Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

14 Târgovişte Grupa Mare A ,,STEP by STEP”

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, TÂRGOVIŞTE GRUPA: Mare,, A” Step by Step EDUCATOARE: Torcică Gheorghiţa TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: ,,Curioşii văzduhului” (Mijloace de transport aeriene) MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (predare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe, în perechi DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL ŞTIINŢĂ (ACTIVITATE MATEMATICĂ) DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ) CENTRE DE ACTIVITATE: ADP Întâlnirea de dimineaţă: ,,Să-l ajutăm pe Cipi să plece în călătorie!” 1.ALFABETIZARE:,,Scrisoare de la Cipi” 2. ŞTIINŢĂ:,,Mijloace de transport”(Software educaţional - joc pe suport electronic) 3. ADE (DOS) – ACTIVITATE PRACTICĂ: ,,Aeroportul”(aplicaţie) 4. ADE (DŞ) – ACTIVITATE MATEMATICĂ: ,,Să ne jucăm cu numărul şi cifra 9! ”(exerciţiu cu material individual) 5. CONSTRUCŢII: ,,Aeroportul” 6. ALA - JOC DE ROL:,, De-a stewardesele” 7. ALA - NISIP ŞI APĂ: ,,Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv - ,,Zboară,zboară!” Joc de mişcare - ,,De-a avioanele” SCOP: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele, întrebuinţând un vocabular adecvat; Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 1

„mai multe”.. 2 . să selecteze mijloace de transport aeriene. interacţionând în bună înţelegere cu partenerii de joc într-o atmosferă distinsă. steaguri. să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1- CONSTRUCŢII: să construiască prin alăturare şi suprapunere aeroportul. să se exprime în propoziţii şi fraze corect formulate din punct de vedere gramatical. să decupeze după contur imaginile. să descrie mjloacele de transport aeriene pe baza imaginilor date. • • • • • • • • să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”. să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr. avioane de jucărie ). bucăţi de lemn. JOCURI MANIPULATIVE/MATEMATICĂ: să alcătuiască mulţimi de jetoane (obiecte) cu un număr dat de elemente. să relaţioneze cu partenerii de joc. să coopereze pentru realizarea temei . JOC DE ROL: să stabilească rolurile şi regulile jocului . să execute elemente grafice învăţate (linia orizontală.STEP by STEP” OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALFABETIZARE: • • • • • • • • • • • • 8. ARTĂ: să denumească materialele de lucru.14 Târgovişte Grupa Mare A . petale de trandafir) pe suprafaţa dată.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. seminţe. oblică). ŞTIINŢĂ: să denumească părţile componente ale avionului. să alcătuiască propoziţii simple despre mijloacele de transport care merg prin aer. să lipească materiale sintetice şi din natură (fire textile. plăcută. verticală. NISIP ŞI APĂ: • să denumească materialele folosite (becuri. să-şi însuşească numărul şi cifra. piele. să formeze grupe cu 9 elemente. să-şi atribuie rolul de stewardesă. „mai puţine” elemente.

fire textile. formează perechi”(întâlnirea de dimineaţă). imagini. 6. 4. staniol. plicuri. Cercetării şi Inovării. Revista Învăţământul Preşcolar-Nr. foarfece.Turul galeriilor” (evaluarea pe centre)  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 1. cărţi. steguleţe. avioane . Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Crearea claselor după necesităţile . 7. CONSTRUCŢII: cuburi din lemn. NISIP ŞI APĂ: .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3. greblă). piele. MATEMATICĂ/MANIPULATIVE: flanelograf. enciclopedie Transporturile. jucării.Kirsten copililui. STRATEGII DIDACTICE:  METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. cărţi. 3. seminţe. îngheaţă. fişe reprezentând începutul unei scrisori.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). ACTIVITATE DE GRUP: mascota grupei Cipi.joc pe suport electronic). anul 2008. 4. aeroportului şi turnului de control conturate pe carton. jucării. scaune. pensule. ALFABETIZARE: imagini cu mijloace de transport care merg prin aer. învăţarea prin descoperire.Activitatea integrată din grădiniţă. JOC DE ROL: silueta unui avion.STEP by STEP” • să realizeze pista pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 2009. • să manifeste spirit de echipă. imagini reprezentând diferite mijloace de transport. costumaţie pentru stewardesă. Kate Burke Walsh. 8. ARTĂ: siluetele avionului. . 2. fişe de lucru. aracet. 5. povestirea. creioane colorate. 2. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 1. demonstraţia. obiecte de veselă. obiecte. 5.Amestecă.14 Târgovişte Grupa Mare A . jocul de rol. beculeţe. cifre. hârtie. creioane colorate . ecusoane reprezentând elicoptere şi avioane.. beţişoare.căţelul cu nisip”.. exerciţiul. bucăţi de lemn. CD (Software educaţional . explicaţia. ŞTIINŢĂ: calculator. masă. ACTIVITATE DE GRUP: • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor. 3 Hansen. Roxane Kaufmann..Didactica Publishing House 2008. munca în echipă şi perechi..  STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE: . Ministerul Educaţiei. unelte (lopeţică. jetoane cu mijloace de transport.jucării.1-2/2009. anul 2009.

apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora. 4 . îngheaţă. Copiii se vor juca împreună cu Cipi jocul . salutul. vom recunoaşte cifrele. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii. Se poartă o scurtă discuţie despre tema săptămânii: . vom recunoaşte locul fiecărui număr în şirul numeric. 9. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă Scenariul zilei Întâlnirea de dimineaţă: prezentarea musafirilor. număratul înainte şi înapoi. pentru că nu ştie cum să procedeze pentru a pleca în călătorie. recunoaşterea semnului grafic. intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând prin intermediul fotografiei centrul preferat. scris. invitând grupa de copii să le viziteze.. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. completarea panoului de prezenţă şi a calendarului naturii. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere). copiii se amestecă.14 Târgovişte Grupa Mare A . Tranziţie În cerc copiii vor interpreta cântecul . Se constată. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. să utilizăm cu grijă materialele. Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru. Verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric.. Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. La scăunelul autorului voi invita copilul care a luat mascota grupei şi va povesti cum şi-au petrecut ziua împreună. Se explică regulile jocului (este lansată problema lui Cipi despre călătorie. formează perechi şi fac schimb de idei. practică. care care doreşte să călătorească cu avionul. să nu pătăm.STEP by STEP” EVALUARE: orală.fiecare copil va primi un ecuson reprezentând un avion sau elicopter pentru a forma perechile.Avionul”.. formează perechi”. prin formarea de perechi. perechile îşi împărtăşesc răspunsurile cu alte perechi sau cu întreg grupul).Mijloace de transport aeriene” (ADP) Introducerea în activitate se va realiza prin intermediul elementului surpriză mascota grupei noastre CIPI.. să lucrăm frumos. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. că noua mulţime are cu un obiect mai mult decât prima mulţime.Amestecă.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport aeriene. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE îi voi anunţa pe copii că vom desfăşura o activitate interesantă la matematică în care vom alcătui mulţimi de obiecte.

În timp ce copiii din centrul matematică lucrează la realizarea sarcinilor din fişă.. formate din alte elemente.. pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse. Copiii vor primi o fişă matematică în care trebuie să rezolve două sarcini (anexa 1). îi vom recita şi cânta lui Cipi poezii despre mijloace de transport. Vom aprecia activitatea copiilor. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. precizându-se că seamănă cu un şase întors. În încheiere. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. vom desfăşurăm jocurile : . Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă.(maşini. De asemenea. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. zboară!”(joc distractiv) şi . Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. trenuri).14 Târgovişte Grupa Mare A . voi trece pe la celelalte centre să văd cum lucrează ceilalţi copii. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute. Zboară.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.. este mulţimea cu 9 obiecte. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte. 5 .De-a avioanele?”(joc de mişcare). Vom discuta despre ceea ce am realizat. dacă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea temelor alese. Se intuieşte cifra 9.STEP by STEP” -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion?(are mai multe obiecte decât prima mulţime ). -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. căreia îi corespunde cifra 9.

după care copiii spun rugăciunea . îngeraşul meu”. Voi prezenta musafirii. aşeza pe covor în semicerc. El va povesti cum împreună. Copiii Conversaţia 6 . ne vom saluta prin intermediul cântecului .Cipi”.Mijloace de transport aeriene” Introducerea în activitate se va face prin prezentarea elementului Copiii se vor Participarea activă la discuţii.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. . Se va purta o scurtă discuţie legată de felul cum ne Reactualizarea cunoştinţelor anterior dobândite simţim astăzi.STEP by STEP” DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare Moment organizatoric Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii: aerisesc săla de grupă. iar la calendar.. care doreşte să călătorească cu avionul... dragă grădiniţă!”.. La panoul de prezenţă vor observa care sunt copiii absenţi. care doresc să povestească ceva deosebit pot veni pe scăunel. organizez copiii. luat acasă mascota grupei. pentru că nu ştie cum să procedeze. luând fotografia din coşul cu flori.Înger. Vom discuta despre tema săptămânii . Acesta îi roagă pe copii să-l ajute.Bună dimineaţa.14 Târgovişte Grupa Mare A . vor stabili ziua. pregătesc materialele didactice. anotimpul. completarea corectă a calendarului naturii. La Scăunelul autorului voi invita copilul care a şi-au petrecut ziua Întâlnirea de dimineaţă Conversaţia Captarea atenţiei surpriză: mascota grupei. Alţi copii. CIPI. ataşând imaginea cu vremea (citirea Calendarului Naturii). luna..

împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport Anunţarea temei.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific se vor juca împreună cu Cipi jocul .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. verticale şi oblice). în În centrul ALFABETIZARE.. formează perechi” Conversaţia Explicaţia Demonstraţia Capacitatea date. bucăţi de hârtie pe suprafaţa avionului şi celorlalte obiecte. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE Astăzi vom dedesfăşura o activitate matematică în care vom alcătui mulţimi de deobiecte. ferestrele aeroportului.Amestecă.. înţelege explicaţiile 7 . Voi trebuie să selectaţi materialele de care aveţi nevoie pentru a decora aceste obiecte. prin anunţarea temei şi a scopului activităţii. În centrul ŞTIINŢĂ vom descoperi prin intermediul calculatorului şi imaginilor puse la dispoziţie diferite informaţii privind mijloacele de transport.14 Târgovişte Grupa Mare A . vom recunoaşte cifrele. Ne vom juca selectând imaginile care reprezintă mijloace de transport aeriene şi denumind părţile componente ale avionului. îngheaţă. La centrul ARTĂ veţi realiza cu ajutorul materialelor de pe măsuţă Avionul. îl veţi ajuta pe Cipi să scrie o scrisoare prietenilor lui. obiectivelor aeriene.(ADP). vom Strategii didactice Evaluare . de a a conţinutului şi a termeni accesibili preşcolarilor.Amestecă. Se va realiza direct. fotografiile prietenilor lui Cipi şi să le aşezaţi în locurile corespunzătoare. folosindu-ne de elementele grafice învăţate (linii orizontale. formează perechi”. seminţe. Să decupaţi cu foarfeca hublourile avionului. Turnul de control şi Aeroportul. îngheaţă. Trebuie să lipiţi fire textile.. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. 9.

STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific recunoaşte locul fiecărui număr în şirul nu numeric. Dirijez Dirijarea învăţării intrinsec ACTIVITATEA MATEMATICĂ – în centrul Jocuri Capacitatea de a da răspunsuri corecte manipulative / Matematică – verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric..De-a stewardesele”. beculeţe. explicându-le regulile şi rolurile jocului. bucăţi de lemn. prin formarea de perechi. lopeţele) .. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii vor realiza cu ajutorul uneltelor şi al materialelor (steguleţe.14 Târgovişte Grupa Mare A .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. staniol. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere) Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. număratul înainte şi înapoi. că noua mulţime are cu un obiect mai Strategii didactice Evaluare 8 .. La centrul CONSTRUCŢII vor avea de construit cu ajutorul cu cucuburilor din lemn Aeroportul. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. La centrul JOC DE ROL se vor juca .Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” După prezentarea centrelor rog copiii să-şi aleagă activitatea şi centrul la care vor să participe şi să-şi marcheze alegerea prin fixarea fotografiei. Se constată. beţişoare. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. recunoaşterea semnului grafic.

căreia îi corespunde cifra 9. este mulţimea cu 9 obiecte.STEP by STEP” Eveniment didactic mult decât prima mulţime. după care decorează Avionul. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. Turnul de control şi Aeroportul aplicând materiale sintetice şi din natură în mod original. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte. cooperând pentru realizarea temei.. -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion? (are mai multe obiecte decât prima mulţime ). Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. La centrul ARTĂ copiii vor face mai întâi exerciţii de încălzire a mâinilor. formate din alte elemente.14 Târgovişte Grupa Mare A . trenuri).(maşini. În centrul ALFABETIZARE copiii trasează elemente grafice pe fişă Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 9 . precizându-se că seamănă cu un şase întors . Se intuieşte cifra 9.

este prietenoasă). împărtăşind impresiile pe care le-a făcut Cipi în călătoria imaginară cu avionul. verifică centurile de siguranţă. precum şi rolul de stewardesă (întâmpină pasagerii la urcarea în avion.14 Târgovişte Grupa Mare A . introduc scrisorile în plicuri. La centrul ŞTIINŢĂ selectează împreună mijloacele de transport aeriene. discută despre părţile componente ale avionului sau deapre imaginile vizionate la calculator. îi îndrumă pe aceştia să îşi ocupe locurile.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific (scrisoare). De asemenea. În centrul CONSTRUCŢII cu ajutorul cuburilor din lemn aşezate prin alăturare şi suprapunere şi a jucăriilor puse la dispoziţie realizează Aeroportul. Ei trebuie să respecte regulile jocului. serveşte pasagerii cu mâncare şi băutură. Vom discuta despre ceea ce am realizat. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii cooperează pentru realizarea temei (aşează pe nisip bucăţile de lemn pentru a forma pista. îi vom cânta mascotei Cipi cântecul Avionul în semn de mulţumire pentru încrederea acordată prietenilor lui de la grupa mare A Observaţia Turul galeriei Evaluarea răspunsurilor şi a comportamentului Strategii didactice Evaluare 10 .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. La centrul JOC DE ROL partenerii de joc interacţionează în bună înţelegere. plăcută. înfig becurile în nisip pentru orientarea avioanelor la decolare şi aterizare). într-o atmosferă distinsă. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. pentru asigurarea îndeplinirii Asigurarea retenţiei şi a transferului obiectivelor propuse.. Se exprimă în propozăţii şi fraze formulate corect din punct de vedere gramatical.

Zboară.14 Târgovişte Grupa Mare A .De-a avioanele?”.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific de a pleca în frumoasa călătorie. Vom aprecia activitatea copiilor. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă.. Conversaţia Interevaluarea 11 . zboară!” şi . vom lăuda toţi copiii pentru progresele Evaluare făcute. vom desfăşura jocurile: . Strategii didactice Evaluare copiilor.. În încheiere.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos.