Sunteți pe pagina 1din 1

JUDEUL SIBIU

CONSILIUL JUDEEAN SIBIU Str. G-ral Magheru nr. 14 550185 Sibiu Romnia

T F W E

0269-217733 0269-218159 www.cjsibiu.ro judet@cjsibiu.ro

HOTRREA NR. 153 privind desemnarea reprezentantului Judeului Sibiu n Adunarea general a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar Apa Trnavei Mari Consiliul Judeean Sibiu, ntrunit n edin ordinar la data de 30 august 2012, analiznd Raportul de specialitate nr. 10812/ 10975/ 20.08.2012 prin care Serviciul Administraie Public Local propune desemnarea reprezentantului Judeului Sibiu n Adunarea General a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar Apa Trnavei Mari, precum i mandatarea sa de a semna n numele i pe seama consiliului judeean documentele i actele necesare desfurrii activitii Asociaiei, vznd avizul favorabil al Comisiei juridice, n baza dispoziiilor art. 10 din Legea nr. 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utiliti publice, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 241/ 2006 a serviciului de alimentare cu ap i canalizare, cu modificrile i completrile ulterioare, ale OG nr. 26/ 2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile ulterioare i ale art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu prevederile art. 11, ale art. 91, alin. 1, lit. e) coroborat cu alin. 6, lit. c), ale art. 92 i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, HOTRTE: Art. 1. (1) Se mputernicete domnul Neagu Nicolae, vicepreedinte al Consiliului Judeean Sibiu, s reprezinte Judeul Sibiu n Adunarea General a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar Apa Trnavei Mari. (2) Se mandateaz domnul Neagu Nicolae, vicepreedinte al Consiliului Judeean Sibiu, s semneze n numele i pe seama Judeului Sibiu, documentele i actele necesare desfurrii activitii Asociaiei, n conformitate cu statutul acesteia. Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentei, art. IV din Hotrrea Consiliului Judeean Sibiu nr. 24/ 26.02.2009, avnd acelai obiect de reglementare, se abrog. Art. 3. (1) Ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri revine Direciei Economice i Direciei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Sibiu. (2) Hotrrea se comunic autoritilor publice i persoanelor interesate i se public n Monitorul Oficial al Judeului Sibiu.

Adoptat n Sibiu, la data de 30 august 2012.

PREEDINTE, Ioan Cindrea

Contrasemneaz: SECRETARUL JUDEULUI, Iordan Nicola