Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

14 Târgovişte Grupa Mare A ,,STEP by STEP”

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, TÂRGOVIŞTE GRUPA: Mare,, A” Step by Step EDUCATOARE: Torcică Gheorghiţa TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: ,,Curioşii văzduhului” (Mijloace de transport aeriene) MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (predare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe, în perechi DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL ŞTIINŢĂ (ACTIVITATE MATEMATICĂ) DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ) CENTRE DE ACTIVITATE: ADP Întâlnirea de dimineaţă: ,,Să-l ajutăm pe Cipi să plece în călătorie!” 1.ALFABETIZARE:,,Scrisoare de la Cipi” 2. ŞTIINŢĂ:,,Mijloace de transport”(Software educaţional - joc pe suport electronic) 3. ADE (DOS) – ACTIVITATE PRACTICĂ: ,,Aeroportul”(aplicaţie) 4. ADE (DŞ) – ACTIVITATE MATEMATICĂ: ,,Să ne jucăm cu numărul şi cifra 9! ”(exerciţiu cu material individual) 5. CONSTRUCŢII: ,,Aeroportul” 6. ALA - JOC DE ROL:,, De-a stewardesele” 7. ALA - NISIP ŞI APĂ: ,,Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv - ,,Zboară,zboară!” Joc de mişcare - ,,De-a avioanele” SCOP: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele, întrebuinţând un vocabular adecvat; Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 1

să execute elemente grafice învăţate (linia orizontală. seminţe. să lipească materiale sintetice şi din natură (fire textile. JOC DE ROL: să stabilească rolurile şi regulile jocului . să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr. să selecteze mijloace de transport aeriene. interacţionând în bună înţelegere cu partenerii de joc într-o atmosferă distinsă. petale de trandafir) pe suprafaţa dată. „mai puţine” elemente.. NISIP ŞI APĂ: • să denumească materialele folosite (becuri. să coopereze pentru realizarea temei . bucăţi de lemn. ARTĂ: să denumească materialele de lucru. oblică). să se exprime în propoziţii şi fraze corect formulate din punct de vedere gramatical. verticală. 2 .STEP by STEP” OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALFABETIZARE: • • • • • • • • • • • • 8.14 Târgovişte Grupa Mare A .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. • • • • • • • • să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”. „mai multe”. să-şi atribuie rolul de stewardesă. să-şi însuşească numărul şi cifra. JOCURI MANIPULATIVE/MATEMATICĂ: să alcătuiască mulţimi de jetoane (obiecte) cu un număr dat de elemente. steaguri. ŞTIINŢĂ: să denumească părţile componente ale avionului. avioane de jucărie ). să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1- CONSTRUCŢII: să construiască prin alăturare şi suprapunere aeroportul. să decupeze după contur imaginile. să descrie mjloacele de transport aeriene pe baza imaginilor date. să relaţioneze cu partenerii de joc. piele. plăcută. să alcătuiască propoziţii simple despre mijloacele de transport care merg prin aer. să formeze grupe cu 9 elemente.

formează perechi”(întâlnirea de dimineaţă). CONSTRUCŢII: cuburi din lemn. îngheaţă. exerciţiul. învăţarea prin descoperire.Didactica Publishing House 2008. jucării. 3. 5.  STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE: . beţişoare.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. staniol. unelte (lopeţică.căţelul cu nisip”. imagini reprezentând diferite mijloace de transport. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 1. imagini. Kate Burke Walsh. ACTIVITATE DE GRUP: mascota grupei Cipi. steguleţe. 7. explicaţia..STEP by STEP” • să realizeze pista pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. 6. 4. fişe de lucru. fişe reprezentând începutul unei scrisori. anul 2008. 2. demonstraţia. cărţi.Activitatea integrată din grădiniţă. . 3.Amestecă. Cercetării şi Inovării. aeroportului şi turnului de control conturate pe carton. beculeţe. aracet. Ministerul Educaţiei. anul 2009. Revista Învăţământul Preşcolar-Nr. bucăţi de lemn. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 2009. 3 Hansen. • să manifeste spirit de echipă. costumaţie pentru stewardesă.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). ŞTIINŢĂ: calculator.1-2/2009. povestirea. jetoane cu mijloace de transport. plicuri. seminţe. greblă).Kirsten copililui. creioane colorate . ecusoane reprezentând elicoptere şi avioane. Roxane Kaufmann. pensule. Crearea claselor după necesităţile . cifre. masă. MATEMATICĂ/MANIPULATIVE: flanelograf. piele.joc pe suport electronic). Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. ARTĂ: siluetele avionului. ACTIVITATE DE GRUP: • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor. STRATEGII DIDACTICE:  METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. CD (Software educaţional . cărţi.. enciclopedie Transporturile. obiecte de veselă. 8. ALFABETIZARE: imagini cu mijloace de transport care merg prin aer. foarfece. obiecte.jucării. avioane . 2. scaune. 5. creioane colorate. hârtie. 4. jocul de rol. JOC DE ROL: silueta unui avion.14 Târgovişte Grupa Mare A .. fire textile.Turul galeriilor” (evaluarea pe centre)  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 1. munca în echipă şi perechi. jucării. NISIP ŞI APĂ: ..

să utilizăm cu grijă materialele. vom recunoaşte cifrele.Avionul”. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE îi voi anunţa pe copii că vom desfăşura o activitate interesantă la matematică în care vom alcătui mulţimi de obiecte. Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. 4 . Tranziţie În cerc copiii vor interpreta cântecul . invitând grupa de copii să le viziteze. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii. formează perechi şi fac schimb de idei. 9.Mijloace de transport aeriene” (ADP) Introducerea în activitate se va realiza prin intermediul elementului surpriză mascota grupei noastre CIPI. îngheaţă.. Se constată. care care doreşte să călătorească cu avionul. La scăunelul autorului voi invita copilul care a luat mascota grupei şi va povesti cum şi-au petrecut ziua împreună.STEP by STEP” EVALUARE: orală. copiii se amestecă. prin formarea de perechi. perechile îşi împărtăşesc răspunsurile cu alte perechi sau cu întreg grupul). Acesta îi roagă pe copii să-l ajute.. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente.Amestecă. număratul înainte şi înapoi. scris. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă Scenariul zilei Întâlnirea de dimineaţă: prezentarea musafirilor. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere). completarea panoului de prezenţă şi a calendarului naturii.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. formează perechi”. salutul.. Copiii se vor juca împreună cu Cipi jocul . Verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric.14 Târgovişte Grupa Mare A . să nu pătăm.. recunoaşterea semnului grafic. Se explică regulile jocului (este lansată problema lui Cipi despre călătorie. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport aeriene. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare.fiecare copil va primi un ecuson reprezentând un avion sau elicopter pentru a forma perechile. să lucrăm frumos. vom recunoaşte locul fiecărui număr în şirul numeric. Se poartă o scurtă discuţie despre tema săptămânii: . intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând prin intermediul fotografiei centrul preferat. apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora. că noua mulţime are cu un obiect mai mult decât prima mulţime. pentru că nu ştie cum să procedeze pentru a pleca în călătorie. practică. Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima.

Se intuieşte cifra 9. În timp ce copiii din centrul matematică lucrează la realizarea sarcinilor din fişă. vom desfăşurăm jocurile : . 5 . -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse. De asemenea. căreia îi corespunde cifra 9. dacă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea temelor alese. Copiii vor primi o fişă matematică în care trebuie să rezolve două sarcini (anexa 1). Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. voi trece pe la celelalte centre să văd cum lucrează ceilalţi copii. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte. Zboară.(maşini.14 Târgovişte Grupa Mare A .De-a avioanele?”(joc de mişcare).. Vom aprecia activitatea copiilor. Vom discuta despre ceea ce am realizat. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă..STEP by STEP” -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion?(are mai multe obiecte decât prima mulţime ). Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. trenuri).. formate din alte elemente. vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute. zboară!”(joc distractiv) şi . este mulţimea cu 9 obiecte. îi vom recita şi cânta lui Cipi poezii despre mijloace de transport. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. precizându-se că seamănă cu un şase întors. În încheiere.

completarea corectă a calendarului naturii. Copiii Conversaţia 6 ..Înger.. dragă grădiniţă!”. Voi prezenta musafirii. pentru că nu ştie cum să procedeze. La panoul de prezenţă vor observa care sunt copiii absenţi. vor stabili ziua. după care copiii spun rugăciunea . Vom discuta despre tema săptămânii . luat acasă mascota grupei.. organizez copiii.Cipi”. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute.. ne vom saluta prin intermediul cântecului . CIPI. care doresc să povestească ceva deosebit pot veni pe scăunel.STEP by STEP” DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare Moment organizatoric Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii: aerisesc săla de grupă. iar la calendar. anotimpul. îngeraşul meu”. Se va purta o scurtă discuţie legată de felul cum ne Reactualizarea cunoştinţelor anterior dobândite simţim astăzi.. care doreşte să călătorească cu avionul.Mijloace de transport aeriene” Introducerea în activitate se va face prin prezentarea elementului Copiii se vor Participarea activă la discuţii. Alţi copii. ataşând imaginea cu vremea (citirea Calendarului Naturii). luând fotografia din coşul cu flori. . luna. pregătesc materialele didactice.Bună dimineaţa.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. El va povesti cum împreună. La Scăunelul autorului voi invita copilul care a şi-au petrecut ziua Întâlnirea de dimineaţă Conversaţia Captarea atenţiei surpriză: mascota grupei. aşeza pe covor în semicerc.14 Târgovişte Grupa Mare A .

9.Amestecă. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare.. Ne vom juca selectând imaginile care reprezintă mijloace de transport aeriene şi denumind părţile componente ale avionului. prin anunţarea temei şi a scopului activităţii. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport Anunţarea temei.. înţelege explicaţiile 7 . Voi trebuie să selectaţi materialele de care aveţi nevoie pentru a decora aceste obiecte. îl veţi ajuta pe Cipi să scrie o scrisoare prietenilor lui. Turnul de control şi Aeroportul.Amestecă.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. seminţe. vom recunoaşte cifrele. Să decupaţi cu foarfeca hublourile avionului. Trebuie să lipiţi fire textile. de a a conţinutului şi a termeni accesibili preşcolarilor. formează perechi” Conversaţia Explicaţia Demonstraţia Capacitatea date. formează perechi”. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE Astăzi vom dedesfăşura o activitate matematică în care vom alcătui mulţimi de deobiecte.(ADP). îngheaţă. ferestrele aeroportului. în În centrul ALFABETIZARE. Se va realiza direct. folosindu-ne de elementele grafice învăţate (linii orizontale.14 Târgovişte Grupa Mare A . vom Strategii didactice Evaluare . bucăţi de hârtie pe suprafaţa avionului şi celorlalte obiecte. fotografiile prietenilor lui Cipi şi să le aşezaţi în locurile corespunzătoare. verticale şi oblice). obiectivelor aeriene. La centrul ARTĂ veţi realiza cu ajutorul materialelor de pe măsuţă Avionul. îngheaţă.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific se vor juca împreună cu Cipi jocul . În centrul ŞTIINŢĂ vom descoperi prin intermediul calculatorului şi imaginilor puse la dispoziţie diferite informaţii privind mijloacele de transport..

beţişoare.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” După prezentarea centrelor rog copiii să-şi aleagă activitatea şi centrul la care vor să participe şi să-şi marcheze alegerea prin fixarea fotografiei. La centrul JOC DE ROL se vor juca . Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. Dirijez Dirijarea învăţării intrinsec ACTIVITATEA MATEMATICĂ – în centrul Jocuri Capacitatea de a da răspunsuri corecte manipulative / Matematică – verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric. staniol. recunoaşterea semnului grafic. că noua mulţime are cu un obiect mai Strategii didactice Evaluare 8 . lopeţele) .STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific recunoaşte locul fiecărui număr în şirul nu numeric. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element.De-a stewardesele”. La centrul CONSTRUCŢII vor avea de construit cu ajutorul cu cucuburilor din lemn Aeroportul. explicându-le regulile şi rolurile jocului. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere) Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. prin formarea de perechi. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii vor realiza cu ajutorul uneltelor şi al materialelor (steguleţe. Se constată... beculeţe. număratul înainte şi înapoi.14 Târgovişte Grupa Mare A . bucăţi de lemn..

La centrul ARTĂ copiii vor face mai întâi exerciţii de încălzire a mâinilor. Turnul de control şi Aeroportul aplicând materiale sintetice şi din natură în mod original.. cooperând pentru realizarea temei.14 Târgovişte Grupa Mare A . trenuri). Se intuieşte cifra 9. este mulţimea cu 9 obiecte.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. căreia îi corespunde cifra 9. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte.STEP by STEP” Eveniment didactic mult decât prima mulţime. după care decorează Avionul. precizându-se că seamănă cu un şase întors . În centrul ALFABETIZARE copiii trasează elemente grafice pe fişă Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 9 .(maşini. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion? (are mai multe obiecte decât prima mulţime ). Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. formate din alte elemente. -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi.

14 Târgovişte Grupa Mare A . De asemenea. înfig becurile în nisip pentru orientarea avioanelor la decolare şi aterizare).STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific (scrisoare). verifică centurile de siguranţă. îi vom cânta mascotei Cipi cântecul Avionul în semn de mulţumire pentru încrederea acordată prietenilor lui de la grupa mare A Observaţia Turul galeriei Evaluarea răspunsurilor şi a comportamentului Strategii didactice Evaluare 10 . pentru asigurarea îndeplinirii Asigurarea retenţiei şi a transferului obiectivelor propuse.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. împărtăşind impresiile pe care le-a făcut Cipi în călătoria imaginară cu avionul. discută despre părţile componente ale avionului sau deapre imaginile vizionate la calculator. Vom discuta despre ceea ce am realizat. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. La centrul JOC DE ROL partenerii de joc interacţionează în bună înţelegere. într-o atmosferă distinsă. Se exprimă în propozăţii şi fraze formulate corect din punct de vedere gramatical. La centrul ŞTIINŢĂ selectează împreună mijloacele de transport aeriene. precum şi rolul de stewardesă (întâmpină pasagerii la urcarea în avion. introduc scrisorile în plicuri. plăcută. serveşte pasagerii cu mâncare şi băutură. Ei trebuie să respecte regulile jocului. este prietenoasă). îi îndrumă pe aceştia să îşi ocupe locurile. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii cooperează pentru realizarea temei (aşează pe nisip bucăţile de lemn pentru a forma pista. În centrul CONSTRUCŢII cu ajutorul cuburilor din lemn aşezate prin alăturare şi suprapunere şi a jucăriilor puse la dispoziţie realizează Aeroportul..

. vom desfăşura jocurile: .Zboară. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. zboară!” şi . vom lăuda toţi copiii pentru progresele Evaluare făcute.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.De-a avioanele?”. Conversaţia Interevaluarea 11 .. Vom aprecia activitatea copiilor. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific de a pleca în frumoasa călătorie. Strategii didactice Evaluare copiilor. În încheiere.14 Târgovişte Grupa Mare A ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful