Sunteți pe pagina 1din 193

PARTEA I Anul 175 (XIX) Nr.

885 bisJoi, 27 decembrie 2007

LEGI, DECRETE, HOTRRI .IALTE ACTE SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei .i egalit.ii de .anse .i al ministrului snt.ii publice nr.762/1.992/2007 pentruaprobarea criteriilor medicopsihosociale pe bazacrora se stabile.te ncadrarea n grad de handicap....................................................3 118

MONITORULOFICIALALROMNIEI,PARTEAI, Nr. 885 bis/27.XII.2007 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE CENTRALE MINISTERULMUNCII, FAMILIEI .I EGALIT.II DE .ANSE Nr. 762 din 31 august 2007 MINISTERUL SNT.II PUBLICE Nr. 1.992 din 19 noiembrie 2007 ORDIN pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza crora se stabile.te ncadrarea n grad de handicap*) n temeiul art. 84 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protec.ia .i promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificrile .i completrile ulterioare, avnd n vedere prevederile: art. 14 din Hotrrea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea .i func.ionarea Mi nisterului Muncii, Familiei .i Egalit.ii de .anse; art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea .i func.i onarea Ministerului Snt.ii Publice, cu modificrile .i completrile ulterioare, ministrul muncii, familiei .i egalit.ii de .anse.iministrul snt.ii publiceemit urmtor ul ordin: Art. 1. Se aprob Criteriile medico-psihosociale degenerale de asisten. social .i pro tec.ia copilului jude.ene, ncadrare n grad de handicap, prevzute n anexa care face respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure.ti vor duce la parte integrant din prezentul ordin. ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 2. Art. 3. Autoritatea Na.ional pentru Persoanele cu Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al

Handicap, Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Comisiile pentru protec.ia copilului .i Direc.iileRomniei, Partea I. Ministrul muncii, familiei .i egalit.ii de .anse,Ministrul snt.ii publice, Paul PcuraruGheorghe Eugen Nicolescu *) Ordinul nr.762/1.992/2007a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007 .i este reprodus .i n acest numr bis.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.200733 Anexa CRITERII MEDICO-PSIHOSOCIALE DE NCADRARE N GRAD DE HANDICAP CAPITOLUL I IILE MENTALE..FUNC

4ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2 007 I. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU I..IILOR MENTALE..A FUNC..DEZVOLTARE INCOMPLET PSIHOSOCIALE *

Evaluarea comportamentului adaptativ respectiv: a. nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamental.., ie),..are (QI, memorie, aten....capacitatea de nv b. c. adaptarea social Instrumente de lucru: I. examen psihiatric, II. teste psihometrice, III. anchet.. social PARAMETRIFUNC..IONALIDEFICIEN.... U..OAR.. HANDICAPU..OR (QI 50-55/70) ..oar..u..ntrzierea mintal o ntrziere de .., dar manifest..i scris.... capacitate de comunicare oral ..Prezin t e educative, .. de caren .. fie determinat .. ca aceasta s ..r.., f..colar..ia..23 ani n evolu numai n cazul ..ele se manifest... Caren..i gndire deficitar . are....i denv....dificult solicit..rii intelectuale. i simple. ....Se pot antrena n activit de servicii de sprijin. ..i lucrative daca beneficiaz....ura activit....Pot desf .... deficien .. cu o alt .. (QI 50-55/70), asociat ..oar..u..ntrzierea mintalie de ... n funcri comportamentale sau autism..tulbur , epilepsie, ..senzorial ei asociate se va trece la handicap accentuat sau grav**. ..severitatea deficien -ntrzierea mintal.. moderat.. (QI 35-50)

..i s..scrie..a s.... potnv ..iile elementare ns..esc cu dificultate opera..i nsu.. la..i se adapteaz..cuvinte scurte; au deprinderi elementare deautoservire ..cite asc ie suficiente, putnd fi ..i de autoprotec....; au capacit..i simple de rutin....a ctivit DEFICIEN.... MEDIEHANDICAPMEDIU DEFICIEN.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT*** DEFICIEN.... GRAV.. HANDICAPGRAV ii protejate. ..i lucrative n condi....oare activit....desf..i s ..i n comunitate. .integra

-ntrzierea mintal.. accentuat..

(QI

21-34)

conform vrstei cronologice. ..ii noi nu se realizeaz..Adaptarea la situa ionare este ..Persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba de perfec plafonat.., avnd loc blocaje psihice. -Sunt capabili s.. efectueze sarcini simple sub supraveghere, au nevoie de a de familie, comunitate. ..i se pot adapta la via . servicii desprijin -ntrzierea mintal.. profund.. ( QI < 21)

la comenzi simple ..ioneaz.. dezvoltare senzitivo-motorie, reac ..Minim ndelung executate, au nevoie de asistenta permanenta fiind incapabili de i autocontrol. . ie..autoconduc -Necesit.. asistent personal.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.200755 *Se refere.. la retardul mintal ..i tulburarea autist semnificativ sub medie (un ..ionare intelectual.. prin func .. este caracteriza t ..ntrzierea mintal ri concomitenten..i prin deficite sau deterior . QI sub 70 cu debut naintea varstei de 18 ani), precum a de..toarele domenii: comunicare, autongrijire, via..in doua din urm.. incel pu ..activitatea adaptativ ionale, ..colare func . ii, autoconducere, aptitudini ....familie, aptitudini sociale uz de resursele co munit .....i siguran . tate..n..timp liber, s Tulburarea autist.. este o tulburare pervaziv.. de dezvoltare caracterizat.. pr in: deteriorarea i . ri calitative n comunicare precumsi patternuri stereotipe .., deterior..iunea soc ial.. n interac ..calitativ de ntrzieri, cu ..i. Este de asemenea caracterizat....i activit . ri..restrnse de comportament, preocup inunul din urmatoarele domenii : ..debut naintea vrstei de3 ani, n celpu x x ..iune social..interac ..a cum este utilizat n comunicarea social..limbaj,a x joc imaginativ sau simbolic Rela..iile interpersonale genereaz anxietate mai ales cnd intervine contactul cu persoane necunoscute. Anxietatea genereaz....i schimb..rile ambientale. Aceste persoane n u au abilit....ile afective ..i cognitive care ar avea ca rezultat formarea deprinderilor de rela.. ionare interpersonal normal.. (retragere patologic.. n sine). ** Profunzimea deficien..ei asociate determin.. ncadrarea n categoria de persoan.. cu handicap, n func..ie de intensitatea tulbur..rilor func..ionale generate de structura sau st ructurile afectate. *** n masura n care nu exist.. un alt handicap asociat care s.. necesite ngrijire s pecial.. sau tulburari comportamentale.

6ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2 007 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I ..HANDICAP U OR HANDICAPMEDIU -i . , aptitudini sociale .., de regul..Dezvolt colari,..de comunicare n timpul anilor pre au o deteriorare minim.. n ariile senzitivo-motorii ; -Pot achizi iona cuno..tin..e..colare . corespunz..toare nivelului clasei a VI-a, cap..t.. aptitudini sociale i profesionale . adecvate pentru autontre i..inere, pot tr . satisf..c..tor n societate daca nu exist.. o tulburare asociat.. ; -Uneori asociaz.. tulbur..ri de comportament care pot atinge intensitatea unor acte antisociale, adi e..ii de substan . psihoactive. -i,.... profesional tire..Pot beneficia de preg cu supraveghere moderat.., pot avea grij de ei n i..i; . -Pot efectua activit i lucrative .. -Au nevoie de servicii de sprijin. -..tire n condi.. preg ..Necesit ii speciale; -..Au nevoie de sprijin pentru ini . iere..i inser ie .. pe pia ..social a muncii pentru a dobndi ....abilit i de trai independent ; - . Monitorizare i m..suri educative n cazul celor cu comportament deviant. -..Au nevoie de sprijin pentru nsu irea unei ..meserii, n func....ie de abilit i/aptitudini. ..Implicarea agen iei de formare profesional .. pentru inser ..este necesar.. pe pia ..ia social a muncii. HANDICAPACCENTUAT HANDICAP GRAV -Au o dezvoltare psihomotorie redus..; -Pot dobndi deprinderi igienice elementare; -Pot efectua sarcini simple. -Au nevoie de asisten ... permanent .... -....Pot desf....ura activit i simple; -Au nevoie de sprijin pentru a efectua ....activit..ti..ile pentru care au fost preg i. -Necesit.. asistent personal .

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.200777 II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N REGRESIA IILOR INTELECTUALE*..(DETERIORAREA) FUNC PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUATA ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -examen psihiatric; -scor MMSE ..21; -scor MMSE 15-20; -scor MMSE 10-14; -scor M MSE ..9; -teste psihologice -deteriorare -tulbur..ri de -atrofie cortical -atrofie cortical (MMSE); cognitiv.., atrofie . memorie i generalizat marcat.. cerebral, -evaluarea degrad..rii cortical.. u /..oar..tulbur..ri psihice accentuat..; f..r .. tulbur..ri intelectuale (IDC); generalizat..; de intensitate -uitarea numelor, motorii; -CT; RMN; -uita evenimentele ;..oar..u numerelor de ....-demen -anchet.. social... recente; -necesitatea de a repeta de mai multe ori o relatare n vederea memor..rii; -ezitare n a r..spunde la ntreb..ri. -accentuarea tulbur..rilor de memorie; -deteriorare social.. moderat ....cu dificult i n activitatea profesional... telefon, adreselor; -uitarea ..conversa iei recente, a evenimentelor curente; -sarcini neterminate . deoarece nu tie de unde s.. le reia. Alzheimer -

atrofie cortical marcat.. n lobii . frontali i parietali + triada simptomatic..; -uitarea numelor ..celor apropia i; -uitarea datelor personale; -incapacitate de memorare; -deteriorarea ....judec ii, a controlului pulsional; -triada patognomonic (agnozie, apraxie, afazie) * Se refer.. la demen..e atrofico-degenerative (demen.... senil.., demen.... n bo ala Alzheimer,boala Pick), boli care afecteaz.. primar, direct ..i selectiv creierul, caracterizate prin: -pierderea abilit....ilor intelectuale suficient de sever.. pentru a interfera c u activit....ile sociale ..i profesionale; -deteriorarea gndirii abstracte; -tulbur..ri ale activit....ii corticale superioare: afazie, apraxie, agnozie, di ficult....i construc..ionale; -modificarea personalit....ii; -starea de con..tien.... clar... triada ..far..i prosexic...., volitiv..iilor cognitiv..a func..degradarea progr esiv-..a presenil..Demen rile apar..atunci cnd tulbur.. presenil .... demen ..simptomatica (agnozie, aprax ie, afazie) se consider vrsta de 60 de ani...rile apar dup..atunci cnd tulbur..senil ....i demen..vrsta de 40-45 de ani..dup atipic.. cu debut precoce sau tardiv, cu atrofie cerebral ....-demena Alzheimer..Demen (agnozie, apraxie, afazie)...i triada simptomatic . i lobi temporali ...., predominant frontal..generalizat cerale, sunt..i cele vi . iile neurologice clasice, ca..iile psihice superioare sunt pierdute, func..Func p..strate. i temporale ale cortexului. .. regiunile frontale.., afecteaz..- forma mai rara

Pick..Demen ri de memorie. ..i tulbur....at..cu apatie pronun..Evolueaz

8ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2 007 HANDICAP ..U ORACTIVIT RI..I LIMIT.... Pot desf ura activit....ri.. suprasolicit ..r..i f.. fizice/psihice, n condi i . ii de confort psihic . fizic, n mediu colectiv. ....PARTICIPARE NECESIT I ..Sprijin pentru a fi men..inu i n activitate sau .... desf pentru urarea acesteia la domiciliu sau n colaborare. HANDICAPMEDIUPot desf ura activit....i specializate, avnd.. nevoie de ndrumare periodic... ..Sprijin pentru a fi men..inu i n activitate sau .... desf pentru urarea acesteia la domiciliu sau n colaborare. HANDICAPACCENTUATHANDICAP GRAVDependen par .... pentru autoservire, ..ial . ngrijire, via , autodeterminare .. social .. . Dependen de ngrijirile primite din .. total .. . afar.., limitarea n rela .., lips..ionare social . de autodeterminare ....Sprijin n desf....urarea activit . ilor cotidiene i ..implicare n via a social.. prin asigurarea ..rii la anumite ac..particip iuni preferate. Necesit.. asistent personal. Necesit.. ngrijiri la domiciliu sau servicii sociale specializate

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.200799 III. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU TULBUR..RI DE PERSONALITATE* PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -Examen psihiatric Decompens..ri de Decompens..ri -Decompens..ri -Persoane cu - Examen scurt.. durat.. cu mai dese (2-3 frecvente (peste 2/an) comportament psihologic: frecven (1-.. rar ..../an), de durat de intensitate psihotic.., sociopat, f..r testarea a func iilor ..2/an), de intensitate mai lung.., eventuale elemente con trol al sferei cognitive, afective, a nevrotic.., cu nevrotice, cu deteriorative, instinctuale, comportamentului i..remisiuni bune, exacerb..ri....eficien terapeutic.. . afective i a personalit ii (prin ....spontan sau sub comportamentale, slab.., asociere cu c omportamentale; teste psihometrice i..tratament. eventual cu consumul de -..Nui recunosc probe proiective); asocierea ..substan e toxice. deficitul - Anchet.. social... consumului de e toxice. ..substan Tulbur..rile pot fi compensate ial prin..par tratament. Tipuri: paranoid, schizoid, antisocial, anancast. -Dificultate major..de ..rela ionare socioprofesional .., conflictualitate .., e..marcat ecuri repetate la locul de munc.., schimbarea frecvent.. a locului de munc... -Tipuri: paranoid, schizoid, antisocial. structural

-Au, n general, hot..rre judec..toreasc.. de punere sub ..interdic ie. ionale se vor avea nvedere:..ei func..NB a. nstabilirea deficien -tipul tulbur..rii de personalitate, rilor (de tip psihotic), ..i intensitatea decompens . a..frecven -durata decompens..rilor, i calitatea remisiunilor, . raspunsul terapeutic ,..i profesional ....integrarea socio-comunitar -profesiunea, -toxicofilia asociat... inerea de date, att .., urmarindu-se ob.. cu ancheta social .. corelat ..ioas.. m inu .. o anamnez ..b. Este necesar comportamentul i . ) ct..-mobilitatea profesional.. (ruta profesional .. profesional privind activit atea i societate...longitudinal n familie ierea..i neviden . c.Examenul psihologic aduce date privitoare la posibilele elemente deteriorative , ct tr..s..turilor dominante n cazul tulbur..rilor mixte de personalitate.

10ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 * Se refer.. la tipurile de tulbur..ri de personalitate (boli structurale-psihop atii): -Tulburare de personalitate paranoid..; -Tulburare de personalitate schizoid..; -Tulburare de personalitate antisocial..; -Tulburare de personalitate instabil-emo..ional -de tip impulsiv ..i -de tip borderline; Caracterizate prin: 1. controlul incomplet al sferelor afectiv-voli..ionale ..i instinctive, 2. nerecunoa..terea deficitului structural, 3. incapacitatea de integrare armonioasa ..i constant.. n mediul social. n practic.. se ntlnesc aspecte clinice polimorfe care asociaza doua sau mai multe t r..s..turi dizarmonice realiznd tablouri simptomatologice complexe - tulbur..ri de personali tate mixte (polimorfe).

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20071111 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR HANDICAPMEDIU HANDICAPACCENTUATPoate presta orice activitate profesional.. n func ie de calificare, cu evitarea celor care . impun responsabilitate i..contact cu publicul -Pot efectua numeroase activit i.. profesionale n func ..r..ie de calificare, f . ...., ntr-o ambian..suprasolicitare psihic rela ;.. adecvat ..ional . -Transferul activit ilor de vrf, de .. responsabilitate i mai ales decizionale, . altor membri ai echipei. Pot executa nenum..rate activit i.. profesionale n func ie de calificarea . nsu ..r.. sau n curs de formare, f ..it . solicitare psihic.. accentuat.., responsabilit i sau contact cu publicul. .. ..restric..r..-Participare f ii activitatea profesional.. ntr-un loc de munc.. accesibil, avnd un rol psihoterapeutic important; -Monitorizare medico-psiho-social.. pentru prevenirea decompens..rilor de tip psihotic. ..-Participare cu condi ia realiz..rii unui climat . profesional tolerant din partea conducerii i colectivului de munc.., f..r.. tensiuni psihice n ..scopul inser..iei profesionale sau men inerii n ....activit i organizate; - Monitorizare medico-psihosociala. ..Facilitarea rela iilor interpersonale n colectivul ..de lucru, n vederea inser iei sociale. HANDICAP GRAVPot desf ura activit....i lucrative ....i au . nevoie de servicii de sprijin. -Necesit.. un mediu psiho-socio-familial suportiv ..i asigurarea accesului la servicii specializate -Necesit.. asistent personal.

12ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 IV. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU PREVALENT DE GNDIRE *I . IEI..RI ALE DISPOZI..TULBUR PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -Examen psihiatric (aprecierea clinic.. a intensit rii..ii tulbur.. psihice i a . prognosticului apropiat al afec iunii); . -Examen psihologic: testarea a func iilor . cognitive, afective, a comportamentului i . a personalit ii (prin .. teste psihometrice i . probe proiective); -Investiga ii sociale . n forme clinice reziduale, stabilite cu pruden.. . n remisiuni cu ia..dispari fenomenelor i . delirante halucinatorii nd ..premi reluarea ii la un..activita nivel inferior n formele catatonice, dezorganizate (hebrefrenice), paranoide, ..nediferen iate. NB n formele care au instituit ..interdic ia,

handicap grav n formele cu ..evolu ie progredient sever.. a ....personalit..ii i a comportamentului, ..cu poten ial antisocial * Se refer.. la : -psihoze cu debut precoce (copil..rie- adole..cen....; ex. schizofrenia,boli afe ctive); -afec..iuni psihice majore (psihoze) grefate pe o ntrziere mental.., indiferent de gradul acesteia ..i de vrsta solicitantului; -psihoze la care se re..ine o component.. ereditar.. indubitabil..; -psihoze la care se asociaz.. o tulburare de personalitate (structural..). -psihoze majore, idiferent de vrst.., la persoane f..r.. venituri. NB inut: ..De re 1. iune ..i, ulterior, se pune diagnosticul de afec . Debutul psihotic poate fi necaracteristic de pacient la un ..ie avut... Debutul este reprezentat de prima consulta.. major ..psihic )...ie este util..a de consulta..serviciu de psihiatrie (fi 2. Schizofrenia, in faza activ.. (productiv..), este caracterizat.. prin: , autism, catatonie, afect plat sau evident ....ii, incoeren..idei delirante, ha lucina a. inadecvat (discordant); b. idei delirante, bizare; c. d. ii proeminente;..halucina i autongrijirea sunt afectate . iile sociale..in timpulpuseului major; inut tulburarea...iat saumen..nu poate fi stabilit un factor organic care a ini e. 3. La evaluarea gradului de handicap n schizofrenie se vor avea n vedere: a. i...., simpl.., rezidual..iat.., nediferen.., paranoid.., hebefrenic.. : cata tonic ..forma clinic i au un . . Primele patru forme sunt cele mai severe ..depresia post schizofrenic ial handicapant major; ..poten b. ie:..tipul de evolu subcronic.. sau cronic.., cu sau f..r.. episoade de acutizare; n remisiune (cnd o persoan.. cu schizofrenie nu mai prezint.. nici un semn de tulburare); c. d.

munca, rela

iunilor psihoterapeutice;..a ac..i eficien....cooperararea la monitorizarea medi cal i socioprofesional. . climatul familial 4. La evaluarea gradului de handicap n psihozele afective se va avea n vedere: - mania cronicizat.., formele bipolare, ciclotimia rapid.., depresia sever.. cro nic...

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20071313 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR HANDICAP MEDIU -Pot presta activit i n condi....ii de confort . psihic i fizic din punct de vedere al . ambian ei rela..ionale ..i materiale. . -Sunt contraindicate activit ile care.. i.. suprasolicitare psihica, stresante ..implic cu responsabilitate ridicat... -Pot desf ura activit....i, cu program.. integral sau par ial, in acela..i loc de . munc... Schimbarea locului de munc.. se va face numai daca acesta este corespunz..tor din punctele de vedere ale solicit..rii psihice i al rela..iilor . interpersonale; -Evitarea profesiunilor cu risc de acutizare a tulbur..rii. ..-Sprijin pentru men inerea n activitate ....activit i organizate, acesibile; -Monitorizarea medico-psihosocial.. la serviciul teritorial de psihiatrie. ..-Sprijin pentru men..inere n acela i loc de munc.. sau pentru eventuala schimbare a locului de munc..; ..-Facilitarea rela ion..rii interpersonale n colectivul de lucru; -Sprijin pentru monitorizarea medico-psihosociala. HANDICAPACCENTUAT -Nu pot desf ura activit....i profesionale.. organizate, indiferent de natura i nivelul . de solicitare; -Eventual activit i n sec....ii de . ergoterapie-terapie ocupa , cu rol ..ional . psihoterapeutic; -Au afectata par ial capacitatea de . autodeterminare i autoservire; . -Nu necesit.. supraveghere permanent din partea altei persoane. -Sprijin familial pentru respectarea tratamentului ....de specialitate, cooperare la activit ile de ..psihoterapie sau/..i terapie ocupa ional..; . -Asigurarea unui climat comunitar i familial de .. factori stresan ..r..ntelegere, sprijin, f i psihoafectivi. HANDICAP GRAV-Au pierdut.. capacitatea de autodeterminare, autoservire, autongrijire. -Monitorizare medico-psiho-social.. permanent... -Necesit.. asistent personal. -Necesit.. servicii specializate.

14ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 CAPITOLUL 2 IILE SENZORIALE..FUNC

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20071515 I. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR VEDERII*..FUNC PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ..DEFICIEN A GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -Acuitatea vizual (calitatea vederii) mono-binocular.. (cu cea mai bun.. corec ie, . la ochiul cel mai bun) Refractrometrie ocular (autorefractometru dioptron) 1/2 =0,5 1/3=0,3 (2/3, 1/2, 1/3) VAO ntre 1/4 (0,25)-1/10 (0,1) VAO ntre 1/12=0,08 (4m) 1/25=0,04 (2m) VAO sub I/25<0,04 (2m) cecitate relativ VAO=pmm pl, fpl=cecitate absolut -Cmp vizual (manual) la ochiul cel mai bun Normal Redus concentric n jurul punctului ie la 30 ..de fixa 40 grade Redus concentric n jurul punctului de ..fixa ie la 10 30 grade Tubular, n jurul punctului de

..fixa ie (0-10 grade) -Cmp vizual computerizat ** .. afectat ..ie de structura ocular..n func -Percep ia luminii la . stimuli vizuali*** -Poten iale vizuale . evocate (PEV) -Electroretinograma (ERG) NormalNormal Normal Normal ..Poten iale modificate Retina nc ..func ional .. percep ..Lips ie luminoas Traseu stins (retina ..nefunc ional..) * n afec..iunile cronice primar ..i secundar oculare, inflamatorii, heredodegenerat ive, degenerative, traumatice, tumorale, vasculare cu evolu..ie cronic..-progresiv.. sub tratament specific sau cu sechele morfofunc..ionale handicapante. Cataract.. cu indica..ie chirurgical.. va fi evaluat.. dupa interven..ia operato rie. Vicii de refrac..ie, de acomodare, nistagmusul. ** Cmpul vizual computerizat ofer.. rela..ii privind sensibilitatea retinei cu modif icari specifice structurii func..iilor vizuale afectate efectiv (are programe prestabilite n func ..ie de diagnosticul clinic). *** PEV ..i ERG utilizate n aprecierea st..rii func..ionale a retinei (teste obiectiv e).

16ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 RI..I LIMIT....ACTIVIT PARTICIPARE ....NECESIT I HANDICAP U OR . Orice profesie ..restric..r..F ii HANDICAP MEDIU Profesiuni care nu comport periclitate oculara sau suprasolicitare vizual... ..restric..r..F ii HANDICAP ACCENTUAT ,..ial..ri n orientarea spa..Limit n acomodarea la trecerea de la i invers;.. la ntuneric ..lumin Profesiuni care nu comport periclitate ocular.. sau suprasolicitare ocular... Asigurarea de lupe m..ritoare pentru reperele prelucrate; ..Afi area cu litere mari a ..instruc....iunilor de munc i de ..protec ia a muncii; Iluminat mai puternic compensator. HANDICAP GRAV i majore de orientare ....Dificult iu. ..n spa i lucrative ....ura activit....Pot desf . Marcarea drumului de acces spre locul de munc..; Schimbarea sistemului de alarm..; ..Ajustarea ambian ei luminoase; Loc de munc.. protejat pentru . regasirea materiei prime i a uneltelor, eventual cu jalonarea drumului minii; Montarea de ap..r..toare n zonele periculoase pentru munc..; Informarea n munc.. s.. se faca verbal sau n Braille; Necesit.. ajutor regulat.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20071717 II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR AUZULUI*..FUNC PARAMETRI F..R DEFICIEN.. . ....DEFICIEN ..OAR..U ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT FUNC IONALI . INFIRMITATE HANDICAP OR..U HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT Audiometrie Sc..derea sau Pierdere auditiv Pierdere auditiv Pierderea (subiectiv.. abolirea bilateral.. ntre bilateral.. ntre auditiv.. peste 70 liminar.. sau unilateral.. a 20-40 dB 41-70 dB dB care se supraliminar.. sau auzului protezabil protezeaz.. greu audiometrie vocal..Tulburari de auz asociat.. cu cu..i obiectiv..bilaterale cu . ri psihice ..tulbur i poten iale evocate), ..pierdere ntre 0de limbaj; impedansmetrie i..20 dB Surditate otoemisiuni acustice congenital.. sau dobandit.. naintea ..achizi ion..rii ..limbajului nso it de mutitate (surdocecitate cu demutizare slab../nul..), cu pierdere peste 90 dB (cofoz..) * n afec..iunile cronice auditive de cauz.. divers..: inflamatorie, infec..ioas.., toxic.., vascular.., heredodegenerativ.., traumatic.., tumoral.. congenitale sau dobandite precoce (c opil..rie/ adole..cen....) nso..ite de hipoacuzie (tip transmisie, neurosenzorial.., mixt..) , protezabile sau neprotezabile sau cu surditate (cofoza), cu sau fara tulbur..ri de comunicare (s urdomutitatesurdocecitate).

18ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 HANDICAP U OR.. HANDICAP MEDIU RI..I LIMIT....ACTIVIT Orice activitate Orice activitate PARTICIPARE ....NECESIT I ..restric..r..F ii ..restric..r..F ii HANDICAP ACCENTUAT Acces la majoritatea locurilor de munc.., cu condi ilor de comunicare cu....rii activit..ia evit . publicul. Asigurarea unor sisteme optice de semnalizare nlocuindu-le pe cele sonore, att n scopul ..protec . iei muncii, ct i de asigurare a unui flux tehnologic normal, cu preluarea sarcinilor de supraveghere.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20071919 III. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR VESTIBULARE*..FUNC PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV* Evaluarea reflexelor : Diferen e..a ntre ..Diferen Ortostatismul este Ortostatism ul vestibulo-ocular func ionale la ..cele doua posibil dar dificil de este imposibi l (electronistagmografie); probele vestibule la ..men inut, nistagmus .., inso..n c riz it vestibulo-spinal provocate ntre probele ..spontan, diferen a mare de tulbur..ri (posturo-grafie cele 2 vestibule provocate ntre vestibule (tulbur..ri vegetative. dinamic.. computerizat de cel pu in..te 30%..e....dep calitative ale traseului Probele i cranio-corpo-grafie) ..20% Hipo/hiper excitabilitate vestibular bilateral (nistagmus spontan sau ii nete) ..devia electronistagmografic), ..ri func..tulbur ionale echivalente cu 60-80% . spontane i provocate(dac se pot practica) sunt net pozitive. Tulbur..ri ..func ionale echivalente cu 80-100%* Pentru perioade limitate de 612 luni, n ..func ie de .

durata i reversibilitatea tulbur..rilor majore de echilibru la ..ac iunile de recuperare. * n afec..iunile cronice vestibulare, precum ..i a c..ilor acestora, congenitale sa u contractate precoce. NB: n general tulbur..rile vestibulare periferice au un caracter pasager, tranzit oriu. Tulbur..rile de echilibru survin cnd exist.. o diferen.... func..ional.. mai mare de 20 30 % ntre cele dou.. vestibule.

20ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 RI..I LIMIT....ACTIVIT PARTICIPARE ....NECESIT I HANDICAP U OR..Orice activitate ..restric..r..F ii HANDICAP MEDIU Orice activitate ..Restric....ie pentru activit ile ....care se desf.. la nal ..oar ime HANDICAP ACCENTUAT Locuri de munc.. f..r.. suprasolicitare ..ri posturale de durat..i deplas....postural n..a rapid..sau care impun alternan variantele posturale; Sunt accesibile, n general, muncile statice, ti...re..ug..ile de birou/ meste....activit Adaptarea locului de munc.., astfel nct s.. nu fie suprasolicitat.. postura ortostatic.. sau s.. o faciliteze prin mijloace suplimentare de sprijin, scaune adaptate, etc. HANDICAP GRAV i . Sprijin pentru autoservire, ngrijire .. ale..ile de baz....rie n activit..autogospod ii de zi cu zi. ..vie i . Pentru perioada n care ortostatismul mobilizarea nu se pot realiza. ....asisten..Necesit.. de specialitate. Necesit.. asistent personal.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20072121 CAPITOLUL 3 COMUNICARE VERBAL I DE . IILE FONATORII..FUNC

22ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA VOCII* PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT FUNC IONALI..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT Examen ORL Examen laringoscopic Examen histopatologic Probe ventilatori Anchet Disfonie izolat (raguseal..); Voce bitonal.. (parez coard.. vocal.. recurential.., unilateral..) ..Diplegie recuren ial ..n pozi..ie de abduc ie ..sau adduc ie (cu p..strarea vocii dar cu ..ri de respira..tulbur ie), ..n func . ie i de specificul profesiunii ..(profesioni ti ai vocii) Traheostom.. permanent.. f..r laringectomie. Traheostom.. cu laringectomie, determinat..de procese maligne sau zdrobirea laringelui. ..Abla ia laringelui cu .... permanent ..traheostom i lipsa crigmofonatiei, cu tulbur..ri de vorbire, de ..ventila..ie i, eventual, de ..nutri . ie, innd seama de cauza care a determinat afectarea structural... * Se refer.. la tulbur..rile fonatorii determinate de afectarea laringelui, cauzat e de:

-stenoze post traumatice, -pareze sau paralizii (corzi vocale n. recuren..iali), -procese tumorale benigne, maligne, -procese inflamatorii cronice, trenante sau repetitive. Func..ia fonatorie poate fi tulburat.. ncepnd cu cavitatea bucal.. (stomatolalie) ..i pn.. la organul fonator principal, laringele, sub form.. de : -voce bitonal.. n paralizie recuren..ial.., -disfonie prin forma..iuni tumorale, -afonie consecutiv.. abla..iei laringelui. Cuantificarea tulburarilor fonatorii se face n raport de inteligibilitatea vocii de la u..oar....i pn la accentuat.., cnd este vorba de afonie. n stabilirea gradului de handicap se vor avea n vedere ..i: -specificul profesiei (profesioni..ti ai vocii), -efectul terapiei, -eventualele recidive (nodului corzi vocale, polipi recidive tumorale benigne sa u malign..). NB Func..iile mentale ale limbajului, de articulare, tulbur..rile de limbaj vor bit mutitatea, limbaj slab cu toate incerc..rile de reeducare (labiolectura) sunt prev..zute la capito lele respective.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20072323 HANDICAP U ..ORHANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT ACTIVIT....I LIMIT..RI* PARTICIPARE NECESIT ....I* Asigurarea unui loc de munc.. Orice activitate profesional.. f..r ii.., ncondi..cu solicitareredus suprasolicitare fizic.. mare, n ii..varia..r..de microclimat, f ..r..ii de microclimat adecvat, f..condi i de aer, prea ..termice, curen ii termice, mediuprea rece ..varia umed. sau prea cald sau uscat, f..r ...i de aer, umezeal..curen Orice activitate profesional.. f..r Asigurarea unui loc de munc ii.. n condi ..cu solicitareredus suprasolicitare fizic.. mare, n ii..varia..r..de microclimat, f ..r..ii de microclimat adecvat, f..condi i de aer, prea ..termice, curen ii termice, mediuprea rece ..varia sau prea cald sau uscat, f..r umed. Monitorizare medical.. la ...i de aer, umezeal..curen serviciul de ORL, tratament ti ai vocii..Pentru profesioni

adecvat. i, solisti, ..(profesori, avoca i vocalis.a.), schimbarea ..re..cnt locului de munc.. f..r.. solicitarea ii favorabile de ..vocei, n condi ii ambientale ..microclimat condi la locul de munc sau profesiei. Monitorizare medico-psihosocial .. la serviciul ORL, de i..Au capacitatea de autoservire autongrijire conservate. logopedie, si pishologie teritorial... i eventual . Sprijin familial i....comunitar pentru unele activit (de autogospod..rire). * In principiu, afectarea vocii pentru anumite profesii ..i locuri de munc poate fi hot..rtoare, n timp ce, n altele, unde nu exist.. mesaj vorbit, munca se poate desf....ura norma l.

24ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 CAPITOLUL 4 IILE..FUNC SISTEMULUI CARDIOVASCULAR, HEMATOLOGIC, IMUNITAR I RESPIRATOR .

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20072525 IILE SISTEMULUI CARDIOVASCULAR..FUNCA. I. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR INIMII* ..FUNC PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV EKG de repaus ; IC Nyha I IC Nyha II IC Nyha III IC Nyha IV Test de toleran la efort .... Persoana este Persoana este Persoana prezint Persoana este (TTE); asimptomatic..n asimptomatic..n simptome limitatoare simptomatic.. n repaus, Ecografie bidimensional.., timpul activit ii....ii de repaus,..condi ....de pres tare a activit ii apar semne de ICC, ecografie Doppler ; uzuale sau/ i...... activit ..efectueaz i..zilnice de intre inere, gradul de afectare Cateterism cardiac, profesionale ; zilnice uzuale, dar prezint.. semne de cardia c.. ntre 85-100%, angiografie Tulbur..ri de nu poate face ICC corectabile sub ireversibil..la tratament ; Monitorizare tensiune ritm i conducere..eforturi fizice tratament ; ..Tulburari de ritm i arterial.. (TA) minore, influen ate..prelungite ; Cardiostimulare de conducere grave, Examen fund de ochi de tratamentul Tulbur..ri de ritm eficient.. cu tulbur..ri..neinfluen ate de (FO). specific. i de conducere ..sau/ repetitive care necesit.. tratament inut continuu la..sus a de ..care toleran efort este limitat..de rilor ..ia tulbur..apari ionale la..func eforturi de intensitate mare sau medie. functionale la eforturi ..mici, chiar i n repaus ; Aritmii ES ce nu

pot fi controlate prin ..tratament i induc tulbur..ri hemodinamice manifeste accentuate n efort. tratament Cardiostimulare ineficient... * 1. n afectarea primar.. a func..iei contractile a inimii: Cardiomiopatiile primare, primitive sau idiopatice: CMP dilatativ.. sau congestive, CMP hipertrofic.. sau obstructive, CMP restrictiv.. sau obliterant... 2. n afectarea secundara a func..iei contractile a inimii: Angiopatii congenitale cianogene sau necianogene operate sau neoperate cu insufi cien.. cardiac.. cronic.. clinic manifestat..: DSA, DSV, Coarcta..ie aort.. Stenoz.. de aort.., Stenoz.. de arter.. pulmonar asociat.. cu DSV, Tetralogia Fallot, transpozi..ii de vase mari, Atrezia de tricuspid.., anomalia Ebstein. Valvulopatii: de etiologie divers.., complicate sau decompensate neoperate sau o perate (protezate), contractate precoce. 3. n afectarea ritmului ..i conducerii cardiace: Tulbur..ri de ritm ..i de conducere persistente ..i severe contractate precoce (purtator de pacemaker). 4.Complica..ii post-transplant cardiac.

26ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR Orice activitate profesional....restric..r.. Participare f ii HANDICAPMEDIU Orice activitate profesional.. care nu necesit efort fizic mare. Nu se pot adapta la efort fizic de intensitate mare ..i durat... HANDICAPACCENTUAT Limitarea capacit ii de adaptare la efort fizic .. (profesional i casnic) . M..suri de adaptare a utilajelor pentru reducerea ..efortului fizic necesar, evitarea pozi..iei for ate n ..rii posturale pe distan.., deplas..munc e mari pe plan nclinat,urcarea de sc..ri. HANDICAPGRAV Limitare major.. a capacit ii de autongrijire .. si autogospod..rire, de men rii de..inere a st . s..n..tate, de comunicare a..i participare la via . de familie. -Necesit.. asistent personal. -Necesit.. servicii specializate.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20072727 II.EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR ARTERELOR LEGATE DE FLUXUL SANGUIN..FUNC a. (ARTERIOPATII OBLITERANTE ..IA ARTERIAL..I/SAU OBSTRUC . IA..CONSTRIC TROMBANGIOPATII OBLITERANTE - BOAL.. BURGER b. ANGINEUROPATII PRIMARE (BOAL.. RAYNAUD)* c. LIMFEDEMUL PRIMAR** PARAMETRII FUNC..IONALI DEFICIEN.... U..OAR.. HANDICAPU..OR DEFICIEN.... MEDIEHANDICAPMEDIU DEFICIEN.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT DEFICIEN ....GRAV.. HANDICAPGRAV Oscilometria; Ecografia intravascular..; Examen Doppler; RMN; a decontrast; ..Angiografia cusubstan ;....Pletismografia prinimpedan ie al.., moduldeapari..ie de gradul de ischemie periferic..B. 1. Evaluare nfuncN i intensitatea tulburarilor ischemico-necrotice; . iei intermitente..claudica 2. Evaluare dup.. clasificarea Leriche-Fontaine. ia.. sauconstric ..ie intermitent.. cu claudica std. IIasistd. IIb ..Arteriopati e obliterant ionali). ..prin metode de laborator (parametri func .. evaluat ..arterial n repaus, dureri n ..ie intermitent.. cu claudica stadiulIII ..Arteriopatie oblite rant decubit. ... unilateral protezat ..ie gamb.. cuamputa Arteriopatie obliteranta stadiul IV i parestezii. . cu crize vaso-spastice frecvente, cu dureri, cianoza degetelor minii BR Limfedemul primar cu deformarea unilateral.. global.. a membrului inferior. Arteriopatie obliterant.. stadiul IV cu: ii de membre unilaterale sau bilaterale greu protezabile sau neprotezabile: ..Am puta

;.., dezarticulatie coxo-femural.. (bont mai mic de6 cm.) greu protezabil ..ie d e coaps..Amputa .. a membrului pelvinde la nivelul gambelor; ..ie bilateral..Amputa i calusuri vicioase contralateral... cuanchiloze ..asociat..ie unilateral..Amput a , cu.. unilateralneprotezat ..ie gamb.. amputa stadiul IV cu ..Arteriopatie obli terant tulburari trofice cutanate la membrul contralateral. Angioneuropatiile primare (B.R.) forme avansate. Limfedemul primar bilateral cu deformare globala a membrului inferior, cu tulbur ..ri i mers. ....de static Arteriopatie obliterant.. stadiul IV cu: crje);..r..rii ortostatismului f..ie a ambelor coapse (imposibilitatea realiz..Am puta .. cuanchiloza membrului ..ie a unui membru pelvin, asociat..Lipsa prin dezarticula

pelvin opus; ie sau .. cuamputa ..ie a unui membru pelvin, asociat..Lipsa prin dezarticula ie de membru toracic; ..dezarticula cu reducereaprehensiunii contralateral; ..ia membrului toracic unilateral..Amput a ie a ambelor membre toracice (de la diferite niveluri) cu redori strnse ale ..Amp uta i uzuale. ..tii profesionale ..rii gestualit..iilor cu imposibilitatea realiz..a rticula

28ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 * Caracterizate prin spasm al arteriolelor de la nivelul degetelor ..i, ocazional, al altor extremit....i, prag sc..zut pentru aplica..ii reci sau orice cauz.. care activeaz simpaticul sau eliberarea de catecolamine; n formele severe se pot forma tromboze ale articula..iilor mici care pot favoriza apari..ia de necroze cu amputa..ii (pierderi tisulare) la nivelul falangelor degetelor, mai r ar la police; Afecteaz mai ales sexul feminin; Patogenia este incert... ** Caracterizat prin acumularea excesiv.. de lichid limfatic ..i tumefierea ..esutu lui cutanat datorit obstruc..iei, distrugerii sau hiperplaziei vaselor limfatice; Poate surveni la na..tere, adole..cen.... sau mai trziu, pe parcursul vie..ii; Mai frecvent.. la femei ..i de obicei unilateral; Edem difuz cu deformarea membrului inferior sau superior n fazele naintate, f..r.. modific..ri cutanate sau semene de insufcien.... venoas...

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20072929 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR ..rile n func..i limit . i accesibile, ca . ile indicate ....Activit ie de intesitatea . iile ..i restric . ionale precum ..ei func..deficien i serviciile necesare pentru participare sunt prezentate la Cap 7, subcap. III - Evaluarea gradului de . iilor motorii, a staticii ..handicap n afectarea func....i mobilit ii ....i gestualit..locomotiei, sau/ iiHANDICAPMEDIU HANDICAPACCENTUATHANDICAPGRAV

30ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 B. IILE SISTEMULUI HEMATOLOGIC ..FUNC n pusee, evaluarea se va face n perioadele ..iunile care evolueaz..n afec de remisiune, luandu-se n considerare ns.., ca element important, prin documentei durata episoadelor acute (confirmate . a..frecven medicale). ine seama de posibilitatea tratamentului, durata acestuia, efectele . -Se va a lor n timp. ..i persisten . produse se face la 6 n ia.. situa aplic..rii tratamentului citostatic, imuno-supresor i . radioterapeutic, n evaluare se vor avea n vedere att efectele ionale determinate de ..rile func..i tulbur . nefavorabile ale acestora ct ...propriu-zis..iunea hematologic..afec -n caz de transplant de m..duv.. osoas.., evaluarea se va face la 6 luni de la realizarea transplantului. inut :..De re 12 luni. ..ional..Evaluarea func

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20073131 I. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N ANOMALII ALE 1. Leucemii acute** IILOR DE PRODUCERE ..(FUNCCELULELOR HEMATOPOETICE DUVEI OSOASE)*..I ALE M..A SNGELUI PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI . hemoleucograma complet frotiu de snge periferic mielogram acid uric creatinin computer tomograf lichid cefalorahidian (LCR) transaminaze HANDICAP U OR . n remisiunile durabile de 4-5 ani, sub rezerva verific..rilor func ionale, . anual HANDICAP MEDIU n remisiunile durabile sub 4-5 ani HANDICAP ACCENTUAT ..-Afec iune evolutiv.. cu ..complica . ii i r..spuns nesatisf..c..tor la tratament. -Rec..dere dup 3-4 ani (rec..dere rezistent.. la tratament). HANDICAP GRAV n formele accentuate care determin . imobilizarea i

pierderea ....capacit ii de autoservire, prin ..complica ii grave, ireversibile * 1. Leucemii acute 2. Leucemia granulocitar.. cronic 3. Leucemia limfoid.. cronic 4. Policitemia vera (Boala Vaquez) 5. Trombocitemia hemoragic 6. Mielofibroza cu metaplazie medular.. 7. Sindromul mielo-displazic 8. Anemiile aplastice ** a. Proliferare malign a celulelor hematopoetice, caracterizat.. prin oprirea lor n diferen..iere ..i matura..ie, asociat.. sau nu cu trecerea celulelor blastice n sangele periferic. Caracterul esen..ial (major) de diagnostic = prezen..a de celule blastice peste 30% din totalul celulelor medulare la punc..ie sau biopsie osoas... b. Intensitatea deficien..ei func..ionale este determinat.. de caracterul malign al bolii, de anemia nso..itoare, de hemoragii, de infec..ii, precum ..i de alte complica..ii ca: meni ngita leucemic.., infiltrate craniene, pulmonare sau nefropatia uric...

32ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 2. Leucemia granulocitar.. cronic..* PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -clinic: -splenomegalie; -hepatomegalie (u );..oar . -dureri osoase. -paraclinic: -hemoleucogram..: leucocitoz.. marcat..cu deviere la stnga -anemie n grad variabil; -mielogram..: m..duv hiperplazic.., predominnd granulocitar..; -acid uric, creatinin..; -ecografie renal (abdominal..) -examen citogenetic. n formele u oare . cu remisiuni de lung.. durat.., clinice i . citologice. n formele cu ,..ie lent..evolu cu remisiuni trec..toare dar repetate, cu ..complica ii moderate (litiaz.. renal..) n faze accentuate ..i de metamorfozare blastic.. cu ..complica ii severe, leucocitoz.. care nu r..spunde la

tratament n faza blastic (final..) ca n leucemiile acute * a. Afec..iune neoplazic.. hematologic.. din grupa bolilor mieloproliferative cro nice, caracterizat prin cresterea excesiv.. a granulocitelor; b. Are o evolutie medie de 4 ani, dar supravie..uirea poate atinge 15-20 de ani; c. Remisiunile n faza cronic.. produse de tratament, au durate de luni ..i ani; d. Deficien..a este determinat.. de caracterul malign, de complica..ii (hiperspleni sm, splin tumoral cu fenomene de compresiune abdominal.., infarcte splenice, hemoragii, infec..ii s.a.)

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20073333 3. Leucemia limfatic.. cronic..* PARAMETRI FUNC IONALI . -clinic : -transpira ii nocturne, . -astenie fizic.., -sc..dere ponderal.., -adenopatii, -hepato-splenomegalie. -paraclinic : -hemoleucogram..: limfocitoz..> 30.000 mmc -mielogram..: infiltra ii . limfocitare n maduva osoas ce depa esc 30% (criteriu . major), -electroforeza proteine i test . Coombs. ....DEFICIEN ..OAR..U HANDICAP OR..U n stadiul 0 sau I, cnd ie..apar adenopatii, evolu sta pe timp ..ionar . ndelungat, r..spuns favorabil la tratament. ....DEFICIEN MEDIE HANDICAP MEDIU n stadiul II, cnd apare hepatomegalia ..sau/ i splenomegalia cu remisiuni de minimum 3 ani sub tratament. ....DEFICIEN ACCENTUAT HANDICAP ACCENTUAT n leucemia limfatic .. stadiul III ..cronic i IV cu anemie <11gr % Hb, hematocrit sub 33%, trombocitopenie (sub 100.000 mmc), cu r..spuns terapeutic slab ..i prognostic nefavorabil. * Este o afec..iune primar.. a tesutului limfatic n care se produce acumularea .. i proliferarea unei clone maligne de limfocite blocate n matura..ie.

34ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 4. Policitemia vera (Boala Vaquez)* PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -clinic: -splenomegalie; -hepatomegalie; -HTA -examen neurologic -paraclinic: -hemogram complet..: -nr. hematii -Hb gr. % -nr. leucocite -nr. trombocite -HT -mielogram sau/ i . -punc ..ie osoas . -teste de coagulare -ecografie cardiac -satura a2ia cu O . Hb din sngele arterial(daca este cazul) -eritropoietin seric.. sau urinar n faza policitemic.. n remisiune clinica , cu..i citologic . HT intre 40-45%, trombocite sub 400.000 mmc n faza policitemic.. f..r remisiune, cu ii..complica moderate (HTA, hemoragice sau

tromboze reduse), cu HT de 50%, cu splenomegalie moderata, cu saturatie de HbO2 normal.., cu trombocitoz peste 400.000 i . mmc leucocitoz.. peste 12.000 mmc/ n faza policitemic cu sechele persistente prin ..complica ii trombotice (neurologice, cardiace, hepatice) sau n faza de metaplazie, postpolicitemic.., cu splenomegalie tumoral.., fibroz medular.. extins.., tablou sangvin cu leucoeritroblasti, mas.. eritrocitar normal.. sau scazut... n metaplazia mieloid ....postpolicitemic i de leucemie acut ..cu complica ii severe neurologice sau cardiace, care impiedica autoservirea. * Este o afec..iune hematologic (din cadrul bolilor mieloproliferative) caracterizat.. prin proliferarea excesiv.. a celulelor din seria ro..ie Evolueaz.. n trei faze -faza policitemic.. n care sunt posibile remisiuni clinice ..i citologice pn.. la 20 ani, -faza de metaplazie mieloida postpolicitemic.., -faza de leucemie acut.. postpolicitemic...

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20073535 *.. sau primar ..ial..esen..5. Trombocitemie hemoragic PARAMETRI ....DEFICIEN U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT -nr. trombocite = crescute mai mult de 600.000/mmc, f..r.. o cauz.. identificabil (infec ie, neoplasm sau . hematologice); -mielograma = hipercelulara cu hiperplazie megacariocitar.. ; -masa eritrocitara normal (sub 36 ml/kg corp la B i . sub 32 ml/kg corp la F) ; -absen a fibrozei extinse a . m..duvei ; -splenomegalie, n evolu ie . atrofie splenic.. ; -agragate trombocitare. n faze de remisiune clinic ..i hematologic.. cu trombocite de 400.000 mmc. n formele cu ..complica ii . trombotice i/sau . hemoragice remise i cu remisiune citologic (trombocite 400.000 mmc) cu splenomegalie moderat... n formele cu ..complica ii trombotice ..i/sau hemoragice severe, cu sechele persistente, cu trombocitoz.. peste 600.000 mmc, rezistente la tratament. * a. Este o anomalie hematologic.. (din bolile mieloproliferative cronice) caracte rizat.. prin

proliferare megacariocitelor, ceea ce conduce la cre..terea num..rului de trombo cite n snge. b. Diagnosticul se pune pe : -trombocite >600.000/mmc -masa eritrocitar.. normal.., bazofilie prezent -splenomegalie Se pot ob..ine, prin tratament, remisiuni pe durate variabile.

36ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 6. Mielofibroz.. cu metaplazie mieloid..* PARAMETRI ....DEFICIEN MEDIE....DEFICIEN ACCENTUAT FUNC IONALI . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT -splenomegalie moderat.. sau gigant.. ; n faze proliferative f..r......n faza de i nsuficien -hemogram.. (Hb sc..zut.., Ht sc..zut, ii. ..complica medular.. cu pancitopemie, reticulocitoz.., nr. leucocite normal sau cu sindrom anemic, sc..zut, formula leucocitar.. deviat.. la . hemoragic..i infec ios. stang i bazofilie) frotiu snge-.. hematii n pic..tur..; -mielogram.. (biopsie medular.. din creasta iliac.. : tablou leucoeritroblastic );..i mielofibroz . -n fazele avansate = insuficien a . medular.. = pancitopenie cu: -Sindrom anemic -Sindrom infec ios . -Sindrom hemoragic. - Acid uric; - Creatinin..; - Sideremie * a. Este o afec..iune neoplazic.., hematologic din grupa bolilor mieloproliferative cronice, caracterzat.. prin: -Hiperproduc..ie de celule hematopetice; -Hipeproduc..ie de celule stromale (fibroblasti). b. Supravie..uirea este, n medie, de 5-7 ani, cu limite ntre 1-20 ani.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20073737 7. Sindromul mielo-displazic* PARAMETRI FUNC IONALI . ....DEFICIEN U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT../ GRAV OR..HANDICAP U HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT/ GRAV -Anemie cu semne de n remisiuni complete, ..n remisiuni par iale, -n anemie refract ar hipoxie anemic i cu....clinice i citologice, n..de durat.. medie, cu simpl.. sau cu exces de modific..ri morfologice anemii simple, rezultate favorabile ..bla ti, cu Hb sub 8 gr/dl, cu macrocitoz.., refractare. la tratament, n cu tratament ineficient; poichilocitoz.., siderocite anemiile refractare, -n anemii cu exces de n sngele periferic; n leucemia ..bla ti n transformare -Megaloblastoz.., mielomonocitar care preced leucemia sideroblasti patologici cronic.., n faze acut..; multinuclea duva..i n m..cronice f..r -n leucemia osoas.....complica ii. mielomonocitar.. cronic -Mielograma cu colora ii..n perioada de acutizare speciale. ..a afec iunii. * a. Este forma de insuficien.... medular.. datorat.. imposibilit....ii matur..rii celulare din seriile mieloide; b. Sunt incluse st..ri preleucemice cu anemie refractar.. simpl.. sau cu siderob la..ti inelari sau cu exces de bla..ti ..i leucemia cronic.. mielomonocitar..; c. Durata de via.... 1-3 ani.

38ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 8. Anemiile aplastice* PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT../GRAV FUNC IONALI..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT/ GRAV -Hemograma complet -Hematocrit (HT) -Hemoglobin.. (Hb) -Num..r trombocite -Mielogram.. sau punc ,..ie osoas . biopsie -Sideremie -Glicemie -Probe de insuficient hepatic n forme u oare . sau remisiuni totale ale acestora. n formele medii, .. tendin ..r..f e evolutive, f..r ii sau n..complica fazele de ..remisiune par ial... -n forme cronice care necesit transfuzii repetate, cu hemosideroz.., .... hepatic ..ciroz i cu diabet zaharat ; -..n formele severe cu complica ii grave ; -n forme ce necesit.. transfuzii . repetate, att n perioade acute ct i ..ob..2 ani dup inerea unei remisiuni. * a. Caracterizate prin citopenie periferic....i medular.. cu hipo sau acelulari tate. b. Pot avea aspect de: -Anemie eritroid..pur.. (eritroblastopenie) cu reticulocite <1% -Aplazie granulocitar.. (agranulocitoz..) n care granulocitele sunt <500/ml -Aplazie megacariocitar.. n care trombocitele sunt sub 20.000/ml c. Complica..ii: infec..ii, hemoragii, mielodisplazie, leucemie acut.. n fazele t ardive d. Remisiunile sunt rare, dar pot fi par..iale sau totale. e. n formele severe mortalitate este > 80%, din care peste 50% mor n primul an de evolu..ie

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20073939 II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA II SNGELUI DE A TRANSPORTA OXIGEN ....CAPACIT ANEMIE FERIPRIV..* ANEMIE MEGALOBLASTIC..** ANEMII HEMOLITICE*** ..PARAMETRI FUNC IONALI -Hb + HT sc..zute; -CHEM <30% ; -VEM <80 microni; -Sideremie <50 micrograme la 100ml ; -Mielogram..: absent hemosiderinei medulare i . a sideroblastilor. -Investiga ii pentru . determinarea cauzei -Hb + HT sc..zute ; -Trombo-leucopenie ; -Scad reticulocitele ; -n frotiu macrocite ; -Mielogram..: modific..ri de tip megaloblastic pe toate seriile. Alte semne : -Glosita Hunter, -Manifest..ri neurologice, -Anaclorhidrie histaminorezistent .., -Gastrit.. atrofic.., -Test Schilling cu valori sc..zute (normal 8-25%), -VitaminaB12 n snge<100mg %. -Acid folic-dozare Clinic: -Paloare ; -..Subicter conjunctival sau/ i tegumentar ; -Splenomegalie cu/f..r hepatomegalie. Paraclinic : -Hb + HT sc..zute ; -Reticulocite crescute ; -Mielograma arat.. hiperplazie eritroblastic.. cu inversarea raportului G/E ; -Bilirubinemie crescut.., n special indirect..; -Urobilinogen prezent; -Teste de hemoliz inut: ..De re a. Anemiile reprezint bolile sistemului eritocitar determinate de sc..derea hemoglobinei

tre..de c2ii de transport a O....derea capacit..i/sau amasei eritrocitare totale care, prin sc . snge, determin.. diferite grade de hipoxie tisular.. sau celular... b. Daca se ia ca parametru valoarea hemoglobinei, se consider..: 2) la femei(valorile ..i ; 13 g/dl (..rba..2) la b..g/dl ( Valori normale = 14 )..ie de vrst .. nfunc ..variaz la Hb ntre 10-12 g/dl ; ..oar..Anemie u -Anemie medie la Hb ntre 8-10 g/dl; -Anemie sever.. la Hb sub 8 g/dl. ine seama de : . ionale se..ei func..n aprecierea deficien c. -Severitatea anemiei ; -Necesitatea transfuziilor repetate ; i caracteristicile bolii primare care a generat anemia. . spunsul latratament ..R

40ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 DEFICIEN U ......OAR..MEDIE ....DEFICIEN....DEFICIEN ACCENTUAT../GRAV HANDICAP U OR..HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT/ GRAV ANEMII Forme u oare cu Hb ntre 10- . 12 gr%, cu r..spuns imediat i . persistent la tratament corespunz..tor. Forme moderate cu Hb ntre 8-10 gr% cu r..spuns favorabil .. complica ..r..la tratament, f ii. -Anemie sever cu Hb sub 8 gr% ; -..Forme cu complica ii, tromboze, hemoragii repetate, mielodisplazie ; -Forme care necesit transfuzii frecvente. * Este o anemie hipocrom.. microcitar n care tulburarea de baz.. o reprezint.. sc..derea cantit....ii de fier din hematii. ** Este o anemie datorata tulbur..rii diviziunii celulare prin sc..derea sintezei A DN urmare unui deficit de vitamin.. B12/de acid folic. *** a. Se produc prin liza excesiv.. a eritrocitelor ; b. Durata de via.... a eritrocitelor scade la 80-90 zile n hemolize u..oare, pn la 5-10 zile n hemolize severe; c. Forme de anemie hemolitic.. : -sferocitoz.. ereditar.., -eliptocitoz.. ereditar.., -hemoglobinuria paroxistic.. nocturn.., -hemoglobinopatii (talazemia major....i minor..), -enzimopatii, -autoimune, -methemoglobinopatii.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20074141 III. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID* 1. Boala Hodgkin** PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Clinic: -adenopatii periferice i/sau . pofunde; -hepatosplenomegalie; -febr..; -prurit; -sc..dere ponderal..; Paraclinic: - biopsie ganglionar (criteriu major); -electroforez..imunelectroforez ..; -hemoleucogram..; num..r de trombocite; -VSH; -Fibrinogenemie. -CT pentru stadializare. Formele n remisiune complet... n formele cu remisiune incomplet... -..Formele n evolu ie n perioadele de ..acutizare (cel pu in 6 ..luni de la ini ierea tratamentului fazei acute) ; -n formele cu ..complica ii viscerale. n formele diseminate cu casexie neoplazic.. care mpiedic

autoservirea, . autongrijirea i autogospod..rirea. ia cuprinde 4 stadii: .. Evolu N.B. -Stadiul I (1E) = afectarea unei singure grupe ganglionare sau a unui organ visc eral prin contiguitate; ..r..i parte a diafragmului cu/f .. grupe ganglionare deaceea ..Stadiul II (2E) = afectarea a dou afectarea unui organ visceral prin contiguitate; i subdiafragmatice; . Stadiul III (3E) = afectarea degrupe ganglionare supra -Stadiul IV (4E) = determin..ri viscerale (examen: maduv.. osoas.., ficat etc.) produse prin diseminare hematogen... * Se refer.. la : 1. B. Hodgkin 2. Limfoame Nonhodgkiniene 3. Mielomul multiplu 4. B.Waldenstrom (macroglobulinemia) ** a. Este determinat de proliferarea malign.. a unei clone celulare, probabil din seria limfoid.. cu forme de celule gigante tip STENBERG REED, paralele cu dezvoltarea unei reac..ii celulare polimorfe granulomatoase. b. Post terapeutic pot apare remisiuni de lung.. durat.., care pot fi complete ( dispari..ia ganglionilor ..i a semnelor biologice) sau incomplete (dispari..ia sau reducerea adenopatiilo r cu VSH ..i fibrinogen crescute).

42ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 2. Limfoame Nonhodgkiniene (LNH)* PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Clinic: -Febr..; -Pierdere ponderal..; -Adenopatii (70% din cazuri); -Splenomegalie (30% din cazuri); -Hepatomegalie (30-50% din cazuri). Paraclinic: -Examen histologic (criteriu major): -LNH cu limfocite mici cu evolu ie . lent.. de c iva ani, . -LNH cu malignitate medie, -LNH cu malignitate mare, cu prognostic sumbru. -VSH; -Fibrinogenemie; -Electroforez..imunoelectroforez ..; -Hemoleucogram..; -Num..r trombocite; -Examen neurologic; -RMN; -Computer tomograf; -Ecografie hepatic... n formele cu celule mici, cu remisiune de durat.. crescut... n remisiuni . incomplete i de durate mai scurte, mai ales

n fomele cu malignitate medie. -n formele cu remisiuni incomplete, de scurt durat..; -Cele rapid evolutive (n special LNH cu malignitate mare); -n determin..rile viscerale. n formele cu invazie medular.., hepatic.., sistem nervos central care impiedic autoservirea, ..autongrijirea i autogospod..rirea. * Anomalie neoplazic.. cu proliferarea unei clone maligne de celule apar..innd sist emului imunitar. Face parte din sindromul limfoproliferativ cronic. Evolu..ie n patru stadii (vezi B. Hodgkin).

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20074343 3. Mielomul multiplu* PARAMETRI FUNC IONALI . ....DEFICIEN U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Criterii majore: -Plasmocitoz.. tisular..; -Plasmocitoz.. medular.. peste 30%; -Componenta M (IgG>3,5 gr%, IgA>2gr%, eliminare de proteina Bence Jons (BJ)>2gr/24h). Criterii minore: -Plasmocitoz.. medular.. ntre 1030%; -Component.. M cu valori mai sc..zute dect n criteriile majore; -Leziuni osoase; -Sc..derea imunoglobulinelor normale. -Hemoleucogram..,calcemie, creatinin.., ac uric. n stadiul I, n remisiune, dup tratament. n stadiul II, cu fracturi consolidate corect, cu anemie ..u oar.., cu afectare renal incipient... n stadiul III, cu ..complica ii osoase, renale, ..infec ioase etc. n formele cu sindrom de compresiune medular.. sau paralizii sau ....insuficien renal.. grav..,

ceea ce conduce la pierderea ....capacit ii de autoservire, a ....capacit ii de . autongrijire i a ....capacit ii de autogospod..rire. cu 90%, ..i eliminarea proteinei BJ n urin.. cu50-75% ..a monoclonal.. n remisiuni : - scade componen NB i.. leziunile osoase ..- se stabilizeaz - se normalizeaz.. calciul seric. (trei stadii): ..ie stadial..Evolu I. Hb>12gr% a. Ca seric normal b. Leziuni osoase absente c. IgG sub 5gr%, IgA sub 3gr% d. Proteina BJ n urin.. sub 4gr/24h II. Intermediar ntre I-III III. Hb<8gr% Ca seric peste 12mg% ii specifice..Complica * a. Produs de proliferarea malign.. a celulelor plasmocitare, caracterizat.. prin leziuni o soase, tulbur..ri n metabolismul imunoglobulinelor, insuficien.... medular....i insufici en.... renal... b. Fracturi patologice, sindrom de compresiune medular.., insuficien.... renal.. , infec..ii, sindrom hemoragipar, sindrom de hipercalcemie, sindrom de hipervascozitate. c. Durata medie de via.... n formele netratate este de peste 7 luni, la cei trata ..i, peste 30 de luni.

44ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 4. Boala Waldenstrom (macroglobulinemia)* PARAMETRI FUNC..IONALI DEFICIEN....MEDIE DEFICIEN .... ACCENTUAT.. HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT Clinic: -n perioada de remisiune ; -n forme avansate cu sindrom -Adenopatii; -n forme cu anemie moderat.. ; hemoragic ce duce la anemii ate; ..pronun -Hepatosplenomegalie; -n formele cu determin..ri -Fenomene hemoragipare cutaneo viscerale reduse. -n forme complicate cu sau .. cardiac....insuficien mucoase; ...renal....insuficien -Sindrom de hipervascozitate sanguin..; i orientare; . ri de memorie ..Tulbur. ....Somnolen Paraclinic: a derulouri de.. Anemie cuprezen hematii pe frotiu; tere mare a proteinemiei-..Cre Electroforez.. proteine te VSH;..Creii serice; ....i a vscozit..terea IgM ..Cre -Teste psihologice (cognitive); -Uree, creatinin.., acid uric. -Medulogram..; -PBO * a. Este produs.. prin proliferarea maligna a seriei limfo-plasmocitare ..i se ex prim.. prin hiperplazia organelor limfoide, cre..terea monoclonal.. de IgM ..i fenomene de h

ipervascozitate sangvin..; b. Apare de obicei la vrstnici ; c. Durata supravie..uirii este variabil...

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20074545 IV.EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR DE COAGULARE*..FUNC 1. Purpura trombocitopenic..idiopatic..(PTI)** PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Clinic: -Snger..ri cutaneomucoase; -Absen a splenomegaliei. . Paraclinic: -Num..r trombocite n sngele periferic: trombocitopenie cu num..r mai mare de megacariocite; -Mielograma (punc ie . osoas..): megacariocite normale sau crescute n m..duva osoas..; -Determinare de anticorpi antitrombocitari; -Teste de coagularesngerare. Forme n remisiuni cu trombocite mai mult de 150.000/mmc. Forme n remisiune incomplet.. cu trombocite ntre 70.000150.000/ mmc. n formele severe cu trombocite sub 50.000/mmc, cu snger..ri la traume minime sau spontan. n formele severe cu snger..ri n SNC, cu deficit

motor de tip paretic sau plegic. inut :..De re a. la un num..r de trombocite mai mare de 100.000/mmc nu apar snger..ri, b. ntre 30.000-50.000/mmc apar snger..ri la traume minime, c. trombocite sub 30.000/mmc apar snger..ri cutaneo-mucoase, d. trombocite sub 10.000/mmc se constituie sindromul hemoragic generalizat cu risc crescut de hemoragii n SNC. * Se refer.. la : 1.) Purpura trombocitopenic.. idiopatic.. (PTI) 2) Sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagul..rii Hemofilia A si B 3) Alte sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagul..rii 4) B. Von Willebrand 5) Trombofilii ereditare (primare) ** a. Este un sindrom hemoragic produs prin trombocitopenie imun.. datorat.. anticorpi lor antitrombocit..ri, ceea ce produce distrugerea prematur.. a trombocitelor n siste mul macrofagic. b. Durata de via....,n majoritatea cazurilor, este normal.., mortalitatea fiind m ai mic.. de 10%.

46ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 2. Sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagul..rii rii..i IX ai coagul..i B prin deficit de factor VIII ..Hemofilia A ie.., locomo..iilor de static..rii func..la Cap. 7- Evaluarea afect ..A fosttrat at i gestualitate prin care devinhandicapante..sau/ 3. Alte sindroame hemoragice prin deficit de factorii plasmatici ai coagul..rii SINDROAME HEMORAGICE DEFICIEN.. . U ..OAR . HANDICAP U OR . ....DEFICIEN MEDIE HANDICAP MEDIU ....DEFICIEN ACCENTUAT../ GRAV HANDICAP ACCENTUAT/ GRAV -Deficit de factor I (hipo n formele f..r n formele medii ..n situa ia hemoragiilor intracraniene, n sau afibrogenemia) i..complica ii..f..r.. limitarea ..raport de intensitatea i s echelele motorii deficit de factor II hemoragice. ortostatismului, de tip paretic sau plegic. (hipoprotrombinemie), au ..iei sau/..locomo i de obicei o evolu ie......gestualit ii. benign..; -Sindrom Owren (hipoproaccelerinemie) n general benign; -Parahemofilie Alexander cu hemoragii articulare mici, pu in importante; . -Deficit de factor XIII, n general benign dar pot apare hemoragii intracraniene.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20074747 4. Boala Von Willebrand (BvW)* PARAMETRI ....DEFICIEN ..OAR..U ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT FUNC IONALI ..HANDICAP OR..U HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT -TS alungit; -Sc..derea nivelului factorului VIII C i a factorului vW(Ag); . -Deficien rii plachetare...a agreg . Clinic: -evenimente hemoragice diverse cutaneo-mucoase, n forme u oare ale bolii; . -hemartroze sau hematoame profunde, n formele severe; -hemoragii severe dup traumatisme , interven ii . chirurgicale sau extrac ii dentare. . n cazuri asimptomatice cu modific..ri hematologice de mic intensitate sau n situa ia unor . evenimente hemoragice mucocutanate ce survin rar spund prompt la ..i r . tratament. n formele n care episoadele hemoragice survin relativ frecvent dar r..spund favorabil la tratament. n formele cu hemoragii severe ce survin dup traumatisme minore, n hemartroze sau hematoame profunde, care necesit.. tratamente substitutive prelungite. NB. Intensitatea manifest..rilor hemoragice poate sc..dea cu vrsta sau n cursul sarcinii. Sunt i cazuri asimptomatice. . Deficien a func.. este ..ional . determinat.. de : -Frecven a..i gravitatea .

manifest..rilor hemoragice, -Sechelele pe care le produc, -R..spunsul la tratament. * a. Este o deficien..a ereditar.. a factorului vW cu transmitere de tip autosomal ..i expresie fenotipic.. variabil.. chiar ..i ntre membrii acelea..i familii. b. Factorul vW asigur adeziunea plachetelor la colagenul subendotelial dezgolit, transportul ..i stabilitatea n plasm.. a factorului VIII al coagul..rii (VIII C). c. Tratamentul se instituie odat.. cu instalarea accidentelor hemoragice sau, pr ofilactic, n cazul unor explor..ri invazive, de extrac..ii dentare sau interven..ii chiurgicale. d. Hemoragiile pot fi stopate prin tratament medicamentos. n cele severe se recur ge la substitu..ie (plasma proaspat.. congelat.., crioprecipitate concentrate de F VIII C ..i FvW).

48ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 5. Trombofilii ereditare (primare)* Tromboze unice sau recurente accidente ii pentru..i arteriale) saupredispozi.. sau/ (venoase ... ereditar .. de cauz .. de hipercuagulabilitate plasmatic ..i permanent....tr ombotice generate de ostare latent :..iile genetice implic.. Muta ia genei factorului V . ia genei protrombinei ..Anomalii ale unor factori decoagulare (muta ),..a la proteina C activat..i rezisten . rii (proteina C, proteina S, anitrombina III s.a.),..a inhibitorilor naturali ai coagul..Deficien -Anomalii ale lizei cheagului (disfibrinogenemia, i . a plasmogenului .. deficien a inhibitorului s..u), -Hiperhomocisteinemia. a..a ridicat..iat frecven..ionale au eviden..Studii popula anomaliilor protrombinei, a factorilor V, a i a antitrombinei III. ..i a inhibitorilor proteinei C, proteinei S ..hiperhormo cisteinemiei Transmiterea este de tip autosomal. ii tineri...rie sau la adul..copil.. dinmic ..apar..Accidentele trombotice pot s i...i sau la dubluheterozigo..Sunt mai frecvente la hemozigo Pot afecta preponderent teritorii venoase profunde (cava inferioar.., mezenteric .., cerebrale, renale, hepatice). ipentru precipitarea accidentelor vasculare ..Factori predispozan sunt: sarcina, l..uzia,

contraceptivele orale, traumatismele sau manevrele chirurgicale laborioase. a...via..i toat..ii trebuie anticoagula.. diagnostic, pacien ..Dup DEFICIEN MEDIE ...... ACCENTUAT ....DEFICIEN....DEFICIEN GRAV HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV n formele cu tromboze de intensitate redus.., unice sau recurente, care nu las.. sechele durabile. n formele cu accidente trombotice repetate, n care se implic.. teritorii venoase profunde, n formele cu necroz cutanat... n formele cu accidente trombotice cu sechele durabile, n special cerebrale care mpiedic ..autoservirea, autongrijirea i autogospod..rirea. * Deficien..a func..ional.. este determinat.. de : -frecven..a ..i intensitatea accidentului trombotic, -teritoriile venoase afectate, -manifestarile clinice specifice, -tratamentul anticoagulant de fond ce predispune la evenimente hemoragice, -sechelele induse de accidentele trombotice.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20074949 V.EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU TRANSPLANT MEDULAR (Status post transplant auto sau allo transplant) ....DEFICIENMEDIEHANDICAP MEDIU ii (apreciate de medicul curant)... complica ..r..La formele f ....DEFICIENACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT Status post auto sau allo transplant de celule Stem hematopoetice n care hematopoeza post transplant este cu deficit (grefare cu deficit). Se :..iaz..eviden -),..-moderat..oar..Trombocitopenie (u -),..-moderat..oar..Leucopenie (u - tratament substitutiv n ..) - care nu necesit..-moderat..oar..Anemie (u unei grefe .. datorat ..ii bazale prin hipoplazie medular..condi ..te cantitatea de celule Stem con ..insuficiente n ceea ce prive inute. DEFICIEN .. GRAV .... HANDICAP GRAV Status post auto sau allo transplant de celule Stem hematopetice n care exist ionare :..ii legate de regimul de condi..complica -i/sau iradierii corporale totale ; .. corticoterapiei .. secundar ..cataract -ii neurologice tardive, secundare iradierii craniene, ..complica ii unor medicamente ;....chimioterapiei sau neurotoxicit - . ii pulmonare, cardiace, hepatice..disfunc i/sau renale, considerate a fi ..i/sau regimului de condi . secundare procedurii (tratament ionare) ; - de procedura de ..ie poate fi legat..rei apari..a c..boala malign ...., deficien.. total ..transplantare (iradiere corporal imun.. secundar iei imunosupresoare); ..iilor, medica..transplantului, infec - . , indiferent de forma.. contragazd ..a bolii de gref..existen i/sau ntinderea sa (organele interesate) n cazul allo transplantului ; -hematopoez.. post transplant cu defect (grefare cu defect) cu bi- sau pancitopenie moderat../sever.. (trombocitopenie, leucopenie sau anemie) care necesit tratament substitutiv lunar, prin hipoplazie .. unei grefe insuficiente n ceea ce prive .. datorit ..medular te cantitatea inute...de celule Stem con

50ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I* HANDICAP ..U OR Locuri de munca cu solicitari energetice de intensitate redus medie. i.. ..restric..r..Participare f..ii cu condi ia monitoriz..rii . medicale i administr..rii tratamentului adecvat alter..rii sistemului hematologic. HANDICAP MEDIU - Activit i cu solicitari de intensitate ....redus ..r.. cu program normal sau redus, f i medie, . expunere la toxice cu ac iune pe sistemul . hematopetic, f..r.. risc de traumatizare fizic.., f..r.. expunere la factori fizici nefavorabili de mediu; -Capacitatea de adaptare la efort este limitat par ial ; . - Se recomand.. evitarea suprasolicit..rii cu activit ...i suplimentare la locul de munc.. -M..suri de reducere a efortului fizic prin utilizarea unor auxiliare tehnico-mecanice de . ridicare....i transport a greut ilor ; -Adaptarea utilajului de lucru pentru a reduce ...., gestual..solicitarea postural..i pozi..ia for at n munc.. ; -Ajustarea mediului fizic ambiant pentru a se ..evita expunere la un microclimat cu substan e ..toxice cu ac iune pe sistemul hematopetic, cu risc de traumatizare, accidentare ; -Asigurarea unui loc de munc.. f..r.. regim impus ..cu posibilitatea alimenta..iei frac ionate (mese . mici i repetate) ; -Sprijin pentru monitorizarea medical... HANDICAP ACCENTUAT -Au n general limitat.. capacitatea de efectuare a unor activit i organizate .. datorit.. capacit ii reduse de adaptare la .. efort ; -Conservarea, n cea mai mare parte, a capacit ii de autoservire ....i autongrijire. . -Sprijin pentru posibilitatea efectu..rii unor ....activit i de colaborare pentru profesiunile cu preg..tire superioar.., cu rol psihoterapeutic, . cum principiul ..dup i ct poate ; ....Sprijin pentru monitorizarea medical i ..asigurarea tratamentului, n func ie de ..rile morfofunc..tulbur ionale. HANDICAP GRAV -Lipsa capacit ii de a presta orice activitate .. profesional.., indiferent de nivel de solicitare i condi..iile de desf..urare ;.. -Lipsa capacit ii de autongrijire autoservire ..

rire...i autogospod . -Necesit asistent personal. . Spijin familial i comunitar pentru cooperarea la monitorizarea medical.., la serviciile de ..specialitate, ambulatorii sau spitalice ti ; -Sprijin pentru asigurarea tratamentului . tor ..substitutiv corespunz..rirea eficien..i urm ei. * Elemente valabile n toate afect..rile func..iilor sistemului hematologic ( indi ferent de structura afectat..)

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20075151 IILE SISTEMULUI IMUNITAR ..FUNCC. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N SINDROMUL IMUNODEFICITAR CRONIC DOBANDIT * NB n SIDA stadiul clinico-imunologic C3, indiferent de itor. ..iei de inso.. recomandaraasistentului personal sau a indemniza ..oportun iste estenecesar * Se refer.. la sindromul imunodeficitar cronic dobndit = infec..ia HIV-SIDA Evaluarea deficien..ei globale n sindromul prin deficit imunitar dobandit se face dup.. ultimile criterii clinico-imunologice emise de CDC (Centrul de Control al Bolilor), de la Atlanta n anul 1993, pentru adul..i, ..i n anul 1994 pentru copii n evaluare trebuie avute n vedere : a. stadiul clinico-imunologic al infec..iei HIV-SIDA (intensitatea supresei imun ologice) b. infec..iile specifice bolii SIDA intensitatea tulbur..rilor func..ionale c. infec..iile oportuniste grefate pe organisme f..r.. ap..rare (rezistent.. foa rte s..azut.. sau absent..) SIDA este o problem.. cu prec..dere medical.. n ultimele faze, care timp de ani d evine o problem social.., educativ.., comunitar.., cu largi implica..ii economice. PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -Testul infec iei HIV . pozitiv (Ac anti- HIV); -Stabilirea categoriei imunologice bazat.. pe num..rul de limfocite CD4 i pe procentul . acestora din totalul limfocitelor (CDCAtlanta/ 1994) -Categorii, dup.. celule CD4 /l 1. = . 500 2. = 200-499 3. = <200 indicator

celular de SIDA; -Investiga ii variate n . func rile..ie de modific . structurale specifice infec iei HIV ..i celor . oportuniste; -Investiga ii sociale. . n infec HIVia . asimptomatic cu test HIV pozitiv (pentru Ac anti-HIV). Categoria A1 n stadiul clinicoimunologic A2, ie HIV ..infec simptomatic i A2) . (categoria B1 cu manifest..ri clinice datorit derii..iei sau sc..infec ii celulare, ....imunit de ex: -Angiomatoz.., -Candidoz.. orofaringian .., -Candidoz vulvo-vaginal.., -Herpes Zoster, -Trombocitopenie idiopatic.., -Boli inflamatorii pelvine. ....Formele cu deficien global.. accentuat.., cu manifest..ri diverse datorit imuno-depresiei (de exemplu: candidoz.., febr.. mai mult de o ....lun i repetat.., herpes Zoster recidivant, neuropatii ..periferice, inflama ii sau abcese pelvine, pneumonii recurente) care se coreleaz..cu stadiile clinicoimunologice A2, B1 si B2 la adulti + confirmare de c..tre ..laborator a infec iei HIV. n formele cu ....deficien global grav.., cu manifest..ri variate ....i cu evolu ie progresiv.. (de

exemplu: leucoencefalopatie multifocal.., septicemii recurente cu salmonella netifoidic.., toxoplasmoz cerebral.., sindromul de emaciere HIV, febr.. continu.., diaree cronic..), corespunde stadiilor clinico-imunologice . 3, B3, C1, C2A i C3 la adult, suprapunndu-se cu diagnosticul de SIDA. Este obligatorie confirmarea de c..tre laborator a ..infec iei HIV iile..i infec ..iile specifice .. complica

52ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP U OR . -Orice activitate profesional.., f..r limit..ri. ie..Capacitatea de presta profesional p..strat... .. restric ..r..Participare f ii, cu necesitatea de monitorizare medical.. la Serviciul de boli ..infec . ioase pentru testare i tratament adecvat, dac.. este cazul. HANDICAP MEDIU Activit i profesionale cu solicitare .. redus.., cu norm.. ntreag.. sau ii de .., n condi..tate de norm..jum confort. ..Participare cu condi ia : -asigur..rii unui loc de munc.. cu solicitare redus.., -dispensariz..rii pentru tratament specific . antiretroviral i particularizat manifest..rilor. HANDICAP ACCENTUAT Dupa recuperarea episodului acut sub i....tratament antiretroviral, activit profesionale cu solicitare redus.., cu norm.. ntreag.. sau jum..tate de norm.., n condi ii de confort. . -Sunt accesibile, n general, muncile statice, activit ile de birou/ .. me te..re..ug..ti. . ..Participare cu condi ia : -asigur..rii unui loc de munc.. cu solicitare redus.., -dispensariz..rii pentru tratament specific . antiretroviral i particularizat manifest..rilor. HANDICAP GRAV n stadiile A3, B3, C1, C2: -dup.. recuperarea episodului acut sub i specific . tratament antiretroviral activit i profesionale cu solicitare .. redus.., cu norm.. ntreag.. sau ii de .., n condi..tate de norm..jum confort; -sunt accesibile, n general, muncile statice, activit ile de birou/ .. me te..re..ug..ti. . La persoanele cu SIDA stadiul C3 ii de a .... a capacit ..pierderea total

efectua activit autoservire, i de .. n stadiile A3, B3, C1, C2 : ..Participare cu condi ia : -asigur..rii unui loc de munc.. cu solicitare redus.., -dispensariz..rii pentru tratament specific . antiretroviral i particularizat manifest..rilor. Necesit.. asistent personal. Supraveghere medical.. permanent... autongrijire rire din..i autogospod . ionale severe ..rilor func..cauza tulbur i progresive. .

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20075353 IILE SISTEMULUI RESPIRATOR ..FUNCD. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR SISTEMULUI RESPIRATOR*..FUNC PARAMETRI FUNC IONALI . DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -Evaluarea ventila iei . pulmonare (metoda spirografic i.. pneumotahografic..) = severitatea disfunc iei ventilatorii . (reducere VEMS fa de valoarea .. . teoretic.. sau sc..derea ventila iei . maxime); -Evaluarea global.. a schimburilor gazoase (gazanaliza sngelui arterial, n repaos i eventual n . condi ii de efort)**; . -Aprecierea adapt..rii la efort (teste de efort) = capacitatea maxim.. de presta ie*** ; . -Mecanic.. pulmonar..; -Pletismografie determinarea rezisten ei la . flux -Examen radiologic; -EKG; -CT, RMN (dac.. este cazul); -Examen histologic (dac..este cazul). VEMS..60% PaO2 ..70mmHg (hipoxie u )...oar . VEMS 59-40% PaO2 =69-60mmHg (hipoxie medie). VEMS = 40-30%

PaO2= 59-45 mmHg PaO2=44-35 mmHg (sever..) (hipoxie accentuat../ sever..). VEMS = < 30 % Pa O2<35mmHg PaCO2>70mmHg (hipoxie grav..) Hipercapnie ICC dreapt..(CPC). * 1. n afec..iunile respiratorii cronice,contractate precoce (copil..rie,adole..c en.... pn.. 26 ani), care determin.. tulbur..ri func..ionale permanente sau care risc..s..devin.. permanente, de exemplu: astmul bronsic, anomalii congenitale, agenezie pulmonar.. par..ial.., BPOC, pneumopatii intersti..iale fibrozante difuze, bron. .iectazii supura..ii bronhopulmonare, tuberculoz.. pulmonar..activ.., tuberculoz.. pulmonar.. operat.., sindromul post tuberculos ; 2. Cancerul bronho-pulmonar; 3. Transplantul pulmonar. ** Se poate determina: - presiunea par..iala a O2 n sngele arterial sistemic (Pa O 2)-Valori normale: 78-100mm Hg -presiunea par..ial.. a CO2 n sngele arterial sistemic (Pa CO2)-Valori normale: 35 -45 (n medie 40 mm Hg) -satura..ia O2 a Hb n sngele arterial sistemic (Sa O2)-Valori normale = 95% *** - reducere u..or.. 150-110 w - reducere medie 110-80 w -reducere accentuat.. 80-35 w - reducere grav.. < 35w

54ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR Se vor evita activit ri energetice ..ile cu solicit.. excesive, n mediu cu varia i noxe . ii termice . respiratorii. ..Asigurarea unor condi . ii de micro i macroclimat adecvat n scopul prevenirii ..rilor spastice bron..manifest ice agrav..rii ..rilor func..tulbur..ionale n func ie de structura anatomic.. afectat... HANDICAP MEDIU Capacitate redus de adaptare la efort. Sunt indicate activit suprasolicitare..r..i f.. fizic.., n mediu de confort, f..r.. expunere la intemperii, noxe respiratorii (praf-pulberi), de exemplu: activit tire..i de birou cu preg.. superioar sau medie sau activit i.. me te..re..ug..ti. . -M..suri de adaptare a locului de munc pentru a reduce efortul fizic necesar; -Preocupare pentru ameliorarea microclimatului profesional n cazul ..existen ei unor factori nefavorabili la locul de munc... HANDICAP ACCENTUAT -Sunt indicate activit i statice cu solicitare .. fizic.. redus... -Este limitat major capacitatea de adaptare la efort fizic datorit.. hipoxiei. - Se vor evita expunerea la micro sau macroclimat necorespunz..tor, deplas..rile posturale pe distan e mari sau urcarea de . trepte, care implic.. efort ..i agraveaz . insuficien a respiratorie. . Este necesar..: -diminuarea efortului fizic prin mijloace . auxiliare tehnico-mecanice de ridicare i ....transportare a greut ilor; -..asigurarea unor condi . ii de micro i macroclimat corespunz..tor, f..r.. noxe repiratorii mediu uscat, umed, rece, cu ..varia ii termice, cu praf (pulberi nocive bronho-pulmonare) ; -..sprijin, din partea agen ilor economici, pentru monitorizare medical... HANDICAPGRAV Lipse te n totalitate sau aproape n totalitate .

capacitatea de autoservire i autongrijire din . cauza insuficien ei respiratorii manifeste/severe . i complica..iilor secundare (CPC), . neinfluen ate de ac..iunile recuperatorii . particularizate structurii respiratorii afectate. -Necesit.. asistent personal. -Trebuie s se asigure oxigenoterapia permanent.. (dac.. este cazul).

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20075555 CAPITOLUL 5 IILE SISTEMULUI DIGESTIV,..FUNC I ENDOCRIN . METABOLIC

56ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 I. a. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA UNOR II ALE SISTEMULUI DIGESTIV (DE DIGESTIE, ..FUNC IE)* ..IE-ASIMILA..IE, ABSORB..SECRE PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI** ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV -Indicele ponderal (starea de nutri ie)***; . -Hemograma (Hb gr%); -Evaluarea malabsorb iei: . -Proteinemie, -Ionograma, -Glicemie, -Amilazemie, -Amilazurie; -Ecografie abdominal..; -Denutri ie cu . deficit ponderal ntre 20-25%; -Anemie u ...oar . -Sindrom de ..malabsorb ie cu deficit ponderal ntre 25-30%; -Anemie cu Hb ntre 7-10 gr%. -Anemie sever..(sub 7 gr%Hb); -Deregl..ri severe de ..resorb ie, ..malabsorb ie.. malasimila ie, cu ..denutri ie peste 30%; -Anemie sever (sub 7 gr. Hb %) ....rezisten la tratament; -Stare de casexie ..(malabsorb . ie i ..malasimila ie ....progresiv i

sever..). -Examen radiologic gastro-n stenozele esofagiene confirmate n stenozele n tumorile duodeno-intestinal; radiologic, cu manifest..rile de mai esofagiene strnse cu mal igne -Endoscopie eso-gastrosus care nu se remit complet la gastrostrom..; inoperabile sau jejunala (eventual cu ..i necesit . ii)..tratament (dilata TM gastrice cu operabile cu biopsie ecoghidat..); tratament chirurgical. gastrostrom.. pentru recidive locoColonosigmoidoscopie; Pentru perioade limitate, pn.. la..alimenta ie; regionale s au n -Rectoscopie; recuperare cu restabilirea TM de colon, rect, faze de -Irigografie; -CT-RMN; -Examen histopatologic. ie...rilor de nutri..tulbur ..sigmoid i alte segmente intestinale cu colostom..; Cancerul pancreatic cu ..ezecr..ii par iale sau totale, n tratament de ..substitu ie. generalizare. * Se refer.. la : - unele tumori maligne ale tubului digestiv, operabile sau neoperabile: - Gastrectomie larg.. pentru ADK cu gastrostom..; -TM oro-faringo-esofago-gastrice sau ale unor segmente intestinale inoperabile s au n faze de generalizare. -Rezec..ia unor segmente intestinale pentru TM cu colostom.., anus iliac, sigma anus sau anus contra lateralis (definitive), -pancreatectomie par..ial.. sau total.. pentru TM, -stenoze esofagiene strnse, de cauz.. divers.., care necesit.. dilata..ii, esofag oplastii, protezare, gastrostom.. pentru alimenta..ie. ** Parametrii func..ionali se vor selecta n raport de segmentul de tub digestiv a fectat, modific..rile morfologice ..i biochimice induse, precum ..i de datele antropometrice n func..ie de care se stabile..te echilibrul ponderal. *** Indicele ponderal ideal se stabile..te dup.. formula Lorencz: X=A cm-100- (Acm-150)/4, unde Acm = nal..imea individului n cm

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20075757 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR Independen ilor....a n exercitarea activit . profesionale ..restric..r..Participare f ii HANDICAP MEDIU Activit ..r.. efort fizic mare, n mediu f ..r..i f.. varia precum ..ii de temperatur..e.. substan ..r..i f . toxice digestive, n ritm liber. -Asigurarea unor locuri de munc.. f..r.. efort fizic mare, f..r expuneri la un micro sau macroclimat necorespunz..tor; -Asigurarea unor pauze pentru hr..nire. HANDICAP ACCENTUAT -Activit ..r.. efort fizic, n mediu f ..r..i f.. varia , precum..ii de temperatur....r..i f . substan e toxice digestive, n ritm liber; . -Activit ri posturale,..i care nu impun deplas.. mers pe plan nclinat. - . suri de reducere a efortului fizic ..M i de ....evitare a activit ii n mediu nefavorabil, n scopul prevenirii agrav..rilor ; -M..suri pentru ajustarea mediului ambiant fizic ; -Regim de munc.. adecvat pentru asigurarea ..meselor frac ionate ; -M..suri igienico-sanitare. HANDICAP GRAV -Necesit.. ajutor periodic pentru igiena corporal.., autoservire ile ....i pentru activit . de zi cu zi. -Necesit.. asistent personal. -....Ajutor pentru activit ile cotidiene (autogospodarire) pentru perioade variabile, ..n func..ie de evolu ie, agravarea structurilor afectate, raspunsul la tratament, cooperarea ..la ac iunile medico-sociale de recuperare; -Asigurarea de pungi speciale pentru persoanele cu gastrostom.., colostom...

58ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 I. b. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR HEPATICE* ..FUNC PARAMETRII DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI** . -Anamnez..; -Examen clinic; -Ecografie abdominal..; -(Ex radiologic esofagian); -Ex endoscopic; -CT-RMN; -Punc ;.. hepatic ..ie bioptic . -Ex histopatologic; -Hemogram.. complet..; -Indice de protrombin..; -Electroforez.., imunelectroforez.., prezen a . de anticorpi, -Enzimogram..; -Bilirubinemie, glicemie, creatininemie; -Determinare AcHVC n ser; -Determinare AgHBs n ser; NB. 70-80% dintre hepatitele cronice si 40% dintre ciroze au drept cauze VHC. HANDICAP U OR . n formele stabilizate sau persistente, neevolutive, cu hepatosplenomegalie moderat.., f..r semne de insuficien.. . hepatic.. (teste biologice n limite normale sau slab pozitive, dominant de activitate mezenchimal..). HANDICAP MEDIU -n formele moderat active sau ciroze hepatice compensate,

(Child Pugh A) f..r.. fenomene de hipertensiune portal..; -Teste paraclinice alterate la nivel mediu; -Purt..tor de AgHBs sau AcHVC. HANDICAP ACCENTUAT -n formele active de hepatite cronice, cu semnele clinice specifice (ficat mare/ ..mic, indurat, sau/ i splenomegalie) cu fenomene de hipersplenism, ecografie cu modific..ri imagistice ..caracteristice i teste biologice alterate semnificativ; purt..tor de AgHBs sau AcHVC, r..spuns ..par ial sau f..r ..spuns la ac..r iunile de recuperare. -Ciroze hepatice, decompensate parenchimatos ..sau/ i vascular, cu varice esofagiene (radiologic sau endoscopic) cu semne de hipertensiune .. (circula ..portal ie .. sau/ ..colateral i ....) cu frecven..ascit periodic.., reductibil... (clasa Child Pugh . B i C) HANDICAP GRAV -Ciroze hepatice (clasa Child Pugh C) cu hipertensiune portal ireductibil.., hemoragii digestive repetate (rupere de varice esofagiene sau prin tulbur..ri de craz sanguin..), cu fenomene de encefalopatie hepatic.., cu episoade de ....insuficien hepatic

....acut....i insuficien hepato-renal..; -Adenocarcinom hepatic sau cancere primitive hepatice cu ....agravare progresiv i pierdere ponderal continu... Au pierdut.. capacitatea ..de autoservire i necesit ngrijire permanent.. din partea altor persoane. NB. n transplantul hepatic (total sau ..par ial) n primele 12 ..luni, apoi n func ie de ..bilan..ul clinic i parclinic postoperator n dinamic.., de eventualele ..fenomene derespingere i ..complica ii postoperatorii. * Se refer.. la: afec..iuni cronice hepatice indiferent de etiologie: -hepatite cronice ..i contractate precoce(copilarie adolescenta -ciroze hepatice pana la 26 ani) -cancer hepatic primar sau secundar, -transplant hepatic total sau par..ial. ** Parametrii func..ionali se vor selecta n raport de structurile ..i func..iile hepatice afectate ..i de natura afec..iunii.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20075959 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR Pot desf cu..ura orice activitate profesional.. evitarea locurilor de munc.. care impun efort fizic mare i contact cu substan..e hepatotoxice. . .. restric ..r..-Participare f ie cu evitarea locurilor de munc.. cu solicit..ri fizice mari; ..-Asigurarea unor condi ii de microclimat profesional corespunz..tor, f..r.. factori nocivi ..(substan e hepatotoxice). HANDICAP MEDIU Vor fi orienta i sau ndruma ..i profesional spre . locuri de munc.. adecvate, f..r.. solicit..ri fizice n..i psihice mari, sarcini suplimentare, munc . i.. de noapte, n ritm impus, precum ..ture, munc ntr-un mediu inadecvat, cu factori toxici. Preocupare pentru orientarea profesional.. sau ndrumarea spre locuri de munc.. f..r.. solicitare ....fizic i psihic.. mare, ritm liber, f..r.. ture de noapte, ntr-un microclimat f..r.. factori nocivi (hepatotoxici). HANDICAP ACCENTUAT -Tulbur..rile func ionale de intensitate . accentuat.. contraindic.. prestarea oric..rei activit i profesionale; .. -Au conservat.. capacitatea de autoservire, autongrijire i, n mod limitat, pe cea de . autogospod..rire. .... sprijin pentru efectuarea activit ..-Necesit ilor .. efort fizic ..cotidiene care solicit i deplas..ri posturale ; -Sprijin pentru monitorizarea medico-social... HANDICAPGRAV -Lipse te capacitatea de prestare a unei . activit i profesionale indiferent de nivelul de .. solicitare i condi..;..iile de munc . -Lipse te capacitatea de autoservire, . autongrijire rire...i autogospod . -Necesit.. asistent personal. -Sprijin pentru cooperare la monitorizare medical...

60ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA UNOR II METABOLICE* ..FUNC PARAMETRII DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN ACCENTUAT / GRAV FUNC IONALI**..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP ACCENTUAT/ GRAV 1. Examene paraclinice: -n formele cu -n formele care se -n formele -n formele cu a. glicemie a jeun, repetate, echilibru pot echilibra din dezechilibrate ..compli ca ii specifice peste 130 mg/dl; glicemic cu punct de vedere metabolic, (microangiopatice) b. glicemie venoas.. dup..testul profil glicemic glicemic instabile, cu/f..r manifeste pe un de toleran .. (dac .. la glucoz ....convenabil, f..r -Cu tulbur..ri de fenomene de ..organ int.. sau pe este cazul) de cel pu in..complica ii..reglare decompensare mai multe organe 170mg/dl (s..geat (func ..ia renal..simpaticoparsimpatic metabolic..(tip predilecte sau cu hiperglicemic..) sau 130mg/dl normal.., FO -Hipotensiune hipoglicemicmicroangiop atie dup.. 2 ore; normal, examen ortostatic..; cetocetonic), periferic.. (artropatia c. glicozurie de minimum neurologic -..Cu complica ii necomplicate, Charcot-picior 5gr n urin.. din 24 de normal, indici incipiente pentru perioada ..diabetic)- n fun c ie ore; oscilometrici microangiopatice, necesar de intensitatea -examen sumar urin normali); cu modific..ri echilibr..rii. tulbur..rilor (densitate, albumin.., corpi -Necesar de nesemnificative ..morfofunc ionale. cetonici); insulin (microalbuminurie -dozare albumin.. n urin administrat n n repaos dozabil..la NB. Pentru (dac.. este cazul); dou.. prize. efort) evaluare vezi -creatinin.., uree, acid uric; -Necesar de criteriile stabilite -exmen oftalmologic (FO, insulin.. repartizat pentru afectarea AV, cmp vizual); n trei prize. ..func iei respective -examen neurologic; ..(func iei vizuale, -oscilometrie- eco Dopllerurinare, de indice oscilometric membre ....mobilitate, static i

inferiore ..locomo ie). 2. Examen clinic * Se refer.. la diabetul zaharat tip I, juvenil sau al adultului tn..r pn la 26 ani). ..ie cronic.. genetic, cu evolu .., de cele mai multe orideterminat.. metabolic ..Diabetul zaharat tipI este o boal NB. stadial.., n care lipsa sau sc..derea insulinei eficiente determin.. sc..derea gl ucozei celulare urmat.. de i ale . ri ale metabolismuluilipidic, protidic .. perturb .., antrenez.. nu este corecta t ..hiperglicemie care, dac ie de o serie de factori .., n func.. variabil .. o perioad ..ri, dup..echilibrul ui hidro-electrolitic. Aceste perturb iilor metabolice, cardiovasculare,..ia complica..i, medico-psiho-sociali, conduc la apari..i/determinan..favorizan ioase...oftalmologice, renale, infec Cu ct diabetul este depistat la o vrst.. mai tn..r.. (copilarie), cu att prognosticu l este mai rezervat ** Vor fi selectate ..i aprofundate investiga..iile paraclinice n func..ie de ech ilibrul metabolic ..i decelarea complica..iilor specifice (microangiopatii cu localizare ocular.., renal....i pl ..cut.. neuro-motorie) pentru controlul .. major ....i c au importan .. t.1, lit. a, b NB. terapeutic. ... minor .... Examenul clinic ndiabetul tipI necomplicat are importan Examenele paraclinice de la pc

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20076161 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I ..HANDICAP U OR -Loc de munc.. corespunz..tor, cu solicitare energetic.. redus ii.. medie, n condi ..i psihic .. ambientale corespunz..toare; -Evitarea activit ii n ture, munca de noapte, .. la nal foc, unelte n mi ..ime, lng..care, . siguran a circula ..iei; . -Ritm liber cu pauze de mas.. pentru administrarea insulinei. -Asigurarea unui loc de munc.. adecvat, n ..aceea i profesie sau ndrumare profesional ....spre activit....i care nu se desf oar.. la ..l..n.. foc, unelte n mi ..ime, lng . care i care nu impun suprasolicitare vizual..; -.... Sunt contraindicate activit ile care pot .. siguran periclita ..a circula iei; -Asigurarea pauzei de mas.. pentru mese ..frac . ionate i administrarea necesarului de insulin..; -Monitorizarea medical.. la Centrul Antidiabetic (CAD) pentru urm..rirea . echilibrului metabolic ..i prevenirea apari iei ..complica iilor specifice. HANDICAP MEDIU pentru profesiuni care : ..i formarea profesional..i, orientarea ..cen..NB. Pent ru adole i de precizie) ....nu impun suprasolicitarea analizatorului vizual (activit i n mediu cald,....impun activit ime,..l..la n..oar....se desf - impun deplas..ri posturale frecvente, -...intens ..sihicpi . ..solicitare fizic .. necesit HANDICAP ACCENTUATIncapacitate tranzitorie de desfa rei ..urare a oric . activit ..i profesionale pe perioada necesar.. echilibr..rii metabolice, stabilirii necesarului de insulin i de hidra ....i de carbon (regim . igienodietetic). -Necesit ajutor din partea familiei pentru . respectarea regimului alimentar i ....administrarea la timp a cantit ii de insulin..; . -Monitorizare la CAD pentru echilibrare i ..prevenirea complica iilor specifice. NB. Dupa echilibrarea homeostaziei glicemice, ndrumarea sau orientarea profesional.. spre locuri de munc.. sau profesiuni compatibile cu respectarea ..indica . iilor..i contraindica iilor prev..zute pentru ..persoanele cu handicap u..or i mediu. HANDICAP GRAV

Stabilite pentru afectarea func iilor: vederii, . urinare, mobilit ii, staticii ....iei. ..i locomo . - Vezi capitolele respective; - Necesit.. asistent personal.

62ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 III. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR ENDOCRINE ..FUNC (tumora ..ia hipofizar..Evaluarea gradului de handicap n hiperfunc 1. tere)*..de GH hormon de cre ..secretant..hipofizar PARAMETRI FUNC IONALI . Examen endocrin: -modificarea fizionomiei; -cre terea de volum a . extremit ilor;.. -visceromegalie; -sindrom clinic tumoral cerebral; -tulbur..ri de metabolism glucidic (DZ tip II); -tulbur..ri hormonale secundare paraclinic; -cre tere hormon GH n . ser i n LCR; . -CT, RMN i radiografie . de sea turceasc.. tumor.. hipofizar.. n std. I-IV (Hardy); Examen oftalmologic: -Tulbur..ri de cmp vizual, -Hemianopsie, -Scotoame; Examen neurologic: semne de hipertensiune intracranian..; EEG; Examen histopatologic. DEFICIEN.. . U ..OAR . HANDICAP U OR . ncadrare n tablou clinic i . paraclinic incomplet, n tratament simptomatic. ....DEFICIEN MEDIE HANDICAP MEDIU -Tumor hipofizar.. oprit ie, ..n evolu spontan sau dup tartament specific (Roentgen terapie, hormonoterapie antisecretorie

..sau interven ie chirurgical..); -F..r.. semne neurologice sau oftalmologice; -Tulbur..ri echilibrate prin tratament hormonal substitutiv. ....DEFICIEN ACCENTUAT HANDICAP ACCENTUAT -Tumor.. hipofizar evolutiv.., aflat..n tratament antihormonal complex sau -Tumor.. hipofizar recent stabilizat..cu tulbur..ri hormonale ..secundare, par ial echilibrate prin tratament substitutiv sau -Tumor.. hipofizar .. n evolu ..oprit ie dup.. tratament sau spontan, ns..cu sechele neurologice, oftalmologice sau endocrine accentuate sau -Tumor.. hipofizar cu examen histopatologic de malignitate, n tratament specific. ....DEFICIEN GRAV HANDICAP GRAV Tumor.. hipofizar.. cu: -sechele oftalmologice grave (cecitate practic.. sau absolut..) sau -tulbur..ri neurologice grave sau -tulbur..ri metabolice grave (casexie hipofizara) care necesit.. ngrijire permanent.. din partea altei persoane. * Se refer.. la acromegalie ..tere) la adult. tumor.. hipofizar.. secretant.. de GH (hormon de cre

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20076363 ..ia hipofizar..Evaluarea gradului de handicap n hipofunc 2. a. Nanismul hipofizar* PARAMETRI ....DEFICIEN U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT Clinic i paraclinic: . -hipotrofie statural..; -antropometrie armonioas..; -schelet gracil; -musculatur.. hipotrofic..; -facies infantil; -doz..ri hormonale (hormon GH, gonadotropi, tiroidieni, corticotropi); -m..sur..toarea taliei; -teste psihologice (QI); -EKG, tensiune arterial... -Tulbur..ri de i . gestualitate locomo oare; ..ie u . -Talie 1,49-1,40 m; -e..Performan intelectuale normale. -Tulbur..ri de gestualitate locomotorii de intensitate medie; -Talie 1,39 -1,30 m; -..Performan e intelectuale normale. -..ri de gestualitate ..Tulbur i locomotorii accentuate; -Talie sub 1,29 m; -..Performan e intelectuale normale; -Deficit al hormonilor hipofizari: -Gonadotropi=infantilism sexual, -Tireoptropi=mixedem secundar, -Corticotropi = hipotensiune arterial..= ....performan de efort

sc..zut... NB. Intensitatea tulbur..rilor hormonale asociate se cuantific.. dup criteriile stabilite pentru ..afectarea func iei respective. * Se refer.. la insuficien..a hipofizar.. de GH (hormon de cre..tere) sau tulbur ..ri la nivelul receptorilor periferici prin GH insuficient n perioada de cre..tere somatic cu hipotrofie statural.. armonioas.., prezentnd un deficit statural mai mare de 3 deriva..ii standard (3DS) fa.... de m edia de nal..ime pentru genera..ia respectiv.. de vrst.., uneori asocieri de insuficien.... hipofizar.. p luritrop (panhipopituitarism).

64ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 b. Condrodisplazia* PARAMETRI FUNC IONALI . ....DEFICIEN ..OAR..U ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT HANDICAP OR..U HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT Examen clinic: -Hipotrofie statural..; -Antropometrie dizarmonic..; -Hipotrofia extremit ilor.. toracale i pelviene; . -Mobilitatea articula iilor . scapulohumerale-coxofemurale limitate prin artropatii secundare; Examene paraclinice: - prezentate la nanismul hipofizar. ..ei func..n evaluarea deficien . ionale i a gradului de handicap se vor avea n vedere: ....criteriile stabilite pentru afectarea mobilit ii articulare, (artropatia condrodisplazic.. determina tulbur..ri de . realizare a variantelor posturale ....i a gestualit ii), ..ime prezentate n insuficien..l..criteriile de n a hipofizar (nanismul hipofizar). * Hipotrofie statural.. disarmonic.. prin lipsa receptorilor pentru GH la nivelu l cartilajelor de cre..tere ale extremit....ilor toracale ..i pelviene, cu artropatii secundare.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20076565 c. Sindrom Sheehan* PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Examen endocrin: -semne de hipotiroidie; -semne de hipogonadism, hipogonadotropi; -insuficien cortico-.. . suprarenal.. cronic..; -hipoanabolism care poate merge pn.. la casexie; Doz..ri hormonale specifice; Examen neurologic; EKG; Examen psihic. Insuficien.. . hipofizar nenso de..it . complica ii. . ....Insuficien hipofizar..cu ..complica ii compensate cu tratament hormonal substitutiv. ....Insuficien hipofizar..cu tulbur..ri endocrinometabolice accentuate, necompensate ..clinic i biologic sub tratament substitutiv complex, asociat ..cu complica ii metabolice (pierdere ponderal progresiv..), ..cardiovasculare i neuropsihice.

....Insuficien hipofizar.. sever cu tulbur..ri ..endocrine i metabolice grave ....i complica ii ..cardiovasculare i neuropsihice care conduc la pierderea ....capacit ii de autongrijire, ..autoservire i autogospod..rire. * Se refer.. la insuficien..a hipofizar.. primar (sindrom Sheehan) afec..iune uni sau, mai frecvent, pluritrop.., exprimat.. prin tulbur..ri clinice ..i hormonale.

66ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 , prin..posterioar..a hipofizar..Evaluarea gradului de handicap n insuficien 3. (AVP)* ..ial de vasopresin..deficit total/par PARAMETRI ....DEFICIEN ..OAR..U ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT FUNC IONALI . OR..HANDICAP U HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT Clinic i paraclinic: . -Diureza = 3l /24h; -densitate urinar.. sub 1010; -subizostenurie-osmolaritate urinar..< 300mEq/l --Clearence-ul apei libere pozitiv; -proba de sete cu test la vasopresin.. (adiuretin) pozitiv n etiologia tumoral..; -investiga ii hormonale; . -CT, RMN. n formele care r..spund la tratamentul cu vasopresin.. sau analogi. n diabetul insipid lezional sau tumoral, compensat n tratament substitutiv cu vasopresin (adiuretin). Post tumoral sau postoperator, rezistente la tratament cu vasopresin sau analogi, asociate cu ..complica..ii neurologice i hormonale secundare. * Sindrom clinic de poliurie, polidipsie cu densitate urinar sub 1010 prin deficit total/par..ial de vasopresin (AVP) sau lipsa ac..iunii tisulare a AVP.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20076767 *..a tiroidian..Evaluarea gradului de handicap n insuficien 4. PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Clinic: -Metabolic: cre tere . ponderal.., infiltrarea tegumentelor, anemie secundar..; -Neuropsihic: lentoare psihic.., frilozitate; -Cardiovascular: cardiomiopatie mixedematoas.., insuficien.. . cardiac..; -Nanism dizarmonic cu ntrziere mental.. (mixedem congenital), doz..ri hormonale specifice gus..; Paraclinic: - T3, T4 sc..zute, PBI sc..zut; -TSH crescut (mixedemul primar); -(lipsa..cintigrama tiroidian . tiroidei n disgenezia tiroidian.., imagine neomogen n gu );..a multinodular . -RIC sc..zut sau absent; -EKG (tulbur..ri de conducere, bradicardie, microvoltaj); -Ecografie cardiac.. (cord m..rit); -Hb, HT sc..zute (anemie secundar..); -Radiografie cord-pl..mn (indice cardio-toracic crescut); -Biochimie: -Hiperlipoproteinemie, -Hipercolesterolemie; Hipotiroidismul subclinic, eviden iat prin . doz..ri hormonale

(TSH crescut) f..r expresie clinic manifest..sau oligosimptomatic, forme u oare cu . r..spuns la substitu ia . hormonal.., n doze minime. ..Insuficien a tiroidian..clinic manifest.., n tratament hormonal substitutiv, cu ..complica ii cardio.. vasculare i metabolice echilibrabile. ..Insuficien a tiroidian.. cu ..complica ii persistente ..(cardiovasculare i metabolice) sau leziuni degenerative ..nervoase i osteoarticulare neechilibrate sau sechelare, decompensate la tratament specific. ..Insuficien a tiroidian..sever..cu cu visceraliz..ri ..complica ii ..cardiovasculare i neurologice grave, ....insuficien cardiac congestiv ireductibil.., poliserozite, encefalopatie. * Se refer.. la: - mixedemul primar cu visceralizare; -mixedemul congenital (disgenezie tiroidian..). Sindrom clinic determinat de sc..derea cantit....ii de hormoni tiroidieni la niv elul receptorilor celulari ceea ce determin.. infiltrarea ..esuturilor cu consecin..ele respective, handica pante.

68ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 iei paratiroidei..Evaluarea gradului de handicap n afectarea func 5. *..ie paratiroidian..Hiperfunc a. PARAMETRI ....DEFICIEN U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Clinic: -Leziuni scheletale (osoase), oase lungi i vertebre: . -Fracturi spontane, -Osteoporoz.. cu arii de demineralizare i . -Formarea de chisturi osoase; -Tulbur..ri renale: poliurie, litiaz..; -Tulbur..ri gastro-intestinale; -Tulbur..ri neuropsihice; Paraclinic: -Calcemie peste 11mg% (repetat..); -Calciurie peste 400mg%/24h; -Fosfatemie sc..zut.. (sub2,5mg%); -Fosfataz.. alcalin.. crescut.. (n leziuni osoase); -PTH seric (imunodozare) cu nivel crescut n condi iile calcemiei . crescute sau normale; -EKG: scurtare interval QT; -Examen radiologic: -Geode osoase sau/ i lacune . diseminate; -Fracturi, calusuri; -Osteoporoz.. generalizat..; -Litiaz.. renal.. (nefrocalcinoz..); -Ulcer gastric. Hipercalcemie seric asimptomatic..sau cu tablou clinic oligosimptomatic. Hiperparatiroidism operat, cu sechele osoase sau renale

neevolutive, cu tulbur..ri de ..locomo..ie i ..excre ie medie. Hiperparatiroidism operat, forma osteodistrofic..cu tulbur..ri locomotorii acentuate prin deform..ri osoase ..i forma nefrolitiazic moderat.. cu IRC stadiul de RAF. Hiperparatiroidism cu fracturi ..multiple i deform..ri osase cu ....deficien locomotorie grav... igrav vezi criteriile stabilite n . NB. Pentru evaluarea gradului de handicap mediu, accentuat iilor ..i a func . rilor aferente precum ..c..i ale mi . iilor osteo-musculo-articulare ..afectarea func urinare. * Se refer.. la hiperparatiroidismul primar (boala Recklighausen), caracterizat prin: secre..ie excesiv....i autonom..de parthormon (PTH) de catre una sau mai multe glande paratiroide (de o bicei tumorale), adenoame, care produc: - hipercalcemie seric.., -hipofosfatemie, -rezorb..ie osoas.. excesiv...

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20076969 *..ie paratiroidian..Hipofuncb. ....DEFICIEN ....DEFICIEN ....DEFICIEN PARAMETRI ..OAR..U MEDIE ACCENTUAT FUNC IONALI..HANDICAP HANDICAP HANDICAP OR..U MEDIU ACCENTUAT Clinic: Tetanie latent Tetanie cronic..cu Tetanie cronic.. cu crize -Hiperexcitabilitate neuro( spasmofilie) n ..ri clinice ..manifest i acute frecvente, muscular..; tratament specific cu crize relativ frecvente ..neinfluen ate de -Crize spontane de contractur manifest..ri sporadice. sub tratament specific. tratament. muscular.., localizate pe grupuri musculare sau generalizate; NB. Manifest..ri mai -Crize de contractur.. muscular rar ntlnite n provocate de hiperpnee; afectarea primitiv..a -Semne mecanice de glandelor paratiroide. hiperexcitabilitate neuromuscular (semnul Chwostek si Weiss pozitive); -Tulbur..ri trofice (cataract.. n formele cronice, ndelungate) Paraclinic: -Ca total zut;..i/sau ionic sc . -Mg total zut; ..i/sau ionic sc . -EMG pozitiv. *Se refer.. la: hipoparatiroidismul primar (tetanie), caracterizat prin sc..dere a nivelului sangvin de parathormon (PTH) n urma lez..rii primitive a glandelor paratiroide.

70ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 6. Evaluarea gradului de handicap n afectarea glandei suprarenale (Boala Addison)* .., primar.. cronic ..a corticosuprarenal..Insuficien.. PARAMETRI ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI..HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Clinic: -Astenie, adinamie, fatigabilitate; -Gre turi, dureri..rs..uri, v . musculare; -Sc..dere ponderal.., deshidratare; -Melanodermie; -Hipotensiune arterial... Paraclinic: -Doz..ri hormonale specifice; -Ionogram..: -Na+ sc..zut, -K+ crescut, -Glicemie: hipoglicemie seric..; -Test stimulare cu ACTH (cortrosyn) negativ. n forma compensat i hormonal, sub ..clinic tratament substitutiv. ....-Insuficien CSR cronic..cu decompens..ri repetate sau ....-Insuficien CSR cronic.. cu rezerve hormonale labile, ..par ial echilibrate sub tratament sau ....-Insuficien CSR cronic.. uni sau bilateral operat.., n tratament substitutiv continuu, pn..la echilibrare. ....Insuficien CSR cronic.. decompensat.., rezistent.. la tratament, care necesit.. ngrijire permanent.. din partea altei persoane. * Se refer.. la insuficien..a corticosuprarenal.. primar.. cronic.. (CSR), dator

it.. distrugerii ambelor corticosuprarenale (peste 80%), care determin..: -sc..dere hormoni glucocorticoizi; -sc..dere hormoni mineralocorticoizi; -sc..dere hormoni androgeni adrenali.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20077171 ..a gonadic..Evaluarea gradului de handicap n insuficien 7. a. )*.. (primitiv .. primar ..a gonadic..Insuficien PARAMETRI FUNC IONALI . ....DEFICIEN ..U OAR......DEFICIEN MEDIE ..HANDICAP U OR HANDICAP MEDIU Sindrom clinic caracterizat prin formarea deficitar.. a testiculelor datorit.. unor defec iuni cromozomiale; . Disgenezie a tubilor seminiferi determinate de anomalii ale formulei cromozomiale. Tablou clinic: -Fenotip masculin; -Aspect enucoid; -Aspect infantil/normal; -Testicule mici; -Ginecomastie; -Obezitate ; -Deficit intelectual de intensitate variabil Paraclinic: -Spermatograma azoospermie; -H. gornadotropi serici crescu i; . -Testosteron plasmatic sc..zut. Forme clinice cu tablou oligosimptomatic, ..compensat prin substitu ie cu hormoni sexoizi, f..r ....derea capacit..sc ii de efort fizic sau f..r.. tulbur..ri psihice handicapante. Formele clinice cu tulbur..ri ..de dezvoltare musculara i osteoporoz.. sexoiodopriv ....derea capacit..cu sc ii de ..efort fizic i prin tulbur..ri neuropsihice de intensitate medie. * Se refer.. la: insuficien..a gonadic.. primitiv.., disginezii gonadale (mai fr ecvent) cu simptomatologie variabil.., n func..ie de: - tipul gonadic; -vrsta instal..rii; - intensitatea insuficien..ei gonadice; -cauza insuficien..ei gonadice.

72ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 prin disgenezii gonadale cu fenotip feminin (Sindromul ..a gonadic..b.Insuficien Turner)* PARAMETRI ....DEFICIEN ..OAR..U ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT FUNC IONALI ..HANDICAP OR..U HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT Tablou clinic: -Hipotrofie statural.. disarmonic..; -Facies caracteristic; -Organe genitale externe infantile; -Infertilitate; -Malforma ii somatice: cardiace, . renale, surditate; -Semne de hipotiroidie. Tablou paraclinic: -Doz..ri hormonale specifice; -Estradiol plasmatic sc..zut; -Hormoni gonadotropi crescu i; . -Glicemie: tulbur..ri de glicoreglare; -Examen psihologic: QI (cel pu in . -Forme clinice cu hipotrofie statural ntre 140 149 cm.; -Forme f..r ii somatice ..malforma handicapante. -Forme cu hipotrofie statural.. ntre 130-139 cm. cu tulb locomotorii, de realizare a variantelor ..posturale i de prehensiune (gestualitate) de intensitate medie; -Forme cu tulbur..ri ..func ionale somatice (cardiovasculare, ..renale) i tulbur..ri psihice de intensitate medie. -Forme clinice cu hipotrofie statural

sub 120 cm, ..malforma ii cardiovasculare, sc..derea accentuat ....a capacit ii de ..presta ie fizic..sau prin tulbur..ri neuropsihice accentuate. intelect liminar); -Audiogram (hipoacuzie/surditate). ..NB: n evaluarea gradului de handicap se vor avea n vedere i: ..Criteriile de la insuficien a hipofizar.. (antehipofizar..); Criteriile de la nanismul hipofizar; ..Criteriile de la insuficien a tiroidian..; Criteriile prev..zute la afectarea fibrei miocardice; ..zute la afectarea func..Criteriile prev iilor mentale (nedezvoltarea iilor mentale); .. a func ..global ..zute la afectarea func..Criteriile prev iilor urinare. * Afec..iune determinat de un deficit al cromozomului X cu cariotip 45Xa, - sindromul Turner (digenezii gonadale cu fenotip feminin).

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20077373 iei tiroidiene din ..Evaluarea gradului de handicap n afectarea func 8. prolifer..rile maligne* PARAMETRI FUNC IONALI . ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Clinic: -Glanda tiroid.. marit.., dur.., cu/f..r.. adenopatii sau nodul ferm, tiroidian; -Ganglioni laterocervicali (palpabili); -Tablou metabolic consumptiv. Paraclinic: -Scintigrama tiroidian.. (imagini neomogene sau lacunare); -RIC hipocaptare sau valori normale; -Doz..ri hormonale complementare (hiperfunc ionalitate); . -Punc examen histopatologic; ..ie bioptica tiroid . -Examen radiografic pulmonar i osos pentru . formele metastatice. -n timpul tratamentului ..complex, chirurgical i radioizotopic; -n formele operate cu recidive locale sau cu sechele dezechilibrate sub tratament continuu. -n formele inoperabile sau ..-Tratate chirurgical sau/ i izotopic, n faze de diseminare cu metastaze (pulmonare, osoase etc.). * Se refer.. la: -cancerul tiroidian operat recent sau cu sechele metabolice sau pulmonare, dezechilibrate, sub tratament continuu, - formele inoperabile sau/..i tratate chirugical sau/..i izotopic n faze de disem inare.

74ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR Pot desf ura activit....ri fizice de ..i cu solicit .. intensitate redus.., n pozitie predominant variante posturale, ..eznd, care nu necesit . deplas..ri posturale, ntr-un micro/macro-climat de confort organic. Au redus.. capacitatea de adaptare la efort. Este necesar s.. se diminueze efortul fizic prin: -m..suri de adaptare a utilajelor la locul de munc.., -ajustarea mediului ambiental fizic, . suri tehnico-mecanice de ridicare ..-m i ....transport al greut ilor, ..suri pentru evitarea pozi..-m..iei for ate n ..rilor posturale pe distan.. sau deplas ..munc e mari, pe plan nclinat sau urcare pe sc..ri. n ..aceste situa ii trebuie s.. se asigure un mijloc de transport adecvat. -evitarea sarcinilor suplimentare. HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Au limitat.. par ial sau total capacitatea de a . efectua activit i profesionale. .. ..-Sprijin pentru compensarea pierderii par iale ....sau totale a capacit . ii de autongrijire i autogospod..rire. -Necesit.. asistent personal; -Monitorizare medical... ii, de obicei ..i alte disfunc . ii de adaptare la efort au.... limitarea capacit ..iile care,pe lng.. Pentru func NB. complexe, vezi: iei, ..ii-locomo....Criteriile de la afectarea mobilit e prin nedezvoltarea .. deficien cazurile cu iilor mentale, pentru ..afectarea f unc Criteriile de la i comportamentul .. (potexecuta sarcini n raport de nivelul lor de integrare .. i ntelectual ..global i comunitate). . adoptat de familie

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20077575 CAPITOLUL 6 IILE UROGENITALE..FUNC

IE..I SECRE IILOR DE FILTRARE..I. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA FUNC *..I STOCARE A URINEI N VEZICA URINAR . , DE COLECTARE..RENAL Densitate urinar Ureesanguin.. (mg/dl) Creatinin..sanguin..(mg/dl) Hb gr/dl Cl uree (ml/min) Cl creatinin.. (ml/min) PARAMETRI FUNC..IONALIDEFICIEN.... U..OAR.. DEFICIEN.... MEDIE DEFICIEN.... MEDIE/ ACCENTUAT.. DEFICIEN.... ACCENTUAT.. DEFICIEN.... GRAV.. DEFICIEN.... ACCENTUAT.. /GRAV.. HANDICAPU..OR(IRC Std. I) HANDICAPMEDIU(IRC Std. IIfaza a) HANDICAP MEDIU/ ACCENTUAT(IRC Std. II faza b) HANDICAPACCENTUAT(IRC Std. IIIpreuremic) HANDICAPGRAV(IRC Std.IV deuremietermin..l..) HANDICAPACCENTUAT/GRAV(IRC Std. V deuremie dep....it..)** n func..ie de toleran..a individual..a IRC..isimptomatologia clinic.. Nr nefroni func..ionali (%) Sumar urin..; Dozare albumin..n urin..Dac.. este cazul CT, RMN, cistoscopie; n func..ie de structura afectat.. Ex histopatologic n func..ie de structura afectat.. 76ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007 <1025<50Normal 12-15Normal 120-70 ..1022<501.5-2.512-1370..26 70..40 <101750-1003-410-1226-2040-30 1010-1011 >100 >4.5 8-10 20-2.5 40..12

..1010 300-500 > 7.5-1.2 <7.5 Variabil <500Variabil Variabil Variabil Variabil 25-10 <10 <10 100..50 50..35 35..25

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20077777 *Se refer.. la: , cu afectare..iunile cronice renale, congenitale saudobndite, de etiologie multi pl..1.Toate afec primar.. sau secundar.. renal.., localizate la ambii rinichi sau ntr-unul singur, n caz de rinichi unic congenital sau dobndit. De exemplu: -Cauze malformative (agenezie renal.. unilateral.., hipoplazii renale, rinichi polichistic, rinichi n potcoav.., duplicare ureteral.., hidronefroz.. etc.); -Cauze tumorale ; -Hipertensiune arterial.. renovascular.. ; -Boli renale sau pielonefrit.. pe rinichi unic congenital sau chirurgical cu fen omene de IRC. ...cronic..a renal..insuficien..ional.., care au ca expresie func..ie progresiv. .iuni renale cu evolu.. Afec a vezicii urinare pentrucancer, cuimplantare de uretere (indiferent unde este .. ia total..2. Rezec ...tre vezica urinar..i stocare a urinei dec . iei de colectare ..implantul) pierderea func

78ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 i de cauzele ei n 5 stadii. .... stadial, indiferent de structura afectat .. evol ueaz .. cronic ..a renal..Insuficien Stadii Insuficien..a func..ional.. Std. I de deplin compensare ii de suprasolicitare ;.. n condi ..or alterat.. n repaos, u .. normal ..ia renal. .Func.. ;.. normal ..i acido-bazic....Homeostazie hidroelectrolitic ionale renale normale ; ..Probe func

Rata de filtrare glomerular.. (Clearance-ul creatininei endogene)=120-70ml/min Nu exist.. anemie. Std. II

..a renal..insuficien compensat a. faza poliuric b. faza RAF ia mecanismelor compensatorii ..n repaos prin interven .. normal ..ia renal..Func

i, hipertensiune, poliurie compensatorie, .. a nefronilor restan ..ional..(hiper trofia func ) ;..ie azotat..reten insau moderat modificate ; ..ionale renalepu..Probe func

Homeostazie modificat.. moderat (in faza b) ; Rata de filtrare glomerular.. (Clearance-ul creatininei endogene)=69-40ml/min Std. III IRC decompensat ... sau moderat ..oar..Anemie u n repaos ; .. afectat ..ia renal..Func

Homeostazie constant alterat..;

(preuremie) Rata de filtrare glomerular.. (Clearance-ul creatininei endogene)=39-24ml/min Anemie moderat... Std. IV de uremie terminal.. ;.. grav alterat ..ia renal..Func ;..ie azotat..ilor de reten .. a produ ..terea semnificativ..prin cre..Homeostaz ie grav alterat .. Rata de filtrare glomerular.. (Clearance-ul creatininei endogene)=24-12ml/min Anemie medie sau sever... Std. V * ..it.. deuremiedepa iei renale. ..ie a func .. prin mijloace de substitu ..uirea este asigurat..Supr avie ie demetoda deepurare ..i dinamice renale sunt variabile n func . Constantele statice extrarenal..: -hemodializa (epurare extracorporeal..) ; -dializa peritoneal.. (epurare intracorporeal..) sau -transplantul renal. ) este variabil. ..it.... *Gradul de handicap nstadiul V (uremie dep n evaluare se vor avea n vedere : (grad IRC); ..a metodelor de epurare extrarenal..-eficien ii specifice nefropatiei de fond ;..ia decomplica..-apari -patologia indus de tehnica de epurare extrarenal... n st..rile post transplant de rinichi : ie a fenomenelor de respingere, cureluarea ..ii de apari.... posibilit ..-Handic apgrav nprimele 12 luni, datorit programului de hemodializ..; iei..ie degradul de restabilire a func..-Ulterior evaluarea gradului de handicap se face nfunc renale. i cooperararea pacientului. . psihicului i de efectul tratamentului imunosupresor, ..ine seama ..n evaluare se va

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20077979 II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR UROGENITALE..FUC sau inoperabile, n faze de ....1. Neoplasme urogenitale operate cu recidive loco regionale sau la distan generalizare. i la..2.Neoplasme mamare inoperabile nfaza de generalizare, sauoperate cu recidiv e locale sau/ distant... /..ACCENTUAT ....DEFICIEN ..GRAV ....DEFICIEN HANDICAP ACCENTUAT / HANDICAP GRAV i de starea . , precum....rilor la distan..ia recidivelor locoregionale sau determin..ie de ap ari..n func cu obiective precizate de comisie ..ie obligatorie ancheta social..de nutri

80ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 I ....ACTIVIT LIMIT..RI PARTICIPARE ....NECESIT I HANDICAP U OR.. suprasolicitare ..r..i f....Activit fizic .., ntr-un microclimat f..r ii tremice (temperaturi..varia extreme), umiditate, toxice renale, ii...trepida Sprijin pentru: ..-asigurarea condi iilor de munc (microclimat) adecvate; ..-activitate pe acela i loc de munc.. sau, eventual, schimbarea locului de munc..; ..n IRC IV i IRC V sprijin pentru: ....-activit ile cotidiene, ale ..vie ii de zi cu zi; . -transport la i de la centrul de hemodializ..; -transportul materialelor de epurare intracorporeal.. (de la unitatea sanitar.. la domiciliu) ; ....capacit -suplinirea ii de autoservire sau autongrijire ..n cazul complica iilor induse de procedura de epurare sau de agravarea structurilor de fond. ..a persoanele cu rezecL ii totale de vezic.. urinar..: sprijin pentru asigurarea pungilor de colectare a . rineiu i pentru schimbarea lor n ..condi ii aseptice i intelectuale, ....n general activit munci de birou, statice sau de i la domiciliu). ....colaborare (activit rii..ia respect..Cu condi programului de hemodializ../ i..sau /.. peritoneal ..dializ -Cu asigurarea monitoriz..rii i terapeutice . clinice, paraclinice la centrul care a efectuat ile ....transplantul renal sau la unit ....sanitare la care sunt n eviden ....peritoneal..persoanele cu dializ i hemodializ... HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT ei unor ..n cazul existen ..ii secundare, ineficien..complica ei metodei de epurare extrarenal

ional ..sau transplant renal nefunc capacitatea de realizare a te..lipse toare de venit ..i aduc....unor activit ilor cotidiene de ....i chiar a activit . autongrijire autogospod..rire. Idem pentru persoanele cu , cu.. de vezic ..ie total..rezec tumuori maligne uro-genitale cu recidive loco-regionale sau determin..ri la distant... HANDICAP GRAV

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20078181 CAPITOLUL 7 IILE..FUNC NEURO-MUSCULO-SCHELETICE RILOR AFERENTE..C..I ALE MI .

82ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 I. EVALUARE GRAD DE HANDICAP N AFECTAREA I OASELOR* . IILOR..II ARTICULA....MOBILIT iuni osteo-articulare congenitale sau contractate precoce..Afec1. PARAMETRI ....DEFICIEN ..OAR..U ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI** ..HANDICAP OR..U HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Examen ortopedic; Examene radiografice, segment afectat i, eventual, contralateral, n . func ie de limitarea func....ional . secundar.. (articula ..ii, coloan . vertebral..); CT (eventual n func ie de . structura afectat..); Test..ri biometrice; Testarea mobilit ii articulare;.. Examen oscilometric; Examen eco Doppler; Spirometrie. ** Selectarea se face n func..ie de anomalie, structura afectat....i cauzele care le-au determinat (etiologia lor). ..ncadrarea n grad de handicap u or, mediu, accentuat sau grav se .. particularizat n func ..realizeaz ie de : -..intensitatea tulburarilor de postura sau/ i gestualitate; -localizarea unilateral.. sau bilateral.. a deterior..rii (anomaliei); -membrul sau membrele afectate; -..ele secundare (la articula..consecin iile suprajacentei, coloana vertebral..); -capacitatea respiratorie afectat.. secundar; -a tulburarilor neurologice secundare de tip..existen paretic/plegic; - . n raport de gestualitatea i deservirea necesar..; -capacitatea de mobilizare cu mijloace protetice, ortetice, mijloace speciale de deplasare; - . limitarea prehensiunii ..i manipula iei; -capacitatea de autoservire.

* Se refer.. la anomalii ..i structuri afectate, respectiv la: 1. bolile constitu..ionale ale oaselor (de ex. acondrodisplazia); malforma..ii (de ex. amielia unui membru, total.. sau partial.., toracal sau pel vin, sindactilie); deform..ri rahitice cu tulbur..ri de postur..; luxa..ie congenital.. de ..old (unilateral sau bilateral) cu coxartroz.. secunda r....i/sau modific..ri ale coloanei vertebrale; redori ..i anchiloze congenitale post traumatice sau dup..osteoartrit.. TBC, red ori strnse mono sau bilaterale de ..old, genunchi sau combinate, n pozi..ii vicioase, asocia te sau nu cu paralizii nervoase; lipsa policelui sau a patru degete, bilateral; anchiloze ale pumnului , coatelor sau umerilor; pseudartroze (gamb.., coaps.., antebra.., bra.. - neoperabile) 2. Hemofilia A ..i B, boal..congenital.. care apare la sexul masculin prin defic it de factor VIII (Hemofilia A ) ..i factor IX (Hemofilia B), n formele cu modfic..ri ale mecanicii articulare sau n formele cu anchiloze n pozi..ii vicioase ..i amiotrofii care impiedic.. mobi lizarea (locomo..ia) sau/..i autoservirea. 3. Colagenoze: a. poliartrit..reumatoid.. (PR): boal..imunoinflamatorie cronic.. progresiv.. ca re afecteaz.., cu predilec..ie, articula..iile mici ale membreleor, simetric ..i distructiv; b. sclerodermia: cu tulbur..ri cutanate specifice, care reduce gestualitatea dat orit sclerodactiliei; c. dermatomiozita. d. lupusul eritematos sistemic.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20078383 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR HANDICAPMEDIU Orice activitate Orice activitate ..restric..r..F ii ..restric..r..F ii HANDICAPACCENTUATLocuri de munc.. f..r.. solicitare postural sau/ ri n teren, n.. deplas ..r.., f..i gestual . func ie de structura/structurile afectate cu . limit..rile func ionale secundare. . -Asigurare de mijloace compensatorii (protetice, ortetice etc.), adaptate n raport de ..secven ele muncii (pense, crlige etc.) n raport de membrul sau membrele afectate; -Mijloace speciale de deplasare (baston, ..cadru, scaun rulant, ma ini adaptate etc.); -..Reorganizarea procesului de produc ie, ..adaptarea locuin ei pentru a facilita integrarea social..; -....Sprijin pentru activit ile cotidiene instrumentale n cazul persoanelor cu ..deficien e grave. HANDICAPGRAV

84ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 i B* . Hemofilia A2. PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI ..HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV Examen ortopedic; Examen radiografic, segment afectat i, . eventual, contralateral, n func ie de limitarea . func .. secundar ..ional . (articula ..ii, coloan . vertebral..); n CT (eventual func ie de structura . afectat..); RMN; Test..ri biometrice; Testarea mobilit ii.. articulare; Examen oscilometric; n formele u oare, . f..r.. tulbur..ri hemoragice. n formele medii cu snger..ri minore, f..r determin..ri articulare sau n formele cu artropatii necomplicate care necesit.. tratament antihemofilic periodic. n formele severe cu artropatii cronice, cu modific..ri ireversibile ale mecanicii articulare, care necesit administr..ri repetate

de preparate ..ntihemofilicea i transfuzii frecvente. n formele severe cu anchiloze n ..ozip ii vicioase, cu amiotrofii care impiedic . oservirea tua i mobilizarea. Examen eco Doppler; Spirometrie; Determinarea factorilor plasmatici ai coagul..rii : ..factorul VIII, ..factorul IX. i de afectarea altor structuri care . ine seama . NB. n evaluare se va predispun la sngerare. * Sindrom hemoragic produs prin deficit de factori plasmatici ai coagul..rii.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20078585 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR HANDICAPMEDIU Orice activitate profesional.. ntr-un loc de munc.. f..r.. risc de traumatism fizic. Orice activitate profesional.. ntr-un loc de munc.. f..r.. risc de traumatism fizic. ..restric..r..Participare f..ii, cu condi ia evit..rii riscului de accidentare. ..restric..r..Participare f..ii, cu condi ia evit..rii riscului de accidentare. HANDICAPACCENTUAT HANDICAPGRAV -Activit mare sau .. solicitare fizic ..r..i f.. cu risc de traumatizare indiferent de intensitate i cauze. . -Sunt limitate activit ile care.. suprasolicit.. postura ortostatic.., deplasarile posturale prelungite, men inerea for..a unei variante ..at . posturale ii...i cele n mediu cu trepida . Intensitatea tulbur..rilor func iei . locomotorii, ireversibil.., neinfluen de..at . tratamentul specific limiteaz.. total sau aproape total capacitatea de mobilizare, autoservire, autongrijire i . autogospod..rire. Sprijin pentru: -asigurarea unui loc de munc.. adecvat care s.. previn.. traumatizarea fizic.., activarea . hemartrozei i croniciz..rii artropatiei specifice, -facilitarea mobiliz..rii (baston, cadru, orteze etc.), -....monitorizarea activit ii medicale (dispensar, administrarea de produse antihemofilice, efectuarea de transfuzii n ..func..ie de situa ie). -Sprijin permanent din cauza pierderii ....capacit . ii de autoservire, autongrijire i autogospod..rire; -Sprijin pentru pierderea autonomiei capacitatea de mobilizare; -Spirjin pentru facilitarea deplas..rii n ..interiorul sau/..i exteriorul locuin ei n ..func....ie de necesit i. -Necesit.. asistent personal.

86ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 3. Colagenoze a. Poliartrit.. reumatoid.. (PR)* PARAMETRI FUNC IONALI . DEFICIEN.. . U ..OAR . HANDICAP U OR . ....DEFICIEN MEDIE HANDICAP MEDIU ....DEFICIEN ACCENTUAT HANDICAP ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV HANDICAP GRAV ..VSH crescut; ..Proteina C reactiv crescut..; ..Fibrinogen seric crescut; ..Electroforeza : hipergamaglobuline mie; ..IGM i IGG mult . crescute; ..Factor reumatoizi prezen i : . ..Waler Rose pozitiv, ..Latex: pozitiv; ..Ex radiologic; ..CT-RMN. n PR la debut : -redori matinale la nivelul articula iilor . periferice; -mobilizarea articula iilor . periferice f..r dureri; -f..r.. semne obiective patologice; -testarea mobilit ii.. articulare (mobilitate normal..). n PR stadiul I, II/III moderat active: -redori matinale;

-dureri la mobilizarea iilor periferice ..articula i n repaos; . a de prehensiune ..-for redus..; -reducerea medie a ii articulare;....mobilit -testele de activitate ie) pozitive, ..(evolu dar nu obligatoriu. n PR forme severe ..adiul IIIst i III/IV: leziuni distructive cartilaginoase sau osoase; deform..ri ale degetelor; ..subluxa ii; ..deriva ii axiale (cubitale ale minilor); ..atrofia mu chilor cu afectarea prehensiunii; semne radiologice ..caracteristice i de laborator specifice; capacitate ..func ional.. limitat..; ..autoservire par ial afectat... n PR grav.. stadiul IV : leziuni osteorarticulare cu ..ri..deform i anchiloze (degete, pumni, coate, ..olduri, genunchi n semiflexie, tibiotarisene cu deformarea antepiciorului); limitarea aproape total.. sau total..a ....gestualit..ii sau/ i a ..posturii i deplas..rilor posturale; capacitatea de autoservire pierdut... NB. Clasa func I..ional . (Steinbrocker) capacitatea func ..ional . complet (capacitate normal.. de ai .

executa profesiunea). NB. Clasa II..ional..func (Steinbrocker) capacitata .. normal ..ional..func ia..cu excep handicapului durerii i redorii la una sau . ..mai multe articula ii. NB. Clasa f..unc ional.. III (Steinbrocker) permite numai o mic.. parte din ..cupao..iile casnice i autoservire. NB. Clasa ..uncF ional..IV (Steinbrocker) infirmitate important persoana imobilizat la pat sau n fotoliu, care nu se poate ocupa de propria ngrijire sau o face cu foarte mare dificultate. * Diagnosticul se stabile..te atunci cnd sunt satisf..cute patru din cele ..apte criterii ale Asocia..iei de Reumatoligie Americane (ARA): -redori matinale, -artrite la trei sau mai multe articula..ii, -artrita minilor, -artrita simetric.. a minilor, -noduli reumatoizi, -factori reumatoizi n ser, -semnele radiologice caracteristice.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20078787 esutului conjunctiv) . iunea ..b.Sclerodermia (afec PARAMETRI FUNC..IONALI* DEFICIEN .... U..OAR.. DEFICIEN .... MEDIE DEFICIEN .... ACCENTUAT.. DEFICIEN .... GRAV.. HANDICAP U..ORHANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV ..Fenomene de tip Raynaud; ..Infiltra ..ii dure ale fe..ei, trunchiului, membrelor; ..Teste circulatorii periferice; ..Teste func ..ionale renale; ..Teste ventilatorii; ..Biopsie muscular... * n func..ie de forma clinic..: ..Progresiv.. cu sindactilie, ..Progresiv.. cu tulbur..ri viscerale, ..Progresiv.. edematoas... Evaluarea gradului de handicap se face n func ..ie de forma clinic.., respectiv de intensitatea tulbur ..rilor de gestualitate, renale, respiratorii . .i de nutri ..ie, prev..zute pentru afectarea structurilor, prezentate la capitolel e n cauz... c. Dermatomiozit..** DETERMINAREA PARAMETRILOR FUNC IONALI . ....DEFICIEN U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV HANDICAP GRAV ..Edem n 1/2 superioar.. a fe ei;..n conformitatea cu criteriile prezentate la Cap

. 4: evaluarea gradului de ..Deficit muscular de grade iei muschilor...handicap n afectarea func diferite (de la fatigabilitate pn.. la incapacitatea de a ridica bra ul..i coapsele); . ..Teste enzimatice (transaminaza, creatinfosfokinaza, lacticodehidrogenaza); ..Traseu EMG caracteristic pentru afectare fibrelor musculare; ..Biopsia necroze focale. ** Afec..iune n cadrul larg al miopatiilor inflamatorii ideopatice, cu etiologie multifactorial (infec..ioas.., autoimun....i vasculo-ischemic..-vasculitic..).

88ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 ACTIVIT RI..I LIMIT....PARTICIPARE ....NECESIT I Capacitate func cu posibilitatea de .. complet ..ional..-Sunt necesare m..suri p rofilactice: ..HANDICAP U ORa executa normal profesiunea. ..evitarea frigului, umezelii, cure n ilor de aer la locul de munc..; -Dispensarizare la medicul de familie sau reumatologie, ambulatorii de specialitate pentru controale periodice; ..-Profilaxia infec . iilor acute i tratarea ..infec iilor cronice pentru a preveni ..rilor func..progresiunea alter ionale. HANDICAP MEDIU -Capacitate func ia.. cu excep .. normal ..ional . handicapului durerii i redorii la una sau mai . multe articula ii; . -Limitarea gestualit i a mersului; . ii profesionale .. -Activit ri.. deplas ..r..ri fizice reduse f..i cu solicit.. posturale pe distan ridicarea de ..r..e mari, f . greut ri;..i, urcat-cobort sc.. -Unele limit..ri n activit ile cotidiene, casnice. .. -Sunt necesare m..suri profilactice: evitarea ..frigului, umezelii, curen ilor de aer la locul de munc..; -Dispensarizare la medicul de familie sau reumatologie, ambulatorii de specialitate pentru controale periodice; ..-Profilaxia infec iilor acute si tratarea ..infec iilor cronice pentru a preveni ..rilor func..progresiunea alter ionle; -M..suri pentru asigurarea unui loc de ../trepida.. solicitare fizic ..r..f..munc ii, n ..condi ii de microclimat corespunz..tor sau HANDICAPACCENTUAT -Capacitate func permitnd numai o .. limitat ..ional . parte din activit i autoservirea; . ile casnice .. i....rii unor activit..-Imposibilitatea efectu profesionale n sistem organizat; -Eventuale activit ie de..i de colaborare n func .. deficitul de prehensiune; -Se va avea n vedere faptul c..: i cu . cu greutate de pe scaun, chiar ..-se ridic sprijin, schimbarea locului de munc.., recalificare profesional.. dupa caz, n ..func.., procesele evolutive ..ie de vrst i r..spunsul la tratamentul aplicat. -n general afectarea accentuat.. a posturii, a deplas..rilor posturale (mobilizarea), alternant.. postural.., . gestualitatea prehensiunea i

..manipula ia fac imposibil ....participarea la activit i profesionale; -Necesit.. sprijin pentru facilitarea mobiliz..rii (baston, scaun rulant); -Monitorizare periodic.. medical... HANDICAP GRAV -nu poate ridica i,....i transporta greut . -dexteritatea se realizeaz.. cu dificultate. -Infirmitate important.. persoana cu handicap imobilizat..la pat sau n fotoliu; -Nu se poate ocupa de propria sa ngrijire sau o face cu foarte mult.. dificultate; -Necesit.. ngrijire , nu poate sta..i supraveghere permanent . eznd n..ia..confortabil pe scaun, nu se poate ridica din pozi cea ortostatic..; ajutor; ..r..i f..stra ortostatismul nesprijinit ..-Nu pot p ia alimentele; ..i pot t..ca, nu-..ca, dezbr..-Nu se pot mbr -Capacitatea de autoservire i autongrijire este . -Suplinirea pierderii n totalitate a ....capacit . ii de autoservire, autongrijire i autogospod..rire; ..-Dependen a social.. permanent..; -Necesit.. asistent personal. afectat.. major.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20078989 II. EVALUARE GRAD DE HANDICAP N AFECTAREA II COLOANEI VERTEBRALE*....MOBILIT 1.Spondilit..anchilozant..(SA) PARAMETRI FUNC..IONALI DEFICIEN....U..OAR.. HANDICAP U..ORDEFICIEN....MEDIEHANDICAP MEDIU -Examen radiologic**: -radiografie bazin, -radiografia altor zone interesate, -tomografie TC, RMN -scintigram.. osteo-articular..; ii biologice : ..-Investiga -VSH crescut.., globulinemie, .. hipergam ..oar..i u..cu hiperalfaglobuline crescute ..-electro forez -proteina C reactiv.. pozitiv.., -fibrinogen n snge crescut, -imunelectroforez serica IGA crescut.., -factori reumatoizi negativi, -antigen HLA B27 *** prezent; -Probe paraclinice : iilor mari, ..i a articula . ii coloanei vertebrale ....-testarea mobilit -spirometrie, -examen oftalmologic, -examen neurologic. corpuri vertebrale; ..i vertebrale ntre dou..i pun.. gr. IV sau/ ..-Sacroileit -F..r.. semne inflamatorii clinice; -Rectitudinea sau redoarea coloanei DL; -Mobilitatea coloanei CDL n limite fiziologice sau o reducuere cu 40% din valoril e i stnga; . ri laterale dreapta ..fiziologice ale flexiei, extensiei, nclin or..or crescut, fibrinogenu..ie (npuseele acute) : VSH u..-Semne biologice deinfl ama crescut, proteina C absent.., antigen HLA B27 pozitiv, -F..r.. afectare ocular..;

ie respiratorie. .. disfunc ..r..-F Forma central..: r important de discuri vertebrale;..i la un num..-generalizarea sindesmofitilor cuformare de pun -mobilitatea coloanei CDL: reducere cu 50% din valorile fiziologice ale flexiei, extensiei, ii;..ri laterale, rota..nclin -redoare matinal.. coloan.. CDL persistent..; ;..oar..u.. ventilatorie restrictiv ....-deficien ...oar..u .... sau cudeficien .. vizual .... deficien ..r..-f Forma periferic..: ii periferice afectate de proces inflamator cronic, frecvent asimetric, cel mai des ..-articula la genunchi; ,.. plantar ..e, fascit..-tendini cu 30- 40% din valorile fiziologice; ..iilor periferice redus..-mobilitatea arti cula -semnele biologice moderat crescute; -antigen HLA B27 pozitiv.

90ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 DEFICIEN....ACCENTUAT.. HANDICAP ACCENTUAT Forma central..: -cu prinderea coloanei CDL; -fixarea coloanei cervicale n flexie n mod ireveresibil, n puseele acute; -deficien ....ventilatorie medie de tip restrictiv; -deficien .... vizual .. medie prin sechele de iridociclit ..; -afectarea mobilit ....ii coloanei vertebrale cu peste 70% din valorile fiziolog ice (urc....i coboar.. sc..rile dar cu dificultate) Forma mixt..: -cu prinderea coloanei CDL; -cu prinderea centurilor scapulo-humerale ..i coxo-femurale, bilateral; -deficien....ventilatorie medie sau accentuat ..de tip restrictiv; -deficien.... vizual .. medie prin afectare ocular .. sechelar.. iridociclitei; -afectarea func ..ionalit....ii articula ..iilor periferice pn.. la 80% din valor ile fiziologice (se deplaseaz .. cu greutate cu baston sau crje ..i pe distan ..e mici); Forma periferic..: -cu prinderea articula ..iilor mari: coxo-femurale, genunchi, articula..ia coate lor, pumn..i degete; -afectarea func ..iilor articula..iilor periferice cu peste 80-85% din valorile fiziologice. DEFICIEN.... GRAV .. HANDICAP GRAV Forma central..: -cu prinderea centurilor toracice ..i pelviene, -cu prinderea umerilor (anchiloza n adduc..ie), -cu prinderea coxo-femural.. bilateral cu tendin .... la anchiloze, -deficien .... ventilatorie sever .. de tip restrictiv. Forma periferic..: -cu anchiloza pumnilor, coatelor - n semiflexie, anchiloza tibio-tarsian.. n equin , -cu deformarea accentuat.. a antepiciorului. Forma mixt..: -forma sever .. cu/f ..r.. afectarea grav .. a acuit ....ii vizuale. NB. Persoanele cu SA stadiul IV se deplaseaz .. cu mare dificultate..i sprijinite. S unt n imposibilitatea realiz..rii activit....ilor vie..ii zilnice de autoservire ..i ng rijire. Necesit.. asistent personal. * Se refer.. la : 1. Spondilita anchilozant.. (SA), forma central.., periferic.. sau mixt.. (centr al.. si periferic..) afec..iune inflamatorie cronic.. care afecteaz.. preponderent coloana vertebral. ., procesul inflamator debutnd frecvent la nivelul articula..iilor sacro-iliace ..i progresea z..ascendent. 2. Cifoscolioze ..i scolioze deformante- idiopatice, cu grad mare de curbur.., o perate sau nu, care impiedic capacitatea respiratorie normal....i/sau cu tulbur..ri neurologice (parapareze, paraplegii) ** Principalul criteriu de diagnostic pozitiv poate consta, n func..ie de evolu.. ie, n: -Sacroileit.. gr. III (moderat..): scleroz....i osteocondensare ale articula..ii lor;

-sacroileit..grad IV: anchiloz.. cu dispari..ia spa..iilor articulare; -apari..ia de pun..i intervertebrale (ini..ial D11-D12, L1-L2) sindesmofite (osi fic..ri interligamentare), ulterior se generalizeaz.. aspect trestie de bambus ; -afectarea articula..iilor interapofizare cu tendin....la pensare ..i anchiloze care pot lua aspect de ..in.. de tramvai *** Antigenul HLA B27 : are semnifica..ie predispozant.. pentru afec..iune; este prezent la 80-90% dintre persoane.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20079191 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR Orice activitate profesional... Pot defasura activit i fizice, nu au probleme .. cu mobilizarea, urcatul ri..i cobortul de sc . i ridicarea de greut..i. Pot desfa....ura . activit i casnice (sociale ....i ale vie ..ii zilnice) . Orice activitate profesional.. cu evitarea suprasolicit..rilor gestuale, posturale ortostatismul sau mersul prelungit, ..restric..r..Participare f ie, necesit..: -monitorizare medical.., -controale periodice, . -cure balneare i -program de kinetoterapie. -Asigurarea unui loc de munc.. accesibil pentru ..prevenirea evolu iei spre stadii superioare; ..-Sprijin din partea angajatorilor i al familiei pentru HANDICAPMEDIUridicarea de greut i, ntr-un mediu adecvat, .. f..r.. curen i de aer, varia..ii termice, . trepida ii. . aplicarea m..surilor profilactice: -dispensarizare medic de familie sau serviciul de reumatologie, -program de kinetoterapie (gimnastic.. medical..), -eventual schimbarea locului de munc.. pentru -Activit ..r.., f.. suprasolicitare postural ..r..i f.. deplas..ri prelungite sau care s.. impun variante posturale; -Activit suprasolicitare fizic ..r..i f.......i vizual.. n general au redus.. capacitatea de efectuare a oric..rei activit i profesionale .. ....activit i f..r.. eforturi fizice, f..r.. ortostatism ..prelungit, n mediu cu curen i de aer, umezeal.., ..pozi ii vicioase fixe n timpul muncii. ..Participare n condi....ii de monitorizare medical i profesional..: ..-Internare n sec ii de reumatologie n puseele . acute, pentru tratament particularizat i controlat; -Dispensarizare medic de familie sau specialist HANDICAP ACCENTUAT organizate, cu program normal, -Au limitat.. posibilitatea de a realiza majoritatea activit ilor necesare vie....i..ii zilnice . pentru cele de autoservire (ex: aplecat, mbr..cat/dezbr..cat, transport greut i);.. -Au limitat.. capacitatea de mobilizare (se i.. cu greutate cu baston) precum ..deplaseaz reumatolog pentru control periodic; -Program de kinetoterapie la domiciliu sau dispensar, ambulatoriu de specialitate; -Schimbarea locului de munc.. sau orientare pentru munci f..r.. efort fizic, ortostatism

..prelungit, frig, curen i de aer, umezeal.., ..pozi ii vicioase, suprasolicitarea vederii. posibilitatea de men a..inere indelungat . pozi iei ortostatice sau sezande ..i a variantelor . posturale; -Capacitatea de efort fizic redus... -Pierderea total.. a capacit , de..ii de munc.. n timpul muncii: -Sprijin din partea angajatorilor pentru asigurarea unui loc de munc.. adaptat; -Ajutor din partea familiei pentru realizarea ....unor activit . i necesare ngrijirii i ..ririi (vie..gospod ii cotidiene). -Necesit.. asistent personal; HANDICAPGRAV autoservire sau/ i de orientare spa..;..ial . -Limitarea major.. a capacit ii de.. mobilizare; -Limitarea major.. a posibilit ii de .. realizare a activit ilor vie....ii cotidiene, . instrumentale i de autongrijire. . ..sprijin pentru ob ..-Necesit inerea unor mijloace de deplasare (baston, fotoliu rulant etc.) -Asistent.. medical.. la domiciliu, particularizat...

92ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 2. Cifoscolioze idiopatice DETERMINAREA PARAMETRILOR FUNC IONALI . ....DEFICIEN U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV HANDICAP U OR . HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV ..Radiografii coloan vertebral.., umeri i..old, n . raport de consecin ele . secundare; ..Tomografie (TC), RMN; ..Examen ortopedic; ..Examen neurologic; ..Testatrea mobilit ii coloanei .. vertebrale; ..Testarea mobilit ii articula....iilor . mari; ..Probe ventilatorii. ..ncadrarea n grad de handicap se realizeaza n raport de existen..a i .., locomotorii, respiratorii ..rilor de postur..intensitatea tulbur i motorii conform criteriilor stabilite n afectarea structurilor respecticve. ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP U OR . ..ie de intensitatea deficien.. n func ..i participare efectiv . i accesibile ....Activit ei . iilor motorii, statice ..i gradul de handicap prezentate n afectarea func . ionale ..func i iei...locomo Orientarea profesional.. a tinerilor spre locuri de munc.. accesibile, concomite nt cu elor secundare. .. pentru prevenirea consecin .. adecvat ..monitorizarea medical HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUATHANDICAP GRAV

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20079393 III . EVALUARE GRAD DE HANDICAP N AFECTAREA II ....I MOBILIT..IILOR MOTORII (A STATICII ..FUNC II)....I GESTUALIT..IEI SAU/..LOCOMO ii*..1.Amputa PARAMETRIFUNC..IONALI F..r.. deficien.... InfirmitatelocomotorieDEFICIEN.... USOAR.. HANDICAPU..ORDEFICIEN....MEDIEHANDICAP MEDIUDEFICIEN.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT Examen ortopedic; Examen radiologic : -bont, ie de .., n func.. vertebral .., contralateral, coloan..ia suprajacent..-articula elor handicapului locomotor; ..localizare, pentru evaluarea consecin Testarea bontului; i a membrului/membrelor; . ii protezei ....ionalit..Testarea func Indici oscilometrici; Test..ri biometrice particularizate structurii afectate; ii articulare;....Testarea mobilit Test..ri musculare; ii coloanei vertebrale.....Testarea mobilit a degetelor de la unul sau ambele picioare; ..ial.. sau par ..ie total..Amputa rile secundare...ie de tulbur..Se va evalua n func :..oar.. locomotorie u ....Deficien ie Lisfrank, ..Amputa ie Chopart, ..Amputa :..oar..ie u.. de manipula ....Deficien ie a 1-3 degete (n afara policelui);..Lipsa prinamputa Lipsa ultimilor falange de la toate degetele de la o mn... locomotorie medie : ....Deficien (la orice nivel); .. unilateral ..ie gamb..Amputa e secundare... consecin ..r.., f..ional.. func .. ..Amputa ie medie : .. demanipula ....Deficien Lipsa degetelor de la o mn..;

bont protezat, protez..ie coaps

;..ie radio-carpian..Dezarticula ,.., de la diferite nivele, n raport de vrst..-bra..ia membrului toracic: antebra. .Amputa i deservirea necesarp. . i cugestualitatea ....cauz NB. Pentru perioade limitate, n vederea adaptprii la unimanualitate, transfer ges tualitate handicap accentuat. :.. locomotorie accentuat ....Deficien ;..ional.. nefunc ..ie coapse bont greu protezabil sau neprotezabil sau cu prote z..Amputa ;..ie coxo-femural..Dezarticula la nivelul gambelor-protezate, proteze pelvin, demembru ..ie bilateral..Amputa ionale; ..func :..ie accentuat.. demanipula ....Deficien ;..ie scapulo-humeral..Dezarticula cu reducerea prehensiunii contralateral. ..ia membrului toracic unilateral..Ampu ta

94ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 ....DEFICIEN GRAV.. HANDICAP GRAV -:..locomotorie grav ....rii ortostatismului - deficien..Imposibilitatea realiz ie a ambelor coapse, protezate sau neprotezate; ..Lipsa prin amputa ie a unui membru pelvin asociat cu anchiloza membrului ..Lipsa prin dezarticula pelvin opus; ..ie a unui membru pelvin, cu amputa..ie sau prin amputa..Lipsa prin dezarticula ie ie de membru toracal; ..sau dezarticula a membrelor pelvine de la nivelul gambelor protezate ..ie bilateral..Amputa ineficient sau neprotezate. ...rii la protez..i adapt . rii..NB. Pentru perioade limitate n vederea protez iei :..i manipula . tii ..rii gestualit..Imposibilitatea realiz redori strnse ale ..r..ii ambele membre toracice de la diferite nivele cu/f..Ampu ta iilor...articula * Se refer.. la: a. Amputa..ii congenitale, contractate precoce (copil..rie-adole..cen....), unilate ral sau bilateral de membru inferior sau superior, indiferent de nivel, dezarticula..ie membru pel vin, dezarticula..ie membru toracal, protezabile, neprotezabile sau greu protezabile. b. Amputa..ii de membru superior sau inferior, unilateral sau bilateral (protezabil e, protezabile ineficient, greu protezabile, neprotezabile), indiferent de vrst....i statut. ii. ....i de realizare a ortostatismului, mersului ori gestualit....ii cudificul t... AmputaNB ionale se vor avea nvedere:..ei func..n evaluarea deficien ie:..ia de amputa..Cauza care a condus la indica a) distrugerea unui membru prin strivire, iei,..b)pierderea vasculariza c) gangrene de cauze variate (arteriopatii, diabet zaharat, embolii), d) durere sever.. de cauz.. circulatorie, e) tumori maligne, f) terapeutic; ..ie necontrolabil..infec Starea bontului: scurt; cu cicatrici vicioase; cu calus vicios; cu nevroame hipe ralgice, cu leziuni trofice, fistule cronice; cu sechele complexe; , la membrul sau membrele afectate.iei..Nivelul amputa

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20079595 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR Orice activitate profesional.. f..r.. limit..ri, cu excep gestualitate ..ia celor care solicit . fin.., de precizie. Orice profesie cu excep :..ia celor care solicit . ..restric..r..Participare f ii. Necesit.. schimbarea locului de munc.. n cazul unor profesiuni (ex: pianist, violonist s.a.). Asigurarea unui loc de munc.. accesibil. HANDICAPMEDIU -ortostatism ri posturale prelungite,..i deplas . -bimanualitate. . Formare i ndrumare profesional.. n ..func.. persoanelor care ..ie de vrst i-au pierdut bimanualitatea, cu referire la muncile manuale necalificate. Asigurare cu proteze, orteze, proteze ..estetice diferen..rii n via..iate n vederea activ a -Locuri de munc.. f..r.. solicitare fizic.., f..r.. deplas..ri i..i variante posturale sau/ . gestuale, n func rile..ie de deterior . morfofunc ionale. . NB. n elaborarea programelor de recuperare se vor avea n vedere: -localizarea i nivelul amputa..iei, . -cauzele care au produs-o, -eficien rii, ..a protez . -vrsta, -preg..tirea generala ..i profesional.. n func :..ie de care se recomand . .. restric ..r..f..social ii. Furnizare de mijloace protetice, de adaptare a utilajelor, reorganizarea muncii la nevoie, cu atribuirea sarcinilor ce nu pot fi ndeplinite altor membri ai colectivului. ..Pentru deficien ii locomotori posturali: ..rii adecvate ..n afara protez i adapt..rii locului de munc.. astfel nct sa nu fie solicitat.. postura pe care nu o poate realiza, se recomand.. facilitarea prin mijloace suplimentare de sprijin (scaune adaptate ..ergonomic) sau permiterea cu u....urin a modific..rilor posturale impuse de munc.., prin balustrade sau mnere de sprijin. HANDICAPACCENTUAT -schimbarea locului de munc..sau -formare profesional.. pentru munci i..statice, accesibile handicapului postural sau/ de gestualitate. ..Transferul unor comenzi ale ma inii de la picior la mn.. sau automatizarea comenzilor respective. .... afectarea mobilit ..Pentru cei care au asociat ii coloanei vertebrale: sisteme mecanice de manevrare ....a greut..ilor i c..rucioare de transport de naltimea ....bancului de lucru astfel nct transferul greut ilor

..rucior pe banc..de pe c i invers s.. se fac.. prin alunecare. ....Pentru persoanele cu deficien fizic..cu ....afectarea gestualit ii: Este posibil.., dupa caz, protezare sau ortezare, eventual proteze de munc.. adaptate n raport cu ..secven ele muncii (pense, crlige etc), schimbarea ....lateralit..ii i adapt..ri ale utilajului, ca de pild.. transferul comenzilor de la o mn.. la alta sau de la mn.. la picior, schimbarea sistemului de prghii ale comenzilor pentru sc..derea efortului fizic.

96ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 HANDICAP GRAV Idem handicap accentuat -Idem handicap accentuat; -Dupa protezare, adaptare la proteze/orteze: -asigurarea de mijloace de deplasare pentru (baston .. postural....persoanele cu deficienii..sau cadru pentru cele cuamputa unilaterale, fotoliu rulant, c..rucioare pentru ii bilaterale); ..cele cu amputa i..-asigurarea de mijloace de autoservire sau/ de munc.. pentru cei cu pierderea bilateral.. a ii;....gestualit ile....i activit . -sprijin total pentru ngrijire cotidiene, de autogospod..rire. Necesit.. asistent personal.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20079797 iuni neurologice*..Afec.2 PARAMETRI ..FUNC IONALI Examen neurologic; Eco Doppler; CT, RMN cerebral; Examen oftalmologic (acuitate vizual.., campimetrie, fund de ochi); EKG; EEG; Glicemie, Teste de coagulare; Hemoleucogram.. complet..; Angiografie carotidian..; Echocardiografie. Se stabilesc n func..ie de structura /structurile afectate. ....DEFICIEN ..U OAR.. MEDIE ....DEFICIENHANDICAP ..U OR HANDICAP MEDIU .. prehensiunea, manipula ..Deficit motor minim la un membru sau care nu afectea z ia. oare...i echilibru u . ri de coordonare ..Tulbur ii...cila..Se poate deplasa, mersul fiind posibil dar cu oDeficit motor al unui membru inferior sau al ambelor membre inferioare dar care nu ii cotidiene sau profesionale;..ilor vie....urarea activit.. desfa ..afecteaz pe..e lungi sau cu dificultate moderat..dificultate pe distan ..oar.. cu u ..Se deplaseaz i profesionale normale, n....ura activit....sprijin, putnd desf ..r..e scurte, dar f..distan ie de natura profesiei...func Deficit motor la un membru superior care afecteaz.. minimum mobilitatea, i prehensiunea. . gestualitatea ate de deficitul motor. Se poate ..ie neinfluen..i de manipula . i de coordonare ....Dificult ii (vezi criteriile de la ..cila..e variabile, cu dificultate, cu o.. sprijin pe distan ..r..deplasa f iei de coordonare). ..afectarea func ri ale vorbirii specifice ..oare de vorbire: dizartrie, balbism, alte tulbur..ri u..Tulbur iunile respective: boala Parkinson, ..iuni neurologice (vezi criteriile de la af ec..unor afec miastenia gravis s.a.). DEFICIEN ..ACCENTUAT .... HANDICAP ACCENTUAT . Se poate deplasa sprijinit n baston (sprijin.. locomotorie accentuat ....Defici en unilateral) sau nesprijinit, dar cu mare dificultate. Nu poate realiza mersul no rmal, nici e scurte. ..chiar pe distan .... activitatea profesional ..Deficit motor total al unui membru superior ce af ecteaz i cea cotidian.. sau deficit motor bilateral moderat. Tulbur..ri accentuate de coordonare: se deplaseaz.. cu sprijin unilateral sau ...., cu tendin..inere largit.. de sus ..nesprijinit dar cu mare greutate, cu ba

z.. la devia ii n cazul asocierii unor tulbur..ri vestibulare de intensitate medie (vezi criteriil e de la iilor de coordonare). ..afectarea func Tulbur..ri de vorbire de tipul afaziei expresive moderate. ..ie, de manipula.. deficit de locomo ..Permite, n cazul n care nu se asociaz ie, de ....i, eventual, efectuarea unor activit . ii cotidiene ..ilor vie....coordonare, exercitarea activit i specifice profesiunii.

98ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII. 2007 DEFICIEN.... GRAV.. HANDICAP GRAV :ie..Deficit grav de locomo -persoana nu se poate deplasa nici cu sprijin nici f..r.. sprijin, fiind depende nt.. de un mijloc de transport adecvat (fotoliu rulant, alte dispozitive) sau este imobiliz at la pat; a prin ..i poate asigura existen ..ii cotidiene, nu-..ile vie....i poate ndeplini activit..-nu activitatea pentru care a fost preg..tit..; -nu se poate autoservi; -necesit.. asistent personal. i legate de capacitatea .... pot presta activit NB. Persoanele cu paraplegii, pa rapareze forte a..i deprezen.... adecvat .. social ....,beneficiind de oasisten..tirea intelect ual..i depreg .. ilesuntmultsporite din punct de vedere material, ....asistentului personal deoar ece necesit social, psihologic etc. * Se refer.. la: a. Afec..iuni neurologice congenitale sau contractate precoce cu tulbur..ri postura le si gestuale de intensitate variat.., de exemplu: malforma..ii congenitale (ex: mielomeningocelul, porencefalia, hidrocefalia, microcefalia); sechele neurologice ( pareze, paralizii etc.) dup.. meningoencefalopatii infanti le; leziuni traumatice ale SNC; sechele dupa sindrom ischemic medular cu parapareze sau plegii, tertrapareze sau tetraplegii, monopareze sau monoplegii; sechele dup.. traumatisme cerebrale severe; paralizii de plex brahial; leziuni de nervi periferici care produc tulbur..ri de manipula..ie, uni sau bila terale; tulbur..ri neurologice sechelare cu deficit tip bi-tri-tetraparetic/plegic cu/f. .r tulbur..ri trofice, afectnd deplasarea ..i gestualitatea normal.. sau tulbur..ri de tip epileptic ori alte tulbur..ri de focar; sechele dup..poliomielit....i afec..iuni medulare infec..ioase; paralizii cerebrale: ex. hemiplegie-hemipareza infantil.., paraplegie-paraparez

spastic..infantil.., boala Little; .. tumori cerebrale benigne care determin.. prin extensie tulbur..ri de focar, t umori maligne. b. Accidentele vasculare cerebrale (AVC) : hemoragice, trombotice sau embolice, cu diverse localiz..ri, cu deficite locomotorii secundare, disfazie/afazie sau/..i tulbur.. ri sfincteriene indiferent de vrst....i statut, la persoanele cu: Sechele AVC care au drept cauze o malforma..ie congenital..vascular..; Sechele AVC embolice dup.. valvulopatii reumatismale contractate precoce sau con genitale; Sechele AVC din angiocardiopatiile congenitale; Sechele AVC din cardiomiopatiile primitive (idiopatice sau primare); Sechele AVC din HTA reno-vascular..; Deficite motorii din afec..iunile hemoragipare (cuagulopatii, trombocitopenii s. a.), din afec..iuni hematologice (policitemia vera); Deficite motorii ale unor neoplazii primar sau secundar cerebrale nervos, osteoarticular, p..r..i moi.

de sistem

c. Parapareze/paraplegii, tetrapareze/tetraplegii, monopareze/monoplegii - indifere nt de etiologie (traumatic.., vascular.., infec..ioas.., tumoral.., degenerativ.. etc. ), indiferent de vrst....i statut. NB. Structurile afectate indiferent de data contract..rii, cauz.., localizare, p ot determina tulbur..ri: i de..ii) sau/....iei (gestualit..i ale manipula..iei sau/..ii locomo....-ale st aticii, mobilit ie de..ii diferite, n func..i de vorbire,cu implica..i echilibru sau/ . coordonare i familiala. . , comunitara..a social..i limitarea la via . predominanta lor

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.20079999 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR Orice munc.. cu program normal, cu evitarea celor care impun activitatea la n..l ime. . Orice activitate profesional.. loc de ..restric..r..Participare f..ii cu condi ia ....rii medicale, evitarea activit..monitoriz ii la ..l..n..ime sau care impune varia ii posturale mari ....ri pe distan..i deplas e mari. Sprijin pentru asigurarea locului de munc HANDICAPMEDIU munc.. f..r.. suprasolicitare postural.., activit ..r..i preponderent statice, f.. deplas..ri posturale, f..r.. suprasolicitare fizic , n condi..i psihic....ii de confort . organic, f..r.. rela sunt ..ii cu publicul dac . ....adecvat n vederea desf....rii activit..ur ii cu program normal sau redus sau, daca nu este posibil, schimbarea locului de munc..; Monitorizare medico-social... asociate tulbur..ri de vorbire. i....n general nu pot presta activit profesionale datorit.. intensit rii ..ii afect.. Asigurare mijloace de deplasare (baston, ..crje, cadru, fotoliu rulant n func ie de HANDICAPACCENTUAT func iilor motorii sau/..ie,..i de manipula . coordonare, vorbire; n cazul deficitelor motorii de tip paraparetic, tetraparetic, sunt posibile activit ri fizice..i adaptate, cu solicit.. ii..ri posturale, n condi..s.. depl ..r..reduse, f intensitatea deficitului motor la membrele ..superioare sau/ i inferioare); Asigurare dispozitive de mers (orteze) n special pentru persoanele cu sechele dup afect..ri de neuroni motori periferici; . Sprijin familial ..i comunitar (n func ie de de confort organic. Intensitatea afect..rii func iei motorii . face imposibil.. desf ror..urarea oric.. activit i profesionale, activit....i cotidiene, .. de autongrijire, autogospod..rire; n cazul persoanelor cu parapareze . caz..i situa....ie) pentru efectuarea unor activit i . cotidiene i de ngrijire. Necesit.. asistent personal. Monitorizare medical.. la domiciliu pentru . recuperare (CFM) i pentru prevenirea leziunilor de decubit. Asigurarea mijloacelor de transport HANDICAPGRAV

iilor..afectarea func..r..forte, paraplegii, f intelectuale (n situa ii particulare) este . posibil i indicat acces pentru prestarea . profesiunilor cu preg..tire superioar.., activit tirea..i legate de preg.. intelectual.., n ritm liber, beneficiind de adecvat (c..rucioare alte dispozitive) sau de mobilizare (fotoliu rulant). ..Pentru cei care sunt ncadra....i n munc i folosesc fotoliul rulant- este necesar.. ajustarea . bancului de lucru..i a spa iului de sub banc, . precum i eliberarea c..ilor de acces pentru a asistent personal. permite persoanei cu handicap s.. ajung.. la locul de munc... Organizarea planului de lucru astfel nct . .. materia prim .. n aria de munc .. regaseasc ..s i uneltele necesare.

100ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 iuni demielinizante - degenerative*..Afec3. PARAMETRI DEFICIEN.. . U ..OAR . ....DEFICIEN MEDIE ....DEFICIEN ACCENTUAT ....DEFICIEN GRAV FUNC IONALI . -Examen neurologic**; -Examen oftalmologic; (AV, campimetrie, FO); -ENG; -PEV auditive i . vizuale; -Diplopie provocat..; -Imunoglobulin.. G n LCR i snge; . -RMN, CT. ** Examen neurologic complet cu precizarea formei de evolu ie . i a sindroamelor . afectate, respectiv sindromul pur sau combinate. HANDICAP U OR . n formele oligosimptomatice cu: -Sindrom bipiramidal frust; -Sindrom vestibular frust; -Sindrom cerebelos frust, sus peinute . examen RMN sau CT. HANDICAP MEDIU n formele clinice cu perioade de remisiune, cu ..oare..ri u..tulbur i medii de mers deplasare posibil f..r.. sprijin, cu inerea: ..men -sindromului

piramidal, -sindromului vestibular, -sindromului cerebelos, Parametrii ..ionali confirm..func iunea ..afec demielinizant (modific..ri FO, PEV, diplopie, ENG, RMN, CT, ..ImG n snge i LCR) HANDICAP ACCENTUAT n formele clinice ..cu evolu ie progresiv..sau cu pusee acute frecvente : -tulbur..ri accentuate de mers, mers dificil, uneori cu sprijin unilateral; -tulbur..ri de echilibru; -tulbur..ri de coordonare; -tulbur..ri de ..manipula ie; -sindromul piramidal tip paretic; -cerebelo-vestibular; -tulbur..ri vizuale (diplopie, modific..ri CV); -tulbur..ri de sensibilitate. HANDICAP GRAV n formele cu ..evolu ie continu care conduc la pierderea autonomiei locomotorii, f..cnd dependent persoana de o alt ..(par..persoan ial sau total), datorit..: a. sindromului piramidal variat: -hemiplegie dr/stg, -paraplegieparaparez accentuat.., -tetraparez.. tetraplegie; b. sindromului

vestibulo-cerebelos cu tulbur..ri de static ..i echilibru grave. * Se refer.. la leuconevraxit..: sinonime scleroz.. n pl..ci, encefalopatie disem inat.. cronic.., encefalopatie periaxial.. difuz.., boal.. Devic (oftalmoneuromielit..), indifere nt de forma clinic... ine pe:..NB.Diagnosticul pozitiv se sus ritranzitorii ca: oftalmopareze, deficite piramidale sau de sensibilitate, sindr oame ..i tulbur..-simptome i obiective;..ii de semnesubiective..medulare acute, afectarea altor nervi crani eni, combina i sindroamele respective (combinate sau pure)...ie.. de evolu ..formaclinic .. c uprind ..-diagnosticul s i remisiuni, . deri ..forme cu rec Forme clinice: -forma primar generalizat.., -forma secundar progresiv... Sindroame: - Sindromul motor: - paraparetic (paraplegic) spastic, -hemiparetic (hemiplegic) spastic, -monoparetic sau tetraparetic (tetraplegic) spastic. -Sindromul ataxic: - ataxie prin tulbur..ri cerebeloase; -ataxie prin tulbur..ri vestibulare; -ataxie prin tulbur..ri de sensibilitate profund... -Semne oculare caracteristice: - oftalmopareze; i cmp vizual;....ri de acuitate vizual..tulbur -modific..ri FO: decolorare papilar..global..sau numai temporal.. (mai frecvent).

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007101101 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR HANDICAPMEDIU HANDICAPACCENTUAT HANDICAP GRAV Activit i cu program normal n locuri.. de munc.. care nu impun deplas..ri posturale prelungite sau o gestualitate rapid i cu.. precizie. Activit i cu program normal sau redus, .. cu solicit..ri mici sau medii, f..r.. ritm impus, care nu solicit.. mi ri de precizie ..c..i rapide . din partea membrelor superioare i . inferioare, ntr-un microclimat de confort organic. n general, intensitatea tulbur..rilor func rei.. prestarea oric ..ionale limiteaz . activit i profesionale organizate. Pot, .. eventual, efectua activit i de colaborare n.. ritm liber, cu efect psihoterapeutic; Este conservat.. capacitatea de autongrijire. Datorit.. intensit rilor de ..ii tulbur.. postur.., de mers, gestualitate sau/ i de . vedere, nu pot presta nici o activitate; Capacitatea de autoservire par ial/total . afectata; Capacitatea de mobilizare: de la mers cu sprijin bilateral prin for la..e proprii, pn . imobilizare; Limitarea gestulit la..ii pn.. imposibilitatea execut..rii unor mi ri cu..c . membrul respectiv; Afectarea vederii pn.. la cecitate relativ ...i absolut.. Asigurarea unui loc de munc.. accesibil n ..pozi ie dominant seznd, f..r.. suprasolicitare ....fizic i ritm impus. Monitorizarea medical.. pentru prevenirea ..rii deficitului motor, vestibular ..agrav i cerebelos. ..Participare cu condi ia asigur..rii unor locuri de munc.. f..r.. solicit..ri fizice mari, . ri posturale prelungite ..deplas i gestualitate ....rapid i de precizie; Monitorizare permanent.. pentru . prelungirea duratei remisiunii i pentru ..prevenirea apari iei puseelor acute. Pentru persoanele cu preg..tire superioar..: sprijin pentru efectuarea unor ....activit..i de colaborare n func....ie de posibilit ile . psiho-fizice i de suportul familial; ..Sprijin pentru ob inerea mijloacelor de ..deplasare (baston, crje, scaun rulant s.a.), par ial ....pentru activit . ile de autongrijire i

. rire..autogospod i pentru monitorizarea medicosocial ... Necesit.. asistent personal. Asigurarea de mijloace de mobilizare (cadru, fotoliu rulant, c..rucior) pentru deplasare ..n cadrul locuin ei; Dispensarizarea medical.. (la domiciliu sau, cand este necesar, la serviciul de specialitate).

102ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 IV. EVALUARE GRAD DE HANDICAP N AFECTAREA CHILOR*..IILOR MU..FUNC 1. Evaluare grad de handicap n distrofia muscular..progresiv i formele ei . (DMP) PARAMETRIFUNC..IONALI Examen neurologic : -deficit motor n func ..ie de forma clinico-genetic.., indiferent dac.. debutul e ste distal sau proximal, afectarea grupelor musculare se generalizeaz..; Deficitul motor are ca expresie : -amiotrofii progresive-simetrice; -retrac..ii tendinoase; -ROT vii. Paraclinic : -cre..terea activit....ii unor enzime glicolitice (de ex : LDH); -biopsia muscular .. este sugestiv .., eviden..iaz.. modific ..ri de tip miogen; -EMG: -absen ..a activit....ii bioelectrice spontane, -diminuarea amplitudinii maxime a traseelor; -reducerea duratei medii a poten ..ialelor. DEFICIEN.... USOAR.. HANDICAPU..ORDeficit motor frust. Amiotrofii simetrice distal ..i proximal nesemnificative. DEFICIEN.... MEDIEHANDICAPMEDIU Deplasarea cu dificultate prin sc..derea performan..ei de ortostatism..i mers pr elungit ..i prin tulbur ..ri de precizie ..i vitez.. a mi ..c..rilor. DEFICIEN.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT Deplasare cu mare dificultate prin for ..a proprie, nesprijinit..i cu sprijin. Imposibilitatea efectu ..rii aproape a oric..riei gestualit....i profesionale. Dificult....i de respira..ie. DEFICIEN.... GRAV.. HANDICAPGRAV Persoana nedeplasabil .. prin for ..a proprie. Tulbur..ri de gestualitate bilateral. Pierderea capacit ....ii de autoservire. Tulbur ..ri mari de degluti..ie..i respira..ie.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007103103 * Se refer.. la: 1. Neuromiopatii: afectarea unit....ii motorii (a fibrei musculare striate), a pl.. cii neuromusculare, nervului motor ..i nervului motor spinal cu amiotrofii ..i determinare genetic.. : a. DMP: ..Forma sever.. (Duchenne,) ..Forma benign.. (Becker); b. Fenotipul Duchenne forma centurilor; c. DMP forma: ..Facio-scapulo-humeral.., ..Distal.., ..Oculo-faringian... 2. Miotonii (determinate genetic) este implicat un deficit de membran.. celular..: a. miotonia congenital.. (Thompson), b. distrofia miotonic.. (Steinert). 3. Polimiozita primitiv.. (cu leziuni musculare de tip inflamator) 4. Miastenia (boala sinapsei neuro-musculare) 5. Boli degenerative ..i heredodegenerative ale SNC (boli genetice cu aspect anatom o-patologic de tip degenerativ): a. amiotrofia neuronal.. Charcot Marie Tooth, b. scleroza lateral.. amiotrofic.. (SLA), c. eredoataxia spinocerebeloas.. Friedreich, d. heredo-ataxia cerebeloas.. Pierre Marie. 6. Anomalii ..i malforma..ii musculare congenitale, dac.. impiedic.. statica ..i lo como..ia (de ex: hipertrofii, redori, retrac..ii musculare mutilante).

104ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 2. Evaluare grad de handicap n miotonii* PARAMETRI FUNC..IONALI n miotonia Thompson Examen neurologic: -distribu ..ia fenomenului mitotonic la flexorii degetelor, mu..chii policelui, a musculaturii orbiculare, pleoape..i pe parcursul evolu..iei hipertrofii musculare difuze la t oate grupele musculare, cu predominan .... la membrele inferioare (aspect halterofil). Examen paraclinic: -EMG: cre..terea progresiv.. a amplitudinii poten ..ialelor cu o frecvent.. de 4 0/50 cicli/sec (criteriul patognomonic=fenomen de nc..lzire) n distrofia miotonic.. Steinert Examen neurologic: -amiotrofii musculare distale la membrele superioare ..i inferioare; -mu ..chii fonatori, cu modificarea vocii; -muschiului cardiac; -atrofie gonadic... Examene paraclinice: -microscopia electronic ..eviden..iaz.. afectarea arhitecturii miofibrilelor, ca re apar ..terse; -microscopia optic .. eviden ..iaz..alternan..a de fibre musculare atrofiate cu fibre hipertrofiate, dezorganizarea miofibrilelor; EMG desc..rc..ri spontane repetitive, n salve, asociate cu modific..ri ale unit ....ii motorii de tip miopatic; Enzimograma seric.. (LDH, FCK, TGO, TGP sunt sc..zute sau normale). DEFICIEN.... USOAR.. HANDICAPU..ORn formele u ..oare cu manifest..ri fruste care nu afecteaz.. capacit atea fizic .. de presta ..ie. DEFICIEN.... MEDIEHANDICAPMEDIU Sc..derea for..ei musculare distale la membrele superioare; Oboseal.. precoce; Sc..derea for..ei..i vitezei de executare a mi..c..rilor; Sc..derea capacit....ii fizice de presta..ie la efort, manipularea de greut....i . DEFICIENT.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUATDeplasare cu dificultate; Tulbur ..ri de manipula..ie..i gestualitate bilateral; Tulbur ..ri de vedere..i de vorbire. DEFICIEN.... GRAV.. HANDICAPGRAVn formele clinice cu evolu ..ie ndelungat.. care conduc la deplasarea dificil ..sau la imobilizare datorit .. atrofiilor musculare marcate, cu tulbur ..ri respiratorii , tulbur..ri de degluti..ie, fona ..ie, alimenta..ie. * Sunt caracterizate printr-o lentoare a relax..rii musculare dup.. contrac..ie voluntar.., fenomenul diminund progresiv dup.. repetarea contrac..iei voluntare (fenomen de nc..lzire).

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007105105 3.Evaluare grad de handicap n polimiozit..primitiv..* PARAMETRI ..FUNC IONALIEMG = caracterizat.. printr-un traseu constnd din activitate bioelec tric.. spontan ..iale polifazice care apar la contrac..ie, poten..iale de fibrila.. de poten .. reprezentat ii a.., evocate de stimularea mecanic.. rapid .... cu frecven ..voluntare, activita te repetitiv chilor. ..mu iat de cel al distrofiilor musculare...AP: aspect histologic greu de diferen ....DEFICIEN ..U OAR.. HANDICAP ..U OR Criterii de ncadrare n grad de handicap asem..n..toare cu cele din ,..ia este ondulant..evolu.., cu precizarea c..progresiv..distrofia muscular i terapeutice. . i remisiuni spontane . ri..cu agrav ....DEFICIENMEDIEHANDICAPMEDIU DEFICIEN.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT DEFICIEN.. . GRAV.. HANDICAPGRAV * Se caracterizeaz.. printr-o simptomatologie dureroas.. cu traseu EMG polimorf ..i leziuni musculare de tip inflamator. Sunt delimitate trei tipuri de polimiozit..: a. Polimiozita primitiv.. incomplet.., b. Polimiozita din colagenoze, trebuie luate n considerare criteriile stabilite c. Polimiozita paraneoplazic... pentru afec..iunile respective.

106ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 4.Evaluare grad de handicap n miastenie* PARAMETRIFUNC..IONALI Clinic: -deficitul motor miastenic se produce prin relaxarea progresiv .. a mu ..chiului care face efortul ..i prin diminuarea progresiv.. a for ..ei, iar repaosul refac e for..a muscular..; -o caracteristic.. a fenomenului miastenic = deficitul miastenic este mai accentuat n a doua parte a zilei; -ROT prezente sau u ..or diminuate. Paraclinic: -proba de efort, care caracterizeaz .. sau eviden ..iaz.. deficitul motor; -testul cu miostin sau tensilon ameliorez.. deficitul dar de scurt.. durat..; -EMG: cu stimularea nervului cubital ..i culegerea poten..ialului evocat dinemin en ..a hipotenar... DEFICIEN.... U..OAR.. HANDICAPU..ORNB. La ncadrarea n grad de handicap trebuie s .. se..in.. seama de in tensitatea deficitului miastenic, care se poate manifesta prin : 1. tulbur ..ri oculare (strabism, diplopie, ptoza palpebral....i chiar imposibilitatea convergen ..ei); 2. tulbur ..ri de fona..ie (disfonie, nazonare, dizartrie), care apar sau se accentueaz.. la efort; 3.tulbur ..ri de degluti..ie, la nceput pentru solide, apoi lichide ..i n cazuri grave pentru saliv..; 4. tulbur ..ri de mastica..ie : apar mai mult sau mai pu..in precoce, pot merge pn .. la deficit total ..i se pot asocia cu c ..derea mandibulei; 5. atingerea musculaturii faciale, deformarea mimicii (facies-ul miastenic caracteristic); 6. afectarea musculaturii cefei, trunchiului ..i membrelor poate s.. produc..: -c..derea capului necesit.. men ..inerea b..rbiei cu mna, -trecerea din clinostatism la ortostatism, poate fi imposibil.. sau se execut.. cu dificultate (cu efort mare), 7. interesarea membrelor inferioare se remarc .. ini ..ial la urcatul ..i cobortu l sc..rilor, iar ulterior ..i la mersul pe nivel plat, 8. tulbur..ri respiratorii: exprimate prin dispnee, sunt obiectivate de reducerea capacit ....ii vitale. Deficitul miastenic, indiferent de manifestare, se poate ameliora la tratamentul medicamentos corespunz..tor. Gradul de handicap se evalueaz .. n func..ie de intensitatea deficien..elor func..ionale, dup.. criteriile prezentate pentru afectarea func ..iilor respecti ve, reversibilitatea..i rezisten..a la tratamentul medicamentos specific. DEFICIEN.... MEDIEHANDICAPMEDIU DEFICIEN.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT DEFICIEN.... GRAV.. HANDICAPGRAV

* Este o boal.. a sinapsei neuromusculare care se caracterizeaz.. prin oboseal.. excesiv....i defect al musculaturii striate ce apare la efort ..i se recupereaz.., par..ial sau tota l n repaos ..i sub ac..iunea unor substan..e anticolinesterazice.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007107107 5. heredo degenerative ale SNC i . iunile degenerative..Evaluare grad de handicap n afec ....DEFICIEN.... DEFICIEN DEFICIEN DEFICIEN ....G.. . ..OAR..U RAV..ACCENTUAT.. MEDIE IONALI ..PARAMETRI FUNC HANDICAP HANDICAP HANDICAP HANDICAP a)Amiotrofia neuronal.. Charcot OR..U GRAVACCENTUAT MEDIU atrofii musculare simetrice distale: la membrul inferior aspect de picior de cocos; ....nu.. aspect de atrofii n m .. antebra ..lamembrul superior 1/3 inferioar Marie Tooth:

tulbur..ri de sensibilitate de tip polinevritic; tulbur..ri vegetative hipersudoratie; );.. gonadic ....ri endocrine (insuficien..tulbur

examen bioptic: atrofii musculare de tip neuronal alternnd cu zone hipertrofice. b) Scleroz.. lateral.. amiotrofic.. (SLA): amiotrofii distale, simetrice, progresive;

semne piramidale (spasticitate osteo-tendinoas.., Babinschi prezent); ei);..ie, atrofii ale limbii, atrofii simetrice ale fe..ie, dedegluti..ri de fon a..fenomene bulbare (tulbur

EMG: aspect microscopie ii, depozit microscopia

= denervare; electronic..: nteruperila nivelul miofibrilelor, stergerea arhitectur de glicogen; optic..: depozite de lipofuscin...

c) Eredoataxia spinocerebeloas.. Freidreich: , ROT abolite precoce);.., dizartrie, vorbire lent..rgit..inere l.. de sus .. (m ers ebrios, cu baz ..ataxie cerebeloas

amiotrofii distale (aspect picior de cocos sau picior scobit); EMG aspect de denerevare; .. axonal ....cen..biopsie: aspect dedegenere d) Eredoataxia cerebeloas.. Pierre Marie: asem..n..tor eredoataxiei Freidreich, mai ..ri de sensibilitate profund..i tulbur..cu semne piramidale mai evidente reduse, ROT vii. i . i mers prelungit, nprecizia . elor de ortostatism.. a performan ..oar..derea u..Sc ii).....rilor (realizarea gestualit..c..viteza mi Mobilizare cu greutate; i mers prelungit; ..elor de ortostatism..derea performan..Sc ii).....i gestualit..iei..rilor (afectarea medie a manipula..c..i vitezami..Scad e precizia i cusprijin;..a proprie, nesprijinit..cu mare dificultate prin for ..Persoana se deplaseaz Nu poate efectua eficient gesturi profesionale, cele cotidiene sunt p..strate; ie...i de respira....Dificult care duc la : ..ie ndelungat..n formele cu evolu i la.. atrofiilor musculare sau/ .. sau la imobilizare datorit ..deplasarea difi cil ie,..ri marcate de respira..tulbur ie,..ri marcate dedegluti..tulbur ie,..ri marcate de alimenta.. tulbur rire...i autogospod .

ilor de autongrijire ....rii activit.. imposibilitatea realiz

108ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 ii musculare*..Evaluare grad de handicap n malforma6. i musculare; . Teste biometrice . ie de localizare ..ei musculare

n func..Dinamometrie pentru aprecierea for

PARAMETRIFUNC..IONALIDEFICIEN.... U..OAR.. HANDICAPU..OR ncadrarea n grad de handicap se realizeaz.. n func..ie de limitarea sau pierderea capacit....ii de realizare a staticii, mobilit....ii sau/..i gestualit ....ii. Evaluare n conformitate cu criteriile stabilite pentru persoanele cu miopatii. DEFICIEN.... MEDIEHANDICAPMEDIU DEFICIEN.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT DEFICIEN.... GRAV.. HANDICAPGRAV tipul de sechel... * Se refer.. la persoane cu anomalii ..i malforma..ii congenitale sau contractat e precoce (copil..rie adole..cen....), de ex: hipertrofii, redori, retrac..ii musculare mutilante, car e mpiedic.. statica ..i locomo..ia.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007109109 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR HANDICAPMEDIU Orice activitate profesional.. cu evitarea i.... gestualitate cu vitez ..celor care necesit precizie ri posturale prelungite. ..i deplas . Orice activitate profesional.. cu evitarea celor care necesit.. mi ri cu vitez..c..i.. precizie ri posturale prelungite. ..i deplas . Sunt contraindicate activit ile care impun .. fine e, repere mici, ritm impus. . Sprijin pentru asigurarea unui loc de munc.. f..r efort fizic mare, deplas..ri posturale prelungite sau, eventual, pentru schimbarea locului de munc... Sprijin pentru asigurarea unui loc de munc.. f..r efort fizic mare, deplas..ri posturale prelungite sau, eventual, pentru schimbarea locului de munc... HANDICAPACCENTUAT HANDICAPGRAV Activit ..i cu efort fizic nensemnat, n postur.. e,..fine..predominnt seznd, care nu necesit vitez.., complexitate i alternan..... gestual .. . De exemplu: munci de birou pentru cei cu preg..tire superioara sau medie. Au pierdut capacitatea de autoservire, autogospod..rire i autongrijire. . Participare n cazul asigur..rii unui loc de munc .. efort fizic de intensitate mare ..r..accesibil, f i medie, ortostatism prelungit, deplas..ri posturale, care s.. necesite suprasoclicitare gestual... S.. fie scutite de eforturi fizice mari. Pentru aceasta s.. se utilizeze sisteme mecanice de ....manipulare a greut ilor, s.. se monteze sisteme ..de sus inere a minii pentru a evita oboseala muscular... Necesit.. asistent personal. Sprijin pentru asigurarea unor mijloace de deplasare (baston, cadru, fotoliu rulant, c..rucior).

110ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 V. EVALUARE GRAD DE HANDICAP N AFECTAREA IILOR DE COORDONARE*..FUNC PARAMETRI FUNC..IONALI** Examen neurologic: tablou dominat de trei semne cardinale: 1. tremorul (ritm lent, apare n repaus, uneori n men ..inerea unei atitudini tremur postural). Aspect caracteristic la membrele superioare num..rarea banilor , r..sucirea..ig..rilor , iar la membrele inferioare pedalare , b..tuttactul . 2. rigiditate varianta particular.. de hipertonie , intereseaz.. toate grupele mu sculare, predominnd la r ..d..cina membrelor eviden..iat.. prin fenomenul de roat.. din .. at..; 3. bradi sau akinezie (apare imobil, cu activitate gestual .. s..rac..). Eviden. .iat.. prin proba marionetelor, batutul tactului, pensa digital.. cu fiecare deget. Aspectul caracteristic: facies fijat, imobil, atitudinea caracteristic .. a capu lui ..i trunchiului (nclinate), mers cu pa ..i mici, tulbur..ri de vobire. Examen obiectiv: ROT vii, tulbur..ri de motilitate ocular.., tulbur..ri vegetati ve (sialoree, hipercrinie), tulbur..ri psihice. Examene paraclinice: PEG, CT = atrofie cortical .. cu localizare n general frontal ....i, uneori, hidrocefalie; EEG = modific..ri difuze exprimate prin activarea undei Theta, predominnd frontotemporal; EMG: deceleaz.. caracteristicile fiziologice ale tremur..turii (desc..rc..ri rit mice de 4-7 cicli/sec); Determin ..ri biochimice (dozarea dopaminei n LCR ..i urin.. sau/ ..i sanguin). ** Diferen..e nesemnificative n func..ie de structura afectat.. care a determinat tulburarea de coordonare. DEFICIEN.... U..OAR.. HANDICAPU..ORSemne pu ..in caracteristice, tulbur..ri vegetative, forme cu tremo r cu caracter localizat la membrele superioare (hemisindrom Parkinson), hipertonie discret ... Semnul Noica ..i tremur discret, eviden ..iat prin EMG. DEFICIEN.... MEDIEHANDICAPMEDIU Simptomatologie subiectiv ....i modific..ri obiective caracteristice. Sunt de in tensitate medie ..i tind s.. devin .. permanente, influen ..ate par..ial de tratament. DEFICIEN.... ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUATFormele la care predomin.. tremorul sau cele akineto-hipertonic e, la care simptomatologia este permanent .., influen..ata par..ial de terapie, nso..ite de tulbur..ri de locomo ..ie, static....i mers, de tulbur..ri de manipula..ie, degluti..ie, fona. .ie..i vorbire. DEFICIEN.... GRAV.. HANDICAPGRAV Formele clinice cu evolu ..ie ndelungat.. care pot duce la imobilizare. Pot fi nso

..ite de tulbur ..ri psihice ..i de vorbire (afazie expresiv..). Deficien..e de degluti..ie..i respira..ie permanente, rezistente la diverse vari ante terapeutice.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007111111 * Se refer.. la: a. Sindroamele extrapiramidale, de cauz.. divers.., postencefalitice, vasculare, medicamentoase, toxice, tumorale; b. Boala Parkinson (paralizie agitat..); c. Coreea cronica Huntington (sindromul de neostriat-putamino-caudat), care produce sindromul distono-diskinetic, tulbur..ri locomotorii ..i gestuale, ce mpiedic activitatea normal... Boal.. ereditar.., cu debut de regul.. la 30-35 de ani. Tulbur..ri func..ionale asem..n..toare sindromului extrapiramidal, bolii Parkins on, cu deosebirea c.. mi..c..rile involuntare sunt mai ample ..i tulbur..rile psihice e volueaz spre demen.... lent progresiv..; d. Boala Wilson degenere..cen.... hepato-lenticular (sindromul de panstriat cu ataxie, coreeo-atetoza cu afectarea posturii ..i gestualit....ii). Afec..iune metabolic.. cu determinare genetic.., caracterizat.. prin acumularea de cupru n SNC, ficat, cornee, rinichi, cu doua entit....i: -Boala Wilson debut la 7-15 ani, dominat.. de rigiditate extrapiramidal.., facies hipomimic, bradikinezie, puerilism, degradare involutiv.. progresiv... -Boala Westphall Strumpell debut la 25-40 de ani, tablou clinic dominat de tremur..tur.. ce declan..eaz spasme n musculatur.. opozi..ional.., de o violen.... mare, degradare psihic.., modific..ri biochimice (cupremia poate fi sc..zut..).

112ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR HANDICAPMEDIU HANDICAPACCENTUAT Orice activitate profesional.. cu limitarea celor care impun precizie, fine ri,..c..e n mi . suprasolicitare fizic ...i psihic.. -Activit i profesionale care nu impun.. deplas..ri prelungite, ortostatism ndelungat, mi i....ri (gesturi) de vitez..c . precizie. -Sunt indicate activit ile statice, cu.. solicit..ri fizice reduse, n condi ii de . confort microambiental. -Sunt incapabili de prestarea oric..ror activit i profesionale. .. -Autoservirea este par ...ial afectat . -Se pot deplasa cu mare dificultate prin for e proprii, nesprijinit sau cu sprijin . unilateral. ..restric..r..Participare f..ii, cu condi ia asigur..rii ncadr..rii sau ndrum..rii profesionale spre un loc de munc.. adecvat. -Este necesar s.. li se asigure un sistem de . fixare i ghidaj care s.. le permit.. executarea sarcinilor de munc... ....-Evitarea activit..ilor de fine e, cu repere mici. -Asigurarea unui climat relaxant, neconflictual, ....n cadrul colectivului de munc i n familie. ..sprijin pentru ob ..-Necesit inerea de mijloace de deplasare (baston, crje, scaun rulant); ..-Monitorizarea evolu iei tulbur..rilor ..func..ionale n condi ii de tratament corect . administrat ..i sus inut. HANDICAPGRAV -Pierderea capacit i . ii de autoservire .. autongrijire. -Nedeplasabili prin for e proprii este . mobilizat numai cu ajutorul altei persoane. -Tulbur..rile de limbaj fac imposibil stabilirea rela tor. ..iilor cu mediul nconjur . -Tulbur..rile de degluti ie..ie..i respira . permanente, impun asistarea din partea altei persoane. -Necesit.. asistent personal.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007113113 IILE..VI.EVALUARE GRAD DE HANDICAP N DISFUNC II CORTICALE*....ACTIVIT :..iaz..Eviden Anamneza; ii corticale; ....ia activit..Disfunc ..EEG**;

CT cerebral (RMN); Procese expansive cerebrale; ii vasculare cerebrale..Malforma .....Angiografie carotidian ** Uneori EEG cu activare (numai n centre specializate). n 10-20% din cazuri aspect EEG normal n special n faza intercritic... i paraclinice se poate . NB. 1. Numai prin corelarea datelor anamnestice, clinice confirma sau infirma diagnosticul de epilepsie. a crizelor, aspectul lor, .. obiectiveze: existen ..2. Documentele medicale treb uie s ia bolii n sensul..sau/si EEG, evolu..a lor, confirmarea clinic..frecven a..rului de crize ntr-un interval de timp dat (sub tratament), existen..num tulbur..rilor psihice asociate. mai rar de ..o criza generalizat sau..mn ..pt..iale mai rar de una pe s..Persoane cucrize par o dat.. pe lun... Crize generalizate, convulsive sau nu, sub tratament adecvat, 1-2/lun.. generali zate, sau ri psihice. ..a unor tulbur..i prezen.., sau/..mn..pt..iale/s..1-2 crize par sau..in 2-3/lun..Crize generalizate cel pu , cu tratament anticonvulsivant.. prelungit ..cu stare postcritic ..mn..pt..iale 2-3/s..Crize par ri psihice specifice. ..a de tulbur..i prezen..sau/ a..i mai mult de frecven ....a crizelor, aspectul lor, starea postcritic..in def recven..ine mai pu.. ri psihice grave: psihoza ..a unor tulbur..episoadelor subintrante, dar n special de prezen u... sau a anturajului s ..a persoanei n cauz.., care pune npericol via..epileptic Necesit.. asistent personal. PARAMETRIFUNC..IONALI DEFICIEN.... U..OAR.. HANDICAPU..OR DEFICIEN........ GRAV..MEDIEHANDICAPMEDIU

....DEFICIENACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT DEFICIENHANDICAPGRAV * Se refer.. la epilepsie (malconvulsivant) cu debut precoce (copil..rie-adole.. cen....), indiferent de etiologie.

114ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 ACTIVIT RI..I LIMIT........PARTICIPARE NECESIT I HANDICAP ..U OR -Orice activitate profesional.. cu limitarea celor care se execut.. la nal ..ime, lng . ap.., foc, mecanisme n mi i..care, curen . de nalta tensiune. -Contraindica ie pentru meseriile de . conduc..tor auto sau care a..in de siguran . circula iei. . ....-n cazul activit ilor contraindicate se .... schimbarea locului de munc ..recomand i reconversia profesional... -Respectarea strict.. a recomand..rilor medicale ..i tratamentului medicamentos. -Monitorizare la serviciul de specialitate care l ....are n eviden . HANDICAPMEDIU HANDICAPACCENTUAT HANDICAPGRAV -Evitarea activit ilor cu efort fizic mare, .. munc.. n ture, de noapte. -Este interzis s.. lucreze - la nal ime, . -conduc..tor auto, -n siguran a circula..iei, . -n contact cu surse de foc, -n preajma utilajelor n mi care. . -Pot presta munci statice cu solicitare fizic n condi .. limitat ..i psihic....ii de . confort organic. -Limitarea major.. a capacit ii de.. autongrijire ..rire datorit..i autogospod . crizelor subintrante sau tulbur..rilor psihice grave. -Asigurarea unui loc de munc.. corespunz..tor / schimbarea locului de munc.. sau orientarea tinerilor spre profesii accesibile. -Monitorizare pentru respectarea tratamentului ....medicamentos, a regimului de via , evitarea st..rilor conflictuale, munca n ture, munca de ..noapte, consumul de cafea, alcool, al i ..excitan i. ....-Monitorizare medical i socio-profesional . prin grija familiei i a colectivului de munc... -Necesit.. asistent personal.

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007115115 CAPITOLUL 8 IILE PIELII..FUNC

IILOR PIELII..EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP N AFECTAREA FUNCi reparatorie a piel ii* . ie..iei de protec..Afectarea func 116ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007 ....DEFICIENGRAV.. HANDICAPGARVFormele maligne de psoriazis ..pustulos cu pusee subintrante, ca i n cel artropatic, cu tulbur..ri grave de ..gestualitate, locomo ie. -n formele esofagiene cu stricturi esofagiene ; -n formele retiniene cu dezlipire de retin..; ..rilor de nutri..ie de intensitatea tulbur..Evaluare grad de handicap n func..ie (deficit ponderal)..i de afectarea func iilor ..ii vizuale - vezi criterii de evaluare grad de handicap n afectarea func....acu it iei vizuale. n formele cu tulbur..ri mari de gestualitate, tulbur..ri ventilatoriirestrictive severe, tulbur..ri digestive, ..de degluti ie n formele cu afectare:- de nervi periferici, - cerebral.., -visceral..; Evaluare grad de handicap n raport de intensitatea tulbur..rilor func..ionale neurologice, psihice, locomotorii, digestive ..i generate de afectarea func..iei respective n formele cu metastazare la organe interne, inoperabile, cu pierderea ....capacit..ii de autoservire i cunecesitatea de ngrijire permanent ....DEFICIEN ACCENTUAT.. HANDICAPACCENTUAT Psoriazis generalizat sau artropatic ..einfluenn at de tratament. n formele cronice generalizate cu ..spuns inconstant..r i invizibil la ..ratament, cu react..ii adverse i ..complica iin formele cu hiperkeratoz..generalizat.., epidermolitice (eritrodermia ihtioziform..congenital..buloas..) cu ..evolu ie ndelungat.., care necesit tratament ndelungat ..1an. n formele cu alter..ri avansate ale ..func iei motorii cu sclerodermie sistemic.. -n formele cu metastazare direct.. la piele ....DEFICIENMEDIEHANDICAP MEDIU Psoriazis cronic cu acutiz..ri frecvente. n formele cronice cuevolu ...ie prelungit.. n formele cu hiperkeratoz.. la plante sau/ i palme care.. limiteaz.. ortostatismul sau/ i gestualitatea. . n formele cu

modific..ri cutanate cu alter..ri func ionale medii . DEFICIEN.. . U ..OAR.. HANDICAPUSORPsoriazis localizat, sensibil latratament. n formele incipiente PARAMETRIFUNC IONALI.. Se vor selecta n func ie de . manifest..rile structurale: -Examen fizic am..nun it; .. -Examen dermatologic; -Examen bioptic (n cazul ncare sugereaz.. malignitate); -Punc ie-biopsie; .. -Examen microscopic asupraproduselor ob ..inute dup . r..zuire; -Culturi-antibiogram..; -Vizualizarea pielii n camerantunecat.. cu lamp.. Wood ; -Teste de imunofluore cen.... . (imunelectroforez..); -Glicemie ; -Examen radiologic (n cazul complica iilor articulare.. secundare). AFEC IUNE.. PsoriazisPemfigus Ihtiozaereditar.. Epidermoliza buloas.. Dermatomiozit.. Neurofibromatoz.. RecklinghausenTumori maligne ale pielii Dermatoze

ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007117117 * Se refer.. la : 1. Dermatoze : a. n psoriazis (dermatoz.. cu evolu..ie cronic....i tendin.... la recidive) : psoriazis pustulos generalizat palmo - plantar psoriazis eritrodermic psorizis artropatic b. Pemfigus afec..iune cutanat.. autoimun.., caracterizat.. prin bule intradermice ..i eroziuni extinse ; c. Ihtioza ereditar.. caracterizat.. prin acumularea excesiv.. de scuame pe suprafa..a pielii. Poate fi asociat.. cu manifest..ri de tip polinevritic, tulbur..ri mentale. Poate fi ntlnit....i n unele boli sistemice. d. Epidermoliza buloas.. (simpl.. sau distrofic..) : - n formele esofagiene cu stenoze cicatriceale -n formele retiniene cu dezlipire de retin 2. Dermatomiozite: -n formele cu scleroz.. muscular.. cronic....i difuz.., -n formele care determin.. deforma..ii ireductibile ale membrelor. 3. Neurofibromatoza Recklinghausen : -Afec..iune congenital.. caracterizat.. prin tumorete cutanate ..i noduli subcut ana..i localiza..i pe traiectul nervilor periferici ; -Se pot asocia cu afect..ri cerebrale ..i viscerale. 4. Tumori maligne ale pielii, de ex. melanomul

118ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII.2007ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 885 bis/27.XII .2007 DERMATOZE DERMATOMIOZIT NEUROFIBROMATOZ RECKLINGHA USEN TUMORI MALIGNE ALE PIELII Activit i .. limit..ri Participare necesit i.. i ....Activit limit..ri Participare ....necesit i ....Activit i limit..ri/ Participare ....necesit i ....Activit i limit..ri/ Participare ....necesit i ..U OROrice activitate f..r.. limit..ri. Participare f..r restric ii. . Orice activitate f..r.. limit..ri. Participare f..r ..restric ii. i de . ii neurologice, psihice, locomotorii..ri ale unor func.. Prezentate la persoanel e cu afectNutri ie. . elor pe care le..ei sau deficien..i intensitatea deficien . iile afectate.., func..n raport de structur autongrijire.i de . ii de autoservire...., pierderea capacit..genereaz MEDIU Orice activitate cu evitarea expunerii la soare, varia ii . termice. F..r.. restric ii cu . condi ia de a se . asigura o mbr..c..minte adecvat...Preocup are pentru autongrijire i .

igien.. personal... Orice activitate n ii de..condi confort organic. F..r ..restric ii cu asigurarea igienei personale. ACCENTUAT - Activit i n.. condi ii de . confort organic, evitarea mediului prea cald, umed, uscat, cu substan e iritante . pentru piele. - Activit ..r..i f.. suprasolicitare fizic.. sau psihic... Asigurarea unui mediu sociofamilial i de . igien.. personal care s..nu agraveze afectarea func iilor de . protec ie..i . reparatorie ale pielii. ..r..i f....Activit suprasolicitare fizic.., gestual +/- postural.. n ii..condi ambientale adecvate. M..suri compensato rii sau adapt..ri ale locului de munc pentru reducerea efortului fizic, gestual,+/postural. GRAV -Limitarea major a gestualit ii.. sau/ i autonomiei . - Limitarea capacit ii de.. autongrijire pentru majoritatea activit ilor curente .. n func ie de .

forma clinic.., tulbur..ri funcionale . predominante. -Sprijin pentru suplinirea capacit ii de.. autongrijire pentru activit ile.. vie ii cotidiene. . - Sprijin pentru limitarea autonomiei locomotorii prin dispozitive de mers, cadru, crje Dependent total sau aproape total pentru ile de ....activit ii... ale vie ..baz Asistent din partea altei persoane pentru . ngrijire i suplinirea pierderii ....capacit ii de autoservire.

EDITOR: PARLAMENTULROMNIEI

CAMERA DEPUTA.ILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure.ti; C.I.F. RO4272 82, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucure.ti .i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc.ia deTrezorerie .i Contabilitate Public a Municipiului Bucure.ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.moni toruloficial.ro &JUYDGY|204690| Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vnzri .i rela.ii cu publicul, Bucure.ti, .os.Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 .i 410.47.30, fax 410.77.36 .i 410. 47.23 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 885 bis/27.XII.2007 con.ine 120 de pa gini. Pre.ul: 36 leiISSN1453 4495 Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.