Sunteți pe pagina 1din 1

Contribuabilul are nregistrat cldirea n REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL..., VOL ., POZIIA NR . i figureaz la NR.

DE ROL NOMINAL UNIC ...*)

Anexa nr. 1

Model 2006 ITL -001

DECLARA}IE FISCAL| FISCAL| pentru stabilirea impozitului pe cldiri `n cazul persoanelor fizice, fizice, datorat `n temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific\ modific\rile ulterioare
Subsemnatul .................., identificat prin actul de identitate ....., seria........., nr. ............... [i codul numeric personal ......................., domiciliat `n ROMANIA / ............, jude]ul ......, codul po[tal ...., municipiul/ora[ul/comuna .. satul/sectorul................., str. ....................., nr. ....., bl. ., sc. .., et. .., ap. , declar c\ ncepnd cu data de ......:/............ 20..... prin actul nr. ........... din ............./.............. 20 .........., emis de .................... la data de ..............................., am dobndit o cldire situat n comuna/oraul/municipiul .......................................... satul/sectorul..................., str. ..........................., nr. ....., bl. ., sc. .., et. .., ap. , avnd urmtoarele caracteristici: Cldirea are .... etaje, ....... apartamente, este construit n anul ........ i construciile anexe sunt construite n anul ......., iar suprafaa construit la sol a cldirilor este de .......... m2. Declar c dein/nu dein alte cldiri cu destinaie de locuin n afara celei de la adresa de domiciliu, drept pentru care depun/nu depun declaraia special de impunere. Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe cldire `n cot\ de .., `n calitate de .. conform documentelor anexate ............................................................. Prin semnarea prezentei am luat la cuno[tin]\ c declararea necorespunz\toare a adev\rului se pedepse[te conform legii penale, cele declarate fiind corecte [i complete.

Nota:
Suprafaa construit desfurat a unei cldiri se determin prin nsumarea suprafeelor seciunilor tuturor nivelurilor sale inclusive a balcoanelor, logiilor i a celor situate la subsol.

n cazul n care cldirea nu poate fi efectiv msurat pe conturul exterior, suprafaa construit desfurat se determin prin nmulirea suprafeei utile a cldirii cu coeficientul de transformare de 1,2.
Specificaii Cldiri Constucii anexe situate n afara corpului principal al cldirii
Cu perei din crmid ars, piatr, beton sau alte materiale Cu perei din lemn, crmid nears, vltici, paiant, etc

Cu perei sau cadre din beton armat, din crmid ars, piatr natural sau din alte materiale
Condiiile de dotare cu instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire trebuie s fie ndeplinite cumulativ

. Cu perei din lemn, crmid nears, vltici, paiant sau alte materiale asemntoare
Cu instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire
Fr instalaii de ap, canalizare , electrice, nclzire

Locuine situate la subsol, demisol sau la mansard

Spaii cu alt destinaie situate n subsolul sau demisolul cldirilor


Cu instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire Fr instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

*) n aceast caset completeaz funcionarul public din compartimentul de specialitate al autoritilor administraiei publice locale

Rangul localitii/zona n care se afl situat cldirea


INTRAVILAN : A, B, C, D, EXTRAVILAN: I, a II-a, a III-a, a IV-a Rangul: Zona: 13 Ordinea numeric a cldirii cu destinaia de locuin n funcie de data dobndirii ............................................

Cu instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

Fr instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

Cu instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

Fr instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

Cu instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

Fr instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

Cu instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

Fr instalaii de ap, canalizare, electrice, nclzire

0
Suprafaa util (m2) Suprafaa construit desfurat (m2)

10

11

12

Data.

Prenume i nume. ..

Semntura olograf