Sunteți pe pagina 1din 38

CHRISTOPHE BARRATIER / BRUNO COULAIS

ARR.: A. VALVERDE

Cerf-volant

Coro Infantil y Grupo de Cmara

Cerf-volant

Arreglo para grupo de cmara

Voz

3
&b 4

Flauta

Oboe

138

Christophe Barratier/Bruno Coulais


Arr.: A. Valverde Zarco

3
&b 4

3
&b 4

Clarinete Sib

&

# 3
4

Saxo Soprano

&

# 3
4

# 3
& # 4

Saxo Alto 1

Saxo Alto 2-3

Saxo Tenor

Cello

Contrabajo
(opcional)

Tuba

Glockenspiel

Piano
(opcional)

# 3
& # 4

j
j
- -
p
# 3
j
& 4
p
? b 43
p

? b 43

? b 43
p

j
j

-

j
j

-

j
j
- -

3
&b 4

3
&b 4


? b 43

Valverde Zarco 2003

telepartitura.com

Cerf-volant

&b

Fl.

&b

Ob.

&b

&
5

Sx. S.

&

#
#

#
& #

Sx. A.1

Sx. A.2-3

&
5

Sx. T.

&

j
j

-

? b .

?b
?b

Tuba

&b

Glk.

&b

Pno.
(opc)

au

vent

j
j

-

j
j
- -

.
P

j
j
- -

Vo - lant

.
p

Cb.
(opc)

P
.
P

##

Vc.

Cerf - vo - lant

Cl. Sib


telepartitura.com

&b

Ne

Fl.

&b

Ob.

&b

Cl. Sib

&
9

Sx. S.

Sx. A.1

Sx. A.2-3

&

tar

te

pas

#
& #

#
& #

j
j
- -

&

? b .

Vc.

? b -

?b

Cb.
(opc)

Tuba

&b

Glk.

& b .

Pno.
(opc)

?b

Vers

la

mer

Haut

cans lens airs

.
J

j
j

-

j
j

-

b - -
J
J

j
b

b.

Sx. T.

Cerf-volant

telepartitura.com

413

&b

te

voit

en

Fl.

&b

Ob.

&b

#
& #

#
& #

j
j
- -

j
j

-

Cl. Sib

&
13

Sx. S.

&

#
#

13

Sx. A.1

Sx. A.2-3

13

Sx. T.

&

fant

Un

13

Cerf-volant

? b .

Vc.

? b -

?b

13

Cb.
(opc)

13

Tuba

&b

&b

13

Pno.
(opc)

?b

- -
J
J

13

Glk.

13

- -
J
J

J
.
-

telepartitura.com

&b

Fl.

&b

Ob.

&b

17

17

Cl. Sib

&
17

Sx. S.

Sx. A.1

Sx. A.2-3

&

# .

#
& #
&

j
j

-

Cb.
(opc)

?b
-

?b

&b

17

Glk.

&b

17

Pno.
(opc)

17

Tuba

? b .

17

?b

17

Vc.

.
17
# #
&

17

Sx. T.

Cerf-volant

j
-

j
j
- -

J J


J
.
-

telepartitura.com

621

&b

&b

Ob.

Cl. Sib

&b

Sx. A.2-3

#
& #

#
& #

j
j

-

j
j
- -

&

? b .
?b

?b

21

Cb.
(opc)

21

Tuba

&b
&b

21

Pno.
(opc)

?b

j
j
- -

j
j

j

..
.

...

..
.

..
.

vo -

21

Glk.

..
.

21

Vc.

21

Sx. T.

21

Sx. A.1

&

21

Sx. S.

&

Cerf - vo - lant

21

Fl.

Cerf-volant

..
.

telepartitura.com

&b

25

lant

au

vent

Ne

&b

25

Fl.

Ob.

Cl. Sib

&b
&
25

Sx. S.

Sx. A.1

Sx. A.2-3

&

25

#
& #

#
& #

j
j

-

25

Sx. T.

&

? b .

25

Vc.

? b -

?b

25

Cb.
(opc)

25

Tuba

&b

25

Glk.

&b

25

Pno.
(opc)

?b

Cerf-volant

te

pas

tar

rt

.
Vers

la

mer

Haut

..

..

j
j
- -

j
j

-

j
j

-

telepartitura.com

Cerf-volant

&b

29

dans

les

airs

&b

29

Fl.

Ob.

Cl. Sib

&b

& b ..

#
&
#
& # b

29

Sx. A.1

Sx. A.2-3

&
29

Sx. T.

&

##
#

j
j
b
-

j
b

? b b.

29

Vc.

?b

29

Cb.
(opc)

?b

29

Tuba

Glk.

&b

29

Pno.
(opc)

&b

29

?b

fant

te

voit

Un

en

fEt dans la
.
f

f
.
f

j
j
- -

j
j

-

f
.

..

..

29

Sx. S.

tour -

- -
J
J

f
j
f
.
f
f

.
f
.
f

telepartitura.com

Cerf-volant

&b

33

mente

Ob.

Cl. Sib

&b

Sx. A.1

Sx. A.2-3

.
.

#
& #

j
j
- -

&

? b .

33

Vc.

?b

?b

33

Cb.
(opc)

33

Tuba

blie

.
.


J
j

- -
J
J

j
j

j

re - ve -

de

pas

& b .
?b

j
j
- -

33

Pno.
(opc)

& b .

33

Glk.

.
33
# #
&

33

Sx. T.

# .
.

&

# .

33

Sx. S.

& b .
&

Nou

33

Fl.

..
.telepartitura.com

Cerf-volant

10

& b .

37

nir

Cerf

vo - lant

37

Fl.

& b .

& b .

defecto de voz

Ob.

.
..
p

Cl. Sib

..

.
.

#
& # b.

&
37

Sx. S.

&

37

Sx. A.1

Sx. A.2-3

#
& #
37

Sx. T.

&

j
j
- -
j
b

? b b.
?b

37

Cb.
(opc)

?b

37

Tuba

&b

Glk.

37

& b b ...

37

Pno.
(opc)

?b

...

p
.
j
j
- -

j
- -j

p
p

p
p

..
.
p

lant

au

defecto de voz y/u oboe

37

Vc.

Vo

.
p

j
j

-


telepartitura.com

Cerf-volant

& b .

41

vent

Fl.

&b

Ob.

&b

Ne

&
41

Sx. S.

&

Sx. A.1

Sx. A.2-3

41

Sx. T.

&

j
j
- -

j
j

-

?b

?b

&b

&b

41

Pno.
(opc)

j
j
- -

41

Glk.

41

Tuba

41

Cb.
(opc)

?b

41

Vc.

rte

j
j

-

#
& #

#
& #

41

#
#

tar

41

Cl. Sib

11

?b

telepartitura.com

Cerf-volant

12

& b .

45

F
& b .
pass

45

Fl.

Ob.

Cl. Sib

&b
&

Sx. A.2-3

F
&
##

Sx. T.

j
j

-

F
j
&

45

F
? b .

45

Vc.

F?b

?b

45

Cb.
(opc)

45

Tuba

&b

45

Glk.

F
F

F
& b .

45

Pno.
(opc)

?b

j
-

F
# # .
&

45

Sx. A.1

Ne

F
& .

45

Sx. S.

tar

te

pas

j
j
- -

j
j

-

j
j
- -telepartitura.com

Cerf-volant

& b .

49

Vers

la

& b .
f

Ob.

Cl. Sib

&b
&
49

Sx. S.

&

Sx. A.1

Sx. A.2-3

Sx. T.

#
& #
&

cans lens airs

Cb.
(opc)

Tuba

j
b

& b .

b.

?b

49

Pno.
(opc)

?b
&b

b - -
J
J

49

Glk.

j
j

-

? b -

49

en

? b .

49

Un

49

Vc.

#
& #

49

Haut

#
.

49

mer

49

Fl.

13

voit

j
j
- -

j
j
- -

fant

te

telepartitura.com

Cerf-volant

14

&b

&b

53

53

Fl.

Ob.

Cl. Sib

.
b
&
f
&

# .
&
f
.
53
##
&
f
53

Sx. S.

Sx. A.1

Sx. A.2-3

#
& #

53

Sx. T.

&

Vc.

?b

53

Cb.
(opc)

?b

53

Tuba

&b

53

Glk.

- -
J
J
f


J
f

f
-

& b .
f

53

Pno.
(opc)

?b

? b .

53

- -
J
J

j
j

-

j
-

telepartitura.com

Cerf-volant

&b

&b

57

57

Fl.

Ob.

Cl. Sib

.
b
&
&
57

Sx. S.

&

#
# .

.
##
&

Sx. A.2-3

&
57

Sx. T.

&

##
#


J
j

j
j

-

j j
-

57

Sx. A.1

j
j
- -

? b .

57

Vc.

?b

?b

57

Cb.
(opc)

57

Tuba

&b

57

Glk.

&b

57

Pno.
(opc)

15

- -
J
J

J
.
-

?b

..
.

..
.telepartitura.com

Cerf-volant

16

&b

&b

61

Cerf - vo - lant

61

Fl.

Ob.

Cl. Sib

&b
&
61

Sx. S.

&

#
#

Sx. A.2-3

.
.

#
& # .

#
& #

j j
-

&

? b .
?b
-

?b

61

Cb.
(opc)

61

Tuba

&b

61

Glk.

& b ..
.

61

Pno.
(opc)

?b

au

Ne

..

..

j
-

j
j
- -

j
j
- -

.
..
.

..

tar

rt

vent

61

Vc.

j

..
.

61

Sx. T.

Vo - lant

.
.

61

Sx. A.1

j
j
- -

j
.
-

..

telepartitura.com

Cerf-volant

&b

65

te

&b

65

Fl.

Ob.

Cl. Sib

&

Sx. A.1

Sx. A.2-3

..

airs

..

j
j
- -

j
b

?b

&b

& b ..
?b

.
..

b ..

j
.

b.

j
j
- -

j
j

-

? b -

j
-

j
j

-

? b .

fant

#
& #

en

..

&

Un

b ..

#
& #

65

Pno.
(opc)

les

65

65

Glk.

dans

65

Tuba

Haut

65

Cb.
(opc)

mer

65

Vc.

la

&

65

Sx. T.

Vers

65

Sx. S.

pas

&b

17

..

telepartitura.com

Cerf-volant

18

te

voit

&b

&b

69

&b

69

Fl.

Ob.

Cl. Sib

&
69

Sx. S.

&

Sx. A.2-3

..

- -
J
J

? b .
? b -

?b

69

Tuba

&b

& b ..

69

Pno.
(opc)

?b

..

J J

j
j
- -

69

Glk.

j
j
- -

#
& #
#

69

Cb.
(opc)

&

tour - mente

69

Vc.

la

69

Sx. T.

dans

#
& #

69

Sx. A.1

Et

..

..
.

..
.

telepartitura.com

Cerf-volant

&b

73

&b

73

Fl.

Ob.

Cl. Sib

&b
&

Sx. A.2-3

Cb.
(opc)

Tuba

Glk.

..

.
.

j
j

-

j
j
- -

j
b

? b -

?b

&b
?b

..

&b

j
.
b.

73

Pno.
(opc)

?b

73

Vers

re - ve - nir

- -
J
J

73

de

#
& #

73

pas

&

## .
&

&

73

Vc.

blie

73

Sx. T.

73

Sx. A.1

Nou

73

Sx. S.

19

b ...

j
j
- -

j
.

b.
-

..
.

telepartitura.com

Cerf-volant

20

& b .

Fl.

& b .

Ob.

& b .

77

moi

77

Cl. Sib

&
77

Sx. S.

&

#
#

# .
& #

77

Sx. A.1

Sx. A.2-3

#
& #
77

Sx. T.

&

j
j
- -
j

? b .

77

Vc.

? b -

?b

77

Cb.
(opc)

77

Tuba

&b

77

Glk.

& b ...

77

Pno.
(opc)

?b

..

# ..
P

..

.
P

.
P

# ..
.
P

..

.
j
j
- -
P

j

P

j
j

-

j j
-

j
.


J
P

..
.

...

telepartitura.com

Cerf-volant

&b

Fl.

&b

Ob.

&b

81

81

Cl. Sib

&
81

Sx. S.

&

#
#

..

#
& # .

81

Sx. A.1

Sx. A.2-3

#
& #
81

Sx. T.

&

Tuba

&b

Glk.

& b ..
.
?b

.
P

81

Pno.
(opc)

81

..

.
P

..

?b
?b

j
j
- -

? b .

81

.
P

81

Cb.
(opc)

j
j
- -

81

Vc.

..

21

..
.

..
..
.
.

..
..
.
.

telepartitura.com

Cerf-volant
Voz

& b 43

138 6

Christophe Barratier/Bruno Coulais

. J

P

Cerf - vo - lant

&b
12

cans lens airs

&b
27

te

pas

&b
34

Un en - fant

& b .

vent

& b .
49

Vers la mer

Ne

Haut

cans lens airs

.
&b J
70

Et dans la

Ne tar - rt

tour - mente

te

Un en - fant - te

Cerf - vo - lant

pass

. J

Un en - fant

Vers la mer

te

voit

Haut

Nou - blie

& b .
77

Vo - lant au

Ne tar - r - te

pas

. J

Cerf - vo - lant


dans les airs

Un en - fant

. .
J

pas

Haut

Ne tar - rt -

de re - ve - nir

te

Vers

moi

telepartitura.com

Valverde Zarco 2003

fEt dans la tour - mente


. j

voit

Vers la mer

. J

rte

pas

pas

vo - lant au vent

. J

de re - ve - nir

&b

lant au vent

tar

63

Ne tar - r - te

. .
J

pas

Cerf - vo - lant

dans les airs

Vo - lant au vent

Vers la mer Haut

te voit

. J

Nou - blie

41

Arr.: A. Valverde Zarco

voit

Vo -

Cerf-volant
Voz

& b 43

138 6

Christophe Barratier/Bruno Coulais

. J

P

ser - vo - lan

&b
12

da

le

ser

&b
27

te

pa

&b
34

ne fa

. J

ver la mer

& b .


nu

41

bli

te

da

&b

la

tu vua

.
&b J
70

da la

tur

ne

ta

mat

ser

te

fa

te

te

vua

ver la mer


nu

bli

& b .
77

ser
F

pa

la

da la

. j

. J

pas

fe

Ne ta

tur

vo lan

ne ta

da

vo

la

. .
J

pa

de re ve

nir

na

re

to


re

te

pa

. J

le ser

Ser vo lan

mat

fa

te

vua

ver

mua

telepartitura.com

Valverde Zarco 2003

ver la mer

. J

nir

a - na

pa

vo - lan tu va

vua


re

na

rete

le

de re ve

ta

ver la mer

te

. J

63

le ser

. .
J

re

& b .

ta

ser vo lan

ne

49

Ne

vua

da

Vo - lan - tu - va

pa

va

Arr.: A. Valverde Zarco

vo

Cerf-volant
Flauta

& b 43

138
6

Christophe Barratier/Bruno Coulais

. J
P
9

&b
13

&b
29

& b .

&b

38

50

.
b

&
J
66

.
& b J .
74

. J
f

. J

. J .

. J

. J .

. J
F
9

. J

. J

Arr.: A. Valverde Zarco

.
P

. J
f


.

telepartitura.com

Valverde Zarco 2003

Cerf-volant

Piano
(opcional)

& b 43

138

Christophe Barratier/Bruno Coulais


Arr.: A. Valverde Zarco

? b 43

p
& b .b
? b b

&b

14

?b

&b

?
b

21

..
.

...

&b

28

..
.

.
.
.
fb

? b b

..
.


? b

& b .

&b

42

?b

b ...

..
.

35

...

.
F
F

Valverde Zarco 2003

telepartitura.com

Cerf-volant

.

f

b

? b

49

& b .

&b

..
..
..

.

.
.


? b

56

& b ..
..
..
..
..
..
b ..


? b b

63


J?

& b ...

70

&b

77

..
.

..
.

# ..
.
P
? b

J
P

..
.

...

..
.

..
.

b ...

..
..

.

..
...
..
.
.

telepartitura.com

Cerf-volant
138
8

Oboe

& b 43
&b
16

j
&b

&b
49

&b
& b .
77

j
. J
.

Valverde Zarco 2003

.
P

. J

. J
f

&b

. J

. j

58

68

Arr.: A. Valverde Zarco

j
. J
.

& b .
f
33

&b

. J

24

41

Christophe Barratier/Bruno Coulais

. j

.
telepartitura.com

Cerf-volant
Clarinete Sib

#
& 43

138
6

#
&
13

#
&
21

& b ..
29

# .
& .
37

Arr.: A. Valverde Zarco

.
p

..
.

..
.

..

..

.
.

&
51

Christophe Barratier/Bruno Coulais

.
..

&

..
.

.
.

& b ..

..
.
.

59

67

#
& ..
75

83

&


..
.

..
.

..

..

..

..

# ..
P

. J .
f
7
.

..

..

. J

..

..

..

..

. J

..

..

..

..

.
telepartitura.com

Valverde Zarco 2003

Cerf-volant
Christophe Barratier/Bruno Coulais

Saxo Soprano

138
6

. J
P
13
. J
#
&
#
& 43

&
21

37

# .
&

.
.

. J

. J

. J

#
&
29

Arr.: A. Valverde Zarco

. J

. J
. J
.

# . -
-


&
J
J
F
f
53

# . J
. J .

&
J
f
61

.
.

J

&
J
45

#
&
69

#
& .
77

. J .

. J

.
P

Valverde Zarco 2003

.
telepartitura.com

Cerf-volant
138
6

Saxo Alto 1

## 3
& 4

Christophe Barratier/Bruno Coulais


Arr.: A. Valverde Zarco

b

j
j

. j

13

##

&
# #

&
20

##

b
j
j

.
34

.
## .

.
&
b.

j
45

# # . -


&
j
F
j

.
.
52
##

&
f
j
59

# #
. -

&

.
.
j
66

# # . -
b

.
&
27

&

# # . . b .
.
&

..

73

80

&

##

.
Valverde Zarco 2003

.
.

f
.

b
j
.

.
.
P

.
.
telepartitura.com

Cerf-volant

Saxo Alto 2-3

138
## 3
& 4 j j
- p
8
## j j
- &

Christophe Barratier/Bruno Coulais


Arr.: A. Valverde Zarco

j j
j j
j j
j j
j j
j j
- - - -
- - - - j j
j j
j j
j j
j j
- - - - - - b J- J- - -
- -

j
#
- - & # J J J J
15

22

&

##

j j j j - - j

J J
- -

j j
j j
j
j j
j j
j j
j j
- - j - -
- - - - -

# # b j
&
-

j
-j
-

j
j
- -

j j
j
j j
J- J-
- - f
36
# # j j j j j j j j j j j j
-

- &
- - - - 29

j

-

- -
J J

j j
- -

j j
j j
j j
j j
j j
j j
j j

-
- - &
- - - -
- F
50
j j
j j
j j
#
- - - j
& # b J J - - - - J J J J -
- f
57
# # j j - - j j j j j j j j j j


J J
- - &
- - - - 43

64

&

##

##

j j
j j
j j
j j
j j
- - j j - - - -
- - J J
- - -

# # - - j j - - j
- &
J J
J J
71

j
#
& # -j -j -
P
78

j
j
-

j
j j j j j
- - -

j
j

-

j
j

-

j
..
-

..

telepartitura.com
Valverde Zarco 2003

j

-

Saxo Tenor

138

Cerf-volant

Christophe Barratier/Bruno Coulais


Arr.: A. Valverde Zarco

j
j
j
#
j
j
& 43 j j
p
8
#
j
& j j j b j j j
j
# j j

& J

J
J
15

j j

j j j j j
&
22

j
#
j
j
j
j
& b j j
f
36
j
j
j
#
& j b j j j
29

j
# j
& j j
F
50
#
j
& b j j J
f
57

j
#
j
& j J
43

j j j
J j j

j j j

# j
j
& j j b j j j
64

# j j
j
j
& j b j j
71

j
#
& j j j j .
P
78

Valverde Zarco 2003

telepartitura.com

Cerf-volant

Contrabajo
(opcional)

- - -
p
13
? b - - - -
? b 43

?b
21

138

Christophe Barratier/Bruno Coulais

Arr.: A. Valverde Zarco

- - -

? b - -
f
37
6
-
?b
F
50
? b - - - -
f
58
?b
29

- --
- - - -

66
? b - - - -
74
? b -

telepartitura.com

Valverde Zarco 2003

Cerf-volant
Tuba

138

Christophe Barratier/Bruno Coulais


Arr.: A. Valverde Zarco

? b 43


p
9
?b

?b
17

?b
25

?b

- - -

-

F
49
?b


- - f
41

?b
57

?b
65

?b
73

?b
81


- -

-
-

?b
-
33

- - - -
- - -

-


f
-


P
.

telepartitura.com
Valverde Zarco 2003

Cerf-volant

Fliscorno
(def. Oboe)

138
8

#
& 43
16

&

#
& J
&
41

&
49

&

# .
#

#
& .
77

F
. J

. J
. J .
.
P

. J
f

#
#


&
68

. J

Arr.: A. Valverde Zarco

. J
. J .


&
58

. J

24

33

Christophe Barratier/Bruno Coulais

.
3

.
telepartitura.com

Valverde Zarco 2003

Cerf-volant

Requinto
(def. Oboe)

138
8

#
& # 43
16

&

##

Christophe Barratier/Bruno Coulais

#
& # j
&
40

&
48

&

##
##
##

. j

&
75

&

##
##

. J

j
. J
.

.
P

.
telepartitura.com

Valverde Zarco 2003

. J
f

# . j
& #
65

57

. J

j
. J
.

. J

24

32

Arr.: A. Valverde Zarco

Cerf-volant
Glockenspiel

138
8

& b 43
&b
15

11

j
& b . .

f
49
2
&b
32

&b
64

&b
75

Christophe Barratier/Bruno Coulais

Arr.: A. Valverde Zarco

11
9
5

10

telepartitura.com

Valverde Zarco 2003