Sunteți pe pagina 1din 2

Scopul procesului de recrutare este de a gsi un candidat potrivit, care posedc u no ti n el e i a bi l i t i n e ce s a r e, c a l i t i l e p e r s o n a l e i v a l o r i l e c r u i a co r es pu n d culturii corporative a bncii menionate mai sus.

sus.Selectarea candidailor se bazeaz pe urmtoarele principii: oportuniti egalepentru fiecare candidat i lipsa discriminrii sexuale, rasiale sau religioase. Procesul de recrutare este transparent, obiectiv, eficient i coerent.Atunci cnd se aplica pentru un post vacant n cadrul ProCredit Ba nk, esteimportant pentru administraia bncii s cunoasc de ce anume se dorete de a face p a r t e d i n e c hi pa Pr o Cr edi t B a nk. D e a ce ea , pe n tr u a s ta e n ev o i e de a s e r e c ur g e l a informare despre banca dat i s se explice motivele pentru care se tinde de a face parte din personalul bncii date . Aceasta se face prin intermediul uneiscrisori de intenie, ataat la CV-ulce se expediaz la adresa bncii. Aceasta din urm dispunede o baz de date automatizat unde sunt nregistrate toate CV-urile primite de la candidai. i unul dintre avantaje este faptul ca aceste CV-uri se pastreaza minimumun an.S e l e c i a C V - ur i l o r s e e f e c tu ea z p e ba za cr i t er i i l o r ca r e s u nt s ta bi l i t e des u b di v i zi u ne a ca r e s o l i ci t o c u pa r ea po s t ur i l o r v a c a nt e p r i n r e cr u t a r e i s el ec i e extern.Ca n d i da tu r i l e a s tf el s el e cta t e s u n t a n a l i za te c u a t e n i e , i a r p er s o a n el e c e ntrunesc cele mai multe criterii vor fi contactate i invitate la un prim interviu de recrutare.nainte de interviul cu reprezentanii Departamentului Resurse Umane,candidaii trebuie s susin n scris untest la matematic i logic, c a r e d ur e a z o o r . Un exemplu de test se regsete n Anexa nr.3. Dac s o l i c i t a n t u l n u a r e experien n domeniu este necesar de a susine acest test cu succes ca s se treac lae t a pa ur m to a r e a pr o ces ul ui d e r e cr ut a r e. A ce a s t a cer i n n u s e r s f r n g e a s u pr a persoanelor care candideaz pentru poziiile de manageri, iar pentru specialitii cu experien, susinerea testului nu va fi prima etapa n procesul de angajare. 24 n c a dr ul b n ci i s e ti n de s pr e i d eea d e a pr e ze n ta p r o ce s u l d e angajare ip o s i b i l a d e z v o l t a r e p r o f e s i o n a l n c a d r u l P r o C r e d i t B a n k n t r - u n m o d c t m a i transparent. Astfel, se acord o atenie deosebit neutralitii i obiectivitii acestui proces.n calitate de angajat potenial al ProCredit Bank, se creaz posibilitatea de alua parte n programul de instruire oferit de banc. Susinerea cu succes a testelor i participarea la cursuri de specializare sunt necesare pentru dezvoltarea

profesional ncadrul acestei instituii. n a f a r d e T e s t ul M a t e m a t i c 1 p e ca r e tr e b ui e s us i nu t n per i o a d a d e prob, de asemenea exist Testul Matematic - 2 i Testul Contabilitate. Banca ofersuport necesar pentru pregtirea personalului pentru test, prin intermediul cadrului didactic intern i materialelor instructive elaborate n cadrul bncii.D u p c um a m m a i me n i o na t m a i s us Pr o Cr edi t B a nk e s t e ba n ca ca r e l e o f er a ng a j a i l o r s i po s i bi l i t a t ea d e a s e f o r ma i d e zv o l ta pr o f es i o n a l , d e a - i co ns tr u i o c a r i er d e s u c ces i d e a - i n ce r c a pu te r i l e n c a l i ta t e d e m a n a g er . C a do v a d s er v e t e f a p t ul c ma i m u l t d e 8 0 % di n a ng a j a i i c a r e o c up po s t ur i d e manager i -au nceput cariera n cadrul ProCredit n calitate de simpli specialiti n diferite domenii.P en tr u p o z i i i de co nd u ce r e es t e ne c es a r c u no a te r e a ex c e l e n t a l i m bi i engleze. n acest scop, banca ofer cursuri dedicate limbii engleze. De asemenea,pentru poziiile de conducere n cadrul bncii este necesara frecventarea studiilor ncadrul Academiei Regionale ProCredit sau Academia de Management din Frth,Germania.Academiile ProCredit (Academia ProCredit din Frth, Germania iAcademiile Regionale ProCredit din Skopje, Macedonia i din Managua, Nicaragua)sunt centre de instruire fondate de ProCredit Holding n scopul pregtirii i instruiriimanagerilor de nivel mijlociu i superior. Procesul de studii are drept scopperfecionarea abilitilor de analiz i lucru n domeniul bancar, nelegereaaprofundat a proceselor i abordrilor aplicate n cadrul activitii grupului 25 ProCredit, precum i dezvoltarea abilitilor manageriale i de comunicare aparticipanilor.Pe lng faptul c ProCredit Bank ofer multe posibiliti pentru dezvoltarea,creterea profesional i n carier, totodat conteaz mult i interesul, i motivaiapersoanei care tinde spre a obine un post n cadrul bncii.La ProCredit Bank exist toate condiiile care permit angajailor dezvoltareapersonal i profesional. Si totodat pentru fiecare persoan se stabilete traseul profesional i programul de formare.