Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul V PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI LA TAXELE DE ŞCOLARIZARE

Art. 39. Taxa de înscriere la concursul de admitere este unică, indiferent de numărul opţiunilor exprimate de către candidat pentru domeniul ales:

pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene taxa de înscriere este de 200 lei;

pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană taxa de înscriere este de 300 €. Art. 40. Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2013-2014, este de 5.000 lei/an pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene. Pentru cetăţenii străini, alţii decât cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, sau cetăţenii români cu rezidenţă permanentă în străinătate, taxa de şcolarizare este de 300 €/lună. Art. 41 Jumătate din taxa anuală de şcolarizare, care confirmă admiterea pe locurile de la taxă, se plăteşte exclusiv la casieriile ASE (nu prin ordin de plată, mandat poştal etc.). Art. 42. După înmatricularea în anul I, taxa de şcolarizare achitată nu se returnează studenţilor care solicită retragerea de la studii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat. Art. 43. Pe parcursul anilor de studiu nu se acordă scutiri de taxe de şcolarizare sau reeşalonări.

12