Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN PITETI FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT DEPARTAMENTUL PERFORMAN N SPORT

FIA DISCIPLINEI
2012-2013 1. Date despre program 1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea UNIVERSITATEA DIN PITETI FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT PERFORMAN N SPORT Educaie Fizic i Sport Licen Sport i Performan Motric/Educaie Fizic profesor n nvmntul gimnazial antrenor categoria IV

2. Date despre disciplin 2.1. Denumirea disciplinei KINETOLOGIE 2.2. Titularul activitilor de curs Conf.univ.dr. Marian Creu 2.3. Titularul activitilor de seminar Asist.univ.dr.Mihilescu Petrua 2.4. Codul disciplinei U P 0 7 F 3 O 2 1 2.5. Anul de studiu 2.5. Semestrul Tipul de evaluare 2.6. Regimul disciplinei : II I E FUNDAMENTAL 3. Timpul total estimat 3.1. Numr de ore pe sptmn: 3.2. din care: 3.3. seminar/laborator: 1 3 curs: 2 3.4. Total ore din planul de nvmnt 3.5. din care: 3.6. seminar/laborator: 14 42 curs: 28 Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 14 Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe 8 teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 14 Tutoriat 4 Examinri 2 Alte activiti............................ 3.7. Total ore studiu 42 individual 3.8. Total ore pe semestru 84 3.9. Numr credite 6 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum Teoria i metodica Educaiei Fizice Capacitate de documentare, sistematizare, selecionare, capacitate de concepie-editare scris n stil tiinific. 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a Sal de curs cu dotare videoproiector cursului 5.2. de desfurare a Sal de laborator dotat cu retroproiector, tabl, suport plane seminarului/laboratorului 4.2. de competene

6. Competene specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)* 6.1. Competene profesionale
CP1 - nelegerea conceptelor privind determinarea complex a motricitii (micarea ca proces-produs-instrument) i a cercetrii dezvoltrii acesteia CP2 - Formarea sistemului de deprinderi i priceperi teoretice i practice care permit studentului s se orienteze n domeniul motricitii (recunoaterea situaiilor problematice i orientarea spre soluiile de rezolvare); CP3 - Studentul s fie capabil s construiasc sisteme de acionare complexe plecnd de la principiile i conceptele teoretice, orientate pe principalele categorii de obiective ale exerciiului fizic i activitii fizice aplicate

6.2. Competene transversale

CT1 - Utilizarea deprinderilor de munc intelectual eficient, manifestarea unor atitudini responsabile fa de domeniul tiinific i didactic pentru valorificarea optim a potenialului propriu n situaii specifice cu respectarea principiilor i normelor de etic profesional; CT2 - Desfurarea eficient a activitilor organizate n echip; CT3 Utilizarea eficient a surselor informaionale i a resurselor de comunicare n formarea profesional asistat CT4 - Formarea capacitii de operaionalizare a conceptelor despre activitatea fizic i instrumentalizarea lor n domeniul EFS structurat pe trei piloni principali
1. Competene de cunoatere, nelegere i interpretare a noiunilor, principiilor i elaborarea de proiecte i programe de activiti fizice 2. Competene instrumental aplicative de utilizare a noiunilor, de identificare a situaiilor practice experimentale i de aplicare a acestora n context practic. 3. Competene atitudinale de promovare a valorii i a potenialului propriu, de promovare a unui climat propice i a interesului n formarea profesional

* Not: 7.Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1. Obiectivul general al disciplinei Studentul s fie capabil ca la finalul cursului i al activitilor practice s i contureze o viziune dinamic, integrativ asupra principalelor perspective teoretice i a conceptelor n domeniul activitii fizice i s i formeze o perspectiv concret de aplicarea a acestora n practic
OS1 - Introducere n structura problematicii teoretice i practice de investigare exploratorie a domeniului activitilor fizice OS2 - nelegerea noiunilor privind recunoaterea tiinei motricitii - Kinetologia OS3 - nelegerea motricitii, activitii fizice ca sistem cu origine i determinare complex hio-psiho-social OS4 - nsuirea principiilor i conceptelor privind exerciiul fizic, nvarea motric i controlul micrilor; OS5 - Importana activitii fizice, factori care determin capacitatea fizic, calitatea i cantitatea activitii fizice Autosuficiena, Munca, Educaie i Recreere, Sntate, Sport i activiti de ntreinere OS5 - nelegerea motricitii ca form de comunicare interuman

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs


1. INTRODUCERE N KINETOLOGIE i activitate fizic. Obiectul de studiu al Kinetologiei (tiina micrii). Micarea omului ca domeniu de cercetare. Metodele de cercetare. Kinetologia, tiin interdisciplinar. Delimitri conceptuale. 2. ACTIVITATEA FIZIC, sfera noiunii. Importana activitii fizice, factori care determin capacitatea fizic, calitatea i cantitatea activitii fizice Studiul activitii fizice pe baza principiilor tiinifice, biomecanice, medicale, anatomofiziologice, psihologice privind AMELIORAREA,OPTIMIZAREA, CONSERVAREA CAPACITII DE MICARE UMAN, REGLAJELE CU MEDIILE SOCIALE. Autosuficiena, Munca, Educaie i Recreere, Sntate, Sport i activiti de ntreinere. 3. Relaia MICARE ACTIVITATE FIZIC, i EXERCIIU FIZIC STARE DE SNTATE. Programele de exerciii fizice abordri teoretice. mbtnirea i bolile degenerative 4. Aspecte privind relaia:CALITATEA VIEII EXERCIIU FIZIC. Sperana de via sntoas, nou concept. Exerciiu fizic factor activ de loisir i profilaxie. 5. KINETOLOGIA STRUCTURAL - Suportul morfologic i funcional al motricitii. Oasele i articulaiile - aspecte generale. Prghiile corpului. Fibra muscular. Compoziie i structur. Tipuri de fibre musculare. Rolul sistemului nervos n micare. Unitatea neuro-muscular (motoneuronul i unitatea muscular). Efortul muscular i oboseala muscular ca rezultata al activitilor motrice 6. KINETOLOGIA APICAT FITNESSULUI GENERAL, sportul ca activitate fizic, turism agrement. Activitatea fizic de conservare i meninere a condiiei fizice, strii de sntate i cretere a calitii vieii. Comportamentul motric Structura motricitii. Act, aciune, activitate motric. Legile micrilor Caracteristicile micrilor. Exerciiul fizic form special de manifestare a micrii umane. (motor behavior, motor skill) 7. KINETOLOGIA APLICAT FITNESSULUI SPECIFIC KINETOLOGIA SPORTIV. nvarea micrilor. Tipuri de nvare motric. Mecanismele nvrii motrice. Priceperile i deprinderile motrice. Nivelele nvrii motrice. (motor learning, motor control) Activitatea motric ca amprent a umanitii. Excelena motric talentul, performana 8. Controlul micrilor. Curbele nvrii. Controlul posturii i balansul. Dezvoltarea controlului posturii. Postura corect a corpului Controlul segmentelor corpului n efectuarea micrilor. ndemnarea i componentele acesteia. 9. Biomecanica sportului i a exerciiului fizic factor favorizant al creterii efectului adaptativ i de eliminare a riscurilor practicrii exerciiului fizic 10. Activitatea fizice i kinetologia aspecte filosofice i sociologice 11. KINETOLOGIA MEDICAL - Aspecte generale privind aplicarea exerciiului fizic n scop terapeutic, profilaxia prin micare, activitate fizic, tipuri de profilaxie. Sfera de intervenie profilactic prin kinetoterapie aplicat pacienilor i sfera de intevenie profilactic prin educaie fizic, activitate fizic i exerciiu fizic aplicat sistematic n vederea obinerii i meninerii condiiei fizice a omului sntos.

Metode de predare
- Prelegere participativ, dezbaterea, expunerea, exemplificarea, studiul de caz, problematizarea - conversaia euristic - metode intuitive de video proiecie - expunere PPT

Observaii
2 ore

2 ore

2 ore - Prelegere participativ, dezbaterea, expunerea, exemplificarea, studiul de caz, problematizarea - conversaia euristic metode intuitive de video proiecie - expunere PPT

2 ore

2 ore

2 ore

- Prelegere participativ, dezbaterea, expunerea, exemplificarea, studiul de caz, problematizarea - conversaia euristic metode intuitive de video proiecie - expunere PPT

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore 2 ore

12. Efectele Fiziologice ale activitii fizice i a sportului 13. Aspecte generale privind activitatea fizic, sportul i psihologia practicrii exerciiului fizic 14. Practica i profesii racordate activitii fizice i sportului. Cariere n sntate i fitness, n exerciii terapeutice i kinetoterapie, n predarea Educaiei fizice, n coaching i Antrenament sportiv. Cariere n managementul sportiv i al activitilor de ntreinere i loisir

2 ore 2 ore 2 ore

8.2. Seminar/Laborator*
1. Micarea omului ca proces i ca produs, principii calitative i cantitative. 2. Rolul musculaturii n mobilizarea segmentelor corpului. Lanurile musculare i rolul lor n efectuarea micrilor 3. Condiionarea multifactorial a micrilor Structura motricitii. Nivelele motricitii. Legile micrilor 4. Exerciiul fizic, form special de manifestare a micrii umane. Coninutul, forma i structura exerciiilor fizice. Exerciiul fizic, act motric operaionalizat. 5. Clasificarea exerciiilor fizice n raport cu alte tipuri de micri ale omului. Clasificarea ramurilor de sport n funcie de diferite criterii 6. nvarea motric. Coninutul nvrii motrice. Priceperile i deprinderile motrice. 7. Controlul micrilor. Controlul poziiilor i oscilaiilor corpului Automatizarea micrilor. Caracteristicile repetrilor. Raportul efort odihn i rolul sau n efectuarea micrilor

Metode de predare Exerciiul, discuia, dezbaterea , aplicaia Modelarea , proiectul dezbaterea Documentare web, exerciiul, discuia, Exerciiul, aplicaia, discuia Aplicaia, modelarea,proiectul Exerciiul, discuia, dezbaterea , aplicaia Documentare web, exerciiul, discuia,

Observaii
2 ore 2 ore

2 ore 2 ore

2 ore

2 ore 2 ore

Bibliografie obligatorie (standard de referin)


1. Epuran, Mihai, Metodologia cercetrii activitilor corporale, FEST, Bucureti, 2005 2. Dragnea, Adrian; Bota, Aura, Teoria activitilor motrice, Editura Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti, 1999, 3. Grigore Vasilica. Exerciiul fizic factor activ pentru prevenirea mbtrnirii i instalrii bolilor degenerative, Editura Didactic i pedagogic, Bucureti 2007, 4. Cordun M., Kinetologie medicala, Bucuresti, Ed. Axa, 1995 5. Sbenghe, Tudor, Kinesiologie stiinta miscarii, Edit Medicala, 2005, Bucuresti Bibliografie facultativ (selectiv) 1.Avramescu, Elena Taina, 2007, Bazele anatomice ale micrii, Universitaria Craiova 2.Birch K.,. MacLaren D,. George K, Sport and Exercise Physiology, Garland Science/BIOS Scientific Publishers is a member of the Taylor & Francis Group, 2005 3.Christopher L Vaughan, Brian L Davis, Jeremy C O.Connor, Dynamics, of Human Gait, Kiboho Publishers, South Africa, 1999 4.Dan Neme, Armand Gogulescu , Kinesiologie funcional, Timioara 2006 5.Peter M. MCGinnis, BIomechanics of Sport and Exercise, Human Kinetics, 1999 6.Roger Bartlett, Introduction to Sports Biomechanics Analysing Human Movement Patterns, Routledge 270 Madison Avenue, New York, 2007 7.Roger Eston and Thomas Reilly, Kinanthropometry and Exercise physiology Laboratory manual, Routledge 29 West 35th Street, New York, 2005 8.Shirl J. Hoffman, Introduction to Kinesiology, Study Practical Activity, Human Kinetics, 2005 9.Vilberto Stocchi, Pierpaolo De Feo, David A.Hood, Role of Physical Exercise in Preventing Disease and Improving the Quality of Life, Springer 2007

*NOTE:

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei este n concordan cu conceptele teoretice i practice internaionale i dezvolt coninuturi noi fa de alte centre universitare din ar. Din punct de vedere al adaptrii la piaa muncii considerm c suntem n total acord cu evoluia rapid a conceptelor moderne de activitate fizic i a formelor lor de aplicare mai ales pe zona de timp liber, ntreinere, condiie fizic, wellness, via activ, calitate a vieii. Disciplina Kinetologie ofer studenilor o viziune global integrativ privind activitatea fizic, exerciiul fizic i o gam variat posibilitai de aplicare n viaa practic i profesional. 10. Evaluare: Metode de evaluare: pentru activitile PRACTICE: lucrri scrise, teme, proiecte criterii de evaluare LUCRRI PRACTICE capacitatea de a operaionaliza cunotinele, capacitatea de aplicare practic, criterii atitudinale, seriozitate, contiinciozitate interes pentru studiu individual pentru activitatea de CURS - evaluare oral curent, evaluare scris n timpul semestrului referat ca tem de cas, evaluare scris final examen criterii de evaluare CURS corectitudinea i complexitatea cunotinelor, coerena logic, gradul de asimilare a limbajului de specialitate Evaluare final - Examen scris Condiii:
participarea activ la minim 70 % la activitatea practic participare repetat la dezbatere Curs i LP prezentarea unui portofoliu conform cerinelor minime la LP i tema de cas la Curs

Ponderea formelor de evaluare 1 0 % Prezena Activitate seminar Evaluri periodice %

Activitate laborator 0 %

Tema de casa 2

Proiect

Evaluare final
1)

% [Repartizate:

scris

oral

%]

Cerine minime (pentru nota 5) Standardul minim de


performan este cunoaterea elementelor fundamentale de teorie legate de tiina micrii, tiina activitii fizice. - Definirea noiunilor de baz - Sistematizri i clasificri generale - Operaionalizare limitat

Cerine maxime (pentru nota 10)


Standardul maxim de performan impune: - Concepia integrativ, complex privind cunoaterea i aplicarea exerciiului fizic - prezentarea unor informaii relevante pe teme de curs prin recenzii bibliografice studiate sau referat ca tem de cas - identificarea i prezentarea unor modele de aplicare, alctuite competent i original, a cunotinelor prin exemplificarea unor situaii reale practice, n contextul problematicii sau temei - probarea capacitii de argumentare tiinific scris aplicativ a cunotinelor complexe original structurate i profund nelese

Data completrii 1 10 - 2012

Semntura titularului de curs ...................................................

Semntura titularului de seminar .

Data avizrii n departament ............................

DIRECTOR DEPARTAMENT Conf.univ.dr. Marian Creu Semntura .....................................................

S-ar putea să vă placă și