P. 1
Proiect Didactic 2010

Proiect Didactic 2010

|Views: 25|Likes:
Published by Nicolae Dumitru

More info:

Published by: Nicolae Dumitru on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

14 Târgovişte Grupa Mare A ,,STEP by STEP”

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, TÂRGOVIŞTE GRUPA: Mare,, A” Step by Step EDUCATOARE: Torcică Gheorghiţa TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: ,,Curioşii văzduhului” (Mijloace de transport aeriene) MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (predare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe, în perechi DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL ŞTIINŢĂ (ACTIVITATE MATEMATICĂ) DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ) CENTRE DE ACTIVITATE: ADP Întâlnirea de dimineaţă: ,,Să-l ajutăm pe Cipi să plece în călătorie!” 1.ALFABETIZARE:,,Scrisoare de la Cipi” 2. ŞTIINŢĂ:,,Mijloace de transport”(Software educaţional - joc pe suport electronic) 3. ADE (DOS) – ACTIVITATE PRACTICĂ: ,,Aeroportul”(aplicaţie) 4. ADE (DŞ) – ACTIVITATE MATEMATICĂ: ,,Să ne jucăm cu numărul şi cifra 9! ”(exerciţiu cu material individual) 5. CONSTRUCŢII: ,,Aeroportul” 6. ALA - JOC DE ROL:,, De-a stewardesele” 7. ALA - NISIP ŞI APĂ: ,,Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv - ,,Zboară,zboară!” Joc de mişcare - ,,De-a avioanele” SCOP: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele, întrebuinţând un vocabular adecvat; Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 1

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. să coopereze pentru realizarea temei . „mai multe”. să se exprime în propoziţii şi fraze corect formulate din punct de vedere gramatical. să execute elemente grafice învăţate (linia orizontală. 2 . verticală. să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1- CONSTRUCŢII: să construiască prin alăturare şi suprapunere aeroportul. interacţionând în bună înţelegere cu partenerii de joc într-o atmosferă distinsă. să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr. JOC DE ROL: să stabilească rolurile şi regulile jocului . petale de trandafir) pe suprafaţa dată. oblică). „mai puţine” elemente. • • • • • • • • să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”. să selecteze mijloace de transport aeriene. avioane de jucărie ). plăcută. JOCURI MANIPULATIVE/MATEMATICĂ: să alcătuiască mulţimi de jetoane (obiecte) cu un număr dat de elemente.. să decupeze după contur imaginile. NISIP ŞI APĂ: • să denumească materialele folosite (becuri. să formeze grupe cu 9 elemente. să-şi atribuie rolul de stewardesă. ARTĂ: să denumească materialele de lucru. steaguri. piele. seminţe. să relaţioneze cu partenerii de joc. să lipească materiale sintetice şi din natură (fire textile. să descrie mjloacele de transport aeriene pe baza imaginilor date. ŞTIINŢĂ: să denumească părţile componente ale avionului.14 Târgovişte Grupa Mare A . să-şi însuşească numărul şi cifra.STEP by STEP” OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALFABETIZARE: • • • • • • • • • • • • 8. bucăţi de lemn. să alcătuiască propoziţii simple despre mijloacele de transport care merg prin aer.

bucăţi de lemn. exerciţiul..STEP by STEP” • să realizeze pista pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. Roxane Kaufmann. jocul de rol. jucării. enciclopedie Transporturile.. creioane colorate . ACTIVITATE DE GRUP: • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor. demonstraţia. Cercetării şi Inovării. plicuri. anul 2009.Activitatea integrată din grădiniţă. cărţi. greblă). CD (Software educaţional . piele. ŞTIINŢĂ: calculator. povestirea. 6. 5. NISIP ŞI APĂ: .14 Târgovişte Grupa Mare A . ecusoane reprezentând elicoptere şi avioane. ALFABETIZARE: imagini cu mijloace de transport care merg prin aer. staniol. obiecte de veselă. STRATEGII DIDACTICE:  METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. imagini reprezentând diferite mijloace de transport. Kate Burke Walsh. obiecte. 3 Hansen. învăţarea prin descoperire. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 1. steguleţe. cărţi.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). pensule. creioane colorate. unelte (lopeţică. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 2009. foarfece. fişe reprezentând începutul unei scrisori.. MATEMATICĂ/MANIPULATIVE: flanelograf.jucării. JOC DE ROL: silueta unui avion. CONSTRUCŢII: cuburi din lemn.Kirsten copililui. Crearea claselor după necesităţile .. Revista Învăţământul Preşcolar-Nr. . seminţe. 7. cifre. ARTĂ: siluetele avionului. munca în echipă şi perechi. beculeţe. 3. beţişoare. jetoane cu mijloace de transport. 4.joc pe suport electronic).Turul galeriilor” (evaluarea pe centre)  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 1. avioane . 3. 8. 2.Didactica Publishing House 2008. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. anul 2008. costumaţie pentru stewardesă. imagini.1-2/2009. jucării. aeroportului şi turnului de control conturate pe carton. hârtie. aracet. • să manifeste spirit de echipă. Ministerul Educaţiei. fişe de lucru. formează perechi”(întâlnirea de dimineaţă). ACTIVITATE DE GRUP: mascota grupei Cipi. masă. îngheaţă. 2. fire textile. explicaţia. 4. scaune.căţelul cu nisip”.Amestecă. 5.  STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE: .

vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. Verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric. să nu pătăm.Avionul”. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE îi voi anunţa pe copii că vom desfăşura o activitate interesantă la matematică în care vom alcătui mulţimi de obiecte. recunoaşterea semnului grafic. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport aeriene.Mijloace de transport aeriene” (ADP) Introducerea în activitate se va realiza prin intermediul elementului surpriză mascota grupei noastre CIPI. să utilizăm cu grijă materialele..14 Târgovişte Grupa Mare A . care care doreşte să călătorească cu avionul. formează perechi şi fac schimb de idei.. scris. apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora. formează perechi”. Se poartă o scurtă discuţie despre tema săptămânii: . 9. Se constată. îngheaţă. Tranziţie În cerc copiii vor interpreta cântecul . practică. Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru. Copiii se vor juca împreună cu Cipi jocul . Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente.STEP by STEP” EVALUARE: orală. Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. număratul înainte şi înapoi. copiii se amestecă. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. La scăunelul autorului voi invita copilul care a luat mascota grupei şi va povesti cum şi-au petrecut ziua împreună. vom recunoaşte locul fiecărui număr în şirul numeric. prin formarea de perechi.. să lucrăm frumos. salutul.Amestecă.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. completarea panoului de prezenţă şi a calendarului naturii.. perechile îşi împărtăşesc răspunsurile cu alte perechi sau cu întreg grupul). Se explică regulile jocului (este lansată problema lui Cipi despre călătorie. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. pentru că nu ştie cum să procedeze pentru a pleca în călătorie. intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând prin intermediul fotografiei centrul preferat. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii. că noua mulţime are cu un obiect mai mult decât prima mulţime. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere). invitând grupa de copii să le viziteze. 4 . LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă Scenariul zilei Întâlnirea de dimineaţă: prezentarea musafirilor.fiecare copil va primi un ecuson reprezentând un avion sau elicopter pentru a forma perechile. vom recunoaşte cifrele.

este mulţimea cu 9 obiecte. vom desfăşurăm jocurile : . zboară!”(joc distractiv) şi . Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse.De-a avioanele?”(joc de mişcare). Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. De asemenea. vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute. îi vom recita şi cânta lui Cipi poezii despre mijloace de transport. Vom aprecia activitatea copiilor.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. În încheiere. Se intuieşte cifra 9. precizându-se că seamănă cu un şase întors. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. 5 .STEP by STEP” -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion?(are mai multe obiecte decât prima mulţime ). -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. În timp ce copiii din centrul matematică lucrează la realizarea sarcinilor din fişă.. voi trece pe la celelalte centre să văd cum lucrează ceilalţi copii. Zboară. Vom discuta despre ceea ce am realizat. Copiii vor primi o fişă matematică în care trebuie să rezolve două sarcini (anexa 1). căreia îi corespunde cifra 9. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. trenuri). Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte.14 Târgovişte Grupa Mare A ..(maşini. dacă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea temelor alese. formate din alte elemente. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă..

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Se va purta o scurtă discuţie legată de felul cum ne Reactualizarea cunoştinţelor anterior dobândite simţim astăzi. care doreşte să călătorească cu avionul.. după care copiii spun rugăciunea . luna. CIPI. Vom discuta despre tema săptămânii . vor stabili ziua. El va povesti cum împreună.STEP by STEP” DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare Moment organizatoric Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii: aerisesc săla de grupă. aşeza pe covor în semicerc. pregătesc materialele didactice.14 Târgovişte Grupa Mare A .Mijloace de transport aeriene” Introducerea în activitate se va face prin prezentarea elementului Copiii se vor Participarea activă la discuţii. iar la calendar.Cipi”. Voi prezenta musafirii. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. ne vom saluta prin intermediul cântecului .. anotimpul.. luat acasă mascota grupei. Alţi copii. La panoul de prezenţă vor observa care sunt copiii absenţi.Bună dimineaţa. îngeraşul meu”. care doresc să povestească ceva deosebit pot veni pe scăunel. dragă grădiniţă!”. . La Scăunelul autorului voi invita copilul care a şi-au petrecut ziua Întâlnirea de dimineaţă Conversaţia Captarea atenţiei surpriză: mascota grupei. completarea corectă a calendarului naturii.Înger. ataşând imaginea cu vremea (citirea Calendarului Naturii). luând fotografia din coşul cu flori. Copiii Conversaţia 6 . organizez copiii. pentru că nu ştie cum să procedeze...

. de a a conţinutului şi a termeni accesibili preşcolarilor. îngheaţă.Amestecă. 9. verticale şi oblice). seminţe. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare. îngheaţă. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE Astăzi vom dedesfăşura o activitate matematică în care vom alcătui mulţimi de deobiecte. obiectivelor aeriene. prin anunţarea temei şi a scopului activităţii. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport Anunţarea temei. înţelege explicaţiile 7 .Amestecă. Ne vom juca selectând imaginile care reprezintă mijloace de transport aeriene şi denumind părţile componente ale avionului. în În centrul ALFABETIZARE.. Se va realiza direct. fotografiile prietenilor lui Cipi şi să le aşezaţi în locurile corespunzătoare.. vom Strategii didactice Evaluare . În centrul ŞTIINŢĂ vom descoperi prin intermediul calculatorului şi imaginilor puse la dispoziţie diferite informaţii privind mijloacele de transport. Voi trebuie să selectaţi materialele de care aveţi nevoie pentru a decora aceste obiecte. Trebuie să lipiţi fire textile. vom recunoaşte cifrele. folosindu-ne de elementele grafice învăţate (linii orizontale.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific se vor juca împreună cu Cipi jocul . La centrul ARTĂ veţi realiza cu ajutorul materialelor de pe măsuţă Avionul. îl veţi ajuta pe Cipi să scrie o scrisoare prietenilor lui. Turnul de control şi Aeroportul.(ADP). bucăţi de hârtie pe suprafaţa avionului şi celorlalte obiecte. formează perechi” Conversaţia Explicaţia Demonstraţia Capacitatea date. Să decupaţi cu foarfeca hublourile avionului. ferestrele aeroportului. formează perechi”.14 Târgovişte Grupa Mare A .Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific recunoaşte locul fiecărui număr în şirul nu numeric.14 Târgovişte Grupa Mare A .. explicându-le regulile şi rolurile jocului. beţişoare. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii vor realiza cu ajutorul uneltelor şi al materialelor (steguleţe. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere) Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. număratul înainte şi înapoi..Grădiniţa cu Program Prelungit nr. recunoaşterea semnului grafic. prin formarea de perechi.De-a stewardesele”. Se constată.. că noua mulţime are cu un obiect mai Strategii didactice Evaluare 8 . beculeţe.Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” După prezentarea centrelor rog copiii să-şi aleagă activitatea şi centrul la care vor să participe şi să-şi marcheze alegerea prin fixarea fotografiei. bucăţi de lemn. La centrul CONSTRUCŢII vor avea de construit cu ajutorul cu cucuburilor din lemn Aeroportul. staniol. La centrul JOC DE ROL se vor juca . Dirijez Dirijarea învăţării intrinsec ACTIVITATEA MATEMATICĂ – în centrul Jocuri Capacitatea de a da răspunsuri corecte manipulative / Matematică – verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. lopeţele) . Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element.

după care decorează Avionul. -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion? (are mai multe obiecte decât prima mulţime ). cooperând pentru realizarea temei. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. La centrul ARTĂ copiii vor face mai întâi exerciţii de încălzire a mâinilor.14 Târgovişte Grupa Mare A .. În centrul ALFABETIZARE copiii trasează elemente grafice pe fişă Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 9 .STEP by STEP” Eveniment didactic mult decât prima mulţime.(maşini. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. Se intuieşte cifra 9. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime. căreia îi corespunde cifra 9. Turnul de control şi Aeroportul aplicând materiale sintetice şi din natură în mod original. precizându-se că seamănă cu un şase întors . Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. trenuri). este mulţimea cu 9 obiecte. formate din alte elemente.

Ei trebuie să respecte regulile jocului. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute. Vom discuta despre ceea ce am realizat. La centrul JOC DE ROL partenerii de joc interacţionează în bună înţelegere. pentru asigurarea îndeplinirii Asigurarea retenţiei şi a transferului obiectivelor propuse.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. La centrul ŞTIINŢĂ selectează împreună mijloacele de transport aeriene.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific (scrisoare). Se exprimă în propozăţii şi fraze formulate corect din punct de vedere gramatical. îi vom cânta mascotei Cipi cântecul Avionul în semn de mulţumire pentru încrederea acordată prietenilor lui de la grupa mare A Observaţia Turul galeriei Evaluarea răspunsurilor şi a comportamentului Strategii didactice Evaluare 10 .. este prietenoasă). La centrul NISIP ŞI APĂ copiii cooperează pentru realizarea temei (aşează pe nisip bucăţile de lemn pentru a forma pista. De asemenea. serveşte pasagerii cu mâncare şi băutură. discută despre părţile componente ale avionului sau deapre imaginile vizionate la calculator. verifică centurile de siguranţă. împărtăşind impresiile pe care le-a făcut Cipi în călătoria imaginară cu avionul.14 Târgovişte Grupa Mare A . plăcută. într-o atmosferă distinsă. În centrul CONSTRUCŢII cu ajutorul cuburilor din lemn aşezate prin alăturare şi suprapunere şi a jucăriilor puse la dispoziţie realizează Aeroportul. precum şi rolul de stewardesă (întâmpină pasagerii la urcarea în avion. îi îndrumă pe aceştia să îşi ocupe locurile. introduc scrisorile în plicuri. înfig becurile în nisip pentru orientarea avioanelor la decolare şi aterizare).

STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific de a pleca în frumoasa călătorie.Grădiniţa cu Program Prelungit nr..Zboară. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă.. vom lăuda toţi copiii pentru progresele Evaluare făcute. vom desfăşura jocurile: .14 Târgovişte Grupa Mare A .De-a avioanele?”. Vom aprecia activitatea copiilor.. Strategii didactice Evaluare copiilor. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. Conversaţia Interevaluarea 11 . În încheiere. zboară!” şi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->