Sunteți pe pagina 1din 26

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE.

CAPITOLUL I.

ASIGURARILE. CACTERISTICI GENERALE.


1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor.

Existenta si dezvoltarea societatii omenesti, viata oamenilor in general, nu sunt de conceput fara munca, fara producerea continua a bunurilor materiale si spirituale. In acest fel intre oameni si natura are loc o relatie, o legatura permanenta , se constituie anuimite raporturi de interconditionare.In realizarea acestor relatii, omul este nevoit sa-si adapteze activitatea la natura inconjuratoare. Progresele remarcabile inregistrate de stiinta si tehnica au condus in timp la usurarea muncii, la cresterea productiviutatii, la dezvoltarea onomica sociala si la sporirea continua a productieiIn anumite inprejurari dezvoltarea stiintei si tehnicii poate provoca accidente care sa avarieze sau sa distruga complet anumite mijloace de productie si bunuri de consum ori sa afecteze capacitatea de munca si chiar viata oamenilor. Anumiti factori sociali economici pot provoca fenom ene cu efecte negative asupra desfasurarii activitatii economice : crizele economice , somajul, inflatia, conjunctura economica nefavorabila s.a.Rezulta de aici, ca unele fenomene sunt independente de vointa oamenilor caracter obiectiv iar altele sunt legate de conditia omului-caracter subiectiv. Astfel cunoasterea imprejurarilor in care se pot produce diverse fenomene ce perturba desfasurarea normala a activitatii economice si provoaca pagube permite omului sa ia masuri pentru a evita aparitia uinor astfel de fenomene, a limita actiunea lor distructiva sau a se apara de efectele negative ale acesteia. Asigurarile s-au nascut din nevoia imperioasa de protectie a bunurilor omului impotriva fortelor distructive ale naturii, in situatiile pierderii sau reducerii capacitatii de munca ca urmare a accidentelor, bolilor, atingerii unei anumite limite de varsta. Practica internationala a asigurarilor clasifica generic unele dintre evenimentele care provoaca pagube materiale si sau afecteaza viata si integritatea corporala a aoamenilor, in catastrofe naturale si catastrofe tehnice .Marimea pagubelor provocate de catastrofele naturale depinde de puterea de distrugerea a fortelor naturii, actiunea factorului uman, masuri de prevenire a catastrofelor si a elementelor aleatorii. 4

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. In categoria catastrofelor naturale se impun: inundatiile, furtunile, seizmele, seceta si incendiile provocate de temperaturi caniculare, frigul si inghetul, altele. In categoria catastrfelor tehnice sunt incluse sinistrele care au legatura nemijlocita cu activitatea omului.Vorbim de incendii si explozii si accidente de aviatie, accidente maritime, lacustre si fluviale, accidente rutiere si feroviare, accidente produse in mine si cariere, prabusiri de cladiri si lucrari de arta, s.a. Un loc important intre accidentele la care oamenii sunt expusi il ocupa accidentele de munca.Potrivit statisticii internationale a muncii in 99 de tari de pe toate continentele s-au inregistrat in 2004 - 12178 mii persoane accidentate in munca sau in legatura cu munca. Catastrofele naturale si cele tehnice difera de la un an la altul si de la o regiune la alta ca numar, daune produse si persoane afectate. Formele de protectie ale oamenilor impotriva fenomenelor aleatorii, generatoare de pagube sunt: 1.Evitarea sau prevenirea riscului consta in luarea de masuri capabila sa faca imposibila producerea unui risc si luarea unor masuri cu caracter anticipativ, profilactic, capabile sa impiedice transformarea unor fenomene din posibilitate in realitate. Prevenirea riscurilor se realizeaza prin masuri avand caracter activ sau pasiv, dupa caz.Masurile cu caracter activ reduc probabilitatea produceri fenomenelor, iar cele cu caracter pasiv atenueaza forta de distrugere a acestora. 2.Limitarea pagubelor provocate de riscurile produse.Este necesar ca in timpul sau imediat dupa survenirea riscului, insa ca inainte ca acesta sa fi luat acestuia. Exemple : - masuri mediate de stingerea incendiilor si oprirea extinderii riscurilor. - lichidarea focarelor de infectie sacrificarea animalelor nevindecate. - saparea de santuri pentru scurgerea rapida a apei. 3.Crearea de rezerve in vederea acoperirii, pe seama resurselor proprii, a eventualelor pagube presupune constituirea unui fond de rezerva, pe care sa-l foloseasca pentru acoperirea pagubelor provocate de calamitati sau de accidente. sfarsit, persoanele interesate sa ia masuri capabile sa reduca l aminimum efectele dezastruse ale

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. 4.Trecerea riscului asupra altei persoane.Persoanele fizice si juridice amenintate de un risc oarecare care consimte sa plateasca o suma de bani unei alte persoane, iar aceasta se angajeaza sa suporte paguba provocata de riscul respectiv. Aplicarea uneiia sau alteia dintre posibilitatile prezentate mai sus depinde de conditiile concrete ale persoanei fizice sau juridice interesate. Ducerea luptei impotriva fortelor distructive ale naturii, accidentelor, a impus constituirea unor fonduri de rezerva si asigurare de catre societatile specializate in materie de asigurari. Fondurile de asigurare au menirea sa contribuie la refacerea bunurilor avariate, distruse, la realizarea reproductiei sociale. Tipurile de fonduri de asigur\are cunoaste forme variate, fonduri banesti de care are nevoie societatea omeneasca in caz de producere a unor calamitati naturale sau accidente. Acestea sunt : a) Fonduri de rezerva financiara : capata caracterul unor fonduri de autiprotectie sau autoasigurare. Aceste fonduri sunt constituite de unele gospodari ale populatiei si mai cu seama de unele unitati economice.Constituirea unui fond de rezerva genereaza costuri suplimentare pentru unitatea care a optat pentru autoprotectie.Costul autoprotectiei este mai ridicat decat al asigurarii propriu zise, realizate prin intermediul unei organizatii specializate. Autoasigurarea isi gaseste ratiunea si in cazul asigurarii, prin intermediul unei organizatii specializate, a bunurilor apartinand gopodariilor populatiei, la care se aplica fransiza. b) Fonduri de rezerva si/sau de asigurare : sunt consituite centralizat in bugetul de stat si in bugetele locale. Avantajul centralizarii este acela ca rezolva problema constituirii findurilor pentru acoperirea pagubelor cu un volum de resurse mult mai mic decat in cazul autoasigurarii.Constituirea acestor fonduri in forma centralizata, cuprinde de regula in sfera sa numai o parte din bunurile supuse riscului si anume pe cele aflate in proprietatea statului.

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. c) Fondurile de asigurare propriu zise.Este cea mai importanta forma de constituire a fondului destinat sa acopere pagubele produse de calamitati si de accidente. Aceste fonduri sunt constituite de organizatii specializate, care pot fi societati comerciale de asigurare sau organizatii de asigurare mutuale.Fondul se constituie in mod descentralizat, pe seama contributiei persoanelor fizice si juridiceasigurate, dar se utilizeaza centralizat pentru acoperirea pagubelor suferite de asigurati. Utilizarea unuia sau altui fond de rezerva depinde de conditiile concrete existente.

1.2. Conceptul de asigurare. Asigurarea sub aspect juridic, economic si financiar. Abordarea juridica este motivata datorita faptului ca asigurarea trebuie sa capete forma juridica pentru a putea deveni operanta. Forma juridica a asigurarii este conferita de contract, care constituie Legea partiilor precum si legea propriu zisa cu privire la activitatea de asigurare. Dupa renuntarea monopolului de stat in domeniul asigurarilor, apare necesitatea reformularii definitiei date prin legea contractului de asigurare. Potrivit legii din 1995, prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga ca, la producerea unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, in limitele si la termenele convenite - Lege privin asigurarile si reasigurarile in Romania numarul 136 din 29.XII.1995, publicata in Monitorul Oficial nr.303 din 30.XII.l995, art.9. Contractul de asigurare prezinta anumite trasaturi caracteristice, astfel : 1) este un contract consensual - se incheie valabil prin simplul consimtamant al partilor, forma scrisa este ceruta de legiuitor din dorinta de a proteja interesele asiguratilor si pe cele ale tertilor. 2) este un contract sinalagmatic - partile contractante isi asuma obligatii reciproce si interdependente. Asiguratul se obliga : sa faca declaratii de risc exacte, in atentia asiguratorului, atat la incheierea contractului, cat si la producerea sinistrului, sa

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. achite primele de asigurare datorate. Asiguratorul se obliga sa acopere riscul asiguratului, in cazul producerii acestuia, acordand indemnizatia cuvenita. Este tinut sa-si respecte obligatia contractuala numai in masura in care asiguratul si-a onorat obligatiile contractuale. Reciprocitatea este valabila decat atunci cand asiguratul si-a respectat integral obligatiile fata de asigurator. 3) este un contract aleatoriu - la incheierea acestuia partile nun cunosc existenta sau intinderea exacta a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta din contract; deoarece obligatiile asumate de cele doua parti depind de un eveniment viitor si incert. 4) este un contract cu titu oneros fiecare parte urmareste sa obtina un folos, o contraprestatie in schimbul obligatiei ce-si asuma. Asiguratul beneficiaza de protectia oferita de asigurator, care preia asupra sa riscul asigurat, nu in mod gratuit, ci in schimbul unei plati = prima de asigurare sau cotizatie, dupa caz. 5) este un contract succesiv - se esaloneaza in timp. Asiguratorul se angajeaza sa acopere un anumit risc o perioada foarte lunga de timp, cu plata anuala sau subanuala a primei sau o perioada foarte scurta, cu plata integrala a primei la incheierea contractului. 6) este un contract de adeziune - este redactat si imprimat de asigurator, la contract adereaza asiguratul. Asiguratorul intocmeste polite de asigurare tip, in care sunt prevazute toate obligatiile contractuale. Astfel, asiguratii potentiali nu le ramane decat sa le accepte sau sa le refuze pe loc. Exista si exceptii, la asigurarile care prezinta o importanta deosebita asiguratorul elaboreaza un proiect de contract pe care il negociaza cu viitorul asigurat. 7) este un contract de buna credinta - executarea acestuia sa se faca cu buna credinta de catre parti. Asiguratorul accepta preluarea riscului asupra sa, bazandu-se pe informatiile furnizate de asigurat, determina cuantumul despagubirii pe care urmeaza sa o acorde asiguratului, fara a putea sa verifice de fiecare data informatiile puse la dispozitia sa. Reaua credinta a asiguratului se sanctioneaza foarte sever, conform legii.

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. Fondul ce se constituie la dispozitia unei organizatii specializate in domeniul asigurarilor, poarta denumirea de fond de asigurare, destinat sa acopere pagubele provocate de anumite fenomene. Fondul de asigurare imbraca forma baneasca, se formeaza in mod descentralizat pe seama sumelor de bani (prime de asigurare sau cotizatii) achitate de persoanele interesate in inlaturarea pagubelor care ar urma sa le suporte. Asigurarea presupune si existenta unei comunitati de risc asigurare la dispozitia unei organizatii specializate. Impartirea pagubei intre membri comunitatii se intemeiaza pe faptul ca posibilitatea riscului vizeaza pe fiecare membru al acesteia. Acestia pot primi cu titlu de indemnizatie de asigurare, sume care pot intrece de cateva ori cuantumul contributiei lor la fondul respectiv. Paguba provocata de producerea riscului asigurat se imparte intre membri comunitatii de risc conform principiului mutualitatii : - fondul de asigurare se repartizeaza numai acelor asigurati care au suferit prejudicii de pe urma producerii riscului asigurat. In procesele de formare si utilizare a fondurilor de asigurare se nasc relatii economice intre participantii la asigurare : 1. Fluxuri banesti sub forma primelor de asigurare, pornesc de la persoanele fizice si juridice asigurate catre organizatia de asigurare. 2. Fluxuri banesti sub forma indemnizatiilor de asigurare pornesc de la fondul de asigurare (constituit la dispozitia organizatiei de asigurare) catre persoanele fizice si juridice, afectate de producerea evenimentului asigurat. Asigurarile indeplinesc urmatoarele functii : a) functia principala a asigurarilor este aceea de repartitie; se manifesta in procesul de formare a fondului de asigurare, la dispozitia organizatiei de asigurare, in procesul de dirijare a fondului catre destinatiile legale.Prin intermediul acestei functii, impoizitele datorate de organizatia de asigurare sunt dirijate la bugetul de stat sau local, iar contributia cuvenita asigurarilor sociale catre bugetul asigurarilor sociale de stat. (pericole). Comunitatea se formeaza spontan prin simpla participare la constituirea fondului de

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. b) functia de control - functie complementara a asigurarilor, urmareste modul de incasare a primelor de asigurare si a altor venituri ale organizatiei specializate, efectuarea platilor cu titlul de indemnizatie de asigurare, cheltuielile organizatiei si altele. Notiunea de asigurare mai este folosita si in legatura cu asigurarile sociale. In Romania, fondurile de asigurari sociale sunt constituite la dispozitia Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a unor organizatii obstesti. Fondul asigurarilor sociale de stat se formeaza in principal pe seama persoanelor fizice si juridice care folosesc munca salariata. In cazul cand acest fond este insuficient, este ccompletat prin subventii de la bugetul de stat. In afara acestui fond, se mai constituie separat fondul pentru pensia suplimentara si fondul pentru ajutor de somaj pe seama contributiei agentilor economici, a institutiilor publice si a salariatilor. Deosebirea intre fondurile constituite de catre societatile comerciale si de organizatii mutuale specializate in domeniul asigurarilor si fondurile asigurarilor sociale este : - fondurile de asigurare - participantii la constituirea lor sunt de regula si beneficiari ai despagubirilor de asigurare sau terte persoane desemnate de cei care au incheiat asigurare. - la fondurile asigurarilor sociale - participantii la constituirea lor - agentii economicii, institutiin publice si statul sunt nonbeneficiari directi ai resurselor distribuite. Asigurarile de viata, ofera persoanelor fizice nu numai o protectie de asigurare dar si un instrument de economisire si de fructificare a resurselor banesti. Asadar, societatea de asigurari de viata nu este numai prestatoare de servicii in favoarea asiguratilor, dar si un intermediar financiar intre persoanele fizice asigurate, care platesc prime de asigurare esalonat si persoane juridice si fizice care au nevoie de resurse financiare suplimentare. Pe langa societatile de asigurari de viata, mai indeplinesc rolul de intermediari financiari si societatile de asigurari de bunuri si de raspundere civila, care dispun de anumite resurse financiare temporar libere, pe care le ofera spre plasare pe piata. Societatile de asigurare apar pe piata financiara cu o oferta de capital de imprumut orientata catre diversi solicitanti de resurse financiare.

10

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. Oferta societatilor de asigurare se adreseaza : bancilor comerciale, interesate sa primeasca depuneri pe diferite termene pentru majorarea resurselor lor de creditare; societatilor comerciale de productie, preocupate sa-si majoreze capitalul activ; autoritatile publice centrale si locale, aflate in cautare de resurse de imprumut pentru acoperirea deficitelor bugetare sau pentru finantarea unor investitii importante din fonduri extrabugetare, etc.. Plasarea disponibilitatilor banesti pe piata capitalurilor de imprumut se face in conditii de dobanda, cursuri ale hartiilor de valoare, cursul de schimb valutar, care se modifica de la o perioada la alta in functie de ritmul cresterii economice, rata inflatiei, gradul de ocupare a fortei de munca, preturile practicate pe piarta externa, etc.. Intr-o economie cu o evolutie marcata de fenomene conjuncturale interne si externe, si piata financiara poarta amprenta incertitudinii, a oscilatiilor si variatilor controlate, suportabile ori spontane si socante, destabilizatoare. Evolutia conjuncturii in perioada de valabilitate a contractului de asigurare va influenta atat marimea nominala a sumei acumulate, cat si marimea reala a acesteia la data incasarii ei. Privita prin aceasta prisma, asigurarea apare ca un activ financiar intr-o economie de incertitudini.

11

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. 1.3.Elementele tehnice ale asigurarilor Pentru cunoasterea modului si a conditiilor de realizare a asigurarii, se impune prezentarea elementelor care participa la prezentarea elementelor care participa la activitatea din acest domeniu. Astfel, pot fi intelese si aplicate corect prevederile actelor normative privind asigurarile de bunuri, persoiane si raspundere civila. In figura 1.3. sunt prezentate elementele asigurarii :

Asigurtorul Asiguratul Beneficiarul asigurrii Contractantul asigurrii Contractul de asigurare Riscul asigurat Elementele asigurrii Evaluarea n vederea asigurrii Suma asigurat Norma de asigurare Prima de asigurare Durata asigurrii Dauna sau paguba Despgubirea de asigurare

Asiguratorul este persoane juridica (societatea de asigurari) care in schimbul primei de asigurare incasate de la sigurati isi asuma raspunderea de a acoperii pagubele

12

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. produse de anumite evenimente, sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde fata de terte persoane. Asiguratul este persoana fizica sau juridica, care in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile iompotriva unor calamitati naturale sau accidente, impotriva unor elemente ce pot aparea in viata sa, precum si pentru prejudiciul care il poate produce unor terte persoane. Beneficiarul asigurarii este persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata, fara insa ca acesta sa fie parte la contractul de asigurare.Uneori terta persoana (beneficiarul) este indicata expres in polita de asigurare. Insa in cazul existentei mai multor beneficiari, ei au drepturi egale asupra sumei asigurate, cu conditia ca asiguratul sa nu fi dispus altfel. Contractantul asigurarii este persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare, fara insa ca acesta sa obtina calitatea de asigurat. Contractantul asigurarii poate fi in acelasi timp si beneficiarul acesteia. Riscul asigurat este evenimentul sau un grup de evenimente care odata produs(e), datorita efectelor sale obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului despagubirea asigurata.riscul asigurat este folosit si in sensul de probabilitate a producerii fenomenului impotriva caruia se incheie asigurarea.Un alt sens al riscului asigurat este acela de posibilitate de distrugere totala sau partiala a bunurilor de unele fenomene imprevizibile.Fenomenul asigurat, care a fost deja produs poarta denumirea de caz asigurat sau sinistru. Riscul asigurat poate fi intalnit si in sensul de marime a raspunderii asumate de asigurator prin incheierea unei anumite asigurari.Nu orice fenomen generator de pagube poate constitui un risc asigurat ci numai acela care indeplineste urmatoarele conditii : 1) Producerea fenomenului pentru care se incheie asigurarea sa fie posibila, deoarece daca un anumit bun nu este amenintat de nici un fel de risc, asigurarea acestuia nu este necesara. 2) Fenomenul (evenimentul) trebuie sa aiba in toate cazurile un caracter intamplator.Acesta presupune ca persoanele participante la asigurare sa nu cunoasca bunurile sau persoanele care vor fi supuse evenimentului asigurat, nici intensitatea acestuia si nici momentul ivirii lui.

13

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. Pentru ca un asigurator sa-si poata desfasura activitatea in conditii cat mai apropiate de cele stabilite dinnainte, se preocupa sa selecteze riscurile pe care le acopera prin asigurare in ideea de a le elimina pe cele cu producere certa si pe cele cu posibilitate mare de producere. 3) Actiunea fenomenului este necesar sa poata fi inregistrata in evidenta statistica.Datele din aceasta evidenta trebuie sa permita stabilirea pe o perioada cat mai indelungata a fregventei si intensitatii producerii acestuia. 4) Producerea fenomenului sa nu depinda de vointa asiguratului sau a benneficiarului asigurarii.In cazul in care asiguratul a contribuit direct sau indirect la producerea riscului asigurat, pierde toate drepturile conferite de asigurare si suporta rigorile legii. Evaluarea in vederea asigurarii reprezinta operatiunea prin care se stabileste valoarea bunurilor in vederea cuprinderii lor in asigurare.Pentru ca un anumit bun sa poata fi cuprins in asigurare, este necesar sa se cunoasca cat mai precis valoarea acestuia, acreasta valoare trebuie sa fie stabilita in deplina concordanta cu valoarea reala a bunului. Supraevaluarea bunurilor poate conduce la slabirea preocuparii asiguratilor pentru prevenirea pagubelor, trecandu-se pe un plan secundar preocuparea privind pastrarea si intretinerea cu grija a acestora. Subevaluarea bunurilor nu permite, in caz de paguba acordarea unei despagubiri cu care asiguratul sa poata compensa in intrgime pierderea suferita. Valoarea de asigurare o intalnim numai in cadrul asigurarilor de bunuri.Valoarea de asigurare poate fi mai mica sau cel mult egala cu valoarea bunului respectiv, practicat pentru acel bun pe piata, in momentul incheierii asigurarii. Suma asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii fenomenului pentru care s-a incheiat asigurarea.Aceasta reprezinta limita maxima a raspunderii asiguratorului si este unul din elementele care stau la baza calcularii primei de asigurare. Norma de asigurare reprezinta suma asigurata stabilita prin lege pe unitatea de obiect asigurat, ea fiind intalnita numai in cazul asigurarilor de bunuri obligatorii. Prima de asigurare reprezinta suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste asiguratorului, pentru ca acesta sa-si poata constitui fondul de

14

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. asigurare necesar achitarii despagubirii de asigurare sau a sumei asigurate la producerea riscului asigurat.Volumul primelor de asigurare ce se incaseaza de la asigurati se determina inmultind suma asigurata cu cota de prima tarifara stabilita pentru fiecare 100 sau 1000 unitati monetare suma asigurata. Cota de prima tarifara, care se mai numeste si prima bruta, se diferentiaza in functie de ramura de asigurare, felul bunului asigurat, frecventasi intensitatea producerii riscurilor asigurate. Componentele sale sunt : cota de baza, denumita si prima neta si adausul si suplimentul la aceasta.Prima neta este destinata formarii fondului necesar achitarii despagubirilor si sumelor asigurate, iar adaosul serveste pentru formarea resurselor banesti necesare societatilor de asigurare. Durata asigurarii reprezinta perioada de timp in care raman valabile raporturile de asigurare intre asigurat si asigurator, exact cum au fost stabilite in contract.Este un element specific asigurarilor facultative si pe tot parcursul ei cele doua parti care intervin in asigurare trebuie sa respecte obligatiile ce le revin din contractul de asigurare. Durata de asigurare difera dupa cum este vorba de asigurari facultative de persoane sau de bunuri. Paguba sau dauna reprezinta pierderea, in expresie baneasca, intervenita la un bun asigurat, ca urmare a producerii evenimentului impotriva caruia sa incheiat asigurarea. Intalnim notiunile de : paguba totala - atunci cand bunul a fost distrus in intregime si paguba partiala, atunci cand pierderea intervenita este mai mica decat valoarea bunului. Despagubirea de asigurare este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asiguratului.Aceasta poate fi in limita sumei asigurate - egala sau mai mica decat paguba, in functie de principiul de raspundere al asiguratorului aplicat pentru acoperirea pagubei. Se intalnesc trei principii care se aplica pentru acoperirea pagubelor in domeniul asigurarilor de bunuri : 1.Principiul raspunderii proportionale - despagubirea se stabileste in aceeasi proportie fata de paguba.

15

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE.


pxs d s s = , iar d = sau d = p p v v v

unde : d = despagubirea de asigurare p = paguba s = suma asigurata v = valoarea bunului asigurat 2.Principiul primului risc - despagubirea este egala cu paguba, fara a putea insa depasi marimea sumei asigurate.Stabilirea pagubei pe baza acestui principiu se face de regula la asigurarile de bunuri, la care pagubele totale se produc mai greu. 3.Principiul raspunderii limitate - despagubirea se acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita stabilita dinainte.O parte din paguba cade in sarcina asiguratului iar marimea acestuia este stipulata in contract. Aceasta parte din paguba se numeste fransiza. Ea poate fi de doua feluri : - Fransiza atinsa - asiguratorul acopera in intregime paguba, pana la nivelul sumei asigurate daca aceasta este mai mare deacat fransiza. -Fransiza deductibila se sc ade in toate cazurile din paguba indiferent cat este volumul acesteia.Despagubirea se acorda numai pentru partea de paguba care depaseste fransiza.

1.4. Clasificarea asigurarilor Criteriile dupa care pot fi clasificate asigurarile sunt : - domeniul (ramura) la care se refera ; - forma juridica de realizare a asigurarii; - riscurile cuprinse in asigurare; - sfera de cuprindere in profil teritorial; - felul raporturilor ce se stabilesc intre asigurat si asigurator. 1.Dupa domeniul (ramura) la care se refera, asigurarile pot fi grupate in : asigurari de bunuri, asigurari de persoane si asigurari de raspundere civila.

16

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. a) Asigurarile de bunuri - au ca obiect diferite valori materiale apartinind persoanelor fizice sau juridice, care pot fi supuse actiunii unor fenomene naturale sau accidentelor. Exemple : mijloace de preoductie fixe si circulante, culturile agricole si rodul viilor, animale domestice, autovehicole, bunuri casnice si alte bunuri apartinind populatiei. b) Asigurarile de persoane - au ca obiect persoana fizica in sine, ele incheindu-se pentru diminuarea consecintelor negative cauzate de diferite evenimente, sau pentru plata sumelor asigurate in legatura cu producerea unor evenimente in viata persoanelor. Prin intermediul lor se realizeaza protectia economica pentru cazul producerii decesului ori invaliditatii asiguratului, sau in legatura cu survenirea la asigurat sau la benneficiarul asigurarii a unui anumit eveniment. c) Asigurarile de raspundere civila - asiguratorul isi asuma obligatia de a plati despagubirea pentru prejudiciul adus de asigurat unor terte persoane.Prejudiciu, ce poate fi cauzat prin producerea unor accidente concretizate in vatamarea corporala sau deces ori in avarierea sau distrugerea unor bunuri, pentru care asiguratul raspunde conform legii.

17

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE.

Figura nr. 1.4. Clasificarea asigurrilor dup: - obiect - form de reglementare juridic - categorii de asigurai

Asigurri practicate de societile de Asigurri de bunuri asigurare Asigurri de persoane Asigurri de rspundere civil

Contractuale

Prin efectul legii

Contractuale

Prin efectul legii

Contractuale

Prin efectul legii

Persoane fizice si juridice

Persoane fizice si juridice

Persoane fizice si juridice

Persoane fizice si juridice

Persoane fizice si juridice

Persoane fizice si juridice

18

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. Dupa obiectul de activitate stabilit prin contractul de societate si statut, societatile comerciale pot practica urmatoarele cartegorii de asigurari : - asigurari de viata ; - asigurari de persoane; - alte decat cele de viata; - asigurari de autovehicule; - asigurari maritime si de transport; - asigurari de aviatie; - asigurari de incendiu si alte pagube la bunuri; - asigurari de raspundere civila; - asigurari de credite si garanti; - asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate si asigurari agricole. In tabelul nr. 1.4. sunt prezentate datele privind aportul asigurarilor in clasificarea mai sus mentionata, la realizarea volumului de prime de asigurare si a volumului de despagubiri si sume asigurate platite, in anul 2005, in Romania. Tabelul nr 1.4. Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Denumirea asigurarii Asigurari de viata Asigurari de persoane altele decat cele de viata. Asigurari de autovehicule Asigurari maritime si de transport Asigurari de aviatie Asigurari de incendiu si alte pagube la bunuri Asigurari de raspundere civila Asigurari de credite si garantii Asigurari de pierderi Primele incasate mild.lei 31,5 22,5 64,3 36,4 9,6 31,3 71,1 17,8 % 10,86 7,76 22,18 12,55 3,31 10,82 24,51 6,13 Despagubiri si sume asigurate platite mild.lei % 5,5 3,90 2,9 2,05 31,9 18,3 0,2 2,6 77,2 1,4 22,61 12,97 0,14 1,84 54,73 0,99

fionanciare din riscuri asigurate 0,3 0,10 0,2 0,14 Asigurari agricole 5,2 1,78 0,9 0,63 TOTAL 289,8 100,00 141,1 100,00 Se observa din tabelul de mai sus, ca aportul cel mai important la formarea

resurselor provenite din primele de asigurare, l-au avut, in ordine : asigurarile de raspundere civila, asigurarile de autovehicule, asigurarile maritime si de transport si 19

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. asigurarile de viata.La un loc, acestea au contribuit cu peste 70% din volumul primelor incasate. Dupa forma juridica de realizare, asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila se grupeaza in : - asigurari obligatorii (prin efectul legii); - asigurari contractual (facultative). 1.Asigurarile obligatorii se nasc din interesul economic si social al intergii colectivitati pentru apararea avutiei nationale mentinerea continuitati procesului de productie si protejarea victimelor unor accidente.Aceasta asigurare se poate introduce atunci cand bunurile unui mare numar de persoane fizice sau juridice sunt amenintate de producerea unor riscuri, mai devreme sau mai tarziu.Astfel, fiecare detinator de bunuri ar avea de suferit pagube in urma producerii acestor riscuri.Pentru ca acestia sa poata primi despagubiri necesare acoperirii pagubelor produse de aceste riscuri, se poate institui asigurarea acestora obligatorie. Asigurarea obligatorie ia fiinta in virtutea legii, raporturile dinte asigurati si asiguratori, drepturile si obligatile lor sunt stabilite prin lege.Pentru a fiinta aceste asigurari nu este nevoie de acordul de vointa al celor care detin bunurile respective. In prezent in tara noastra sunt asigurati obligatoriu detinatorii de autovehicule (persoane fizice si persoane juridice) pentru cazurile de raspundere civila, respectiv pentru pagubele si vatamarile corporale produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei. Asigurarile de raspundere civila auto se practica sub forma obligatorie in toate tarile din Europa In asigurarea obligatorie sunt cuprinse toate bunurile de acelasi fel apartinind persoanelor fizice si juridice ce intrunesc conditiile prevazute de lege.Rezulta de aici ca este o asigurare totala.Asigurarea obligatorie fiind totala, exclude posibilitatea selectiei riscurilor, permitand o dispersare optima a acestora. Primele de asigurare stabilite la asigurarea obligatorie sunt mai reduse, comparativ cu cele de la asigurarea facultativa. Suma asigurata se stabileste prin lege sub forma unor norme de asigurare pe unitati de bunuri asigurate, de aici rezulta ca asigurarea oblligatorie este o asigurare normata.

20

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. Normele de asigurare pot fi : - absolute; - relative. In stabilirea normelor de asigurare absolute, se pornestew de la bunurile de acelasi fel care au valoarea cea mai mica pentru a nu da posibilitatea asiguratilor care au astfel de bunuri sa primeasca in caz de paguba o despagubire mai mare decat valoarea bunului. In cazul asigurarii obligatorii a detinatorilor de autoivehicole pentru cazurile de raspundere civila suma asigurata privind pagubele produse la bunuri prin accidente de autovehicole este stabilita sub forma de limita minima si maxima pentru prejudiciul material cauzat tertelor persoane.Asigurarea obligatorie este fara termen, actionand tot timpul cat exista bunul asigurat. Raspunderea siguratorului ia nastere in mod automat, din momentul in care asiguratul intra in posesia bunului respectiv. Plata despagubirii cuvenite asiguratului in cazul realizarii riscului asigurat poate sa nu fie conditionata de achitarea prealabila a primei de asigurare, deoarece termenul la care aceasta trebuie achitata este stabilit prin lege. In cazul neachitarii la termen a primelor scadente de catre asigurat are dreptul sa solicite plata majorarilor de intarziere, sa retina din despagubirea de asigurare, primele de asigurare restanta si alte mijloace legale impotriva asiguratilor care nu platesc primele la asigurarile obligatorii. 2. Asigurarile facultative iau nastere in baza contractului de asigurare incheiat intre asigurator si asigurat. Asiguratorul este obligat sa accepte asigurarea facultativa propusa de asigurat, conform prevederilor din actele normative in vigoare.Pentru ca asiguratorul sa accepte asigurarea respectiva, este necesar ca asiguratul : sa declare in scris toate datele necesare pentru identificarea bunului respectiv, imprejurarile esentiale privind natura si sfera riscului, sa fie de acord cu plata primelor de asigurare si sa respecte toate obligatiile ce-i revin pe perioada valabilitatii contractului de asigurare. Asigurarea facultativa se poate incheia fie pentru bunuri , persoane, raspundere civila, ori riscuri necuprinse in asigurarile obligatorii, fie in completarea acestora.Asigurarea facultativa ia nastere pe baza acordului de vointa, al celor doua parti

21

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. ce intervin in asigurare.Cuprinde numai o parte din bunurile de acelasi fel existente in posesia persoanelor fizice sau juridice la un moment dat, astfel rezultind ca asigurarea facultativa nu este totala Suma asigurata nu este stabilita pe baza unor norme, ci in functie de propunerea asiguratului si avand ca limita maxima valoarea reala a bunului in momentul incheierii asigurarii, iar la asigurarile de persoane anumite sume stabilite prin regulamentul de asigurare. Asigurarile facultative prezinta avantajul ca sunt mai mobile in comparatie cu asigurarile obligatorii referitor la modul de stabilire a sumelor asigurate. Asigurarea facultativa este valabila numai o perioada de timp, riguros stabilita in contractul de asigurare, iar raspunderea asiguratorului actioneaza doar in cadrul acestui interval. Asigurarea facultativa intra in vigoare numai dupa indeplinirea conditiilor prevazute in contractul de asigurare, printre care cea mai importanta este plata de catre asigurat a primei de asigurare. In situatiile in care apar unele pagube inainte de plata primei de asigurare sau dupa trecerea termenului prevazut pentru achitarea ei, asiguratorul nu acorda despagubirea respectiva. In practica internationala, incasarile din primele de asigurare provenite de la asigurarile facultative detin ponderea hotaratoare in totalul primelor de asigurare incasate de societatile de asigurare. Dupa riscul cuprins in asigurare , asigurarile pot fi clasificate astfel : - asigurari impotriva incendiului, trasnetului, exploziei, miscarile seizmice, etc.Bunurile care se asigura contra acestor fenomene sunt : cladirile, constructiile, utilajele si instalatiile, mijloacele de transport, etc. - asigurari contra grindinei, furtunii, uraganului, ploilor torentiale, inundatiilor, prabusirilor de teren, etc.impotriva acestor riscuri se asigura, de regula culturile agricole si rodul viilor; - asigurari pentru boli epizootii si accidente care se practica in cazul animalelor; - asigurari contra avariilor si altor riscuri specifice la care sunt supuse mijloacele de transport si incarcaturile aflate pe acestea , in timpul stationarii si mersului.Aici

22

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. asigurarile mijloacelor de transport si ale marfurilor in timpul traficului intern si international. - asigurari impotriva unor evenimente ce apar in viata oamenilor ca de exemplu deces, boli, accidente, etc., care pot duce la pieirea temporara sau definiva a capacitatii de munca, in cazul asigurarilor de persoane. - asigurari pentru cazurile de raspundere civila care se refera la prejudicii cauzate tertelor persoane prin accidente de autovehicule , prin exercitarea unei anumite activitatati etc. Dupa sfera de cuprindere in plan teritorial, asigurarile pot fi grupate in:asigurari interne si asigurari extene. Asigurarile interne au caracteristic faptul ca, in general, partile contractante domiciliaza in aceasi tara, bunurile, persoanele si raspundere civila care fac obiectul lor se afla pe teritoriul aceleiasi tari;iar riscurile asigurate se pot produce pe acelasi teritoriu. Primele de asigurare , despagubirile si platesc, de regula in moneda nationala. Asigurarile externe au caracteristic faptul ca apar in legatura cu persone, bunuri sau raspundere civila care ies in afara limitelor teritoriale ale tari in care se incheie contractul de asigurare.Una din partile contractante ori beneficiarul domiciliaza in alta tara sau obiectul asigurat ori riscul asigurat se afla, respectiv se produce ,pe teritoriul unei alte tari. De regula, la aceste asigurari , primele si despagubirile de asigurare se exprima sau se platesc in valuta, motiv pentru care mai sunt denumite asigurari in valuta.Asigurarile externe sunt determinate in primul rand de relatiile economice ale unei tari cu alte tari cu alte tari,aducindu-si aportul la dezvoltarea situatiei economice a tarii. Dupa felul raporturilor ce se stabilesc intre asigurat si asigurator se grupeaza in asigurari directe siasigurari indirecte sau reasigurari. Asigurari directe -raporturile de asigurare se stabilesc in mod nemijlocit intre asigurati si asigurator, fie prin intermediul contractului de asigurare ,fie in baza legii. Reasigurarea apare ca un raport ce se stabileste de fiecare data intre doua societati de asigurare, dintre care una are calitatea de reasigurat (cedent) ,iar cealalta de reasigurator. sumele asigurate se exprima si se

23

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. Are la baza contractul de reasigurare , prin care reasiguratul cedeaza unui reasigurator o parte din raspunderile pe care si le-a asumat in contractul de asigurare si o parte din primele de asigurare incasate.

24

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE.

1.5. Piata asigurarilor Operatiile de asigurare, realizate pe baze contractuale, se desfasoara intr-un cadru pe care il numim piata a asigurarilor.Aici se intalnesc cererea de asigurare, care vine din partea persoanelor fizice si juridice asigurabile si oferta de asigurare sustinuta de organizatii specializate.Piata asigurarilor poate fi: Piata concurentiala - fiecare organizatie de asigurare este preocupata sa-si adjudece un segment cat mai mare de piata, din cererea de asigurare. Piata neconcurentiala - existand o singura oferta de asigurare, organizatia de asigurare nu se mai afla in competitie cu alte organizatii.In realitate, prezinta elemente de concurenta de un fel deosebit.Astfel, este preocupata sa convinga persoanele fizice si juridice asigurabile sa accepte conditiile de asigurare si in felul acesta sa aduca cererea de asigurare la dimensiunea ofertei sale. O alta problema legata de piata asigurarilor se refera la dimensiunea acesteia.Elementul hotarator care defineste dimensiunea pietei il constituie cererea de asigurare determinata de puterea economica a persoanelor asigurabile si convingerea acestora de utilitatea asigurarii mijlocite de organizatiile specializate. Cererea de asigurare, dupa confruntarea ei cu oferta, aceasta se concretizeaza in contracte de asigurare. Marimea pietei de asigurare se exprima cu ajutorul mai multor indicatori, printre care : - numarul contractelor incheiate in perioada de referinta; - numarul politelor active; - valoarea anuala a primelor de asigurare; - cuantumul sumelor asigurate in perioada de referinta; - valoarea totoala a angajamentelor asumate de societatile de asigurare la un moment dat. Cererea de asigurare de persoane, de bunuri si de raspundere civila vine din partea persoanelor fizice si unitatilor economice, preocupate de protectia lor, sa ofere securitate salariatilor.

25

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. Cererea de asigurari de bunuri si de raspundere civila vine din partea persoanelor juridice, interesate in protejarea activelor de care dispun impotriva pericolelor care le ameninta. Oferta de asigurare este prezentata de societatile comerciale de asigurare cu capital privat, de stat sau mixt, de organizatiile mutuale de asigurare si tontine. Societatile comerciale de asigurare, urmaresc realizarea de profit indiferent de forma de proprietate.Acestea sunt obligate sa se incadreze in prevederile legale referitoare la : marimea capitalului social minim subscris si varsat; marimea obligatiilor pe care si le pot asuma; rezervele de prime si/sau de daune pe care trebuie sa le constituie, etc. Organizatiile de tip mutual - efectueaza operatii de asigurare pentru membri lor, potrivit statutelor acestora, avand la baza principiul mutualitatii; ele urmaresc intajutorarea membrilor lor, nu obtinerea de profit.Fiecare membru al unei organizatii mutuale are o dubla calitate : de asigurat si de asigurator. In calitate de asigurat, fiecare membru al grupului participa la formarea fondului comun de asigurare, cu contributia ce i-a fost stabilita. Tontinele sunt asociati constituite pentru o perioada de timp, in decursul careia membri asociatiei varsa la fondul comun o cotizatie.La expirarea termenului pentru care a fost constituita asociatia, suma rezultata din capitalizarea cotizatiei de-a lungul anilor se imparte intre membri supravietuitori. Alaturi de organizatiile de asigurare frecvent intalnite in numeroase tari exista si alte organizatii specifice.Astfel in Franta fiinteaza Casa Nationala de Prevederi , institutie publica administrata de Casa de Depuneri si Consemnatiuni, cu misiunea sa ofere rente viagere si asigurari de viata.In Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord exista organizatia de asigurare Lloyds care cuprinde o corporatie priofesionala, o comunitate de subscriitori si o piata de asigurare; este un centru mondial de informatii maritime. Legatura dintre asiguratori si asigurati se realizeaza fie prin personalul de specialitate al societatilor comerciale de asigurari direct, fie prin mijlocirea unor agenti intermediari, denumiti broker - in engleza, courtier - in franceza, makler - in germana. Fig 1.5. Legaturile dintre asigurati si asiguratori pe piata asigurarilor. Ageni economici Instituii publice Organizaii cu scop lucrativ Organizaii fr scop lucrativ Persoane fizice 26

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE.

cu capital de stat privat mixt ASIGURAI = CERERE DE ASIGURARE Intermediar i ASIGURTORI = OFERT DE ASIGURARE

Societi de asigurare cu capital de stat privat

Societi de asigurare reasigurare

Asociaii mutuale de asigurare

mixt

Potrivit Legii nr.47 din 16 iulie 1991, Lege privind constituirea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, in Romania, incepind din anul 1991,activitatea de asigurare se desfasoara prin societati de asigurare, societati de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare. La activitatea de asigurare mai participa societatile de intermediere,care negociaza si incheie contracte de asigurare ori presteaza alte servicii de specialitate pentru societatiile mentionate mai sus. O problema referitoare la caracterul pietei asigurarilor ar fi aceasta: este aceasta o piata concurentiala perfeta sau imperfecta? Caracteristicile unei piete considerate perfecte : 1.Omogenitatea produsului. Pe piata asigurarilor nu se comercializeaza un singur produs, asigurarea, ci o gama larga de servicii, constand in asigurari impotriva diferitelor riscuri.Un produs (un tip de asigurare) nu poate fi inlocuit cu un altul.Pe piata asigurarilor nu se concureaza societatile comerciale in general ci societatile avind

27

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. acelasi profil, cele care vand acelasi tip de produs adica incheie asigurari impotriva aceluiasi risc. 2.Transparenta pietei.In pioata de marfuri, fiecare produs poarta o eticheta cu pretul de vanzare, in domeniul asigurarilor o asemenea eticheta - publicitate in mass media nu ar fi suficienta pentru convingerea unei persoane interesate. Piata asigurarilor este aproape opaca pentru cei neavizati iar persoanele interesate trebuie sa se adreseze unui agent de asigurare. 3.Atomizarea pietei.Piata este considerata atomizata atunci cand ea reuneste un numar atat de mare de ofertanti si de solicitanti, astfel incat nici unul nu poate influenta de o maniera sensibila functionarea acesteia. 4.Libertatea de intrare si iesire pe piata a participantilor.Cresterea sau scaderea numarului organizatiilor de asigurare este rezultatul naparitiilor pe piata a noi societati, asociati mutuale ori a altor tipuri de organizatii, concomitent cu iesire altora, prin lichidare sau fuzionare.Acest lucru ne arata ca piata asigurarilor este deschisa, in continua miscare.Este supusa unei supravegheri atente din partea autoritatilor publice. In tara noastra sarcina supraveghrii a fost incredintata Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare care functioneaza in cadrul Ministerul Finantelor. 5.Descentralizarea deciziilor - societatile de asigurare sunt obligate sa tina seama de perevederile legale in materie pentru a nu-si prejudicia interesele sale si nici pe ale tertilor. Cateva prevederi legale obligatorii in tara noastra, la constituirea unei societati specializate in domeniul asigurarilor : - limita minima a capitalului subscris este de 25 milioane de lei pentru fiecare din cele 10 categorii de asigurari pe care le practica; - la constituirea unei agenti de intermediere de 1,5 milioane de lei. Capitalul social varsat nu poate fi mai mic de 50% din cel subscris. - sa tina conturi distincte pentru asigurarile de viata, sa gestioneze separat fondurile aferente lor. - obligatiile sa nu depaseasca un palfon echivalent cu pana la de 5 ori suma capitalului social varsat si a rezervelor de capital..

28

ASIGURRILE. CARACTERISTICI GENERALE. - sa constituie rezerve de prime pentru asigurari de viata si rezerve de daune care nu pot fi mai mici de 40% din diferenta dintre primele incasate si daunele platite la asigurarile si reasigurarile cu valabilitate in cursul anului. - sa aiba un coeficient de solvabilitate de minimum 15% din fonduri.

29

S-ar putea să vă placă și