Dificultati de invatare –bibliografie

1. Delimitari conceptuale. Definitia dificultatilor de invatare. (1 oră) 2. Aspecte ale simptomatologiei dificultatilor de invatare. (1 oră) 3. Etiologia dificultatilor de invatare. (1 oră) 4. Conceptii asupra dificultatilor de invatare. (1 oră) 5. Diagnosticarea dificultatilor de invatare. (1 oră) 6. Dificultăţile de învăţare pe fondul subdezvoltării intelectuale (1 oră) 7. Dificultăţile de învăţare pe fondul disfuncţiilor senzoriale (1 oră) 8. Dificultăţile de învăţare pe fondul tulburărilor de limbaj (1 oră) 9. Dificultăţi de învăţare pe fondul altor disfuncţii sau tulburări (tulburări de atenţie, etc.) (1 oră) 10. Relatia dintre dificultatile de invatare si esecul scolar. (1 oră) 11. Strategii generale de abordare a elevilor cu tulburari de invatare in scoală (1 oră) 12. Relatia dintre tulburarile de dezvoltare ale copilului si dificultatile de invatare. (1 oră) 13. Raportul dintre fenomenul dezvoltării compensatorii şi activitatea de învăţare; (1 oră) 14. Strategii de interventie in domeniul dificultatilor de invatare. (Planuri de interventie in domeniul dificultatilor de invatare). (1 oră) BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ 1. Popovici, D.V. (1998), “Elevi cu tulburari de invatare”, studiu in Verza E. si Paun E. (coord.) – Educatia integrata a copiilor cu handicap, UNICEF; 2. Popovici, D.V. (2000), „Dezvoltare comunicarii la copiii cu deficiente mintale”, Bucuresti, Ed. Pro-Humanitate; 3. Popovici D.V.(coord.), Balota, A. (2004), „Introducere in psihopedagogia supradotatilor”, Bucuresti, Ed. Fundatiei Humanitas; 4. Radu D., Ulici Gh. (2003), „Evaluarea si educarea psihomotricitatii”, Bucuresti, Ed. Fundatiei Humanitas; 5. Radu, Gh. (2002), „Psihologie şcolară pentru învăţământul special”, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Humanitas; 6. Radu, Gh. (1999), “Psihopedagogia dezvoltarii scolarilor cu handicap”, Bucuresti, E.D.P.- R.A.; 7. Reid Kim D. (1988), „Teaching the Learning Disabled” – AUN AMD BACON, Inc. ,. 8. Verza, E., Paun, E. (1998), “Educatia integrata a copiilor cu handicap”, Iasi, Ed. POLIROM; 9. Verza, E. (1998), “Psihopedagogie speciala” - manual, Bucuresti, E.D.P.-R.A.; 10. Vrăsmaş, T., (2004) „Şcoala şi educaţia pentru toţi”, Bucureşti, Ed. Miniped; 11. Vrasmas, Ecaterina (2004), „Introducere in educatia cerintelor speciale”, , Edit. CREDIS; 12. Ungureanu, D. (1998), „Copii cu dificultati de invatare”, Bucuresti, EDP.

Gh. Radu .