Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul tehnic D. Leonida Iasi Profesor: Balaban Florin Disciplina: Masurari tehnice Clasa: X C. Nr.

ore/saptamana: 2 ore Programa scolara: OMECT 5723/23.12.2003 Anul scolar: 2006 2007 Proiectul unitatii de invatare Unitatea de invatare: Masurarea marimilor electrice Numarul de ore alocate: 16

Continuturi 1

Competente specifice 2 1. Utilizarea limbajului tehnic si de specialitate in activitati cu specific metrologic 2. Identificarea marimilor fizice si a unitatilor de masura folosite in tehnica in scopul masurarii lor. 3. Aplicarea relatiilor dintre marimi fizice pentru rezolvarea unor probleme teoretice sau practice

Aparate pentru masurarea marimilor electrice

Activitati de invatare 3 1. Aparate pentru masurarea marimilor electrice. Generalitati. Definirea aparatelor electrice Clasificarea aparatelor electrice Aparate de masurat analogice. Schema bloc; parti componente Aparate de masurat digitale. Schema bloc; parti componente. 2. Aparate magnetoelectrice. Constructie, utilizari. Aparate feromagnetice. Constructie, utilizari. 3. Aparate electrodinamice si ferodinamice. Constructie, utilizari

Resurse 4

Evaluare 5

Planse si panoplii cu Observarea diferite sistematica, tipuri de probe orale dispozitive de masurare.

Aparate pentru masurarea marimilor electrice

2 4. Selectarea mijloacelor de masurare in functie de marimea masurata, domeniul de utilizare, caracteristicile metrologice, in vederea realizarii masurarii 8. Utilizarea mijloacelor pentru masurarea marimilor electrice (in c.c si in c.a) 1, 2, 3, 4, 8

3 Aparate cu dispozitiv de masurare cu inductie. 4. Aparate cu dispozitive de masurare electrostatice. Constructie, utilizari. Aparate cu dispozitive de masurare termice cu fir cald. Constructie, utilizari. 4 ORE

Planse si panoplii cu diferite Observarea tipuri de sistematica, dispoziti- probe orale ve de masurare. Observarea sistematica, probe orale, probe practice

Masurarea intensitatii curentului electric

1. Definirea intensitatii curentului electric Legarea ampermetrului in circuit Amper2. Extinderea domeniului de masurare a metre , ampermetrelor sunturi 2 ORE Voltmetre, rezistente aditionale, transformatoare de tensiune

Masurarea tensiunii electrice

1, 2, 3, 4, 8

1. Definirea tensiunii electrice. Legarea voltmetrului in circuit. 2. Extinderea domeniului de masurare a voltmetrelor 2 ORE

Observarea sistematica, probe orale, probe practice

Masurarea rezistentei electrice

1, 2, 3, 4, 8

Masurarea puterii electrice

1, 2, 3, 4, 8

3 1. Definirea rezistentei electrice. Masurarea rezistentei electrice prin metode indirecte. 2. Masurarea rezistentei electrice prin metode de punte. 3. Masurarea marimilor electrice cu multimetrul 3 ORE 1. Definirea puterii electrice. Masurarea indirecta a puterii in c.c. 2. Masurarea directa a puterii. 2 ORE

4 Ohmetre, punte Wheatstone, multimetre Wattmetre electrodinami -ce Contoare de inductie

5 Observarea sistematica, probe orale, probe practice Observarea sistematica, probe orale, probe practice Observarea sistematica, probe orale, probe practice Test evaluare

Masurarea energiei electrice Recapitulare Evaluare sumativa

1, 2, 3, 4, 8

1. Contorul de inductie 1ORA 1 ORA 1 ORA