P. 1
Analiza Balantei de Verificare in Corelatie Cu Reglementarea Contabila

Analiza Balantei de Verificare in Corelatie Cu Reglementarea Contabila

|Views: 66|Likes:
Published by aditzuis
Analiza balanta de verificare in corelatie cu reglementarea contabila
Analiza balanta de verificare in corelatie cu reglementarea contabila

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: aditzuis on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

Table of Contents

Table of Contents........................................................................................................................................ 1 Prevederi referitoare la intocmirea situatiilor financiare (Ordin 3055/2009; Ordin 2239/2011).................1 clasa 1: Conturi de capitaluri (inclusiv rezultate)......................................................................................2 clasa 2: Conturi de active imobilizate....................................................................................................... 3 clasa 3: Conturi de stocuri si productie in curs de executie......................................................................4 clasa 4: Conturi de terti ........................................................................................................................... 4 clasa 5: Conturi de trezorerie................................................................................................................... 5 clasa 6: Conturi de cheltuieli.................................................................................................................... 5 clasa 7: Conturi de venituri....................................................................................................................... 6 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere ..............................................................7

Prevederi referitoare la intocmirea situatiilor financiare (Ordin 3055/2009; Ordin 2239/2011) Ordin 2239/2011 – Sistem simplificat de contabilitate – situatii financiare simplificate Art. 2. - (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin. (2) Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar. (3) In cazul persoanelor nou-infiintate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Ordin 3055/2009 3 - (1) Persoanele juridice care la data bilanţului de păşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii(denumite în continuare criterii de mărime): -total active: 3.650.000 euro, -cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro, -număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: -bilanţ, -cont de profit şi pierdere, -situaţia modificărilor capitalului propriu, -situaţia fluxurilor de numerar, -notele explicative la situaţiile financiare anuale. (situatii financiare cu 5 componente) (2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriilede mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: -bilanţ prescurtat, -cont de profit şi pierdere,

1|Page

(1) va întocmi situaţii financiare anuale simplificate. pâna ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social – in caz de nerespectare fondatorul. (4)Din punct de vedere contabil.(1) Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la pct. în două exerciţii financiare consecutive. nu se face reeval. 1 alin. _3 ->profit) Daca e cazul -> centralizatoare pentru provizioane de riscuri si cheltuieli Imprumuturile o o o o o centralizator/situatii (val.(1) Atunci când. (1). sunt incluse in capitalul imprumutat. (1). 3 alin. daca s-a rectificat D. în două exerciţii financiare consecutive.d. o entitate depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct.fiscal) incepand cu data actului aditional dobanzile -> se inregistreaza distinct in functie de procent deductibilitate.daca actul aditional de prelungire a termenului de rambursare prevazut initial are data anterioara celei prevazute pentru rambursare. (1). 3 alin.valuta x curs valutar sf. 3 alin. b) o entitate care a întocmit situaţiile financiare anuale prevăzute la pct.v. 3 alin. În acest scop se reanalizează numărul de componente ale situaţiilor financiare anuale.de luna)(atentie. administratorul. (3) lit. numai dacă acest lucru are loc în două exerciţii financiare consecutive. la data bilanţului. prelungire termene) imprumuturile externe cu termen de rambursare mai mare de 1 an trebuie declarate la BNR (si orice operatiuni ulterioare legate de ele) incadrarea pe termen scurt/lung -> reevaluarile pe analiticele corespunzatoare + configurare grad de indatorare atentie la incadrarea imprumuturilor cu termen de rambursare mai mic de un an pentru care se prelungeste termenul de rambursare . Opţional. sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. numai dacă. (1).Sunt auditate. cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva.note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. de asemenea.. de verificat contracte (termene de rambursare. în fiecare an. clasa 1: Conturi de capitaluri (inclusiv rezultate) o Pentru rezervele din reevaluare (105) trebuie sa existe o situatie cu sumele aferente fiecarui mijloc fix reevaluat Legea 31: Din profitul societatii se va prelua. imprumutul devine “pe termen lung” (d. 5 . 82/1991.101 trebuie trecut in contul1171 (_0-> pierdere. h). acest fapt afectează aplicarea derogării prevăzute la acel punct. depăşeşte limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. republicată.p. nu depăşeşte limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. astfel: a) o entitate care a întocmit situaţii financiare anuale simplificate va întocmi situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. în cazul depăşirii limitelor criteriilor de mărime prevăzute la pct. situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile prevăzute la pct. (1) numai dacă. pentru cele nedeductibile reevaluarile se fac cu 665_9 si 765_3 o o o o o 2|Page . 3 alin. 3 alin. 7 .automata de catre Smart). directorul sau reprezentulnta legal sunt pasibili de inchisoare intre 1 si 3 ani Daca exista 1174 -> de vazut din ce perioada provine.ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii.

Obligatoriu: decizie administrator/ politica contabila + mentiune in procedura specifica de lucru. iar pentru cele in valuta . reprezinta cheltuieli deductibile in cazul demolarii unei cladiri. reluandu-se inregistrarea acestora in momentul reluarii activitatii. o o o o o o 3|Page . Din punct de vedere al TVA. pe fiecare nr cadastral/lot dacă un activ imobilizat este reevaluat. chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. a ramas doar un avans platit si atat). cu obligatia recalcularii amortizarii lunare (pe perioada ramasa).valoarea in valuta. insa exista si cladiri construite care pt a putea realiza proiectele trebuie demolate pentru cheltuielile de constituire neamortizate integral se pastreaza o parte din profitul reportat nedistribuit in suma cel putin egala cu valoarea neamortizata. pentru cele in lei cu decontare in functie de cursul unei valute – reevaluearea se face cu 668_1/768_1 clasa 2: Conturi de active imobilizate o o o o o verificare solduri cu centralizatorul de mijloace fixe terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia. trebuie ceruta notificare inregistrata la administratie. cladiri. ch de constit amortizate integral tb scoase din evidenta contabila (2801 = 201) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune.se prevede in procedura/ politica contabila cheltuielile cu demolarea imobilelor nu se imobilizeaza. investitia nu s-a concretizat intr-un produs final. orice exceptie . toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate (ex de grupe: terenuri. proceduri de lucru specifice – inregistrarea anuala a trecerii imprumuturilor din termen scurt in termen lung de analizat niveluri deductibilitate imprumuturi lei/valuta si de prezentat varianta optima dpdv fiscal clientilor (la imprumuturile in lei de regula nivel deductibilitate mai mare decat cel aferent imprumuturilor in valuta) de avut in vedere faptul ca exista posibilitatea capitalizarii (includere in valoarea activului) costurilor îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei. în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea. Imobilizari in curs de exececutie (231) o de regularizat TVA dedusa in momentul scoaterii din evidenta a imobilizarilor in curs . nu se face reeval. stabilită potrivit contractului. comisioane) – atentie la dobanzile nedeductibile => amortizare nedeductibila capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricaţie o Garantiile de buna executie retinute/incasate (167) – situatii cu termene de exigibilitate.231.automata de catre Smart).se sisteaza simultan amortizarea fiscala si cea contabila. construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de fabricaţie (dobanzi. suma ramasa neamortizata este cheltuiala nedeductibila daca in urma dezmembrarii nu rezulta material ce pot fi vandute sau valorificate intern (discutam de cazurile in care sunt achizitionate terenuri pentru diverse proiecte. şi nu o valoare amortizabilă. concesionarea este operatiune scutita fara drept de deducere dar cu posibilitate de optare pentru taxare =>In cazul in care facturile pentru concesiune sunt cu TVA. masini si echipamente) amortizarea pt mijloace fixe neutilizate (nu se obtin venituri sau nu sunt folosite in scop administrativ) . terenurile trebuie identificate distinct. fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale. 233 (de ex: abandonarea proiectelor imobiliare din diverse motive. În cazul în care contractul prevede plata unei redevenţe/chirii.o o o o o dobanzile trebuie inregistrate in contabilitate cel putin trimestrial de agreat unde este posibil (nu sunt influente fiscale) si volumul de inregistrari este mare. se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria. reevaluarea se inregistreaza cu 665_1/765_1– nu intra in calculul gradului de indatorare (atentie.

de inventar nu sunt date in folosinta – se realizeaza punctaje periodice.nu intra capitalul imprumutat – se reevalueaza cu 665_9/765_1(atentie. si dobanda si diferentele de curs aferente sumelor acordate mai departe ca imprumuturi trebuie sa fie nedeductibile (Atentie. Daca exista RD pe conturi de stocuri (30.nu seface reeval. iar pt cele in valuta inclusiv valoarea in valuta.automata de catre Smart) o la inventariere trebuie solicitate confirmari de sold o atentie la garantiile aferente contractelor de chirie expirate/inchise Imprumuturile acordate . de urmarit daca trebuie receptionate si declarate la DITL Investitiile trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare.lunii -> se va intocmi si o situatie xls cu soldurile respective. daca nu e IFN) o clasa 3: Conturi de stocuri si productie in curs de executie o Nu trebuie sa existe sold la 303. mouse. atentie la trecerea din imobilizari in stocuri tb. o o Garantiile platite (2678) o situatii cu termene de exigibilitate. trecerea se face la valoare neta. daca o 4|Page . […] Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea stării iniţiale sunt considerate cheltuieli de reparaţii. Mai mult.a nu se confunda cu reparatiile care tb inregistrate pe 611 si a nu se face analiza in functie de sume. Acolo unde exista atat sold la client/furnizor cat si avansuri se va analiza corectitudinea inregistrarilor -> este posibil ca anumite sume inregistrate ca avansuri sa fie de fapt livrari/prestari partiale pentru care nu se mai emit fact de regularizare Pentru soldurile negative pe contul 4111 din situatiile totalizate pe client trebuie col. huse.este o cheltuiala neded. nu se face reeval. o nu intra capitalul imprumutat. deci reevaluarea se inregistreaza cu 665_1/765_1 (atentie.nu se obtine. calculatoare de birou.35. existenta dobanzilor trebuie sa implice autorizare CAEN . la fel ca si pt mijloacele fixe).37…) se verifica existenta Nir-urilor si BC -> Atentie la cele generate de noi in Smart -> sa fi emise in ordine cronologica Pentru toate conturile de clasa 3 trebuie sa existe situatii de stocuri/ componenta o o o o clasa 4: Conturi de terti o Intotdeauna trebuie verificate “Situatia de clienti”/“Situatia de furnizori” cu optiunea “Detaliata pe conturi”. investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora. facuta distinctie intre 303 si 604/611 -> tastaturi. acestea trebuie recunoscute ca stocuri (daca vor fi exploatate prin inchiriere tb recunoscute ca active). de tinut cont si de politica client si de faptul ca ceea ce intra pe obiecte de inventar tb prezentat la un control (mai tb atribuite si numere de inventar. TVA (prin nota contabila. […] În cazul clădirilor. deoarece nu este facuta in scopul obtinerii de venituri.atentie la ce se recunoaste ca si amenajare . decat in cazul in care in mod expres se stabileste ca acele ob. ansambluri de locuinte destinate vanzarii. daca au fost inregistrate reevaluari (cu crestere de valoare) suma respectiva se considera castig realizat si tb impozitata. Tb.automata de catre Smart) . totalizat la sf. daca s-ar acorda imprumuturi din surse provenind la randul lor din finantari. Daca avem terenuri. incarcatoare etc mai degraba 611/604. avut in vedere ca bunului respectiv sa i se imbunatateasca parametrii tehnici.

pe soldurile actualizate) o Pentru sumele inregistrate in 419_1 – avansuri incasate fara factura se verifica in documentele de incasare (extrase de regula) daca e vorba de avans sau este posibil sa nu fi primit toate facturile de vanzare. 462.doar 765_1 sau 665_1.fixe care nu mai sunt in patrimoniu Sumele înregistrate în contul 473 trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării o o o o o o o clasa 5: Conturi de trezorerie o Pentru toate incasarile din registru de casa (altele decat incasarile de client si alimentarile de numerar din banca) trebuie sa existe dispozitie de casierie si chitanta de incasare -> daca se emit din Smart de verificat existenta acestora si cronologia (din “Dispozitii de incasare sau plata”. 542. nu in 5125 (se reevalueaza lunar daca sunt in valuata) Conturile in valuta fara “miscari” de sume trebuie reevaluate lunar Sold cont 581 ar tb sa fie 0.incas.3 . daca sunt sume vechi mai ales pt persoane care nu mai sunt in firma de inchis soldurile (ar trebui ca la iesirea unui angajat din firma sa se tina cont si de soldul 542). daca sunt sume transferate care ajung la destinatie in primele zile ale lunii urmatoare se inregistreza in 5125 o o o o o clasa 6: Conturi de cheltuieli o La modul general – de verificat in contracte perioada de derulare/prestare a serviciului pentru a vedea daca se recunoaste o cheltuiala sau trebuie inregistrata o cheltuiala in avans (471) 5|Page . atentie la schimbarea Administratorilor pe numele carora se inregistrarea cheltuieli – de obicei raman perioade lungi deconturi tot pe numele fostului Administrator Depozitele overnight se contabilizeaza in contul 508. 4091_5) Reevaluarile la sumele in valuta din contul 461 nu se fac cu analitice . similar se va verifica si 409_1 sau 232_1 Pentru platile de furnizori externi se verifica intotdeauna daca trebuie constituit/declarat impozit nerezidenti – neaparat certificatul de rezidenta fiscala valabil la data platii.chit. roviniete pt mijl.2 sau . a caror deductibilitate este limitata Pentru 471 si 472 trebuie sa existe centralizatoare/situatii cu componenta.”) Dispozitiile de casierie (incasari + plati) – verificare cronologie Pt sumele din 542 se analizeaza periodic componenta. 455 Atentie la conturile in care sunt inregistrate sume in valuta si pentru care Smart-ul nu face reevaluare automata (461. daca este subiect al taxarii cu acest impozit Salariile neridicate pana la sfarsitul lunii in care se datoreaza se inregistreaza in contul 426 De compensat periodic eventuale sume inregistrate pentru acelasi tert (de regula administratorul sau asociatul) in 461. Nu reprezinta imprumuturi primite. se alege perioada. 462.sunt mai multi clienti. atentie la cheltuieli in avans de genul asigurarilor. se biefaza “Incasare” si se urmareste in raportul respectiv ”Nr. la inceputul lunii se poate anula nota respectiva si repusa iar la final.

La furnizor. pentru colaboratori persoane fizice – tb situatii semnate de predareprimire. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale) Fondul de mediu trebuie inregistrat in contul 652. acestea se recunosc prin conturile 408/418. Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” in cazul micro nu trebuie sa diminueze baza de calcul a impozitului o o o o o o o o o o clasa 7: Conturi de venituri o De verificat cu precadere contractele aferente serviciilor pentru care se emit facturi de servicii cu date de inceput de luna. arhitect. De regula acestea se refera la servicii prestate pentru luna precedenta. nu avantaje la salariat Cheltuielile cu taxele si cotizatiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili a caror deductibilitate este limitata (echivalentul in lei a 4. de practicare a unor profesii cum sunt: expert contabil. rapoarte de lucrari etc) la autoritatile fiscale Daca exista costuri cu chiriile si se deduce TVA aferenta – se verifica existenta notificarilor privind taxarea operatiunilor Cheltuielile cu subcontractorii aparute dupa facturarea veniturilor trebuie corelate contractual cu clauzele din contractele aferente veniturilor inregistrate Cheltuielile cu tichetele de masa acordate trebuie sa sa coincida cu suma trecuta in centralizatorul aferent statului de salarii Atentie la tichetele cadou acordate angajati vs colaboratori. tb situatii semnate pt predareprimire Atentie la sumele acordate ca diurne – comunicati cu salarizarea pentru partile care tb tratate ca avantaje Cheltuielile inregistrate conform contracte de servicii de sanatate –> costurile cu medicina muncii trebuie inregistrate ca sicheltuili deductibile. aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei. indiferent de perioada la care se referă (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").205. procese . cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie. contabil autorizat. tb sa faca parte din campanii de marketing. deci trebuie inregistrate veniturile in corespondenta cu 418 in luna in care au fost prestate In cazul in care la data bilantului sunt cunoscute valorile reducerilor comerciale ce urmeaza a fi primite/acordate. in analiticul special creat .o Pentru serviciile externe – se verifica necesitatea declararii contractelor. sau in lipsa acestora documentele care justifica prestarea efectiva (situatii de lucrari. o 6|Page .628_2 (altele decat taxele de înscriere. notar şi altele asemenea. cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii. nu 635 Reducerile financiare sunt acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate. avocat. precum si taxele de înscriere. medic. pentru colaboratori PJ – nu se datoreaza impozite.verbale de receptie. stabilite prin acte normative. auditor financiar.000 euro/pe an) trebuie inregistrate distinct. platit impozit pe venit 16% si pastrat datele pt D. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"). pentru angajati reprezinta avantaje asimilate salariului ca taxare.

aceasta fiind prezentată în notele explicative. în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat este incert.poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. care nu au stabilită o valoare şi. nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. societăţi/companii naţionale. cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. nu va fi recunoscut un provizion. concesiune şi cu chirie de către regii autonome. sau . în păstrare sau custodie.nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii. (se va recunoaste o datorie contingenta) 7|Page . prin urmare. debitori scosi din activ. dar care nu este recunoscută deoarece: . Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare.valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. redevenţe. anterior datei bilanţului. imobilizări corporale luate cu chirie. garanţii. apărută ca urmare a unor evenimente trecute. neajunse la scadenţă. bunuri publice primite în administrare. societăţi comerciale. şi . . Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. dobânzi aferente contractelor de leasing financiar.o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă. urmăriţi în continuare. care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii sau o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. locaţii de gestiune. efecte scontate neajunse la scadenţă. certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite. anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte. Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţă (de ex. deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată. o o o Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: .o In cazul in care se inregistreaza venituri din vanzare de marfa dar nu prin modulul de gestiune din Smart trebuie inregitrata automat si descarcarea de gestiune! (deci verificare in balanta ca intotdeauna daca exista rulaj pe 707 sa existe si rulaj pe 607) Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere o Se cuprind: angajamente (giruri. chirii şi alte datorii asimilate.este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă. stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă. o despăgubire). O datorie contingentă este:o obligaţie potenţială.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->