P. 1
Metode Si Mijloace de Individualizare,pentru fotbal

Metode Si Mijloace de Individualizare,pentru fotbal

|Views: 328|Likes:
Published by Sergiu Bsa
metode si mijloace de individualizare,fotbal
metode si mijloace de individualizare,fotbal

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Sergiu Bsa on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2015

pdf

text

original

Metode si mijloace de individualizare a pregatiri jucatorilor de fotbal

1.1. Antrenamentul individual şi individualizat…………………..……………...4

1.2. Metodele de cercetare folosite………………………………………………..1

1.3. Elaborarea planurilor individuale pe etapă…………………………..….….1

1.4. Prezentarea datelor…………………………………………………..………..4

număr de repetări). Individualizarea antrenamentului urmăreşte modelarea procesului de instruire sportivă în funcţie de particularităţile sportivilor şi de efortul specific în vederea obţinerii performanţelor maxime. în antrenamentul individualizat îndrumat: când sportivul lucrează singur. sub propria sa conducere. precum şi a rezultatelor obţinute la probele de control. jocurile de verificare şi oficiale. sub îndrumarea antrenorului.1. în care sportivul aplică indicaţiile pentru individualizarea pregătirii sale în fiecare din cele trei forme de antrenament menţionate mai sus.1. Aplicarea în practică a antrenamentului individualizat se poate face sub patru forme de lucru: în antrenamentul colectiv: când se lucrează cu doi sau mai mulţi deodată (separat ca loc. în antrenamentul combinat. timp. . Antrenamentul individual şi individualizat Corespunzător obiectivelor şi mijloacelor specifice perioadelor de pregătire – mezociclurilor – etapelor şi microciclurilor. Antrenamentul individualizat . Antrenamentul colectiv la care participă întregul lot. jucătorilor le sunt organizate forme de antrenament diferite şi adecvate. Este forma de antrenament folosită pe parcursul întregului an de pregătire. Astfel există: a. b. în antrenamentul individual independent: când sportivul lucrează singur. având sau nu indicaţii de la antrenor. sarcini.

armonizarea particularităţilor pozitive individuale referitoare la pregătirea fizică. ţinând seama neîncetat de specificul particularităţilor individuale şi de cerinţele postului. cu iniţierea şi instruirea de bază pe componente ale antrenamentului. antrenamentele individual şi individualizat trebuie adâncite şi amănunţite. educarea. Unii autori şi sportivi înţeleg prin antrenamente individuale numai o activitate pentru specializarea pe posturi care nu se poate realiza prin antrenamentul în comun. Pentru sportivii suferinzi. tehnică şi psihologică. continuând cu dezvoltarea fizică specifică. devenită principiu al antrenamentului modern şi totodată formă de aplicare a principiului accesibilităţii. frânarea. Individualizarea trebuie să se aplice în toate aspectele pregătirii sportive începând cu dezvoltarea fizică.Noţiunea de individualizare trebuie înţeleasă în sensul de tratare individualizată. antrenamentul individualizat oferă cele mai bune condiţii. Când sportivii avansaţi nu mai progresează deşi au posibilităţi încă nevalorificate. Este vorba despre o tratare diferenţiată a jucătorilor în raport cu aceste particularităţi. convalescenţi. insistând pe specializarea pe posturi. prevenirea. Prin individualizare trebuie să se înţeleagă însă procesul de cunoaştere complexă şi completă a particularităţilor sportivului şi antrenarea lui pentru performanţă folosind metode şi mijloace adaptate atât particularităţilor sportivului cât şi cerinţelor fotbalului modern. Tratarea individualizată poate şi trebuie să fie condusă ştiinţific în direcţia performanţelor maxime. perfecţionarea. în perioade de refacere a formei sportive. tratând toate aspectele vieţii şi muncii sportivului. o pregătire pe baze ştiinţifice este de neconceput fără aplicarea individualizării. Prin individualizare se înţelege adaptarea tehnicii sportive şi a procesului de instruire şi educaţie la particularităţile fiecărui jucător. în activitatea de realizare a obiectivelor şi sarcinilor fiecărei forme de organizare a pregătirii sportive. înlăturarea sau corectarea unor deprinderi greşite din punct de vedere tehnic. . care se concretizează prin: dezvoltarea. instruirea. Când vrem să dirijăm gradul de antrenament al fiecărui jucător în concordanţă cu cerinţele calendarului competiţional. scăderea. Pentru fotbalul de performanţă şi de mare performanţă. folosim antrenamentul individualizat.

pe de altă parte să le aplice în joc individual. ca personalitate care este caracterizată de anumite particularităţi individuale. Planificarea curentă şi cea de perspectivă Obiectivele şi sarcinile fiecărui jucător se concretizează în planul individual de antrenament. jocul de fotbal amplifică mult numărul de elemente de care trebuie să se ţină seama în realizarea individualizării.Colaborarea cu medicul. Individualizarea trebuie să se bizuie pe caracterizarea completă a individului. sprijină efortul de a ridica nivelul ştiinţific al metodicii antrenamentului individualizat în fotbal. Aplicarea completă şi justă a individualizării pregătirii sportive constituie o activitate complexă cu un mare volum de muncă fizică. Elementul de bază asupra căruia se exercită acţiunea metodelor ştiinţifice de pregătire sportivă este jucătorul. pressing-ul. psihică şi intelectuală desfăşurată la o înaltă tensiune nervoasă. adaptarea muncii la particularităţile individuale. să le perfecţioneze. . Tot prin intermediul individualizării se rezolvă şi situaţiile tactice speciale din timpul meciurilor ca de exemplu: marcarea unui adversar. Când dorim să obţinem performanţe maxime posibile pentru fiecare sportiv se impun următoarele probleme de bază: cunoaşterea exactă a capacităţii maxime de efort a jucătorului respectiv prin metode de cercetare cât mai obiective. cu un mare consum de energie necesitând conştiinţa unei mari răspunderi în scopul realizării performanţelor maxime în continua lor depăşire. privit ca individ. Acest specific ridică probleme care trebuie tratate diferenţiat datorită pe de o parte numărului remarcabil de procedee tehnice pe care jucătorul trebuie să le înveţe. Aspectele metodice în care se reflectă şi care sunt influenţate de individualizare sunt următoarele: a. psihologul şi alţi oameni de ştiinţă. adaptarea individului la specificul efortului. la intercepţie. strict. din care reies diferenţele individuale se poate alcătui programul de instruire sportivă. Prin specificul lui. Pe baza caracterizării complete. în colaborare cu partenerii şi în luptă cu adversarii. etc.

se vor da pauze sau se vor executa alte exerciţii diferite atât ca orientare metodică cât şi ca procedee tehnice. Încălzirea jucătorilor înainte de meci presupune o accentuată aplicare a individualizării în privinţa conţinutului. lecţia de antrenament. cercetarea şi aplicarea datelor ştiinţei în pregătirea jucătorilor. Metodele de instruire: pentru unii jucători exersarea se va aplica sub forma unui număr foarte mare de repetări stereotipe. intensităţii şi duratei. În cadrul ciclului se vor prevedea exerciţii speciale pentru anumiţi jucători şi mai ales indicaţii privind dozarea antrenamentului stabilită prin prisma: volumului. cu un mare consum de energie necesitând conştiinţa unei mari răspunderi în scopul realizării performanţelor maxime în continua lor depăşire. b. Permanenta acumulare de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice de organizare şi conducere a procesului instructiv-educativ. intensităţii şi complexităţii efortului. începând chiar de pe băncile studenţiei şi continuată . de la caz la caz. Formele de organizare a pregătirii sportivilor: ciclul de antrenament. Corectarea greşelilor de execuţie – se va ţine seama de particularităţile de ordin psihic ale jucătorilor. grupate în serii cu un număr redus de exerciţii. posibilităţile şi facilităţile administrativ-organizatorice. timpul de pregătire. capacitatea intelectuală şi pedagogică a antrenorului.Eficacitatea acestui plan depinde de măsura în care antrenorul reuşeşte să determine obiectiv şi realist profilul actual şi de perspectivă ale fiecărui jucător. condiţiile socio-pedagogice ale acestui complex proces de pregătire şi nu lipsită de importanţă şi influenţă a motivaţiei morale dar mai ales materiale. În fotbalul de mare performanţă sunt împinse tot mai departe limitele tuturor factorilor care contribuie la obţinerea măiestriei: capacitatea biologică a jucătorilor pentru efort. psihică şi intelectuală desfăşurată la o înaltă tensiune nervoasă. Atât antrenamentul individual cât şi cel individualizat constituie o activitate complexă cu un mare volum de muncă fizică. între seriile scurte preconizate. pentru alţii – exerciţii complexe.

. este necesară o documentare cu informaţii la zi asupra temei abordate. 1. de enunţuri (interogative şi/sau enunţiative).2 Metodele de cercetare folosite Studiul bibliografic Metoda observaţiei Metoda înregistrării Chestionarul Experimentul de tip psihopedagogic formativ ca principală metodă de cercetare Metoda statistico-matematică Studiul bibliografic este o metodă indispensabilă în cercetare. între fazele experimentului şi constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă sistematică a diferitelor manifestări ale fenomenului studiat ca şi a contextului situaţional existent. de asemenea. documentarea permanentă. este singurul suport al dobândirii experienţei şi profesionalismului cerut de fotbalul modern. sau prin autoadministrare de către un subiect sau un grup de subiecţi. şi prin administrarea de către operatorii de anchetă. sistematică şi adecvată este un act obligatoriu. logic şi psihologic. iar în cazul meciurilor susţinute în deplasare am folosit foile antrenorului. mai ales în această perioadă în care explozia informaţională se manifestă în mod pregnant. determină din partea acestora un comportament verbal ce urmează a fi înregistrat în scris.pe parcursul carierei de antrenor. Chestionarul reprezintă o succesiune programată. Metoda înregistrării şi întabelării evoluţiei în meciuri am folosit-o pentru a obţine indici obiectivi privitori la eficienţa mijloacelor utilizate în cadrul instruirii pentru a verifica parametrii modelului de pregătire. fapt ce determină perisabilitatea informaţiilor în toate domeniile de activitate. Observaţia este una dintre cele mai vechi metode de cercetare care se foloseşte şi de sine stătător (individual) sau ca fază anticipativă a unui experiment sau ca metodă de observaţie în interiorul experimentului. care prin interdependenţa dintre ele formează un singur tot. În consecinţă înainte de a începe propriu-zis cercetarea. pe bandă magnetică sau prin suporţi telematici. În acest caz am utilizat înregistrări efectuate de mine l a meciuri.

pentru aprecierea valorii rezultatelor şi ca element de comparaţie am folosit media ponderată (Mc sau X). Pe baza acestor fişe s-au întocmit planurile de pregătire individualizată şi s-au enunţat obiectivele instructiv-educative pentru fiecare dintre cei patru sportivi ai grupei de experiment. dezvoltarea forţei generale. dezvoltarea forţei membrelor inferioare. blocarea şuturilor la poartă. Sportivul Moldovan Daniel. Astfel. acest parametru oferindu-ne date despre omogenitatea rezultatelor obtinute de subiecti. Obiective instructiv-educative: 3 luni: perfecţionarea elementelor tactice în apărare. iar pentru aprecierea omogenităţii am ales amplitudinea (A sau W). Ca urmare a întabelării rezultatelor şi măsurătorilor am obţinut mai multe şiruri de date pe care le-am prelucrat şi interpretat conform metodologiei cercetării ştiinţifice.3. dezvoltarea rezistenţei generale. dezvoltarea vitezei de reacţie.Experimentul ca metodă fundamentală de cercetare mi-a oferit posibilitatea verificării mijloacelor de instruire pe care le-am inclus în planurile de individualizare. perfecţionarea colaborării cu apărătorii. 1. Amplitudinea este un parametru din categoria factorilor de dispersie care se calculează după formula: W=Xmax – Xmin . Elaborarea planurilor individuale pe etapă Elaborarea planurilor individuale pe etapă s-a făcut ţinând seama de fişele individuale ale sportivilor din grupa de experiment. respectiv cea mai mică din şirul de date. 3 luni: - 1 lună: . unde Xmax şi Xmin reprezintă valoarea cea mai mare.

genoflexiuni. Pauza este de 30 s. dezvoltarea detentei membrelor inferioare. . perfecţionarea prinderii mingii. 30 m conducerea mingii printre jaloane. testul Cooper. 3 săptămâni - 3 luni: - 1. perfecţionarea colaborării cu apărătorii. raportul T100/G. tracţiuni la bară fixă. diametrul biacromial şi cel bitrohanterian. Startul se ia din picioare de la o distanţă de 1 m de la linia de start. Parametrii somatici sunt reprezentaţi de talie (T).- dezvoltarea vitezei de deplasare. în timpul acesteia sportivul se îndreaptă spre linia de start. Parametri tehnico-tactici sunt reprezentaţi de totalitatea acţiunilor executate de subiecţi în atac şi apărare. greutate (G). perfecţionarea prinderii mingii. dezvoltarea vitezei de reacţie şi de execuţie. anvergură. perfecţionarea colaborării cu apărătorii. Prezentarea datelor Primul pas al cercetării a fost realizarea fişelor individuale pentru fiecare dintre sportivii grupei de experiment. pentru fişa individuală s-au luat în consideraţie următorii parametri: somatici.4. Descrierea probelor de control: 10 x 30 m. pregătinduse pentru startul următor. precum şi pentru cei din grupa martor. cu o pauză de 30 s între alergări. Condiţiile desfăşurării experimentului au fost optime. motrici şi tehnico-tactici. toate antrenamentele având loc în cadrul stadionului Tineretului. Proba constă în 10 alergări pe distanţa de 30 m. Parametrii motrici sunt reprezentaţi de: 10 x 30 m. Astfel.

pe pista de atletism măsurându-se în metri distanţa parcursă de fiecare sportiv. Atârnat la bară fixă. tracţiunile la bară fixă: fiecare ridicare este notată cu 2 puncte. Indici somatici Model FRF Optim Minim Testare Iniţială Finală Diferenţă . 30 m conducerea mingii printre jaloane. Rezultatul este exprimat în secunde şi zecimi de secundă.1: Profil somatic Nr. Punctarea probelor de control     10 x 30 m şi 30 m conducerea mingii printre jaloane: pentru fiecare zecime de secundă se acordă 8 puncte.1. În lungul terenului se aşează în linie dreaptă 7 jaloane înalte de 1. Se permite mersul. iar între acestea se aşează celelalte 5 la o distanţă de 3 m unul faţă de altul. Se înregistrează toate cele 10 alergări şi se face media aritmetică.Cronometrul se declanşează la atingerea liniei de start şi se opreşte la trecerea liniei de sosire. fiecare genoflexiune este notată cu un punct. la testul Cooper pentru fiecare 50 m se acordă 10 puncte.5 – 1. ridicări în braţe. Genoflexiuni.8 m după cum urmează: primul jalon la o distanţă de 6 m de linia de start iar ultimul la 6 m înainte de linia de sosire. Recoltarea datelor pentru fişele individuale Grupa de experiment Fişa individuală Moldovan Daniel Tabel 4. dar nu se permite părăsirea pistei. Se vor executa maximum de repetări pe ambele picioare într-un interval de timp de 20 s. Testul Cooper Se aleargă 12 minute. Se vor executa 15 ridicări. Crt. Startul se dă în bloc. şi chiar oprirea. Tracţiuni la bară fixă.

01 +0.2 Diferenţa mediilor: 8.00 1.crt.85 42 32 1.09 1.1 2 3 4 5 6 Talie Greutate Raportul Anvergura Diametrul biacromial Diametrul bitrohanterian 1.86 44 35 +2 +1 +0.84 84 1.03 +2 +2 Tabel 4.88 43 34 1.1.00 1.82 76 1.08 1.81 84 1.84 77 1.2: Model motric Nr.1 4’’2 14 20 3100 Punctaj 66 50 28 20 60 224 Diferenţă: Testare 2 (finală) – Testare 1 (iniţială) =22 puncte Conţinutul tehnico-tactic în apărare 6 Dirijarea apărării Plasamentul optim Curaj la ieşirile din poartă Blocarea mingilor Precizie în degajarea mingii cu piciorul X X X X Aprecierea în note 7 8 X’ X’ X X’ X’ X’ 9 10 X= testare iniţială.2 Conţinutul tehnico-tactic în atac 6 Repunerea precisă şi rapidă a mingii cu mâna sau cu piciorul spre partea opusă de unde a venit Aprecierea în note 7 X 8 X’ 9 10 .83 44 35 1. 1 2 3 4 5 Probe de control 30 m conducerea mingii 10 x 30 m Tracţiuni Genoflexiuni Testul Cooper Total Testare 1 6.2 4’’3 12 18 3100 Punctaj 58 42 24 18 60 202 Testare 2 6.2 – 7 = 1. X’= testare finală Total testare iniţială= 35 Total testare finală= 41 Media notelor Ti=7 Tf=8.

Degajarea precisă şi rapidă a mingii spre un coechipier X X’ X= testare iniţială.5 Tf=8. X’= testare finală Total testare iniţială= 15 Total testare finală= 17 Media notelor Ti=7.5 Diferenţa mediilor: 8.5 – 7.5 = 1 .

Bucureşti. Universul. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”. 10. Sport-Turism. 15. . 2000. Bucureşti. Horn E. RMF 55/28. Sport. . Balint. Tudoran M. Avram S. U. Fotbal . Tineretului pentru Cultura Fizică şi Sport. Cârstea Ghe. Ştiinţă şi Artă. 1984. Ed. Fotbal pentru toţi. 1993. Ed. Editura Egal. Galaţi. Epuran M. E. IEFS.600 de exerciţii. Sport-Turism. Bucureşti.. 1980. Fotbal .Fotbal. Biblioteca Universităţii Bacău. Hoştiuc N. Palfai I. 1981. Fotbalul modern de la antrenament la joc. Fotbal de la A la Z. Sport . Ed. Bucureşti. 5. 17. concepţia de joc. 13.. 1974. Bacău.Turism. Axis Mundi. 14. Ed. Iaşi.Bibliografie 1. Benedek E. Fundaţiei Chemarea. 8. Balint. Ionescu M.2002. Mecanisme de influenţare a comportamentului în fotbal.. 4. Antohi L. Ed. 1982. Demeter A. 6. Fotbal. Ed. Epuran M.. Bucureşti. 2002. Ed. Antohi N.D. 3. Balint Gh. 1993. Bucureşti.. Fotbal . Dinu C. Bucureşti. Avramoff E. 1996. Strategia pregătirii juniorilor pentru fotbalul de înaltă performanţă. Teoria şi metodica Educaţiei Fizice şi Sportului. Antrenamentul sportiv. Ionescu I. 11. 1985. Alma mater. Probleme fiziologice ale antrenamentului sportiv.Curs de specializare. Bucureşti. 7. 2002. Cojocaru V. Antrenamentul fotbaliştilor juniori” Ed. Bucureşti. 18.P. Curs pentru studenţi. 9..R. Bucureşti. Exerciţii pentru pregătirea fizică şi tactică. 1998. Csanadi A. Ed. Bucureşti. Bazele jocului de fotbal. Ed.02. Bucureşti.Turism. 1955. 1982. Gh. Probleme de fiziologie a efortului ciclic. Dragnea A. Stadion. Ed. 16. Bacău. 12. vol I şi II.. 1980.Curs de bază. Psihologia sportivă. 2. Bucureşti.Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice. Panait C. Avramoff E. Ed. 2000. Gh. Ed. SportTurism. CNEFS .

. Universităţii Ovidius. ş. Bucureşti. E. Ed. Universităţii Ovidius. Fotbalul cu studenţii.P. 1979. Aspecte morale ale pregătirii juniorilor.curs de bază. Stănculescu G.Turism. Fotbalul la copii şi juniori. Constanţa. Cojocaru V. Universităţii Ovidius. 23. Bucureşti. 24.D. Axis Mundi. Bacău. Motroc I. Nicu A. 1980. Ed. Teoria educaţiei fizice şi sportului. Fotbal . 1982. Teoria jocului de fotbal.. Sport . Ed. 21. Şiclovan I. 25. Sport . Stănculescu V. Ed. Ed. Bucureşti.. 2002. 22. Fotbal . Didactica educaţiei fizice şcolare. Cristea E. Stănculescu G. Mitra Gh. Bucureşti. Sport-Turism. Bucureşti. Bucureşti.. Bucureşti. Raţă G. Ghidul antrenorului de fotbal . Alma Mater. Pregătirea fizică a fotbaliştilor.Turism. . 1993. Ed. Bucureşti.aspecte moderne de antrenament şi joc. Ed. Ed. Ed.Turism. 29.19. Sport . 28. Stănculescu G. Ed.a. Editura Sport . 27. Editis. 1984. Sport . 30. 26. 20. Rădulescu M. 1992. Antrenamentul sportiv modern. şi Mogoş A. Rădulescu M.Turism. Constanţa. Metodica educaţiei fizice şcolare. 2003.copii şi juniori. Ed. 1981. Stănculescu V. 2004. Stănculescu V. Constanţa. 31.Turism. Motroc F. 1982. 2003. Ghidul antrenorului de fotbal. 1996. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->