Sunteți pe pagina 1din 5

Contractul de franciza

Contactul de franciza este acel contract prin care o persoana (francizorul) acorda altei persoane (franchiser) cesiune unei marfi sau seviuciu, precum si mijloacele de comercializare a marfii sau serviciului. Contractul de franciza constituie una dintre cele mai moderne metode contemporane de a face afaceri pe baza colaborarii permanente cu cel care primese dreptul de concesiune si-si asuma obligatii legate de difuzare (marfii, serviciului etc.) in terirotiu , conform unui plan general de marketing elaborat de francizor. In baza acestiu contract, francizorul transfera experienta sa franchiserului, il instruieste, ii pune la dispozitie sistemul de know-how, ii asigura accesul la sistemele publicitare si reclama, la retelele de aprovizionare si desfacere, il asigura pe franchiser oriunde este necesar pt asigurarea succesului. Franchisorul isi prmoveaza activitatea in teritorii noi, in cunostinta de cauza, si incaseaza , pt aceasta, procente din profiturile realizate, iar franchiser-ul beneficiaza de o experienta, isi reduce povoara si riscul incestitional si se va afla in fata unei marfi sau serviciu cunoscute, apreciate si stabile dpdv financiar si comercial. Vasile Patulea, Corneliu Turianu, Curs rezumat de drept al afacerilor, Editura SCRIPTA, Bucuresti, 1994, pagina 110. Obligatiile partilor contractante Franchisee se obliga in cazul unui contract incheiat pentru un magazin: Sa transmita lui franchisor fotagrafii de buna calitate privind cladirea magazinului, impreuna cu vecinatatile , cu cel putin 30 de zile de achizitionare ; Sa transmita dupa ce a primit avizul favorabil de la franchisor , toate actele incheiate in legatura cu achizitionarea magazinului impreuna cu planul de organizare al spatiului achizitionat ; Sa plateasca chelt de cazare, traspor si salarizare personalului instruit ; Sa aiba o atitudine cinstita si civilizata fata de partenerii de afaceri ; Sa asigure personalului , pe chelt sa , uniforme cu emblema franchisor-ului ; La incetaera contractlui sa inceteze folosirea marcilor cedatesi sa restiruie franchisor-ului toate documentele referitoare la marcile respective.

Franchisor se obliga :

Sa puna la dispozitia gratuit lui franchisee design-ul corespunzator si instructiunile necesareprivitoare la mobilier si decorare, conform planului de organizarea spatiului de esfacerepa care l-a avizat ; Sa nu foloseasca nicio alta marca sau nume pt produsele respective, altele decat cele care au fost cesionatelui franchisee ; Sa nu numeasca, pe durata contractului, un alt franchisee sau distribuitor pt produsele ce fac obiectul prezentului contract ;

Anisoara Borza, Modele de contracte comerciale interne si internationale, Editura Total Contract, Bucuresti, 1995, pagina 184

Aparut in SUA,odata cu legislatia antitrust, prin care s-a interzis desfacerea marfiurilor de catre producator, contactul de franciza, ca mod de comercializare a unor produse, a devenit, in toate tarile europene, datoita dinamismului si rentabilitatii sale, o forma de cooperare comerciale. Incetare contractului de franciza: - contractul de franciza se incheie pe o dutrata determinata de 1-20 ani, cu posibilitatea prelungirii lui la expirarea termenului prin tacita reconductie. - rezilierea contractului poate interveni de plin drept, ori de cate ori o parte nu-si respecta obligatiile asumate, prin punerea acesteia in intarziere printr-o scrisoare recomandata.

Avantajele contractului de franciza: Aceasta forma de contractare, s-a invederat a fi un instrument economic eficient, cu o rentabilitate uluitoare, deoarece reuseste sa atraga in circuit potentiale forte economice, de valori deosebite, care nu ar putea fi rentabilizate optim in afara incadrarii lor in disciplina contractului de franciza. Contractul da posibilitatea franchiser-ului de a atrage resursele materiale ale partenerilor si de a-si crea cu ajutorul acestoraun sistem de dimensiunimai mari decat i-ar permite propriile mijloace. In acelasi timp, franchiser-ul isi extinde activitatea printr-o retea mai densa, fara risipirea propriilor mijloace, facand sa creasca reputatia marcii sale. Franchiser-ul realizeaza importante economii prin eliminarea unor cheltuieli( salarii, local , service-ul, publicitatea0 care cad in sarcina franchisee-ului.

Condendentul, pe langa beneiciile rezultand din vanzare produselor si prestare serviciilor prin intermediul concesionarului, mai are dreptul la o suma platitade concesionare odata cu incheierea contractlui, precum si la redevente.Fiind scutit de grija comercializarii produselor, condendentul isi poate concentraactivitatea asupra productiei, ceea ce usureaza integrarea activitatii concesionarului in cadrul propriei sale politici economice. Aceasta ii permite efectuarea de investitii, adeseori considerabile, si o diversificare a activitatiiconcendentului pe plan intern si extern. Concesionarul are asigurata exclusivitatea operatiunilor in zona, sub marca concendentului, franchiseer, de la care poate primi spirjin in obt de credite, formarea personalului si procurarea unor mijloace. Prin exclusivitaeta teritoriala, franchisee-ul anihileaza concurenta si isi asigura clientelea. Cu toate acestea, concesionarul isi pastraza independenta juridica si poate chiar revinde afacerea comerciala unei persoane agreata de concedent. Contractul de franciza s-a dovenit a fi deosebit de eficace iin operatiunile de export, intrucat marfurile concedate au patruns pe pietele straine fara eforturile investitionale ale concendentului, prin crearea de filiale, agentii ori birouri de vanzare directa. Realizarea acestor operatiuni s-a infaptuit prin intermediul unor importatiri din tara de destinatie a marfurilor, concesionari, care cunoscand gusturile, obiceiurile clientelei, uzantele locale ale vanzarii pot lupta mai usor cu concurentalcoala si pot asiguraprin exclusivitateavanzarii care le este acordata, patrunderea marfurilor pe piata straina, intr-o maniera durabila, constanta, la preturi convenabile si cu maximum de eficacitate.

Magdo Mona-Lisa, Contracte comerciale, Editura "Tribuna economica", Bucuresti, 1996, pagina 151-152

In sistemul american, franciza este o conventie care ofera unei parti dreptul de a distribui, de a vinde, de a furniza bunuri si servicii sau facilitati intr-o zona determinata. Un anutor francez conchide plastic: "A franciza inseamna a transmite altora cum sa reuseasca cum noi am reusit, a reitera o reusita". Caracterele contractului de franciza Contractul de franciza este un contract: bilateral, consensual, cu titlu oneros. Partile contractului de franciza Francizorul este un comerciant care:

- este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate; drepturile trebuie sa fie exercitate pe o durata cel putin egala cu durata contractului de franciza; - confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta p afacere , un produs, o tehnologie sau un serviuciu; - asigura beneficiarului o pregatireinitiala pt exploatarea marcii inregistrate; - utilizeaza personal si mijloacele financiare pt promovarea marcii sale, a cercetarii si inovatiei, asigurand dezvoltarea si viabilitatea preodusului. Beneficiarul este un comerciant, persoana fizica sau juridica, selectionat de franczor, care adera la pricipiul omogenitatii retelei de franciza asa cum este ea definita de francizor. Reteaua de franciza cuprinde un anasamblu de raporturi contractuale intre francizor si mai multi beneficiari, in scopul promovarii unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum si pt dezvoltaea productiei si distributiei unui pordus sau serviciu. Know-how-ul este ansamblul formulelor, definitiilor tehnice, documentelor desenate si modelelor, retelelor, procedeelor si altor elemente analoage care servesc la fabricarea si comercializarea unui produs. Gheorghe Gheorghiu, Gabriel Turcu, Contractul de franciza "Revista de Drept comercial" nr. 3/2000, Editura Lumina Lex, pag. 49-57. Smaranda Angheni, Madga Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial pentru invatamant economic, Edit. Universitara, Bucuresti, 2005, pag. 391-392 Una dintre definitiile care explica cel mai bine conceptul de franciza este:"tehnica de comercializare sau de distributie a produselor si serviciilor prin care o firma (francizor) cedeaza unor persoane fizice sau juridice cesionar (francizar), dreptul sau privilegiul sa faca afaceri intr-un anumit mod, pe o anumita perioada de timp si intr-un loc determinat". Partile contractului de franciza sunt francizorul si francizatul, ambele parti fiind atat titulari e drepturi cat si de obligatii. Francizorul este comerciantul care este proprietarul unei marci inregistrate si utilizeaza personal mijloacele financiare pentru promovarea marcii sale, cercetarii si inovatiei, asigurand dezvoltarea si viabilitatea produsului. El conferadreptul de a exploatasau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu unui tert contracarant denumit francizat, asigurandu-i in acelasi timp o pregatire initiala pt exploatarea marcii inregistrate. Francizatul este comerciantul persoana fizica sau juridica selectionat de francizor care adera la principiul omogenitatiirelatiei de franciza, in conditiile stabilite de catre francizor.

Francizorul are posibilitatea sa selectioneze mai multi francizati, constituind in acest sense o retea de franciza, Reteaua de franciza cuprinde un ansamblu de raporturicomerciale intre francizor si mai multi beneficiari, in scopul promovarii unei tehnologii, unui produs sau serviciu, cat si pt dezvoltarea productiei si distributiei unui produs sau serviciu. Incetarea contractului de franciza Dupa cum s-a aratat in litareatura de specialitate, in materia contractului de franciza nu se poate vorbi de cauze speciuale de incetare, ci doar de particularitati ale acestora, in materia francizei Ion p.Filipescu, "Teoria generala a obligatiilor", Editura Actami,1998, pagina 21. Ion Tutuianu, Contracte comerciale - Curs universitar -, Editura EduSoft, Bacau, 2008, pagina 95-98.