Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

14 Târgovişte Grupa Mare A ,,STEP by STEP”

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, TÂRGOVIŞTE GRUPA: Mare,, A” Step by Step EDUCATOARE: Torcică Gheorghiţa TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: ,,Curioşii văzduhului” (Mijloace de transport aeriene) MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (predare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe, în perechi DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL ŞTIINŢĂ (ACTIVITATE MATEMATICĂ) DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ) CENTRE DE ACTIVITATE: ADP Întâlnirea de dimineaţă: ,,Să-l ajutăm pe Cipi să plece în călătorie!” 1.ALFABETIZARE:,,Scrisoare de la Cipi” 2. ŞTIINŢĂ:,,Mijloace de transport”(Software educaţional - joc pe suport electronic) 3. ADE (DOS) – ACTIVITATE PRACTICĂ: ,,Aeroportul”(aplicaţie) 4. ADE (DŞ) – ACTIVITATE MATEMATICĂ: ,,Să ne jucăm cu numărul şi cifra 9! ”(exerciţiu cu material individual) 5. CONSTRUCŢII: ,,Aeroportul” 6. ALA - JOC DE ROL:,, De-a stewardesele” 7. ALA - NISIP ŞI APĂ: ,,Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv - ,,Zboară,zboară!” Joc de mişcare - ,,De-a avioanele” SCOP: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele, întrebuinţând un vocabular adecvat; Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 1

„mai multe”. piele.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. să lipească materiale sintetice şi din natură (fire textile. să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr. să selecteze mijloace de transport aeriene. să se exprime în propoziţii şi fraze corect formulate din punct de vedere gramatical. seminţe. plăcută. avioane de jucărie ).. să descrie mjloacele de transport aeriene pe baza imaginilor date. să alcătuiască propoziţii simple despre mijloacele de transport care merg prin aer. NISIP ŞI APĂ: • să denumească materialele folosite (becuri. verticală. să relaţioneze cu partenerii de joc. să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1- CONSTRUCŢII: să construiască prin alăturare şi suprapunere aeroportul. „mai puţine” elemente. • • • • • • • • să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”. ŞTIINŢĂ: să denumească părţile componente ale avionului. să-şi atribuie rolul de stewardesă. steaguri. să coopereze pentru realizarea temei . să-şi însuşească numărul şi cifra. să formeze grupe cu 9 elemente. să execute elemente grafice învăţate (linia orizontală. ARTĂ: să denumească materialele de lucru. oblică). petale de trandafir) pe suprafaţa dată.14 Târgovişte Grupa Mare A . să decupeze după contur imaginile.STEP by STEP” OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALFABETIZARE: • • • • • • • • • • • • 8. interacţionând în bună înţelegere cu partenerii de joc într-o atmosferă distinsă. bucăţi de lemn. JOC DE ROL: să stabilească rolurile şi regulile jocului . 2 . JOCURI MANIPULATIVE/MATEMATICĂ: să alcătuiască mulţimi de jetoane (obiecte) cu un număr dat de elemente.

6. masă.Turul galeriilor” (evaluarea pe centre)  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 1. MATEMATICĂ/MANIPULATIVE: flanelograf. bucăţi de lemn. seminţe. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 2009. jucării.Activitatea integrată din grădiniţă.căţelul cu nisip”. NISIP ŞI APĂ: . aeroportului şi turnului de control conturate pe carton. • să manifeste spirit de echipă. 3 Hansen. ACTIVITATE DE GRUP: • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor. ŞTIINŢĂ: calculator. beculeţe. hârtie.Amestecă. costumaţie pentru stewardesă. creioane colorate. Roxane Kaufmann. învăţarea prin descoperire. staniol.14 Târgovişte Grupa Mare A .Kirsten copililui. pensule. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 1. aracet. ACTIVITATE DE GRUP: mascota grupei Cipi. greblă). fişe de lucru. fişe reprezentând începutul unei scrisori.STEP by STEP” • să realizeze pista pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. fire textile. imagini reprezentând diferite mijloace de transport. 5. piele. STRATEGII DIDACTICE:  METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. anul 2009. îngheaţă. Crearea claselor după necesităţile . unelte (lopeţică. enciclopedie Transporturile. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. 4.jucării. Cercetării şi Inovării. foarfece. JOC DE ROL: silueta unui avion. obiecte de veselă.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). jucării. obiecte. anul 2008. 2. CD (Software educaţional . ALFABETIZARE: imagini cu mijloace de transport care merg prin aer.joc pe suport electronic). 2. creioane colorate . Ministerul Educaţiei. avioane . demonstraţia. explicaţia. exerciţiul. 4. Revista Învăţământul Preşcolar-Nr. cărţi.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. beţişoare. formează perechi”(întâlnirea de dimineaţă). Kate Burke Walsh.. 7. cifre. povestirea. 3.  STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE: . imagini. jocul de rol. munca în echipă şi perechi. cărţi. scaune. 5.. 3..Didactica Publishing House 2008. 8. CONSTRUCŢII: cuburi din lemn. . ARTĂ: siluetele avionului. plicuri. jetoane cu mijloace de transport. steguleţe.. ecusoane reprezentând elicoptere şi avioane.1-2/2009.

. Tranziţie În cerc copiii vor interpreta cântecul . copiii se amestecă. formează perechi şi fac schimb de idei. La scăunelul autorului voi invita copilul care a luat mascota grupei şi va povesti cum şi-au petrecut ziua împreună. 9. să lucrăm frumos.STEP by STEP” EVALUARE: orală. perechile îşi împărtăşesc răspunsurile cu alte perechi sau cu întreg grupul). salutul.Amestecă.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. vom recunoaşte cifrele. Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru. număratul înainte şi înapoi. Verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric. pentru că nu ştie cum să procedeze pentru a pleca în călătorie. formează perechi”. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii. Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. că noua mulţime are cu un obiect mai mult decât prima mulţime. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. completarea panoului de prezenţă şi a calendarului naturii. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE îi voi anunţa pe copii că vom desfăşura o activitate interesantă la matematică în care vom alcătui mulţimi de obiecte. recunoaşterea semnului grafic. 4 .fiecare copil va primi un ecuson reprezentând un avion sau elicopter pentru a forma perechile. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere). vom recunoaşte locul fiecărui număr în şirul numeric. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă Scenariul zilei Întâlnirea de dimineaţă: prezentarea musafirilor. Se constată. prin formarea de perechi. intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând prin intermediul fotografiei centrul preferat. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport aeriene. apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora. practică. invitând grupa de copii să le viziteze. să utilizăm cu grijă materialele. care care doreşte să călătorească cu avionul.14 Târgovişte Grupa Mare A . Copiii se vor juca împreună cu Cipi jocul .Mijloace de transport aeriene” (ADP) Introducerea în activitate se va realiza prin intermediul elementului surpriză mascota grupei noastre CIPI. îngheaţă. să nu pătăm. scris. Se poartă o scurtă discuţie despre tema săptămânii: .. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. Se explică regulile jocului (este lansată problema lui Cipi despre călătorie.Avionul”.. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element..

precizându-se că seamănă cu un şase întors. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. este mulţimea cu 9 obiecte.De-a avioanele?”(joc de mişcare).14 Târgovişte Grupa Mare A . Vom aprecia activitatea copiilor. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime.STEP by STEP” -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion?(are mai multe obiecte decât prima mulţime ). pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse.. În încheiere.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. îi vom recita şi cânta lui Cipi poezii despre mijloace de transport. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. De asemenea.(maşini. căreia îi corespunde cifra 9. formate din alte elemente. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. Zboară. -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. În timp ce copiii din centrul matematică lucrează la realizarea sarcinilor din fişă. vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute. trenuri). dacă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea temelor alese.. Vom discuta despre ceea ce am realizat. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. Copiii vor primi o fişă matematică în care trebuie să rezolve două sarcini (anexa 1). Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente.. 5 . voi trece pe la celelalte centre să văd cum lucrează ceilalţi copii. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte. vom desfăşurăm jocurile : . Se intuieşte cifra 9. zboară!”(joc distractiv) şi .

Mijloace de transport aeriene” Introducerea în activitate se va face prin prezentarea elementului Copiii se vor Participarea activă la discuţii. aşeza pe covor în semicerc.14 Târgovişte Grupa Mare A .. pregătesc materialele didactice. Alţi copii.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.Bună dimineaţa. ne vom saluta prin intermediul cântecului . ataşând imaginea cu vremea (citirea Calendarului Naturii). Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. Vom discuta despre tema săptămânii . care doreşte să călătorească cu avionul. .STEP by STEP” DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare Moment organizatoric Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii: aerisesc săla de grupă. vor stabili ziua.. Copiii Conversaţia 6 . luna.. El va povesti cum împreună.Înger. Se va purta o scurtă discuţie legată de felul cum ne Reactualizarea cunoştinţelor anterior dobândite simţim astăzi. anotimpul.. care doresc să povestească ceva deosebit pot veni pe scăunel. completarea corectă a calendarului naturii. Voi prezenta musafirii. CIPI..Cipi”. după care copiii spun rugăciunea . îngeraşul meu”. La panoul de prezenţă vor observa care sunt copiii absenţi. La Scăunelul autorului voi invita copilul care a şi-au petrecut ziua Întâlnirea de dimineaţă Conversaţia Captarea atenţiei surpriză: mascota grupei. luând fotografia din coşul cu flori. organizez copiii. iar la calendar. dragă grădiniţă!”. pentru că nu ştie cum să procedeze. luat acasă mascota grupei.

14 Târgovişte Grupa Mare A . înţelege explicaţiile 7 .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. de a a conţinutului şi a termeni accesibili preşcolarilor. Ne vom juca selectând imaginile care reprezintă mijloace de transport aeriene şi denumind părţile componente ale avionului. 9.. Trebuie să lipiţi fire textile.Amestecă. Turnul de control şi Aeroportul. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. prin anunţarea temei şi a scopului activităţii. verticale şi oblice).. seminţe.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific se vor juca împreună cu Cipi jocul . formează perechi” Conversaţia Explicaţia Demonstraţia Capacitatea date.(ADP).. îngheaţă. bucăţi de hârtie pe suprafaţa avionului şi celorlalte obiecte. În centrul ŞTIINŢĂ vom descoperi prin intermediul calculatorului şi imaginilor puse la dispoziţie diferite informaţii privind mijloacele de transport. La centrul ARTĂ veţi realiza cu ajutorul materialelor de pe măsuţă Avionul. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport Anunţarea temei. obiectivelor aeriene. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE Astăzi vom dedesfăşura o activitate matematică în care vom alcătui mulţimi de deobiecte. vom Strategii didactice Evaluare . formează perechi”. ferestrele aeroportului. în În centrul ALFABETIZARE. folosindu-ne de elementele grafice învăţate (linii orizontale. îl veţi ajuta pe Cipi să scrie o scrisoare prietenilor lui. Se va realiza direct. Să decupaţi cu foarfeca hublourile avionului. îngheaţă. fotografiile prietenilor lui Cipi şi să le aşezaţi în locurile corespunzătoare. vom recunoaşte cifrele. Voi trebuie să selectaţi materialele de care aveţi nevoie pentru a decora aceste obiecte.Amestecă.

-Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere) Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. lopeţele) .. că noua mulţime are cu un obiect mai Strategii didactice Evaluare 8 .STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific recunoaşte locul fiecărui număr în şirul nu numeric. La centrul CONSTRUCŢII vor avea de construit cu ajutorul cu cucuburilor din lemn Aeroportul. recunoaşterea semnului grafic. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii vor realiza cu ajutorul uneltelor şi al materialelor (steguleţe. Se constată..Grădiniţa cu Program Prelungit nr. bucăţi de lemn. prin formarea de perechi..14 Târgovişte Grupa Mare A . număratul înainte şi înapoi. beţişoare. Dirijez Dirijarea învăţării intrinsec ACTIVITATEA MATEMATICĂ – în centrul Jocuri Capacitatea de a da răspunsuri corecte manipulative / Matematică – verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric. beculeţe.De-a stewardesele”. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. staniol. La centrul JOC DE ROL se vor juca . explicându-le regulile şi rolurile jocului.Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” După prezentarea centrelor rog copiii să-şi aleagă activitatea şi centrul la care vor să participe şi să-şi marcheze alegerea prin fixarea fotografiei.

-Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. formate din alte elemente. căreia îi corespunde cifra 9. Se intuieşte cifra 9. după care decorează Avionul.STEP by STEP” Eveniment didactic mult decât prima mulţime. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. cooperând pentru realizarea temei. -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion? (are mai multe obiecte decât prima mulţime ). precizându-se că seamănă cu un şase întors . Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. trenuri).14 Târgovişte Grupa Mare A . Turnul de control şi Aeroportul aplicând materiale sintetice şi din natură în mod original. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. La centrul ARTĂ copiii vor face mai întâi exerciţii de încălzire a mâinilor..(maşini. este mulţimea cu 9 obiecte. În centrul ALFABETIZARE copiii trasează elemente grafice pe fişă Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 9 . Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte.

La centrul NISIP ŞI APĂ copiii cooperează pentru realizarea temei (aşează pe nisip bucăţile de lemn pentru a forma pista. La centrul JOC DE ROL partenerii de joc interacţionează în bună înţelegere. pentru asigurarea îndeplinirii Asigurarea retenţiei şi a transferului obiectivelor propuse.14 Târgovişte Grupa Mare A .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. este prietenoasă). discută despre părţile componente ale avionului sau deapre imaginile vizionate la calculator. înfig becurile în nisip pentru orientarea avioanelor la decolare şi aterizare). De asemenea.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific (scrisoare). Vom discuta despre ceea ce am realizat. împărtăşind impresiile pe care le-a făcut Cipi în călătoria imaginară cu avionul. într-o atmosferă distinsă. Ei trebuie să respecte regulile jocului. Se exprimă în propozăţii şi fraze formulate corect din punct de vedere gramatical. introduc scrisorile în plicuri. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. îi îndrumă pe aceştia să îşi ocupe locurile. plăcută. verifică centurile de siguranţă. îi vom cânta mascotei Cipi cântecul Avionul în semn de mulţumire pentru încrederea acordată prietenilor lui de la grupa mare A Observaţia Turul galeriei Evaluarea răspunsurilor şi a comportamentului Strategii didactice Evaluare 10 .. La centrul ŞTIINŢĂ selectează împreună mijloacele de transport aeriene. serveşte pasagerii cu mâncare şi băutură. În centrul CONSTRUCŢII cu ajutorul cuburilor din lemn aşezate prin alăturare şi suprapunere şi a jucăriilor puse la dispoziţie realizează Aeroportul. precum şi rolul de stewardesă (întâmpină pasagerii la urcarea în avion.

STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific de a pleca în frumoasa călătorie..De-a avioanele?”. zboară!” şi . Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos.. vom lăuda toţi copiii pentru progresele Evaluare făcute. În încheiere. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14 Târgovişte Grupa Mare A .. Vom aprecia activitatea copiilor.Zboară. vom desfăşura jocurile: . Conversaţia Interevaluarea 11 . Strategii didactice Evaluare copiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful