Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

14 Târgovişte Grupa Mare A ,,STEP by STEP”

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, TÂRGOVIŞTE GRUPA: Mare,, A” Step by Step EDUCATOARE: Torcică Gheorghiţa TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: ,,Curioşii văzduhului” (Mijloace de transport aeriene) MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (predare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe, în perechi DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL ŞTIINŢĂ (ACTIVITATE MATEMATICĂ) DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ) CENTRE DE ACTIVITATE: ADP Întâlnirea de dimineaţă: ,,Să-l ajutăm pe Cipi să plece în călătorie!” 1.ALFABETIZARE:,,Scrisoare de la Cipi” 2. ŞTIINŢĂ:,,Mijloace de transport”(Software educaţional - joc pe suport electronic) 3. ADE (DOS) – ACTIVITATE PRACTICĂ: ,,Aeroportul”(aplicaţie) 4. ADE (DŞ) – ACTIVITATE MATEMATICĂ: ,,Să ne jucăm cu numărul şi cifra 9! ”(exerciţiu cu material individual) 5. CONSTRUCŢII: ,,Aeroportul” 6. ALA - JOC DE ROL:,, De-a stewardesele” 7. ALA - NISIP ŞI APĂ: ,,Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv - ,,Zboară,zboară!” Joc de mişcare - ,,De-a avioanele” SCOP: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele, întrebuinţând un vocabular adecvat; Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 1

steaguri. JOC DE ROL: să stabilească rolurile şi regulile jocului . bucăţi de lemn. să selecteze mijloace de transport aeriene. să relaţioneze cu partenerii de joc. să execute elemente grafice învăţate (linia orizontală. seminţe. „mai multe”. să numere conştient cu şi fără material intuitiv în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1- CONSTRUCŢII: să construiască prin alăturare şi suprapunere aeroportul.. ŞTIINŢĂ: să denumească părţile componente ale avionului.14 Târgovişte Grupa Mare A . să formeze grupe cu 9 elemente. interacţionând în bună înţelegere cu partenerii de joc într-o atmosferă distinsă. ARTĂ: să denumească materialele de lucru. petale de trandafir) pe suprafaţa dată. • • • • • • • • să alcătuiască grupe cu „tot atâtea”. avioane de jucărie ). să-şi însuşească numărul şi cifra.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.STEP by STEP” OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALFABETIZARE: • • • • • • • • • • • • 8. să se exprime în propoziţii şi fraze corect formulate din punct de vedere gramatical. oblică). plăcută. 2 . să lipească materiale sintetice şi din natură (fire textile. să alcătuiască propoziţii simple despre mijloacele de transport care merg prin aer. piele. să decupeze după contur imaginile. să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr. „mai puţine” elemente. NISIP ŞI APĂ: • să denumească materialele folosite (becuri. să descrie mjloacele de transport aeriene pe baza imaginilor date. verticală. JOCURI MANIPULATIVE/MATEMATICĂ: să alcătuiască mulţimi de jetoane (obiecte) cu un număr dat de elemente. să-şi atribuie rolul de stewardesă. să coopereze pentru realizarea temei .

Amestecă.  STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE: .. 3. jetoane cu mijloace de transport. piele. 6. Cercetării şi Inovării. imagini reprezentând diferite mijloace de transport. cifre. fişe de lucru. 8. anul 2009. 4.Activitatea integrată din grădiniţă. explicaţia.1-2/2009. 5. îngheaţă. costumaţie pentru stewardesă.Didactica Publishing House 2008. Crearea claselor după necesităţile . MATEMATICĂ/MANIPULATIVE: flanelograf. CD (Software educaţional .Grădiniţa cu Program Prelungit nr. creioane colorate . 2. masă. ecusoane reprezentând elicoptere şi avioane. beculeţe. ŞTIINŢĂ: calculator. munca în echipă şi perechi. 7.jucării. Roxane Kaufmann. enciclopedie Transporturile. Kate Burke Walsh. ACTIVITATE DE GRUP: • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor. bucăţi de lemn. JOC DE ROL: silueta unui avion.STEP by STEP” • să realizeze pista pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. greblă).. anul 2008. cărţi. • să manifeste spirit de echipă. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 1. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 2009. pensule. demonstraţia. jocul de rol. Ministerul Educaţiei.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). ACTIVITATE DE GRUP: mascota grupei Cipi. 3 Hansen. ARTĂ: siluetele avionului. foarfece.căţelul cu nisip”. jucării. 4. obiecte. ALFABETIZARE: imagini cu mijloace de transport care merg prin aer. NISIP ŞI APĂ: .14 Târgovişte Grupa Mare A . obiecte de veselă.. exerciţiul. avioane . fişe reprezentând începutul unei scrisori. povestirea. 2. plicuri. 3.Turul galeriilor” (evaluarea pe centre)  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 1. învăţarea prin descoperire. jucării. scaune.. imagini. steguleţe.Kirsten copililui. unelte (lopeţică. cărţi. formează perechi”(întâlnirea de dimineaţă). aracet.joc pe suport electronic). seminţe. 5. Revista Învăţământul Preşcolar-Nr. beţişoare. . fire textile. aeroportului şi turnului de control conturate pe carton. staniol. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. creioane colorate. STRATEGII DIDACTICE:  METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. CONSTRUCŢII: cuburi din lemn. hârtie.

invitând grupa de copii să le viziteze. Verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă Scenariul zilei Întâlnirea de dimineaţă: prezentarea musafirilor. formează perechi şi fac schimb de idei. Se explică regulile jocului (este lansată problema lui Cipi despre călătorie. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare.Amestecă. că noua mulţime are cu un obiect mai mult decât prima mulţime. îngheaţă. să lucrăm frumos. Copiii se vor juca împreună cu Cipi jocul . să nu pătăm. vom recunoaşte locul fiecărui număr în şirul numeric. scris. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente. vom recunoaşte cifrele. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii. pentru că nu ştie cum să procedeze pentru a pleca în călătorie. recunoaşterea semnului grafic. prin formarea de perechi. să utilizăm cu grijă materialele.. Se poartă o scurtă discuţie despre tema săptămânii: . apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.Mijloace de transport aeriene” (ADP) Introducerea în activitate se va realiza prin intermediul elementului surpriză mascota grupei noastre CIPI. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. Se constată. intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând prin intermediul fotografiei centrul preferat. practică. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport aeriene.STEP by STEP” EVALUARE: orală. perechile îşi împărtăşesc răspunsurile cu alte perechi sau cu întreg grupul). formează perechi”.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. salutul.. Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru.fiecare copil va primi un ecuson reprezentând un avion sau elicopter pentru a forma perechile.Avionul”.14 Târgovişte Grupa Mare A . Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE îi voi anunţa pe copii că vom desfăşura o activitate interesantă la matematică în care vom alcătui mulţimi de obiecte.. 9. Tranziţie În cerc copiii vor interpreta cântecul . copiii se amestecă. -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere). număratul înainte şi înapoi. 4 . completarea panoului de prezenţă şi a calendarului naturii. La scăunelul autorului voi invita copilul care a luat mascota grupei şi va povesti cum şi-au petrecut ziua împreună. care care doreşte să călătorească cu avionul..

-Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi. Vom aprecia activitatea copiilor. Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente.14 Târgovişte Grupa Mare A . precizându-se că seamănă cu un şase întors. Se intuieşte cifra 9.. 5 . formate din alte elemente. Copiii vor primi o fişă matematică în care trebuie să rezolve două sarcini (anexa 1). În timp ce copiii din centrul matematică lucrează la realizarea sarcinilor din fişă. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. voi trece pe la celelalte centre să văd cum lucrează ceilalţi copii.. pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse. Vom discuta despre ceea ce am realizat. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. Zboară. În încheiere. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute. îi vom recita şi cânta lui Cipi poezii despre mijloace de transport. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime.(maşini. este mulţimea cu 9 obiecte. vom desfăşurăm jocurile : .. căreia îi corespunde cifra 9. zboară!”(joc distractiv) şi . Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. trenuri).STEP by STEP” -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion?(are mai multe obiecte decât prima mulţime ). dacă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea temelor alese. De asemenea.De-a avioanele?”(joc de mişcare). Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute.

Mijloace de transport aeriene” Introducerea în activitate se va face prin prezentarea elementului Copiii se vor Participarea activă la discuţii. aşeza pe covor în semicerc. luat acasă mascota grupei.14 Târgovişte Grupa Mare A .. care doresc să povestească ceva deosebit pot veni pe scăunel.. La Scăunelul autorului voi invita copilul care a şi-au petrecut ziua Întâlnirea de dimineaţă Conversaţia Captarea atenţiei surpriză: mascota grupei.Cipi”. Vom discuta despre tema săptămânii . iar la calendar. pregătesc materialele didactice. ne vom saluta prin intermediul cântecului . luna.Înger. organizez copiii. Copiii Conversaţia 6 . luând fotografia din coşul cu flori. ataşând imaginea cu vremea (citirea Calendarului Naturii). completarea corectă a calendarului naturii.Bună dimineaţa. anotimpul. . La panoul de prezenţă vor observa care sunt copiii absenţi. Acesta îi roagă pe copii să-l ajute. pentru că nu ştie cum să procedeze.. vor stabili ziua. Se va purta o scurtă discuţie legată de felul cum ne Reactualizarea cunoştinţelor anterior dobândite simţim astăzi. care doreşte să călătorească cu avionul.STEP by STEP” DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare Moment organizatoric Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii: aerisesc săla de grupă. Alţi copii. dragă grădiniţă!”. Voi prezenta musafirii.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. după care copiii spun rugăciunea ... îngeraşul meu”. CIPI. El va povesti cum împreună.

îl veţi ajuta pe Cipi să scrie o scrisoare prietenilor lui. fotografiile prietenilor lui Cipi şi să le aşezaţi în locurile corespunzătoare. formează perechi” Conversaţia Explicaţia Demonstraţia Capacitatea date. obiectivelor aeriene.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific se vor juca împreună cu Cipi jocul . îngheaţă. ferestrele aeroportului. Se va realiza direct. prin anunţarea temei şi a scopului activităţii. Voi trebuie să selectaţi materialele de care aveţi nevoie pentru a decora aceste obiecte. Trebuie să lipiţi fire textile. de a a conţinutului şi a termeni accesibili preşcolarilor. vom recunoaşte cifrele.. Turnul de control şi Aeroportul. înţelege explicaţiile 7 .Amestecă. îngheaţă. Să decupaţi cu foarfeca hublourile avionului.14 Târgovişte Grupa Mare A . 9. În centrul MATEMATICĂ/ MANIPULATIVE Astăzi vom dedesfăşura o activitate matematică în care vom alcătui mulţimi de deobiecte. împărtăşind în perechi diverse cunoştinţe despre mijloacele de transport Anunţarea temei. bucăţi de hârtie pe suprafaţa avionului şi celorlalte obiecte. folosindu-ne de elementele grafice învăţate (linii orizontale. În centrul ŞTIINŢĂ vom descoperi prin intermediul calculatorului şi imaginilor puse la dispoziţie diferite informaţii privind mijloacele de transport. verticale şi oblice). în În centrul ALFABETIZARE. La centrul ARTĂ veţi realiza cu ajutorul materialelor de pe măsuţă Avionul.(ADP).. Ne vom juca selectând imaginile care reprezintă mijloace de transport aeriene şi denumind părţile componente ale avionului. vom Strategii didactice Evaluare . seminţe.Amestecă. formează perechi”.. vom învăţa un nou număr şi cifra cocorespunzătoare.

staniol. lopeţele) .. beţişoare. Dirijez Dirijarea învăţării intrinsec ACTIVITATEA MATEMATICĂ – în centrul Jocuri Capacitatea de a da răspunsuri corecte manipulative / Matematică – verific cunoştintele copiilor despre numerele 1-8 prin mai multe procedee: formarea şirului numeric.De-a stewardesele”. explicându-le regulile şi rolurile jocului. prin formarea de perechi. La centrul JOC DE ROL se vor juca . bucăţi de lemn. Se constată. recunoaşterea semnului grafic. La centrul NISIP ŞI APĂ copiii vor realiza cu ajutorul uneltelor şi al materialelor (steguleţe.Pista de decolare/aterizare pentru avionul lui Cipi” După prezentarea centrelor rog copiii să-şi aleagă activitatea şi centrul la care vor să participe şi să-şi marcheze alegerea prin fixarea fotografiei.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. că noua mulţime are cu un obiect mai Strategii didactice Evaluare 8 . -Câte elemente are mulţimea elicopterelor?” ( are 8 elicoptere) Se construieşte o alta mulţime de avioane echipotentă cu prima. Se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element. Se cere unui copil să aşeze la flanelograf o mulţime de elicoptere care să aibă 8 elemente.14 Târgovişte Grupa Mare A ... La centrul CONSTRUCŢII vor avea de construit cu ajutorul cu cucuburilor din lemn Aeroportul. beculeţe. număratul înainte şi înapoi.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific recunoaşte locul fiecărui număr în şirul nu numeric.

(maşini. Se intuieşte cifra 9. Turnul de control şi Aeroportul aplicând materiale sintetice şi din natură în mod original. Se indică numărul de elemente (9) şi copiii construiesc mulţimi cu numărul dat de elemente. trenuri). -Ce s-a întâmplat cu mulţimea avioanelor dacă i s-a mai adaugat un avion? (are mai multe obiecte decât prima mulţime ). formate din alte elemente. În centrul ALFABETIZARE copiii trasează elemente grafice pe fişă Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 9 . precizându-se că seamănă cu un şase întors . căreia îi corespunde cifra 9.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Se precizează că mulţimea care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8. cooperând pentru realizarea temei.STEP by STEP” Eveniment didactic mult decât prima mulţime.14 Târgovişte Grupa Mare A . -Câte elemente are în plus?( unul) Se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi.. Se cere copiilor să precizeze ce număr şi cifră corespund grupei cu 9 obiecte. este mulţimea cu 9 obiecte. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8. La centrul ARTĂ copiii vor face mai întâi exerciţii de încălzire a mâinilor. după care decorează Avionul. Se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime.

într-o atmosferă distinsă. îi îndrumă pe aceştia să îşi ocupe locurile. În centrul CONSTRUCŢII cu ajutorul cuburilor din lemn aşezate prin alăturare şi suprapunere şi a jucăriilor puse la dispoziţie realizează Aeroportul. La centrul ŞTIINŢĂ selectează împreună mijloacele de transport aeriene. Ei trebuie să respecte regulile jocului. verifică centurile de siguranţă. Se exprimă în propozăţii şi fraze formulate corect din punct de vedere gramatical.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. înfig becurile în nisip pentru orientarea avioanelor la decolare şi aterizare). plăcută.STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific (scrisoare). introduc scrisorile în plicuri. Vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute.. împărtăşind impresiile pe care le-a făcut Cipi în călătoria imaginară cu avionul. De asemenea.14 Târgovişte Grupa Mare A . precum şi rolul de stewardesă (întâmpină pasagerii la urcarea în avion. La centrul JOC DE ROL partenerii de joc interacţionează în bună înţelegere. serveşte pasagerii cu mâncare şi băutură. îi vom cânta mascotei Cipi cântecul Avionul în semn de mulţumire pentru încrederea acordată prietenilor lui de la grupa mare A Observaţia Turul galeriei Evaluarea răspunsurilor şi a comportamentului Strategii didactice Evaluare 10 . La centrul NISIP ŞI APĂ copiii cooperează pentru realizarea temei (aşează pe nisip bucăţile de lemn pentru a forma pista. discută despre părţile componente ale avionului sau deapre imaginile vizionate la calculator. pentru asigurarea îndeplinirii Asigurarea retenţiei şi a transferului obiectivelor propuse. Vom discuta despre ceea ce am realizat. este prietenoasă).

zboară!” şi . vom desfăşura jocurile: . Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi anume decorarea sălii de clasă. Conversaţia Interevaluarea 11 .De-a avioanele?”. Vom aprecia activitatea copiilor. În încheiere.Zboară...14 Târgovişte Grupa Mare A .STEP by STEP” Eveniment didactic Conţinut ştiinţific de a pleca în frumoasa călătorie. Cipi le va dărui copiilor baloane colorate pentru că au fost cuminţi şi s-au jucat frumos. vom lăuda toţi copiii pentru progresele Evaluare făcute.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.. Strategii didactice Evaluare copiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful