P. 1
Proiect Didactic 2010

Proiect Didactic 2010

|Views: 25|Likes:
Published by Nicolae Dumitru

More info:

Published by: Nicolae Dumitru on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

14 Târgovişte Grupa Mare A ,,STEP by STEP”

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, TÂRGOVIŞTE GRUPA: Mare,, A” Step by Step EDUCATOARE: Torcică Gheorghiţa TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: ,,Curioşii văzduhului” (Mijloace de transport aeriene) MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (predare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe, în perechi DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL ŞTIINŢĂ (ACTIVITATE MATEMATICĂ) DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ) CENTRE DE ACTIVITATE: ADP Întâlnirea de dimineaţă: ,,Să-l ajutăm pe Cipi să plece în călătorie!” 1.ALFABETIZARE:,,Scrisoare de la Cipi” 2. ŞTIINŢĂ:,,Mijloace de transport”(Software educaţional - joc pe suport electronic) 3. ADE (DOS) – ACTIVITATE PRACTICĂ: ,,Aeroportul”(aplicaţie) 4. ADE (DŞ) – ACTIVITATE MATEMATICĂ: ,,Să ne jucăm cu numărul şi cifra 9! ”(exerciţiu cu material individual) 5. CONSTRUCŢII: ,,Aeroportul” 6. ALA - JOC DE ROL:,, De-a stewardesele” 7. ALA - NISIP ŞI APĂ: ,,Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv - ,,Zboară,zboară!” Joc de mişcare - ,,De-a avioanele” SCOP: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele, întrebuinţând un vocabular adecvat; Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 1

să alcătuiască propoziţii simple despre mijloacele de transport care merg prin aer.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. JOC DE ROL: să stabilească rolurile şi regulile jocului . să-şi însuşească numărul şi cifra. petale de trandafir) pe suprafaţa dată. să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr. ARTĂ: să denumească materialele de lucru.14 Târgovişte Grupa Mare A . NISIP ŞI APĂ: • să denumească materialele folosite (becuri. ŞTIINŢĂ: să denumească părţile componente ale avionului.. să decupeze după contur imaginile. bucăţi de lemn. JOCURI MANIPULATIVE/MATEMATICĂ: să alcătuiască mulţimi de jetoane (obiecte) cu un număr dat de elemente. să relaţioneze cu partenerii de joc. să selecteze mijloace de transport aeriene. piele. plăcută. „mai puţine” elemente. interacţionând în bună înţelegere cu partenerii de joc într-o atmosferă distinsă.STEP by STEP” OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALFABETIZARE: • • • • • • • • • • • • 8. avioane de jucărie ). să se exprime în propoziţii şi fraze corect formulate din punct de vedere gramatical. seminţe. să lipească materiale sintetice şi din natură (fire textile. să-şi atribuie rolul de stewardesă. să execute elemente grafice învăţate (linia orizontală. „mai multe”. oblică). să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1- CONSTRUCŢII: să construiască prin alăturare şi suprapunere aeroportul. • • • • • • • • să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”. steaguri. să descrie mjloacele de transport aeriene pe baza imaginilor date. să coopereze pentru realizarea temei . verticală. să formeze grupe cu 9 elemente. 2 .

4. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 2009. seminţe. NISIP ŞI APĂ: . cărţi. beculeţe. foarfece. exerciţiul. imagini reprezentând diferite mijloace de transport. aeroportului şi turnului de control conturate pe carton. Ministerul Educaţiei. ALFABETIZARE: imagini cu mijloace de transport care merg prin aer. demonstraţia. imagini. ŞTIINŢĂ: calculator. scaune. 3 Hansen.Activitatea integrată din grădiniţă. greblă).Didactica Publishing House 2008. jucării. anul 2008. munca în echipă şi perechi. Kate Burke Walsh. enciclopedie Transporturile. avioane . 3. ARTĂ: siluetele avionului. aracet. 7.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. ACTIVITATE DE GRUP: • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor.joc pe suport electronic). Cercetării şi Inovării.14 Târgovişte Grupa Mare A . Crearea claselor după necesităţile . fişe de lucru. Roxane Kaufmann. steguleţe. JOC DE ROL: silueta unui avion.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). ecusoane reprezentând elicoptere şi avioane. formează perechi”(întâlnirea de dimineaţă). 2. 5. învăţarea prin descoperire.. unelte (lopeţică. fişe reprezentând începutul unei scrisori. 4.1-2/2009. . 2.. costumaţie pentru stewardesă.. creioane colorate. hârtie. anul 2009. creioane colorate .  STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE: . jetoane cu mijloace de transport. 5. STRATEGII DIDACTICE:  METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia.Kirsten copililui. fire textile. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. îngheaţă. povestirea. bucăţi de lemn. obiecte de veselă. cifre. cărţi. MATEMATICĂ/MANIPULATIVE: flanelograf. CONSTRUCŢII: cuburi din lemn. ACTIVITATE DE GRUP: mascota grupei Cipi. Revista Învăţământul Preşcolar-Nr. masă. jocul de rol. 3.Amestecă.căţelul cu nisip”.STEP by STEP” • să realizeze pista pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. 8. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 1.. 6. • să manifeste spirit de echipă. plicuri. piele. staniol. CD (Software educaţional .jucării. jucării. pensule. obiecte.Turul galeriilor” (evaluarea pe centre)  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 1. explicaţia. beţişoare.

. Se explică regulile jocului (este lansată problema lui Cipi despre călătorie. să nu pătăm. perechile îşi împărtăşesc răspunsurile cu alte perechi sau cu întreg grupul). formează perechi şi fac schimb de idei. completarea panoului de prezenţă şi a calendarului naturii. salutul. Verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric.14 Târgovişte Grupa Mare A . Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii. vom recunoaşte cifrele. îngheaţă. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare.. La scăunelul autorului voi invita copilul care a luat mascota grupei şi va povesti cum şi-au petrecut ziua împreună. formează perechi”. copiii se amestecă..fiecare copil va primi un ecuson reprezentând un avion sau elicopter pentru a forma perechile. să utilizăm cu grijă materialele. prin formarea de perechi. practică.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute.Mijloace de transport aeriene” (ADP) Introducerea în activitate se va realiza prin intermediul elementului surpriză mascota grupei noastre CIPI. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport aeriene. scris. care care doreşte să călătorească cu avionul. să lucrăm frumos. Copiii se vor juca împreună cu Cipi jocul . -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere). Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru.Avionul”. apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. invitând grupa de copii să le viziteze. că noua mulţime are cu un obiect mai mult decât prima mulţime. număratul înainte şi înapoi. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. Tranziţie În cerc copiii vor interpreta cântecul .STEP by STEP” EVALUARE: orală. pentru că nu ştie cum să procedeze pentru a pleca în călătorie.Amestecă. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE îi voi anunţa pe copii că vom desfăşura o activitate interesantă la matematică în care vom alcătui mulţimi de obiecte. 4 . Se poartă o scurtă discuţie despre tema săptămânii: . recunoaşterea semnului grafic. intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând prin intermediul fotografiei centrul preferat. 9. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă Scenariul zilei Întâlnirea de dimineaţă: prezentarea musafirilor. vom recunoaşte locul fiecărui număr în şirul numeric. Se constată.

Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă. Se intuieşte cifra 9. căreia îi corespunde cifra 9. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. Vom discuta despre ceea ce am realizat. zboară!”(joc distractiv) şi ..STEP by STEP” -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion?(are mai multe obiecte decât prima mulţime ). dacă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea temelor alese. Copiii vor primi o fişă matematică în care trebuie să rezolve două sarcini (anexa 1). Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime.(maşini. În încheiere. vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute.De-a avioanele?”(joc de mişcare).Grădiniţa cu Program Prelungit nr. voi trece pe la celelalte centre să văd cum lucrează ceilalţi copii. pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse. 5 . Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte.14 Târgovişte Grupa Mare A . În timp ce copiii din centrul matematică lucrează la realizarea sarcinilor din fişă. -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi.. Vom aprecia activitatea copiilor. De asemenea. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. vom desfăşurăm jocurile : .. precizându-se că seamănă cu un şase întors. formate din alte elemente. trenuri). Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. Zboară. îi vom recita şi cânta lui Cipi poezii despre mijloace de transport. este mulţimea cu 9 obiecte.

pregătesc materialele didactice...Mijloace de transport aeriene” Introducerea în activitate se va face prin prezentarea elementului Copiii se vor Participarea activă la discuţii. luna. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. ne vom saluta prin intermediul cântecului . care doreşte să călătorească cu avionul. Copiii Conversaţia 6 . organizez copiii. după care copiii spun rugăciunea . anotimpul. Se va purta o scurtă discuţie legată de felul cum ne Reactualizarea cunoştinţelor anterior dobândite simţim astăzi.STEP by STEP” DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare Moment organizatoric Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii: aerisesc săla de grupă. CIPI. .14 Târgovişte Grupa Mare A . ataşând imaginea cu vremea (citirea Calendarului Naturii). vor stabili ziua. care doresc să povestească ceva deosebit pot veni pe scăunel. La Scăunelul autorului voi invita copilul care a şi-au petrecut ziua Întâlnirea de dimineaţă Conversaţia Captarea atenţiei surpriză: mascota grupei.Cipi”. completarea corectă a calendarului naturii. pentru că nu ştie cum să procedeze.Înger. La panoul de prezenţă vor observa care sunt copiii absenţi..Bună dimineaţa. aşeza pe covor în semicerc. dragă grădiniţă!”. îngeraşul meu”. Voi prezenta musafirii.. luat acasă mascota grupei. Alţi copii. luând fotografia din coşul cu flori. Vom discuta despre tema săptămânii .. El va povesti cum împreună. iar la calendar.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

în În centrul ALFABETIZARE. obiectivelor aeriene. bucăţi de hârtie pe suprafaţa avionului şi celorlalte obiecte.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific se vor juca împreună cu Cipi jocul . vom Strategii didactice Evaluare . vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. prin anunţarea temei şi a scopului activităţii. Să decupaţi cu foarfeca hublourile avionului. vom recunoaşte cifrele. îl veţi ajuta pe Cipi să scrie o scrisoare prietenilor lui.. îngheaţă. formează perechi”. Voi trebuie să selectaţi materialele de care aveţi nevoie pentru a decora aceste obiecte. Ne vom juca selectând imaginile care reprezintă mijloace de transport aeriene şi denumind părţile componente ale avionului.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. folosindu-ne de elementele grafice învăţate (linii orizontale. În centrul ŞTIINŢĂ vom descoperi prin intermediul calculatorului şi imaginilor puse la dispoziţie diferite informaţii privind mijloacele de transport. Turnul de control şi Aeroportul.(ADP).Amestecă. Trebuie să lipiţi fire textile.. ferestrele aeroportului. verticale şi oblice). În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE Astăzi vom dedesfăşura o activitate matematică în care vom alcătui mulţimi de deobiecte.. îngheaţă. fotografiile prietenilor lui Cipi şi să le aşezaţi în locurile corespunzătoare. seminţe. formează perechi” Conversaţia Explicaţia Demonstraţia Capacitatea date. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport Anunţarea temei.14 Târgovişte Grupa Mare A . Se va realiza direct. La centrul ARTĂ veţi realiza cu ajutorul materialelor de pe măsuţă Avionul.Amestecă. înţelege explicaţiile 7 . de a a conţinutului şi a termeni accesibili preşcolarilor. 9.

Dirijez Dirijarea învăţării intrinsec ACTIVITATEA MATEMATICĂ – în centrul Jocuri Capacitatea de a da răspunsuri corecte manipulative / Matematică – verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric. beţişoare. La centrul CONSTRUCŢII vor avea de construit cu ajutorul cu cucuburilor din lemn Aeroportul. staniol. recunoaşterea semnului grafic. Se constată.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. lopeţele) .14 Târgovişte Grupa Mare A . prin formarea de perechi.Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” După prezentarea centrelor rog copiii să-şi aleagă activitatea şi centrul la care vor să participe şi să-şi marcheze alegerea prin fixarea fotografiei. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere) Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima.. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific recunoaşte locul fiecărui număr în şirul nu numeric. explicându-le regulile şi rolurile jocului. La centrul JOC DE ROL se vor juca .. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. bucăţi de lemn. că noua mulţime are cu un obiect mai Strategii didactice Evaluare 8 . număratul înainte şi înapoi.. beculeţe. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii vor realiza cu ajutorul uneltelor şi al materialelor (steguleţe.De-a stewardesele”.

Se intuieşte cifra 9. La centrul ARTĂ copiii vor face mai întâi exerciţii de încălzire a mâinilor. este mulţimea cu 9 obiecte. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8.14 Târgovişte Grupa Mare A . formate din alte elemente.. precizându-se că seamănă cu un şase întors . În centrul ALFABETIZARE copiii trasează elemente grafice pe fişă Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 9 . -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion? (are mai multe obiecte decât prima mulţime ). căreia îi corespunde cifra 9.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. cooperând pentru realizarea temei.STEP by STEP” Eveniment didactic mult decât prima mulţime. -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. după care decorează Avionul. trenuri). Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. Turnul de control şi Aeroportul aplicând materiale sintetice şi din natură în mod original. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte.(maşini.

STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific (scrisoare). La centrul JOC DE ROL partenerii de joc interacţionează în bună înţelegere. serveşte pasagerii cu mâncare şi băutură. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. La centrul ŞTIINŢĂ selectează împreună mijloacele de transport aeriene. precum şi rolul de stewardesă (întâmpină pasagerii la urcarea în avion. este prietenoasă). La centrul NISIP ŞI APĂ copiii cooperează pentru realizarea temei (aşează pe nisip bucăţile de lemn pentru a forma pista..Grădiniţa cu Program Prelungit nr. împărtăşind impresiile pe care le-a făcut Cipi în călătoria imaginară cu avionul. plăcută. De asemenea. Vom discuta despre ceea ce am realizat. înfig becurile în nisip pentru orientarea avioanelor la decolare şi aterizare). îi îndrumă pe aceştia să îşi ocupe locurile. verifică centurile de siguranţă. Se exprimă în propozăţii şi fraze formulate corect din punct de vedere gramatical. Ei trebuie să respecte regulile jocului.14 Târgovişte Grupa Mare A . În centrul CONSTRUCŢII cu ajutorul cuburilor din lemn aşezate prin alăturare şi suprapunere şi a jucăriilor puse la dispoziţie realizează Aeroportul. introduc scrisorile în plicuri. discută despre părţile componente ale avionului sau deapre imaginile vizionate la calculator. într-o atmosferă distinsă. îi vom cânta mascotei Cipi cântecul Avionul în semn de mulţumire pentru încrederea acordată prietenilor lui de la grupa mare A Observaţia Turul galeriei Evaluarea răspunsurilor şi a comportamentului Strategii didactice Evaluare 10 . pentru asigurarea îndeplinirii Asigurarea retenţiei şi a transferului obiectivelor propuse.

14 Târgovişte Grupa Mare A . Strategii didactice Evaluare copiilor. Conversaţia Interevaluarea 11 ..Zboară...STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific de a pleca în frumoasa călătorie.De-a avioanele?”. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă. vom desfăşura jocurile: .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. zboară!” şi . În încheiere. Vom aprecia activitatea copiilor. vom lăuda toţi copiii pentru progresele Evaluare făcute.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->