PROIECT DIDACTIC Data: 28.03.

2013 Clasa a II a Aria curriculară: Tehnologii Disciplina: Abilităţi practice Unitatea de învăţare: Aplicarea tehnicilor de lucru însuşite Subiectul: Poiană cu narcise Tipul lecţiei: consolidare priceperi şi deprinderi Scop: consolidarea abilităţilor de a realiza o lucrare folosind tehnicile de lucru însuşite Obiective operaţionale: O1 – să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; O2 – sǎ decupeze dupǎ conturul trasat florile, frunzele şi păsările; O3 – sǎ asambleze prin lipire elementele decupate pe suportul de lucru, pentru a obţine produsul final – Poiana cu narcise; O4 – sǎ lucreze corect, îngrijit, asigurând aspectul estetic al planşei; O5 – sǎ colaboreze cu colegii şi cadrul didactic în vederea elaborarii unor produse de grup; O6 – să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor Metode şi procedee:expunerea,conversaţia,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul, observaţia, aprecierea verbalǎ Material didactic: Lucrarea model, flori şablon, hârtie glase, lipici, foarfece Forme de organizare: frontală,individuală Material didactic: harta Forme de organizare: frontală, individuală Metode şi procedee: expunerea, observarea dirijată, descoperirea, conversaţia, explicaţia; Data: 28.03.2013 Clasa a IV a Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Geografie Unitatea de învăţare: „Organizarea administrativă” Subiectul: Prezentarea judeţului, a reşedinţei de judeţ şi a localităţii natale Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe Scop: dobândirea de noi cunoştinţe despre judeţul Vâlcea, municipiul Ramnicu Valcea şi satul Sâmbotin Obiective operaţionale: O1- să localizeze pe hartă judeţulVâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, satul Sâmbotin (poziţia, vecinii, formele de relief, reteau hidrografică); O2- să prezinte caracteristi ale judeţuluiVâlcea, municipiuluiRâmnicu Vâlcea, satului Sâmbotin, folosind surse de informare diferite; O3- să descrie succint judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, satul Sâmbotin. O4- să coopereze în realizarea sarcinilor; O5-să participe cu interes la lecţie;

întrebările se vor lega de acest lucru. Activitate independentă Având în faţă harta administrativă a Conversaţia . V-am pregătit un coş cu multe surprize în el. Captarea atenţiei clasă.SCENARIU DIDACTIC Momentele lecţiei 1.Anunţarea temei şi a Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor realiza o lucrare Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor învăţa obiectivelor cu titlul „Poiana cu narcise”. 3. urmând ca în final să intuim ce vom face cu obiectele descoperite. hârtie glace. culori. 2. şabloane. În ce anotimp suntem? 2. Care sunt activităţile practicate de oameni? 7. Ce se întâmplă cu păsările călătoare? 5.Moment organizatoric Conţinutul intructiv-educativ al lecţiei -Pregătirea celor necesare pentru oră -Pregătirea celor necesare pentru oră -Stabilirea ordinei şi a disciplinei în sala de clasă. Dirijarea învăţării Activitate directă Se prezintă elevilor planşa model. Întrebări: 1. lipici. harta judeţului Vâlcea şi harta comunei Dăeşti. Unde cresc ghioceii? 4. Ce alte schimbări au loc odată cu venirea acestui anotimp? Elevii vor descoperi : cei de clasa a II a –foarfecă. cel ce va răspunde corect va veni la tablă şi va extrage din coş un obiect pe care îl va identifica. Pentru că suntem în anotimpul primăvara. Care sunt florile de primăvară? 3. Voi pune nişte întrebări. Ce se întâmplă cu copacii? 6. despre localitatea natală. Conversaţia Observaţia Metode -Stabilirea ordinei şi a disciplinei în sala de conversaţia 4. iar cei de clasa a IV a vor descoperi harta României. reşedinţa de judeţ conversaţia şi judeţul natal. Care sunt lunile de primăvară? 8.

Vom scrie titlul lecţiei la tablă şi elevii în caiete. Vom rezolva exerciţiile din manual. elevii sunt rugaţi să numere câte Observaţia judeţe are România. Se adresează întrebări de tipul: .Ce culori s-au folosit? . în discuţii pe marginea României.Ce materiale s-au folosit în realizarea lucrării ? .Elevii sunt antrenaţi lucrării prezentate. Se va preciza timpul de lucru. despre comuna Dăeşti şi despre Lucru cu harta satul Sâmbotin. Explicaţia cunoştinţele pe care le au ei despre judeţul Exerciţiul Vâlcea. Activitate directă Solicit elevilor să citească informaţiile pe care le-au scris pe fişe. se lasă puţin la uscat. rândunele .De ce instrumente de lucru avem nevoie? Se prezintǎ elevilor etapele de realizare a lucrǎrii: -realizarea gărgăriţei(se va picta jumătatea de nucă cu roşu. apoi să completeze o fişă cu. Exerciţiul Conversaţia euristică . Explic elevilor termenul de unităţi administrativ-teritoriale.Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ? . apoi se fac punctuleţele negre) . iarbă. frunze.Lipirea pe planşa a acestora Se lasă libertate elevilor în a-şi organiza spaţiul de lucru. completând schema lecţiei apoi cu numărul de judeţe din ţara noastră şi numărul de comune.decuparea dupǎ conturul desenat a elementelor componente: flori. să localizeze judeţul Demonstraţia Vâlcea. Activitate independentă Elevii vor trece la realizarea efectivă a lucrării. urmând ca pe parcursul lecţiei să completăm fişa cu alte informaţii pe care le vom afla.

Încheierea activităţii modul cum au lucratelevii. . Precizaţi judeţele vecine. 3. frumoase lucrări. 6. Identificaţi pe harta ţării judeţul vostru. Activitate independentă conversaţia euristică explicaţia exerciţiul lucrărilor/Obţinerea Se propune elevilor să analizeze lucrările şi să Se propune elevilor o fişă de lucru în care ei Explicaţia aducă argumente în susţinerea observaţiilor făcute va trebui să coloreze harta judeţului exerciţiul Se notează elevii care au realizat cele mai conform formelor de relief. după caz. Spuneţi ce alte oraşe importante se mai află în judeţul vostru. Emit aprecieri generale referitoare la Conversaţia Aprecieri verbale evidenţiez activitatea câtorva elevi şi fac anumite recomandări. Stabiliţi relieful şi apele judeţului în care locuiţi. vom completa şi fişa cu informaţiile pe care le5. performanţelor Evaluarea Activitate directă am obţinut.1. Spuneţi în ce parte a ţării se află. 2. Localizaţi oraşul reşedinţă de judeţ. la ordinea şi disciplina modul de participare al elevilor la activitate. Formulez concluzii şi aprecieri cu privire la în timpul orei.Identificaţi pe harta judeţului localitatea voastră. Stabiliţi în ce parte a judeţului se află. Pe parcurs ce se lucrează exerciţiile.

ANEXA 1 .

ANEXA 2 .

ANEXA 3 .

.

.Fişă de lucru Coloraţi harta judeţului Vâlcea conform formelor de relief.

Ştiu Am învăţat .

primar Ciornohac Cosmina .înv.Şcoala Gimnazială Dăeşti Structura Şcoala Primară Sâmbotin Abilităţi practice/Geografie Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.