Sunteți pe pagina 1din 18

DETASARE (art.

45)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul S.C..... ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Avnd n vedere adresa S.C. ............................................................... nregistrat
sub nr. ......................... din data de .................................... prin care se solicit detasarea
d-lui/dnei ..............................................avnd functia de ..................................................
n cadrul acestei societti, respectiv acordul conducerii societii noastre,
n baza prevederilor art. 45 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de .........................dl/dna ......................................................


avnd functia de ...................................... n cadrul societtii, nr.contract...................se
detaseaz la SC.....................................................conform art.45 din Codul Muncii, pe o
perioada de................................................ .
Art. 2. ncepnd cu data detarii drepturile cuvenite salariatului detaat se vor
acorda de ctre angajatorul * ......................................................................
Art.3.Prezenta decizie se comunic cu :
- Salariatul detaat
- efului ierarhic al salariatului detaat,
- Compartimentul financiar-contabil
- S.C................................................
- Inspectoratul teritorial de munc.
ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin, salariatul detaat:


Data:................. Semntura:......................
* la care s-a dispus detaarea, sau, dup caz, care a dispus detaarea.
1

INAPT FIZIC /PSIHIC(art.61 lit.c)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul S.C. ............................................................................... dl./d-na
..............................................................,
Avnd n vedere decizia nr. ............... din data ............................emis de comisia
de expertiz medical, privind pe dl/dna .............................................................. avnd
functia de.........................................., prin care se constat .............................................
........................................................................................................................................ ,
Preavizul de ................. zile lucrtoare acordat salariatului conform notificrii
nr............./.......................... a expirat la data de .................................... ,
Termenul de ................. zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-i manifesta
expres consimmntul cu privire la locurile de munc oferite:
..........................................................................................................................................
expir la data de................................,
n baza prevederilor art. 61 lit c, art. 64 si 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societile comerciale i a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .......................................................... avnd funcia de
.............................................. n cadrul societii, nr.contract ...................... conform
art. 61 lit.c din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei decizii se nsrcineaz dl./d-na
....................................................i va comunica decizia celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin ...............................

Data...........................

CONCEDIERE INDIVIDUAL(art.65)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
n baza hotrrii Adunrii generale a asociailor/ asociatul unic, din data de
.........................privind desfiinarea locului de munc.................................... ocupat de
dl/dna.........................................urmare motivelor ..........................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................... ,
Preavizul de ........ zile lucrtoare acordat salariatului............................................
conform notificrii nr. ....... . din ..................... a expirat la data de ................................
n baza prevederilor art.65(1), din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de
munc al d-lui/d-nei ...................................................................... avnd functia de
....................................... n cadrul societtii, nr.contract .................. conform art. 65(1)
din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
......................................................................... i va comunica decizia celui n
cauz,compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin .
Data.
3

MANDAT EXECUTARE(art.56 lit.g)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere mandatul de executare a pedepsei la locul de munc
nr........................... din data de...............al d-lui/d-nei.............................................avnd
functia de................................................ n cadrul societtii,
n baza art.56 lit.g) din Codul Muncii si a prevederilor Codului de procedur
penal,
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de
munc al d-lui/d-nei .................................................................... avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.56 lit.g)
din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei i comunicarea acesteia celui n
cauz, compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teruitorial de munc se
nsrcineaz dl/dna ................................................ .

ADMINISTRATOR,
L.S.

SUSPENDARE DE DREPT (art.50 lit.d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC................................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Vznd ordinul de chemare la ncorporare/mobilizare/concentrare nr...............
din ................................ emis de CMJ SATU MARE, privind pe numitul
..................................................... avnd functia de......................................n cadrul
societtii;
n baza prevederilor art.69 din Legea nr.46/1996 si art.50 lit.d din Codul
Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul individual


de munc al d-lui .................................................................................. avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, nr.contract............... conform art. 50
lit.d din Codul Muncii , n vederea satisfacerii stagiului militar n termen, urmnd ca la
expirarea acestuia s si reia activitatea n baza aceluiasi contract de munc
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin..
Data:.
5

SUSPENDARE
art.51 lit.a), b), c), d), e), f)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ................................................................................ dl/d-na
.....................................................................;
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr...................din data.................... prin
care dl/dna.........................................................avnd functia de ............................. i
actele doveditoare anexate,
n baza prevederilor Legii19/2000 si art.51 lit.* ............ din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul individual


de munc al d-lui/dnei .......................................................................... avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.51
lit.* ........... din Codul Muncii .
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin
Data
* Art. 51 lit: a)-creterea i ngrijirea copilului pn la 2/3 ani; b)- ngrijirea copilului bolnav pn la 7/18 ani;
c)-concediu paternal;
d) -formare profesional ; e)-exercitarea unor funcii elective; f)-participare la grev.

NTRERUPERE ACTIVITATE (ART 52 lit d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC .............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociat unic din data de
.........................cu privire la ntreruperea temporar a activittii societtii, ca urmare a
(motive)............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
n baza prevederilor art.52 lit.d) si art. 53 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul individual


de munc al d-lui/dnei .................................................... avnd functia
de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.52 lit. d
din Codul Muncii.
Art.2. Dl/d-na............................................... va beneficia de indemnizatie de
..................% din salariul de baz, n sum de................................. lei
Art.3. Pe durata suspendrii, dl/dna............................................................se afl
la dispozitia societtii.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
..........................................................................., si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin :.
Data: .

ACORDUL PRTILOR (art.55 lit.b)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr. .................... din ..............................
prin care dl./d-na .................................................................... avnd functia de
......................n cadrul societtii, solicit ncetarea contractului individual de munc
prin acordul prtilor;
n baza art.55 lit.b) din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de


munc al d-lui/d-nei ........................................................................................functia de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.55 lit.b
din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin, salariat:


Data: Semntura: ..

CFP (art.54)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr...................din data.................... prin
care dl/dna.........................................................avnd functia de .............................
solicit un numr de.................... zile concediu fr plat pentru (motive)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................
n baza art. 54 din Codul Muncii,
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul


individual de munc al d-lui/d-nei..................................................................... avnd
functia de ......................................... n cadrul societtii, nr.contract ...............
conform art.54 din Codul Muncii.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin:.................................
Data: .................................

CONCEDIERE COLECTIV (art.68)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ...............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociatul unic, din data de
.............................................a planului de msuri sociale nr............din data
de....................................prin care, urmare a motivelor ..................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
se desfiinteaz un numr de ...................... locuri de munc precum si, avnd n vedere
proiectul de concediere colectiv nr. .............. din .................... prin care s-au prevzut
urmtoarele criterii de stabilire a ordinii prioritare care au stat la baza concedierii
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Preavizul de .............zile lucrtoare acordat salariatului .......................................
conform notificrii nr. .......................din............................ a expirat la data de
...................................... ,
n baza prevederilor art. 65- 72 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .................................................... avnd functia
de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art. 66 din
Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.
ADMINISTRATOR,
L.S.
Luat la cunotin:
Data: ..
10

DEMISIE (art.81 )
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC ..............................................................................dl/d-na
........................................................................,
Avnd n vedere demisia nregistrat sub nr. .................... din ..............................
prin care dl./d-na .................................................................... avnd functia de
............................................ n cadrul societtii, denunt unilateral contractul
individual de munc,
Preavizul de ............... zile calendaristice acordat de salariatul
..............................................a expirat la data de ..............................;
n baza art.81 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .................................................... avnd functia
de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.81 din
Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
................................................................. si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin: ......................


Data : ......................

11

DESFACERE DISCIPLINAR(art.61 lit.a)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere referatul (nota de constatare) ntocmit de ctre dl/dna............................................. avnd functia de........................................nregistrat
sub nr......................., procesul verbal de cercetare disciplinar, ntocmit de
............................................. avnd functia de ...................................nregistrat sub
nr...................din...................................... privind abaterea disciplinar svrsit de
....................................... avnd functia de ...................................... si care const n
..........................................................................................................................................
fiind astfel nclcate prevederile art. ...............din Regulamentul intern / Contractul
colectiv de munc, referitoare la ".................................................................................",
precum si faptul c prin nota explicativ dl/d-na .....................................................nu
aduce argumente exoneratoare de rspundere;
n baza art.61 lit.a, art.267, 268 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... se desface disciplinar contractul
individual de munc al d-lui/d-nei ................................................. avnd functia de
..................................... n cadrul societtii, nr.contract ............... conform art. 61 lit.a)
din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei decizii i comunicarea acesteia celui
n cauz, compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc se
nsrcineaz dl/d-na .................................................... .
ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin: ...................


Data: .......................
12

PENSIONARE (art.56 lit.c)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere decizia de pensionare pentru limit de vrst/invaliditate emis
de Casa Judetean de Pensii ................. sub nr. ................ din ........................... a dlui./d-nei
...........................................................avnd
functia
de
.................................................n cadrul societtii;
n baza prevederilor art.56 lit.c din Codul Muncii, art.41(6) din Legea 19/2000;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ........................................................................ avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.56 lit.c)
din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil, Casei judetene de pensii i Inspectoratului
teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
LS

Luat la cunotin: ......................


Data : ........................
13

NECORESPUNDERE PROFESIONALA
(art 61 lit d )
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul S.C...............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere referatul (nota de constatare) nregistrat/ sub
nr..................../.................... ntocmit de ctre dl/d-na. ................................ avnd
functia de..........................................., cu ocazia evalurii competenei profesionale,
conform Procedurii stabilite prin Contractul colectiv de munc / Regulamentul intern,
a
d-lui/d-nei
.....................................................
avnd
functia
de
.........................................., prin care se constat c salariatul nu corespunde
profesional locului de munc ocupat,
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-i manifesta
n mod expres consimtmntul cu privire la locurile de munc oferite
..........................................................................................................................................
.............................................................. expir la data de..................; zilele cuprinse
n intervalul de la ............................... pn la .............................. nu constituie
vechime n munc, ntruct dl/d-na................................................nu a prestat
activitate, fiind n termenul prevzut de art.64, 73(2) din Codul Muncii,
n baza art.61 lit.d, art.64, 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .................................................................................... avnd
functia de ..................................... n cadrul societtii, nr.contract ............... conform
art. 61 lit.d) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul SATU MARE.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
................................................................................... si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.
ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin : ..
Data : ..
14

REINTEGRARE(art.56 lit.e)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ...............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere c prin H. J. nr ........................./...............................pronuntat
de................................................................prin care s-a dispus reintegrarea dlui/d-nei
.........................................................................., fost salariat al societtii n functia
de............................................ precum si faptul c n baza contractului individual de
munc aceast functie a fost ocupat de dl/d-na........................................... ,
n baza prevederilor art.56 lit.e din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ................................................................. avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.56 lit.e
din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul SATU MARE.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei decizii i comunicarea acesteia celui
n cauz, compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc se
nsrcineaz dl/d-na............................................... .

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin: .......................


Data: ..............
15

CONCEDIERE(art.61 lit.b)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ...............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere c prin mandatul de arestare preventiv nr.
................./............................... prin care dl./d-na ............................................. este
arestat preventiv pentru o perioad mai mare de 30 de zile, comunicat de organele n
drept,
n baza prevederilor art.61 lit.b) din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ................................................................. avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.61 lit.b)
din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei decizii i comunicarea acesteia celui
n cauz, compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc se
nsrcineaz dl/d-na............................................... .

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin: .......................


Data: ..............

16

RETRAGEREA AVIZELOR, AUTORIZATIILOR DE EXERCITARE A PROFESIEI (56 lit.g)


INTERZICEREA EXERCITRII PROFESIEI SAU FUNCIEI (art.56 lit.h)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ................................................... dl/d-na .............................,


Avnd n vedere retragerea autorizaiei / avizului de exercitare a profesiei de
............................................................................................................ dispus de ctre
................................................................................................................. pentru dl./d-na
........................................... , ncadrat/ n funcia de ............................................... n
cadrul societtii,
n baza art.56 lit.............. ) din Codul Muncii ,
n temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .................................................................... avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, nr.contract...............conform art.56
lit...........) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei i comunicarea acesteia celui n
cauz, compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teruitorial de munc se
nsrcineaz dl/dna ................................................ .

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin: ......................


17

Data : ........................
ncetare de drept
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

(ART.56 lit.a)

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ....................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Avnd n vedere decesul salariatului ..........................................................
conform certificatului de deces anexat n copie,
n baza prevederilor art. 56 lit.a) din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ...................................................... dl/dna


.................................................. avnd functia de ....................................... n cadrul
societtii, nr.contract....................., nceteaz activitatea, contractul individual de
munc ncetnd de drept conform art. 56 lit.a) din Codul Muncii.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic motenitorului legal
i ITM Satu Mare..

ADMINISTRATOR,
L.S.

Luat la cunotin,.........................................
Data:.................................

18