fiind rezultatul celei de a ~aptea campanii monografice Intreprinse de sec!ia de sociologie a lnstitutului Social Roman In colaborare cu seminarul de sociologie al Universita!ii din Bucure~ti. obiceiurile. Munca la camp. "Funda!ia Cultural a Regele Carol II" ~i "Societatea Compozitorilor Romani" In 1937.

1'mpreunacu Jean Georgescu ~iJean Mihail au format un triumvirat (pentru cinematograful nostru) istoric. Ei au fost punctul de plecare al noii noastre cinematografii. cu filme documentare. "Un an de activitate in afara de tara" (1947). PAUL CALINESCU ~I "TARA MOTILOR" In postfata amintirilor cinematografice ale regizorului Paul Calinescu (stranse in volum. Ei sunt principalii depozitari ai secretelor unei bresle urmarita de ne~ansa. De~i abia quadragenari in '44. ca operator pe Tudor Posmantir. documentarul prezinta activitatea cultural-educativa a echipelor studente~ti conduse de profesorul Dimitrie Gusti in cadrul campaniei din 1938. mss).H. Calanul Mic (Somq). altfel spusa. Un sat basarabean. 1970. O. Eforie-plaju . "La science de la realite sociale" (1941). Olane~ti (Nistru). in timp ce "animatia" (filmul e completat cu diagrame animate menite sa ilustreze evolutia locuintei tarane~ti in satul romanesc) este semnata de Marin Iorda." Regizorul galatean Paul Calinescu (nascut in primii ani ai veacului XX.E"pozitia industrialu. viata unui sat romanesc. Lucia Apolzan ("Sate. 1925-1945").ca scenarist ~iregizor . Locuinta turuneascu In Romania este un film de montaj realizat in vederea prezentarii la pavilionul romanesc din cadrul Expozitiei europene a locuintei rurale organizata la Paris (Palais Maillol). Coste~ti (Gorj). la Editura Sport-Turism. 1931).pe insu~i profesorul Dimitrie Gusti. Primele sale scurtmetraje . am mai inserat-o in acest compendiu: "Paul Calinescu.erau realizate cu aparate 87 . dar niciodata resemnata. la 21 august 1902) avea sa-~i inceapa cariera cinematografica dupa implinirea varstei de 30 de ani. Dode~ti (Fa1ciu) -. (Oficiul National de Educatie fizica). in volume special dedicate. ora~e ~iregiuni cercetate de Institutul Social Roman. dar lumina lui apartinea inca unei nebuloase. "Problema sociologiei" (1940). in 1982). 1934). studii de H. in studii ~icercetari ulterioare~De mare utilitate pentru istorie este "Catalogul materialului sociologic privitor la cercetarile monografice intreprinse in anul 1929 in comuna Dragu~". realizat sub auspiciile "Fundatiei Culturale Regele Carol II" de catre Octavian Neamtu (cu supervizarea profesorului Dimitrie Gusti). filmul are pe generic . Inca doua filme importante vor intregi "capitolul" filmelor sociologice. Bucure~ti. Viata studentilor de la ONE.F. Rapile (Bacau). sub titlul "Proiectii in timp" . Neamtu ("Precursorii filmului sociologic". ei eniu deja «vechea garda». 1969). "La Monographie et l'action monographique en Roumanie" (1937). Ecaterina Oproiu sublinia 0 realitate esentiala.vremii. volume ~i studii ale profesorului Dimitrie Gusti precum "Muzeu ~i film sociologic" (in "Politica culturii". "Sociologia monografica. Filmat in vara acelui an . trasatura de unire intre un trecut din cale afara de oropsit ~iun viitor care se declara luminos. ~tiinta realitatii sociale" (1934) "Sociologia militans" (1934).la Fagara~ ~iin comunele Petri~ (Mure~). Paul Sterian ("Inceputurile ~iperspectivele filmului sociologic in Romania". Cornova ~i Satul Santo Din anul1938 dateaza filmul Echipele regale studente~ti. ~ide catre altcineva. ora. "Baza" montajului 0 constituie secventele din documentarele Drugu~.yulgrudinilor. Stahl ("Tehnica monografiei sociologice". pe care. Slobozia-Pruncului. in "Tribuna". Produs de Institutul Social Roman. Prigor ~iRudaria (Cara~ Severin).

dantelaria bisericii Stavropoleos. Ace~ti prirni pa~i spre film sunt evocati de regizor. cafeneaua Corso. un film nurnit Bucure~ti (ora~ul contrastelor): regizoruli~i manifesta astfel. sau de arnintiri: "Pasiunea pentru teatru ~i arta cinematografica 0 aveam.) altemeaza cu instantanee in care realitatea nu mai incape in du1cea pastorala. aveau pe generice cateva nume din "echipa germana". o dadacesc. blocul Aro.T. 0 gadila pentru ca. surasuri nostalgice: trasurile cu muscali tepeni. improvizate.lleit-motiv al discrepantelor social-politice ale epocii. copii imbracati ca vai de ei. Filmul prornite voiajuri ademenitoare. Misterioasa imagine in rni~care ~iperspectiva de a putea face ~i eu film cu rnijloacele mele m-au tulburat.T." Au urmat. tramvaiele cu platforme aerisite. in anu11936. a~adar. vitrinele Caii Victoriei.N.J'tefi-va tara.fn fapt ." Alaturi de un film despre Romania. Jumalul de actualWlti (produqie o . Cele doua filme .s-a ~i intamplat in acel moment istoric. ~i. In anul1937 lua fiinta. fantana Mioritei. Depa~isem ~i lirnitele facultatii. forfota Lipscanilor. O.N. apoi. vaslind spre ostroave numai de ei ~tiute. ca u:t. sa-i despice burta cu 0 lovitura de samurai. fntre anii 1937-1942 . cunoa.135 de episoade ~i editii speciale.rudimentare.erau scrise ~iregizate de Paul Calinescu. Repede. hatri. menit sa deschida ochii Europei spre spatiul carpato-danubiano-pontic. Adanc ~idefinitiv ma logodisem cu un vis: sa fac film. totodata. pe la incheieturi1e lui. femeie torcand. La fntoarcerea fn tara am aflat de la frate1e meu ca un alt bun prieten al nostru. De aceasta data n-am mai rezistat. Ceva se nascuse. la Portile de Fier ~ipe insula Ada-Kaleh."Tobis-Melo-Film" Berlin. cu popasuri de reculegere in fata sublimelor fresce ale Voronetului. Capitala este filmaHi ca 0 fiinta iubita. filmul fiind prerniat la Expozitia lndustriala de la Paris.cata vreme Paul Calinescu a fost redactor ~ef. ciobanelul cu turmele. "serialul" folcloric Romani. care prind pastruga cu tot soiul de ~iret1icuri. Jumalul de actualitati O. in volumul. Prin porii dichisitului album.nurnita Romania.N. inginerul Durnitru Don. floraresele ratacite printre co~uri de trandafiri ~icrizanteme. ~coala 0 terrninasem. vrand-nevrand. sala Dalles. cheiul Dambovitei flancat de tarabe. ii sparge coaja ~i vine spre noi fn haine de lucru cu sapa la spinare (la pra~itul porumbului). pa~ind anevoie pe 0 sfoara de pamant noroios. cateva filme documentare mai pretentioase. 0 vizita la Don. Ecaterina Oproiu. din copilarie. Kurt Wese ~iHans Klut. gata sa adape calul. coproduqii ONT. Ea s-a consumat intre joaca ~icuriozitate. o pelicula din aceea~iperioada .) avea sa produca. imaginile alcatuind un "album de suflet" al tarii rotunde ca 0 paine . i~i cumparase un aparat de filmat de format redus. "la fantana" etc. printre manastirile du1ciiBucovine. apoi. coltul strazii Wilson . fn spatiul de taina de la Horezu.sunt "stillpii de sustinere" ai unui univers citadin care provoaca azi. Cladiri foarte bine cunoscute bucure~teanului Ateneul Roman. pe 88 . cu verbul sau incitant.dupa cum 0 sugereaza imaginile de inceput ale peliculei . Cele vazute m-au cucerit pe loc. Edenul Ci~rnigiului. descrie astfel filmulin postfata arnintita: "Frumusetile de album (fata cu u1ciorul. regizor ~i monteur . de mult.ca ~i Generafia de maine. in acela~i an. ceea ce . lustragiii aflati la tot pasul. din initiativa ~i sub conducerea lui Paul Calinescu. oltenii cu cobilite. ~iturna metri de pelicula din simpla ~i marea sa placere. 0 baba incovrigata pe un lighean. Documentarul Romania (nuJ)lit initial Colturi din Romania) este un "ghid cinematografic". crezul civic. 0 data cu preferintele tematice. blocul Scala. dincolo de toti ~i de toate. cu galeata in mana. reclamele de pe bulevardul cinematografelor.C. contrastele. graunte din ne~tiutul fumicar. ~i. in lotcile pescarilor sub forma de barbati barbo~i. pentru amatori. ies coltii vietii de fiecare zi: vietati marunte. . ~i. prin Constanta cu elegantul sau Cazino de pe faleza. ramanand fnsa nealterat interesul.

Alexandru Simionov (operatori). la Venetia. a prospectat zeci ~izeci de locuri de filmare (notand in amanuntime toate detaliile). de gand.rodul lucratorilor manuali ai lemnului -. Cirezile trec prin iaz.intensitaji maxime. produs in 1938 ~i premiat. o valoroasa incarcatura etnografica: taranci imbracate cu 0 distinctie aristocrata. avem de a face cu un "cine-verite protocronic": este yorba despre 0 "filmare prin surprindere". noi cer~im din poarta-n poarta»). lungile caravane de carute cu coviltire transportand ciubere. ale Apusenilor . Cel mai important moment din istoria cinematografica a acelor ani Oa capitolul "filme documentare") I-a constituit eseul Tara Motilor. majestuoasele coloane de bazalt (ca ni~te "uria~e tevi de orga") de la Detunata. Lucretia Drocan. caci ma atrageau oamenii de acolo ~i titanica lor lupta cu viata ~inatura deloc darnica. de dor cercetate de cinea~ti. alte cateva informatii culese din diferite locuri. cu ~teampuri. fara sa ~tie ca sunt filmati. Mi-am exprimat dorinta sa realizez un documentar asupra Tani Mojilor. "masele uria~e de cremene". fara nici 0 exagerare. desigur. Muzica lui Paul Constantinescu. dar cu u~i scunde pe care nu te pop strecura decat cu spinarea incovoiata. ca asistent. doua-trei articole de ziar ce discutau problemele acestei regiuni a tarii. Pana la venirea toarnnei. intr-un abur de tristete.citit. intamplarile cunoscute de ei. de unul singur. poti sa-l faci !». earele cu boi cara brazii la gater. peisajele frigului ve~nic din ghetarul Scari~oarei. Wilfried Ott.oameni de cremene. membrii echipei jurnalului sonor au renuntat la concediul de vara cu dorinta arzatoare de a realiza ~i un documentar. Paul CaIinescu. care I-au cunoscut in copilaria lor pe Avram Iancu. Lucrurile pareau simple ~i s-au petrecut ca atare la inceput. nu de autor 89 . natura de piatra . deci in general putin. Indeosebi emotionante sunt amintirile celor trei batrani din Vidra. Inca 0 data. Emojia artistica atinge ~i astazi . a cunoscut oameni. deceniile au sublimat-o . Informatia e cernuta printr-o sita care 0 innobileaza. peisajele invaluite.dupa 0 saptamana. Dorintei mele i-au raspuns cu elan ~iMihai Pu~cariu ~i consilierul studioului. Simona Draghici. cu cea mai importanta distinctie acordata filmelor documentare. ciorchine. cercuri ~i buti . textullui Sadoveanu . parca.genericul jurnalelor mai apareau: Amedee Morrin. filmul era gata. a urcat munti. opincile cu ciucuri. Munca in cetatea aurarilor de la Boc~a. cautatori de aur cu ustensile primitive. came~oaiele lungi ~i infoiate eu dantele pe poale ale baietilor. daca vrei. foarte putin. sarbatoarea veche de mai bine de 0 mie de ani a "targului de fete" de pe muntele Gaina. Lia Neicov. cantand din flaute imense. case cat cutia de chibrituri. regizorul a luat drumul Apusenilor. Traian Radu (asistenti montaj). Adolph Fontanel ~i. cateva poezii (<<Muntiino~tri aur poarta. muntele Gaina.rsate. din carute cu care ba~tina~ii pornesc in umila lor negustorie. numite de ele tulnice. Paul Constantinescu (muzica ~i aranjamente muzicale). carutele duc donitele pe alte plaiuri. biserici de inaltimea catedralelor. brazii prefacuti in scanduri ~i scandurile in ciubere ~i ciuberele rev3. Dar pe atunci. in 1939. Regizorul Paul CaIinescu rezuma astfel (in amintirile sale) geneza filmului: "Dupa aproximativ doi ani de la inaugurarea jurnalului de actualitati. taraful. dau cuvantul Ecaterinei Oproiu: "Filmul are. cei trei batrani povestesc liber." Drept pentm care. Victor Cantuniari (sunet). strivite de acoperi~uri cat varful de munte. deci in vara lui 1938. velintele intinse la soare etc. din pacate. de munca. trebuie sa marturisesc: toate cuno~tintele mele despre Tara Motilor erau modeste ~iexclusiv livre~ti: ele se reduceau la cateva reportaje. spontan. Nu lipsesc nici elementele apasat pitorqti: sarbatoarea horii. Anton Belici.toate acestea devin secvente emblematice pentru universul de viata. Victor Ion Popa: «bine. ~i.timpul. ~i-a chemat la "fata locului" echipa.

ci SUB mine. de la zi. lata ce se scria in "Romania" (din 23 mai 1939). vizionand Tara Motilor. tocmai cu un film documentar. care a rulat in cateva gale consaerate filmului documentar romanesc (alaturi de Tara Motilor. lara grandilocventa) 0 imagine care ~tie uimitor de bine sa utilizeze. spectatorii vor Incerca. la randul ei. Suchianu I~iatribuie paternitatea filmului Tara Motilor. . regizor.l. ~i apoi. cu ghetarul luminat de facle. Romania a cucerit chiar de la Inceput un trofeu invidiat.l. Ne Ingaduim sa anticipam pentru ca una din peliculele care vor fi prezentate a fost Incununata la Concursul International de Artll Cinematografica de la Venetia (filmul. 1939. regizorul Paul Calinescu cere a sa se faca 0 "punere la punct" . Ceva mai mult. lumea obi~nuita e dincolo de arcada de lumina. gen ingrat care cere mult gust ~imuM virtuozitate artistica. In 1940.este 0 bijuterie de realizare documentara . Dl. precizand ..tara ml1nl1stirilor~i Petrolul romanesc). cu prilejul unei asemenea gale: "Echipa de lucru a Oficiului National Cinematografic a dovedit ca i'~ii'nte1egeperfect misiunea ~ireprezentatia de asta seara va Insemna desigur 0 noua izbanda a tinerei institutii. cu care se va Incheia spectacolul de gala de la Aro. sub titlul "Psihoza paternitatii". a fost prezentat la Concursul International de la Venetia.printre altele 90 . cu bucurie filmullui Paul Calinescu. adica eu fiind ~eful suprem al institutiei producatoare.." In aceea~i zi.. cu o~tile feerice a~ezate fata-n fata . ca sa cerceteze maruntaie1e unei ve~nice nopti). lucratorii 0 tree ca ni~te umbre care vin de afara. dar ~i iscusinta operatorilor au contribuit imens la reu~ita acestei piese unice. Tara Motilor obtinea "Premiul Pilmului Documentar" (un premiu unic). trimise acolo dupa multa chibzuire. Intrucat "nu ~tiupentru ce In repetate ocazii. negre~it. eel mai prestigios festival european al timpului." In numarul urmator. criticul D. Invalatucita de aburii apelor termale.e facut DE mine. spectaculoase opozitii de clar-obscur ~imina vazuta din interior. aducand cinematografiei romane~ti prima recunoa~tere importanta pe plan international. Intr-o scrisoare adresata In 1971 redactorului ~ef al revistei "Saptamana". ~i substanta vizuala. isprava pe care n-au realizat-o industrii mai batrane ~i mai utilate. a~a de necesara ~i a~a de reconfortanta.potenteaza maiestuos (maretie calma.filmul care a obtinut suprema recompensa la Concursul International de Arta Cinematografica de la Venetia . A~a Incat pe langa pHicerea artistica pe care 0 vor avea. Bucovina . Eugen Barbu. Paul Calinescu." Cineastul revine In numarul urmator al publicatiei. Tocmai In fata acelui juriu sever care se i'ntrune~te i'n fiecare an i'n ora~ullagunelor pentru a da note productiunilor cinematografice din toata lumea. se crede co-autor al filmului turistic Tara Motilor. i'n versiune strllina. ~i acea febra a orgoliului.. publicului bucure~tean. paternitate care nu poate exista decat In fantezia d-sale. ba chiar sa se joace cu lumina (efecte de transparenta i'n pe~tera. la mai bine de trei decenii de la premiera. n-a~ vrea sa omit din discutie polemica starnita pe margine a acestui film . se plange ca eu m-a~ pretinde autorul acestui film. In viata mea n-am spus ell. Un «coup d'essai» s-a dovedit a fi un «coup de maitre» (0 simpla i'ncercare s-a dovedit a fi 0 realizare de maestru).stalactite ~i stalagmite ." Para a intra In amanunte. din 14 mai am gasit un caz clinic de delir al paternitatii. "Curentul" scria: "Tara Motilor . Presa roman a a primit." 0 fagaduintli a fost ~i moduli'n care filmullui Paul Calinescu a ie~it in lume: prezentat la bienala din Venetia (1939). dupa numeroase trieri ~i selectii. Protagoni~tii po1emicii:regizorul Paul Clllinescu ~i criticul D.l. in aceste gale au rulat documentare precum In Transilvania. In sala Aro) cu premiul filmului documentar. D. Suchianu replica (Indrept gre~elile de tipar): "In revista dv. Suchianu.Tara Mo~lor a parut (~ipare ~i azi) un fel de Pamant al unei ciudate Fagaduinte.

Incepe sa fie bagat Intr-un cazan comun din care fiecare poate sa se serveasca pe saturate. fragil!.didactice (Cum se face un reportaj cinematografic ~i Cum se face un radio-reportaj). dar fumul a persistat. Suchianu. care-~i impune apartinatorul. In a doua parte a lunii august 1941. Romania 1945.. sub semnatura lui Dumitru Femoaga (pe atunci director al Arhivei Nationale de Filme)." Focul se stinge relativ repede. dar am avut filmul In inima.ca "filmul era gata terminat In momentul numirii sale (a lui D." Documentaristul Paul Calinescu . In anii '40. lmprumutul de aur. iar uneori taie adevarate halci fara sa numeasca sursa sau mentionand-o In vanzoleala post-genericului. delirul sau psihoza patemitatii): "Spre deosebire de cinematograful de fictiune. Munfii Fagara:j)... El devine. Deloc Intamplator. Am lucrat la el cu entuziasmul care era al i'ntregii tari.. din Tara Moti/or au fost adesea citate fara ca autorii sa puna ghilimelele de rigoare . In sange pot spune. Focul s-a stins. printre care: Dobrogea. In anu11942. implicit.) la cinematografie. Sub auspiciile Oficiului National Cinematografic a realizat . Floarea reginei. dupa ie~irea filmului din arest). Romania 1948. Am ales ~i montat.In anii 1941-1942 . . In devalma~ie. L-am montat eu personal. dar mai ales dupa un numar de ani de la aparitie. transformandu-se Intr-un fel de opera colectiva ~i anonima. primitiv ~ilacom" (iunie 1992). Numele autorilor se topesc. pe care-l nume~te "pulverizarea patemitatii" (ca 0 replica la .ale carui imagini "princeps" din Bucurq. Agnita Botorca. Intre timp. distincte atat din punct de vedere tematic cat ~i stilistic. In 18 iunie aceea~i revista gazduie~te un articol intitulat "Precizari privind patemitatea filmului Tara Moti/or". Prima parte i'nfati~eaza Bucovina de Nord ~i Basarabia i'nainte de 91 . Intre anii 1944-1948 semnand alte productii O. Documentari~tii se pare ca s-au obi~nuit. sub forma unei multumiri aduse. Filmul era structurat pe trei mari "capitole". Paul Calinescu a realizat unul dintre a~a-numitele "filme arestate" (considerate ca atare de catre Viorel Domenico In volumul sau "Istoria secreta a filmului romanesc"): Romania In lupta contra bol!jevismului. peste ani. yorba poetului.n. filmul documentar. cateva documentare turistice (Mandra noastra tara.. regizorul m3rturisea Intr-un comentariu pentru "Viata armatei": "Filmul s-a facut In mai putin de 0 luna de zile.a fratilor no~tri adu~ii'nrobie de imperialismul ro~u. Filme precise se amesteca.N.ti. marul de langa drum. cu convingerea ca aceasta sinteza cinematografica trebuie sa ramana pentru viitorime un document istoric alluptei noastre pentru dreptate ~i adevar. Schi de primavara. din Romania. cu dragoste patima~a. Avea sa continue ~i dupa razboi realizarea unor scurtmetraje documentare. pe baricadele acestui gen cinematografic"ingrat". ora:ju[contraste[or. N-am avut un scenariu scris. n. In principiu.l. cateva scurtmetraje . Toamna la tara.sa le spunem . cu voluptate. Intr-o structura gandita artistic.C. Dupa 50 de ani de la premiera acestui film de montaj (~i.a continuat sa ramana. concluzia fiind una singura: "nu poate exista nici 0 Indoiala asupra faptului ca filmul a fost realizat de Paul Calinescu". imagini semnificative ce aparusera initial In jumalele de actualiiliti editate pana atunci. Ecaterina Oproiu a simtit nevoia (In studiul citat) sa apere cinea~tii documentari~ti de un pericol latent.un documentar industrial (Uzinele Malaxa). In suflet. atmosfera tensionata ~i vibranta a acelei i'ncle~tari deopotriva dureroase ~i sublime care a fost razboiul stant pentru eliberarea pamanturilor stramo~e~ti. Arhivei de filme. Atentie. Autorii filmelor de montaj sau ai reportajelor TV ciugulesc cu pofta din peliculele Inainta~ilor. Criticii mai putin. Insa. trecand prin mana ~i ochiul meu kilometri i'ntregi de pelicula impregnata de 0 realitate cu adevarat dramatica ~i careia trebuia sa-i redau prin montaj temperatura momentului.

sufletul naponal e indoliat. . Filmul a fost turnat pe campul de lupta al Bucovmei ~iBasarabiei. dar ~i secvente de arhiva. care . impotriva bol~evismului cotropitor. ora~e cu stravechi traditii culturale. cea mai ampla. Practic. acest film de sinteza privind participarea armatei romane la razboiul din Rasarit a fost realizat pe baza imaginilor din primele jurnale cinematografice de razboi. manifestapile de entuziasm ale populatiei in piete ~ipe strazile Capitalei). a~a cum 11caracterizeaza ~i Viorel Domenico in cartea citata (p. apareau urmatoarele in ziarul "il Gazzettino": "Extrem de interesant. evoca luptele pentru eliberarea teritoriului romanesc de sub robia comunista. in cadrul "Bienalei cinematografice de la Venetia". de pilda. A~adar. la principalele cinematografe din intreaga tara. iar fiecare acord muzical (compozitor. dupa premiulluat aici pentru Tara Mofilor urcam pentru a doua oara pe podiumul laureatilor la doua editii consecutive. "jumalele sonore O. Presa timpului a consemnat la superlativ valoarea acestui documentar de razboi. ulterior. in 7 septembrie 1941.C. Ar fi de Iacut precizarea ca. 1"). serbarile Unirii din 1918 a Basarabiei eu tara. cum spuneam. eroica ~ivibranm. iata tot atatea dramatice evenimente. Filmul a rulat. la Venetia.in perioada 3-22 noiembrie 1941 . 131): "un recviem cinematografic in care fiecare fotograma este 0 lacrima. 92 . declan~ate la 22 iunie 1941. Premiera absoluta a filmului Romania fn lupta contra bol. Primul jumal de razboi.incepand din prima saptamana a lunii iulie 1941 ." Partea a treia. intr-un ritm trepidant. insotit de alte documentare ale cineastului.N. in ziare ~ireviste romane~ti. populatia ia drumul pribegiei. in tot cursul anului 1942. narate ~i coordonate de Calinescu cu abilitate. "Film Quotidiano" din Venetia). Printre amintirile regizorului Paul Calinescu citim: "Filmul a rulat intr-o sala arhiplina ~i a avut un succes rasunator." Aprecieri entuziaste pot fi citite in alte publicapi italiene ("Corriere della Sera" din Milano. Invazia rusa." s-au transformat in "jumale de razboi" ("jurnalul sonor O. s-a realizat . filmul a fost arestat ~i a stat sub lacat aproape cinci decenii. Partea a doua a peliculei devine dramatica. devenind astfel cel mai «incoronat» cineast roman al timpului".N. imediat dupa declan~area razboiului antisovietic pentru eliberarea Basarabiei ~i Bucovinei de Nord. documente de filmotedi: cetatile lui ~tefan cel Mare de la Nistru. nr. Paul Constantinescu) . eliberarea acelor provincii dupa napraznice infruntari. Dupa versiunea inipala a filmului (in limba germana).C. versiuni in limbile franceza ~i italiana. Finalul a fost intampinat ~iinsotit de spectatori cu ropote prelungi de aplauze.raptul sovietic din 28 iunie 1940: un poem al acestor binecuvantate tinuturi romane~ti. documentarul romanesc a fost punctul de atractie al serii.. 95" devine "jumalul de razboi nr. sate aratoase strajuite de siluetele impunatoare ale cetaplor lui ~tefan cel Mare ~i Sfant.un suspin.au rulat constant pe ecrane. iar juriul i-a acordat unicul premiu pentru film documentar. in vara anului 1940. in fata barbariei ro~ii. cuprindea filmari realizate la 22 iunie 1941 in Bucure~ti (trecerea pe sub Arcul de triurnf a trupelor ee se indreptau spre front. suscitand cele mai sincere ~imai calduroase aprecieri ~iaplauze ale publicului. "Gazetta del Popolo" din Roma.versiunea in limba romana ~i. exodul refugiaplor basarabeni in fata trupelor sovietice de ocupape. Mandra noastra tara ~i Tara Motilor.~evismului a avut loc la 6 septembrie 1941. Pe urma. cu entuziasm. Sub titlul "Un bel documentario romeno di guerra". filmul se transforma intr-un recviem.

la randu-i. in cateva luni din iama-primavara anului 1932 (practic. Primul care a simtit atraqia cinematografului (~i perspectivele pe care ecranulle poate deschide cupletelor sale "specifice") a fost Constantin Tanase. pe ecranul cinematografelor. Nicolae Stroe ~i Vasile Vasilache. ~i joaca ~i sopa mea! 0 sa fie 0 grozavie! . filmul s-a pastrat (in eea mai mare parte a sa).. Tanase raspunde imediat invitatiei ~i. cinematografuli~i exercita atraqia asupra personalitatilor artistice ale scenei ~irevistei romane~ti ~iindeosebi asupra marilor comedieni ai timpului: Constantin Tanase. in foarfe bune conditii tehnice .in mare parte . in ordine. Intr-un costom care preia." Scenari~tii de pe genericul filmului sunt. cu talentul sau formidabil ~i cu un curaj ~i mai formidabil s-a dus la Berlin. Realizarea lui in forma originala ar fi costat milioane. Inca din primii ani ai filmului sonor. Tanase. mereu. tocmai intr-un moment cand erau mai dezorientati ~imai descurajap. In anii '30 ambitiile realizatorilor. in palmaresul interpretilor. Unul dintre scenari~ti. Aqiunea filmului ineepe. linia starurilor de la Hollywood.despre care am amintit la locul potrivit. Kiritescu ~i C. in primul rand.. iar premiera bucurqteana a peliculei a avut loc in seara zilei de 11 aprilie 1932la cinematograful "Regal"). dupa multe peripetii pe strazile 93 . II joe pe Tanase.a dat tuturor realizatorilor romani imboldul de a persevera.a fost turnat . de criterii financiare.din fondurile sale ~i tara nici un ajutor al statului. Deci un scheci . principalul imbold pentru toti cei care ~i-au dorit translapa veseliei de pe scena teatrelor de revista.n. cum am mai spus-o. exceptie facand cateva exterioare bucure~tene ~i cateva interioare la Constantin Tanase acasa. H.. n. Succesul productiei realizate de Tanase la Berlin . filmarile au inceput la sfar~itullunii februarie.). desigur. transformand paturile largi de admiratori ai actorului in adepti ai producpilor autohtone. scriitorul Nicolae Kiritescu preciza in acest sens: "Nedispunand de un capital suficient pentru un film lung. Rolul principal 11 joe eu. trece prin Berlin ~i vine inapoi la Bucure~ti. cu un onorariu fabulos.. cu cateva sute de mii de lei (din relatarile"presei reiese ca ar fi yorba despre vreo doua milioane. ~i producatorul peliculei.revederea este. la Bucure~ti: Tanase prime~te 0 telegrama prin care e anuntat ca firma Tobis 11solicita pentru un film. care este. Tanase ~i-a incadrat "visul" in limitele unui film de metraj mediu (aqiunea de pe ecran fiind completata cu 0 actiune jucata pe scena).. in dolari. Tentativele umoristice din anii filmului mut . parodic. ale actorilor de comedie devin mai mari. deci revazand filmul . earn tot ce a dec1aratpresei Tanase despre filmul sau incape in cateva propozitii eliptice: "Incepe la Bucure~ti. personalitatea cea mai proeminenta a teatrului de revista interbelic. Despre noua pasiune a irezistibilului comedian vorbe~te ~i Jean Mihailin amintirile despre filmul romanesc de altadata: "Initiativa popularului actor de a aborda cinematograful a fost primita cu multa satisfactie de toti cei care se devotasera filmului romanesc. N.. a~adar.la Berlin. 0 placere. ACEASTA "RARA AVIS" . Tanase a gasit solutia: va face un film scurt pe care-l va completa cu 0 aqiune jucata pe scen~... In stilul sau caracteristic. ~i a~a s-a ~i intamplat. Personalitatea lui Tanase putea aduce ideii de film romanesc aportul marii sale popularitati.COMEDIA. nevoia de ras a publicului fiind." Filmul Visullui Tanase.au ramas "accidente" in filmografia autorilor.F. Tanase. au avut 0 existenta efemera. " Noroeul cereetatorilor este ca . 0 placere! reconstituirea actiunii devine. impreuna eu "Tobis-Melo-Film" (Berlin). Constrans. La Berlin a trebuit sa refac complet scenariul scris la Bucure~ti. Kollner.

filmul a revenit fn capitala abia fn toarnna. Pentru public.. Dupa filmari f~iinvita partenera la un cabaret. unde cei doi se fntalnesc cu un coleg de distributie care-i face curte actritei. surprinderea fn fata obiectivului.acelea luate pe Calea Victoriei. I-au condus la Berlin fn studio ~i I-au facut sa ne dea primul film romanesc fn adevarata acceptiune a cuvantului (. devenind autoritar ~i fntreprinzator. fnca 0 data. deghizarea fn Rose Amy iata elemente de un comic minunat. adulat ~i aplaudat. de pilda.. Tanase nu trece pe langa prilejul de a-~i valorifica talentul de revista: din pricina indisponibilitatii vedetei (Rose Amy) ajunge el pe scena. Critica a fost damica la premiera comediei Visullui Tanase. lata.. Nu este 0 actiune propriu-zisa. Felix Bressart (un star). studenti romani de la Berlin. provocate fndeosebi de stilul "fncurca-Iume" al eroului. Bruno Palitzch (directorul de la "Tobis-Film"). Heinrich Blithe (chelnerul). fndeosebi. Tanase fiind. Ajuns la Berlin. dialogul acela amuzant ~i convingator dintre Tanase de pe ecran ~iTanase din sala (. cupletele... Aici intervene a "aqiunea jucata pe scena": dialogul dintre Tanase de pe ecran ~iTanase din sala fncheie filmul. pe nesimJ:ite~i dintr-una fn alta. irezistibil.." Intr-o cronica (nesemnata) din "Lupta" se spune: "De la primele scene . finalul proiectiei cinematografice necesitand pretutindeni prezenta lui "fn carne ~i oase". Ne gasim fn fata fn~iruiriiunor peripeJ:iicomice . Filmullui Tanase obtine un mare succes de public ~i va tine cu siguranta multa vreme afi~ul cinematografului «Regal». Tanase preia conducera operatiunilor pe platou. Exterioarele turnate la Bucure~ti de dl. pe gag-uri sonore. ce scria . rasplatita de aplauze ~iovatiuni (. V. Sunt scene foarte reu~ite. ). ill care cele mai pure expresii ale argoului bucurqtean f~igasesc echivalente (mai mult sau mai putin) nemte~ti. ). printre spectatorii autentici ai ciudatei ~iprecipitatei sale plecari. Secventele respective sunt bazate. orchestra "Melody Girls". aparitia lui Tanase fn platou prilejuie~te 0 serie de gag-uri . fn Visullui Tanase apar Lydia Alexandra (Susi). ). numai ca. Bernd Aldor (regizorul).Ion Golea.spectatorii ~i-au dat seama ca filmul ce li se prezinta atinge perfectiunea realizilrilor straine ~i constituie 0 dovada ca ~inoi avem actori de comedie care se pot ridica la fnaltimea lui Vlasta Burian sau Felix Bressart. Gociu .. prinde fn ultima clipa trenul pomit din Gara de Nord.peripeJ:ii care dobandesc humorul ~istamesc rasul prin interpretarea pe care le-o da popularul nostru comic. clare . cu 0 poanta . Originalitatea costumului. repurtand un mare succes cu un travesti antologic. Un trouvaille senzaJ:ionalde comedie este sfar~itul filmului. Tanase .sunt cu nimic inferioare exterioarelor din Berlin. fn "Dimineata" (17 aprilie 1932): "Entuziasmul. totul n-a fost decat un vis. trece pe Calea Victoriei.Bucurqtiului. acest sfar~it constituie 0 surpriza extraordinadi. fn figuratie.luminoase. fndircat de bagaje.. William Diedrich (directorul Cabaretului). gesturile. La cabaret. apoi. se treze~te din somn: este a~ezat fn fata unui ecran de cinematograf. lupta «romaneasca» cu rivalul. In culmea gloriei. dnd publicul rade continuu. baletul "Geo Gerhard" ~i.printre altele . Traseul acesta bucurqtean de la fnceputuf1ilmului pome~te din casa ~i din fata casei lui Tanase. ravna. 94 . lonel Ve~tea (Ghita. fantezia ~i mirajul incomparabilului nostru Tanase. Ludwig Trautmann (Ricardo). Pe langa Constantin ~i Virginia Tanase. dnd Tanase se lupta cu agentii circulatiei la trecerea lanturilor . Insa~i difuzarea peliculei a depins de acest dialog final: dupa premiera bucure~teana din primavara anului 1932. prin fata Ateneului Roman ~i.fn special mecanice -. prin jargonul sau romano-german improvizat. fn fata garii ~ipe peronul ei. graba de a nu pierde trenul. pentru ca Tanase cunoa~te gustul publicului romanesc ~i ~tie sa-l amuze.~mechera".. pentru ca fntre timp Tanase purtase filmul cu el fntr-un tumeu prin toata tara. feciorul).

primul actor roman care a dat un stralucit examen in fata ecranului: C. danseaza ~ispune cupletul cu arta lui inimitabila. deopotriva.specialist. un inginer bucure~tean. ~i intitulata "Bravo. Totu~i filmul este destul de amuzant ~i are darul de a fi revel at un admirabil actor de cinematograf. in aceea~i zi. Tanase. nu numai de pe ecran. Mitica!" Din pacate.in anii razboiului .nase ramane nu numai "primul film" al marelui comedian. dqi inca tineri. nu te-ar face nici macar sa zambe~ti. timpul extrem de scurt in care a fost confeqionat filmul nu permitea o realizare desavar~ita.recunoa~te cateva dintre calita!ile primordiale ale pelicuIei: "in sfar~it. in care cei doi arti~tiurmau sa fie. Noi . ~iun manunchi de elemente bine dotate dau filmului 0 atraqie pe care 0 intalneam exclusiv in filmele straine. Un scenariu abil inlesne~te lui Tanase un joc plin de umor ~iprospetime. aceea semnata de LM. filmul Visullui Tanase. cu care are afinita!i. ca ~i acelea pe care Ie canta in carne ~i oase. Pe langa lipsa de stralucire artistica a celor care-l inconjoara pe Tanase.s-a hotarat sa-~i depa~easca presta!iile de pana atunci. In general. 0 stricta obiectivitate ne impiedica sa afirmam ca filmul atinge perfec!iunea ~i ca ar fi 0 capodopera a genului. Fara sa utilizeze acel agasant arsenal de artificii. Pan (C. evident cu mari cheltuieli. Panaitescu) scrie. a propus cuplului Stroe ~iVasilache sa realizeze impreuna 0 comedie muzicala. cu cat nefamiliarizat cu studioul a reu~it totu~i sa se impuna de la prima incercare. scenari~ti. ci ~i din viata. Pe vremea aceea. spuse de oricare altul. Meritullui Tanase este cu atat mai mare. intrecandu-l cu mult pe popularul Milton. perseverenta ~i puterea de munca ale marelui nostru comic au dat la iveala." Autorul cronicii incheie. intr-un timp foarte scurt." Chiar 0 cronica mai analitica. care reu~e~tetotu~i sa intre!ina tot timpul hohote nesfar~ite de ras. Tanase a reu~it. sa realizeze 0 minunata produqie" (1 aprilie 1932). Tot in primii ani ai deceniului IV dnd aparea pe ecrane Visullui Tanase. inginerul Argani . Tanase va putea realiza filme care sa obtina mari succese. de~i la un deceniu dupa marele sau succes a incercat .0 recidiva (Rabdare. Stroe ~iVasilache erau 95 . A~adar. actorul se retragea nu numai de pe scena. la randu-i. atat de des intrebuin!ate in benzile romane~ti realizate pana in prezent. practic. in "Epoca": "Filmullui Tanase a ob!inut un succes pu!in obi~nuit. ci ~i ultimul: in varsta de 65 de ani. 1924). interpre!i ~iregizori. filmul romanesc s-a dovedit de-a lungul anilor mult prea parcimonios cu actorii "nascuti pentru cinematograf'. previziunea cronicarului nu s-a adeverit: ca ~iin alte cazuri.eram convin~i de aceasta. Tanase canm. filmullui Tanase captiveaza prin simplicitatea aqiunii. sa devina chiar producator: avand ceva economii la activ. apoteotic: "Avand la indemana scenarii inteligente ~iparteneri de marca. 1943). bravo.marturisim . De~i incercase 0 "banda" inca din anii filmului mut (Peripetiile calatoriei lui Rigadin de la Paris la Bucure~ti. ~tiindu-se bine ca una dintre principalele piedici in calea unei sustinute productii cinematografice originale era lipsa de inzestrare tehnidi (dovada fiind ~i "carjele" pe care le cautase Tanase la Berlin). Dupa ce sonorizase un film ca Insula ~erpilor. lulian Gartenberg-Argani punea la punct 0 aparatura tehnica menita sa faciliteze sonorizarea filmelor romane~ti. (loan Massoff) in "Rampa". in vara anului 1945. in radiofonie ~i doar amator intr-ale cinematografului . Tot ce face Tanase 11 prinde ~i este imposibil sa nu razi la lucruri care. Tanasef. constituie adevarate ~ficuiri de bici pe obrazul guvernan!ilor ~i politicienilor no~tri. Visul lui Ta.Cupletele pe care Tanase Ie canta in film. In primul sau film. Visullui Tanase este intr-adevar una din cele mai bune realizari ale cinematografiei romane~ti. Seriozitatea. Mitica!" .15 aprilie 1932 . care ruleaza la cinematograful «Regal».

lata cum rezuma revista "Cinema" subiectul filmului: "Bing ~i Bang sunt doi ~omeri visatori.. Intor~i in Capitala. Bing ~iBang intra exact la timp ca sa auda ca numarullozului lor a ca~tigat un milion. Acesta ar fi. ei trec pe la sediul Loteriei de Stat. pana gasesc biletul norocos". Dar pentru a ajunge la Snagov sunt siliti sa «imprumute» din strada bicicleta unui comisionar. Premiera bucure~teana avea loc la cinematograful "Arpa". pentru a obtine ~i ei cate un os de ros. de a "colora" actiunea cu gag-uri ramase antologice. fn 7 februarie 1935: primele spectacole au fost prefatate de protagoni~ti. ata!ata de drumullung pe jos. ~i a~a s-a nascut comedia de mare succes a timpului. tara artificii sau ~arje inutile. De fapt nici nu era prea u~or sa dai de 0 ocupatie fn acele timpuri cand existau atatia ~omeri. titlurile comentariilor fiind. "firul epic" al comediei cinematografice. Bing-Bang. in camaruta lor de mahala. dar filmul are meritul incontestabil de a-~i structura subiectul pe 0 problema "la ordinea zilei" a timpului ..vedetele de mare succes ale-Teatrului "Alhambra". Acolo. De aceea Bing ~i Bang sunt siliti sa fie directori de banca . au imprimat prin jocullor 0 sobrietate paradoxal comica eroilor lor nenorociti. spunand "adio" soartei lor umile ~inecajite. Citind fnsa la mica publicitate a l\nui ziar ca la Snagov ar fi un serviciu pentru ei.. Stroe ~iVasilache au izbutit sa ne dea ~i nota melancolica a doi ~omeri in mizerie ... "Satisfaqia unei izbfinzi" ("Cinema"). Loteria de Stat). Nimic de prisos. a aplaudat cu caldura ie~irea in lumea filmului a cuplului Stroe ~iVasilache.nu-i a~a? . iar ~omerii constituiau unul dintre semnele distinctive ale epocii -. se imbraca elegant ~i i~i achizitioneaza un automobil de toata frumusetea. in sine. Critica..in plus. putem citi: "Un succes entuziasmant. printre picioarele meselor ~i ale mesenilor. bicicleta se defecteaza pe drum ~i ei sunt nevoi!i sa parcurga drumul pe jos. nu foarte original (cautarile disperate ale lozului ca~tigator sunt . cu adevarat triumfal obtine de aproape 10 zile filmul romanesc Bing-Bang al simpaticilor comici Stroe ~iVasilache. Bing ~iBang se hotarasc sa-~i fncerce norocul. rava~esc totul ~iintorc casa pe dos. de care nu se lipqte nici 0 slujba. nimic exagerat. la randul ei. sub semnatura V (George Val). Ei au acceptat propunerea. Dar iata ~icateva dintre opiniile exprimate in cronici: "In decursul a aproape doua ore de spectacol.erau anii unei puternice crize economice. sau macar cate un carnat: iata 0 secventa de-a dreptul emblematica pentru stilul comic al filmului! In final. edificatoare: "Formidabilul succes al filmului romanesc Bing-Bang" ("Rampa"). "extraordinar". ei fntalnesc 0 veche prietena. buna dispozitie nu te parase~te ~i cand s-a terminat 0 gluma la care ai ras copios. cum se spune. ~i totu~i fiecare scena este 0 ocazie de ras prin trouvaille-urile acestor doi comici excelenti" . e~ti imediat surprins de alta care te face sa continui rasul. unde tocmai in acel moment avea loc tragerea. dandu-se drept . desigur.de sorginte caragialiana). cei doi eroi ai peripepilor comico-dramatice. Succes intr-atata de categoric incat zile de-a randul cinematograful «Arpa» a trebuit sa joace cu casa inchisa iar 96 . "Publicul vrea filme romane~ti" ("Dimineata") etc. ~i. ei alearga acasa ~i. caini. S-o recunoa~tem. infometati ~i obositi. Dar unde-i lozul? Disperati.se scrie intr-un comentariu nesemnat din "Cinema" (15 ianuarie 1935). In acela~i numar din revista "Cinema" . fn Ci~migiu. profitand de happy-end-ul spectaculos (cerut de public. care au preluat de la Tanase ideea prezentei printre spectatori. cum s-a scris ~i in epoca. Dar marele lor merit este ca. Flamanzii Bing ~iBang la restaurant. La Snagov f~i dau concursulla 0 serbare ~i se fntrec sa gaseasca solutiile cele mai nastru~nice spre a-~i potoli fo~mea.. dar ~i de. care se ocupa cu vanzarea biletelor de loterie ~icare Ie ofera un loz.. Succesulla public (socotit dupa numarul zilelor de rulare) a fost. De altfel.

solidari. regizorii lui. "fara acoperire". literatura lui pe ecran. apar Nutzi Pantazi (fata care vinde lozuri de loterie). acestor doi tineri ~italentati comici ai scenei ~i. publicul vrea comedii. acest "CEC in alb" oferit cinea~tilor a ramas.Ii vrem la lucru ~iIe scuzam defectele inerente debutului. «Sunt ai no~tri». ucis in bombardamentul din 4 aprilie 1944. in perspectiva anilor ~i deeeniilor care au urmat. pana in toamna anului 1945. Pe afi~ulfilmului Bing-Bang. Brunetti (un fachir). "Circumstante atenuante" existau cu carui. au pus umar 1aumar ~i au facut ceea ce statuI trebuia de mult sa faca: un film. doi arti~ti tineri au gasit un producator aproape tot atat de tanar ca ~i ei. Insa. un nou inceput (al catelea. Grigore Vasiliu-Breloc. 0 eoncluzie evasi-unanima a critici1or: publicul vreafilme romanqti.. cand sunt la largullor. au existat ~i opinii mai rezervate (Sorin Camabel in "Vremea"). Dar Stroe ~i Vasilache au ramas eu un "unieat" in istoria filmului romanesc (scurtmetraju1 Ora vesela .speclatorii au facut deseori manifestatii calduroase de simpatie." Intr-un anume fel.pastrat in coleqia AN.imi spunea un spectator care vazuse filmul Bing-Bang ~ «pentru ca sunt ai no~tri». un cor de laude. Timu~. Joseph de Saxa scria in "Diminea!a": "Publicul vrea sa-~i vada actorii lui. cu succes. AI. S-a facut auzita. Stroe ~i Vasilache sunt mai buni comici decat Stan ~iBran» . alaturi de Nicolae Stroe (Bing) ~iVasile Vasil ache (Bang). in care graiu] romanesc rasuna de la inceput pana la sHir~itpe eeran. dind apar in film. astfel. oare?) al cinematografiei nationale: era prima realizare integral autohtona in anii filmu1ui sonor. cu monologul lui Stroe "Ori pe scena ori pe ecran" ~icu duetul "Ora veseHi" . Richard Rang (un ~ef de birou). printr-o reprezentatie de gala la cinema "Regal". Nora Piacentini (sotia lui). a dedicat filmului 0 analiza mai amanuntita (in care i~i pune ~i intrehari de tipul: "cum ace~ti tineri actori. Silly Vasiliu (0 cantareata). indiferent cum s-ar prezenta ei la inceput. sunt mai sti'mgaci. Bravo. sustinandu-i pe ai lW!jtri. ulterior Birlic (un client 1arestaurant). Este drept. iata orgoliul cetateanului.. Vrem vedete straine. de prea multe ori. ~i e firesc: exista In fiecare cetatean sentimentu1 mfmdriei. N.F. Titi Botez (un cantaret)." A~ retine ~i punctul de vedere exprimat de Ion Golea. Bing-Bang reprezinta . acolo de unde au imprumutat 0 maniera de joe. vrem realizari straine care sa ne desfete eu risipa lor de lux ~i de imaginatie dar vrem ~i «de-ai no~tri». insa. in timp ce alti domni se agita cu a societate care n-a fikut pana acum altceva decat sa-~i instaleze birouri ~isa pHiteascalefuri UDoroameni care nu fac nimic. Gardescu (directorul restaurantului). in decembrie 1944. V. a existat ~i 0 polemica in jurul filmu1ui. este doar un cuplet). Calmusky (un actor de revista). Filmul a continuat sa ruleze pe ecrane. tehnica gagului ~iesenta cOmlcului chaplinian. 97 . indiferent de valoarea artistica a realizilrilor. ai ecranului romanesc. C. acum. filmul Bing-Bang a fost reluat pe ecrane la aproape un deceniu de la premiera. in "Dimineata" (10 februarie 1932). Dar. «Pentru mine. inginerul Argani intervenind cu "Lamuriri ~iprecizal'i pe marginea fi1mului Bing-Bang" in "Cinema" din 10 mai 1935. Publicul ~i critica au fost.in "Rampa". pentru 0 data. sub titlul "Eforturi laudabi1e": "A~adar in vreme ce capitalurile adunate pe spinarea cinematografi~tilor pentru «filmul national» li'mcezesc fara intrebuintare. iata simptomul dupa care se poate orienta viitoarea produqie cinematografica.Cll duetul "Nu vrea tata ee vrea fata". in memoria lui Vasile Vasilache. care au transpus atat de bine in teatru sobrietatea gestului cinegrafiat. acum. Dupa cum nici succesu1 comediei nastru~nice cu Bing ~i Bang n-a fost va10rificat cum se cuvine pe spirala evolutiva a filmului romanesc ~ia comediei cinematografice.mai putin fantezi~ti ca pe scena?"). bilieti!" Cronicile de la premiedi n-au fast. 0 a doua cariera publica. realizand.. pentru ca ~tim ca VOl' progresa.

. Titi Botez. cuprins de "ritmul trepidant" al Capitalei. Dezideriu Major.l. atunci cand sunt indulgente.d. Veve Cigalia. "saltul calitativ". pe ecranele bucure~tene a rulat Inca 0 comedie. Fl. In sfar~it. realizat de un regizor maghiar (de mana a doua). Georgescu. nu numai prin reu~itele lor. ~tacheta artistica fusese ridicata foarte sus prin filmullui Jean Georgescu 0 noaptefurtunoasa. Anastasiad.a. Insa. Mi~u Fotino. adevarul iese la supravala ca untdelemnul ~ifrumoasa de la etajul II se casatore~te pana la urma cu insistentul pretendent. plin de vulgaritali". Jucau In film Mary Don. care scanteiau In lumina reflectoarelor.AI.m. Intre timp. a~adar. Maria Wauwrina.."Partea leului" In comedia cinematografica ~i-o va taia Ion ~ahighian cu 0 noapte de pomina. pare venit dintr-o alta lume ~i. cu graiul. In care "trecerea de la text la muzica se face cu mult firesc ~i cu abila reu~ita de a nu Ingreuna acliunea ~i de a nu prezenta cu ostentalie numerele muzicale".. publicul a participat cu antren.. plante. chiar daca genul comediei ramasese 0 "rara avis" printre preocuparile cinea~tilor. Codelu. al vielii de noapte de la "Alcazar". N. Cecilia Grigoriu. Giovanni. In 13 noiembrie 1937 ~i. Gamberto. copilul era al unei negrese (!) de la alt etaj. . unde gaseai orchestra. povestea unui mic funclionar care. subliniaza ideea ca "aqiunea e mult prea simpla (. a fost "punctul forte" al peliculei. Am vazut ~i rolullui Ion ~ahighian In impunerea acestui gen popular. Inca de la intermezzo-ul State la Bucure!jti (Alcazar). Suchianu (In "Le moment" ~i "Cinema") . ) ~imult prea saraca In invenlie comica". diseurul Mircea. un film muzical cu 0 intriga puerila. In volumul sau de amintiri. de un malentendu. H. cu menliunea ca este "imoral. dar era vorba. vine cu o treaba In Bucure~ti. CodelU. Comedia cinematografica. cunoa~te. precizeaza: "Aceasta poveste atat de puerila se desfa~ura Insa In interioare luxoase. figuralie ~. 1. Insa~i produqia cinematografica ajunsese 0 "rara avis" In acei ani: Intre 98 . Inspre mijlocul deceniului al IV-lea. Distribulia. Doamna de la etajul II. Jeana Costa. Mihai Popescu. In stagiunea 1945-1946. Intr-un fel. filmul fiind pierdut) arata cam astfel: un tanar Intalne~te 0 doamna frumoasa ~ise amorezeaza. Helene Douboque. Grigore Vasiliu-Birlic. Comediile cinematografice ale deceniului al patrulea.vorbesc despre un "vodevil cu multa aplecare spre farsa". unde bietul provincial.. Birlic canta "Te iubesc" iar Mary Don . Nemleanu. portul ~i apucaturile sale. i se spune ca e maritata ~iare un copil. Subiectul (extras din sursele vremii. Premiera a avut loc la cinema "Aro". cei doi se revM. Intr-o sala de receplie cu mobilier frumos. Jean Mihail. iar atunci cand sunt severe declara ca "scenariul e lamentabil" sau ca filmul romanesc "trece de la etapa dibuirilor ~ovaitoare la faza catastrofelor de mare discredit". Inca 0 data. F. Lucia Parvulescu. Un amanunt de luat In seama: prezentat spre "recenzurare" dupa august 1944. comedia cinematografica romaneasca oblinuse 0 victorie "de zile mari". dorinla de perfeqiune. Aura Fotino. A. lachei cu favorili ~ifireturi ~i. "Doua inimioare ~i patru pereli". pe un scenariu al unei autoare franceze. Anca Balaban.fire~te. filmul a fost respins de catre comisia de cenzura. Erau ~icateva tangouri In film. o perioada de Inflorire. cu fracuri ~itoalete foarte elegante. CiHinescu. plecat din targu~orul sau moldovenesc cu decor arhaic ~i patriarhal. Sa aiba spectatorul ce vedea!" Cronicile laudative -printre care ~i acelea semnate de D. au pregatit. ci ~i prin nefmplinirile lor. printre tablouri. Gamberto. Obieqiile critice. 0 urmarqte pana la scara unui bloc ~iafla ca locuie~te la etajul II. se pare. neinteligibil. Puiu Maximilian. Insa. Intre timp. este victima unor peripelii mai mult sau mai pulin hazlii. dovedind ca dorinla de comedie este mai mare decat. la cabaretul «Melody-bar». porlelanuri ~iargintarii veritabile. 1. Petrica MOloi cu taraful sau. M.

Vulpescu. dreptate. dupa un scenariu de Tudor Mu~atescu (caruia In acela~i an Ii monteaza pe scena Titanic Vals) . neindoios. Joujou Pavelescu. dar ma Intreb daca povestea cinematografiei noastre nu era Intr-adevar un trist roman foileton.. film turnat cu capital strain. cum am vazut.regizorul Ion Sahighian. Serbanescu).prilej pentru marele actor Ion Sarbul de desfa~urare a darurilor sale de capo-comico -. adaptandu-~i discursulla cerintele filmului sonor. Si totu~i. la cateva argumente Impotriva uitarii . catre sfar~itul deceniului al IV-lea. mai apoi la Teatrul Nottara -. 1. Anastasiad. Fraza asta suna a roman foileton. cinematograful n-a ramas doar un capriciu. Mr. In 1934. Recurg. rolul titular era detinut de Ion Sarbul. cu mijloace de film mut. cu acest palmares bogat. regizorul Mihai Berechet nota urmatoarele: "Ion Sahighian este regizorul comediei lejere State la Bucure~ti sau Alcazar ... la Inceput de razboi. s-a bucurat de un autentic succes la critica vremii ~i In mijlocul publicului cinefil de atunci. catre mijlocul deceniului al treilea. Ion Sahighian este ~i el unul dintre aceia peste a carui amintire . un film pierdut. a~adar. G. Dar aceasta experienta cinematografica nu poate fi cons iderata "suta la suta" un "film sonor". terre d'amour. 99 . un american. In studioul parizian "Gaumont". Mihai Berechet are. de asemenea. NaMdaile Cleopatrei.. " Un trist roman foileton? REVENIREA LVI ION ~AHIGHIAN Intr-un articol din revista "Cinema". a carui premiera a avut loc la 5 iulie. a asigurat partea romana (prin filmarea unar dansuri folclorice In colaborare cu maestra de dans Elena Popescu-Liciu) a filmului Roumanie. cu precadere In anii 1939 ~i 1940. In afara de aceste filme. cu doua filme de succes. Referindu-se la acest gol. la locul cuvenit. Jean Mihail nota cu tristete: "Si din nou tacerea se a~ternu asupra filmelor romane~ti . juvenil.la 0 varsta Inca tanara (sub 30 de ani) . ~i abia ulterior a fost sonorizat. ca ~i Noaptea de pomina. Peste ani. sa-i zicem. ale carui fascicule aveau drept principala caracteristica Intarzierea ~i neregularitatea In aparitie . Ion Sahighian era ~i co-scenarist cu acel prilej (alaruri de N. chiar foarte bogat pentru 0 cinematografie incipienta ~i. Producatorul. la cinematograful bucure~tean "Trianon".N.semnand montari memorabile la Teatrul National. Tot Ion Sahighian semneaza 0 noapte de pomina. deoarece filmul a fost turnat Inca din 1931. care i-a asigurat «postsincronizarea».. trama fiindaxata. Pentru regizorul de teatm care avea sa slujeasca scena decenii la rand . de ce nu.ca cineast . Baldovin.persista ceata uitarii". N. pe aventurile ~i avatarurile unui provincial sosit In Capitala ~i ajuns Intr-un cabaret. mai jucau In film Marietta Sadova. cel care. a plecat cu una din copiile filmului In Statele Unite.. Richmann. In completarea unui lungmetraj strain. filmul produs cu casa Gaumont din Paris. 0 mai facuse 0 data. ~i Datorie ~i sacrificiu. cum a intrat In cinematograf . Ion Sahighian s-a Intors la uneltele cineastului. Ion Sahighian este. publicat In 1987 (cand se Implineau 90 de ani de la na~terea regizorului Ion Sahighian).premier a filmului Doamna de la etajul II ~i premiera comediei 0 noapte de pomina trecusera doi ani.~'ti (Alcazar). Am vazut. realizate In anii cinematografului presonor. oarecum haotica. dnd a semnat regia scurtmetrajului In doua acte State la Bucure. Mai e de mentionat Se aprindfacliile care.

in 29 noiembrie. Timica a fost in largul lui in film ca ~ipe scena. happy-end-ul.dnd is-au adaugat muziea. fiindca in acea seara am vazut 100 . Maria Wauwrina (menajera lui Mitica). ba chiar (ru~ine sa-mi fie!) ~iintr-unul din marile ei localuri de noapte .. ..era interpretat... ~ampanie ~i cu "Ciocarlia" lui Grigora~ Dinicu . disparuta fad urma.. muzica lui Paul Constantinescu a fost completata cu melodii de Ion Vasilescu (cantate de Grigora~ Dinicu. Tocmai pentru ca este yorba despre un scenariu mai "special".. cu orchestra lui ~i cu orchestra Joe Reininger). din biletele de tramvai cu care n-a mers. s-a produs in anul 1939. Timica.dupa trei decenii de munca ~i sacrificii . eroul ramane fara teancul de bani ~i fara Lulu. din aperitivele pe care nu le-a baut". Elogios este ~i salutul anonim al revistei "Cinema": "Am aplaudat cu tot entuziasmul filmul 0 noapte de pomina.~i.0 suma frumu~ica. .. Dar cand toate pareau pierdute. cirezi de vite in amurg. casuta facuta "din tigarile pe care nu le-a fumat. in smoking. In ziua hotarata pentru semnarea contractului de cumparare. datorat unui dramaturg cu experienta scenaristica substantiala. Scenaristul Tudor Mu~atescu marturisea inaintea premierei: "N-am fost niciodata convins ca «film romanesc» inseamna musai cumpene de fantani. Fara sa se arate deloc emotionat. intra pe u~a. Mitica Dumitrescu. Au fost scene in care acest mare actor ne-a reamintit de cateva din creatiile extraordinarului Raimu" (2 decembrie 1939).pe care-i salvase in ajun -~i deschide drum unui final "deschis": "Taci. a~ retine ~i cateva date ale subiectului. Duminica. in rolul unui student indragostit. de George Timica. A fost parca seara de gala a filmului romanesc...0 casa mica.. ". ~i se trezqte. cu bani aruncati in dreapta ~i in stanga. eu umorul sau savuros. la banchetul de la "Continental" care a urmat . . Ion ~ahighian ~i G. " Filmul s-a bucurat de aprecieri elogioase (dar a avut parte ~i de rezerve serioase). aduna .cu discursuri. la barul "Atlantic". in "Universulliterar". banii necesari pentru a-~i cumpara 0 casuta a lui. Frumoasa necunoscuta avea sa-i ramana in gand. pe cerdac . in "coada" distributiei aparand . pe Lulu. Scenariul era scris de Tudor Mu~atescu. la serbarea colegiala de la liceul "Alexandru cel Bun" (unde a serb at 35 de ani de la absolvire). Costache Antoniu (un aprod la Banca). nu-mi multumi acuma. am cautat sa ies din banalitatea ~i conventionalul acestui gen de produqie ~i sa scriu un film romanesc a carui actiune se petrece in capitala. funqionar la Banca Romana Modema . rolul principal . acasa la dumneata. scria urmatoarele: "Acest film este rezultatul colaborarii fericite a acestor trei mae~tri care sunt d-nii Tudor Mu~atescu. Un mic functionar de banca. . a~adar. la avocat. 0 tanad careia apuca sa-i imparta~easca visuI sau. cu 0 chercheleala pe cinste. la einematograful sonor. doar cu 0 papu~a de 1000 de lei. cam acesta este visullui. acest inepuizabil Timica. pe 0 banca din Ci~migiu. zgomote ~i diteva vorbe (romane~ti) razlete. Ion Popescu Gopo. cantareata localului. Seara de gala consacrata premierei acestei realizari ni s-a parut de 0 semnificatie mult mai adanca. Visul vietii sale s-a prabu~it intr-o clipita.acela allui Mitica Dumitrescu.. toata ziua. ciobana~i ~itaranci cu ochi speriati de reflectoare. imagine a a fost realizata de Louis Behrend. Premiera eomediei melodramatice 0 noapte de pomina a avut loc la cinematograful "Aro". cantareata de cabaret). ca 0 raza de soare: frumoasa Lulu ii aduce banii . in continuarea chefului. La capatul noptii de pomina. unde Mitica are surpriza sa 0 regaseasca pe frumoasa Lulu. Urmeaza 0 "noapte de pomina". eroul nostru 0 cunoa~te. in sala de a~teptare. cu ghivece in fata. Revenirea lui Ion ~ahighian la film. Traian Lalescu.. multi alti actori incercati ai scenei ~iecranului romanesc. cu cotet de porumbei ~i un caine ciobanesc pe care sa-l cherne Samson". in distributie mai figurau Dina Cocea (Lulu.

regizorul Ion ~ahigbian a avut In mana un scenariu bun. dar vorbea. la numai cateva zile interval. al regizorului. Dansuri romane!jti (din care s-au pastrat doar doua episoade. sa priceapa ce se petrece pe ecran fara sa ameteasca alergand cu ocbii de colo pana colo. la sf'ar~itu1 anului 1939.~iurma. luni. In conversatia lor. cu numele predestinat allui Mitica. Ghica a dat iama In adjective ~i superlative: "Filmul e 0 realizare plina de pitoresc ~i amploare ~ipoate sta alaturi de orice produclie europeana. regizorului Jean Mihail: "Lucru curios. amandoua fiind realizate de Ion ~ahighian. Ea s-a datorat mai ales faptului ca. In completarea premierei din noiembrie 1939 a rulat ~iun scurtmetraj allui Ion ~ahighian. filmul a pornit de la un scenariu de N. Ajun~i aici. totu~i. n-am putut sa gasesc un loc. In favoarea primului. In poantele din discutiile personajelor. Din mai multe puncte de vedere acest "racord" mi se pare util. realizat cu gust ~i care nu parase~te niciodata locul bunei comedii.. dar totdeauna cu spirit ~iingeniozitate. pag. mca un film romanesc: Se aprindfacliile. care consta In dialoguri. pentru un "racord cinematografic". Numai bogatii ~i guvernantii no~tri n-au Inteles pana astazi utilitatea filmului national" (Jurnal. cu 0 psihologie plina de contradiqii ~i inconsecvente. Magdalena Radulescu au oferit minunate exhibitii coregrafice" . 98-99). sa fie realizat de Jean Mihail (care s-a retras. Joe !ji doina). In 5 decembrie 1939. Spiritul pamfletar allui N.scria Traian Lalescu In "Universulliterar". care n-a trecut neobservat de critica: "Remarcabila completarea filmului.limpede exemplificat cat de mult se poate realiza la noi ~i dit de mult timp pierdusem" (decembrie 1939). d-rele Nutzi Dona. de la imagil'Jle fugitive la explicatiile textului scris. micul burghez al metropolei. pentru realizarea lui. AI. In care d-ra Floria Capsali. Josephina ~i Rozina Krainic. situatiile se Impleteau In chip firesc. 212). pe care 0 pIasa la nivelul cotidian al discutiilor de pe strada sau de la 0 cafenea. prolific. Rinette Livezeanu. In special. duminica. In al doi1ea rand. ~i e. In "Universul". Dl. Impreuna cu cateva din elevele sale. personajele erau luate din viata iar cunoscuta verva a autorului ei. Dar deosebirea calitativa a fost evidenta. Porsenna ~i Isaiia Racaciuni . i-a~ lasa cuvantul. imediat dupa 0 noapte de pomina. dupa cum 0 spune In volumul sau de amintiri. Fata din Dragu!j. niei engleze~te. Satisfactia publicului e explicabila. Toti cei care nu ~tiu nici frantuze~te. sala e arhiplina. Intai.D. pentru ca face distinctii valorice nete Intre cele doua pelicule. din pricina numeroaselor 101 . despre "rezistenta filmului". Marie Jeanne Livezeanu. dramaturgul Tudor Mu~atescu. Mai putin optimist era. mulili vioiciune ~i (. Cocea nu se dezminte: " . initial. repro~a scene inutile ~i secvente prea lungi. se revarsase din plin" ("Filmul romanesc de altadata". Din acest documentar etnografic nu s-a pastrat episodul Ctitorife Ie. Const. leri. Situatiile adesea complicate se apropie uneori de farsa. avea obieqii privitoare ~ila tipul de erou al peliculei (eroul face parte "dintr-o serie incerta ~iridicola.dupa 0 nuvela a celui dintai .. Premiera a avut loc la cinematograful "Capitol". pentru ca subliniaza anul cinematografic fast. ) antren In acest film. Ion ~ahighian a ~tiut sa Insceneze filmul cu 0 pricepere demna de toate elogiile ~i mai ales cu 0 siguranta datorita careia cele mai mici scene capata un deosebit relief' (5 decembrie 1939). 0 comedie In adevaratulInteles al cuvantului. In faza filmarilor. In care nimic nu era artificial.. Cunoscut. In sfar~it. ~i sub numele de SuIIete fnjurtuna. Lumea da navala. Insa. Azi. 0 noapte de pomina e primul film romanesc care nu ne face complet de ras. Victor lliu In "Romania literara": autorul considera ca In filmul 0 noapte de pomina "confuzia Intre spectacolul de teatru ~i cinematograf e total a" . pot.. nereala pentru ca nu corespunde tipului pe care vrea sa 11reprezinte"). p.

avea sa inchida ochii pentru totdeauna. unde . in zorii celui de al patrulea deceniu al veacului..a.interventii facute pe decupajul sau: "ceea ce scriam ziua. unde. Regimul dictatoriali~i apleca tot mai mult balanta catre hitlerism. a realizat zeci de lungmetraje ~i alte zeci de scurtmetraje. nu pot sa dovedeasca decat 0 iremediabila descompunere. ci numai de lucrarile de laborator. Nutzi Dona. Filmul a ramas neterminat.a avut parte de cronici controversate la data premierei. in versiunea "remaniata" a filmului. Apoi. care.in 1993 -. descinzand in ora~ullumina 102 . Din distributia filmului amintesc cateva nume: George Vraca. de romantism gratuit ~iconflicte suflete~ti improvizate. pana la inceputul anilor '70. date despre el ofera revista "Cortina" (din 8 iunie ~idin 31 august 1940). continand A!ja e viata in geamantan. cu conflicte false. evocand caracterul de masa al cinematografului ne putem u~or da seama de inutilitatea ~iabsurditatea filmelor construite pe astfel de teme jignitoare ~i inactuale". tentativa de a da justificari estetice unui stil de viata anumit. CINEA~TI ROMANI PE MERIDIANELE LUMII Doi dintre regizorii romani de reputatie mondiala faceau. Mihail Tancovici-Cosmin.nascut pe Calea Grivitei in 1901 . Unul. la inceputul anilor '30. acasa la autor"). se schimba seara.0 pomea ~iel. care debulase. cu filmul o noapte de pomina. Celalalt. din 1942. Jean Georgescu . in "Romania literara" (tot m.din 1927 . practic.0 drama sentimental a cu deznodamant tragic (eroina se sinucide pentru a nu sta in calea sotului sau pe care 11 iube~te) . in cele din urma. Aura Fotino. era de 0 intransigenta indiscutabila: "Filmul acesta cu titlul arbitrar ~iumflat de foileton popular e construit pe un subiect regretabil.~i iata-l astfel.. Intoarcerea lui Ion ~ahighian s-a prelungit ~i in ultimul an al deceniului al IV-lea: atunci urma sa fie realizat un policier umoristic. Filmul Se aprind facliile ."). se stabilea . de 0 artificialitate stridenta ~iofensatoare. Jean Negulescu . cu 100 de franci in buzunar ~icu 0 cutie metalica. pe drumurile Europei (repet ceea ce scrie Olteea Vasilescu in a sa carte de referinta "Lantema cu amintiri": . un scenariu imaginat de Eugen Mirea ~iPuiu Maximilian. ~i «Ciro-Film» nu s-a mai preocupat de productie. la inceputul anilor '30. americanul Richmann a vandut partea sa din societatea «Ciro-Film» proprietarilor casei de locatiune «Astoria-Film». Nicolaide ~i George Groner).in Statele Unite ale Americii. cu personaje agitate de obsesii erotice. mai sigure ~i mai rentabile". aparea ~iMaria Tanase. filme in strainatate. Dar dramele petrecute in mediul burgheziei proaspete de la noi. E cosmopolita melodrama burgheza..nascut la Craiova in 26 februarie 1900 pleca din Romania la 0 varsta foarte frageda (initial pentru a urma studii de pictura la Paris). Dupa cum relateaza Jean Mihail (in "Filmul romanesc de altadata"). incepand din anul 1931. cel mai aspru judecator dovedindu-se tot viitorul cineast de clasa Victor Iliu. Ingrijorat de intorsatura lucrurilor. la 93 de ani. Emil Botta. Spania. pentru ca ulterior sa se retraga la re~edintasa din Marbella. Ecaterina Nitulescu-~ahighian. "Un vant rau incepuse sa sufle asupra tarii .r. Tom !ji Rom (cu H. povestea a doi detectivi grote~ti ale caror e~ecuri constituiau fondul hazliu al filmului. Cu acest film se incheie ~iactivitatea productiva a societatii "Ciro-Film" (societatea anonima romana "Cinegrafia roman a s. fratii Suchias. care aruncase Europa in razboi. Elena Arion. 37/1939).

este L'heureuse aventure (Aventurafericita). un material filmat . cu avionul. pe un scenariu propriu .dupa 0 piesa de teatru de Georges Bernanos -.a colle. Cu exceptia unui pamflet semnat de Jean Mihail (atitudine pe care regizorul avea s-o retracteze peste ani).nu le-ar putea stapani. and Things I Think I Did.al visurilor sale. Intre timp . pana-n 1994. Things I Did . ora~ care. Mischa Auer. Katya Sergava. mahnit de vanzarea catre americani a unei pretioase miniaturi din coleqia unui muzeu celebru.filme de suflet. care pleaca intr-o excursie. cu ~apte calatori. din 1935. cu alte cateva .putine! ..dupa experiente sustinute de regizor secund. dupa 0 casatorie care . dupa experiente actorice~ti intamplatoare (datorate faptului ca se afla la Paris). nascut in primul an al veacului nostru. doi regizori care aveau sa insemne ceva in istoria filmului romanesc ~imondial. 0 poveste cu Mimile ~i Totoche (~i cu nevasta celui dintai).prematur de cinematograf). 0 zi din viata a trei oameni . care erau. Sa privim indeaproape cateva dintre aceste filme . va deveni regizor ~i scenarist francez. 11va costa. faceau filme. pentru a-~i relua zborul spre indepartata "tara a fericirii". la despartirea de Jean Georgescu. nu avea sa-l intampine doar cu boboci de trandafir"). Cel mai important film realizat de Jean Georgescu in Franta . insa.. Jean Georgescu este scenarist la filmullui Christian-Jaque r.de data aceasta un lungmetraj . imbina comicul de situatii cu comicul de caracter. vreme de un deceniu avea sa joace sau sa faca film in Franta. ce p1edeaza pentru reintoarcerea omului la natura.0 comedie "placuHi".. de autor de scurtmetraje ..cand altii.ca sa procedam cronologic . a~adar.. pentru ca. ei dec1an~eaza"dezastre" pe care . numai pentru a nu fi instrainata. sa-~i imbogateasdi filmografia cu 0 capodopera.sunt nevoiti sa revina acasa inainte de a-~i atinge telul (din pricina unor escale fortate. ani multi ~inu tocmai fericiti. Ouvrard ~i Loulou Hegoboru. tradusa de Manuela Cernat cu titlul Drum printre stele): Trei!ji () zi (Three and a Day). John Rox -. 0 porneau spre nicaieri .vor mai trece ani. apoi. 0 balerina ~i un fermier. se afla la ele 103 . rebutat (cuprins pe 14 bobine developate). cu Raymonde Genevieve Beauparrain . In anul1933 el semneaza metrajul mediu Miniatura (La miniature). speriati. ~i . specific frantuzeasca.. povestea unui batran profesor care.Jean Georgescu. in China.. in ordine. premiera a avut loc la cinematograful "Scala".. la inceputul anilor '30.. Pana la viitorul sau film . intr-o intriga u~oara. simtea. ~i sa traiasdi uitat. in 17 august 1940: titlul romanesc a fost Tara fericirii. Peste ani. amandoi ajun~ila 0 aceea~i varsta venerabila (dupa ce s-au despartit . Este yorba despre doi vecini caraghio~i ~i copilaro~i. criticul Mihai Tolu i~i amintea ~ide filmul francez al cineastului roman: "Aventura fericita. 0 "fura". in care umorul ~i ironia fina. nascut in ultimul an al veacului trecut ~i un Jean bucure~tean.lara ajutorul nevestelor . pe diferite meridiane ale lumii. filmul ~i intoarcerea in tara a cineastului au fost primite cu caldura de cronicarii timpului.. Premiera pariziana a filmului a avut loc in 24 mai 1935. la inceputul razboiului . dar relatii despre el aflam in volumul amintit al Olteei Vasilescu. Ca toti eroii autentici de comedie. In 1931. Tot in 1933. In Romania filmul a fost prezentat abia dupa cinci ani ~iceva. intr-o padure tropicala). de diferite proveniente sociale.sa se intoarca acasa. interpretati de Fernandel.. de profesie secretara -. amuzanta ~i plina de neprevazut.un pictor.0 fata de 18 ani. una .needitat" (dupa cum reiese din cartea sa de memorii.dupa 0 serie de aventuri extravagante . 0 comedie de aventuri. la 93 de ani! Un Jean craiovean. Filmul nu s-a pastrat.din motive mai mult sau mai putin obiective . Jean Negulescu intra in cinematograf cu un film .

Cum spuneam. Alec Guiness. John Garfield. Simone Deguyse. Norman Taurog. Louis Ternaul. ei sunt angrenati in tot [elul de situatii hazlii . cu Joan Crawford. Peter Lorre. Filmul a avut premiera in Romania dupa aproape 60 de ani. al doilea cu Redy Lamarr.. Virginia Field.ois Rozet. primul cu Sydney Greenstreet. Sydney Greenstreet. Frank Borzage. Maureen O'Hara. Sydney Greenstreet. traducand in limba romana volumul de "amintiri europene ~i hollywoodiene" ale lui Jean Negulescu. cu John Garfield. in 1947. regizorul pornit din Craiova avea sa realizeze film dupa film la "Warner Bros" . distributiile devenind din ce in ce mai prestigioase: The Mask r<f Dirnitrios (Masca lui Dimitrios) ~i The Conspirators (Conspiratorii) in 1944.yte ve!'inic). Cornel Wilde. Paul Henreid ~i. a fost regizor secund al unor cinea~ti americani pre cum Frank Tuttle. Stephen Roberts. Lana Turner. Sophia Loren. Claudette Colbert. In calea lor. cu Ida Lupino. Celeste Holm. la saIL. sa obtina ni~te posturi de . un prieten al directorului (Bretigny). 0 comedie buriesca in centrul careia erau doi "pierde-varif' ~i "incurca-lume". Orbal. sa se capatuiasca. un hangiu (Tillet) . Peter Lorre. in final. un batran (Crousdet). Jean Georgescu mai realizase un film de metraj mediu 1a Paris. Deep Valley (Valea cea adanca). Printre interpreti. regizorul va continua sa realizeze filme pana la inceputul ani lor '70.cu Jane Wyman. povestea unei newyorkeze care incearca sa-~i gaseasca lini~tea sufleteasdi . cu Ida Lupino ~i Dane Clark. Ira Furstenberg . Sylva Koscina. un patron (Raymond Robert).~i Road House (Hamtl). Robert Ralphy. Leda Oine11y. Walter Brennan. 0 melodrama dupa un roman de Dan Totheroh. Charles Bickford. Zachary Scott. Donovan Pedelty. Peter Lorre. Era anul 1941 cand Jean Neguiescu realiza Singapore Woman (Ferneia din Singapore). In 29 mai 1995. Richard Burton. Brenda Marshall. Three Strangers (Trei strain i) cu interpreti favoriJi ai regizorului. Ann-Margret. din 1948 dateaza doua dintre cele mai importante filme ale lui Jean Negulescu. Ginette Leclerc. Edy Debray. Johnny Belinda .nilre Auberge. "Jean Georgescu" a Cinematedi Romane. Michael Curtiz. 11intitula 104 . Faye Emerson. Inainte de a reveni in tsra. Joan Crawford. 13-14/1994) ReaJizat dupi'l un sce118riude />. Geraldine Fitzgerald. Agnes Moorehead . 0 doamna camoda (Mady Sycovich). intr-o vitrina publicitara care reconstituie un peisaj exotic pentru a atrage doritori de dilatorii peste mari ~i tari. intr-o povestire a lui John Huston ~i Humoresque (Humoresca). Intre timp. Victor Francen. Jean Negulescu realiza. 0 femeie colerica (Colette Nancy). Dupa aceea. Victor Francen. Pe bun a dreptate. Fran<. Harlan Thompson. Richard Widmark . un vanzator de pasari (Leo David).. Marilyn Monroe.. un domn primitor (Louis Perdoux). un director (Pitanto). Geraldine Fitzgerald. "coloniali~ti".. Bette Davis. 0 portareasca (Mercedes Barthus). din 1946 dateaza Nobody livesforever (Nimeni nu traie. Maurice Chevalier. cei doi amici intalnesc tot [elul de personaje. David Bruce. din nou.intr-o plantatie din Singapore. Lauren Bacall. Leslie Caron. El (Dandy) ~i Celalalt (Orbal). Bruay. Daniel Mendaille. William Nigh. printre actorii sai numarandu-se tot mai multe nume celebre. Oscar Levant. Manuela Cernat. Anne Baxter. Dr. Barbara Stanwyck. Carrete. un vanzator de cravate (Jean Chaduc).acasa" ("Prim Plan". George Tobias. Alcover. pcntru ca. 0 secretara ie~ita din camun (Madeleine Sologne!)... filmul avea in distributie pc Tania Fedor. Les compagnons de Saint-Hubert (Amicii din Saint-Hubert).~i pana la urma 0 gase~te . Lew Ayres.. Fanny Lacroix. Micheline Presle.incearca sa vanda unui surd un aparat contra zgomotului.. Fred Astaire. traiesc 0 noapte de groaza intr-uD han-. regizorul american Jean Negulescu a realizat a serie de scurtmetraje. Faye Emerson. devin vanatari ~i se sperie de un iepure. Randall.

pe vremea filmului mut. Timu~ este entuziasmat: "Nu in acest loc yom sublinia dramatismul puternicului roman al d-Iui Liviu Rebreanu. recurg la opinia profesorului Ion 1. Subiectul ar fi putut avea elemente cinematografice interesante. doinele ~i literatura romaneasca in nadejdea obstinata ca autoritatea ~i ini!iativa romaneasca se vor convinge de necesitatea imperioasa de a crea 0 industrie de arta cinematografica romaneasca. Eugen Rex.potrivite pentru un scenariu de film. arti~tii. In "Rampa". V. Petre Sturdza (batranul Faranga)."Drum printre stele".au jucat ~iin versiunea germana (intitulata Verklungene Triiume).. presa este indignata. Maria Forescu. unde Hans Sttiwe 11interpreta pe Puiu Faraga ~iMaly Delschaft pe Madalina. In cronici pot fi gasite afirma!ii de tipul . Jeana Popovici. ORA COPRODUCTIILOR .profita de conjunctura filmului sonor ca sa repete lovitura. Berger ne-a exasperat: neputinta dumisale 105 '4 . muzica. Despre acest "drum printre stele" al regizorului Jean Negulescu. producatorul fiind. dind regizorul evocat ar fi implinit 0 suta de ani . Dar rezultatul a fost un fiasco artistic ~i prilejul unei campanii de presa care n-a facut nici un bine ideii de film romanesc". Regizorul german Martin Berger . Thinelle Anys . sa vedem de unde a pornit "pricina". Exterioarele au fost turnate in lara noastra. in 30 octombrie 1930.0 data cu filmul sonor au aparut pe pia!a noastra cinematografica ~iunii dintre cei care. unde s-a facut ~i sonorizarea.care ne daruise in 1929 Venea 0 moarti pe Siret . Altfel. iar interioarele la Berlin. Alice Sturdza (matu~a lui Puiu). "d-l M. Manuela Cernat vorbe~te detaliat ~iin monografia publicata in anu12000. Majoritatea publica!iilor vremii privesc filmul ca pe un e~ec lamentabil. deopotriva. insa. Dar iata ~i distribu!ia versiunii rom. Thinelle Anys. Dorin Sireteanu (parintele Ursu). Inaintea oricaror alte comentarii privind coproductiile. Hans Sttiwe (Mironescu).. Actorii germani erau cunoscu!i ~i aprecia!i de publicul nostru.1ne: Nicolae Balta!eanu (Puiu Faranga). Ciriva dintre interpre!i .avut loc la cinematograful bucure~tean "Capitol". Exista ~i 0 excep!ie. Premiera de gala a. Dqi filmul are ca premisa romanul cu titlu omonim allui Liviu Rebreanu. Eugen Rex. se infruptasera din subven!iile oficiale. ~i realizeaza in 1930 primu1 film sonor romanesc. dar n-a ie~it din el decat 0 trista melodrama. pagini atat de. conform marturiilor din presa vremii (pelicula nu s-a pastrat) con!inutul difera in mod esen!ial: singurele tangen!e dintre film ~iroman sunt titlul ~inumele ditorva personaje. care provoca rasul.Elvira Godeanu.0 sinistra ~itenden!ioasa incercare de a ne prezenta drept un trib orientallipsit de orice simt al artei ~i al cuviintei". Leria Niky-Cucu.. Elvira Godeanu (Anita). din volumul sau intitulat "Momente din trecutul filmului romanesc" (pag. scenarist ~iregizor.. Cantacuzino. fiindca actorii germani jucau roluri de !arani romani vorbind cu accent berlinez. Berlin. Imparta~ind parerea profesorului Cantacuzino. Producatorii filmului au fost Deutsch Rumanische Filmproduktion. Caci !inem sa relevam dintr-o prima viziune a Ciuleandrei numai enorma fresca de posibilita!i pe care Ie ofera lara. adaptand pentru ecran romanullui Liviu Rebreanu Ciuleandra..Voinea (Madalina). Martin Berger. Leria Niky-Cucu (prietena Madalinei). 30): . peisajul. Sub acest indemn «Rampa» saluta izbanda Ciuleandrei" (31 octombrie 1930). DIN NOU..

Paris . ca pe vremuri.0 enorma aberape". Suzy Pierson (Elvira). dar nicidecum romanesc" etc. sub semnatura EA. ~i am putea rfide de virtuozitatea acestui chirurg-dentist care ~tie sa extraga fara durere. de altfel. in regia francezului Camille de Morlhon ~i cu un scenariu literar de G. la cinematograful bucure~tean "Boulevard Palace"). distribuirea pariziana a filmului incepuse Inca din 21 mai 1931. dar care. care prezinta. Emma Romano/Emilia Naftaliu-Ionescu (Ileana. Abia dupa un an de la spectacolul de gala dat la cinematograful "Trianon". pe care rezumatulla care m-am referit ii caracterizeaza astfel: "Radu este trecutul.R. Damian se poate citi. Dintr-un rezumat al scenariului literar. Pupn dornici de a semnala 0 grqeala acoperita. La capatul acestei adevarate "campanii de presa" impotriva filmului. Constanta . Ceea ce. tara dragostei). Bucure~ti (Orient-Radio). a fost Roumanie. filmul a fost prezentat marelui public (In 12 mai 1932. va fi un omagiu acestei tari. ). . intr-o prima etapa.artistidi e la cuIme" . indoliate de acelea~i sacrificii. in centrul actiunii sunt doi barbati. realizat de un francez. aflam doua-trei elemente esentiale despre film. Sub titlul "Pardon. cateva milioane de lei din bugetul roman 106 . ca 0 simpla masea. Critica oscileaza intre elogii aduse "distinsului scriitor francez" Peytavi de Faugeres ~iobservatii dure la adresa filmului. etc. bogate de aceea~i civilizatie. Ingreuiate de acelea~i victorii mutilate. "un film sonor antiromanesc". de bine de rau. In primul rand ca subiectul a fost astfel conceput.. spre viitorul sau ~i al tarii".A. In revista "Cinema": "Ciuleandra nu trebuie privita In lumina campaniilor de presa. MichellMihail Daia (Ion).. o aWi coproductie. taranul care prin vointa ~i munca a ~tiut sa se ina1te. Iar d'md 11apreciem cu aceasta masura. Distributia franco-romana arata in felul urmator: Renee Veller (Zamfira). cu 0 stangacie tehnica pe care n-o egaleaza decat lipsa ei de gust. la Palais Rochechouart.. terre d'amour (Romania. o Romanie de carton (. primul film vorbitor in limba romana. Florea este viitorul generos. ci sub raportul primirii facute de marele public.. Alba-Iulia. prezentat ca 0 opera franceza. in prezenta regelui Carol II. Bucurqti. "apar ~i actori romani in acest nenorocit film germano-african-tiganesc. putem zice fara teama de a exagera ca Ciuleandra. de la Inceputul deceniului al IV-lea. acest din urma interpret fiind ~i autorul unei muzici romane~ti inedite.. un film realizat sub auspiciile Gaumont Franco-Film Aubert. ramas in arhivele productiei. In al doilea rand. Peytavi de Faugeres (care a tinut 0 serie de conferinte ~i a avut contacte cu cercurile oficiale).. Richard Pierre-Bodin publica urmatoarele in "Figaro": "Nu cititorilor lui «Figaro». Ie voi spune ce sentimente profunde leaga una de alta pe cele doua surori. a adus de la Paris faclia civilizatiei latine ~ioccidentale. nu amicilor credincio~i ai lui Robert de Flers (. accentul principal al intrigii este pus pe pove~tile sentimentale ale protagoni~tilor. am preferat insa sa nu amintesc de acest film primitiv. Peytavi de Faugeres (Olteanu). al carei tip ramane Franta. s-a ~iIntamplat: filmul a fost distribuit cativa ani la rand in tara ~iIn strainatate. cateva localitati din Arge~. Moreni. Sinaia. ~i S. cu aripile lor taiate. ). Raymond Dostac (Florea). pentru a aduce in obiectiv cat mai multe locuri pitore~ti din Romania: Turnu Severin. Am fi fost deci in drept sa ne gandim ca un film. este un film dintre cele mai interesante pentru majoritatea amatorilor de cinema.0 masacrare totala a romanului".Rador. fostul boier a carui domnie s-a sfar~it. Insa. tara iubirii.. sora Zamfirei). intitulat Romania. de catre cinematografia franceza. Roumanie!". . S .. Pierre Nay (Radu Olteanu). deci cu care cinematografi~tii pot inca realiza retete frumoase" (16 noiembrie 1930). un monument ridicat acestei amicitii ancestrale. In sfar~it. Peytavi de Faugeres. Cluj. Ideea filmului pare a fi luat na~tere cu prilejul unei vizite la Bucure~ti a lui G.

George Timica (Ion). in scenele de interior din filmullui Carl Boese . Mielu Constantinescu. pe un subiect romanesc . intocmite de Aura Puran. un mare mo~ier din Chi~inau). pentru ca este yorba despre un film eminamente politic. Romania . 0 publicalie efemera a Arhivei Nationale de Filme. i se poate reconstitui ~i subiectul . Mircea Axente (fiullui Ion). menit sa evidenlieze eroismul romanilor in lupta contra bol~evismului (in anii celui de al doilea razboi mondial). liganca din Valeni). Filmul este amintit in mai multe numere ale revistei "Cinema" (din anii 1930 ~i 1931). Din mai multe motive. "Restituiri cinematografice".Paris) cuprinde un amplu portret Camille de Morlhon realizat de Raymond Chirat. sotul ei. unde filmul a fost prezentat in 13 septembrie 1942 (premiera bucure~teana avea loc abia in toarnna anu1uiurmator. Christiane de la Valette de Morlhon sub titlul "Bunicul meu" etc. tara dragostei. Despre filmul Nunta tigi1nciidin Valeni de Carl Boese ~i Jean Mihail s-au pastrat destul de pUline date.. de propaganda. un studiu allui Eric Le Roy .cuprinde pe Ellen Kurti in rolul titular (Sanda.este 0 "pagina de istorie" peste care nu putem trece grabili. era un cineast recunoscut pe plan mondialla ora realizarii acestei pelicule (indeosebi prin marile sale montari de tip Ultimele zile ale ora~ului Pompei sau Scipio africanul. Ar fi ~iun "al treilea rand" de menlionat. 0..adjunct al conservatorului Arhivei de Stat a Franlei (doamna Michelle Aubert) . 0 cantareala de opera). un interviu semnat de Calin Stanculescu cu Eric Le Roy (care ne-a vizitat lara in anul centenar al cinematografului). dupa piesa Die Hochzeit von Valeni de L. La realizarea filmului s-a pornit de la un film mut allui Carl Boese (Sklaven der Liebe).0 drama pasionala . daca prietenia franco-romana ~iprestigiul cinematografiei franceze n-ar fi suparator atinse de aceste jocuri (. tara dragostei. dupa aproape ~apte decenii de la premiera.. printre operatori se afla Vasile Gociu ~iIosif Bertok. compozitorul Ion Vasilescu a scris muzica. filmul Catu~e ro#i de Carmine Gallone este 0 productie O. un amplu "dosar" al filmului Romania. note bio-filmografice despre cineastul francez (18691952) scrise de nepoata acestuia. Italia ~ipoate fi considerat 0 "pelicula speciala". Romanie. Respectiva publicatie (realizata cu concursu1 Serviciului Arhive10r de Film ale Franlei . dar ecourile sale au fost minime. varianta italiana (Odessa in jiamme) a obtinut medalia de aur la Bienala de la Venetia. Informatiile furnizate cu acest prilej sunt de mare utilitate in "citirea" corecta a filmului. Intai. Floria Capsali semna coregrafia.despre Romania. «Figaro» ili cere iertare in numele cinematografiei ¢rii sale!" (31 mai 1931). caruia i-au fost adaugate secvenle de exterior filmate de Jean Mihail.Grandi Film Storici. un amplu "top" de notefilmologice. Carlo Ninchi (Mihai Teodorescu. ). considerat "patriarhul" filmului peninsular. regizorul italian Carmine Gallone. Datat 1942. iar printre interpreli erau Maria Cebotari (Maria Teodorescu.C. colaborarea sa cu 0 echipa romaneasca. 107 . ca autor al dialogurilor 11aflam pe Ion Pribeagu.de propaganda. "film descoperit ca unicat in coleclia ANF". 1 din iunie 1995. iar distribulia preluata. dar ~iprin filme de propaganda fascista). In al doilea rand. la 25 septembrie 1943). George Mihail Zamfirescu (scenaristul adaptarilor datorate lui Jean Mihail).aCliunease declan~eaza in momentul ocuparii Basarabiei de catre trupele sovietice ~i se incheie odata cu eliberarea Odessei de catre trupele romane . publica. lara prieteniei. Nicolae Kirilescu ~i Gherardo Gherardi erau scenari~tii peliculei. Adriana ~erban ~i0 serie de actori neprofesioni~ti.N. in nr. Ganghofer ~iBrodner). Pe generic mai figureaza nume precum Maria Margareta Langen (autoarea scenariului.Bois d'Arcy . despre pelicula lui Camille de Morlhon.

insa. prin simplitatea expresiei. sa puna accentul pe evolutia personajelor ~i sa salveze. Initial. fara a pierde din vedere punctul de plecare al intrigii. Tino Bianchi (instructorul de zbor Mihai). 108 . cunoscutul om de teatru Ion Sava . .care avea la baza 0 idee a scriitoarei italiene Elena Zucotti Borea . al O. Ion Lucian.. cu opinii chiar foarte favorabile.. AI. doar ca 0 gluma in presa vremii. Pollack). abia in primavara anului 1943. Inainte de alte consideratii. pana la proba contrarie. razboiul nu avea in acest film dedit un rol de fundal ~i de pretext pentru peripetia finala.~i-a manifestat dorinta de a face un film artistic ~i nu de propaganda. un industria~ din Timi~oara.. despre interpreti: Agy Polly. Marcel Anghelescu (un osta~). de Puiu Maximilian). pe atunci. Cronici indulgente au insotit premiera din 4 septembrie 1946 (la cinematograful "Aro"). regizata de Viktor Gertler ~i. in acest sens a actionat ca regizor. Rubi D' Alma. Ion Sava declara. Puiu Mironescu. Bucure~ti.in calitatea sa de director. era aici de 0 discretie totala. Ulterior. Cantacuzino face precizarile de rigoare: " . Interpreta principala. Olga Solbelli. Mario Zama). Claudio Gora (inginerul Alexandru Manta.C.regia lui Carmine Gallone exceptionala:'). Giovani. de altfel (in "Rampa" din 17 mai 1942): "Acest film de aviatie a c1:irui regie ~i scenariu imi apartin va prezenta peste hotare in mod corespunzator sacrificiile pe care Ie ducem pe campul de lupta ~i nobletea sufletului de care au dat dovada acele femei aviatoare care au cules ranitii de pe front. menit sa evidentieze eroismul aviatoarelor romane din escadrilele sanitare in misiunile de salvare a ranitilor pe frontul romano-sovietc. ." Dar Ion 1. 0 fire mai u~uratica. cand ~i-ainceput activitatea societatea numita Cineromit. Faptul ca noua productie era "sortita unei glorioase cariere" a ramas.Silvia Dumitrescu (Ana)." Dar iata ~iinterpretii pove~tii de dragoste a filmului: Mariella Lotti (Elena Mu~at. filmul a fost gandit ca un film de propaganda nationala. fiica unui industria~.Jean Davidescu. Rolul jucat in versiunea roman a de Ion Lucian era interpretat in cea germana de Theo Lingen. tn acest sens a definitivat scenariul . ceea ce era conventional in aceasta psihologie. deci filmul avea multe garantii ale succesului de public. Agy Polly juca in toate cele trei versiuni (finantate de . uneori. iar in cea maghiara de Kalman Latabar.C. tntors dintr-o vizita de documentare la Cine Citta.N. Cantacuzino . in scenariul sau. cand i~i va salva iubitul cu un avion sanitar din "escadrila alba"). tata! interpretei. ar fi de mentionat eforturile indelungate ale doctorului Ion 1. Dina Mihalcea.. directorul cursului de pilotaj). Au existat trei versiuni ale filmului.Artisti Associati (intrata ulterior in planul de productie al societatii Cineromit) Escadrila alba aflam amauunte din volumul de arnintiri "Intillniri cu cinematograful" de Ion Cantacuzino (care a fost ~i directorul de productie din partea romaneasca.. Miralena Economu (Maria. care supara in Odessa. Puiu Maximilian.eleve de la ~coala de cinema a lui Jean Georgescu (in rolul elevelor pilot). dansatorul Fred Donald. Ion Sava cautase. Critica vremii a fost destul de reticenHi (chiar daca in "Cortina" din 2 octombrie 1943 se putea citi 0 recenzie care ajungea la urmatoarea concluzie: . 0 ultima coproductie din perioada de referinta este "comanda muzicala de moravuri sociale" Doua lumi ~i 0 dragoste (0 coproductie "Hunnia-Film" Budapesta . Lulu Savu. Tilda Lucian-Radovici. din partea romana. Lucia Sturdza Bulandra (bunica inginerului Manta).pentru constituirea unei societati mixte de productie ~i distribuire a filmelor romano-italiana.pentru prima ~iultima oara tentat de film . o colega la ~coala de zbor). alaturi de corespondentul sau italian.. dupa felurite tergiversari. Despre coproductia ON. In sfar~it. proiect care se va materializa. a~a ca elementul de propaganda. Filippo Scelzo. insa.

in care aparea "cea mai frumoasa coleclie de girls-uri americane". Fay Wray.VERSIUNI ROMANE~TI ALE UN OR FILME STRA.jazzmanul Abe Lyman. cei doi se iau la cearm. Contributia romaneasca a starnit. pana cand cinematografia nalionala ~i-a adaptat mijloacele la noile condi!ii ~i cerin!e ale producliei. Dennis King. Premiera de gala a filmului (in prezenta reginei Maria) a avut loc la cinematograful bucure~tean "Select".era compus din scheciuri interpretate de actorii casei "Paramount". Pol a I1lery uita misterele limbii Paulei lliescu. iar interpretii scene10r de 1egatura dintre scenele jucate de actorii Paramount erau Pola I1lery (Paula lliescu) ~i Ion Iancovescu. de asemenea. in "Cinema". " . Prima dragoste (Marie). pe texte scrise ad-hoc de catre autori din cele treisprezece !an. Nancy Caroll.. asistent de regie a fost Barbu Fundoianu (Benjamin Fondane). Microfonul te cheama insistent la Joinvil1e. Ludwig Berger). s-a instituit.ca sa luam un alt exemplu -. secven!e realizate la Hollywood ~i prezentate in Statele Unite ale Americii drept un filmjubiliar al studiourilor in cauza. maghiare sau daneze precum Parada Paramount (Paramount on Parade).se spunea intr-un articol nesemnat din 109 . Ruth Chatterton. Din programele de sala ale filmului. pe langa moda coproduc!iilor. reaclii elogioase ("Debutullui Iancovescu pe ecran a fost 0 revelatie. Clive Brook. Evelyn Brent. Mitzi Green. AlIo. Parada Paramount . moda versiunilor romane~ti pentru felurite filme strmne. "povestea" era urmatoarea: doi soli se intorc noaptea de la un spectacol. "printr-o scena in culori. in regia principalilor regizori ai fmnei (ni~te nume deloc oarecare: Ernst Lubitsch. Blossoms. in stilul scheciurilor din revistele lui Tanase. spre noua dezesperare a acelora ce credeau ca in filmul ori versiunile romane~ti descoperirea lui Rene Clair va fi 0 indispensabila utili tate" . William Powell. Regizorul scenelor de comperaj romane~ti a fost francezul Charles de Rochefort. in seara de luni 24 noiembrie 1930. din relatari ale cronicarilor se pot reconstitui majoritatea scheciurilor care compuneau filmul (spectacolul). Nino Martini. 0 secven!a realizata probabil de Ernst Lubitsch ~i interpretata "cu un formidabil antren" de Maurice Chevalier ~i Evelyn Brent. nume de prim rang: Maurice Chevalier. Richard Allen. prin adaugarea unor scene de prezentare a scheciurilor facute de actori din !arile respective.scria M. la 1 dec.INE Inca din primii ani ai filmului sonor. cearta se transforma curand in "hataie" ~i hataia se transforma in dans: dansul apaflUor. Mary Brian. Hollywoodul Europei . Bravo. astazi pierdut. de pilda.un film produs de studiourile "JoinviHe" din Fran!a . 1930) dar ~i replici pamfletare ("De dnd e artista franceza. Thelma Todd. Din aceasta categorie cinematografica specifica anilor '30 fac parte pelicule ale unor studiouri franceze. Intr-unul din scheciurile filmului . Josefvon Sternberg. George Bancroft. lui da. Printre actorii casei Paramount erau. Trenulfantoma.. Jean Arthur. Charles Rogers. vestita forma!ie "Paramount Mangan Girls" ~i intreg corpul de balet "Paramount". din fragmentele de rec1ama.. Bucureflti!. Sa Ie luam pe rand . De la aceste premise a pornit ~i contributia romaneasca. in presa. Gary Cooper. Televiziune (Ce vafi maine). Clara Bow. impecabila ca realizare tehnica". Filmul debuta. de 0 suta de ori bravo! Nu vei ramane mult timp la noi.. Iancovescu. Pentru difuzarea interna!ionala a filmului s-au realizat in studiourile "Paramount" din Joinvil1e (1anga Paris) treisprezece versiuni in tot atatea limbi. Fum. Lilian Roth. textele dialogurilor romane~ti fiind scrise de Nicolae Vladoianu. ei nu i-a placut ce-a vazut.

Ziarele romane~ti ale vremii anun!au . Jack Salvatori . opere demne a fi. a fost destul de rezervata.. E totu~ipacat ca nu s-a pastrat 110 . fiica ei).care "a inceput sa prepare rolul". din amintirile sa1e:"Premiera (. de concursul scriitorului Ion Marin Sadoveanu (ca autor al dialogurilor romane~ti) ~ide participarea unor actori prestigio~iprecum George Vraca (inventatorul Jack Taylor). asistent general de produqie al studioului Paramount.care se afla pe atunci la Paris . Filmul n-a beneficiat de 0 participare prea entuziasta a spectatorilor (a~a cum au stat lucruri1e cu Parada Paramount). Chiar dad! optimismul funciar allui V. 1930. Deosebit de semnificativa mi se pare opinia exprimata de V. ramane de mare actualitate. cand nici radiodifuziunea nu avea prea vechi . la sfar~itullunii octombrie se anun!a ca distribuJia a fost completata cu Pola I11ery. intitulat D-ra Pola Illery a ramas . Reproduc un singur gand. al regizorului Jean Mihail. Experien!a filmului Parada Paramount (de~i nu intru totul izbutita) i-a determinat pe realizatorii franco-americani sa persevereze. ele la randu-le. Filmul . ~i rezultate1e nu se vor margini desigur aicL In contact cu arti~tii ~i manifestarea inte1ectuala romaneasca mari1e case straine vor gasi desigur in literatura ~iputerea de crea!ie a talentelar romane~ti. a unui text complex). intr-o "inevitabila peltea sentimentala" . Subiectul se axa injurul unui tanar inventator care construise un aparat de televiziune . Arti~tii ~i scenari~tii romani incep sa gaseasca utilitatea pe care noi am fi dorit sa 1e-o dea produqia originala.ca ini!iativa studiourilor "Joinvi11e"sa conduca la realizarea unui film pasionant.a beneficiat ~ide cateva scene de exterior filmate la Bucurqti de catre Jean Mihail.. transpuse in versiuni strmne. In fa!a versiunilor in graiul !arii. Vraca. in "Excelsior" din 5 dec. Sofica Ionescu (proprietareasa). a~a cum se preconiza. tema povestirii cinematografice fiind (nu-i a~a?) de domeniul romanului ~tiin!ifico-fantastic. Starin ~iSofica Ionescu pentru filmul Televiziune. in articolul Filmul In versiune romaneasca ridica. dupa cum 0 spunea ~i Jean Mlhail in cartea sa de amintiri. prin producerea imediata a unui alt film. problema de principiu. Gheorghe Storin (bancherul Noris).M. 1930). Cantacuzino. in toamna anului 1930. Dar ~iin domeniul imegistrarii sonare existau destule deficien!e. iar critica. se pare. "adaptarea versiunii romane~ti" urmand sa fie scrisa de I. Timu~ nu s-a adeverit prin timp.pe la mijlocullunii septembrie 1930 . G.ca Dick Blumenthal. dar exista destule surse de reconstituire a destinului sau): povestea cinematografica s-a pierdut. micul Paul Rapalo. ceea ce. " ("Rampa". nu s-a intamplat (filmul nu s-a pastrat. Jean Georgescu . Astfel incepea contribu!ia romaneasca la versiunea autohtona a filmului Televiziune (Ce vafi maine). la randul ei. a avut ca asistent de regie pe Benjamin Fondane. Capitalul strain insa impline~te inca 0 data ceea ce iniJiativa romaneasca a intarziat ca pretutindeni sa realizeze..a carui premiera a avut loc in 25 aprilie 19311a cinematograful "Vox" . Mircea Balaban.tara limba) sau chiar critici aspre (Ion I. 22 octombrie 1930). Sadoveanu. tot in treisprezece versiuni. 0 problema de principiu: "E desigur un mare pas in drumul filmului romanesc. lansata cu ~apte decenii in urma."Rampa".. ) a avut singurul merit de a ne ingadui sa auzim cum suna pe ecran glasullui Vraca ~i allui Storin... s-a bucurat. cu prilejul unei calatarii la Bucure~ti.(un factor po~tal).~tate de serviciu" -.nu este de neglijat faptul ca ne aflam in anu1.. Existau premise chiar daca regizorul filmului era un debutant. intitulat Televiziune. Pola Il1ery (Jeny. De data aceasta era yorba despre un film vorbit "suta la suta" in limba !arii respective (fapt care presupunea existen!a unui subiect amplu. a angajat pe G. benzi1ein limbi straine vor capitula repede. Timu~ care.

intra ca 0 furtuna in sala de a~teptare ~i se repede la unul din calatori . Fumul.in articolul nesemnat Ce ~tie lumea . Apoi. cu peronul. distrat ~ivisator. E Morrison. un om straniu.doctorul . au ramas doar . cadavrul ~efului garii disparuse din sala. Lulu Chiriac ~iThinelle Anys (Aronovici). dar nu ~tie pentru ce e lacut filmul: sa-l vada cetatenii sau sa-l admire numai regizorul cu arti~tii!"). TrenuI se opre~te. u~i trosnesc din tatani. Ei se refugiaza in sala de a~teptare. tren pe care 11conduce Moartea . produsa de studiourile "Hunnia" din Budapesta. Morisson incepe sa-~i dea seama ca aici intr-adevar se petrece ceva necurat. cu privirea halucinanta. de Arnold Ridley Uucata. de 0 piesa americana. Filmul s-a pierdut. In star~it. Fantome bizare trec prin dreptul ferestrelor. urmaresc cu privirea pe curio suI dlator care alearga in cautarea palariei. dar ajungand la stapa de legatura. Un expres trece in goana . se ~tie doar d era yorba de un film "complet vorbitor.. N-au ramas nici cronici (pentru ca filmul n-a beneficiat de 0 premiera publica).0 gara pierduta ~i uitata de Dumnezeu ~i oameni la 0 frontiera in America. e calm ~iface glume.. garnitura plecase intre timp. in studiourile "Hunnia". CaUitoriisunt astfel obligati sa ramana 0 noapte in aceasta gad pana Ia trecerea trenului urmator.. Si.. trage semnalul de alarma. un tipat groaznic ~i0 femeie nebuna. elementele de orientare privind conpnutul sau sunt vagi. calatorul care i~i pierduse paJaria. trenul pome~te din nou. ~i sa vedem cum ii aparea unui scenarist din 1930 ideea televiziunii. holul ~i sala ei de a~teptare). Fiecare zgomot mare~te groaza calatorilor. filmarile s-au efectuat in octombrie 1930. prefer sa-l extrag din presa vremii: . A~a ca in 111 .a carei regie apartinea lui Ion Bruna . ~i0 ploaie torentiala incepe sa cada. Un tren fantoma trece napraznic.a fost realizata tot la Budapesta. spre disperarea calatorilor. lumini se sting de maini nevaZllte. dansuri ~i cantece". in epoca.la decorurile acesteia (0 gara mica. Este yorba. practic. pe care. ar fi de amintit versiunea romana a filmului Fum (0 pelicula produsa de Kovacs ~i Faludi la Budapesta.. regizat de Jean Mihail. Cilatorii raman in sala de a~teptare sub aceasta impresie de groaza. "intepaturi" (cum este ~iaceea dintr-o publicape banateana.din 30 aprilie 1933. cum. Dar un ~uierat de Iocomotiva ii ingheata. ii ia vantul palaria de pe cap. Nimeni dintre cei de fata nu vor sa creada ca ar fi posibile asemenea absurditap. unde . Deodata u~a salii se deschide ~i~eful stapei cade mort in mijlocul calatorilor ingroziti.. Ie poveste~te de blestemul ce apasa asupra acestei gari: noaptea.Film-Timi~oara". in regia lui Stefan Nagy). nedumeriti ~iingrijorati un moment. intre timp. dupa varianta maghiara. filmul fiind 0 transpunere fidela a piesei. care este azi 0 realitate. cu cadrullimitat . lata ~isubiectul filmului. iar din distributie laceau parte Ion Bruna... se deschid singure . Seful statiei. Un film important in aceasta suita de "versiuni romi!llle~ti" este Trenulfantoma. Disperat ca-~i pierde palaria. care prive~te prin fereastra vagonului jocul scanteilor din co~ullocomotivei. Unui calatar. Toata lumea 0 ~tie ~i 0 ~tie de mult. creat de Liviu Rebreanu). dialogurile originale au fost traduse in romane~te de Marcel Blossoms. in direqia artistica a lui Lajos Lazar. Un ceas bate ora 11.o copie a lui. iar un tren fantoma trece in goana prin aceasta statie: «cine vede trenul fantoma moare». ca sa avem documentul viu al prezentei arti~tilor care 11interpretau. ~ipe scena de la "Studioul Teatrului National". . Singur Morrison. vin strigoii sa se plimbe.se spune: "Un mare film romanesc s-a facut la Budapesta. Calatorii. cu muzid. S-a intunecat de-a binelea." Cronologic..pe care il implora 8-0 scape pentru ca aude zgomotul trenulului fantoma care se apropie din ce in ce mai mult. de~i pelicula se pastreaza ~i azi. Varianta romaneasca . petrecut in interioare modeme..in linii mari . un detectiv american.

Dar asistenJ:apublica nu perrnite ca un copil sa fie crescut Intr-o casa de toleranta. Tot Jean Mihail. ai caror complici sunt aici In sala de a~teptare. Mircea Botez a introdus diteva momente romane~ti. Morrison. dupa caietul de regie al cineastului maghiar Paul Fejos. filmul muzical AUo. V.Istvan Eiben. Dialogurile romane~ti au apartinut scriitorului Victor Eftimiu. Critica a primit cu indulgenta varianta Jean Mihail a Trenuluifantoma .). 0 contributie personala. a~a cum nu-i trecem sub tacere lipsurile.D.vrea sa paraseasca sala de a~teptare. Intr-o mica masura. realizata In 1931. dupa ce filmul a rulat ~i In alte ora~e transilvane.maghiara ~iromana -. Dar la moda continuau sa fie versiunile romane~ti ale unor filme straine. Lila Cocea. la acest capitol." Critica noastra vorbea tot mai des In epoca respectiva despre jilmul a!jteptat." Ecranizarea-reper a celor doua versiuni . tratare ~iprezentare. Stroe Atanasiu (Robert). Dupa premiera aradeana din octombrie 1933.Gyorgy Feld etc. vor sa-l treaca peste frontiera. Era un scenariu de TIonaFulop. Timu~ (unul dintre cei mulJ:icare ~i-au exercitat verva la data premierei): "Gonita de toti ~ipridijita. Prin jocul sau dublu. se vede alungata de pretutindeni din cauza copilului pe care-l a~teapta. Morrison. siluita de un administrator de mo~ie. Dinu Bactescu. la cinematograful "Vox". Afacerea e pasionanta ~i el 0 va duce la bun sfar~it.lara sa-i iligactuimInsu~irile. cu toata Impotrivirea disperatil a femeii. a aparj:inut lui Walter Forde (Ghost Train). corul din Ora~tie. G. un film preluat de la "Hunnia-Film" Budapesta ~i produs de "Standard-Film" din Arad. unde na~te 0 fetiJ:a. ~eful statiei)." Ar fi de Hicut precizarea ca varianta romaneasca a urmat aproape ad litteram concepJ:ia regizorala a variantei maghiare. Drept pentru care fetiJ:aeste despilrJ:itade mama.) ajunge Intr~obiserica. Doar dialogurile romane~ti (semnate de N. Romano. Dida Solomon-Callimachi (Julia).realizata In numai zece zile! -. Lily Socec. va Impiedica un tren cu alcool pe care ni~te contrabandi~ti. pentru el. pentru a porni Intr-un voiaj sideral. Mary Munteanu. G. Storin (dr. unde moare de inima rea. Stroe Atanasiu. (servitoarea. Pe acest "schelet". ne va pregati. Bucuta (In "Filmul romanesc"): "Trenuljantoma ne va ajuta mai cu seama sa ne gandim la filmul a~teptat ~i. cu aceea~i echipa tehnica (imaginea . teapana ~i dreapta Intr-un decor de stele. detectivul american prinde con. Despre finalul propriu-zis llias sa vorbeasca pe un cronicar al vremii.urmat de ceilalJ:i . Paunescu (Brick. premiera bucure~teana a avut loc abia la 21 iulie 1934.n. alcatuit exclusiv din 112 . despre care se vorbe~te ~i Intr-o avancronica din decembrie 1944: "Un film original ca subiect.momentul cand doctorul .trabandi~tii~ispulbera cu acest prilej ~ilegenda garii cu trenul fantoma. Stirling). mai bine dedit altele. Renee Annie (Miss Burns). Cocea) au reprezentat. Tomel Spataru. Marcel Enescu (Price). pe unde fug aeroplane de nori In cautece de heruvimi ~ihordlieli de aparat cinematografic defectuos. sub ameninJ:area revolverului 11oprqte. Acum misterulll pasioneaza din ce In ce mai mult ~ivrea sa-llamureasca pana la capat. montajul . Din distributie au facut parte Annabella (Marie). povestea unei mici servitoare care. Premiera bucurqteana a avut loc la cinematografele "Capitol" ~i "Roxy" In 15 septembrie 1933. Bucure!jti! alcatuit din numere de music-hall cu interpreti danezi ~i suedezi. Lisette Verea (Mary). V. realizeaza filmul Prima dragoste (Marie). iar varianta noastra a avut In distributie pe Tony Bulandra (capitanul Teddy Morrison).0 "concluzie" a opiniilor exprimate la premiera fiind oferita de Em. Banuiala lui prinde de data asta contururi precise.ln cele din uma ea va ajunge servitoare Intr-un bordel. Ar mai fi de amintit. Lila Stanescu. Versiunile magthiara ~i romana s-au turnat aproape simultan (la distanta de cateva zile). n. la picioarele Madonei.

sustine. Dupa luni ~iluni de incordata a~teptare . acelea din primiiani '40. doctorul Ion 1. Atentie. n.Cantacuzino In realizarea filmului: directorul ON. ca durata. 0 comanda a Casei de Economii ~i Consemnatiuni. ca intensitate." Cam aceasta era atmosfera Inaintea premierei din 25 decembrie 1944 (la cinema "Tivoli"). tot ceea ce se 5 113 .viitoarea interpreta felliniana din La Dolce Vita. stau la baza partiturii muzicale. Unul dintre ace~tia a fost energicul director al Oficiului National Cinematografic. exccutate de orchestre suedeze cu renume european (Swend Asmussen Quintett.In care singurele rezultate cinematografice concrete. lasand la 0 parte orice veleitati creatoare. Inainte de toate. unul dintre motivele care I-au apropiat pe regizor de opera lui Caragiale ~i.. a acordat premiul I unui cititor care a dat urmatorul raspuns: sa fie dus sa vada de trei ori filmul Allo. dar care mult mai bine s-ar vedea in film. ferventi adepli ai jazzului. tumata de noi. Tantzi Oprescu ~i . a plasmuit 0 realizare consacrata tineretului de azi ~ifeeriei muzicii modeme. neindoios. Munca la filmul 0 noapte fllrtllnoasa a depa~it. dind se prefigura sfar~itul celui de al doilea razboi mondial. vor admira faimoasa orchestra a lui Kay Evans (. fara comentarii: "Revista «Tot adevarul». tumata pentru tanara ~i foarte frumoasa Nadia Herescu . poveste~te vizual. Erau vremuri de restri~te. Creatorul ~i animatorul filmului Allo. Leo Mathiesen. fara sa ~tie ca vreodata dupa schitele lui vor fi facute filme. "EI povestqte IntampElri Intr-o piesa. Tantzi Mavrodin.0 NOAPTE FURTUNOASA'" Caragiale era scenarist fara sa-~i dea seama ."contagios". In prima parte. Jean Georgescu a reu~it sa descopere "oamenii care sa-l Inteleaga ~i sa-l ajute" de care vorbeau cronicarii timpului. la 1900. primul sau proiect fiind ecranizarea celebrei comedii caragialiene o noaptefllrtllnoasa (scrisese ~iun scenariu In acest sens).C. Nadia Gray -. malagambi~ti! Cele mai populare refrene de jazz american.. Adica un film al malagambi~tilor. In partea a II-a. ~i bobina Nefntelegerea..numere de music-hall. Jean Georgescu I~i va aduce Intotdeauna aminte cll recuno~tinta de rolul esential allui Ion 1. a renuntat la propriul scenariu In favoarea celui scris de regizor (caruia i-a recunoscut cu onestitate superioritatea). care vor lansa compozitii inedite de Eugen Semo. EI. de~i pe timpullui nu exista cinematograf. i-a oferit fara ezitare regia proiectatei ecranizari. pe buna dreptate regizorul Jean Georgescu -. ~i-a propus demararea unei productii cinematografice de fiqiune. care sunt frumoase. Bllcllrqti!" .n. comperul filmului. Peter Rassmusen Sextett. ba mai mult. ).pour la bonne bouche -Jean Ionescu ~iSergiu Malagamba.reu~ind sa puna In mi~carerotite nerodate ale unui mecanism cinematografic Inca greoi. Cantacuzino care. nascocea scenarii. Bllcurqtif. au fost document~'lll publicitar Strangeti bani albi pentrll zite negre. Mircea Botez. la putina vreme dupa Intoarcerea sa din Franta." Acesta este. In primul rand. este scenarist. ba chiar ~i-a asumat rolul dificil al "directorului de produqie" . tumata In Suedia.). apar Mircea ~eptilici. de comedia 0 noaptefurtunoasa. la scurta vreme dupa titularizarea acestui organism etatizat (1938). entuziasmul sau . In "Cortina" se putea citi urmatorul comentariu .. neprielnice initiativelor cinematografice. cum s-a spus . EI. Titi Botez. ing. Dupa premiera? In aprilie 1945.. mtreprinzand 0 ancheta cu titlul «Cum l-ati pedepsi pe Hitler». pentru regizor.

N. Ion Marinescu. Radu Beligan. 114 . scenariul: Jean Georgescu. Jean Moscopol (un armean) . Maria Maximilian (Veta). C. Leontina Ioanid (Tu~a). asistenti machiaj: Aurelia Ionescu. Maximilian.prin "tocmeli telegrafice" . ~t. ~t.Elena Bulandra (mama lui Tache).L. secretar platou: Petrescu: administrator principal: Nello Bucevski. Virgil Stoenescu. Iordanescu Bruno (Nae Ipingescu). regia: Jean Georgescu. nu 0 data. A. Iuliana Syma (0 doamna geloasa). ~i am adaugat ca sunt dispus sa-l angajez ca operator pe ministrul sau. Radu Beligan (Rica Venturiano). Dominikowski. in amanunt. G. arhitectul ~tefan Norris (refugiat din Polonia in momentul invaziei hitleriste ~i devenit ulterior cetatean roman) a implinit cu succes dificila misiune de construire a exterioarelor. Elvira Godeanu (Veta).D. Basturescu (palarii). din mai 1941 . Petre Baleanu. program). Iancu Constantinescu (un batran copist). Octav Petrescu.pana la 12 ianuarie 1942. distributia: AI. Cantacuzino rememoreaza detaliat intregul proces pregatitor. Florica Demion (Zita). genericul filmului 0 noapte furtunoasa. Dembinschi. muzica: Paul Constantinescu. dupa ce . Marinescu (un domn cu cioc). Lucia Anton. a carui angajare nu a fost scutita de peripetii. Caragiale. Baroi (Spiridon). Raftopol (barbati). dar ca nu posedam nici un operator de studio. etalonaj: Nicolae Barbelian. G. imaginea: Gerard Perrin.Opera1iunilepregatitoare au durat aproape opt luni. H. decoruri: arh. ~t. Ionescu). Romald Bulfinsky (Jupan Dumitrache). ~tefan Norris..Perrin l~i definitivase preten1iile (2000 de franci elve1ienipe luna): "Secretarul general respectiv mi-a obiectat di ~i el ~i ministrul au 0 leafa pe jumatate din cea pe care mi-o cere mie operatorul. a~a ca e normal sa-l platim mai bine.Iacuse pana atunci in cinematografia na1ionala. N. montaj: Yvonne Herault. In volumul sau de amintiri. George Demetru (Chiriac).. Productia: O. maestru lumini: Cornel Dumitrescu. asistenti imagine: Ion Cosma. executia costumelor: Suzana Vasilescu (femei).cand filmul a fost inscris in planul de lucru al ON. sunet: ing. Anton Bielusici. Niki Atanasiu (Chiriac). Vasiliu-Birlic (Ipingescu). parerile cititorilor au coincis cu parerile regizorului. Eugenia Zaharia. In trei dintre roluri. ca autor al imaginii a fost ales operatorul elve1ian Gerard Perrin. Victor Cantuniari. grafica. Miluta Gheorghiu (cupletistul I. director de productie: Ion Cantacuzino. Teodoru (gornistul). schite: Aurel Jiquidi (decor. Dar iata cum arata. Cornelia Teodosiu (0 cocheta). Cantacuzino rezolvarea incidentului cu Ministerul de Finante. Ion Stanescu (Tache pantofarul).C. afi~e. I.C. Ion Manu (Rica Venturiano). machiaj: sotii Stuhr. dnd s-a tras "primul tur de manivela". dupa comedia lui I. ofera semnificative amanunte ~iregizorul Jean Georgescu: ca autor al schi1elorde costume ~i decor a fost ales Aurel Jiquidi (al carui album de ilustratii la 0 noaptefurtunoasa raspundea aplicat inten1iilor artistice ale realizatorilor). asistenti de regie: Ionel Iliescu. Ion I. La care i-am raspuns ca avem un numar considerabil de mini~tri ~i secretari generali.. Doina Missir (cantareata Fanelly). Ciprian (Ghita Tarcadau). Lica Radulescu (Dinca binagiul). Giugaru (Jupan Dumitrache). director platou: ~tefan Norris. a~a ca aceste argumente au reu~it sa-l convinga. Noroc ca interlocutorul meu avea simtul umorului. costume. Lulu Nicolau. in studio (dictata de strictul camufIaj impus dupa declararea razboiului). Iordanescu-Bruno. despre care." Stabilirea distributiei a fost una dintre "ecuatiile cele mai complicate" ale perioadei de pregatire. George Marai. dupa cum se vede. Vasiliu Falti (un gardist). Un referendum al revistei "Cortina" a testat preferintele spectatorilor privind interpre1ii principalelor roluri. rezultatul fiind urmatorul: V. Florica Demion (Zita). daca imi garanteaza calitatea fotografiei filmului ~isa-l platesc atat cat cere Perrin. coregrafia: Emil Bobescu. lata cum poveste~te Ion I. Niculescu. . Aurel Munteanu.

intiimplator.in cartea sa monografica intitulata. performanta cu totul meritorie. Jean Georgescu a avut solutii surprinzatoare.in speta. intr-un cadru scenografic de 0 elaborata eterogenitate. cu lavite-n poarta. dadea viata unui personaj abia mentionat in piesa. la National. Din volumul citat al Olteei Vasilescu extrag ~i aceasta descriere plastica a mediului ambiant in care se petrece aqiunea: "Mahalaua Dealului Spirii ni se infati~eaza precum un sat ceva mai rasarit. Elisabeta Lazar (0 spectatoare).George Podanic Pothoscki. dizeurul Jean Moscopol (un armean cu ra~nita). un "microbist" al terenurilor de fotbal. Imbracate elegant. Pe regizor I-a preocupat in mod special infilti~area pe ecran a unei . a comediei 0 noaptefurtunoasa: piesa de debut a marelui scriitor era solid ancorata in epoca. cat ~i in cea a configurarii epocii ~i mediului ambiant. care "triliesc printr-o umanitate ~i printr-un comic ce depa~esc intamplatoarea lor masca. Pentru distributia "neteatrala". 0 fosta glorie a operetei (Leontina Ioanid). o "premiera" pentru acei ani. ca ~i filmul de montaj al regizorului. avea legatura de fond cu actualitatea celei de a opta decade a veacului XIX. despre viziunea modema privitoare la eroii lui Caragiale. cu case ingropate in verdeata. Tarcadau. pe diferite scene bucure~tene: AI." 115 . cu tarele dar ~i cu farmeeul ei. renuntandu-se astfella traditia travestiului. $tefan Vlasici. edificatoare atat din punct de vedere artistic cat ~i din punct de vedere documentar. ajungand sa covar~easca insemnele urbanului. Numai interiorullocuintei lui Jupan Dumitrache ~i Gradina «Iunion» constituie ambiante ora~ene~ti eerte. nostim. Giugaru la Teatrul "Munca ~iLumina". inventive: G. Ciprian. Demetru la "National". regizorul a recurs la vedete in Yoga. Silvan (un spectator). care tocmai interpretase. Un interviu acordat de regizor in perioada filmarilor (public at sub titlul Caragiale pe ecran in "Rapid" din 8 aprilie 1942) vorbe~te explicit despre "novatorismul" conceptiei regizorale.L. pe Richard al III-lea. Un elev de liceu (Ion $tefan Baroi) a fost ales pentru rolullui Spiridon. atat in traditia interpretarii popularelor personaje. Nae Teodoru. rate i~i faceau simtita prezenta. dintre piesa lui 1. N. caini. lui Jean Georgescu ii revine meritul esenpal (~i.felii de viaW'. sculptorul Palti a fost adus in cadru pentru derutarea spectatorului (asemanarea fizica a acestuia cu celebrul actor fiind perfecta).Gion (un spectator). Actorii principalelor roluri jucau. "Lantema cu amintiri" -. Caragiale ~i lumea reala a sfar~itului de veac bucure~tean. la ora respectiva. Probele propriu-zise de filmare cu actori au durat din iunie pana in decembrie 1941 ~i au masurat cam 1800 m de pelicuUi (lungimea unui film de metraj mediu). duo Gigerl . trio Polca Sandu Payer. cu un cupletist din epoca. interpretare orientata anterior pe faga~ul ~arjei ~i al caricaturii. Stroian (a doua sentinela) etc. Ibraileanu vorbeau despre istoricitatea dramaturgiei caragialiene ~i. ie~eanul Miluta Gheorghiu se identifica.. gaini. Dupa cum subliniaza Olteea Vasilescu . Maria Polivoi. a fost cooptat in "garda civica". C. fratele lui Birlic. un cunoscut actor de revista (Lica Radulescu). G.. G. Regizorul Jean Georgescu ~i-a axat demersul cinematografic tocmai pe aceasta relatie stransa dintre text ~i context.1.din pacate. Florica Demion la "Alhambra" iar Maria Maximilian intr-o trupa de cartier. dupa 0 moda pariziana decalata voit cu doi ani. prea putin recunoscut). Angelescu (prima sentinela). Lovinescu.. de a fi operat 0 fundamentala schimbare de optica. data fiind vitregia ~tiuta a conditiilor de turnare). Perieteanu (~eful de post). cu zarzavaturi cultivate-n fundul faimosului maidan allui Bursuc ~i eu coeo~i cantand triumfatori in zorii zilei. Anny Pater. critici literari ca E. Zita ~iRica) se mi~ca dezinvolt." Deloc . personajele (~iindeosebi Veta. Vestigii ale ruralului se ivesc de pretutindeni (0 intreaga fauna alcatuita din cai. Radu Beligan ~iIordanescu Bruno la "Sarindar".

semnata de Ion Cantacuzino . urmarirea pe schele s-a realizat prin planuri fragmentate. cu un filtru puternic s-au filmat. a Zitei ~iVetei. ca-n piesa. binagiul. fie cand se avanta nesabuit pe schele. aqiunea extinzandu-se pe parcursul a trei zile ~i trei nopti. Valentin Silvestru (in "Elemente de caragialeologie". in rest. etc. un teritoriu al a~teptarii anxioase ~i al mistificarii enorme. 0 panda a lui Rica a fost turnata pe un maidan de pe Calea Vacare~ti. fara sa-~i dea seama ca Veta. pag.Filmullui Jean Georgescu parase~te cei trei pereti ai scenei. unClese afla casa lui Jupan Dumitrache. panda lui Rica dupa Zita. Curtea casei lui Jupan Dumitrache. poarta marca stilistica a unei puternice personalitati regizorale. cu peceti inconfundabile. bazandu-se pe valoarea imaginii. Atmosfera filmului. negustor cu stare ~i capitan in "garda civica". noaptea caragialiana devine pe ecran cu adev!lrat"nelini~tita. bazat pe valoarea dialogului ~i pe convergenta aqiunilor in spatiul restrans al scenei. cu 0 mare libertate de mi~care a aparatului. urmarirea pe schele etc. Initial.ramasa azi "piesa de muzeu" .cu gardul pe care Dinca. Jupan Dumitrache. aparitia cainilor s-a redus la planul static al unui catel. fie cand traverseaza maidanul. Cu toate acestea. astfel. chiar ~igxactina"Union". e iubita omului sau de incredere. toate peripetiile urmaririi de catre Rica Venturiano a lui Jupan Dumitrache. toate. ba chiar potentata (prin detalii vizuale). determinata de diferenta organica a genurilor.tumultoasa. Puteau fi reconstituite. au fost filmate in studio. ~i a~a mai departe: personajele caragialiene sunt la locullor. personajele evadeaza in spatiu. fie dind se strecoara in dormitorul Vetei. schelele cu butoiul de var. cinematograful . bantuita de spaime reci ~ivedenii hazlii. secvente nocturne (in fata vechii porti a Arsenalului Armatei). incercarile lui Chiriac ~iale lui Dumitrache de a-I "prinde la mijloc pe bagabont".se specifica faptul ca regizorul avea de rezolvat doua probleme principale: prima (care se pune in generalla adaptarea pentru ecran a unor piese de teatru). provocand clasica incurcatura -. Din motivele aratate (vremea de razboi).dimpotriva. fiecare in parte ~i toate la un loco Filmul recurge la 0 noua ordonare a evenimentelor narate. ziua. e om "cu ambit" ~i tine moqi~ la "onoarea sa de familist"." Umbre amenintatoare insotesc permanent aparitiile "studintelui in drept". s-a spus. peste ani. toate celelalte scene de exterior (inclusiv "rondul" lui Jupan Dumitrache) au fost realizate in studioul de 18/11 metri care a gazduit "exterioarele". arhivar ~ipublicist Rica Venturiano. Tentativa prinderii lui Rica Venturiano a ramas. care are un stil foarte original de lectura a ziarului sau preferat. teatrul fiind eminamente discursiv. piesa dobandqte nu numai dimensiuni spatiale ci se dilata ~i in timp. povestita. savoarea originara. respira "aerul pur al marilor spatii". determinata de viziunea cinematografica. "Hiiatul drumului" de catre cainii maiorului. fatada tribunalului. cu depozitul de lemne al "chiristigeriei". de unde iese familia Tarcadau dupa divoqul Zitei. "ru~inoasa" cum 0 ~tie. gelosul ~i impulsivul tejghetar Chiriaco Amicul politic al seninului ~iincrezatorului incornorat este ipistatul Ipingescu. fie cand compune ilustra sa scrisoare de amor cu "angel radios" . cuprinzand intreg cartierul din Dealul Spirii. aceasta macheta . 222).nu s-a utilizat. printr-un adevarat "tur de foqa". Cum avea sa scrie. Personajele lui Caragiale i~i pastreaza nealterata. fatada casei . "Vocea Patriotului Nationale". a~eaza gre~it numarul 9. Ecranizata.construirea unui vast decor exterior. intervalul necesar pentru ca personajele comediei ~iqui-pro-quo-urile intrigii sa fie valorificate cu eficienta estetica. Noapteafurtunoasa. pe dinamismul aqiunii ~ipe valoarea simultana a tuturor 116 . In prezentarea din bro~ura lansata la premiera. unde combate junele studinte in drept. ai "odaii de mahala cu mobile de lemn ~ipaie". regizorul Jean Georgescu convenise cu arhitectul ~tefan Norris.

acesta a ingaduit scenaristului sa ne arate tot ceea ce scena reducea la un «sa vezi cum a fost. Au urmat alte pauze. Caci nici un cuvant din tot dialogul filmului nu este strain lui Caragiale. filmarile au fost reluate dupa mai bine de doua luni. ci 0 «intamplare bucure~teana» de acum 70 de ani. ». reluate la inceputullunii august. Ecoulintamplarilor celor mai importante apare doar in povestirile personajelor. ea constituie unul din elementele care. ne-am impus aceasta obligatie. nu a fost omis. la cinematografui "Aro". in sfar~it.0 noapte fiiTtunoasit atinge un maxim de rigurozitate (.. Cat prive~te problema transpunerii dificile a dialogului lui Caragiale pe ecran. cine recite~te textul comediei din acest punct de vedere i~i da seama ca esentialul nu e pe scena. Intrerupte din pricina plecarii intr-un tumeu teatral a Iui AI. sa evadeze dintre cei patru pereti ai camerei conjugale ~i sa dea actiunii un inceput. filmarile au fost realizate pe parcursul a 81 de zile (turnare efectiva). 9/1985. la 26 mai. Atunci dnd el nu e din Noaptea furtunoasit. Din punct de vedere al adaptarii cinematografice. a tuturor . astfel toate intamplarile de la "Union". pe care arta dialogurilor lui Caragiale ~tie s-o acopere. ci cel mult a~ezat in aHa ordine. in revista "Cinema" . atat de pregnant ~i de caracteristic. e nascuta din faptul ca dialogul sau. cuno~tinta dintre Rica ~i Ipingescu care permite solutia din final. prin cadre ingenios construite ~i insailate rece. E cel mai stralucit exemplu de libera ~ifidela in acela~i timp adaptare a unui text clasic. povestirea limpede. a patruns adanc in con~tiinta publicului.. astfel urmarirea lui Dumitrache ~i a celor doua cucoane de catre Rica. nr. dificultati care ~i-au gasit solutionarea (uneori datorita binevoitorului concurs alinsu~i textului originar). 0 gradatie ~iun final. particulara operei lui Caragiale. . directorul de productie gase~te. lucid ~i in acela~i timp degajand 0 in~elatoare senzatie de improvizatie ca Ia multi alti mari arti~ti." Peste ani. Dupa cum nimic din ceea ce este esential ~itrecut in con~tiinta noastra. 0 noapte furtunoasit nu are doar meritui de a fi cea mai perfecta transpunere dupa Caragiale." Prevazute a dura 35 de zile. de fapt. prezinta in acest film cel mai mare interes. Filmul a fost incheiat Ia sfar~itullunii ianuarie 1943. conforma cu gradatia logica a actiunii. capatand "rost de caracterizare a unor psihologii ~ivaloare de proverb". presarate cu nenumarate episoade in care nu se mai oglinde~te numai 0 mica furtuna de 0 noapte in casa lui Jupan Dumitrache. in iulie (dnd a sosit la Bucure~ti echipa italiana a filmului Odessa In flacari ~i.posibilitatilor unei raspandiri in spaj:iu~itimp. cea de a doua problema. fire~te. conform contractului de colaborare. in iunie (din pricina defectarii aparatului de luat vederi). ci este sigur ecranizarea cea mai desavar~ita facuta pana azi in cinematografia noastra. Jocul actorilor perfect condus. )..din textui comediei. pentru ca astfel nimeni sa nu poata spune ca a fost tradat spiritullui Caragiale prin colaborarea impura a unui text strain. Oridt a fost de grea incercarea. Din punct de vedere teatral. cand s-a tras "ultimul tur de manivela". In respectivul comentariu.dificultati specifice pentru libera adaptare pe ecran. Prima perioada de filmare a durat de la 12 ianuarie la 19 martie 1942.. care e punctul de plecare al intregii actiuni. este Iuat din gura altui erou al aceluia~i autor. fara a mai vorbi de toate peripetiile urmaririi pe schele. i s-a acordat asistenta tehnica). lulian Mihu va scrie: . 117 . din punct de vedere pur artistic. Giugaru. ci in culise. dar premiera sa de gala. luarile de vederi au fost terminate Ia 29 august 1942. "cheia" conceptiei regizorale: "De fapt. Astfel divortul Zitei. acest exces de povestire e 0 gre~eala. la care s-au adaugat repetatele intreruperi ale perioadei de filmare. De aiel. proaspat renovat. In acela~i program a fost prezentat ~i documentarullui Ion Cantacuzino Castelul Pele:j. astfel. a avut loc la 22 martie 1943.

de doua ori. de pilda. Coca Farago in "Universulliterar"."destula lume buna". cateva fragmente din eseul (laudativ ~i critic toto data) semnat de Mircea ~eptilici sub titlul . Calita(1 ale filmului sunt mentionate ill diferite alte cronici (Sorin Carnabelill "Timpul". Filmullui Jean Georgescu.) ~i . date filmografice. patima lacrimogena a Vetei. subsecretar la Propaganda. un ziar. in fruntea ecranizarilor caragialiene. dar. cu insu~iri de specificitate ie~ite din comun. "arma" regizorului fiind alta. De~i au trecut atatia ani ~i atatea decenii de la premiera (sau .Zita. filmul a fost. La sfar~itul spectacolului a rulat un reportaj al premierei (cu sosirea invitatilor. Aparitia unui film ca acesta. Vent. reportaj developat ~i copiat la Mogo~oaia de catre tehnicienii Oficiului National Cinematografic ~i aduse la "Aro" in rastimp de 0 ora ~i jumatate: publicul din saUi se regasea pe ecran. Dar cronicile au fost "cuminti". a~a cum pies a fusese un "deschizator de drum" ill materie de reprezentatii prilejuite de opera ilustrului dramaturg. nedetronata. prefectul politiei Capitalei etc.! Dupa august '44.. aspecte din saUi surprinse inainte de inceperea proiectiei). departe de importanta evenimentului cultural trait. dar laudabila initiativa s-a soldat ~i cu ireversibile pierderi de pelicula: din exces de zel ~i dintr-o falsa pudoare s-au taiat din film (direct din negativ!) cateva secvente . filmul a deranjat mai putin decat piesa. chiar atunci cand au fost laudative. Dar nu este deloc ingaduitor cu "persoanele" vizate de dramaturg. -. ci chiar "Vocea Patriotului Nationale". 0 constanta ~i subtila deta~are ironica.. dupa impacarea cu Chiriac etc..0 noapte furtunoasa . Ion Biberi in "Kalende"). "In cadrul comemorarii a 30 de ani de la moartea lui Caragiale. deranjate in special de atacurile deschise impotriva unei "brave institutii" cum era "garda civica". care nu iarta credulitatea Jupanului Dumitrache. date de productie. intr-un cochet jupon. Mircea ~eptilici in "Bis". este lipsit de duritati.precum ~i numele directorului de productie. insa.L. iar din generic au fost eliminate (nu cadrau cu epoca!) numele colaboratorilor straini operatorul ~i monteurul . un succes de public evident. Premiera absoluta (18 ianuarie 1879) inregistrase. impecabile fotografii) ~i. fanfaronada politicianista a lui Rica Venturiano.Spectacolul de gaUi a avut 0 nota preponderent mondena. cu patina de epoca (totul este "de atunci" ~i "de acolo" in evocarea cinematografica). Comentariile mi se par de prisos.. povestind Tu~ei cum a petrecut la "lunion".adica fundamentele caracterologice ale "grupului de familie in interior" desenat de dramaturg. Nu a fost reluat pe ecrane decat in 1952 . de vitriolul unor montari scenice mai recente. in randul publicului s-au aflat cateva persoane oficiale (profesorul AI. Caragiale -. 0 noutate in materie de publicitate au constituit-o reclamele tiparite: trei afi~e color (facute dupa schitele lui Aurel Jiquidi). Veta. nu unul oarecare. superficialitatea Zitei . e drept. productie de care nu putem fi decat mandri" scria Corilin in "Cortina" (27 martie 1943). respins de cenzura (a doua oara in iunie 1945). tocmai de aceea!). 0 substantial a bro~ura (continand prezentar~a filmului. a fost destul de palid receptata.cu prilejul sarbatoririi centenarului I. Intr-un anume fel. ziarul citit cu evlavie de lpingescu se afla in mainile tuturor ~i avea un articol de fond semnat tocmai de R. Noapteafurtunoasa ramane. Petre Dragoescu in "Ramuri". spectacolul a fost retras de pe afi~ele "Nationalului" bucure~tean: intransigenta tanarului dramaturg lezase spiritele mic-burgheze. regizorul Jean Georgescu a reu~it sa realizeze 0 productie romaneasca.. s-a repetat istoria inceputurilor scenice ale piesei 0 noaptefurtunoasa. de recenzentii vremii.cum scriau ziarele . dupa doua reprezentatii. autoritatea obtuza a lui Chiriac. Din acest unghi de vedere. Spre surprinderea publicului. Marcu.un fel de 118 . lata.

.oamenii s-au convins de marele. Marturisesc ca ma apuca groaza cand ma gandesc de cate incapa!anari ~iindaratnicii s-au lovit ~i de cate argumentari ~ipeti!ii au avut nevoie cei doi realizatori ai produc!iei: Ion Cantacuzino. care-i da astazi lumina. La 0 analiza mai atenta se va vedea ca in film n-a mai ramas nimic din satira lui Caragiale. de regizorul Sica Alexandrescu Cintr-ocronica la filmul. 0 gluma in cel mai bun caz. este yorba de grave acuzatii. imensul aport artistic ~icomercial al acestei unelte modeme care este cinematograful. Cantacuzino. intr-un comentariu intitulat "Oricat"." Am ales aceste fragmente din doua motive: intai.. Se rastoama . ).lucrul este privit cu neincredere ~i tumarea unui film insearnna . n-a trait.. 14 aprilie 1943): "Peste urbea lui Bucur. peste oameni... prigoana ~i bel~ug pentru cei ce-l adulau C . mancat. multi ~i grei. Opera lui Caragiale nu se preteaza la haina cinematografica.Texte de supravieruire" 119 .din cand in cand . lucrurile incep «de la inceput». directorul de productie ~i Jean Georgescu. Sica Alexandrescu ridica 0 problema "de principiu".. 0 experien!a. Datorim numai acestor imprejurari a putut ajunge omul nostru la realizarea uneia din operele lui Caragiale.... gazduind in paginile sale cateva articole calomniatoare la adresa acestuia. contaminat in "era noua inceputa" de morbul invidiei proletare. Personal m-am intrebat intotdeauna de ce toate filmele romanqti poarta mereu acela~i titlu: «primul film romanesc».aiurea . pentru care s-au cheltuit bani grei pe vremea ceia. Afacerea Protar de Haralambie Boro~ din revista "Film. insa.toate nereu~ite. Unul dintre denigratorii lui Jean Georgescu a fost chiar regizorul Jean Mihail. aduse filmului 0 noapte furtunoastt: "Un film care a redus opera lui Caragiale la un vodevil plin de intamplari nesemnificative . decM cinematograf. ).opera de pionierat ~ide curaj. raporturile vinovate care au stat la baza regimului trecut: forta executiva in slujba exploatatorului. pe care nu-l va lncredin!a. scenaristul ~i regizorul filmului C . Au dreptate insa producatorii sa-~iintituleze astfel munca.." Almdam. doi ani mai tarziu. se schimba fa!a lucrurilor ~i se intorc pe dos idei.. nr.cronica pe margine a filmului" C"Bis".. n-a facut altceva ~in-a gandit. Jean Mihail scria: "Regimul legionaro-antonescian venise cu intreg cortegiul sau de ura de rasa. adevarat gropar!" C"Bis". s-a sudat perfect alta mare pasiune de cinematograf: aceea a regizorului Jean Georgescu. tiparului la vremea respectiva. 1 iulie 1945). cu fiecare film nou." Regizorul Jean Georgescu avea sa raspunda la acuza!iile aduse. ani ~i ani de zile. in al doilea rand pentru ca aceea~i publicatie.inca .. fapte ~ievenimente trec ani." Ru~inoase mi se par ~i atacurile lansate. peste ani. . 4/1956).insa . Langa puterea organizatoare a d-Iui 1. In sprijinul acestei idei vin filmele dupa Caragiale .totu~i . pentru ca discutia depa~e~tecadrul filmului ~i abordeaza probleme de ordin general ale productiei na!ionale C~i privitoare la principalii realizatori). s-a consumat 0 caru!a de pelicula ~i s-a lucrat aproape un an. toata lumea fiind obligata sa suporte nabadaile unui personagiu care niciodata nu ~tia ce vrea. . Realizarea de astazi ilustreaza perfect toata pasiunea care a fost pusa in slujba ei.. n-a vorbit ~in-a . pentru ca de fiecare data. ~i cinematograful romanesc continua .sa fie un act de nebunie.medicinei ~iliteraturii. 0 aventura.. la noi . in cheie ideologica.intr-un interviu acordat revistei "Contemporanul". In articolul "Da. «Directorul de produqie» de astazi are dreptul sa zambeasca mul!mnit amintirii studentului de alta data care tragea chiulul . Textul a aparut in volumul postum "Jean Georgescu . "Sa adaugi la Caragiale e ca ~icum ai tuma intr-o damigeana de Cotnar 0 singura picatura de gaz . sentimente ~i atitudini.. care dupa 0 indelungata practica facuta in Franta. Peste tot . i~i va schimba total atitudinea fa!a de regizorul Jean Georgescu. pentru a se ascunde in intunericul cinematografului.

neindoielnic. Caragiale va ramane un "orizont" permanent.. cu sau fara agrementul dv. de~i am vrut. stadiul tehnic al cinematografiei nationale. nervoasa: filmul comporta momente culminante. Nu puteti sa daramati dupa bunul dv.ca sa merg la sigur. scrisa de Ion Biberi in "Kalende" (august/septembrie 1943): "Socotesc 0 datorie de ctirturar sa scriu despre acest Banuim greutatile Intampinate de toti film ~i sa-l a~ez printre marile reu~ite artistice cei ce au lucrat la Infaptuirea filmului ~i indeosebi de 1. "Regret ca n-am facut 0 «integral a Caragiale» . peste ani. (Oricat!)". Dl. Filmul se prezinta rotund. Regizorul nu s-a bizuit pe mul!imea ideilor ~i bogatia invenJ:iei (oo. viziunea generala a cadrului ~iluarea aminte pentru accesoriu. cu a structura polifonica. dadea multa «culoare» de epodi.. cu rigorile lui. dozand ~arja. spiritullui Caragiale gandit ~iexprimat de 0 con~tiinta artistica actuala: totulinfati~eaza un crampei de viata. a fost vizionat de tovara~i cu 0 conceptie politica mult prea ridicata. Razboiul. Pentru a nu ramane cu un gust amar dupa nefericitele mobiluri ale acestei polemici.. Am prilejul acum. 0 noapte fitrtunoasa e 0 bucata bogata in prelungiri. un regizor care se impune prin bogatia ~iingeniozitatea resurselor.ca n-am reu~it sa fac 0 scena cu Zita venind acasa in tramcar.scria. Dar toate aceste dificultati au fost Invinse. adevarul costumelor sau puterea sugestiva a atmosferei? Reprezentatia teatrala de la teatm] de vara «Union» este 0 realitate artistica de un humor ~i de un relief cu totu] remarcabile. ar fi conferit un plus de savoare naratiunii. ci orchestrata savant. acest film 0 noapte furtunoasa Ii stoarce venin tovara~ului . grija pentru amanuntele semnificative. gradatia nu e treptata. accelerari bru~te. sugestiv. ). cu toate reticentele criticii. scenaristul. Aflati ca acest film.. Cu toate renuntarile. Am sa-l ating la «politic» .). regizorul. plac tot ce nu va convine." Sunt foarte de inteles regretele cineastului: el a renuntat la secvente dragi care. Nu este Insa 0 desfa~urare rectilinie. incetiniri." Pentru Jean Georgescu. poezia ~i umorul. onorabile critic: cititorul a zambit. atata tot. Am avut mereu impresia unei imbinari a fanteziei creatoare cu grija pentru adevar ~i detaliu. Conditiile in care filmul a fost lucrat nu i-au permis regizorului sa-~i materializeze toate intentiile artistice. in Caragiale. EIImbina fericit indrazneala imaginatiei ~isupunerea la obiect. "Cel mai mult regret spunea 0 data regizorul . au redus simtitor "zborul" imaginativ al cineastului. peste precizia detaliului. un film precum 0 noapte furtunoasa pune mare pret pe micile povestiri din "culisele" piesei. ca sa mai fie utila interventia dv. Filmul 0 noapte furtunoasa ramane o opera de arta. iata ~i un fragment elocvent din cea mai pertinenta (mai serioasa ~i mai intelectuala) cronica la 0 noapte furtunoasa. precizia documentara cu fantezia. de aproape cincisprezece ani. Mai ales ca aveam cu cine. N-ati facut nimic cu asta. rapida. am sa ma iau de el. inainte de a intra din nou in circulatie. Cum s-o fac in conditiile drastice ale camuflajului? N-am avut parte niciodata sa filmez un tramvai cu cai. pauze. Georgescu. Revin la punctul de plecare al acestui capitol: Jean Georgescu a simtit.. Dar cum am putea trece peste viziunea de ansamblu a filmului. Iar In ce prive~te continutul politic mi-e teama ca sunteti eronat sau faceti demagogie. divertismente. Preiau un fragment din dispunsul regizorului Jean Georgescu adresat regizorului Sica Alexandrescu: "Carevasazica. 0 generaJ:ienemaipomenita de actori". pregatite printr-o decupare dintre cele mai abile. de adevar omenesc. de cadenta ~i succesiunea scenelor. Adica de subsemnatul. . De aceea. 120 . ~i-a zis. Am fost cu deosebire impresionat de ritmul acestei desfa~urari. pe de alta parte. 0 noaptefurC . din a caror acumulare se desprinde exactitudinea descriptiei ~iiradierea directa a vietii. pe de 0 parte. cu variatii de ritm.(antologat de Viorel Domenico). Georgescu ~tie sa «povesteasca».

in aceste conditii. Evenimentele social-politice ~i cursul razboiului aveau sa perturbe insa. Se vede treaba ca e ceva de capul nostru. Sa vezi ~i sa nu crezi ce scrie Jean Mihail (in "Filmul romanesc de altadata". 0 dozare echilibrata a scenelor cornice ~i a celor lirice. Jean Georgescu i~i intampina spectatorii cu 0 noua comedie cinematografica. Cum am arnintit. multe ~i nenumarate au fost greutatile acestui film. dadeau filmului un ritm sustinut ~i faceau din el 0 realizare foarte armonioasa. Ion Cantacuzino relateaza amanuntit. de bombardamente aeriene. De-ale vietii valuri! Efectiv. Visul unei nop(i de iarnCi a avut 0 poveste foarte zbuciumata. ~i va continua sa fie. 16 martie 1946): "Am avut cu acest film atatea greutati. ca ~i in comedia clasica 0 noapte . "Cinema". singurele infaptuiri concrete ramanand filmul pierdut allui Ion Sava Escadrila alba (despre care am vorbit altundeva) ~i Visul unei nopti de iarna de Jean Georgescu (ecranizarea unei piese de Tudor Mu~atescu). precum ~iconstruirea cu capital rnixt a unor studiouri ~isali de cinema.C. in volumul sau de memorii "IntaIniri cu cinematograful". eu am uitat ~irul subiectului ~i am pierdut linia conducatoare. Indraznesc sa afirm ca noi suntem ni~te eroi ~inici un regizor sau actor strain n-ar fi putut face in conditiile acestea un film.. ~iin aceasta comedie moderna. cu 0 pelicula ce "nu se mai terrnina". Cauta ~i fa altele la fel. In genuri deosebite. hitleri~tii au ocupat nordul Italiei. "Cineromit"-ul. Actorii s-au schimbat oarecum la figura ~ila infati~are. un montaj alert." "Societatea Cinematografica Romano-Italiana" (Cineromit) se infiintase in ianuarie 1943.N. Scopurile societatii vizau turn area unor filme romanqti in coparticipare cu case producatoare straine. tonalitatea vorbei etc. proiectele prelirninare ale societatii. atribuindu-i regizorului tot felul de pacate. violenta campanie de presa orchestrata de periodicul cultural "Bis" 11numea pe Jean Georgescu "un gropar al filmului romanesc" care "blocheaza" studioul a. evacueaza pelicula. Multe din costume s-au pierdut. a fost nevoit sa renunte 121 . "lunga poveste a intemeierii" acestei societati rnixte. pentru unii. un "staIp de bolta" al cinematografului romanesc.Jean Georgescu dovedise. Am reinceput peste un an.tunoasa a fost. Fuga. a carei perrniera a avut loc in primavara lui 1946. imaginabile ~i neimaginabile. Din pelicula 0 parte s-a pierdut. eveniment care a dus la ruperea legaturilor cu Roma. Chiar daca. plina de poezie. de asemenea.r~it.furtunoasa. a ~lefuit cristaluL incredintandu-l ca atare posteritatii. timpul a a~ezat lucrurile in matca lor fireasca. a deosebita siguranta in convergenta efectelor. Jean Georgescu izbutise cu aceste filme doua reu~ite deopotriva de valoroase. 228): . pag. Am fost intrerupt putin dupa incepere. Multe. costumele etc. faptul n-a fost evident la data prernierei. incat astazi cand e gata sunt confuz. TRANZITIA POSTBELICA Dupa cei "trei ani fatidici" de la filmul precedent. evocata chiar de regizor (In "Spovedania unui regizor". alta s-a alterat. aceea~i capacitate de a crea o atmosfera autentica ~i de a caracteriza tipuri vii. Tocmai cand acest din urma film intrase in pregatiri (In octombrie 1943). ViSld unei nopti de iarna (dupa piesa cu titlu omonim a lui Tudor Mu~atescu). cel mai important eveniment cinematografic al perioadei noastre de referinta." De necrezut. daca totu~i I-am dus la bun sf§. dar adevarat! Cu nici un an inainte.

in special prin diversificarea locurilor "de joc" .la echipamentul cinematografic preconizat. micul studio al ON. Abia catre sfaqitul primaverii lui 1945 (gratie unui credit obtinut cu greu). Puica Gradinaru.preia tonul "mu~atismelor" din piesa omonima (creata pe scena de George Vraca ~iLeny Caler). Victor Cantuniari. directorul de productie Ion Cantacuzino.limitate in piesa 1a doua interioare -. au dezorganizat complet viata Capitalei. monteuza Lucia Anton (ghidata de regizor). Vasiliu-Falti (un sergent de strada). a fost. filmul patrunzand in magazinul de bijuterii "Mon bijou". in acei ani de tranzitie 122 . La baza distributiei au stat absolvente ale ~colii de cinematografie condusa de Jean Georgescu ~i D.. obsesia "primului film romanesc".~imeritorie ca valoare artistica" . Carmen Emel.. Critica. Dem. Scenariul . dupa avariile grave suferite in timpul bombardamentelor germane din 24-26 august 1944 -. 8 martie 1946). revine in actualitate.C. Inca 0 data. oricum. nu lipsita de umor ~ilirism. George Marai. despre care vorbea la un moment dat ~i Mircea ~eptilici. Dar fiindca este un film romanesc.scris de Jean Georgescu .renovat. Adina Panoiu (0 invitata la Revelion). care . inginerii de sunet Anton Bielusici. printre care ~i interpreta pr~ncipalului rol feminin. cu actori ~itehnicieni indigeni ~i comparandu-l eu produqiile din trecut. sora Mariei). din 4 aprilie. dupa armistitiul din august '44. Regizorul a recurs ~ila colaboratorii din filmul anterior: operatorul Gerard Perrin. Inceput la 14 februarie 1944. 0 perioada teribil de incerta (cum sunt toate "tranzitiile"). filmul va fi din nou intrerupt. Visul unei nopti de iarna s-a umit din nou. Melodrama sentimentala.evident pentru posibilitatile noastre . Ana Colda (Maria). "impartita": Lazar Cassvan a vorbit despre 0 "realizare remarcabila ca tehnica . Gherase Dendrino (Manole. N. Suchianu. in 2 martie. dupa nici doua luni. scenograful ~tefan Norris.a carui turnare s-a incheiat prin septembrie . Gogu Niculescu (un comisar de politie). despre care am vazut ca s-a vorbit la fiecare "nou inceput" (~i au fost atatea!) al cinematografiei nationale. la cinematograful "Excelsior" . Maria Filotti (Natalia.deruleaza povestea unei vanzatoare dintr-un magazin de bijuterii. Mi~u Fotino (Gogu. mama ei). totu~i. practic. inceteaza campania impotriva regizorului) trage 0 concluzie impaciuitorista: "Cu subtitluri ~i cu actori straini desigur ca Visul unei nopti de iarna ar fi fost un film de serie mediocru. cum spuneam.. despre "mai mult decat un pas inainte pe taramul filmului romanesc" ("Cinema". la "Luxor".exprimandu-~i rezerve serioase . flanand pe straduta din fata lui. simultan. tatal ei). Premiera. care gazduise chiristigeria lui Jupan Dumitrache. Sanda Simona (Elvira). Alaturi de ea. asistentul de imagine Ion Cosma. Manea).pleaca de la premisa ca "e pacat de banii ~ide nervii no~tri. Rodica Teodorescu (vanzatoare la "Mon bijou"). Psata (patronu1 magazinului "Mon bijou"). Motoc (Bebe Cristian). a inceput. 16-31 martie 1946). Virgil Stoenescu . feciorul scriitorului). cu care are ~ansa sa se intalneasca ~i apoi sa se casatoreasca (dupa spulberarea unor mal-entendu-uri). Demetru (scriitorul Alex. Robert Moisescu (in saptamanalul "Bis". Doina Florentina (Tanta. cand bombardamentele nea~teptate ale aviatiei anglo-americane. putem afirma di Visul unei nopti de iarna e cea mai onorabila incercare din cate s-au facut la noi" (10 martie 1946). cand rezultatele sunt mediocre" ("Cortina". Dupa evacuare. a avut loc ill primavara lui 1946. iata. Filmul romanesc. favorabila ill ansamblu. ajungand intr-un cabaret in care se serbeaza Revelionul.l. nu numai pentru cinematografie ci pentru toate sferele vietii social-politice ~i culturale. ~i. Radu Beligan (Milica Dumitrescu). filmul . indragostita in taina de un scriitor in Yoga. G. asistentul de regie Ion Marinescu. in distributie. incercand totodata o "cinematografizare" a intrigii. doar compozitorul a fost altul: Nicolae Kirculescu.

Dragnea (Baba Cloanta).a. dar a fost mult mai diu dupa ce s-a ~tiut! -. Gractina lcoanei. Basceanu (Patlagica). Constantin Barbulescu. Aurel Rogalski.~i pe Marin lorda. a filmat cateva saptamani In Gractina Botanica. Incheia o etapa.. Covaliu (un sfetnic). Parcul Herastrau. Constantin Boboc (sprijinit de operatorul Eftimie Vasilescu) . Mircea Lupu (Oche~el copil). terminate ale "tranzitiei postbelice" s-a numarat Furtul de LaArizona de Mircea Botez (care este ~i co-scenarist. Celelalte tentative cinematografice din epoca au fost mult mai indecise din punct de vedere artistic.-' Inca nu se ~tia prea bine spre ce. "mitteleuropeana". Marin lorda a Inceput turn area In vara anului 1945. satul Pantelimon. se pare. Nicicea de a doua tentativa . In care apareau Romald Bulfinschi. Liliana Blaga. Irina Rachiteanu. bazata pe confuzia dintre un spargator de clasa internationala ("a Lamaniere d' Arsene Lupin") ~iun avocat onest ~inaiv. Gradina Ci~migiu. Jucau In film Al Giovanni (detectivul Cenu~e). Virginia Weber. ca factura . Mihai Popescu (Busuioc). actiunea petrecandu-se In lumea localurilor de noapte (un titlu "de lucru" al peliculei fiind chiar 0 seara Lacabaret).ajuns In faza de sonorizare . Padurea Andronache. Petre Gheorghe (al treilea pitic) . I. Apareau. Dody Caian (Zana) ~. Numerele de cabaret ale acestei productii "Balkan-Film" Bucurqti s-au filmat la Budapesta.F. dar filmul. dar.N. a fost scris Intr-o noapte de Victor Ion Popa): Focuri sub zapada. Printre filmele . Gheorghe Gama (primul pitic). aerisit.Tony Zaharian (Ochqel ~i Balaior adolescenti). Costin Dodu (avocatul ~i spargatorul). In acest basm cinematografic despre care aflam amanunte Intr-o dactilograma a autorului aflata la A.nu s-a pastrat. dintr-o revista a epocii ("Spectator". Grazziela Ractulescu. la Arhiva Nationala de Filme.pornita la Indemnurile aceluia~i producator. din punct de vedere profesional. loan Posea (bunicul). uItimul film turnat de Jean Georgescu In "epoca veche". Scenariul pornea de la piesa "Oche~el ~iBalaior" (0 dramatizare a povestirii "Drumurile vietii" din volumul "Pove~tile unchiului meu" de Marin lorda) ~i apartinea regizorului. "de camera" ~i. 16 septembrie 1945) aflam ca este yorba despre o intriga cu qui-pro-quo-uri. ~tefan lordanescu. Arpad (alt sfetnic).. Pasculescu (al doilea pitic) . Padurea Baneasa. Lica Ractulescu. regizorul a filcut un film ata~ant. 1966) . Filmul . Doua filme I-au preocupat .cum s-a zis -. a fost. Ovid Teodorescu.filmul a fost abandonat (din pricina unui conflict financiar intervenit Intre cei doi promotori ai filmului.In prima jumatate a deceniului al cincilea . Calin Botnarescu. Cezar Rovintescu. alert. Parcul Libertatii. Practic. Zephy AI~ec (agentul lanot). 123 . dar . Constantin Bondoc ~i Eftimie Vasilescu). Samy Wassman (Balaior copil) .devenit producator . Valentin Gustav. placut. Marin lorda Incearca sa realizeze un film de aventuri (al carui scenariu. Dan Demetrescu. Se poate considera ca VisuL unei nop(i de iarna. 0 copie de lucru a peliculei . Letitia Laurentia.Constantin Boboc.lnca din 1941. era yorba despre 0 farsa politisto-muzicala. Parcul loanid. Impreuna cu Jean Georgescu). la propunerea operatorului Eftimie Vasilescu ~ia fotografului ploie~tean .10 acte -.care a avut premiera la cinematograful "Scala" In 10 august 1946 . ("Cate ceva despre activitatea mea cinematografica". Victor Antonescu. Gheorghe Damian.n-a fost mai norocoasa. dezlegarea misterelor revenindu-i detectivului Cenu~e ~i asistentului sau lanot. a ramas In istoria proiectelor nefinalizate din cinematografia noastra. D. satul Afumati. Se pastreaza ~i azi. un film reprezentativ pentru posibilitatile reale ale filmului romanesc (~i ale celui mai temeinic regizor de care dispunea ecranul nationalla mijlocul deceniului al cincilea): dintr-o comedie sentimentala.

~i studentul in ~tiinte Mircea se cunosc (a~a.Film". Dumitru Radulescu.sunetul. Din acela~i an dateaza scurtmetrajul Floarea reginei de Paul Calinescu. Furtul de la Arizona n-a lasat decat urme slabe. Ioana Calinescu (Baba Cloanta). ~i 0 rape~te. ~ielindragostit de filmul romanesc. un "filozof' . Din acela~i an . Un voinic se indragostqte de Alba. conflictul dintre tineri ~ifamiliile lor se rezolva ~itoate se sfar~esccu bine. Regizor ~i scenarist. doua metraje medii din care se pastreaza. Din anul1947 dateaza ~idoua incercari (nefinalizate) ale lui Traian Popescu-Tracipone: Fata de pe Olt ~i NazMtiile lui Haplea. a~adar. Cateva nume de pe generic ne retin atentia in mod special. Voiniculi~i continua singur drumul. In roluri: Ileana Nieulescu (Alba). in Arhiva Nationala de Filme.N. Magda Cretoiu (Elvira. Eliza Petrachescu (Silvia. Ziarele vremii acorda atentie indeosebi acestui din mma film. Marcel Enescu (Pierre.Lansat cu sloganuri publicitare sonore (de tipul "un film romanesc cu 1001 de surprize!").printr-o stratagema speciala. in presa vremii. poate ca acesta a fast motivul principal). unde Alba este acuzata de vrajitorie.in memoriile sale. guvernanta Marinei). Maria . impreuna cu documentarullui Jean Mihail Rapsodie rustica. coaforul EIvirei).pe care viata ~i nevasta I-au decis sa-~i ia lumea in cap -. la padure. Urmariti. cei doi sarbatoresc evenimentul printr-o exeursie afara din ora~. Este yorba.un an. iar Anton Bielusici . dupa ce invoca varii motive ale amanarii premierei (erau zilele stabilizarii monetare. Paul Nestorescu. ca din intamplare) ~i se plac. asistent de regie totodata ~i co-scenarist. Critica a primit bini~or noua premiera romaneasca (gazduita de cinematograful "Excelsior". Nae Secareanu (0 fantoma in padure) . director de productie fiind un alt tanar. in general. prin care autorul transpune in imagini legenda florii de colt. "Femeia ~icaminul" au fost chiar foarte laudative.dateaza ~i lungmetrajul padurea fndragostifilor de Cornel Dumitrescu (0 produqie "Doina. totu~i. s-a bucurat de aprecieri pozitive: Eugenia Badulescu (Marina). printr-un joc al dragostei ~ial intamplarii.0 incadreaza in genul documentar. insotit de cateva sticle. Autorul . la 29 septembrie 1946). cronicile din "Jurnalul de dimineata". Distributia. este Paul Calinescu. "Amintiri despre film ~ieroi" -. iata. eompozitorul Paul Constantinescu a semnat muzica. Opri~an (Mitica). eroii raman singuri. dar n-au lipsit ironiile ~i persiflarile. alaturi de regizor). Traian Vrajba (voinicul). de~i nici unul n-a fost prezentat pe ecrane in epodL Primul film urma sa aiba premiera prin luna august 1947.fataunei vaduve bogate . Gh. fiullui). Felicia Dimitrievici (fata din casa). fata cea frumoasa a Babei Cloanta. dar este prefacut in stanca de mama fetei.C. Filmul a fost produs de O. care a preluat o poveste de Carmen Sylva. nedozabile. in timp ce Alba moare ~ise transforma intr-o floare de colt. in ciuda perioadei de tranzitie! . rataciti in padure. Ion Stoenescu (gradinarul). cei doi ajung la un castel. baiatuli~i ia doctoratul ~i. urmarit de Baba Cloanta.grqit . fragmente. de~i familia fetei nu era dispusa la astfel de concesii. viitorul regizor Ion Bostan apare in postura de director de productie ~i asistent de regie. mama ei). Astra Sacmari (prietena Marinei). putem rezuma astfel subiectul povestirii einematografice: doi tineri. cu visele lor. considera ca prezentarea filmului era socotita inoportuna "pentru ca frumusetea peisajelor ~idansurilor in culori erea un antagonism suparator eu filmul Romania (documentar sovietie de lung124 . operatori sunt Wilfried Ort ~iOvidiu Gologan. prolific. de 0 fiqiune. neglijand pelicula lui Paul Calinescu pe care . 0 copie a filmului s-a pastrat. prezentat la Festivalul de la Cannes. lini~tea Ie este tulburata de aparitia eternului Mitica. George Manu (Mircea. Pentru regizorul Cornel Dumitrescu a fost un pas inainte fata de incercarea cinematografica din 1939.

care punea . calarie). Theodorescu. in NazMtiile lui Haplea. produs de Bronky Lucovici ~i intrerupt .. inot. Albumul de fotograme aflat in custodia Arhivei Nationale de Filme . cu comentariu de Harry Brauner). ratand 0 cariera ascendenta. din pricini diverse. s-a regasit cu greu in anii '30-'40. obiectul disputei fiind blonda domni~oara Firfirita. Dana Marculescu.avea sa dureze cateva decenii . filmul de animatie romanesc s-a aflat in reflux.are. Mircea Frangopol. ca tara invinsa. Finalul este 0 bora campestra. peste care urma sa treaca trenulin care era regimentul sau. Reprezentat prin cateva incercari timide ~iilltamplatoare. se consola citind "Glasul armatei" . genul nu numai ca n-a progresat in aceasta perioada. Perioada respectivii . filmul de animatie romanesc.dupa cum sustine autorul . dqi toate premisele anuntau biografii artistice originale. Nebuloasa viitorului . intr-un reeul a earui explicatie are 0 singura. Haplea. Tanarul pleaca in armata.prime~te acordul mamei de a-I urma pe erou. iar Mariuca. in imagini sumbre". iubita lui . este ~ubrezit de ape. Beliaev. Este decarat in fata regimentului. Constantinescu. Willy Regan (Haplea). vorbe~te explicit despre prolificitatea acestui inzestrat artist.Tracipone n-a dus pan a la capat niei cel de al doilea proiect in care-~i propunea sa urmareasca rivalitatea amoroasa dintre boierul Dobitocescu ~i argatul sau. Au filmat. practic. unde are prilejul unor adevarate acte de bravura: afland ca un pod. Ion. vorbe~te explicit despre eclectismul realizatorului 125 . Cei doi deschizatori de drum s-au regasit cu greu pe sine ~in-au mai gasit drumul spre film. un tanar !aran de pe va1ea Oltului. Traian Popescu. prin numeroasele "capete de plan" ale lui Aure1Petrescu. produse in cadrul cooperativei "Filmul romanesc" sau de "Oficiul National Cinematografic".intre generatiile de animatori care au creat ~i consolidat genulin Romania. Filmul fara noroc (filmat intre septembrie 1947 ~i martie 1948. intre timp. cum am vazut"boma zero" a animatiei romane~ti. Ion reu~e~tesa opreasca gamitura in ultima clipa. jonqiunea .in 1920. dar mama fetei nu agreeaza ideea unui ginere sarac.foarte saraca din punct de vedere al produqiei cinematografice . dar a inregistrat un regres evident.care se dec1ara. un alt nume care retine atentia: Nell Cobar (coscenarist ~i director artistic). ramas in faza artizanala. o importanta aparte in istoria celei de a opta arte: in acei ani s-a produs. Pe generic.. ~t. ANIMATIA. la acea ora. in care eram prezentati.care. Dinu Gherasim (Ion).(doI1Lni~oara Firfirita). luminos . Mary Theodorescu . jonqiunea "indirecta" . aleatorie. solide ~i consistente. Cam aceasta e aqiunea.. dupa 0 evo1utiepolisportiva (alergare. Rico Squarciafico ~iVictor Cosachievici. 0 iube~te pe Mariuca. IN FAZA ARTIZANALA Dupa promitatoarele debuturi ale lui Aurel Petrescu ~iMarin Iorda din anii '20 despre care am varbit la timpul cuvenit -. interpretata de Mary Theodorescu (Mariuca). 0 fata cu zestre. vreme de un sfert de veac.din pricina unui cenzor) incheia nu numai 0 serie de "filme fara noroe" ci 0 ]'l1treagaetapa din istoria filmului romanesc.metraj realizat in 1947 de V. totu~i. Cornel Elefterescu. Intre Haplea de la sfar~itul deceniului al treilea ~i Scurta istorie de la inceputul deceniului al ~aselea. E.jonqiunea "directa". "circumstanta atenuanta": anii de razboi.pe care astazi ]'1 rasfoim cu emotie -.

" Scena se petrecea in studiourile "Ciro-Film". In perioada noastra de referin!a. jocul iezilor. filmul cu actori. productivitatea sa a fost mai redusa In anii '20.In Haplea). va conduce Teatrul "Munca ~i lumina". se afla In pragul unui . regia de teatru (stabiIindu-se In aceasta zona.toam gama oferita de inventia fra!ilor Lumiere ~i de cautarile specifice ale lui Emile Cohl (abordand. pentru ca filmul sa fie finalizat. Factura artizanala 126 . Aurel Petrescu ~i-apropus.a lasat urme In productia de gen.In 1942 -a ilustrat volumul "Capra cu trei iezi" de Ion Creanga aparut la editura bucurqteana "Gorjan". 1937). Masa de filmare era un vechi tocator de varza. Gopo rememora debutul sau din 1939. Gopo . "DeseneIe ..aceea din 1946 . cand am ramas dupa filmari. Inceta din viatil: avea numai 51 de ani (nelmpliniti). In 1936 de pilda. Aurel Petrescu a pierdut "trenul" animatiei dupa introducerea sonorului (cand. Pentru Marin Iorda. valorificand cuno~tintele tehnice dobandite.avea 16 ani ~ijuca un rolin fiImullui Ion ~ahighian 0 noapte de pomina (despre care am vorbit): ajutat de personalul de acolo. DesIa~urand. cateva secvente disparate: ie~irea caprei din casa. 8/1973). La doi ani dupa acest filmulet "de adio". dar .n-a putut. Filmull-am tras illtr-o noapte.. neindoios.. decat cu totul ~i cu totul sporadic. atunci.ca ~iAurel Petrescu . filmuletul Loboda produs de "firma numita "Popescu ~ifiii".). Pornind de la povestirea lui Ion Creanga. De la un doctor am capatat vechi cli~ee de radiografie pe care Ie-am spalat cu apa calda ~i sapun. De~i Marin Iorda a abordat . la numai 16 ani. Cert este ca Intemeietorul animatiei romane~ti atat a mai Incercat sa faca In anii '30-'40. al echipei profesorului Dimitrie Gusti. teatrele din Ia~i ~iCraiova). Marin Iorda nu va reveni.repet . regia de film jucat . ill paranteza fie spus. Ion Popescu Gopo.(datorat. autorul se va indepma tot mai mult de una dintre "iubirile" sale dintm. a cochetat cu filmul jucat): 0 singura tentativa . Poate ~i pentru ca resursele sale materiale erau inferioare: el era fiul unui factor po~tal. La desenul animat. influentei unor mae~tri ai animatiei mondiale ca Max Fleischer sau Pat Sullivan).dupa A. anima!ia va ramane marca unei voca!ii pe care n-a ~tiut .C. n-a fost lasat . nr. Intr-o "Scurta istorie autobiografica" ("Cinema". junele Ion Popescu (de la "Popescu ~ifiii") realiza primii sai metri de film desenat.Ie pregatisem acasa. 0 sus!inuta activitate de grafician In presa vremii. insuficiente. un scurtmetraj de 14 (sau 4?) m . pe care am batut doua cuie retezate la capat.alt Inceput. copac etc. abordand proza satirica (Funeralii nationale. "prietenia" casei cu un . insa. In colectia Arhivei Nationale de Filme se pastreaza un fragment (de 45 m) din acest film neterminat. Activ ~i iscoditor In anii '20. cel care va scrie noua "scurta istorie" a artei a opta. cand realizeaza o serie de desene pentru filmul sociologic Loeuinta taraneasea in Romania. Insa. in continuare. Eram tot transpirat ~i manjit inca pe fa!a cu fardul de figurant. ecranizarea Caprei eu trei iezi.s-o urmeze consecvent ~i pana la capat. Foeuri sub zapada In 1941 ~i Cetatea fermeeata In 1945 -. cu tatal meu.. extinzandu-~i preocuparile catre literatura pentru copii (Mqterul striea.po sibil . a existat. Ie-am facut cate doua gauri ca sa se potriveasca cu ceIe doua cuie retezate de pe tocator ~iIe-am desenat cu tu~ colorat ~igua~e. pe langa filmul animat. Intre timp.~ae viata. Probabil ca ideea acestui film i-a venit lui Aurel Petrescu dupa ce .spune Gopo . 1937). Era un proiect mai vechi. In timp ce tatallui Aurel Petrescu detinea un magazin de bacanie ~i coloniale In Pia!a Buze~ti. imaginea ~i actoria . pentru care abia In 1946 autorul a gasit surse de finan!are (la ON. catre sfiir~itulanilor '30 (cu un deceniu inaintea debutului sau "oficial") intra in lumea animatiei.care nu s-a pastrat.informatiile sunt contradictorii .

N-am gasit un ban pentru a face filmul. " La maturitate. In afara filmelor datorate unor regizori precum Paul Calinescu. Autorului i se va cere executarea a Inca 40 m (prezentarea harrii Romaniei In hotarele din acel timp). 1.. In opt cinematografe bucurqtene.Autorii acestor imagini-document erau Nicolae Barbelian. un act. Pu(ania lui Ion (grafica: Jean Moraru). Incepand din 29 noiembrie 1927. doar 0 "copie de lucru". E." Cu toate acestea. operatorii Nicolae Barbelian. In coleqia AN F.a~a 11poreclisem . Se pastreaza. la Bucurqti ~i la Florica. dar este dat fara ezitare afara. filmul fiind prezentat. cu sunet. . Gociu au filmat Funeraliile lui I.mergea. concomitent. C. de pilda. Ivanovici. un scurtmetraj .. Dem Demetreseu-mlUJJja±eaBzarQ~ a 296 m utili. cum am vazut.C. Vasilescu. In ziua de 27 noiembrie 1927. Regelui Ferdinand 1. Jean 127 .. Ion 1Jvoteaza. Aurel Petrescu. Bratianu. In anii la care ne referim. In perioada la care ne referim n-au existat . C. Amagit de promisiunile preelectorale ale boierului. Pe data de 23 mai 1939. de~i Dem Demetrescu accepta aceasta cerinra. cativa operatori au Inregistrat pe pelicula un eveniment de epoca: Funeraliile MS. cum spuneam.decat foarte purine . DOCUMENTARUL. Tudor Posmantir. Filmul are 0 evidenta intenrie propagandistica.. traia. In 1939.a peliculei era nedisimulata. Dupa alegeri . Gociu: ei au filmat In zilele de 21-24 iulie 1927.l1 aratam tuturor pentru a gasi pe cineva care sa puna bani.tot de un act . 1. In lungime de 294 m.In timp ce la Parlament senatorii dorm In fotolii -. la Arhiva Na!ionala. preluase ~tafeta de la Inainta~ii sai . V. el nu 0 va realiza. Ion merge la boier sa-~i ceara drepturile. Practic.cu subtitlul "Poveste trista. dupa apa vie ~iapa moarta . Aurel Petrescu.. dupa cum se pare. Vasilescu. Bertok. "calul sau de bataie" fiind alegerile din anii '30.alte tentative de desen animat. "L-am vazut de sute de ori..realizarea unui film privind problema minoritatilor In Romania."cu termen de urgenta" . filmul se va numi Romfinia etnograficu (1939-1940). baza de pornire fiind atlasul etnografic "Romania" (editat de Direqia Presei ~iPropagandei). dar adevarata". sa facem un film complet.. In acela~i an. unii spuneau chiar ca respira. eroul . la Sinaia.PE VALURILE VREMII Despre cativa documentari~ti ~i documentarele lor am vorbit. Inca un desen animat din epoca (datat 1946). Gopo I~i amintea: "Filmuletul a ie~it bine ~ilumea era Incantata. E. Din relatarile autorului. pictorul Dem Demetrescu se ofera sa realizeze acest "desen care va avea 0 lungime de circa 100 m ~iva cuprinde 0 succesiune de scene. scurta sa Incercare avea alura unui basm: "Loboda. s-a salvat. Bucure~ti ~iCurtea de Arge~.l.. "Votari soarele!" . el n-a avut parte decat de proieqii particulare. In ton cu perioada electoral a a anului 1946. din care sa reiasa raporturile proporrionale dintre minoritari ~i romani". exisili --o copie bruta a filmului. deci la doua zile dupa Inmormantare. Ivanovici.Bertok. Dupa mai muTIde unaH-i:ie-zile.. subsecretarul de Stat al Propagandei (Eugen Titeanu) hotara~te . este . Concluzia senten!ioasa a peliculei. V. Inca din anuI1927. au fost multi alti autori de "actualitati" ~ifilme documentare de luat In considera!ie. Loboda se ducea la fantana cu ulciorul. ad-hoc." Dar Gopo se nascuse. Negativul filmului a fost distrus In incendiul din 2 decembrie 1940. cu subiect.la 1 august-+940.

prezentat in "spectacol inchis" la PalCltlllRegal ~mai-1930 ~i. In anul1930 filmeaza ~i Vasile Gociu. cu premiera new-yorkeza in aprilie 1935).De la Urlea la Negoi ~i 0 excursie pe schiuri la Bf1lea -. pentru "Soremar-Film". Continua sa se realizeze. iar in 1932.in specfacGI de gala. cu operatori straini (nenominalizati) realizeaza in 1930. cand se implineau doua decenii de 1aintroducerea tramvaielor in Bucure~ti. un scurtmetraj filmat in Egipt. Din acela~i an dateaza scurtmetrajul Vila MS Regina Maria Cll splendidele gradini regale din Balcic (un film prezentat in premiera la cinematograful bucurqtean "Regal" in 5 octombrie 1929). probabil. realizat de doctorul Aurel Babe~ (in colaborare cu profesorii Dimitrie Gerota. filmat .K.ti. un reportaj de mari dimensiuni semnat de Iosif Bertok ~i Ludovic Iosvai. Schultz (de obicei sub auspiciile "Ufa" Berlin) au realizat 0 serie de documentare turistice. 0 vanatoare de llr!ji in Carpati. tot in 1929. de lung ~imediu metraj. apare documentaml publicitar Societatea tramvaielor Bucurqti (STB). Recensamantlll (despre recensamantul populatiei din 29 decembrie 1930. Extrag~i alte titluri din "catalogul" documentarelor realizate in anii 1933-1934: Semicentenarul Castelullli Pele!j (operator: Tudor Posmantir). la Teatrul-Nationai In 7 mai 1930. inregistrand pe pelicula sosirea la Jimbolia a romanilor din America. Romania de George G.probabil . s-a realizat un documentar de scurtmetraj Simion Barnutiu. serbarile de la Mara~ti ~i de la Alba Iulia. Constantin Daniel.Georgescu. Foarte activi in acea perioada. Societatea Principele Mircea. serbarea drapelului la Cotroceni. precum Cautatori de aUTin Romania. dupa cum se intelege din felurite surse memorialistice. Eforie 1934 de Paul Calinescu (filmari in tabara studentilor). Ultimii pelicani din Delta. in codrii Carpatilor.in prima parte a anului 1930 -.operatorulIosif Bertok executa 0 comanda publicitara.cum seface un ziar de Tudor Posmantir (tot atunci Jean Mihail face un film publicitar despre "A4evarul"). au marcat momentul jubiliar (zece ani de la Unirea din 1918): unul dintre aceste filme. documentarul Mara~. in perioada de tranzitie postbelica). Lemnul danseaza. 128 . aici.cu titlul "comun" Serbi1rile Unirii -. Tot din 1930 ciateazaun documentar ~tiintific. Jean Mihail sau "elevilor" ~coliide sociologie. De la lanul de orz la paharul de bere de Gheorghe Alimani~teanu. Despre ibi!ji !ji batlani. Din aceea~i perioada dateaza filme precum Romania Mare in 35 de minute (cu imagini de Iosif Bertok). doar diteva titluri. Targul de fete de pe mllntele Gaina de Ionel Ve~tea (cu imagini de IosifBertok). care consemneaza pe pelicula serbarile organizate la 12 septembrie 1930 In cinstea mare~alului Averescu. Gustav Wagner ("Guwag-Film") editeaza cateva documentare turistice pe 16 mm . la Sibiu. " Universul" . Sandu Eliad face un film despre Frllmusetile !jipitorescul urbanistic bllcurqtean. Printre consilierii acestor filme intalnim constant doua nume: Alexandru Ba- dauta ~i Ilarie Voronca. Siria ~i Palestina . Jocuri din Suceag de Jean Mihail. la "Soremar-Film". procedand selectiv. a fost filmat intre 10 ~i20 mai 1929 in principalele ora~e din tara. fara a sari peste "mahala1ele~igropile Bucure~tiului". Acela~i regizor face un film. a~adar. Kurt Kaufmann ~i Ulrich K:T. fire~te. Tudor Posmantir). ~tefan Nicolau ~i Ion Jovin). Calatoria reginei Maria !ji a principesei Ileana in Orient. Vom retine. in anu11935. Cancentl. filmul documentar a fost foarte activ in anii 1930-1948 (inclusiv. Hotul in imparatia pasarilor. La Cluj. Vasile Gociu.cu filman in satul Cotrneana ~iin Bucure~ti). Tot atunci se realizeaza scurtmetrajul 0 excllrsie in Mllntii Bucegi de Emanoil Bucuta (operator fiind.O. cateva filme . Inca din anuI1929. Popovici (un film produs de "R.de Istvan Miskowsky. unele pastrate.-Radio Picture" ~i "Corporatia Van Beuren" din Statele Unite ale Americii.

Elvira Popescu.L. "Spera-Film" (Berlin) (Bucure~ti). Jeni Metaxa-Doro (Rodica). in rolullui Osman Pa~a Prima adaptare cinematografica a operei lui I. Aurel Athanasescu (Pene~)..-~~ . Printre interpreri. Premiera: In rolul titular: Dorina 0 coproduqie . Nottara. Caragiale: filmul lui Jean Mihail. N. primul film istoric romanesc (1912): in centrul imaginii. Maria Giurgea Debut regizoral in film: Ion ~ahighian: Nilbildaile Cleopalrei (1925). ilustrul actor al Teatrului Narional. In fotografie. Maria Filotti.j din Independenla Rumclniei: plecarea lui Pene~ Curcanul la razboi. Charlotte Brodier ~i Jean Georgescu . Sorea~u. pacal. George Aurelian Tigii/1('u$a de la ialac. 0 adaptare a comediei .Independenla Romaniei. Heller o aWi secvenjii ~-~-----."Rador-Film" 30 decembrie 1923. In rolu] preotului Nira.La tour de Sainte Gudule" de Labiche. C.

. Manolescu (Dragomir).o secventa din Legenda celor douii crud de Eftimie Vasilescu (1925): actorul Alexandru Giugaru .~~~ Chemarea dragostei de Jean Mihail (i 932). Ecaterina Nitulescu-~ahighian (Anca). din nou pe ecran: filmul Nijpasta de Ghita Popescu ~i Eftimie Vasilescu (1928). 0 pereche de indragostiti in filmul Maiorul Mura de lOT! Timu~ (1928) in comedia A. Jean Georgescu interpreta rolul unui tanar ~omer .1'ae viafa de Marin lorda (l 928). 0 secventa cu Emma Romano ~i Paul Constantin .pentru prima oara pe ecran oferind paine ~i sare Caragiale. In fotografie: N. Ion Cosma (Gheorghe) Elvira Godeanu ~i Jean Georgescu.

lui Bernd Aldor Visullui Tilnase (1932) .~erpilor (1934)... . turnat inprimelezile ale lunii octombrie 1931 In filmul lui Haria 19iro~anu Insula ... din noD -Chernarea drugostei. din nou PauIConstantin.. lva Dugan '! r- ~ •. o secventacu protagonista..Iva Dugan ~i Cristache Antoniu in filmuI lui Haria Igiro~anu Ciocoii (1931) Tantzi Elvas~i Stroe Atanasiu in filmul neterminat al lui Jean Mihail Aur (Cantecul zori!or).}''\-J Din nou Emma Romano.: ). de data aceasta ~i o salcie plangatoare Lydia Alexandra ~i Constantin Tanase in comedia ..

.::~ Tony Bulandra intr-un prim-plan din filmul TrenuL fantoma (1933). Illfl I HII. Printre protagoni~ti (de la stanga la dreapta): Jeana Costa. comedia Bing-Bang cu N. Grigore Vasiliu-Birlic." ~. Stroe. un film de Dezideriu Major. regizat de Jean Mihail Primul film vorbitor realizat in intregime la BucUTe~ti.. Vasile Vasilache ~i Nora Piacentini j Doamna de LaetajuL II. la doi ani dupa debut. 0 fotografie din 1937 I.' II I 'jI: • .". cu echipa filmului Doamn'a de LaetajuLII. Mihai Popescu Interpreta rolului titular din comedia Doamna de LaetajuL II. Mary Don Grigore Vasiliu-Birlic. Mary Don. Mi~u Fotino..

I ~ .. un film din 1939 semnat de Cornel Dumitrescu. Panait Stoian (stanga) George V.•aca In filmul Se aprindfacliile Jon $ahighian de'- In ace]a~i film.. Timidi ~i Dina Cocea Poveste trista. Olga Porumbaru..j I!~·.. Printre interpreti. tJ~ .t.m o noapte de pomina.·~····tJ. ]n rolurile principale: G. .~. Se aprindfacliile. . intr-o secventii relaxatii Irina Rachiteanu-$irianu Intr-un film neterminat allui Marin lorda. ' :.. pe un scenariu de Tudor Mu~atescu.. un vesel film djn 1939 In-regia lui Ion ~ahighian.~ ~. Focuri sub zapada (1941) .din ] 939.

intr-o alta secventii din Noapteafurtunoasii Radu Beligan (Rica Venturiano).~ Alexandru Giugaru (jupan Dumitrache). student In Drept ~i publicist " florica Demion. Zita. Maria Maximilian .~ ·1 Bucure~tiul de epoca In filmul lui Jean Georgescu realizat In 1943 .. . ·ajungand lara voie In iatacul Vetei. Maria Maximilian (Veta) ~i $tefan Bami (Spiridon) Intr-o secventa din 0 noaptefurtunoasii Radu Beligan: Rica Venturiano. gre~ind adresa.

regizorul documentarist Ion Bostan .«. protagoni~ti ai tiImuIui Piidurea i'ndragostifilor de Cornel Dumitrescu (1946) .#:. cu aparatul de filmat in brale. . Eugenia BaduIescu ~i George Manu.:. alaturi de regizorul Mirel I1ie~iu ~i de operatorul Sergiu Huzum Singur printre pelicani. pIacuta comedie lirica Visul unei nopfi de iarna: o secvenla cu Ana CoIda Din istoria filmului documentar: scriitorul Geo Bogza. I Visul unei nopfi de iarna de Jean Georgescu (1946): George Demetru ~i Ana Colda Inca 0 data.

Grigore Vasiliu-Birlic ~i Silvia Fulda Intr-o secven\ii din comedia lui Paul Ciilinescu Titanic Vals I . un personaj destins In filmu] lui Paul Ciilinescu Riisunii valea (1950) Doi protagoni~ti din filmul Porto Franco de Paul Ciilinescu: ~ ~tefan Ciobotiira~u ~i \.}.Marcel Anghelescu. Geo Banon ."'~ Ii." Paul Ciilinescu (1902-2000): un regizor centenar Ion Popescu Gapo ~i vestitul sau amulet din scunele istorii Tara de maane . Regizorul Jean Negulescu..'. Mitzura Arghezi. . craioveanuJ de la Hollywood l.

Lacul Ro~u.F.~iCheile Turzii.Vatra Dornei etc. Alexandre. Mineritul sarii la Uioara. Cantacuzino continua sa gireze filme (Datini de Craciun. i'nregia lui Joup Rubner. Din 1939 dateaza documentarul cinegetic ~i etnografic . In 1936 se fac filme ~i la Tirni~oara: printre ele Moara Prohasca.cum se vede din titlu .Lupii din Muntele Surul . Sarmizegetusa. Tu~nad.. Horez.). M. (ara manastirilor."Pathe-Journal" Paris. filmat in vara anului 1937 pe Valea Prahovei. "martore ale istoriei glorioase a Ungariei". ca regizor ~i operator . 129 . Muntele Mic.de asemenea cuelemente de fiqiune . Oradea. TransUvania istorica. la Alba-Iulia. Pu~cariu este coscenarist ~ila documentarul TransUvania .N. Campeni. printre altele. Vatra Dornei c~ifmprejurimile . aceluia~i autor i se datoreaza ~i documentarul turistic .~terea vitelor. RO!iia montana. Tili~ca ~iRa~inari). Tudor Posmantir (Cultura c~iindustrializarea tutunului). Pu~cariu (acesta din urma fiind ~i autorul comentariului): filmarile au avut loc la Moldovita. cu filmari la Sebe~ul de sus ~iTalmacel Uudetul Sibiu).emblematic. filme ~ila Cluj. Dej # manastirea.V. Coste!iti. Filmul judetului Bihor. Brazi. documentarul tehnic Constructia liniei C. decoratia interioara a castelului.T. La Budapesta. Ciolan (Un fragment din viata cooperatista a Sihiului) Vasile Gociu (Culesul viilor!ii vinificarea In tara). dupa Dictatul de la Viena. i'n toamna anului 1941 s-a filmat i'n zeci de localitati din tara: la Florica. Simfonia Ardealului.. Borsec. Amedee Morrin (Imprumutul relntregirii).T. IN. activi la i'nceputul anilor '40 .).cu elemente de fiqiune . filmat. iar M. i'nzona Sebe~-Sibiu(la Poiana. Ora~'tie (I-II). Locuri din Ardeal. un documentar cultural i'n care sunt aduse i'n prim-plan arhitectura. Din anuI1937 dateaza 0 coproduqie O.l'Oara de Cornel Miklo~i. Cantacuzino (scenariul ~i regia). in regia lui Pal Tibor s-a produs un documentar turistic cu caracter propagandistic. 0 zi In Caransehq. Oimpulung Moldovenesc. Hram la $umuleu. Pentru acest film . Sucevita. Calatele (I-V!). Plante industriale. Deva.Printre realizatorii acelor ani se numara ~iing. printre scurtmetrajele din epodi sunt: Abrud. cu Angela Popescu. cu accentul pus pe monumentele din ora~ele ocupate. Gura Humorului. la Moreni. Jean Mihail . in aceea~i perioada. Industria sarmei Braila. Hunedoara (I-IV). Ohiceiuri populare din Transilvania.a realizat documentarul industrialo-publicitar Prima fabrica romana de anvelope Banloc-Goodrich S A. Popescu (COCO~'ltlde munte). Tot i'n aceea~i perioada. semnata R. in Tara Hategului. Constantin Pantu (Caderea Sevastopolului) -.R. Ion 1.A.~inunta In sat produs de "Cineromfilm" Bucure~ti ~i "Bavaria-Film" Munchen. Mogo~oaia ~i Constanta.. Turcani. Bucurqti. Cheile Bicazului. Aceia~i autori se afla pe genericul filmului Petrolul romanesc.V. Densu!i. Dragornirna. iar i'n regia Iui Kato Gyula un documentar istoric de propaganda. Wilfried Ou -. VoroneL Suceava.despre ale caror documentare din aceasta perioada vorbim i'n alta parte -. interpreta ~ii'nfilmul anterior. Iui i se datoreaza.cu aceia~i produditori -.). Ciangaii din Bucovina. Putna. Cernauti. Lacul Sfanta Ana etc. Bucure~ti . ~ialatwi de cinea~tica Paul Calinescu. Bucovina. Turda . Witold Klimowicz (Cre. Societatea tramvaielor Timi. precum ~i colectiile Pele~ului. Ch~jld.Viata pescarilor din Vfilcov (cunoscut ~i sub titlul Printre pescarii de la gurUe Dunarii). llva Mica. Alaturi de alti regizori. 1942). i'n care sunt i'nfati~ateora~eletransilvane ocupate ~idiferite obiective turistice (Valea Murqului. Poiana Marului. Nicolae Bratu (Vacanta pe litoralul Marii Negre. Ciufu. Plante uleioase etc. Aimee Gorce. Trei episcopi la Rimetea. Din 1941 dateaza scurtmetrajul Castelul Pele!i de Ion 1. cei mai activi autori fiind regizorul Eugen Janovics ~i operatorul Istvan Miskowsky. Baia Mare (I-II!). Jean Georgescu. ~ifilmul Noi (Evolu(ia!ii misiunea poporului roman: Din cartea vietii neamului romanesc). • .

Turda. Tot 0 "comanda" realizata de Oficiul National Cinematografic pentru Marele Stat Major al Armatei Romane este ~ifilmul Vanatorii de munte In Caucaz. un film de operatori. Tumu-Severin. de la Sevastopol. Atelierele de confec(iuni ale armatei ~i 0 zi In taMrajandarmilor pede. Hunedoara. Ovidiu Gologan. Blaj. Castelul Pele!)). Arbore. unde a obtinut una dintre "medaliile pentru film cultural" atribuite de juriul Mostrei.~tri de Traian Popescu-Tracipone.1. Marinarii no. Vasile Gociu filmeaza in prima parte a anului 1942 ~iun film de propaganda antisovietica . Antonescu care a adnotat textul cu mana sa ~i a dictat un proiect de comentariu ca ghid pentru modificarile scenariului".32. Alba-Iulia. Vasile Gociu.in 14 septembrie 1942 la Festivalul de la Venetia. practic. din Transilvania pana inspre Dunare. dar fusese prezentat in prealabil .Raiul ro/iU In adevarata lui lumina -. genericul men!ioneaza numele lui Mihai Antonescu. Hotin. Tebea. Mehadia. Bucure!jti. in ciuda contributiei active a acestuia la realizarea filmului . Deva.2. Cetatea Alba. continuat de Valeriu Pu~cariu cu ~tefan Dominicovschi: este yorba despre un documentar turistic. Cemau!i. Vicovul de Sus. Melodia Carpa(ilor. La Arhiva Nationala de Filme se pastreaza un proiect de scenariu .39) in care sUntfilmate luptele din Crimeea.indrumari verbale ~i scrise.printre al!ii.25. inceput de 1. Chi~inau. cu imagini din Odessa. Putna. insa. Nu sunt excluse.prin forta lucrurilor . Ministrul Propagandei din acea perioada. Vorone!. Demetrescu. apa dulce. cu imagini din jumalele de razboi (numerele 1. Gradinile Capitalei de Cornel Dumitrescu 130 . Soroca. Dragomima. cum ar fi documentarele turistice Balta paradisului pescarilor. dar.4.este Zhuratorii Romaniei. Sucevi!a. distribuit in reteaua cinematografica in ianuarie 1943. Coste~ti. Cemau!i. Brad. filmat . Principalii operatori ai montajului: Constantin Pantu. Chi~inau. Ion Cosma. Stalingrad. -.intocmit de IonI. Balti. Alexandru Simionov.de Alexandru Simionov. Bucegii de Valeriu Pu~cariu. dupa cum reiese din documentele Oficiului Na!ional Cinematografic.33. rolul sau a fost de "supervizor" ~i de finalizator al comentariului.17. produs in colaborare cu Ministerul German al Aerului ~isemnat (ca scenarist. Damhovi(a. Ion 1. Cantacuzino ~i operatorul Alexandru Simionov. 0 excursie cu barcile pe Valea Oltului. Tighina. Colturi din Romania. din bazinul Donetului ~i din Caucaz. Cantacuzino (la 10 noiembrie 1941) pentru aprobarea definitiva.6. Pagini din razhoiul nostru ~fant este. Cu vitejii no!)tri In Rasarit (filmat de Alexandru Simionov). Multe dintre filmele anului 1945 poarta pecetea razboiului: Ajutorul de iarna (la care au lucrat Eftimie Vasilescu. Spre hiruin(a de Cornel Dumitrescu. Filmul a avut premiera bucure~teana la 20 ianuarie 1943.din acela~i an 1942 . Strei-Sangiorgiu. Podoabe bucovinene (coproductii cu italienii. un "documentar de montaj". Densu~. Un documentar de lungmetraj . Sarmizegetusa.Curtea de Arge~. Cozia. Tran~ilvania. Orhei. Pe Bistri(a Injos.incepea sa fie marcata tot mai insistent de evenimentele razboiului. autor al comentariului ~iregizor) de comandorul AI.~tri la datorie (realizat de Ovidiu Gologan ~iIon Cosma).34. Realizat in noiembrie ~idecembrie 1942. Apararea noastra antiaeriana (de Calin Bodnarescu). Odessa. Ca autor al scenariului. Rabi!a-Hunedoara. Suceava. Radau!i. filme de alte genuri. Ora~tie. Humor.Cantacuzino noteaza: "Scenariul a fost intocmit dupa indica!iile personale ale lui M. Vasile Gociu).3. Herculane. Pelicanii (coproduqii romano-austriece in regia lui Ulrich Kayser). adnotari etc. in regia lui Pietro Benedetti). Filmul prelua ~iimagini de filmoteca (din pelicule precum Bucovina. Tot din 1942 dateaza ~i filmul Tara Oltului.din 9 octombrie 1941 . In amintirile sale (din "IntaIniri cu cinematograful"). Apararea pasiva de Witold Klimowicz. Dar cinematografia .

iar Gologan pe drumul Peri~ului (. dupacomunicarea prin radio a Mesajului regal. Operatorii cinematografici . desigur. de pilda. unde luptele erau ca ~i terminate. precum ~i ~eful ei de drept ~i de fapt.din motive.. Evenimentele declan~ate la 23 august 1944 nu s-au pastrat . obiective . Unu1 dintre motive (cel principal) este consemnat ~i de Viorel Domenico in cartea sa "lstoria secreta a filmului romanesc" (pag. Mihai Pu~cariu.. langa Bucure~ti. am zarit enormele bombardiere americane care pluteau mai jos ca de obicei ~i nu .au continuat sa-~i faca datoria. la Teatrul National. Aici luptele erau in toi. istoricului Viorel Domenico.C.decat firav in memoria peliculei. Nu aveam nici 0 informatie: nu ~tiam nici ce este. peste noapte. cu personalul aferent. am p1ecat spre Bucure~ti impreuna cu Ovidiu Gologan. care se afla in seara zilei de 23 august 19441a Tancabe~ti. Wilson.C. aliat?" Oficiul National Cinematografic.-ului. Spre dimineata.C. satanizat ~i anatemizat in toate filmele produse de la inceputul razboiului devine.cu toata situatia incerta ~iexploziva .. dnd a fost organizata o ampla aqiune de protejare a institutiilor statului (~i a unitatilor militare). Dupa sosirea in Capitala. Ca urmare a masivelor bombardamente americane asupra Bucurqtiului ~i Vaii Prahovei din 4 aprilie 1944. la ora "intoarcerii armelor". imbarcati in Fordul galben al O. directorul ON. pentru ca ne puteam a~tepta la orice ~i din partea nemtilor ~idin partea ru~ilor) ~i. importante raman marturiile documentare ale "anului de cotitura". langa Fagara~. format din serviciul de difuzare. Primul drum a fost la Baneasa. 226): "Arestarea Antone~tilor ~i intoarcerea armelor au constituit 0 surpriza totala pentru cinematografi~ti. ci de a ateriza pe undeva pe aproape. sa Ie zicem. auzind un zgomot puternic de avioane. am filmat exploziile unor rezervoare de petrol.filme precum lnstitutul dr. 0 lupta in munti . in 24 august. am pIecat spre Valea Prahovei. langa Arad. cum putea sa mai funqioneze 0 institutie guvernamentala de propaganda cand conducatorul statului. ziua unui lac de Petre Grant." Aflat tot la Tancabe~ti. faptul ca. precum ~i al altor imobile din Bucure~ti distruse de aviatia Reichului. pe doua drumuri diferite: eu prin Colentina. am luat patru aparate de filmare. coloane de prizonieri germani. Operatorul Constantin Dembinski. Am filmat cateva aspecte la pod. de asemenea.ra ~i el incurcat.C. m-am intalnit cu Ovidiu Gologan la sediul nostru din str. Nu ~tiam cui sa ne adresam. iar un al treilea e~alon.Ii destmnuia peste ani. Am mirosit la iuteala un subiect interesant pentru jurnalul ON. a fost p1asat in comuna ~ercaia.tiu cum. Ajun~i la Sinaia.. ~iam alergat cu ma~inain direc(:iazborului lor.N.C. documentare industriale. iar inamicul de ieri. Pe cand filmam pe Calea Victoriei. am ajuns pe aeroportul 131 . Astfel. se afla dispersat. a fost impartit in trei e~aloane: echipa de reporteri ~i aparatura necesara editarii "jurnalului de actualita(:i" a fost dislocata la Tancabe~ti. aparatura de studio ~ide laborator. J. parca pareau mai prietenoase. Rasfoind cataloagele intalnim. fusesera arestati. sociale. Dincolo de cele cateva documentare "neutre" ale anului 1944 . s-a trezit in pragul prabu~irii. cu depozitele de filme aferente. Mihai Antonescu. a hotarat sa se retraga in zona Bran: "M-a determinat ~i pe mine sa-l insotesc. a fost evacuata la Vinga. ).. iar a doua zi am filmat aspectul jalnic al Palatului Regal ~i al Teatrului National dupa bombardamentele germane. operatoru1 Ion Cosma relateaza in "Amintiri1e" sale: "Pe 1acinci dimineata. ne-am razgandit ~i ne-am intors spre Capitala. Cantacuzino ~i Muzeul de istorie naturala "Grigore Antipa" de Valeriu Pu~cariu -. ON. nici ce va fi. fara intentia de a bombarda. iar in aceste conditii ON. In fond. pelicula din bel~ug (pentru a Ie salva.(cu un comentariu de Victor lliu). Snagov.. intuind proportiile ~irepercusiunile evenimentului. etnografice. el nemaiexistand practic intre 23-31 august 1944.

Ion Stoica.-ului.C. Doua momente cinematografice a~ retine. la care s-au ata~at colonelul N. in fata aparatului de filmat.colon.cum sunt ~i cele ale regizorului Jean Mihail.. din ace~ti ani. ). creatii ale unor cinea~ti versati ca Jean Georgescu sau Paul Calinescu.Tracipone. Filmarile au fost realizate intre anii 1943 . Frolenko ~iV. a carui "poveste" este.R. Pentru a fi ascun~i de furia consilierilor Armatei Ro~ii.cei mai multi . Motivul pentru care fugisera (diplomatic?) americanii". filmeaza luptele crancene din muntii Tatra. dateaza eateva pelicule realizate in spiritul propagandei oficiale . fo~ti piloti pe bombardierele doborate de catre artileria noastra antiaeriana (. ~i colonelul Novicov.Pope~ti-Leordeni unde incepuse imbarcarea pentru repatriere a prizonierilor americani..Tg. Mure~-Cluj-Oradea. Mihai Burca. de catre Nicolae Simionov. aflati in exil (Ana Pauker. in mod special. primul "produs sovietic impus in cinematografia noastra" (cum i s-a spus). "se desfiinteaza Sectia Propaganda a Marelui Stat Major. 76). Ion Cosma. comandantullagarului de la Oranki). Filmul va fi finisat. insa. am pornit mai departe in cautare de alte ~i alte subiecte pentru jurnal.filmat in septembrie 1946 de Ion Stoica.~i 1945. ~isergentul Ovidiu Gologan"..C.fiind imegistrate pe pelicula. loan Rab. in noiembrie. Alaturi de aceasta elita a ON. in decembrie. soldatii Ion Cosma ~i~tefan Dominicovschi. Operatorii trimi~i pe front.. care semana mai mult a dipire. Constantin Doncea. realizatorii filmelor anticomuniste au fost «blocati» la centru: capitanul Constantin Pantu. din care Iacea parte ~iGologan.Bra~ov-Bucure~ti.1. Divizia s-a nascut.i~i reiau activitatea ca reporteri de razboi. pe ruta Bucurqti-Pite~ti-Campulung-Bran-Fagara~-Sighi~oara.Turnu Severin-Sibiu. riseandu-~i nu 0 data viata. In 23 septembrie 1944. de catre operatori sovietici . Nicolae Marinescu. luptele pentru eliberarea Ungariei ~i. Documente de pret despre spiritul acelui timp sunt reportajele Confruntarea unor eriminali de razboi eu vietimele lor (filmat la Tribunalul Poporului din Bucure~tiin perioada 5-19 mai 1945. 1946-1948. Ovidiu Gologan. dupa cum noteaza ~i Corneliu Medvedov in cartea sa despre Ovidiu Gologan (pag. Bunaciu ~i D. Petre ~i Ecaterina Borila.filmat in octombrie 1946. filmeaza. ata~ati pe langa grupul de membri P. insa. practic. despre care vorbim altundeva -. Iacob Bulan. ~i ce subiect puteam sa prindem atunci. maior Ouatu. Dar operatorii . Mihai Lungu. toate momentele importante ale acelor ani . cand "criminalii de razboi" colonel Zlatescu. locotenent Trepactu~. viitorul comandant al Diviziei. general Calotescu.l Isopescu. locotenentul Traian Popescu. alcatuita din prizonieri romani in Rusia . abia in primavara anului 1948 ~i tergiversarea se 132 . Serghei Sevcenko. Unul ar fi documentarul Divizia " Tudor Vladimirescu ". fierbinte? Intrarea ru~ilor in Bucurqti. precum ~i alte "subiecte de actualitate". imagini consemnate pe pelicula de operatorii Nicolae ~iAlexandru Simiono\'. general Trestioreanu. Cambrea..Din acei a. pe teritoriul Cehoslovaciei. Vasile Gociu.V. de la Seeeta (Purina omenie pentru eei In nevoie) .Timi~oara-Craiova. de pilda. Valter Roman. Dumitru Coliu.eand acuzatorii publici A. in prima linie. colonel Murgescu.inclusiv ziua de 31martie 1944.cand lua fiinta Divizia.pana la Turul eiclist al Romaniei . Dupa filmarea spectaculoasa ~i destul de amuzanta a acestei aqiuni misterioase. Aurel Samson ~i Carol Mihut . mai speciaIa. Komarov . nu sunt agreati de «eliberatorii» sovietici. Ovidiu Gologan. locotenent Buractescu).. cand Divizia pornea spre tara . Saracu formuleaza rechizitoriulimpotriva acuzatilor general Macici. locotenent Trepactu~ ~i locotenent Buractescu sunt confruntati cu fo~ti detinuti din lagarele de concentrare)~i Reehizitoriul In proeesul primului lot de eriminali de r{1zboi (filmat in aceea~i perioada. alaturi de armatele aliate.

desigur. dL general de tancuri Susaikev lnmaneaza ofiterilor din Divizia «Tudor Vladimirescu» medalia «Victoria»". condamnat la moarte in urma sentintei Tribunalului Poporului din 20 mai: a fost.. Retin un singur "argument". dl. dupa eroismul Diviziei romane in Ungaria. in acei ani. comentariul se lncheie astfel: "In curtea Inspectoratului General al Armatei pentru educatie. "Tudor Vladimirescu-Debretin"! La 1 iunie 1946. In principaL luptei ideologice ~i politice din epoca. operatorul Ovidiu Gologan a filmat la Jilava executia mare~alului Ion Antonescu.. Dar din filmul executiei lipsesc ni~te fotograme. In varianta tranzitorie a filmului (din 1946). batalia. Alexianu au cazut retezati ~itrupurile lor au ramas In nemi~care. dar Marqalul s-a ridicat imediat pe mana dreapta. domnilor! Ochiti mai bine. general de tancuri Susaikev lnmaneaza ofiterilor din Divizia «Tudor Vladimirescu» medalia «Victoria» In semn de cinstire a acelora care au participat la lupta pentru libertatea omenirii. Operatorul Ovidiu Gologan l~i aminte~te: "Ciind s-a apropiat momentul. pentru definirea locului ~irolului acestei Divizii In armata romana: lupta dintre comuni~tii stalini~ti sprijiniti de comisarii sovietici care sustineau copierea aberanta a modelului sovietic ~i opozitia conservatoare. In varianta din martie 1948. 133 . In premiera absoluta. Aparatul taraia necontenit. imagini recuperate abia dupa decembrie 1989 (~ioferite ecranului. Filmul executiei ramane o marturie nepretuitil cu valoare de simbol.l~i a~teapta cu demnitate sfar~itul. anticomunista din armata. ~i acest cutremurator moment cinematografic. In procesul verbalincheiat la conducerea lnchisorii Jilava cu acel prilej. 0 lume . urmaream lmpietrit scena de co~mar. Chipul Marelui Stalin lmpodobqte pieptul pandurilor romani!" Prin Ordinul de Zi al Marelui Stalin. limpede ~ipiitrunzatoare: Domnilor. Divizia va dobandi denumirea premonitorie de . generalul Constantin Z. premierul Mihai Antonescu. se consemneaza ca "la comanda foe au cazut toti la pamant.. Se petrecea ceva incredibiL Mare~alul se ridicase lntr-un genunchi ~i lnaltandu-~i pieptul ~i fruntea a strigat: N-a(i nimerit.. finalul suna astfel: "In curtea Ll1spectoratului General al Armatei pentru Educatie. abia in 1993. am auzit vocea Mare~alului. terminati odata!" Murea. domnilor.datoreaza. sprijinindu-se de cot ~i zicand: Nu m-ati omorat.Mare~alul. generalul Piki Vasiliu ~iGh. Ramura promoscovita a ca~tigat. unul dintre "filmele arestate" (mca din prima clipa a existentei lor!). eei patru condamnati la moarte . cu vocea mare~alului illregistrata sincron. Vasiliu ~i profesorul Gheorghe Alexianu . In documentarul de montaj Istoria ma vajudeca realizat la Studioul video al Academiei de Inalte Studii Militare). suntem gata! Ochi(i cum trebuie! Traiasca Romania! Foci" Secventele sunt incluse ~iIn documentarul de lungmetraj realizat peste ani de regizoarea Felicia Cemaianu (despre care yom vorbi la momentul potrivit). care reprezenta rezistenta nationala. ca ~isecventele procesului respectiv. tragetil" Acelea~i imagini lipsa sunt descrise ~ide operatorul Ovidiu Gologan: "Mihai Antonescu.

(1949-1970) ."CLASICIZAREA" FILMULUI NATIONAL .

Atat. de catre te1eviziune.pana la punerea in functiune a Centrului de la Buftea . rivalte.r~it. pe malurile lacului Buftea (0 idee contestata de unii. iar Ministerul Artelor a enuntat tema de proiectare a viitorului studio. Intre 1954 ~i 1957 au fost date in exploatare cele cinci platouri de filmare. cu un platou in suprafata de 320 mp. Tot ca 0 solutie tranzitorie s-a amenajat inca un mic studio in centrul Bucurqtiului. 0 zestre saraca. incapabila sa sust:inapreconizata "desfa~urare" a cinematografiei nationale.vreme de noua ani. in sf§. 0 risipa de timp ~i energie pentru Iucratorii ~i colaboratorii Centrului). echipat cu ma~ini de developat ~icopiat pelicula de 35 mm alb-negru. Tehnocin" (care . pana la inaugurarea unui nou Telecentru). intr-un frumos 'cadru naturalla 18 km de ora~. travelinguri etc. pentru filme de 16 mm.N. etc. pana va fi comasata. s-a Iuat hotararea construirii unui Centru cinematografic.in special in primii ani. Astfe1 se face ca. 0 instalatie de inregistrare a sunetului ~i diteva anexe (pe fosta strada Wilson. difuzoare. Ca solutii tranzitorii . amplificatoare. cabine de montaj. dar se preconiza functionarea Iui par\:ialainca din 1954 (ill vederea asigurarii unor conditii minime necesare produqiei nationa1e).. Lucrarile au inceput in 1950 .va produce aparate de proieqie pentru filme de 35 mm.in 1959 a fost gata ~i cea din urma aripa (corpul de cladiri pentru filmari combinate). platoul de la Floreasca era de trei ori mai mare decat cel mo~tenit de la O.conform pIanuriIor initiale .s-a luat masura infiintarii unor intreprinderi specializate precum "LS. care a emis de aici programele sale. care asigura toate lucrarile de creatie ~i tiraj pentru intreaga productie autohtona ~i straina. in 1959.~i un laborator de prelucrare a peliculei (la Mogo~oaia).alcatuit dintr-un platou de 200 mp.necesar productiei de filme ~iretelei de difuzare .. Complexul urma sa fie finalizat .in acela~i corp de cladiri. reflectoare pentru studiouri. Pentru a se asigura de urgenta utilaj cinematografic de fabricatie romaneasca . derulatoare.s-a construit rapid Complexul de la Floreasca (preluat.piatra de temelie a fost pusa de dr. filmostate.). "noua CineciWl" (cum s-a scris in presa straina despre Buftea: .abia in anu11959. tablouri de comanda.0 CineCiWla sud-estului european") incepea sa prinda contururi. Intre timp.NOlLE PREMISE ALE PRODUCTIEI CINEMATOGRAFICE Baza tehnico-materiala a productiei cinematografice in anul nationalizarii (1948) era precara: un studio cinematografic . ~i. Petru Groza -. in 1956.~i un Iaborator pentru prelucrarea peliculei de 35 mm.cu toate instalatiile anexe . pana Ia "modernizarea" ~oselei de acces probleme de transport. aIb-negru ~i Orwo color. in centrul Capita1ei) . in 1958 Iaboratorul pentru prelucrarea peliculei ~i.C. in 1957 s-a inaugurat studioul de sunet. distanta fata de Capitala generand . "Tomis". Centrul de productie cinemato137 . se mai aflau 0 sala de ihregistrare . cu "Industria Optica Romana" . avea 600 mp. inca in anu11949.

platourile 2 ~i 3 .50 m. PalivaO. camera pentru crainic. subtitrarea filmelor cu caractere autovignietate (1.I I J. in 1966. Constantin Patra~coiu. Intr-o perioada revoluta. aparitia ~i disparitia cu intermitenta a culorilor (Aurel Miheles). inaltime de 11. de pilda. un decor plurivalent. Gheorghe Fischer. un corp de cladire era rezervat trucajelor ~ifilmarilor combinate. Centrul mai dispunea de un platou exterior. Morozan. "rniracolorul" . inginerii ~i tehnicienii de la Buftea au contribuit cu 0 seama de inovatii ~iinventii. "Citadela" filmului romanesc. sali de proiectie pentru vizionarea materialelor). 0 sala de postsincron-zgomote. camera pentru aparaturi de inregistrare a muzicii. Pentru operatiunile de montaj. Cum se scria in epoca . Proiectat initial pentru 0 produqie anuala de 12 filme de lungmetraj.cate 280 mp ~i 0 inaltime de 8 m.fara a se banui ce se va intampla in continuare . contratipe pozitive ~i negative alb-negru etc.0 metoda de prelucrare a peliculei color cu efecte artistice deosebite (Alexandru Intorsureanu. ca anexa avand 0 piscina de 41 mp.660 mp.50 m ~i 0 trapa de 80 mp cu 0 adancime de 2. precum ~ide 0 suprafata de teren de 16 ha. platoul 4 . Mihai Viteazu! etc. D. camera pentru solist. cu o adancime de 1. platoul 5 . de la egalla egal. platourile ramanand pustii cu lunile" (Manuela Gheorghiu. a~ arninti faptul ca Studioul de la Buftea fusese dotat ~i cu un Tonstudio. Structuri ~i perspective". inaltime 4. destinata construirii unor decoruri de dimensiuni mari ~i foarte mari (strazi. pentru filmullui Rene Clair Serbarile ga!ante (realizat in coproductie cu studiourile Bucure~ti).un procedeu pentru obtinerea unor imagini statice ~i dinamice in culori conventionale (Coloman Ondrejcsik).). Fara a intra in amanunte tehnice.un dispozitiv automat pentru filmari de cadre fixe cu perspectiva variabila (Sergiu Huzum). cinea~tii aveau la dispozitie treisprezece cabine echipate cu instalatii modeme. Butanescu). In domeniul perfeqionarii proceselor tehnologice de productie ~ialimbunata(:irii performantelor la utilajele cinematografice din dotarea existenta. cu 0 dotare modema pentru epoca respectiva..25 mp. Centrul cinematografic de la Buftea a functionat 0 perioada destul de lunga sub randamentul firesc: in anii 1958 ~i 1959. piete.cu diverse modificari de rigoare . "Temeliile cinematografiei nationale. "graphis-colorul" .justificau aceste aprecieri. 0 metoda pentru vizualizarea textului de dialog pentru operatiunile de postsincron ~i dublaj (A.0 suprafata utila de 660 mp ~i 0 inaltime de 11. filmari subacvatice etc. Petculescu). graficil de la Buftea avea urmatoarele caracteristici la inaugurare: platoul 1. laboratorul pentru prelucrarea peliculei de la Buftea cucerise un binemeritat prestigiu in partea noa~tra de lume (sa-i zicem Europa de sud-est): in special calitatea prelucrarii materialelor Eastman color dar ~i alte operatiuni privind negativele de sunet.20 m ~iun tunel pentru filman combinate.un procedeu pentru introducerea unor culori dorninante in filmul color. da~ea posibilitatea produqiei autohtone sa intre in competitie. ca 0 moara parasita. Dintre inventiile omologate in strainatate arnintesc "transcolorul" . copiile de lucru. 0 sala de postsincron-dialog. imens. Batalia pentru Rama. cu studiouri europene de talie medie.50 m. realizarii de generice.o sala pentru transpunerea pe banda magneticil a materialelor inregistrate.avea sa fie folosit la multe alte filme: Dacii.96. Cunoscutul scenograf francez Georges Walkhewitch avea sa construiasca aici."colosul de la Buftea a macinat in gol. in "Cinematograful romanesc contem138 . brevetate in tara ~ipeste hotare. cetati etc. Haiducii. 0 sala pentru rnixaj ~i inregistrari de muzicil ~i cu alte diverse anexe (camera de ecou. dotat cu instalatiile necesare.50 m. care . proieqii prin transparenta. cand se inaugurau primele platouri). G. "transtravul" . produqia anuala a fost de 4lungmetraje (ca in 1955.

mai exact de . Ulterior. anomaliile ~i aberariile unei epoci 139 . ramane peste decenii . insa. Istoria postbelica a documentarului romanesc a devansat.poran 1949-1975. Este mult adevar in aceasta asociere. momentul anului 1950. Dar. Eram in anii colectivizarilor forrate. cand produqia de gen a fost preluata de studioul proaspat infiintat (studio care. in 1964 se va ajunge la 11 premiere anual. Cel mai important moment al acelui timp cinematografic de "noi inceputuri" ramane. cu exceptia unei u~oare "crize" inregistrate intre anii 1969-1970. Dar filmul. Pe parcursul anilor. va prelua ~iproduqia filmelor de ~tiinta popularizata). inca din 1955. produqia de gen ajungea la aproape 30 titluri pe an. in cadrul Centrului cinematografic de la Buftea. 33-34). pe "mesajul" cinematografic. "Greul" I-a dus. produqia de filme animate ajunsese la 15 titluri. la inceputul anilor '70.un document despre mentalitatea. La sfar~itul deceniului 7. in 1965 se va bate un prim record. "Alexandru Sahia".lua fiinra spre sfar~itul deceniului al cincilea.~tiinta popularizata"). ajungandu-se in primii ani '70 la 25 pelicule de lungmetraj anual! In anul1950 se infiinta studioul cinematografic "Alexandru Sarna". unor incercati regizori de fiqiune ca Jean Georgescu. La sfar~ituldeceniului al ~aptelea. Prin forta lucrurilor. pretul mediu de cost al unui film va ajunge sa fie de trei ori mai mic decat in 19581Daca pana in 1960 se realizau .ba chiar cu mult peste prevederile initiale -. filmullui Victor Diu Scrisoarea lui Ion Marin catre "Sdinteia" (1949). regizori consacrati ca Jean Mihail sau Paul Calinescu au predat ~tafetaunor nou-veniri ca Victor Diu sau Ion Bostan. peste patru ani. din 1954. dind capacitatea studiourilor va fi folosita din plin . In anuI1964. acesta fiind unul dintre "argumentele" care au dus la crearea unei baze tehnico-materiale aparte pentru filmele de animatie. insa. se creasera conditii pentru realizarea unui numar de 4-7 filme de animarie pe an. Initial. iar inca inainte de infiintarea acestuia. Studioul "Sahia" .care avea sa puna. dar cele doua realitari nu se suprapun. bazele unei productii ritmice ~i substanriale de documentare . peste ani.. productia de filme documentare atingea 200 de acte anual. devenit "Sahia-Film". desigur. pag. intr-adevar. Studioul "Bucure~ti" avea sa-~i pastreze ~i el anumite prerogative in creatia de documentare. aveau sa Ii se adauge filmele ~tiintifice. SCOALA FILMULUI DOCUMENTAR: o "FATA MORGANA"? Ne-am obi~nuit sa asociem istoria ~i evolutia filmului documentar romanesc cu istoria ~i evolutia studioului specializat. "Sahia-Film". tocmai prin infati~area veridica a unor realitati. iar jumalele de actualitati apareau cu intermitente. in 1961 productia se va dubla brusc. productivitatea studiourilor va crqte continuu. dupa ce filmul romanesc de animatie inregistrase 0 seama de importante succese nationale ~i intemationale.cum am vazut. 16 filme anual. cu chiaburi odio~i ~i tarani "mijloca~i" nehotarati (care-~i incredinrau nedumeririle "organului central"). s-a infiintat ~i un studio specializat in producerea acestui gen cinematografic. Pana atunci.cam patru filme de lungmetraj anual. studioul realiza sub 20 de filme anual. care prelua produqia de filme documentare ~i a jumalelor de actualWiti (carora. Naivitarile ~i perversitatile acelui timp social ~i-au pus pecetea.

ai unor multiple ~i necesare acumulari de experienta. 0 seama de realizari importante la activoIon Bostan. "Documentarul.aises") ca . Incercand 0 sistematizare a masivei produq:ii de filme documentare ~i ~tiin!ificerealizate Intre anii 1948 ~i 1970 . despre . In perimetrul vietii sociale. In filmullui Victor Hiu regasim satul romanesc cu problemele lui reale. Au urmat. Vizitandu-ne tara In 1964. a~a cum 11 practica Hiu . din discu!ie nu pot lipsi alte "capitole" esentiale. activa (discutabila peste ani).~coala romaneasca de scurtmetraj a devenit pentru mine 0 realitate vie ~i captivanta de care vor trebui sa tina seama de acum Inainte suporterii acestui gen dificil". Ie putem defini ca atare. deschiderea spre realitate. ba chiar Inscrierea filmului documentar pe orbite superioare de interes civic ~iestetic. EI s-a lamurit foarte repede. conturarea unor personalitati regizorale ~ioperatorice~ti. Victor !liu compunea. 140 . Sa aruncam. pana catre sfar~itul deceniului. Au fost.cate s-au realizat In 1951la studioul "Sahia" (un adevarat record In materie) s-a ajuns.cand. utilizand ~i validarile timpului. In orice tentativa de cronologizare.ce vremuri! -.0 scrisoare adresaili de un taran "Scanteii" In zilele Inregimentarii taranilor In Intovara~irile agricole -. definirea particularita!ilor specifice ale documentarului romanesc. a unui Eisenstein. de pilda (1914-1992). In aceea~i perioada debuta regizorul Ion Bostan (cu scurtmetrajul Un minut. spre a desprinde cateva din argumentele artistice ~itematice care au condus spre momentul primului salt calitativ In produq:ia de gen. de pe atunci.. Ce Inregistra palmaresul creatiei documentare la Inceputul deceniului al ~aptelea? Cativa dintre regizori aveau. Retrospectiva devenirii lasa sa se Intrevada sernnificative "urcu~uri" ~i "cobora~uri" pe care. a starilor de lucruri pe care Ie observa ochiul cinematografic ~iIe filtreaza con~tiinta lui civica". De la 14 filme document are . Sigur. a~adar. Impaqirea In acest fel.I I I social-politice revolute In care mijeau "zorii unei vieti noi". oricum. ~i cifra a continuat ani la rand sa creasca.. documentarul romanesc dobandea con~tiinta de sine. nealambicata. Un prim salt calitativ s-a produs In primii ani ai deceniului al ~aptelea. Insa. Momentul a coincis cu 0 spectaculoasa afirmare a documentarului romanesc nu numai In tara ci ~ipeste hotare.nota George Littera In "Schita pentru un portret" care Insote~te volumul postum de scrieri cinematografice allui Victor Hiu "Fascinatia cinematografului" devine expresia frusta. In interesul ~i de dragul perspectivei. peste care planeaza . "pe etape". ca despre o apropiata perspectiva. caracterul predominant descriptiv al documentarelor de pana atunci fiind Inlocuit cu 0 interventie directa. cum ar fi diferentierea ~imaturizarea tematica ~istilistica a produq:iei. I~igasise de aproape zece ani calea lui In cinematografie: calea cinstei ~idemnita!ii profesionale."amintirea" unui Dovjenko. din 1949): filmul documentar I~i largea frontul creatorilor. anii unui reflux.~coala documentarului romanes('. pot fi eviden!iate cateva etape distincte In istoria genului. un film gazetaresc.anuntand evolutia regizorului ~i a operatorului Ovidiu Gologan . In 1949. 0 nuvela cinematografica de 0 mare bogatie stilistica.ar fi de pus In discutie peste 1000 de titluri! -. s-a vorbit. Putem considera ca printr-un film ca Scrisoarea lui Ion Marin catre "Scanteia".. Intfu. 0 punte peste anii deceniului 6. Lasand deoparte "verbulinflacarat". reputatul istoric ~i critic de film francez Georges Sadoul scria (In "Lettres franc. moral-filozofic. Inspirat de un fapt real . a realului In continua mi~care. pentru ca de prin anii 1969-1970 sa se Inregistreze un nou reviriment.anii deceniului al ~aselea. la peste 200 de documentare anual.. In special dupa anu11963. In creatia documentari~tilor a intervenit 0 anume debusolare. cu prilejul primului festival national al filmului de la Mamaia . In finalul anilor '60. a istoriei filmului documentar romanesc poate fi suspectata de simplism ~i.

peisaje luxuriante. regizorul Ion Bostan incheia 0 etapa: futelesese ca in "era noua inceputa" (cand. ale tabacariilor de odinioara .. Cateva din aceste scurtmetraje (dupa cum o spun ~i titlurile) au fost filmate la Bicaz.experienta unor "filme despre artaH. ce inaugurau 0 adevarata monografie cinematografid a locurilor . deopotriva. dureroase. consacrata. Radacini. 1962. consacrata unui spatiu cu mari resurse de frumusete de la granita ~tiintei cu arta.un film de suflet: "Am inceput filmarile tarziu. "rahatii scriu in loc sa putaH) trebuie sa recurgi la subterfugii pentru a-ti pastra crezul ~i personalitatea. . "gandul ~i mana pictoruluiH). urmarind pard. respectiv. Mirelllie~iu (1923-1985). cum stau lucrurile cu .953). Realitatile aspre. legenda ~i mit. Tabacarii. Buenos Aires. Bicaz. in general. peste cativa ani. avea.~i. a fost distins cu importante premii internationale . consacrandu-Ie 0 masiva parte a creatiei sale.. izbutind sa patrunda cinematografic procesul intim de creatie al artistului. ~i . a strugurilor. Sub aripa vulturului." Dupa numai trei-patru ani de activitate cinematografica. Era un tablou saturat de culoare ~i de vitali tate ~i am trait in a~a fel efortul de a surprinde ~i reda acest tablou pe pelicula.ca 0 cerceta~e sensibila.. dind toata regiunea prinsese culoarea merelor coapte. In Radacini. inaugurau 0 "sectiune" importanta de film documentar. de reportajele ~i desenele lui Geo Bogza . Multi alti regizori i~i terrninasera la inceputul deceniului al ~aptelea ucenicia intr-ale documentarului ~i ajunsesera la opere de maturitate. Florenta.cu pregnante finalitati culturale .alaturi de motivul muzical simbolic al "AppasionateiH . in montaj alternativ ~i dinamic de detalii ~i ansamblu. un deceniu de prodigioasa creatie la activ. Intre 1955 ~i 1958 regizorul a parcurs . in cadrul deplinei autenticiH'tti a unui lac allebedelor. a unui univers cu netagaduite rezerve de frumusete.Uciderea pruncilor (acesta din urma. necrutator. poate cel mai reprezentativ dintre scurtmetrajele acelei perioade. cu emotie.. creatia autorului . dar a reu~it dupa cum singur 0 marturise~te . Teheran ~i in Uruguay -. in 1963. . recomanda in mod special filmul . valorilor nationale ~i universale ale picturii. calea bel~ugului socialist.dadeau in anii 1956 ~i. are cateva secvente antologice. A mai incercat un singur film "industrial". incat m-am legat efectiv pentru totdeauna de aceasta regiune. de pe atunci. a fetelor umane bronzate. 0 noua stralucire culturala unei opere cinematografice cu ample deschideri spre istorie. pe muzica lui Ceaikovski. Scurtmetraje ca Nicolae Grigorescu. "dansullebedelor mici". Voronet .la Marsilia. despre legaturile tainice ale sculpturilor lui Vida Geza cu padurea maramure~eana. Cetatea Histria ~i. sau in zgomotul de fond al pluta~ilor ~i artificierilor care insotea . Un Jupiter al vremurilor noastre.inca de la filmu1. cfmd se aurisera dealurile. Baia-Mare (J. culorile portului national scos la iveala in anotimpul nuntilor atat de pitore~ti din Maramure~ ~i din Oa~.denuntate in presa vremii. 0 sensibilitate deosebiili. anuntau. "rMacini" drora filmulle descopera foarte cinematografic esenta. carora Ion Bostan le-a descoperit in continuare tainice resurse de vis ~i poezie. Theodor Aman. ani neobositi de mund ~i talent -. Mirelllie~iu vorbea.indeosebi. Calea bel:}ugului din 1952. cota 563. unul dintre cei mai reprezentativi documentari~ti. Atena. Trei strigate pe Bistrita.. cu filme precum Viscolul. de la inaltimea macaralelor uria~e care dirijau zi ~i noapte mi~carea benelor de beton deasupra Bistritei zagazuite.imaginile unui grandios efort constructiv. a~ zice .evocari ale unor vechi traditii imortalizate in piatra unor adevarate capodopere de arta ~i arhitectura . atenta ~i nuantata. dintre care una. in septembrie. Iar primele filme despre fauna ~i flora Deltei. consacrat celebrului tablou allui Bruegel.au constituit obiectul unui film cu pregnante 141 . yorba epigramistului.

l'ntr-un serial. filme despre arta. printre care mica bijuterie DirUorul. care se straduiesc.prin speeificul muncii lor . ~i un omagiu adus regizorului. Dintre eelelalte pelicule ale regizorului ar fi de amintit Album de pietura eontemporana romaneasea (]960). Stimata domni~oara v. Doru Segal. se va dediea filmului-eseu despre arta. La capatul unui deceniu de acumulari se aflau .~terii. Gheorghe Zamfir sau rugaeiunea sunetului. desenau l'n aer. Dar filmul care avea sa l'ncununeze 0 prima etapa din crea!ia regizorului a fost Pretutindeni muneese oameni (urmat. prin tot ee fac. Cei mici despre lumea mare.. Debutase.printre care Mirel Iliqiu -. Cotele apelor Dunarii. Dona Barta): Scoala de la Meri atrage ~i prin lirismul sau de buna calitate. l'ntalnirea promisa cu vechii prieteni. Arhiteetura ~igeograJie sacra. tot l'mpreuna eu operatorul Sergiu Huzum. semnand . un paznic de far ~iun meteorolog de pe vartul Omul. realizase 15 filme de scurt metraj. cel care I-a l'nso!it pe regizor ~i l'n alte filme (Un Jupiter al zilelor noastre. departe de semenii lor. cei trei eroi ai filmului sunt un revizor de cale ferata. Nicu!a Tanase. de operatorul-artist Sergiu Huzum. l'nsa. regizorul Paul Barbaneagra. l'n 1972. dupa 1965. unde avea sa-~i continue cariera cinematografica.virtu!i civice ~i de mare elocven!a imagistica. filmul Dupa 20 de ani. deopotriva.). un deceniu de activitate laborioasa. 0 moarte fulgeratoare i-a rapit. . l'n 1954. trei "oameni singuri". l'n filmullui Paul Barbaneagra. De altfel. Gabriel Barta. Si atunci . activitatea de pe 0 platforma marina -. cu filmul Canteeele Rena. Cu un comentariu de Eugen Mandric. sirnfonii ~ielegii. un alt regizor prestigios al documentarului romanesc. rapsodii ~ipoeme. operator era Sergiu Huzum. Painea). care. Terminat de colaboratori apropia!i . cu documentarul Ceferi$tii. anun!and 0 sensibilitate ie~ita din comun ~ipasiunea neobosiHi pentru semnifica!iile faptului divers. Mainile binecunoscutului muzician deveneau. un eseu dedicat dirijorului George Georgescu..l'nmomentul prefigurarii unei ~coli documen142 . l'n demersurile sale. se identificau cu muziea. la scurta vreme. realizand ~icateva filme eu subtext filozofie ea Mireea Eliade ~i redeseoperirea saerului. semnate de un bun eunoseator al artei. filmul poate fi considerat emblematic pentru crea!ia lui Jean Petrovici.. aduce l'n prim plan "oameni singuri". La l'nceputul anilor '60 l'mplinise un deceniu de activitate ~i Gabriel Barta (19231972) ale carui filme pastreaza. Tonitza (1964). personaje pe care ~i-a propus sa Ie rel'ntalneasca dupa 20 de ani.ea regizor ~i produeator . Radacini etc.fie ca se petrec l'n subteranele Capitalei (Radacinile ()ra~ului). Intre anii 1957 ~i 1964. Gara. de asemenea. Printre scenari~tii cu care a colaborat Jean Petrovici a fost Eva Sl'rbu (care a colaborat ~icu regizori precum Alexandru Sl'rbu. Festivalul Eneseu (1962). eu volutele lor speetaculoase. Paul Barbaneagra. ca via!a celorlalp sa-~i desfa~oare cursul firesc. este. l'naintea plecarii l'nFran!a . distinete pecqi de lirism. urmarind destinul personajelor de odinioara. de Radaeinile ora~ului ~i Seoala de la Mer!). l'nso!itla randu-i. Marele Premiu "Palme d'or".dedicat corului "madrigal" -. Spre sfar~itulanilor '60. Mirel Ilie~iu. adevarate personaje.un prestigios serial. l'nurma caruia au ramas creajii durabile (Prietenii vietii. ca vorbesc despre 0 l'nva!atoare dintr-un catun izolat (Seoala de la Meri) sau vizeaza. regizorul ob!inea (pe langa alte numeroase premii intema!ionale care i-au jalonat cariera) cea mai importanta distincpe de la Cannes. Un um obi~nuit (1960) contura un portret eontemporan extras din via!a de catre un publicist "vioi" al acelor ani. ~i un regizor ea Jean Petroviei lasase l'nurma. ~il'n multe din celelalte filme ale sale . izola!i . l'n 1963. Paula Popescu-Doreanu. stabilit l'n Fran!a. cu tresaririle lor magice.de colectivitate.1970 -.

e bine. prima pomind de la un caz tragic (un urs care a facut victime i'ntr-un sat)..0 investigatie i'nuniversul re1atiilor dintre parinti ~icopii. ora.taristice . Atomul fn slujba omului. Orchestra ultrasunetelor (1963). cu Reportaj la "Steagul Ro:}u" ~i.lara a fi un adept declarat al metodei .investita cu surasuri. personajullui Vittorio de Sica din Umberto D -. ceva mai i'ncolo. Zoltan Temer. spre teritoriile filmului de fictiune regizori CaSavel Stiopul . ill 1961. un ulcior. stabilit ulterior i'n Israel. Celebrul documentarist olandez loris Ivens . legaturi cu mancare. oameI\ii lucreaza de zor: ). 0 ~arja amicala.Un pretios bagaj de experienta acumulasera. 1 al studioului. i'n 1960. ~i pana acolo unde Carpatii i'ntaInesc puI1'area). cu un documentar despre "cetatile industriale". dupa cum 0 dovede~te ~i gluma care deschide filmul: pe marginea unui hat se odihnesc ni~te haine. Amintirea unei artiste . Ultima generatie de saraci . impulsionat i'n special de francezi i'n anii '60: "Cine-verite-ul este o treaba foarte buna.spunea urmatoarele despre acest curent. acela al batriinului Dobrota. Bucure:}ti. printre documentarele sale a lasat filme cu "clipiri" de cine-verite ca Sonda sau Pe urmele unui reportaj). ell Drumurile Cri..multi alti regizori.ititi ce face olteanu' cand n-are ce face? Se dezbraca ~i-~ipaze~te hainele . i'nca din titlu. regizori ca Alexandru Si'rbu (care debutase. care e totu~i sursa.Bogatii ascunse. i'~ipropunea. El ne baga cu nasul i'n viata cotidiana.povestea unui trist destin uman care trimite. Erwin Szekler ("alpinistul" nr. Dragu!i .printre care Taierea rapida a metalelor. Fatete surprinzatoare ale relatiilor batriinului cu familia sunt descoperite de ochiu1 cinematografic ~ide microfonul ascuns cu grija de regizor ~i de scenaristul Mihai Stoian pentru a nu da nimic de banuit personajului central din scurta povestire adusa pe ecran. Cazul D. dupa cum ~i experienta documentarului a Iasat urme durabile i'n formarea lor artistica. i'n 1960. Te depilrtezi de ea. exemp1ificand. Scoicite n-au vorbit niciodata. apoi . Pagini de vitejie -. aceea a filmului-ancheta.~iDimitrie Gusti). arta trebuie sa i'ncerce cat mai multe drumuri. pentru a ajunge i'n scurta vreme la 0 specie documentaristica palid reprezentata i'n preocuparile creatoare. i'n 1968 ~i Cand barbatii devin tati. spr. Documentarul romanesc ajunsese 1a ora "cine-verite"-ului. un serial despre Partite de fier ~icateva filme sociologice. i'n 1966.filmul care I-a lansat. din ratiuni suprarealiste sau abstracte.cu trimitere la filmul sociologic din 1929. din Piatra Craiului i'n Fagara~. unul dintre cei mai talentati ~i originali 143 . cu cateva filme ~tiintifice de referinta la "morpentul adevarului": Conveierul verde (1962). Ursul. Debuta. care a "batut" cu obstinatie muntii. Ne stimuleaza. Faptul ca multi regizori atinsesera i'nperioada de referinta un grad i'nalt de maturizare artistica trebuie corel at cu marele numar de debuturi reprezentative i'nregistrat i'n jurul anilor '60. sunt alte doua anchete.~ fnjlorit. de asemenea. regretabile drame familiale. Debuta. dar care nu s-a dovedit tocmai "premonitoriu" -. Dupa Casa noastra ca ofloare (0 satiril a unor comportamente necivilizate). Mircea Popescu (consecvent realizator de documentare ~tiintifice. Dupa 40 de ani . EI spune «marelui film»: «nu mai palavragi atiit!» Documentarului: «nu face numai poezie!». la pra~it. dar se treze~te strigata de «cine-veritb>: «asta e! a~a e !»".~anei. Cocsul. Noi !ii soarele (1964). Aunt! alb.. ". lasand urme durabile ale trecerii lor. regizorul Alexandru Boiangiu.sau Mircea Saucan .. Alexandru Boiangiu realiza cateva documentare cu 0 importanta pondere civica: i'ntai Oltenii din Oltenia (1965). printre care Virgil Calotescu (1928-1991). i'n 1956. a carui viatil curge molcom i'ntr-unazil de batriini. Trecusera prin experienta filmului documentar.Casa de pe strada noastra. cu Daruri smulse naturii. Cufata spre public. a doua .mai tarziu. printr-un singur "caz". i'n 1958. Elementul14 siticiu ~i. i'n 1969.

Debuta. pe teritoriile documentarului ~tiintific. pe micile ecrane. Spre deosebire de acel soi de academism care caracteriza primele documentare consacrate artei plastice romane~ti. dupa un deceniu de practica operatoriceasca. senzationalul Efemeride (1968). Stelian Penu care propunea. copiii. Debuta In 1963. cu filmul Romante aspre. batea la portile capodoperei. care se pregateau de casare. Lui Iancu Moscu i se datoreaza ~idocumentarul din 1961 30 de operatori pandesc eclipsa. prin filmele sale. care. operatorii Doru Segal ~i Ion Barsan.0 replica. una dintre cele mai substantiale creatii ale genului. Luchian. Teml1 cu variatiuni (1965). parca. regizori ai Studioului "Sahia".Povestiri din lumea Ml1rii Negre (un film premiat la Venetia In 1962). la "mainile dirijorului" (1967). Mainile pictorului . cu Intalnirile ~idespartirile ei decisive.peste hotare I~ifaceau intrarea. tragedia ~i In multe dintre cazuri 144 . anotimpuri ~i generatii. autoarea avea sa "recidiveze". era 0 convingatoare demonstratie estetica privind "natura" pictorului evocat.968). personaj principal era Insa~i viata noastra cea de toate zilele. un eseu cu nuantate ~i aprofundate selectii. de oboseala. scurtmetrajul sau Navigatori care dispar ramane un pretios document despre 0 meserie pe cale de disparitie. Inceputuri ~i sfar~ituri. regizoarea Florica Holban (1928-1996). Lucian Grigorescu (1. in acel film din 1965-1966. Debuta In 1960 ~iregizoarea Dona Barta. mici antologii ale frumosului In natura. Erich Nussbaum.mai ales . Pictorul Ghiatl1. cu scurtmetraje precum Universuri picturale (1965).anunta un simt cetatenesc ie~it din comun. In 1959 debuta ~iIancu Moscu. doi realizatori de baza. cu multiple disponibilitati poetice. dupa alte cateva experimente. ni~te locomotive Imbatranite de vreme.I ! . peste patru ani. Inca de la primul film.contin secvente cu adevarat antologice. In 1959. regizor cu remarcabila vocatie culturala. dar ~icu un acut simt estetic. Cu temperamentul cercetatorului. Vom mai avea prilejul sa vorbim despre filmele lui Slavomir Popovici: de atunci. filmul Capul izolat (1959) ~iDoru Che~u (1934-1994) cu Febra aftoasl1 (1960). din "casele copilului". cu Bucure!ltiul. aparatul de filmat era receptiv Indeosebi la ceea ce spectatorul unei expozitii nu poate retine dintr-o privire. Personajele pareau a fi. de "ultimul drum". ~i cu prilejul eclipsei totale de soare din 1999. celelalte de mai tarziu . ~i . ieri!li azi. Cele mai bune filme ale sale .I~i dadea masura talentului In documentarul de arta Ciucurencu. Scurtmetrajul sau A cui e vina? (1965) a ~ocat la vremea respectiva. Dona Barta (1931-1977) propunea. i~i marturiseau tristetile. aceea a pluta~ilor pe raurile repezi de munte. In timp ce satira Fabrica de zmpachetatfum (1967) concureaza. In fata aparatului de filmat. Inca. filmul definindu-se ca un aplicat studiu al coloristicii operei lui Ciucurencu.dupa scurtmetrajul Albume de artl1 popularl1 . cineastul romantelor aspre . de fapt. revelatii pasionante despre universuri ~imicrouniversuri nu Intotdeauna la Indemana ochiului omenesc. Cu pelicule mult apreciate In tara ~i . compozitorul Anatol Vieru sau redactorul muzical Theodor Mitache . cu romantele (aspre) ~i cu asprimea ei (nu tocmai romantica). continuand creator experienta acumulata de Ion Bostan In spatiile de confluenta ale ~tiinteicu arta. Oameni!li ml1!1ti. ale carui imagini au fost "citate". stabilita dupa 1975 In strainatate: primul ei film.nu ~i-a desmintit niciodata vocatia meditativ-poetica. Personajele erau. scenarista Gabriela Ionescu. In competitia celor mai active interventii critice ale studioului. anuntand un spirit viu. care. servit fiind cu rafinament imagistic de operatorul Costea Ionescu-Tonciu ~i de ideatia muzicala a lui Anatol Vieru.alaturi de cei mai constanti colaboratori ai sai. filozofice ~i civice. de atata alergatura. din centre de reeducare. Slavomir Popovici (1930-1983). Pallady. Tot In domeniul documentarelor de arta debuta In 1958 regizoarea Nina Behar (1930-1989).

in sfar~it.corespondentele dintre om ~ipeisaj. a blestemat.au participat la 0 "monografiere" cinematografica a judetelor tarii. insotind reportaje ~i documentare de actualitate. 0 distincta personalitate: Sergiu Huzum a impresionat prin insolitul ideilor (~iprin tehnicile originale folosite. Ion Cosma. care propulsa in prim-plan gandul autorului. Debuta.~iea candva parasita . unul dintre regizorii de baza ai studioului. Este. ~i acesta. poate. Eva Sirbu. multi alti operatori ~i-au format. Dar ca~tigurile de calitate. 1. orice specie a genului . OU. Erich Nussbaum. In astfel de filme prin imaginile de mare spectaculozitate ale operatorului Petre Gheorghe din 4000 de trepte spre cer sau ale operatorului William Goldgraber din Spre cer. reportajele aride. Pe de aIta parte. "aplicabilitatea" stilului sau. Slavomir Popovici. poate ca am fost cruda ~i C)1 eopiii. Gheorghe Tomozei. Doru Che~u. aJtj operatori au eontribuit 145 . prin demersul regizoral .febrilitatea ~idinamismul. LadislauKarda.R. Gheorghe Horvat . Marineseu.speetaeulozitatea. 0 fetita povestea cum a fost parasita de mama ei. Petre Sirin. produqia de filme documentare. ~i un "moment eolectiv" care ar trebui sa fie evocat: majoritatea realizatorilor . Dumitru Done.. pe cand avea doar cateva luni. a rnintit. condus din 1951 (~ipana in 1988) de Aristid Moldovan. printre care "transtrav"-ul). Constantin Dembinski. cu suite de imagini inexpresive.simpliste sau retorice. intr-un tren. Regizoarea a fost cruda. Paul Anghel. care faeilitau aecesul muncitorilor spre locurile lor de munea. in procesul ereatiei. Ilie Cornea. la Costea Ioneseu-Toneiu . la Petre Gheorghe . la Doru Segal elemente definitorii s-au dovedit a fi lurninozitatea. tot in 1963.au minat din interior. dar cand ii faeeam pe ei sa planga. Ervin Szekler. Cel putin doua dintre filmele realizate atunci au ramas ca documente pretioase despre oamenii unui timp: Drumurile Cri:janei de Slavornir Popovici (cu un scenariu de Gheorghe Horvat ~i cu operatorii Francisc Patakfalvi ~i Petre Gheorghe) ~i Puterea painii de Alexandru Boiangiu (cu imagini de pe plaiuri hunedorene surprinse de operatorul William Goldgraber). W. Alexandru Boiangiu. Victor Vantu. in rascolirea unui treeut dureros. Radu Cosa~u. cu un "triptic" eonsacrat eonstruirii barajului de pe Argq (4000 de trepte spre cer. sa zdruncin indiferenta. falsa literaturizare care ineea adesea adevarurile vietii. calmul ~i sensibilitatea. la William Golgraber . filme de ~tiinta popularizata sau turistice. Spre cer ~i Ultima treapta): cele . au fost importante in prirnii ani ' 60. fie irelevante. filme despre arta. Titus Mesaro~.printre care Mirel TIiqiu. Scenarii ~i comentarii care au sporit substantial calitatea textelor s-au datorat unor seriitori sau publici~ti ea Geo Bogza. Stoica).Mireea Popescu. dar ii imparta~im crezul: "Vreau sa ~ochez. In viata studioului "Sahia".rostea adeviiruri teribile: a furat. a~ezate provizoriu pe pantele muntelui. fals poetice sau declarative. Maria Sapatoru. ma gandeam ca poate astfel voi impiedeea pe altii sa planga". Demostene Botez. Popescu. rascolindu-Ie durerea. Nina Cassian. Continuand experienta ~i exemplul predecesorilor (Ovidiu Gologan. a existat. cu comentarii fie prea stufoase.atitudinea meditativa.4000 de trepte spre cer" erau cele 4000 de scari din lemn. Eugen Mandric.Jrumosului cautat". in prirnii ani '60. Cu un calm nefiresc. Reu~ite remarcabile s-au inregistrat in domeniul imaginii. un "salt calitativ" in concepti a asupra filmului documentar. Ion Bostan. Maria Banu~.demnitatea.documentarul romanesc trecea de la "inregistrarea mecanica pe pelicula" a unor momente de actualitate la "marturia sensibila". fie prea didactice. ani la rand. 0 alta fata .evidentiau pregnant cateva dintre carentele de fond care se manifestau inca in produqia de filme documentare: pericolul frecvent al . la Tiberiu Olasz . astfel de filme . N. D.sa Ie zicem conjuncturale . la randul lor. literaturizante sau emfatice. Astfel de comentarii .

Alexandru Boiangiu. dupa 1969.) . Acest "pas" a provocat un moment (masurabilin ani) de deruta.Ii j I j 1 I I ii! I la reu~ite: Gheorghe Herschdorfer (in filme de Mirel nie~iu. 0 "fata-morgana". in aceasta "incercare de drumuri" (mai ales cand un regizor ca Pavel Constantinescu . in felullor.0 perioada de reflux. Marele Premiu "Palme d'or" obtinut de Cantecele Rena~terii la Cannes ~i"manifestul" unei noi promotii (generatii) de cinea~ti. de asemenea. Hanoi . sunt titluri de care ne amintim cu placere: Ursul ~i Cand barbatii devin tati de Alexandru Boiangiu. Nimic rau..). Maria Sapatoru.).. au proliferat descriptivismul ~ipoetizarea fortata.. Carol Kovacs (colaborator al unor regizori caDumitru Dadarlat. Slavomir Popovici.:fln(it~i Copilarie furata. Urma sa se produca. teoretic. lasase sa se intrevada parametri de . s-a recurs la formule artistice hibride. Pavel Constantinescu etc. filmele s-au indepmat de realitate. 1964-1965-1966. Numai ca. S-a ajuns la un fel de absolutizare a cantitatii .largea orizonturile tematice ale documentarului romanesc prin doua filme din 1967. realizate in Vietnam). la reu~itele documentarului din primii ani ai deceniului al ~aptelea. Paul Grza etc. Stelian Penu. acestea.de la rasarit la af. unde documentarul s-a situat la "loc de cinste" . A cui e vinal de Florica Holban. printre care Gabriel Barta. dupa 1971 in strainatate . Sunt. Paula Popescu-Doreanu etc. Erich Nussbaum. operator la filme de Mircea Popescu. Francisc Patakfalvy (care a colaborat. ~coala documentarului romanesc a ramas 0 promisiune. documentarul de lungmetraj Apa ca un bivol negru. Ceea ce nu insearnna ca in partea a doua a deceniului al ~aptelea nu s-au produs ~i opere cinematografice valabile. Dona Barta. Alexandru Ga~par. Florica Holban. A urmat. Soarele negru de Slavomir Popovici.cu un film "emblematic" la activ. 1..~coala". Tonul revirimentului 11 vor da tot regizorii de frunte ai studioului. debutul in regie al operatorului Doru Segal cu Marile emotii mici. exist a 0 proasta corel are intre factorul cantitativ ~i cel calitativ. Dar ele n-au dat "tonul" politicii repertoriale. pentru cre~terea numarului de filme realizate. Dovada ca in ace~ti ani a existat 0 permanenta presiune de jos in sus. In aceste conditii. cateva dintre scurtmetrajele care raman. Ervin Szekler. practic. Jean Petrovici. cu multi regizori. de creatie ~i de reputatie. Pompiliu Galmeanu etc. s-au rarit temele cu adevarat importante. Eternul jeminin de Iancu Moscu. pana la stabilirea sa .in Germania). in Germania. Pavel Constantinescu. Dumitru Done. Nina Behar. Tuculescu de David Reu. Toti ace~ti realizatori au contribuit.in anii '70 .dar 0 mai mica preocupare pentru pastrarea unui anumit barem de calitate la aceste filme. S-au incercat drumuri dintre cele mai ciudate..dupa primele trei editii ale festivalului national de la Mamaia. Contemporanul meu ~i stabilit. Una era detaliata de regizorul Titus Mesaro~ (intr-un interviu acordat revistei "Cinema" in 1968): "Dupa parerea mea. urmatorul pas. Digul de Jean Petrovici.. 146 . Casa lui Calinescu de Erich Nussbaum. ErviQ Szekler. Gabriel Barta. majoritatea solutiilor de moment au indepartat documentarul de adevaratele sale rosturi. Mirel Ilie~iu. Cauzele sunt multiple. in productia de gen . Moscu. Pe unele dintre ele Ie-am ~inumit. firesc. Gheorghe Georgescu (stabilit ~i el." Filmul documentar romanesc i~i ca~tigase 0 platforma.

devin «aliati de nadejde». pe ecrane. devotap pana in fundul sufletului ~iuneori pana la ultima picatura de sange.iar une1e din secventele sale contin un fior care ramane viu peste ani). el trebuia sa arate cum se ascute lupta de clasa. Luptau pentru (pentru construirea unui alt tip de societate. aceasta "arma" importanta a frontului 147 . personaje1e filmelor romane~ti de dupa Rasuna valea. pentru afirmarea "con~tiintei socialiste") ~i luptau contra (contra du~manilor de clasa. Taranii mijloca~i sunt interpretati de actori cu fizic incert. ~antierul nu se va inchide. Lache In harem. Desfa5jurarea . un sat. cu silueta statuara. nu mai avea nimic de-a face cu trecutele drame tarane~ti. "demascau". prin cozile lor de topor.visau. de asemenea. Bing-Bang). din primii ani ai deceniului al ~ase1ea .devenise 0 anna. in sfar~it. inte1eg. «sa ne puna bete-n roate». contra tuturor celor care puneau bete in roate "drumului victorios al socialismului"). In afara unor asemenea exemplare de importanta secundara. era cruda realitate: prin tipul istoriilor aduse pe ecrane. "Filmul ca anna" nu era defel 0 figura de stil. fiul chiaburului. "slujeau". "un sfert de veac de film romanesc") cinematograful primilor ani'de "lume noua": "Intr-o epoca in care «a nu fi cu noi inseamna a fi impotriva noastra». aproape intotdeauna cu priviri viclene." Critica de film purta. Tunelul va fi strapuns (Rasuna valea). Ei sunt ~ovaielnici. ne invatau "sa fim vigilenti". Ei sunt intotdeauna hotarati. Sabotajul nu va reu~i. cu fatalismullor sumbru. in 1975. Ei uneltesc necontenit. Filmul . ca plasmuitorii lor. aceasta lume se regase~te in aceasta etapa. lndividul neluminat. contra chiaburilor.ca ~i plasmuitorii lor -. datat 1955. cu privirea taioasa. Chiaburii . dar cand.dqi acest ultim film. ca personaje1e de pe ecran. luptau. platqte cel mai mic tribut c1i~eelor. peliculele romanqti din perioada de referinta erau .sunt interpretati de actori cu figuri speciale. cum clasele deposedate incearca zadarnic. de preferinta gra~i.ca ~i plasmuitorii lor . Efectiv. prada ispitelor ~i ademenelilor. "p1edau". prin insa~i natura "eroilor pozitivi". lata cum caracteriza Ecaterina Oproiu (incercand sa sintetizeze. "combateau". «netipic». contra "cozilor de topor". cum s-a mai spus. cinematograful. care nu ~i-a gasit Inca loculin noua a~ezare. ecourile ~i semnele epocii: filmele erau "imnuri aduse vietii noi". Filmul arata. «element fara con~tiinta». ~ivisele lor erau. impartita pe criterii de clasa.mainte de orice altceva . Nu arareori rigoarea se confunda cu schema: taranii saraci sunt interpretati de actori cu obraz cioplit din stanca. pentru impunerea dezideratului 1eninist al dictaturii proletariatului. cu patimile amorurilor oarbe sau cu setea religioasa de pamant. prin modul de rezolvare a conflictelor. se va lasa mituit de na~ ~i va actiona ca 0 unealta oarba pana spre final. cu 0 maxima strictete. de~i mai pastra. trageau "semnale de alanna". Dragostea curata a fetei de palma~ e manjita adeseori de pofta murdara a odraslei de bogatan. la randu-i. vise dejZamanzi (Milionar pentru 0 zi. la cate un personaj secundar. dar dreapta. contra sabotorilor ~ia celor aflap in solda serviciilor de spionaj straine. in costumatie ~i decor. aerul bucolic al vechilor productii cu subiecte rurale. care. Visullui Tanase. Lumea satului nu mai contine astfel de porniri decat episodic. cand se va dumiri cine-i sunt adevaratii prieteni ~i cine adevaratii du~mani ~i va trece alaturi de ai sai (In sat la noi.in primii ani de dupa nationalizarea mijloacelor de productie . pentru formarea "omului de tip nou".instrumente de propaganda. neclintip.ECOURILE EPOCH iN FILMELE ANILOR '50 Daca personajele filmului romanesc dintre ce1e doua razboaie mondiale . Mitrea Cocor. ju~ti. filmul «trebuia sa militeze».

. despre timpuli'n care se petrece aqiunea peliculei ~i despre timpuli'n care s-a realizat actul creator. Paul Mocanu. Rclsuncl valea. un tovara~ inimos 148 . Dincolo. dramaturgul Mircea ~tefanescu. Maria Voluntaru (doamna Goguleanu). Ioana Matache. Angela Chiuaru (Sanda). . In distributie figurau numero~i actori de fmnte ai scenei. Titus Lapte~. cuceresc drapelul mundi. Geo Barton .0 "cutie de rezonanta" a patosului politic.tot pentru prima data . actorii. parasind scena. cinematograful romanesc al acelor ani . Radu.iileunei sarbatori nationale. Departe de mine gandul de a ma scutura de raspunderea gre~elilor pe care le-am facut cu aceasta prima i'ncercare cinematografica. Performanta "speciala" a filmului? Pentru prima data. Nicolae Sireteanu (ingineml Dinescu). canta de zor mar~ul (scris de Marcel Bresla~u) cu "Crqte calea ~i crqte calea/ de la Bumbe~ti la Livezeni" . a~adar. sparg normele. Nu lipsesc din tabloul tipologic inginerul "de tip nou" fata i'n fata cu inginerul "de tip vechi". Iarodara Nigrim (domni~oara Goguleanu).ideologic.i'n epodi .jucandu-~i propriul rol (de unde rezulta ~i "aerul" documentar care plute~te peste intriga propriu-zisa). Rclsllncl valea era "adevaratuli'nceput" al filmului romanesc! Pagini i'ntregi din cotidianele timpului au fost rezervate acestui triurnf. prin aderentele sale social-politice. Valeriu Buciu. spunea: "Se i'mplinesc i'n vara asta ~apte ani de cand am scris scenariul primului nostru film artistic de dupa 23 august. alaturi de nume noi. lluiu Hulubei (Petre). la numai ~apte ani dupa premiera filmului. i'n varful muntilor.prin tematica sa. ToP. (Radu). Ecourile premierei au luat propor1. care scandeaza voio~i "n-am venit ca sa priviml am venit ca sa muncim!". Ionescu Ghibericon (Carciumarul). Sanda.pe post de "Marinica zis coda~u'" . scenaristul filmului. Ion Talianu (bancherul Goguleanu).adica acele «sfaturi» . Din aceasta perspectiva. de toate consideratiile privitoare la valoarea (sau non-valoarea) intrinseca a filmelor i'n discutie. Vasile Florescu. ~i opozantii elanului general. conflictului ~i deznodamantului: ele vorbesc. fratii Anghel. Tipologia filmului este ~i ea marcata evident de semnele epocii. Nu este cazul unei pelicule precum Rclsuncl vale a de Paul Cllinescu. Peste ani..ramane document al unui moment istoric.e ca din fapte se invata mai multe decat din teorii. Puiu Dumitrescu (responsabilul UTM). entuzia~ti.baiatul de bani gata (devenit tinta satirica a colectivului) sau du~manul de clasa gata sa aprinda fitilul criminal.comentatorii simt nevoia sa i'ncadreze filmuli'n vasta problematica a "transformarilor revolutionare" . Anul premierei: 1949. Constantin Vintila. buldozere ~iexplozii adevarate. Marga ~tefanescu. Mihai Fotino. Constantin Mitru (Mo~ Gheorghe). Marcel Enescu (inginerul Poenaru)." ~i scenaristul evoca i'mprejurarile administrative de atunci ("compartimentul cinematografiei din Ministerul Artelor era condus de un director foarte tanar. pentm care filmul a fost 0 "rampa de lansare": Marcel Anghelescu (Ion). muta muntii din loc. Gheorghe Andreescu. era . N-are rost sa insistam asupra naivitatilor intrigii. explicit. Mimi Cojan. Constantin Barbulescu. ~i .A. printre care . Eugenia Popovici (Deana). de altfeJ. Ileana). dar dadi tin sa evoc aid gre~elile altora . Nicolae Popescu. Cronicile aveau sa apara i'nianuarie 1950. au venit sa filmeze pe un ~antier. inimo~i (Petre. Pe de 0 parte sunt brigadierii. prin mesajele sale. printre stanci. minerul cu lampa~ul (care vine din subteran sa-~i i'nlocuiasca fratele ucis de sabotori). Pop Martian (Cretu). primul film de lungmetraj al "tinerei cinematografii de stat". Radu Beligan (Niki Goguleanu). Ioana Calinescu. George ~i Cezar Grigoriu... prin limitele sale specifice . Dobre Ene. valoarea sa este inestimabila chiar atunci cand rezultatele artistice sunt sub orice critica.muncitorii ~i brigadierii de pe un ~antier national au devenit interpreti de film. Horia ~erbanescu (cupletistul). Dumitru Ilariu Popescu.

Din 1950 dateaza un metraj mediu cu conotatii electorale.. pana in prezentuI imediat (ba. probabil. ca inteleg sa prezint pe brigadierii de la Bumbe~ti-Livezeni in atmosfera voioasa a tineretii lor. inspirat de un text de Aurel Baranga. reprezentanti ai opozitiei. dar . Situat intr-o capital a de judet din deceniul al patrulea. . ma pomenesc deodata ca intra in curte. latina ~i greaca la Liceul Caragea-Voda.. discutiile preliminare cu factorii de decizie: "dind i-am spus . Radu Beligan in distributie. Timica.Ce facem cu nationalizarea? .arh." Am insistat asupra acestui prim film din "seria noua" a cinematografiei nationale (de pe genericul caruia a~ mai retine cateva nume: regizor secund .. Dupa un film dedicat ~antierului.la data respectiva -.. Asupra altor titluri din epoca nu insist. conotatiile electorale de care vorbeam ajungand. Un regizor. foarte nevinovat in materie"). spre meritul filmului. care. G. am lipit scenariului 0 scena cu nationalizarea. lungul ~ir de variante. cuplete: Ion Vasilescu).un bulevard "al impacarii").cu atat mai'mult cu cat filmul era i~ curs de turnare ~i scenariul nu mai putea fi modificat in raport cu acest proaspat eveniment politic. prefectul. deoarece el "esentializeaza" relatia dintre film ~iviata in acei ani de inceput ai cinematografiei de stat. in limitele unei farse . RezuItatul? Dincolo de avatarurile tematice ale timpuIui. epitropul a~ezamintelor spitalicqti. mergand chiar mai departe.Pai de ce? Zice categoric: De-aia! In fata acestui argument invincibil. ca un corolar. s-au lansat in temerara intreprindere a infati~arii pe ecran a "noului sat romanesc". citadin prin excelenta (dar cu 0 remarcabila experienta cinematografica la activ) ~iun regizor mult mai putin experimentat . cugetand la bucuria sufleteasca pe care 0 ai dupa ce ai terminat 0 munca . un film despre dezvoltarea industriala a tarii. Din anul1951 dateaza doua filme de lung metraj. a~adar.din filmullui Jean Mihail sunt un ministru subsecretar de stat (la Interne). imi striga: .sa urmeze 0 produqie consacrata prefacerilor sociale ~ipolitice din lumea satului in epoca primelor gospodarii colective ~i. desigur).. nu se poate sa nu bagam ~i noi nationalizarea in film..Cum?! mi-a spus . care prilejuiqte pricini.pe principiul "pupat piata endependentei" . bulevardiere. era cel putin "normal" . V. tanarul director. filmul scapa .. reprezentante ale sexului frumos (tot din "societatea inalta"). inainte de a stopa. Zic: .. dar un bun cunoscator allumii taranqti.. un mare proprietar ~i comersant. Maximilian. imaginea . 149 . care cadea exact ca musca in lapte . devenind in final . totu~i.Wilfried Ott. decoruri . Misiunea incursiunii in lumea rurala a timpului a revenit unor regizori destul de diferiti din punct de vedere temperamental ~i al formiltiei artistice (a caror contributie particulara la realizarea filmului este greu .de sub incidenta "semnelor epocii" '50. La volan. Dar "drama" a continuat ~i dupa aceea: "Gind starn mai lini~tit pe balconul unei vile. descendent din spatiul de taina al Marginimii Sibiului..~i dornic sa faca treaba . 0 ma~ina. cu glumele care Ie insufletesc in fiecare clipa munca. a caror premiera a avut loc spre sfar~itul anului: in sat la noi de Jean Georgescu ~i Victor lliu (premiera: 20 septembrie 1951) ~i Viara fnvinge de Dinu Negreanu (prezentat pe ecrane in noiembrie).. ~tefan Norris.. cochetand chiar cu modelul caragialian (bulevardul cu pricina.Ion Bostan. tanarul director a ramas uluit: .dar noi vrem 0 drama!" De aici.in spiritul epocii . "Noua ordine" se cerea respectata. Personajele urbei cu aer de Clochemerle . muzica: Paul Constantinescu. cu Jules Cazaban. pre~edintele tribunalului.intr-un fel .~i. pana la aprobarea scenariului (dupa a cincea versiune). irelevant de stabilit): Jean Georgescu ~iVictor IIiu. in mare viteza. Bulevardul "Fluiera Vfintu'" de Jean Mihail. Ion Finte~teanu. un profesor de romana.

pe un scenariu de Petre Luscalov . criticul considera filmul remarcabil pentru tentativa de a surprinde "fizionomia adevarata a satului romanesc: peisajul. (. Nucu Paunescu -. Marcel Anghelescu. Tudorel Popa. Andrei Codarcea. totu~i. chipurile. un film cu trimiteri istorice scris de Cezar Petrescu ~iMihai Novicov (cu Andrei Codarcea. Margareta Pogonat. in Pasareafurtunii."un dispuns polemic la idilismul operetistic al vechilor noastre filme" . 0 casa: suntem. Costache Antoniu. Constantin Codrescu. cu aceia~i scenari~ti. iar in 1957. poarta 0 amprenta specifica. Dar. Savu. Constantin Ramadan. Aurel Ghitescu. De cum auzi primele replici rostite in grai romanesc. intr-adevar suntem.. Fory Ettede . Nucu Paunescu. Scris ~iregizat de doi arti~ti care ~i-auconfirmat ponderea ~iprestigiul estetic in cinematograful romanesc. 0 ulita. care suie cu fiecare imagine: emotie mereu proaspata de a vedea un film al nostru. Iurie Darie. sa ramana in zona conflictelor de clasa. Tatiana !ekel. Valentina Cios. Irina Rachiteanu. leapada rama~itele trecutului ~i cresc viguros spre 0 viata noua. astazi. ii este opus intelectualul de tip nou. Vasile Uizarescu. ~i priveli~tile. In "Contemporanul" (din 21 septembrie 1951) poeta Nina Cassian arata intelegere pentru filmul celor doi cinea~ti de marca: "Un camp. pe un scenariu de Petru Dumitriu . teatrul). in 1955. Fory Ettede. Dem.sa lupte cu banditi para~utati prin munti (Alanna fn munro. Nana Ianculescu. Dinu Negreanu a semnat un film eminamente tezist. Valentin Valentineanu. ). Ludovic Antal. Ion Gheorghiu in distributie). Gheorghe Ciprian.. Dana Comnea. George Vraca. ~tefan Ciobotara~u. totul respira autenticitate. Pe un scenariu de Aurel Baranga . ~i oamenii se smulg din trecut. au evidentiat precaritatea ~i schematismul rolurilor). Rasare soarele.principal realizator al filmelor de fictiune cu caracter propagandistic" (1234 cinea~ti romani). Boris Ciomei. prin prezenta ~i prestanta lor. Mai mult.concordant cu timpul sau . 0 ograda. filmul depa~e~te hotarat limitele tematice ale vremii sale. declarativ ca ~i titlul sau. in solda serviciilor de spionaj straine." In "Scanteia" (din 22 septembrie 1951) se spunea raspicat: "Regizorii Jean Georgescu ~iVictor Iliu au realizat un film de arta. recuno~ti faptele lor ~i te simti acasa la tine. Iurie Darie.. portul. cu 0 distributie de elita (din care au fkut parte George Vraca. Corina Constantinescu. din categoria filmelor programatic uitate). Jucau in pelicula din 1951 Constantin Ramadan. departe de valoarea pieselor reprezentative ale dramaturgului -. treptat. Recuno~ti priveli~tile. 0 fata cu 0 iie inflorata. pentru ca." In Viata fnvinge.cu Emanoil Petrut. Regizorul . 150 .dupa cum sublinia criticul George Littera in postfata volumului "Fascinatia cinematografului" de Victor Iliu.. Nu va fi singurul. trecand zorita drumul. apoi. Liviu Ciulei (da. din categoria "filmelor uitate" (mai nuantat spus. Interesant este altceva: un regizor ca Dinu Negreanu (a carui preocupare predilecta a ramas. Natalia Arsene. un film despre viata noastra. de data asta personajele filmului anterior venind mai aproape de actualitate (~i dejucand planurile disperate ale fo~tilor exploatatori). in anul urmator. Nucu Paunescu. daruit cu trup ~i suflet meseriei ~itarii.cu Mircea Albulescu. recuno~ti oamenii. intelectualului de tip vechi. George Carabin.va mai realiza in 1953 Nepotii gornistului. A. un regizor pe care filmele 11recomanda ca pe un . in sat la noi. aceasta era intrarea in cinematograf a actorului de 28 de ani Liviu Ciulei !).foarte simplist. Aurelia Sorescu .actori care. caracterizat sec in dictionare: "la inceputul cinematografiei socialiste . Trecutul i~i mai flutura umbrele in priveli~ti ~i in oameni. simti 0 putemica emotie. Ion Lucian. Pop Martian." Sunt cateva motive care ma determina sa regret ca un film precum in sat la noi face parte. rod al muncii noastre. George Manu.

prezenta naturii ca personaj dramatic. Din punc~ de vedere cinematografic. care. Ion Gheorghiu. Mitrea Cocor. Eugenia Bactulescu." Criticul francez Georges Sadoul. Incerca. cand . Savu.. tDtu~i. sub titlul "Caragiale ~i virtutiIe filmului"). Victor Iliu. ramanand credincios mai vechii sale pasiuni. peste zece ani. Un "dezertor" a fost Jean Georgescu. efectiv. Gh. aceste filme de scurt metraj pot fi oricand revazute cu aceea~i Incantare cu care se recitesc schiteIe originale care Ie-au servit ca scenarii absolute". acela 151 ... 1952. printre altele. Aurelia Sorescu. dar regizorul . filmul romanesc a continuat sa produca. Premiera tripticului a avut loc In 2 februarie 1952.de 0 alta factura stilistica . obiective. cum avea sa 0 spuna ~i George Littera In analizele sale consacrate lui Victor Iliu. Dem. nu exista In aceste fotografii nete ~i sesizante un singur detaliu inutil. Despre cele trei ecranizari ale schitelor caragialene avea sa scrie un studiu amplu. Arenda!jul roman .~ul roman sunt 0 exemplara transpunere filmica a textului integral allui Caragiale ~i 0 dovada de netagaduit a virtutilor vizuaIe. la randu-i. 5-6/1962. Constantin Ramadan. a reliefului tipurilor ~i caracterelor. In Lantul slabiciunilor -:.spune Sadoul "poseda 0 calitate foarte rara care este Insa~i esenta artei filmului: ~tiu Intotdeauna sa surprinda In imaginile lor esentialul. In Vizita. Victor lliu avea. Wilfried Ott. Caragiale. cu 0 ironie eleganta. Mitrea Cocor anunta viitoarele filme In ceea ce eIe vor avea mai caracteristic: precipitarea epicului In liric. a ecranizat trei schite de LL. pentru ca datate raman personajele. este ~i mai generos. Hira pic de Inver~unare. 0 calda umanitate InvaIuie pana ~i personajele secundare.cu prilejul centenarului CaragiaIe . producand Inca 0 dovada concludenta a vocatiei sale comice. Marcel AngheIescu -. Intre timp. la cinci cinematografe din Capitala. recenzentul sau de peste zece ani. problematica ~i conflicte1e sale. s-a stabilit din 1968 . Cornel Rusu. Intr-o cronica a filmului. llarie Popescu. pentru ca datat ramane romanul sadovenian. sa depa~easca rigorile timpului (colaborand la realizarea filmului cu regizoarea de teatru Marietta Sadova)." Dar filmul ramane "datat".apilreau Aure! Ghitescu.Ipostazele cinematografice ale schitelor Vizita. "salvarea" venind tot dinspre Caragiale..illdeosebi In Lantul slabiciunilor ~i Vizita .In cel de al treilea episod al tripticului. Victor Diu (In "Secolul XX". Toma Dimitriu. Ionescu Gion. Din acel an dateaza "filmul" 0 scrisoare pierduta. sa evadeze. Datorita fidelitatii ~i rigorii In echivalarea expresiei literare cu cea filmica. Poate ca includerea In triptic a schitei Arendw. ~i acest destin mi se pare un "semn al epocii" . reu~ind doar arareori sa iasa de sub incidenta presiunilor ideologice. Nick Niculescu. datorita pastrarii exacte a tonului ~i ascuti~ului satirei sociale. cu un zambet subtil.a fost reluata (am vazut cu ce consecinte) ~i comedia 0 noaptefurtunoasa. Lantul slabiciunilor ~i Arenda.adversar neImpikat al imperialismului.ul roman este 0 "concesie de epoca" la randu-i. apeland la un roman sadovenian (scenarizat de Valeria ~i Profira Sadoveanu).. In Statele Unite ale Americii. In anul 1952. In acela~i an. ill 1954. care nu este altceva decat transpunerea pe pelicula a unui mare spectacol de teatru. Florica Demion ~i Maria Wauvrina) este ridiculizat. datorita identitatii ritmice a mi~carii din schitele literare cu mi~carea din schitele cinematografice. consistenta realista a planului doi. In timp ce micul "maior de ro~iori" (Sorin Stratilat. Gheorghe Mazilu. Victor Diu ~i operatorul sau. renuntand la lupta de clasa. lumea "loazelor" ~i a educatorilor este privita deta~at. cand Jean Georgescu Incerca sa "evadeze" din epoca. Jucau In film Septimiu Sever. filmul marcheaza un moment esential de cautari In sfera expresivitatii: "In cele mai bune pilrti ale sale.~i-a vazut de treaba sa. cu 0 superioara "Intelegere". care joaca alaturi de Grigore Vasiliu-Birlic.cu Radu Beligan. ale artei marelui scriitor. se spunea acolo: . nr.

un conflict sentimental (0 tanara taranca fuge de acasa in noaptea nuntii. de a lua contact cu sufletul ~i reaqiile lor. tragice.tinerel ~i frumu~el .. prin diteva secvente cu sambure emotional. cu tineretea unor actori.cu minerii ei ~i codrii Moldovei cu munca padurarilor sai. au darul. preocupata de marirea productivitatii muncii. Calboreanu. Victor Iliu semneaza regia filmului)..i'ncarcator" care va u~ura munca in abataje. De asemenea. Rapa dracuiui. cum ar fi distrugerea unui baraj . uneori. In Brigada iui Ionut. Neamtu-Ottonel. pentru scufundarea plutei pe care se afla iubitul fetei). realizat de Sica Alexandrescu (alaturi de care. revazute astazi. aqiuni criminale. ale unei mentalitati de sorginte stalinista.. de aceea am utilizat ~i 0 pereche de ghilimele. cu care Jean Mihail a facut "echipa" la ultimele sale filme." Dar ambele filme sunt victime (inocente?) ale unui timp de trista amintire.G.. printre care ~i surparea abatajului in care lucra brigada frunta~a. Dar avem de a face cu un document de 0 valoare inestimabila (cu atat mai pretios cu dit multe alte mari spectacole scenice s-au pierdut de-a lungul timpului): distributia "de aur" a spectacolului de atunci .cu sprijinul organizatiei de partid ~i prin fona colectivului . dar un inginer de tip vechi ~i acolitii lui mar~avi pun la cale tot felul de sabotaje. sa stameasca interes: primul prin cate un cadru cu virtup documentare (care ma determina sa aduc in discutie vocatia neorealista a cineastului). Despre ce era yorba in scenariullui Mihail Leonard pentru Brigada iui Ionut? Brigada respectiva. In ciuda subiectelor de-a dreptul. cel de al doilea indeosebi prin imaginile unele de real dramatism . devine. cele doua pelicule. in acela~i timp. insa. lucreaza la proiectul unui . munca ~i chipul oamenilor din aceste locuri ~i. In mai 1954 era prezentat in premiera filmu1cu subiect de actualitate BriRada iui Ionut. Ramadan.aveau meritul de a infati~a in film locuri ~ioameni ce nu aparusera inca in cinematografia noastra: Valea Jiului .cu rolurile antologice interpretate de catre titani ai teatrului romanesc precum Nicki Atanasiu.ramane astfel nu numai in "memoria peliculei" ci intra in memoria generatiilor prezente ~i viitoare. Jules Cazaban este un sabotor "ca la carte" (~i am gre~i daca nu i-am sesiza intentiile ironice in caracterizarea fiorosului inginer Panait). batut ~i . captivanta. Despre ce era yorba in scenariullui Drago~ Vicol pentru Rapa dracuiui? Raspunsul e mai complicat: filmul avea.are 0 candoare care . Elvira Godeanu . Marcel Anghelescu. Grigore Vasiliu-Birlic. Alexandru Giugaru.. in timp ce chiaburul paras it nu va renunta u~or la tanara lui nevasta) ~i un conflict de clasa (materializat. Ion Talianu. Ion Finte~eteanu. deopotriva. in sabotaje. Sigur. pune in umbra tragedia incarcatorului. planuri diabolice. Emanoil Petrut .cu toate imperfeqiunile pe drept remarcate ale scenariilor ~iale regiei . devine motorista ~ii~i implete~te destinul cu acela al unui padurar. din cand in cand. intalnirea cu actori de ieri. C. de altfel. in scene cu caracter aproape documentar. Costache Antoniu. ~iregizorul Jean Mihail. Aveam astfel satisfaqia de a putea prezenta. regizorul ramanea pur. Radu Beligan. ajunge pe un ~antier forestier din muntii Bucovinei. de asemenea.0 alta pelicula cu eroi contemporani. ceea ce nu este deloc putin in lupta artei cu timpul. multi mari actori ai scenei romane~ti lasa 0 urma pentru posteritate . in continuareea anilor '50.filmate de operatorul Ion Cosma. nu avem de a face cu unfiim.. Doua filme de lungmetraj (dupa metrajul mediu amintit) a realizat. iar in martie 1957. dupa cum 0 spune in cartea sa de amintiri despre filmul romanesc de altadata: "Atat in Brigada iui Ionut cat ~iin Rapa dracuiui am avut pri1ejul sa atac subiecte care . Titus 152 . Ionut nu se da. proletcultista. Nicolae Sireteanu..inventia va fi introdusa in produqie. In intentii.de la Nationalul bucure~tean.

Dem Demetru (Ionita). Aurelia Vasilescu. ~tefan Ciobotara~u. ~i din al doilea film raman actorii: frumoasa ~i misterioasa Dana Comnea. masiva. A. In mijlocul unei distributii . Iarodara Nigrim.cum scria Ecaterina Oproiu . Doina ~erban. intamplatoare. Andreescu (fiullui Trafulica). nuvela lui Marin Preda ~i filmullui Paul Calinescu mutau accentul de pe acest tablou sinoptic pe biografia unui om: !lie Barbu din Udupu. loan Porsila. nedumeriri. In mare masura. Este ~i acesta un subiect de refleqie cand luam In discutie istoria filmului romanesc . mult mai marcate de semnele timpului decat filmele aduse In discutie. a~a cum reiqea ea din filmele vremii. Toma Dimitriu (Vasile Ciobanu). Radu Dunareanu. Ion Ciprian."pirpiriu. Eram In plina campanie de colectivizare a satelor. In aceste filme s-au cmit multi dintre arti~tii . u~or. ambitiile artistice ramanand izolate. Pop Martian. care avea sa faca 0 cariera de excePtie. efectele razelor gamma asupra craitelor sau margaretelor) yom putea desprinde. cuprindea nume rezonante. Ion Foqa (Ioil Nicolae). printre care Toma Dimitriu. ~tefan Ciobotara~u (Prunoiu). sabotaje). Puica Stanescu. iar activi~tii "de la raion" rezolvau (conflicte. Haralambie Polizu (Gavrila). Vasile Tomazian (Stan). nu numai prin subiectele ~i ideile lor. C. Ion Porsila.. Ion !lie Ion (Trafulica). Nicolae Mavrodin. pentru produqia nationala. agitat. Gh. De data aceasta. Nu numai ca "repertoriul" tematic al filmelor se confunda cu tezele ideologice de sorginte stalinism. Neamtu-Ottonel. Ernest Maftei. Nucu Paunescu (Ghioceoaia). un chip taiat Intr-o roea dura. taranii saraci revendicau. Emil Liptac (Turlea). nu 0 data. Tipologia sateasea. "desfa~urarea" reprezenta 0 actiune "in fortii" Impotriva taranului roman.-Ma desfa~urai!" vorbesc de la sine despre natura intrigii aduse pe ecran. gata mereu sa dea In fiert". Victor Moldovan (Pascu).de asemenea . . alaturi de nume noi In filmul romanesc: Gratiela Albini (Gherghina). ~i 0 experienta pozitiva. Victorita Dinu. regizori.cu nume mari. pe atunci . Dem Savu. taranul cu 0 singura cama~a care travers a satul cu pillana pe cre~tetdar cu tillpile goale. Cornel Garbea. Titus Lapte~. prin care era adusa pe ecran nuvela cu titlu omonim de Marin Preda (scenarizata de prozator ~i de regizor. Insa.. ca ~i cealalta descoperire cinematografica a regizorului Paul Calinescu. interferente1e nefaste Intre realimti1e social-politice ~i cele cinematografice. Desft'1!furarea. ~ovairi. cu imixtiuni flagrante In activitatea ereatoare a Insemnat.actori. Carol Kron.Lapte~. filmullui Paul Cillinescu din 1955. In alte roluri aparand. Paradoxal. eu filme-balast.llie Barbu va deveni un personaj emblematic al filmului romanesc. Replicile memorabile ale filmului: "Te desfa~ura~i?". AI. In "discursul" filmic. Distributia. comentariile critice fiind. alMuri de alti interpreti cu personalitate din toate generatiile ca Emil Liptac. reprezinta un moment marcant al epocii cinematografice investigate. sub orice critiea. Ramadan. Impreuna). fapt reflectat in valoarea de ansamblu a creatiei din primii ani ai deceniului al VI-lea. Filmele raman milrturii. osos. un actor debutant. ~iinterpretul. . documente ale timpului evocat. N. Dem Hagiac (Gheorghe Ciobanu). in mentalitatea autorilor. avea cateva particularitati imuabile: chiaburii unelteau. la aceasta contribuind.. Colea Rautu. Incercand sa sintetizam efectele unui prim "obsedant deceniu" asupra cinematografului romanesc (a~a cum altii studiaza . ci ~iprin flagrante erori structurale cateodata. Victor Mare. ofensiva impotriva ideii de proprietate. lndeosebi suparatoare raman excesele proletcultiste din presa vremii. rare. Ghibericon. aceasta nu prea vesela perioada cinematografiea. dar "marca epocii" era evidenta In inse~i conceptele cinematografice ale timpului.. taranii mijloca~i ezitau. Valetina Cios. TIarie Popescu (Bildarcea). 153 . printre altii. Fory Eterle (Iancu Enache). ursuz.

Simpla lectura a acestor nume . inaintea marilor sale victorii artistice de mai tarziu).nu este de natura sa confere luminii de la rasarit intensitati orbitoare. de catre cinematografia nalionala reprezinta tot un semn de epoca .. Anu~avan Salamanian. compozitorul Laurentiu Profeta.. Costache Ciubotaru. in frunte cu doi "mon~tri sacri". Florica Demion. In cartea sa "Lantema cu amintiri". Liviu Ciulei . Gheorghe Naghi. un asemenea "deta~ament" profesional. ceea ce nu este deloc pupn . inginerii Vladimir Munteanu. lulius Druckmann. un "front creator" capabil nu numai de . Gelozia bat-o vina de Elena Negreanu ..cu exceppile de rigoare .care. dar. scenografii Paul Bortnovschi. Toma Radulet.formati la aceea~iaspra ~coalaa timpului -. la Conservatorul. Andrei Papp. Coloman Ondrejczik. lucru. Semnalul a fos dat de comedia satirica Directorul nostru de Jean Georgescu.a fost. lumina venea de la rasarit. Alexandru Giugaru ~i Grigore Vasiliu-Birlic. nu vor intarzia sa apara). Olteea Vasilescu explica astfel primirea calduroasa a publicului: "Mai 154 . asimilat. intr-o perioada relativ scurta. Tot la lnstitutul unional de cinematografie. de altfel. au izbutit sa-~i scoata crealiile din menghina unei ideologii deformate ~i deformante. Ervin Szekler. Distributia. Mi~u Fotino. Aurel Popirad. Puiu Calinescu ~i. Dorina Done.~irai . Gheorghe Turcu sau Traian Fericeanu. Zizi ~erban. Ladislau Karda. inginerii de sunet Silviu Camil. Costea lonescu Tonciu. se poate aprecia sprijinul tehnic real primit de produqia nalionala de filme prin atragerea unor speciali~ti cu pregatire "la zi" (despre pregatirea social-politica ~imoral a "la zi" a unora dintre absolvenlii moscovip sau leningradeni nu mai vorbim). documentari~tii Pavel Constantinescu. Paula Popescu-Doreanu. ~i cuprinzand multi alli indragip ~i "imaip" actori de comedie . depa~ind momentul cel mai critic din istoria filmului national.acestea din urma.operatori . Nu filra un "gand ascuns" am enumerat zeci ~izeci de nume actorice~ti din filmele timpului: aveam. Era 29 martie 1955 cand filmul a fost prezentat in premiera ~i cand . alli regizori ca Aurel Miheles. tot la 0 prima vedere. ataca 0 cucerire de prel a noii ere social-politice: birocratifl..pe post de comentator din off. Dem Savu.Giulio Tincu sau.s-au format numero~i alli speciali~ti care aveau sa devina pioni sau piloni importanti in crealia de film. scenari~tiiloan Grigorescu ~iPetre Salcudeanu. H. o prima garantie a succesului de public.. Printre regizorii care au studiat la Moscova s-au nurnarat ~i caliva cinea~ti de prim rang ca Victor Iliu (care a efectuat un stagiu de specializare cu Serghei Eisenstein!).. In aceia~i ani grei . Dar "secretul" largii audienle era altul: filmul . Oricum. Ion Popescu Gopo sau Mircea Saucan ~i Lucian Bratu.a inregistrat un succes cu totul ie~it din comun. la lnstitutul unional de literatura de la Moscova sau la Institutul unional de tehnica cinematografica din Leningrad au studiat operatori ca Doru Segal.. produclii ale anului 1954 -. Lupu Gutman. ~i-aformat speciali~tii. Radu Beligan ..Constantin Ramadan. Este drept. Nicolaide.avea 0 "linta" foarte actuala in epoca. cu nerv ironic ~i cu haz dezlantuit . scenografii Ladislau Labancz. Alexandru Petculescu. compozitori ca Anatol Vieru sau Sabin Dragoi. Maia Stepanenco. in acei ani. Ma gandesc la un operator de clasa ca Ovidiu Gologan (exersat in Nepotii gornistului ~iin scurtmetraje precum Cu Marincea e ceva de Gheorghe Turcu sau . Virginica Popescu. de pe atunci.cu vana satirica. ~tefan Horvath. Dar nu toate filmele au fost "sub scut" in obsedantul deceniu. Zoltin Szabo.ruland concomitent in ~ase cinematografe bucurqtene .. Filmul romanesc ~i-a pregatit in acei ani nu numai "baza materiala" ci ~i-a gasit. Angela Chiuaru. scenarista ~iproducatoarea Marion Ciobanu. desigur. ca~tigarea unor lupte de clasa ci apt pentru reale batalii artistice (care.

Pripiti au fost doar groparii lui.sa prilejuiasca. ai celor de ieri ~i de azi.cum am vazut . se regreta absenta "fundalului optimist". cu moravurile ~i naravurile sale. Criticile sunt aspre. atunci ca ~i astazi. impetuos dar gaunos .presus de atraeria indiseutabila a unui cast de zile mari. noutate absoluta pe firmamentul cinematografiei narionale. .sub obroc. Reproduc un singur pasaj dintr-o cronica ampla.semnand cu pseudonimul Gheorghe Dorin. vesela ~i energica. Nu mai dau nume (autorii comentariilor se recunosc). Dar ~i maine nu se va spune altfel despre acest film criticat distrugator la premiera pentru calomnie ~i generalizare pripita. numele .. incercand chiar sa localizeze (~i sa dezinfecteze) ni~te rani social-politice ale timpului. filmul iqea. Era firesc ca un astfel de film. ca un semn tragic al timpului. 155 . se pare. Infierarea unor naravuri autentice de aici ~i de acum ~inu de pe vremea lui Rica Venturiano a uluit pur ~i simplu un public foarte dispus. 3/1955 ("Cateva pareri in legatura cu Directorul nostru"). desigur. cand filmul va fi repus . atintita drept in ochii no~tri. spre surprinderea multora. ~oferului sau). al carui "cal de bataie" era chiar.iata un "semn de epoca" atilt de elocvent incat nu mai necesita nici un comentariu! . ill. Se obiecteaza ca filmul nu oglinde~te "lara echivoc esenra general-pozitiva a oranduirii din care burghezia a fost alungata de la putere". 0 seevenra de antologie. in forra estetidi a argumentatiei sale. Prin faptul ca personajele comediei satirice Directorul nostru nu au fost reduse la silueta unor papu~i mecanice.." Despre privirea filmului va scrie peste ani (in 1981). in contrast ~i in replica.jucata admirabil de capii distriburiei . arata ca stilullui Jean Georgescu merge pe linia celor mai bune comedii realiste. sa racta cu hohote daca i se oferea prilejul ~i sa primeasca eu vii ~iomene~ti aplauze 0 comedie satirica de lung metraj." In conduzia comentatorului este indus ~iverdictul impotriva epocii proletcultiste. pro Directorul nostru: "Stilul tratarii comicului in acest film poarta pecetea neindoielnica a personalitatii artistice a regizorului Jean Georgescu. ba ajung la intrebari mai hazlii decat filmul: "De ce Directorul nostru? Al cui al nostru? De ce «directorul» n-are nume?!" 0 exemplara lectie de estetica a artei a ~aptea va oferi. deoarece persoana respectiva era un "om al regimului". autor s-a dovedit a fi Eduard Mezincescu. Ciubue (0 varianta modemizata a "omului marunt". eauzele aeestei ealde apreeieri din partea iubitorilor artei a ~aptea trebuie cautate in eonrinutul filmului ~i. Era firesc ca infruntarea dintre umilul ~i plapandul funqionar eu nume predestinat. Radu Cosa~u: "Privirea filmului e curata. in studiul sau publicat in "Probleme de cinematografie". secretul scenaristului a fost deconspirat. inaintate". cu efecte atat de nefaste pentru cinematograful ~i cultura deceniului al ~aselea. Directorul nostru Ii prive~tede sus.. efectiv. birocratizat pana peste cap ~i temator chiar de umbra lui). argumentata." Regizat ~iadaptat de Jean Georgescu dupa nuvela unui autor care ~i-a pastrat atunci anonimatul . profund implicat in structurile politice ale vremii (pseudonimul ales fiind. de sub povara vremii sale.in drepturi. Peste ani. ~i directorul sau masiv. ca ele sunt strabatute de fluidul vierii. aprofundata. epoca sa. sa stameasca un val de proteste din partea unei critici ramase . hotarat lucru. criticii se intreaba retoric "oare a~a arata funcrionarii din instituriile noastre?". Victor Iliu. ca in exprimarea lor vizuala s-au folosit uneori mijloacele pantomimei. "deficienta serioasa a filmului consta in aceea ca forra satirei este tocita de inconsistenra in acriune a elementelor pozitive. nu mai purin.intrucatva .

"se afla dramatism concentrat ~ivaloare plastica a intamplilrilor. Drama lui Slavici ~i-adezvaluit. profesorul. a copilarit ~i s-a format in spatiul de taina ~ide spiritualitate al Marginimii Sibiului? Cunoa~terea dinlauntru a universului social ~iuman din satul romanesc a fast. dar ~i oridind. ca instrument de educatie ~i element de cultura. "Viata lui. care a facilitat drumul spre capodopera: Victor Diu a adus cu sine. peste decenii. pur ~i simplu. Cu un dezvoltat simt al epicului. intr-o sinteza prielnica ecranului. Victor Diu s-a apropiat de nuvela lui Slavici ca un bun cunoscator al Ardealului ce era. criticul George Littera . este.a fost reflectia permanenta. intrepatrunse. Drept marturie stau insqi vorbele eineastului: "Unii cred ca filmul fiind 0 arta eminamente moderna. cu recunoscuta sa capacitate portretistica.. in Ardealul sfar~itului de veac trecut. implicatiile social-istorice-etice.scenarizata de Alexandru Struteanu ~iTitus Popovici. interogatia continua. Sa insistam asupra faptului ca regizorul s-a nascut. a unei nuvele de Ion Slavici . rilbufnind cu izbucniri patima~e. psihologice ~iestetice. 0 ecranizare. cre~te mereu. Victor Diu a ajuns dupa experienta unor filme documentare. atunci eel putin in afara unor corespondente directe cu traditiile culturii 156 . Moara cu noroe . In aceasta poveste neguroasa ~i aspra . 0 superba umilitate in fata cinematografului. adevarata lui viata . intelectualul de marca Victor Diu i-a ramas credincios toata viata. in timpul unei specializari la Moscova. oameni eu inimi tari ~i un conflict care. criticul. cu zece ani in urma. e lesne de inteles de ce facerea unui film nu-i numai un proces industrial ~i comercial. undeva. dupa "intermezzo"-ul unui film-spectacol." La filmul sau de capatai. vigoarea. ~i cand toate acestea laolaIta inseamna cinematograf. in acest act cinematografic esential. hotararea ~i gospodareasca meticulozitate a taranului ardelean. pe care I-a mo~tenit ~i I-a asimilat din mo~i-stramo~i. ca unealta de investigatie a spiritului. dupa intaInirea cu operatorul-artist Ovidiu Gologan ~i dupa ce. neindoios. "LA MOARA CD NOROC" Cinematograful.scria criticul Valentin Silvestru la premiera . ci implica suflet ~i con~tiinta raspunderii. portretele realiste ale filmului pastrandu-~i. Era firesc sa fie a~a.~i cand spun dragoste ma gandesc la tot ceea ce inseamna cinematograful ca arta. forta demonica a Samadaului din umbra. dar ~i cu uneltele poetului. Apoi adauga: . culminand intr-o ciocnire distrugatoare de pe urma careia raman doar valvataile focului mistuind totul.spune unul dintre principalii sai exegeti.cum ne-am obi~nuit sa-i spunem (La Moara eu noroe.VICTOR ILID. Toate aceste "elemente" I-au ajutat pe regizor sa abordeze cu ambitii artistice superioare primul sau lungmetraj de fictiune realizat de unul singur (celelalte fusesera semnate in colaborare). cum scrie pe generic) -. regizorul. invatase cinematograf direct de la Eisenstein. fervoarea cu care s-a dedicat muncii ~iumilitatea. ecranul consemnand cu fidelitate comuniunea spirituala dintre literat ~icineast. prima zestre interioara a viitorului cineast. poate cel mai important. dezumanizarea ~i destramarea unor fiinte prea lacome de avutii. tenacitatea." Filmulll reprezinta pe regizor prin ceea ce are acesta mai caracteristic. dinarniea intensa a actiunii ~iexprimare laconica. dupa primele pelicule de fictiune inspirate de realitatile timpului. mi~carea sufleteasca a personajelor principale: devenirea tragica a carciumarului." Acestui crez. ~i ar mai fi un "element". gravitatea. de fapt. incepand ca un murmur surd. rascolind ~imlkinand sufletele. scria Victor Diu. ca auxiliar al ~tiintei ~i al moralei. pornit din adancuri. oriunde. Regizorul n-a descris. stilri suflete~ti ci a compus. daca nu cu totul refraetar. trebuie facut cu dragoste.

. 5. ei lini~tea eolibei tale te face feridt»).I~i propunea regizorul Intr-o notita datata 9 octombrie 1955: 1. "Socotesc ca 0 stricta consecven~a ~ifidelitate fa~ade «materialul de viata» al nuvelei. 2. secven~ele. scenele. sa devina independent de sursa literara.." . "De stabilit . Deci Intr-o ecranizare nu po~i~inu ai dreptul sa contezi pe fondul aperceptiv ~i pe capacitatea de interpretare a cititorilor operei literare. )". care ~i-au facut fiecare 0 reprezentare proprie. ocolesc. fuga prin pacture etc. Biografia personajelor.. sociologice. de compus struetura actiunii. atat cat suporta drama sumbra a lui Ghita ~i a Anei. calea~ca. compozi~ie. mi~cari de aparat. mi se pare ca cei care recurg la adaptari «libere». Exista chiar teoria «terenului gol» care ar fi propice«specificului cinematografic». ale episoadelor. ciiteva not* disparate ale regizorului. sunt edificatoare pentru ceea ce numeam "gospodareasca meticulozitate" (devenita a regizorului). un punct de vedere personal ~ideci subiectiv asupra acesteia. Cheia plastica a fiecarei scene ~isecven~e.niindunei sau altei ~colinationale sau curent. 157 .. elemente simbolice . "Grice adaptare sau ecranizare a unei opere literare cIasice Intampina riscul de a deveni discutabiIa prin faptul ca se va Intalni pe etran In mod inevitabil cu nenumara~ii cititori ai operei. apoi. "Ecranizarea trebuie sa satisfaca deplin nu numai pe cititorii operei literare.). linia principala. unghiulatie. Cand am realizat Moara eu noroe s-a vorbit despre 0 influen~aa westemului. cavalcadele. liniile secundare. a~ putea spune linia. Tehnica cat mai subtila a filmarii (iluminare. tocmai aceasta confruntare de temut. dimensiunile lor fiziologice. sa fie deci un spectacol complet. la prelucrari. N-am avut ambi~iimari care de cele mai multe ori te duc la confuzie. unita cu refuzul constant de a recurge la solutii plastice aparp. Filmul." .6. secven~elor. (Momente1e de suspensie. Montajul complex al imaginii ~i al muzicii ~i efectelor son are In legatura cu ritmul ~icu celelalte elemente men~ionate.. la ecIectism ~i la pasti~a (involuntara sau nu). fiecare spectator este un critic avertizat al filmului pe care-l confrunta cu propria-i reprezentare. pe baza personalitatii recunoscute de mine a actorilor. (De aceea ~i distributia filmului a fost filcuta Inainte. temele personajelor. ramanand fidel operei literare. Intr-adevar.. cIaritatea.. Deci. dintr-o replica a batranei: «Nu banii fac fericirea omului» (<<Nu bogatia. din timpul realizarii filmului Moara eu noroe.. psihologice (inclusiv motivul principal al actiunilor lor. deznodamantul. probe1e fiind doar 0 simpla verificare iar nu 0 cautare a interpretilor. premisa ~iidealul). Pe aceasta baza." ." Cateva Insemnari ale cineastului. In Moara eu noroc puteau fi regasite unele din elementele pe care canoanele critice Ie stabilisera drept caracteristice genului arnintit: hanul izolat. care sa nu aiba nevoie de nici 0 referin~a complementara . clasica.. de tensiune. trebuie sa aiM unitate ~i autonomie. cu mai mult sau mai putin succes.na~ionale~icu folcIorul. Am cautat simplitatea. Traiectoria personajelor. evolutia lor In ac~iune.) Rela~ia cu spectatorul. dupa ce munca la acest film a fost dusil la bun sfiir~it (Insemnari din anii 1956 ~i 1957): "Idee a simpla a filmului. 3." . ci ~ipe spectatorii care n-au citit-o. subiectiva. De aceea. "Stilul.. sa ~e deta~eze cu totul de ea. Toate existau Insa In nuvela pe care Slavici a scris-o cu mult Inainte de afirmare a westernului. In spiritul unui realism critic evoluat." . reprezinm cea mai sigura garantie a ceea ce s-ar numi indicele national In forma artistica a filmului. momentele culminante. montaj In cadru.. Mi-au retinut aten~ia. la rascruce de drumuri. 4.. de destindere. pe care sa n-o tractezeIn nici un chip. "M-am silit tot timpul sa fiu eu Insumi ~i In acela~i timp am dat ~i celorlalti colaboratori artistici aceasta oportunitate In limitele pe care am crezut ca 0 conceptie unitara a filmului 0 admite. a operei literare. In timp ce prea bogatele tradi~ii l-ar sufoca. pe hartie.

Ghitulescu (Raun. povestea filmului respecta liniile de forta ale nuvelei lui Slavici . Aurel Cioranu (Lac). imagini "impresionate" cu doua ore in urma. Sandu Sticlaru (Morti). . compozitorul Paul Constantinescu. critica a depa~it 1imitele timpului . operatorul secund ~tefan Horvath. Sahia" au omagiat efortul artistic al realizarii filmului.. T. M. Efectiv. 1997). exulta mai putin din stratul ei narativ. Cristescu. Oscar Lemnaru ("Romania libera")." . N. Nicolae Cabel facea 0 precizare esentiala: "Vitalitatea. Willy Ronea (Comisarul). a~a cum conchidea ~i Eugen Schileru in "Gazeta literara" (din 14 februarie 1957): "Se poate spune ca poporul nostru. Emil Suter ("Film"). Olga Tudorache.. de la intrarea in actiune a conceptiei regizorale. desigur. Editura Meridiane." Referindu-se la filmul Moara cu noroe. Benedict Dabija (Buza Rupta). Dar iata ~i distributia. Niciu. in volumul sau monografic dedicat regizorului ("Victor Diu".. Soare. pot fi depistate 158 . Carare.l." Am selectat. Premiera filmului La Moara eu noroe . "Actorii au fost ale~i(clistribuiti)nu dupa valoarea lor teatrala. muzica ~i artele plastice. Marietta Rare~ (Batrana). 1.la sursa care I-a genera!. in alte roluri: George Manu. Savulescu. loana Bulca-Diaconescu (Ana). Angelescu. Pop." '" "Nellorocirea cinematografiei noastre in decursul ultimilor ani a fost optica teatrala asupra filmului ~i in special asupra «mise-en-scene»-i ~i a interpretarii actorice~ti. De aici incolo. a acestei opere cinematografice. Suchianu ("Viata Romaneasca"). Pentru 0 data. Eugen Schileru ("Gazeta literara"). atat de inzestrat pentru poezie. Dorian Costin ("Scanteia"). Hagiac. N. ramanea al timpului -. Fiitu. cel de pe scena. Gama. mai mult dedit pe scena. dovede~te printr-o asemenea realizare aptitudini remarcabile ~i pentru creatia de filme artistice. percepte teoretice ~iobservatii practice din experienta de creatie a cineastului: din acest "amalgam" s-a nascut ~iexemplara ecranizare a nuvelei lui Slavici. Valeria Gagialov (Doamna in doliu). Gh. A intrat in considerare in primul rand personalitatea lor a~acum se manifesta in viata. Vasile Boghita. la sfar~itul proiectiei . 26 ianuarie 1957 a avut un caracter de eveniment. Lucia Bogdan ("Munca"). c. G. Valentin Silvestru ("Contemporanul"). nici nu-l cunosc. in cap~tolul romanesc din istoria celei de-a ~aptea arte. fundamentala. Arcadie Donos. Geo Barton (Lica Samadau). Operatorii "Jumalului de actualitati" de la Stuclioulcinematografic "AI. "de viitor" pentru filmul romanesc: alaturi de regizorul Victor Diu ~ioperatorul Ovidiu Gologan. un merit esential in aceasta translare literaro-cinematografica). C. scenografii Nicolae Teodoru ~iFilip Durnitriu. deopotriva. G. Atanasiu-Atlas (Saila Bouarul). Pe genericul filmului figurau multe nume rezonante.cinematograful "Patria". N. Cron. Coordonatele ei estetice Ie aplicam fara discemamant filmului ~icautam cu incapatanare sa explicam prin ele performantele artistice de invidiat ale altor cinematografii. cu personajele preluate din nuvela lui Slavici: Constantin Codrescu (Ghita). (Pe Barton. cat din eleganta. M. aproape ne~tirbita. regizorul secund Liviu Ciulei. scenari~tii Alexandru Struteanu ~i Titus Popovici. Danescu. V. marcand un succes al cinematografiei nationale.dupa 0 develop are rapida a peliculei in Laboratorul Floreasca -. L. Balaban. Cojan. 1. oferind spectatorilor. D. G. Singura noastra «experienta» spectaculoasa era teatruI. f0rta ~i supletea rostirii regizorale". autoarea costumelor Florina Tomescu. Alexandru Lungu.chiar daca limbajul. La fel ~iloana Bulca ~iColea Rautu). Printre cronicarii de la premiera s-au numarat D.~icu asta am spus totul despre "stratul narativ" al peliculei (regizorul avand. ci dupa corespondenta lor cu tipul personajului interpretat. Anghel. Colea Rautu (Pintea). re-impunand 0 performanta testata cu alt prilej: ei au filmat festivitatea premierei.

Constantin Codrescu. 0 poezie tragica are hanul de la rascruce. mult mai pretioasa decat picturalitatea studiata a cadrelor. contin. aducand. intr-o alta zona de preocupari ~i tendinte sociale. profilat pe fundalul unui peisaj arid. de inceput ~isfar~itde lume. din simplul motiv ca sunt. Climatul dramatic ~i aura misterioara a intamplarilor. intensitatea surda a pasiunilor sunt traduse intr-o expresie plastica austera. in continuare. construita pe coliziunea albului ~inegrului. "de mediu".~i "modem" deopotriva. Negrul e dens. "de timp". inca de la premiera. In jocul savant de lumini ~iumbre pe care 11preconizeaza operatorul-artist Ovidiu Gologan aflam multe intentii care raman modeme. drama. Intr-o pertinenta analiza a filmului. conflictuale. Despre fotogenia peisajului ~i calitatile picturaleale imaginii. a naturii. ale Morii eu noroe. lui Figueroa. compact.valorile specifice. un creator de atmosfera. in loana Bu1ca-Diaconescu (interpreta Anei) . a oamenilor. in rolullui Lica Samadau. surprins de data aceasta la 0 alta varsta istorica. un element nou: cuvantul ob~tei. epicul se va concentra in favoarea dramaticului. Regizorul e. pasionat de refleqia morala. modeme.. mi se pare intuitia luminii ca raumgestaltend. criticul George Littera (in "Schita pentru un portret" din volumul Fascinafia cinematografuZui) nota: "Iliu cite~te nuvela lui Slavici cu ochiul cineastului interesat mai ales de analiza psihologica. Albul e stralucitor. satul romanesc. ale caror portrete sunt aduse cu pricepere in prim-plan. a constituit.dadi se poate utiliza formula in cazul unei cinematografii in care multe notiuni sunt ~i azi nebuloase .. cu tensiunile ei psihologice. descifrand implicatiile mai largi ale conflictelor individuale. cu 0 vie sensibilitate la infati~area locurilor. in masura sa direqioneze destinul celorlalte personaje. 0 poezie a singuratatii. arde. Geo Barton." Victor Iliu va mai realiza un singur film de lung metraj: in 2 noiembrie 1964 avea loc premiera filmului Comoara din VaduZ Veehi. de dialectica mi~carilor suflete~ti. Ajun~i la acest capitol. morale. de 0 rigoare neintalnita pana atunci. apoi. in spiritul unei intregi traditii cultura1e.Cat despre actori.regizorul ramane in universul sau predilect. Universul satului ardelenesc de la sfar~itul veacului trecut este reconstruit cu 0 remarcabila fide1itate. de altfe1. Despre corespondentele cinematografice ale mitologiei nationale. Despre elementele unei originale poetici audio-vizuale. Despre dinamismul confruntarilor umane. pe care filmele romane~ti nu s-au priceput. Despre atmosfera "de epoca". in rolul carciumarului Ghita. desigur. Galan . Personajele. reactia con~tienta a colectivitatii: tensiunii psihologice. indatorata.pe un scenariu de V. Em. ca mijloc stilistic. pe care multe din filmele ulterioare (~i ale prezentului) 11pot invidia. sa-l valorifice decat rar ~ipartial. este ~ipentru ca elementul vizual a ocupat un loc central in preocuparilee cinea~tilor. patima dezumanizanta a inavutirii. un mare talent cinematografic. simt nevoia unor insistente. In sfar~it. liniaritatea ~itensiunea naratiunii fiind cele ale unui film de camera. in ele. S-ar putea vorbi pe larg despre stradania sa impliciili de a ie~idin scheme ~iconventional. 0 pregnanta prezenta cinematografica. a "echilibrat" filmul cu 0 prezenta marcanta. 0 pelicula prin care .fiZmiee. S-ar putea vorbi pe larg. 159 . poezia aspra a peisajului. Victor Iliu descoperea. proiectandu-l pe fundalul realitatilor politice romane~ti din anii de seceta '46-'47. fata de drama clasica. Tot George Littera (in studiul amintit) face cateva precizari: "Comoara din VaduZ Veehi rescrie unul din motive1ecentrale din Moara eu noroe. despre stilul acestui film "clasic" . Suveranitatea imaginii este ca~tigul istoric pe care Moara eu noroe 11aduce cinematografului nostru intr-o vreme in care el nu dobandise inca con~tiinta expresiei. in substanta lor. Daca vedem ~iastazi filmul "in amanunt". cu 0 intuitie exacta a umanitatii lui zbuciumate. inainte de toate.

Ion ~i Zamfir -. batut de vanturi.rea. incepe 0 adevarata batalie a omului cu natura.~iabsenta acestuia se simte -. Pe generic ~inumele unui nou ucenic regizoral: Lucian Pintilie. Actiunea filmului Comoara din VaduZ Veehi este situata in anii postbelici. cineastul a inchis in aceasta secventa admirabila toam dragostea lui pentru cinema. o boala necrutatoare a incheiat preinatur . a fortelor care se infrunta acum in valtoarea bataliei de clasa. din distributie mai fac parte Mariana Pojar (Anita). Toate sunt semne ale neinduplecatei "vointe de stil". provizii.. intr-o "con~tiinta criteriu". aceea~i preferintil pentru expresia lapidara. in care ritmul sugereaza 0 relatie ancestral a intre om ~i peisaj. Victor Diu preia discursul tragic din Moara eu noroe. spartul bolovanilor (cu pieile cailor. ~tefan Mihailescu-Braila. nu putea lipsi "lectia solidaritatii umane". Ecaterina Oproiu scria cateva pagini antologice. Alaturi de ace~ti trei actori . in roluri-cheie. rapu~i de incrancenarea dementiala. Vadul Vechi. cu deznodamantul Morii eu noroe: numai ca.. Dincolo de trama propriu-zisa. prin subtilitatile de limbaj. 0 infruntare co~maresca.emblematici pentru expresivitatea unor personaje ca Prisac. se intoarce un renegat allocurilor.lliu ne da 0 pagina antologica. a cinea~tilor. transfigurata. dilatandu-l ca mtr-un co~mar. Din pacate.la numai 56 de ani . in "arena". trei cai viguro~i ~iun foarte tfinarargat. Tntr-un catun uitat de oameni ~i de Dumnezeu. Poate mai mult ca oricand. in linii mari. adaptandu-l altor realitati sociale.prin rafinamentul plastic. pe Vasile Oglinda. Regasim pomul uscat de la margine de hotar. prin nobletea ~i stralucirea ei. Nicolae Tomazoglu (Strainul). vizand imbogap. a fost (cum a spus-o Lucian Pintilie) "cea mai inalm instanta intelectuala a noastra. Eugenia Bosanceanu (Domnica). in acei ani.care era lupta oamenilor de rand in condipile secetei pustiitoare -. care i-a respectat rigoarea ~i "desenul" regizoral. Comoara din VaduZ Veehi continua cautarile stilistice de mai inainte. ba mai mult.privind satul romanesc din anii '40-' 50 . Victor Diu nu I-a mai avut alaturi pe Ovidiu Gologan . Corina Constantinescu (Maria). cum este secventa aratului. imbogaptul de razboi Prisac. care strajuia ~iimprejurimile hanului de la rascruce. Secventa aratului.. in care izbucne~te bogapa imaginatiei lui plastice.a unor debutanti ca . Ion.viata celui care. Comoara din VaduZ Veehi a fost ultimul film al regizorului Victor lilu.. Ion Caramitru ~iGheorghe Dinica. aceea~i linie severa ~icadenta grava a povestirii. cu pamanturi impietrite.ca ~i Moara eu noroe .profitul de pe urma urgisiplor sorpi. puse la uscat) sau "razboiul" cu ciorile sunt ~oar cateva dintre momentele de virtuozitate ale peliculei. conferindu-i noi valente cinematografice.care tacuse voluptatea analizei in Moara eu noroe. vizand altceva decat supravietuirea .fire~te . in cele mai bune pilrti ale acestui film inegal. prima noastra con~tiinta estetica". Comoara din VaduZ Veehi impune . in care fiecare element al cadrului capata functia unui semn. Pe de alta parte.~icu documentarul Scrisoarea Zui Ion Marin eatre "Seanteia". "Morala" filmului aduce. care aduce cu el 0 comoara zic oamenii -. cu peisaje arse de soare. i se aHituradescrierea tensiunii sociale. terifiantii ani de seceta care au urmat urgiei razboiului. aceea~i aspiratie spre 0 esentializare geometrica a limbajului. in care violenta expresiei metamorfozeaza realulin fantastic. de data aceasta. ca asistent." Am recurs la acest amplu citat pentru a sublinia 0 evidenta: in Comoara din VaduZ Veehi ("cantecul de lebada" al cineastului). In acel peisaj selenar. un tanar. Exista ~i aici. din care reiau un singur pasaj: "Filmele lasate in urma lui. Dorina Nila-Bentanlar (Lenuta). filme 160 . Un cfi~tignei'ndoios al filmului a fost prezenta in echipa a compozitorului Tiberiu Olah ~i . La despartirea de Victor Iliu. lulian Nec~ulescu (Gheorghe). dar a mizat pe experienta operatorului Gheorghe Fischer ~i a aruncat curajos. autorul stabile~te racorduri .

s-au legat intre e1e ~i-au facut 0 povestire .ne face cu ochiul Gopo in cartea lui). "Startul" .cum i-a zis criticul italian Gianalberto Bendazzi . pe a patra un costum de fier din evul mediu. Magazin estiv3J "Cinema".O SCURTA ISTORIE CU "PALME D'OR" "In primele mele desene animate am fncercat sa-l imit pe Disney . Gopo inventa un nou mod de naratiune in filmul de animatie. de la na~terea sistemului nostru solar la zborul in cosmos. Era un fel de istorie a costumului. filme. 1983).spune regizorul. filme".pe cand desena blana unui leopard.~tiintific"... din caramizi de lut.. demna de un film fantastico-. filme. Astfel arata scurta istorie a primei variante din Scurta istorie. Din inima conflictelor ace1eaneguroase paIpaie fnspre noi 0 lumina dulce-amara. asta este 0 alta poveste. pe a doua era imbracat intr-un costum din vremea egiptenilor. culoare . mi~cata de pomiri neinduratoare.in filmul mondial de animatie. intr-un interviu. apoi. Deci. din otel plastic. povestea filmuletului Scurta istorie. in fundul apelor inundate de oameni-amfibii. Singurul domeniu in care puteam sa-l atac era subiectul" (cf.I-a dat un film de scmt metraj care concentra . ~i. Omuletul nu pare multumit nici de acest costum.marturisea. fmmusete . cu 161 . pomea din preistorie ~i se termina prin 1955. Gopo.intotdeauna am fost convins ca fac filme formidabile. in zece minute.in zona dramaturgiei cinematografice. In volumul sau . El. Primul desen a fost scara cu trepte din bolovani. aqionata de energie atomica.de care vorbea . caini-amfibii ~i ga~te-amfibii. De 1a aceasta "descoperire" a pomit a~a numita "revolutie gopiana" . Pe prima treapta urca un om imbracat in piei de animale.nu. impodobit cu matase purpurie ~i dantele. S-a Jurat 0 homba. in cartea sa. intr-o servieta.in 19571 . a~ezandu-~i pe cap 0 palarie inalta sau turtita. Au fost cateva desene. apoi . el sarea pe urmatoarea treapta. Voi rezuma la randu-mi. 0 tumultoasa forta virila. din beton ~i fier. pe urma mai multe. in smr~it. din lemne. dar cel care 0 radiografiaza eu atentie simte ca muehiile tari tremura sub 0 raza nespus de fragila. in fundul oceanului au aparut tot felul de vietati. a lasat amintirea unei arte aspre. cu condei sprinten. care era premiata chiar in zilele realizarii sale (cum a ajuns "bobina" respectiva la Cannes. imediat dupa ce Gopo ii pusese "punct". Gopo istorise~te mai departe. povestea devenirii umanitatii. plasandu-~i "atacul" anti-disneyan . blandetea personificata.. din 1963. Dana Duma.esentiale pentm cultura romaneasca a acestor decenii. povestea nasterii acestui film. Lumina aeeea este fara fndoiala propria lui suflare. Intai. pana cand omuletul imbracat in haine mode me sare pe scara automata din varful careia prive~te inapoi istoria costumului. ginga~ie -nu. 11scoate ~ise arunca in ocean . muchii dure. Cand am vazut ca nu pot sa egalez perfeqiunea 1ui tehnica. Taieturi viguroase. din piatra. sa zicem)..nu. Ion Popescu Gopo rezuma. mustind de patimi grele. Practic." GOPO. pqti-fierastrau. .mai gol decat stramo~ulsau din preistorie speriind pqtii cu infilti~area sa de om cu labe de broasca".Filme.inainte ~i dupa scara". pe a treia purta un costum grec. au fnchis marturia unor memorabile sculpturi in celuloid. Gopo s-a distrat admirabil desenandu-le C. Opera lui transmite un sentiment de forta. am fnceput sa fac filme anti-Disney. chiar cand faceam filme proaste" . "Intai n-a fost nici un scenariu .

era ~i0 planern albastruie pe-acolo. a~a cum au hotarat mai tarziu astronornii ("ca soare1e a ramas chel ~i rotund. cu nas. sub apa.i-a venit in rninte frunza de viti! ~i. mai umeda. in ocean. ~i-arupt coada. cand s-a uitat in oglinda.asta 0 ~tiu astazi ~i copiii").. ii re-dau cuvantul regizorului: "Sa faca ace1a~ilucru ca pe pamant: sa sacteasca flori.. aritmetica. Curios. sa umple cosmosul cu flori. personajul central al multora din filmele care au jalonat creatia de pe teritoriile animatiei a "inagului".. planetele s-au risipit in spatiu ~i au inceput sa alerge fiecare pe orbita ei. i~i spuse om ~i se prefacu ca nu-~i mai cunoa~te parintii"). ~i. ascunse uneori sub aparenta celor mai "nevinovate" glume. drept pentru care s-a grabit sa-~i trirnita omuletul in cosmos. a desenat ~i el un soare. cu toate planetele ca ni~te bucle blonde.. ~i. colectioneze sori . cu aerul 162 . Omuletul acesta. prinse-n ace de argint carora unii le ziceau comete. pe masa de lucru a regizorului a crescut 0 floare: zis ~i facut. nu s-a mai recunoscut. De aici.subliniaza: "Inteligentul ~i veselul sau eseu despre evolutia omenirii se lipsea de ceea ce se intelege in mod traditional prin story. Dar ce sa faca el in cosmos? . Enorma putere de sugestie a imaginii animate nu mai este pusa in slujba unor fabule cu personaje maniheiste pe intelesul varstei pre~colare. filmul. dar ii lipsea sf§.. in sine. atunci. din frunza in frunza. "). Cu capul sau lunguiet. era foarte departe de istoria costumului ("din primele desene ramasese doar floarea"). cu gura. pe urma.din pricina ei. iar fiinta respectiva incepu sa studieze astronornia. "magicianului" Gopo. tot ce construisem se surpase peste noapte"). Dana Duma . capul i se turtise.r~itul. Am desenat cosmosul ca 0 imensa gradina de flori.pictati. mai departe ." Aceste talcuri majore.. fac parte din "arsenalul" revolutiei gopiene.. au inceput sa se dea lupte grele. cu 0 coama de flacan in loc de par -. in cosmos." In monografia despre "Gopo" (EclituraMeridiane. soarele a stranutat. Daca abolirea subiectului era pe atunci ~i aspiratia filmului cu actori (concretizata mai ales in creatia lui Michelangelo Antonioni). concentrata. costumul ~iuniversul ("eram in fata unui nou film!"). Gopo demonstreaza ca expresia ei concentrarn poate transmite talcuri majore. cum acest omulet poate sa te intreaca in intelepciunea lui! Fere~te-te de curiozitatea lui! S-ar putea ca intr-o zi sa foloseasca parte din caldura razelor tale ~i sa fiarba Calea Lactee! Filmul era gata: 10 000 000 de secole in 10 minute! L-am numit Scurta istorie. Fara sa ignore posibilitatile animatiei de a comprima ~i dilata timpul ~i spatiul sau de a zarnisli lumi fantastice. pana cand 0 biata maimuta a cazut din porn.. draga soare. ca s-a facut foc de ciuda ~i-a inceput sa lurnineze ca ziua . un brontozaur tocmai se juca cu un fluture. intre "istoria costumului" ~i "istoria omului" ("intocmai ca in frumoasa noastra poezie populara despre me~terul Manole.pe langa noutatea de ordin dramaturgic ramane chiar "omuletul cu floarea".referindu-se la Scurta istorie . omul va purta cu el floarea. regizorul a inceput sa . Curios. intr-o banala zi de toamna contemporana. 1996). maimutele lui Darwin. cum omuletul rupt din tine a descoperit acest graunte delicat rupt tot din tine. peste tot. a luat-o iar de la inceput ("era intr-o zi banal a de toamna preistorica .. gravati.. de-a 1ungul scarii.care ar fi putut incepe istoria costumului .. aceasta floricica pentru care tu ai atatea slabiciuni. pana cand Gopo s-a hotarat brusc: nu va mai fi un film despre istoria costumului care-l face pe om ci despre istoria omului . cu ocm. ciopliti de om. burdu~ind pamantul. dupa masura sa. reforma animatorului roman se bizuie pe specificul artei a opta. a ajuns la . cu expresia serioasa. "vazand atata loc liber crescu". "se pregatea pe atunci anul geofizic" i~i arninte~te Gopo. botul se afundase (iar creierul. draga soare. a carei arma principala .care-~i croie~te. era 0 revolu!ie. pe urma. aproape gata.

cu umorul sau frust a creat un personaj cu insu~iri arhetipale." In filmografia lui Gopo. Este foarte important ca filmul sau nu datoreaza cu rigurozitate nimic nici lui Disney. filme"). Omuletul-pictor preistoric va adauga desenului sau cioplit pe stanca un zilmbet!" Mai departe? Veneau trei brontozauri: unuia i-a placut 163 . cu numele derivat din Popescu. de unde a~extrage cateva din premisele cinematografice ale celor ~apte arte. zgarcit in expresii ."impresie". In activitatea artistica internationaIa. cu gesturi inconfundabile ~i cu farmec personal." La Cannes. Filmul sau acumuleaza in zece minute idei poetice. nici celei sovietice. pe nevazute. A crescut atentia pentru fond. zgarcit in mi~care. Halla! (1962) . refuza orice impodobire falsa ~itrece prin viata. fara nici un «efort grafic». al carui geniu autentic incepe sa circule prin toata lumea veche ~i noua. reu~ind sa Ie depa~easca intr-un mod care aminte~te de vagabondul lui Chaplin. prin intamplarile ei. luati pana deunazi in gluma ~i raspar. Nu am folosit nici expresia fetei. Filmele acestui roman. ScurtCl istorie. dupa premiul . nici lui Grimault. zgarcit in compozitie. acordand «Palme d'or» unui desen animat romanesc.. ca un prune matur pus in fata unor enigme existentiale teribile. nici ~colii cehoslovace. Pentru Sapte arte a~ recurge din nou la cartea lui Gopo ("Filme. Desenul era simplu.cu iscoditoarea sa fantezie." Sigur.~iI-am studiat pe omulet ca ~icum nu l-~ fi desenat eu. esentializat. Homo sapiens (1960). se cheama cu numele pamantesc de Gopo." lata ~i ce scria Tudor Arghezi dupa "lansarea" lui Gopo: "Diavolul binefacator al acestui nobil univers delicat ~itonic. Scurta istorie a lui Gopo a facut . "Am facut un omulet .fara sa menajam prea mult vocabularele .spunea Gopo . filme.sau de naivitate. N-a zambit niciodata! Gasisem ce cautam. cu eel al marelui juriu. fie ignorand pericolul. AUo. Dana Duma. Gopo .ba chiar foarte zgarcit. celebrul omulet revine in cateva filme "exponentiale": Sapte arte (1958). care trebuie sa fie tanar. intr-o povestire umoristica plina de ritm ~i de imaginatie. criticul francez Michel Capdenac spunea: "Omuletullui Gopo este mai putin 0 caricatura ~i mai mult 0 chintesenta a omului cotidian ~i etern. departe de normele ideale ale Fetilor Frumo~i. Ochii lui sunt doua puncte.la data aparitiei.cu mare economie de linii. America ii cere Buftei filmele lui. ~i prin grafismul sau sumar. autoruli~i "subapreciaza" in mod premeditat eroul. un amestec exploziv al acestor doua aspecte. Subiectulinsa a capatat forta.triumfal! de la Cannes: "Palmaresul micului juriu a contrastat. fericita pentru faima tarii ~i a poporului nostru.OmuletulluiGopoaimpresionat. Povestea incepe intr-o ingrozitoare noapte preistorica. cu burticica ~igol. dupa ScurtCl istorie. filme." Efectiv. lata ce scria criticul francez Ge'orges Sadoul despre acest film. pana la prestigiul mondial. cu 0 uimire capabila sa dezlege celemaiintortocheatemistere. in monografia citata. de pilda.marturisqte Gopo .cum se spune . nu ~i-i poate da peste cap ~inici nu se uita gale~.. Gura lui este aproape imobila. Mereu uimit. el strabate in chip victorios incercarile dificile. In tot timpul filmului omuletul n-a zambit niciodata. celebru ~i cautat de jur imprejurul planetei. Fruntariile noastre spirituale tree peste toate granitele nationale .in triumf. omuletul acesta cu maini ~ipicioare subtiri. aprofunda aceasta idee: "Omuletul reu~e~teinsa sa fie ~iun personaj in adevaratul sens al cuvantului. intercalat in forfota timpului ~i a existentei agitate. fie invingandu-~i adversarii prin ~iretenie. 0 curiozitate fara astampar 11impinge in palpitanta aventura cosmico-gnoseologica. despre care. Gopo e prezenta romaneasca. Nu ~tim nimic despre realizatorul ~iautorul Ion Popescu Gopo. Mi-am redus de buna voie posibilitatile. din fericire. a ridicat Popqtii no~tri. Acest filmulet a fost la Cannes 0 descoperire care trebuie semnalata prin stralucirea unui mare premiu. "Am revazut ScurtCl istorie .

Pascal Radulescu. a rezemat aceasta piatra-acoperi~ pe alte doua pietre ~i a obtinut un dolmen. Documentandu-se pentru Homo Sapiens ("pe care la ~coala l-ar fi cflemat Homo Meanthropus Sapiens"). Cu teatrul. literatura. Obosit. sustinand 0 piatra mai mare deasupra capului." Lucruri1e nu stau chiar a~a i'n realitate. "Am desenat muzica" . suflatorii. chiar ~i salbaticii de pe treapta cea mai inferioara. cu ideogramele.omuletul dirijeaza. Gopo i~i raspunde (in imagini): oamenii i~i scriau durerile ~ibucuriile lor. Abia acum.. eel de la Tours. "Muzica a fost compusa de un compozitor pe pianul caruia sunt mai multe ~uruburi decEitnote muzicale. in fo~netul padurii. cu care a pomit ofensiva novatoare ~icare I-au Insotit ani la rand. omuletul face dinozaurii sa rada sau sa planga in hohote... la urma~ii lui de peste decenii? Lasand gluma la 0 parte. cu 0 imaginatie bogata. Gopo poveste~te: "Am luat 0 lampa ca Diogene ~i ':m i'nceput sa-l caut ziua.a ie~it ceva hibrid. ideile lui Gopo sunt seducatoare chiar atunci cand singur 0 spune (facandu-ne iara~i cu ochiul): "am stricat ideea" . Un Homo Sapiens facea pantofii altui Homo Sapiens. pe strada.. din toate colturile lumii a dat grq . Dupa istoria omenirii. Sa se fi gandit Gopo. lucrurile au fost mai simple: speriat de dinozauri. omul dirijeaza natura!" Dar filmul? se intreaba regizorul: a ~aptea arta n-am desenat-o? I~i raspunde i'n final: "am desenat ~i filmul.. i'n 1963.. dirijeaza orchestra pildurii ~ipermite temutului fulger sa se produca numai la locul hotarat de eli'n partitura. douazeci de pui de Homo Sapiens alergal' lovindu-se cu ghiozdanele.. inginerul de sunet Dan lonescu. Gopo s-a gandit mereu la colaboratorii sai apropiati. lulian Hermeneanu. Nicolae Hizan. Acest "alb ca varul" este dat jos de pe fata ca 0 masca. pe buna dreptate. a descoperit. Efectiv. inestetic. "lnginerul este Dan lonescu sau cum Ii 164 . un Homo Sapiens zbura. 0 suta de mii erau la meci". coardele.. de data aceasta la un alt festival prestigios. compozitorul este Dumitru Capoianu. altul era plecat pe mare sau i'n fundul ei. dupa istoria artelor. Constantin Mustetea."intrebam pe toata lumea: ce este arhitectura?" In film a aparut 0 avalan~a de pietricele care lovesc capul omuletului pana cand acesta. intr-adevar. In finalul episodului.propriul critic: "Dorinta de a compune un dans cu pa~i adunati din toate dansuri1e. Schimband masca vesela cu cea trista. apoi. iara~i. Peste tot erau numai Homo Sapien~i. chiar cei care recazusera i'ntr-o stare de degenerare fizica i'mi erau totu~i mult mai dragi decEitfiintele de tranzitie". Matty AsIan. a~a ca ultimul cadru este pelicula care se strange ~i iese sacadat din ecranul alb"."i'nadins" spre sfar~itul filmului. Pentru fiecare. pe parcursul a zeci de filme. Dar se nascuse prima arta. Gopo se i'ntreaba. ~i 0 seama de profesioni~ti valoro~i ai desenului animat: Constantin Popescu. Dansul? Regizorul devine. in istoriile lui Gopo ~i-a facut loc istoria omului.zice regizorul .. din filmul dedicat celor ~apte mie! Pentru arta a doua . care ar putea fi model ull ui eel mai fericit i'n tentativa propusa: "toti HomQ Sapien~ii i'mi erau dragi. acoperi~ul. "Ce scriau oamenii cu literele. are cuvinte de apreciere ~i de multumire. i'n carticica sa. Cei mai apropiati au fost compozitorul Dumitru Capoianu. Omuletul descopera pe rand percutia. omulerul s-a facut alb ca varul. $apte arte ramane a doua isprava mondiala a omuletului: datorita lui. dar sa trecem la 0 aWl arta. muzica. ce scriau cu semnele acestea atat de deosebite unele de altele?" .cum marturise~te regizorul . lasata . in film.grozav desenul. eel de al treilea nu avea nici 0 parere. el era de acord .". altul nu a fost de aceea~i parere. Gopo. A urmat. de la generic pan a la sfaqit.marturise~te regizorul. regizorul obtine un nou "premiu de aur".. chiar i'n timpullnregistrarilor. desenul. mereu modificand ~iimpro~ vizand acorduri.

complexa. Montajul: Didi Vasi1escu . Muzica imaginata de Dumitru Capoianu are 0 neobi~nuita inventie melodica ~i ritmica. Cuno~tea dumnezeie~te toate posibilitatile camerei de luat vederi ~iimagina cu exactitate toate mi~carile de aparat. Imaginea: Gopo prefera sa nu schimbe colaboratorii. Frumos spunea. In toate filmele". Ii respecta. ordonata. Cel mai util. Halla!. Cecilia Radulescu . Ii Incuraja ~i la randul sau era admirat ~i divinizat de ei. Gopo avea sa-~i continue scurtele istorii ~i-n decenii1e urmatoare. captate din cosmos sau provocate cu un dop de pluta. alternand firescul mi~carii rea1e cu fantasticul animatiei imaginare.alte ~ialte scurte istorii. Unul din elementele forte din filmele lui Gopo este coloana sonora.0 inteligenta nelini~tita. ea a crescut de la un film la altul. zis Tati.desigur.0 literata cuM. a ~tiut sa asocieze simbolic imaginile ~isa Ie dea sens. Olga Nitu . un fel de Jupiter priceput In fel de fel de zgomote lungite sau comprimate tehnic. cursive.de unde radiofonice ~i. este amintit cu recuno~tinta. obsedat de semnificatia mi~carii. rafinat animator ~i scenograf. 165 .de o rara bunatate ~idelicatete sufleteasca. un cap limpede care ~tie tot. ajutorul ~i Invatatorul cel mai apropiat era tatal meu . fiind un sfetnic inspirat. Mica Boroghina . nelini~tita. regizorul Ion Truica despre "echipa lui Gopo": "Arta lui Gopo se leaga ~i de capacitatea de a ~ti sa adune In jurul sau personalitati de talent. Gopo a imaginat . Fiecaruia li datorez rezolvari plastice interesante ~i mai ales dragostea pentru munca noastra colectiva. meticulos. cel mai prezent In toate muncile. un tehnician exce1ent. pedant. capabile sa-i concretizeze cinematografic gandurile. cu un simt artistic innascut. el da viata filmului prin efecte sonore surprinzatoare. un inspirat cautator de metafore sonore. plin de idei. vede tot ~i nu iarta gre~elile: Pieretta Atanasiu a pus enorm suflet la realizarea filmelor maestrului. simtul sau ritmic ~iintuitia sa comica I-au ajutat sa rezolve cu succes multe din scenele-cheie din filmele maestrului. Exactitatea filmarilor sale devenise proverbiala. cu explozii neprevazute In mi~care. Aportul tuturor. Foarte putini ~tiu ca aHituri de Gopo se afla asistentul de regie.un talent autentic Inzestrat cu simtul mi~carii elastice. Simpla enumerare a calitatilor echipei lui Capo este edificatoare pentru nivelul artistic al colaboratorilor sai". un operator sobru. "Dintre desenatori cu greu ma pot opri la cativa.Constantin Popescu. unde nascocirea alfabetului Morse se datoreaza picioarelor unei broscute ~iunde Pamantul este un ghem de fire te1efonice. de pilda. reu~ind in final sa rezolve arice probleme de imagine. seducatoare prin originalitatea ei. Cu aceasta echipa de nadejde. un stil de neconfundat. riguros. Constantin Merlan . avea sa deruleze povestea omuletului sau pana inspre sfar~itul vietii. de pelicula cinematografica. ~colitla cativa dintre regizorii ru~i de talie internationala. Redactorii: Watzlav Stukas . Sunetul a fost mereu imaginat de profesoml Dan Ionescu .". istoria telecomunicatiilor.un creator Indragostit de cursivitatea mi~carii. Sunt multi talentati. cautand neobosit alternante de ritmuri pentru a mari expresivitatea scenelor. un inventiv.un artist exceptional. Se ata~a de ei. in Ala. Roland Pupaza . Animatorii: Constantin Crahmarel -. cu un prilej. De la Pascal Radulescu am Invatat mult desen ~iIncapatanare In munca".spunem noi.Inzestrata cu un simt al umorului ~i al poantei rar Intalnit.in stilu-i caracteristic . A avut alMuri de el pe Rad Codrean.un artist cerebral.a lucrat cu maestrulla filmele realizate dupa anul1975. Muzica sa este expresiva. II ajuta pe maestru sa ordoneze bogatia de idei. .«foarfeca de aur» a ritmat In mod inspirat filmele lui Gopo. un om inventiv.a fost alaturi de maestru la multe dintre filmele de varf. metodica. Dotat cu un exceptional simt al ritmului. Cu 0 fervoare experimentala specifica tineretii sale fara batranete. Lucida. «Don-profesor» -. "nepretuit. nastru~nice.

am Infipt pilonii rampei de lansare In pamant ~i.. in Pa!ii spre luna. Secventele dinspre final. au pregatit zborurile cosmice. filmullui Gopo . automatizata . unde "barbatul venit din viitor" . Mai jucau In film Ion Manu. Gopo I~i raporteaza mereu filmele la propria creatie din domeniul celei de a opta arte. ~i sa imaginam 0 lume stranie pe 0 planeta vecina.. Pa!ii spre luna (1963). Gopo imagineaza. poarta in ele metafora-cheie ~i pledoaria pentru folosirea energiei nucleare in scopuri pa~nice: oamenii se deplaseaza cu ajutorul unor bucati desprinse din bomba atomidi. prilej pentru un ingenios ~lagar lansat de Dumitru Capoianu ~i interpretat de Radu Beligan. am devenit arheologi ai zborurilor din trecutulindepartat. realizate In aceea~i tehnica. "E pur si muove"). iar "deschiderea" spre fantastic ramane. am vrut sa facem 0 comedie cosmidi . Pegas ~iMercur (acesta din urma. ~tiintifico-fantastic . Tudorel Popa. tot sapand. Bleriot. Lindbergh. cum noteaza ~i Dana Duma In monografia sa. "Am vrut sa realizam un film de previziune. comedia ~tiintifico-fantastica Pa!ii spre luna aduce un omagiu celor care au imaginat.despre 0 bomba atomidi ajunsa din Intamplare In mainile unui biet cer~etor . Liliana Tomescu -.marturisea Gopo in programul de sala la premiera din februarie 1964 -. Liliana Tomescu. legendari pionieri ai aviatiei.mizeaza pe inspirate efecte de comic burlesc ~i contine cateva secvente antologice pe parcursul peregrinarilor eroului. Intalniti de erou. Pregatind plecarea rachetei spre luna. regizorul recurge adesea la tehnici specifice sau auxiliare ale animatiei. De-a~' fi . neindoios.vreme de trei decenii ."samanta" filmelor de animatie. ai zborurilor cosmice... pe langa ace~ti legendari eroi livre~ti. Mona-Lisa .. Calatoria din trecut spre prezent porne~te din comuna primitiva unde oamenii cavernelor se straduiau sa aprinda focul prin frecarea pietrelor. blonda ~i mancacioasa. apoi. Pe de alta parte.tocmai se barbierea cu un aparat electric). eroul nostru llintalne~te.. Puiu Calinescu. scurtcircuit. Haralambie Boro~. pe Prometeu (Septimiu Sever) lupmndu-se cu vulturul ~i. 0 dilatorie dinspre viitorul Inspre trecutul omenirii. fiind Grigore Vasiliu-Birlic). Leonardo da Vinci (care tocmai 0 picta pe faimoasa Gioconda.Eugenia Popovici .in care se combina momentele de animare a actorilor cu efectele de mi~care mecanidi. cu unele metafore naive. Tezist pe alocuri.. cu chip ~iglas irezistibil. Eugenia Balaure (cu chip de Inger salvator). pusa la dispozitia fanteziei. printre ceilalti interpreti ai filmului. baronul Mtinchausen ~i." Practic.~i experienta filmului de fictiune.sic! -. ca scenarist ~iregizor. S-afurat a bomba (1961).fiind . Cyrano de Bergerac.constituie unul dintre momentele "de varf' ale filmului. Gagarin .printre ei fiind ~i0 frumoasa "salbatica" InIa~urata in blanuri. pe un cosmodrom. Galileo Galileu (abjurand In fata rugului. un cosmonaut din anu12000 . cu actori. N-am mai plecat In Cosmos. da de Cupidon. ca Traian Vuia. procedeu utilizat In parabola antirilzboinica S-afurat a bomba: 0 antrenanta cursa de urmarire intre 0 banda de gangsteri ~iprotagonist .. Harap Alb (1965) ~i Faust XX (1966) pastreaza In ele .~iIn gandul rostit sau nerostit al autorului . Indeosebi primele sale lungmetraje. cum ar fi ~iprocedeul pixilatiei (0 tehnidi prin care personajul uman este filmat in regim "imagine cu imagine"). 0 femeie durdulie. Emil Botta.Radu Beligan . Recurgand la 0 dramaturgie de tip eseistic.I~i potrivqte culorile). ~i-am coborat din ce in ce mai adanc in amintirea noastra.tot In mitologie. George 166 . un tip de "vagabond chaplinian" interpretat de lurie Darie. care mu~di dintr-un mar In timp ce Leonardo Emil Botta . printre celelalte personaje ale revenirii spre prezent fiind Califul din Bagdad (pe covorul sau fermecat). In drumul sau prin tunelul timpului (pretextul acestei calatorii originale fiind un .Intre timp a parcurs . "principal a legatura de rudenie cu desenul animat"...

Pentru rolul Margaretei . Liliana Tomescu. "uite-l nu e". George Demetru. Ion Popescu Gopo (1923-1989) a ramas tributar. totu~i. Premiera filmului avea loc In decembrie 1966. A OPTA ART A IN OFENSIVA Gopo. mult mai indecis. iar eroul cu acest nume . science-fiction-ul vesel. In sfar~it. Filmele de lung metraj ale lui Gopo au fost bine primite la Festivalurile cinematografice ale timpului. Noua conventie propusa de Gopo . Florin Piersic. cum am vazut.In dublu rol. acea atat de stralucitoare "Palme d'or". iepura~i neastamparati.). In filmografia regizorului. dovada fiind ~imarile libertati luate fata de textul originar..din interpretarea Indrazneatil a mitului faustian -. Salonic ~i . Insu~i numele eroului este citit altfel dedit In interpretarile dasice: pentru regizor. Iurie Darie (un asistent carierist. desigur.cam greoaie.. In Intreaga sa creatie. mai lipsit de siguranta.e "cam prostut ~icam fricos". 0 original a lectura din Creanga care i-a solicitat la maximum imaginatia. din anuI1957 . Cel mai premiat cineast roman. scenografia lui Ion Oroveanu.Trieste. la una dintre formulele sale predilecte. somptuoasa ~ibaroca. care joaca alaturi de Emil Botta (un Faust interesant. cu trimiteri exuberante sau ironice la tablouri celebre. de la Cannes. donata -. "umanizat". "laie ~ibalaie".. hotarat lucru. are 0 fraza antologica: "frumusetea Spanului e vibranta ca 0 lama de Toledo".cu imagine..L Suchianu. motiv care-l face sa ravneasca la nemurire).respectiv . Puiu Calinescu etc.y fi . Stela Popescu (fiica profesorului. Rarap Alb. In timp ce De-afjfi . 167 . ratoi neascultatori ~i arici rautacio~i. unul de printesa ~ialtul (sic!) de. Bob Calinescu (1926-1990). caruia Faust Ii Imprumuta trupul) ~i Jorj Voicu (un Mefisto insinuant. Un rol important In stabilirea conventiei moderne a basmului 11are. cu "articulatii" discutabile . Eugenia Popovici. Irina Petrescu. Gopo a recurs la 0 actritil poloneza. In cronica sa din revista "Cinema" .este. au fost distinse cu premii la Edinburgh. Spanul. Alaturi de Florin Piersic ~iCristea Avram. S-afurat a bomba ~i Pafji spre lunCi. Gopo a revenit. pentru care D. cu bogat par negru (Cristea Avram). tembela). ambele cu imagini semnate de ~tefan Horvath.. 0 fiinta carn. original -.pe post de Imparat. cu talent de manipulator).Demetru. A urmat.. primului sau premiu international.. In film apar interpreti familiari In filmele lui Gopo (Emil Botta ..interpretat de Florin Piersic .. esentializata. cu albine ~i porumbei. Irina Petrescu . "Harap-Alb" este un fel de "alb-negru". Cam In aceea~i perioada se dedica genului un alt cineast original ~i inventiv. aceea a "actritei" Lica Gheorghiu. Rarap Alb .. prin Faust XX. basmul cinematografic De-a. a intrat In lumea animatiei sub zodia lui Disney. pentru ScurtCi istorie. pentru a ramane printre filmele deceniului al ~aptelea. Fory Ettede. tenace. care sufera de 0 boala incurabila. "cioara vopsita".. un tip fermecator. un argument valid al originalitatii.. Insa. de Grigore Ionescu a obtinut premiul de imagine la Milano ~ipremiul de regie la Moscova. Marcel Anghelescu. cel care avea sa dea viata papu~ilor. ca ~i Faust XX. decat inamicul sau pe viata ~ipe moarte. printesa . prin filmuletele destinate micilor spectatori. printre propunerile insolite fiind aceea a pictorului Mircea Bogdan In rolullui Flamanzila ~i. cu 0 cromatica intensa ~i cu sugestii fantastice.11/1965 -. la randullui. Eva Krzyzewska.

Rapsodie In lemn (1960) -.~i harul construqiei caracterologice a papu~ilor.. aul din 1972. . Ucenicul vrajitor (1957). Ritm (1965). de asemenea.care era sa-l coste via~a . scurtmetrajul sau color din 1953. se fmpotrivqte. incercase un filmule~ de un minut..Cuiul (1963) -. Calomnierea calomniei (care recurge ~i la efectulludic al "ariei calomniei".animalele din film. un experiment original. se infurie. Arghezi sau Shakespeare Domnul Goe (1956). Zdna de cemeala (1961).este un alert ~i expresiv montaj ritmico-armonic. doua buca~i de lemn pe masa unui sculptor) sau Romeo ~'i Julieta (0 anima~ie de pietricele.cu Pacalina ~i Pacalici . se apara. Cea mai prolifica perioada din crea~ia regizorului (1953-1966) cuprinde aproape 30 de filme. In 1954 debuta ~i Olimp Vara~teanu. cantata de Nicolae Secareanu). banda rulanta . filme moralizatoare pentru copii pre cum Chit In pericol (1956) sau Nazdravanii (1957).pe cand juca in Rasuna valea. Doua creioane.Pantalona. Scrisorica). Ritm . Regizorul a folosit papu~i din lemn sculptat in stil popular . se intristeaza ~i sfar~e~te prin a se sparge. Din preajma lui Gopo a pornit . Romeo ~'iJulieta (1968) -. regizorulincearca sa transmita iluzia de materie vie. lansa .in urma cu aproape 50 de ani . personaje simpatice. Parabolele lui Bob Calinescu n-au fost niciodata lipsite de tillc. Goethe. Bob Calinescu s-a dedicat amma~iei de papu~i din primii am '50 (dupa ce. Patru pitici (1967). Ucenicul \nljitor (in care. Cele mai ambitioase din punct de vedere artistic raman filmele experimentale ale lui Bob Calinescu: in Metamorfoze. de pilda. cineplastic. Dintre filmele amintite se impun cateva: Domnul Goe (cu eroi nostimi in prim-planul aqiunii). Calomnierea calomniei (1970). felurite ca gen sau ca sursa de inspira~ie. ~i-a innoit permanent mijloacele de expresie. ci pe partea sa ascu~ita. Calurii de fcc (1959). de-a lungul anilor. parabole cu intamplari cotidiene . Soarele $i trandaf'irul (1965). circula cu . obiecte ammate . cel mai notoriu creator de anima~ie cu marionete. cu ajutorul carora autorulincearca sa sugereze aqiuni ~i caractere umane). ecranizari dupa Caragiale. pove~ti atractive: lulian Hermeneanu s-a dovedit.. suferind un accident . prin care Bob Calinescu i'ncearca sa ilustreze. Bob CiHinescu ~i-a propus. chiar daca era sarac din punct de vedere al anima~iei. deopotriva. culori calde. Alf'abetul (1958). cehul Jiri Tranka.. un nume de baza din "vechea garda" a filmului 168 . Matura nilzdravanil (1962). a poveste cu ursuleri. a poveste coloratil (1960). mereu. de-a dreptul stra~nic fiind personajul. reu~ind originale efecte plastice. lulian Hermeneanu. legendara dilema a lui Columb: un om se ambi~ioneaza sa a~eze in picioare un ou. diferite ~i prin tehnicile folosite. Intrat in lumea filmului ca actor. nu mult dupa ce un clasic al anima~iei mondiale.un alt pionier al filmului de animatie. cineastul impresioneaza prin dinamica formelor. inca din 1949. el se va a~eza vertical. fantezii cineplastice ca Metamorfoze (1961). maturoiului). oul refuza. este.yii se poartil uscati (1957). creatiei destinate copiilor: el debuta in 1953 cu 0 fabula cinematografica semnata alaturi de Matty Aslan. Ar fi de amintit ~i un film de mai t1lrziu al regizorului. lasa sa se intrevada bogata imagina~ie a autorului . Glumil noua cufier vechi (1964) -.Toporul . lucrand cu crengu~e.yterilor (1962). sprijinit pe propria coaja. prin papu~ile sale. Opera sa cinematografica a urmat un proces permanent de abstractizare. Rapsodie In lemn (0 idiHlintre un baiat ~i 0 fata. bazat pe jocuri ~i surprize cromatice. un prieten bun al micilor spectatori.asemeni lui Gepetto. Balada me. cartoane decupate . nu oricum. Vulpea pacaLita. gustul experimentului i-a marc at intreaga crea~ie.yipildurea (1968) -.filmul-~coaEl" Bunicul a sadit o ridiche. Motanul In cosmos (1968). ramas fidel. printre filmele sale de mai tarziu figurand Ciubotelele ogarului (1955). dar cazand. in forma moderna.

Ratoiul Mac-Mac (1957).a aetivat. Printre regizorii afirmati i'ndeeeniul al ~aselea a fost ~iGeorge Sibianu. Unul dintre colaboratorii lui Gopo. autorul parase~te personajele animaliere care I-au lansat. Balena (1966). Printre celelalte filme ale sale s-au numarat Telefonul (1958). La carnaval (1965). tehnica desenului animat cu eea a eartoanelor decupate -.unul dintre fondatorii filmului profesionist de animatie . Ar fi de retinut ~inumele unuia 169 . care realiza. Filmele amintite sunt doar 0 mica parte din creatia de referinta a autorului: i'n anii '70 ~i '80 regizorul . Idila (1967). ~ipurcelulla patina} (1958). in 1968 -. Boul ~i vitelul (1968). Made in Africa (1961) -.regizorul abordeaza. Olimp Vara~teanu a i'mbogatit filmografia genului satiric cu titluri incitante: Nimic despre Arhimede (1965). Coco~elul de hiirtie (1965). Fin umorist.de animatie. a carui creatie avea sa se extinda pe aproape patru decenii. un film colectiv printre autorii caruia s-au numarat Virgil Mocanu. Cinci saptamani In balon (1966). i'n speta ~coli1eiugoslava ~ipoloneza. Victor Antonescu.i'~iva consolida filmografia (reapropiindu-se de universul copilariei. Filmele sale . Pataniile vulpoiului ~i Zdreanta. Supersti(iosul (1956). Purcelul In excursie (1959). ca animator. i'nfuga. Campul (1970). Cuvinte (1968). tatallui Ion Popescu Gopo ~ial operatorului Alexandru (Alecu) Popescu. desenul zganat pe pe1icula~ifilmul de papu~i. Dupa ce i'ncearca. dovedind i'nclinatii speciale pentru filmul de papu~i. lngerul fmpu~cat (1967). Fata din Far West (1970). George Sibianu. Eu doresc. Mimetism (1966). Olimp Vara~teanu. cu diteva seevente savuroase. Vulpoiul campion. Pefir (1967) . Ratoiul . Raidul pacii (1960). Caciulita cu duc ro~u (1964). lasand i'nurma sa pe1iculeea Fluiem~ulfermecat (1954). i'n seqia de animatie a Studioului "Bucure~ti".0 hazlie ecranizare a unui basm de Ion Creanga.distins. 0 mentiune ~ipentru scheciul Oul din Pamantul oamenilor (1967). registrul stilistic al iui Olimp Vara~teanu se diversifica. episoade de serial etc. i'n 1957. au retinut atentia i'ndeosebi prin capacitatea de fabulatie a autorului.): pe buna dreptate. regizorul a fost considerat "creatorul ~co1iiromane~ti de eartoane deeupate". cartoanele decupate i'n animatia romaneasca. regizorul Constantin Mustetea s-a stabilit i'n America. Printre autorii aetivi dupa anul 1954 s-a numarat ~i Constantin Popescu (18951965). el dorqte (1969). Insula Negritei ~i Urna miraculoasa. Cotidiene (1964). Variatiuni (1969). aeest din urma film fiind un amuzant joe de metafore verbale ~ivizua1e. Cea mai importanta creatie a sa din anii '60 a fost filmul Prostia omeneasca .Omagiu (1959). din anu11951. realizand "filme de autor" ~i de inspiratie literara. Cu timpul. Specialist i'n filme pentru copii. Hoata de la circ (1962). s-au numit Sasefahule cu un strut (1964). Din 1970. i'~iafirma tot mai raspicat potentialul ironic.film distins eu "Leul San Marco" la Venetia -. Constantin Mustetea a facut saltul seriptic ~ivalorie i'n breasla regizorilor eu filmul Cine a gas it manu~a? (1961). i'~ii'ncearca fortele i'nparnf1etul social-politic . primul.unele dintre ele i'mbinari de procedee. evident i'nca de la primul sau film (Veniti maine!) ~i sustinut de alte cateva eartoane decupate. cu "Pelicanul de aur" la Festivalul international din Mamaia. investite nu 0 data eu un umor incisiv. desigur cu tributurile de rigoare pHitite mae~trilor" . lmparatia lene~ilor (1961). Ziimhetul (1965). trei filme ale sale din 1955. tu dore~ti. printre care aceea cu drobul de sare. Constantin Popescu .cum yom vedea . "suflul novator adus de eli'n animatia romaneasca a anilor '60 reprezinta 0 incercare aproape singulara de racordare la contextul avangardei europene a genului. Dupa cum 0 spune Dinu loan Necula i'n volumul sau "Calatorie in lumea animatiei romanqti". Genoveva Georgescu. Ion Popescu Gopo. de altfel. Ghiocei (1964). ani de zile.

Aventurile lui Bobo de Florin Anghelescu. Dimensiuni (1966) . sa semneze alte pelicule ca Oac broscoiullaudaros (1960). poet. titlurile de referinta ale creatiei sale venind in deceniul urmator. Gura lumii de Horia ~tefanescu. Nota 3. Defect de Virgil Mocanu. Aventura In albastru (1969). un artist de clasa.. in anii '60.in deceniile cm:eau urmat . Piratii cosmosului de Mircea Toia. Doppy! de Horia ~tefanescu.dintre colaboratorii apropiati ai regizorului la un alt film valoros (Mimetism). pentru ca. S-a inaugurat. el fiind autorul unor scurtmetraje ca Zgribulici (1961) . de Nell Cobar. Liviu Ghigoyt (1925-1979). lansat .bazate pe jocul unor forme geometrice . Petrica!li Inca cine va (1964). grafician. Intre aceste "copeyti" au intrat multi alti regizori de animape. Valentin 170 . Cine e de vina? de Olimp Vara~teanu. Legenda contemporana (1961). ale cMui desene . Motanul pedepsit (1958).~elul de hartie de George Sibianu. Gardul de Gelu Mure~an. Pisica.premiat la Bergamo -.C. Electronicus (1963).sugerau. Campul de George Sibianu. Bautura blestemata de Laurentiu Sarbu. Tolanici (1957). Ultima fntoarcere de Florin Anghelescu. patania lui Ion): autor de filme pentru copii. ca regizor. Baiatul!li carbunele (1967). La carnaval. Flori pentru Mihaela de Nell Cobar. pisica !Ii !loricelul de Artin Badea. riscurile uniforrnizarii. el a semnat pelicule ca Lacatul minune (1955). Frunza !Ii puiul de Angela Buzila. Bun sosit de Ion Ganescu. $obolanul !Ii stridia de Constantin Crahmarel. pelicule ca Povestea cu iepura!li (1963). Pata ~i Paralele (1966). Nimic despre Arhimede de Olimp Vara~teanu. productia de filme s-a dublat: 28 de pelicule In 1970. Intre aceste "coperp" s-au modelat . Fata din Far West de Olimp Vara~teanu. !loricelul !Ii nevastuica de Horia ~tefanescu. De-a rostogolul (1964).film premiat la Mostra filmelor pentru copii de la Venetia -. Tot catre sfaqitul anilor ' 50 debuta. Cocenel de Bob Calinescu.N . Din 1970 se va stabili in strainatate (in Statele Unite ale Americii) ~i~tefan Munteanu (1926-1990). Dedicat filmelor pentru copii. Pana la sfar~itul anilor '50 a realizat filme la Studioul "Bucure~ti" ~i Jean Moraru (intrat in cinematografie inca din 1941. pictor. Domni!loara vrajitoare (1968). realizator al unui film de animatie inca din 1946. Pe un perete. Fara morala (1964).din 1960 . Un bloc neobi!lnuit de Matty AsIan. de Ion Truica. Coco!lelul. Iepurele !Ii broa. Pove!ltile piticului Bimbo de Horia ~tefanescu. Studioul "Animafilm". Unde nu-i cap de Bob Calinescu. Bradutul singuratic (1959). In 1965 au fost produse urmatoarele scurtmetraje la "Animafilm": Doua creioane de Iulian Hermeneanu. Aventurile lui Bobo (1965). Hello. Rapirea de IulianHermeneanu.~tele de Victor Antonescu. cu filme precum Aparat universal (1958) ~i Petrolache Fat Frumos (1959). Anul 1964 ramane foarte important in istoria filmului de animatie. de Constantin Popescu. atunci. Soarele !Ii trandafirul de Iulian Hermeneanu. Penele negre de Florin Anghelescu. Calomnierea calomniei de Bob Calinescu. Coco. in padurea lui Ion de Adrian Petringenaru. fata de 15 In 1965. cu umor ~i inflexiuni satirice. graficianul Benedict Ganescu. inainte de a se stabili in strainatate. Insula de Olimp Vara~teanu. Cele 28 de filme din 1970 au fost: Broasca!li !lobolanul de Eduard Sasu. Gradina de Tatiana Apahidean. Domnul Goe de Liana Petrutiu. Soclul de Marin Ionescu ~iPaul Socrate Mateescu.profesiunile specifice filmului de animatie ~i multe nume au dobandit identitate artistica prin compartimentul in care s-au afirmat (unii dintre realizatori devenind reputati autori de filme): Eduard Sasu. Florin Anghelescu realiza. in ami '60. Pe un picior de plai de ~tefan Munteanu. poveste! de Luminita Cazacu. 21mbetul de Constantin Mustetea. o poveste cu cartona!le de Laurentiu Sarbu. In numai ~ase ani. Desen pentru 0 pasi1re de Letitia Popa.~i ca regizor de animatie (prin filmul Casute ascunse). Buna dimineata. la O.

Adrian Hoble (animatori). Elisabeta Vasilescu (montaj). este. Constantin Iscrulescu. Maria Petre. receptiv la 0 armonioasa impletire de lirism. Olga Paraianu-Nitu.1955). Valentin Cain.respeetiv . Constantin Merlan. Andra Badulescu. Prietena noastra Mihaela (1969). Sanda Coada. Tiberiu Borcoman. de altfel) . conferind pelieulelor sale 0 ambianta eosmica. fiecare pata ~i nuanta accentuand 0 emotie sau o idee. Tudor Mihalache. in 1965. Ana Andreescu. Inca de la primul sau desen animat. care coehetase ~ipana atunei cu animatia (colaborand la filme precum 0 poveste cu ursulefi sau Lacatul minune. ale apocalipsei. de basm ~ide traditie cu 0 problematiea filozofica modema. Carina Tincu. Multumesc.cu "Pelicanul de argint" la Mamaia ~i "Cupa veseliei" la Viena -. apeland la un procedeu potrivit cu personalitatea sa. Sabin Bala~a se define~te curand ca un artist original. Tot in 1966 debuta ca regizor pictoml Sabin Bala~a. In aceea~i 171 . chiar daca adevarata sa fata nu se lasa descifrata de la primele filme: Basm (1966). automl dovedindu-se . Mihail Marian. Flori pentru Mihaela (1970) ~ialtele. Sabin Bala~a intra in galeria "premiantilor" . Bujor ~teIanescu. Pasarea Phoenix ~i Valul (1968). Paiata (1968). Simelia Bron faeea urmatoarele distinqii: "Influentat initial de Lenica. Defect (1970). Bala~a amplifica functia simbolica a culorilor. Dar sa urmarim. Sandu ~tefan (operatori).un pictor harazit allumii mirifice a copilariei.. ale razboiului. anuntandu-~i apetitul satiric din deeeniul urmator. Anca Barbu. Fata vantului (1967). Rad Codrean. dupa infiintarea Studioului "Animafilm". Autobiografie. Mihaela (1968).compozitor Calin Ioachimescu. in 1965. Mihai Gheorghe.pete de euloare . Valentin Elizeu. temele eosmogoniei. Mihai ~umbaru. Ciocarlia (1969).. Pieretta Atanasiu. un alt scurtmetraj spiritual. Umbra (1966). cuplul. earieaturistul Nell Cobar (1915-1993) debuta la "Animafilm" cu Nota 3 (1965). Alt caricaturist.Baciu. Poezia miniaturalului razbate in toate filmele lui Laurentiu Sarbu. Sabin Bala~a va mai fi prezent pe ecrane cu Ora:jul (1967). Cu filmul Gura Lumia debuta. siderala. "Albastrul de Bala~a" trece din pictura in film. de asemenea. ca regizor de animatie.reputat . eonsiderata ca dominanta". Felicia Puran. in deceniul al optulea. F ata In fata cu fericirea (1967). Manuela Hodor. Formele . speetaeuloase contopiri ale cerului eu marea. Erika Nemescu (sunet).tor:Poveste cu cartona:je (1965). Legenda ~i pamantul oamenilor (1967). in anii 1953 ~i . Horia ~tefanescu. Laura Jianu. Ticu Puran. Bautura blestemata (1970).in Statele Unite ale Americii ~i Canada. sau viitoml . Laurentiu Sarbu (1936-2000). In volumul sau "A opta arta". avea sa ajunga . realiza in continuare desenele animate Eu!!! (1966).~i sa creeze . care ~i-a prelungit in film preocuparile plastice. Fascinafii (1969). la 40 de ani. pictoml.devin adesea imaginea unor stari complexe de spirit sau a unor idei in planul meditatiei. Lumea vag «suprarealista» a filmelor sale subliniaza metaforic aceste realitati interioare. ale dialecticii contrariilor revin obsedant in filmele sale (ea ~iin picturile sale. in continuare. hazliul desen animat Un bloc neobi:jnuit ~i. in inspiratia tematid ~i executia plastid. promit3.ca ~i in filmele urmatoare . Merele (1968) ~ilansa un personaj vesel ~i simpatic. motivele panzelor sale. Picatura (1966). un ironist innascut. inceputul altor filmografii. Matty AsIan (1924-1995) a realizat. Pana la sfar~itul deceniului al ~aptelea. Sonia Georgescu. un regizor care. Dupa ce realizase cateva scurtmetraje ca Mitica (1965) ~i Baiatul carefacea totul pe jumatate (1964). pictura sub aparat. Zece catei (1968). Ineeputul de eariera al unuia dintre cei mai prolifici realizatori ai Studioului "Animafilm". Cecilia Cristian (desenatori). in 1970. care avea sa revina din film in film: Mihaela (1968). In 1966 debuteaza. Virgil Toader. Geneza. inaugurand astfel o cariera de sucees. Ion Vmosu. grafieianul ~i criticul de arta Virgil Mocanu.

S-a inaugurat. Doppy! de Horia ~tefi1nescu. Nimic despre Arhimede de Olimp Vara~teanu. riseurile uniformizarii. Gardul de Gelu Murqan. la O. Studioul "Animafilm".dintre eolaboratorii apropiati ai regizorului la un alt film valoros (Mimetism). Dimensiuni (1966) . Pana la sfar~itul anilor '50 a realizat filme la Studioul "Bueure~ti" ~i Jean Moraru (intrat in einematografie inca din 1941. Florin Anghelescu realiza. poveste! de Luminita Cazacu.C. Anull964 ramane foarte important in istoria filmului de animatie. Liviu Ghigort (1925-1979).premiat la Bergamo -. ale earui desene . Fara morala (1964). Coco~elul. Bradutul singuratic (1959). Dedieat filmelor pentru copii. Pove~tile piticului Bimbo de Horia ~tefanescu. grafician. Aventurile lui Bobo (1965). de Nell Cobar. pisica ~i ~oricelul de Artin Badea.N.din 1960 . atunci. Domnul Goe de Liana Petrutiu. de Ion Truica. Tot eatre sfar~itul anilor '50 debuta. Bun sosit de Ion Ganescu. poet. Valentin 170 . Pisica. in anii '60. Penele negre de Florin Anghelescu. Calomnierea calomniei de Bob Calineseu. produqia de filme s-a dublat: 28 de pe1ieule in 1970. Pe un perete. ea regizor.yi stridia de Constantin Crahmarel. graficianul Benedict Ganeseu. realizator al unui film de animatie inca din 1946. titlurile de referinta ale creatiei sale venind in deceniul urmator. Coco~elul de htirtie de George Sibianu. De-a rostogolul (1964). In numai ~ase ani. Aventura In albastru (1969). pelicule ca Povestea cu iepura$i (1963). Flori pentru Mihaela de Nell Cobar. Petrica ~i Inca cineva (1964). Aventurile lui Boho de Florin Anghe1escu. In 1965 au fost produse urmatoarele scurtmetraje la "Animafilm": Doua creioane de Iulian Hermeneanu. Soarele # trandafirul de Iulian Hermeneanu. Cdmpul de George Sibianu.~i ca regizor de animatie (prin filmul Casute ascunse). Cocenel de Bob Calinescu. e1fiind autorul unor scurtmetraje ca Zgribulici (1961) . Cele 28 de filme din 1970 au fost: Broasca ~i $obolanul de Eduard Sasu.profesiunile specifice filmului de animatie ~i multe nume au dobandit identitate artistica prin compartimentul in care s-au afirmat (unii dintre realizatori devenind reputati autori de filme): Eduard Sasu. Piratii cosmosului de Mircea Toia. Pe un picior de plai de ~tefan Munteanu. Nota 3. pentru ea. Intre aceste "coperti" au intrat multi alti regizori de animatie. Gradina de Tatiana Apahidean. un artist de c1asa. el a semnat pelicule ca Lacatul minune (1955). sa semneze alte pelieule ea Oac broscoiullaudaros (1960). lansat . ~oricelul ~i nevastuica de Horia ~tefanescu. Defect de Virgil Mocanu. fata de 15 in 1965. Buna dimineata. Tolanici (1957). La carnaval. Un bloc neobi~nuit de Matty AsIan. Rapirea de Iulian Hermeneanu.in deceniile ca~eau urmat . patania lui Ion): autor de filme pentru copii. in anii '60. Unde nu-i cap de Bob Calinescu. Baiatul ~i carbunele (1967). Hello. o poveste cu cartona~e de Laurentiu Silrbu. Soclul de Marin Ioneseu ~iPaul Soerate Mateeseu. eu umor ~i inflexiuni satiriee. Pata ~i Paralele (1966).film premiat la Mostra filme10r pentru copii de la Venetia -. Intre aceste "coperti" s-au model at . Bautura blestemata de Laurentiu Sarbu. Domni~oara vrajitoare (1968). 1n padurea lui Ion de Adrian Petringenaru. Desen pentru 0 pasare de Letitia Popa. Motanul pedepsit (1958).bazate pe joeul unor forme geometriee . pictor. Ziimbetul de Constantin Mustetea..sugerau. Insula de Olimp Vara~teanu. Fata din Far West de Olimp Vara~teanu. de Constantin Popescu. Sobolanul . Ultima Intoarcere de Florin Anghelescu. Cine e de vina? de Olimp Vara~teanu. inainte de a se stabili in strainatate. Electronicus (1963).Iepurele ~i broa~tele de Victor Antonescu. Din 1970 se va stabili in strainatate (in Statele Unite ale Americii) ~i~tefan Munteanu (1926-1990). Gura lumii de Horia ~tefanescu. eu filme preeum Aparat universal (1958) ~i Petrolache Fat Frumos (1959). Legenda contemporana (1961). Frunza $i puiul de Angela Buzila.

Dar sa urmarim. hazliul desen animat Un bloc neobi!jncdt ~i. Adrian Hoble (animatori).pete de culoare .ca ~i in filmele urmatoare . in 1970. Zece catei (1968).. In volumul sau "A opta arta". Mihai ~urubaru. Laura Jianu. Constantin Merlan. spectaculoase contopiri ale cerului cu marea.devin adesea imaginea unor stari complexe de spirit sau a unor idei in planul meditatiei. Sanda Coada. Geneza. Bala~a amplifiea funetia simbolica a eulorilor. Tiberiu Borcoman. siderala. Sabin Bala~a va mai fi prezent pe ecrane cu Ora!jul (1967).compozitor Calin Ioachimescu. Bujor ~teIanescu. inaugurand astfel o cariera de succes. inceputul altor filmografii. Legenda ~i pamantul oamenilor (1967). Valentin Elizeu. la 40 de ani. Anca Barbu. Paiata (1968). Ana Andreescu. anuntandu-~i apetitul satiric din deceniul urmator.autorul dovedindu-se .reputat . Sabin Bala~a intra in galeria "premiantilor" . Mihai Gheorghe. Olga Pfu"aianu-Nitu. un ironist innascut.respectiv .in Statele Unite ale Americii ~i Canada. Maria Petre. caricaturistul Nell Cobar (1915-1993) debuta la "Animafilm" cu Nota 3 (1965). dupa infiintarea Studioului "Animafilm". Pasarea Phoenix ~i Valul (1968). Matty AsIan (1924-1995) a realizat. fiecare pata ~i nuanta aecentuand 0 emotie sau o idee.1955). Inceputul de cariera al unuia dintre cei mai prolifici realizatori ai Studioului "Animafilm".eu "Pelieanul de argint" la Mamaia ~i "Cupa veseliei" 1aViena -. motivele panzelor sale.Erika Nemescu (sunet). in inspiratia tematica ~i executia plastica. cuplul. Prietena noastra Mihaela (1969).ln aceea~i 171 . "Albastru1 de Bala~a" trece din pictura in film. Simelia Bron facea urmatoarele distinetii: "Influentat initial de Lenica. Inca de la primul sau desen animat. care ~i-a prelungit in film preoeuparile plastiee. Ion Vfu"tosu. graficianul ~icriticu1 de arta Virgil Mocanu. Elisabeta Vasilescu (montaj). apeland la un procedeu potrivit cu personalitatea sa. in 1965. Fata vantului (1967). Ciocarlia (1969). sau viitorul .Sandu ~tefan (operatori). chiar daca adevarata sa fata nu se lasa descifrata de la primele fi1me: Basm (1966). Tudor Mihalache. Formele . de basm ~i de traditie cu 0 problematica filozofica moderna. In 1966 debuteaza. receptiv la 0 armonioasa impletire de lirism. Mihail Marian. Multumesc. Sonia Georgescu. Pieretta Atanasiu. in anii 1953 ~i . ale apocalipsei. considerata ea dominanta". Andra Badulescu. Flori pentru Mihaela (1970) ~ialtele. pictura sub aparat. Rad Codrean. temele cosmogoniei. Fata fnfata cufericirea (1967). in deceniul al optulea. Poezia miniaturalului razbate in toate filmele lui Laurentiu Sfu"bu. Cecilia Cristian (desenatori). Fascina(ii (1969). pictorul. Laurentiu Sarbu (1936-2000). Merele (1968) ~i1ansa un personaj vefOel ~i simpatic. care avea sa revina din film in film: Mihaela (1968). ale razboiului. Umbra (1966). Bautura blestemata (1970). in continuare. Manuela Hodor. Virgil Toader. in 1965. Cu filmul Gura lumiii debuta. Mihaela (1968). Carina Tincu. avea sa ajunga . Tot in 1966 debuta ca regizor pictorul Sabin Bala~a. Dupa ce realizase cateva scurtmetraje ca Mitica (1965) ~i Bt':liatul carefacea totul pe jumatate (1964). Horia ~tefanescu. Ticu Puran.. conferind peliculelor sale 0 ambianta cosmica. ca regizor de animatie. un alt scurtmetraj spiritual.un pictor harazit allumii mirifice a copilariei. promitator: Poveste cu cartona!je (1965). de altfel) . de asemenea. Defect (1970). Picatura (1966). care cochetase ~ipana atunci cu animatia (colaborand la filme precum 0 poveste cu ursule(i sau Lacatul minune. ale dialecticii contrariilor revin obsedant in filmele sale (ca ~iin picturile sale. Felicia Puran. un regizor care. Sabin Bala~a se define~te eurand ca un artist original. Pana la sffu"~itul deceniului a1~aptelea. Alt caricaturist. Lumea vag «suprarealista» a filmelor sale subliniaza metaforie aeeste realitati interioare. Valentin Cain. Constantin Iscrulescu.Baciu. este.~i sa creeze . Autobiografie. realiza in continuare desenele animate Eu!!! (1966).

Luminita Cazacu prin Buna dimineata. cu virtu(:i. a insemnat . dintre care 12 au fost premiate .deopotriva. cu grafica ~i decoruri de Benone ~uvila (1967).Produc(:ia s-a consolidat. cu grafica de Doina Levinta (1967). a cariera scurta. ca(:ivadintre creatorii de baza ai Studioului. ca regizor . in anii '80 se va stabili in Spania . in 1967). Alta Scufita RO$ie (1969).cu Hai la circ! (1967).din multe puncte de vedere . in 1969). ca regizor. ale carui personaje geometrizate (din Mimetism. consacrand un artist de mare originalitate: dincolo de umorul ~igrafismul simplu al personajelor sale. poveste!. a caror filmografie se va implini in deceniile urmatoare (~idespre care yom mai avea prilejul sa vorbim): Liana Petrutiu .Brezaia (1968) ~i in padurea lui Ion (1970). 1970).de a vedea ~i a judeca lumea.d in urma Trei pove$ti de dragoste. realizat in colaborare cu Eduard Sasu (1968). Guta . Dupa ce debutase inca din 1965 cu Sticletele.care. cu Apartamentul ~i a mai semnat . Victor Antonescu . Mircea Toia i~i anunta predilectia pentru science-fiction.in drum spre televiziune. dupa La Fontaine (1969). desenul animat Acvila $i bufnita.fratele regizorului -.fabulele animaliere Iepurele $i broasca testoasa. decat partial.un factor pozitiv in Istoria filmului romanesc de anima(:ie.a avut Angela Buzila.a trecut pe la "Animafilm" ~iregizoarea Leti(:iaPopa. Fata babei $ifata mO$ului. in acei ani. S-au mai manifestat. Baiatul $i porumbelul (1968). la acest ultim film. aparitia Studioului "Animafilm". Dupa debutul promitator din 1969 (cu Primavara) ~i dupa Gardul (din 1970). fabula lui La Fontaine (1969) ~i Ios masca! (1969) -.ca Petre Cenu$a (1969) sau Desen pentru 0 pasare (1970).Grice 00$ f$i are na$ul. Puia Popescu (Greierele $ifurnica.Calutul cu coama albastra (1969) ~i Gradina (1970) -. Constantin Crahmarel (Sobolanul $i stridia.perioada se va consuma experienta regizorala a graficienei Geta Bratescu. reputatul desenator ~i animator Artin Badea semneaza. alte pelicule cartoane decupate ~idesene animate . Tatiana Apahidean .soldata cu un "Leu de argint" la Mostra filmelor pentru copii de la Venetia (1970).de~i gandul ne poate duce ~i spre un Norman McLaren .la festivaluri internationale: Gura lumii 172 . colaboratorullui Gopo. din Bun sosit) au Iacut valva in epoca. in 1969. De remarcat inca 0 data. 0 legenda populara cu personaje din tezaurul iconografic al picturii pe sticla -. Neindoios. Ion Ganescu (Bun sosit. regizorul Gelu Mure~an n-a confirmat. Domnul Goe dupa Caragiale (1970) -. plastice. tentata sa "puna in mi~care" propriile ilustratii de carte sau sa inventeze pove~ti desenate: Plimbarea lui Esop (1967). Ladislau Labancz. Eduard Sasu . Frunza $i puiul). grafica incitanta a lui Benedict Ganescu . de~ifilmele sale au lasat sa se intrevada sensibilitate ~idelicatete: Poveste pe geamul fnghetat. doua filme originale. dupa 1970 autoarea intorcandu-se pe platouri doar de doua ori (cu Singuratatea puiului.inainte de a-~iinventa un personaj allui. spre filmul cu actori ~ispre Statele Unite ale Americii . poetice ~iironice. in anii 1965-1970 au fost realizate 128 de pelicule. Targul de fete (1969). Broasca $i $obolanul (1970). lasap. 1970). un mod allui ~i numai allui . doua filme de mare originalitate. in 1967. Marin Ionescu (Soclulin 1965 ~i Surasul sfinxului in 1966). Adrian Petringenaru . al doilea (premiat la "internationalul" de la Mamaia). 1969). dupa Ion Creanga (1969). Tot atunci . scenografa Genoveva Georgescu (Zmeul. primul 0 animare de ma~ti. Greierele $i furnica. care va deveni scenograf in filme de fiqiune (Colosul. Ion Truica . reputatul artist a impus un mod de gandire specific. la "Animafilm". 0 intrare triumfala in regia de anima(:ie.cu una sau mai multe distinqii . intr-o prima etapa.dar bogata ca desenator. scenograf ~i"intermediarist" .Dan nazdravan in 1968 ~i Pe un perete in 1970 -. in anul1964. Spre sfar~itul anilor '60 au debutat.a debutat. Prin Piratii cosmosului (1970).

in mod firesc. Teodor Dragulescu. filmele amintite . care a ramas. Radu Caplescu. In modalitap diferite. Henry Malineanu. Laurentiu Profeta. Pictitura de Sabin Bala~a. in ptidurea lui Ion de Adrian Petringenaru. Variafiuni de Olimp Vara~teanu. Mulfumesc. Precizarea este necesara pentru 0 corecta raportare a filmului la tentativele experimentaliste ale filmului mondial: "regizorul memoriei ~i al timpului" Alain Resnais.cum s-a spus . Adrian Ciceu.. Prerniera filmului Viafa nu iartti avea loc in februarie 1959. conjugand expresia cinematografica "cu discontinuitatea analizei psihologice (Viafa nu iartti). La 173 . Paul Urmuzescu. dar realizarea practica a peliculei s-a petrecut cu doi ani inainte. Liviu Dandara. compozitorul filmelor lui Gopo. au scris muzica de film. Paul Hurmuzescu. George Grigoriu. din aceia~i ani. AHituride Dumitru Capoianu. Marius Suciu. Jean Ionescu. Aurel Giroveanu. descoperirea puterilor expresive ale plasticii. Lista aceasta ramasa "deschisa" . "atomizand" chiar .. Prostia omeneascti de George Sibianu. Radu Zamfirescu. frontul creator s-a largit ~i s-a diversificat. in anii 1965-1970. aveau la activ un "film de Institut". Constantin Miereanu. filme precum Viafa nu iartti de Iulian Mihu ~i Manole Marcus. astfel de pelicule paraseau intelegerea "spectaculara" a conflictului cinematografic. Cam in aceasta zona se situau tentativele experimentaliste ale filmului romanesc de la sfar~itul anilor '50 ~i inceputul anilor '60.. realizat tot impreuna. Richard Oschanitsky. Cornel Fugaru. cu expansiunea mai puternica a lirismului (Cand primtivara e fierbinte). ani la rand. Moara cu noroc de Victor lliu sau Erupfia lui Liviu Ciulei .alaturi de altele. Lucian Metianu. insotit. poveste! de Luminita Cazacu. Pe fir de Constantin Mustetea.formularea apartinand criticului George Littera (in studiul "De la Moara cu noroc la Ptidurea spanzurafilor: in cautarea limbajului"). Stiruttiri de Ion Popescu Gopo. de 0 adevarata descoperire. propunea spectatorilor Hiroshima. Mihaela! de Nell Cobar. cei doi regizori ai filmului Viafa nu iartti. Bunti dimineafa. Radu $erban. Leul ~i !foarecele de Horia $tefanescu. inca. care a respins cu vehementa canoanele naratiunii traditionale. Dan Ionescu. filmul romanesc incerca sa treaca de la "povestirea cu imagini" la "povestirea in imagini". Iulian Mihu ~i Manole Marcus. in incheierea acestui capitol. optand pentru formule de povestire mai libere. Titi Acs.vorbe~te de la sine . Altfel spus. Pe de alta parte. Un singur exemplu. in 1957. un pas esenpal in procesul "cinematografizarii".propunandu-~i ~i 0 forma de de-teatralizare a creatiei cinematografice. Cand primtivara e fierbinte de Mircea Saucan sau Anotimpuri de Savel Stiopul au fost printre primele tentative "experimentaliste" ale cinematografiei naponale. Cum am subliniat. PRIMELE TENT ATIVE "EXPERIMENT ALISTE" Dupa cum critica a subliniat in repetate randuri. un mare numar de autori.. Horst Gherman. Anatol Vieru. s-au consolidat ~iprofesiunile filmului de animatie. Valul de Sabin Bala~a. Nicolae Brandu~.de Horia $tefanescu. Greierele ~ifurnica de Victor Antonescu.epicul. cu abundenta metaforica (Anotimpuri)" . dragostea mea in 1959 ~i Anul trecut la Marienbad in 1961. Felicia Domceanu. Tiberiu Borcoman . pe care mcerc sa-i mentionez in ordinea cronologica a primelor partituri (exceptand autorii "aranjamentelor muzicale"): Valentin Curocichin.

. in finalul tristei int3. e drept.La mere) _pareaca are drum descbis: punctul de plecare al filmului erau ni~te nuvele de Alexandru Sabia . frumu~ico. destinul tragic: la capatul supliciului.un scriitor agreat in epoca -. sosit in clipele euforice ale pove~tii de dragoste pentru a sanctiona pacatul originar. dupa confruntarea cu boierul (Sini~alvetici) ~isluga lui (Gheorghe Hauca) care asmute cainii . ci ~i ambitiile artistice.formula lui novatoare. ".. a ie~it pe ecrane dupa trei ani de la intrarea in productie.~coala" . Se rupe ceva in cei doi protagoni~ti ai dramei . pregatiti de "atac".. altfel spus. "Nu vrei? Atunci bate-o tu pe ea!" -. lntrat pe platouri sub titlul Cand se ridici1 ceara.pleaca. in acela~i timp. Doi dintre ei. un numar mare de absolventi dintr-o noua promotie a lnstitutului de Arta Teatrala ~i Cinematografica.. scurtmetrajul La mere a reu~it. Cehov" - a fost. cum spuneam. George Cornea ~iAlexandru Intorsureanu. Cei doi tineri regizori . dupa. apoi.lulian Mihu avea 29 de ani cand a terminat Institutul. Premisele favorabile n-au fost. pentru finalizarea filmului lor de diploma la Buftea. fiindca te-a fnvatat sa furi . iar Manole Marcus numai 27 . un prim semnal: in cinematograful romanesc se pregatea sa intre un "nou val" regizoral.). cei doi regizori erau pe 0 panta ascendenta. al Patimilor. imediat dupa succesul "mici bijuterii" . insa. comenteaza sec: "marul nu le purta noroc. Gheorghe Fischer ~iClaudiu lliut). Termenul acesta de nou val avea un sens diferit de acela pe care 11vor dobandi "noile valuri" . care. o performanta rara: a fost difuzat in salile de proiectie din toata tara. suficiente.ale cinematografului mondial (cel cehoslovac. nu numai personalitatea. "fructul oprit" anunta norul care va intuneca ambianta paradisiaca.care preia de la Cehov ~i "functiile" livezii cu vi~ini -. in ei s-a produs 0 moarte.. doi colegi de promotie.cum i s-a spus .. dar scenariullor nu este 0 "adaptare". aveau langa ei un cuplu de operatori prestigio~i.carora Silvia Popovici ~iNicolae Enache-Praida Ie anunta. cei doi fndragostiti par aceia~i dar sunt altii. lulian Mihu ~i Manole Marcus.mere. trage-i 0 biltaie iubitului tau..mpHiri dintr-o livada de meri . filmul a avut de infruntat serii intregi de amanari ~i"refaceri". pedeapsa divina. au obpnut sprijin din partea regizorului Victor Iliu .cu pretentii de . La mere . ei "vizualizeaza" povestirea urmarindu-~i propriile finalitati artistice: realizarea unui film-parabola. inca in 1955. eel francez etc. este 0 re-scriere a tramei. ~i cutezau mai multi Noul film al tandemului lulian Mihu . codiriguitor al cinematografiei -. de la inceput. Ridica probleme ~ifilmul . avea un sens pragmatic.0 "povestire dupa 0 idee de A. ridieau probleme ~i autorii: la 0 conferinta a cinea~tilor din 1956. hotarati sa debuteze "in tandem" (~icolaborand cu un tandem operatoricesc. "nu danseaza decat 0 vara" -. experimentalista -. prin puritatea de icoana a chipului lor. dintr-o perspectiva strict cinematografica. "Moartea tanarului eu termen redus" ~i "Pe campia de sange a Mara~e~tilor".P. "Intoarcerea tatei din razboi". Sugestia au preluat-o de la Cehov. 0 re-compunere. Noii intrap in cinema i~i anunta."Ei.unde Aniuta ~iAndriu~a. imediat: la "portile" filmului romanesc se aflau. de la un text literar clasic. acest film-parabola este ~i un film-semn: intrau forte noi fn cinematografia nationala.Manole Marcus (intrat fn productie fnca in vara anului 1956. a~a cum pe vremuri nu purtase noroc Evei ~ilui Adam". La mere. Parabola alungarii din rai capata consistenta pe parcursul derularii povqtii senine de dragoste a filmului fn paji~tea livezii cu mere . stapanullivezii cu mere pare un Dumnezeu fn ruba~ca. 0 moarte sufleteasca. a stat blocat de cenzura luni de zile. la vremea lui. anulin care cei doi au absolvit clasa de regie (premiera acestui scurtmetraj a avut loc in 8 iunie 1956). cum este povestirea cehoviana. debutantul lulian Mihu a fost admonestat 174 .profesorullor ~i.

ce s-a inmmplat eu tatal sau.a fost silit sa-~i impu~te prietenul dobandqte. este un film care va ramane modern inca ni~te sute de ani. inainte de oriee alteeva. care parase~te din plecare latura aneedotica. filmul. in anii interbeliei).. Pe fundalul unei parade militare de ziua eroilor. Dar este.pentru vremea aceea ~ocanta. Din aceasta perspectiva. nu iarta. un al patrulea plan al intrigii vizeaza perioada premergatoare primului razboi mondial (autorii filmului re-dateaza aetiunea din "Moartea tanarului cu termen redus". eulminand cu rastignirea). In sfar~it. "anacronic". A treia treapta temporal a (din "Intoarcerea tatei din razboi") reprezinta amintirile copilului care inregistreazaintoarcerea de pe front. care !in diseursuri patriotarde. Fiuli~i amintqte. Asemanarile aeestea .. a tatalui. in compozitia cinematografica.pe parcurs ~i in final. Erau ~i in filmullui David Wark Griffith permanente interferen!e intre planurile temporale. chiar patru epoei indepartate in timp. se impune de la sine. Viata nu iarta . ea un "Iiant' .obligat de disciplina militara . indeob~tetendentioasa. capodopera lui Griffith. Referindu-ne la aceste patru planuri temporale. drama celui care . episodul palestinian (eu momente din viata lui Christ. cu doamne filantroape din high-life.spre sfar~itul anilor '30 (dnd "materia prima" devine schita lui Sahia "Pe campi a de sange a Mara~e~tilor"). Dimpotriva. ea Viata nll iarta este un film . prin contrast. pornit pe urmele frontului. in ororile razboiului.eu titlul modifieat de diteva ori. . eu generali care-~i etaleaza decoratiile. Amintirile ranitului in agonie coboara in timp . desfa~urata. 0 varianta intermediad s-a numit Pro Patria . cu con~tiinta incarcata: din pricina abrutizarii la care I-a silit razboiul. sa afle cum a fost cu putinta. care extrage in prim-plan soarta unui om innebunit de relele vietii (~i ale razboiului!). ~i viata . pentru a propune 0 formula de expresie originala. cine este vinovatul pentru toate ce1eintamplate. Se intrepatrund. Era ~iin filmul din 1916 un "vinovat" pentru tragediile omenirii (a~a. Intoleranta. care va reveni . cu mintile rava~ite. un soldat gray ranit se afla in tran~eele celui de al doilea razboi mondial. dupa prima conflagratie mondiala. episodul medieval (desfa~urat la curtea regelui Carol al IX-lea ~i incheiat cu masacrul din noaptea sfantului Bartolomeu) ~i episodul "Modern" ("Mama ~i legea" .. "polifonica" ~i . expresia unui cinematograf modern. Era ~iin Intoleranta un leit-motiv care stabilea racorduri de idee intre episoade. Erau ~iacolo patru planuri temporale.avem de a face cu 0 cronologie inversa a planurilor temporale! . structura dramaturgica este determinata direct de fluxul ~irefluxul memoriei. insa. cu imbogati!i de razboi.ea un leit-motiv.formale ~ide substan¢ eu Intoleranta lui Griffith nu inseamna nicideeum. cu capodopera sa. a peliculelor moralizatoare. Electrocuteaza. la Sahia. Cll mintile rava~ite. este ~i un rechizitoriu. inaintea propriului sfar~it. Lasand la 0 parte ideea ca Intoleranta. episodul babilonian (infruntarea dintre liberalismul religios al regelui Nabonidus ~iintoleran!a marelui preot allui Baal). comparatia cu Griffith. sensul propriei tragedii ~i al tragediei tatalui. patru planuri retrospective.a iqit de sub fureile eaudine ale eenzurii abia in 1959. Una peste alta. ea razboiulin Viata nll iarta): intoleranta.eu vehementa pentru opinii1e sale "reealeitrante" (~i sanqionat eu vot de blam "pe linie de partid"). Tatal i~i aminte~te. Intr-o scurta secventa introductiva. structura filmului Viata nll iarta impune compara!ii ~i cu reprezentative erea!ii ale "noilor valuri" de la sfar~itul 175 . 0 mama (Lilian Gish) leganandu-~i pruncul. un pamflet moral. condamnarea unui nevinovat in primele decenii ale veacului XX). de pe "eampia de sange a Mara~e~tilor". el ~i-a impu~cat cel mai bun dintre prieteni. Despre ee era yorba in film? Un tata (Romulus Neae~u) se intoaree de pe front. semnificatii suplimentare. soldatul muribund descopera.. Un fiu (Nicolae Enache-Praida) cauta.

) pe care aducerile aminte le transmit prin timp. din fondul de valori autentice ale cinematografului romanesc". Incercarea lor de a trata cu adevarat cinematografic. dragostea mea ~iAnul trena la Marienbad. Din fericire. azi.pe care I-am citat -. ecourilor ei In "prezentul" ~i "concretul" personajelor . "Controversat. Insa..cum se Intampla ~ila Inceputul obsedantului deceniu . probabil. meritele esentiale In devenirea cinematografiei nationale. lata ~i 0 opinie a criticului-poet Romulus Rusan (din "Arta far~ muza"): "Viata nu iarta (1958) este oglinda unei epoci de framantari. care. evenimentul. fiind violent atacat In presa pentru ca propunea 0 perspectiva contemporana asupra primului razboi mondial. unele dintre ele. 0 idee similara: "Viata nu iarta ( . ~i au trebuit apoi sa treadl ani buni pentru ca optica unei alte contemporaneitati sa-l a~ezeprintre valorile perene.. psihologice etc. altfel. ) a marcat un moment de rascruce In evolutia cinematografiei romanqti. precum caqile Intr-o biblioteca. sa-l revezi Intr-un grupaj cu filme anterioare pentru ca sa realizezi saltul.1n special In al doilea film. obiectul de filmare reprezinta 0 tendinta pozitiva" ("Contemporanul". simtea nevoia sa precizeze: "Filmul se Inscrie pe linia cautarilor Innoitoare pe care Ie-am mai Intalnit In Moara cu noroe ~i Eruptia.. Chiar daca tinerii uzeaza frecvent de procedee constituite de altii.face parte ~idin arsenalul mijloacelor de expresie ale unui film ca Viata nu iarta. premiera a ocolit cinematografele centrale.din multe altele posibile .altfel. prin intermediul unei structuri narative nea~teptat de Indraznete". ca Viata nu iarta a fost un film foarte tracasat In epoca. 27 februarie 1959). se lanseaza verdicte aspre. pur ~isimplu. cineastul francez . In 1959. fara Indoiala. cum era firesc. lasand la 0 parte alte considerente . doar "inspirata" din schitele mentionate pe generic. de ca~tiguri stilistice. prin care doi regizori tineri (lulian Mihu ~i Manole Marcus) I~i afirmau maturitatea.renunta laflash-back-urile propriu-zise In favoarea "culorilor" suflete~ti ~icerebrale (afective.deceniului al ~aselea ~i Inceputul deceniului al ~aptelea. cu totul altfel au stat lucrurile: cotidianele de mare tiraj au ignorat. pentru ca filmul . In impasul artei nerealiste". i-a ~i ghidat pe realizatori spre aceasta ecranizare mai speciala. spre solutii artistice neviabile sau.scrie loan Lazar In volumul sau "Arta naratiunii In filmul romanesc" -.au In ele un "sfunbure" avangardist. i-a Impins pe creatorii filmului Viata nu iarta. care. In rest (dupa cum tot genericul 0 precizeaza) Viata nu iarta fiind un film scris !$irealizat de Iulian Mihu !$iManole Marcus.specifica unor curente ~i~coli cinematografice din partea a doua a veacului XX .In "Filmul ~i armele" subliniaza. In rarele cronici aparute. cu alte cuvinte. produse ale unei "arte cu tendinW' .dqi acorda un rol determinant memoriei. cronicarul "Contemporanului" . Valentin Silvestru. Intr-o interpretare personal a de ansamblu. intelectuale. a intrat Intai In istorie gratie unei polemici. a doua.In care cinematograful romanesc se desfacea din crisparea efemera ~iIncerca sa produca ~i pentru posteritate. deci apolitica In ultima instan¥i. Manuela Cernat . Chiar a~a stand lucrurile."precum cartile Intr-o biblioteca" 176 . istoria este 0 suma de valori care se cumuleaza concret. Aceasta traire In prezent a amintirii . Este destul. ca astazi filmului i se recunosc. ill spepi cu filmele lui Alain Resnais Hiroshima. distribuirea filmuJui In retea a fost cat se poate de "modesta". " Am ales aceste puncte de vedere . N-a~ omite din "ecuatie" faptul ca Insqi schitele lui Alexandru Sahia .. unanim. reflecta . Filmul acesta. nei'nte1esla premiera .avataruriJe criticii "oficializate": "Concepti a gre~ita. Dar.pentru a sublinia doua idei aflate "dincoJo de orice discutie": una. obiectivista. de~i la data aparitiei nu a fost apreciat de critica la adevarata sa valoare. Viata nu iarta face parte.

~i-a ca~tigat. Sandu Sticlaru. Ariditatea lui. aici de un lirism transparent.~ifrumoasa Angela Chiuaru (care mai jucase in Rasuna valea. Directorul nostru).printre interpretii caruia se numara Ernest Maftei. ~i. soldatul in termen impu~cat de cel mai bun prieten). Emil Botta. facultate de a produce imagini. Ma gandesc la retorica lui. Naratiunea cinematografica . In decembrie 1961 ie~ea pe ecrane filmullui Mircea Saucan Cand primavara efierbinte. obliga la 0 reconsiderare pe care dealtminteri filmul 0 merita. Mihai Mereuta. lata ce scria criticul George Littera i'n studiul sau din volumul "Cinematograful romanesc contemporan. Expresia vizuala este elementul stilistic definitoriu i'n Cand primavara e fierbinte. Filmul . dar ~i de cursivitatea anecdoticii". ~iintrarea sa in cinematograful de lungmetraj .scenariul i'i are ca autori pe Dumitru Carabat. din Meandre de pilda. prin timp. locul meritat in istoria cinematografului romanesc. la i'ncadratura pretioasa. ale cinea~tilor (operator este Costea Ionescu-Tonciu).petrecuta. Mircea Ba~ta. Dar anecdotica.se inspira din realitatile satului romanesc postbelic. Ilie Dutu (un mare mutilat de razboi. care ~i atenueaza impresia imparta~ita de unii critici la premiera. cum ar fi interpretii rolurilor principale. are ~i 0 alta dominanta narativa. de presupus. de~ii'ntamplariletramei sunt narate cu emotie. ape1eazala lexicul rar. de la compozitiile de un expresionism latent la reminiscentele din Arsenal-ullui Dovjenko". in film apar multe "fete noi".. 0 poveste de dragoste. Romulus Neac~u (tatal).. incercand acea tehnica a insolitului care explica scriitura extravaganUi din filmele de mai tarziu ale lui Saucan. aHituride ei. nu ocupa locul prioritar in economia cinematografica: interesul pentru imagine ~iindeosebi pentru dominanta lirica a demersului cinematografic directioneaza cautarile novatoare. adesea chiar 0 vocatie a contrapunctului. un conflict sentimental. a~ spune. Sub titlul "Simbolistica para1elismului gramatical" . de la primul sau film de lungmetraj. Eugenia Bosanceanu. nu ajunge la spectator. Ea este atenuata. filmullui Saucan prezinta 0 fluiditate derutanta a demersului narativ. Olga Tudorache. Dana Comnea (0 fata de la popota ofiterilor) ~i copilul Marius Rucareanu. filmul unui cineast dotat cu 0 luxurianta. aici exista insa 0 puternica vana lirica i'n stare sa unifice cele mai disparate imagini. sub semnullui Dovjenko! . la alternanta lui. la mi~carile de aparat ~i unghiurile neobi~nuite. aici dramatica. Sau. Ar mai fi de spus cate ceva despre distributie: alaturi de actori consacrati ca Emil Botta (in rolul "generalului apatic" care prezideaza festivitatile de la Mara~e~ti). alte considerente. 177 .a i'nsemnat i'nca 0 infuzie de gand creator Hinar. in satul natal. la montajul paralel. experimentaliste. oricum. aici simbolica. Gheorghe Novac -. nu 0 data stihinica. Vasile lchim (Serdici. la sfiir~itul celui de al doi1ea razboi mondial. i'mbliinzitade plastica. "Cand primavara e fierbinte. Mircea Saucan se recomanda. sa lasam la 0 parte .cu functie determinanta i'n conflict: cand tinerii i'ndragostiti ~i-aujurat credinta. Beno Meirovici ~iMircea Saucan . Mircea Saucan facea ~i el parte din "noul val" al regizorilor aflati i'n anii '55-'56Ia portile filmului (terminase Institutul unional de cinematografie din Moscova i'n 1956). vanzator de ziare la data realizarii filmului). ca un maestru al metaforei. Doi soldati se i'ntorc. debutulin lungmetrajul de fictiune al unui regizor cu 0 experienta de cinci-~ase ani i'n domeniul filmului documentar. Simbolistica unui film precum Cand primavara e fierbinte merita 0 analiza separata: aici nu retin decat semnul de puritate al mesteacanului . 1949-1975". Nicolae Enache-Praida (fiul). criticul loan Lazar scrie i'n "Arta naratiunii i'nfilmul romanesc": "La 0 lectura mai atenta. Modalitatea povestirii atesta un gust exact al rigorii.c: .

Savel Stiopuli~i recomanda explicit "apetitul" novator. Nu a~vrea sa-i fac rau laudandu-l. Regizorul Savel Stiopul intrase in filmul de lung metraj din septembrie 1961 (cand a avut loc prerniera filmului Aproape de soare. spaj:iul.. a rezistentei.baiatul a promis ca va taia toti mestecenii daca fata 11va trMa candva . ma~inile. introducand intotdeauna sugestia dramatica. Titus Laptq. un film de scheciuri a carui prerniera a avut loc in mai 1964. in colaborare cu regizorul: 0 poveste contemporana desfa~urata la temperatura incandescenta a fumalelor. Mircea Athanasiu. a lini~tii launtrice ~inegrul. batranetea. impresionant ~i extrem de viu. caruia i se asociaza sugestia gratiei infantile. din finele valoratii ale luminii. In distributia filmului. Cele patru naratiuni independente ale peliculei simbolizeaza cele patru "anotimpuri" ale vietii: Fantezie in major aduce in prim-plan copilaria. Artist multilateral. Grigore Vasiliu-Birlic in distributie). Aurel Cioranu. Unul din ca~tigurile importante ale acestei "nevoi de stil" dovedite de filmul romanesc la sfar~itul anilor '50 ~i la inceputul anilor '60 a fost -~i merita sa-i acordam atentie. lncertitlldini este "semnul"· adolescentei. 1949-1975": "Impregnat. lurniniscent. Este un ca~tigde luat in consideraj:ie. din volumul "Cinematograful romanesc contemporan. capacitatea pe care 0 are de a insuflej:i~ia face sa vibreze nu numai eroii ci ~iobiectele. sa realizeze cateva adrnirabile secvente in care pulseaza. transcriind . a prezentei insidioase a mortii. Apelez in acest sens la 0 opinie a aceluia~i George Littera. ~tefan Braborescu. Cornel Durnitra~. Tanti Cutava-Barozzi. Un alt film cu evidente cautari novatoare este Anotimpllri de Savel Stiopul. izbutind. filmata de Ion Anton. suprapus pe ideea fortei. Ciulei a venit din teatru cu un spirit complex. Zi grea.dqi aptitudini experimentaliste a manifestat inca in unele documentare din anii '50! -. pe "scara" de la tinerete la batranete. de un lirism tandru ~idelicat. LIVIU CIULEI SI "PADUREA SPANZURATILOR" In insemnarile regizorului Victor Iliu datate 30 noiembrie-3 decembrie 1958 putem citi: "Am satisfaqia ~i mandria ca am contribuit cu ceva la intrarea lui Ciulei pe ~antierul cinematografiei. a echilibrului. abia cu Anotimpllri. a muzicii. geniul filmului. un film scris de Paul Anghel. a zgomotului etc. ~i devenind in ultimul scheci. in primul sau film (ceea ce este cu totul remarcabil). ~tiinta sau intuitia cu care face sensibile oricm spectator dimensiuni necunoscute ale realiilij:iide toate zilele. Magda Popovici. 178 . a ginga~iei sentimentului de dragoste. Anotimpllri obj:inesenzatia de muzicalitate din fluiditatea ritmurilor figurative. raportandu-lla spectator .. Dana Comnea. Ar~ita semnifica maturitatea.sau "semnul bradului". cu Florin Piersic .in episodul Ar#ta o stare de tensiune erotica. Nicolae Enache-Praida. au 0 valoare tematica". acea sinteza superioara ~iatat de tulburatoare a imaginii.casele. a duratei. plin de inventivitate ~i originalitate. bineinteles. Stiopul experimenteaza folosirea metaforica a tonurilor fotografice: albul pur stralucitor. Dar abia cu al doilea sau lungmetraj . Vasilica Tastaman. in cele mai bune parti ale lui. Dorin Dron.placerea estetica.pe post de otelar-erou -. gasim pe Lurninita Zaharia. metafora presimtirilor funeste. Originalitatea lui e in aceasta nelini~te pe care 0 cuprinde ~i 0 emana creatia sa.

cei marcati ~i condamnati la pieire. a confralilor. a publicului diferit.pana la ora aceea arhitect. Prototipurile unei lumi in plina confeqionare se arata staruitor. priveli~tea cheama tacerea. Liviu Ciulei debutase cu un text valoros." Liviu Ciulei . de situalii fortate. nelipsit ill filmele sale. Se iese din atmosfera de conventie artistica ~i se intra in realitate.chiar cu tarie . Dar cineastul Liviu Ciulei s-a simtit . confectiei facile. cu grija ~inu fara talc aleasa ~i adusa in cadru cu toata atmosfera ei de lini~te ~idezolare ce ar trimite cu gandulla acele prime trei minute ale planetei. actor. lipsei de har a povestirii de la care s-a pornit (un scenariu de Petre Luscalov): "Filmul. Ca regizor de teatru. criticul Mircea Alexandrescu evidenliaza ideea ca antecedentele teatrale ale "debutantului" in cinema . In cartea sa dedicata regizorului Liviu Ciulei. ca fenomen natural. Dintr-odata. dadi nu-s primite cu inlelepciunea cuvenita. Nici 0 yorba nu se roste~te aici. pe care 0 asistenta specializata a pus-o.aceea oferita de imaginea avand similitudini selenare a regiunii vulcanilor noroio~i. iar gandul se desprinde din prozaic spre transcendent. moment mai contrastant.ca fiica a liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej -. dramatica in sine. antecedentele teatrale creasera un "orizont de a~teptare" din partea criticii.tva derutant.devina modele: omul cu ~apca.~coala" lui Victor Iliu de la Moara eu noroe a fost adevarata intrare in cinema a regizorului! -. impreuna cu operatorul Grigore Ionescu ~i alti colaboratori apropiali . pana intr-atat izbucnirea telurica acopera prin amploarea ei devastatoare cazna de a concura printr-o yorba. intr-o realitate tulburatoare. sauscenograful Paul 179 ." Liviu Ciulei. purtand vestimentatia lumii care trebuie sa dispara. omul cu haina de piele ~i. obsedant. agitatia precara ~i zadarnica la care asistasem pare un simplu gest al nimicniciei ~i totul invita la meditatie. sau mai exact baza lui dramaturgica. incredibile. cu roluri incarcate de substanla dramatica. ne vedem purtati spre 0 alta ipostaza . Mircea Alexandrescu renunta la scepticisme ~inoteaza febrilin cartea sa: "Un prim moment al filmului. farmec. are mai curand factura unui documentar de ~antier:eruPlia propriu-zisa. Suportulliterar al filmului face aici mai mult figura de spectator. mai mult strica dedit folosesc. In rastimpuri. cu mult talent." Neindoios. la dispozilia fictiunii. Cand palida poveste a filmului este "intrerupta" de 0 eruptie adevarata. nu le oferea interpretilor decat privilegiul de a fi megafoane de lozinci. celor carora ar fi trebuit sa Ie. cu huzurul ~i inutilitatea ei. ca regizor. N-are nici un sens sa rememoram datele subiectului. scenograf . 0 metafora acaparanta. credibilitate in plan uman ~iartistic.venea spre film. scra~nite. Omul care aduee ploaia de Richard Nash. un semn al timpului).e un fel de a zice. zumzetul de pana atunci se tope~te in infinitul ~ive~nicia care acopera totul. ~i parca intr-o e~afodare contrapunctica. ~i totul recade in atemporalitate ~imister. Eruptia (a carui premiera avea loc in ultima luna a anului). cu un film intrud. unul dintre principalele roluri feminine fiind rezervat "legendarei" Lica Gheorghiu (ea insa~i . imensa ~ichiar infrico~atoare. un film ca Eruptia era marc at de "semnele timpului": "omul nou" statea in centrul naratiunii cinematografice ~iprincipalul mobil al actiunilor sale era "hei-rup"-ul. Referindu-se la debutul cinematografic cu Eruptia.~iin aceste condilii vitrege. parca a unui duh de veghe. debutant: ucenicia la . contrar lor. Mircea Alexandrescu manifesta 0 intransigenla "de cristal".pentru ca laudele. din cate 0 bulboana din adancuri razbate cate 0 disuflare.compozitorul Theodor Grigoriu. in 1957. Cuvintele mari nu mai au ce cauta in fala maretiei naturii. subliniind faptul ca aproape nimic din film nu scapa artificialitatii. Concesiile ajungeau pana la alcatuirea distributiei. fie ea ~istrigata. chiar ~i de la prieteni. regizor de teatru..

din realitatea scenariilor abordate). Liviu Ciulei plonjeaza intr-o "supra-realitate" sau intr-o "subrealitate onirica" foarte ale lui. Un stil net modern. In luna mai a anului 1960 era prezentat in premiera cel de al doilea film allui Liviu Ciulei. Intr-un fel. original. A doua zi. Modul halucinatoriu in care sunt tratate scene ca aceea cu care incepe filmul ~i scena dansului in final arata efortul con~tient de eliberare de realitate. ea a fost contracarata prin alegerea celorlalti protagoni~ti.Bortnovschi . mai ales in ceea ce numim tehnica manipularii uneltelor. prin ceea ce implica exceptional.care. Ciulei a incercat sa se menrina la mijloc intre aceste doua imense tentatii.)" (30 decembrie 1957). Un film de istorie apropiata. raporturile dintre tine ~i expresia raporturilor altuia cu realitatea. Nimeni nu va acorda atentie pretextului (realitatii-pretext) intr-o opera de arta in care ceea ce va domina vor fi exercitiile. Valurile Dunarii ~i padurea spanzuratilor. de istorie "traita". prin sinceritatea interpretarii lor. ca paralelele neegale pentru un gimnast acrobat. paradoxurile artistului. iqeau de sub povara mentalitatilor de epoca. saltulindraznet ~i derutant intr-o supra-realitate sau intr-o subrealitate onirica aproape.ma gandesc la Lucia Mara-Dabija. enfant terrible! In Eruptia. discordante ale unui film ca Eruptia: "Cum nimic nu se ive~te in arta pe un teren gol. Benedict Dabija sau Costel Constantinescu . in august 1944. pe un scenariu de Francisc Munteanu ~i Titus Popovici. Victor Iliu puncteaza realitatile complexe. cum in toate exista 0 gramatica ~i 0 suma de experienta. Valurile Dunarii. performantele. regizorul a facut treaba de acrobat demonstnlndu-~i cu 0 dezinvoltura demna de admiratie. doua filme in care. Cealalta solutie este de a exprima tot personal ~i. e foarte greu pentru unii sa scape de fascinatia frecvenilirii modelelor. vrajit de arabescurile uimitoare ale mi~carilor acrobatului. modele. prin forta lucrurilor. avem de a face cu 0 "marca" a regizorului. Asta inseamna a gasi expresia personal a pentru raporturile sensibile dintre tine ~i realitate. de~i. dar ~i prin subtilitate ~i complexitate. au scos in evidenra. Jean Bart. Performanta gimnastului poate fi uneori stupefianta prin virtuozitatea ei. caracterizat nu numai prin consonanta cu cele mai tipice. preferinta ten ace pentru 0 estetica in care coordonatele sau liniile directoare sunt exaltarea ~i frenezia unui romantism fantasmagoric. (In calificarea asta este 0 aparenta exagerare doar in masura in care se refera la filmul de fata. de mare firesc cu totU . dobande~te semnificatia mai profunda a vointei de a capta nemijlocit fluxul vietii".in primele doua cazuri . Dorin Dron.. Cat despre concesia din distributia unui film ca Eruptia. pusa ~i pe celelalte doua filme ale sale. neprofesioni~ti (un scriitor ~i un portar de hochei). EI n-a cedat nici unor superstitii ~i conformisme locale" (29 decembrie 1957). Victor Iliu nota: "Realitatea-pretext nu-i decat un suport. ca sa spun a~a. Meritul cel mai real este acela de a avea curajul sa gase~ti numai in tine solutiile. tot sub impresia recentei premiere. a carui aqiune se petrece spre sfilr~itul celui de al doilea razboi mondial. sau expresia de gradul doL Asta ar fi ceea ce se cheama «ecriture artiste» ~i un epigonism de buna calitate! In filmul sau (Eruptia). din necesitati strict estetice (~i pentru a contracara presiunea social-politicului din realitate sau . falsurile din jur. Expresia expresiei.s-a concentrat asupra momentelor cinematografice care.. "prezenta neprofesionistului participa la regenerarea realista a povestirii cinematografice. In cazul acesta nimeni nu va remarca paralelele. Locul aqiunii: un ~lep plutind in deriva pe 180 . EI a oscilat insa ~i tot filmul e 0 vizibila pendulare intre expresia de gradul unu ~i expresia de gradul doi. Meritullui este insa stilul. Dupa cum 0 spune ~i George Littera (in studiul sau pe teme de stil din "Cinematograful romanesc contemporan 1949-1975"). In insemnarile sale. unii dintre ei.

Dunare ~itransportand arme ~imunitii (din ordinul comandantului german). Dunarea este minata, ba chiar in flacari (din pricina petrolului scurs de la 0 rafinarie bombrdata), iar atacurile aviatiei reprezinta amenintari permanente pentru protagoni~tii conflictului, in numar de trei: carmaciul ~lepului,un marinar incercat, Mihai - interpretat de Liviu Ciulei insu~i -, proaspata lui sotie, 0 femeie tanara ~ifrumoasa, Ana (Irina Petrescu) ~iun luptator antifascist, imbarcat intr-o zi sub infati~area unui detinut de drept comun, Toma (Lazar Vrabie), sosit cu 0 misiune foarte periculoasa, aceea de a face tot ce-i sta in putinta pentru ca incarcatura de arme ~imunitii de pe ~lep sa ajunga in mana "fortelor patriotice". Subiectul - cu deznodamant tragic: carmaciul ~lepului moare cu arma in mana, contribuind, prin sacrificiul sau, la reu~ita misiunii - este "data!" dupa patru decenii de la premiera. Inca 0 data, insa, regizorul Liviu Ciulei a transformat trama propriu-zisa in pretext ~i"pariul" sau cu cinematografia - un pariu ca~tigat! - a constat in demersul portretistic, in confruntarea caracterelor angrenate in conflict, umanizarea ~i umanitatea personajelor ramanand intacta chiar ~i atunci cand - cum spune Mircea Alexandrescu - "povestirea cade in radicalism tezist." Performanta aceasta regizorala a avut suporturi scenaristice - desenul celor trei personaje principale este "ofertant" inca din scenariu - ~iinterpretative: la 17 ani, Irina Petrescu inaugura, cu Valurile Dunarii, 0 cariera actoriceasca de exceptie, personajul Anei, lansat atunci, ramfmand, peste ani, un simbol al iubirii, al puritatii ~ial credintei. Sub titlul "Opere inaetuale", Romulus Rusan i~i aduna impresiile dupa revederea filmului ("mi s-a facut dor ~i am revazut Valurile Dunarii intr-o sala cu spectatori cuminti ~itandri, care parca rasfoiau un album de familie"), la 15 ani dupa premiera: "Scenariul mi s-a parut excelent, dialogurile - pline de naturalete, caracterele - de 0 exactitate clasicii. Marinarul construit a~ade minutios de actorul Ciulei parea, inca, recrutat de la timona unui ~lep, personajul cu viata dubla allui Lazar Vrabie era perfect in ambiguitate, in timp ce eroina Irinei Petrescu n-a adunat nimic din stangaciile ~i demodarile pe care timpulle adauga gesturilor debutantilor. Au trecut ani, dar la aceasta intalnire tarzie n-am putut sa fiu deloc sceptic, a~a cum se intampla la revederea atator ~i atator filme (... ) Am realizat exact aceea~i impresie ca in urma cu un deceniu ~ijumatate" (vezi "Arta fara muza", 1980, p. 92). In continuare, autorul citat face 0 marturisire care -dupa ce am constatat ca trama propriu-zisa a filmului a devenit "inactuala" - dobande~te semnificatii suplimentare: ,,~i dintr-o data, filmul mi s-a pamt fara moarte, ve~nicit, «inactual», in sensul gandit de Blaga (... ). Intens ~i cu adevarat aetuale pot deveni la un moment dat numai operele ce vor fi pe urma definitiv, iremediabil ~ipentru totdeauna inaetuale". Mai jucau in Valurile Dunarii ~tefan Ciobotara~u, Benedict Dabija, Ionel Bodeanu. La Karlovy Vary, in 1960, filmul obtinea Marele Premiu. Experienta acumulata de Liviu Ciulei la Eruptia, la Valurile Dunarii - prin toate implicatiile ei - a fost hotaratoare in "pasul catre capodopera". Padurea spanzuratilor ramane cel mai ambitios proiect cinematografic al regizorului, atat prin obiectivele sale estetice, prin indircatura moral-filozofica cat ~i, mai ales, prin atitudinea - de respect creator - fata de opera literara c1asica pe care cineastul ~i-a propus s-o transpuna pe ecran. In "Diqionarul cinematografic" din 1974 (semnat de Cornel Cristian ~iBujor T. Rlpeanu) filmului i se rezerva un articol amplu, din care citam: "Ecranizand romanullui Rebreanu, Ciulei largqte faga~ul principal al actiunii, alaturand evolutiei eroului central alte destine, pentru a putea urmari istoria unui intreg conglomerat social ~inational. Filmul efectueaza astfel radiografia unei lumi.a razboiului, in care lupta 181

oameni apar?nand diferitelor natiuni (... ). In acela~itimp, recanstituire minutios documentata a frontului ~i spectaculos e~afodaj ritmic ~i plastic, filmul cauta sa dea 0 definitie de sens ~i de stil mediului ~i epocii (fn arhitectura, decor, descrierea de moravuri), sa imprime pregnanta manifestarilor omene~ti elementare in fata primejdiei, opresiunii ~i a mortii. Acesta este contextulin care sunt situate temele principale ale istoriei morale a eroilor- ie~irea din conformism, cristalizarea con~tiintei nationale, apari\ia protestului neclar, anarhic, impotriva mecanismului antiuman care transforma oamenii in unelte oarbe. Compozitional, filmul alterneaza secventele lente ~i planurile lungi, animate printr-o violenta mi~care a aparatului in cadru, cu scurte suite de montaj care sintetizeaza in imagine sensul episodului incheiat (sarutul, aparitiile reflectorului, padurea spanzuratilor). De a exceptionala expresivitate, concentrare a emotiei ~i sensului, scena ultimei intiilniri dintre Ilona ~iBologa - pranzul, dinaintea executiei." Concluzia "fi~ei de dictionar" pe care am reprodus-o nu numai pentru ca sintetizeaza cateva dintre calitatile principale ale peliculei ci ~ipentru ca a~eaza filmul printre creatiile de referinta ale cinematografiei mondiale - este fireasca: prin virtutile sale, padurea spanzuratilor a marcat 0 "etapa" in seria ecranizarilor de prima valoare din literatura nationala. Cativa factori au determinat, in mod decisiv, performanta cinematografidL A~ arninti in primul rand - ~inu numai din motive cronologice - calitatea scenariului datorat lui Titus Popovici (~i,desigur, valentele literare, umane, moral-filozofice ~i... cinematografice ale "punctului de fuga", romanul cu titlu omonim allui Liviu Rebreanu): naratiunea cinematografica este structurata - ca ~iromanul, de altfel - in funqie de personajul principal, Apostol Bologa, cu care fncepe filmul (cand eroul fncearca spanzuratoarea destinata altuia) ~i cu care se incheie actiunea (dupa ce elinsu~i va fi condamnat la moarte prin spanzuratoare). Ca erou dramatic, Apostol Baloga este "citit" prin personajele ~tiute din roman: Klapka (Liviu Ciulei), ordonanta Petre (~tefan Ciobotara~u), generalul Karg (Gyorgy Kovacs), lacotenentul Varga (Andrei Csiky), Muller (Emmerich Schaffer) ~inu fn ultimul rand Ilona (Ana Szeles), ceilalti interpreti - printre care Gina Patrichi, Costache Antoniu, Emil Botta, Laszlo Kiss, Nicolae Tomazoglu, Constantin Brezeanu, Ion Caramitru, George Aurelian - avand, fiecare, clipa lor fn conflict, fn relalia cu persanajele centrale. Se simte in scenariu ca Titus Popovici a fost un admirator "de suflet" al prozatorului ardelean: devotamentul pentru spiritulliteraturii rebreniene este dublat de 0 buna cunoa~tere a cerintelor artei a ~aptea. In prima ~iultima instanta, padurea spanzuratilor este romanul, scenariul, filmul trezirii con!jtiintei de sine. Interpretarea actorului Victor Rebengiuc in rolullui Apostol Bologa este un al doilea "ca~tig de esenta" al filmului. Drama eroului se contureaza intr-un crescendo cu acorduri grave, lumini ~i umbre se fntalnesc in destinul sau framantat, razboiul cu insemnele sale aberante i~i pune pecetea pe cuget ~i simtire, experiente diverse de viata - sociale, psihologice, sentimentale - prefigureaza deznodamantul brutal. Actorul trece prin toate acestea cu 0 forta de interiorizare "tacuta", marcand - ceea ce numeam - trezirea con~tiintei de sine fntr-un continuu proces de limpezire, de distilare a nelini~tilor, spaimelor ~i "dezertarilor" suflete~ti. "Persanaj" principal in film este ~i imaginea operatorului Ovidiu Gc5logan,"pictorul cu imagini" pe care criticul ~i teoreticianul Florian Potra, considerandu-l un "poet al metaforelor naturii (umane), surprinse in ingemanari ginga~e", 11asemana cu Ovidiu, marele exilat de la Pontul Euxin: "Cine, vazand tablourile din Padurea spanzura{ilor, n-ar face imediat aceasta apropiere? Ceata, negurile, lichefierea aerului ~i a solului ~i, pe urma, trambitele de lumina ale soa182

relui, cu surdina - ale lunii, zbuciumate - ale reflectorului ... Din Inc1qtarea razboiului, unde «nirnic n-avea forma permanenta», trebuia sa se despleteasca un tainic fior de armonie: daca filmullui Ciulei a avut sporuri - recunoscute - de adancime ~iexpresivitate, de aceste sporuri nu e strain ochiullui Ovidiu Gologan." ~i iata-ne ajun~i la "elementul" hotarator al performantei artistice: regia lui Liviu Ciulei, autorul acestui film cum spune cineva - rece In expresie ~i fierbinte In semnificatii. Momentele de virtuozitate ale filmului - unele amintite - sunt multiple: mar~ul din pregeneric cu stop-cadrul sau avertizant, rotirea tulburatoare ~iiritanta a reflectorului (anuntand "exploziile" suflete~ti de mai tarziu), amestecul de splendoare ~i decrepitudine de la castelul generalului Von Karg, trecerea lui Muller prin sarmele ghimpate ale moqii, trecerea In fuga avertizanta ~i ea - pe langa "padurea cu spanzuratori", curtea nac1aitade noroi a Statului Major ~i,fire~te, secventa IntaInirii finale dintre Apostol Bologa ~iIlona, celebra "mas a a tacerii". Pastrand, ca ~i scenariul, liniile de forta ale romanului - Imbogatit cu sugestii din alte proze ale scriitorului .~i,In primul rand, din nuvela [tic Strul dezertor -, privind materia caqii dintr-un relevant unghi filozofic, refuzand 0 transcriptie "arheo1ogica",filmul lui Liviu Ciulei se numara printre peliculele romane~ti cu foarte rare "reziduuri literare" ~icu solide intuitii cinematografice. "Lectura" lui Liviu Ciulei din Padurea spanzuratilor intereseaza In mod deosebit prin implicatiile ei stilistice. In sub-capitolul "padurea spanzuratilor: arta povestirii In imagini" (din volumul colectiv "Cinematograful romanesc contemporan 1949-1975"), George Littera Intreprinde, In acest sens, 0 analiza riguroasa ~ipertinenta: "padurea spanzuratilor aduce 0 intuitie care lipse~te celor mai multe dintre filmele noastre vechi sau noi: poliritmia. Ciulei amesteca, In general fara stridenta, domoala descriere psihologica, paqile In care dintr-o acumulare rabdatoare de detalii se developeaza starea launtrica a personajului, cu naratiunea nervoasa, preponderenta In momentele de precipitare a intrigii; schimba pe nea~teptate registrul povestirii, spulbera tensiunea cu un detaliu comic; alterneaza ritmurile interne ale imaginii trecand de la Incetineala travelingurilor la bruschetea transfocatoarelor; da filmului, In ansamblu, 0 amploare simfonica. Organizarea ritrnica a Intregii opere e dorninata de 0 anumita lentoare (care a displacut unor critici din epoca) dar rarefierea aceasta a ritmului vine din nevoia cineastului de a cristaliza expresiv, de a «densifica» 0 stare launtrica, de a accede la simbol, nu e 0 simpla sechela literara." La Pestivalul de la Cannes, In 1965, padurea spanzuratilor obtine o stralucita confirmare international a: prerniul de regie pentru Liviu Ciulei. Din pacate, ceea ce putea sa reprezinte un fnceput, a Insemnat sfarqitul carierei cinematografice pentru Liviu Ciulei. Regizorul de teatru - care-~i ca~tigase reputatia prin spectacole remarcabile cu piese ca Omul care aduce ploaia de Richard Nash, Cum va place de W. Shakespeare, Sfanta Joana de G.B. Shaw, Azilul de noapte de Gorki, Opera de trei parale de Brecht a continuat, 0 vreme, seria marilor montari, punand In scena Moartea lui Danton ~i Leonce # Lena de Buchner, Macbeth ~i Furtuna de Shakespeare, 0 scrisoare pierduta de I.L. Caragiale pentru ca, ulterior, stabilit In Statele Unite ale Americii, sa obtina alte ~i alte succese - acolo ~iIn alte tari ;.lIelumii - cu transpuneri scenice rezonante sau printr-o sustinuta activitate In domeniulinvatamantului teatral. Actorul Liviu Ciu1ei - ,,1ansat" din 1951, cu filmul in sat la noi, ~iprin rolurile din Nepotii gornistului, Alarma fn munti, Soldati fara uniforma, padurea spanzuratilor - va mai filma 0 vreme, pana la plecarea din tara, In Facerea lumii de .Gheorghe Vitanidis ~i Decolarea lui Timotei Ursu. Scenograful - afirmat In filme precum Mitrea Cocor, Nepotii gornistului, Rasare soarele 183

- va mai lucra 0 vreme (in Facerea lwnii). Dar regizorul cinematografic avea sa paraseasca pentru totdeauna platourile. Este una dintre "marile pierderi" din istoria filmului romanesc ~i,indraznesc a spune, universal. Nu de alta, dar proiectele sale cinematografice vizau integrarea filmului romanesc in context mondial: prin Bacantele, regizorul intentiona, dupa cum singur a spus-o, "un raspuns estetic ~ide fond la Satyricon-ullui Fellini", pentru transpunerea Baltagului sadovenian scenaristul italian Amidei i-a propus "un alt personaj decat Vitoria Lipan: un personaj Anna Magnani", iar Visul unei nONi de varit a fostun decupaj de-a dreptul palpitant, care l-ar fi plasat pe Liviu Ciulei, neindoios, in galeria marilor cinea~ti shakespearieni. Proiectele au ramas, insa, toate, pe hartie. ~i Liviu Ciulei - unul dintre cei mai interesanti ~i profunzi cinea~ti autohtoni - ~i-a incheiat cariera regizoral-cinematografica dupa numai trei filme, cu Pitdurea spanzuratilor ...

UMBRE SI LUMINI PE SPIRALA EVOLUTIEI
Spre sf§.r~itulanilor '50, in afara lansarii unor cinea~ti de prim rang, care au dat startul "clasicizarii" filmului romanesc, produqia cinematografica a cunoscut un proces de stabilizare. Filmul romanesc depa~iseni~tebariere ale timpului (aveau sa-l a~teptemulte altele, dar asta e alta problema), i~i crease ni~te premise plauzibile din punct de vedere tehnic, produqia de lungmetraje - cu exceptia unui an mai sarac, 1956 - ajunsese, in medie, la zece titluri, ceea ce insemna, cu exceptia lunilor de vara, cand ~i prernierele intrau in vacanta, cate un film pe luna, 0 periodicitate prielnica pentru 0 relatie "arniabila" cu publicul spectator. Cifrele de spectatori ale acelor ani atesta faptul ca spectatorii participau (prin prezenta in salile de cinema!) la actul de creatie autohton. Prestigioasa "Palme d'or" obtinuta de Scurta istorie a lui Gopo a deschis drumuri noi filmului romanesc, 0 consecinta - mai mult sau mai putin directa - fiind ~i sosirea in Romania, cu inten!ii artistice, a unor regizori francezi, pentru realizarea unar filme importante din punct de vedere tematic. A venit in acei ani, la noi, Marc Maurette, nu un regizor de "mana-ntai", dar care ~i-apropus 0 ecranizare a unei piese, atunci, in Yoga, Citadela ~fitr{jmatit de Horia Lovinescu (a ~i colaborat cu dramaturgulla scrierea scenariului), cu actori importanti ai scenei ~i ecranului romanesc: Marcela Rusu, Gy6rgy Kovacs, Ion Finte~teanu, Maria Cupcea, Petre Gheorghiu, Ana Luca, Nata~a Alexandra, Niki Atanasiu. Filmul - cu aqiunea plasata in Romania postbelica ~ivorbind despre apusul unei lurni - ramane prin actori ~iprin portretele tragi-cornice ale unor "dezmo~teni!i ai sor!ii." Autor al imaginii: Aurel Boian. Dupa aproape un an (prerniera filmului Citadela c~fitr{jmatit a avut loc in aprilie 1957), un alt regizor francez - de data aceasta un nume marcant -, Louis Daquin propunea spectatorilor - in februarie 1958 - 0 alta ecranizare, Ciulinii Bitritganului, o adaptare dupa romanu1,cu titlu omonim allui Panait Istrati (scenariul fiind semnat de Louis Daquin, Alexandru Stru!eanu ~iAntoine Tudal), de fapt 0 coproduc!ie romano-franceza, la realizarea careia au contribuit ~i alti arti~ti francezi, printre care Andre Dumaitre, operatoru1 filmu1ui, autorul unor cadre antologice cu ciulini batu!i de vanturile Baraganului. Criticul francez Claude Beylie scria ca filmullui Louis Daquin are ,,0 frumoasa !inuta epica". Film de atmosfera, Ciulinii Bitritganului a redat cate ceva din rnirajul 184

:~

amintirilor adolescentine ale lui Panait Istrati ~idin spiritul unei epoci revolute, cu ajutorul unor interpre!i de varste ~i facturi foarte diferite, de la junele Nu!a Chirlea - ales pe criterii fizionomice - pana la mareIe actor care a fost Constantin Ramadan, distribu!ia cuprinzand 0 fata frumoasa (Ana Vladescu) alaturi de un tanar "de perspectiva" (Florin Piersic), alte diteva prezen!e "cinematografice": Clody Bertola, Nicolae Tomazoglu, Mihai Berechet, Ruxandra Ionescu, Iulian Nec~ulescu. Louis Daquin facuse, cu numai doi-trei ani Inainte de Ciulinii Baraganului, In Fran!a, Bel Ami, 0 inteligenta adaptare a unei scrieri de Guy de Maupassant; prezen!a sa la pupitrul unui film romanesc a fost, ne1ndoios, de bun augur. Peste cil!iva ani va veni In Romania un alt cineast francez important, Henri Colpi, atras ini!ial de acela~i Panait Istrati ~i sedus, ulterior, de comedia sentimentala a lui Mihail Sebastian. In septembrie 1963, Colpi iqea pe ecrane cu Codin, 0 alta contribu!ic notabila la transpunerea cinematografica a scrierilor cu pronun!ata tenta autobiografica ale prozatorului romano-francez. Romano-francez este ~ifilmul, al carui scenariu apa¢ne, din nou, unei tripletc: Marcel-Yves Jamiaque, Dumitru CarabEllo Henri Colpi; ca operatori au "operat" Marcel Weiss ~i Stefan Horvath; scenografu1Marcel Bogos ~iautoarea costumelor Ileana Oroveanu au fixat "cadrul de epoca" iar actori romani ~ifrancezi au format distributia, In frunte cu interpretul rolului titular, Alexandru Virgil Platon - neprofesionist (de fapt. .. profesor), dar "un munte de om", cum 0 cerea povestirea - alaturi de Razvan Petrescu, Franyoise Brion, Nellie Borgeaud, Germaine Kerjean, Maurice Sarfati, Eliza Petrachescu, Voicu Sabau. Dupa trei ani ~i ceva, regizorul Henri Colpi - care, Inainte de a veni In Romania, fusese recompensat cu un Mare Premiu, "Palme d'or", la Cannes pentru Absenta fndelungata - va propune spectatorilor 0 noua ecranizare, Steauafara nume, dupa piesa lui Mihail Sebastian, scenarizata de regizor Impreuna cu Alexandru Mirodan (premiera a avut loc In octombrie 1967). Regizorul a venit la Bucure~ti Impreuna cu doi actori "titrati" ai scenei ~i ecranului francez: Claude Rich - care a propus un profesor Miroiu sensibil ~i discret, cu marc ate predispozi!ii imaginative - ~i Marina Vlady, 0 "stea fad nume" etericil, parca 0 Intrupare de vis. Alaturi de regizor a fost ~i o co-regizoare franceza, Jasmine Chasnay. Iar distribu!ia avea ~i mari nume romanqti: Grigore Vasiliu-Birlic a creat un profesor Udrea pitoresc ~i ata~ant, Eugenia Popovici 0 domni~oara Cucu "intrata In legenda", Marcel Anghelescu un ~ef de gara simpatic .'?i bonom. Inaintea acestui film, cum yom vedea altundeva, a filmat In Romania ~i Rene Clair (Serbarile galante), iar In iunie 1967 ajungea pe ecrane ~i coproduc!ia romano-franceza Sapte baiet! ~i 0 .wengar!ta de Bernard Borderie, un film scris de Mireille de Tissot, cu imagini de Henri Persin ~i muzica de Paul Misraki, cu scenografi romani ~ifrancezi, Robert Giordani, Filip Dumitriu, Nicolae Teodoru, cu vedete franceze In distribu!ie - Jean Marais, Sidney Chaplin, Marilu Tolo, Guy Bedos, Serge Ayala, Philippe Lemaire, Ettore Manni - alaturi de Florin Piersic, $erban Cantacuzino, Aimee Iacobescu, Dem Radulescu. Privite retrospectiv, aceste stagiuni romano-franceze dintre anii 19571967 par episoade de science-fiction, chiar daca filmele realizate atunci au avut, ~i ele, luminile ~i umbrele lor. Cu 0 cariera cinematografica foarte scurta, Gheorghe Tobias (1926-1962) realiza, In 1956, primullungmetraj de fiqiune color, filmul Nufarul ro~u, cu Tatiana Iekel, Costache Antoniu, Ion Munteanu printre interpre!i (~i cu Ion Stoica operator, acestuia revenindu-i, a~adar, rolul principal In noutatea oferita). Dupa realizarea celui de al doilea film, In 1962, Sub cupola albastra, regizorull~i Incheia cariera, la numai 36 de ani. Printre 185

interpretii acestui film, ~iel efemer, Florentina Mosora, Colea Rautu, Victorita Bajenaru, Eugenia Eftimie, Haralambie Polizu, Puiu Calinescu, Zoe Stanca-Anghel. Pecetea epocii era apasat pusa pe filme ca Vultur 101 de Andrei Calara~u (co-scenarist Nicolae Tautu, operator Lupu Gutman, in distributie ~tefan Moisescu, Coca Dumitrescu, Marga Butuc - viitoare Barbu -, Miluta Gheorghiu, Iulian Marinescu), Alarma In munti (cu Dana Comnea) sau Pasarea furtunii de Dinu Negreanu (un film inspirat de Petru Dumitriu, cu Mircea Albulescu - la al doilea film -, Margareta Pogonat - debutanta, inca studenta atunci -, ~icu capva mae~tri ai ecranului, Boris Ciomei, Marcel Anghelescu, Costache Antoniu, ~tefan Ciobotara~u,Nucu paunescu). Creapa din aceea~iepoca a regizorului Marius Teodorescu a pomit tot de la 0 proza de Petru Dumitriu, romanul Bijuterii de familie, scenarizat de regizor linpreuna cu Malvina Ur~ianu.Era unul dintre cele mai ambitioase proiecte ale cinematografiei noastre din acel timp, pentru ca filmul nu-~i propunea doar 0 poveste, ci infati~a - ca ~iromanul - 0 lume, un "album tipologic" Incarcat de semnificatii. Filmat de operatorul Alexandru Ro~ianu, filmul - a dirui premiera avea loc In aprilie 1958 - beneficia de 0 distributie impresionanta: Tanti Cocea, Eliza Petrachescu, Geo Barton, Emil Botta, Colea Rautu, Jules Cazaban. Regizorul va mai realiza doar doua lungmetraje In Romania: un film din 1961, Mandrie, pe un scenariu propriu (un film In care debuta actrita llinca Tomoroveanu, avand drept parteneri pe Constantin Codrescu, Victor Rebengiuc, Ioana Bulea, Geo Barton, ~tefan Ciobotara~u, George Marutza, Costel Constantinescu), ~i 0 alta ecranizare, a unui roman de Cezar Petrescu - scenarizat de Beno Meirovici -, filmul Calea Victoriei sau cheia visurilor, In care jucau Geo Barton, George Calboreanu, Mircea ~eptilici, Iurie Darie, Mitzura Arghezi, Mircea Constantinescu - de pe atunci, un maestru al "rolurilor mici" -, Nicolae Dinica, ~tefan Iordache, Paul Sava, Simion Negrila, Mihai Berechet. Poate ca nu este 0 intamplare faptul ca toti ace~ti trei regizori, dupa filmele de la sfar~itul deceniului al ~aselea ~iinceputul deceniului al ~aptelea, au "ales libertatea": Andrei Ouara~u traie~te din anul1965 in Israel, Dinu Negreanu s-a stabilit In' 1968 in Statele Unite ale Americii, iar Marius Teodorescu ~i-a continuat, din acela~i an, activitatea didactica universitara ~i de cercetare a istoriei cinematografului In Canada, dupa ce Intre anii 1966-1968 a detinut, ill Bucure~ti, functia de director al Arhivei Nationale de Filme. La sfar~itul deceniului al ~aselea debuta un mare numar de regizori, filmul romanesc I~ilargea ~iconsolida frontul creator. Debutau, atunci, regizori ca Mircea Dragan, Sini~a Ivetici, Gheorghe Turcu, Lucian Bratu, Andrei Blaier, Mihai Iacob. Care au fost filmele lor de debut? Mircea Dragan ~iMihai Iacob intrau In cinematograf cu filmul Dincolo de brazi (premiera In octombrie 1958), un episod din timpul celui de al doilea razboi mondial: osta~i romani, ajutati de locuitorii unui sat de munte, impiedica retragerea unei unitati germane, In toamna anului 1944; printre interpretii acestui film - pomit de la 0 prozi'i de Petru Vintila - erau Colea Rautu, Constantin Lipovan, Florin Paduraru, revelapa actoriceasca fiind Flavia Buref. Sini~a Ivetici (refugiat sarb In Romania anilor '50, interpret - ali'ituride Nicolae Enache-Praida ~iSilvia Popovici - In filmul de absolvire al cuplului Iulian Mihu - Manole Marcus, La mere) a realizat, ill cinci ani, cateva filme Impreuni'i cu Andrei Blaier: Ora H (cu Doru Capraru, Gheorghe Ferra, Silvia Popovici, Sini~aIvetici, Mircea Dumitrescu ~i". Constantin Vaeni, la 14 ani), Mingea (cu Lazar Vrabie, Ion Bodeanu, Andrei Codarcea, Lucia Mara-Dabija, Sandu Sticlaru, Ion Ulmeni, coscenarist fiind Francisc Munteanu), scurtmetrajul muzical Prima melodie (un scenariu de Dumitru 186

Carabat, eu Gabriela Marineseu ~iSorin Butan), lungmetrajul Furtuna (un targ ardelenese in ultime1e luni ale eelui de al doilea razboi mondial, un seenariu de Titus Popoviei ~i Franeise Munteanu, printre interpreti fiind Ion Manta, Nieolae Enaehe-Praida, Silvia Popoviei, Toma Dimitriu, ~ini~a Ivetici, Victor Rebengiue) ~i - de data aeeasta singur Vara romantica (pe un seenariu de Oetav Paneu-Ia~i, in distributie eu Nieolae EnaehePraida, Gabriela Marineseu, Toma Caragiu, Sini~a Ivetiei, Colea Rautu, Ernest Maftei). In anii '60, Sini~aIvetici s-a intors in Iugoslavia. In ianuarie '60 debuta ~iregizorul Lucian Bratu, eu un film de sueees (care a aeumulat, relativ repede, peste einei milioane de speetatori), Secretulcifrului, inspirat de un "polieier" in Yoga, "La rniezul noptii va eactea 0 stea" de Theodor Constantin - care a eolaborat la serierea seenariului eu Dumitru Carabat -, un caz de spionaj militar din timpul celui de aI doilea razboi mondial. Bazandu-se pe e1emente "surpriza", narative ~i imagistice (datorate ~i operatorului Costache Ciubotaru), regizorul Lucian Bratu s-a priceput sa intretina suspans-ul, astfelineat abia deznodamantul separa itele voit incurcate ale intrigii. Printre interpreti: Emanoil Petru!, Geo Maican, Mihai Mereuta, Alexandru Radulescu, George Marutza, Ion Ciprian, Stamate Popescu. In noiembtie 1960 regizorul Mihai Iacob debuta - de unul singur - cu un film biografic dedicat unei mari cantarete, Darclee (transpunand pe ecran un scenariu de Constantin Cri~an ~i Ionel Hristea), personajul titular permitandu-i actritei Silvia Popovici, la 27 de ani, unul dintre "roluri1e vie;:ii".Mai jucau in Darclee Toma Dimitriu, Costache Antoniu, Marcel Anghe1escu, Victor Rebengiuc, Geo Barton, Jules Cazaban, Lia ~ahighian, Eugenia Popovici. Cu exceptia aeestui ultim film - sentimental ~i romantios -, filmele epoeii erau lucrate in "tu~e groase" ~i, mai ales din punet de vedere tematic, purtau la randu-Ie (ea pelieulele anilor precedenti) pecetea, ca sa nu zie stigmatul timpului. Dar ele anuntau ni~te personalitati cinematografice, care vor avea un cuvant de spus in istoria filmului romanesc. Andrei Blaier se va impune - intr-o prima etapa a ereatiei sale - drept un pasionat eineast al actualitatii. Lucian Bratu, de asemenea, va eereeta prezentul cu 0 privire limpede ~i lucida, incercandu-~i forte1e ~i pe teritorii1e filmului istoric. Intr-o relativ seurta cariera cinematografica romaneasca (din 1971 se va stabili in Statele Unite) regizorul Mihai Iacob va izbuti 0 ecranizare de retinut, despre care yom vorbi mai tarziu ~i - in 1970 -, pe un scenariu de Nicolae Tic ~iMircea Ddigan, filmul Castelul condamnafilor, eu Victor Rebengiuc, Emmerich Schaffer, Fory Etterle, Octavian Cotescu ~.a:Gheorghe Turcu (1928-1993), dupa debutulin zodia comediei, reaIiza, la finele deceniului al ~aselea, filme precum Avalan~a (un gest de solidaritate umana evocat in seenariullui Horia Lovinescu ~iinterpretat de Romulus Neac~u, George Marutza, Boris Ciornei, Sandu Sticlaru, Aurel Irimia, Petre Gheorghiu) ~i Portretul unui necunoscut (unde era ~i scenarist, alaturi de Ion Hobana, un film eu Lazar Vrabie, Geo Barton, Ioana Bulca, Constanta Comanoiu, Petre Gheorghiu, Fory Etterle, Oetavian Coteseu); de~i va ajunge rar pe platouri, ~i pentru el deeeniul al ~aptelea va fi un timp al c1arifiearilor: va aborda - nu fara sueees - genul politist (filmul sau Pisica de mare, pe un seenariu de Petre Lusealov ~iVladimir Popeseu-Doreanu, eu imagini de Jean-Pierre Lazar, eu interpreti ea Leopoldina Balanuta, Victor Rebengiue, Colea Rautu, Toma Dimitriu, Iurie Darie, Nieolae Sireteanu, George Marutza, Dorin Dron ~i Haralambie Boro~, prezentat pe eerane in ianuarie 1964, avea sa fie apreeiat ~i peste hotare) ~i va reveni, eu Castelanii, pe teritoriile eomediei. Cat despre Mireea Dragan, intr-o prima perioada a ereatiei sale se va dediea filmului istorie, unor eeranizari c1asiee ~i eontemporane. 187

Inceputul anilor '60 consemneaza multe alte intrari in cinematografie. Foarte activ ~ ca scenarist ~i ca regizor - a fost, in acel deceniu, Francisc Munteanu (1924-1993), care, dupa debutul regizoral din 1961, cu Soldclfif'ara ul1ifonncl - in care jucau Colea Rautu, Liviu Ciulei, Lica Gheorghiu, Mircea Constantinescu, Fory Etterle, Andrei Codarcea, Nucu Paunescu, Titus Lapte~, Dorin Dron - a "scos" filme "pe banda": Cerul
l1-are gratii, La varsta dragostei, La patru pa,~i de infinit, Dincolo de bariera, Tunelul, Cerul fncepe la etajul III etc. etc. Marea majoritate a acestor filme sunt astazi "datate"

din punct de vedere tematic: regizorul a avut ci'itevasubiecte predilecte - axate pe "lupta comuni~tilor in ilegalitate" -, care, prin fOI1alucrurilor, au devenit desuete. Aspiratiile spre metafora - cerul e fara gratii ~j incepe la etajul III, eroii ajung "la patru pa~i de infinit" etc. - sunt contracarate, nu 0 data, de schematism ~iartificialitate. Ramane, totu~i, din filmele sale, 0 stare poetica, raman personajele create de Anda Caropol, Liviu Ciulei, ~tefan Ciobotara~u, Cella Dima, Vasile Ichim in Cerul/Hire gratii (mai 1963), chipul de lurnina al Anei Szeles din La varsta dragostei (octombrie 1963) ca ~iimaginile operatorului Grigore Ionescu din aceste doua filme, povestea tragica de dragoste a eroilor din La patru pa,>'ide infinit (decembrie 1964), interpreta!i de Irina Gardescu ~i Silviu Stanculescu, "dorul de Popa Nan" al Domni~oarei Nastasia - alias Irina Ionescu, care joaca alaturi de Ion Dichiseanu, Leni Pintea, Silviu Stanculescu, Mircea Constantinescu in Dincolo de bariera (noiembrie 1965), aceia~iSilviu Stanculescu ~iIrina Gardescu in Cerul fncepe la etqjullIi (decembrie 1967) sau imaginile operatorului Nicolae Girardi. Am vorbit, in alt context, despre intrarea in cinematografie a unui "tandem", rodat in studentie, Manole Marcus-Iulian Mihu. Drumurile de creatie ale celor doi regizori se despart dupa 1960. Dupa cateva tentative scenaristice izolate, regizorul Manole Marcus (1928-1994) va deveni "purtatorul de cuvant" al unor scenari~ti importanti precum loan Grigorescu, Mihnea Gheorghiu, Titus Popovici, Petre Salcudeanu, Ion Baie~u, Fanu~Neagu, Augustin Buzura, Dumitru Solomon. Ramanand in perimetrul anilor '60, primul film "independent" allui Manole Marcus a fost comedia simpatica Nu vreau sa ma fnsor (martie 1961), cu Irina Petrescu, ~tefan Tapalaga ~i Toma Caragiu - re-debutat dupa 0 scurta aparitie in Nufarul ro,~u. Strazile au amintiri (februarie 1962) ramane primul film romanesc realizat in intregime in decor natural. Discutabil astazi - ca toate filmele inspirate din anii "ilegalitatii comuniste" -, filmul, realizat dupa un scenariu de Dimos Rendis ~i loan Grigorescu, cu Antoaneta Glodeanu, Constantin Dinulescu, Silviu Stanculescu, Toma Caragiu, Sandu Sticlaru, Ernest Maftei, Valeriu Paraschiv in distribu!ie, inaugura un "triptic" tematic, care va continua cu filmul Cartierul veseliei (octombrie 1965) ~iva culmina termenul nu ni se pare exagerat - cu "unicatul" numit Canarul !Ii viscolul (septembrie 1970). In primele doua filme ale "seriei", regizorul s-a anuntat drept un remarcabil creator de atmosfera, cu un pronuntat "sim! al vietii" in reconstituirea unor medii sociale ~i stari psihologice. "Cartierul veseliei" din filmul cu acela~inume (la constituirea caruia 0 contributie importanta au avut scenografii Nicolae Teodoru ~i Filip Dumitriu), filmat de operatorul Alexandru Intorsureanu - care va colabora, 0 bun a bucata de vreme, fructuos, cu regizorul - este 0 "lume in lume", cu personaje diverse, schi!ate de actori la randul lor diver~i, la inceput de cariera sau impunatori prin prestanta: Maria Clara SebOk,Adrian Moraru, Tan!i Cocea, Toma Caragiu, Viorica Farka~, Ilarion Ciobanu, Olga Tudorache, Constantin Dinulescu, Ion Besoiu, Gheorghe Piitru, Gheorghe Nu!escu, Matei Alexandru, Jean Lorin Florescu, Willy Ronea. Canarul ~'i viscolul, apoi, a fast 0 bataie de aripa a 188

metaforei, pe fondul unui realism rece, inghetat. lara~i putem pune sub semnulindoielii povestea propriu-zisa. Dar regizorul a subliniat apasat caracterul pretextual al intrigii, izbutind un film oniric de mare expresivitate (a~ zice "nepereche", ca gen, in cinematografia noastra), "materializand" in imagini "lupta cu somnul" a personajului central, interpret at de Florin Gabrea, intr-o distributie cu Maria Rotaru - 0 actrita cu "cinematografulin sange" -, Mircea Albulescu, Jean Constantin. Referindu-se la acest film, ~i nominalizand cele trei planuri temporale interferate pe parcursul desfa~urarii aqiunii (unul real, altul al retrospeqiilor ~i al treilea al fanteziei, al introspeqiilor), ~tefan Oprea noteaza in "Diorame cinematografice": "Procedeele lui Manole Marcus (ale scenaristului loan Grigorescu ~i ale operatorului Alexandru Intorsureanu) se dovedesc fertile, filmul lor constituindu-se intr-un izbutit examen de maturitate: regizorul ~i-a pastrat 0 luciditate permanenta in expunere, in ordonarea inteligibila a planurilor, iar operatorul a dovedit maiestrie in diferentierea lor cromatica, izbutind, totodata, un acord armonios al culorii care confera filmului unitate de sti!. Arhitectura scenariului, care face sa explodeze cursivitatea clasica a naratiunii, ingactuie 0 analiza nu a faptelor ci a gandurilor, a vietii interioare, a starii de spirit a eroului". Intre timp, Manole Marcus realizase, pe un scenariu de Mihnea Gheorghiu, Zodiafecioarei (iulie 1967),0 trimitere spre mit, pe un fond de aspru realism psihologic. 0 drama moderna de fapt, drama unei familii dobrogene, este suprapusa pe un fond antic (un carnaval prilejuit de anotimpul recoltei, cu obar~ii stravechi), insu~i deznodamantul intrand in zodia predestinarilor fatidice. Inca 0 data, operatorul Alexandru Intorsureanu i~i afirma potentialul artistic: peisajul aspru, stancos, al Dobrogei insorite, cu oamenii ei aspri ~i stanco~i, sunt un "fundal" incitant al povestirii propriu-zise, iar interpretarile unor actori precum Ana Sz6les, Sorirr Postelnicu, loana Bulca, Gilda Marinescu confirma inca 0 data recunoscutul talent al regizorului in "lucrul cu actorii". Un drum de creatie original a urmat ~i regizorul lulian Mih~ (1926-1999), chiar daca personalitatea sa artistica - dupa "explozia" din La mere ~i Viata nu iarta i~i va contura pregnant fatetele abia in anii '70. Pana atunci, regizorul a ecranizat 0 piesa de Horia Lovinescu, "Pebre", in filmul Poveste sentimentala (mai 1962): un story nu tocmai sentimental - e~ecul unei casnicii, din motive mai curand sociale decat sentimentale -, petre cut intr-un sat de pescari din delta, i-a facilitat regizorului un demers cinematografic cu vana realista ~i cu fine nuantari psihologice. Insotit de profesioni~ti remarcabili - operatorul Alexandru Intorsureanu, scenograful Paul Bortnovschi, inginerul de sunet Dan lonescu -, regizorul lulian Mihu ~i-a format ~i0 echipa actoriceasca prestigioasa, reunind pe Irina Petrescu, Cristian Avram, Victor Rebengiuc, Doina Tutescu, Gheorghe Enache, Emil Botta, Vasile Nitulescu, Toma Caragiu, Eliza Petrachescu. Dupa o destul de lung a absen~a, lulian Mihu a revenit pe platouri, cu 0 ecranizare a romanului ,,~oseaua Nordului" de Eugen Barbu, consolidandu-~i demersurile cinematografice modeme - recurgand, de data aceasta, la altemari ~i"dialoguri" de planuri temporale, rupand nu 0 data cursivitatea narativa -, chiar daca acest film, Procesitl alb (cu premier a in februarie 1966), consacrat pregatirii ~idesfa~urarii "insureqiei armate" din august 1944, este - prin forta lucrurilor - depa~it ca tematica, influentat de ideologii revolute. Ca .film - dad putem face aceasta disjunqie -, Procesul alb n-a intrat, insa, in uitare, atat datorita incitantei conceptii regizorale, cat ~i celorlalti cinea~ti din echipa de filmare, compozitorul Anatol Vieru, scenograful Liviu Popa, autoarea costumelor Hortensia Georgescu.lnterpretii - lurie Darie, Marga Barbu, Gina Patrichi, George Constantin, 189

Toma Caragiu, Gheorghe Dinidl, Lica Gheorghiu, Gheorghe Cozorici, Jean Constantin, Gyorgy Kovacs, Cole a Rautu - sunt un "e~alon", la randu-i, controversat. Pana la sfar~itul deceniului al ~aptelea, Iulian Mihu nu va mai realiza decat un serial TV, cu subiect istoric, Nemuritorii (1970). In martie 1962, regizoarea Elisabeta Bostan adresa 0 prima invitatie la cinema copiilor, lungmetrajul PU$tiul (pe un scenariu de Eva Sirbu ~iEcaterina Farca~), cu Gheorghe Bejan ~i ~tefan Berenghi, in roluri de seama personajului titular, cu Sandu Sticlaru, Corina Constantinescu, George Marutza. Regizoarea - care debutase cu documentare de arta, Clo$ca cu puii de aur ~i La hora inca din 1958 - ~i-a dedicat, de la PU$tiulincoace, intreaga creatie, filmelor pentru copii, devenind, cum 0 spun ~i dictionarele, ,,0 autoritate recunoscuta pe plan international in domeniul filmului cu ~i despre copii". In anu11963, regizoarea lansa un serial de scurtmetraj, printr-un episod-pilot intitulat Naica, . urmat de Naica $i barza, Naica $i veverita, Naica pleaca la Bucure$ti (acesta din urma datat 1957), filme cu un mare succes la festivaluri internationale - Gijon, Teheran, Tours, Venetia, Adelaide etc. - dar ~icu priza la copiii din tara. Naica era un tanc de-o ~chioapa, fermecator ~ineastamparat, umbland prin lume ~idescoperind lumea, cu ochi mari, avizi de cunoa~tere. Succesul filmelor cu Naica a stat la baza unei cariere cinematografice adresate exclusiv micilor spectatori. Intr-o prima faza a creatiei - cu ecouri in timp pe Elisabeta Bostan au preocupat-o textele clasice destinate copilariei. In filmografia sa au patruns, astfel, ecranizari ca Amintiri din copilarie (decembrie 1965), cu ~tefan Ciobotara~uin rolullui Ion Creanga, cu Ion Bocancea (un Creanga mai mititel), Corina Constantinescu, Emanoil Petrut, Nicolae Venia~, Mircea Constantinescu, Costache Sava, Eliza Petrac\\escu, Zoe Anghel-Stanca, scurtmetrajul pupaza din tei cu acela~i Ion Bocancea ~ibasmul Tineretefara batranete (august 1969), cu muzica placuta de Temistocle Popa ~icu 0 seama de actori expresivi ~ifrumo~i, Emanoil Petrut, Ana Sz€les, Mihai Paladescu, Margareta Pogonat, George Motoi, Corina Constantinescu, Zoe Anghel-S'tanca. Drumul spre Veronica, spre creatia de maturitate artistica a regizoarei, era deschis. Debuta, in decembrie 1962, ~iHore" Popescu, un apreciat regizor de teatru, pentru care cinematograful n-a fost decat 0 "dragoste lunga de-o seara" (doua lungmetraje in anii '60 ~i doua lungmetraje dupa un sfert de veac, la sfar~itul anilor '80). Pentru debut in film, regizorul ~i-a ales 0 piesa de teatru a lui Paul Everac, "Ochiul albastru", din care a iqit filmul Omul de ldnga tine, 0 poveste de dragoste, desfa~urata in decorul unui mare ~antier (hidrocentrala de la Bicaz), ai direi protagoni~ti sunt Silvia Popovici, Ilarion Ciobanu, George Marutza, George Calboreanu, ~tefan Ciobotara~u, Victor Rebengiuc. Sobru, realist, a fost ~icel de al doilea lungmetraj al regizorului, mai apropiat de sufletul sau, Dragoste lunga de-o seara, povestea a trei surori dintr-un sat transilvan care incearca - ~iizbutesc - sa-~i gaseasca echilibrul, echilibrulintre feminitate ~i demnitate, echilibrulintre dragoste ~i datorie, un echilibru pierdut, 0 vreme, in valtoarea transformarilor sociale. Erau, alaturi de regizor, atunci, trei actrite de varste diferite - Nunuta Hodo~, Silvia Popovici, !linca Tomoroveanu -, alaturi de actori ca Octavian Cotescu, Sandu Sticlaru, mai erau operatorul Nicu Stan, scenograful Liviu Popa, compozitorul Liviu Glodeanu ~i mai era scenaristul Alecu Ivan Ghilia, a carui naratiune cinematografica a stat la baza filmului. Cum spuneam, regizorul va mai realiza lungmetraje abia la sfar~itul anilor '80 (Cuibul de viespi ~i Moartea unui artist), dar va mai fi prezent pe ecranele anilor '60 cu un episod - Aterizare fortata - din filmul de scheciuri De trei ori Bucure$ti 190

Emanoil Petrut. filmat de Mircea Mladin ~i Tincu Puran. ~iMarga Barbu. Carmen Stanescu. Grigore Vasiliu-Birlic. cu Ion Finte~teanu. prin Partea ta de vina. Doina Patrichi.pe un scenariu scris in colaborare cu Alexandru ~iperco --"~ -inain1ede a se stabili in Statele Unite ale Amencii). una curata. cu resurse de viata credibile.. prin acest film ~iprin ecranizarile sale din anii '60. cu 0 distributie de elita . Vasilica Tastaman ~i care avea ca operator pe Nicu Stan. la al doilea rol pe ecran. Emerich Schaffer. Irina Barladeanu. cu un Ci~migiu mai "viu" ca niciodata.. Rodica Tapalaga. un cineast important al deceniului. de data aceasta in colaborare cu Nicolae Velea -. in 1973. Catita Ispas. Regizorul Mircea Mure~an se va dovedi. Elena Sereda. Mihai Fotino printre protagoni~ti. cealalta provenind din mentaliiliti egoiste. a caror viata.dictionarul . din octombrie }967. Ion Pascu. imagini metaforice in ton cu insu~i titlul filmului (vremea zapezilor. cu ajutorul operatorului. Cornel Patrichi. Iarodara Nigrim.(ianuarie 1968). pe un scenariu la care a colaborat cu Dimos Rendis.~i-apropus sa vorbeasca despre viata intr-un sat (cooperativizat) din Baragan: era filmul Lumina de iulie. cinstita. Monica Ghiuta. Traian Stanescu.cu lungmetraj . George Motoi . Dem Ractulescu.1234 cinea~ti romani" 11exclude din filmografia sa (pentru a i-I atribui lui Francisc Munteanu. doua conceptii de viata. alaturi de care aparea. Colea Rautu. un film pe care . Ilinca Tomoroveanu in fruntea distributiei ~i Amprenta. aspiratia spre puritate). Mihai Berechet. Jorj Voicu. din noiembrie 1963. George Calboreanu. Radu Cosa~u. Marcel Anghelescu. practic. in care jucau Ioana Casetti. Lucia Boga ~i cu imagini de Ovidiu Gologan) ~i Bucure~ti de Ion Popescu Gopo (cu Fory Etterle. Willy Goldgraber fiind operator. refuzand compromisul. Ion Dichiseanu.ii spune Achim lui Pavel. Victor Rebengiuc. in octombrie 1966. intra . ~tefan Mihailescu-Braila. un alt film politist care confirma inclinatia spre genul aventuros a regizorului. Dana Comnea. Mircea Durnitru. cu Dana Comnea. primul ~i al treilea. apoi. fire~te. Sandu Sticlaru . erau Intoarcerea de Mihai Iacob (cu artistul plastic Ion Pacea in rol principal. Aurel Cioranu. Dupa scurtmetrajul Toamna se numara . Regizorul reu~ea. trecand de la comedia ocazionala la filmul cu filon realist. dominate de rautate ~idu~manie. cu un conflict accentuat: se infruntau. nu tocmai comoda. Mircea Constantinescu. Colea Rautu. In septembrie 1963 ~i-a schimbat "stilul" ~iGheorghe Naghi. Sebastian Papaiani. un film in care jucau Ilarion Ciobanu. Ion Ciprian. venea pe ecrane cu Vremea zapezilor . Vladimir Popescu-Doreanu (policier-ul din noiembrie 1965 Runda 6. . doar co-scenarist). cum yom vedea mai tarziu. Marcel Anghelescu. Ion Dichiseanu. Toma Caragiu. insemna ~antier dupa ~antier). Toma Caragiu. Ilarlon Ciobanu. Gheorghe Ghitulescu. atmosfera 191 . chiar naturalist pe alocuri: intai pe un scenariu de Fanu~ Neagu ~i Vintila Ornaru.in filmul sau.in cinematograf ~i Mircea Murqan. concesiile existentiale. prezentat pe ecrane in februarie 1963.Lazar Vrabie. conflictulinsu~i se structura pe aceasta premisa ("unul din noi nu va apuca zapada" . el va recidiva 0 singura data. celelalte doua episoade ale acestui film. Un film de reconsiderat peste ani. un film scris de Nicolae Tic. ace~tia doi fiind protagoni~tii infruntarii taioase de pe ecran) ~i. cu Ovidiu Gologan ca operator ~i cu cativa "mon~tri sacri" in distributie. cu Ceara . Scenariul propune un material faptic bogat. Au mai realizat filme in acel timp Mihai Bucur ~i Gabriel Barta (Cinci oameni la drum. Gabriel Barta. Constantin Brezeanu. din 1960. in plus. Lucia Mara. filmat de Vasile Oglinda). "setea de alb". exprima. Paul Sava.intr-o "poveste de viata" cu cinci sudori itineranti.din motive necunoscute ..pe un scenariu tot de Fanu~ Neagu. Gyorgy Kovacs.

Vasilica Tastaman ~i Gheorghe Naghi insu~i . Realizatorii . muzica: Liviu Glodeanu). pe fundalul evocator alluptelor pentru eliberarea Transilvaniei. Corina Constantinescu. Dana COlnneaera protagonista conflictului . T3:rmul marii este ~i tarmul vietii ~i acolo. Monica Teodorescu ~i de oamenii mari ~tefan Mihailescu-Braila.scenaristul ~i regizorul Alecu Croitoru a fost insotit in demersul sau de operatoriiGeorge Cristea ~iMircea Mladin~i-au propus 0 incursiune in universul unor frumoase ~i inepuizabile traditii folclorice. prin lara. surprinsa ~i de Panait Istrati in scrierile sale. dobandea consistenta realista ~i poetica.chiar daca intre cele doua intentii artistice originare nu se produce intotdeauna cuvenita simbioza 192 . cu un pronuntat caracter simbolic.specifica satului din Baragan. din diferite judete ale . ~i raul. Din aceasta intrepatrundere rezulta caracterul singular al filmului in ansamblul produqiei nationale ~i .care inaugura 0 colaborare fructuoasa cu regizorul Gheorghe Naghi. ~icate altele -. la mare. Aura Andritoiu. in mare masura.cu accente sociale.. pe un scenariu scris in colaborare cu SlitCi Andras. in univers rural -. alaturi de ~tefan Ciobotara~u. Varstele omului nu este lipsit de calitati. Monica Ghiu!a. ~i compozitorul Dumitru Capoianu .m? ~i Doi harhafi pentru o moarte -. Un film singular va fi eel de al doilea lungmetraj al regizorului Alecu Croitoru. regizorul va mai avea doua premiere: Cine va deschide ~L)'a? (noiembrie 1967). aduWi de maine) pornesc "in lume". ~itarmul marii. Pana aici. pana ajung. un patetic "Atentie. intentiile autorului sunt sinonime cu ale unui documentar etnografic care ~i-a propus sa consemneze pe ecran obiceiuri pastrate peste veacuri. Pana la sf§. Jucau in film Matei Alexandru. printr-o secventa care aminte~te de inceput) raman doar urme de pa~i in nisip. Autorul opereaza. ~i vantul. Silviu Stanculescu. 0 drama istorica. la reu~itele artistice au contribuit. Doi barhati pentru 0 moarte. scenograful Constantin Simionescu ~i autoarea costumelor Nelly Merola. Dar Varstele omull{i=de~ibate fie doar un "documentar etnografic. Eliodor Kiss. care alcatuiesc substanta folclorica a peliculei. Filmul are ~i 0 poveste a lui. cu totul altceva. Vtirstele omului (aprilie 1969). cu simboluri . rostite sau cantate.~i de superbele costume populare din diferite judete ale tarii. continuata in filme precum Cine va deschide u. ~i floarea ro~ie a dragostei. Toma Dimitriu. constituie un leit-motiv cu mare forta emotionala. parin!i!" . Emanoil Petru!. filmul are calitati evidente. dar pe care apele repezi ale unui rau de munte au dus-o departe. Nici ca film de fictiune. cu lungmetrajul Merii salhatici. batrani. Melodii stravechi. pe malul marii (dupa ce filmul sugereaza reluarea permanenta a cic1ului vietii. Draga Olteanu.~i.lndeosebi ca documentar etnografic. Cei doi tineri parcurg in caIatoria lor toate varstele omului. n-a ajuns la valorile latente. Doi copii. Critica de la premiera a remarcat faptul ca regizorul a dimas la "litera scrisa" a scenariului.1aportile frumusqii" folclorice . Ilarion Ciobanu. ~iin aceasta suita metaforica deslu~im influente de basm pe care filmulle incorporeaza armonios in tesatura actiunii.Invartita o~eneasca sau Calu~ul oltenesc. apoi doi tineri la varsta primei iubiri (copiii de ieri. In mai 1965 debuta. scenografia: Elena FO$. ill cautarea unei flori ro~ii pe care baiatul 0 daruise fetei. Fecioreasca fetelor de la Crihalma sau Hora Moldoveneasca . Ferenc Bencze. subtextuale ale dramei.scrisde Alexandru Andritoiu ~iNicolae ~tefanescu ~iinterpretat de copiii Armand Oprescu. Ajunge sa amintim de frumoasele dansuri . cum spuneam. 0 drama psihologica petrecuta in ultimele zile ale celui de al doilea razboi mondial.simbolice sunt ~i soarele. cu zvonuri de legenda. Aurel Cioranu. regizorul Alecu Croitoru.r~itulanilor '60. pe un scenariu al scriitorului Vasile Rebreanu (imaginea: Octavian Basti.n-a vrut sa !arii. Remarca vizeaza ~i limitele cineastului.

Debuta in acest film. cu cerul. ~tefan Mihai1escuBraila. Constantin Codrescu. Ilinca Tomoroveanu. In "Diorame cinematografice". Constantin Rautchi. noiembrie 1966). apoi. iar oamenii sunt bogati co. Gheorghe Dinica. festivaluri intemationale (Spindleruv-Mlyn. intre adevar .ajungea 10. Se va simti aceasta experienta ~i in 0. Tot dinspre documentar ajungea 10. Pretentia dec1arata a scenaristului ~i a regizorului era aceea . provoaca un incendiu 10.paduri1e ~i statornici co. Varstele omului va avea ~i un "pui": scurtmetrajul Anotimpul mireselor tot din 1969. cu apa. Jean Constantin. unde a semnat muIte scurtmetraje (Canceml. 0 varsta frageda. In decembrie 1965 . Micaela Caraca~. operatorul Ion Anton reu~ind adevarate performante artistice de "alb pe alb" in camera de spital care gazduiqte mare parte a actiunii (dupa un accident de munca 0.dupa 0 experienta consistenta de documentarist .filmul de lung metraj ~i Virgil Calotescu.1cineastului. un film politist scris impreuna cu Ion Baie~u. Ioana Dragan .marea. nelini~titi ~i nesfar~iti co. Ion Stanescu. co. este 0 meditatie asupra vietii ~i asupra mortii. Nicolae Venia~. Matilda Ba~ta. Prezente efemere in lungmetrajul de fictiune au fost ~iConstantin Neagu . $tefan Ciobotara~u. 10. ~i . care este filozofia lor asupra vietii. din 1970. A mai facut filme in epoca Cristu Polucsis (Fantomele se grabesc. scris de Aleeu Ivan Ghilia. asupra trecerii ~iramanerii noastre continue pe pamant. un film muItiplu premiat 10. Emil Botta. Cll aceia~i Micaela Caraca~ ~iVistrian Roman.chiar daca suna retoric . Subteranul (octombrie 1967). Ioana Ciomartan.Studioul "Bucure~ti".lungmetrajul de fictiune ~i Alexandru Boiangiu.0 sonda).filmul a fost primit cu interes de critica vremii. Constantin Rautchi.)ifrumos. Orvieto. Despartirea. dar mai ales cu pamantul.~ifi1matde Costea lonescu-Tonciu. Este un film cu reflexe de tristete ~i cu explozii de optimism . Marin Moraru. Amza Pellea. Leopoldina Balanuta. cum simt ~i cum gandesc ei.pamantul.in fruntea unei distributii numeroase . in care apareau Vasilica Tastaman. pamantul e bogat ca ~i sufletul omului. Mircea Ba~ta. De la om la om. lui Cristu Polucsis (1929-1978) i se datorcaza ~i scurtmetrajul de fiqiune Moartea caprioarei.atat de specifice noua -. Printre interpreti erau Iurie Darie.1 doilea lungmetraj 0. ~i interpretat de ~tefan Ciobotara~u. Soarele ~'i infinitul. prin Camera alba (pe un scenariu de Ion Baie~u): "un caz de auto-depa~ire" tratat de Ion Besoiu. cine sunt oamenii care-l populeaza de mi1enii. Este filmul care a surprins legatura organica a omului cu vazduhul.un scenariu de loan Grigorescu. Drumfara fntoarcere).printre aiti "suspecti" . Silviu Stanculeseu.regizorul Horea Popescu. ~tefan Oprea scria: "Alecu Croitoru ~i-a propus sa arate lumii ce comori exista pe acest pamant romanesc. de~i. Regizorul avea sa faca. Arnza Pellea. Ilarion Ciobanu. intre anii 1953 ~i 1977 a fost activ 10. lungmetrajul Baladl1pentru Mariuca 193 . in fapt 0 dubla pledoarie: pentru i'ndrazneala de a cauta ~ipentru dreptul de a grqi (i'ncentrul tramei fiind cazul unui inginer care.care a realizat.0 transpunere in imagini a poeziei cu acela~i titlu de Nicolae Labi~. Dumitru Rucareanu. in acest debut. S-a simtit. Menton etc. frematatori co.muntii". care juca alaturi de Vistrian Roman ~ide Eugenia Bosanceanu. experienta de documentarist a regizorului.1 personajului principal). dintr-o eroare de calcul.documentarist.a "forarii in subteranul con~tiinte1or". cu Maiorul # moartea (ianuarie 1967). un pas spre altceva: Razboiul domnitelor (decembrie 1969) era un divertisment istoric (pe un "model clasic": Serbarile galante ale lui Rene Clair).). un regizor cu "destin scurf' in lungmetrajul de fictiune. dupa scurtmetrajele Blanca (i'ncolaborare cu Mihai Iacob) ~i 0 zi pierduta (i'ncolaborare cu Mircea Iva). care a pomit de 10. inspirat din viata de fieeare zi a petroli~tilor.

in premiera . indeosebi. Despre toate acestea va fi yorba in capitole viitoare... de la preclasici la dodecafoni~ti. "Combat". cu Brandu~a Hudescu in rolu! titular ~icu Ion Caramitru ca partener .autorul procedeului tehnic al trans-trav-ului . Emil Hossu in distributie. "Paleta" filmului romanesc s-a diversificat mult in deceniul al ~aptelea. in care oamenii merg parca fara a reu~i sa inainteze. Avem de a face. astfel ca la sfar~itullui. pe un scenariu de Mioara Cremene. Brigada diverse In ac(iune de Mircea Dragan. Pentru a simplifica explicatia. cand avea loc premiera Reconstituirii lui Lucian Pintilie. filmul istoric. loan Grigorescu traqsmitea pentru "Contemporanul": "Huzum ~i-a plasat trans-trav-ulin mijlocul unui Paris straniu. despre celelalte. mai ales. fiecare dintre aceste "seqiuni" (ecranizarile. un Paris peste care se volatilizeaza un turn Eiffel inconsistent. 0 imagine subordonata unui mare numar de efecte cinematografice ~i.. din octombrie 1970. unul compensandu-l pe celalalt in sensul pastrarii in prim plan a unei imagini de dimensiuni constante. ~i prezentata . Imagini extrem de frumoase.). pe un scenariu de Tudor Popescu. lucrurile aflate in profunzimea cadrajului dau senzatia ca se apropie sau se indeparteaza. ). Primele cadre 194 . . Prietenifara grai. Silviu SHinculescu. va veni yorba in capitolele urmatoare) .. menite sa invinga timpul. practic.sau sa confirme creatori import anti ai cinematografiei nationale. pana la . Lumini ~i umbre (protocronice).de televiziunea franceza in toarnna anului 1970. Gilda Marinescu..0 imagine pe care 0 percepem aproape visceral. Geo Barton. ~i de la tipuriturile o~ene~tila abstractismul «concret»". Este yorba de 0 metoda de turnare care permite obtinerea unui efect de perspectiva re1ativa ~i variabila prin realizarea unei mi~cari de travelling ~ide transfocator. prin filmul Metropoem. ~itotu~i real.. 0 demonstratie simpla: trans-trav-ul are nevoie de un scenariu "trans-trav".(in colaborare cu Titel Constantinescu). Fizic ~iintelectual. Despre acest din urma film. muzica supline~te cuvintele ~ipentru gama de sentimente a eroilor autorul a apelat la tot ce i-a oferit mai adecvat creatia componistica. intr-un deceniu cinematografic "cu de toate". cu 0 pelicula experimentala. ~imai rele. putem spune ca avem de-a face cu un fel de «anti-transfocator» a carui aplicare l-ar fi incantat pe Cocteau". In felul acesta. de 0 regie "trans-trav" pentru a se putea impune. Virgil Oga~anu.) inregistrand creatii valoroase. productia cinematografica se extindea de la . Intr-o corespondenta de la Paris. cateva cuvinte (pentru ca. 0 excelenta banda sonora ~i.tematice ~i de gen . un Paris in care labirintul subteran alliniilor de metrou apare ca portativul unei originale partituri muzicale.. cu Mihai PaJadescu. comedia. in august 1969. turnata de Sergiu Huzum. regi20rul va recidiva in anii '70.in evolutia filmului romanesc. film romano-canadian in regia tandemului Paul Fritz Nemeth ~i Gheorghe Turcu. S-au realizat ~i alte coproduqii in epoca (pe langa cele romano-franceze amintite): Aventurile [ui Tom Sawyer ~i Moartea [ui Joe Indianul. Pelicula e lipsita in banda sonora de comentariu sau de dialog. tehnicii trans-trav-ului (Oo. ea iti creeaza senzatia vartejului (. Sentinta (coproduqie romano-ungara) de Ferenc Kosa. "Le Monde" scria: "Limbajullui Sergiu Huzum este imagine a in exclusivitate. in anul 1970. a~adar. Metropoem-ullui Sergiu Huzum. de un subiect "trans-trav". sa lanseze . ~imai bune. efectele de distorsiune ale trans-trav-ului. Presa franceza a simtit importanta demonstratiei. Sergiu Huzum .sau ~tefan Traian Roman.a facut. autorul policier-ului Simpaticu[ domn R. In acela~i deceniu s-au impus cateva directii . Interesante sunt ~i relatarile altor publicatii pariziene din toamna anului 1970. filmul de actualitate etc... coproduqii romano-vest-germane in regia lui Wolfgang Liebeneiner.

tine sa faca perceptibile starile subiective atat de complexe prin relativitatea spatiului ~ia timpului. asocierii imaginilor. romanul "Europolis" de Jean Bart. ecranizarea literaturii este. nuvela lui Gheorghe Dorin (alias . Transpunerea filmica a devenit.0 scrisoare pierduta"." Filmul romanesc. in toate etapele sale. TENT A rIA LITERA TURII "Ecranizarea . comedia lui Carlo Goldoni "Badaranii". "Pe campia de sange a Mara~e~tilor" de Alexandru Sahia. romanul "Mitrea Cocor" de Mihail Sadoveanu. romanullui Panait lstrati "Ciulinii Baraganului".. constituie scopul realizatorului in intentia sa de a-I face pe spectator sa perceapa ~i sa inteleaga psihologia personajelor. obiectiv vorbind. "L'Humanite Dimanche": "Metropoemul este 0 poezie a imaginii care. de comportamente ~i tipuri de sensibilitate. piesa "Febra" de 195 . de traditii. piesa "Zbor de noapte" de Nicolae Tautu. piesa lui Horia Lovinescu "Citadel a sfaramata". comprimate produc un admirabil ~oc". povestirea lui H. Caragiale . romanul "La miezul noptii va cadea 0 stea" de Theodor Constantin. permitand schimburi ~i confruntari de idei ~iviziuni. iata . schita lui LL. adevarate «literaturi cinematografice». nuvela lui Petre Luscalov "Nufiirul ro~u". nuvela lui Marin Preda "Desfa~urarea". nuvela "Doua loturi" de LL. senzatiei create de trans-trav". in timp. pe care teoria trebuie sa-l ia in atentie. Caragiale "D-ale carnavalului". Cehov "La mere". "Lantul slabiciunilor".intr-o relativa cronologie. nuvela "Cazul Lakatos" de Silta Andras. Caragiale "Telegrame". piesa "Ultima ora" de Mihail Sebastian. una dintre cele mai raspandite forme ale schimbului de valori in cadrul fiecarei culturi ~i. inca de la primele produqii cinematografice.sursele literare care au stat la baza filmelor romane~ti: comedia "Vi suI unei nopti de iarna" de Tudor Mu~atescu.este unul din mijloacele cele mai mobile de valorificare a comorilor literaturii. "De la cuvant la imagine" . Ramanand in perimetrul anilor 1946-1970. Acceptata sau nu in plan subiectiv. relatiile lor reciproce interpretate prin optica subiectiva a naratorului ~iinfati~ate printr-un limbaj strict cinematografic datorat vivacitatii aparatului de filmat. cu tunelele deformate. relatiile care se infiripa intre ei in cateva secunde. schita lui Tudor Arghezi "Doi vecini". reduse.. "lntoarcerea tatii din razboi". largite. povestirea "Muzicuta cu schimbator" de Nicuta Tanase. Eduard Mezincescu) "Directorul nostru". astfel.P. Necunoscuti care se intalnesc in metrou in timpul scurt al unei curse. romanullui Titus Popovici "Setea".cu calea ferata. schitele caragialiene "Arenda~ul roman". de limbaje. Caragiale. situatia lor. intre diverse culturi nationale.. comedia lui LL. nuvela lui Petru Vintila "Dincolo de brazi". imagini ~i mituri. piesa "Iarba rea" de Aurel Baranga.dupa cum scria Dumitru Carabat in cartea sa dedicata ecranizarilor. de asemenea. nu neaparat exhaustiva . intr-o maniera accelerata. restructurate. a apelat la literatura. nuvelele "Moartea tanarului cu termen redus". In sfar~it. unfenomen cultural extins la scara mondiala. comedia lui LL.Ch. nuvela lui loan Slavici "Moara cu noroc". Este ~icazul prozei beletristice ~ial dramaturgiei romane. nuvela lui A. Andersen "Fetita mincinoasa". S-ar putea spune ca literaturilor propriu-zise li s-au adaugat. "Les Lettres Fran9aises": "Acest procedeu reu~e~te sa ne creeze posibilitatea perceperii in relief a celei de a treia dimensiuni". "Vizita".

romanul "Europolis" de Jean Bart. in haine negre ~i stau la masa cu palaria pe cap". basmul "Tinerete fara batranete ~iviata fara de moarte" de Petre Ispirescu. romanul "Calea Victoriei" de Cezar Petrescu. dar n-are eombustia necesara. La repro~ul unor comentatori ca personajel~ filmului au "factura caragialesca" ~i ca "scena din cafeneaua lui Stamate trebuie neaparat scoasa. firqte. s~hita lui Nicolae Tic "Golgota". drama "Domni~oara Nastasia" de George Mihail Zamfirescu. nuvela "Umbrela de soare" de Dumitru Radu Popescu.a fost foarte . a redimensionat conflictul. Ele consolideaza filonul de inspiratie literara al cinematografiei nationale pe care s-au inscris in anii precedenti filme considerate capodopere ca 0 noapte furtunoasa de Jean Georgescu ~i Moara cu no roc de Victor Hiu.. romanul lui Panait Istrati "Codin". Principala preocupare a regizorului a fost redarea atrnosferei dintr-un llirg cosmopolit al anului 1910. ~i de aeeasta data ~tefan Ciobotara~u face aici unul din cele mai frumoase 196 . "Amicii".F. Tentatia literaturil s-a exercitat. in plina vara. Ecaterina Oproiu are cuvinte de lauda pentru interpreti. Se-ntampla. nuvela lui Ion Baiqu "Maiorul ~i moartea". Calinescu spunea ca este "un simpatic roman de medii ma'itime".dupa cum se poate vedea "cu ochiulliber" . Sa privim cateva mai de aproape .". contemporane ~i din aceea~i c1asasocialil eu eroii lui Caragiale. . nuvela lui Francisc Munteanu "Cerul incepe la etajul III". 0 urbe in care . ~i sa iasa de sub escorta propriului destin". in filmul Porto Franco (premiera: decembrie 1961). personajul seducator..0 mizerabila miniatura a unei Europe mizerabile". nuvela "Peron" de Dumitru Radu Popescu. totul spera sa iasa de sub torpoare. are formele sculpturale aferente. "Bubico". nuvela "Intunericul ~i profesoara de pian" de Horia Patra~cu. jucat de Elena Ioachim: "Interpret a are tineretea ceruta de rol. nuvela "La razqi" de V. Din acest amalgam literar (spun "amalgam" deoarece valoarea ~inatura lucrarilor ecranizate . in roman.. romanullui Liviu Rebreanu "Rascoala".Horia Lovinescu. . cand Sulina era sediul Comisiei Europene a Dunarii. piesa "Ochiul albastru" de Paul Everac. deoarece aici toti localnicii sunt imbracati. nuvela lui Horia Patra~cu "Reconstituirea". cu 0 exceptie. la inceputul perioadei. romanele lui Mark Twain "Aventurile lui Tom Sawyer" ~i "Aventurile lui Hucklebery Finn".cum scria Ecaterina Oproiu -"totul tanje~te. romanul "Padurea spanzuratilor" ~i schita "Itic Strul dezertor" de Liviu Rebreanu. chiar ~iunui regizor cu mare fler in alcatuirea distributiei. despre care am vorbit sau yom vorbi in alte contexte. scrieri memorialistice de Aurel Petri. oscilanta) s-au sedimentat cateva creatii de referinta ale cinematografiei nationale. Caragiale.~oseaua Nordului" de Eugen Barbu. fler reconfirmat (cu exceptia de mai sus). "Pcvestea lui Harap Alb" de Ion Creanga. In "postfata" la volumul de amintiri cinematografice allui Paul CHinescu. G. al Evantiei. romanullui Mihail Sadoveanu "Baltagul". nuvela "Lupta cu somnul" de loan Grigorescu. "Amintiri din copilarie" de Ion Creanga. "personajele lui Jean Bart. piesa lui Mihail Sebastian "Steaua Taranume". a~adar. schitele "Diplomatie". padurea spanzuratilor de Liviu Ciulei sau Reconstituirea de Lucian Pintilie. a mutat accentele din zona sentimental a in sfera sociala.R... ' Regizorul Paul Calinescu (1902-2000) ecraniza. romanullui Titus Popovici "Strainul". "Situatiunea" de LL.Em. romanullui Mihail Sadoveanu "Neamul ~oimarqtilor". asupra multor filme din anii '60. romanul . "C. nu se puteau comporta sau imbraca altfel decat era moda timpului lor".0 lacuna". Despre sursa de inspiratie. regizorul raspundea ca actiunea se petrecea la sfar~itul epocii Caragiale ~i ca.. Galan. sa dea lovitura. piesa "Nunta la castel" de SlitOAndras. Scenaristul Mihnea Gheorghiu a vrut altceva. comedia lui Tudor Mu~atescu "Titanic Vals"..

Simona Bondoc interpreteaza ~i ea cel mai generos personaj al filmografiei sale. un rol devenit emblematic vorbesc cateva replici ale sale.0 distributie numeroasa ~iprestigioasa a sustinut demersul istorico-literar al realizatorilor. Bovarismul oriental! Geo Barton da infrangerii sale o alura nobila. parcurg ~idetermina intamplarile timpului. Despre natura personajului central . EI e un avar sentimental ~igangav. a~a cum zice un figurant. Dupa ce asista. Iuliana (Flavia Buret). ecranizarile cu fi1mele de inspiratie istorica. ma. 97 de ani de viata ~i care avea sa atinga anul 2000. compozitorul Theodor Grigoriu. un amorez impleticit. ecranizarea romanu1ui cu titlu omonim de Mihail Sadoveanu (scenarizat de Alexandru Struteanu ~i Constantin Mitru. Printre interpreti mai erau Niki Atanasiu..impreuna. printre interpreti numarandu-se George 197 . fi1mat de George Cornea. cum s-a petrecut lucruri1e cu Neamul Soimare:jtilor.primul mare rol allui Ilarion Ciobanu. aceste doua direqii tematice ~ide gen confundandu-se uneori. in continuare. materializand in imagini starea de letargie ~i de plictis a locurilor unde . realist ~iromantic. ").. "colorate" cu tensiunile luptei de clasa ~i cu aventurile reformei agrare. Intors de pe front. dar evenimentele evocate vorbesc de la sine despre spiritul unui timp. La fel de bine plasata aiureala lui Mihai Fotino in rolul unui Figaro americanizat pentru ca. se autoinstaleaza primar. dar adevarat: pentru regizorul care avea sa-~i sarbatoreasca. facandu-~i vant cu evantaiul. De necrezut. Nucu Paunescu. Operatorii Alexandru Ro~ianu ~iAurel Samson. Tentatia literaturii s-a exercitat ~i in filmografia lui Mircea Dragan. se illdragoste~te de fiica acestuia. ajutat de prietenul sau Petre (Sandu Sticlaru). sticlindu-~i cerceii lungi ~ibustul de alabastru. intr-o zi de targ. Din echipa de filmare faceau parte operatorul Ion Cosma (a carui camera de luat vederi semi~ca lene~ de-a lungul cheiului pustiu. pentru o vreme. surasul ferche~ allui Ion Dichiseanu se afla aici cum nu se poate mai la locullui. din echipa de realizatori mai facand parte scenograful Constantin Simionescu ~i compozitorul Theodor Grigoriu). adio!" (spune e1la izgonirea jandarmului Gociman). in special aceea dinspre final (. Toma Dimitriu. regizorul prezenta ill premiera Setea. In filmografia regizoru1ui Mircea Dragan au alternat. scenograful Liviu Popa sunt cap-vadintre artizanii unui film. compozitorul Radu ~erban.roluri ale unei cariere stdilucite. la 0 demonstratie soldata cu destituirea pretorului fascist ~i dupa ce afla ca taranii vor sa imparta pamanturile baronu1ui Papp de Zerind (Jules Cazaban). care se desparte de trecut razand: "Adio. Nicolae Praida. un film cu valente realiste a carui aqiune se petrece in "primavara fierbinte" a anului 1945. comedia Titanic Vals. fi1mul din 1961 a fost penultimul sau lungmetraj: a urmat 0 alta ecranizare. in august 1999. . eu deocamdata mi-s membru de partid numai cu sufletul. un film in doua serii prezentat pe ecrane in aprilie 1965. Fory Etterle.. Tolanita intre perne. in 1964. unde. un Tristan puhav gesticuland sWngacicu mainile ca doua lopeti. scenograful Giulio Tincu. in care mai joaca Alexandru Virgil Platon. ba mai mult. Emanoil Petrut. actrita mocne~te 0 patima inveninata ~i exala un parfum greu. taranul nevoia~ Mitru Mot (Ilarion Ciobanu) nu mai vrea sa fie sluga taranului instarit Gavrila Ursu (George Calboreanu). hazliu este ~i "sti1u1"prietenului sau Petre. Ideologia filmului continua sa fie discutabila (ba chiar reprobabi1a uneori). «America tara giugiuc estern»".'m.~titi. 11cunoa~te pe "delegatul de la centru" Ardeleanu (Colea Rautu) ~i. Eliza Petrachescu.pana la proba contrarie . foarte lung ~ir de ani fara filme . In mai 1961. ~iapoi un lung.. Porto Franco. ecranizarea romanului cu titlu omonim de Titus Popovici."nu se intampla nimic"). Constantin Tapardea. deopotriva. Mitru Mot se intoarce in satul si. Asortat la mustacioara ~ila epoleti.

in deceniul urmator. George Milrutza. la Strt1inlll. Angela Chiuaru). Felix :ji Otilia. valorificand viziunile cuprinse in operele ecranizate. Ramanand in perimetrul deceniului al ~aptelea. ramas la aspectele decorative ale romanului de inspiratie. abia implinise 22 de ani -. filmullui Mircea Mure~an preia ~itonul sobru 198 . i~i pastreaza ~i pe ecran caracterul de fresca a lumii rurale romane~ti din primul deceniu al veacului XX. in care rolul titular era interpretat de Radu Beligan (in distributie cu Ion Finte~teanu. boierul Miron Iuga. sadoveniene. un film tineresc. ~tefan Iordache ~i~erban Cantacuzino. Referindu-se la tentativele cinematografului de a conserva "viziunea" operelor ecranizate.de la un roman de Titus Popovici.ca ~i Mircea Dragan. ~icomedia Celebrlll 702. printre peliculele cu "rol important" in dezvoltarea filmului romanesc. Ernest Maftei. de~i avea cateva roluri cinematografice la activ. la ora prefacerilor social-politice din vara ~i toamna anului 1944. Printre colaboratorii regizorului. Amza Pellea. Critica s-a dovedit reticenta fata de filmullui Mircea Dragan. Regizorul va aborda in continuare romane istorice. Dem Rildulescu. au fost operatorii Octavian Basti ~iViorel Todan.taranul cu nume simbolic. Printre autorii de ecranizari din primii ani ai deceniului al ~aptelea s-a numarat ~i Mihai Iacob care. la scurta vreme dupa premiera bucure~teana (martie 1966). iata. in octombrie 1962. scenariul acestei comedii lirice era semnat de Marica Beligan. Strt1inlll. Practic. colegul sau de debut . pornind . alaturi de Irina Petrescu ~i Toma Caragiu. alaturi de Irina Petrescu . Filmul era distins la Cannes cu premiul "Opera Prima". La Moara ell noroe. nu fac decat sa multiplice pe pelicula defectele acestora. Constantin Rautchi. extragand. Dumitru Carabat facea urmatoarea distinqie: "Lasand la 0 parte produqiile care. dintr-o ampla materie narativa. in filmografia sa figureaza. cateva filoane epice ~i cateva personaje. Rt1seoala. Fory Ettede. inspirata din piesa omonima a dramaturgului Alexandru Mirodan. George Calboreanu. amintim de rolul important jucat in dezvoltarea cinematografiei noastre de acele filme care. considerandu-l pe regizor "ispitit de filmul de aventura in costumatie exotica". arenda~ul Platamonu. Ana-Maria Nicolau. Mihai Iacob nu era la prima ecranizare. in octombrie 1964. tinerii interpreti desenand trei personaje adolescentine dintr-un ora~ transilvan. echivaland lucrari literare lipsite de calitati artistice. De la roman. Malineanu. ~tefan Ciobotara~u. tot cu Radu Beligan in rolul titular. aduse in prim-planul tramei cinematografice: Petre Petre . Amza Pelle a era Adam Adam!).care. scenarizat de Petre Salcudeanu. compozitorul Mircea Istrate. Ioana Dragan. scenografii Marcel Bogos ~i Guta ~tirbu. realiza. "materie prima" literara pentru alte doua filme inspirate din vremea domniei lui ~tefan eel Mare: Fratii Jderi ~i Vashti ]475. George Marutza. ~tefan Ciobotara~u. la ora absolvirii Institutului de actorie. Toma Dimitriu. extragandu-~i. Mihai Vasile Boghita (Tudor ~oimaru). Reeonstituirea. departe de "fiorul prozei sadoveniene". Nllnta de piatr(1)". Sanda Toma. Mai apareau in distributie cativa dintre cei mai activi actori din filmele timpului. Jules Cazaban.Calboreanu . Nicolae Gardescu. ~tefan Ciobotara~u.la ora "apusului de soare" -. Romanullui Liviu Rebreanu. emblema a unei intregi clase sociale (in Setea. frumoasa Nadina. Tot dupa 0 piesa de Alexandru Mirodan era realizat ~ifilmullui Gheorghe Vitanidis $eful seetorllllli suflete (septembrie 1967). in care debutau. printre colaboratorii regizorului numarandu-se operatorul Nicolae Girardi ~i compozitorul H. Mircea ~eptilici. Dina Cocea. Fory Etterle. filmul regizorului Mircea Mure~an Rt1seoala este nominalizat. descopera un mod cinematografic de a vedea lumea prin relevarea criteriilor particulare de omogenitate axiologica a operei filmice (0 noaptefllrtllnoast1. Ion Besoiu. Colea Rautu (Temir Bei).

Ion Besoiu. ca 0 floare in noroi) . intersectat doar cateodata de secvente lirice sau de momente meditative. un operator lansat in scurtmetraje de Ion Barna ~i Manole Marcus. la reu~ita carora au contribuit in mare masura compozitorul Tiberiu Olah. secventa finala a filmului. la desfa~urare ~i infrangere (taranii rasculati ~i soldatii inarmati sunt fata in fata la ceasul fatidic al deznodamantului). ~i orgoliul creatorului. in interpretarea actritei italiene Margareta Lozano (cu vocea Eugeniei Bosanceanu).. Constantin Codrescu. In privirile eroinei 199 . in lungmetraje de Francisc Munteanu ~i Horea Popescu).pamantul . Val Sandulescu. Ilarion Ciobanu (identificandu-se cu Petre Petre. scenograful Marcel Bogos ~i auto area costumelor. cu spatele intors catre ea. Petre strange tarana in pumn cu 0 mi~care tandra. Prin calitati. A~ adauga. de la pregatirea ei. tinand mai ales de profesionalitate. in "Diorame cinematografice" -. are in anumite momente prestanta de eroina antica. pe de alta. Ernest Maftei. Printre interpretii din Rascoala.11vi sase pe Nechifor calare. Adriana Bogdan (frumoasa. criticul loan Lazar face a urmatoarele constatari: "Obsesia fundamental a a eroilor cartii .. 0 incertitudine explicabila pana la un punct. tredind spre asfintit 0 revarsare de ape". Baltagul are insa unele carente de fond. Filmul este gandit in crescendo. un film care incerca sa fie. cum s-a subliniat in alte cronici de la premiera. de acuratetea ~i semnificatia imaginii ~i. chiar daca filmul are rezonante de mit ~i legenda (cum ar fi ~i secventa de fantasme a eroinei care . s-o induio~eze. altfel). cu glas de bas profund). Rascoala a evidentiat cateva secvente antologice. in acceptia aristotelica a cuvantului". Nicolae Secareanu (un Miron Iuga original. Peste cativa ani. neverosimila. Eroina. dezghetul ~i hora. venind la Bucure~ti. in parte. este un personaj menit sa staruie in memorie.i~i gase~te in opera filmica variate ipostaze: la nivelul obiectual. in primul rand.al povestirii. . enumerand etape distincte ale rascoalei tarane~ti din 1907. Emil Botta. pe de 0 parte. de dramaturgie cinematografica ~i de intelegere a structurii filozofice a romanului. Baltagul. preluand funqia de narator pentru care fluxul evenimential are totu~i sensul tragic. cu Nadina. un leit-motiv al filmului). deopotriva. In analiza sa din "Aria naratiunii in filmul romanesc". pe de alta parte. unele atitudini teatrale in jocul actorilor. Ii lipsqte 0 aprofundata viziune mitologica: Baltagul cinematografic lasa doar uneori sa se intrevada ca opera de inspiratie descinde din "Miorita". Altfel spus. Gheorghe Trestian. ~i totu~i. Colea Rautu.departe de a fi insa prin aceasta un personaj de tragedie. alergand goala pe campul proaspat arat ~i pierzandu-se in zare. Sandu Sticlaru. la aceste trimiteri. Pamantuli~i revendica. ~tefan Mihai1escu-Braila. tentatia spre ilustrativism ~i spre "spectaculos in sine" n-au trecut neobservate. de interpretare. a~a cum s-a identificat cu Mitru Mot. dat fiind prestigiul operei literare. atat expresie fidela a cartii cat ~i viziune personala a regizorului. Mircea Mure~an prezenta in premiera 0 noua ecranizare importanta. in vreme ce batranul boier Miron Iuga nu vrea sa evite momentul dramatic culminant . printre care doua metaforice. 0 transpunere a romanului cu acela~i titlu de Mihail Sadoveanu (premiera: octombrie 1969). dupa cum au subliniat mai multi comentatori. "Film cu multe calitati . printre calitatile filmului. Critica a mentionat. funqia semantica de corolar: despre pamant discuta toate personajele de la boieri la vaduve ~i nebuni. Nelly Merola. Matei Alexandru. modulin care astfel de secvente metaforice transleaza pe ecran structura intim-poematica a romanului. aparatul descopera pe camp silueta nocturna cadaverica a boierului Iuga. taranii din Amara ii aduc Nadinei 0 traista de pamant. fugariili. narativ. Grigore Iuga rezuma situatia. ideatice ~i plastice (autorul imaginii fiind Nicu Stan. stilistic.considera ~tefan Oprea. mai exact a subtilitatilor lui filozofice ~i tipologice".

Sandu Sticlaru. trait cu atatea emotii ~i spaime. 0 schita plina de savoare. in acei ani. 0 asemenea perfornlanta nu era un lucru tocmai u~or.) regizor de notorietate.. ~TAFETA COMEDIEI CINErvIATOGRAFICE Un rezigor tanar . a increderii in adevar. in 1958. a patruns ~ia ramas in film figura lui Tudor Arghezi".scris cu prilejul centenarului Arghezi -. Ca 0 concluzie . m-am aplecat cu atenfie asupra unui selectiv volum arghezian.. Maurice Le Roux. surprins de febra pregiltirii examenului de absplvire ~idorind cu tot dinadinsul sa ma produc in ale camediei. pentru ca ele definesc conditia poetului Tudor Arghezi in obsedantul deceniu. peste ani. Fostul calugar era anatemizat ~i din poezia romaneasdi! .la Marti~or vindea cire~e la trecatori! In ultimul an de studii.partiala . sa se lase ecranizat. Doi vecini.. dar a~a erau vremurile. debutul meu. Geo Saizescu rememora imprejurarile care au dus la realizarea acestui film: "Incepandu-mi studentia cinematografica prin . pentru ca regizorul i~i enunta cu limpezime intentiile 200 . dar cu totul altceva dedt Caragiale (deja incercat de nenumarate ori pe ecran). apartine unui compozitor francez. 53. evocand "intalnirile cu Poetul"."acaparand" aproape 0 treime din produqia filmelor de fiqiune. In primul rand. care troneaza dincolo de nelini~tile ei tragice. prin Doi vecini. Constantin Anatol. aparuta dupa ani de aproape totala absenta editoriala. relatii consolidate in deceniile urmatoare: fenomenul ecranizarilor a capatat amploare in deceniul al ~aptelea. Este 0 realitate care vorbe~te de la sine..prelua. Operatorul Nicu Stan a valorificat pe ecran frumusetea plaiurilor moldovene dinspre Tara Dornelor. astazi (in 1980. fapt mai putin pozitiv. "Lini~tea" aceasta se traduce. Tudor Arghezi.n. cu oarecari functii pe atunci. mai grav.de 25-26 de ani . Intrcun articol din revista "Cinema" .care realiza o performanta rezonanta .se poate citi 0 profunda lini~te interioara. insa. Regizorul i~i va savura. sa Ie propuna in vreun spectacol! Sunt sigur ca nici el nu credea ce zicea. Era Geo Saizescu (cu antecedente cornice ~i-n filmele "de ~coaHi"). A realiza. din moment ce povestea Baltagului este povestea Vitoriei Lipan. lar noi continuam sa ne-mbulzim cu intrebarile la fiica-sa. Nunuta Hodo~.. Apoi. in timp ce muzica. discutam despre Arghezi pe la colturi ~i-l citeam pe furi~: un coleg mai mare. ilustrativa. cateodata. ~tafeta comediei cinematografice.. nu demult aparut pe piata. spre a afla vqti despre starea Poetului. Din doua motive am reprodus aceste amintiri. Folco Lulli (Bogza). aceea de a-I cOrlvinge pe "mqterul cuvintelor potrivite". n.ramasa unicl1 in istoria cinematografiei nationale -.referitoare la relatiile filmului cu literatura. scrisa prin deceniul al treilea de catre Maestrul incontestabil al pamfletului romanesc".ca sa traiasdl . printr-o participare deta~ata la aqiune. colega noastra Mitzura. Pagini din trentt: prima tiparitura masiva din scrierile poetului. Am descoperit ceea ce cautam. » lui Arghezi ca lectura sau. Gheorghe Misai. Mai joaca in film un mare actor italian. infrico~a cu fel de fel de pedepse posibile pe cei care ar indrazni sa se apropie cumva de «Cuvintele . Sidonia Manolache. iar ea era destul de econoama in a relata despre necazurile pamante~ti ~i suferintele celui care . Livia Baba (cu observatia ca "laicizarea" Sfintei Ana ramane discutabila). isprava tinereasca: "Nu-mi ascund mandria ca.

dar ~i cu misiunea de a aduce o Salvare pentru cucoanele cuprinse de amoc. consateni. traditionalul happy-end nu este decat un final provizoriu. impacarea este de scurta durata. Theodorescu-Falciu ~i a dornnului locotenent LG. mai ales dupa ce afla ca sunt. intriga comica dobandind substanta iar regizorul anuntand temperament de comedian. mahalagesc la randu-i. Ideea cinematografica seducator hazlie a filmului este aceea a "cuplurilor simetrice". doar slugile raman pe strada. Preluand din schita doar cateva din elementele "razboiului rece" in care sunt angrenap vecinii. Petrescu exista un vechi conflict care incepuse chiar in ziua mutarii lor in aceea~i curte. care-~i imping permanent sotii la macel. printre care ~i antagonismul .R. cu larga deschidere spre spectatori. protocronic! 201 . pregatite de alte lupte. Tanase sau Stroe ~i Vasilache. valentele unei comedii lirice. filmul este structurat in crescendo. nu cu mult timp in urma. Marinica ~i Bebe (copiii celor doua familii). ba chiar i~i potenteaza. altul decat al celor din jur. familiile se retrag in "tran~eele" apartamentelor lor.in perimetrul comic ~i dorinta de a ataca teritorii noi. In Doi vecini .incurabil dintre civili ~i militari. doua categorii umane .scenariul debuteaza cu urmatoarea fraza: "lntre familia dornnului avocat M. . scanteia conflictuluiizbucne~tedin nou. se intoarce in satul natal hotarat sa-~i urmeze un drum "allui"."CU tot dinadisul" . al confruntarii dintre cei doi vecini. Pregatita ca 0 lupta pe viata ~ipe moarte. este alimentata ~i de rivalitatea celor doua vecine din high-l~fe-ul periferiei bucure~tene.pendentei". dictata de "deosebiri profesionale" .Nineta Gusti). cei doi vecini "quand" intr-un dialog amiabil-. In deceniul urmator. tandre.de la artizanii hazului interbelic. un capital pe care vrea sa-l valorifice altfel decMceilalti. cu traditionalele conflicte ale epocii. pe post de "cor antic". Rivalitatea vecinilor. 0 pelicula in care regizorul se intiilnea cu D.pe atunci . Motivul: deosebirea profesionala" -. Prima dintre ele a fost Un suras In pUna vara (film prezentat in premiera la 16 martie 1964 la cinematograful "Republica"). din te miri ce. pisoiul ~icate1ul. politicos ~iprietenesc. pare sa spuna regizorul. de la cel mai reputat regizor caragialian.ale carei rezultate sunt a~teptate cu sufletulla gura in "anticamera" turnirului . Conflictul are repercusiuni la toate aceste "nivele". intr-o filmografie dedicata exclusiv comediei).cu intentia de a-~i inaugura un drum allui (ceea ce avea sa ~i faca. sa-l investeasca . Filmul revine de unde a plecat: la mahalaua anului '28.. S-a intors cu 0 bruma de bani din "lumea mare". Personajul central. anul 1928. Fanita. Geo Saizescu avea sa realizeze patru comedii de lung metraj. slugile Marita ~i Dumitru (Mitzura Arghezi ~i Aurel Cioranu).pe atunci incompatibile (cum au incercat s-o spuna ~ialti scriitori ai timpului. prin Partea fa de vina de Mircea Mure~an). astfel anuntat incat sa provo ace scantei. dintre cele doua familii.. distincte ~icomplementare: avocatul ~ilocotenentul (alias Grigore Vasiliu-Birlic ~i Ion Lucian). Popescu. catre punctul culminant. inscrierea . Un suras In pUna vara i~i pastreaza.era un . infruntarea celor doi rivali . rafuiala vecinilor fiind reflectata pe cinci "paliere". Revazut peste ani. regizorul ~i-apropus un "insectar" de mentalitati ~imoravuri specifice perioadei in care este plasata acpunea.. perfect pentru conflictul. nu lipsit de surprize.devine un savuros "pupat Piata Endt'. un fundal cenu~iu-pitoresc. de la Anton Bacalba~a la Gheorghe Braescu).creatoare. Geo Saizescu prelua ~tafeta comediei cinematografice de la inainta~i .colaborand cu Arghezi prin intermediul schitei omonime -. cu "catel ~ipurcel" (pisoi) cu tot. doarnna avocat-doamna locotenent (Carmen Stanescu . Jean Georgescu . Neastamparul tanarului regizor merge mai departe insa. Practic.. mai putin "batute".. pentru 0 colaborare statornica ~ibine-cuvantata ~icare impunea talentul exploziv allui Sebastian Papaiani (intrat in cinema.

surprindea plastic universul subteran al unui personaj ca Fanita: "E in acest suras una din ce1e mai apasate peceti ale scrisului lui D. intr-un articol din "Cinema" (decembrie 1973). Radu Cosa~u... acea mandrie rasucita in bizarerii ~isarcasme puerile care te silesc sa uiti jocul ~i sa vezi nenorocul.. un extravagant manios. Nu insist asupra atacurilor din epoca (Savel Stiopul. Popescu ~i ce citim sub pana lui Savel Stiopul? Ca eroul e alienatmintal.. gata sa vuiasca. sub cornicul filmelor lui D. care comenteaza astfel "incidentul" din epoca: "Se joaca saptamani la rand cu casa inchisa (.pentru un ochi atent care lasa la 0 parte pitorescul. ) e cea mai elocventa dovada a marii care sta ascunsa. La corul criticilor.in comert. ca indigneaza spectatorul. Popescu.R. Adica noi toti. a~a cum creatorul sau a descoperit. Popescu) se afla ~iun "sambure tragic". ) Fanita. ca are impulsuri dezordonate..exista in acest suras un gest de nesupunere tonica. fie ~ioptirnista?) . "malentendu"-ullui Fanita nu capata nici un caracter tragic (in care film romanesc drama taranului individual a devenit tragedie. ~in-a mai fost nevoie de nici un juriu de onoare. reala.. mai ales pentru ca. insa. cu care.. rniile de oameni care ne-am amuzat de hazul sanatos al textului. ). magaru~ii ~i cama~utele prea albe ale fetelor semanatoriste din sat . in filmul tandemului Geo Saizescu-D. Exista . in timp. Farmecul povestirii este consolidat ~i de "romanul de iubire" al eroului. D. timpul a aqionat "pozitiv": in cazul de fata. scriitorul Eugen Barbu. Fanita e un extravagant in lumea satului sau (tratata foarte. dar pe care nici aici <<jocul» n-o poate ~terge. romburile coloanei lui Brancu~i puse pe spatarele scaunelor. zice ~i dansul toate cele. Desigur. din revista "Cinema" (septembrie 1964).R. tratat cu discretie in film.). in pofida asigurarilor cornice ale regizorului .poseda 0 drama mare. sirene1elui Ulisse ar fi ni~te biete scrumbii ~i morile de vant ale lui Don Quijote. regizorul "fara capodopere" ii va raspunde scriitorului printr-un . foarte idilic . hazliu. filmullui Geo Saizescu ~i D. ). fire~te. autorii ~i-au revizuit ei in~i~iopiniile.. (. generalizand. un raspuns al unui pamfletar pur-sange. ) Un suras In pUna vara.-ul nu s-ajucat. sub nostimadele sale. candva.. Fanita trece printr-o serie de intamplari mai mult sau mai putin cornice (nu tocmai placute cateodata). premiu la Cannes. La prerniera." Pe cat de "normale" sunt atacurile din epodi indreptate impotriva filmului.R. Fanita acesta (. se adauga glasullui Mircea Murqan care vede in conventia vanzarii gogo~ilor de catre Fanita delictul de a face comert particular! Dar dupa asemenea judecap de valoare. Parca prea rniroase a invidie profesionala ~i un juriu de onoare ar trebui sa mai mustre din cand in dnd asemenea tafne fals-estetice!" Cum spuneam. cu adevarat ni~te institutii de macinat pleava! Pe acest regizor care intre altele nu-l ~tim sa fi semnat vreo capodopera il supara totul: surasul fetei. in 1966..dar el marturise~te acea vigoare dureroasa. A~repne. de refuz al pustiului ~i al plictisului. mai multe cronici au suspectat filmul de "propaganda capitalista". dincolo de tot ceea ce e nostim. surazator sau liric in personajullui Fanita (~i. prin situatii ~i rezolvari ata~ante. 0 gestica a exacerbarii individuale care nu poate fi suspectata de reaqionarism (. ba 202 . insa.R. «man sub nisipuri». pentru ca regizorii s-au impacat intre ei. pe atat de stranii (sau a-normale) sunt reaqiile unor comentatori contemporani.R. aceea a crizei individualismului. Mircea Mure~an etc. ~i-au nuantat ~i cizelat opiniile. dar spiritul sau intreprinzator ramane elementul catalizator al intrigii (dincolo de naivitatea unor negustorii ale sale ~ide reaqiile "tipice" ale colectivitatii). de inventia regizorului ~i de interpretarea lui Papaiani suntem ni~te arierati care nu intelegem nirnic din aceste situatii neverosimile.. costumele pa~uniste. detractorilor filmului lui Saizescu. in F.. Propunandu-~i sa traiasca din negot ~i nesocotind "binefacerile" traiului in colectiv.

era gata-gata sa fie pus la index pentru ca. dragostea ideala. alaturi de George Constantin. e aceea cu fuga dupa "doi iepuri" (dqi romanii mai au ~iyorba cu "intre doua . ~i de azi. nu te ploua"). Acela~i film care. peste trei decenii. ~tiu cat s-au chinuit D. din unda unui rau.. George Constantin. atat de catre spectatori cat ~i de critica. Gheorghe Popovici-Poenaru (ca "nume noi" in filmele lui Geo Saizescu). dupa treizeci de ani de la prerniera. a rulat in Franta ~i Spania. Papa (nume1e ciudat al personajului poate veni foarte bine de la Papa-Lapte. Durnitru Furdui. am citit "demascarile" respective. consacra un actor de farmec (pe Sebastian Papaiani) ~irecomanda un regizor cu sigure aptitudini cornice. buna dispozitie. la televizor (cum a fost confratele Cristian Teodorescu in comentariul arnintit). Puiu Calinescu. Filmul.a fost un intermezzo muzical mai putin inspirat. ba mai mult. in ciuda detractorilor.R. Popescu ~i Geo Saizescu sa demonteze "argumentele" ba1canice ale rauvoitorilor!). acum. tocmai de aceea filmul . Florina Luican.. rolul fiind scris evident pentru inzestratul actor): 0 iubire blonda. Coca Andronescu.cu Marga Barbu. Cronicarii de ieri raspundeau. Silvia Fulda. Pomit pe drumul comediei cinematografice. pe rand.in care apareau lurie Darie. este ~ipentru a masura "greutatea specifica" a unor aberatii. fatetele. a fost prezent in sectiunea "Jeunes Rencontres" de la Cannes. iar in epoca a fost bine prirnit. elogia "rnica proprietate" ~ii~i alegea drept erou un exponent al "metodelor caplitaliste" (am trait epoca. Pentru tanarul earn tirnid ~i earn singuratic . apareau (concurandu-se in frumusete) Ana Szeles ~iMariella Petrescu . Durnitru Rucareanu . un soi de dirninutiv de la Papaiani. ~i daca ne arnintim de el. iar colaborarea sa cu scriitorul DR Popescu a reintrat pe teritorii prie1nice. apare impartita in doua. Mitzura Arghezi a oscilat intre comedie ~i drama. Morala nu-i greu de prevazut. practic. Dar incidentul din epoca ramane. ~i nedumeririlor eelor care au receptat trunchiat ~i rauvoitor filmul.Filmul propune doua episoade de iubire din viata unui tanar ~ofer de carnion cu nume "predestinat". Draga Olteanu. Sebastian Papaiani. dar poate fi.care face.i~i pastreaza peste ani prospetimea. Dem Radulescu. preluand ~tafeta comediei cinematografice. indirect.s-au impacat chiar cu scriitorii. De altfel. Dem Radulescu. Abia cu Baht! de sambato seara (1967). regizorul ~i-a regasit tonusul. la fel de bine. iscata la fel de spectaculos. aflata pe 0 ~osea. ei bine. Ilinca Tomoroveanu. alaturi de Sebastian Papaiani.in care. Dinu Sararu in "Gazeta literara" sau Gheorghe Tomozei in "Scanteia" . Fara a se repeta. translatia dintre Fanita ~iPacala -. i-a cercetat.ironica.. la vremea prernierei. la ronda bunei dispozitii contribuind. in plina efervescenta a "socialismului multilateral dezvoltat". se simte. umorul. dupa ce filmul i~iincepuse cariera prodigioasa pe ecrane (trecuse vremea detractorilor de ieri!). Demersullirico-ironic i-a fost.. Matei Alexandru. Popescu). Dem Radulescu. mult visata dragoste. ~i respins ca 0 expresie a epocii totalitare.au subliniat merite1eacestei comedii tonice cu caracter meditativ care descoperea un scenarist cu vocatie (pe D. aproape de suflet.intr-un comentariu din "Romania literara" . Florentina Mosora. filmul urmator .~i indeosebi acelea semnate de Lucian Raicu in "Cinema" . Melania Carje. printre altii. Balul de samba to seara ar putea fi definit ca 0 comedie lirico. apartine folc1orului universal.. in Tunisia.R. regizorul Geo Saizescu. precum Venus din spuma marii. Florina Luican. de ieri . Nineta Gusti. regizorul Geo Saizescu a avut ~icativa pa~i ezitanti: Dragoste la zero grade . ~i-a pastrat "surasul" tonic. La portile pomantului. ~i 0 iubire bruna. a avut ~i 0 cariera intemationala. Rodica Mandache. in "triada" arnintiili. insa. ivita spectaculos sub infati~area unei fete cu lurninozitati transparente. in 203 . cronicile . in filmografia regizorului. acela~i film a fost tratat cu ace1ea~imetode .

aerul sau plaeut ~i gustul pentru eomedie (. Constantin Ramadan ~i .... Gheorghe Tureu pro. Puiu Calinescu. Un taran.!lie fn luna de miere al doilea (printre partenerii eroului titular fiind Dem. Vasilica Tastaman.respectiv . Este mai mult (~ialtceva) decat 0 "mica intamplare" cu 0 ma~ina de taiat lemne. Pana aici nimie deosebit. 0 intamplare cu haz. eonferindu-i 0 seanteie de viata. lucau in film Marcel Anghelescu. Tudorel Popa. magistrala interpret are a lui Sebastian Papaiani. Au existat. partituri "pe masura". retin opinia Christianei Saldueei din "Espoir". de cativa ani.. dintr-o rabla cumparata pe doua rate. plina de prospetime ~i delicatete a marc at a doua seara a saptamanii einematografului romanese in Franta (. o ingenioasa ma~ina de taiat lemne.punea un seurtmetraj . in rolul titular fiind Marcel Anghelescu. me~ter la toate. scria in "Lettres Franyaises" (8-14 ianuarie 1969): "Din Romania. unul dintre eei mai buni aetori romani contemporani". Margit Koszegi. Andrei Calara~u avea sa revina in 1958 eu comedia muzicala Allo? .vesel. Peste trei ani.Liliana Tomescu. "Drama" acestei comedii cu patima izbucne~te din momentul in care personajul este trecut cu acte in regula in randul proprietarilor de ma~ini ~i ca atare risca sa pateasca multe rele. Ilica Tomoroveanu. dar ~icu neeaz. in care protagonistul. totodata. Lazar Vrabie. Durnitru Chesa. Numai ca.. Gheorghe Turcu va reveni pe platouri cu comedia Castelanii (ie~ita pe ecrane in septembrie 1967). Nicolae Brancomir. i~i confeetiona. Radu Beligan. Dintre eeouri. Aurelia Sorescu. primul pe un ton grav. «mieul Tati» a devenit mare". Aceasta explica ~i faptul ca presa a vazut in el un «mie Tati». este 0 intamplare despre un timp anume. ~ialte tentative einematografice pe teritoriile comediei.. din motive lesne de inteles. dupa prezentarea filmului in Franta: "Regizorul roman Geo Saizeseu poveste~te ca s-a naseut intr-o regiune care este pandantul regiunii marseilleze in Romania. ). Este 0 formulare care 11amuza pe regizor ~i de care . regizorul Andrei Calara~u (cu 0 oarecare pondere in filmul de divertisment din anii '50) initia un "serial" cu un comic de succes al timpului. Mircea Cri~an. Marcel Martin. Nicolae Gardescu.ne-a marturisit . ). ~tefan Tapalaga. Marcel Anghelescu.Din programatul ciclu n-au ramas decat doua episoade: Si!lie face sport..0 fantezie liriea.Canada ~i Australia. intr-o comedie "uitata". dar nu lipsita de "vana" ~i de nerv satiric: 0 mica fntamplare (dupa 0 nuvela de SiitOAndras). al doilea in registrul eomediei. acestei origini meridionale. cu caciula lui roasa ~icu eojoeul lustruit. De notat. in perioada la care ne referim. In acela~i an. primul. ~i simpatic pe deasupra. realizata tot dupa un seenariu de Siito Andras (care ~i-a adaptat pentru ecran piesa "Nunta la castel"). desigur. excluderea din cooperativa agricola. printre care ~i.. a ramas ~i regretul ca un interpret de talia lui Mircea Cri~an nu ~i-a gasit. pe ecran. Trec mai repede. bat-o vina de Elena Negreanu (1954). dupa prezenta unor filme romane~ti la Cannes. Savu. Geo Saizeseu prive~te lumea eu tandrete ~iumor latent. impreuna cu ~tefan Ciobotara~u ~iRodica Daminescu au seos 0 clipa filmul rural din perimetrul operetei. caei are 0 stima deosebita pentru parintele spiritual al Domnului Hulot. El datoreaza. Maria Wasuvrina). ca tanarul cinema din Bucure~ti merita sa retina atentia noastra" . Cu Marincea e ceva. Ati gre~it numarul! (care a lansat cateva ~lagare ~iin care s-au 204 .eel putin in intentie .. peste comedii precum scurtmetrajul Gelozia. Colea Rautu.este foarte mandru. Traian Stanescu. Aeeea~i autoare caraeteriza astfel filmul dupa "saptamana filmului romanesc" desfa~urata in Franta (era primavara anului 1969): . regizorul i~i va relua interpretul. Sunt doua moduri de a privi lumea. Inca din anul1954. Diminetile unui baiat cuminte de Andrei Blaier ~i Balul de sambata seara de Geo Saizeseu marturisese. Vasile Tomazian.

Marioara Davidoglu. 0 pelicula care a rezistat prin timp .. profesorul refuza. Lampa ro~ie a ultimului vagon. Apoi biciul pocne~te. In 1968. Costache Antoniu.scrie Ion D. dupa eliberare. Toma Caragiu. delicatese (un scenariu de Mircea ~tefanescu dupa LL. Sandu Radulescu. etc.. Injugate la un car: "Trenul a plecat. In 1958 aparea In revista "Film" un scenariu . Ion Lucian) ~i. Cu ochii lor umezi mari.. Melania Carje.fara riscuri . pur ~i simplu. fericiti ~i nefericiti. Dem Radulescu. cetateanului". pentru ca. filmul-cuplet Doi baieti ca painea calda (cu cei mai In Yoga. domiciliat pe strada Andrei Mure~anu la numarul 32 ~i. Daca filmul . dupa ce pelicula a fost interzisa vreme de zece ani. Ion D.ar fi urmat linia scenariului ~i ar fi ie~it pe ecrane atunci. Zighi Munte ~iAurel Giurumia) ~idivertismentul estival Vacanta la mare (care a "dansat 0 vara" doar prin actori: Iurie Darie. Filmul care ar fi putut Insemna chiar un eveniment artistic In epoca (dar nu s-a Intamplat a~a) a fost. Stela Popescu.fara teama de cuvinte mari 0 spun .. Citim scenariul initial (~isocotim mai mult decat oportun un remake!): actiunea se petrece Intr-un "ora~ vechi. Corigenta domnului profesor. de~tepti ~ifanatici"(!). Ion Talianu.care i-a fost Incredintat lui Haralambie Boro~ . Piesa lui Mihail Sebastian "Ultima ora" a devenit.dispare In perspectiva. protesteaza. dar ~iIon Finte~teanu. doua bivolite simpatice. cu aIte doua lungmetraje. Sirbu . dintr-o asemenea tara. Ion Iancovescu. . bivolitele de la rampa urmaresc filozofic vagoane1e ce se pierd. Inca un succes marc ant al comediei satirice.Indeosebi datorita actorilor: pe langa Radu Beligan ~iIoana Zlotescu (In rolurile profesorului Alexandru Andronic ~i al Magdei Minu). Willy Ronea. ne'lndoios. dupa ce din scenariul initial n-a mai ramas aproape nimic: la premiera filmului Corigenta domnului profesor povestea originara era. Constantin Ramadan. Caragiaie).. dupa Directorul nostru de Jean Georgescu. pana la urma se resemneaza. Infioratori. In vremea aceea se dadea definitia stalpului de telegraf: stalpul 205 .. Povestea acestei "comedii cu cantec" este lunga. Jules Cazaban. absolut tot. unde-l a~teaptaIn gara . Principal argument ramane scenariul (comparat . filmul Afacerea Protar (scenariul apartinand Soranei Coroama). Haralambie Borq era mai convingator In scurtrnetrajul Politica ~i. cinematograful romanesc. sa se retraga la tara. foarte vechi chiar. de nerecunoscut. intitulat "Bivolitele" ~i apartinand unui scriitor de calibru. Sfar~it. In 1956. un profesor de istorie. 0 "farsa electoraIa" care nu ~i-a pierdut actualitatea. de peste un deceniu. In 1962. Nae Roman. A cochetat cu comedia ~i Haralambie Boro~. George Demetru). Ion Lucian ~i Jenica Constantinescu. care locuie~te pe strada Vasile Alecsandri la numarul 32. pe atunci. De aici. acqtia din urma convin~i ca "toata ~tiinta noastra sta In dosare" ~i visand 0 societate romaneasca ideala. Mihai Fotino. Iurie Dark. multi tineri." Nu s-a Intamplat ca filmul sa iasa atunci. iar statuI tot. Andrei Mure~anu. Intr-un asemenea ora~. dupa ce scriitorul a fost Intemnitat. absolut tot. drama: la Inceput.cu "Rinocerii" lui Eugen Ionescu ~icu "Procesul" kafkian). obligat sa plateasca impozit pentru doua bivolite pe care nu Ie are. este parasit de nevasta. Sl'rbu (a carui adevarata dimensiune avea sa fie descoperita postum ~iInca necesita revizuiri). ele se umesc ~iplead. Inregistra. Alexandru Repan. dat afara din ~coala. amuzandu-ne. Ileana Sandu. este confundat cu plutonierul pensionar Vasile Alexandru.pe ecrane: a ie~it In ianuarie 1968. Marius Pepino.ca muIte altele din acei ani . dar.. jucau Ion Finte~teanu. Rodica Tapalaga. Ca regizor de comedie.. statului. dintr-o tara sa-i zicem noua" (!).amuzat. ca-n c1asicele finaluri cinematografice . comedieni ai Clujului. interpretata cu verva ~i antren de Rodica Tapalaga. "societatea In care fiecare roman sa dea tot. intemat la ospiciu etc.evenimential. ~tefan Tapalaga. 0 tara "cu tineri ~iMtrani. Ana Sz6les.

Kity Gheorghiu-Mu~atescu. Marcel Anghelescu.vor semna D-ale carnavalului (cu Grigore Vasiliu-Birlic.Horia Caciulescu. hazlii. cu Radu Beligan. ani la rand. vioara Intai fiind. Puiu Calmescu. cu multe stridente) ~i. Giugaru.. anul urmator. aducand In discutie vulgaritatile. Toma Caragiu.datorate operatorilor Ovidiu Gologan ~i Iulius Drukmann au retinut atentia criticilor ~i faptul ca "nici unul dintre filmele romane~ti nu a mobilizat atatia a~i ai comediei la un loc" (idee cu care Imi ~i Incepeam cronica din "Contemporanul" . Florin Vasiliu -. ~i unde era amendata .In 1959 . bonom ~i hatru.ca voce din off . Marcel Anghelescu. Ion Talianu. schita Doua lozuri (cu cateva cadre de atmosfera din "Bucurqtiul de altactata". Carmen Stanescu. Vasile Tomazian plus . Ion Dichiseanu. AI. In 1962 . dupa 0 piesa a lui Alexandru Mirodan. de comedie (fara a se fixa pe respectivele teritorii) ~i alti regizori. filmul $eful sectorului suflete (1967).clare. A Incercat comedie ~i Gheorghe Vitanidis. Neamtu-Ottonel. Draga Olteanu. "Circumstantele atenuante" .de telegraf este un brad trecut prin cenzura. Au fost atra~i. Silvia Fulda. Costache Antoniu. cu Iurie Darie.19 ianuarie 1968). S-a Inregistrat pe pelicula ~i comedia goldoniana Badaranii. Marcel Anghelescu. supravietuirea: "pe mal Maria mulge vaca. Coca Andronescu. Grigore Vasiliu-Birlic. primitivismul gandirii cinematografice (~i nu numai cinematografice). In 1967. Aurel Cioranu. Ileana Iordache. Criticii . apoi Post-restant. Birlic excelase ~i In prima adaptare caragialiana a cuplului Gheorghe Naghi-Aurel Mihele~. Baietii nO:ftri In 1960. cu cateva secvente amuzante. Cei doi cinea~ti vor persevera In ecranizari dupa Caragiale: peste trei ani . iara~i cu 0 distributie de zile mari . Henri Colpi. doar cateva imagini frumoase ale Bra~ovului . Nicolae .erau ca ~i inexistente In epoca. urma sa-l faca Jean Georgescu. Rene Clair cu Serbarile galante. cu Steauafara nume.. glume fotbalistice.cu "Inraiti" Intr-ale comediei ca Iurie Darie.unde apareau Iurie Darie. Vasilica Tastaman. lata 0 singura "foaie" din lista actorilor prezenti pe generic: Jules Cazaban. dar cu o conceptie regizorala discutabila. Telegrame. pe un scenariu de Octavian Sava.. au scapat nepedepsite In multe dintre filmele deceniilor viitoare). superficialitatea unui creator de modele. Grigore Vasiliu-Birlic. cuminte ~i nazdravan. Alexandru Giugaru.au fost foarte aspri la premiera. Dupa ni~te variatiuni pe teme de actualitate. Ion Dichiseanu. Dem Ractulescu. initial. Ion Finte~teanu. Grigore Vasiliu-Birlic. Ion Anghel. Jules Cazaban. In treadt. altminteri fermecator ~i talentat -. Tudorel Popa. In filmul din 1956 Pe raspunderea mea .Radu Beligan. N. Toma Caragiu.printre care m-am numarat .~i. Ion Manu. In jurullui: Silvia Fulda. peste ani. Intr-un film alert. Alexandru Giugaru. Alexandru Giugaru . un film pe care. Biserica Sf. dar creatia lor caragialiana va ramane neconfirmata. Grigore Vasiliu-Birlic. din perspectiva timpului . Marcel Anghelescu. S-au aventurat pe teritoriile comediei ~i cinea~ti francezi. regizorul Paul Calinescu ataca pies a lui Tudor Mu~atescu "Titanic Vals".Grigore Vasiliu-Birlic. un Spirache Nequlescu de zile mari. Marcel Anghelescu. 0 pelicula care Incearca sa ne convinga sa suficienta ~i filistinismul sunt aspru pedepsite (de~i . In apa se vede invers". Carul cu bere ~i mahalaua chivutelor). cu mari 206 . ~tefan Ciobotara~u. Niki Atanasiu. Dinu Lucian. Jana Gorea. Costache Antoniu. pe un scenariu de Marica Beligan. spa~it ~i dominator. din spectacolul Nationalului bucure~tean realizat de Sica Alexandrescu.Biserica Neagra. Ion Lucian. Coca Andronescu. Irina Petrescu. Bernard Borderie cu $apte baieti~'i 0 :ftrengarita. Mihai Fotino. Ion Lucian. Vasilica Tastaman. 0 fraza din "decupajul" filmului ne-a facilitat. dupa piesa omonima a lui Mihail Sebastian. simplismul. desigur.. cu vedete ~i "microbi~ti". placid ~i insidios.

nu 0 data. in anumite condij:ii de timp ~i de loc. Nicolaide. Geo Barton. actori de efect precum Cella Dima. Vin cicli.s-a demonetizat.de perspectiva ale ciclului de filme istorice menite a aduce pe ecrane. de Mircea Mure~an.G. iara~i.R. Ion Dichiseanu. Deceniul care marca. Carmen Stanescu. coproducJ:iaromano-maghiara Frumoasele vacanfe de Makk Karoly. George Cornea ~i .acela~i scenarist. cinea~tii no~tri ~i-au exprimat convingerea ca marile filme romane~ti.actori in distribuJ:ie (Grigore Vasiliu-Birlic. Sanda Toma. S-a gre~it chiar punctul de pornire. Ion Lucian. pentru implinirea unui nobil crez de justiJ:ie ~i fericire". . Iar comedia Un surds In plina vara. Jean Georgescu (Pant(~ful cenu~aresei. D. In anul1968 a fost chiar 0 "comanda de la centru" ill ceea ce prive~te comedia cinematografica. Sanda Taranu..") ~iangrenand. cu gugu~tiuci ~i stalpi de telegraf. Alexandru Giugaru. 0 "epopee cinematografica naJ:ionala". momentele de aur ale istoriei neamului. ramane unul dintre cele mai spontane surasuri ale cinematografiei naJ:ionale.de trei ori . Filmul Tudor . Cella Dima. cu Joana Pavelescu. "Bubico". ~tafeta comediei cinematografice fusese preluata (chiar daca din zecile de filme amintite in acest capitol n-au ramas. De altfel .cu personaje dintr-un aluat comic robust."Amicii". decat cateva). primul mare . Ileana Iordache. Dorin Varga. spre finalul sau. "topind" in Mofturi 1900 (1965) cinci schiJ:ecaragialiene ("DiplomaJ:ie". in "epoca de aur". "epopeea naJ:ionala"a urmat destinul "Cantarii Romaniei" ~ial "Daciadei". practic. dar calitatea lor artistica ne scutqte de alte comentarii. Grigore Vasiliu-Birlic. 1969. cu Independenfa Romdniei. Astazi formula . Campania propagandistica din jurul epopeii cinematografice naJ:ionalea anulat ~ansele. cu FaniJ:a~i Liorica lui. Radu Zaharescu.dupa ce. neindoios. cu magaru~i simpatici ~i caruJ:ecu oglinzi. Horia ~erbanescu. cu umbrele de soare luate din titlul nuvelei ecranizate ~i . Silvia Dumitrescu-Timica. Radu Beligan). Iurie Darie. Popescu).0 lacuna". ISTORIA. Niki Atanasiu. H. ConstanJ:a Campeanu.P. au aparut la un semn filme ca Jmpu~'caturi pe portativ de Cezar Grigoriu. Alexandru Giugaru. De reJ:inuteste altceva. menite sa ilustreze una dintre ipostazele fundamentale ale spiritualitaJ:ii romanqti.daca ar fi s-o luam ca atare."epopeea cinematografica naJ:ionala". in jocul comic. afirma noi cinea~ti cu aptitudini comice: Gopo i~i incepea calatoria sa fantastica in filmul cu actori iar Geo Saizescu i~i consacra vocaJ:ia prin patru lungmetraje (pe genericul carora figureaza numele aceluia~i operator.ceea ce s-a numit ani la rand .poate ~i pentru ca scenaristul sau.pe deasupra .memoria vie a pamanturilor stramo~e~ti-. K. Vasile Tomazian. Petre ~tefanescu-Goanga). A revenit pe platouri Jean Georgescu.pe drept cuvant .~tii de Aurel Mihele~. regizorul Liviu Ciulei spunea lucrurilor pe nume: "Cred ca nu ma in~el daca afirm ca acest mare film romanesc va fi 0 opera nemijlocit ~iprofund legata de unul din momentele esenJ:ialeale luptei poporului nostru pentru libertate. "cantecul de lebada" al primului nostru mare regizor de comedie. Mihnea 207 . au fost prezentate pe ecrane ambele serii ale peliculei) inaugura . ar fi inceput. Marcel Anghelescu. "C. George Calboreanu.O FOSTA "EPOPEE NATIONALA" Filmullui Lucian Bratu Tudor (in noiembrie 1963. Marcel Anghelescu. vor fi acelea care vor izbuti sa infaJ:i~eze.R.tUm istoric romanesc. intr-o plenitudine de semnificaj:ii.

figurile individuale ocupa arareori un loc de prim-plan. Sabin Fagara~anu. "Era acum patruzeci ~i unu de ani . Toma Dimitriu. un personaj "de durata" al actorului). in momente de tihna familial a ~i in iure~ul luptelor. Ion Dichiseanu. In acela~i an 1963.intr-o distributie ampla . dintr-o tragedie greceasca.. in decembrie 1966. filmul Lupeni '29. de poveste. scenografii Filip Dumitriu ~i Nicolae Teodoru."aspira sa fie un film coral. cum spuneam. Toma Dimitriu. Mircea Dragan . miner cazut in luptele din 1929. ramas ca 0 "pagina de istorie". filmul aceluia~i regizor.a fost consigerat "capul de serie" al epopeii cinematografice nationale. Ilarion Ciobanu. Doua sunt tezele principale ale intrigii. iar nu tagma jefuitorilor" ~i "ne yom intoarce ca frunza ~i ca iarba primaverii". din anul1929. Lupeni '29 este. compozitorul Gheorghe Dumitrescu.. in traditia a ceea ce s-a numit documentarul narativ: masele apar aici ca personaj central. cu pronuntate determinari sociale. Alexandru Virgil Platon. Boris Ciornei. Costel Constantinescu. Cu toata aceasta naratiune la persoana intiii. Viorica Farka~. in acea epoca. Eugen Mandric. Ma luasem cu un miner.Nicolae Tic. efectiv. Petre. Sustinut de interpreti. Sebastian Papaiani. Paradoxal. eroul tinde sa devina exponential". teziste -. auto area costumelor Hortensia Georgescu ~i . Olga Tudorache. George Marutza. povestea Ioanei ~i a sotului ei. de asemenea. din amintirile careia se na~te insa~i povestea. filmul . 0 greva intrata. fadindu-se abstracfie de filmele istorice realizate cu diteva zeci de ani inainte. George Motoi. Din distributia ampla a filmului selectez cateva nume: Colea Rautu. rezista prin efectele plastice ale operatorului George Cornea: ~ase femei in negru.dupa cum observa ~i George Littera (in "Cinematograful romanesc contemporan 1949-1975") .au creat premisele unui "document" cinematografic: filmul este deschis de vaduva unui miner din Lupeni. Filmul de deschidere a epopeii nationale a fost considerat. principala infruntare fiind aceea dintre Ana Varga (Drag a Olteanu) ~i personajul Sergentului (Gheorghe Dinica). a fost continuat. in~iruite pe o culme de deal. Sandu Sticlaru. Filmul rezista ~i prin cateva personaje. mai ales prin consecintele ei tragice.Ioana Dragan. Stefan Ciobotara~u. Ana Go1cea. un film consacrat grevei minerilor de la Lupeni. de ritmurile imaginii (operator: Aurel Samson). ci cu "bataie" mai lunga: "patria este norodul. Willy Ronea. vin. scenaristul Mihnea Gheorghiu.dar minat de accente retorice. operatorul Costache Ciubotaru. facandu-se abstractie de cateva pelicule din imediata apropiere. Golgota (scris tot in colaborare cu Nicolae Tic ~i filmat de George Cornea): vaduvele minerilor grevi~ti impu~cati in 1929i~i revendica drepturile sociale. Fory Etterle..Gheorghiu conducea. Paginile strabatute de un viguros realism poetic ale filmului Tudor 208 . Tudor. in istorie. emblematice nu numai pentru starea de lucruri a vremii. declarative. pe genericul caruia s-au aflat regizorul Lucian Bratu. prezentate pe ecrane in luna februarie). Gheorghe Patru .avand funqii reduse (sau decorative) in conflict. Fory Etterle. parca. care m-a adus din satul meu prin locurile astea .Emanoil Petrut (Tudor din Vladimiri fiind unul dintre cele mai importante personaje din intreaga sa cariera actoriceasca). de pilda. in relatiile cu pandurii sai ~i cu boierii de vaza ai tarii.. Mircea Dragan semnase filmul Lupeni '29 (tot doua serii. Violeta Andrei. personajul titular este infati~at in ipostaze diverse. destinele cinematografiei nationale . Dinu Gherasim. Nunuta Hodo~. in primul rand. ceilalti interpreti . George Vraca (banul Brancoveanu. de fOrfa percutanta a conflictului . George Calboreanu. Sunt prezentate in film momente ale anului revolutionar 1821. George Marutza. Scenari~tii . " Ana Go1cea este Ioana din film (Lica Gheorghiu!). Lica Gheorghiu (distribuirea ei era "la moda"). Alexandru Giugaru. un asemenea film. de un "ecou" simbolic.

care invadasera . dintr-un motiv foarte simplu: filmul . Inainte de a deveni istorie. 209 . puse sub semnul experimentului). viteaz. inspirate din perioada formarii poporului roman. Astfel s-au nascut doua pelicule de amploare ale anilor '60. consacrat revolu!iei de la 1821. Geo Barton.- au devenit simbolice pentru momentul de revolta al pandurilor din 1821. Ca!iva dintre cinea~tii romani au pornit de la asemenea premise in tentativa transpunerii subiectelor istorice pe ecran. campania de cucerire a Daciei.Primavara obi~nuita. Nicolae Secareanu. Ea nu !ine. de tip Cleopatra sau in continuarea traditiei italiene.in film apar Emil Botta. atat Dacii cat ~i. Filmul Dacii a prilejuit debutul in lungmetraj al regizorului Sergiu Nicolaescu (un . Pierre Brice. asupra trecutului cu bine precizate finalita!i patriotice. iubitor de adevar ~i frumos. aceasta. filmul romanesc s-a aplecat. trebuie sa fie istorie. Practic.Marie-Jose Nat.un dac nascut la Roma. in nici un caz. scenaristul Titus Popovici ~i regizorul Sergiu Nicolaescu au evocat cum s-a scris in cronici de premiera -. rntruchipand profundele dimensiuni omenqti ale eroului sau: vitejia ~i iscusin!a luptatorului.. Prin filmullor. Vasile Cosma. Memoria trandafirului -. documentarului. Nu este de neglijat "funqia" dobandita de filmullui Lucian Bratu peste ani: intr-un documentar al televiziunii de prin anii '80.risca. Raspunderea cinematografului fa!a de istorie apare intr-o lumina de-a dreptul orbitoare. "un popor darz. care "luase ochii" criticii cu cateva eseuri documentare .oricat ar parea de ciudat vine in sprijinuI. Sahia". ci sa intre in conflict cu insa~i istoria filmului. in al carui destin se vor infrunta chemarea sangelui stramo~esc ~i onoarea de militar -. diploma!ia ~i talentul unui mare conducator de o~ti. Georges Marchal . "un popor de oameni simpli ~i drep!i" .cu doua tai~uri. un personaj ros de ambitia maririi.cu statutul sau de arta a imaginii .. radacinile poporului nostru in vatra milenara. 0 "arma" . Filmul (in fapt. un pop or mandru. filmul evoca razboaiele daco-romane. 0 for!a (nu-i a~a?) supranaturala.pia!a cinematografica mondiala. Alexandru Herescu ~i Sergiu Nicolaescu Insu~i. In rolullui Decebal din Dacii. exemplificand for!a cinematografului. ambele scrise de Titus Popovici: Dacii de Sergiu Nicolaescu (februarie 1967) ~i Columna de Mircea Dragan (noiembrie 1968). simplitatea maiestuoasa a taranului. de domeniul strictelor reconstituiri arheologice (aceasta ar fi raspunderea arheologiei fa!a de istorie). . inginer la Studioul "AI. neinfricat". filmul este istorie sau. careia ii va cadea victima. A fost un debut de anvergura. "daruit pana la jertfa de sine dragostei de !ara". pentru filmul romanesc. se precipita sub impulsurile lui Fuscus. care au apropiat "filmul istoric" de "fantezia istorica" ~i vice-versa. nemasurata sete de libertate. Alaturi de cativa actori francezi . Pe baza unei documentatii temeinice. demna de luat rn seama.. Chiar daca "hollywoodizarea istoriei" n-a fost intotdeauna ocolita. ulterior. mai exact spus. evidentiind cateva personaje istorice de prim-plan. filmele istorice ~i-au propus evocarea personal ita!ilor dominante din trecutul neamului. Condusa de generalul Severus . evocarea evenimentelor de atunci se face cu ajutorul unor secven!e din Tudor: fiqiunea . nesocotind marile sale dlspunderi artistice fa!a de istorie. a~a numitele "peplum". de a se identifica cu istoria. Este. incercand sa descifreze sensuri ~i rezonan!e actuale rn faptele rnainta~ilor. 0 "intrare in randullumii". Gyorgy Kovacs. Devenite programatice rntr-o anumita faza evolutiva a cinematografiei na!ionale. desfa~urata sub veghea imparatului Domi!ian.. nu 0 data. 0 racordare a productiei nationale la moda superproduc!iilor. 0 coproduqie romano-franceza) evoca ~ibataIiile timpului.in epoca . Mircea Albulescu.a artei a ~aptea. Amza Pelle a atinge momente de rara virtuozitate interpretativa. Columna au insemnat. nu numai sa denatureze istoria.

Florin Piersic.orbit de ura impotriva celor care i-au ingenunchiat poporul . Nicolae Paul Mihail ~i Mihai Opri~. despre "Un sfert de veac de film romanesc"): "In zonele limitrofe. altele cu efecte emotionale (regele dac sacrificandu-~i copilul pe altarullui Zamolxe) sau cu forta lirica (Meda. in echipa de filmare. povestind bravurile unor «pardaillani» valahi. in principal. admirabil interpret at de Ilarion Ciobanu.nu neaparat catre periferia .este preluat de Gerula. se dezvolta 0 produqie care. urmand modelul peliculelor de "capa ~i spada". mu~chetari in itari ~ijustitiari pe cont propriu.0 sugereaza filmul . nuantandu-l cu elemente specific nationale. columna na~terii poporului roman. numai noi sa nu murim!»". Undeva catre granita . Inceput cu Haiducii (aprilie 1966) ~i continuat cu Rapirea fecioarelor (martie 1968) ~i Razbunarea haiducilor (aprilie 1968). cu remarcabile calitati plastice (batalia din stramtoarea Turnu-Ro~u. autoarea costumelor. ochi pHin~ide femeie. Este ultima infruntare dramatica . care se casatore~te cu daca Andrada (Antonella Lualdi). in episoadele 210 . Mircea Dragan a apelat ~ila colaboratori noi: Ileana Oroveanu ca autoare a costumelor ~iNicu Stan ca operator. traind fiorul primei iubiri). ca scenari~ti.inainte ca personajele istorice sa fie sapate in columna. fara sa renunte la valorile educative. ~tefan Ciobotara~u. cu elocvente rezolvari imagistice. ecourile chefurilor cu lautari ~ifilozofia lor din vreme de popas: «toata lumea sa traiasca. Ecaterina Oproiu dezvolta plastic aceasta idee (scriind. surprinse intr-o clipa de rascruce. precum~i acordurile solemne ale muzicii semnate de Theodor Grigoriu. baga spaima in impilatori ~i apoi se retrag in codri. simbolul invincibilitatii .11va ucide pe Tiberius. Emil Botta ~i. simbol al perenitatii pe pamanturile stramo~qti. Gheorghe Dinica. Pastrand. serialul .filonului istoric s-a dezvoltat (bucurandu-se de adeziunea unui important segment de public) 0 categorie cinematografica mai speciala. continuat. dac ~iroman. care face recurs la istorie ca fundal pentru aventura: este yorba. Titlul cel mai semnificativ este Haiducii. 0 lupta in care razboinicii dad se confunda cu stancile defileului). in rolul unui batran intelept (Ciungul). de Eugen Barbu. dar deznodamantul pove~tii lor de dragoste va fi tragic: Gerula .). un personaj de mare simplitate tragica. fiica lui Decebal. filmul fiind structurat in doua parti distincte: razboiul ~i pacea. ale «epopeii nationale». Fara a renunta la insemnele superproduqiei.Ch. un serial de mare popularitate. reu~itele artistice ale Hortensiei Georgescu. a aqiunii din Dacii (scenaristul Titus Popovici n-a avut in vedere 0 naratiune pentru doi regizori): sunt evocate in film momentele colonizarii Daciei. de fapt. din perioada care a urmat cuceririi romane (106-111 d. pune accentul pe divertisment ~ipreia fara reticente metodele filmului de capa ~i spada. filmata cu nerv de operatorul Costache Ciubotaru. Sunt diteva secvente antologice in Dacii. unele dinamice.al darzeniei ~i eroismului impinse pana la fanatism .dar se concentreaza asupra infati~arii celor doua popoare. Rolullui Decebal este interpretat de acela~i Amza Pelle a (dar personajul are 0 existenta scurta in film. Comandantul teritoriului cucerit de romani este Tiberius (Richard Johnson). Din distributia international a mai fac parte Amedeo Nazzari. care «iau de la bogati ca sa dea la saraci». Decebal se sinucide cand i~i vede compromise ~ansele pe campul de lupta). In anul urmator a fost prezentat pe ecrane ~ifilmul Columna de Mircea Dragan. cativa dintre colaboratorii lui Sergiu Nicolaescu din Dacii. colorandu-l cu vopsele nationale. lasand in urma legende. ei au ~i un copil.initiat. regizorul Mircea Dragan pune accent pe dramele individuale. in 1975. despre cateva filme de divertisment. 0 continuare. Critica a evidentiat contributia scenografilor Liviu Popa ~i Viorel Ghenea.

Ernest Maftei. cu un alt haiduc 1nprim-plan. de Eugen Barbu."marchiza haiducilor") s-au bazat pe 0 intriga atractiva ~ibine articulata. filmul a "prins". Olga Tudorache. cu concursul unor actori de prim rang: Mircea Albulescu. au impus personaje pitore~ti. de asemenea. regizorul sa-l prefere pe Emanoil Petru!. Ovidiu Schumacher. amplu . Dan Nutu. descendent dintr-o farnilie cu traditii culturale.dupa ce realizase un documentar.'?aptecai. Filmele (cu cilteva creatii actorice~ti memorabile. Florin Scarlatescu. Liviu Rozorea. Ileana Popovici. filmul este un poem. Mihai Opri~~iDinu Cocea . . aprilie 1971) ~i Sl1ptamana nehunilor (iulie 1971). devenita . adeseori tragice. Problematica filmului istoric va reveni in anii urmatori. Realizat dupa un scenariu de D. ~i-auconsumat peripetiile intr-un cadru natural spectaculos. Colea Rautu. un personaj de film francez al epocii .interpretat de Mihai Filip confruntat cu realitati1edure. personajul-uzina.~i sa se arate preocupat de "problematic a majora" a "edificarii omului nou".. Respectand propoqiile. iusa. strabatut de un fior tragic. In suita acestor filme s-au inscris ~iditeva pelicule de istorie apropiata. raspunzand unor comandamente ale timpului) sa dea viata unor personaje colective . al unei copiHiriisacrificate din pricina razboiului. Zestrea domnitei Ralu (cu Aimee Iacobescu in rolul titular. Ca dovada. in care s-a simtit "mana" scriitorului Eugen Barbu. Treptat.'?tefanRadof. din relatia filmului cu viata de toate zilele au inceput sa dispara elementele conjuncturale.filmu1 aduce in prim-plan povestea unui copil . a inceput (in anii postbelici ~i mai ales in anii '50. acest film a insemnat pentru istoria filmului romanesc earn ce a insemnat. printre ceilal!i interpre? numarandu-se George Constantin.a prilejuit debutulin lungmetraj al regizorului Dinu Cocea. FILMUL ~I VIATA CEA DE TOATE ZILELE. sporuri cantitative (daca nu totdeauna ~i calitative).R. ale razboiului. in tentativa apropierii de realitate. bine valorificat pe ecran de catre operatorul George Voicu. Ileana Gurgulescu. Popescu. Rolul de prim-plan al haiducului Arnza a fast lansat de Ion Besoiu. pentru ca. Elisabeta Jar.. in decoruri imaginate de Marcel Bogos ~iin acordurile unei muzici cu inflexiuni haiduce~ti (Mircea Istrate). Jean Constantin ~imulti aWi. In ultima instanta. Mihai Paladescu. in episoadele urmatoare.chiar daca pe plan tematic au continuat sa se manifeste 211 . teziste ~i . printre care aceea a lui Toma Caragiu in rolul Raspopitului ~i cea a Margai Barbu in Anita. Draga Olteanu. in deceniul urmator. Fara sa-~i propuna mai mult ~i altceva decat un divertisment (in cadr'u istoric).au utilizat motive folclorice. Amintiri bucurec~tene.interpretat de Florin Piersic: Haiducii lui Saptecai (martie 1971). pe langa tripticul initial au aparut alte trei episoade. . cand ceea ce s-a nurnit 0 vreme "epopeea cinematografica national a" va dobandi substanta.urmatoare. Tanti Cocea. Gheorghe Cozorici. istorisit in imagini de aleasa expresivitate (datorate operatorului Dinu Tanase). Copill1ria lui Ivan de Andrei Tarkovski pentru istoria filmului rusesc. personajul-cooperativa agricola . printre care debutul in lungmetrajul de fiqiune al regizorului Radu Gabrea . Am vawt cum filmul romanesc.prin analogie cu 0 "marchiza a ingerilor". cu ~apte-opt ani 1nurma.personajul-~antier.cu filmul Prea mic pentru un rl1zhoi atat de mare (februarie 1970).

?andu Sticlaru. In aprilie 1965 a lansat pe ecrane un film-portret (cu accente melodramatice) Afost prietenul meu . Elena Sereda) .un scenarist cu "vocatia contemporaneitatii" . Nu mult dupa aceea. "Meritul regizorului Blaier . cei mai valoro~i dintre ei. ci caractere viabile. "Baiatul cuminte" din film este Vive (caruia Dan Nutu ii imprumuta . 0 etica ~i 0 estetica fertil-creatoare" . un film cu 0 privire rece. "Amanuntul" ca acest proces de limpezire moral a se petrece pe un~antier un univers insolit pentru erou . in transpunerea scenariului.zgomotos anumite "semne ale timpului" .are. prezentat pe ecrane in ianuarie 1967. era unul dintre "personajele" predilecte ale timpului. cu trecerea anilor. dincolo de localizarile conjuncturale. Apoi s-a ni1scut legenda (februarie 1969). un Hinarcare trece.t~iMircea Mohor -. Scenaristul Constantin Stoiciu . Mariella Petrescu. Silvia Simion. printre interpreti fiind Valeria Seciu. cenzurat .tefanMihailescu-Braila. cinea~tii. Calina Pandele. Ion Cararnitru.i~i pastreaza valabilitatea general-umana. Colaborarea cu scriitorul Constantin Stoiciu . prin simplitatea ~i sinceritatea tratarii relatiilor umane. prezenta in premiera un alt film de actualitate.tefanCiobotara~u. cu asprimi ~i frumusep specifice mediului ~i varstei.la care lucreaza. Casa neterminati1. inca de la debut. a fost filmullui Andrei Blaier Diminetile unui haiat cuminte. ~i-a inceput cariera sa neorealista Andrei Blaier.tefan Tapalaga.sta in faptul ca a ~tiut sa foloseasca. personajele fiind muncitori itineranti. intre care plute~te 0 poezie a tineretii. S.intr-o interpretare de mare firesc . Sebastian Papaiani. S. nedumeriri ~i spaime). cu un superior spirit civic. in decembrie 1964. George Constantin.parca tara de sfar~it . care i~i cauta "un loc sub soare". Victor Rebengiuc.dar problematica scenariului ~i a filmului . S. din ciocnirile marunte. taioasa. un prim "avertisment" neorealist. prin felurite experiente existentiale. din eroii de toate zilele. au abordat realitatile prezente cu un plus de sinceritate. in filme de atitudine.tefan Ciobotara~u. filmat de Alexandru David. Pe buna dreptate s-a spus despre regizor ca este un cineast neorealist.debutant in cinema. pe parcursul actiunii. care-~i schimba locul de munca in functie de stadiul de realizare a conductei .din punct de vedere al expresiei artistice. Flavia Buref. pe sine. Mariana Mihut. Regizorul Andrei Blaier i~i pregatise "boom"-ul prin alte eateva pelicule de actualitate. asupra realitatii.antierul ~i situatia de viata in care 212 .propriile trairi.a prilejuit una din cele mai faste perioade din filmografia regizorului Andrei Blaier.scris de Dumitru Carab3. Tot un film "de ~antier". 0 adevarata revelatie. descoperindu-se. de principii. in acest sens. Drumul spre Diminetile unui baiat cuminte era deschis.de lirisme. Alexandru Repan. Silviu Stanculescu. nespectaculoase.sustinuta de interpretarile actorice~ti (partenera lui Dan Nutu este Irina Petrescu. S. Dar sigur voca~ia ~i temperamentullui I-au apropiat. nu sunt abstractiuni date. cum se spune. printre ceilalti protagoni~ti numarandu-se S. 0 tot mai mica importanta: ~antierul. adaptandu-~i pentru ecran 0 proza scurta . Din aceia~i ani dateaza inca un film reprezentativ al cuplului scenaristico-regizoral. Carmen Galin. Principalele personaje ale filmului sunt tineri. de marele curent umanist post-belie care-~i face a din faptul divers. 0 maniera originala. cum am vazut.tefanOprea in volumul sau "Diorame cinematografice" .are ~i el merite insemnate in lansarea acestui tip de "free cinema" autohton. in care jucau Nicolae Sireteanu. Valeriu Sandulescu.scria S. caracterizata prin firescul faptului cotidian. Este 0 adevarata reu~ita pentru acea vreme faptul ca personajele nu sunt scheme. Octavian Cotescu. Lili Popovici. absolven~i de liceu. Alice Manoiu (intr-un "portret subiectiv" din "Magazinul estival Cinema" 1981) facea urmatoarele precizari: "Nu ~tiu dad sub semnul unei intiHniri teoretice.ca ~i scenariul lui Dimos Rendis .

.. Atat in scenariu cat ~i. al regizorului Lucian Bratu. care incearca sa-~i faca loc in tentanta lume a filmului ..incat replica n-a intarziat: dinspre Buftea nici yorba sa vina aer proaspat. La premiera peliculei lui Lucian Bratu Un . mirosuri pestilen(iale (astfel de opinii au aparut chiar in numarul urmator al revistei "Contemporanul"!). Mihai Mereuta. Printre interpreti mai erau George Calboreanu. ca eroina titulara a regizoarei Agnes Varda din Cleo de la 5 la 7. practic. cochetand cu viata.de viata. Gheorghe Burlea. oscileaza intre doi barbati ca in filmullui Fran~ois Trufaut Jules !ji Jim (intre regizorul "existentialist" Paul ~iinginerul "cu picioarele pe pamant" ~erban). fara digazul unor clipe de fericire. in acei ani. frecventand teatrele ~i asistand la curse de cai. apoi.. dand din cand in cand probe cinematografice (ajungand. i~i pierde vremea in a~teptarea unui verdict.ulterior.~i foarte cinematografica . Ce se intamplase? Astazi ~timbine cum au stat lucrurile in realitate.. ca ~i capriciile. Intre aceste doua filme ale lui Andrei Blaier. singura dovada palpabila ca scarile rulante de la Universitate au funqionat candva!). intr-un rol cu momente de interiorizare).film eu 0 fata fermeeatoare (martie 1967.raspunzand "chemarilor" unui "timp al ~antierelor" -. expedientele sale fiind luate "sub beneficiu de inventar". personajul din filmullui Jean-Luc Godard A-(i trai via(a.discretie a sentimentelor. nu ma credeti. Scenaristul Constantin Stoiciu ~iregizorul Andrei Blaier pun in discutie. ~i de alte filme valoroase cu subiect contemporan (care au contribuit. personajul este privit cu ironie. Radu Cosa~u ~i. recurgand la 0 adevarata strategie a epatarii. Personajul central al intrigii. de lini~te sufleteasca. la "noua fata" a filmului de actualitate. Un. unde sfaturile erau blindate cu accesibile bauturi de import). in mare masura. Totul a pomit de la un scenariu (fermecator) allui Radu Cosa~u. ea ~i accentele muzicale (Radu ~erban) consfintesc presiunea ~i "victoria" .sunt puse personajele tramei nu sunt dedit pretexte pentru 0 meditatie asupra conditiei . la nici doua luni dupa Dimine(ile unui Miat euminte) scriam o cronica ampla ill revista "Contemporanul". cu intamplarile vietii. vin . Virgil Oga~anu. peste intamplari plana un aer de mister. ca ~i tupeul. Superficialitatea ~i aerele de vedeta ale eroinei sunt ironizate eu umor.film eu ofatafermeeatoare continua. cu 0 exemplara . in film.. pe hipodrom. insa. viata ca 0 truda. parca. oferindu-~i o cafea in locuri frecventate de arti~ti (la "Katanga" . Lucian Bratu au avut un "model" in tentativa aducerii pe ecran a unui asemenea personaj: noul val francez.. condescendenta ~icompasiune. dar filmul romanesc ramane . in culisele filmului). povestea unei fete (fermecatoare). de mundi . a~adar. eroina din Un. "piata cinematografica" romaneasca a fost "zguduita" de un film cu destin framantat ~i controversat. ca ~i versatilitatile .~antierului asupra oamenilor (sinonima cu . trece din ~antierln ~antier . flanand pe strazile neatinse de degradare ale Bucurqtiului (ma credeti.a omului contemporan. Ruxandra. ca 0 truda continua.fUm eu 0 fatafermeeatoare. fara a-~iputea "a~eza" viata. construit din expresii de mare naturalete. cu 213 . Deloc intamplator. zgomotele ~antierului acopera uneori dinamica sufleteasca a personajelor ~i imaginile filmului (Nicu Stan). Dan Nutu. intr-o plutire mai mult sau mai putin indiferenta. "legenda" unei permanente goane dupa himere. fiira a gasi prilejulilltemeierii unui caminoPersonajul din Meandre e inca un rol rezonant.dqi cazuse la examenul de admitere la Institutul de teatru -. Redea (Ilarion Ciobanu. ~tefan Ciobotara~u. pe care 0 incheiam cu 0 afirmaj:ie"derutanta" pentru unii: un aer proa~pat adie dinspre Euftea! Atat de derutanta a fost afirmaJ:ia. Sidonia Manolache.. "victoria socialismului impotriva intregului popor"). propusa de Diminefile unui Miat euminte): Gioeondafara suras de Malvina Ur~ianu ~i Ultima noapte a eopilariei de Savel Stiopul.

in "Romania libera" (din 7 martie 1967). In "Noul Cinema" (din martie 1990).. In general. Suchianu. despre "plutirea indiferenta" a muzicii lui Richard Oschanitzky. replicile. Cronicile care au apucat sa apara imediat dupa premiera au apreciat prospetimea filmului. iar cronic a mea din "Contemporanul" (10 martie) continea ~i fraza nevinovata de tipul: "Tonul filmului este propice pentru evidentierea nuantelor amuzante ale povestirii cinematografice. lmediat. Ea este total straina moralei comuniste". insa. dupa concluzia aceea grava cu "aerul proaspat care vine dinspre Buftea" au urmat. deci nu e film. poate. tragea urmatoarea concluzie: "Pelicula lui Cosa~u ~iBratu nu e educativa. aparea 0 sentinta: "Unfilm eu 0 fatafermeeatoare matografica de fond (in articolul de fata nu ne-am propus sa ne ocupam de construqia cinematografica. insemna. de asemenea. viata u~oara. lipsa de morala a personajului. demonstra faptul ca Lucian Bratu ne descopera un concept despre femeie care ii apartine regizorului Jean-Luc Godard. erau ticuri jdanoviste ramase din obsedantul deceniu. Dorin Varga. "Contemporanul" din 17 martie scria (sub semnatura Silviei Cinca}~. complicitatea interpretei. Grigore Gonta. Ileana Stana lonescu. intr-o distributie din care mai faceau parte Marin Moraru. Cei doi parteneri ai eroinei erau interpretati (cu farmec. ca o"a doua premiera". Nu putem decat sa condam. deopotriva. e imorala prin echivoc ~ifofilare. cu zambet ~i cu nevinovate indiscretii. cei insarcinati sa indrume activitatea de elaborare ~irealizare a filmelor". ~iei!) de ~tefan lordache (Paul) ~iEmmerich Schaffer (~erban). sub semnatura lui este 0 nereu~ita cineDorian Costin. Petre Gheorghiu.l1amcalea pe care filmul ne-o indica. Regizorul Lucian Bratu a ~tiut.«de sus».. astfel incat nu se aluneca nici spre facilitati. sa pastreze acel echilibru dintre seriozitatea temei abordate ~iironia degajata in care sunt inve~mantate episoadele aqiunii. dimpotriva.. ca sa nu mai spunem opera de arta. Dana Duma scria despre Unfilm eu ofatafermeeatoare: "Rasfoirea dosarului de presa este datatoare de fiori: in anul de gratie 1967. Sau. majoritatea criticilor·s-au napustit asupra peliculei scrisa de Radu Cosa~u ~iregizata de Lucian Bratu cu 0 nemaiintalnita intoleranta. Eugen Atanasiu.dupa 23 de ani de la premiera -. scriitorul Romulus Vulpescu ~i fotbalistul Emmerich Jenei. lar in "Luceafarul. Acuzatia de cosmopolitism este neinsemnata fata de cea formulata cu vehementa ca «personajul principal nu e tipic ~icontravine moralei noastre comuniste». cu intelegere ~icu inteligenta. un act de dreptate dar ~itentatia elucidarii acestui caz defilm "pus la zid" la sfar~itul anilor '60. S-a vorbit la premiera ~i despre imagine a aerisita a operatorului Tiberiu Olasz. cand o relativa deschidere spre lume a Romaniei dadea iluzia libertatii (~i)in arta.~ipeste ani .Pe noi spectatorii nu trebuie sa ne farmece superficialitatea. Reluarea filmului .ata~ante. Un rudimentar aparat critic a fost folosit pentru infierarea autorilor ~i a 214 . nici sprc ariditate". deci e improbabil ca are ce cauta pe ecrane" (18 martie 1967).finete ~icu . un caz rasunator in istoria cinematografiei nationale. trimiterile cinefile ale autorilor sunt . In "Scanteia" (17 martie). intr-unul din cele mai convingatoare roluri de pe ecran. de~ineajunsurile semnalate impieteaza ~iasupra realiziirii artistice). Raspunderea 0 poarta ~iconducerea Comitetului de Stat pentru Cultura ~iArta. puse sub semnul unei seducatoare improvizatii. Un atac declan~at ~i dirijat . tratat cu simpatie ~icu deta~are.l. de la aparitia epatanta a Ruxandrei in ipostaza Anitei Ekberg din filmul lui Federico Fellini La Dolce Vita pana la dialogurile dintre criticul D. in primavara anului 1990. ca dupa un cutremur.pare-se . lata inca un exemplu de protocronism nefast: cu ~ase ani inaintea conferintei de la Mangalia se contura tiparul stramt ~i stramb al «eroului model». Victoria Medeea. Margareta Paslam. de interpretare. chiar L.

responsabila. vorba lui Alexandru Paleologu. a abordat un subiect "taios". sunt foarte simple. In cQntinuare. Personajele principale din Giocondafara surds.. filmullui Savel Stiopul. face inca parte din "valul" innoitor.comunica intre ek printr-un subteranjoc al oglinzilor. Indiferent de timpul actiunii. Maiorovici. un "film de debut" ~i.n. Malvina Ur~ianu este preocupata pana la obsesie de temele majore. prezentat pe ecrane in aprilie 1968. locullor fiind luat de tineri agronomi spornici ~i eficienti. tineresc.. filmele cu "baieti cuminti" ca Vive sau cu "fete fermecatoare" ca Ruxandra n-au mai prea aparut.conflicte tipice vfustei tinere -.totodata.repet: in cel mai frumos rol al ei pe ecran au deranjat (de ce oare?) viitorul "cabinet 2".moment al adevarului. Nurii Margaretei Paslaru . In volumul consacrat unui scenariu de Malvina Ur~ianu ("Serata .~itonic deopotriva . personajele sunt. Constantin Diplan. Liviu Tudan. «dictatura parea promitatoare»?" Raspunsurile. n. a renun!at la via!a personal a in favoarea vie!ii . unjilm de autor care inaugura 0 cariera unica in cinematografia nationala (a1catuita exclusiv din filme de autor). 215 . Nu este chiar lipsit de semnificatii faptul ca personajullegendar al Giocondei i~i pierde surasul tocmai in perioada anilor '50-'60. cu notabile antecedente experimentaliste. inginer chimist. o buna bucata de vreme. in sensul implicani profunde ~iin cel al comunicarii unui mesaj de nobila vibra!ie patriotica". intre el ~i el.Giocondajara surds (. Tot in aprilie 1968 a fost prezentat pe ecrane un alt film de referinta: Giocondafara suras de Malvina Ur~ianu. care a reactionat prompt.0 familie pe cale de destramare -. Insotit.de la scenariu la film").cronicilor (foarte putine) care apreciau prospetimea filmului. Intr-o cinematografie adeseori tributara povqtilor inofensive. Nu e vorba. Dumitru Caraba!. Juca. asupra dialecticii societatii. astazi. de medici stagiari indragostiti de viata la tara. in cazul filmelor sale. ce ne indrituiqte sa vorbim de 0 opera ~i nu de 0 intamplatoare in~iruire de titluri intr-o filmografie personala.~i reu~itei . alaturi de el erau Anton Tauf. regizorul.lnesc dupa 20 de ani de la 0 despilrtire ale carei cauze Ie presupunem. minore. opt la numar (in anull989. replicand: «nu miresme. punand la zid un film care putea deschide cinematografiei nationale drumuri noi.marturie a con~tiintei sale artistice. Savel Stiopul. reflex al unei biografii spirituale . filmele sale putand fi cu indrepta!ire numite politice. al con::spondentelor. ApeHind la un grosolan joc de cuvinte. in conditiile unor multiple relatii conflictuale: intre el ~i parinti . in filmul lui Savel Stiopul. se reint3. Dorin Dron. un tanar "de viitor". pentru personajul caruia "ultima noapte a copilariei" a coincis cu un dramatic . tanara femeie. intr-un film cu efecte imagistice datorate operatorului Ion Anton ~i cu muzica de H. Ultima noapte a copilariei. de meditatia grava. al cinematografului de actualitate.ne intoarcem gandul spre racordurile cu adolescenta ale lui Emil Cioran) ~isemnele varstei mature. filmele Malvinei Ur~ianu . ). Cornel Guri!a. intre "adolescentul miop" (ca sa. de data aceasta. de ingineri a caror preocupare primordial a era afirmarea noului. cum scria cineva. Malvina Ur~ianu s-a afirmat ca autor total inca de la debut .scenariu ~iregie . Roxana Pana sublinia: "Caz de excep!ie in cinematografia noastra. comentariul din «Luceafarul» punea la punct pe un critic partizan. Cazul de e~ec sentimental este analizat cu luciditate. Vera Petreanu. intre el ~i colegi . primul pas spre maturitate al unui adolescent. Practic. ca ni~te "camere de rezonanW' ale propriilor grqeli din trecut. de un scenarist cu spirit tanar.ci de 0 coeren!a tematica. Irina ~i Caius. ideatica ~i stilis~ica. ci miasme adie dinspre Buftea».) de 0 simpla asumare a celor doua laturi esen!iale in crea!ia cinematografica . De ce atat dogmatism in perioada cand.profesionale.

de compozitorul Tiberiu Olah. regizorul ~erban Creanga aducea pe ecran personaje apropiate ca varsta (Horia Patra~cu. Faptul ca un film tanar. Actorii confera intrigii un plus de atractivitate: Irina Petrescu ~iIurie Darie .era buna cunoa~tere a psihologiei tinere. filmul se concentreaza asupra pove~tii de dragoste. n-avea decat vreo cinci ani in plus). scriitorul Nicolae Breban. de scenografii Marcel Bogos ~i Rodica Savin. cu tentante jocuri intre aparen!e ~i esen!e (insu~i titlul vine din zona aparentelor). deocamdata ca scenarist. 216 . la nici 25 de ani. autoarea avertizeaza. Prin Ruutaciosul adolescent (martie 1969) intra in cinematografie. cei doi eroi ai dramei. incheia . nici el. 0 proza substantiala. caIdura . al unui regizor tanar. eroul povestirii cinematografice.cu Vladimir Gaitan.carora Silvia Popovici ~iIon Marinescu Ie deseneaza portrete durabile. Gioconda fara suras devenind un personaj emblematic al actri!ei -. ca fiecare om trebuie sa se simta responsabil nu numai pentru propriul destin. Sebastian Papaiani. Cll Gheorghe Cozorici. Drama modema pe care 0 propune Malvina Ur~ianu are 0 conota!ie suplimentara: aflata in interiorul tramei. zona luminoasa a con~tiin!ei sale. in nume propriu. Filmat de Nicolae Girardi . identificandu-se cu eroina titulara. Florian Pitti~printre ceilaIti interpreti. Lucia Mure~an. fiind ajutat de operatorul Aurel Kostrakiewicz. Zizi ~erban. Ioana Buka. cu scenograful Nicolae Dragan ~icu compozitorul Richard Oschanitzky in echipa de filmare. povestea de dragoste dintre un medic ~i 0 asistenta medicala. .la elemente lirice ~iestetizante. auto-ironia lui purificatoare. contribuind in mare masura la intrarea "cu dreptul" in cinematograf a regizorului ~erban Creanga (in noiembrie 1969). in acest film cu lumini ~iumbre de viata. fiind ~i co-scenarist la povestea tanarului "baiat cuminte" din ealdura a carui intrare in viata. Principalul ca~tig al filmului . ~tefan Mihailescu-Braila.. Construit. comuniunea cu personajele lor. Ca scenarist al filmului Caldura. continuarea insingurarii este inevitabila.cand se desfa~oara aqiunea filmului (reconstituita prin flash-back-uri ~iprin interferarea a doua planuri temporale). depinde .care a marcat expresiv disonan!ele temporale ~i sentimentale ale intrigii -. Horea Popescu. Giocondafuru suras ramane 0 boma in biografia filmului inspirat din actualitate. recurgand . Irina ~i Caius . in timp ce Virgil Oga~anu. Nicolae Radu. pe un gradat suspense psihologic.care abordase filmul de actualitate ~iprin tinerescul Gaudeamus igitur. Emilia Dobrin.deopotriva . 0 parte. cu personaje putemice. Regizorul Gheorghe Vitanidis . care i~ipropunea sa nuan!eze 0 "iubire imposibiIa". Nicolae Secareanu in distribu!ie .de "caIdura" celor din jur. in!eleg intr-un prea tarziu acest adevar. La numai un an dupa absolvirea facultatii. 0 poveste studen!easca petrecuta in Cluj (premiera: aprilie 1965) . Horia Patra~cu i~i anun!a performan!a din Reconstituirea.Cll numai doua luni inaintea Reconstituirii anii ' 60 era un semn de speran!a. ar fi de re!inut alte doua titluri: Ruutuciosul adolescent de Gheorghe Vitanidis ~i Caldura de ~erban Creanga.dupa cum 0 aramfilmul . dupa "ultima noapte a copilariei". In afara momentelor "de viirf' ale deceniului al ~aptelea (la acest "capitol" al filmelor cu subiect contemporan). Meandre de Mircea Saucan ~i Reconstituirea de Lucian Pintilie. dintr-un confesor indiscret devine un alter-ego al doctorului Palaloga. ci ~ipentru destinul celuilalt. cu bine plasate accente psihologice in investigarea universului intim al doctorului Palaloga.protagoni~tii tramei . sentimentele erodate nu suporta nici un fel de reconditionare.in acceppa cinea~tilorfiind du~manul caldu!ului. Mai sunt.creeaza personaje ata~ante.a cautat coresponden!e cat mai potrivite frazei literare.

Prin Meandre. a fost primit cu interes de critica. primul sau lungmetraj din 1961.63. cariera la public a filmului a fost stopata.de pe ecrane ~i. prin scriitura sa extravaganta. comedia lejera Sapte baieri ~i 0 ~trengarWl stransese vreo ~ase milioane. regizorul Mircea Saucan ~i-a aflat drept colaborator. dar ~icu deschideri spre universalitate. in saptamana respectiva de rulare in cocheta sala de pe bulevardul cinematografelor.preocupat ~iulterior de tot ceea ce determina ~itot ceea ce presupune "moartea unui artist" -. de Mircea Saucan. spre universalitatea spatiala ~i temporala) ~i aceea a "clopotului de sticla" familial (cu consecinte sociale dramatice.vreme de 23 de ani. am simtit cu totii .ca ne aflam in fata unui fapt artistic ie~it din comun. un film cristalin ~i personal. Nimeni nu va putea spala vreodata aceasta pata de pe obrazul cinematografului romanesc. Meandre. a fost 0 mica "revolutie" estetica.numarati cu grija . Cifra de spectatori. astfel ca 0 creatie cinematografica de 0 actualitate estetica. Dintre premierele cinematografice ale anului ·1967. dupa 23 de ani de la premiera. daca nu ar fi yorba decat despre vidul sufletesc ca 0 componenta "dobandWi" a personalitatii umane). Dar filmul. filmullui Mircea Saucan Meandre ramane 0 capodopera. a fost mai mult decat continuarea unui experiment stilistic. Cand primavara efierbinte. inca din 1955 (Pe drumullibertafii. a~adar. AI doilea lungmetraj al regizorului. a recurs pentru 0 data la scenograful Constantin Simionescu ~i ~i-a ales drept 217 .n-a fost tulburata de trecerea anilor. reprezinta un adevarat "record al ru~inii". Este drept: la premiera. a inaugurat 0 frumoasa relatie artistica cu operatorul Gheorghe Viorel Todan.estetica ~i spirituala . impresionanta cifra de 63. In ciuda unui asemenea tratament. cu buna ~tiinta (invidia colegiala nefiind chiar ultima dintre cauzele acestei crime). Cum am vazut. la foarte scurta vreme dupa premiera de la "Casa Armatei". filozofica ~i moral a perena a fost inmormantata de vie. UN FILM INMORMANTAT DE VIU Cea mai ru~inoasa "intamplare" din istoria filmului romanesc s-a petrecut cu pelicula lui Mircea Saucan Meandre: dupa premiera din septembrie 1967."MEANDRE". critica a incercat sa "implementeze" valoarea culturala a filmului in con~tiinta publica. Dadi lui Sergiu Nicolaescu acumulase in jur de 12 milioane de spectatori.862 "vizitatori". ca scenarist. un scriitor cu afinitati spirituale. Horia Lovinescu . s-a scris ca filmuli~i depa~e~te epoca. cu scurtrnetraje documentare. respiratia criticii s-a oprit pentru 0 clipa. in dreptul acestui lungmetraj. la foarte scurta v:reme. Cand Mircea Saucan propunea spectatorilor filmul Meandre. care anunta 0 personalitate eminamente cinematografica. retras de pe ecrane. publicul nu s-a prea inghesuit la filmullui Mircea Saucan Meandre. astfelincat statistici de la sfar~itul anului 1989 indicau. cei care ne-am grabit. avea . n-a mai fost programat vreodata. pentru ca. ~i-a schimbat compozitorul. Indeosebi doua din temele sale fundamentale ii sustin destinul: aceea a relatiilor dintre artist ~isocietate (cu nuantiiri privitoare la un timp istoric anume. Critica a gasit atunci 0 explicatie-scuza.862 spectatori.pe vremea aceea se mai intampla aceasta ignominie . Am scris-o ~iam spus-o. apeland la Tiberiu Olah (ramanand. apoi Casa de pe strada noastra ~i "montajul" de razboi Pagini de vitejie). Filmografia lui Mircea Saucan fusese inaugurata. a carei actualitate . in familie). filmul a fost retras. s-a spus ca limbajullui cinematografic va deveni accesibil unor categorii mai largi de spectatori abia peste un deceniu. n-a fost reprogramat niciodata (pana-n anii '90).

folosita cu atata dezinvoltura provocatoare. partial: aici e yorba de 0 tehnica simpla. "sa vorbim ~inoi ca In cJ. auzi. inghefate. din filmul unei intoxicari cu gaze toxice (comandat de Ministerul Chimiei). ca el "mai adauga ~i o doza de mister. care au conferit personajelor lor 0 mare doza de firesc ~i 0 personalitate acaparanta. pe fundal de Voronel . pe fundalul manastirii Voronet!" Avaria (un film publicitar la care. a descoperirii senzationale". Dan Nutu. Radu Dunareanu. solare. a nonsensului. Punand Impreuna elementele eterogene ~i obligandu-le sa intre in «combinatie». Insa. filmata de operatorul Nicolae Margineanu. lumi iqite din istorie. dar pastrandu-~i speranla redresarii. deloc Intamplator. exista lumi crepusculare. exista lumi zenitale. III. IV). Jarmul n-are sfar!iit. refuzand concesiile ~i compromisurile. "A inebunit Saucan!. in care pulsatia timpului s-a stins pentru totdeauna. iata.dupa frumoasa imagine. simtindu-~i propria sufocare artistica. inexistent. Dqi surprinde la Saucan ~i 0 "doza de infatuare artista". un gest artistic de 0 suprema luciditate: regizorul. "ar trebui sa existe un gradinar al oamenilor" ~i . Am ales acest citat pentru ca.in zona unor "filme publicitare" (a se citi . cu protagoni~tii. filmul unei invieri! Nu cred ca mai este nevoie de vreun comentariu. Iliu noteaza: "Totu~i. in Insemnarile sale (datate 17 aprilie 1965). de nelinWitoare alchimie. nota ca Mircea Saucan dovedqte fantezia unui "combinator de cocteiluri suprarealiste". unul dintre filmele sale (despre care n-am vorbit inca). pe atunci studenti). Referindu-se la acest film. Mircea Saucan nu s-a putut Impaca niciodata cu stupizeniile cenzurii. in acelea~i insemnari.. in care mi~carea a lncetat ~i peste care planeaza uitarea.. mijloace de subzistentii). practic. este folosit ca "material de studiu" de catre un "profesor de cinema". s-a opus cat a putut (dar n-a putut prea mult!) la imixtiunile brutale In filmele sale. a facut. sa vorbeasca de la sine. "nu trebuie 0 victima pentru a lua proba puritatii aerului la mare Inaltime" . aceea a insolitului. Ana Sz6les. Curand dupa Meandre. ~i-a dezbracat eroii ~i i-a filmat. ~i-a aparat cu Incrancenare dreptulla 0 creatie sincera ~ipersonala. creeaza senzatia ineditului. quat . regizorul continua sa tina) era.se ~optea pe la colturi. au darul. Printre ceilalti interpreti din Meandre. realizat in 1962.. Victor Iliu a analizat atent ~i alte creatii ale lui Mircea Saucan.replica ultimului: "nu Intotdeauna libertatea Inseamna nebunie". Cateva dintre replicile "care raman". dupa re-vizionarea filmului Avaria.. fiecare dintre ele cu doza sa particulara de ironie ~i adevar: "fiecare sentineli'ieste raspunzatoare de Intregul imperiu". Ion Talvan. cu prelungiri indepartate ~igreu de fixat" . Insa.rtilebune". condilie ~i motiv al talentului. n-a fost prezentat In premier a publica. Pentru regizorul Mircea Siiucan experienta aceasta a insemnat "inceputul sfar~itului". de metafora. ). Am cautat sa-mi lamuresc natura ideatiei artistice de la obar~ia imaginilor filmului ~icred ca am gasit-o. Victor!liu ajunge la urmatoarele concluzii: "EI surprinde printr-o ciudaili atmosfera ~ilndrazneala de conceptie. este minunata ~in-am motiv .dimpotriva! . Analizand filmul Jarmul n-are sfaqit. 0 lume pe care inca 218 . al unui "ucenic". agonice ~i exista lumi hibernale. Din acest motiv. De altfel. un film. tehnica. Despre Meandre nota (In 30 mai 1966): "Exista lumi primordiale. ajutat de caliva tineri care i-au simtit ~i i-au Inleles arderile ~ichemarea (printre acqtia fiind viitorul operator ~iregizor Nicolae Margineanu. Mircea Siiucan se juca sublim In Avaria (1. viitorul scenarist ~i publicist Mihai Creanga. al producerii «obiectului» de arta. goi. al fiorului ~i emotiei pe care Ie emana (~icare-l transcend prin semnificatiile lor de simbol.prin forta lucrurilor . II. Gabriela Alexandru ~i Mihai Creanga. de inventie. auroraIe.protagoni~ti ai dramei pe Margareta Pogonat ~iMihai Paladescu. Ernest Maftei.sa n-o folosesc ~ieu". regizorul Victor Iliu.

ceilalti interpreti ai filmului au facut dovada ca filmullui Mircea Saucan avea 0 cu totul fata decat aceea de la premiera. plictisit in locul somnului de veci. Exemplifica "pe viu" teza conform careia omul care sufera nedreptati este mult mai fericit decat cel care Ie savar~e~te. fericit. francez: Le retour.cei doi frati din film.spre film. iese din groapa ~i-~ipoarta co~ciugul spre un loc mai prielnic. prietene!" Pe la inceputul anilor '80 am aflat ca Mircea Saucan i~i gasise o oaza existential a in ora~ul Sfintei Familii. Pentru 0 bucata de paine. unii dintre noi. in care mai exista urmele omului. unii dintre noi.. la capiltul puterilor fizice ~ipsihice. Pentru ca regizorul a refuzat aberantele pretentii ale cenzurii. Datorita unor oameni one~ti. criticul elvetian Jean Perret ~icriticul roman George Littera. ca pe 0 lume din care omenirea a emigrat intr-un apocaliptic exod. la 0 alta retrospectiva cinematografica ~i s-a bucurat de 0 primire deosebita. ca-n Alexandre Dumas. cea de pe urma: nici 0 aurora nu mai este posibila. la Nazareth. nemodificata . Inviase. ea a putut fi vazuta. Ileana Popovici . prezentat pe ecrane in noiembrie 1973. intoarcerea lui Mircea Saucan . mai scriam 0 data. au trecut ~i altii). la Cinemateca. Ce coincidental Era un film . Filmul 100 de lei a fost ultimullungmetraj al regizorului. Dar asta se intampla dupa 20 de ani. Ba mai multoVreme de cateva saptamani. Vestea i-a bucurat pe cei care au crezut nesmintit in e1. prin partile esentiale. Mircea Saucan a ~i filmat in Romania. clatinandu-se.a fost benefica. astfel ca. Regizorul punea mana pe telefon: "iti multumesc. varianta originala a filmului 100 de lei s-a pastrat intacta . dar ~ifara aportullui creator. A fost 0 alta crima.personajul care declan~eaza conflictul -. ~i inca 0 data. ceva despre M eandre..neprescurtata. in Romania . in 1990 ~i . de catre cinefilii bucur:e~teni. "loc de munca" unde a mai avut 0 singura strafulgerare cinematografica. prin Negre~ti. Documentarul Pagini de vitejie a fost inclus in "Retrospectiva filmului documentar romanesc" organizata de Moritz ~iErika de Hadeln la Nyon ~i Berlin. povestea unui "ingropat" care. dupa cum au relatat martori oculari ai evenimentului. Dan Nutu. Revenind la crcatia lui Mircea Saucan de dupa Meandre (~idupa Avaria). Mircea Saucan marturisea: "pentru mine. in pragul neantului. Ion Dichiseanu . Oa~. neantul pe care nici 0 J11inte omeneasca nu ~i-lpoate reprezenta. Ayea alta mina. Apoi Mircea Saucan s-a stins vazand cu ochii. Violeta Andrei. . mai aminteam din cand in cand de Meandre (trecusera cei zece ani fatidici. ca 0 Atlantida. Noi. criticii. filmul a fost prezentat in premiera nu numai tara incuviintarea regizorului. Noi. Meandre a participat in Elvetia. obosit. II intalneam tot mai rar: imbatranit prematur.ti-o mai poti imagina ca pe 0 degradare a cosmosului. Dar mai exista ~i neantul.respectiv . A fost organizata ~i 0 retrospectiva la Cinemateca. la refuzul concesiilor ~icompromisurilor. dar apelurile noastre n-au avut nici un ecou. pelicula fiind "dreasa". pe marile ~i pe micile ecrane. regizorul a ajuns la azilul (de filme documentare) "Sahia" care a salvat de la inanitie multi cinea~ti in "epoca de aur" -. cu moduri de viata ~i de gandire diametral opuse -. cu Ernest Maftei. povestea unui film precum 100 de lei. dar. in 1991. dupa '89.Dupa Revolutie a venit de cateva ori prin tara. Peste ani. S-a reprogramat Meandre. este explicita ~i elocventa. orice referire in presa la Meandre insemna un tub de oxigen". cu va219 . la Locarno. (Ascultati atenti filmul ~i va veti convinge !)". cum a fost criticul Mihai Tolu de la Arhiva Nationala de Filme.. Sigur. Filmele lui au inceput sa circule. ~ilumea Meandrelor sta.peste decenii. in anii aceia. criticii. de persoane rau ~i urat intentionate. filmul documentar Maine fncepe azi (despre 0 promotie de elevi ai unui liceu bucure~tean): este inutil sa insistam asupra faptului ca regizorul s-a gandit ieri la "mainele" de azi.in 1991.

intrerupe brusc lini~tea densa. f~i oprise. Doar un clipocit de apa. contrapunetarea secvenlei (grupul excursioni~tilor ~irespectiv cei doi protagoni~ti prin~i intr-o aqiune ce-~i are legile ei dure) . referindu-se tot la filmul de debut: "Lucian Pintilie este un regizor de teatru. Lucian Pintilie nu a mizat pe "conjuncturalul politic" 220 .ce aminte~te de stilul "clasic" al autorului Morii eu no roe . fn acest microunivers steril ~i indiferent.un adevarat eveniment. Dar Mircea Saucan ramane unul dintre cinea~tii sacrificali. intr-un ritual obsedant. dqi mai degraba tensionala decat epica .rianta cea adevarata din 100 de lei. personajele din centrul intrigii fiind doi tineri care se cunosc fn timpul unor aqiuni conspirative. insa. cu filme inmormantate. ca 0 presimlire. prelung. ilustreaza tocmai aceasta belie care I-a cuprins pe Pintilie cand s-a intaInit cu posibilitalile filmului. de fnceput sau de sfar~it de lume.raportat la finele veacului XX . Din punct de vedere tematic. Victor Diu ~i Liviu Ciulei). cu putinla reproducerii fluxului vital al realitalii ~i cu alte aspecte ale crealiei filmice. ordonatoare. Pana atunci. la "micul Cannes" (Marele Premiu) ~ila Hyeres. Pana ~i cuvintele cadeau incet. doua tendinle ce par specifice stilurilor ultimilor doi: pe de 0 parte privirea clara. Victor Diu. LUCIAN PIN TILlE ~I "RECONSTITUIREA" Un claxon strident. cu 0 experienla limitata ~ifn televiziune. la tanarul regizor debutant (Pintilie avea 32 de ani atunci). ~i nu oricum. el fnsu~i.dupa premiera din ianuarie 1966 . 0 pelicula care . cu mobilitatea cadrului. respiralia. proscri~i ai regimului totalitar. dar ~i cu Ciulei.avea sa fie premiata la multe festivaluri nalionale ~i internalionale. 142). ci prin Duminica la ora 6. loan Lazar i~i propune sa descifreze. fncremenita in oameni ~i locuri. cu filme interzise. asurzitor. cu tirania textului. a carui premiera bucurqteana . venind din teatru (~i dupa ucenicii la cei mai importanli cinea~ti romani. sensul unei optiuni: "Lucian Pintilie a lucrat cu Diu. parca. de pilda. necunoscute omului de teatru" ("Pascinalia cinematografului". In volumul sau "Arta naraliunii fn filmul romanesc". fnca din genericul Duminicii la ora 6. la Mar del Plata (premiul special al juriului). de~i ne-ar fi la fndemana sa constatam. dat fiind interesul public de exceplie! a avut loc fn primele zile ale anului 1970. sau un ~uier indepartat de tren.iar pe de alta. un buton defect. cu contururi aproape materiale. nemi~carea. ca 0 alarma. ~i dintr-o data. pag. cu resursele contrapunctului audio-vizual. macinate de-a valma pe ecranul televizorului.un film "datat": trama este plasata in anii luptei comuni~tilor din ilegalitate (co-scenaristul fiind. Avea dreptate: ca sa iei proba aerului la mare fnal!ime nu trebuie neaparat 0 victima. ca ~i cum glasurile s-ar fi temut sa tulbure lini~tea. fntrerupeau. Duminica la ora 6 este . viala. doar imaginile acelea bizare. Din capullocului. Ion Mihaileanu). A avut fnsa puterea sa ramana el insu~i. iar acest film. ajunsese la film.un publicist ilegalist. Tot despre intrarea specifica fn cinematograf a lui Lucian Pintilie vorbe~te ~iprincipahil sau mentor. un sernnal de alarma: incepe "reconstituirea"! Astfel debuteaza filmullui Lucian Pintilie Reconstituirea. cu trimitere la filmele lui Ciulei". la Mamaia. cu calitalile ~i excesele lui. ~i nu ne temem de locul comun al acestei observalii. EI a fost obi~nuit cu convenliile scenei. Regizorul Lucian Pintilie ajunsese la film fnca din anu11966.

~i. a devenit certitudine de-a lungul anilor. prin forta lucrurilor. galopant uneori. procedeul trans-trav-ului .din loc in loc .de fapt 0 bataie petrecuta in momente euforice . Dar reconstituirea . incepand de la <tcest film.parametri artistici.ni~te "fermecatori inocenti" (cljm avea sa-~i numeasdi Andrzej Wajda eroi ai sai. Dar sa revenim la "momentul '70" cand filmul Reconstituirea a rulat. Incidentul respectiv .baiatul este tradat in aqiunea conspirativa pe care 0 duce la bun sfar~it cu pretul vietii -. la tragediile clasice cand ~i-a structurat Duminica la ora 6. opt saptamani consecutiv. care a experimentat. Acum observ ca acea actualizare avea sa devina profetica. cum ar fi acela al ascensorului. cu misterul sau abia in final revelat. In filmul sau. pe care Ie-am pierdut in lipsa de libertate" ("Film". . Claxonul acela strident. La reconstituire participa. atunci. urmarind cu precadere . sau..Costel Constantinescu. prelung. intr-un fel sau altul. Radu ~i Anca (cu Dan Nutu ~i Irina Petrescu in roluri. tragedia se produce fara vina cuiva. traiesc 0 poveste de iubire tumultoasa ~itragica . chiar daca punctul ei de pornire a fost un incident minor (. ai carui protagoni~ti sunt doi tineri prieteni. mai exact.Marcel Gingulescu. anunta ~i spiritul angajat ce avea sa guvemeze cele mai valoroase creatii ale cinematografiei nationale in deceniile urmatoare.punctat de cate un 1eit-motiv avertizant. sa faca un film educativ. Trama reconstituie. dintr-o data.ConstantinCojocaru. dovada fiind faptul ca Lucian Pintilie a ramas vreme de doua decenii un "regizor interzis"). pe langa procuror. neindoios. regretul pentru cele mai bine de doua decenii care s-au scurs pe Ianga tineretea noastra. in sensul nobil al cuvantului. cum spuneam. in acest sens.conceputa ca un prelung monolog interior .~i funqiile "fatum"-ului antic. dar . 0 politizare. proasp'at bacalaureati ai unui liceu seral.totodata. Ceea ce am simtit. treziti la realitate de intorsatura periculoasa pe care ar fi putut-o lua intamplarea. structura povestirii . un profesor. cu "momente de gratie" . ~i oricat sunt de trecut prin toate. rezuWlnd din asta 0 actualizare. ianuarie 1990).in acceptie judiciara . regretabil. un sarman lift care preia . reprezentanti ai aceleia~i categorii tipologice) ~i. n-am reu~it sa-mi reprim 0 lacrima.in fond . tineri ~i frumo~i). 0 tampenie" . Ritmul actiunii. 0 batrana. Accentele lui Pintilie aseaza vina pe umerii tuturor. Cele doua personaje principale. poate. la valoroase creatii cinematografice pe plan mondial din vremea respectiva. 221 . Lucian Pintilie s-a gandit. Vuica ~iRipu.alaturi de operatorul Sergiu Huzum.cum 11califica insu~i procurorul). ca 0 alarma. pe un ecran bucurqtean (~iatat!). prin aceasta "simpla coincidenta". 0 echipa de film are care are sarcina "de sus" sa filmeze operatiunea reconstituirii.duce cu gandulla experimentele "noului val" francez ~i. narapunea se desta~oara "cu sufletulla gura". alaturi de Irina Petrescu ~iDan Nutu amandoi. cei doi impricinati. Catalina Pintilie. Horia Patra~cu facea. Reconstituirea avea sa fie al doilea "pas" cinematografic al regizorului Lucian Pintilie. in plus. Era. asurzitor. un militian. se datoreaza numai destinului.mai apar Eugenia Popovici.Eugenia Bosanceanu.e reconstituire.0 prostie. dar tara consecinte initiale foarte grave. fiind . Nuvela cu titlu omonim a scriitorului-scenarist Horia Patra~cu a stat la baza scenariului ~i a filmului care marc a momentul de inceput al unei "revolutii cinematografice". Ea rezuma cu anticipatie tot drumul nostru din 1968 pana in 1989. de fapt doi baieti simpatici. merge pe firul reconstituirii unui incident. martori ai incaierarii. 0 fata. cu totii (inclusiv cei care raspundeau de destinele cinematografiei. dupa doua decenii de la premiera filmului: "In nuvela mea. alterneaza cu lungi secvente de a~teptare crispata. cam teribili~ti.avea sa fie regretat de cei doi. urmatoarea marturisire.ci ~i-a structurat demersul regizoral pe povestea de dragoste a filmului. care deschidea filmul.

~itot din Intamplari marunte. banale. deopotriva. 0 privire. Indrumari aruncate biciuitor de regizor. un ~ir de u~icare se leagana. cineastului. Nu este 0 intrare In mediu. EI ne arunca dintr-odata In fata tema «cinematograf-existenta» pentru ca sfa~iedin prima clipa conventia. zgariat de 0 cicatrice mare. Dupa cum s-a mai spus.determinata de circumstantele a~teptarii . Inca din primele secvente. replici.In acest film despre cinematograf ~idespre existenta. I~ipierde viata. al ospatarului care doarme pravalit pe 0 masa. atmosfera Incarcata transmit 0 senzatie de sufocare. povestea se reduce la cateva fapte. lovit cu putere de celalalt. gesturi. In epoca. Reconstituirea este un film amar. deschide culisele. In uria~a-i metafora. Sunt fire. care se cheama ~i se resping. cateva imagini lini~tite premerg aqiunea ~iele strecoara. care I~ipropune cu Incapatanata premeditare sa refuze edulcorarile vietii (din alte filme romane~ti.un rol determinant 11dobande~te fntamplarea. pozitii. linii vii de contact cu un infinit de amanunte". dorinta de demistificare a regizorului. ci 0 alaturare abrupt a de senzatii. ~ie fals ~ie pacat sa Incercam sa impunem prin filme impresia ca acesta ar fi aerulin care traim". picura pe ecran. Insotita de toate sunetele ~i semnele reale din minutele realizarii . Punctul de plecare al conflictului din Reconstituirea este 0 Intamplare (biltaia baietilor). un film de "stari". Ana Maria Narti puncta.zgomote ale aparaturii In lucru. cu totul altfel de uimire. nici 0 pregiHire de atmosfera. Inainte de toate. 0 fata cu 0 palarie fantastic acoperita de flori. Pornind de la reactiile celor doi tineri pu~i sa repete la nesfar~it regretate gesturi de violenta. cat mai autentic Incaierarea celor doi tineri. zgomotul multimii acopera nu 0 data ambianta sonora a reeditarii ~ifilmarii InHimplarii. Numai ca. care transforma viata Intr-un ~irnesfar~it de permutari ~i combinatii cu final nea~teptat. aceasta "particula mereu uimitoare din existenta omului". In acest cadru . cea mai 222 . e la meci. fara menajamente ~ifara false pudori. In apropierea locului unde se desfa~oara reconstituirea este un stadion. un conglomerat de semnale vazute. . crampeie nelegate de nimic din ce a fost Inainte. aceasta stare tensionata de spirit . sarme ~i stalpi de la 0 curba de cale ferata.Cat despre reconstituirea propriu-zisa.Inchide. deocamdata. lovituri din realitatea anterioara. din dorinta de a se re-produce cat mai exact. se na~te tragedia. aerul rarefiat allocalitatii de munte In care se petrece drama. arata atelierul cinematografic. In cronica sa din "Contemporanul". Unul dintre protagoni~ti. 0 casa parca zarita prin aburi de toropeala. Lucian Pintilie ~i-a propus aceasta dilatare a senzorialului.impletitura cenu~ie de ~ine..cu personajele-semn ale procurorului. Inchizand ~ideschizand In gol cabinele baracii de ~trand. caldura insuportabila. poporul. probabil..~i aceasta este. desprinse de pe un ecran de televizor . pentru ca . militianului . situatii. Dupa Incheierea genericului."sa vina poporulla club. sa traga concluzia". filmul acuza. deznodamantul va fi tragic. ea se desfa~oara intr-un semnificativ crescendo. profesorului. alunecoase. cu fisurile ei grave care anuntau prabu~irea. Vedem: capul chel. Este chiar Inlantuirea de filmari ale unui moment-cheie.tineri care canta. dilatate de prelungile a~teptari ale filmului. ecouri neprevazute care plutesc In aer. alte chipuri de fete. Filmul lui Lucian Pintilie este. de-atunci sau de altadata). scriitorul-scenarist Horia Patra~cu scria: "Nu traim In aer ~ampanizat. Universul concentrationar al filmului . starea de violenta care conduce destinul eroilor spre un final-limita. Insa~i societatea romaneasca a anilor evocati.~i realitatile "filmului In film". descriind astfel secventele de Inceput ale peliculei: "Genericul este direct ~i spectaculos. In imagini adeseori brutale. indicative de placheta. repulsia fata de idilism ~iformalism fiind mai mult decat evidente. a senzatiilor ~i a perceptiilor.

masivitatea Iui George Constantin. filmul . regizorul Lucian Pintilie i~i privea astfel.n. Imediat dupa "lipsa de succes la public". filmul este. astazi. sintetizate prin teatralitatea lui Emil Botta. filmul a fost sechestrat intr-un raft de arhiva ~i acolo a ramas . viara. pentru ca la cateva saptamani sa fie definitiv scos de pe piata. cu imaginea ci cenu~ie .cu privirea aTintitain sus: "Nu te uita la mine . cu amanuntele mereu incitante. da-i!" se straduiqte operatorul-amator.a rulat opt saptamani consecutiv. aduce cu sine 0 durere acum\llata in timp. retin ~i caracterizarea momentului social-politic romanesc la "ora" acestui film emblematic: "Sa nu uitam ca in 1968.)". a torturii morale la care sunt supu~i cei doi tineri.. cu firescuI trairilor. Iar tragedia. ei vin. opera filmica: Emil Botta..~i ca este greu de imaginat o forma de imbecilitate mai plenara decat regimul prohibitiv la care este supus inca. retrospectiv. nici prea-prea. amintind de personajele Iui Dostoievski ori Soljenitin". profund moral . Viara. " Numai ca baietii rezista. se na~te din intamplarile vietii. pentru revista "Echinox". interzis la randu-i. dupa 12 ani.. a fost interzis.. In 1969 cand filmul a fost gata. cu cozi masive. au ceva din Asul de pica allui Milos Forman. pana la proba contrara. Intelectualul care traie~te pana la insuportabil con~tiinta represiunii sistemului. In plan artistic Reconstituirea avea sa dea masura dar ~ilimita unui pseudoliberalism politic peste care sistemul n-a mai vrut ~inici n-a mai putut sa treaca.fundamental necesar oamenilor . 223 . "ca-n viata. cu zgomotele ei reale. prin volutele de inventivitate ~i vinovarie ale eelor doi protagoni~ti. Vuica ~iRipu au corespondente in cinematograful mondial.. Prin tori. sa se dedubleze. de catre ni~te funqionari veleitari ~i narozi". privesc ~i ei cu manie . care are con~tiinta tragediei ascunse in banalitatea faptelor. n. Un actor uria~ domina. propriul film: "Cred ca Reconstituirea e un film bun. sa se perverteasca la comanda.. uscaciunea lui Nicky Wolcz. dar nici . cum spuneam. cum vede el arta. uita-te in jos!" .. Practic. obtuzitatea .operatorului Sergiu Huzum i se datoreaza multe din calitarile specifice ale filmului. pentru «lipsa de succes la public» (0 minciuna sfruntata. Din aceea~i cronica (pusa sub titlul "Arta ~i istorie"). ati fost vreodata acolo sus.programat la un singur cinematograf bucurqtean.simbolic .i~i expusese poetica lui sui-generis.. pe munte?". dar nu "inapoi" ci in prezentul imediat. imaginea fiind primul suport al senzariilor ~ipercepriilor -.Lucian Pintilie lasa sa se reverse viata. in teribilele secvenre din final. cu trupurile care ajung sa se confunde. la presiunea oamenilor de cultura i s-a dat drumul. in rolul Profesorului. dupa ce militianul . "Love~te-l in gura! Apuca-l a~a. sa-i stimuleze pe "actorii" filmului sau "educativ". suflul devenit tragic al Primaverii de la Praga marca societatea roman a asemeni celei din intreaga Europa de est. George Mihaira ~i Vladimir Gaitan.comanda cineastul de ocazie. cumsecade a lui Ernest Maftei.pana dupa Decembrie '89. "Luceafarul" .importanta op!iune filozofica ~j stilistidi a regizorului .din "Noul Cinema" (3/1990): "El este singurul personaj care intelege. "Dom'major. intr-o stratificare sufleteasca a suferintei. solid. din Cenu:ja ~'idiamant sau din Fermecatorii inocenti ai lui Andrzej Wajda. Intr-un interviu . din anti-eroii "free-cinema"-ului englez. viara. cu noroiul. prin rol ~isemnificatie. refuza sa coboare ochii in pamant.. chiar ameninrati cu pu~caria. inainte de orice altceva. in film nu exista interpreri de roluri ci dezvaluiri psihologice ~i morale. dupa cum 0 spune ~i Dan Stoica. incon~tienra Ilenei Popovici. raman . care ajungeau pana spre Universitate!.ca-n dramele lui John Osborne -..dupa 20 de ani . devenit regizor al reconstituirii. in noroi.eel mai evident "semn de epoca" . din 1980 (~i aparut in 1990!). cand s-a turnat filmul. parca. pasivitatea lui ~tefan Moisescu. intr-o cronica .

utarea absurda dupa ni~te ga~te care dispar in padure. moral.prin forta lucrurilor . intamplari ale diror cauze. 224 . putem citi: "Acest film este inchinat memoriei lui Victor Iliu" nu este. c1ipaprezenta ~i poate nici aceea. ~ide cronici interzise. In Blow-up acest reper era omorul premeditat pe care 11surprinde cu totul fntamplator fotoreporterul in goana dupa senzational. Certitudinea nu ti-o da dedt instantaneul. repeta ca un ecou. impreuna cu alte comentarii dedicate Reconstituirii. voi reproduce un fragment mai amplu. fara sa inteleaga nimic. inca de la intrarea in "subiectul" filmului. Reconstituirea eo profunda drama a cunoa~terii. dupa "primul val" de cronici. Indoiala. de catre cenzura fostului Consiliu al Culturii ~i Educatiei Scoialiste la data premierei. a indivizilor definiti in raport cu timpul ~i spatiul. cu evenimentele semnificative ori accidentale pe care Ie traiesc. Ambele imprejurari sunt fapte ie~ite din comun. cu toata con~tiinciozitatea fotografului ori a operatorului obligat sa reediteze reportajul acelui accident. pentru revista "Cinema" . incertitudinea filozofica amplifica senzatia strariie a inevitabilului. degeaba se mai intoama asupra lui: nu-i va mai gasi reala semnificatie. sa ne definim propria realitate ~i abia apoi sa ne confruntam cu ceilalti. 3/1990). insemna ~icontinua sa insemne un "avertisment istoric". se intreaba cu aceea~i . regizorul nostru cauta nu atat culpabilitati ~i raspunderi in plan absolut sau relativ. iar reconstituirea sfar~e~te cu 0 crima. Fiind yorba despre 0 cronica intrata . resorturi intime nu mai pot fi refacute. in mod "firesc". In c3. dar mai ales cu imprejurarile concrete. 0 interogatie asupra conditiei umane. fara sa fie tulburat de incertitudinea existentiala. lipsit de semnificatie: pe "spirala" filmului romanesc se inchidea un cerc ~i se deschidea altul.in istoria filmului romanesc. vizeaza consecintele funeste pe care le poate avea nesocotirea celor mai elementare drepturi ale omului intr-o societate-inchisoare . la premiera. Ca ~iun alt mare ganditor al ecranului. Semnalul de alarma tras de Lucian Pintilie in Reconstituirea. de exactitatea aparatului sau. . pe genericul Reconstituirii.. Antonioni. lar faptul ca.reprezentata in film. cu Reconstituirea el i~i pune intrebari fundamentale. ci un teren mai sigur. un eveniment exterior ori interior. «Nu exista». operatorul. in filmul nostru reperul declan~ator de drama e 0 reconstituire la care sunt siliti sa participe tinerii «vinovati» initial de un accident minor (deci un element involuntar).Un film interzis. cercetandu-~i cu nelini~te conditia de artist ~i de cetatean al acestui secol. prin elementele ei constitutive -. Fenomenul e ireversibil ~i cine n-a prins momentul. 0 scriere in imagini expresiva ~i modema. in care autoarea face un paralelism intre Lucian Pintilie ~iMichelangelo Antonioni: "Lucian Pintilie a inteles ca nu ne putem inscrie intr-un sistem de valori universale dedt incercand. un tanar antrenat in acela~i joc absurd al aparentelor ~irealitatilor.indoiala asupra realitatii: «Ga~tele batranei? Dar poate c3. a avut parte. un reper in functie de care se situeaza ~ise afirma la un moment dat individul. la inceput. demisionand intr-un fel de la necesitatea luarii unei atitudini in plan civic. Daca Duminica la ora 6 fusese pentru el un exercitiu stilistic pe 0 tema data.respinsa. sugereaza sceptic fotoreporterullui Antonioni cand incepe sa se indoiqsca de insa~i capacitatea tehnica.ele nici nu exista». un personaj din Reconstituirea. a faptului ca ceva trebuie sa se intample in acea lini~te. la randu-i. apatie a amiezii de vara". ~i publicata dupa 20 de ani (1n"Noul Cinema". mai mult sau mai putin simbolic. 0 astfel de cronica a fost aceea semnata de Alice Manoiu.

DECENlUL UNOR MARl PROMlSlUNl (1971-1980) .

Ore ore eroice de Ion Visu etc. sa profeseze regia de teatru. Oite ceva despre noii veniti .drame ~itragedii.o!l. Petre Bokor.au fost prezenti pc frontul dc:zlantuite. din 1975 (dnd s-au produs. Printre seurtmetrajele de real dramatism ale docude 1a S-iiU numarat Patru zite dintr-un an de lVlh~1 Ilie~iu. ~i in Romania. Barajul vointei de Virgil Caloteseu.in colaborare (serial TV). Sub pecetea tainei .. petrolul ~i 227 . Cat despre promotia 1969-1970 a Institutului de A. la TVR -. acum ~i aici.. Filip eel bun. din nou. revarsari de ape in alte zone ale tarii) pana in prezentul imediat . doar faptul ca. Bietul loan ide . de~i abia 30 de ani avea dnd s-a produs intreruperea. Youssouff Aidabi. E atat de aproape ferieirea ~i s-a oprit "definitiv". Multe "nume noi".. Cinea~tii au ramas.Mircea Veroiu. avea sa emigreze in Canada ~iAustralia. Puiu (Ion) Marinescu. Mai presus de orice . aurul ~i ardelenii. etc. Stere Gulea. Cateva dintre raurile tarii au ie~itdin matca. filmologi -. Tanase Scatiu. desigur). Petre Bokor.pc aLmci ~. eel putin. in "banca lor". operatori. insa. Despre Dan Pita yom avea adeseori prilejul sa revenim. pana in clipa de fata. dupa 1990.ca scenarist ~iregizor . in filmografia sa se vor adauga titluri dupa titluri: Nunta de piatra ~i Duhul Aurului (cu Mircea Veroiu). pe care avea sa Ie reediteze.ma gandesc la necazurile din anul1999. Roxana Pana. a~adar. au la consemnarea pe pelicuHi a unor dipe de viata impresionante ~i em.in colaborare. inundatiile s-au tinut lant. Dinu Tanase. in 1970.i regizori. n-avea sa faca 0 canera cinematografica: dupa un singur film realizat ill Romania (Tufa de Venetia).Institutului de Arta TeatraHi ~i Cinematografidi -. Dan Pip_.MANIFESTUL UNEI PROMOTII: "APA CA UN BIVOL NEGRU" In primavara anului 1970. Iosif Demian.'1:a Teatrala :. ing. Situa(:ia. Pruncul. eu unele rezultate meritorii.. Un august fnflacari . yom aminti.de atunci incoace s-a repetat adesea: nu yom rezuma. lnsa. Dan Naum. studentii (indO pe atunci au realizat film ea un bivol negru: au fost prezenti cu totii in miezu] tragediei. Cotele Dwu1rii de Gabriel Barta. produdnd pagube materiale ~imorale. Andrei Catalin Baleanu avea sa ramana toata viata 0 promisiune.onan'lcPe gcnericul filmului Apa ca un bivol negru figurau Andrei Catalin Baleanu.in Apa ca un bivol negru a realizat dteva lungmetraje (despre care yom vorbi la timpul potrivit). Dupa rolul important pe care I-a jucat . devenite nume de referinta in istoria cinematografiei nationale. din anu12000 (lnaintea marii secete) -. n-au mai reaqionat ca la un semn. Muntele ascuns. Nicolae Margineanu.in corpore prin actasta un marc DUmar documentari~ti ai Studioului "Sahia" ~i 0 de absolvenri ai . cinea~tii . Profetul. in panoplia realizatorilor.in colaborare. provocand mari stricaciuni. Atunei. istoria inunda(:iilor in Romania (care n-a inceput in 1970. nici el. Romania a fost inundata. Bogdan Cavadia.

o lacrima defata (in colaborare cu Constantin Chelba). Semnul ~'arpelui. spre tari mai calde (sau mai reci). regizor: Urgia (in colaborare cu Andrei Blaier). Proba de microfon. de la U'l moment dat. blestemul iubirii. Mircea Dragan. Zidul. Nunta de piatra. . Prive!ite inainte cu manie. Afacerea D'Acosta ~i Pasiune mortala de Claude-Michel Rome. Intre oglinzi paralele. Mama. Noiembrie. Stare defapt. Sa mori ranit din dragoste de viata. a mo~tenit de la Radu Gabrea conducerea Oficiului National al Cinematografiei. infiintat in anul 1997. Gustul!ii culoareafericirii. lntoarce-te !iimai prive!ite 0 elata. Sapte zile. a realizat apoi alte lungmetraje. a fost 0 vreme decan laAcademia de Teatru ~iFilm (actuala Universitate de Arta TeatraHi ~i Cinematografica).care colaborase cu Andrei Catalin Baleanu la filmul de televiziune Sub pecetea tainei -. Dupa 1990.foarte scurta vreme. a ingrijit un volum cinematografic consacrat scenariului Serata de Malvina Ur~ianu ~i a plecat dupa 1990 -. a fost un student merituos ~i. 0 lacrima defata. Cantec in zori . operatorul-regizor a devenit producator ~i a intrat in politica. Pu. dolarii # ardelenii.C. Piata Universitatii.ca toti colegii de promotie regizori -. Etiopia. Fratii. lntoarcerea lui Magellan. Scrisorile prietenului (film TV) ~i Femeia in ro!iU. Dreptate in lanturi. Mania. Stefan Luchian.T. Vulpe vanator.a semnat.0 tragica iubire). Pas in doi.~cade lemn de Pierre Delrive. Un august inflacari (in colaborare cu Florin Mihailescu. pre~edinte al Televiziunii Romane ~i. Castelul din Carpati.productie TV. Sindromul Kuntz de Bruno Gantillon. Cristiana Nicolae. Piciul. Umbrele soarelui. Monteurul Dan Naum a murit tanar 228 .serial TV. a absolvit facultatea in anul 1970 . Lavind 0 pasare de prada. dupa 1990. Iosif Demian . Ion Marinescu . Craii de Curtea Veche.ardelenii. la revista "Cinema" ~i. Ion . Ochi de urs. Urmarirea . dnd "revolutia cinematografica" a e~uat. Adela. Faleze de nisip. Hotel de lux. Urgia. Trei zile !iitrei nop(i. Roxana Pana s-a afirmat pe teritoriile criticii de film. la "foaia" post-revolutionara cu existenta efemera .Blestemul pamantului. Eu sunt Adam. Emisia continua.. Dinu Tanase a semnat imagine a unui mare numar de lungmetraje (printre care Prea mic pentru un razboi atat de mare. Faimosul paparazzo.stabilit din 1985 in Australia .devenit. tU!ii Ovidiu.dupa ani de operatorie la filme de Mircea Saucan. ani la rand. Ilustrate cuflori de camp. Vom reveni adesea ~i la creatia lui Mircea Veroiu: acelea~i Nunta de piatra ~i Duhul aurului (in "tandem" cu Dan Pita). Eu. a plecat in tara lui. Somnul insulei. ultimul bal. Un om in loden. Un bulgare de huma. ~tefan Horvath). ~ia unor filme straine realizate dupa 1990: Evadareade Jacek Gasiorowski. redevenind operator ~i dupa 1990 (Rosenemil . Caput de zimbru (film TV). Moartea prin procura. Fair play). Proprietarii. Omul zilei. La capatulliniei. avea sa regizeze Mai presus de orice (in colaborare).Film". Romania. Mijloca!i la deschidere. Undeva in Est. Doctorul Poenaru.film TV. Moromefii. devenind.ca toti regizorii promotiei respective -.A. Pepe!ii Fiji. Buzduganul cu trei peceti. . Flacari pe comori. Dincolo de nisipuri. Filmolog la origine. Plecarea Vla!iinilor). Dincolo de pod. Stere Gulea . a devenit regizor "de unul singur" in larba verde de acasa. Hyperion. intre timp a semnat regia unor filme prcum Concert din muzica de Bach . Nicolae Margineanu . in tara. devenit regizor. Prin cem/!ia imperiului. Sfar!iitul nop(ii. producator a semnat imaginea catorva zeci de lungmetraje (printre care Vifornifa. imaginea unor filme precum A!iteptarea. Padureanca. lntoarcerea din iad. Baloane de curcubeu. Concurs. la ora scrierii acestor randuri. Dan Pita -. Duhul aurului. Pe aici nu se trece. Aurel Kostakiewicz. Grenada de Claude Barois.A!iteptand un tren. Rochia alba de dantela. Artista.Nu cunosc evolutia cinematografidi a lui Youssouf Aidabi: el mi-a fost student la I.

sforaitor. impresiilor imediate. "Echipa" documentarului Apa ca un bivol negru . la numai 42 de ani .majoritatea inca studenti .0 experienta singulara" ~i semnata de George Littera: "Filmat pe viu.alcatuita. constatarea cu implicarea. ). lucrase la Casa neterminata ~i Dragoste la zero grade pana-n 1970. nascut din con~tiinta nevoii lor de a fi prezenti. a~adar. Sa aplaudam calduros acest inceput. formal sau cer~etor de mila. presupune? ( . Cursa (avea la activ. izvorat din sensibilitatea autorilor lui la 0 tragedie colectiva. macar. in tensiunea ascutita a momentului. EI este un film matur. inca nedecantate. un altul poate mai epic. aici. fara a deveni vreodata melodramatic. Cat despre inginerul de sunet Bogdan Cavadia. lasa publicului gustul amar al unor produqii invalide. in primavara lui 1970. mesajullor avand atributele unui manifest. . de bUlla calitate 229 . hotarata sa vorbeasca despre viata celor in mijlocul carora traie~te. dar prezentat pe ecrane abia in mai 1971!) anunta destinul fast al realizatorilor de-atunci: tinerii cinea~ti . adeseori lipsite chiar de rutina pe care cele 5-6 filme ce Ie-au produs ar fi putut-o. Dintre cronicile de la premiera am retinut doua (aparute in "Cinema". descrierea voit rece a faptului cu emotia cople~itoare a confesiunii. mai varstnici. Apa ca un bivol negru mi se pare 0 experienta singulara in contextul cinematografului nostru de pana acum. cand e yorba de film. 6/1971).cea a marturiei. din to ate peliculele care s-au facut despre catastrofa inundatiei ~i despre convalescenta demna ~i grea prin care au trecut mii de oameni. ~i 0 experienta rodnica .dupa ce a semnat montajul unor filme rezonante ca padurea spanzuratilor. nu mai putin. Documentarul eseistic Apa ca un bivol negru (filmat "la cald". acest semn de bun augur". a~ zice. mai «experimentati». Spiritul civic avea sa ramana 0 constanta a activitatii lor cinematografice ~i extra-cinematografice. Se vad. nr. mai atent la «caz» ~i incadrarea lui. cu caracter programatic. din absolventi ai promotiei 1969-1970 (sectia regie).se afirmau printr-un film de atitudine. se poate observa 0 stilistica uneori aplicata catre estetizant. din teatrologi-filmologi ai aceleia~i promotii. cateva temperamente diferite: unul mai intimist ~i sensibilIa amanunte (dar nu cele de recuzita obi~nuita). matur in gandire cinematografica. cel mai bun..avea sa joace un rol important in devenirea cinematografiei nationale. filmul acesta e dictatde realitate.. doar filmullui Liviu Ciulei cand a fost solicitat la montajul documentarului Apa ca un bivol negru). intitulata .incercarea de a transcrie 0 realitate gasita.unul din cele mai dramatice momente prin care a trecut tara noastra in ultimii 25 de ani. acest film.. de departe. sub impulsul senzatiilor. schematice. artistic patetic. Citez din prima. EI este patetic. a~adar. acum. ~i nu altii.in 1976. mai multa tehnica de sugestie ~i mai multa dorinta de exprimare original a decat tot restul filmelor noastre de actualitate la un loc (cu exceptia Reconstituirii). incercarea de a restitui aparatului de filmat 0 demnitate fundamentala . documentul crud cu vibratia lirica. ~i scris cu un condei gray ~i calm. au pornit sa il faca? De ce au scapat ocazia «apologetii» filmului de actualitate care fac declaratii lungi ~i conventionale in gazete ~i. din cativa operatori ai promotiilor anterioare ~i din alti speciali~ti tineri . ~i. acest film pornit din inima reprezinta un gest de angajare morala venit din parte a celei mai tinere generatii de cinea~ti de la noi. acesta este. lata ~i cateva fragmente din ampla cronica semnata de Gelu lonescu (~i intitulata "film de generatie"): "Filmul Apa ca un bivol negru a stat un an in cutii. limpede. cu imagini din miezul stihiei. dupa aceea la multe alte filme. care asociaza exactifatea reportericeasca cu pasiunea reflectiei. Duhul aurului. Sigur ca se poate spune ca el a beneficiat de 0 situatie unica . domica sa respinga evazionismul ~i vechile superstitii locale. Dar de ce ei.

Acest debut prin adevar este eel mai frumos pe care I-am avut.dit ~ila nivelul fiecarei filmografii in parte (in creatia fieciirui cineast filme1einscriindu-se pe trepte valorice). Accident. Ultima noapte de dragoste . . s-a declan~at. Razbunarea. dincolo de cuvinte. adaugandu-~i in filmografie titluri precumAtunci i-am condamnat pe toti la moarte. cu scenarii date.ceea ce mi se pare esential .sau mai cu seama atunci . un semn de speranta . Ultimul cartu!j. Zile fierbinti. Pentru patrie. ~i din partea celor ce Ie judeca filmele. la randu-ne.toate 230 . iar in 1982 . sa aducem in disculie situatia de ansamblu a t1lmului romanesc. au fost "urcu~uri" ~i "cobora~uri". Nici n-am putea proceda altfel in "spaliul dat" al acestui compendiu: ar insemna sa luam in discutie . Sa speram in ea ~i mai ales in faptul ca ei vor ~ti sa priveasca adeviirul ~i sa-l primeasca. Omul de aur.cand fiecare va fi singur un autor. Razboiul de Independenta (in colaborare. Cinematograful ei e modern. caine de circ.adaugand ~i filmele documentare. DECANTAREA VALORILOR IN ANH 1971-1975 Inainte de a analiza contributia specifica a "generatiei '70" la dezvoltarea cinematografiei nationale. Mihail. dar cateva cifre. Vom analiza aceasta decantare valoridi.o alta care tinde catre ~ocul imaginii-simbol.. oricum. cu actorii. chiar . dimpotriva. numai ~inumai in speranta ca ele vor fi filme adevarate". ~tiute de acasa. Revan!ja. Cu mainile curate. confirma constatarea de mai sus: in 1970 s-au produs 11 lungmetraje. Practic. Insula comorilor. amt la nive1ulansarnblului creator . Nemuritorii.de la inceputul anilor '70. Lupul milrilor. A dat cinematografia noastra ceea ce acest film promitea? Inceputul cinematografic al deceniului al optulea a fost. confirmarile timpului). dar clasa a pastrat 0 «fditie de arme» pe care trebuie sa 0 lase intacta pentru a izbandi.prin constituirea. produqia cinematografica de lungmetraje s-a dublat catre mijlocul deceniului al optulea ~i s-a triplat pana la inceputul anilor '80. serial TV).. Pirafii din Pacific.32 (atingandu-se un record in materie). de televiziune etc. A fost 0 ~coala? Poate. a unor scari ierarhice.mii de titluri. EI nu trebuie uitat niciodata. Autorul s-a dovedit cel mai prolific cineast al anilor '70. la succes sau la e~ec. Nu ~tim. incercand sa identificam ~ierodarile suferite prin ani de opere1ecinematografice (sau.insa. prin liirgirea sistematica a frontului creator. un proces de decantare a valorilor. ce va da fiecare din autori atunci cand vor lucra cu fictiunile. Chemarea aurului. filme menite sa invinga timpul ~i filme perisabile. Osanda. In conditiile unei concurente sporite. Sigur. Nea Marin miliardar. Daca cinematografia romana va da ceea ce acest film promite. in 1975 . valid construit ~i . de nici unul din cei care au contribuit la na~terea lui. "in mers".cu 0 disciplina cinematografica a gandirii. Primul cineast care ~i-a afirmat personalitatea in deceniul VIII a fast Sergiu Nicolaescu. Dar dincolo de sperante exista aici 0 demonstratie de talent neintalnita inca in cinematografia noastra. continuam procesul de decantiiri valorice al cinematografiei nationale. Un comisar acuza. fire~te. Se1ecmnd.23.· atunci sa botezam aceasta generatie: generatia inundatiei. Pe spirala cinematografiei nationale s-au inscris regizori reprezentativi ~i regizori "de duzina". ale realizatorilor ~i ale operelor lor . prin filmul Mihai Viteazul. de animatie.

cateva nominalizan: Ioanf Bulca (un portret cu mari resurse de frumusete al Doamnei Stanca). Olga Tudorache (mama lui Mihai. pana in anul1980. dupa unii comentatori (printre care ~i subsemnatul). intr-un fel sau altul. la stadiul de "crochiu" (de~i anuntil. in acest film-portret. 0 medie. este yorba despre un ansamblu foarte eterogen de titluri. emotionanta). rostindu-l grav. Emmerich Schaffer (tipul perfid. ramas. alta. epoca. Sergiu Nicolaescu insu~i(Selim Pa~a). capata concretete in film: Mihai Viteazul i~i domina . ramanand pentru multi un ". 0 prezenta dominatoare.acestea. llarion Ciobanu (fratii Buze~ti). Muzica lui Tiberiu Olah contribuie in mod esentialla implinirile artistice ale filmului. insemne temperamentale sau faptice cu care au ramas. fara ca actorul sa faca. cascadori etc. aceea a colaborarii cu scriitorul Titus Popovici. Epoca lui Mihai contine 0 lectie istorica de mare actualitate in continuare: "ni~te popoare mici. cu barba in neregula. prin clarviziune ~i simt politic. personaje memorabile realizeaza Colea Rautu ~iKovacs Gy6rgy. culoare de epoca. Arnza Pellea este un Mihai Viteazul a~a cum 11descria eminentul istoric: 0 figura de ascet. antrenate in jocul de interese ale marilor puteri nu-~i pot impune dreptulla rezistenta decat rezistand" . in istorie). bine primite de public ~i critica. in masura sa evidentieze continuitatea ~ipermanenta traditiilor de lupta pentru"independenta.mare neinteles". Filmul Mihai Viteazul inaugura cea mai fertila perioada din creatia regizorului.cum este momentul "ie~irii" la mare al o~tenilor Viteazului . Regizorul Sergiu Nicolaescu ~i-acontinuat. a~a cum 11vedea Nicolae Iorga. 231 .a filmelor care raman . cu intreaga lor incarcatura emotionala ~i de sentiment. 0 dogma. peste ani. din acest indreptar tipologic. Mihai este. ale poporului roman. insa. imaginea operatorului George Cornea atinge momente de virtuozitate. Mircea Albulescu (Popa Stoica). "cu cautarea in adevar inspaimantatoare" . un visator".marii sau mai micii parteneri istorici. Sergiu Nicolaescu infati~a publicului Atunci i-am condamnat pe tori la moarte. a~adar. cateodata. apoi Florin Piersic. ace~tia sunt redu~i. arsa de f1acara dinlauntru. Scenariullui Titus Popovici este astfel alcatuit incat faptele epocii contin trimiteri contemporane. filmul reliefeaza cu limpezime acest "mesaj". osta~i. tarani. experienta din Dacii: filmul Mihai Viteazul are atmosfera. un revoltat: pesonajul istoric este privit din diferite unghiuri de vedere.copios uneori . In ianuarie 1972 . aceea a bataliei de la Calugareni: in astfel de momente. repet. Ion Besoiu (un rol de compozitie: Sigismund Bathory). Afirmatia poate surprinde. 240 de actori ~izece teatre din provincie au sustinut distributia. Afirmati~ cu nuanta metaforica a istoricilor conform careia Mihai Viteazul ~i-a depa~it. ~i din valorile plastice alese pentru a constitui cadrul filmului se compune 0 imagine complex a a civilizatiei romane in epoca de mare elan patriotic pe care 0 evoca pelicula.spunea domnitorul. din perspectiva Europei. "Unirea"). unele dintre pasajele partiturii .relativ repede dupa filmul anterior -. "un poet al spadei. reprezentat de Basta). din perspectiva relatiilor cu tara. un ganditor. Indeosebi cateva "mari secvente" ies in evidenta. pentru unitate nationala. Primul film important al regizorului din acest deceniu a fost Mihai Viteazul (februarie 1971).nu poate retine decat cateva. un entuziast.fiind antologice. Clara Seb6k (Cristina Bathory). fiecare. un mare general. Irina Gardescu (spectaculoasa in rolul Rossanei). cel mai valoros film al regizorului. vindicativ. alaturi de cateva mii de figuranti. Dintre interpreti. Una dintre acestea este intrarea lui Mihai Viteazul in Alba Iulia (din cea de a doua serie a filmului. de peste doua filme pe an! Cum se poate observa. din moment ce aceasta ecranizare a nuvelei "Moartea lui Ipu" de Titus Popovici venea dupa doua superproductii cu secvente spectaculos-eroice. Tocmai in aceasta consta. ca pe un memento. din care istoria filmului .

Fiecare cauta sa-~iscape pielea. Perspectiva ca intelectualii comunei (preotul.ln familia adoptiva a baiatului spiritele incep sa se agite. inlelept ~i abil (sunt antologice secvenlele "cinei de taina". doctorul ~i notarul pierd ~i ei ceva. el ~i-apropus prospectarea nuanlata ~i aprofundata a unor psihologii. sunt ~i alte "piese de rezistenW': muzica lui Tiberiu Olah. preotul Ion (cumnatul copilului) i~i pierde mierea glasului. relatarea "la persoana intai"). de-a prinlesa Tarakanova. ~i alte roluri beneficiaza de interpretilriremarcabile: loana Bulca joaca cu virtuozitate ~i nerv izbucnirile violent-isterice ale Margaretei. ale inginerului de sunet Anu~avan Salamanian.pun peceti de personalitate pe rolurile lor. Ernest Maftei. adevarata valoare morala 0 reprezenta. pus cu lingu~iri ~itertipuri in fruntea mesei. nesf§. Cat depre regizor (elinsu~i intr-un rol bine marcat). cascador. se afla un copil (chiar daca scenariul nu adopta formula nuvelei. generos ~i stenic. alla~italii ~ial trildarii se destinde. de-a Decebal. Fiecare cauta 0 solulie. "nebunul satului". ~tefan Mihailescu-Braila. un gen cinematografic neincercat. lar copilul. suspensurile de aqiune ~i suspensurile psihologice.autoarea costumelor. inca inainte de precipitarea evenimentelor. cel care pastra la varsta parului alb bucuria jocului ("de-a submarinul Dox. regizorul abordeaza. Eliza Petrachescu. calm ~i apasat formula magica a salvarii tuturora ("bine. Nemlii pregatesc represaliile. ceilalli actori . interpretullui lpu.auto-depa~irea cineastului: parasind superspectacolul istoric~~iexotic. Cu aptitudini de.ln centrul intamplarilor. Un ofiler neaml ese gasit mort. Eugenia Bosanceanu. pana ~i pe aceea de a i se spune lpu.jandarmul. pentru prima oara in viala. cu familiile lor) sa fie'luali ca ostateci pune jar pe focul nelini~tii~ial spaimei. lasand impresia ca toata viala a facut "film politist". peste ani. dnd lpu se joaca "de-a pisica cu ~oarecii" cu comesenii ingroziti. galop al ofilerului neamt peste miri~ti care anunta drama). Sergiu Nicolaescu dirijeaza cu ochi sigur acest ansamblu. actor: Cristian ~ofron). ale Hortensiei Georgescu . doctorul. de la acellung.. sluga credincioasa a familiei. de-a exploratorii la pol. de-a Avram laneu. de-a Napoleon ~i tarul . ca martor sau ca participant. "Piesa de rezistenta" a filmului este. in acela~ian. notarul. obsedant. Desfa~urarea evenimentelor 11confirma pe micul erou (interpretat cu dezinvoltura de un copil simpatic care va deveni. Frica paralizeaza con~tiinlele.dupa cum 0 arata filmul). imaginile operatorului Alexandru David (indeosebi exterioarele. La capatul unei adevarate "cine de taina" dupa ce umilul lpu. Maria Clara Sebok confera personajului sau (Clara) 0 frumusete insolenta ~i agresiva. la marginea drumului. Pe sora Margareta 0 lasa nervii. uria~ul. intr-o colectivitate rurala aflata la rascruce de timp ~i de istorie.r~it~ir de umilinte. cel care a indurat in viata un lung..dupa cum 0 spune nuvela. propunand spectatorilor filmul Cu mainile curate (octombrie 1972). arcul fricii. performanlele artistice ale scenografului Marcel Bogos. mar~avii ~islabiciuni omenqti. doua tipuri meschin-pitore~ti creeaza Octavian Cotescu (doctorul) ~i Gheorghe Dinica (notarul). am sa ma duc ~i am sa spun ca I-am omorat eu") . taiat cu secera. care vede ~iinvala. satul de atatea dezertari morale. Amza Pellea. afirmandu-~i marile sale disponibilitali suf1ete~ti~imicile sale "nebunii") reprezinta un solid pilon al filmului. roste~te gatuit. blandul. Satul intra in fierbere. "dqi lpu nu inseamna nimic". potentand ~i nuanland. Lazar Vrabie . al carui personaj. bineinteles. Pentru baiat. deopotriva. Scenari~tii Titus Popovici ~iPetre Salcudeanu au pus la dis232 L . ~i dintre toate "soluliile" este aleasa tradarea.lurie Darie. pic cu pic: demnitatea umana. Intamplarile sunt dramatice. Aqiunea se desfa~oara in anii ocupaliei fasciste. i~i roste~te neiertator sentinla (care este ~i a filmului): "atunci i-am condamnat pe toli la moarte".placidul baci Tudor. de-a vanatorii in junglele Africii" .

Cornel Garbea. Regizorului Sergiu Nicolaescu ii va lipsi. Ultimul cartu!j mizeaza excesiv pe efecte pirotehnice. intrucatva. Tudorel Popa. doi comisari: Mihai Roman.in plin. Manole Marcus. autoarea costumelor.cu 0 inspirata reconstituire a Bucure~tiului de aItadata: periferii insane. Jean Constantin. traditionala echipa de realizatori. N-aveam de unde sa ~tiu ca adevarata despartire se va produce abia la sfar~itul filmului urmator. diluat in frazeologie. portretul unei lichele perfecte). regretam ca despartirea de comisarul Mic10van . Sergiu Nicolaescu punea punet aici acestui serial de aventuri. Dorin Dron. Matei Alexandru -. vile somptuoase . ~iinca un film de aventuri (cu "va urma" ~iel. Monica Ghiu¢. In cronica de la premiera ("Contemporanul". Buciurliga (un ~tefan Mihailescu-Braila plin de idei) -. nr. Lascarica (Gheorghe Dinica. dar cuprinzatar). va lansa pe piata Un comisar acuza (aprilie 1974). expediata. colaborand la acest scenariu semnat de inca treiautari (Vintila Corbul.este.Colea Rautu. Moldovan. vreo doi comuni~ti (jucati de Arnza Pellea ~i Alexandru Dobrescu). 0 revelatie). se va intoarce in istoria indepartata pentru un film patetic . perioada dementei legionare ~i. cu acest ultim cartu~. Emanoil Petrut. Actiunea avanseaza spre primavara lui 1946. pare . Nemuritorii (decembrie 1974) ~i ajunge in actualitate. Nume noi ill filmele lui Sergiu Nicolaescu: scenograful Radu Boruzescu .. dar scenariullui Titus Popovici ~i Petre SaIcudeanu avea sa continue. cate un personaj-gluma (0 pu~lama simpatica. din alt film). toti purtand nume cu rezonanta in acei ani. Ultimul cartuc~ (mai 1973): pistolul comisarului mai avea un glont pe teava. desenata de Jean Constantin). in principal. putin haz pentrU destinderea incordarii. Limba.despre ni~tefo~tio~teniai lui Mihai Viteazul care au pribegit prin lume ~irevin in tara cu drapelul voievodului -. insa. Semaca (George Constantin. Impotriva gangsterilor din epoca . escroci de duzina.~i-a facut mana" in coproduqii semnate impreuna cu Wolfgang Staudte sau Gilles Grangier (cu "lupi ai marilar" . altfel spus 0 expe233 . impu~caturi "cat cuprinde". care nu procedeaza intotdeauna cu mainile tocmai curate. este ~i un "film in film" ("Panica la Manastire"). cate un legionar dur (Gheorghe Dinica).banditi "rafinati". un film scris de Francisc Munteanu ~i filmat de Nicolae Girardi: portretul unui director de ~antier naval. strazi intesate de reclame. 11va introduce intr-o alta perioada istorica tulbure. lipsit de substanta dramatica. a~adar.~iMiruna Boruzescu. Mircea Gandila). cu calugari reali ~i deghizati. comisarul Mic10van ~i va inventa un alt comisar. Dar "decantari" valorice nu s-au mai produs atunci in creatia lui Sergiu Nicolaescu: el . "chemari ale aurului". un exponent al "lumii noi" (interpretat de narion Ciobanu) ~icomisarul Mic10van (Sergiu Nicolaescu). mitralierele rapaie la barul "Ritz" sau la Cheile Bicazului (unde operatorul Alexandru David filmeaza 0 urmarire spectaculoasa). Mihai Mereuta. "insule ale comorilor" ~i "pirati in Pacific"). Jean Lorin Florescu. jucand cu prestanta pe "creierul" matrapazlacurilor).. Eugen Burada. dupa chipul ~i asemanarea celui disparut. peste cativa ani) a fost gata.ucis de un glont du~man . un cinematograf tern.. earn aceasta ar fi ~i "problema": mai putin riguros din punct de vedere compozitional ("filmul din film".'ritm.pozitia regizorului un subiect cu "va urma" inspirat din lupta dura impotriva bandelor de hoti ~i spargatori care aqionau in Bucure~tiul anului 1945. cate un legionar tont (Mircea Pascu. barfa~i cu pretentii. cu alt regizor la timona. comisarul Roman va lovi. Alexandru Dobrescu (un debut "neprofesionist" valabil). sfar~itul anului 1940. pe langa interpretii filmului anterior apar altii . Un pistolar. actioneaza. 45/1972). Din distributie ar mai fi de notat Sebastian Papaiani (intr-un rol scurt. maidane. cu Zilefierbinfi (decembrie 1975).

iar orice alta trimitere spre romanul-pretext ni se pare inoperanta. Facerea lumii (mai 1971). Firul narativ al filmului este aproape rectiliniu: din perspectiva celui mai inocent dintre personaje. juxtapuse. Scenaristul ~i regizorul Nicolae Breban fncearca un cinematograf de analiza. debuta ca regizor un scriitor important. Doar doua exemple. fncarcat de sugestii. de mare frumusete plastica . fapt mult mai important intr-un asemenea film. Miloia. Nicolae Breban. cele doua rememorari schiteaza destinul unei familii. filmul. "ratiunile" crimei. La inGeputul deceniului al optulea. sustinut de personaje substantiale. Regizorului Sergiu Nicolaescu fncepea sa-i lipseasca scenaristul Titus Popovici . preluandu-~i propriile personaje. tipul de cinema practicat este modem. in majoritatea cazurilor caractere pregnant conturate. regizorul secund (Constantin Vaeni). dubland-o cu vorbe ori abuzand de monologuri. fnca de la primele secvente. parca. "Animale bolnave" . opere de maturitate artistica a fost ~iGheorghe Vitanidis. dupa ce-~i consuma energiile pe cateva piste false. Alcatuit . care se apropie ~i se indeparteaza de clocotul unor intamplari dramatice. romanul cu titlu omonim. care duce pe umerii sai povara predicatorului sincer. Altfel spus. Paul (Dan Nutu). Printre primii regizori care au realizat. Chiar atunci cand scriitorul-regizor lasa impresia ca nu are suficienta incredere in forta imaginii. apoi 0 a doua. uria~ul ~i impozantul Arion (Mircea Albulescu). de~i Printre coline Ie verzi a scris 0 pagina originala fn istoria filmului de actualitate. credincios. "facut". in debutul anilor '70. Intriga polipsta nu constituie decat un pretext (alt pretext) pentru ceea ce intentioneaza sa spuna. "certificatul de regizor" al autorului n-a fost obpnut cu aparatul de filmat fn mana ci inainte. Regizorul Nicolae Breban "n-a dansat decat 0 vara" pe ringul filmului romanesc: prima experienta a fost ~i ultima. dar refuzand ideea unei transcriptii dintr-un limbaj fn altul. A~a s-a nascut acest "film de autor" numit Printre colinele verzi.. "ie~it din pluton" cu un film echilibrat. a comunistului Filipache. imaginea functionala a lui Aurel Kostakiewicz (natura fiind. umilul ~i supusul Miloia (Vasile Nitulescu. ~i spune. prin prisma unor fatete uneori contradictorii ~i reflectate in c6n~tiinta ambigua a unui adolescent hipersensibil ~i introvertit. care ~i-a adaptat pentru ecran. Printre colinele verzi nu este "filmul cartii" dintr-un motiv cat se poate de evident: fntre carte ~ifilm.. autorul personajelor ~ifntamplarilor din filmul cartii "a vazut" un film propriu-zis. pare descins din lumea eroilor dostoievskieni. se contureaza 0 intriga pseudo-politista: 0 crima. in Facerea lumii (mai 1971). cand. Avem de-a face cu un scenariu al scriitorului Eugen Barbu. Nu literar. 0 a treia. pun in mi~care un fntreg aparat de ancheta care. avand in fata materialul uman ~ifaptic al "Animalelor bolnave" .0 epoca de prefaceri social-poltice (anii 1943-1948) este urmarita prin doua pove~ti paralele: una. Ion Dichiseanu (Vo~tinaru). cu filmul Primre colinele verzi (aprilie 1971). pentru acest rol tragic). Pionii conflictului.din flash-back-uri. intr-un ora~el tihnit ~i fara antecedente. Autorul a venit fnspre film cu unul dintre cele mai cinematografice romane ale sale. descopera nu numai asasinul ci. bucu234 .rienta neconvingatoare.operatorul Ovidiu Gologan reu~ind secvente de un "albastru infinit" -. propun mici universuri morale. un "teritoriu uman" labil pe care oricand se pot produce drame ~i acte de fanatism.fn majoritate . Arion. Emilia Dobrin (in mlul Irinei). Eva. Mai joaca in film Ion Caramitru (Mateia~). alta a fiicei sale. un personaj dramatic). prozatorul Nicolae Breban ~i-a descoperit voca(ia de regizor. este un om sterp suflete~te. cinematografic. Sustin filmul ~i partitura muzicala excelenta a lui Tiberiu Olah. pe care autorulle analizeaza meticulos.

Manicatide.fresca de epoca. are.. acest "dialog la distanta" . Virgil Oga~anu. afirmat mai cu seama teoretic In Strainul. un punct de vedere discutabil despre epoca evocata.este Vlad Radescu (inca student la data filmarilor). Arcadie Donos. Toma Caragiu. a carui principal a finalitate este evocarea artistului-patriot. primul continua serialul "mainilor curate" (cu episoadele Conspira[ia. filmullui Gheorghe Vitanidis . Marcel Anghelescu. propunea spectatorilor Puterea !ji adevarul. Vera Proca Ciortea. Capcana ~i Departe de Tipperary). convingatori ~i ei. desigur. operatorul Ovidiu Gologan a fost autorul unor imagini memorabile. Toma Caragiu. primul ajunge la Actorul !ji salbaticii. filmul Cantemir lumineza din diferite perspective figura printului carturar. din care extragem doar cateva nume: Tamara Cretulescu (filmul are ~i 0 poveste sentimentala). ori conturat Inca vag. sub raportul nuantelor. Gheorghe Cozorici. Scria Valentin Silvestru. La inceputul anilor '70 ~i-au afirmat personalitatea.adica un conspect analitic al eroului in eircumstante istoriee exeeptionale . Colea Rautu este Filipache. interpretat cu eleganta ~iaplomb de Alexandru Repan. prin aeestea. Film-portret ~i6totodati'i. dupa premiera: . un film biografic. 0 contributieimportanta in desenul de epoca al filmului av&nd~iscenograful Radu CaIinescu ~iautoarea costumelor Hortensia Georgescu. Clody Bertola.randu-se de interpretari prestigioase (Irina Petrescu este Eva. Emil Co~eru.. Eugenia Bosanceanu.la care au mai colaborat compozitorul Dumitru Capoianu ~iscenograful. strategice ale personajului renascentist. Harion Ciobanu. care revin. in acela~i an. Clody Bertola. aIti actori .~tafeta" unor scenarii cinematografice dense ~iesentiale. Ion Popescu Gopo (nimeni altul decat Petru cel Mare!). regizorul a sondat mai departe trecutul. scenariul . neinsotite.iara~i seducator! -. Marga Barbu. Emanoil Petrut. salturi inapoi in timp. Manole Marcus ~i Iulian Mihu. insa. cu partituri consolidate. In Moartea lui Ipu ~iin tulburatorul roman cinematografic Puterea!ji adevarul. Matei Alexandru. al doilea raspunde . Gheorghe Vitanidis a facut... politice. Liviu Ciulei este partenerul ei. prin cateva creatii de referinta. Sebastian Papaiani.Ceea ce fusese abia schitat In Setea. Victor Rebengiuc. creatia lor cinematografica instituind un sui-generis "dialog la distanta": primul propune Puterea!ji adewlrul. Carmen Maria Strujac. in acei ani. revazut peste ani. Ioana Bulca. Constantin Rautchi. mai de aproape. Mitzura Arghezi ~i multi altii).rod al unei documentari minutioase ~i harazit cu valori literare . realizand doua filme inspirate dintr-o "epoca a luminilor": Cantemir ~i MU!jchetarul roman cu premiera in octombrie 1975. TIarionCiobanu -. vine cu Alexandra !ji infernul. celalalt vine cu Nufilmam sa ne amuzam. regizorul Manole Marcus. primit bine de critica la ora premierei. Liviu Ciulei. Interpretul rolului titular foarte bine gasit . in MU!jchetarul roman. celaIalt. consacrandu-se unor scenarii ale scriitorului Mihnea Gheorghiu. Amza Pellea. in acest sens filmul contine cateva secvente vibrante Oa care contribuie. Ion Besoiu. regizorii tandemului de odinioara. Petrica Vasilescu.se impune eu claritate acum. Dupa acest "refugiu". Emilia Dobrin. de salturi valorice. De la "facerea lumii" comuniste.scotand in evidenta multiplele valente spirituale. Ion Dichiseanu. Liliana Tomescu. Dan Ionescu . cinematografia noastra uneia dintre 235 . . Raliind. Liviu Ciulei -. care a preluat de la scriitorul Titus Popovici .dupa 0 luna . intr-o distributie ampIa.cu Felix!ji Otilia.lurie Darie. Dan lonescu. Din nou. printre ceilaIti interpreti fiind. Sa urmarim. In februarie 1972. alaturi de Dina Cocea. ~i muzica lui Richard Oschanitzky ~i Gherase Dendrino). Mai joaca in film Ioana Bu1ca. Dina Cocea. Carmen Stanescu. in Valurile Dunarii . Arnza Pellea. Intai a realizat (pe un scenariu propriu) filmul Ciprian Porumbescu (aprilie 1973). George Constantin..

nr. cautand sprijin. se afla chiar pe baricade diferite.0 spune filmul . Am lasat la urma personajullui Petre Petrescu (un Amza Pellea inedit. Haralambie Boro~. Dana Comnea. 4/1972) care . are con~tiinta descatu~ata de capcanele auto-conservarii. adevarat. daca resursele sale morale n-ar fi continut atatea rezerve de intelepciune ~iadevar) este 0 reprezentare . pentru ca momentele sale de slabiciune sunt omene~ti. pe care viata i-a apropiat sau i-a despartit. Impreuna cu operatorul Nicu Stan. cu 0 exemplara clarviziune. scotand in prim-plan povestea de viata a cinci oameni. bazata nu pe himere ci pe insu~irea unor adevaruri fundamentale. Titus Popovici convinge ca e. Puterea ~i adevarul evoca intamplan care au jalonat drumul tarii pe parcursul a mai bine de 20 de ani. Nineta Gusti. Manu (Octavian Cotescu) este 0 mostra tragica de inaderenta la sensurile istoriei. Convingator este ~i Olariu (Lazar Vrabie) care dobande~te intr-un prea tarziu sentimentul culpabilitatii sale. suntem cu totii. energic. 0 "f0rta telurica". meritele reale ale filmului) reclama 0 recoo236 . Cornel Revent. cand tacerea a inceput sa doara ~iflecareala s-a amestecat cu scaparatul betelor de chibrit. la acel film pe care-l putea judeca cu acea orbire a amintirilor dureroase.. mi se pare foarte relevanta marturisirea scriitorului Constantin Stoiciu ("Cinema". pentru ca tristetea de a nu fi inteles. Chiar daca celelalte personaje sunt sacrificate uneori. care ~tia . Personajul de 0 captivanta frumusete sufleteasdi allui Petre Petrescu. dar imposibilitatea unora de a tine pasul cu realitatea poate echivala . tocmai pentru ca resursele sale suflete~ti nu devin "norma". a vazut filmul.sau traise probabil .cu 0 tradare. "Cazul" Petrescu. printre izbanzi ~iinfrangeri. nimeni n-a dezertat de la ideal. tocmai de catre prieteni. dramaturgul esential al filmului romanesc contemporan". deosebit de cel afirmat in filmele anterioare): un personaj viu. in perspectiva timpului. Valeria Gagialov. este considerat.Nucu Paunescu.. deocam~ data. Irina Gardescu. Virgil Mogo~ -. i-a confirmat sau i-a infirmat.la scara unei existente umane . regizorul Manole Marcus ~i-ainsu~itprofesiunea de credinta a scenaristului Titus Popovici. Personajele-cheie ale conflictului din Puterea ~i adevarul sunt ~i "personaje cu cheie". Film de istorie traita. Zephi AI~ec. am vazut-o ridicandu-se speriata. Poate ca la 0 melodrama oarecare ar fi suferit. un film "datat". Tragedia pe care 0 traie~te Petrescu (~i pe care n-ar fi putut-o depa~i. Las la 0 parte "cheia" unora dintre ele . i-a ajuns din urma sau i-a depa~it dramatic. dar asupra faptului ca in destinullui Petre Petrescu putem citi destinul unui Lucretiu Patra~canu ar fi cazul sa insistam. Puterea ~i adevarul. cu compozitorul Tiberiu Olah (ambii in forma de varf). intelesese mai mult decat ~tia ca poate sa inte1eaga". peisajul tipologic a1filmului este de mare varietate. este un personaj-avertisment. devenita distructiva atunci cand personajul se opune evidentelor. de catre unii comentatori. aparand dogme uzate.cele mai fertile direqii estetice contemporane. dar la cele trei ore care trecusera.nu tocmai favorabila posteritatii filmului -. uiHindu-se in jur. Cine sunt cele cinci personaje-cheie? Pavel Stoian (interpretat de Mircea Albu1escu)este un personaj vital. Ernest Maftei. cand scaunele au inceput sa scflrtaie. "cazul" femeii speriate (~i. Mihai Duma (definit de Ion Besoiu) vine cu atributele tineretii.desigur. schite portretistice semnificative realizeaza multi actori . printre personajele filmului. Peter Paulhoffer.a gradului de eroare savar~it de personajele principale ale conflictului.cate ceva din ce1e intamplate in povestire: "Cand s-a aprins lumina. alaturi de 0 femeie intre doua varste. vine foarte dinlauntru. poate ca la un film dur ar fi tremurat. lasandu-ne sa intelegem ca acolo. Ar mai fi un motiv de "lasat la urma" pe inginerul Petre Petrescu. Filmulii reunqte pe toti la cei doi timpi opu~i ai aqiunii: personaje1e sunt altele. dupa cum o spune. In acest sens.

. In general. unde se afla ~i locuinta lui Pascalopol.scenariullui loan Grigorescu. pe Calea Rahovei. cel mai valoros film alintregii sale creatii. Aici infemul sunt «ceilalti».desigur .in creatia caruia ecranizarile joaca un rol important s-a apropiat de universul romanului cu un manifest simt creator. prelungind~-l. inainte ca in rol sa intre culoarea. Efectiv. a~adar.in stil original . de a se devora unii pe aWi. personajele desenate de interpretii ale~i de regizor par figuri de ceara ale unui muzeu Grevin: Clody Bertola (Aglae. care trece pe nesimtite de la sarabanda la requiem) contribuie generos la senzatia unui "muzeu de ceara". dincolo de viata. nu ne poarta nici pe strazile strabatute in drumul spre matu~a Agripina. ~erban Sturdza. cu inventia lor functionala. pomit din "Enigma Otiliei" calinesciana. datorita careia culoarea joaca. scenografia semnata de Radu Boruzescu ~iLiviu Popa. Dupa cum subliniaza loan Lazar (in cartea sa "Arta naratiunii in filmul romanesc". cu tramvaiul cu cai.unde se afla cartierul general al familiilor Giurgiuveanu ~i Tulea. cinematografizandu-lin spirit calinescian. decoruli~i asuma 0 functie activa. elaborat ca atare de regizorul lulian Mihu.In filmullui lulian Mihu. spre ~oseaua Mihai Bravul. Acei «ceilalti» care poseda ~tiinta de a se sufoca unii pe altii. de personaj semantic. Violeta Andrei. regizorul a renuntat la dimensiunea citadina a romanului. Otilia Julietei Szonyi ramane 0 "enigma". La 0 luna dupa Puterea si adevarul. nu urmarqte tumeele Auricai pe Calea Victoriei.fara a desconsidera trama propriu-zisa . in "trenul moqii" de pe frontul primului razboi mondial. din interiorul caselor napadite de molii. Herman Chadrower (in rolullui Costache Giurgiuveanu) face 0 creatie memorabila. interpretandu-l. Leni Dacian (cu acreala fetei batrane ~i cu vocea Rodicai Mandache. Gheorghe Dinica 11picteaza in "culori tari" pe Stanica Ratiu. stangaciile ~iinocentele unei tinereti reale. nici nu ne sunt aratate plimbarile lui Felix prin Cotroceni. Un muzeu de ceara care ramane "in vitrina". loan Grigorescu ~ilulian Mihu au dorit. punand accent . cand semnele realitatii i~i pun pecetea pe film. Sergiu Nicolaescu e un Pascalopol "cuminte". Arpad Kemeny completeaza distributia. Gina Patrichi. Felix $i Otilia. investita ~i aceasta cu 0 valoare estetica pregnanta". 4/1972): "Aparatul nu se lasa condus intotdeauna spre locurile pe care 11impinge litera romanului. Decorul devine in felul acesta una din vocile (filmice) ale naratiunii. lulian Mihu I-a vazut in rolullui Felix pe scenograful Radu Boruzescu ~i se poate spune ca a avut 0 intuitie de gratie. 0 precizare face Adina Darian. in cronica din revista "Cinema" (m. personajulimprumutand de la interpret insu~iri determinante. Manole Marcus ~i 237 .G. prefigurand sensul absorbtiei. Regizorul . Ovidiu Schumacher. in rolul Auricai). In acest sens. Pentru a nu ie~i din atmosfera interioarelor ingramadite ~iprafuite.pe realizarea portretelor de grup.. "baba absoluta fara cusur ill rau"). ale rei'ntalnirii dintre Pascalopol ~i Felix. animand . iar un interpret neprofesionist. Calinescu. 183). de catre Stanica. pentru a nu rupe vraja aceea fantastica.. lulian Mihu prezenta pe ecrane. in martie 1972. in atmosfera de epoca reconstituita cu mijloacele frescei cinematografice. preferandu-i spatiul c1austrat. imaginea de exceptie a cuplului Alexandru Intorsureanu-Gheorghe Fischer. La interval de 0 luna. participa (a~ adauga ~i muzica lui Anatol Vieru. "Graphis-colorul". Nu colinda strazile Bucure~tiului: strada Antim sau strada Sfintii Apostoli . a~a cum . Eliza Petrachescu (intr-un alt rol fabulos). in secventele finale. sau oricum al unei experiente in care initiativa lui Felix nu va conta intotdeauna.siderare. p. pana la Bariera Mo~ilor. . pe Calea Plevnei sau pe ~oseaua care «se infunda la hipodrom». Cum nici spectatorul nu poate evada din fascinanta atmosfera a filmului ce se tese ca 0 vrajitorie". in "dialogulla distanta" amintit. . De aici nu se poate evada. spre Fundatura Vaselor.

Ce-a facut.filmul armonizeaza genuri cinematografice distincte satira. Carmen Petrescu. poate. Toma Caragiu poarta In el. Majoritatea personajelor au sernnele schimbate: "uternista" pura ~i spirituala (Mariana Mihut). ~iinterpretii din Capcana (pe langa unii dintre cei arnintiti. cu har ~iveneratie. trecand non~alant de la ironie la satira. Numai di. ba chiar cu tonurile grave. nu mai poate fi . Mircea Diaconu. Ernest Maftei. "bandele crirninale" care actionau In munti au fost reabilitate. colosalul hohot de riis pe care 11distribuia generos Tanase.uneori cu aplomb didactic . Neamtu-Ottonel ~. Vasile Pupeza. Aurel Giururnia sau Lazar Vrabie).a. estrada ~i comedia. cei doi autori ai tandemului din La mere. ceilaiti interpreti din Conspira(ia (Adina Popescu ~i George Mihaita. ca ~icele doua anterioare. Ovidiu luliu Moldovan. din biogra'fia caruia .cum spuneam . Manole Marcus a preluat de la Sergiu Nicolaescu serialul "mainilor curate" scris de Titus Popovici ~i Petre Salcudeanu. Maria Chira. pe strillucitul animator al teatrului de revism Constantin Tanase.). ajutorullui Roman. are un model real. desenat de Victor Rebengiuc.0 comedie amuzanta. dupa cum nici cornisarul Roman (IlarionCiobanu) nu se mai poate mandri. Maria Rotaru.un personaj jalnic ~i subuman. Marieta Luca.personaje istorice (printre interpreti: Fory Etterle. protagoni~tii din Departe de Tipperary. primarul comunist (Mircea Albulescu). In continuare. omagiind nu numai un interpret genial al teatrului de revista. Intre timp. cum spuneam. Manole Marcus.ca simbol al rezistentei anticomuniste . In ianuarie 1975. Politizat.ca umorul este 0 238 . ca i-a casapit pe legionari. Maria-Clara SebOk. In anu12000. dramatice. Departe de Tipperary (august 1973) ~i Capcana (ianuarie 1974). Mihaela Buta. ale rechizitoriului politic -. Aurel Giururnia). . Octavian Cotescu.artistica ~i civica . excesiv (firele aqiunii ducand spre un moment-lirnita. echivaHind cu victoriile "v~rstei de aur" a "mareluimut". Caragiale nu-i strain de jocul onomastic. care ar merita sa nu lipseasca din antologia marilor momente cornice ale lurnii. compozitorul George Grigoriu . Actorul ~i salbaticii (cu aceea~i echipa de colaboratori . de~i Incearca sa ne convinga . politica s-a carn schimbat. a lansat pe piata cel de al doilea moment de varf al filmografiei sale. Personajul principal. au oferit doua dintre filmele de varf ale carierei lor cinematografice. "povestea cu trabucul" (interpretata. cu pamfletul politic. ducand actiunea pana In anu11948 cand ultima rnisiune a maiorului Roman este stiirpirea unui "cuib al rea~tiunii". operatorul Nicu Stan. Cornel Revent. ci ~iun exemplar artist-cetatean. Cornel Revent. nurnit tot Oarca (Mircea Diaconu). Este 0 secventa in film. Zephi Al~c. al unei confruntari deschise Intre artist ~ilegionariY. in Nu filmam sa ne-amuzam (martie 1975). nurnit Caratase. din Viata nu iarta. ~i conferind tramei un tot mai acuzat fond politic (In Departe de Tipperary apar multe personaje reale ale timpului evocat). lulian Mihu? S-a jucat. desigur. acest din urma film fiind scris doar de Titus Popovici. Toma Caragiu a fost desernnat sa-l reprezinte pe Tanase Inca din faza scrierii scenariului. Evident. de la ~arja la pamflet. In alta clipa de inspiratie.~i cu Virgil Moise scenograf ~iFlorina Tomescu. "Infioratorul camarad Baniciu".Victor Rebengiuc. a compozitorului George Grigoriu.scenaristul Titus Popovici.. de colaborarea operatorului Nicu Stan. filmele Conspiratia (iulie 1973). N. Silviu Stanculescu. undeva In munti. Gheorghe ~imonca.s-a intrupat scenariullui Titus Popovici. Zephi Al~ec. Ion Besoiu. de Toma Caragiu ~i Marin Moraru). majoritatea . autoare a costumelor). Margareta Pogonat. de~i. pentru ca numele personajului Imprumum cate ceva atat de la Caragiu (Cara-) cat ~ide la Tanase (tase). Mai joaca in film Mircea Albulescu. de la veselie la tristete ~i de la zambet la lacrima. dar beneficiind.lulian Mihu. cu haz nebun. Lucia Boga. frumos. Manu Nedeianu.

in august 1971. misiunea lor este de a zadarnici tentativele aviatiei fasciste de a bombarda ora~ul. numai ca Nea Vitu .otescu. Nea Vitu.r~ituldeceniului. pe un aerodrom din apropierea Capitalei. in creatia sa. Nicolae Praida. El a realizat. Aurora ~otropa. la sfil. rememorata de imaginile poetice. Angela Stoenescu (un "qalon" feminin pe cinste). filmul ramane 0 joaca in creaJ:ia cineastului. de compozitorul Radu ~erban. Cornel Patrichi.. un film inspirat de evenimentele anului 1945. ~i regizorul Mircea Mure~an ~i-a ingaduit cateva dipe de "respiro". Valeria Seciu. nation Ciobanu joaca un asemenea prefect..intreprindere foarte serioasa.. A urmat.. Ioana Casetti. Aristide Teica. pe un scenariu propriu. un divertisment estival. Sandu Sticlaru. Jean Constantin.. imediat.Petre Veniamin ~iautoarea costumelor Oltea Ionescu. Bariera (decembrie 1972).joaca Romeo Partenie. cu alte nume atractive pe generic . Ion Besoiu. Hans Pomarius. albastru de albastrele)se petrece . Mihai Mereuta.intr-o ora torida a zilei de 24 august 1944 . in fapt. care a scris . loan Sabau. Jean Georgescu. Mircea Albulescu. "Amanuntul" acesta scade . Gheorghe Novac. ~tefan Mihailescu-Braila. nu este altceva decat un "comunist de omenie". de scenografii Mircea Oni~oru. realitatile dure. Dan Nutu.interpreta Alexandrei din visele eroului . Aurel Popescu). albastru de uniforme. astfel de filme . Ion Besoiu. autorul scenariului ~i autorul filmului au incercat 239 . Violeta Andrei. In functie de natura subiectului. "cand masele populare impun primii prefeqi democraJ:i"(cum se scria in presa vremii). Toma Caragiu. Gheorghe Dinica ~i. cu dedesubturi grave.care se pricepe sa imbine.spre a demonstra ca .ca ~i alte cateva care au urmat . dar accentul nu este pus pe secventele de razboi. Florin Tanase. inspirat din romanul cu titlu omonim de Laurentiu Fulga. a romanului "Puterea". Dupa Felix ~i Otilia. Nicolae Radu. Acid. insotit de operatorii Alexandru Intorsureanu ~i Gheorghe Fischer (dedicati regizorului ~i-nfilmul urmator). Draga Olteanu.special pentru film povestea unei "ore de august". sustinuta de acordurile lui Anatol Vieru. ele intrerup 0 poveste delicata de dragoste. devenita Portite albastre ale ora$ului. Iulian Mihu a trecut la un film grav. convingator. 0 adaptare pentru ecran. in rolul regizorului Jean Georgescu -. dupa Rascoala ~i Baltagul. de razboi . datorat acestuia din urma -. vitrege ale razboiului reies prin contrast.au insemnat momente de "respiro" in filmografia lui Iulian Mihu (In pregatirea capodoperei care va urma. printre ceilal!i interpreti. nu de roman. Olga Bucataru.. La "portile albastre ale Bucure~tiului" (albastru de cer. Emanoil Petrut. Sebastian Papaiani. ale operatorilor Alexandru Intorsureanu ~iGheorghe Fischer. Constanta. Gheorghe Dinica.pe un scenariu la care a colaborat cu scriitorul Corneliu Leu.Toma Caragiu.Gina Patrichi. suJ:inutde cativa "comici vestiti ai ecranului" . Urmatorul film allui Mircea Mure~an marcheaza intoarcerea la cinematograf (dupa aproape douazeci de ani) a scriitorului Marin Preda.~ansele de durata" ale unui film in care mai joaca Mihaela Mihai.. a carui atmosfera postbelica este reconstituita cu sprijinul imaginilor semnate de George Cornea. Angela Chiuaru. sensibile. creat pe ecran in termeni savuro~i de Octavian C. Octavian Cotescu. filmul Asediul . Lumina palida a durerii). realizand Alexandra $i infernul. dintr-un ora~ portuar. regizorul schimba ~ifizionomia distributiei (alaturi de Violeta Andrei . Filmul are respiraJ:iede "schitil". gravitatea pesonajului cu ironia ~i umorul.intreaga actiune a fihpului: personajele principale sunt osta~i ai unei baterii antiaeriene. "nu filmam sa ne amuzam" -. Gina Patrichi. un film inspirat de romanul cu titlu omonim allui Teodor Mazilu. pictorita de costume Doina Levinta ~iscenograful Aureliu Ionescu. George Aurelian. Aimee Iacobescu. cu un personaj ata~ant. De aici. Nucu Paunescu. Florin Scarlatescu. Flavia Buref.

infruntarea a doi frati. Draga Olteanu. de mantuire". mimeaza doar fiorul ~i maretia. Colea Rautu. dupa un scenariu de Mihnea Gheorghiu: 0 poveste din anii razboiului. Mircea Dragan. Nici eroismul. cu intamplari dramatice (rilzboiul personal al unui "haiduc al apelor" impotriva nemtilor. are nevoie de contrapunctul comic!).Aurel Cioranu. cu cateva portrete in mi~care desenate de Dan Nutu.in primul film Profira Sadoveanu. Au mai lucrat la film: scenograful Constantin Simionescu. povestea cinematografica este tensionata. Leni Pintea-Homeag. la inceputul filmului. anii 1971-1975 au avut "semne" distincte. i-a dat inainte cu B. in interpretarea unor actori ca Radu Beligan. iar un film despre domnitor. realizeaza intai Pudurea pierduta (martie 1972). dqi interpretarea lui Gheorghe Cozorici a fost apreciaili. "am ras cu gura pana la urechi" ~i . Mircea Constantinescu-Govora . Dar filmului . lipsit de emotie. au fost obiectii serioase ~i la Stefan eel Mare . Costel Constantin. cu intreaga lui incarcatura de sublim. dnd se implineau cinci sute de ani de la evenimentele evocate) este 0 distanta considerabila. a~a cum i-a dorit Marin Preda. Jean Constantin (ca-n viata: drama. De la avatarurile celor trei borfa~i simpatici pana la filmele istorice Fratii Jderi (aprilie 1974) ~i Stefan eel Mare . ca in Zodiafecioarei. nici moartea nu devin ostentative . Regizorul Andrei Blaier. compozitorul Theodor Grigoriu. Ion Caramitru.Valeria Sadoveanu) n-au primit adeziunea criticii: s-a considerat ca Fra{ii Jderi pierde pe drum fiorul prozei originare.-urile.ii lipse~te 240 . Vasilica Tastaman.. de pilda. Toma Caragiu. Dumitru Furdui.Vaslui 1475 (ianuarie 1975. Pentru alti regizori afirmati in deceniile anterioare. Adriana lonescu. "bomba" este dezamorsata in ultima clipa. Colea Rautu. Dumitru Rucareanu. Mircea Dragan a abordat in Explozia (decembrie 1972) un subiect de actualitate. 0 idila cu deznodamant tragic). sa "materializeze" in imagini "lini~tea dinaintea furtunii" (soldatii sunt.0 comedie jenanta pentru 0 cinematografie care se respecta". dar nici aceste filme de inspiratie sadoveniana (scrise de regizor in colaborare cu Contantin Mitru ~i . era de multa vreme a~teptat ~idorit. s-a spus. Dem Ractulescu.. Scrisa de loan Grigorescu. autorul costumelor Horia Popescu.sa se apropie de tinerii care-~ipetree ora de august la un pas de moarte. realizat in tu~e groase. in aceea~i perioada. George Motoi.. pamantul dobrogean ca loc de desfa~urare al dramei. care a creat ~i suspansuri muzicale. Mircea Diaconu. cu Brigada Diverse In alertu (iulie 1971). Gheorghe Dinica. in al doilea . Toma Dimitriu. scriitorul Mihnea Gheorghiu i~i motiva astfel optiunea: "Pamantulin care s-a nascut tragedia aici este. Florin Piersic. Cornel Coman. Emilia Dobrin. ca ni~te sateni "intr-o pauza de coasa") ~isa sugereze incle~tarea luptei. George Mihaita.. Sebastian Papaiani.in "anchetele" de la premiera . cuprinde clipe de emotie ~ieste sustinuta de personaje veridice. rememorata dupa 25 de ani printr-o confruntare de amintiri complementare. de suferinta straveche ~i de catharsis. Puiu Calinescu.. cu lumini de pace ~i umbre de razboi ("prinse" in imagini de operatorul Viorel Todan ~i insotite de muzica lui Doru Stanculescu. Atat: 0 ora de august. chiar de farmec uneori. ca sa fie mai dramatica. ca filmul e dezlanat. Amza Pellea ~i Matei Alexandru. cu pasiuni puternice. despre incle~tarea de la Podu-lnalt. reactiile publicului . cu spirit de sacrificiu ~icuraj.. Toma Caragiu. mizand pe microrecitalurile unor Dem Ractulescu. alteori ca 0 ruga). Cornel Patrichi.in care principalele roluri suntjucate de Ilarion Ciobanu. Mircea Ba~ta.D. Intre cele doua "coperti" foarte diferite ca gen.Vashti 1475. uneori ca un abur de gand. Ernest Maftei. inspirat dintr-un fapt autentic de "eroism cotidian": asupra unui ora~ dunarean planeaza pericolul unei explozii. Jean Constantin. Alegandu-~i.osciland intre. filmata de Nicolae Margineanu. Cezara Dafinescu.

In acea perioada.l. i~i duce existenta specu1and disponibilitati1e suflete~ti ale sexu1ui slab. Revenind 1aco1aborarea scriitoricesca a 1uiDumitru Radu Popescu .George Mihaita. Ioana Bulca (0 "blonda de suflet" .0 contribupe 1afolc10ru1universal". sunt Vasi1ica Tastaman ~iVioleta Andrei.Stela Popescu... Operatorul Dinu Tanase. alti actori din distributie (Dan Nutu. putin umor absurd. Paul Ioachim. autoarea costume10r lleana Oroveanu -. Nineta Gusti. cateva etape ale "drumu1ui spre fericire" .."peste rauri ~i chiar peste fluvii" -. Regizoru1 i~i schimba ~i unghiul de vedere in prospectarea realitatii apropiindu-se de fapte cotidiene cu mai mare impact social. este rezultanta unor practici ~imenta1itati anacronice. Draga 01teanu Matei (0 vaduva cu noroc la Loto ~i1a amanp). filmullui Andrei Blaier este un "insectar" in care sunt fixate tipuri ~i ticuri nocive. de1icat. Insotit de Sebastian Papaiani (nascut pentru 241 . Ana Cic1ovan. a1aturi de Andrei Blaier. aceea a 10godnicu1ui de profesie (pe scene1e romane~ti se ~ijuca. Scriitoru1 a pornit.impreuna cu care a semnat scenariu1 -. ."scanteia". "un moment de sarbatoare ill istoria artei cinematografice romane~ti".0 adevarata sarbatoare nationaHi". infrico~atoare. Prin Ilustrate cu jlari de camp (februarie 1975). filmul pacala (martie 1974). e1i~i asigura un trai manos. Emilia Dobrin ~i Margareta Krauss-Si1vestrini. aducand pe ecrane doua filme care 1argesc paleta tematica ~i de gen a demersu1ui sau artistic. A1ecu (Sebastian Papaiani). 10viturile. zburand dintr-o floare a credu1itatii in alta. de acum inainte. reflexul unei atitudini de dispret ~i de sfidare fata de va10rile morale. peisaju1 ~ifabu1and pe 0 alta tema 1a moda. In fi1mografia lui Geo Saizescu a urmat un "vis vechi". carora actori de clasa ca Draga Olteanu Matei. Mai joaca in film . asistat de ciracu1 sau intru matrapaz1acuri A1ecu A. regizorul Geo Saizescu.compozitoru1 Radu ~erban. de la un motiv 1ansat cu succes pe mici1e ecrane. ~tefan Mihai1escu-Bri'li1a. care. vadind un acuzat simt civic.a trecut 1arecuzita satirei.desenat cu sinceritate ~igratie de Elena Albu. Suchianu spunea 1apremiera ca este . depre care D. pe1icu1aavand 0 semnificatie sup1imentarain creatia 1uiAndrei Blaier. Gina ~iMary. 0 piesa ceha chiar astfel intitu1ata). ace1a a1personajelor de succes Tanta ~i Coste1. surpriza).. e1insu~i actor in film).pre1uand ~iInclinatii1e nou1ui scenarist. Temistocle (Dem Radu1escu). Experienta tragica de viata pe care 0 parcurge tanara eroina (interpretata cu discretie de Carmen Galin). In aceasta 1ume odioasa. Constantin Florescu) contribuie. Recomandandu-se drept inginer de poduri . ~i "reteta" e gata. un regizor precum Geo Saizescu i~i continua cariera de comedian. 1areu~ita unui film cu pretioase insemne realiste ~icu limpezi finalitati satirice. Eliza Petrachescu. In rest. pentru ca ajung sa se confunde cu personaje rea1e ale maha1a1einoastre.~tiintific". Gheorghe Dinica Ie confera 0 autenticitate teribi1a. ~i nu numai de poduri ci ~i de punti suflete~ti. In aceia~i ani. fiecare In felu11ui. cateva ~lagare (Temistoc1e Popa. nu va mai lipsi din fi1mele sale. De aici pana la film n-a mai fost decat un pas. pare 0 fiinta ireala. In ciuda titIului sau poetic.Maria Voluntaru 1?i Geo Saizescu insu~i (Bizaru1).. Nucu Paunescu. in e1aborarea scenariu1ui. Asta seara dansam fnfamilie (aprilie 1972). Primu1 dintre e1e. Ukrarniora ~iAlice. peisaje frumoase (operator: George Cornea). . ava1an~e de gag-uri. scenografu1 Vasile Rotaru. reprezinta 0 schimbare de ton fata de comedii1e anterioare: de la Ulloru1cu inflexiuni lirice sau cu ramificatii ironice. Fory Etterle (un sot seni1 ~i curtenitor) . temperamental a. regizoru1 . fiind primu1 sau film de autar.10godnicu1de profesie" Temistoc1e T. personaju1 pur. Ion Baie~u . schimbiind identitatea eroi1or. cea de toate zilele. Mimi ~iStela. ceilalti colaboratori ai echipei de fi1mare .. cetatenesc. . Mariella Petrescu ~iTamara Cretulescu. Calcu1andu-~icu grija. regizoru1 I~ireca~tiga faima de "cineast a1actualitatii".

caci de n-ar fi n-ar mai fi. ~tefan Mihailescu-Braila. Ultimul val pentru 242 . ). este 0 stare de spirit (datorita. Violeta Andrei. Pe upna . ~i operatorului George Cornea. cu ochi de barbati. In povestea cinematografica a lui Pacala nu razbate ~iun fond dramatic ("lupta lui Pacala este 0 lupta drarnatica!" . Pacala vine pe lume ~iporne~te prin lume pentru a se razboi cu un "balaur cu 0 mie de capete" . autoarei costumelor Deana Oroveanu ~i compozitorului Radu ~erban). Acest calvar caraghios ~inu lipsit de. Corina Chiriac. Scenarist este .~ ---"- PacaHi) ~i-au propus sa ofere filmului. Emanoil Petrut.prostia.pentru prima ~i ultima oara In tara . Aventuri la Marea Neagra (mai 1972). a crimei.de Florin Piersic. oare. are Cosma Bra~oveanu. mucalit. la randul sau generator de durata? D. Geo Saizescu Insu~i . pseudo-aventuros. D. Dar. varna impotentei spirituale. despre eroul filmului: "Pacala este ~i el ca ~i altii un alergator de cursa lunga.Intelept --. ~tefan Banica.:. mai exact.. Trainicia filmului vine ~i dinspre "cadrul de balada" al povestirii cinematografice. un haz special. scris de Tudor Popescu ~ijucat . 311974)..Vasilica Tastaman. proverbul ~i gluma. Inconjurat de 0 lume mai bine organizata ~i mai tare decat el. iar apoi a lansat Agentul straniu (decembrie 1974).~mechero~i". Zephi Al~ec. Popescu zicea . a anonimatului belicos ~i cica justipar din umbra sa la~a.R.. Deana Stana Ionescu. un policier "neutru" .In perioada de referinta ~ un drum ascendent. nu se dovede~te mai slab decat ea.definea plastic natura filmului: "Proiect ~i vis mai vechi al cineastului.. interpretarea ne1ngro~ata dau 0 idee despre capacitatile regizorale In registru comic ale lui Geo Saizescu". Tonul simplu al povestirii. In limitele unei naratiuni cinematografice. Drum in penumbra (august 1972). Mariana Mihut. montajul rapid ~i eficient. Sau.. Ion Marinescu. Savel Stiopul a adus pe ecrane un film facil. In mare masura. scris In colaborare cu Horia Lovinescu ~i interpretat de Florin Piersic. pacala a fost .. chipul unui Pacala care sa nu se suprapuna pe nici una din definitiile contradictorii date eroului de-a lungul timpului: In concepti a lor.. plina de demagogie ~ifard. Mircea ~eptilici. balada ~i snoava. In cronica de la premiera din revista "Cinema" (m. Radu Beligan ~i Savel StiopulInsu~i. care este mai mult decat un fundal.scriitorul Petru Popescu (care se va stabili dupa 1978 In Statele Unite ale Americii. unde va continua sa scrie scenarii. frumoasa ~inostima Pacali¢ este Marlella Petrescu. Popescu scria aceste randuri In octombrie 1972 (Inaintea premierei). din "ciocnirea" amnarului-bahld~ cu cremenea-farsa au sarit scantei de poezie ~ihaz care au Invins timpul. El nu e ce se crede depre el ca este ~i aceasta este esenta sa: e mai viclean.participa cu haz la ronda bunei dispozitii. alp interprep .printre alpi .~i a ramas . Dumitru Rucareanu ~icativa copii .a realizat doua filme consacrate unei actrite: Margareta Pogonat. varna calomniei sobre ~ipe puncte . Maria Clara SebOk. Nu toti cinea~tii au urmat . foarte tanarul critic Dan Com~a . speranta trece prin vamile diavole~ti care sunt ale lumii pamantene ~i se tin lant varna jafului. Conditia femeii vazuta cu ochi de barbat.In ciuda unor observapi de luat In consideratie . Multi actori din film creeaza roluri care raman: Papaiani devine Pacala ~iPacala devine Papaiani. basmul popular ~i comedia moderna sau tradiponala (. ~i spectatorilor. Regizorul Lucian Bratu . dar punand accente binevenite pe filmul de actualitate cu inflexiuni psihologice . Primul.rara a-~ireedita succesele din deceniul anterior. Ion Besoiu. filmul pacala este o mmurie a arnbitiei lui Geo Saizescu de a contopi. a minciunii. scenografului Vasile Moise.trece prin aceste varni ale prostiei ~inu numai ale prostiei ~i sper sa mai ramana ceva din el.scriitorul~i regizorul ~tiaufoarte bine ce fac -.un film polemic! . In afara oaselor". Octavian Cotescu.R.spunea candva regizorul).

in primul rand. Cel de al doilea film de actualitate al regizorului Lucian Bratu din anii 1971-1975 a fost Ora!jul vazut de sus (noiembrie 1975). a carui partitura are acorduri lirice. Dinu lanculescu. aleasa sa-i dea chip. perioada la care ne referim a insemnat 0 confirmare (a pasiunii pentru filmele destinate copiilor) ~i 0 consacrare. "manu~a" fiind aruncata de Casa cu numarul 3. micuta Lulu Mihaescu . ca regizor. Octavian Cotescu. unul de televiziune. in film. 0 Vasilica Tastaman pe post de vulpe pacalita ~iun George Mihaita pe post de ~oricel nazdravan. 0 candoare ~i-o mirare. ~i un alt Dem Radulescu cu mustati ~i apucaturi de motan. pentru compozitorul Dan ~tefanica. Mihai Heroveanu. Stern ill 1986.ramane. Pentru regizoarea Elisabeta Bostan. deruleaza povetea unei femei intre doua vfu-stecare incearca sa-~i refaca viata prin iubire. cu filmul Zestrea (ianuarie 1973). in 1986). Constantin Lungeanu. ~i stabilirea in Statele Unite ale Americii . daca . daca n-ar fi yorba despre un "drum in penumbra" . Veronica era anuntat. la vremea premierei. in film mai apar lleana Stana lonescu. ill anii '80. Nicolae Ifrim. predispozitii lirice. daca "el" nu ar fi un barbat prea temator in fata unei asemenea situatii de viata. Drum fn penumbra. Ion Anghel. apoi. ~i 0 alta Margareta Paslaru. regizoare de teatru. Preocupata consecvent. despre 0 "dragoste de vacanta" . chemati sa dea chip.care va mai realiza doar doua filme. ill Veronica. Laurentiu GaImeanu. printre ceilalti interpreti fiind: llarion Ciobanu. prin doua pelicule emblematice: Veronica (aprilie 1973) ~i Veronica se fntoarce (decembrie 1973). scenograful Nicolae Dragan ~i un debutant in muzica de film. Copiii nimanui pentru David Wheatley in 1994. pe cateva "atractii speciale". drept "primul musical romanesc" ~ideschidea seria productiilor realizate de casele de filme infiintate in vara anului anterior. in perioada de referinta. Tot Margareta Pogonat detinea principalul rol feminin . /ubire obsesiva pentru Stevan H. Doina Stanescu. care ar fi putut deveni o "dragoste pe viatii" . in principal. Sunt. 0 Angela Moldovan 243 . Andrei Csiky. sensibilitate.. Liana Dan. loana Ciomman. de marele public al micil6r spectatori.fiica unei farmaciste -. toata un zambet.. discretie. Carmen Galin. Moartea unui inger. un debut semnificativ: acela al regizoarei Letitia Popa. Zephi Al~ec. pentru scenograful Virgil Moise ~i autoarea costumelor Lidia Luludis. expresie ~i glas Veronicai. actorii. aflata intr-un conflict deschis cu un ~ef de ~antier carierist (George Constantin).anii respectivi au fost cei mai buni ai acestei actrite cu certa vocatie cinematografica -.ora~ul sau -. Sunt multi de "daca" in filmul scris de Petru Popescu ~i regizat de Lucian Bratu: daca eroina nu ar fi impaqita intre 0 mama "cu principii" ~i doi copii acaparatori. regizoarea Elisabeta Bostan mizeaza. fetita de vreo patru-cinci ani~ori. Margareta Pogonat. Este. Sanda Toma. Dan ~tefanica. lulian Vi~a (acesta din urma intr-un ata~ant "filmulet in film" in final). tot un film-portret. Sublinieri pentru imaginea operatorului Florin Mihailescu.. Acest singur scenariu romanesc al lui Petru Popescu. un Dem Radulescu cu boneta ~i lingura de bucatar. Mircea Ba~ta. Dorin Dron. Rolul principal apartine aceleia~i actrite cu infinite disponibilitati de interiorizare. in creatia sa. loana Ciomartan.. Tot pe teritoriile filmului de actualitate. Geta Marutza.0 ecranizare dupa piesa cu titlu omonim a dramaturgului Paul Everac. Este yorba. Letitia Popa . printre interpreti fiind ~i Victor Rebengiuc. din echipa de realizatori fac parte operatorul Nicolae Girardi. ~i ca autoare de film. dar a dovedit. expresie ~i glas celorlaIte personaje: 0 Margareta Paslaru cu ochelari ~i incruntari de educatoare.Peter Weir in 1979. Aurel Giurumia. Partenerul Margaretei Pogonat este Cornel Coman. portretul unei primarite active ~idevotate "cauzei" . ba chiar un scenariu transpus de el pe ecran. cu ve~mant ~iraze de zana. pana la plecarea din tara. Sebastian Radovici.

pe langa care au mai aparut Violeta Andrei ~iFlorian Pitti~ . ca sa nu mai vorbim despre motanul Danila sau de zana buna -.de data aceasta intr-o tentativa stereofonica. are cate putin din toate. toti ceilalti inclusiv micuta Veronica. monteuru1 Dan Naum). interpretata de Adina Popescu. Marcel Anghelescu. autorul costumelor ~tefan Norris . Mastodontul (noiembrie 1975). Peste un an.pe post de Angela Moldovan. 0 pledoarie pentru curajul cu orice risc -. poezie ~ibuna dispozitie. acesta.0 alta mostra de veselie. Nucu Paunescu. Mihai Stan. Arnza Pellea. muzica ~i dans. Mihaela Istrate pe post de rata . elaborat de Vasilica Istrate ~i Elisabeta Bostan (0 colaborare care va continua ani de zile). cu 0 aceea~i echipa de remarcabili profesioni~ti (din care au mai facut parte inginerii de sunet Anu~avan Salamanian ~iOscar Coman . retin atentia cateva nume de pe generic: operatorii debutanti Florin Paraschiv ~i Marian Stanciu. Margareta Pogonat. In iulie 1973 continua sa se afirme in lungmetrajul de fictiune ~iVirgil Calotescu cu filmul Dragostea fncepe vineri. povestea unui savant patriot nelnteles ale carui cercetari sunt. autoarea ingenioaselor costume Nelly Grigoriu-Merola. Irina Petrescu. dar toti ceilalti .. haz ~ipoezie. concediat pentru ca a indraznit sa-i opuna directorului 0 idee proprie. cu aceia~i actori simpatici ~iperformanti.. Veronica a. prin punctele esentiale . Cristian Popescu. Scenariul. 0 imagine expresiva (Nicu Stan). filmat de Ion Marinescu.. ies In evidenta Toma Caragiu. scenograful Aureliu Ionescu.In ultima instanta. Urmatorul film allui Virgil Calotescu este un film-hibrid.. Virgil Calotescu aduce In Trei scrisori secrete (aprilie 1974) cazul unui maistru pe un ~antier naval. cu Cornel Coman. pe un scenariu (placut) allui Francisc Munteanu ~i Insotit de operatorul Nicolae Girardi. Margareta Pogonat ~iHamdi Cerchez). Paula Chiuaru (printre vocile care insotesc personajele in aventura musical-ului fiind ~i acelea ale unor soli~ti sau actori ca Aurelian Andreescu. filmul . scris de Horia Lovinescu ~i Mihai Opri~.. Lazar Vrabie. are cateva portrete realiste (dintr-o distributie "masiva". de scenograful Nicolae Dragan ~ide compozitorii Temistocle Popa ~iMihai Maximilian: prima iubire ~i prima deziluzie in viata unei tinere prea sigure de ea. chiar la Implinirea a 30 de ani de la evenimente. om cinstit ~iprofesionist Incercat. are ca interpreti pe Constantin Diplan.. Urmand exemplul unui Buster Keaton sau al unei Mary Poppins (~i anticipand reactiile unor Batman sau Robocop). In cele din urma.Intr-o interpretare moderna a fabulei cu furnica ~i greierele -. insa. Mircea Albulescu. alti colaboratori eficienti. Vasile Cosma. Mihai Paladescu. un film al curajului In pro~esie ~i allipsei de curaj In viata personala. compozitorul Laurentiu Profeta. cam tezist ~i"politizat". scris de loan Grigorescu.. Indistributie cu Toma Caragiu.ultima colaborare cu cinematografia a scenografului de la Noapteafurtunoasa a lui Jean Georgescu! -. Paula Radulescu). pe care regizoarea ~ico-scenarista sa Vasilica Istrate au pus-o la cale cu nedezmintita bucurie a jocului.inspirat de un fapt real -. poate doar povestea e "micuta" . dar ~iscenograful Giulio Tincu sau operatorul Iulius Druckmann.o noutate pentru anul1973 -. ~i a~a mai departe . recuperate ~i valorificate. extrema urgen(a (august 1974). ill Veronica se fntoarce .in primul rand compozitorul Temistocle Popa. cuFlorin Piersic ~iDana Comnea In rolurile principale ~i Stejar. punctul de vedere al speciali~tilor asupra actului istoric de la 23 august s-a modificat. Intre timp. revenit. Sergiu Nicolaescu. de data aceasta pe un scenariu de Platon Pardau . unul dintre fi1mele dedicate de cinea~ti de-a lungul anilor zilelor de august 1944. Emanoil Petrut.ie~it din experienta prelungita a filmclor cu haiduci .a realizat Para~uti~tii (iulie 1973). Ion Caramitru. Regizorul Dinu Cocea . sunt "mari".gata-gata sa ajunga pe varza -. Vasilica Tastaman ~iPeter Paulhoffer. scenograful 244 .

ei in primul rand. mai joaca Ernest Maftei. pe ideea nevoii de ras a omenirii. Boris Ciornei.in lungmetrajul de fictiune . in functie de natura peliculelor selectate). Printre colaboratorii regizorului: operatorul Costache Durnitru-Fony. care incearcil sa repare ni~te resorturi suflete~ti uzate. George Oancea. Marga Barbu. Radu Beligan. cateva vieti chinuite. Monica Ghiuta. Oltea Ionescu.Constantin Sirnionescu. Andrei Codarcea.0 anume fericire" cu fericirea adevarata. In pelicula filmata de Grigore Ionescu ~i $tefan Horvath (doi operatori experimentati in slujba unui debut regizoralin lungmetraj. Petre Gheorghiu. Olga Tudorache. actori ca Durnitru Furdui. Octavian Cotescu. albastru. secvente comentate de Valentin Silvestru. $tefan Mihailescu-Braila. 0 poveste scrisa de Octav Pancu-Ia~i. Jean Constantin. autoarea costumelor Deana Oroveanu. conflicte tensionate intr-o lume in schimbare. i'mpreuna cu Durnitru Fernoaga: este yorba depre . scenograful Guta $tirbu ~irealizatoarea costumelor. Mircea Anghelescu. din nou un film sensibil (~imelodramatic). au stat operatorul Gheorghe Viorel Todan (cu 20 de ani de experienta la activ). filmul: Amza Pellea. Leopoldina Balanuta.. cand Oaie ~iai sai ~i-auimpartit pamanturile mo~iere~ti. selectate din filmele altora. Costin Pri~coveanu ~iun operator debutant. Adrian Petringenaru (1933-1989) a intrat in lungmetrajul de fict:iune cu un film ambitios pe plan artistic.Alaturi de regizor. Un zambet pentru mai tarziu. ca intotdeauna la Virgil Calotescu. trecand dezinvolt de la umorul negru la umorul. dupa un scenariu al scriitorului. Octavian Cotescu. prilej pentru realizator sa-~i valorifice exprienta de documentarist in infati~area mediului muncitoresc in care se desfa~oara actiunea. Grigore Gonta. Printre filmele unor consacrati . de la ironie la sarcasm. ca documentarist. Caractere puternice. Costache Durnitru-Fony. Actorii "tin".cum a fost ~i 245 . Colea Rautu. care semneaza ~i scenariul. Mihai Constantinescu. prezentat pe ecrane in august 1974. . $tefan Mihailescu-Braila. scenograful Vasile Rotaru. 0 prezenta "aparte" in repertoriul cinematografic al acelor ani este filmul de montaj Lumea se distreaza (iunie 1973). Dora Ivanciuc. o ecranizare a romanului "Oaie ~iai sai" de Eugen Barbu. pana atunci. $tefan Radof. George Motoi. Colea Rautu. Anii 1971-1975 marcheaza ~iditeva debuturi . Gina Patrichi. despre 0 familie dezbinata. Gheorghe Dinica. dupa experiente de viata nu tocmai placute (cum este aceea de detinut politic) ~i dupa experiente artistice utile.. cum era aceea de dupa august '44. Olga Tudorache. pe care viata ii apropie ~i Ii desparte tocmai pentru ca unii confunda .0 rnie de intamplari hazlii". pe scenariul unui publicist (Mihai Caranfil). portretizand personaje durabile: Toma Caragiu. Tatal risipitor. in distributii relevante: Toma Caragiu. scrisa de Constantin Chirita ~i Andrei Blaier: povestea de viata a trei prieteni . Gheorghe Dinicil. intra in filmul de fictiune cu pelicula tinereasca ~i sensibiIa Despre 0 anume fericire (octombrie 1973). Din nou actorii duc greul filmului. Tamara Cretulescu. In decembrie 1974 a fost prezentat pe ecrane cel de al doilea lungmetraj al regizorului Alexandru Boiangiu. Olga Delia Mateescu. pe alte filiere filrnice. compozitorul Laurentiu Profeta precum ~i interpretii. Mihai Mereuta. compozitorul Paul Urmuzescu. Ion Cararnitru -. in rolul titular (un rol cu i~flexiuni dramatice sust:inutexemplar!). Colea R~lUtu. Mihai PaIadescu. Alaturi de regizor. Alt film de actualitate al regizorului Mihai Constantinescu a fost Tata de duminica (aprilie 1975). in stil caracteristic (hazul acestuia.la debutul sau in lungmetraj. Mircea Constantinescu-Govora.. Vasile Nitulescu. Marin Moraru.ale unor cinea~ti lansati.interpretati de Ovidiu Iuliu Moldovan. Ideea i-a apartinut regizorului Alecu Croitoru. cu un copil "de durninicil" ~icu un tata "de durninicil". Cu experientele notabile atat in filmul de animat:ie cat ~iin documentar. caz fericit in cinematografia noastra!). Liviu Ciulei.

dar ~i. Ceata de Vladimir Popescu Doreanu (mai 1973). debutul regizoarei Maria Callas-Dinescu (mai 1974). Sageata capitanului Ion de Aurel Mihele~ (noiembrie 1972). Referindu-se la Nunta de piatra. Aventurile lui Babuijca de Gheorghe Naghi (iunie 1973). cu Dem Radulescu. intr-o distributie cu actori remarcabili. descins din Mara lui Slavici. de autenticitate ~i adevar artistic: Nunta de piatra are meritul 246 .in ansamblu.au ecranizat. in aceasta perioada. in filmul Duhul aurului).prin instituirea unui tip original de concurenta .amintite . 1. culta (. din toate generatiile: Gheorghe Cozorici. cu insemne stilistice ~i narative distincte. Horea Popescu. Dody Caian-Rusu. Evadarea de ~tefan Traian Roman (august 1975). inspirat din nuvela "Hiena" de Petru Vintila. din echipa de realizatori au facut parte ~i compozitoarea Cornelia Tautu. Premiera filmului Nunta de piatra (ianuarie 1973) a insemnat. auto area costumelor Ileana Oroveanu ~i scenograful Guta ~tirbu. un scenariu cinematografic semnat de Draga Olteanu Matei. un rol stimulativ in procesul creator. Pentru ca se iubesc de Mihai Iacob (martie 1972). Cornel Coman. PITA ~I VEROIU: "NUNTA DE PIATRA" Printre marile promisiuni ale anilor '70 a fost ~i tandemul regizoral Dan Pita Mircea Veroiu.. Vasilica Tastaman. prin contrast.colegi de promo tie ~iparta~i ai filmului-manifest Apa ca un bivol negru . in acceptia criticii de film. Vasile Cosma. Sfanta Tereza iji diavolii de Francisc Munteanu (septembrie 1972).3. Actrita ~i-a scris un rol generos. Grid Modorcea. cu filmul Patima (decembrie 1975).. Emanoil Petrut. Pauna. la efortul artistic innoitor al generatiei '70. Ei vor sa faca «cinematograful pur». Elixirul tineretii de Gheorghe Naghi (septembrie 1975).. Trecem mai repede peste aceste titluri. de~i ele sunt "discutabile". In conditiile . de ceea ce insearnna «stil» ~i «expresie» rafinata.. in mai 1975.If ------ vesel a Comediefantastica a lui Gopo. care i-a prilejuit una dintre cele mai complexe compozitii interpretative pe ecran.ale consolidarii productiei cinematografice. Dan Pita a pornit de la povestirea "La 0 nunta" .este infati~at in culori calde ~i calme. pentru inceput.s-a mai strecurat un debut regizoral. prin tonul baladesc ~iprin modernismul expresiei plastice (care poarta pecetea operatorului Iosif Demian). cum e ~ifiresc. un eveniment artistic de proporpi. dimensiunile dramei (George Cornea a filmat alaturi de Mircea Mladin). George Mihaita. dar ~inecesar pentru etapa actuala.ora~ulin care se petrece actiunea . dar unitar prin sensurile tragice. Ovidiu Moldovan. Din repertoriul autohton al acelor ani au fkut parte ~i filme precum Cantecele marii de Francisc Munteanu (ianuarie 1971). Dar infiintarea caselor de filme (cu numerele . Jorj Voicu . Cei doi cinea~ti . sa aduca 0 nota de prospetime in cinematografia noastra. ale dublarii ~i apoi ale triplarii numarolui anual de premiere. Zephy AI~ec. Cercul magic de David Reu (decembrie 1975). in masura sa potenteze. ).. De buna voie iji nesilit de nimeni. in ultima instanta . acela al operatorului George Cornea. de limbajul cinematografic. printre altele: "Cinea~tii «noului val» sunt preocupati. in cartea sa "Miturile romane~ti ~i arta filmului". a avut. 4 ~i5). Mircea Veroiu a prelucrat povestea trista a personajului numit Fefeleaga (din schita cu acela~i nume). era firesc sa existe ~ibalast. Mariana Buruiana. cei doi cinea~ti realizand un film in doua paqi. scria. doua povestiri de Ion Ag~rbiceanu (vor mai ecraniza doua. Lugojul .

Pentru a reda vizual acest «spatiu inchis de balada». concluziile lor sunt semnificative. imagine. Dan Pita i~i esentializa gandul creator: "Ne-am dori ca spectatorii sa nu fie tentati sa urmareasca numai naratiunea. Nici episodullui Dan Pita nu are multe personaje. lar in "Films and Filming" . totodata. Fefeleaga din episodul regizat de Mircea Veroiu este. decor. din spatiul de saracie ~i iluzii al aurului din muntii de piatra ai Apusenilor. natura. Adrian Georgescu. Critici straini au vazut . date 0 data pentru totdeauna. incremenita. Petre Gheorghiu. ca un monument al durerii. Fefeleaga. Mireasa . problema mortii eteme. Radu Boruzescu. statuara. secventa in care Fefeleaga i~i vinde calul dupa ce i-a murit ultimul copil. George Calboreanu jr. ci sa fad efortul de a descoperi in tot ce cuprinde filmul . ). nr. pe fondul unui cantec spus. plange ~i rochia de pe ea. Cetera~ul. 8791/1973).. dintr-o poveste trista. Filmam de doua zile. Socrul. Foarte "de-acolo" . Jean Delmas preciza: "Intre o povestire ~i alta. Mireasa. foarte "de-acolo".. ploua peste decorurile noastre ~i peste ~inele de traveling (. Pana ~i calul tremura ingrozitor. Fefeleaga are lacrimi in ochi. infruntand umezeala. ). )... Foarte rar a fost tratata 0 asemenea tema esentiala cu atata sensibilitate ~i 247 . este insotiili de personaje-presimtiri. Ploaia a rezolvat atmosfera pentru care mi-a~ fi biltut capul mult ~i bine". "Liantul" filozofico-estetic dintre cele doua pilrti ale filmului 11constituie.filmul Nunta de piatra. ~i in una ~iin cealalta. un personaj de tragedie antica. Ursula Nussbacher. acordat FIoridi !chim. lata . prin semnificatii. intrupate de Eliza Petrachescu. doua temperamente de realizatori care seamana izbitor (.totu~i. 0 valorizare a imaginilor care asigura unitate deplina acestui poem pe doua voci". ca 0 rugaciune (Dorin Liviu Zaharia). pe de 0 parte. rncrederea ambilor regizori in forta imaginii Oa "sudarea stilistica" un rol esential avand ~i operatorul Iosif Demian. cu oameni care amintesc de cei reali.cu diferite prilejuri . Aproape fara cuvinte. Mirele. un adevarat poet al jocurilor de umbre ~i lumini). la prima vedere. nu era nevoie dedit de a ~ti sa poveste~ti in imagini 0 actiune aproape fara cuvinte. destinele pietrificate i~i poarta crucea. Efectul este axat pe 0 pura vizualizare (. cu desfa~urari psihologice ~i dezvoltari progresive. identificati prin functia din ceremonialul nuntii (~i nu prin nume ~i prenume). disparitia lor avand consecinte tragice. care se mi~ca in virtutea unor legi eteme.de a fi deschizatorul acestui drum: limbajul folosit apropie filmul de «limbajul» cinematografului mut. rntr-o societate conformista. Intr-un interviu din 1973. Rolul meu s-a redus considerabil.casatorita impotriva vointei ei .. cu care fuge peste deal. Totul participa la ritualul nuntilor tragice: nu in ultimul rand. atitudinea personajelor fata de viata ~ifata de moarte ~i. cu personaje supratipice. nu exista nici 0 legatura ~i. Derek EUy insista: "Ambele povestiri se concentreaza asupra pretuIui pe care terbuie sa-l plate~ti pentru incaIcarea regulilor ~ipentru pastrarea unei forme de individualitate. interpretati de Mircea Diaconu (intr-un rol de mare sobrietate).muzid. de~i nuvela "La 0 nunta" are predominante epice: sunt angrenati in trama ~iin drama Tobo~arul. In jur 0 tristete mai mare decat ne-am fi dorit pentru aceasta filmare. fiind. de Cetera~ (un fugar urmant de jandarmi). Sa poveste~ti nu fapte reale. cu 0 "nunta" din care n-a ramas dedit un voal alb de mireasa care drapeaza fecioara de pe catafalc.. la nunta. obiceiuri etnografice . ci conflicte atemporale. pe de alta. din balada "Mioritei". cum ne spune o femeie..0 zi de filmare" povestita de operatorul Iosif Demian: "Ploua peste Ro~ia-Montana. prelegendare. de personaje-semn (~i ele). In "Jeune cinema".se indragoste~te. poate «spatiu mioritic» in concepti a autorilor. fixate 0 data cu «legea universului»!" Identificata cu Leopoldina Balanuta. Nina Doniga.poezia unei lumi trag ice pe care am incercat s-o reconstituim" ("Romania libera".

ei '70"). ca In proza originara: personajul imaginat de Mircea Veroiu este victima unui complot. Mircea Veroiu propunea spectatorilor policier-ul $apte zife. sub aspectullimbajului. Ferencz Bencze. Adrian Georgescu. continuate . dar de fapt "film de autor( i)" . badicul Clement. Cu astfel de "adjuncti" .In spirit . peste scurta vreme a prezentat In prerniera un valoros film de actualitate. Intre aceste doua filme. dar optimizat "In mers". ciclica. decat filmul anterior. Sugestii din proza lui Ion Agarbiceanu conduc spre aceasta solutie cinematografica. intriga propriu-zisa urmarind avatarurile existentiale ale unui tanar ("cazut" la examenul de admitere In facultate) care 248 . nr.discretie". un "policier de arta". un film modem. Elisabeta Jar-Rozorea. destul de modest (Nicolae ~tefanescu). Destinul minerului Marza. a unui adevarat ritual criminal.pe post de criminal . In filmul Duhul aurului. cei doi regizori ~i-au Inceput. drumurile de creatie independente. de asemenea.data fiind fabulatia lor extrem de redusa .o alta "lectie de cinema" oferita de regizor. Mircea Veroiu!) ~i. alaturi de Iosif Demian ~i Dorin-Liviu Zaharia ("stalpi de bolta" ~i-n Nunta de piatra). Dupa un timp.~i un neprofesionist. de actori cu "simtul filmului" ca Irina Petrescu. Victor Rebengiuc. 0 gasim In foarte multe din filmele cu cautatori de aur". practic.aacestui al doilea film pomit de la Agarbiceanu. Mircea Albulescu. Calin Ghibu (care .alizaresuperiori. La fel procedeaza ~i Dan Pita. Din distribup.ste.caz rar .a stat la baza unui exercitiu neorealist printre cele mai elocvente ale cinematografiei nationale. reziduurile tuturor regretelor moarte ~i tentativelor de Imbogatire cu orice pret. acesta din urma implicat ~i-nfilmul anterior. fac parte . pus la cale de batrana carciumareasa careia Marza Ii vinde aurul furat. 10/1974): "Cand am intrat In lumea sa. Mircea Veroiu a realizat. Regizorul Dan Pita nu s-a lasat mai prejos.st . Ernest Maftei. De altfel.are 0 importanta aparte In istoria filmului romanesc: a marcat debutul ca operator al unui artist de clasa. In septembrie 1973. daca se poate spune astfel. aceasta extraordinara zona care e Ro~ia Montana. pe Aba Hartman. am simtit In aer trena unui vechi blestem al aurului secatuit.Eliza Petrachescu (Intr-un "rol al vietii").~apte zile din viata unui polip. ca ~iautoarea costumelor Marilena ~erbanescu.lede captivare ale intrigii polip. Un scenariu de Constantin Stoiciu din "familia" Diminetifor unui baiat euminte .cu compozitii viguroase . crima organizata. Ferencz Bencze. pe un scenariu.vreme de ~ase filme ~i ~apte ani va ramane credincios unui singur regizor. pe de alta. Inca 0 data. ecranizand "Lada": virtual a victima din povestirea originara. Lucia Boga. ecranizand alte doua povestiri ale scriitorului Ion Agarbiceanu . rod al fatalitatii. cu sensibilitatea ~iaprehensiunile omului din secolul XX. nu mai este un accident. Dora Ivanciuc. de 0 expresivitate care a umbrit pana ~icapacitaP. Liviu Rozorea. Filip eel bun (februarie 1975). printre ace~tia Mircea Veroiu a introdus .Nunta de piatra atinge parametri de esenp. ales pentru fizionomia sa speciaHLFilmullui MirceaVeroiu ."Valva bailor" ~i "Lada" -. Teodor Cojoearn. "hotul de aur" din "Valva bailor". filozofice ~i estetice. altfel.spre alte orizonturi morale. cei doi regizori au repetat gestul initial. Alexandru Mihai. Duhul aurului se prezinta mai unitar. I~i Ingroapa succesivele neveste devorate de duhul aurului. Pe de 0 parte.l-a~ adauga ~ipe scenograful Aurelian Ionescu -. prezentat pe ecrane In octombrie 1974.au devenit filme "pur-sange". Printre principalii colaboratori ai regizorilor. tocmai pentru ca ele au fost "umplute" de personalitatea cinea~tilor. cand am descoperit ~i «locul crimei». Regizorul Dan Pita marturisqte aceasta (In revista "Cinema". GeDrge Motoi. scenografii Radu Boruzescu ~iHelmuth StUrmer. doua texte aparent necinematografice . debutul compozitorului Adrian Enescu (devenit principal colaborator al "generap.

~tiam. 2/1976): . Mai joaca In film Simona Bondoc. lar In conceptia acestui artist numit Mircea Veroiu.din revista "Cinema" (m.0 drama moderna scrisa de Mihnea Gheorghiu. adevar.. Brandu~a Marioteanu. dar nu celintreg.I~i cauta un rost In societate. Mircea Diaconu (~i vice-versa). ca Mircea Veroiu nu ecranizeaza 0 opera literara. apoi. a Inlocuit forta fizica. lca Matche. care se suprapune peste portretul interpretului. spatoasa. obi~nuitul. resorturile psihologice ale aqiunilor acestuia. greoaie». George Calboreanu jr. nimic n-ar fi minciuna. cu cata adanca Intelegere Ii poate fora sensurile. "pulsul" vietii cotidiene care strabate pelicula de la un capat la celalalt (cu exceptia finalului didacticist. regizoml Mircea Veroiu ~i-apropus 0 lectura personala a unuia dintre marile romane ardelene~ti. Mircea Veroiu a fost prezent pe ecrane cu Hyperion (iunie 1975).. Mircea Anghelescu.Emmerich Schaffer (omul de alaturi) ~iGeorge Motoi. Florina Luican. "Mara" lui loan Slavici. La distanta de cateva luni. doua ecranizari: Dincolo de pod ~i . Tanarul personaj titular. desigur impus. deci. Pentru Mircea Veroiu. descriere ce la Slavici dadea caracteml de forta al personajului. oameni ~i lichele. pentru interpret devin dominante coordonatele interioare ale eroului sau.Tanase Scatiu. cu cata lipsa de prejudecati Inlatura ceea ce nu este esential. Partenerii ei . aidoma luceafamlui eminescian. lata cum prime a filmul Eva Sirbu. regizomlui ~i operatorului li se datoreaza expresia "neorealista". Mircea Veroiu ~i Dan Pita au adus pe ecrane doua dintre cele mai reprezentative creatii ale filmografiei lor.. nu Incap tdisaturile apasate. Fara nici 0 Indoiala ca despre filmul acesta s-ar putea spune: e un regal de frumusete plastica. Mara nu putea fi 0 «muiere mare. Vasile Nitulescu. 0 minunata galerie de tablouri vivante.~coala a vietii" In masura sa defineasca specificul unui anume timp social. nu se afla la ea acasa vulgaritatea.0 drama sufleteasca.~tiam. ~i totu~i Dincolo de pod este dincolo de toate a~teptarile. Mitzura Arghezi. Draga Olteanu.exista tipuri diverse. cu ecouri cinematografice din Alain Resnais: sub aparente de science-fiction . cu cata supunere se pleaca In fata esentialului. ci 0 recreeaza In legea filmului ~ipentru 1egea filmului.dar . nu lncape viata In linii groase.va respinge solutiile de viata "caldute" ~ilene~e. la ora unui lucid dialog interior. cu ecouri livre~ti din Eminescu ~i Verlaine. Gheorghe Dinica. tine de fapt de miez. de la «Fefeleaga» ~i «Valva bailor» cu cata Indrazneala cuviincioasa se poate apropia Mircea Veroiu de opera unui c1asic. despre care am vorbit sau despre care yom vorbi) a continuat. Esentialin film este "racordul" dintre regizoml Dan Pita ~i operatorul Florin Mihailescu: lor Ii se datoreaza senzatia de firesc. George Mihaita . In cronica sa .evadat dintr-un mediu familial sufocant . situate pe toata scara vietii sociale. un personaj cu aer de irealitate. Din echipa filmului mai fac parte compozitoml Dorin-Liviu Zaharia.la randul ei evenimentiala .respectiv .interpretate de Lazar Vrabie. trece printr-o . dimpotriva. banalitatea. salvat doar partial de firescuI unui actor ca George Constantin). Veroiu a Impmmutat Marei Infati~area mai degraba fragila a Leopoldinei Balanuta. "Dialogulla distanta" dintre cei doi regizori (a~a cum s-a Intamplat ~i In alte cazuri. De miez. 0 plasmuire de vis. gandul sau ideea «la Indemana».dincolo de traseul initiatic al personajului -. Boris Ciornei. Printre personajele filmului . a pus 249 . autoarea costumelorLidia Luludis. "lnadaptabilul" Filip . a~a Incat nu ma a~teptam sa vad «Mara» de Slavici. 0 superba victorie a imaginii. Prin Dincolo de pod (febmarie 1976). pentru ca In acest film tot ce pare a tine de suprafata. povestea unei femei (In rol: Adela Marculescu) care-~i privqte propriul e~ec afectiv. reu~ind un film evenimential. Ileana Popovici. cu forta psihica. adicade conceptie. exterioara. scenograful Virgil Moise. ci Dincolo de pod de Veroiu.

"Enigma Otiliei" de G. Personajul titular . devenit in film Hans). Ioana Ciomartan. Catalina Pintilie manifesta 0 franchete specifica in rolul Sa~ei. Corina Constantinescu. reminiscente de ghepard. mojicie . de scenograful Helmut StUrmer (ale carui decoruri au culoare ~i patina de epoca). a lucrat ~i pentru televiziune. intre boieri ~i tarani.a urmat cutremurul din martie '77! -.0 anume geometrie a sentimentelor.care. Bogdan Suru). incon~tienta. un prizonier al prejudecatilor). care atesta schimbarile de registru intre viziunea cinea~tilor (veniti cu un secol dupa) ~iproza originara: luciditate. Am reprodus doar un argument al cronicarului. Ovidiu Iuliu Moldovan (Burdea). la serialul Un august in fll1cl1ri. Lumina de "fin de siecle" a filmului este gandita de operatorul Nicolae Margineanu.nu pe umerii. cu replici putine Rodica Tapalaga ~i Carmen Galin reu~esc mici bijuterii interpretative. Aburul idilic. dispret. Andrei Csiky afi~eaza eleganta boierului (Matei Damian) trait la Paris. ecranizarea Tilnase Scatiu (octombrie 1976). violenta. perfidie. prin contributii autorizate. Mitica Popescu. Dupa cateva luni doar.a fost prezent pe ecrane cu 0 "replica" la filmullui Mircea Veroiu. cu atata subtila cunoa~tere a trairii) miza de forta a pesonajului ~i iata ca aceasta noua Mara despuiata de virtutile ei literare ramane In esenta tot Mara lui Slavici". Mircea Albulescu ("batranul" Huber. rapacitate.In cartea sa "De la cuvant la imagine" . de ilustratia muzicala a lui Romeo Chelaru. vulgaritate. desuet-nostalgic al romanelor lui Duiliu Zamfirescu este pastrat. de ambiantele scenografului Nicolae Dragan. compune un portret convingator. Plorina Cercel ~i Petre Gheorghiu (sotH Bocioaca). intre boieri ~i arenda~i.arabat . Vasile Nitulescu in rolullui Dinu Murgulet are. Florin Zamfrrescu (blajinul Trica). Victor ~trengaru.domina distributia. de compozitorul Adrian Enescu. pune masca ~ireteniei senile pe chipul mamei lui Tanase Scatiu. Demersul estetic este Implinit de imaginile lui Calin Ghibu. magistral interpretata. Tabloul de epoca al filmului ~iInse~i destinele personajelor sunt marcate de conflictele sociale specifice sfar~itului de secol XIX. au fost aduse In discutie multe . Aristide Teica. Dan Nutu. din date minime. intre vechii boieri ~i proaspetii capatuiti. care aduna In portretullui Tanase Scatiu cam tot ce se putea aduna. Deznodamantul tragi-grotesc sparge in tandari idilica ~iproverbiala "viata la tara". dar scenaristul .prelungind sugestiile prozei originare . ci ~iin altele de la premiera -. 250 . de costumele-personaje ale Hortensiei Georgescu. Irina Petrescu (maicuta Aegidia. "element de contrast" In mediul dramei). de auto area costumelor Lidia Luludis.mentiona faptul ca in cazul prelucrarii cinematografice a unor opere literare de mare complexitate compozitionala (~i mentiona romane ca "Rascoala" de Liviu Rebreanu. Ion Caramitru (in sutana parintelui Codreanu).prin semnificatia dobandita a prototipului arivismului social. prin interpretareamagistrala a lui Victor Rebengiuc. det~~are. parca. inspirata de romanele lui Duiliu Zamfirescu "Viata la tara" ~i"Tanase Scatiu".in interpretari antologice sunt expresia acestei conceptii cinematografice esentializate: alaturi de Leopoldina Balanuta joaca Maria Ploae (Persida) ~iAndrei Finti (Natl. romantism modern. protagoni~tii unei pove~ti romantice ~i tragice de iubire. Dumitru c. ci pe chipul actritei (chipul acesta trecut prin toate sHirilecu atata nuanta. lipsa de scrupule.nu numai in cronica citata. regizorul Dan Pita . Impreuna cu Alexandru Tatos . dar multe alte interpretari (unele pe partituri reduse) conduc spre tipuri memorabile: Eliza Petrachescu. Personajele . atmosfera vietii la conac este redata. fior tragic. intr-un ultim rol pe ecran . scenarizate de Mihnea Gheorghiu. autorul unei partituri discrete dar relevante (ca ~iaccentele puse in coloana sonora de ing.axeaza intriga pe un "miez" social consistent ~idramatic. intre timp. Costel Constantin. mai apar in film Cristina Nutu.

din Iumea violenta a desperados-ilor cautatori de aur. Petre Tanasievici. "Ion" de Liviu Rebreanu). el 251 .de Dan Pita. Intai. dar ~ipiesa "Jocul ielelor" de Camil Petrescu (unul dintre autorii indelung ocolip . Prin Mania (martie 1978). CaIinescu. o parodie. elegant. regizorul Mircea Veroiu a trecut prin alte experiente creatoare.Calinescu. "Serialul" a "prins" ~i in aceasta formula. Dorel Vi~an. Ce-a urmat in filmografia celor doi autori? Dan Pita in coIaborare cu Nicolae Margineanu a realizat. "aurului negru". inviorat de costumele pitore~ti ale Hortensiei Georgescu -. in numar de trei (Ilarion Ciobanu. "procesul de remodelare narativa presupunea maturizarea con~tiintei constructiv-cinematografice.. prima parte a romanului "Ultima noapte de dragoste.iara~i . dolarii ~i ardelenii (ianuarie 1980). printre interpreti fiind Mihai Mereuta. La baza scenariului . sa iasa in public cu un divertisment.este yorba despre un "film de autor" . Sfar~itul deceniului al optulea aduce un nou "dialog de la distan¢" intre Mircea Veroiu ~iDan Pita. Mircea Albulescu. intr-un ora~el aratos ~i bogat . ro~covan ~ibarbos). mai apar in film Elod Kiss (un amorez obraznic). Ioana Craciunescu este 0 pianista "speciaIa" .de filmul romanesc). cu un umor rafinat. aurul este cel dintotdeauna. Silvia Popovici. Gheorghe Nutescu. ". Viorel Comanici.. cu 0 distributie ampla. adoptarea unor criterii solide de seleqie.pe un scenariu de Alecu Ivan Ghilia -. "Mara" de loan Slavici. descoperind resursele narative ale. iar ardelenii. "Priza la public" a acestui prim western romanesc I-a determinat pe scenarist sa continue epopeea ardelenilor in America. Traian Costea (un om trist) . regizorul Dan Pita ~i . au emigrat in America atra~i de mirajul aurifer al "vestului salbatic". regizorul Mircea Veroiu s-a contaminat ~iel de "bucuria jocului". apoi. ciclul Comane~tenilor de Duiliu Zamfirescu. cel putin partial. din nou pe teritoriul unor ecranizari prestigioase. de fapt. apar personaje noi.in cazul anterior . cu episodul Pruncul. un simt estetic combinativ evoluat". Adina Popescu. ~tefan Velniciuc: estetizant. petrolul ~i ardelenii (ianuarie 1981). aurul ~iardelenii (februarie 1978). trama i~i continua traseul parodic. regizorul . Profetul. dramaturgul Iosif Naghiu (un primar lungan. Regizorul Mircea Veroiu ~i operatorul Calin Ghibu au optat pentru formula unui film calm. are 15 sopi ~i0 droaie de copii."desenat" de scenografii Nicolae Dragan ~i Nicolae ~chiopu. in principal. Mihai Oroveanu (un ~erif gras ~i imperturbabil). Mitica Popescu. in discursuIlor cinematografic.care n-a fost introdus in circuitul clasic al difuzarii -. pe ecrane a aparut Artista. pentru ca. intaia noapte de razboi". Mai presus de orice .regizorul Mircea Veroiu au demonstrat. "Bietul Ioanide" ~i"Scrinul negro" de G. in linii mati. portretizata cu grape ~iumor. Ovidiu Iuliu Moldovan). rece.au stat. fara a renunta la ambitiile sale artistice. filmul este taios ca 0 lama de cutit. a carei aqiune se petrece cu 0 suta de ani in urma. Mircea Veroiu sernneaza filmullntre oglinzi paralele (februarie 1979). el va fi continuat .. astfel ca. ardelenii din Poplaca ajung.. in deceniul urmator. Florin Zarnfirescu. prin care scenariullui Titus Popovici miza pe ideea din Dallas.din pacate . dar ~i cu elemente de fiqiune. Inainte de a trece prin serialul cu ardelenii. Maria Ploae. considerat "primul western romanesc". in anul cutremurului din 1977. scrisa cu nerv de Titus Popovici. aceea a rascoalelor tarane~ti din 1907. in statuI american Utah: profetul (Victor Rebengiuc) este ~eful unei colonii demormoni. abordeaza 0 epoca istorica agitata. Mircea Diaconu. filmul cvasi-documentar. exceleaza minunata actrita care este Rodica Tapalaga (frumoasa Anabell. Este ceea ce. inscriindu-~i filmele printre ecranizarile prestigioase ale produqiei originale. Personajul principal al filmului vine din "Ultima noapte de dragoste . care penduleaza in balansoarul dintre Inger ~idemon). nu peste multa vreme. distant. un mare explorator.

Tanase Cazimir. In rolurile de prim-plan sunt Ion Caramitru. Lascarica. Dupa cum precizeaza. Lucian Iancu.Rodica Tapalaga.au evoluat in film actori de prim rang precum Constantin Codrescu. ~tefan Iordache. un personaj seducator). Gheorghe Dinica. insa.scrisoare adresata lui AI. Dan Nec~ulea (1942).sau mai au . dqi tanarul Tudorel este corespunzator lui Felix. Gonzalv. Alaturi de interpretul rolului titular . mai fac parte George Constantin. aHituri de el mnd prietenul Gore. Dorel Vi~an. Cu 0 imagine savant elaborata (de operatorul Florin NIihailescu) ~i secvente memorabile. Piru. intr-o. din Praida. COLEGI DE GENERA TIE Din "generatia '70" fac parte multi aW cinea~ti care au avut . Dana Duma in articolul "Ecranizari calinesciene" din "Caiete Critice" (m. Radu Gabrea (1937).de~i na~terea lor ca ~i cinea~ti urmeaza aha cronologie -. "aceasta este exact pista pe care scenariullui Eugen Barbu (declarat a fi inspirat din Scrinul negru) nu avanseaza. cu roluri bine marcate. regizorii Mircea Veroiu ~i Dan Pita devenisera valori sigure ale cinematografiei nationale. cele mai multe pitorqti (Sufletel. 252 . Mircea Constantinescu (doar ditiva dintre cei 360 de interpreti). ba chiar ~i din Petre Boruga. precizand ca. Hagienu~) ~i duce mai departe sugestia de «~arja» a acestora. 8-9/1999). ca "tema esentiala interioara" este aceea~i din "Enigma Otiliei". ca aceea a talciocului. Nicolae Margineanu (1938). unde scriitorul demonstreaza nu numai ca romanul sau exclude miza politica ci. prin filmulBietul Ioanide (aprilie 1980). Marga Barbu.. Tudor Marascu (1940).pictorul Ion Pacea .a arhitectului despre etemul feminin ocupand prea putin loc in «pasta» dramaturgica. ~ianume Ioanide". Corado Negreanu. Adrian Pintea. inspirat din doua romane calinesciene ("Bietul Ioanide" ~i "Scrinul negru"). concepp. adica eroticul. publicat . Mihai Paladescu.in 1953. Dan Pita a replicat relativ repede. Ovidiu Iuliu Moldovan. Timotei Ursu (1939). Acuzat ca scrie "romane politice" . Constantin Vaeni (1942). G. Dar "generatia '70" ~i-a inscris pe "cartea de vizita" multe alte nume de cinea~ti. La capatul unui prim deceniu de activitate cinematografica. Carmen Galin. Cristiana Nicolae (1943).nu fara dificultati . echivalent allui Pascalopol. Bietul Ioanide confirma reputatia lui Dan Pita de excelent creator de atmosfera ~i de regizor care «scoate ce-i mai bun din actori»". Filmullui Dan Pita a izvorat dintr-un roman stufos. Ada Pistiner (1938). Hangerloaica. Fory Etterle. Alexandru Tatos (1937). Octavian Cotescu. "intelegatorul subtil allui Eros e tot barbatul matur. Petre Gheorghiu. Ion Caramitru. dar nu pentru a arata ca ele «apartin unei generatii sedentare. Calinescu respinge ideea (inca inaintea publicarii romanului Bietul Ioanide). un "aliaj" (topit de Mircea Veroiu) din Gelu Ruscanu. Iosif Demian (1941). Felicia Cernaianu (1940).. In funqie de anul na~terii . absorbite in cultura» ci ca sunt tipuri condamnate de istorie. este yorba despre Mircea Moldovan (nascut in 1936). cu sute de personaje. Olga Tudorache. Filmul exploreaza in schimb atractiva galerie de personaje. cativa dintre protagoni~tii piesei "Jocul ielelor". enuntata chiar de Calinescu. Leopoldina Balanuta. Ovidiu Iuliu Moldovan ~iElena Albu (Ela. dupa stresante interventii ale cenzurii.un cuvant de spus in filmul romanesc. scenarizate de Eugen Barbu. mai mult.este ~tefan Gheorghidiu. din distributie.

iar ~ansa Ani~oarei s-a numit Anda Onesa. semnase imaginea la filme precum Mastodontul de Virgil Calotescu ~i Regasire de . Jean Cosntantin. din pacate ratata. Constantin Gurita. cu filmul de actualitate Decolarea. "Leqiile" ii vor fi oferite de viata. Regizorul Timotei Ursu. despre tineri -. strabatut de note grave. intrarea acestora in cinematograf. In Septembrie . un punct de echilibru al conflictului). Nicolae Opritescu (1947). ~ansa unui "baiat fermecator" (care n-a reu~it la facuItate. a intrat intr-un cerc de escroci. apoi "in jos". Gheorghe Nutescu.Stere Gulea (1943).0 ecranizare a piesei "Jocul de-a vacanta". pe aparate demodate ~i uzate care compromit insa~i ideea de zbor. Eugenia Bosanceanu. Monica Ghiuta (Valentina. 0 generatie care este. a regizontlui. un spatiu misterios de lini~te. altii ca documentari~ti. Sandu Sticlaru. de tihna spirituala. aitii ca filmologi etc.tot un filmcu tineri. In aceste conditii. a protagonistului (actorul Emil Hossu.~ef de promotie". dezertand de la datorie intr-un moment de cumpana. nu lipsita de suspans ~i de incarcatura emotionala.sansa tuturor (inclusiv a regizorului) in acestfilm "de suflet" a fost Golful Francezului din Schitu. 0 aparitie ata~anta..a ajuns la lungmetraj Timotei Ursu. prin firescul gesturilor. Intr-un anume fel.pentru doi ani de stagiatura . zburand in cautarea soarelui (dar savar~ind un act de indisciplina profesionala). care compenseaza stangaciile neprofesionistei prin inocenta ~idelicatetea chipului.George Motoi.. Paul Bentu). in decembrie 1971. al intonatiilor. abia in aprilie 1978. ca regizori de lungmetraje de fictiune . cu filmul Septembrie (dar intre timp fusese scenarist la Cursa lui Mircea Daneliuc. ajutat de un operator exersat (. din cateva motive simple: intai.unii au activat in prealabil ca operatori. Horatiu Malaele. pentru personajul sau. de cativa actori convingatori in roluri episodice . unii ca regizori de teatru. Timotei Ursu avea sa revina in atentia publicului prin At patrulea stol (in februarie 1979). conferind naratiunii 0 desfa~urare atractiva.. Absolvent al unei ~coli superioare de zbor. Dinu Tanase (1946). a fost o adevarata "ramp a de lansare"). putem spune ca regizorul Timotei Ursu se racordeaza la "generatia inundatiei": momentul adevarului. deci reaborda cinematograful mai "galonat").a fost mutata in actualitate 253 . a debutat "cu dreptul". . deopotriva.stefan Traian Roman -. e nevoit sa minta ca sa se "salveze"). . a scenaristului (Constantin Stoiciu. Apoi s-a nascut legenda ~i Vilegiatura. se produce in conditiile inundatiilor din primavara anului 1970. Cum spuneam.intr-o unitate a aviatiei utilitare: tanarul care viza zboruri temerare cu viteze supersonice se vede pus in postura unui banal "birjar al aerului". Primul . ca regizor.~i de 0 tripleta forte in rolurile principale: Liviu Ciulei (in rolul comandantului.stefan Banica. ~ansalui se nume~te Ani~oara (0 fiinta pentru care lumea e frumoasa . . aflat la al patrulea scenariu. de compozitorul Tiberiu Olah ~i de arhitectul scenograf Radu Calinescu. Andrei Catalin Baleanu (1947). intr-un prim rol de referinta) ~i a personajului central (un tanar pilot. dupa Diminetile unui baiat cuminte.serban Creanga (1944).dintre cinea~tii amintiti mai sus .s-a desfa~urat dupa alt "calendar". Alaturi de regizor a fost operatorul Marian Stanciu . despre aspiratiile unei generatii. Mircea Daneliuc (1945). sau "duminicile insorite ale eroului") ~i Emil Hossu (pentru care rolul din acest film tineresc.care. . un film despre tineri. eroul filmului este repartizat . Timotei Ursu avea sa revina pe ecrane.stefan Mihailescu-Braila. un text pentru televiziune). s-a scris la premiera. iar din distributie au mai facut parte actori precum Sandu Popa. pentru ca actiunea piesei lui Mihail Sebastian ~ specifica unui anume timp social . el nu va pregeta sa evadeze: intai "in sus". cam in aceea~iperioada. Alexa Visarion (1947).stefan Horvath). Nicolae MavrodiB. care a "decolat". . . . chiar cand e urata).

un film realizat In colaborare cu Gica Gheorghe. Emil Hossu. piesa . Ileana-Stana Ionescu (doamna Vintila). poate cel mai realist personaj al dramei). un Invatator care. Ernest Maftei (In rolul excomunicatului profesor Dobrom). Vasile Nitulescu. Constantin Diplan. regizorul Dan Nec~u1ea a realizat In anii '70 cateva filme de actualitate. iar comedia s-a "legat" 254 . ba mai mult. numai ca investigatia a ramas la "suprafata". In con~tiintele oamenilor. Scenaristul Petre Salcudeanu aborda un subiect spinos: dramele colectivizarii.din "generatia inundatiei" . agronomi). dispus sa evidentieze rani adanci ale timpului evocat: Vifornita era.. cum spuneam. Boris Ciornei (Bogoiu). Timotei Ursu a scris Inca un scenariu. Luiza Orosz (Rafira. c<. "Vifornita" din titlu nu Inseamna doar viscolul unei ierni oarecare . In 1973 reintra In cinematograf regizorul Mircea Moldovan . In manifestarile lor. In Intamplanle acelui timp. Impreuna cu operatorul Ion Marinescu .regizor. In anii :70 (spre deosebire de anii care au urmat. medici. Irina (premiera In iunie 1980). Mircea Moldovan avea sa fie foarte activ. ca ~ipentru contributia scenografilor Nicolae Edulescu ~i~tefan Maritan. scenari~ti . pentru filmul lui Tudor Marascu BunCl seara. Vifornita unei ierni aspre este. Ileana Iurciuc. superioare. Nae Gh.Nicolae Tic ~iConstantin Bordeianu. Pana In anul 1980. Florina Cercel .ului de televiziune.regizorul ~i-acontinuat colaborarea cu scenaristul Petre Salcudeanu (Incercand sa discute integrarea la sate a unor tineri intelectuali. portretizat cu multa forta de convingere). neverosimile In epoca). meseria): cu Toamna bobocilor (mai 1975) ~i Iarna bobocilor (octombrie 1977) . primul film romanesc In care realitatile colectivizarii erau scutite de aerul festiv ~iInvestite cu adevaruri de viata (aproape . vifornita este In oamenii. Elena Stescu. Maria Ploae.apare pe ecran simplificata ~i modificata (In sensurile ei originare). el parasindu-~i.prin fO$lucrurilor . Monica Ghiuta. un ins incapabil sa mteleaga mersul istoriei). printre care Raina de piele (1972). Ramanand . personajele filmului . Mai departe7 Violeta Andrei (Corina) ~i Nicolae lliescu (~tefan) au cate ceva din aerul personajelor . printre altii. Jucau In film Silviu Stanculescu (~tefu Varlaam. mama lui ~tefu. dar. Ion Besoiu (fostul subaltern Adam. In plina forta creatoare. In primul rand. ~i Inaintea plecarii sale din Romania (spre tan mai reci). In rest. Sebastian Papaiani. Naratiunea cinematografica surprindeaconflictele aspre ale noului cu vechiul. la sfar~itul anilor '80.filmdn care au jucat. un subaltern devenit superior ierarhic. Eugenia Bosanceanu. de la munte la mare (77!). Cosmin Ghiara. cu toate eforturile unor actori.(7!). Mazilu. de Haralambie Polizu. In septembrie 1971. ambele cu Rodica Mandache ("fata bun a din cd'). Practic.cu un Nelu-Jeff (~tefan Maitec) neinteligibil . In destinele oamenilor.Ilarion Ciobanu ~i Emanoil Petru!).chiar daca eroii sunt sco~i din mediul lor -. Fata bunCl din cer (1977) ~i Muntele alb (1978)..In zona film. Mazilu. Draga Olteanu Matei. Vifornita (el debutase.Mircea Moldovan semna (In noiembrie 1973) un film de remarcabila concentratie realism. Nae Gh. operator fiind Dinu Tanase. Virgil Oga~anu. Bal fn Poiana Zimbrilor (1980). prin atitudini necorespunzatoare. Carmen Galin. Mentiuni aparte pentru partitura compozitorului Liviu Glodeanu. ar fi prejudiciat. astfel. profesori. ~iel. Constantin Gurita (Maiorul) -. alaturi de "mon~trii sacri" Marin Moraru.aceea din film -. ba mai mult.printr-un film care avea sa ramana evenimential. Anton Tauf.un activist de partid eliberat din munca de conducere. Elena Sereda. Toma Dimitriu. a mersului istoriei. Dumitru Furdui.parcurg drumul unei Intelegeri aprofundate. "bunul mers al cooperativizarii" . In al doilea rand pentru di unele dintre personaje ~i-au pierdut pana ~iidentitatea (bravul Jeff a devenit Nelu). cu Fratii. ostil edulcoranlor. interpreti principali .

Vasile Ichim. interpretat de George ~ofrag ~iLabirintul (oetombrie '80) . Inainte de a eonsemna eontributia altor eolegi de generatie. In distributie eu Maria Ploae. februarie. sunt prezentate In premiera doua filme dense. al aetorului ~tefan Ciobotara~u).). ar fi de faeut 0 remarea (ajun~i la premierele ramane~ti ale anului 1974): Intr-o singura luna. eu distributii ample. Aristide Teica. In februarie 1974 revenea pe eerane ~erban Creanga. pe eeranele bueure~tene au fost prezentate In premiera trei filme ale unor eolegi de generatie (Cristiana Nieolae. ambele consaerate revolutiei de la 1848.Zephi AI~ee. ehiar daca . impasul unor vicisitudini eonjuneturale. primul urmarind evenimentele din Tara Romaneasea. In general. suspnute de aetori unul ~i unul: Arnza Pellea ~i Toma Caragiu sunt doi "piloni" ai eonflietului.C. Proprietarii adueea pe eeran un seenariu la care regizorul eolaborase eu fratele sau. de data aeeasta. Roluri-efigie ereeaza Cornel Ciupereeseu.un film istorieo-biografie dedieat militantului socialist ~tefan Gheorghiu.eu Caldura. Mireea Cosma. La rl1scrucea marilor furtuni ~i Mun(ii fnjll1cl1ri. azi. Cornel Revent . filmat tot deIon Marineseu. regizorul abordase ~i registrul istorie. Mazilu.despre care am vorbit . eu "exemplul moral" al unor "eon~tiinte avansate" ~. In prim-plan. Nae Gh.greu.m. nu se poate sa nu reeunoa~tem ca problematiea de fond a aeestui film "datat" l~i pastreaza aetualitatea ~i la sfar~itul mileniului al doilea. eand. In soeietatea romaneasea de tranzitie. eu Florin Piersie In ralul titular (al vestitului haidue). In film. ~tefan Mihaileseu-Braila ~iMihai Mereuta abordeaza roluri de 0 faetura neineereata. eu rolul trist. Dincolo de nisipuri ~i Proprietarii. ea ~i problema speciali!jtilor. ea ~i rezistenfa la noU'dezbatute. ideea de proprietar. Ernest Maftei. eu personajullui I. In deeembrie 1980. la orizontul anului 1973 . Silviu Staneuleseu. eompozitorul Nieu Alifantis (la primul). un film seris de Vasile Chirita ~i Dumitru Mure~an. Filmul aeesta i-a desehis regizorului ealea spre alte filme istoriee~i. Intre aeeste doua filme. Constantin Cojoearu. Un film ea Proprietarii ramane ~iprin personajele sale. premierele ramane~ti intrasera Intr-o ritrnicitate "suspeeta": In ianuarie fusesera alte doua premiere (Capcana de Manole Marcus ~i Trecatoarele iubiri de Malvina Ur~ianu). Costel Constantin.un alt episod din treeutul mi~earii socialiste. Maria Ploae. Depa~ind. eu seeretari de partid "rama~i In urma vietii". jueat de Virgil Andrieseu.din punet de vedere tematie . Colaborarea fratilor ~erban ~i Mihai Creanga va continua la filme preeum Speranfa (noiembrie 1978) . revolute (eu "proprietari" iluzorii ai mijloaeelor de produqie. Carmen Galin. publieistul Mihai Creanga: un debut rezonant In epoca. Nieolae Ivaneseu.revin insistent printre preoeuparile prezentului. din eolaborarea eu seenaristul Petre Salcudeanu. ~tefan Baniea. eu personaje istoriee (de la Nieolae Baleeseu la Avram Ianeu) ~ieu Iargi desfli~uraride forte. Vlad Radeseu. ' Dupa debutul . aflat.a. Mazilu. Dumitru Chesa. alaturi de Constantin Codreseu. Insa. ultimii doi ehiar eolegi de pramotie In 1968): lntoarcerea lui lvlagellan. George Constantin ~i ~tefan Iordaehe ea~tiga prin firese ~i dezinvoltura. ~tefan Velnieiue. In martie au urmat 255 . prin Pintea (august 1976). Alexandru Dragan. Frimu.Monica Ghiuta. la al treilea film de aetualitate (Intre timp regizase ~i A!jteptarea. iar alaturi de ei. Nume noi pe generieul aeestor filme: operatorul Florin Parasehiv. multi alti interpreti . Emil Hossu ~iMireea Moldovan Insu~i. al doilea situat In miezul revolutiei transilvane. de adio. Constantin Diplan.d. Aurel Giurumia. eompozitorul Razvan Cernat (la al doilea). Nae Gh.narapunea cinematografica este tributara unei ideologii. atunci.l~i pun peeetea pe ehipuri de eontemporani eare dau de gandit. la ambele. Radu Gabrea ~i ~erban Creanga.

al aceluia~iRadu Gabrea). Valeria Seciu. prin acest film.care intrase in cinematograf cu Prea mic pentru un razboi atat de mare inca din 1970 . ecranizarea unui roman de succes in epoca.Prea mic pentru un razboi atat de mare de Radu Gabrea. particularizata de actori ca George Constantin. dar filmul confirma doar partial debutuI. al dimi destin a fost marc at de patima unei iluzorii razbunari. Contribuiau la debutul promitator al Cristianei Nicolae ~icompozitorul Adrian Enescu (era ~iperioada debutului sau. Cursa de Mircea Daneliuc). ~i. N-ar fi exclus ca ~iaceasta emulatie creatoare sa fi generat .anul 1974 a fost un an "allui". Gheorghe Mezenrath. Dih nou . in deceniul aloptulea. oameni sarmani din tinuturile Brailei migrati spre Dobrogea. Cinematograful romanesc n-avea sa sufere imediat. Radu Beligan. Trei scrisori secrete de Virgil Calotescu. plasata intre "dincolo de bariedi" ~i "dincolo de pod" -. scenograful Marcel Bogos. Regizoarea va mai realiza. (inca) operatorul Dinu Tanase a "pictat". de mister. avea sa fie unul dintre cei mai fa~ti ai cinematografiei nationale (cu pelicule ca Actorul ~i salbaticii de Manole Marcus. la scurte intervale au fost prezentate filme ca Intoareerea lui Magellan.altele doua (pacala de Geo Saizescu ~i Portite albastre ale ora~ului de Mircea Murqan). Raul care urca muntele (decembrie 1977). ie~ita pe ecrane in februarie 1980.dincolo de pod.. scrisa de regizoare dupa 0 idee de Radu Cosa~u.o lume de vraja.in colaborare cu Ladislau Tarco ~iGheorghe Bejancu . citim pove~ti tulburatoare de viata. dincolo de ma~ti -. Dar sa revenim la "colegii de generatie".ca sa preiau sintagma destul de facila a titlului. regizorul . un spatiu straniu.i~i propunea. sentimentele ~i cugetul. "Ingerul a strigat" de Fanu~ Neagu: povestea unei colectivitati stranii. "strangerile de ~urub" din epoca. ca ~i Cumpana. Dincolo de nisipuri ~i Ilustrate cu flori de camp -. Ilustrate CLtflori de camp de Andrei Blaier.0 poveste scrisa de regizoare . insa: se aflau "pe teava" 0 serie de filme noi.in mare masura ~ioperatorului Dinu Tanase (care avea la activ. Este un pitoresc aparent in Dincolo de nisipuri: tipurile grote~ti ale peisajului uman ascund drame. astfel ca anu11975. doua filme . Emanoil Petrut. Fratii de Mircea Moldovan ~i Gica Gheorghe . Fratii Jderi de :MirceaDragan). in februarie 1974) cel mai valoros film al sau. datorate . doar cu diteva luni inainte semnase muzica pentru $apte zite de Mircea Veroiu). autoarea costumelor Nelly Grigoriu-Merola ~iprincipalii interpreti. dincolo de bariera. al inceputului sau sfar~itului de lume. Mihaela Marinescu. cu tonuri irizate. de pilda. dar filmul nu prin "miezul" sau politic ramane:ci prin insu~irilesale cinematografice. George Motoi. Vladimir Gaitan. o galerie tipologica variata. Ora~ul vazut de sus de Lucian Bratu. cum este aceea a protagonistului.experienta razboiului traita de un soldat adolescent pe frontul de vest al celei de a doua conflagratii mondiale -.in film este yorba despre un "love story" intre un tanar ilegalist si 0 fam intalnita intamplator pe strada -. Intoarcerea lui Magellan.. Cornelia Gheorghiu. carora saracia ~i nevoile le altereaza viata. Filip cel bun de Dan Pita. impingandu-i la periferia societatii ~iindreptandu-i spre gesturi extreme. Catrinel Dumitrescu. Hyperion de Mircea Veroiu. pe vremea aceea. Dincolo de nisipurile dunarene . 0 povest~de dragoste imposibila din anii celui de al doilea razboi mondial. un "film de autor". 0 tentativa neizbutita. de dezmo~teniti ai soartei. Subiectul propriu-zis (chiar daca titlul filmului sugereaza 0 calatorie din perioada marilor descoperiri geografice) este tributar timpului . Urmarirea. Cristiana Nicolae i~i lansa (atunci. printre interpreti numarandu-se Gheorghe Cozorici. Mircea 256 .~iun serial TV. Cat despre Dincolo de nisipuri de Radu Gabrea (cea de a treia premiera din febmarie 1974). in aprilie altele trei (Un comisar acuza de Sergiu Nicolaescu. "dincolo de ma~ti" . ca aceea din Duminica la ora 6.

pentru prima oara pe un generic de film. personaje care aduc yorba despre "Con257 .. tot un film istoric . filmul f~ipropunea sa descifreze semnificatiile unui gest-limita: izolat de lume.a filmuhil Mihai Viteazul de Sergiu Nicolaescu.este "complementar" atat prin includerea unor demersuri dip1bmatice ale domnitorului.fntr-o fncapere fara legatura cu lumea exterioara. Raman .~i-a depa~it epoca". Secondat de acela~i artist al imaginii.~ipropunerea s-a dovedit viabila -. unfilm de idei.a carui actiune se petre'Cefntr-un ostrav din apropierea Falticenilor fnspre sfar~itul secolului trecut -. Avand aceasta baza. fn vis. ca sa ne rezumam la acest "set" de exemple. S-a fabulat mult pe "lupta comunistului cu sine". Ferenc Fabian. ~tefan Mihililescu-Braila . semnate de Lucian Pintilie. fn "zona de lumina" a acelora~ifilme.. Constantin Rautchi. fn amintire.cea mai ambitioasa fncercare scenaristica a acestuia .care a conferit cadrelor cinematografice valoare de fresca. Conflicte cu finaluri tragice fntre sociali~ti ~ipolitie. fn co~mar. printr-un film de asemenea promitator ca scriitura cinematografica. Sigur. printre interpreti fiind ~iToma Caragiu. raman portretele desenate de Gheorghe Dinica ~i Victor Rebengiuc. Vasile Nitulescu. ~tefan Sileanu. Mircea Deneliuc. un adevarat ritual al claustrarii. fn filmullui Constantin Vaeni. George Motoi. mai curand un film-complementar. Dupa Buzduganul eu trei pece(i.psihice. pe "fo$ morala" ~ieroismul clasei muncitoare fn conditiile vitrege ale ilegalitiltii. Zidul.. filmullui Constantin Vaeni Buzduganul eu trei peee(i a fost considerat. dar ramanand. de data aceasta scenariul (scris de Constantin Mitru) avand 0 sursa literara. formula presupunand. fizice . Iosif Demian . zidit . Gheorghe Dinica. structurata ca 0 prelunga conversatie). fn realitatile anilor de razboi (un tablou de epoca cu semnificative detalii de atmosfera surprinse de operatorul Iosif Demian. de zile . luni ~iluni . In februarie 1975. moral-volitive.dintre cele mai diverse. pe buna dreptate. "Nada florilor" ~i flIte povestiri sadoveniene. "evadarile" eroului. de elementele conjuncturale ale intrigii.dintr-un subiect sacrificat . alaturi de compozitoarea Cornelia Tautu ~ide scenograful Nicolae Dragan..mai bine de un an . Vasile Nitulescu. Pe de alta parte. Ferencz Be~cze. filmul ~i-a pierdut 0 parte fnsemnata din "valoarea de fntrebuintare". ~tefan Velniciuc. stindardul "dreptatii ~ociale". riscuri asumate (mai ales fn prima serie. singur. In filmografia regizorului Constantin Vaeni a urmat Buzduganul eu trei peeeti (doua serii prezente pe ecrane fn septembrie 1977): nu neaparat 0 "replica". cat ~i prin evidentierea calitatilor de ganditor politic ale personajului istoric care . intrand fn "zona de umbra" a unor filme precum Duminiea la ora 6.~i sugestiile unei pove~ti de dragoste (cu Cornelia Pavlovici ca protagonista). ramane partitura muzicala cu inflexiuni dramatice a compozitoarei Cornelia Tautu.• ••• III Albulescu. Emil Botta. un tanar (Gabriel Oseciuc) a tiparit. filmat de Iosif Demian (garantii serioase pentru un debut regizoral!).din perspective distincte . dupa ditiva ani de experienla documentaristica.. implicit."Romania libera" ilegala. Cristial1a Nicolae. Scenariullui Eugen Mandric . Ernest Maftei. regizor la ora aceea) proiecteaza 0 tragedie individuala fn contextul unei epoci tragice.'Ovidiu Iuliu Moldovan. nici el. regizorul Constantin Vaeni I-a "vazut" pe Victor Rebengiuc fn rolul domnitorului Mihai Viteazul . regizorul Constantin Vaeni a revenit pe ecrane (fn mai 1979) cu Vaeanta tragiea. Scris de Dumitru Carabat ~i Costache Ciubotaru. fnsa. fnca. a carui premiera avusese loc cu ~ase ani fnainte. din perspectiva cinematografica. Gina Patrichi. Violeta Andrei. ni~te. 0 fntregire . lntoareerea lui Magellan sau Editie speciala. cu consecinte . Olga Bucataru.practic . de pictura murala-. se petrece. prin tema sa. Cornel Coman. ajunea la lungmetrajul de fictiune regizorul Constantin Vaeni.Dincolo.

in acest mediu i~i depa~ea complexele ~ise maturiza "la vedere" un alt tanar .. Tamara Cretulescu. dar tocmai aici sta meritul cineastului debutant: pe 0 structura narativa simplificaili a insailat personaje veridice -c. care avea 28 de ani la data premierei.. Redus la aceste cateva elemente.. este -.jucate. pe un scenariu de Mihai Creanga ~i cu Nicolae Margineanu ca operator. de data aceasta pe un subiect "de actualitate". in principal. Andrei Catalin Baleanu revenea relativ repede pe ecrane.relatia lor . Cu Albert Kitzl .depa~ind. "cadrul" modificarilor sale etice ~i spirituale fiind 0 adevarata familie. filmat de Florin Paraschiv ~i Valentin Popescu: E atat de aproapefericirea (martie 1978). de data aceasta. Gheorghe Cozorici -. George Motoi. Din pacate. fire~te. Romeo ~i Julieta). conjunctural ~iperisabil in primul rand prin subiect.Mircea Albulescu. lucrase ~i la incitantul film de televiziune Sub pecetea tainei. Paul ~i Cristina (care preiau ..temporanul" ~iIosif Nadejde. Debutul ca autor singular al regizorului Andrei Catalin Baleanu . Anda Onesa. printre altii. in acela~i an s-a discutat despre "gustul ~iculoarea fericirii" etc. de altfel: cu cativa ani inainte s-a vorbit "despre 0 anume fericire". Andrei Catalin Baleanu (care. Georgescu. vicisitudinile "schemei". Silvia Popovici. Florin Zamfirescu. Nastase). Perisabil s-a dovedit ~i urmatorul film allui Constantin Vaeni. stabilind relatii viabile intre pionii tramei.pe alocuri. Mitica Popescu. cu un al doilea film de actualitate . s-a ratacit printre lozincile ~i tezele demagogice ale unui scenarist de ocazie (Florin N. Petre Gheorghiu. Originalitatea subiectului. cateva propuneri interpretative de luat aminte: criticul de arta plastica Radu Ionescu. Un compozitor fara "recidive" (Mihai Berindei). scenograful Nicolae Edulescu.a continut. in mediul studentesc. Maria Ploae ~i fratii Petreu~ -. Constantin Diplan. de George Constantin.in. Remus Margineanu.din speta lui Vive -. 258 . intre cele doua lungmetraje. subiectul poate parea simplist ~i. regizorul descindea. Margareta Pogonat.. Ion Anghel. despre Marx ~iEngels. totu~i.scris. autoarea costumelor Adriana Paun au sustinut debutul tanarului regizor. in care actori valoro~i . Octavian Cotescu. desigur). Dana Dogaru. Gheorghe Visu. cu iz de "dezbatere". Octavian Cotescu. Victoria Mierlescu. Constantin Rautchi. AI. ~tefan Tapalaga. filmul sau .de data aceasta in rol principal .~antierul" continua sa fie un spatiu predilect al scenari~tilor (dar ~i al vietii de fiecare zi!).din "generatia inundatiei" . filmata de un operator atent (Ion Anton). dit ~i in sens propriu (familia unui ~ef de ~antier). a cam lasat de dorit. in tentativa ambitioasa a reconstituirii unui univers matein) se lasa de film la 31 de ani. apoi actori de diferite generatii ca Mircea Diaconu.iara~i cu colaboratori fara lungi "contracte" cu cinematografia: autoarea costulT\elor Gabriela Lazarescu sau compozitorul Radu Goldi~ . cati avea in 1978. regizorul ~i-a pastrat prospetimea privirii. de la intrarea in film. promitand inca 0 data.filmat de operatorul Anghel Deca. doua personaje. Dana Comnea. in ansamblu.. pentru prima oadi singur la "timona" unei imagini de lungmetraj . de data aceasta de Constantin Stoiciu -. cu alte cuvinte 0 distributie "de zile mari".~i cu Diana Lupescu. Viorel Branea. Rodica Negrea. ca ~i titlul peliculei. ~i-a etalat originalitatea).cu filmul Muntele ascuns (martie 1975). de data aceasta junele fiind interpretat de un debutant numit Horatiu Malaele (care.du~maniifamiliale de tip . insemna 0 promisiune. Mihai Mereuta. . Victoria Mierlescu. Albert Kitzl. atat in sens figurat (~antierul. actiunea urmarind. era cam multa fericire pe cap de locuitor. Ancheta. Remus Margineanu. Ion Caramitru. in general. Cu toate acestea. Vacanta tragica . Mircea Albulescu.

In decembrie 1975 -'--hotarat lucru: anul acesta de la mijlocul deceniului al optulea a fost unul dintre cei mai fa~ti ai cinematografiei nationaIe! . un tip greoi. voalul de mireasa agatat de 0 creanga.tocmai acesta este: porne~te la drum cu ni~te oameni ~i ajunge la destinatie cu altii ("curs a" dobandind. 0 pondere oarecare in trama are ~i transportul propriu-zis. complexe ~iconvingiltoare personaje create pe ecran de Mircea Albu1escu) este un tip ursuz ~idur. in frunte cu operatorul Florin Mihailescu. altceva: un film . cu societatea. ascunzand . in ultima instanta.un cinematograf mai social" in care sa fie propulsata in prim-plan "relatia individului cu mediul.0 poveste de viata amara. apropiat de semeni.unul experimentat ~itrecut prin multe. 0 enigma sufleteasca (pe care nid finalul. Soferul Savu (unul dintre cele mai implinite. evenimentiala: personajul "tovara~ei de drum" este cuceritor prin sinceritate ~ifiresc. cu rani suflete~tiinca necicatrizate.pentru ca viata insa~i presupune. un tip "dintr-o bucata". evenimentiala. sa Ie citeasca gandurile. Constantin Diplan este un partener ideal in "tripleta la drum". Intrarea in cinematograf a actritei Tora VasiIescu a fost. nu-~i propune s-o dezlege pana la capat). Regizorul a gasit in scenariullui Timotei Ursu ceea ce ~i-a dorit (pe urma avea sa-~i scrie singur. cu societatea. cand te a~tepti mai putin.doi barbap ~i0 femeie . cu el insu~i. cu e1 insu~i. "Secondantul" lui Savu. Atat. pentru filmul de debut. lor Ii se alatura 0 tanara tovara~a de drum. Mircea Dane1iuc ~i-a alcatuit. momente-limita. un "final deschis". care anima peisaje1e. personajul e altul. Cursa este un film-miracol . I-a asprit ~iI-a tradat. a carui tristete .transporta un utilaj greu. La capatul drumului.la randu-i .marturisea regizorul in anii primelor sale filme .dupa cum 0 dovede~tein confruntarea cu derbedeii de la motel ~i cu "logodnicul de profesie" -. ~i 0 funct:iesimbolica in conflict). cu perechea. matahaIos.pentru ca. "vocea" dezarticulata a unui clarinet devenind simboluri ale unor inabu~ite dureri 259 . intr-un drum lung (de vreo 600 de kilometri). I-a calit. pentru a rupe monotonia drumului.nu-i poate disimula aspiratia spre puritate. pe care viata I-a inrait. un om sensibil. spontan ~idezinvolt.a~a cum 11prevedea regizorul despre relatia individului cu mediul.la drum. inte1egandu-~ibine rolul sau in poveste. Un astfel de film este Cursa. cu iqiri necontrolate. la randul ei. desigur. funct:iade "moderator" al unor conflicte interioare ~i exterioare. in acest spirit. credinta in adevar. introdus. nu tine de experiente tran~ante de viata. un om de mare frumusete morala. cu react:iivio1ente . prim-planurile. "Cursa" acestei metamorfoze suflete~ti se petrece aproape pe nesimtite.de ce nu? . Primul sau film. regizorul Mircea Daneliuc. Sigur. s-a numit Cursa ~ia fost 0 intrare in cinematograf. se dovede~te un camarad desavar~it. neincrezator in oameni. amintiriIe lui Savu cu intense culori suflete~ti. 0 echipa de exce1enti profesioni~ti. pe un scenariu de Timotei Ursu (dupa 0 idee de Petru Vintila). imi place s-o spun ~i s-o repet. cu perechea". pentru a crea clipe de suspans ~i . cu perechea. altul invatacel . inchis in el. in aceste conditii. ciufut.camuflata cu grija . insa. 0 cariera de exceptie in filmul romanesc. Cursa este. Mai ales despre relatia individului cu el fnsu$i. cu toate incidentele survenite pe parcurs (inclusiv un moment-limita. micile intamplari ale cotidianului (survenite in relatia individului "cu e1insu~i" ~icu "perechea") dobandesc semnificatia unor experiente tran~ante de viata. Dar in acest atat de pupn "atilt" incap atat de multe! Actiunea filmului se desfa~oara pe ~oseleletarii: doi ~oferi . daca vreti.i~i incepea "curs a" . Cursa este 0 poveste simpla ~iadevarata despre trei oameni . in stare sa Ie inte1eaga dramele ~i ezitariIe. "Ma intereseaza . "Miracolul" filmului . de la uzina producatoare la 0 mina aflata undeva in nord-vestul tarii. cu "probleme personale". sau. unele dintre naratiunile filmelor sale).

astfel. cu scenograful Daniela Codarcea . Mircea Daneliuc Insu~i. I~i verifica In practidi un nou tip de cinema. Angela Costache.interpretate. oameni simpli care Infrunta cu greu vicisitudinile vietii.) sunt interferate. ~tefan lordache creeaza un personaj memorabil. Cum s-a remarcat ~iIn cronicile de la premiera. populat de personaje felurite. iar filmul propriu-zis 0 "proM de microfon" In confruntarea cu viata. a~adar. Devenit co-scenarist . pe plaja. interpretat de Gina Patrichi. ea ~i compozitorul Lucian Metianu cQntribuind In mare masura la aeest "test de atmosfera". aIti ditiva interpreti au eel putin cate 0 secventa "mare". Maria Junghietu (un memorabil personaj 260 . Actiunea filmului se petrece In Bucurqtiul anului 1939. nu "ca-n filme" . politicieni ~i ziari~ti. Mircea Daneliuc Incearea sa-~i apropie povestea propriu-zisa (de~i personajul principal al Editiei speciale .0 poveste cu final "ca-n viat3. Mircea Daneliuc I~irezerva rolul unui operator de film TV. Mircea Daneliuc ~i Gina Patrichi -. chiar daea respiratia unora QintreIntamplarile sale e "scurta". la raudu-i. cu"priza In direct". Paul Lavric.alaturi de Beno Meirovici -. mundi. George Negoescu (un Mtranel tragi-grotesc). el Insotind (cat timp nu este convocat pentru satisfacerea stagiului militar). -. la u~a unui apartament etc. dar se arata preocupat In mod special de ritmurile naratiunii. excela. monteurii Dan Naum ~iYolanda Mantulescu. la militie. dragoste ~iexistenta. devin 0 "proM de microfon" pentru filmul propriu-zis.va fi ajutat sa Inteleaga realitatile politice ~i sociale de catre un comunist). Mai joaca In Cursa Olga Bucataru. Printre colaboratorii regizorului s-au numarat compozitorul Lucian Metianu. Intr-un rol de debut. cunoa~te 0 "fata fermecatoare".constituie principal a materie narativa. cum spuneam. Cu Proba de microfon (aprilie 1980). comuni~ti ~ireprezentanti ai fortelor publice. pe strada. scenograful Dumitru Georgescu. este un "paparazzo avant la lettre". Aici sm iscusinta ~ioriginalitatea regizorului care . un tip special de tanara. Teofil Caliman. 0 re-distribuie In rol principal pe Tora Vasilescu. cu secvente jucate de actori profesioni~ti. Constanta Comanoiu. filmul este "de durata". etalandu-~i 0 candoare cuceritoare.".adevarului. a furiei existentiale. petrecerea nocturna din parc etc. Zaharia Volbea (un chestor de politie antologic) ~i Mircea Daneliuc Insu~i. Ana. Mircea Daneliuc revine pe teritorii de actualitate. fasci~ti ~i legionari. cu operatorul Ion Marinescu.ca atatea altele . numai ca astfel de secvente cu priza In direct (realizate In gara. imaginile operatorului Florin Mihaileseu fixeaza pe ecran olume a contrastelor. un garden-party al "lurnii bune". permanent. In fata primului sau "fIlm de autor" -. hotarat sa aile adevarulIntr-o epoca ostila . ba mai mult. dil cinematografului ce e al cinematografului: scriindu-~i singur scenariul ne aflam. Cu roluri bine marc ate In film sunt ~i Mircea Albuleseu. angrenate Intr-o disperata cursa a supravietuirii. Paul Lavric. scenografii Filip Dumitriu ~iFlorin Gabrea. protestele strazii Impotriva regalimtii. In felurite anchete sociale. Regizorul a revenit pe platouri cu Editie speciala (martie 1978). un context social-politic agitat. animatia strazilor populate eu ma~ini de tip' 39.de data aceasta. de dinamica faptica. In tren. cu inginerul de sunet Silviu Camil (care are un rol esentialIn "proba de microfon" a prizei fn direct). viu. Sunetele strazii. 0 lume amenintata de spectrul razboiului. eonvingator de Tora Vasilescu. pe reporterul TV. In film . Din punct de vedere cinematografic. Partenera sa.prinde "pulsul realimtii" In feluritele ambiante ale cotidianului.suflete~ti. filmul pune mare pret pe cine-verite. Bucure~tiul de epoea se regase~te. loana Craciunescu.mahaiaua cu dramele ei. Cu prilejul unei astfel de anchete.ln afara personajelor de prim-plan . astfel. care ia viata In u~or ~i are pareri "discutabile" (ca sa nu Ie spunem altfel) despre cinste. Relatia celor doi .un reporter de fapte senzationale .

Mircea Diaconu.in a considera filmul un "fapt de arta".a realizat. Geta Grapa (intr-una din mult prea rarele sale aparitii pe ecran). despre oportunism. cu perspicacitate. Gheorghe Cozorici. 0 filozofie a indoielii dar ~i a unei intelepciuni ancestrale.. "Ni~te tarani"). suspiciune. Din acelea~i motive s-a aplecat regizorul asupra romanului. egoism. pe care a scenarizat-o impreuna cu prozatorul Dinu Sararu (autorul romanului inspirator.la despaqirea de pamant. care pornind de la acest scenariu de Ion Baie~u (cu atributele unui reportaj de teren. Aristide Teica. Cadrul filmului lui Tatos este 261 .~ideruleaza intamplarile anterioare din perspectiva afectiva a celui care Ie rememoreaza. revolutia socialista sa-l invite la colectivizare ca la 0 serbare". lntre oglinzi paralele). entuziasm.ca Naita Lucean. ca Patru eel scurt. Constantin Chelba. Modul in care regizorul a decupat naratiunea cinematografica pune ~i mai tare in evidenta tragismul intamplarilor din anii colectivizarii. Vanatoarea de vulpi. inca din anu11974. dar . Naira Lucean. intr-o cofetarie). cu personalitatea artistica a lui Mitica Popescu. medic ~i el. Naita Lucean ~iPatru eel scurt. Andrei Codarcea au aparipi remarcate in cronicile de la premiera. Vasile !chim.chiar daca filmul a avut 0 cariera publica destul de scurta . Valeria Seciu (sotia lui Naira). la~itate. ca toti consatenii lor . altruism. Cu antecedente teatrale ~i la televiziune . 0 stare imagistica menita sa evidentieze. Mircea Daneliuc era pregatit pentru "marea lovitura": peste numai patru-cinci luni el va aduce pe ecrane Croaziera . centrat pe re1atia dintre un tanar chirurg ~i directorul adjunct al unui spital. pulverizeaza cronologia faptica: incepe cu sfar~itul . 0 caracterizare exacm a filmului ~ia personajului face Mircea Alexandrescu in revista "Cinema" (m. talent. Costache Sava. Zuharia Volbea...~ef') . Adrian Mazarache.. invidie.dupa cum marturisea cu un prilej . Printre "pozitivii" confecponap ai filmelor romane~ti. "flacara". capteaza ~i transmite interesul. in film."intampHitor". Scriitorul . Mere ro~ii. in Mere ro~ii. In acela~i an 1980 (in decembrie). Mircea Daneliuc a ie~it pe ecrane cu 0 ecranizare. medicul din Mere ro~ii este oexceppe. durerea traita de "ni~te tarani" . Pe de alta. Mircea Daneliuc "rupe" cursivitatea naratiunii.inmormantarea lui Patru eel scurt . mai mult . investit. Alexandru Tatos (1937-1990) a prezentat pe marile ecrane primul sau lungmetraj. prin contrast. Victor Hilerim. Hyperion. portretul moral fermecator ~icredibil al unui "pozitiv" care-~i intelege meseria ca pe 0 pasiune devoratoare. Mircea Diaconu. Filmul scoate in prim-plan cele doua personaje pe care este structurat romanul: fo~tii tovara~i de anne. Pe de 0 parte este yorba in film despre daruire. 4/1976): "Un personaj care a avut ~ansa sa fie interpretat de unul dintre cei mai fuzestrati actori ai no~tri la ora actuala.. Critica s-a aratat increzatoare in capacitatile noului venit. cu 0 fina detectare a ascunzi~urilor sllflete~ti. printre principalii realizatori ai serialului Un august in flacari. Prin ei. in sfar~it. dramatismul situapilor evocate in romanul ecranizat. Actorul "cite~te" psihologia ~i filozofia personajului sau. in aprilie 1976. Tonul povestirii este preluat de regizoruI Alexandru Tatos ca un excelent ghid intr-o incursiune in lumea fapiului divers care a generat povestirea cinematografica. Alaturi de el.unde s-a numarat. verva. Sofia Vicoveanca. aproape unanime . fannecul. alaturi de Dan Pita -. romanul ~ifilmul (in ciuda unor rezolvan conjuncturale) scot in evidenta drama colectivizarii.a scris romanul "Ni~te tarani" dintr-o nevoie polemica: "Ma duceau la exasperare imaginile din literatura in care ni se descria un taran continuu fericit ~i care nu mai ~tia ce sa faca de bucurie ca a venit. Operatorul Calin Ghibu .noul colaborator al regizorului aduce cu sine rafinamentul ~i "calmul" dovedite in filmele colaborarii sale de pana atunci cu Mircea Veroiu (Dincolo de pod.

filmulla care au mai contribuit compozitorul Cornel Taranu. atribut sau complement . Filmul. Doar cateva precizari. recurge la serviciile compozitorului Temistocle Popa ~i include in distribu!ie. pe langa Gina Patrichi.tanara inva!atoare va fi lichidata de consateni. Pentru roIuI ei a fost aleasa Anda Onesa. Carmen Galin (0 profesoara de psihologie inrudita. aparte-uri ~i mizanscene. a instrainarii de tara a unei tinere (Ioana Pavelescu. "Cine nu da doi bani pe moarte nu da nici un ban pe via!a" spune Anastasia. Despre Mere rO!jii . actori germani. expresie a unei vibra!ii a artistuIui in fa!a vie!ii reale in care-~i descopera arta de povestitor in imagini".s-a spus. povestea dezradacinarii. amanunte. ci de a Iasa tot timpul sentimentul ca aparatul de filmat vede tot. dar filmului ii lipse~te amplitudinea filozofica.M. gestuf .~i. Ie inscrie intr-o atmosfera. prin contrast. cuvantul intervine intr-adevar acolo unde incheie 0 bucla a intilmplarilor ~i deschide 0 alta. Ion Cojar (0 "glorie" medicala care tine ~edin!e ~itrage sfori). ca specie. oameni. ceea ce n-ar face un reporter. G. cu tanarul doctor). care scoate in eviden!a.eIaborand impreuna scenariul -. pentru a servi de pilda celor care se ridica impotriva armatei germane. scenografuI Vitorio Holtier. intr-un tabIou grotesc. Nu!escu ~i Melania Ursu. cu operatorul Florin MihaiIescu. ~ipersonajul sau dobandqte statura simbolica. totodata. la acest debut: pe langa Mircea Diaconu (Intr-adevar superb. pe Klaus Gehrke ~i Regina Heintze. Povestea este relatata cu sinceritate. spre deosebire 262 . Constantin Petrescu. inginerul de sunet Horea Murgu (monteuri fiind viitorii colaboratori ai regizorului Mircea Daneliuc. 0 ecranizare a nuvelei cu titlu omonim de D. pregatita sa infrunte moartea pentru aimplini datina ~i datoria omeneasca in fa!a mor!ii. Ernest Maftei (un batranel guraliv in camera de garda). Silvia Popovici. Caci in aceea~i masura in care cadrul este scos de sub imperiul confeqiei cinematografice ~i adus sub acela al autenticita!ii. ci numai un poet al imaginii cum este Florin Mihailescu. un portret de epoca. cat ~i in fundal. in anii ocupa!iei naziste. de a nu decupa momente. Exista in Mere rO!jii 0 permanenta grija (surprinzatoare maturitate Ia un debutant in regie) de a pastra expresivitatea aceasta adevarata in prim-plan. cu accente tragice . Ac!iunea se petrece intr-un sat dunarean. regizorul a revenit pe ecrane cu filmul Duios Anastasia trecea.fapte. Emilia Dobrin. scapata parca de incantarile frazeologiei «cinematografice». mai apar in film Angela Stoenescu (0 asistenta de spital pe care tanarul doctor 0 iube~te in timp ce ea 11"respecta"). devin parte . pe buna dreptate. cu moartea pre moarte calcand. expus de nem!i in pia!a satului. are ~i 0 "moraIa". este. la aproape zece ani dupa ce a incercat "pantofuI Cenu~aresei").R. ecouri de personaj antic. auto area costumelor Gabriela Lazarescu. ca "a contribuit Ia maturizarea filmului nostru de actualitate". inca. Marga Segal. In aprilie 1980.eroinei.urmare~te ~iimegistreaza . in epoca. lumea bezmetica a la~ilor ~iprofitorilor din anii razboiului este infa!i~ata in cuIori "tari". de-a lungul filmuIui dialogul este scos de sub pecetea confec!iei scenaristice spre a se adapta la ambi!ia veridicului. RegizoruI i~i continua colaborarea cu scriitorul Ion Baie~u . In fiImografia regizorului Alexandru Tatos a urmat (In aprilie 1978) filmul Ratl1cire. surprinzatoare. Vasile Cosma.in propozi!ia-imagine. capata 0 funqie dramatica. Ion Besoiu. in anii de la inceputul celui de al doilea razboi mondial: tanara inva¢toare Anastasia i~i risca viata. nara!iunea devine fluida. Emilia Dobrin. care ac!ioneaza sub impulsuI terorii ~i fricii de moarte -. gesturi . Yolanda Mantulescu ~iDan Naum) . al reaIita!ii. pana la cele mai mici. dar ea nu se inghesuie haotic pe pelicula caci amanuntele. care. Popescu. dezinvolt ~iincantator in rolul doctoruIui).invadat de via!a reaEi. Florin Zamfirescu.subiect ~i predicat. pornind sa-l ingroape cre~tine~tepe partizanul sarb. Mitica Popescu.

Alexandru Tatos a mai lansat un film. In distributie mai figureaza Tarr Laszl. cu sugestiile ei crepusculare. politica. Tot 0 ecranizare a fost ~i cel de al doilea film allui Dinu Tanase. scris de Corneliu Leu.ca eroii lui Camil Petrescu -. personaj la moda in respectiva perioada. "Cinematografizandu-~i" . Vasile Nitulescu. sa faca demonstratia ca romanele de introspectie psihologica sunt mai aproape. Dinu Tanase. dar cu 0 lini~te interioara ~i0 puritate care confera semnificatii particulare gestului ei civic. Doctorul Poenaru. altcineva. Cand primavara e fierbinte. imaginea filmului . de cinema dedit acest "roman de actiune") scriitorul Alexandru Ivasiuc ~i-aimplinit 0 indatorire moral-politica fata de istoria traita a primilor ani de dupa august' 44. Ion Caramitru. Victor ~trengaru. cu tot efortul unor actori ca Irina Petrescu. Corado Negreanu. cel mai cinematografic roman al sau (de~i n-ar fi exclus ca altadata. creeaza un personaj fragi!. pierzandu-Ie pe parcurs). Interpretii. 0 ecranizare a romanului cu titlu omonim de Hortensia Papadat-Bengescu. la desenul acestui "tablou de epoca". Catalin Ciomei. Setea. iar in echipa de filmare. aspecte de viata din toate mediile sociale sunt integrate in discursul narativ (~i. prezentat pe ecrane in mai 1978. filmul pare uneori dezIanat. de la Strainul. Victor Rebengiuc (Doctorul Poenaru) ~i~tefan Iordache (politicianul Pascal) susj:inpoW conflictului. Fory Etterle. in mare masura. un exercitiu de stil incitant ~i convingator). prezentat pe micile ecrane inca din 1979. Amza Pellea este un primar care nu-~i dezvaluie dedit in final adevarata fata. la randullor. tocmai de aceea. cu Mircea Daneliuc in rolul unui inginer agronom.}i trei nopti (decembrie 1976). poate.impreuna cu Roxana Pana . personajele "vad idei" .acest. chiar daca unele personaje raman eliptice. Adrian Georgescu. din echipa de realizatori au mai facut parte compozitorul Adrian Enescu ~i operatorul Mihai Popescu. Mircea Diaconu. a ajuns pe marile ecrane in 13 octombrie 1980. pana la F ace rea lumii ~i Asediul. Gabriel Oseciuc. Mihai Paladescu. ca ~i scenografia (arhitect Aureliu 10nescu) contribuind. Mitica Popescu. a debutat pe marile ecrane cu 0 ecranizare.o. Dorel Vi~an. sustin demersul caracterologic: Petre Gheorghiu ~iArnza Pellea sunt doi exponenti ai "noii ordini" (un activist local ~iun reprezentant de la centru). un roman de Paul Georgescu (scenarizat de regizor). alti actori impun siluete care raman .}i trei nopti reu~e~te cel mai bine in tentativa reconstituirilor de atmosfera. Constantin Codrescu. un scenariu de Mihai Istratescu prin care Dinu Tanase patrunde in zona 263 . intr-un timp de rascruce. urmare~te prea multe fire epice. George Constantin portretizeaza in culori tari 0 fantoma a trecutului (Piticu. desfa~urat in mediu rural. de data aceasta un film de televiziune. Carmen Maria Strujac.semnata de Dinu Tanase ~i Doru Mitran -. Este epoca dintre cele doua razboaie. Urmatorul film al regizorului a fost M(jloca:j la deschidere (martie 1980). 0 carte eu foyta de document politic despre trei zile ~i trei nopti din viata unui ora~ ardelenesc de granita. a~a cum au facut-o ~iautorii altor filme.probabil. Trei zite . Maria Cupcea. in jurul celor doua personaje graviteaza 0 problematica sociala. anul 1946. structural. morala densa. scenograful Andrei Both ~icompozitorul Lucian Mej:ianu. Casa dintre dimpuri (operator: Nicu Stan). Biro Levente. Ovidiu Iuliu Moldovan -. Trei zite .Pana la sfar~itul anului 1980. Mai joaca in film Elena Dacian. dupa romanullui Alexandru Ivasiuc "Apa". din familia spirituala a Vitoriei Lipan). aparent neajutorat.Gheorghe Dinica. Dionisie Vitcu. un contratimp al istoriei). Tora Vasilescu. Filmul.de eroina prozei inspiratoare (0 femeie putemica. Kovacs Gyorgy. dupa 0 experienta regizorala la televiziune in 1975 (Concert din muzica de Bach. Gheorghe Dinica. alilturi de Amza Pellea. cele doua destine injurul carora se structureaza intreg e~afodajul epic. Doi mari actori.

Luiza Orosz i~i repeta performanta din Vifornita. Intr-o distributie originala. "chipuri noi" pe ecran. de cativa actori de la Teatrul din Piatra Neamt . amandoi cu un firesc de-a dreptul captivant cateodata. Simbolic este ~i personajul batranului Serafim. de data aceasta alaturi de Gheorghe Cozorici.de la batranul obosit de drumurile vietii.filmului de actualitate. In era plecarilor de oriunde catre oriunde. lucrand cu operatorul Vi vi Dragan Vasile ~i cu compozitorul Marius Popp. dar pastrandu-~i intelepciunea taraneasca. ca dascal. I-a luat sub aripa sa ocrotitoare pe Gheorghe Voicu. este. dar mobilul real al intoarcerii este prins in insu~i titlul filmului: "iarba verde de acasa". de compozitorul Adrian Enescu. in primul rand.Adrian Tuca -. Dana ~ic1ovan. Romeo Mogo~. Gabriela Chiper. de munca ~i de . ca 0 ~oapta. a realizat un prim film pentru marile ecrane. este una dintre cele mai frumoase secvente ale acestui film calm ~i lini~tit. Octavian Cotescu.. lea Matche. in primul rand. curatenia sufleteasca.. in 264 . Dupa ce a realizat . dar filmul. alaturi de Zaharia Volbea. Stere Gulea.filmul TV Sub pecetea tainei. cu antecedente scenaristice. catre Hinarul intors acasa. minor . de scenograful ~tefan Antonescu ~i de autoarea costumelor Lidia Luludis. pe un scenariu de Petre Sa1cudeanu.. cu filmul 0 lacrima de fata. pe care I-a filmat impreuna cu Dragomir Va1cov in 1970. Iosif Demian 0 va face. dupa 0 activitate de cativa ani ca operator. pomind de la un scenariu al scriitorului Sorin Titel (el. de voce a Sofiei Vicoveanca. con~tiinta. autorul unei "pove~ti de suflet"). mijloca~ la deschidere in echipa de rugby). Acestea sunt premisele tramei (exisili ~i ni~te motive ale hotararii eroului. aflat la ora asfintitului. . a facut filmul unei fntoarceri. de~i are posibilitatea sa ramana cadru universitar. larba verde de acasa (decembrie 1977). Sorina Stanculescu. din distributie au mai facut parte Nicolae Praida. Personajul dobande~te astfel sensuri simbolice. Primul film al regizorului Iosif Demian (realizat in colaborare cu Andrei Blaier) a fost Urgia. ~tefan Maitec este un strungar (in timpul liber. dar mai ales de la sat la ora~ -. compromisul moral pe care ~eful de catedra i-I cere. un absolvent al facultatii de matematica.in ciuda unui subiect.in colaborare . din distributie fac parte ~i Mihai Paladescu. cu radacinile. cu traumele sale produse intr-un sat din nordul Moldovei (istorisite de scenaristul de ocazie Fl. Dan Condurache. totu~i. Este de remarcat faptul ca experimentatul regizor Andrei Blaier lua inca un debut regizoral sub aripa lui ocrotitoare. prezentat pe ecrane in februarie 1978. Rodica Mandache. Dinu Tanase ~i-a innoit echipa. judecata sanatoasa.). ~tefan Serafim. in acela~i an fiind prezentate in premiera filme precum Proba de microfon de Mircea Daneliuc sau 0 lacrinu1de fata de Iosif Demian. "Urgia" din titlu este razboiul. realizand impreuna . aflat in conflict de dragoste. Adevarata intrare in cinematograf ca regizor. multe nume noi in distributie: Mircea Cretu. relatia conventionala cu fiica profesorului etc. al unui operator-regizor. Trecerea coasei . un film "de suflet". Cei doi protagoni~ti ai povestirii sunt Florin Zarnfirescu ~i Vasile Nitulescu. Jean Sandulescu. Costel Constantinescu. la randullui.ca sernn al traditiei . legatura cu pamantul. insa.0 incursiune realista in cotidian. Personajul central. sa se intoarca in satul natal. Nastase).Mihai Cafrita. unul de la Ia~i . intr-un context mai mult decat onorabil. Ion Caramitru. Ovidiu Schumacher. Gelu Birau -. In februarie 1978 debuta ca regizor Iosif Demian. cu amintirile din copilarie. In MUloca~la deschidere. N. filmat cu discretie de operatorul (debutant ~i el) Valentin Ducaru. in timp ce regizorul a mai fost ajutat. la debut. de la filmullui ~erban Creanga A~teptarea. prefers. Dana Dogaru. Ion Musca. teatrolog-filmolog. Dionisie Vitcu. un "film de operator": Iosif Demian. regizorul Stere Gulea.

este un "film de autor": Alexa Visarion. pornind de la sursa literara arnintita. cu un proiect artistic ambitios. in acela~i an. 0 lacrima defata devine. un film de actualitate axat pe un scenariu mai mult decat modest. incompetenta. Filmul sau. anchetarea unei morti suspecte.L. 0 echipa de anchetatori (in care un rol important. insa. Iosif Demian nu este strain: prin prezenta in aqiune. Ca simte tentatia regiei. Anton Aftenie.venind din teatru . a~ez filmul. un prim fir al naratiunii.• noiembrie 1980. intr-o "cronica a imaginii" din revista "Cinema" (m. la fel procedeaza ~i alti actori din distribulie . filmul aduce ~iun omagiu. Inainte de tacere. insa. ~ide Mircea Daneliuc pentru Proba de microfon).petrecute in respectiva colectivitate. Regizoarea Felicia Cernaianu (documentarista din 1971) realiza atunci Gustul # culoareafericirii . langa Noaptea americana a lui Truffaut. combate cu perseverenta inertia.incearca sa depa~easca lirnitele rolului. nu doar mobilurile unei crime sunt scoase la iveala. de Gheorghe Manoliu. In acest sens. de suflet.cu Constantin Chelba. La aparitia acestui film. arivismul. Iosif Dernian face 0 stralucita demonstratie a intelegerii specificului imaginii cinematografice in toata complexitatea ei: ca reprezentare a unei realitati concrete. aceasta prima experienta pe teritoriile filmului de fiqiune a fost ~i ultima. Salcioara. pe langa maiorul de rnilitie. privind filmul. George Negoescu (solicitat. Costel Constantinescu -. joaca ~i. la randu-i. menit sa faca parte din acea rara categorie a autorilor totali. scenograful ~tefan Antonescu. cu tenta politista. desigur. a~adar.. ci un intreg lant de nereguli .ca operator . astfel.unele cornise "cu acte in regula" . ca valoare ~i mesaj. preluand cate ceva din stilul "mielului turbat" allui Aurel Baranga. la locullui de munca. Tot in octombrie 1978 a debutat in film . nu este. interpretul Mitidl Popescu . Exista. autoarea costumelor Lidia Luludis). aparatul de filmat manevrat de Mihai Oroveanu) cauta sa limpezeasca imprejurarile tulburi ale mortii unei tinere (tehnician in gospodaria colectiva). Constantin Ractulescu. pornit de la nuvela lui I. Cristina Corciovescu scria: "Ca Iosif Dernian este un operator excelent. 12/1980): "De multe ori. a colaborat . Caragiale "In vreme de razboi". nerenuntand la prima sa vocalie. Spre sfar~itul anilor '70 au ajuns la filmul de lung metraj alti cativa colegi de generatie. o ~tiam inca de la Nunta de piatra. povestea schematica a unui inginer care. 11/1980). a aparatului de filmat (principalul acuzator al necinstei ~icoruptiei). m.. Regizorul Iosif Dernian a recurs la colaborari "verificate" (interpreta Luiza Orosz. nu numai ca martor ci ~ica participant. dar filmul vizeaza mai departe. Nae Gh. 0 lacrima defata este insa confirmarea deplina a acestei duble chemari a cineastului. Drago~ Paslaru. cu foarte multe valente originale". ca ~iin proza lui Petre SaIcudeanu care a stat la baza scenariului (povestirea "Bunicul ~i0 lacrima de fata"). Imbinare fericita de tehnician ~i artist. atras de 265 . Retin in acest sens un punct de vedere exprimat de Dan Stoica ("Cinema".~i regizorul Alexa Visarion. Vasile Cosma. Mazilu. pentru care. de credinta. am aflat-o acum trei ani. 0 data cu filmul Urgia. cinematografului. savuros interpretat de Dorel Vi~an. Dorel Vi~an. un demers civic. un merit de care.Cornelia Gheorghiu. in sprijinul regizoarei debutante. desigur pe 0 formula diferita. am avut impresia unei radiografii din interior a cinematografului. ca vehicul al naraliunii filrnice ~i ca limbaj". ~i mai are un merit important filmul. Un "fapt divers" constituie pretextul narativ al scenariului ~ial filmului: intr-un sat de pe malul Mure~ului.prerniera avea loc in octombrie 1978. George Bossun. de executant ~icreator. operatorul Ion Marinescu vine. 0 ecranizare propriu-zisa ci. a recurs la serviciile compozitoarei Anca Durnitrescu ~i a incredintat roluri unor actori cu fizionornii insolite.

in 1979. un limbaj cinematografic modern. va reaparea pe ecrane. debutulin regia de film al regizorului Alexa Visarion a dus gandul spre alti cinea~tireprezentativi sositi din teatru. introspeqii -. ale carei sernnificatii depa~esc cazul de avaritie ~i de alienare al personajului central. filmul Un am In laden (aprilie 1979).0 maturitate artistica mai mult decat promitatoare. Gheorghe Visu. George Constantin. Cu un Mircea Diaconu care traie~te intens drama eroului sau. Vis de ianuarie . cu Dan Pita. Gelu Nitu. un regizor a carui filmografie a ramas saraca: abia dupa 1990. un desen plastic elegant. cu actori de prim rang in distributie Valeria Seciu.'r -_.adaugand personaje. Mircea Albulescu. convertind o poveste din lumea satului de la sfar~itul veacului trecut intr-o pagina de cinematograf modern. pentru filme de animatie (Cinci si1pti1mani In balon) ~i de televiziune (Taina castelului din Carpati). Tanase Cazimir (cea mai incitanta propunere tipologica).in care joaca Gabriela Cuc. Primul sau film. Florina Luican. Andrei Finti . Andrei Finti. Draga Olteanu Matei. Sanda Toma. un policier. Ovidiu Iuliu Moldovan. ~i-a adaugat diplomei de regizor obtinute la Bucurqti inca una. scriind scenarii. cu Dan Pita. a ie~it unul dintre cele mai viguroase filme de actualitate ale deceniului: Stop cadru la masi1 de Ada Pistiner (iunie 1980). Intre timp. rama266 . Printre personajele filmului Vis de ianuarie se numara ~i compozitorul Franz Liszt (interpretat de Marcel Iure~). Pe la mijlocul anului 1980. cand imagine a mizeriei. Lucian Pintilie sau Alexandru Tatos. Tapalaga. de sugestiile onirice ~ide investigatiile in subcon~tient ale scrierii originare a dezvoltat trama originara . cu 0 imagine perfect acordata registrului poetico-evocator. la constituirea careia au contribuit compozitorul Lucian Metianu ~i. Iosif Demian ~i Dan Muta~cu). pornea de la un scenariu istorico-poetic al scriitoarei Anda Boldur. Tot in aprilie 1979. a foametei. cu discreta atmosfera de epoca. Gelu Colceag. Teofil Valcu. S-a simtit. ~i co-scenarist. operatorul Nicolae Margineanu a ie~it pe ecrane cu primul sau lungmetraj ca regizor. Ion Caramitru. cu un operator performant ca Nicu Stan. Dionisie Vitcu. dupa colaborarea cu Dinu Tanase la Trei zite # trei nopti). Din pacate. Nicolae Opritescu n-a stat degeaba. dupa un scenariu la care a colaborat cu scriitorul Haralamb Zinca. vocatia regizorala a lui Nicolae Margineanu: filmul sau avea ritm. de asemenea. relatii cu epoca. Rodica . suspans. armonioasa. vorbind despre alienarea unei lumi. regizoarea o documentarista reputata . Florin Zamfirescu. Sezonul pesci1ru$itor."--'--~ ----- substanta dramatica densa a nuvelei caragialiene. Stavrache. Pentru primul film. Cornel Dpmitra~ -. a ajuns la lungmetraj ~i Nicolae Opritescu. Tudor Gheorghe. 0 muzica in ton cu atmosfera (Cornel Taranu) ~i0 distributie de elita: Victor Rebengiuc. Dupa ce a colaborat cu alti colegi de generatie la realizarea filmului despre cutremurul din martie 1977 Mai presus de orice (fiind co-regizor. iar "recidiva" va intarzia pana in anul 2000. Peisajul social joaca un rol determinant in filmullui Alexa Visarion.n-a recidivat nici ea pe teritoriile filmului de fiqiune. a bejeniei taranilor dobande~te functie de avertizare in conflict. de la inceput. Tamara Buciuceanu. cu un "film interzis" pana in 1989. de la Institutul de Inalte Studii Cinematografice din Paris. de permanenta altern are a realului cu irealul. care s-a apropiat in cateva randuri de film.fiind 0 opera echilibrata. Liviu Ciulei. scenariul apeland ~ila 0 documentatie de epoca privitoare la vizitele ~i concertele ilustrului muzician in localitati transilvane. Vis de ianuarie. inca din primele secvente. Constantin Diplan. cu filmul Vis de ianuarie. Un am In laden inaugura 0 filmografie substantiala. Gilda Marinescu. operatorul Doru Mitran (aflat la prima sa creatie realizata de unul singur. regizorul Nicolae Opritescu vactea.

in studiul introductiv al valumului "Serata . Murnau. Antonioni. cum s-a scris despre ea la premiera (interpretata irepro~abil. gesturi de atitudine.ci de 0 caerenta tematica. Nicolae $chiopu (scenograf). Raluca Zamfirescu. Malvina Ur~ianu este un "caz de exceppe" in cinematografia romaneasca. Dovjenko. atat in context cinematografic. Sorin Postelnicu. Liviu Rozorea. 0 sotie "incolora. George Banica. Pasolini. De aceea filmul de autor a fost capabil sa hotarasca devenirea filmului ca arta. «in mainile celor care au de spus ceva ~i ~tiu sa a spuna in termeni vizuali»". expresiv. Gadard). toate filmele sale .nand la 0 singura experienta. cum abserva Mitry. Despre ~ansa aceasta a filmului de autor. indiferent de conditionarile lor spatiale ~i temporale. trecutul cinematografului (Griffith.al unui film de atitudine. s-a identificat . intemeiat pe coerenta fundamentarii filozofice ~iexpresive.0 "radiografiere" lucida ~iatenta a cotidianului. In egala masura.de la scenariu la film".pana la confundare .de la debutul cu Gioconda Jara suras in 1968 pana la filmul de televiziune realizat in 1995. Maria Otetele~anu (autoare a costumelor). a facut un film receptiv la sunetele realitatii. De aceea viitarul cinematografului «se afla in milinile autarilor». care proiecteaza evadarea eroului pe 0 aIm orbita a banalului cotidian (Anda Calugareanu. Ada Pistiner. cu Anghel Deca (operator). Clair. Aici nu mai locuie~te nimeni . inodora ~i insipida". de Dorina Lazar) ~i0 tanara amanta. la sunetul "spart'. Vajda.cu destinul personajelor sale. opt la numar (in 1989. desigur. de 0 simpla asumare a celor doua laturi esentiale in creatia cinematografica . n. cand se facea afirmatia. pe care regizoarea 11vazuse. In acest spa-tiu. a vietii fara orizont.au fostfilme de autor: filme. Tarkovski. ie~ita din .~lagare" ~iintrata intr-un "rol de viata" . Bergman. Radu Panamarenco. nascute din ea. un stil cristalizat.). Referindu-se la creatia Malvinei Ur~ianu. MAL VINA UR~IANU ~I ~ANSA FILMULUI DE AUT OR Cineva vorbea despre "singuratatea autorului total". 267 . vorbe~te George Littera. ale carui aspiratii sunt minate de propriile la~itati (rolincredintat unui remarcabil actor rus.scenariu ~i regie .in prima ~i ultima instanta . el propune 0 privire asupra lumii ~i0 privire asupra cinematografului..primul important pe ecran). scrise ~iregizate de ea. Marian Ralea). Stroheim. Alexandr Kaliaghin. nu 0 dam. in Piesa neterminata pentru pianina mecanica). Chaplin.n. cat ~i in context social-politic. adica. cele mai bune pelicule ale generapei '70 au reprezentat. al timpului evocat. Chiar daca un film-manifest precum Apa ca un bivol negru a ramas izolat in peisajul cinematografic al deceniului. in Sclava iubirii. cu 0 distributie originala (din care au mai facut parte Esthera Neaqu. 9/1978): "Inainte de toate. Dar "stop cadrul" ei in lungmetrajul cu actori a insemnat . $tefan Sileanu. Luiza Orosz. filme-profesiuni de credinta in care. scenariullui $tefan Iure~ ~ifilmul Adei Pistiner deruleaza 0 drama conjugal a cu trei personaje in prim-plan: un sot revoltat impotriva traiului rutinier. Bufiuel. un mesaj ~i0 mitologie personala. Roxana Pana scria urmatoarele: "Nu este varba in cazul filmelor sale. cu un raspicat crez artistic. intr-un studiu ("Autor de film") din revista "Cinema" (ur. Renoir) ~iprezentullui (Fellini.filmul de autor se define~te prin puterea de a institui un univers poetic distinct.

Permanentul "dialog cu istoria" al Malvinei Ur~ianu ii sugereaza criticului Magda Mihailescu urmatorul comentariu (intr-un pertinent portret al cineastei): "Inscriindu-se in linia unora dintre cei mai importanti realizatori europeni contemporani. sau sa-~i poata permite sa-l ignore in cursul carierei lor artistice". Eugen Barbu. Cele trei filme de autor ale Malvinei Ur~ianu din anii '70 (Serata. reflex al unei biografii spirituale . de conceptia revoluta privitoare la "actul de la 23 august". responsabiHi. aruncarea in aer a unui "obiectiv" hotarator pentru mersul razboiului: priza cablului transbalcanic de comunicatie al armatei germane -. Andrei Blaier.Francisc Muntenu. mul!i regizori .s-au inspirat. loan Grigorescu . Trecatoarele iubiri ~i lntoarcerea lui Voda Lapu~neanu) confirma intru totul aceste afirmatii. ba mai mult. sa poata trece fma sa ~i-l aminteasca. Dinu Cocea.comunica intre ele printr-un subteranjoc al oglinzilor. Mihai Opri~. al corespondentelor. Mihai lacob. Este primul film al regizoarei consacrat evenimentelor din august 1944. Personajele narapunii cinematografice. ce ne indrituie~te sa vorbim de 0 opera ~i nu de 0 inHtmplatoare in~iruire de titluri intr-o filmografie personala. sau ruptura dramatica a acestora. Malvina Ur~ianu este preocupata pana la obsesie de temele majore. Dinu Tanase. un program etic. cu prilejul unei mese rotunde la revista c1ujeana "Tribuna" (in mai 1971). Dan Pita. Faptul ca trei dintre filmele regizoarei au ca resort dramaturgic evenimentele istorice ale acelui timp de rascruce demonstreaza ca autoarea . filozofic ~i estetic bine definit. de meditatia grava. Alexandru Tatos. In primul rand.marturie a con~tintei sale artistice. Nici Serata Malvinei Ur~ianu nu a scapat (n-avea cum sa scape) de aceasta incidenta. auto area marturisea ca a fost putemic marcata de evenimentele din august 1944. asupra dialecticii societatii. Intr-o cinematografie adeseori tributara pove~tilor inofensive. considera ca acest moment istoric "nu a fost un eveniment pe langa care cei care I-au trait indiferent de varsta.