Sunteți pe pagina 1din 4

co df iscal.ne t http://co dfiscal.

net/ghid-fiscal-si-co ntabil-privind-spo nso rizarea-mecenatul-si-aco rdarea-de-burse-private-facilitatea-fiscala/

Sponsorizarea, mecenatul si acordarea de burse private [ghid fiscal si contabil - facilitatea fiscala]
Andrei CFNET

Companiile (contribuabili persoane juridice platitoare de impozit pe prof it) au posibilitatea de a directiona/acorda fara costuri suplimentare f onduri/bunuri/servicii prin actiuni de sponsorizare, acte de mecenat precum i pentru burse private. Apeland la o f acilitate f iscala prevazuta la art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal, f ondurile/bunurile directionate/acordate nu reprezinta o cheltuiala (un cost) suplimentara pentru companie. Cheltuielile de sponsorizare i/sau actele de mecenat precum i pentru acordarea de burse private (f onduri f inanciare, bunuri sau servicii) se scad din impozitul pe profit datorat si achitat la stat . Cu alte cuvinte, f ondurile suportate pentru astf el de actiuni diminueaza ulterior si direct sumele ce trebuie achitate statului in contul impozitul pe prof it. Conditiile cumulative pentru a accesa aceasta f acilitate f iscala sunt: - compania trebuie sa f i platitor de impozit pe prof it; - f ondurile directionate trebuie sa f ie sub cea mai mica dintre limitele precizate mai jos: 1. 3 la mie din cif ra de af aceri; 2. 20% din impozitul pe prof it datorat. - actiunile trebuie justif icate prin acte juridice (contracte) incheiate potrivit prevederilor legale. Exemplu de calcul determinarea facilitatii fiscale maxime: Cif ra de af aceri (total venituri) = 200.000 lei Cheltuieli totale = 160.000 lei, din care SSS lei cheltuieli de sponsorizare/mecenat/burse Prof itul brut impozabil = 200.000 160.000 + SSS = 40.000 + xxx lei Impozit pe prof it = (40.000 + SSS) x 16% = 6.400 + SSS x 16% lei Limite maxime ale f acilitatii f iscale: 1. 3 la mie din cif ra de af aceri = 3/1.000 x 200.000 = 600 lei 2. 20% din impozitul pe prof it datorat = 1.280 + 20% x SSS x 16% = 1.280 + SSS x 3,2% lei In concluzie , suma de la pct. 1 este cu certitudine mai mica decat suma de la pct. 2, rezulta ca pentru ca compania sa nu suporte nicio cheltuiala suplimentara suma maxima care se poate directioneaza este 600 lei. Regim fiscal si contabil (pe datele din exemplu de calcul): Cif ra de af aceri (total venituri) = 200.000 lei Cheltuieli totale = 160.000 lei, din care 600 lei cheltuieli de sponsorizare/mecenat/burse Prof itul brut impozabil = 200.000 160.000 + 600 = 40.600 lei Impozit pe prof it = 40.600 lei x 16% = 6.496 lei Limite maxime ale f acilitatii f iscale: 1. 3 la mie din cif ra de af aceri = 600 lei 2. 20% din impozitul pe prof it datorat = 1.299,2 lei Regimul fiscal comparat: 1. compania acorda o sponsorizare de 600 lei Cheltuieli de sponsorizare (600 lei) se scad din impozitul pe prof it datorat (6.496 lei), rezultand un impozitul pe prof it de achitat de 5.896 lei. Ef ortul f inanciar total este de 6.496 lei = 600 lei + 5.896 lei 2. compania NU acroda o sponsorizare de 600 lei Cheltuieli totale sunt de 159.400 lei, prof itul brut impozabil este 40.600 lei = 200.000 159.400, astf el

Cheltuieli totale sunt de 159.400 lei, prof itul brut impozabil este 40.600 lei = 200.000 159.400, astf el rezulta un impozit pe prof it de achitat de 6.496 lei = 40.600 lei x 16%. Ef ortul f inanciar total este de 6.496 lei. 3. Concluzie: Impactul asupra chetuielilor totale (f iscale si de exploatare) este nul. Regimul contabil: I. Actiuni de sponsorizare/mecenat cu mijloace f inanciare (bani) 1. acordarea de numerar 6582 Donatii acordate = 5311 2. virament bancar 6582 Donatii acordate = 5121 II. Actiuni de sponsorizare/mecenat sub f orma livrarilor de bunuri 3. mijloace f ixe - descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie % = 21xx valoarea de intrare 28xx amortizarea cumulata 6582 valoarea ramasa neamortizata 4. bunurile materiale de natura stocurilor -descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie 6582 = 30xx, 345x, 371x la costul de achizitie al stocurilor - stornarea a adaosului comercial si T VA-ului, daca bunurile de natura stocurilor sunt marf uri care sunt evidentiate la pretul cu amanuntul 371x = % in rosu 378x c/v adaos comercial in rosu 4428 T VA neexigibila in rosu IMPORTANT: 1. Sumele acordate ca donatii NU sunt cheltuieli deductibile f iscal, nu f ac obiectul acestei f acilitati. 2. Sponsorizarea trebuie sa f ie inregistrata in contabilitate in anul pentru care se f ace plata impozitului (anul anterior momentului platii ef ective a impozitului) 3. Companiile au dreptul sa acorde sponsorizari si peste limitele mentionate mai sus, dar pentru suma ce depaseste limita indicata se plateste impozit pe prof it. 4. Daca se incadreaza in limitele de mai sus, sponsorizarea/mecenatul nu este considerata o livrare de bunuri, deci nu se colecteaza T VA af erenta. Daca pentru bunurile respective s-a exercitat dreptul de deducere a T VA la data achizitiei si nu au f ost respectate cele doua conditii cumulative impuse de lege, livrarea bunurilor acordate drept sponsorizare este incadrata la operatiuni asimilate livrarilor de bunuri si suma care depaseste limita legala se considera baza de impozitare a T VA. Potrivit art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul f iscal baza de impozitare a bunurilor acordate drept sponsorizare peste limita legala este reprezentata de pretul de cumparare al acelor bunuri. Pentru depasirea cheltuielilor cu sponsorizarea, compania trebuie sa colecte T VA pe care o include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada f iscala in care a depus situatiile f inanciare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a acestora. Pentru suma care reprezinta depasirea cheltuielilor cu sponsorizarea se emite autof actura. Aspecte juridice (definitii): MECENAT UL Din punct de vedere juridic, potrivit OG 36/1998, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana f izica sau juridica numita mecena transf era, f ara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace f inanciare catre o persoana f izica, ca activitate f ilantropica cu caracter umanitar, pentru desf asurarea unor activitati in domeniile cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintif ic. In cazul mecenatului, benef iciarii pot f i numai persoane f izice, iar contractul de mecenat trebuie autentif icat la notar. SPONSORIZ AREA reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transf erul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace f inanciare pentru sustinerea unor activitati f ara

scop lucrativ desf asurate de catre benef iciarul sponsorizarii. BURSA PRIVATA reprezinta sprijinul pentru studii acordat, n baza unui contract, de catre o persoana juridica de drept privat sau de catre o persoana f izica unui benef iciar care poate f i, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara ntr-o institutie de nvatamnt superior acreditata, din tara sau din strainatate. DONAT IA este un contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta si nu implica existenta unor benef icii. Donatia este un act gratuit, unilateral, iar benef iciarul unei donatii are obligatia sa f oloseasca bunurile exclusiv in scopul declarat. Contractul de donatie trebuie autenticat la notar, sub sanciunea nulitii absolute. Prevederi legale:

Codul Fiscal 2012: art. 21 (4) p) (4) Urmtoarele cheltuieli nu sunt deductibile: p) cheltuielile de sponsorizare i/sau mecenat i cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaz sponsorizri i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificrile ulterioare, i ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cei care acord burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente n limita minim precizat mai jos: 1. 3 la mie din cifra de afaceri; 2. 20% din impozitul pe profit datorat. n limitele respective se ncadreaz i cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, n scopul construciei de localuri, al dotrilor, achiziiilor de tehnologie a informaiei i de documente specifice, finanrii programelor de formare continu a bibliotecarilor, schimburilor de specialiti, a burselor de specializare, a participrii la congrese internaionale; Norme metodologice la art. 21 (4) p) 49^1. Exemplu de calcul privind scderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentnd sponsorizarea. Un contribuabil pltitor de impozit pe profit ncheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, n calitate de sponsor, n valoare de 15.000.000 lei. Contractul de sponsorizare se ncheie n data de 2 februarie 2005. La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul prezint urmtoarele date financiare: Venituri din vnzarea mrfurilor = 1.000.000.000 lei Venituri din prestri de servicii = 2.000.000 lei _________________ Total cifr de afaceri 1.002.000.000 lei Cheltuieli privind mrfurile = 750.000.000 lei Cheltuieli cu personalul = 20.000.000 lei Alte cheltuieli de exploatare = 90.000.000 lei _________________ din care: 15.000.000 lei sponsorizare Total cheltuieli 860.000.000 lei Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005: Profitul impozabil = 1.002.000.000 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei. Impozitul pe profit nainte de scderea cheltuielii cu sponsorizarea: 157.000.000 x 16% = 25.120.000 lei. Avndu-se n vedere condiiile de deducere prevzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 3 la mie din cifra de afaceri reprezint 3.006.000 lei; - 20% din impozitul pe profit nainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezint 5.024.000 lei. Suma de sczut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei. Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de: 25.120.000 3.006.000 = 22.114.000 lei. Contribuabilii care efectueaz sponsorizri i/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificrile i completrile ulterioare, i Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i/sau care acord burse private, pe baz de contract, n condiiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificrile ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dac aceste cheltuieli nsumate ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.