Sunteți pe pagina 1din 39

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.

Se creeaza societatea comercial pe actiuni Sirlom SA in conditiile: - capital subscris 50.000 lei - numar de actiuni 50 titluri - valoarea nominala a unei actiuni 1000 lei - cheltuieli de constituire platite pe baza unui cec bancar 900 lei Flux informational a) subscrierea celor 50 actiuni x 1000 lei/actiune =50.000 lei se inregistreaza pe baza "Borderoului actiunilor", prin articolul contabil: 456 = Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul 1011 Capital subscris nevarsat 50.000 lei

Pentru cheltuielile de fondare, pe baza cecului bancar se face inregistrarea: 201 Cheltuieli de constituire = 521 Conturi curente la banci 900 lei

La amortizarea cheltuielilor de constituire se face inregistrarea: 6811 = 2801 Cheltuieli de exploatre privind Amortizarea cheltuielilor de constituire amortizarea imobilizarilor b) eliberarea a 50% din capitalul social subscris prin depunerea in numerar direct in contul de la banca: 512 Conturi curente la banci Si concomitent: 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 25.000 lei = 456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul 25.000 lei

La doua luni dupa constituirea societatii actionarii decid majorarea capitalului social prin aport in natura. Pentru un mijloc de transport evaluat la valoarea de 22.000 lei, valoarea de emisiune retinuta la subscriere pentru o actiune este de 1100 lei, valoarea nominala a actiunii fiind de 1000 lei. Numarul de actiuni noi create este de 22.000lei / 1100 lei= 20 actiuni Inregistrarea cresterii de capital se face astfel: 2133 Mijloace de transport = % 22.000 lei 1012 20.000 lei Capital subscris varsat 1043 2.000 lei Prime de aport

2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social. La o societate comerciala capitalul social este de 30.000 lei, alte rezerve 6.000 lei, rezultatul reportat (1.000 lei), numarul de actiuni 12.000 bucati. Se hotaraste reducerea capitalului social prin rascumpararea si anularea a 20% din numarul de actiuni emise, pretul de rascumparare al unei actiuni fiind de 3 lei/ actiune. Care sunt sumele si inregistrarile contabile corecte privind aceste operatii? Flux informational Numarul de actiuni cu care se reduce capitalul: 12.000 actiuni x 20%= 2400 actiuni Capitalul subscris varsat se reduce cu valoarea nominala (30.000 lei : 12.000 actiuni = 2.5 lei/actiune) : 2400 actiuni x 2.5 lei/actiune= 6.000 lei Actiunile proprii vor fi rascumparate si anulate cu pretul de rascumparare: 2400 actiuni x 3 lei/actiune = 7200 lei Rascumpararea actiunilor 109 Actiuni proprii Anularea actiunilor % = 109 1021 Actiuni proprii Capital subscris varsat 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 7.200 lei 6.000 lei 1.200 lei = 5121 Conturi la banci in lei 7.200 lei

3. Studiu de caz privind evaluarea capitalului. Situatia inainte de dubla crestere a capitalului social se prezinta astfel: capital social 50.000 lei impartit in 10.000 lei actiuni; rezerve 20.000 lei; datorii 15.000 lei.Se decide dubla crestere a capitalului social astfel: in faza I - aporturi noi pentru care se emit 5.000 actiuni la un pret de amisiune egal cu valoarea matematica contabila veche a actiunilor; in faza II - incorporari de rezerve, modalitatea de crestere fiind majorarea valorii nominale a actiunilor cu 0.5 lei/ actiune si mentinerea numarului de actiuni. Determinati marimea capitalului social si a capitalului propriu in urma dublei cresteri a capitalului si precizati formula contabila corespunzatoare pentru cresterea capitalului. Flux informational Situatia inainte de cresterea capitalului Capital social + Rezerve | | Situatia dupa cresterea capitalului FAZA I 50.000 lei

50.000 lei | Capital social initial

25.000 lei | + Cresterea capitalului 25.000 lei social la valoarea nominala 5000 actiuni x 5 lei/actiune ------------------------------------------------------------------------------------------------------= Capital propriu 70.000 lei | = Noul capital social 75.000 lei

VN =50.000 lei/ 10.000 actiuni | + Prime de emisiune 10.000 lei = 5 lei/ actiune | 5000 actiuni x ( 7 lei/ actiune - 5 lei/actiune) VMC = 70.000 lei/ 10.000 actiuni | + Rezerve 20.000 lei = 7 lei/ actiune ------------------------------------------------------| = Capital propriu 105.000 lei | VMC = 105.000 lei (10.000+5.000) actiuni = 7 lei/actiune

Situatia dupa cresterea capitalului VN = 75.000 lei/(10.000+5.000) actiuni= 5 lei/actiune FAZA II Capital social preluat din faza I + Cresterea de capital social prin incorporarea rezervelor 0.5 lei/ actiune x 15.000 actiuni = Noul capital social + Prime de emisiune preluate din faza I + Rezerve ramase (20.000 lei- 7.500lei) = Capital propriu 75.000 lei 7.500 lei

82.500 lei 10.000 lei 12.500 lei 105.000 lei

Incorporarea rezervelor in capitalul social se contabilizeaza prin formula: 1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat 7.500 lei

4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social. Capitalul subscris varsat se ridica la 5.000 lei. Se decide sa se amortizeze capitalul cu 1.000 lei, prin afectarea unei parti din rezervele disponibile. 1068 Alte rezerve = 456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul 1.000 lei

Si 456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul = 512 Conturi curente la banci 1.000 lei

Totodata se face virarea interna prin debitarea contului 1012 " Capital subscris varsat'" si creditarea conturilor 1012.1 " Capital neamortizat" si 1012.2 " Capital amortizat" a) inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru fractiunea amortizata 1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul 1.000 lei

b) afectarea rezervelor la amortizare 1068 = 1012.2 1.000 lei Alte rezerve Capital amortizat c) virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat 1012 Capital sibscris varsat = 1012.1 Capital neamortizat 4.000 lei

d) rambursarea efectiva a actiunilor 456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul NOTA Amortizarea capitalului consta in rambursarea depunerilor catre actionari fara ca prin aceasta sa se reduca marimea capitalului social. Rambursarea se face din rezervele = 512 Conturi curente la banci 1.000 LEI

disponibile constituite sau prin afectarea unei parti din beneficiu. Ca reglementare, amortizarea capitalului se efectuaeza in virtutea unei dispozitii statutare sau prin decizia adunarii generale extraordinare a actionarilor. In scopul de a indica mentinerea capitalului de origine, rezerva sau beneficiul care se substituie la fractiunea rambursata actionarilor este decontat(a) prin crearea a doua analitice in cadrul contului 1012 "Capital subscris varsat", respectiv 1012.1 " Capital neamortizat" si 1012.2 " Capital amortizat". Aceasta ultima parte de capital este indisponibila, iar actiunile echivalente nu participa la primul dividend si au un regim diferit la partajul capitalului realizat la lichidarea societatii.

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital. Intreprinderea ALFA detine o cladire evaluata la valoarea justa de 120.000 lei, amortizare cumulata 30.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibila este de 10.000 lei. La 31.12.N, managerii iau decizia sa vanda cladirea in anul N+1, ca urmare activul va fi reclasificat in categoria stocurilor de produse in curs. Precizati ce inregistrari contabile vor fi efectuate. Rezolvare - reclasificarea cladirii in categoria stocurilor % = 2812 331.01 Cladiri destinate vanzarii - realizarea rezervei din reevaluare 105 = 1065 10.000 lei 212 120.000 lei 30.000 lei 90.000 lei

6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului. Bilantul contabil inaintea operatiei de lichidare se prezinta astfel: - instalatii =200.000 lei - amortizarea instalatiilor = 50.000 lei - capital social = 50.000 lei - rezerve legale = 30.000 lei - alte rezerve = 20.000 lei - provizioane = 50.000 lei Societatea vinde instalatiile cu 300.000 lei. Prezentati inregistrarile contabile legate de lichidare si partaj si precizati care este suma totala a impozitelor si taxelor platile bugetului de stat in urma operatiei de lichidare si partaj ( cota de impozit pe profit 16%, cota de impozit pe dividende 10%, TVA 24%) Rezolvare: Operatiile de lichidare A) vanzarea instalatiilor % 372.000 lei 7583 300.000 lei 4427 72.000 lei - si concomitent descarcarea gestiunii pentru valoarea contabila de intrare % = 2813 6583 B) anularea provizioanelor 151 = 213 200.000 lei 50.000 lei 150.000 lei 50.000 lei 5121 =

781

C) determinarea rezultatului lichidarii - inchiderea conturilor de venituri % = 7583 781 - inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = 121 350.000 lei 300.000 lei 50.000 lei 150.000 lei

6583

- rezultatul lichidarii= venituri -cheltuieli= 350.000lei - 150.000lei = 200.000 lei

D) determinarea si inregistrarea impozitului pe profit Impozit pe profit = 16% x profit din lichidare = 16% x 200.000 lei = 32.000 lei 691 = 441 32.000 lei

- plata impozitului pe profit 441 = 5121 32.000 lei

E) inchiderea contului 691 si determinarea profitului net 121 = 691 32.000 lei Profitul net din lichidare = 200.000 lei profit brut - 32.000 lei impozit pe profit = 168.000 lei F) regularizare si plata TVA 4427 Si plata 4423 = 5121 72.000 lei In urma operatiei de lichidare suma impozitelor datorate este: 32.000 lei impozit pe profit + 72.000 lei TVA = 104.000 lei Operatiile de partaj A) partajul capitalului social 1012 - si plata 456 B) partajul rezervelor legale 1061 = 456 30.000 lei = 5121 50.000 lei = 456 50.000 lei = 4423 72.000 lei

C) calculul si inregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor legale: 16% x 30.000 lei = 4.800 lei 456 - si plata 441 = 5121 4.800 lei = 441 4.800 lei

D) partajul altor rezerve 1068 = 456 20.000 lei

E) Partajul profitului net rezultat din lichidare 121 = 456 168.000 lei

F) calculul si inregistrarea impozitului pe dividende 10% x ( 30.000 lei - 4.800 lei +20.000 lei + 168.000 lei)= 21.320 lei 456 - si plata 446 = 5121 21.320 = 446 21.320 lei

In urma operatiei de partaj suma impozitelor datorate este: 4.800 lei impozit aferent rezervelor legale + 21.320 lei impozit pe dividende = 26.120 lei In urma operatiilor de lichidare si partaj suma impozitelor datorate este: - impozite aferente operatiei de lichidare 104.000 lei + impozite aferente operatiei de partaj 26.120 lei TOTAL = 130.120 lei

7. Studiu privind rezultatul reportat. In luna martie anul N societatea SIDIROCK Srl constata ca a omis sa inregistreze in contabilitatea anului N-1 venituri dintr-un contract de prestari servicii in suma de 70.000 lei. Entitatea mai constata ca a omis sa inregistreze la cheltuielile anului N-1 factura primita de la un furnizor de prestari servicii in valoare de 10.000 lei fara TVA. Cum inregistreaza SC SIDIROCK corectarea acestor erori conform OMFP 3.055/2009? Rezolvare - inregistrarea facturii omise pentru serviciile prestate. % 86.800 lei 1174 70.000 lei Rezultatul reportat Provenit din corectarea Erorilor contabile 4427 16.800 lei - corectarea erorii contabile legate de factura primita de la un furnizor de servicii % 1174 Rezultatul reportat Provenit din corectarea Erorilor contabile 4426 = 401 Furnizori 124.000 lei 100.000 lei 4111 Client i =

24.000 lei

8. Studiu de caz privind trranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii O intreprindere cumpara 1.000 titluri din propriile actiuni, valoarea nominala este 10 lei, iar pretul de rascumparare 14 lei. Actiunile sunt distribuite salariatilor la un pret de 12 lei. Se presupune si varianta in care sunt vandute tertilor la pretul de 15 lei/titlu. Care sunt operatiile contabile generate? Rezolvare: - rascumpararea propriilor actiuni 1.000 lei x 14 lei = 14.000 lei 109 = 5121 14.000 lei

- actiunile rascumparate sunt distribuite salariatilor la pretul de 12 lei x 1.000 actiuni = 12.000 lei % 5121 149 = 109 14.000 lei 12.000 lei 2.000 lei

- in cazul in care actiunile s-ar vinde tertilor la pretul de 15 lei x 1.000 actiuni = 15.000 lei 5121 = % 109 141 14.000 lei 1.000 lei

9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli. Societatea ALFA SA vinde produse insotite de certificate de garantie pentru 12 luni. In exercitiul financiar N s-au vandut 30 de produse. Experienta intreprinderii si estimarile indica pentru anul care urmeaza ca 60% din produsele vandute in anul N nu vor inregistra niciun fel de problema, 36% vor avea nevoie de reparatii minore cu un cost mediu de 500 lei/produs, iar 4% vor avea nevoie de inlocuire completa la un cost de 3.500 lei/produs. La 1 ianuarie N provizioanele pentru garantii aferente produselor vandute in anul N-1 era de 4.600 lei. In cursul anului N s-au inregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vandute in anul N-1 in valoare de 2.500 lei, iar provizionul aferent a fost reluat la venituri. Flux informational A) inregistrari contabile in cursul anului N - s-au inregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vandute in anul N-1 in valoare de 2.500 lei, iar provizionul aferent a fost reluat la venituri 1512 Provozioane pentru garantii acordate clientilor = 7812 Venituri din provizioane 2.500 lei

B) calculul provizionului necesar la sfarsitul anului N: 60% din produse vandute nu vor avea defecte: 60% x 0= 0 lei 36% din produse vandute vor avea defecte minore 36% x 30 produse x 500 lei/produs= 5.400 lei 4% din produse vandute vor avea defecte majore 4% x 30 produse x 3.500 lei/produs= 4.200 lei Cost = 0 lei Cost = 5.400 lei Cost= 4.200 lei Total= 9.600 lei - Provizion existent: 4.600 lei- 2.500 lei= 2.100 lei - Provizion necesar: 9.600 lei ................................................................................... Provizionul va fi majorat cu 9.600 lei- 2.100 lei = 7.500 lei 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizionanele = 1512 Provizioane pentru garantii acordate clinetilor 7.500 lei

10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni Se emit obligatiuni in vederea emiterii unui imprumut referitor la care se cunosc urmatoarele elemente: Numarul obligatiunilor emise: 20.000 lei Valoarea nominala a unei obligatiuni: 10 lei Valoarea de emisiune a unei obligatiuni: 9,5 lei Valoarea de rambursare a unei obligatiuni: 10,5 lei Rata anuala a dobanzii: 10% Termenul de rambursate a imprumutului: 10 ani Primele de rambursare a imprumutului se amortizeaza pe durata imprumutului Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii: - obligatiunile emise si vandute - dobanda aferenta - amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor - rambursarea la scadenta a imprumutului Rezolvare: Emiterea obligatiunilor % 461 Debitori diversi 169 Prime privind rambursarea Obligatiunilor Incasarea 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 190.000 lei = 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 210.000 lei (20.000 x 10,5) 190.000 lei (20.000 x 9,5) 20.000 lei

Dobanda anuala: 20.000 obligatiuni x 10 lei/obligatiune x 10% = 20.000 lei 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 20.000 lei

Amortizarea primelor pe durata imprumutului: 20.000 lei : 10 ani = 2.000 lei/an 6868 = 169 2.000 lei Cheltuieli financiare Prime privind rambursarea privind amortizarea primelor obligatiunilor de rambursare a obligatiunilor Rambursarea imprumutului la scadenta: 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = 5121 Conturi curente la banci in lei 210.000 lei

11. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen mediu si lung. Societatea ROVIM SA obtine un credit bancar pe o perioada de 6 ani cu o dobanda anuala de 20%, referitor la care se vor reflecta in contabilitate operatiile ce privesc: Obtinerea creditului in valoare de 600.000 lei Dobanda datorata bancii pentru al doilea an, stii ca in anul I s-a rambursat rata, si decontarea acesteia Rata devenita restanta la scadenta fixata pentru primul an Rambursarea ratei restante determinate la finele primului an. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: Obtinerea creditului: 5121 Conturi la banci in lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 600.000 lei

Dobanda anuala pentru anul 2 calculata la creditul ramas (600.000 lei - 100.000 lei) x 20% = 100.000 lei 666 Cheltuieli privind dobanzilor Si plata: 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung Rata restanta: 1621 Credite bancare pe termen lung = 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 100.000 lei = 5121 Conturi la banci in lei 100.000 lei = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 100.000 lei

Rambursarea ratei restante: 1622 = Credite bancare pe termen lung nerambursate la 5121 Conturi la banci in lei 100.000 lei

Scadenta 12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar. Intre societatea ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de leasing financiar cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului: 01.01 anul N; durata contractului: 5 ani; obiectul contractului: un mijloc de transport; valoarea just a mijlocului de transport: 13.549 lei; avansul platit: 6.000 lei; sunt prevazute 5 redevente anuale a cate 1.500 lei fiecare, achitabile la fiecare 31.12 ale anului; optiunea de cumparare se exercita la sfarsit, iar pretul de vanzare aferent acestei optiuni este de 1.000 lei; valoarea reziduala a mijlocului de transport: 3.000 lei; durata de viata economica a mijlocului de trasnport: 8 ani; exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pana la sfarsitul duratei contractului de leasing. Pentru prospectarea pietei si incheierea contractului locatorul a efectuat cheltuieli de 100 lei Sa se evidentieze opetariunile contabile efectuate atat in contabilitatea locatarului cat si cea a locatorului. Rezolvare: Operatii realizate in contabilitatea locatarului Se calculeaza rata implicita a dobanzii din contractul de leasing dupa formula:
n Valoarea justa = avans +( ) plata necesara pentru a redevente platite ( n + + exercita (1 + de i ) cumparare i =1 optiunea n (1 + i) Valoarea reziduala negarantata Unde: (1 + i) n i = rata implicita a dobanzii n = numarul de redevente

13.549 lei = 6.000 lei + + + + + 3.000 1 1500 lei .000 500 1 lei lei .000lei 1 2 3 4 + + + (( 1 1+ +ii))5 Din rezolvarea ecuatiei rezulta ca rata implicita a dobanzii din dosarul de leasing este de 10% Se calculeaza valoarea actualizata a platilor minimalede leasing, tinand cont de fluxurile sigure de numerar si de rata dobanzii de 10%, pe baza relatiei: VAPML = 6.000lei + + + + + + = 1.000 500lei 3 5 2 4 12.307 lei (1 + 10%)1 Se determina valoarea retinuta pentru contabilizarea activului inchiriat avand in vedera ca la inceputul perioadei de leasing, locatarii vor recunoaste operatiunile de

leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala la inceputul contractului de leasing cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing (VAPML), daca aceasta din urma este mai mica, fiind determinata la inceputul contractului de leasing; respectiv: Min (13.549 lei; 12.307 lei) = 12.307 lei Tabloul de amortizare in lei
Data fluxului de numerar Flux de numerar Dobanda Rambursarea capitalului datorat Capital ramas de rambursat

01.01.N 01.01.N 31.12.N 31.12.N+1 31.12.N+2 31.12.N+3 31.12.N+4 Total

6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500+1.000 = 2.500 14.500

6.307 x 10% = 631 5.438 x 10% = 544 4.482 x 10% = 448 3.430 x 10% = 343 2.273 x 10% = 227 2.193

6.000 1.500-631= 869 1.500-544=956 1.500-448= 1.052 1.500-343= 1.157 2.500-227= 2.273 12.307

12.307 12.307-6.000= 6.307 6.307-869= 5.438 5.438-956= 4.482 4.482-1.052= 3.430 3.430-1.157= 2.273 2.273-2.273= 0 -

Contabilizarea pentru primul an - recunoasterea initiala: 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii - plata avansului 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate = 5121 Conturi la banci in lei 6.000 lei = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 12.307 lei

- plata primei redevente la 31.12.N % = 5121 1.500 lei

Conturi la banci in lei 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 666 Cheltuieli privind dobanzile 869 lei 631 lei

Inregistrarea amortizarii: exista certitudinea ca locatarul va deveni proprietar la sfarsitul contractului, motiv pentru care se retine durata de viata economica Anuitate amortizare = (12.307 lei - 3.000 lei) : 8 ani = 1.163 lei 6811 = 281 Cheltuieli de exploatare Amortizari privind privind amortizarea imobilizarilor imobilizarile corporale 1.163 lei

Pentru ceilalti ani se vor repeta inregistrarile conform sumelor calculate in tabloul de amortizare. Operatii realizate in contabilitatea locatorului Contabilizarea in primul an - recunoasterea initiala la data intrarii in vigoare a contractului 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung - incasarea avansului 5121 Conturi la banci in lei = 2675 Imprumuturi acordate pe termn lung 6.000 lei = 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 12.307 lei

- incasarea redeventei la 31.12.N 5121 Conturi la banci in lei = % 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 766 Venituri din dobanzi 1.500 lei 869 lei 631 lei

- cheltuielile directe generate de incheierea contractului sunt recunoscute in contul de

profit si pierdere repartizate liniar pe durata contractului, respectiv 471 = Cheltuieli inregistrate in avans 5121 Conturi la banci in lei 100 lei

Iar la repartizare, 100 lei: 5 ani= 20 lei, respectiv 612 = Cheltuieli cu redeventele locatiile de gestiune si chiriile 471 Cheltuieli inregistrate in avans 20 lei

13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational. O societate este proprietara unei cladiri, pe care o inchiriaza, pe o durata de 5 ani altei societati. Contractul a fost semnat pe data de 1 aprilie anul N. Chiriile sunt in valoare de 48.000 lei pe luna. Locatorul suporta cheltuielile de cautare a locatarului in valoare de 1.800 lei. Societatea decide sa inscrie in activ aceste cheltuieli si sa le repartizeze pe intreaga durata a contractului. Costul de achizitie al cladirii a fost de 90.000 lei, iar durata de utilizare de 50 de ani. Valoarea amortizabila a cladirii este de

1.800 lei pe an. Sa se evidentieze operatiile generate in anul N atat in contabilitatea locatarului cat si in cea a locatorului Rezolvare: Contabilizarea la locatar 48.000 x 9 luni = 432.000 lei 612 = Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 5121 Conturi la banci in lei 432.000 lei

Contabilizarea la locator - cheltuieli de cautare a locatarului 471 = 5121 Cheltuieli inregistrate in avans Conturi la banci in lei - incasare chirii 5121 = 706 Conturi la banci in lei Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii - amortizare cladire: 6811 Cheltuieli de exploatere privind amortizarea Imobilizarilor = 281 Amortizari privind imobilizarile corporale

1.800 lei 432.000 lei

1.350 lei

- repartizarea la cheltuieli a cotei aferente exercitiului N din cheltuielile de cautare a unui locatar: 1.800lei x 9 luni : (12 luni x 5 ani) = 270 lei 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile = 471 Cheltuieli inregistrate in avans 270 lei

14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare Societatea comerciala Carbunele SA a achizitionat de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale dreptul de explorare a unui perimetru in zona Petrosani, in schimbul sumei de 150.000 lei. Durata licentei esste de 5 ani, cu posibilitatea de transformare in licenta de explorare (societatea sa devina proprietara bogatiilor din subsol timp de 30 de ani). De asemenea, societatea efectueaza studii geologice in valoare de 10.000 lei, in vederea estimarii cantitatii de carbune din subsol.

Care sunt inregistrarile contabile aferente acestor operatiuni? Rezolvare Achizitia dreptului de explorare: 203.1 Cheltuieli de explorare = 404 Furnizori de imobilizari 150.000 lei

Inregistrarea studiilor geologice 203.1 Cheltuieli de explorare = 404 Furnizori de imobilizari 10.000 lei

Valoarea cheltuielilor de explorare (150.000 + 10.000 lei) va fi amortizata pe durata dreptului primit, adica 5 ani. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2803.1 Amortizarea cheltuielilor de explorare 2.667 lei

15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare. SC Alfa vinde o licenta la un pret de vanzare de 7.000lei, TVA 24%, achizitionata cu 5.000 lei, amortizata pentru 4.500 lei. Care sunt formulele contabile generate de aceasta operatie? Rezolvare

Vanzarea licentei 461 Debitori diversi = % 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata 8.680 lei 7.000 lei

1.680 lei

Descarcarea de gestiune % = 2805 Amortizarea concesiunilor brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 205 Concesiuni, brevete, licente, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 5.000 lei 4.500 lei

500 lei

16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor. O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august anul N, durata de viata 5 ani. Factura in detaliu cuprinde: pret de cumparare 55.000 lei; rabat 1%, remiza 2%, TVA 24%. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive care este valoarea amortizarii in primul an si formula corespunzatoare?

Rezolvare: Factura cuprinde: -pret de cumparare - rabat (1% x 55.000 lei) 55.000 lei 550 lei .................................... 54.450 lei -remiza (2% x 54.450 lei) 1.089 lei ........................................................................................................................................... = Net comercial (cost de achizitie) 53.361 lei + TVA (24% x 53.361 lei) 12.807 lei TOAL factura 66.168 lei Cota liniara anuala == 20% 100 Cota degresiva anuala= 20% x 1,5 5 ani Prorata amortizarii in anul N= 4 luni Anuitatea amortizarii in anul N= 53.361 12 4 luni luni x 20% x 1,5 x = 5.336,10 lei respectiv, 12 luni 6811 = 281 3 5.336,10 lei Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor privind amortizarea mijloacelor de transport, animalelor imobilizarilor si plantatiilor

17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor. O societate detine o cladire achizitionata la 31.12.N-3 la valoarea contabila de intrare de 150.000 lei amortizata liniar in 10 ani. La sfarsitul duratei de viata utile, valoarea reziduala estimata la 40.000 lei. La finele anului N, pretul net de vanzare este estimat la 75.000 lei iar valoarea de utilitate 70.000 lei. Conform IAS 36 " Deprecierea activelor'', in conditiile in care nu se folosesc conturile de ajustari, care este inregistrarea deprecierii la sfarsitul anului? Rezolvare:

Situatia activului la sfarsitul anului N - Cost 150.000 lei Valoarea amortizabila= cost -valoare reziduala 150.000 lei - 40.000 lei 110.000 lei Amortizarea anuala= 110.000 lei 11.000 lei 10 ani - Amortizarea cumulata pe 3 ani= 3ani x 11.000 lei 33.000 lei = Valoare ramasa= cost - amortizare cumulata= 150.000 lei-33.000 lei= 117.000 lei Valoarea recuperabila conform IAS 16 este maximul dintre pretul net de vanzare si valoarea de utilitate = max( 75.000 lei; 70.000 lei)= 75.000 lei Valoarea recuperabila 75.000 lei este mai mica decat valoarea ramasa 117.000 lei, deci se va recunoaste in contul de profit si pierdere o depreciere egala cu 117.000 lei -75.000 lei= 42.000 lei rin formula: 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor = 212 Constructii 42.000 lei

18. Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporale. Societatea ALFA SA achizitioneaza un program informatic pentru departamentul de contabilitate, in suma de 7.500 lei. Durata de utilizare a programului este de 3 ani. Odata cu achizitia programului pentru necesitatile proprii, entitatea achizitioneaza si licenta in valoare de 5.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde tertilor acest program, pe o perioada de 2 ani. Care sunt inregistrarile contabile efectuate de societatea ALFA SA? Rezolvare

Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate ele vor fi inregistrate separat. - achizitia programului informatic si a licentei % = 205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 208 Alte imobilizari necorporale 4426 TVA deductibila - inregistrarea amortizarii anuale 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = % 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare 2808 Amortizarea altor imobilizari Necorporale 2.500 lei 404 Furnizori de imobilizari 7.500 lei 3.000 lei 15.500 lei 5.000 lei

2.500 lei

19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale. In data de 26.12 societatea BETA SA vinde un brevet in valoare de 3.000 lei plus TVA 24% conform facturii nr. 234. Amortizarea pana la data vanzarii este de 500 lei, iar costul lui a fost de 2.300 lei. Care sunt inregistrarile contabile efectuate de aceasta entitate? Rezolvare:

- Vanzarea brevetului 461 Debitori diversi = % 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata 3.720lei 3.000 lei

720 lei

- scoaterea din gestiune a brevetului % = 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare 205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale drepturi si active similare 2.300 lei 1.800 lei

500 lei

20. Studiu de ccaz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor corporale. In cursul exercitiului N societatea X procedeaza la productia unei cladiri pentru nevoi proprii; la sfarsitul exercitiului cheltuielile implicate de investitie sunt de 80.000 lei. La 30 iunie N+1 investitia materiala este finalizata si receptionata, costul ei total de productie fiind de 115.000 lei. Precizati care sunt inregistrarile contabile la sfarsitul anului N si receptia imobilizarii la 30 iunie N+1. Rezolvare:

- la sfarsitul anului N, constructia nefiind terminata, cheltuielile legate de investitie vor fi inregistrate in contul 231 prin formula: 231 = 722 80.000 LEI

- la 30 iunie N+1, cladirea va fi receptionata la costul de productie de 115.000 lei, anulandu-se totodata soldul contului 231: 212 = % 231 722 115.000 lei 80.000 lei 35.000 lei

21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarilor corporale. SC ALFA are un depozit pentru materiale care a fost distrus in urma unei viituri a raului din apropiere. Comisia constituita pentru a evalua pagubele inundatiei a consemnat faptul ca depozitul este distrus in totalitate. Costul acestuia a fost de 125.000 lei, iar amortizarea acumulata a fost de 56.000 lei. Ce inregistrare se va efectua in contabilitate? Rezolvare:

- scoaterea din gestiune a depozitului % = 212 2812 Constructii Amortizarea constructiilor 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 125.000 lei 56.000 lei 69.000 lei

22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor Se achizitioneaza de la un furnizor un utilaj in valoare de 1.000 lei plus TVA pe data 10.01.N. Cheltuielile de transport facturate de furnizori sunt in valoare de 100 lei. Pentru aceasta achizitie a fost platit un avans 400 lei, ulterior achitandu-se restul de plata. Care sunt inregistrarile contabile generate de aceste operatii? Rezolvare

Valoare la pret de cumparare +cheltuieli de transport facturate de furnizori TVA deductibila 24% Total factura - avans acordat - TVA avans Valoare neta de plata - inregistrarea avansului acordat % = 5121 232 Conturi la banci in lei Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4426 TVA deductibila - receptia utilajului intrat in patrimoniul intreprinderii % = 404 2131 Furnizori de imobilizari Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 4426 TVA deductibila - achitarea furnizorului, cu retinerea avansului acordat 404 = % Furnizori de imobilizari 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4426 TVA deductibila 5121 Conturi la banci in lei

1.000 lei 100 lei 264 lei 1.364 lei 400 lei 96 lei 868 lei

496 lei 400 lei 96 lei

1.364 lei 1.100 lei

264 lei

1.364 lei 400 lei 76 lei 868 lei

23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare. O entitate primeste sub forma de donatie 20 de birouri a caror valoare de piata este de 15.000 lei. Durata de viata utila este fixata de 5 ani. Care sunt inregistrarile contabile efectuate de entitate in primul an? Rezolvare:

- inregistrarea bunurilor primite ca donatie 214 = 4753 15.000 lei

- inregistrarea amortizarii anuale 6811 = 2814 3.000 lei

- trecerea anuala a subventiei la venituri 4753 = 7584 3.000 lei

24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans. In anul N, o societate comerciala plateste chiria pentru anul in curs in valoare de 27.000 lei si in avans chiria pentru anul N+1 in valoare de 36.000 lei. Ce inregistrari va opera societatea in contabilitate? Rezolvare: - plata chiriei pentru anul N

612 - plata chiriei in avans 471

5121

27.000 lei

5121

36.000 lei

- inregistrarea cheltuielilor in avans in anul N+1 612 = 471 36.000 lei

25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari financiare. O societate-mama achizitioneaza de la o filiala din cadrul grupului 50.000 actiuni cu pretul de 1 leu/actiune. Se achita prin banca suma de 30.000 lei, restul se va achita ulterior prin aceeasi modalitate. Comisionul achitat societatii de valori mobiliare care a instrumentat tranzactia este de 1%. In anul urmator se incaseaza cu ordin de plata dividende in suma de 15.000 lei. Ulterior se vand 1.000 de actiuni cu pretul de 2 lei/actiune, incasarea facandu-se ulterior in numerar. Titlurile vandute se scot din evidenta la pretul de cumparare.

Care sunt inregistrarile contabile generate de aceste operatii? Rezolvare - achizitia titlurilor 261 = % 5121 2691 50.000 lei 30.000 lei 20.000 lei

- achitarea comisionului 622 = 5121 500 lei

- varsamintele efectuate pentru emitent 2691 - incasarea dividendelor 5121 = 7611 15.000 lei = 5121 20.000 lei

- reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor la pretul de cesiune 461 - incasarea titurilor cedate 5311 = 461 2.000 lei = 7641 2.000 lei

- scoaterea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare 6641 = 261 1.000 lei

26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile. O firma (neplatitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie si utilizeaza metoda inventarului permanent, in data de 15.10.2011 cumpara 300 kg combustibili, la pretul de 1,24 lei/kg (inclusiv TVA). La receptie se constata o diferenta in plus (nefacturata de furnizor) de 50 kg in valoare (fara TVA) de 50 lei. Doar jumatate din diferenta in plus este acceptata de entitate, pentru care in data de 18.10.2011 se primeste factura de la furnizor, achitarea efectuandu-se pe loc in numerar. Diferenta neadmisa este returnata peste patru zile furnizorului respectiv. Ce inregistrari se vor opera in

contabilitate? a) Achizitie combustibili 3022 = 401 372 lei

b) Acceptare combustibili nefacturati 3022 = 408 31 lei

c) Preluare in custodie combustibil nefacturat Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie d) Factura pt plusul la receptie acceptat 408 = 401 31 lei 31 lei

e) Achitare datorie furnizor 401 = 5311 403 lei

f) Returnare diferenta combustibil neadmisa Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 31 lei

27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar. SC Alfa SRL achizitioneaza scaune in valoare de 1.000 lei, TVA 24%. Se dau in folosinta scaunele. Ce inregistrari genereaza aceste operatii? Rezolvare - achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar ( factura, nota de receptie)

% 303 4426

401

1.240 lei 1.000 lei 240 lei

- se dau in folosinta obiectele de inventar (bon de consum, fisa de evidenta a obiectelor de inventar date in folosinta) 603 = 303 1.000 lei

- concomitent, evidenta obiectelor de inventar se tine cu ajutorul conturilor in afara bilantului 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar 1.000 lei

28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti. Societatea Beta trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in valoare de 30.000 lei conform avizului de insotire. Se primesc de la terti obiecte de inventar in valoare de 33.000 lei, costul prelucrarii 3.000 lei, TVA 24%. Care sunt inregistrarile generate de aceste operatii? Rezolvare - trimiterea catre prelucrare la terti a materialelor

351

3021

30.000 lei

- primirea obiectelor de inventar de la terti 303 % 303 4426 = = 351 401 30.000 lei 3.720 lei 3.000 lei 720 lei

29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite. La inventariere se constata un minus de produse finite de 80 lei care se imputa gestionarului. La valoarea de 100 lei plus TVA 24%. Suma se incaseza ulterior in numerar. Ce inregistrari genereaza aceste operatii? Rezolvare - constatarea minusului de inventar

711

345

80 lei

- imputarea produselor finite gestionarului 4282 = % 7581 4427 124 lei 100 lei 24 lei

- incasarea sumei imputate in numerar 5311 = 4282 124 lei

30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor. Societatea Alfa receptioneaza pe data de 23.05.N marfuri in valoare de 10.000 euro primite fara factura de la un furnizor german. Cursul de schimb BNR aplicabil la data receptiei este de 4,950 lei/euro. La sfarsitul lunii mai, cursul de schimb a fost de 4,1792 lei/euro. Cursul de schimb la 15.06.N ( data la care se procedeaza la autofacturare) a fost de 4,2322 lei/euro. In data de 23.06.N, societatea primeste factura externa emisa la 19.05.N Cursul la data facturii este de 4,1949 lei/euro. Care sunt inregistrarile contabile efectuate de societatea Alfa?

Rezolvare - receptia marfurilor provenite dintr-o achizitie intracomunitara Conform OMFP 3.055/2009, o tranzactie in valuta este convertita la cursul de schimb comunicat de BNR la data tranzactiei. Daca data operatiei este o zi nebancara, se utilizeaza pentru conversie cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancara. 371 = 408 41.950 lei

- la sfarsitul fiecarei luni, o entitate trebuie sa converteasca elementele monetare in valuta la cursul de inchidere si va recunoaste diferentele de curs in contul de profit si pierdere. Actualizarea datoriei fata de furnizor la cursul de inchidere (la 30.05.N) 408 = 765 158 lei

- inregistrarea TVA pe baza autofacturarii, in data de 15.06.N 4426 = 4427 10.157 lei

- primirea facturii de la furnizor genereaza stornarea inregistrarii efectuate pentru TVA pe baza autofacturarii ( doearece data facturii este anterioara datei de 15 a lunii urmatoare si prin urmare exigibilitatea TVA survine la data facturii) 4426 = 4427 (10.157 lei)

- inregistrarea TVA pe baza cursului de la data facturii 4426 = 4427 10.068 lei

- reflectarea datoriei in contul de furnizori deoarece a sosit factura 408 = 401 41.792 lei

S-ar putea să vă placă și