PROIECT DIDACTIC Data: 28.03.

2013 Clasa a II a Aria curriculară: Tehnologii Disciplina: Abilităţi practice Unitatea de învăţare: Aplicarea tehnicilor de lucru însuşite Subiectul: Poiană cu narcise Tipul lecţiei: consolidare priceperi şi deprinderi Scop: consolidarea abilităţilor de a realiza o lucrare folosind tehnicile de lucru însuşite Obiective operaţionale: O1 – să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; O2 – sǎ decupeze dupǎ conturul trasat florile, frunzele şi păsările; O3 – sǎ asambleze prin lipire elementele decupate pe suportul de lucru, pentru a obţine produsul final – Poiana cu narcise; O4 – sǎ lucreze corect, îngrijit, asigurând aspectul estetic al planşei; O5 – sǎ colaboreze cu colegii şi cadrul didactic în vederea elaborarii unor produse de grup; O6 – să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor Metode şi procedee:expunerea,conversaţia,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul, observaţia, aprecierea verbalǎ Material didactic: Lucrarea model, flori şablon, hârtie glase, lipici, foarfece Forme de organizare: frontală,individuală Material didactic: harta Forme de organizare: frontală, individuală Metode şi procedee: expunerea, observarea dirijată, descoperirea, conversaţia, explicaţia; Data: 28.03.2013 Clasa a IV a Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Geografie Unitatea de învăţare: „Organizarea administrativă” Subiectul: Prezentarea judeţului, a reşedinţei de judeţ şi a localităţii natale Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe Scop: dobândirea de noi cunoştinţe despre judeţul Vâlcea, municipiul Ramnicu Valcea şi satul Sâmbotin Obiective operaţionale: O1- să localizeze pe hartă judeţulVâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, satul Sâmbotin (poziţia, vecinii, formele de relief, reteau hidrografică); O2- să prezinte caracteristi ale judeţuluiVâlcea, municipiuluiRâmnicu Vâlcea, satului Sâmbotin, folosind surse de informare diferite; O3- să descrie succint judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, satul Sâmbotin. O4- să coopereze în realizarea sarcinilor; O5-să participe cu interes la lecţie;

reşedinţa de judeţ conversaţia şi judeţul natal. iar cei de clasa a IV a vor descoperi harta României. Ce se întâmplă cu păsările călătoare? 5. Captarea atenţiei clasă. Ce alte schimbări au loc odată cu venirea acestui anotimp? Elevii vor descoperi : cei de clasa a II a –foarfecă.Anunţarea temei şi a Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor realiza o lucrare Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor învăţa obiectivelor cu titlul „Poiana cu narcise”. În ce anotimp suntem? 2. Pentru că suntem în anotimpul primăvara. 2. V-am pregătit un coş cu multe surprize în el. Dirijarea învăţării Activitate directă Se prezintă elevilor planşa model. 3. hârtie glace. Conversaţia Observaţia Metode -Stabilirea ordinei şi a disciplinei în sala de conversaţia 4. Care sunt florile de primăvară? 3. întrebările se vor lega de acest lucru. Ce se întâmplă cu copacii? 6.Moment organizatoric Conţinutul intructiv-educativ al lecţiei -Pregătirea celor necesare pentru oră -Pregătirea celor necesare pentru oră -Stabilirea ordinei şi a disciplinei în sala de clasă. şabloane. harta judeţului Vâlcea şi harta comunei Dăeşti. despre localitatea natală. urmând ca în final să intuim ce vom face cu obiectele descoperite. lipici. Activitate independentă Având în faţă harta administrativă a Conversaţia . Voi pune nişte întrebări. Unde cresc ghioceii? 4.SCENARIU DIDACTIC Momentele lecţiei 1. culori. cel ce va răspunde corect va veni la tablă şi va extrage din coş un obiect pe care îl va identifica. Care sunt activităţile practicate de oameni? 7. Întrebări: 1. Care sunt lunile de primăvară? 8.

iarbă. completând schema lecţiei apoi cu numărul de judeţe din ţara noastră şi numărul de comune.Ce culori s-au folosit? .Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ? .Elevii sunt antrenaţi lucrării prezentate. frunze. Vom scrie titlul lecţiei la tablă şi elevii în caiete. să localizeze judeţul Demonstraţia Vâlcea. în discuţii pe marginea României. rândunele . Activitate directă Solicit elevilor să citească informaţiile pe care le-au scris pe fişe. Se va preciza timpul de lucru. apoi să completeze o fişă cu. Explic elevilor termenul de unităţi administrativ-teritoriale.Ce materiale s-au folosit în realizarea lucrării ? .De ce instrumente de lucru avem nevoie? Se prezintǎ elevilor etapele de realizare a lucrǎrii: -realizarea gărgăriţei(se va picta jumătatea de nucă cu roşu.Lipirea pe planşa a acestora Se lasă libertate elevilor în a-şi organiza spaţiul de lucru. Activitate independentă Elevii vor trece la realizarea efectivă a lucrării. Se adresează întrebări de tipul: .decuparea dupǎ conturul desenat a elementelor componente: flori. se lasă puţin la uscat. Explicaţia cunoştinţele pe care le au ei despre judeţul Exerciţiul Vâlcea. elevii sunt rugaţi să numere câte Observaţia judeţe are România. apoi se fac punctuleţele negre) . Vom rezolva exerciţiile din manual. urmând ca pe parcursul lecţiei să completăm fişa cu alte informaţii pe care le vom afla. despre comuna Dăeşti şi despre Lucru cu harta satul Sâmbotin. Exerciţiul Conversaţia euristică .

vom completa şi fişa cu informaţiile pe care le5.Încheierea activităţii modul cum au lucratelevii. Stabiliţi în ce parte a judeţului se află. 6. Emit aprecieri generale referitoare la Conversaţia Aprecieri verbale evidenţiez activitatea câtorva elevi şi fac anumite recomandări. . 3. Localizaţi oraşul reşedinţă de judeţ. frumoase lucrări. Formulez concluzii şi aprecieri cu privire la în timpul orei. la ordinea şi disciplina modul de participare al elevilor la activitate. Spuneţi ce alte oraşe importante se mai află în judeţul vostru. după caz. Precizaţi judeţele vecine. 2. Spuneţi în ce parte a ţării se află.Identificaţi pe harta judeţului localitatea voastră. Pe parcurs ce se lucrează exerciţiile.1. Activitate independentă conversaţia euristică explicaţia exerciţiul lucrărilor/Obţinerea Se propune elevilor să analizeze lucrările şi să Se propune elevilor o fişă de lucru în care ei Explicaţia aducă argumente în susţinerea observaţiilor făcute va trebui să coloreze harta judeţului exerciţiul Se notează elevii care au realizat cele mai conform formelor de relief. Stabiliţi relieful şi apele judeţului în care locuiţi. Identificaţi pe harta ţării judeţul vostru. performanţelor Evaluarea Activitate directă am obţinut.

ANEXA 1 .

ANEXA 2 .

ANEXA 3 .

.

Fişă de lucru Coloraţi harta judeţului Vâlcea conform formelor de relief. .

Ştiu Am învăţat .

Şcoala Gimnazială Dăeşti Structura Şcoala Primară Sâmbotin Abilităţi practice/Geografie Prof.primar Ciornohac Cosmina .înv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.