Sunteți pe pagina 1din 2

ATRIBUII PRIMAR PRINCIPALELE ATRIBUII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 Art.

68 - 1) Primarul ndeplinete urmtoarele atribuii principale: a) asigur respectarea drepturilor si libertilor fundamentale ale cetenilor, a prevederilor Constituiei, precum si punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, dispune msurile necesare i acord sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normativ ale minitrilor i ale celorlali conductori ai autoritilor administraiei publice centrale, precum i a hotrrilor consiliului judeean, b) asigur aducerea la indeplinire a hotrarilor consiliul local. n situaia n care apreciaz c o hotarre este ilegal, n termen de 3 zile de la adoptare l sesizeaz pe prefect, c) poate propune consiliului local consultarea populaiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarrii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultri, in condiiile legii, d) prezint consiliului local, anual sau ori de cte ori este necesar, informri, privind starea economic i social a comunei sau a oraului, in concordan cu atribuiile ce revin autoritailor administraiei publice locale, precum i informri asupra modului de aducere la ndeplinire a hotrrilor consiliului local, e) ntocmete proiectul bugetului local si contul de incheiere a exerciiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, f) exercita funcia de ordonator principal de credite, g) verific, din oficiu sau la cerere, ncasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunic de ndata consiliului local cele constatate, h) ia msuri pentru prevenirea i limitarea urmrilor calamitailor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, mpreun cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populaia, agenii economici si instituiile publice din comun sau din ora, acestea fiind obligate s execute msurile stabilite in planurile de protecie i intervenie elaborate pe tipuri de dezastre, i) asigur ordinea publica i linitea locuitorilor, prin intermediul poliiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor i unitatilor de protecie civil, care au obligaia s raspund solicitrilor sale, in condiiile legii, j) ndrum i supravegheaz activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale, k) ia msurile prevzute de lege cu privire la desfurarea adunrilor publice l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaiilor sau a altor manifestri publice care contravin ordinii de drept ori atenteaz la bunele moravuri, la ordinea si linistea public, m) controleaz igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse n vnzare pentru populaie, cu sprijinul serviciilor de specialitate, n) ia msuri pentru prevenirea i combaterea pericolelor provocate de animale, in condiiile legii, o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitaii i il supune spre aprobare consiliului local, asigur respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum i ale planurilor urbanistice zonale i de detaliu, p) asigur repartizarea locuinelor sociale pe baza hotrrii consiliului local, q) asigur intreinerea i reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraului, instalarea semnelor de circulaie, desfurarea norml a traficului rutier i pietonal, n condiiile legii,

r) exercit controlul asupra activitilor din trguri, piee, oboare, locuri si parcuri de distracii i ia msuri pentru buna funcionare a acestora, s) conduce serviciile publice locale, asigur funcionarea serviciilor de starea civil i de autoritate tutelar, supravegheaz realizarea msurilor de asistena i ajutor social, t) ndeplineste funcia de ofier de stare civil, u) emite avizele, acordurile si autorizaiile date in competena sa prin lege, v) propune consiliului local spre aprobare, in condiiile legii, organigrama, statul de funcii, numrul de personal i regulamentul de organizare i funcionare a aparatului propriu de specialitate, w) numete i elibereaz din funcie,n condiiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritailor administraiei publice locale, cu excepia secretarului, propune consiliuluilocal numirea i eliberarea din funcie, n condiiile legii, a conductorilor regiilor autonome, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local, x) raspunde de inventarierea i administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al oraului, y) organizeaz evidena lucrrilor de construcii din localitate i pune la dispoziie autoritailor administraiei publice centrale rezultatele acestor evidene , z) ia masuri pentru controlul depozitrii deeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de ap din raza comunei sau a oraului, precum i pentru decolmatarea vilor locale i a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 2) Primarul indeplineste i alte atribuii prevzute de lege sau de alte acte normative, precum si insrcinarile date de consiliul local. Art.69-(1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofier de stare civil, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensmnt, la organizarea si desfurarea alegerilor, la luarea msurilor de protecie civil, precum i a altor atribuii stabilite prin lege primarul actioneaz i ca reprezentant al statului in comuna sau oraul n care a fost ales. 2) n aceast calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, n conditiile legii, concursul efilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitaile administrativ-teritoriale, dac sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. Art.70.-(1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispoziie emis in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atribuiilor ce-i revin potrivit art.68 alin.(l) lit.j),m), p), r),v),x), si y). (2) Atribuiile de ofier de stare civil pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente n acest domeniu, potrivit legii. (3) Atribuiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofier de stare civil, precum i cele prevazute la art.68 alin.(l) lit. a)-f), h), i),k), l) si t), nu pot fi delegate. Art. 71- (1) n exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispoziii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostina public sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.