Sunteți pe pagina 1din 7

Campania „Fii ambasador eTwinning!”, 2013

Campania „Fii ambasador eTwinning!”, 2013 ContribuŃia proiectelor eTwinning în reuşita socială şi pro- fesională

ContribuŃia proiectelor eTwinning în reuşita socială şi pro- fesională a elevilor noştri

Propunător: Crina Aurelia Bercovici Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”Beiuş

Abstract: Articolul vă prezintă unul din proiectele, derulat pe platforma eTwinning, care consider că mi-a fost de ajutor, în adevăratul sens al cuvântului, la cunoaşterea elevilor mei. Proiectul a pus accent pe dezvoltarea competenŃelor cheie: comunicare şi negociere, capacităŃi de colaborare, competenŃe digitale, competenŃe de comunicare într-o limbă străină, creativita- te, autonomie în învăŃare, gândire critică, cetăŃenie şi competenŃe civice (respect reciproc, conştientizarea relaŃiilor sociale

Cuvinte cheie: Consiliere şcolară şi profesională, eTwinning, platforme de învăŃare şi comunicare, proiecte.

TRECUT

Comisia Europeană a lansat în 2005 iniŃiativa eTwinning. Scopul iniŃial a fost de a facilita parteneriatele între instituŃiile de învăŃământ preuniversitar din Europa. Platforma eTwinning este coordonată de European Schoolnet. European Schoolnet (EUN) este o reŃea compusă din 31 de Ministere ale EducaŃiei din Europa şi nu numai. EUN a fost creată acum mai bine de 10 ani, cu scopul de a aduce inovaŃie în predare, informând astfel părŃile cheie interesate: ministere ale educaŃiei, şcoli, profesori şi cercetători. (sursa:

http://ro.saferpedia.eu/wiki/European_School_Net)

De-a lungul timpului scopurile acŃiunii s-au consolidat, platforma „eTwinning.net” devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind până în prezent peste 200.000 de cadre didactice din peste 105.000 de şcoli. AcŃiunea eTwinning este coordonată, în România, de Centrul pentru Inovare în EducaŃie - TEHNE (www.tehne.ro), în parteneri- at cu Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei (www.ise.ro). Sunt înscrise în comu- nitate peste 12.300 de cadre didactice din 53.000 de şcoli din România care s-au implicat în peste 5600 de proiec- te finalizate şi în curs de desfăşurare în parteneriat cu profesori și elevi ai școlilor din toată Europa.

te finalizate şi în curs de desfăşurare în parteneriat cu profesori ș i elevi ai ș

1

Detalii despre platformă aflaŃi accesând adresa ei: http://www.etwinning.net Elevii din şcoala noastră au beneficiat, începând cu 15.12.2009, de când şcoala a fost înscrisă pe platformă, de avantajele oferite de utilizarea acestei platforme. Astfel, dintre proiectele extracurriculare, de consiliere, finalizate şi/sau închise amin-

tim:

Around The Year In 20 Days (18.06.2010-21.03.2011) – Certificat european de calitate

2011

Chosıng the most famous tourıstıc places postcards for wrıtıng and sendıng them to the students ın any country ın the world and expressıng the reasons why the tourısts should vısıt those places (18.12.2010 -10.02.2012) Easter habits (25.02.2010-03.06.2010) Georg on tour (14.04.2011-24.08.2012)– Certificat european de calitate 2012 Let's Explore Europe! (23.11.2010 – 01.08.2011) My shopping mall (23.10.2011 -11.11.2011) My sweet home (17.08.2010 – 27.03.2011) Wish Tree (03.03.2010-05.09.2010) Home animals (26.10.2011-04.11.2011) Street games versus computer games (12.04.2011-07.09.2012)

Sunt în curs de derulare proiectele:

„Social solidarity and cooperation" e Twining Project (înregistrat: 12.01.2012)

Four seasons in a small town (înregistrat: 11.11.2011)

My culture ın the shoppıng mall (înregistrat în: 05.11.2011) Detalii despre proiectele noastre găsiŃi la adresa http://etwinning.ro/harta-etwinning-

2012/ sau pe pagina şcolii: http://www.ciordas.ro/proiecte.

PREZENT. Despre eTwinning în România

În rândurile următoare voi interpreta câteva date centralizate în studiul „Rolul proiec- telor educaŃionale realizate prin parteneriate şcolare internaŃionale. Raport preliminar eTwinning RO12, având ca autori pe Olimpius Istrate (coord.), Simona Velea, Alexandra Bunica, Cornelia Novak, Cristian Alexandrescu, Irina Vasilescu, Oana Gheorghe (www.etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.doc). Evaluarea a fost realizată în perioada octombrie-noiembrie 2012, de către o echipă de cercetare de la TEHNE- Centrul pentru Ino- vare în Educație, în colaborare cu Institutul de Științe ale Educației. La chestionar au răspuns 225 de cadre didactice. Datele din Raportul preliminar sunt reprezentative pentru cadrele di- dactice înscrise în eTwinning.

Extras din Raport (1) Întrebarea 32. În urma participării în proiecte eTwinning, unii profesori au afirmat că elevii fac unele progrese. În ce măsură ați remarcat dvs. că:

NR.

 

Q32_1

Progresul este vizibil la nivelul performanțelor şcolare la nivelul disciplinei/ disci- plinelor pe care le predaŃi.

Q32_2

Progresul este vizibil la nivelul competenŃelor cheie/ transversale:

Q32_3

- comunicare şi negociere

Q32_4

- capacități de colaborare

Q32_5

- competențe digitale

Q32_6

- competențe de comunicare într-o limbă străină

Q32_7

- creativitate

2

Q32_8

- autonomie în învățare

Q32_9

- gândire critică

Q32_10

- cetățenie şi competențe civice (respect reciproc, conştientizarea relațiilor sociale)

Variantele de răspuns asociate au fost:

În mare măsură

În măsură medie

În mică măsură

 

Deloc

 

Nu pot aprecia

4

 

3

 

2

 

1

 

0

 

În mare

măsură

În mă-

În mică

măsură

   

În mare

măsură

În mă-

În mică

măsură

   

sură

medie

Deloc

Nu pot

aprecia

sură

medie

Deloc

Nu pot

aprecia

 

4

3

2

 

1

0

4

3

2

1

0

Q32_1

86

90

23

 

0

26

38,2%

40,0%

10,2%

0,0%

11,6%

Q32_2

104

76

11

 

0

34

46,2%

33,8%

4,9%

0,0%

15,1%

Q32_3

128

63

8

 

0

26

56,9%

28,0%

3,6%

0,0%

11,6%

Q32_4

164

34

2

 

0

25

72,9%

15,1%

0,9%

0,0%

11,1%

Q32_5

143

47

8

 

2

25

63,6%

20,9%

3,6%

0,9%

11,1%

Q32_6

142

43

13

 

1

26

63,1%

19,1%

5,8%

0,4%

11,6%

Q32_7

159

36

4

 

0

26

70,7%

16,0%

1,8%

0,0%

11,6%

Q32_8

119

65

15

 

1

25

52,9%

28,9%

6,7%

0,4%

11,1%

Q32_9

130

61

8

 

1

25

57,8%

27,1%

3,6%

0,4%

11,1%

Q32_10

145

49

5

 

0

26

64,4%

21,8%

2,2%

0,0%

11,6%

Profesorii, care au răspuns la chestionar, consideră că au observat progres la elevii lor în special în creşterea capacități de colaborare, devin mai creativi şi manifestă progres în dezvoltarea competențelor civice.

 

Scor me-

Indice de

diu

satisfacŃie

Q32_1

2,049

68,3

Q32_2

2,111

70,4

Q32_3

2,302

76,7

Q32_4

2,498

83,3

Q32_5

2,360

78,7

Q32_6

2,333

77,8

Q32_7

2,458

81,9

Q32_8

2,231

74,4

Q32_9

2,311

77,0

Q32_10

2,391

79,7

90 83,3 81,9 79,7 78,7 77,8 77,0 80 76,7 74,4 70,4 68,3 70 60 50
90
83,3
81,9
79,7
78,7
77,8
77,0
80
76,7
74,4
70,4
68,3
70
60
50
Q04
Q07
Q10
Q05
Q06
Q09
Q03
Q08
Q02
Q01
În mare măsură În măsură medie În mică măsură Deloc Nu pot aprecia 100% 80%
În mare măsură
În măsură medie
În mică măsură
Deloc
Nu pot aprecia
100%
80%
15%
16%
21%
22%
19%
28%
27%
29%
34%
60%
40%
40%
73%
71%
64%
63%
64%
57%
58%
53%
46%
20%
38%
0%
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10

3

 

Criteriul

Q32_

Q32_

Q32_

Q32_

Q32_

Q32_

Q32_

Q32_

Q32_

Q32_

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

68,3

70,4

76,7

83,3

78,7

77,8

81,9

74,4

77,0

79,7

Mediu

Rural

70,9

70,1

69,2

81,2

76,1

72,6

82,1

75,2

76,1

77,8

Urban

67,7

70,4

78,3

83,7

79,2

78,9

81,9

74,2

77,2

80,1

Nivel de

Preşcolar

61,1

60,2

68,5

78,7

59,3

57,4

80,6

63,0

70,4

72,2

învăŃă-

Primar

69,6

74,6

80,4

88,4

77,5

76,1

85,5

75,4

81,2

83,3

mânt la

Gimna-

                   

care

zial

72,7

74,7

80,8

87,4

88,9

87,4

86,4

79,8

81,3

82,3

predaŃi

Liceal

67,1

68,8

74,9

78,8

79,7

80,1

76,6

74,5

74,0

78,8

Vechime

3 ani sau mai puŃin

                   

în învă-

27,8

33,3

38,9

55,6

27,8

27,8

61,1

33,3

50,0

44,4

Ńământ

4-10 ani

71,7

69,7

76,8

82,8

78,8

76,8

84,8

76,8

77,8

78,8

11-20 ani

70,8

68,6

76,9

85,6

82,2

81,1

82,2

76,9

78,0

80,7

21-30 ani

67,1

73,6

78,2

81,9

81,0

81,0

81,0

75,5

79,2

80,6

peste 30

                   

de ani

67,9

76,9

80,8

85,9

71,8

70,5

84,6

69,2

73,1

83,3

 

Un an

                   

sau mai

Ani de experienŃă în eTwinning

puŃin

62,1

64,9

71,2

75,4

71,6

69,5

76,5

68,4

70,9

72,6

aproxi-

                   

mativ 2

ani

76,4

69,4

78,5

87,5

83,3

83,3

85,4

81,9

81,9

85,4

aproxi-

                   

mativ 3

ani

64,2

70,0

75,8

84,2

78,3

75,8

81,7

71,7

75,8

80,0

aproxi-

                   

mativ4

ani

80,2

88,9

91,4

97,5

93,8

97,5

91,4

86,4

87,7

91,4

aproxi-

                   
 

mativ 5

ani

71,1

75,6

82,2

91,1

82,2

82,2

88,9

73,3

84,4

84,4

Arie

Limba si

                   

curricu-

comuni-

90,6

89,9

84,8

84,1

87,7

lară

care

77,5

75,4

81,2

90,6

92,0

Matema-

                   

tica şi

ştiinŃe

66,0

76,3

80,8

82,1

80,8

82,1

82,1

76,9

74,4

79,5

Om şi

                   

societate

66,7

71,1

73,3

80,0

84,4

82,2

75,6

64,4

71,1

71,1

Informa-

                   

tică, IT

60,6

53,0

66,7

68,2

69,7

66,7

60,6

63,6

65,2

65,2

Tehnolo-

                   

gii

76,7

70,0

86,7

93,3

90,0

93,3

90,0

90,0

96,7

93,3

Pedago-

                   

gia învă-

Ńământul

ui pre-

şcolar/

primar

65,3

68,4

74,7

84,4

69,3

67,6

83,6

68,9

76,4

79,1

Alte

73,3

66,7

60,0

66,7

73,3

73,3

80,0

80,0

80,0

80,0

 

începător

66,7

66,7

66,7

66,7

33,3

33,3

33,3

0,0

0,0

100,0

mediu

40,0

57,8

71,1

82,2

64,4

64,4

84,4

33,3

62,2

64,4

avansat

67,7

70,3

76,9

89,7

83,1

79,5

85,6

66,7

76,4

82,6

progra-

                   

TIC

mator

86,6

86,8

93,6

96,6

94,7

95,0

96,4

100,0

95,2

96,1

Progresul este vizibil atât la nivelul performanțelor şcolare la nivelul disciplinei/ dis- ciplinelor pe care profesorii le predau cât şi la nivelul competențelor cheie/ transversale.

4

90 Rural Urban 85 80 75 70 65 60 55 50 comunicare şi negociere capacită
90
Rural
Urban
85
80
75
70
65
60
55
50
comunicare
şi negociere
capacită ț i de
colaborare
competen ț e
digitale
comunicare
creativitate
autonomie în
învă ț are
gândire
într-o limbă
critică
străină
cetă ț enie şi
competen ț e
civice

Răspunsurile nu diferă mult când luăm ca şi criteriu locaŃia unităŃii de învăŃământ a profesorilor înscrişi pe platforma eTwinning.

Prescolar Primar Gimnazial Liceal 100 90 80 70 60 50 comunicare şi negociere capacită ț
Prescolar
Primar
Gimnazial
Liceal
100
90
80
70
60
50
comunicare
şi negociere
capacită ț i de
colaborare
competen ț e
digitale
comunicare
creativitate
autonomie în
învă ț are
gândire
într-o limbă
critică
străină
cetă ț enie şi
competen ț e
civice

Răspunsurile nu diferă mult când luăm ca şi criteriu nivelul de învăŃământ la care pre- dau profesorii înscrişi pe platforma eTwinning. DiferenŃa se observă la ciclul preşcolar.

3 ani sau mai puŃin 4 -10 ani 11-20 ani 21-30 ani peste 31 ani
3 ani sau mai puŃin
4 -10 ani
11-20 ani
21-30 ani
peste 31 ani
100
80
60
40
20
0
comunicare şi
capacită ț i de
colaborare
competen ț e
digitale
comunicare
creativitate
autonomie în
învă ț are
gândire critică
negociere
într-o limbă
străină
cetă ț enie şi
competen ț e
civice

Răspunsurile sunt sensibil egale când luăm ca şi criteriu vechimea în învăŃământ a profesorilor înscrişi pe platforma eTwinning. DiferenŃa se observă la profesorii debutanŃi.

Un an sau mai puŃin aprox. 2 ani aprox. 3 ani aprox. 4 ani aprox.5
Un an sau mai puŃin
aprox. 2 ani
aprox. 3 ani
aprox. 4 ani
aprox.5 ani
100
90
80
70
60
50
comunicare şi
capacită ț i de
colaborare
competen ț e
digitale
comunicare
creativitate
autonomie în
învă ț are
gândire critică
negociere
într-o limbă
străină
cetă ț enie şi
competen ț e
civice

5

Se obŃin răspunsuri diferite când luăm ca şi criteriu vechimea pe platforma eTwinning

a profesorilor înscrişi pe platforma eTwinning. ExperienŃa îşi spune cuvântul.

Limba si comunicare Matematica si stiinte Om şi societate Informatică, IT Tehnologii Ped.inv.prescolar si
Limba si comunicare
Matematica si stiinte
Om şi societate
Informatică, IT
Tehnologii
Ped.inv.prescolar si primar
100
90
80
70
60
50
comunicare şi
capacități de
competențe
comunicare
creativitate
autonomie în
gândire
cetățenie şi
negociere
colaborare
digitale
într-o limbă
învățare
critică
competențe
străină
civice

Progresul este vizibil la nivelul performanțelor şcolare la nivelul disciplinei/ discipli- nelor la care se pune accent pe comunicare, aplicaŃii practice, matematică şi ştiinŃe, datorită caracterului aplicativ al lor Deoarece studiul a făcut referire la aria consiliere şi orientare împreună cu alte dome- nii am să vă prezint un proiect croscurricular cu un impact pozitiv în domeniul menŃionat.

TRECUT+PREZENT=VIITOR- Exemple de bune practici: „Georg on tour” - proiect eTwinning UrsuleŃul de plus Georg Ianum a pornit într-un turneu, în mai 2011 şi a vizitat şcoli din 14 Ńări eTwinning: Letonia (fondator), Germania (fondator), Marea Britanie, Grecia, Suedia, România, Olanda, Turcia, Portugalia, Finlanda, Ungaria, Italia, Polonia şi Cehia. Încărcat de amintiri s-a întors la Gimnaziul Georgianum Hildburghausen, în aprilie 2012, pentru a sărbă- tori bicentenarul şcolii lui. La întoarcere Georg a povestit despre noii lui prieteni şi ceea ce a învăŃat în timp ce a călătorit în turneu. În calitate de gazdă am desfăşurat activităŃi împreună cu el, am scris în numele lui în jurnal - pe perioada de două săptămâni cât ne-a fost oaspete. Elevii au descris şcolile noastre, mediul în care învaŃă, au completat albumul foto, au scris în căsuŃa poştală. Profesorii am completat un dicŃionar pentru ca împreună cu elevii noştri să învăŃăm frazele cele mai importante ale Ńărilor gazdă. Amintirile, cadourile din partea noastră au făcut obiectul unei expoziŃii în Germania. După aniversare toŃi partenerii am primit o copie

a lui Georg şi mici amintiri de la celebrarea şcolii. Elevii au lucrat individual, dar şi pe grupe. Elevii s-au organizat singuri la nivelul gru- pelor. CreaŃiile lor sunt vizibile în paginile proiectului. La nivel local am lucrat în echipă cu profesorul de informatică şi profesorii de engleză, eu fiind diriginta elevilor. Ideea a pornit de la Andreea (Germania). Au fost acceptate şi programate activităŃile, pe parcurs unele completate şi realizate de către toŃi partenerii. Periodic am tipărit materialele din proiect şi le-am expus pe peretele clasei implicate în proiect. Elevii au învăŃat unii de la alŃii, au propus activităŃi şi au exprimat idei. Turneul lui Georg a fost imortalizat prin fotogra- fii (digitale), video, documente şi prezentări Power Point.

Detalii găsiŃi la http://www.ciordas.ro/proiecte/proiect4.html şi la adresa sursă: (2).

VIITOR -beneficii/ valoarea adăugată adusă de proiect pentru elevi, cadre didactice, activitatea didactică, disciplina predată (suport pentru curriculumul formal), şcoală.

6

Proiectul a oferit elevilor şansa să cunoască mai multe Ńări europene sub forma unui joc. UrsuleŃul a fost găzduit de noi în perioada 31.08.2011-15.09.2011. Am implicat elevii cărora le sunt diriginte, a XI-a A, şi cu această ocazie Georg i-a vizitat atât pe ei acasă cât şi şcoala, oraşul, împrejurimile. Ei i-au arătat diferite colecŃii, locurile natale, meleagurile biho- rene. GrupaŃi pe echipe, elevii au scris apoi despre aventurile lor în jurnalul lui Georg. Elevii au fost foarte creativi în conceperea textului, în limba română şi tradus în engleză, în fotogra- fiile pe care le-au făcut şi cadourile pe care le-au oferit. În timp ce ursuleŃul a fost găzduit de parteneri, elevii au reuşit să cunoască Ńara lor, prin ochii lui Georg. În acest timp elevii îi scriau lui Georg în căsuŃa poştală. ExperienŃa personală a elevilor şi cea împărtăşită de parte- nerii din proiect a înlocuit orele standard de consiliere. Proiectul este crosscuricular, având în vedere că textele au fost scrise iniŃial în limba română, traduse în limba engleză, s-au folosit noŃiunile de informatică. Am lucrat în orele de consiliere si în timpul liber al elevilor. Participând la proiect am avut ocazia să cunosc elevii, să discut cu familiile lor, să îi stimulez să descopere, să cerceteze, să analizeze, să decidă, să creeze si să comunice cu partenerii noştri. Produsul final cel mai important este jurnalul lui Georg, o colecŃie de mai mult de 300 de pagini, scrise de elevi din 14 de Ńări. El poate fi folosit pentru alte discipline, cum ar fi isto- rie, geografie, limba engleză, etc. Prin activităŃile proiectului am încercat să dezvolt elevilor mei competenŃe: în limba română, competenŃe în limba engleză, competenŃe digitale, compe- tenŃe interculturale, sociale, civice, competenŃe de sensibilizare si exprimare culturală. Proiec- tul poate fi implementat în orice şcoală. Trebuie aleasă o mascotă şi stabilit traseul! Elevii au folosit un mod de lucru modern, foarte util pentru pregătirea lor pentru viaŃă, au fost motivaŃi să comunice unul cu celălalt într-o limbă străină utilizând IT. Proiectul a primit certificat european de calitate. Pentru mine, ca dascăl, planificarea, implementarea şi finalizarea acestui proiect au fost utile deoarece în timp ce elevii l-au găzduit pe Georg, eu am avut ocazia să stau de vorbă cu părinŃii, să discutăm împreună despre viitorul copiilor lor. Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să implic elevii mei în acest proiect, care la fel ca proiectul „Around The Year In 20 Days” face parte din albumul proiectelor mele de suflet, derulate în calitate de dirigintă. Închei acest articol cu o recomandare. LucraŃi paralel la cel mult 2-3 proiecte, în- cercaŃi să le finalizaŃi, să le celebraŃi şi promovaŃi. VeŃi fi ambasadorii şcolii, implicit a Ro- mâniei, şi veŃi contribui astfel, cu experienŃa câştigată, la reuşita proiectelor colegilor aflaŃi în primii ani pe platformă. Mult succes!

Bibliografie

(1) ISTRATE, O. et al. (2013) Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate șco- lare internaționale. Raport preliminar eTwinning RO12. București, TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație. (2) http://etwinning.ro/harta-etwinning-2012/ (vezi Beiuş) (3) http://www.ciordas.ro/proiecte/ (4) http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm (5) http://iteach.ro/

7

Beiuş, Mai, 2013