Sunteți pe pagina 1din 1

1. Explica, in cite un enunt, sensul contextual al cuvintelor: orgoliosi si apele. 2.

Transcrie doua structuri\fragmente de vers care contin imagini ale naturii. 3. Analizeaza, in doua-trei enunturi, sugestia contextuala a unei figure de stil din prima strofa. 4. Motiveaza, in patru-cinci rinduri, structura disjunctiv-adversativa a discursului liric. 5. Argumenteaza, in doua enunturi, incadrarea textului in specie literara. 6. Comenteaza, in sase-opt rinduri, titlul textului in raport cu starea eului liric. 7. Mediteaza, in text coerent de cinci-sase enunturi, la sugestia ultimelor trei versuri, in raport cu afirmatia: In fond, iubim ca sa ne aparam de vidul existentei. (Em. Coran)