Sunteți pe pagina 1din 5

Gestiunea financiara a intreprinderii

Prof.univ.dr.Vasile ILIE - http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=93&idb=

CAPITOLUL 1 CONTINUTUL GESTIUNII FINANCIARE 1.1. Obiectul gestiunii financiare a intreprinderilor 1.2. Sarcinile gestiunii financiare 1.2.1. Maximizarea valorii intreprinderii 1.2.2. Mentinerea nivelului performantelor financiare 1.2.3. Stapanirea riscurilor financiare 1.2.3.1. Dimensionarea globala a riscului financiar APLICATIE PRACTICA Riscul financiar determinat de variabilitatea rezultatelor 1.2.3.2. Riscuri financiare specifice 1.2.4. Mentinerea solvabilitatii sau stapanirea echilibrului financiar 1.3. Responsabilitatile operationale ale gestiunii financiare 1.3.1. Principalele sarcini operationale ale gestiunii financiare 1.3.2. Locul gestiunii financiare in sistemul de gestiune al intreprinderii 1.3.2.1. Cazul micilor intreprinderi cu structura organizatorica putin diferentiata 1.3.2.2. Cazul intreprinderilor cu structuri organizatorice mai specializate 1.3.2.3. Cazul intreprinderilor cu activitate financiara puternic specializata CAPITOLUL 2 INFLUENTA SISTEMULUI FINANCIAR GLOBAL ASUPRA GESTIUNII FINANCIARE A INTREPRINDERII 2.1. Sistemul financiar si structura financiara globala 2.1.1. Conceptele de sistem financiar si de structura financiara globala 2.1.2. Caracteristicile principale ale structurii financiare globale 2.1.2.1. Modurile de finantare fundamentale 2.1.2.2. Diferentierea instrumentelor financiare pe masura evolutiei sistemului financiar 2.1.2.3. Diferentierea institutiilor si a pietelor financiare pe masura evolutiei sistemului financiar 2.2. Tendintele evolutiei sistemelor financiare 2.2.1. Legatura dintre modurile fundamentale de finantare intreprinderilor 2.2.1.1. Autofinantarea - domeniul si limitele sale 2.2.1.2. Necesitatea dezvoltarii finantarii din exteriorul intreprinderii 2.2.2. Caracteristicile si etapele evolutiei sistemelor financiare nationale 2.2.2.1. Procesul istoric al evolutiei sistemelor financiare 2.2.2.2. Comparatie intre marile tipuri de structuri financiare 2.3. Influentele exercitate de mediul financiar asupra gestiunii financiare a intreprinderilor 2.3.1. Dezvoltarea schimburilor monetare si influenta lor 2.3.2. Extinderea gamei de instrumente financiare 2.3.3. Diferentierea intermediarilor financiari 2.3.4. Existenta si eficacitatea pietelor de capital 2.4. Orientarile gestiunii financiare in diferitele stadii ale evolutiei sistemului financiar 2.4.1. Gestiunea financiara a intreprinderii intr-un sistem financiar incipient 2.4.2. Gestiunea financiara a intreprinderii intr-o economie de intermediere financiara 2.4.3. Gestiunea financiara a intreprinderii intr-o economie de piata financiara 2.5. Gestiunea financiara si dezvoltarea intreprinderii 2.5.1. Continutul gestiunii financiare si ciclul de viata al intreprinderii 2.5.2. Dezvoltarea externa, dezvoltarea interna si gestiunea financiara CAPITOLUL 3 ASPECTE GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL INTREPRINDERII 3.1. Obiectivele principale ale diagnosticului financiar 3.1.1. Aprecierea solvabilitatii sau a echilibrului financiar 3.1.2. Aprecierea performantelor financiare 3.1.3. Aprecierea altor caracteristici financiare importante 3.1.3.1. Aprecierea autonomiei financiare

3.1.3.2. Aprecierea flexibilitatii financiare 3.1.3.3. Luarea in calcul de catre analiza financiara a aspectelor strategico-financiare semnificative 3.1.4. Orientari, mijloace si instrumente ale diagnosticului financiar 3.1.4.1. Orientari ale diagnosticului financiar 3.1.4.2. Mijloace si instrumente utilizate pentru diagnosticul financiar 3.2. Performantele financiare ale intreprinderii 3.2.1. Marimea contabila a rezultatelor evidentiate prin contul de rezultate 3.2.2. Rezultatele evidentiate prin tabloul soldurilor intermediare de gestiune 3.2.3. Rezultatele, capacitatea de finantare si lichiditatea intreprinderii 3.3. Ratele de apreciere a performantelor si unele influente asupra performantelor financiare ale intreprinderii 3.3.1. Ratele de apreciere a performantelor 3.3.1.1. Ratele relative la capacitatea intreprinderii de a produce beneficii 3.3.1.2. Aprecierea rentabilitatii din punctul de vedere al proprietarilor intreprinderii 3.3.2. Influenta structurii financiare a intreprinderii asupra performantelor (efectul de levier financiar) 3.3.3. Influenta structurii costurilor asupra performantelor 3.4. Rezultatul si fluxurile patrimoniale CAPITOLUL 4 SITUATIA FINANCIARA A INTREPRINDERII APRECIATA PE BAZA BILANTULUI 4.1. Semnificatiile financiare ale bilantului 4.1.1. Abordarea juridica si abordarea financiara a bilantului 4.1.1.1. Bilantul si conceptul juridic de patrimoniu 4.1.1.2. Abordarea financiara a bilantului 4.1.1.3. Echilibrul bilantului si semnificatia sa 4.1.2. Analiza comparativa a formelor de prezentare a bilantului 4.1.2.1. Principii comune de prezentare 4.1.2.2. Elementele de diferentiere intre modelele de bilant 4.2. Fondul de rulment 4.2.1. Determinarea fondului de rulment 4.2.1.1. Fondul de rulment net sau permanent 4.2.1.2. Fondul de rulment propriu 4.2.1.3. Fondul de rulment imprumutat 4.2.2. Interpretarea fondului de rulment 4.2.2.1. Interpretarea fondului de rulment net 4.2.2.2. Interpretarea fondului de rulment propriu STUDIU DE CAZ CALCULAREA SI INTERPRETAREA FONDULUI DE RULMENT 4.3. Relatia fundamentala a trezoreriei 4.3.1. Nevoia de fond de rulment si trezoreria intreprinderii 4.3.1.1. Notiunea de nevoie de fond de rulment 4.3.1.2. Notiunea de trezorerie si situatia trezoreriei 4.3.2. Relatia trezoreriei 4.3.2.1. Formularea relatiei de trezorerie STUDIU DE CAZ RELATIA DE TREZORERIE 4.3.2.2. Interpretarea relatiei de trezorerie 4.4. Metoda ratelor folosita in studiul bilantului 4.4.1. Ratele referitoare la structura bilantului 4.4.1.1. Exprimarea bilantului in procente 4.4.1.2. Ratele referitoare la structura activului 4.4.1.3. Ratele referitoare la structura pasivului 4.4.1.4. Ratele de sinteza 4.4.2. Ratele de rotatie 4.4.2.1. Ratele de rotatie a stocurilor 4.4.2.2. Ratele de rotatie a creantelor 4.4.2.3. Ratele de rotatie a datoriilor fata de furnizori 4.4.2.4. Utilitatea ratelor de rotatie

STUDIU DE CAZ UTILIZAREA RATELOR DE ROTATIE CAPITOLUL 5 CIRCUITUL FINANCIAR 5.1. Descrierea circuitului financiar 5.1.1. Schema reprezentativa a circuitului financiar 5.1.2. Diferitele fluxuri de lichiditati 5.1.3. Deciziile financiare si participantii la derularea operatiilor financiare 5.2. Deciziile de investire si de finantare 5.2.1. Deciziile de investire si de dezinvestire 5.2.2. Deciziile de finantare 5.2.3. Reprezentarea schematica a bilantului financiar 5.3. Participantii la derularea operatiilor financiare 5.3.1. Actionarii 5.3.2. Conducatorii unitatii 5.3.3. Creditorii 5.3.4. Statul 5.4. Diferitele cicluri de operatii 5.4.1. Ciclul de investire 5.4.2. Ciclul de exploatare 5.4.3. Ciclul de finantare CAPITOLUL 6 DIAGNOSTICUL RENTABILITATII 6.1. Diagnosticul rentabilitatii capitalurilor proprii 6.1.1. Relatia efectului de levier financiar 6.1.2. Relatia efectului de levier financiar si diagnosticul rentabilitatii capitalurilor proprii 6.1.3. Probleme ridicate de masurarea efectului de levier 6.2. Analiza rentabilitatii economice 6.2.1. Rata marjei si rata de rotatie 6.2.2. Analiza formarii rezultatului folosind tabloul soldurilor intermediare de gestiune CAPITOLUL 7 DIAGNOSTICUL RISCULUI 7.1. Diagnosticul riscului de exploatare si al riscului financiar 7.1.1. Diagnosticul riscului de exploatare 7.1.1. Diagnosticul riscului financiar 7.2. Analiza statica a riscului de faliment 7.2.1. Conceptia patrimoniala si conceptia functionala a bilantului 7.2.2. Bilantul patrimonial si diagnosticul riscului de faliment 7.2.3. Bilantul functional si diagnosticul riscului de faliment 7.2.4. Comparatie intre conceptia patrimoniala si cea functionala 7.3. Analiza dinamica a riscului de faliment 7.3.1. Notiunea de flux si concepte financiare asociate 7.3.2. Tabloul de finantare 7.3.3. Analiza riscului de faliment fondata pe fluxurile de trezorerie 7.4. Metoda scorurilor si sistemele expert folosite in diagnosticul riscului 7.4.1. Metoda scorurilor 7.4.2. Sistemele expert CAPITOLUL 8 SELECTAREA MIJLOACELOR DE FINANTARE A INTREPRINDERILOR 8.1. Importanta deciziilor de finantarea pentru intreprindere 8.1.1. Deciziile de finantare si importanta lor strategica 8.1.2. Diversitatea si clasificarea mijloacelor de finantare 8.1.2.1. Clasificarea dupa natura creantelor 8.1.2.2. Clasificarea dupa termenul operatiunilor 8.1.2.3. Clasificarea dupa originea fondurilor 8.1.2.4. Clasificarea dupa destinatia fondurilor 8.1.2.5. Limitele inerente oricarei clasificari a mijloacelor de finantare

8.2. Autofinantarea 8.2.1. Masurarea autofinantarii 8.2.2. Determinantele autofinantarii STUDIU DE CAZ CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE 8.2.3. Importanta autofinantarii pentru finantarea intreprinderii 8.2.4. Autofinantarea si capacitatea de rambursare a datoriilor 8.2.5. Autofinantarea si autonomia financiara 8.3. Aportul la capitalul propriu 8.3.1. Diferitele tipuri de crestere a capitalului 8.3.1.1. Cresterea capitalului prin aport in numerar si in natura 8.3.1.2. Cresterea capitalului social prin incorporarea de rezerve APLICATII PRACTICE STUDIU DE CAZ CRESTEREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN INCORPORAREA DE REZERVE 8.3.1.3. Cresterea capitalului prin conversia datoriilor 8.3.2. Evaluarea capitalurilor proprii 8.3.2.1. Valoarea nominala a capitalului 8.3.2.2. Valoarea intrinseca 8.3.2.3. Valoarea de piata 8.4. Recurgerea la indatorare 8.4.1. Indatorarea prin apel direct la economii 8.4.1.1. Emisiunea de titluri pe termen scurt 8.4.1.2. Emisiunea de obligatiuni 8.4.2. Imprumuturi acordate de banci si alti intermediari financiari CAPITOLUL 9 COSTUL CAPITALURILOR SI CORELATIA ACESTUIA CU STRUCTURA FINANCIARA AINTREPRINDERII 9.1. Costul specific pentru fiecare resursa de finantare 9.1.1. Costul datoriilor 9.1.2. Costul capitalurilor proprii 9.1.2.1. Justificarea costului capitalurilor proprii 9.1.2.2. Dimensionarea costului capitalurilor proprii 9.2. Costul global al finantarii 9.2.1. Determinarea costului mediu ponderat al finantarii 9.2.2. Dificultati intampinate in determinarea costului mediu ponderat 9.3. Corelatia dintre structura financiara a intreprinderii si costul finantarii 9.3.1. Structura financiara a intreprinderii si criterii de optimizare a acesteia 9.3.2. Teoriile referitoare la influenta structurii financiare a intreprinderii asupra costului finantarii 9.3.2.1. Enuntarea teoriilor 9.3.2.2. Teoria beneficiului net (net income) 9.3.2.3. Teoria beneficiului din exploatare (net operating income) 9.3.2.4. Teoria clasica a structurii financiare a intreprinderii 9.3.2.5. Concluzii privind teoriile referitoare la influenta structurii financiare a intreprinderii asupra costului finantarii CAPITOLUL 10 EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTITII 10.1. Abordarea financiara a proiectelor de investitii 10.1.1. Definirea investitiilor 10.1.1.1. Definirea contabila si juridica a investitiilor 10.1.1.2. Definirea "psihologica" a investitiilor 10.1.1.3. Definirea monetara a investitiilor 10.1.1.4. O definire operativa a politicii de investitii 10.1.2. Efectele investitiilor si clasificarea investitiilor 10.1.2.1. Efectele investitiilor stabilite pe baza analizelor multicriteriale 10.1.2.2. Efectele investitiilor asupra fluxurilor monetare ale intreprinderii 10.1.3. Criterii de evaluare a proiectelor de investitii 10.1.3.1. Variabilele financiare avute in vedere la evaluarea investitiilor

10.1.3.2. Luarea in calcul a variabilelor extrafinanciare 10.2. Metode de evaluare a proiectelor de investitii 10.2.1. Metode fondate pe rentabilitatea medie 10.2.1.1. Rata medie de rentabilitate in exploatare 10.2.1.2. Termenul de recuperare a cheltuielilor 10.2.2. Metode bazate pe actualizarea cash-flow-urilor 10.2.2.1. Utilitatea notiunii de actualizare 10.2.2.2. Valoarea actuala neta (VAN) 10.2.2.3. Rata interna de rentabilitate (RIR) STUDIU DE CAZ SELECTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII 10.3. Sursele de finantare si bugetul investitiilor 10.4. Concluzii generale CAPITOLUL 11 AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR 11.1. Capitalul imobilizat supus amortizarii 11.2. Duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe 11.3. Calcularea amortizarii 11.4. Regimuri de amortizare 11.5. Evidentierea si destinatia amortizarii mijloacelor fixe 11.6. Scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe CAPITOLUL 12 TREZORERIA INTREPRINDERII 12.1. Fluxurile de trezorerie 12.2. De la fluxuri la solduri CAPITOLUL 13 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL INTREPRINDERII 13.1. Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al intreprinderii 13.2. Formularele care compun bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii SOLUTII LA PROBLEMELE PROPUSE

S-ar putea să vă placă și