PROIECT DIDACTIC Data: 28.03.

2013 Clasa a II a Aria curriculară: Tehnologii Disciplina: Abilităţi practice Unitatea de învăţare: Aplicarea tehnicilor de lucru însuşite Subiectul: Poiană cu narcise Tipul lecţiei: consolidare priceperi şi deprinderi Scop: consolidarea abilităţilor de a realiza o lucrare folosind tehnicile de lucru însuşite Obiective operaţionale: O1 – să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; O2 – sǎ decupeze dupǎ conturul trasat florile, frunzele şi păsările; O3 – sǎ asambleze prin lipire elementele decupate pe suportul de lucru, pentru a obţine produsul final – Poiana cu narcise; O4 – sǎ lucreze corect, îngrijit, asigurând aspectul estetic al planşei; O5 – sǎ colaboreze cu colegii şi cadrul didactic în vederea elaborarii unor produse de grup; O6 – să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor Metode şi procedee:expunerea,conversaţia,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul, observaţia, aprecierea verbalǎ Material didactic: Lucrarea model, flori şablon, hârtie glase, lipici, foarfece Forme de organizare: frontală,individuală Material didactic: harta Forme de organizare: frontală, individuală Metode şi procedee: expunerea, observarea dirijată, descoperirea, conversaţia, explicaţia; Data: 28.03.2013 Clasa a IV a Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Geografie Unitatea de învăţare: „Organizarea administrativă” Subiectul: Prezentarea judeţului, a reşedinţei de judeţ şi a localităţii natale Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe Scop: dobândirea de noi cunoştinţe despre judeţul Vâlcea, municipiul Ramnicu Valcea şi satul Sâmbotin Obiective operaţionale: O1- să localizeze pe hartă judeţulVâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, satul Sâmbotin (poziţia, vecinii, formele de relief, reteau hidrografică); O2- să prezinte caracteristi ale judeţuluiVâlcea, municipiuluiRâmnicu Vâlcea, satului Sâmbotin, folosind surse de informare diferite; O3- să descrie succint judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, satul Sâmbotin. O4- să coopereze în realizarea sarcinilor; O5-să participe cu interes la lecţie;

În ce anotimp suntem? 2. Conversaţia Observaţia Metode -Stabilirea ordinei şi a disciplinei în sala de conversaţia 4. Ce se întâmplă cu copacii? 6. şabloane. Captarea atenţiei clasă. Activitate independentă Având în faţă harta administrativă a Conversaţia . Care sunt lunile de primăvară? 8. hârtie glace. Voi pune nişte întrebări. 3. despre localitatea natală. Care sunt florile de primăvară? 3. reşedinţa de judeţ conversaţia şi judeţul natal. Dirijarea învăţării Activitate directă Se prezintă elevilor planşa model.Moment organizatoric Conţinutul intructiv-educativ al lecţiei -Pregătirea celor necesare pentru oră -Pregătirea celor necesare pentru oră -Stabilirea ordinei şi a disciplinei în sala de clasă. Unde cresc ghioceii? 4. Ce alte schimbări au loc odată cu venirea acestui anotimp? Elevii vor descoperi : cei de clasa a II a –foarfecă. întrebările se vor lega de acest lucru. Ce se întâmplă cu păsările călătoare? 5. iar cei de clasa a IV a vor descoperi harta României. lipici. Întrebări: 1. culori. cel ce va răspunde corect va veni la tablă şi va extrage din coş un obiect pe care îl va identifica. V-am pregătit un coş cu multe surprize în el. Care sunt activităţile practicate de oameni? 7.Anunţarea temei şi a Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor realiza o lucrare Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor învăţa obiectivelor cu titlul „Poiana cu narcise”. 2. Pentru că suntem în anotimpul primăvara.SCENARIU DIDACTIC Momentele lecţiei 1. urmând ca în final să intuim ce vom face cu obiectele descoperite. harta judeţului Vâlcea şi harta comunei Dăeşti.

Explic elevilor termenul de unităţi administrativ-teritoriale. Se adresează întrebări de tipul: . despre comuna Dăeşti şi despre Lucru cu harta satul Sâmbotin. se lasă puţin la uscat. apoi se fac punctuleţele negre) . să localizeze judeţul Demonstraţia Vâlcea.De ce instrumente de lucru avem nevoie? Se prezintǎ elevilor etapele de realizare a lucrǎrii: -realizarea gărgăriţei(se va picta jumătatea de nucă cu roşu.Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ? .Ce culori s-au folosit? .Elevii sunt antrenaţi lucrării prezentate. frunze. elevii sunt rugaţi să numere câte Observaţia judeţe are România. în discuţii pe marginea României.decuparea dupǎ conturul desenat a elementelor componente: flori.Ce materiale s-au folosit în realizarea lucrării ? . rândunele . iarbă. completând schema lecţiei apoi cu numărul de judeţe din ţara noastră şi numărul de comune. apoi să completeze o fişă cu.Lipirea pe planşa a acestora Se lasă libertate elevilor în a-şi organiza spaţiul de lucru. Activitate independentă Elevii vor trece la realizarea efectivă a lucrării. Explicaţia cunoştinţele pe care le au ei despre judeţul Exerciţiul Vâlcea. Exerciţiul Conversaţia euristică . Activitate directă Solicit elevilor să citească informaţiile pe care le-au scris pe fişe. Vom rezolva exerciţiile din manual. Se va preciza timpul de lucru. Vom scrie titlul lecţiei la tablă şi elevii în caiete. urmând ca pe parcursul lecţiei să completăm fişa cu alte informaţii pe care le vom afla.

Formulez concluzii şi aprecieri cu privire la în timpul orei. performanţelor Evaluarea Activitate directă am obţinut. Localizaţi oraşul reşedinţă de judeţ. Spuneţi în ce parte a ţării se află. Precizaţi judeţele vecine. Stabiliţi în ce parte a judeţului se află. 3. vom completa şi fişa cu informaţiile pe care le5. după caz. Spuneţi ce alte oraşe importante se mai află în judeţul vostru.Identificaţi pe harta judeţului localitatea voastră. la ordinea şi disciplina modul de participare al elevilor la activitate.1. Pe parcurs ce se lucrează exerciţiile. frumoase lucrări. Emit aprecieri generale referitoare la Conversaţia Aprecieri verbale evidenţiez activitatea câtorva elevi şi fac anumite recomandări. Identificaţi pe harta ţării judeţul vostru.Încheierea activităţii modul cum au lucratelevii. 2. Stabiliţi relieful şi apele judeţului în care locuiţi. Activitate independentă conversaţia euristică explicaţia exerciţiul lucrărilor/Obţinerea Se propune elevilor să analizeze lucrările şi să Se propune elevilor o fişă de lucru în care ei Explicaţia aducă argumente în susţinerea observaţiilor făcute va trebui să coloreze harta judeţului exerciţiul Se notează elevii care au realizat cele mai conform formelor de relief. 6. .

ANEXA 1 .

ANEXA 2 .

ANEXA 3 .

.

Fişă de lucru Coloraţi harta judeţului Vâlcea conform formelor de relief. .

Ştiu Am învăţat .

Şcoala Gimnazială Dăeşti Structura Şcoala Primară Sâmbotin Abilităţi practice/Geografie Prof.înv.primar Ciornohac Cosmina .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times