Sunteți pe pagina 1din 3

STRUCTURI DE PASIV

1. Definiti pasivul - pasivul patrimonial arata modul de finantare a mijloacelor economice si gradul de exigibilitate a surselor de finantare. Exigibilitate sume de bani, asupra carora se pot ridica pretentii. 2. Clasificarea pasivului Capital si rezerve (capitalul propriu) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli; Datorii (capitalul strain); Venituri din avans 3. Capitalul si rezervele Capitalul propriu reprezinta: - sursa de finantare stabila de care dispune o intreprindere - este sursa proprie permanenta, alaturi de creditele pe termen lung; - se constituie la infintarea societatii comerciale 4. Structurile capitalului propriu sunt: Capitalul; Primele de capital; Rezerve din reevaluare; Rezervele; Rezultatul reportat; Rezultatul exercitiului in curs

Capitalul (101) reprezinta aportul in natura si in bani adus de asociati la constituirea societatii comerciale si se diferentiaza in: capital subscris si nevarsat pe care asociatii au promis sa-l aduca la infintarea societatii; capital subscris si varsat capitalul depus efectiv de catre proprietari la dispozitia societatii comerciale; Capitalul se formeaza la infiintarea societatii, el se poate majora sau micsora pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza atunci cand societatea se desfintiaza.

Primele de capital (104) reprezinta surse datorate cresterii capitalului prin emisiunea de noi actiuni, prin fuziune sau prin aport in natura. Rezerve din reevaluare (105) reprezentate de diferenta rezultata in urma reevaluarii imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile legale. Rezerve (106) constituite prin autofinantare, anual , din profitul intreprinderi, in scopul conservarii capitalului. 5. Structura rezervelor este urmatoarea: Rezerve legale (1061) constituite din profitul brut sau din primele de capital si destinate protejarii capitatlului. Rezerve statutare (1063) - se constituie conform statutului intreprinderilor, anual din profitul net obtinut; Rezerve pentru actiuni proprii (1064); Alte rezerve (1068) constituite din profitul net, conform hotararii adunarii generale a actionarilor; Rezultatul reportat (117) reprezinta rezultatul din exercitiile financiare prezentate care pot fi profit (veniturile sunt mai mari decat cheltuielile) sau pierderi (veniturile sunt mai mici decat cheltuielile); Profit si pierdere (121) cere reprezinta rezultatul exercitiului curent care poate si profit sau pierdere. 6. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (151) - reprezinta pasivele cu exigibilitate sau valoare incerta; - sunt datorii ale intreprinderii ce se constituie de regula la sfarsitul exercitiului; - se constituie pentru elemente ca: amenzi, penalitati, , litigii, despagubiri, datorii incerte, garantii acordate clientilor. 7. Datoriile

- reprezinta surse de finantare externe puse la dispozitia unitatii patrimoniale de banci, de alte institutii financiare de terti, si pentru care aceasta trebuie sa acorde o contraprestatie sau un echivalent banesc. Tert- persoana care nu figureaza ca parte in acte , dar care poate avea drepturi si obligatii 8. Calsificarea datoriilor: - Comerciale reprezentate de datoriil eunitatii fata de furnizorii de bunuri (401,404) - Salariale reprezentate de salariul datorat de unitate personalului incadrat cu contract de munca (421 personal renumeratii datorate); - Fata de bugetul statului reprezentate de taxe si impozite datorate de unitate bugetului de stat (441 impozit pe profit, 444 impozit pe salr, 446 impozite si taxe datorate de unitate); - Fata de bugetul asigurarilor sociale : 4311 contributia unitatii la asigurari sociale 4312 contributia personalului la asigurari sociale 4311 CASS 4371 somaj unitate 4372 somaj personal - Datorii financiare pentru creditele pe termen scurt (519), lung (162) - Datorii fata de asociati (457) reprezentate de dividente datorate asociatiilor - Datorii fiscale (4423) TVA de plata 9. Venituri inregistrate in avans (472) - reprezentate de sumele incasate de unitae in perioada curenta pentru perioade viitoare.