Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR. ____ / ____________ Incheiat intre: S.C. XXXXX, cu sediul in.. str. , nr.. tel.

/fax .. CFRCcont nrdeschis la Banca .., denumita n prezentul contract VANZATOR i S.C .xxxx cu sediul in .. str. , nr. .. tel./fax .. CF RC cont nr. deschis la Banca .., denumita n prezentul contract CUMPARATOR. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI . 1. 1.Obiectul contractului este vnzarea-cumprarea de 1.2. Prile contractante sunt de acord ca VNZATORUL sa vnd i CUMPARATORUL sa cumpere produsele xxxxxxxxxxxxx conform celor specificate n ANEXA nr.1, la preturile, cantitile, condiiile de livrare i de plata convenite prin prezentul contract. 1.3.Preturile din ANEXA nr. 1 sunt exprimate n EURO, iar plata se face n lei la cursul de referina al BNR din data emiterii facturii. La aceste preturi se aplica TVA. 1.4. Marfa care face obiectul prezentului contract rmne proprietatea VNZATORULUI pn la achitarea ei integral de ctre CUMPRATOR. 2. CONDITII DE LIVRARE 2.1.Marfa se livreaz n urmtoarele condiii xxxxxxxxxxxxx 2.2.Termenul de livrare este de xxxxxx zile calendaristice de la data achitrii avansului prevzut la pct.4.1. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 3.1.Valoarea total a contractului este de _____________ EURO, fr TVA, pre ferm. 4. CONDITII DE PLATA 4.1. CUMPARATORUL va achita n contul VANZATORULUI prin Ordn de Plata sau Fila CEC un avans de _________ EURO, fr TVA, n termen de 3 zile lucrtoare de la data semnrii contractului. 4.2. Diferena de _________ EURO, fr TVA, va fi achitata de CUMPARATOR la data livrrii mrfii cu Fila CEC sau Ordn de Plata vizat de banca. 4.3. Toate plile vor fi efectuate de CUMPARATOR n lei, la cursul zilei. 4.4. VANZATORUL i CUMPARATORUL sunt de acord cu facturarea separata a eventualelor diferente de curs valutar n plus sau minus de la data emiterii facturii i pana la data efecturii pltii. 4.5. Daca CUMPARATORUL renuna la contract din motive imputabile lui, atunci el va renuna la marfa care face obiectul prezentului contract i la suma achitata VANZATORULUI. 5.OBLIGATIILE VANZATORULUI 5.1. S anune CUMPARATORUL cu cel pun 3 zile lucrtoare nainte de sosirea mrfii. 5.2. S asigure CUMPARATORULUI livrarea mrfii conform specificaiei din ANEXA nr.1. 5.3.S asigure la cererea CUMPRTORULUI transportul produselor, pentru suma de ________ EURO, fr TVA. 5.4.S certifice i s asigure pentru produsele vndute (CUMPARATORULUI) termenul de valabilitate de zile/luni de la data fabricrii, dar nu mai mult de . de la data livrrii. 5.5.S furnizeze CUMPARATORULUI urmtoarele documente de certificare a calitii produselor livrate :Buletn de analiz/certificat de caltate i/sau specificaia tehnic pentru produsul/produsele livrate (dup cauz ). 6. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI 6.1. S achite VNZATORULUI contravaloarea mrfii n condiiile prevzute la pct.4. 6.2. S asigure depozitarea, manipularea produselor n condiiile prevzute n specificaia tehnic primita de la VNZATOR. 8. FORTA MAJORA

8.1. Fora major exonereaz de rspundere partea care o invoca n condiiile legii, cu cerina notificrii scrise prealabil n termen de 7 zile de la apariia cazului de fora majora. 9.LITIGII 9.1. Eventualele litigii n derularea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila. n situaia n care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus arbitrajului Camerei de Comer i Industrie a Romniei sau va fi soluionat potrivit normelor de drept comun. 10. DISPOZITII FINALE 10.1. Modificarea termenilor prezentului contract de ctre ambele pri este posibil numai prin act adiional. 10.2. ANEXA nr.1 face parte din prezentul contract de vnzare-cumprare. 10.3. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor pri. 10.4. Contractul intra n vigoare de la data semnrii sale de ctre VANZATOR i CUMPARATOR. 10.5. Prezentul contract s-a ncheiat azi _____________ , n doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original. VNZATOR CUMPRTOR, S.C. _____________________________ S.C. _____________________________ Director/Administrator _________________Director,/Administrator _______________________ Semntura : Semntura Data semnrii: ____________ Data semnrii: ____________

ANEXA NR.1 LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE NR. _____ / ___________ 1. SPECIFICATIA CONTRACTULUI XXXXXXXXXXX 2.CANTITATEA ___ buc/kg. ________________________ 3.PRET UNITAR ______________ EURO, fr TVA pentru _________________________. 4.VALOAREA CONTRACTULUI _______________ EURO, fr TVA. 5. SPECIFICAIA TEHNIC DE PRODUS :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VANZATOR CUMPARATOR, S.C. _____________________________ S.C. _____________________________ Director __________________________ Director, _________________________ Data semnrii: ____________ Data semnrii: ____________