P. 1
13 - desfăşurarea urmăririi penale

13 - desfăşurarea urmăririi penale

|Views: 93|Likes:
Published by Alexei Alinka

More info:

Published by: Alexei Alinka on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA M.A.

I “ŞTEFAN CEL MARE”

CATEDRA: “PROCEDURĂ PENALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ” DISCIPLINA: “DREPT PROCESUAL PENAL”

PLAN CONSPECT
TEMA: Desfăşurarea urmăririi penale

Discutată şi aprobată la şedinţa catedrei „Procedură penală şi Criminalistică” proces – verbal nr. ___ din „___” _____________20___

A elaborat lectorul-asistent al catedrei locotenent major de poliţie Eugeniu Bargan

CHIŞINĂU – 2012

Procedura de reluare a urmăririi penale şi dispunerea investigaţiilor în vederea căutării învinuitului. Clasarea cauzei penale. Ordinea procesuală de punere sub învinuire şi procedura înaintării acuzării. Consideraţiuni generale. Disjungerea şi conexarea materialelor cauzei penale în faza de urmărire penală.1. 5. Încetarea urmăririi penale.3. Scoaterea persoanei de sub urmărire penală. . 4. 4. Caracteristica soluţiilor ce pot fi dispuse în faza de urmărire penală: 4.4. Suspendarea urmăririi penale . 3. Procedura de efectuare a acţiunilor de urmărire penală. 4. 4. 6.2. 2.PLANUL LECŢIEI: 1.

Legiuitorul a descris procedura de efectuare a fiecărei acţiuni de urmărire penală în partea generală a codului de procedură penală.). în incinta unei unităţi publice sau private se va efectua o acţiune de urmărire penală. Acţiunile procesuale se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Codului de procedură penală şi numai după înregistrarea sesizării cu privire la infracţiune. iar în partea specială acesta a prevăzut anumite reguli aplicabile la efectuarea tuturor acţiunilor de urmărire penală. Ordinea în care se vor efectua acţiunile de urmărire penală nu poate fi prestabilită urmînd ca persoana care efectuează urmărirea penală să se decidă care acţiune o va efectua la momentul respectiv. Consideraţiuni generale. punerea sub învinuire. soluţiile ce pot fi dispuse de procuror în faza de urmărire penală (suspendarea. atunci va fi necesar consimţămîntul conducerii sau al proprietarului acestei . etc. Procedura de efectuare a acţiunilor de urmărire penală. Desfăşurarea urmăririi penale constituie partea centrală a fazei de urmărire penală care înglobează în sine efectuarea tuturor acţiunilor de urmărire penală necesare pentru atingerea scopului procesului penal. investigaţiile în vederea căutării învinuitului. Acţiunile de urmărire penală pentru efectuarea cărora este necesară autorizarea judecătorului de instrucţie. 2.1. reieşind din circumstanţele concrete ale cauzei. dacă legea nu prevede altfel. Actualitatea acesui compartiment al urmăririi penalerezidă din fptul că anume aci se concentrează efortul principal din partea organelor de urmărire penală şi a procurorului în scopul stabilirii făptuitorului şi atragerii lui la răspundere penală. încetarea. Astfel desfăşurarea urmăririi penale conţine efectuarea tuturor acţiunilor necesare de către procuror şi ofiţerul de urmărire penală imediat după începerea urmăririi penale şi pînă la terminarea acesteia şi transmiterea cauzei în instanţa de judecată. În capitolul respectiv al codului de procedură penală legiuitorul a inclus dispoziţii legale privind: efectuarea acţiunilor de urmărire penală. În cazul în care. precum şi măsurile procesuale de constrîngere sînt pasibile de realizare doar după pornirea urmăririi penale.

părţii vătămate. părţii civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor legali în scris. părţii civile. precum şi în cazurile ce nu suferă amînare. percheziţia. procurorul sau. precum şi alte acţiuni prevăzute de lege se efectuează cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. Acţiunile de urmărire penală legate de limitarea inviolabilităţii persoanei. se cere prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Acţiunile de urmărire penală la sediile reprezentanţelor diplomatice şi instituţiilor asimilate acestora. informaţia despre drepturile de care dispun şi obligaţiile pe care le au în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală şi să dea explicaţii asupra tuturor acestor drepturi şi obligaţii. Ca excepţie. convorbirilor telefonice. În acest caz consimţămîntul pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală. judecătorul de instrucţie care urma să dea autorizaţia respectivă. Moldova şi aceste acţiuni se efectuează în prezenţa unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al R. cercetare la faţa locului în domiciliu şi punerea bunurilor sub sechestru în urma percheziţiei pot fi efectuate fără autorizarea judecătorului de instrucţie. se pot efectua numai de către procuror şi numai la cererea sau cu consimţămîntul reprezentantului diplomatic ori al conducătorului instituţiei asimilate reprezentanţei diplomatice şi în prezenţa acestora. domiciliului. organul de urmărire penală este obligat să înmîneze bănuitului. Cercetarea. Organul de urmărire penală este obligat să explice participanţilor la urmărirea penală drepturile şi obligaţiile lor şi despre aceasta se consemnează în procesul-verbal al acţiunii procesuale respective. comunicărilor telegrafice şi a altor comunicări. victimei. după caz. în cazurile . Moldova. învinuitului. iar în anumite cazuri prevăzute de Codul de procedură penală.unităţi sau cu autorizaţia procurorului. în baza ordonanţei motivate a procurorului. ridicarea de obiecte şi alte acţiuni procesuale la domiciliu pot fi efectuate doar cu consimţămîntul persoanei domiciliate la adresa respectivă. precum şi în clădirile în care locuiesc membrii acestor reprezentanţe şi instituţii asimilate lor. acţiunile de urmărire penală sub formă de percheziţie. cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. contra semnătură. Totodată. însă despre efectuarea acţiunilor respective este informat imediat. În cazul infracţiunilor flagrante. dar nu mai tîrziu de 24 de ore. consimţămîntul sau autorizaţia pntru efectuarea acţiunilor procesuale nu sînt necesare. sau cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. limitarea secretului corespondenţei.

În caz de neîndeplinire a cerinţelor legitime ale organului de urmărire penală. partea vătămată. precum şi alte persoane ale căror drepturi şi interese au fost lezate de către organele de urmărire penală. i se prezintă materialele cauzei penale în care sunt argumentate acţiunile de urmărire penală efectuate. învinuitul. judecătorul de instrucţie trebuie să fie informat despre efectuarea acestor acţiuni de urmărire penală în termen de 24 ore. Drept temei pentru a începe procedura autorizării efectuării acţiunilor de urmărire penală îl constituie ordonanţa motivată a organului investit cu astfel de împuterniciri şi demersul procurorului. pe baza cărora se stabilesc acţiunile de urmărire penală necesare pentru a fi efectuate. locul efectuării. consecinţele infracţiunii.infracţiunilor flagrantesauîn cazurile care nu suferă amînare. 3. partea civilă. iar în scop de control. ilegală. prin încheiere motivată. apărătorul. timpul. declară acţiunea de urmărire penală legală sau. efectuarea silită a examinării corporale. În aceste cazuri. Punerea sub învinuire ocupă un loc deosebit în faza de urmărire penală. metodele de fixare a rezultatelor şi alte date ce au importanţă pentru adoptare de către judecătorul de instrucţie a unei hotărîri legale şi întemeiate. Împotriva acţiunilor organului de urmărire penală poate înainta plîngere bănuitul. Acest act totalizează activitatea petrecută pînă la momentul dat caracterizînd probele acumulate şi . În partea descriptivă a ordonanţei se descrie: fapta încriminată. luarea de probe pentru cercetare comparativă se face cu autorizarea judecătorului de instrucţie. La ordonanţă se anexează materialele ce confirmă necesitatea efectuării acestor acţiuni. partea civilmente responsabilă şi reprezentanţii acestora. prin care se solicită acordul pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală. responsabilii de executare. reprezentantul lor legal. indicîndu-se locul. forma de vinovăţie. internarea persoanei într-o instituţie medicală pentru efectuarea expertizei. rezultatele care trebuie să fie obţinute. judecătorul de instrucţie. Ordinea procesuală de punere sub învinuire şi procedura înaintării acuzării. termenul de efectuare a acţiunilor. modul săvîrşirii acesteia. Plîngerile împotriva acţiunilor organului de urmărire penală se adresează judecătorului de instrucţie. În cazul în care sunt temeiuri suficiente. Depunerea plîngerii nu suspendă exercitarea acţiunii atacate dacă persoana care efectuează urmărirea penală nu consideră aceasta necesar. după caz.

dar nu mai tîrziu de ziua în care învinuitul s-a prezentat sau a fost adus în mod silit. indicîndu-se data şi ora punerii sub învinuire. În cazul în care există suficiente probe că infracţiunea a fost săvîrşită de o anumită persoană. la ocrotirea intereselor drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. el emite o ordonanţă de punere sub învinuire a persoanei. Semnăturile se aplică pe ordonanţa de punere sub învinuire. la educarea cetăţenilor în spiritul respectării Constituţiei. apărător şi alte persoane care participă la această acţiune. Punerea sub învinuire contribuie la apariţia unui participant nou. Învinuitului i se înmînează copia de pe ordonanţa de punere . atunci organul de urmărire penală înaintează propuneri în raport şi în această privinţă. după examinarea raportului organului de urmărire penală şi a materialelor cauzei. Înaintarea acuzării învinuitului se face de către procuror în prezenţa apărătorului în decurs de 48 ore din momentul emiterii ordonanţei de punere sub învinuire. Se termină acest act cu semnarea ordonanţei de către procuror. În cazul în care învinuitul este tras la răspundere pentru săvîrşirea mai multor infracţiuni care urmează a fi încadrate juridic în baza diferitelor articole. După înaintarea acuzării. procurorul îi va explica învinuitului drepturile şi obligaţiile acestuia prevăzute în art. Raportul cu materialele cauzei penale se înaintează procurorului. 66 CPP. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii preventive. Dacă. aliniate sau puncte ale articolului din Codul penal. Procurorul. după stabilirea identităţii învinuitului. Întocmirea ordonanţei de punere sub învinuire serveşte ca garanţie în asigurarea inevitabilităţii răspunderii penale pentru infracţiunea săvîrşită şi este începutul atragerii la răspundere penală. învinuit. îi aduce la cunoştinţă ordonanţa de punere sub învinuire şi îi explică conţinutul ei. Soluţionarea întemeiată a problemei despre punerea sub învinuire trebuie să continue la consolidarea legalităţii şi a ordinei de drept. în ordonanţă se arată care anume infracţiuni au fost săvîrşite şi articolele sau punctele articolelor care prevăd răspunderea pentru aceste infracţiuni. procurorul dacă consideră că probele acumulate sunt suficiente.orientează activitatea de urmărire penală de mai departe. a unui participant principal – învinuitul. Actul de punere în vedere a învinuirii constă în aducerea la cunoştinţă a persoanei învinuite şi a apărătorului a conţinutului ordonanţei de punere sub învinuire. organul de urmărire penală întocmeşte un raport cu propunerea de a pune persoana respectivă sub învinuire. La prezentarea persoanei ce-i trebuie înaintată acuzarea i se verifică personalitatea.

Ca regulă. trebuie să asiste în mod obligatoriu pedagogul sau psihologul. atunci procurorul îl întreabă dacă recunoaşte învinuirea înaintată. precum şi reprezentantul legal al acestuia. iar dacă învinuitul nu poate scrie sau refuză să scrie personal declaraţia. se petrec încă un şir de acţiuni de urmărire penală. care se efectuează în felul următor: . apoi i se propune să facă în scris explicaţii asupra învinuirii ce i se incriminează. Explicaţiile învinuitului se consemnează în procesul-verbal de la persoana I. Audierea învinuitului de fiecare dată se începe cu întrebarea dacă acceptă să facă declaraţii asupra învinuirii care i se încriminează. În legătură cu acest fapt ordonanţa de punere sub învinuire întocmită anterior trebuie să fie schimbată sau modificată. nu recunoaşte vina. apar temeiuri pentru schimbarea sau completarea acuzării înaintate învinuitului. învinuitul imediat se audiază în prezenţa unui apărător ales sau numit din oficiu. aceasta se consemnează în procesul-verbal de către procuror. în afară de apărător. Răspunsul se semnează de învinuit. După înaintarea acuzării. cînd învinuitul este minor. procurorul este obligat să înainteze învinuitului o nouă acuzare sau să o completeze pe cea anterioară în conformitate cu prevederile articolelor respective din Codul de procedură penală. recunoaşte parţial. Învinuitul poate da unul din trei răspunsuri: recunoaşte vina.sub învinuire şi informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiile lui. pentru care mai înainte i-a fost înaintată acuzarea. La înaintarea acuzării. în cursul urmăririi penale. După terminarea audierii învinuitul semnează fiecare pagină a procesului-verbal de audiere şi în întregime tot procesul-verbal. cu înaintarea acuzării urmărirea penală nu se termină.dacă. menţionînd că: „procesul-verbal l-am citit” sau „mia fost citit şi cele expuse corespund depoziţiilor făcute. careva obiecţii şi demersuri nu am” şi semnează. care dau posibilitatea de a acumula probe noi care demonstrează participarea învinuitului la săvîrşirea a unei sau altei infracţiuni sau că învinuitul nu a săvîrşit careva infracţiuni. Dacă învinuitul acceptă să facă declaraţii. aceasta se menţionează în procesul-verbal al audierii. Aceste acţiuni de asemenea se consemnează în ordonanţa de punere sub învinuire. În cazul în care învinuitul refuză să facă declaraţii. .

. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală este actul de reabilitare şi finalizare în privinţa persoanei a oricăror acţiuni de urmărire penală în legătură cu fapta anterior imputată. 255din Codul de procedură penală. 3) există cel puţin una din cauzele prevăzute la art. prin aceeaşi ordonanţă se dispune şi clasarea cauzei penale. 4. procurorul dispune scoaterea persoanei de sub urmărirea penală în privinţa acestui capăt de învinuire. 4. care înlătură caracterul penal al faptei. inclusiv dacă fapta constituie o contravenţie. 2) există vreuna din circumstanţele prevăzute la art.dacă. învinuirea înaintată nu s-a confirmat într-o anumită parte a ei. Pe lîngă elementele prevăzute la art. dacă fapta penală nu se impută altei persoane şi nu este necesară continuarea procesului penal.. 1)–3). sînt anulate toate măsurile de constrîngere aplicate şi totodată sunt încetate acţiunile procesuale şi speciale de investigaţie începute anterior emiterii actului de scoatere de sub urmărire penală. Scoaterea persoanei de sub urmărire penală. în cazul în care constată unul din temeiurile indicate mai sus. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală are loc cînd aceasta are calitatea procesuală de bănuit sau învinuit şi se constată că: 1) fapta nu a fost săvîrşită de această persoană. ceea ce presupune faptul că persoana îşi pierde statutul procesual dobîndit anterior. precum şi informaţia privind condiţiile de intrare în vigoare şi ordinea de contestare a ordonanţei Concomitent cu scoaterea persoanei de sub urmărirea penală. 275 pct. 35 din Codul penal. Persoana poate fi scoasă de sub urmărirea penală integral (pentru o faptă infracţională sau pntru mai multe fapte infracţionale) sau numai cu privire la un capăt de acuzare (în cazul în care persoana se bănuia de săvîrşirea mai multor fapte infracţionale).1. Caracteristica soluţiilor ce pot fi dispuse în faza de urmărire penală. în cursul urmăririi penale. prin ordonanţă motivată. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală poate fi dispusă în orice moment al fazi de urmărire penală de către procuror la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu. temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se dispune scoaterea de sub urmărire penală. ordonanţa de scoatere a persoani de sub urmărire penală trebuie să cuprindă datele privind persoana şi fapta la care se referă.

Încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei. ordonanţa de încetare a urmăririi penale trebuie să cuprindă datele privind persoana şi fapta la care se referă încetarea urmăririi penale. Pe lîngă elementele prevăzute la art. procurorul trebuie să adopte o decizie. după caz. privind: 1) revocarea măsurii preventive şi a altor măsuri procesuale în modul prevăzut de lege. sau dispune o altă soluţie în conformitate cu prvederile Codului de procedură penală. în caz de ncsitate. La încetarea urmăririi penale. precum şi dacă există cel puţin una din cauzele prevăzute la art. procurorul. cu indicaţia respectivă. Încetarea urmăririi penale în privinţa persoanei poate fi dispusă în orice moment al urmăririi penale dacă se constată existenţa temeiurilor indicate mai sus. 53 din Codul penal sau dacă se constată că: 1) plîngerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plîngerii prealabile sau legea penală permite împăcarea. 255 Cod de procedură penală. restituie cauza penală organului de urmărire penală. . Încetarea urmăririi penale este actul de liberare a persoanei de răspunderea penală şi de finisare a acţiunilor procedurale. prevăzute la art. 275 pct. 4.2. 2) restituirea cauţiunii în cazurile şi în modul prevăzut de lege. 2) persoana nu a atins vîrsta la care poate fi trasă la răspundere penală. în cazul în care pe temei de nereabilitare legea împiedică continuarea acesteia. 4)–9) din Codul de procedură penală. precum şi informaţia privind condiţiile de intrare în vigoare şi ordinea de contestare a ordonanţei. temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se dispune încetarea urmăririi penale. Încetarea urmăririi penale.Dacă se dispune scoaterea persoanei de sub urmărirea penală doar cu privire la un capăt de acuzare sau în cazul în care se constată că fapta nu a fost săvîrşită de aceastăpersoană ori dacă din alte considerente este necesară continuarea urmăririi penale. 3) aplicarea măsurilor de siguranţă. de către procuror prin ordonanţă. din oficiu sau la propunrea organului de urmărire penală. fixînd termenul de urmărire penală. 3) persoana a săvîrşit o faptă prejudiciabilă fiind în stare de iresponsabilitate şi nu este necesară aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical.

Clasarea procesului penal se dispune printr-o ordonanţă motivată a procurorului. . Dacă fapta constituie o contravenţie sau dacă liberarea de răspundere penală are loc în conformitate cu art. explicîndu-li-se modul şi termenul de atac. Concomitent cu încetarea integrală a urmăririi penale. 4.3. 275 pct. fie cînd în cauza penală nu este bănuit sau învinuit şi există una din circumstanţele prevăzute la art. iar dacă aplicarea sancţiunii contravenţionale nu ţine de competenţa procurorului. Dacă constată că nu este cazul să dispună încetarea urmăririi sau a dispus încetarea parţială ori dacă din alte considerente persistă necesitatea continuării procesului penal. Din cele relatate constatăm că clasarea se poate dispun atît pînă la începerea urmăririi penale. în condiţiile legii. restituie cauza penală organului de urmărire penală. Încetarea urmăririi penale şi liberarea persoanei de răspundere penală nu pot avea loc contrar voinţei acesteia ori a reprezentantului legal.4) încasarea cheltuielilor judiciare sau alte acţiuni prevăzute de lege. sau ia o altă decizie în conformitate cu Codul d procdură penală. atît şi după aceasta. fixînd termenul urmăririi penale. fie concomitent cu încetarea urmăririi penale sau scoaterea integrală de sub urmărirea penală a persoanei. Clasarea cauzei penale. procurorul. din oficiu sau la propunerea organului de urmărire penală. dacă fapta penală nu se impută altei persoane şi nu este necesară continuarea procesului penal. cu indicaţia respectivă. Clasarea procesului penal este actul de finalizare a oricăror acţiuni procesuale într-o cauză penală sau pe marginea unei sesizări cu privire la infracţiune. procurorul. 55 din Codul penal. urmărirea penală continuă. 1)–3) Cod de procedură penală. În acest caz. aplică sancţiunea contravenţională. cauza se transmite imediat instanţei de judecată spre examinare. în cazul în care este de competenţa acestuia. Copia de pe ordonanţa de clasare a cauzei penale se înmînează persoanelor interesate. prin aceeaşi ordonanţă se procurorul dispune şi clasarea cauzei penale. inclusiv în cazul cererii de reabilitare a persoanei decedate. după caz.

Indiferent de faptul dacă a fot sau nu suspendată urmărirea penală persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvîrşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvîrşirea unei noi infracţiuni. şi anume: • învinuitul a dispărut. • în caz de refuz privind lipsirea persoanei de imunitate sau în caz de refuz de extrădare a persoanei de către un stat străin. • 15 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni grave. . dacă urmărirea penală nu poate fi terminată în lipsa acestei persoane. Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii infracţiunii erau minori. Prescripţia se va întrerupe dacă pînă la expirarea termenului persoana va săvîrşi o infracţiune pentru care poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. 2871 CPP urmărirea penală se suspendă în cazurile în care există unul din temeiurile ce îmiedică continuarea acesteia. Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii. Potrivit prevederilor art. Suspendarea urmăririi penale. • 20 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave. • 5 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni mai puţin grave.4.4. sustrăgîndu-se de la urmărirea penală sau judecată. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvîrşirii unei infracţiuni noi. • 25 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave. Lege penală ne spune că persoana urmează a fi liberată de răspundere penală dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au expiraturmătoarel termene: • 2 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni uşoare. Pentru a nu admite scurgerea termenelor respective legiuitorul a prevăzut posibilitatea organelor de urmărire penală de a suspenda urmărirea penală pentru a nu admite scurgerea termenului şi evitarea răspunderii penale de către făptuitor. ori locul aflării lui nu este stabilit. infracţiuni de război sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. • nu este identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire.

• învinuitul s-a îmbolnăvit de o boală psihică sau de o altă boală gravă. În ordonanţa rspectivă procurorul este obligat să stabilească termenul urmăririi penale. au fost luate toate măsurile pentru descoperirea lui. Procurorul examinînd raportul şi materialel cauzei dacă constată că temeiurile s-au adeverit emite o ordonanţă de suspendare a urmăririi penale. Procurorul. În cazul în care urmărirea penală este suspendată. în vederea identificării persoanei care poate să fie pusă sub învinuire. printr-o ordonanţă motivată. atestată printr-o concluzie medico-legală a unei instituţii medicale de stat. iar temeiurile pentru suspendarea urmăririi penale nu se referă la toţi învinuiţii. În cazul în care în cursul urmăririi penale ofiţerul de urmărire penală constată unul din temeiurile enunţate mai sus. şiau fost efectuate toate acţiunile a căror efectuare este posibilă în lipsa învinuitului. . la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu. va verifica măsurile de căutare pentru identificarea persoanei. După suspendarea urmăririi penale. Despre reluarea urmăririi penale se comunică persoanelor cointeresate. care îl împiedică sa ia parte la procesul penal. de către procuror. cît şi prin intermediul altor organe care exercită activitatea operativă de investigaţii. În cazul în care au dispărut temeiurile care au justificat suspendarea urmăririi penale. Dacă în cauză sînt puse sub învinuire două sau mai multe persoane. în cazul în care urmărirea penală nu poate fi continuată fără participarea tuturor învinuiţilor. organul de urmărire penală este obligat să anunţe în scris persoanelee cointeresate şi să le explice dreptul de a contesta ordonanţa de suspendare a urmăririi penale la judecătorul de instrucţie. în cauza penală nu se admite efectuarea acţiunilor de urmărire penală. în mod periodic. precum şi pentru identificarea persoanei care a săvîrşit infracţiunea acesta înaintează cauza penală procurorului împreună cu raportul său prin care solicită suspendarea urmăririi penale. Despre suspendarea urmăririi penale. procurorul este în drept să disjungă cauza într-o procedură separată şi să suspende urmărirea penală în privinţa unor învinuiţi sau să suspende urmărirea în întreaga cauză penală. urmărirea penală poate fi reluată. sau a apărut necesitatea efectuării unor acţiuni de urmărire penală. atît direct. organul de urmărire penală este obligat să ia măsuri. în caz că nu este identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire. dar nu mai rar decît o dată la 6 luni.

urmărirea penală poate fi reluată nu mai tîrziu de un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de încetare a urmăririi penale. Investigaţiile în vederea căutării învinuitului. printr-o ordonanţă dacă. . clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmărire au fost adoptate legal. Reluarea urmăririi penale poate fi dispusă după încetarea urmăririi penale. În cazurile în care ordonanţele de încetare a urmăririi penale. se ascunde de organul de urmărire penală. dispune totodată aplicarea măsurii preventive în condiţiile legale. Procurorul. scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau clasarea cauzei. căutarea învinuitului. clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire. În ordonanţă se va indica toată informaţia cunoscută privitor la persoana învinuitului care urmează să fie căutat. Viciu fundamental în cadrul procedurii precedente. în ordonanţă. ulterior. Procedura de reluare a urmăririi penale şi dispunerea investigaţiilor în vederea căutării învinuitului. clasare a cauzei penale sau scoatere de sub urmărire. după ce a studiat-o. dispune. sau din oficiu. În cazul descoperirii unui viciu fundamental. precum şi în cazul în care învinuitul. acesta înaintează procurorului propunere pentru dispunerea investigaţiilor în vederea găsirii învinuitului. după înaintarea învinuirii. se constată că nu a existat în fapt cauza care a determinat luarea acestor măsuri sau că a dispărut circumstanţa pe care se întemeia încetarea urmăririi penale. după clasarea cauzei penale sau după scoaterea persoanei de sub urmărire de către procurorul ierarhic superior procuroruluicare a dispus încetarea urmăririi penale. de alte tratate internaţionale. în baza propunerii organului de urmărire penală. reluarea urmăririi penale poate avea loc numai dacă apar fapte noi sau recent descoperite ori un viciu fundamental în cadrul urmăririi precedente au afectat hotărîrea respectivă.5. Reluarea urmăririi penale poate fi dispusă şi de către judecătorul de instrucţie în cazul admiterii plîngerii depuse împotriva ordonanţei procurorului de încetare a urmăririi penale ori de clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmărire. Dacă există temeiuri pentru aplicarea faţă de învinuit a măsurii preventive procurorul. În cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana pusă sub învinuire. prin ordonanţă motivată. de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi naţionale. care a afectat hotărîrea pronunţată constituie o încălcare esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

: comiterea unui fals pentru a săvîrşi o înşelăciune. Disjungerea şi conexarea materialelor cauzei penale în faza de urmărire penală. 6. 2) cînd două sau mai multe infracţiuni sînt săvîrşite de aceeaşi persoană în timp diferit ori în loc diferit . se cer două condiţii : de identitate privind termenii infracţiunilor: acelaşi loc şi acelaşi timp şi o condiţie de diversitate: mai multe fapte distincte. prevăzînd astfel de situaţii în capitolul „Competenţa instanţelor judecătoreşti”. (3) al art. se cere ca acestea să fi lucrat împreună (premeditat sau spontan). 4) cînd între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi conexarea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a justiţiei .pentru existenţa conexităţii.în cazul acestor infracţiuni nu există o . Procurorul care dispune efectuarea investigaţiilor în vederea găsirii învinuitului conduce această activitate şi verifică periodic desfăşurarea ei. Deşi legiutorul în capitolul „Desfăşurarea urmăririi penale” nu a prevăzut anumite dispoziţii legale în privinţa conexării sau disjungerii cauzelor penale. Ceea ce caracterizează acest caz este legătura cauzală dintre infracţiunea mijloc şi infracţiunea a cărei săvîrşire a fost sprijinită. în acest caz.pentru existenţa acestui caz de conexitate se cer două condiţii: de identitate: privind persoana făptuitorului şi o condiţie de diversitate: privind (alternativ) termenii infracţiunii: în timp diferit ori în loc diferit. 3) cînd o infracţiune este săvîrşită pentru a pregăti. 42 CPP constituie conexitate a cauzelor penale cazurile: 1) cînd două sau mai multe infracţiuni sînt săvîrşite prin fapte diferite de una sau mai multe persoane împreună. făcută posibilă sau ascunsă ori al cărei infractor a fost ajutat să se sustragă de la consecinţele penale ale faptei sale. în acelaşi timp şi în acelaşi loc .infracţiunea trebuie să constea într-o faptă care este incriminată ca infracţiune de sine stătător. Cînd faptele sunt comise de mai multe persoane.Investigaţiile în vederea găsirii învinuitului se efectuează de către organele abilitate prin lege cu asemenea atribuţii. declaraţia minciunoasă). favorizarea infractorilor. astfel de situaţii cel mai frecvent se întîlnesc anume în faza de urmărire penală. a înlesni sau a ascunde comiterea altei infracţiuni ori este săvîrşită pentru a înlesni sau a asigura absolvirea de răspundere penală a făptuitorului altei infracţiuni . iar nu în acte de participaţiune (de ex. Astfel conform alin.

ci numai o apropiere întîmplătoare care constituie faptic o legătură cu relevanţă procesuală (de ex. cauza este transmisă procurorului care le înaintează acuzarea şi după caz transmite cauza în instanţa competentă. Copiile raportului de autosesizare şi a materialelor disjunse rămîn în cauza penală din care au fost separate. în privinţa persoanelor cărora li s-a înaintat acuzarea se disjunge un dosar separat. În conformitate cu prevederile art. iar careva dintre acestea se ascund de organul de urmărire penală şi respectiv nu li se poate înainta acuzarea. Cazurile de disjungere sînt cazurile cînd dintr-o cauză penală se formează mai multe cauze penale. sau aducerea lor silită. Dacă în cauza penală sunt mai multe persoane bănuite. Aceasta se datorează faptului că urmărirea penală în privinţa minorilor se efectuează conform unei proceduri speciale.: infracţiuni distincte avînd drept obiect punerea în circulaţie de monede sau valori falsificate sau de produse contrafăcute avînd aceeaşi provenienţă). materialele privind infracţiunea respectivă se disjung din cauza penală şi se examinează separat.legătură dintre cele proprii cazurilor de conexitate caracterizate (tipice) examinate mai sus. După reţinerea persoanelor în cauze. În asemenea situaţii cîteva cauze penale se reunesc în una pentru ca urmărirea penală să se efectueze mai uşor. . Concomitent se transmite şi cauza de bază cu propunerea de înaintare a învinuirii şi dispunerea investigaţiilor în vederea depistării acestora. Dacă în cadrul efectuării urmăririi penale se descoperă elementele altei infracţiuni. mai rapid şi mai calitativ. care se transmite procurorului. 476 CPP cauza penală în care a participat un minor se disjunge pe cît este posibil într-o procedură separată.

Iaşi.Acte normative şi bibliografie recomandată: 1. Rotaru „Drept procesual penal”. I. Comentariu”. Уголовный процесс. Dolea. . Drept procesual penal. Sedleţki.II. Partea Specială. Cartier Juridic. Cartier Juridic. Codul de procedură penală al Republicii Moldova N 122-XV din 14. Tratat de procedură penală (partea specială). A. T.Iu. Bucureşti. Drept Procesual penal. 1998. Bucureşti. T. Tratat de procedură penală.Iu. Partea Specială. Dolea. 8. Lichii Boris. 1995. Cerbu. Ursu.2003 2. Moscova. Sedleţki. 1. V. S. Chişinău. 5. A.Л. D. S. 4. D. 2000. Volonciu Nicolae. Ed. 2001. Ursu. Nistoreanu Gh. V. Cerbu. Neagu Ion.. Roman. Roman. 1997. 6.. Bucureşti. I. Vizdoagă. Chişinău 2005. учебник. Ed. Vizdoagă. Urmărirea penală. 3. Chişinău 2005.03. 7. vol. Theodoru Gr.. 1996. Петрухин И. Rotaru „Codul de procedură penală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->