Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

14 Târgovişte Grupa Mare A ,,STEP by STEP”

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, TÂRGOVIŞTE GRUPA: Mare,, A” Step by Step EDUCATOARE: Torcică Gheorghiţa TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: ,,Curioşii văzduhului” (Mijloace de transport aeriene) MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (predare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe, în perechi DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL ŞTIINŢĂ (ACTIVITATE MATEMATICĂ) DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ) CENTRE DE ACTIVITATE: ADP Întâlnirea de dimineaţă: ,,Să-l ajutăm pe Cipi să plece în călătorie!” 1.ALFABETIZARE:,,Scrisoare de la Cipi” 2. ŞTIINŢĂ:,,Mijloace de transport”(Software educaţional - joc pe suport electronic) 3. ADE (DOS) – ACTIVITATE PRACTICĂ: ,,Aeroportul”(aplicaţie) 4. ADE (DŞ) – ACTIVITATE MATEMATICĂ: ,,Să ne jucăm cu numărul şi cifra 9! ”(exerciţiu cu material individual) 5. CONSTRUCŢII: ,,Aeroportul” 6. ALA - JOC DE ROL:,, De-a stewardesele” 7. ALA - NISIP ŞI APĂ: ,,Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv - ,,Zboară,zboară!” Joc de mişcare - ,,De-a avioanele” SCOP: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele, întrebuinţând un vocabular adecvat; Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 1

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. bucăţi de lemn. să coopereze pentru realizarea temei . NISIP ŞI APĂ: • să denumească materialele folosite (becuri. verticală. să lipească materiale sintetice şi din natură (fire textile. să-şi atribuie rolul de stewardesă. plăcută. ARTĂ: să denumească materialele de lucru. să descrie mjloacele de transport aeriene pe baza imaginilor date. • • • • • • • • să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”. seminţe. piele. să-şi însuşească numărul şi cifra. să alcătuiască propoziţii simple despre mijloacele de transport care merg prin aer. JOCURI MANIPULATIVE/MATEMATICĂ: să alcătuiască mulţimi de jetoane (obiecte) cu un număr dat de elemente. 2 . petale de trandafir) pe suprafaţa dată. să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1- CONSTRUCŢII: să construiască prin alăturare şi suprapunere aeroportul.. JOC DE ROL: să stabilească rolurile şi regulile jocului . să decupeze după contur imaginile. să se exprime în propoziţii şi fraze corect formulate din punct de vedere gramatical. să selecteze mijloace de transport aeriene. interacţionând în bună înţelegere cu partenerii de joc într-o atmosferă distinsă. oblică). să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr. să execute elemente grafice învăţate (linia orizontală.STEP by STEP” OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALFABETIZARE: • • • • • • • • • • • • 8. să formeze grupe cu 9 elemente. avioane de jucărie ). ŞTIINŢĂ: să denumească părţile componente ale avionului. să relaţioneze cu partenerii de joc.14 Târgovişte Grupa Mare A . „mai multe”. „mai puţine” elemente. steaguri.

ŞTIINŢĂ: calculator. MATEMATICĂ/MANIPULATIVE: flanelograf. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 2009. unelte (lopeţică. jucării. pensule. fişe reprezentând începutul unei scrisori. scaune. hârtie. enciclopedie Transporturile. NISIP ŞI APĂ: . Revista Învăţământul Preşcolar-Nr. 6. munca în echipă şi perechi. imagini reprezentând diferite mijloace de transport. formează perechi”(întâlnirea de dimineaţă).Kirsten copililui. aeroportului şi turnului de control conturate pe carton. 8. povestirea. CD (Software educaţional . beţişoare. Ministerul Educaţiei. 3. ACTIVITATE DE GRUP: mascota grupei Cipi.căţelul cu nisip”. jetoane cu mijloace de transport. 3 Hansen. staniol. jucării. 7. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 1. ALFABETIZARE: imagini cu mijloace de transport care merg prin aer. 5. 4. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. obiecte de veselă. 2. creioane colorate. ecusoane reprezentând elicoptere şi avioane. ARTĂ: siluetele avionului. greblă).. exerciţiul. fişe de lucru. Crearea claselor după necesităţile . 4.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). jocul de rol.Activitatea integrată din grădiniţă. anul 2008. imagini. anul 2009. costumaţie pentru stewardesă.14 Târgovişte Grupa Mare A . JOC DE ROL: silueta unui avion. 3. 5. Roxane Kaufmann. ACTIVITATE DE GRUP: • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor.1-2/2009. explicaţia. masă.. CONSTRUCŢII: cuburi din lemn. STRATEGII DIDACTICE:  METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia.  STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE: .STEP by STEP” • să realizeze pista pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. învăţarea prin descoperire.joc pe suport electronic).. plicuri. avioane . obiecte.Turul galeriilor” (evaluarea pe centre)  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 1. 2. Cercetării şi Inovării. cifre.Didactica Publishing House 2008. beculeţe. îngheaţă.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. piele.jucării.Amestecă. steguleţe. • să manifeste spirit de echipă. bucăţi de lemn. demonstraţia. creioane colorate .. . seminţe. aracet. foarfece. Kate Burke Walsh. cărţi. fire textile. cărţi.

Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. număratul înainte şi înapoi.Amestecă. vom recunoaşte locul fiecărui număr în şirul numeric. apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora. îngheaţă. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE îi voi anunţa pe copii că vom desfăşura o activitate interesantă la matematică în care vom alcătui mulţimi de obiecte. 4 . pentru că nu ştie cum să procedeze pentru a pleca în călătorie.. copiii se amestecă. salutul.Avionul”. Copiii se vor juca împreună cu Cipi jocul . perechile îşi împărtăşesc răspunsurile cu alte perechi sau cu întreg grupul). care care doreşte să călătorească cu avionul. completarea panoului de prezenţă şi a calendarului naturii. 9. că noua mulţime are cu un obiect mai mult decât prima mulţime. Se poartă o scurtă discuţie despre tema săptămânii: . să lucrăm frumos.fiecare copil va primi un ecuson reprezentând un avion sau elicopter pentru a forma perechile. să nu pătăm.. recunoaşterea semnului grafic.. scris. să utilizăm cu grijă materialele. Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru.14 Târgovişte Grupa Mare A . formează perechi”. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă Scenariul zilei Întâlnirea de dimineaţă: prezentarea musafirilor. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute.Mijloace de transport aeriene” (ADP) Introducerea în activitate se va realiza prin intermediul elementului surpriză mascota grupei noastre CIPI. formează perechi şi fac schimb de idei. Se constată. intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând prin intermediul fotografiei centrul preferat. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. practică. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport aeriene.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. invitând grupa de copii să le viziteze. Tranziţie În cerc copiii vor interpreta cântecul . Se explică regulile jocului (este lansată problema lui Cipi despre călătorie. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere).. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. vom recunoaşte cifrele. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii.STEP by STEP” EVALUARE: orală. prin formarea de perechi. La scăunelul autorului voi invita copilul care a luat mascota grupei şi va povesti cum şi-au petrecut ziua împreună. Verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric.

vom desfăşurăm jocurile : . Zboară. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime.STEP by STEP” -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion?(are mai multe obiecte decât prima mulţime ). este mulţimea cu 9 obiecte. trenuri). voi trece pe la celelalte centre să văd cum lucrează ceilalţi copii.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. zboară!”(joc distractiv) şi .. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. formate din alte elemente. În timp ce copiii din centrul matematică lucrează la realizarea sarcinilor din fişă.. Vom aprecia activitatea copiilor. 5 . căreia îi corespunde cifra 9. pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. În încheiere. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. Copiii vor primi o fişă matematică în care trebuie să rezolve două sarcini (anexa 1).14 Târgovişte Grupa Mare A . vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute. De asemenea. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă. -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. Vom discuta despre ceea ce am realizat. precizându-se că seamănă cu un şase întors. îi vom recita şi cânta lui Cipi poezii despre mijloace de transport. Se intuieşte cifra 9.(maşini.. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8.De-a avioanele?”(joc de mişcare). dacă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea temelor alese. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8.

Cipi”. Copiii Conversaţia 6 . completarea corectă a calendarului naturii. pentru că nu ştie cum să procedeze. La Scăunelul autorului voi invita copilul care a şi-au petrecut ziua Întâlnirea de dimineaţă Conversaţia Captarea atenţiei surpriză: mascota grupei. dragă grădiniţă!”.. care doresc să povestească ceva deosebit pot veni pe scăunel. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. luat acasă mascota grupei.. El va povesti cum împreună. pregătesc materialele didactice.Înger. Vom discuta despre tema săptămânii . ataşând imaginea cu vremea (citirea Calendarului Naturii). vor stabili ziua. organizez copiii.14 Târgovişte Grupa Mare A . La panoul de prezenţă vor observa care sunt copiii absenţi. CIPI. anotimpul. luând fotografia din coşul cu flori. care doreşte să călătorească cu avionul.. Se va purta o scurtă discuţie legată de felul cum ne Reactualizarea cunoştinţelor anterior dobândite simţim astăzi. aşeza pe covor în semicerc.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. îngeraşul meu”. Voi prezenta musafirii.Bună dimineaţa. iar la calendar.. ne vom saluta prin intermediul cântecului . . luna.Mijloace de transport aeriene” Introducerea în activitate se va face prin prezentarea elementului Copiii se vor Participarea activă la discuţii.. Alţi copii.STEP by STEP” DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare Moment organizatoric Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii: aerisesc săla de grupă. după care copiii spun rugăciunea .

9..14 Târgovişte Grupa Mare A . seminţe. îngheaţă. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE Astăzi vom dedesfăşura o activitate matematică în care vom alcătui mulţimi de deobiecte. În centrul ŞTIINŢĂ vom descoperi prin intermediul calculatorului şi imaginilor puse la dispoziţie diferite informaţii privind mijloacele de transport. îngheaţă. Se va realiza direct. Ne vom juca selectând imaginile care reprezintă mijloace de transport aeriene şi denumind părţile componente ale avionului. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport Anunţarea temei. formează perechi”. La centrul ARTĂ veţi realiza cu ajutorul materialelor de pe măsuţă Avionul. înţelege explicaţiile 7 . fotografiile prietenilor lui Cipi şi să le aşezaţi în locurile corespunzătoare. obiectivelor aeriene. bucăţi de hârtie pe suprafaţa avionului şi celorlalte obiecte. prin anunţarea temei şi a scopului activităţii. Să decupaţi cu foarfeca hublourile avionului.Amestecă.. de a a conţinutului şi a termeni accesibili preşcolarilor. folosindu-ne de elementele grafice învăţate (linii orizontale. îl veţi ajuta pe Cipi să scrie o scrisoare prietenilor lui. ferestrele aeroportului. verticale şi oblice). vom Strategii didactice Evaluare . vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. Voi trebuie să selectaţi materialele de care aveţi nevoie pentru a decora aceste obiecte. Trebuie să lipiţi fire textile. în În centrul ALFABETIZARE. formează perechi” Conversaţia Explicaţia Demonstraţia Capacitatea date..Grădiniţa cu Program Prelungit nr.(ADP).Amestecă. Turnul de control şi Aeroportul. vom recunoaşte cifrele.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific se vor juca împreună cu Cipi jocul .

La centrul JOC DE ROL se vor juca .14 Târgovişte Grupa Mare A . -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere) Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. lopeţele) .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. bucăţi de lemn. număratul înainte şi înapoi. că noua mulţime are cu un obiect mai Strategii didactice Evaluare 8 . recunoaşterea semnului grafic. beculeţe.De-a stewardesele”. beţişoare.... explicându-le regulile şi rolurile jocului.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific recunoaşte locul fiecărui număr în şirul nu numeric. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii vor realiza cu ajutorul uneltelor şi al materialelor (steguleţe. staniol. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. La centrul CONSTRUCŢII vor avea de construit cu ajutorul cu cucuburilor din lemn Aeroportul. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. Se constată. prin formarea de perechi. Dirijez Dirijarea învăţării intrinsec ACTIVITATEA MATEMATICĂ – în centrul Jocuri Capacitatea de a da răspunsuri corecte manipulative / Matematică – verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric.Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” După prezentarea centrelor rog copiii să-şi aleagă activitatea şi centrul la care vor să participe şi să-şi marcheze alegerea prin fixarea fotografiei.

după care decorează Avionul. În centrul ALFABETIZARE copiii trasează elemente grafice pe fişă Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 9 . precizându-se că seamănă cu un şase întors . Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. este mulţimea cu 9 obiecte. Se intuieşte cifra 9. -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion? (are mai multe obiecte decât prima mulţime ). Turnul de control şi Aeroportul aplicând materiale sintetice şi din natură în mod original. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte.STEP by STEP” Eveniment didactic mult decât prima mulţime.14 Târgovişte Grupa Mare A .(maşini. trenuri).Grădiniţa cu Program Prelungit nr.. formate din alte elemente. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. cooperând pentru realizarea temei. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. căreia îi corespunde cifra 9. La centrul ARTĂ copiii vor face mai întâi exerciţii de încălzire a mâinilor.

Vom discuta despre ceea ce am realizat. înfig becurile în nisip pentru orientarea avioanelor la decolare şi aterizare). plăcută.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14 Târgovişte Grupa Mare A . Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. În centrul CONSTRUCŢII cu ajutorul cuburilor din lemn aşezate prin alăturare şi suprapunere şi a jucăriilor puse la dispoziţie realizează Aeroportul. împărtăşind impresiile pe care le-a făcut Cipi în călătoria imaginară cu avionul. este prietenoasă). La centrul JOC DE ROL partenerii de joc interacţionează în bună înţelegere. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii cooperează pentru realizarea temei (aşează pe nisip bucăţile de lemn pentru a forma pista. într-o atmosferă distinsă. Se exprimă în propozăţii şi fraze formulate corect din punct de vedere gramatical. verifică centurile de siguranţă.. De asemenea. discută despre părţile componente ale avionului sau deapre imaginile vizionate la calculator. îi vom cânta mascotei Cipi cântecul Avionul în semn de mulţumire pentru încrederea acordată prietenilor lui de la grupa mare A Observaţia Turul galeriei Evaluarea răspunsurilor şi a comportamentului Strategii didactice Evaluare 10 . Ei trebuie să respecte regulile jocului. pentru asigurarea îndeplinirii Asigurarea retenţiei şi a transferului obiectivelor propuse. La centrul ŞTIINŢĂ selectează împreună mijloacele de transport aeriene.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific (scrisoare). precum şi rolul de stewardesă (întâmpină pasagerii la urcarea în avion. serveşte pasagerii cu mâncare şi băutură. îi îndrumă pe aceştia să îşi ocupe locurile. introduc scrisorile în plicuri.

Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă. Strategii didactice Evaluare copiilor.14 Târgovişte Grupa Mare A . zboară!” şi .De-a avioanele?”. Vom aprecia activitatea copiilor..STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific de a pleca în frumoasa călătorie.. Conversaţia Interevaluarea 11 .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. vom desfăşura jocurile: .Zboară. În încheiere.. vom lăuda toţi copiii pentru progresele Evaluare făcute.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful